MECLİS TOPLANTILARI

14.04.2016 Tarihli Meclis Gündemi

GÜNDEM : Büyükşehir Belediye Meclisi’nin, 14 NİSAN 2016 Perşembe günü saat 15.00’de Zafer Mahallesi, Ankara Yolu Caddesi, D Blok Kat:1 Osmangazi/Bursa adresine (Büyükşehir Belediyesi Hizmet Binası Meclis Toplantı Salonu) yapacağı 2014/2019 seçim döneminin 25 inci, 3 üncü dönemin 4 üncü OLAĞAN toplantısının 1. birleşimine ait gündemdir.

 

G Ü N D E M :

1-GEÇEN TOPLANTI ZAPTI;

2- ENCÜMEN, BAŞKANLIK DİVANI VE İHTİSAS KOMİSYONLARI ÜYELİK SEÇİMİ;

3-DAİRELERİN MECLİSE HAVALELİ TEKLİFLERİ;

1-Başkanlık Makamı’nın, 2015 Yılı Faaliyet Raporu ile ilgili yazısı,
2-İnsan Kaynakları ve Eğitim Dairesi Başkanlığı’nın, Bingöl-Yedisu Belediyesi ile Kardeş Şehir olunması ile ilgili yazısı,
3-Sağlık İşleri Dairesi Başkanlığı’nın, Bursa Büyükşehir Belediyesi 2016 Mali Yılı Gelir Tarifesi’nin 25. maddesinde bulunan Mezarlıklar Şube Müdürlüğü Hizmet Tarifesi’nde değişiklik yapılması ile ilgili yazısı,
4-Destek Hizmetleri Dairesi Başkanlığı’nın, muhtelif marka araç satışı ile ilgili yazısı,
5-Destek Hizmetleri Dairesi Başkanlığı’nın, muhtelif marka araç ve iş makinası satın alınması ile ilgili yazısı,
6-Destek Hizmetleri Dairesi Başkanlığı’nın, çöp kamyonu alımı ile ilgili yazısı,
7-Destek Hizmetleri Dairesi Başkanlığı’nın, 1 adet kullanılmış (2.el) otobüs aracın satın alınması ile ilgili yazısı,
8-Fen İşleri Dairesi Başkanlığı’nın, Ahıska Göçmen Türkleri Kültür ve Sosyal Yardımlaşma Derneği’nin talebi ile ilgili yazısı,
9-Kültür ve Turizm Dairesi Başkanlığı’nın, Kültür Dernekleri, Hemşeri Dernekleri, Gençlik ve Spor Kulüpleri Dernekleri ile ortak projeler gerçekleştirmek üzere Büyükşehir Belediye Başkanı’na yetki verilmesi ile ilgili yazısı,
10-Sahil Hizmetleri Dairesi Başkanlığı’nın, Bursa İli, Karacabey İlçesi, Kurşunlu Mahallesi’nde bulunan Kurşunlu Balıkçı Barınağı’na ait Revizyon amaçlı 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı ile ilgili yazısı,
11-Sahil Hizmetleri Dairesi Başkanlığı’nın, Görev, Yetki ve Sorumluluk Esaslarını Belirleyen Yönetmeliği’nde değişiklik yapılması ile ilgili yazısı,
12-Çevre Koruma ve Kontrol Dairesi Başkanlığı’nın, Orhaneli Belediyesi’nin çöp aracı kiralanması talebi ile ilgili yazısı,
13-Emlak ve İstimlak Dairesi Başkanlığı’nın, Gürsu İlçesi, Yenidoğan Mahallesi, Revizyon İmar Planı içerisinde Kapalı Pazar Yeri ve Otopark lejantı ile tanımlı alanda kalan 2775 ada, 21 parselin kamulaştırılmak üzere Belediyemiz XI. Beş Yıllık Kamulaştırma İmar Programına alınması ile ilgili yazısı,
14-İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı’nın, 1/25000 ölçekli Nazım İmar Planı, 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı ve 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı plan değişiklik talepleri ile ilgili yazısı,

1/6

 

15-İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı’nın, Büyükşehir Belediye Meclisi’nin, 21.01.2016 tarih ve 49 sayılı Kararı ile onaylanan 1/100 000 ölçekli Çevre Düzeni Planı Plan Hükümlerinin 6.2.4 başlıklı maddesinde yer alan Tarım Alanlarına ilişkin plan notu değişikliğine kanuni askı süresi içerisinde yapılan askı itirazları ile ilgili yazısı,
16-İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı’nın, Büyükşehir Belediye Meclisi’nin, 21.01.2016 tarih ve 91 sayılı Kararı ile onaylanan, İnegöl İlçesi, Kemalpaşa Mahallesi, 1550 ada, 427 nolu parselin “Ticaret Alanı”na alınmasına ilişkin hazırlanan 1/5000 ölçekli İnegöl Revizyon + İlave Nazım İmar Planı değişikliğine yapılan askı itirazı ile ilgili yazısı,
17-İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı’nın, Büyükşehir Belediye Meclisi’nin, 21.01.2016 tarih ve 92 sayılı Kararı ile onaylanan, İnegöl İlçesi, Hamzabey Mahallesi´nde 110 ada, 49, 50, 51, 52, 76, 77, 78, 79, 80, 82, 83 parseller ile 110 ada, 81 ve 84 nolu parsellerin bir kısmının “Rekreasyon Alanı”na alınmasına ilişkin “1/25000 ölçekli İnegöl (Bursa) Çevre Düzeni Planı Revizyonu” ve “1/5000 ölçekli İnegöl Revizyon+İlave Nazım İmar Planı” değişiklikleri ile 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı’na yapılan askı itirazı ile ilgili yazısı,
18-İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı’nın, Bursa Büyükşehir Belediye Meclisi’nin, 26.01.2016 tarihli ve 96-95 sayılı Kararları ile onaylanan, Gemlik İlçesi, Kürekdağı Rüzgar Enerji Santrali 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı’na ve 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı’na yapılan askı itirazları ile ilgili yazısı,
19-İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı’nın, Bursa Büyükşehir Belediye Meclisi’nin, 11.02.2016 tarih ve 335 sayılı Kararı ile onaylanan, Gemlik İlçesi, Eşrefdinçer Mahallesi, 1227 ada, 1 parsele ilişkin 1/5000 ölçekli Gemlik Nazım İmar Planı değişikliğine yapılan askı itirazı ile ilgili yazısı,
20-İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı’nın, Bursa Büyükşehir Belediye Meclisi’nin, 11.02.2016 tarih ve 336 sayılı Kararı ile onaylanan, Gemlik İlçesi, Hisar Mahallesi, 184 ada, 8-9-21-24-25-31 parsellere ilişkin 1/5000 ölçekli Gemlik Nazım İmar Planı değişikliğine yapılan askı itirazı ile ilgili yazısı,
21-İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı’nın, Bursa Büyükşehir Belediye Meclisi’nin, 11.02.2016 tarih ve 337 sayılı Kararı ile onaylanan, Gemlik İlçesi, Osmaniye Mahallesi, 1232 ada, 1 parsele ilişkin 1/5000 ölçekli Gemlik Nazım İmar Planı değişikliğine yapılan askı itirazı ile ilgili yazısı,
22-İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı’nın, Büyükşehir Belediye Meclisi’nin, 11.02.2016 tarih ve 334 sayılı Kararı ile onaylanan, İnegöl İlçesi, Yeniceköy Mahallesi’nde yer alan Sanayi Alanları’nın Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı’nca “Bursa İnegöl-Yenice Islah Organize Sanayi Bölgesi” yeri olarak sınırlarının kesinleştirilmesinden dolayı “Islah Organize Sanayi Bölgesi”ne ilişkin hazırlanan “1/5000 ölçekli İnegöl-Yenice (Bursa) Islah Organize Sanayi Bölgesi Nazım İmar Planı’na yapılan askı itirazları ile ilgili yazısı,
23-İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı’nın, Bursa Büyükşehir Belediye Meclisi’nin, 16.02.2016 gün ve 446 sayılı Kararı ile onaylı, Gürsu İlçesi, Zafer Mahallesi, 217 ada, 1 ve 2 parsel numaralarında kayıtlı taşınmazlar ve çevresine ait “Belediye Hizmet Alanı” 1/1000 ölçekli Gürsu İlçesi Şehir Parkı Bölgesi Uygulama İmar Planı değişikliğine ilişkin askı itirazı ile ilgili yazısı,
24-İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı’nın, Bursa Büyükşehir Belediye Meclisi’nin, 21.01.2016 tarih ve 69 sayılı Kararı ile onaylanan, Bursa İli, Osmangazi İlçesi, Büyükdeliller Mahallesi, 118 ada, 11 parsel ve 119 ada, 1 ve 2 parsellerin “Rekreasyon Alanı”na alınmasına ilişkin 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı değişikliğine ilişkin askı itirazı ile ilgili yazısı,
25-İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı’nın, Büyükşehir Belediye Meclisi’nin, 26.01.2016 tarih ve 247 sayılı Kararı ile onaylanan, Orhangazi İlçesi, Camikebir Mahallesi, 279 ada, 8-45 parseller ile 323 ada, 4-5-10-18 nolu parsellere ilişkin 1/5000 ölçekli Orhangazi Revizyon Nazım İmar Planı değişikliğine kanuni askı süresi içerisinde yapılan askı itirazları ile ilgili yazısı,
26-İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı’nın, Büyükşehir Belediye Meclisi’nin, 26.01.2016 tarih ve 246 sayılı Kararı ile onaylanan, Orhangazi İlçesi, Gemiç Mahallesi, 1274 parselin “Tarım ve Hayvancılık Tesis Alanı (Zeytin İşleme Tesisi)” olarak düzenlenmesi ile ilgili, 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı ve 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı’na kanuni askı süresi içerisinde yapılan askı itirazları ile ilgili yazısı,
27-İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı’nın, Büyükşehir Belediye Meclisi’nin, 16.02.2016 tarih ve 445 sayılı Kararı ile onaylanan, Orhangazi İlçesi, Hürriyet Mahallesi, 507 ada, 1-2-3 nolu parsellerin “Ticaret + Konut Alanı” olarak düzenlenmesi ile ilgili, 1/5000 ölçekli Orhangazi Revizyon Nazım İmar Planı değişikliğine kanuni askı süresi içerisinde yapılan askı itirazı ile ilgili yazısı.

2/6

 


4-KOMİSYONLARDAN GELEN EVRAKLAR;

1-Plan ve Bütçe Komisyonu’nun, Nilüfer Çayı üzeri Balat Köprüsü Projesinin köprü ve bağlantı yollarında kalan parseller ile bu parseller üzerinde bulunan bina, bina eklentileri ve ağaçların kamulaştırılmak üzere Belediyemiz XI. Beş Yıllık Kamulaştırma İmar Programına alınması ile ilgili raporu,
2-Plan ve Bütçe Komisyonu’nun, Yıldırım İlçesi, Davutkadı Mahallesi, Derebahçe Köprü Projesi kapsamında Yol, Katlı Otopark ve Yeşil Alanlarda kalan parseller ile bu parseller üzerinde bulunan bina, bina eklentileri ve ağaçların kamulaştırılmak üzere Belediyemiz XI. Beş Yıllık Kamulaştırma İmar Programına alınması ile ilgili raporu,
3-Plan ve Bütçe Komisyonu’nun, Mustafakemalpaşa İlçesi, Yalıntaş Mahallesi, 1868 parsel sayılı 3248 m2 yüzölçümlü taşınmazın BUSKİ Genel Müdürlüğü adına devrinin veya tahsisinin yapılması ile ilgili raporu,
4-Plan ve Bütçe Komisyonu’nun, Osmangazi İlçesi, Doğanbey Mahallesi, 7291 ada, 2 parsel sayılı 7832,13 m2 yüzölçümlü taşınmazın Bursa Büyükşehir Belediye Başkanlığı adına tapu devrinin yapılması ile ilgili raporu,
5-Plan ve Bütçe Komisyonu’nun, Bursa İli, Osmangazi İlçesi, Ankara Asfaltı üzeri Yeni Adliye Binası karşısındaki Osmangazi Katlı Otoparkı’nın BURFAŞ’a tahsisi ile ilgili raporu,
6-Plan ve Bütçe Komisyonu’nun, Bursa İli, Osmangazi İlçesi, Doğanbey Mahallesi, Fomara Caddesi üzerindeki Fevzi Çakmak Katlı Otoparkı’nın BURFAŞ’a tahsisi ile ilgili raporu,
7-Plan ve Bütçe Komisyonu’nun, Bursa İli, Yıldırım İlçesi, Yeşil Caddesi, Değirmenci Sokak’ta bulunan Yeşil Katlı Otoparkı’nın BURFAŞ’a tahsisi ile ilgili raporu,
8-Plan ve Bütçe Komisyonu’nun, İnegöl İlçesi, Büyükdere Sokak – Avcılar Sokak ve Mahmut Esatbey Caddesi arasında kalan parsellerin bulunduğu alanın kamulaştırılmak üzere Belediyemiz XI. Beş Yıllık Kamulaştırma İmar Programına alınması ile ilgili raporu,
9-Plan ve Bütçe Komisyonu’nun, Osmangazi İlçesi, Yeşilova Mahallesi, Canlılar Camii çevresindeki 278 ada, 2,3,4,5,6,8,9 ve 11 parsel sayılı taşınmazlar ve bu taşınmazlar üzerinde kalan bina, bina eklentileri ve ağaçların kamulaştırılmak üzere Belediyemiz XI. Beş Yıllık Kamulaştırma İmar Programına alınması ile ilgili raporu,
10-Plan ve Bütçe Komisyonu’nun, Keles İlçesi, Sofular Mahallesi, 42 ada, 11 sayılı parselin Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Dairesi Başkanlığınca İtfaiye hizmetlerinde kullanılmak üzere satın alınması ile ilgili raporu,
11-Plan ve Bütçe Komisyonu’nun, Osmangazi İlçesi, Soğanlı Mahallesi, 3321 ada, 14 parselde bulunan Hayvanat Bahçesi’ndeki 300 m2 alanlı Sosyal Tesisin BURFAŞ’a tahsisinin değerlendirilmesi ile ilgili raporu,
12-Plan ve Bütçe - Hukuk Komisyonları’nın, Yıldırım İlçesi, Ertuğrulgazi Mahallesi, 1897 ada, 1 parsel, 1908 ada, 1 parsel, 1909 ada, 1 parsel, 1910 ada, 1 parsel, 1911 ada, 1 parsel, 1912 ada, 1 parsel, 1917 ada, 1 parsel, 1918 ada, 1 parsel, 1930 ada, 1 parsel, 1933 ada, 1 parsel, 1934 ada, 1 parsel, 1935 ada, 1 parsellerin satılması ile ilgili müşterek raporu,
13-Hukuk Komisyonu’nun, Bursa Büyükşehir Belediyesi ile Kars-Arpaçay Belediyesi arasında Kardeşlik Antlaşması imzalanması ile ilgili raporu,
14-Hukuk Komisyonu’nun, Bursa Su ve Kanalizasyon İdaresi Yönetim Kurulu’nun, “Güvenlik Görevlilerinin fazla çalışma ücreti” hakkındaki Kararı ile ilgili raporu,
15-Eğitim Kültür Gençlik ve Spor Komisyonu’nun, Hoca Ahmet Yesevi’yi Anma Programı düzenlenmesi ile ilgili raporu,
16-Eğitim Kültür Gençlik ve Spor Komisyonu’nun, Bursa Bilim ve Teknoloji Merkezi İsminin “Prof. Dr. Aziz SANCAR Bilim ve Teknoloji Merkezi” olarak değiştirilmesi ile ilgili raporu,
17-Tarım, Hayvancılık ve Orman Komisyonu’nun, Çiftçilerin üretmiş oldukları ürünlerin satış ve pazarlamasındaki karşılaşılan sıkıntılar için çözüm bulunması ile ilgili raporu,
18-İmar ve Bayındırlık Komisyonu’nun, Osmangazi Belediyesi’ne ait 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı değişiklikleri ile ilgili raporu,
19-İmar ve Bayındırlık Komisyonu’nun, Yıldırım Belediyesi’ne ait 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı değişiklikleri ile ilgili raporu,
20-İmar ve Bayındırlık Komisyonu’nun, Nilüfer Belediyesi’ne ait 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı değişiklikleri ile ilgili raporu,
3/6

 


21-İmar ve Bayındırlık Komisyonu’nun, İnegöl Belediyesi’ne ait 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı değişiklikleri ile ilgili raporu,
22-İmar ve Bayındırlık Komisyonu’nun, Kestel Belediyesi’ne ait 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı değişiklikleri ile ilgili raporu,
23-İmar ve Bayındırlık Komisyonu’nun, Mustafakemalpaşa Belediyesi’ne ait 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı değişiklikleri ile ilgili raporu,
24-İmar ve Bayındırlık Komisyonu’nun, Karacabey Belediyesi’ne ait 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı değişiklikleri ile ilgili raporu,
25-İmar ve Bayındırlık Komisyonu’nun, Mudanya Belediyesi’ne ait 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı değişiklikleri ile ilgili raporu,
26-İmar ve Bayındırlık Komisyonu’nun, İznik Belediyesi’ne ait 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı değişiklikleri ile ilgili raporu,
27-İmar ve Bayındırlık Komisyonu’nun, Orhaneli Belediyesi’ne ait 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı değişiklikleri ile ilgili raporu,
28-İmar ve Bayındırlık Komisyonu’nun, Etüd Proje Şube Müdürlüğü tarafından talep edilen, Bursa İli, Osmangazi İlçesi, Güneştepe Mahallesi, 7590 ada, 1 parsele ait cami batı yönünde “5 m” olan yapı yaklaşma mesafesinin kaldırılmasına ilişkin 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı değişikliği ile ilgili raporu,
29-İmar ve Bayındırlık Komisyonu’nun, Osmangazi İlçesi, Bağlarbaşı Mahallesi, 895 ada, 1-2 parsel ve 898 ada, 1-2-3-4-5-6-7-8 parsellerin “Ticaret Alanı”na alınmasına ilişkin 1/5000 ölçekli Osmangazi Nazım İmar Planı değişikliği ile ilgili raporu,
30-İmar ve Bayındırlık Komisyonu’nun, Osmangazi İlçesi, Emek Mahallesi, 305-307-730 parseller, 130 ada, 7 parselin “Ticaret Alanı”na alınmasına ilişkin 1/5000 ölçekli Emek Nazım İmar Planı değişikliği ile ilgili raporu,
31-İmar ve Bayındırlık Komisyonu’nun, Osmangazi İlçesi, Akpınar Mahallesi, 6890 ada, 10 parsele ilişkin 1/1000 ölçekli Bağlarbaşı-Hamitler Uygulama İmar Planı değişikliği ile ilgili raporu,
32-İmar ve Bayındırlık Komisyonu’nun, Osmangazi İlçesi, İbrahimpaşa Mahallesi, 5673 ada, 6 sayılı parsele ilişkin 1/5000 ölçekli Osmangazi Nazım İmar Plan değişikliği ile ilgili raporu,
33-İmar ve Bayındırlık Komisyonu’nun, Yıldırım İlçesi, Erikli Mahallesi, 2405 ada, 13 parselin “Ticaret Alanı”na alınmasına ilişkin 1/5000 ölçekli Nazım İmar Plan değişikliği ile ilgili raporu,
34-İmar ve Bayındırlık Komisyonu’nun, Yıldırım İlçesi, Samanlı Mahallesi, 3545 ada, 3 parselin “Ticaret Alanı”na alınmasına ilişkin 1/5000 ölçekli Nazım İmar Plan değişikliği ile ilgili raporu,
35-İmar ve Bayındırlık Komisyonu’nun, Yıldırım İlçesi, Ertuğrulgazi Mahallesi, 1935 ada, 1 parsel, 1934 ada, 1 parsel, 1933 ada, 1 parsel, 1930 ada, 1 parsel, 1917 ada, 1 parsel, 1918 ada, 1 parsel, 1919 ada, 1912 ada, 1 parsel, 1911 ada, 1 parsel, 1910 ada, 1 parsel, 1909 ada, 1 parsel, 1897 ada, 1 parsel ve 1908 ada, 1 parsele ilişkin 1/5000 ve 1/1000 ölçekli İmar Planı değişikliği ile ilgili raporu,
36-İmar ve Bayındırlık Komisyonu’nun, Nilüfer İlçesi, Badırga, Gökçe, Çaylı, Çatalağıl, Hasanağa, Çalı, Fadıllı, İrfaniye, Tahtalı, Karacaoba, Başköy, Büyükbalıklı Mahallelerinde muhtelif parsellerin 1. Derece ve 3. Derece Arkeolojik Sit Alanı olarak ayrılmasına yönelik 1/5000 ölçekli Nazım İmar Plan değişikliği ile ilgili raporu,
37-İmar ve Bayındırlık Komisyonu’nun, Bursa Büyükşehir Belediye Meclisi’nin, 24.12.2015 tarih ve 2390 sayılı kararı ile onaylanan, Nilüfer İlçesi Doğanköy Mahallesi, 6785 ada, 56 parsele ilişkin 1/25000 ve 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı değişikliğine yapılan askı itirazları ile ilgili raporu,
38-İmar ve Bayındırlık Komisyonu’nun, Nilüfer İlçesi, Kayapa Mahallesi, 6362 ada, 141 parselin ve Badırga Mahallesi, 2224 parselin bir kısmının Orman Alanı’na alınmasına yönelik 1/25000 ölçekli Nazım İmar plan değişikliği ile ilgili raporu,
39-İmar ve Bayındırlık Komisyonu’nun, Nilüfer İlçesi, Özlüce, Ertuğrul, Minareliçavuş, Demirci, Alaattinbey Mahallelerinde muhtelif parsellerin Özel Spor Alanı ve Rekreasyon Alanı’na alınmasına dair 1/5000 ve 1/1000 ölçekli imar plan değişiklikleri ile ilgili raporu,
40-İmar ve Bayındırlık Komisyonu’nun, Büyükşehir Belediye Meclisi’nin, 22.10.2015 gün ve 1924 sayılı kararı ile onaylanan, Nilüfer İlçesi, Başköy Mahallesi’nde muhtelif parsellerin Ticaret Alanı ve Belediye Hizmet Alanına alınmasına dair 1/25000 ve 1/5000 ölçekli Nazım İmar Plan değişikliğine askı itirazları ile ilgili raporu,
4/6

 


41-İmar ve Bayındırlık Komisyonu’nun, Nilüfer İlçesi, Görükle Mahallesi 5605 ada, 1 – 2 – 3 parsellerin Konut Alanı’ndan Turistik Tesis Alanı’na alınmasına dair 1/5000 ölçekli Nazım İmar Plan değişikliği talebi ile ilgili raporu,
42-İmar ve Bayındırlık Komisyonu’nun, Nilüfer İlçesi, Gümüştepe Mahallesi, 6592 ada güneyindeki alanın Park Alanı’na alınmasına ilişkin 1/5000 ölçekli Nilüfer Nazım İmar Planı değişikliği ile ilgili raporu,
43- İmar ve Bayındırlık Komisyonu’nun, Nilüfer İlçesi, İhsaniye Mahallesi, 2187 ada, 1 parsel ve 2177 ada 1 parsele ilişkin 1/5000 ölçekli Nilüfer Nazım İmar Planı değişikliği ile ilgili raporu,
44-İmar ve Bayındırlık Komisyonu’nun, İnegöl İlçesi, Osmaniye Mahallesi, 652 ada, 134 nolu parselin “Ticaret Alanı”na alınmasına ilişkin 1/5000 ölçekli İnegöl Revizyon + İlave Nazım İmar Planı değişikliği ile ilgili raporu,
45-İmar ve Bayındırlık Komisyonu’nun, İnegöl İlçesi, Cuma Mahallesi, 31 ada, 41 parsele ilişkin 1/5000 ölçekli İnegöl Revizyon + İlave Nazım İmar Planı değişikliği ile ilgili raporu,
46- İmar ve Bayındırlık Komisyonu’nun, Bursa Büyükşehir Belediye Meclisi’nin, 24.12.2015 tarih ve 2405 sayılı Kararı ile onaylanan Gemlik İlçesi, Gençali, Kurşunlu Mahalleleri Bölge Parkı ve çevresine ilişkin 1/25000 ve 1/5000 ölçekli Gemlik Nazım İmar Planı değişikliğine yapılan askı itirazları ile ilgili raporu,
47-İmar ve Bayındırlık Komisyonu’nun, Karacabey İlçesi, Mecidiye Mahallesi, 313 ada, 1 parselin “Mezarlık Alanı”ndan, “Kamu Hizmet Alanı’na” alınmasına ilişkin 1/5000 ölçekli Karacabey Nazım İmar Planı değişikliği ile ilgili raporu,
48- İmar ve Bayındırlık Komisyonu’nun, Bursa Büyükşehir Belediye Meclisi’nin, 19.03.2014 tarih ve 286 sayılı Kararı ile onaylanan Bursa İli, Mudanya İlçesi, Göynüklü Mahallesi, H21b19c pafta, 375 sayılı parsele ait 1/5000 ve 1/1000 ölçekli İmar Planı değişikliğine ilişkin; Bursa 1. İdare Mahkemesi’nin, 20.11.2015 tarih ve 2014/1391 E. sayılı Kararı ile ilgili raporu,
49- İmar ve Bayındırlık Komisyonu’nun, Mudanya İlçesi, Çağrışan Mahallesi, H21b19c pafta, 62, 63 ve 1773 sayılı parsellere ilişkin 1/5000 ölçekli Güzelyalı Nazım İmar Planı değişikliği ile ilgili raporu,
50- İmar ve Bayındırlık Komisyonu’nun, Bursa Büyükşehir Belediye Meclisi’nin, 24.12.2015 tarih ve 2407 sayılı Kararı ile onaylanan 1/5000 ölçekli Güzelyalı Nazım İmar Planı’nın Çağrışan- Göynüklü kısmını kapsayan Nazım İmar Planı Revizyonu’na ilişkin askı itirazları ile ilgili raporu,
51-İmar ve Bayındırlık Komisyonu’nun, Mudanya-Yalıçiftlik, Ketendere Mevkisi kapsamında BURULAŞ tarafından hazırlanan Feribot ve Ropax iskeleleri ile Konteyner Limanı, Ro-Ro Limanı ve Genel Kargo Liman projelerine ait İmar Plan değişiklikleri talebi ile ilgili raporu,
52-İmar ve Bayındırlık Komisyonu’nun, Karayolları 14. Bölge Müdürlüğü’nün, 02.12.2015 gün ve 235774 sayılı yazısı ile; Mudanya-Kurşunlu-(Bursa-Gemlik) Ayrımı İl Yolu kapsamındaki 2+740-7+960 km´ler arası kamulaştırma koridorunun yol ve yol emniyet sahası olarak düzenlenmesine ait İmar Plan değişiklikleri talebi ile ilgili raporu,
53-İmar ve Bayındırlık Komisyonu’nun, Bursa İli, Orhaneli İlçesi, Bursa-Harmancık Karayolu kamulaştırma sınırına ait 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı değişikliği ile ilgili raporu,
54-İmar ve Bayındırlık Komisyonu’nun, Bursa Büyükşehir Belediye Meclisi’nin, 22.01.2015 tarih ve 159 sayılı Kararı ile onaylanan Orhaneli İlçesi, Gazipaşa Mahallesi, 257 ada, 1 parsel, 258 ada, 1-2 parseller ile 300 Evler Mahallesi, 29 ada, 93 parsel 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı değişikliği askı itirazları ile ilgili raporu,
55- İmar ve Bayındırlık Komisyonu’nun, Gürsu İlçesi, Karahıdır Mahallesi, 1045 sayılı parsel Tarım ve Hayvancılık Tesis Alanı (Soğuk Hava Deposu) 1/25000 ölçekli Merkez Planlama Bölgesi Nazım İmar Planı değişikliği ve 1/5000 ölçekli Gürsu Nazım İmar Planı değişikliği ile ilgili raporu,
56- İmar ve Bayındırlık Komisyonu’nun, Nilüfer Belediye Meclisi’nin, 06.07.2015/750, 04.03.2015/192, 01.04.2015/328, 06.04.2015/391 sayılı Kararları ile değerlendirilen ve Bursa Büyükşehir Belediye Meclisi’nin, 17.09.2015/1638, 16.04.2015/740, 21.05.2015/977 sayılı Kararı ile onaylanan 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı değişikliklerine ilişkin Bursa Valiliği, Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü’nün değerlendirme yazısı ile ilgili raporu,
57- İmar ve Bayındırlık Komisyonu’nun, Bursa Büyükşehir Belediye Meclisi’nin, 21.05.2015 tarih ve 1003 sayılı Kararı ile onaylanan 1/5000 ölçekli Nilüfer Nazım İmar Planı değişikliğine ilişkin Bursa Valiliği, Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü’nün değerlendirme yazısı ile ilgili raporu,

5/6

 


58- İmar ve Bayındırlık Komisyonu’nun, Nilüfer Belediye Meclisi’nce uygun bulunan ve Bursa Büyükşehir Belediye Meclisi’nin, 16.04.2015/740, 20.02.2015/324, 19.03.2015/536, 23.06.2015/1317 ve 17.06.2015/1194 sayılı Kararı ile onaylanan 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı değişikliklerine ilişkin Bursa Valiliği, Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü’nün değerlendirme yazısı ile ilgili raporu,
59- İmar ve Bayındırlık Komisyonu’nun, Bursa Büyükşehir Belediye Meclisi’nin, 22.01.2015/91 ve 19.03.2015/557-559 sayılı Kararları ile onaylanan 3 adet 1/5000 ölçekli Nilüfer Nazım İmar Planı değişikliğine ilişkin Bursa Valiliği, Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü’nün değerlendirme yazısı ile ilgili raporu,
60-İmar ve Bayındırlık Komisyonu’nun, Bursa Büyükşehir Belediye Meclisi’nin, 18.12.2014 tarih ve 1470 sayılı Kararı ile onaylanan 1/25000 ölçekli İnegöl Çevre Düzeni Planı Revizyonu değişikliğine ilişkin Bursa Valiliği, Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü’nün değerlendirme yazısı ile ilgili raporu,
61-İmar ve Bayındırlık Komisyonu’nun, Bursa Büyükşehir Belediye Meclisi’nin, 20.02.2015 tarih ve 368 sayılı Kararı ile onaylanan 1/5000 ölçekli İnegöl Revizyon + İlave Nazım İmar Planı değişikliğine ilişkin Bursa Valiliği, Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü’nün değerlendirme yazısı ile ilgili raporu,
62- İmar ve Bayındırlık Komisyonu’nun, Bursa Büyükşehir Belediye Meclisi’nin, 20.02.2015 tarih ve 370 sayılı Kararı ile onaylanan 1/5000 ölçekli İnegöl Revizyon + İlave Nazım İmar Planı değişikliğine ilişkin Bursa Valiliği, Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü’nün değerlendirme yazısı ile ilgili raporu,
63- İmar ve Bayındırlık Komisyonu’nun, Bursa Büyükşehir Belediye Meclisi´nin, 21.05.2015/1015 sayılı Kararı ile onaylanan 1/5000 ölçekli Karacabey Nazım İmar Planı değişikliği ve 1/1000 ölçekli Karacabey Uygulama İmar Planı değişikliğinin Bursa Valiliği, Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü’nün yeniden değerlendirme yazısı ile ilgili raporu,
64- İmar ve Bayındırlık Komisyonu’nun, Bursa Büyükşehir Belediye Meclisi´nin, 17.06.2015/1251 sayılı ve 27.10.2015/2061 sayılı Kararları ile onaylanan 1/5000 ölçekli Karacabey Nazım İmar Planı değişikliğinin Bursa Valiliği, Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü’nün yeniden değerlendirme yazısı ile ilgili raporu,
65- İmar ve Bayındırlık Komisyonu’nun, Bursa Büyükşehir Belediye Meclisi’nin, 20.02.2015 tarih ve 357 sayılı Kararı ve 20.02.2015 tarih ve 359 sayılı Kararı ile onaylanmış olan Gürsu İlçesi 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı değişikliklerine ilişkin Bursa Valiliği, Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü’nün değerlendirme yazıları ile ilgili raporu,
66-İmar ve Bayındırlık Komisyonu’nun, Bursa Büyükşehir Belediye Meclisi’nin, 17.06.2015 tarih ve 1256 sayılı Kararı ile onaylanan ve Bursa Büyükşehir Belediye Meclisi’nin, 22.10.2015 tarih ve 1940 sayılı Kararı ile kesinleşen 1/25000 ölçekli Merkez Planlama Bölgesi Nazım İmar Planı değişikliği ve 1/5000 ölçekli Gürsu Nazım İmar Planı değişikliğine ilişkin Bursa Valiliği, Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü’nün değerlendirme yazısı ile ilgili raporu.

 


Recep ALTEPE
Mak. Müh.
Büyükşehir Belediye Başkanı

14.04.2016 Tarihli Meclis Kararları

Meclis kararları henüz yayınlanmamıştır...


Büyükşehir Belediye Meclisi’nin, 14 NİSAN 2016 Perşembe günü saat 15.00’de Zafer Mahallesi, Ankara Yolu Caddesi, D Blok Kat:1 Osmangazi/Bursa adresinde (Büyükşehir Belediyesi Hizmet Binası Meclis Toplantı Salonu) yaptığı 2014/2019 seçim döneminin 25 inci, 3 üncü dönemin 4 üncü OLAĞAN toplantısının 1. birleşiminde alınan Kararların Özetidir.

1-Okunan 17.03.2016 günlü OLAĞAN toplantısının 1. Birleşimine ait Zabıt ile 22.03.2016 günlü OLAĞAN toplantısının 2. Birleşimine ait Zaptın oybirliği ile kabulüne,
2-Encümen, Başkanlık Divanı ve İhtisas Komisyonları Üyelik Seçimi;
Büyükşehir Belediye Meclisi I. Başkan Vekilliğine; Atilla ÖDÜNÇ,
Büyükşehir Belediye Meclisi II. Başkan Vekilliğine; Şükrü KÖSE,
Büyükşehir Belediye Meclisi Asil Divan Katipliklerine; Ahmet YILDIZ, Fatih CELEN,
Büyükşehir Belediye Meclisi Yedek Divan Katipliklerine; Gülşen USLU, Asuman AKÇAY SAKALLI, Bekir AYDIN, Mukaddes SERİM,
5 Kişilik Encümen Üyeliğine; Ercan BARUTÇUOĞLU, Yaşar KESKİN, Adnan ULUDAŞ, Abdullah KARADAĞ, Berat ERTOPUZ,
9 kişiden oluşturulması kararlaştırılan, Plan ve Bütçe Komisyonu’na; Şükrü KÖSE, Zekai DÜNDAR, Fatih PULAT, Ayhan DADAK, Berat ERTOPUZ, Abdülkadir KARLIK, Ahmet YILDIZ, Akın POROY, Ercan ÖZEL,
9 kişiden oluşturulması kararlaştırılan, İmar ve Bayındırlık Komisyonu’na; Atilla ÖDÜNÇ, Oktay YILMAZ, Turgay YEL, Zehra SÖNMEZ, İsmail Hakkı KAVURMACI, Nihal GÖKTEN, Gülten KAPICIOĞLU, Gizem ELMAS, Mahmut GÖK,
9 kişiden oluşturulması kararlaştırılan, Çevre ve Sağlık Komisyonu’na; Mihrimah KOCABIYIK, Haydar Ali ASLAN, Osman ŞAHİN, Sevil GÖKSEL ŞEN, İlhan KILIÇ, Mukaddes SERİM, Mustafa ÖZDEMİR, Pelin SEVGİ, Ayhan ÖNAL,
9 kişiden oluşturulması kararlaştırılan, Eğitim, Kültür, Gençlik ve Spor Komisyonu’na; Ekrem ÇOHADAR, Nedim BAYRAM, Abdullah KARADAĞ, Cem Kürşad HASANOĞLU, Kerim AKÇA, Hasan BUDAK, Hasan Sabri KAPOĞLU, Metin UYANIK, İhsan BİLGİLİ,
9 kişiden oluşturulması kararlaştırılan, Ulaşım Komisyonu’na; Önder TANIR, Aydın ÇIKIKÇI, Asuman AKÇAY SAKALLI, Abdurrahman MANSUR, İsmail ÜLKER, Emir KANTUR, İlhami AYDIN, Lütfü GÜNENÇ, İsmail KARAMAN,
9 kişiden oluşturulması kararlaştırılan, Hukuk Komisyonu’na; Fatih CELEN, Bayram ŞAHİN, Süleyman CANDAR, Turgay PEKER, Ahmet YILDIZ, Sermet YENİDÜNYA, Nihal GÖKTEN, Özgür AKSOY, Kenan ÇAKIR,
9 kişiden oluşturulması kararlaştırılan, Sosyal İşler ve Turizm Komisyonu’na; Bekir AYDIN, Mustafa ÖZDEMİR, Can KOKUDAL, Ramazan ASLAN, Hasan Hüseyin TEMEL, Selahattin KÜLCÜ, Sermet YENİDÜNYA, Engin TAŞDEMİR, Sabri ZÜMRE,
5 kişiden oluşturulması kararlaştırılan Kadın – Erkek Fırsat Eşitliği Komisyonu’na; Nihal GÖKTEN, Gülten KAPICIOĞLU, Emir KANTUR, Gamze KAYABAŞ, Hüsnü DOĞRUOĞLU,
9 kişiden oluşturulması kararlaştırılan, Engelliler Komisyonu’na; Mukaddes SERİM, Nedim BAYRAM, Cem Kürşad HASANOĞLU, Mihrimah KOCABIYIK, Ekrem ÇODAHADAR, Hasan Sabri KAPOĞLU, Nilgün BERK, Şerafeddin ATALAY, Avni Çimen ERİN,
9 kişiden oluşturulması kararlaştırılan, Tarım, Hayvancılık ve Orman Komisyonu’na; Ercan BARUTÇUOĞLU, Haydar Ali ASLAN, Murat AVİNÇ, Hasan Hüseyin TEMEL, Selahattin KÜLCÜ, Bayram ŞAHİN, Dündar KOYUTÜRK, Engin TAŞDEMİR, Mesut BEDEL,
9 kişiden oluşturulması kararlaştırılan, Doğal Afet ve Kentsel Dönüşüm Komisyonu’na; Nihal GÖKTEN, Fatih CELEN, Sevil Göksel ŞEN, İsmail ÜLKER, Oktay YILMAZ, Fatih PULAT, Hasan ERTÜRK, Recep ÇOHAN, Adnan AKIN seçilmişlerdir,

3-Başkanlık Makamı’nın, 2015 Yılı Faaliyet Raporu ile ilgili yazısının Büyükşehir Belediye Meclisi’nin, 19.04.2016 günü saat 17.00’da yapılacak OLAĞAN Toplantısının 2. Birleşiminde görüşülmesine,
4-İnsan Kaynakları ve Eğitim Dairesi Başkanlığı’nın, Bingöl-Yedisu Belediyesi ile Kardeş Şehir olunması ile ilgili yazısının oybirliği ile kabulüne,
5-Sağlık İşleri Dairesi Başkanlığı’nın, Bursa Büyükşehir Belediyesi 2016 Mali Yılı Gelir Tarifesi’nin 25. maddesinde bulunan Mezarlıklar Şube Müdürlüğü Hizmet Tarifesi’nde değişiklik yapılması ile ilgili yazısının Plan ve Bütçe Komisyonu’na havalesine,
6-Destek Hizmetleri Dairesi Başkanlığı’nın, muhtelif marka araç satışı ile ilgili yazısının oybirliği ile kabulüne,
7-Destek Hizmetleri Dairesi Başkanlığı’nın, muhtelif marka araç ve iş makinası satın alınması ile ilgili yazısının oybirliği ile kabulüne,
8-Destek Hizmetleri Dairesi Başkanlığı’nın, çöp kamyonu alımı ile ilgili yazısının oybirliği ile kabulüne,
9-Destek Hizmetleri Dairesi Başkanlığı’nın, 1 adet kullanılmış (2.el) otobüs aracın satın alınması ile ilgili yazısının oybirliği ile kabulüne,
10-Fen İşleri Dairesi Başkanlığı’nın, Ahıska Göçmen Türkleri Kültür ve Sosyal Yardımlaşma Derneği’nin talebi ile ilgili yazısının Ulaşım Komisyonu’na havalesine,
11-Kültür ve Turizm Dairesi Başkanlığı’nın, Kültür Dernekleri, Hemşeri Dernekleri, Gençlik ve Spor Kulüpleri Dernekleri ile ortak projeler gerçekleştirmek üzere Büyükşehir Belediye Başkanı’na yetki verilmesi ile ilgili yazısının oyçokluğu (CHP; Gamze KAYABAŞ, Nihat BALKAN, Şerafeddin ATALAY, Nilgün BERK, Turgay ERDEM, Pelin SEVGİ, Gizem ELMAS, Lütfü GÜNENÇ, Özgür AKSOY, Metin UYANIK, Akın POROY, Erdal AKTUĞ, Engin TAŞDEMİR, Dündar KOYUTÜRK 14 red – 65 kabul) ile kabulüne,
12-Sahil Hizmetleri Dairesi Başkanlığı’nın, Bursa İli, Karacabey İlçesi, Kurşunlu Mahallesi’nde bulunan Kurşunlu Balıkçı Barınağı’na ait Revizyon amaçlı 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı ile ilgili yazısının İmar ve Bayındırlık Komisyonu’na havalesine,
13-Sahil Hizmetleri Dairesi Başkanlığı’nın, Görev, Yetki ve Sorumluluk Esaslarını Belirleyen Yönetmeliği’nde değişiklik yapılması ile ilgili yazısının Hukuk Komisyonu’na havalesine,
14-Çevre Koruma ve Kontrol Dairesi Başkanlığı’nın, Orhaneli Belediyesi’nin çöp aracı kiralanması talebi ile ilgili yazısının oybirliği ile kabulüne,
15-Emlak ve İstimlak Dairesi Başkanlığı’nın, Gürsu İlçesi, Yenidoğan Mahallesi, Revizyon İmar Planı içerisinde Kapalı Pazar Yeri ve Otopark lejantı ile tanımlı alanda kalan 2775 ada, 21 parselin kamulaştırılmak üzere Belediyemiz XI. Beş Yıllık Kamulaştırma İmar Programına alınması ile ilgili yazısının oybirliği ile kabulüne,
16-İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı’nın, 1/25000 ölçekli Nazım İmar Planı, 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı ve 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı plan değişiklik talepleri ile ilgili yazısının İmar ve Bayındırlık Komisyonu’na havalesine,
17-İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı’nın, Büyükşehir Belediye Meclisi’nin, 21.01.2016 tarih ve 49 sayılı Kararı ile onaylanan 1/100 000 ölçekli Çevre Düzeni Planı Plan Hükümlerinin 6.2.4 başlıklı maddesinde yer alan Tarım Alanlarına ilişkin plan notu değişikliğine kanuni askı süresi içerisinde yapılan askı itirazları ile ilgili yazısının İmar ve Bayındırlık Komisyonu’na havalesine,
18-İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı’nın, Büyükşehir Belediye Meclisi’nin, 21.01.2016 tarih ve 91 sayılı Kararı ile onaylanan, İnegöl İlçesi, Kemalpaşa Mahallesi, 1550 ada, 427 nolu parselin “Ticaret Alanı”na alınmasına ilişkin hazırlanan 1/5000 ölçekli İnegöl Revizyon + İlave Nazım İmar Planı değişikliğine yapılan askı itirazı ile ilgili yazısının İmar ve Bayındırlık Komisyonu’na havalesine,
19-İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı’nın, Büyükşehir Belediye Meclisi’nin, 21.01.2016 tarih ve 92 sayılı Kararı ile onaylanan, İnegöl İlçesi, Hamzabey Mahallesi´nde 110 ada, 49, 50, 51, 52, 76, 77, 78, 79, 80, 82, 83 parseller ile 110 ada, 81 ve 84 nolu parsellerin bir kısmının “Rekreasyon Alanı”na alınmasına ilişkin “1/25000 ölçekli İnegöl (Bursa) Çevre Düzeni Planı Revizyonu” ve “1/5000 ölçekli İnegöl Revizyon+İlave Nazım İmar Planı” değişiklikleri ile 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı’na yapılan askı itirazı ile ilgili yazısının İmar ve Bayındırlık Komisyonu’na havalesine,
20-İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı’nın, Bursa Büyükşehir Belediye Meclisi’nin, 26.01.2016 tarihli ve 96-95 sayılı Kararları ile onaylanan, Gemlik İlçesi, Kürekdağı Rüzgar Enerji Santrali 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı’na ve 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı’na yapılan askı itirazları ile ilgili yazısının İmar ve Bayındırlık Komisyonu’na havalesine,
21-İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı’nın, Bursa Büyükşehir Belediye Meclisi’nin, 11.02.2016 tarih ve 335 sayılı Kararı ile onaylanan, Gemlik İlçesi, Eşrefdinçer Mahallesi, 1227 ada, 1 parsele ilişkin 1/5000 ölçekli Gemlik Nazım İmar Planı değişikliğine yapılan askı itirazı ile ilgili yazısının İmar ve Bayındırlık Komisyonu’na havalesine,
22-İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı’nın, Bursa Büyükşehir Belediye Meclisi’nin, 11.02.2016 tarih ve 336 sayılı Kararı ile onaylanan, Gemlik İlçesi, Hisar Mahallesi, 184 ada, 8-9-21-24-25-31 parsellere ilişkin 1/5000 ölçekli Gemlik Nazım İmar Planı değişikliğine yapılan askı itirazı ile ilgili yazısının İmar ve Bayındırlık Komisyonu’na havalesine,
23-İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı’nın, Bursa Büyükşehir Belediye Meclisi’nin, 11.02.2016 tarih ve 337 sayılı Kararı ile onaylanan, Gemlik İlçesi, Osmaniye Mahallesi, 1232 ada, 1 parsele ilişkin 1/5000 ölçekli Gemlik Nazım İmar Planı değişikliğine yapılan askı itirazı ile ilgili yazısının İmar ve Bayındırlık Komisyonu’na havalesine,
24-İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı’nın, Büyükşehir Belediye Meclisi’nin, 11.02.2016 tarih ve 334 sayılı Kararı ile onaylanan, İnegöl İlçesi, Yeniceköy Mahallesi’nde yer alan Sanayi Alanları’nın Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı’nca “Bursa İnegöl-Yenice Islah Organize Sanayi Bölgesi” yeri olarak sınırlarının kesinleştirilmesinden dolayı “Islah Organize Sanayi Bölgesi”ne ilişkin hazırlanan “1/5000 ölçekli İnegöl-Yenice (Bursa) Islah Organize Sanayi Bölgesi Nazım İmar Planı’na yapılan askı itirazları ile ilgili yazısının İmar ve Bayındırlık Komisyonu’na havalesine,
25-İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı’nın, Bursa Büyükşehir Belediye Meclisi’nin, 16.02.2016 gün ve 446 sayılı Kararı ile onaylı, Gürsu İlçesi, Zafer Mahallesi, 217 ada, 1 ve 2 parsel numaralarında kayıtlı taşınmazlar ve çevresine ait “Belediye Hizmet Alanı” 1/1000 ölçekli Gürsu İlçesi Şehir Parkı Bölgesi Uygulama İmar Planı değişikliğine ilişkin askı itirazı ile ilgili yazısının İmar ve Bayındırlık Komisyonu’na havalesine,
26-İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı’nın, Bursa Büyükşehir Belediye Meclisi’nin, 21.01.2016 tarih ve 69 sayılı Kararı ile onaylanan, Bursa İli, Osmangazi İlçesi, Büyükdeliller Mahallesi, 118 ada, 11 parsel ve 119 ada, 1 ve 2 parsellerin “Rekreasyon Alanı”na alınmasına ilişkin 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı değişikliğine ilişkin askı itirazı ile ilgili yazısının İmar ve Bayındırlık Komisyonu’na havalesine,
27-İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı’nın, Büyükşehir Belediye Meclisi’nin, 26.01.2016 tarih ve 247 sayılı Kararı ile onaylanan, Orhangazi İlçesi, Camikebir Mahallesi, 279 ada, 8-45 parseller ile 323 ada, 4-5-10-18 nolu parsellere ilişkin 1/5000 ölçekli Orhangazi Revizyon Nazım İmar Planı değişikliğine kanuni askı süresi içerisinde yapılan askı itirazları ile ilgili yazısının İmar ve Bayındırlık Komisyonu’na havalesine,
28-İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı’nın, Büyükşehir Belediye Meclisi’nin, 26.01.2016 tarih ve 246 sayılı Kararı ile onaylanan, Orhangazi İlçesi, Gemiç Mahallesi, 1274 parselin “Tarım ve Hayvancılık Tesis Alanı (Zeytin İşleme Tesisi)” olarak düzenlenmesi ile ilgili, 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı ve 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı’na kanuni askı süresi içerisinde yapılan askı itirazları ile ilgili yazısının İmar ve Bayındırlık Komisyonu’na havalesine,
29-İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı’nın, Büyükşehir Belediye Meclisi’nin, 16.02.2016 tarih ve 445 sayılı Kararı ile onaylanan, Orhangazi İlçesi, Hürriyet Mahallesi, 507 ada, 1-2-3 nolu parsellerin “Ticaret + Konut Alanı” olarak düzenlenmesi ile ilgili, 1/5000 ölçekli Orhangazi Revizyon Nazım İmar Planı değişikliğine kanuni askı süresi içerisinde yapılan askı itirazı ile ilgili yazısının İmar ve Bayındırlık Komisyonu’na havalesine,
30-Plan ve Bütçe Komisyonu’nun, Ni

14.04.2016 Tarihli Meclis