MECLİS TOPLANTILARI

22.03.2016 Tarihli Meclis Gündemi

    

22.03.2016 Tarihli Meclis Kararları

Meclis kararları henüz yayınlanmamıştır...

 Büyükşehir Belediye Meclisi’nin, 22 MART 2016 Salı günü saat 17.00’de Zafer Mahallesi, Ankara Yolu Caddesi, D Blok Kat:1 Osmangazi/Bursa adresinde (Büyükşehir Belediyesi Hizmet Binası Meclis Toplantı Salonu) yaptığı 2014/2019 seçim döneminin 24 üncü, 3 üncü dönemin 3 üncü OLAĞAN toplantısının 2. birleşiminde alınan Kararların Özetidir.


1-Plan ve Bütçe Komisyonu’nun, Osmangazi İlçesi, Hüdavendigar Mahallesi, 4692 ada, 2 parsel sayılı taşınmazın BURFAŞ’a tahsisinin yeniden değerlendirilmesi ile ilgili raporunun oybirliği ile kabulüne,
2-İmar ve Bayındırlık Komisyonu’nun, Nilüfer Belediyesi’ne ait 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı değişiklikleri ile ilgili raporunun oybirliği ile kabulüne,
3-İmar ve Bayındırlık Komisyonu’nun, Yıldırım Belediyesi’ne ait 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı değişiklikleri ile ilgili raporunun oybirliği ile kabulüne,
4-İmar ve Bayındırlık Komisyonu’nun, Gemlik Belediyesi’ne ait 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı değişiklikleri ile ilgili raporunun; “Gemlik Belediye Meclisi’nin, Uygun Bulunan Karar içinde 1. sırada yer alan 02.03.2016 tarih ve 36 sayılı Meclis Kararının” mevcudun oyçokluğu (CHP; Nihat BALKAN, Turgay ERDEM, Pelin SEVGİ, Lütfü GÜNENÇ, Özgür AKSOY, Hasan ERTÜRK, Metin UYANIK, Akın POROY, Erdal AKTUĞ, Engin TAŞDEMİR, Dündar KOYUTÜRK 11 red, MHP; İhsan BİLGİLİ, Kenan ÇAKIR, Mahmut GÖK, Hüsnü DOĞRUOĞLU, Mesut BEDEL, Ercan ÖZEL 6 red, DP; Nurettin ÇETİN 1 red- 49 kabul) ile uygun olduğuna;
“Gemlik Belediye Meclisi’nin, Uygun Bulunan Karar içinde 2. sırada yer alan 02.03.2016 tarih ve 37 sayılı Meclis Kararının” mevcudun oyçokluğu (CHP; Nihat BALKAN, Turgay ERDEM, Pelin SEVGİ, Lütfü GÜNENÇ, Özgür AKSOY, Hasan ERTÜRK, Metin UYANIK, Akın POROY, Erdal AKTUĞ, Engin TAŞDEMİR, Dündar KOYUTÜRK 11 red-56 kabul) ile uygun olduğuna ve diğer kararların oybirliği ile kabulüne,
5-İmar ve Bayındırlık Komisyonu’nun, Karacabey Belediyesi’ne ait 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı değişiklikleri ile ilgili raporunun oybirliği ile kabulüne,
6-İmar ve Bayındırlık Komisyonu’nun, Mudanya Belediyesi’ne ait 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı değişiklikleri ile ilgili raporunun oybirliği ile kabulüne,
7-İmar ve Bayındırlık Komisyonu’nun, Kestel Belediyesi’ne ait 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı değişiklikleri ile ilgili raporunun oyçokluğu (MHP; İhsan BİLGİLİ, Kenan ÇAKIR, Mahmut GÖK, Hüsnü DOĞRUOĞLU, Mesut BEDEL, Ercan ÖZEL 6 red-61 kabul) ile kabulüne,
8-İmar ve Bayındırlık Komisyonu’nun, Orhangazi Belediyesi’ne ait 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı değişikliği ile ilgili raporunun oyçokluğu (CHP; Nihat BALKAN, Turgay ERDEM, Pelin SEVGİ, Lütfü GÜNENÇ, Özgür AKSOY, Hasan ERTÜRK, Metin UYANIK, Akın POROY, Erdal AKTUĞ, Engin TAŞDEMİR, Dündar KOYUTÜRK 11 red-56 kabul) ile kabulüne,
9-İmar ve Bayındırlık Komisyonu’nun, Bursa ili, Osmangazi İlçesi, Panayır Mahallesi, 2375 ada, 48 parselin “Turizm Alanı”na alınmasına ilişkin 1/5000 ölçekli Osmangazi Nazım İmar Planı değişiklik talebi ile ilgili raporunun oyçokluğu (MHP; İhsan BİLGİLİ, Kenan ÇAKIR, Mahmut GÖK, Hüsnü DOĞRUOĞLU, Mesut BEDEL, Ercan ÖZEL 6 red-61 kabul) ile kabulüne,
10-İmar ve Bayındırlık Komisyonu’nun, Bursa İli, Osmangazi İlçesi, Büyükdeliller Mahallesi, 118 ada, 1 parsel ve 119 ada, 1 ve 2 parsellerin “Rekreasyon Alanı”na alınmasına ilişkin 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı ile ilgili raporunun oyçokluğu (CHP; Nihat BALKAN, Turgay ERDEM, Pelin SEVGİ, Lütfü GÜNENÇ, Özgür AKSOY, Hasan ERTÜRK, Metin UYANIK, Akın POROY, Erdal AKTUĞ, Engin TAŞDEMİR, Dündar KOYUTÜRK 11 red, MHP; İhsan BİLGİLİ, Kenan ÇAKIR, Mahmut GÖK, Hüsnü DOĞRUOĞLU, Mesut BEDEL, Ercan ÖZEL 6 red, DP; Nurettin ÇETİN 1 red-49 kabul) ile kabulüne,
11-İmar ve Bayındırlık Komisyonu’nun, Bursa Büyükşehir Belediye Meclisi’nin, 24.12.2015 tarih ve 2380 sayılı kararı ile onaylanan, Osmangazi İlçesi, Hüdavendigar Mahallesi, 4673 ada, 1 sayılı parsele ilişkin 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı değişikliğine yapılan askı itirazları ile ilgili raporunun oyçokluğu (CHP; Nihat BALKAN, Turgay ERDEM, Pelin SEVGİ, Lütfü GÜNENÇ, Özgür AKSOY, Hasan ERTÜRK, Metin UYANIK, Akın POROY, Erdal AKTUĞ, Engin TAŞDEMİR, Dündar KOYUTÜRK 11 red, MHP; İhsan BİLGİLİ, Kenan ÇAKIR, Mahmut GÖK, Hüsnü DOĞRUOĞLU, Mesut BEDEL, Ercan ÖZEL 6 red, DP; Nurettin ÇETİN 1 red-49 kabul) ile kabulüne,
12-İmar ve Bayındırlık Komisyonu’nun, Bursa Büyükşehir Belediye Meclisi’nin, 29.12.2015 tarih ve 2510 sayılı kararı ile onaylanan, Osmangazi İlçesi, Hüdavendigar Mahallesi, 4673 ada, 1-2-6-7 parsellere ilişkin 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Plan değişikliği askı itirazları ve Emlak ve İstimlak Dairesi Başkanlığı’nın 4673 ada, 1-2 sayılı parsellerin kadastro sınıra göre imar hattının düzeltilmesine ilişkin 1/1000 Uygulama İmar Plan değişikliği talebi ile ilgili raporunun oyçokluğu (CHP; Nihat BALKAN, Turgay ERDEM, Pelin SEVGİ, Lütfü GÜNENÇ, Özgür AKSOY, Hasan ERTÜRK, Metin UYANIK, Akın POROY, Erdal AKTUĞ, Engin TAŞDEMİR, Dündar KOYUTÜRK 11 red, MHP; İhsan BİLGİLİ, Kenan ÇAKIR, Mahmut GÖK, Hüsnü DOĞRUOĞLU, Mesut BEDEL, Ercan ÖZEL 6 red, DP; Nurettin ÇETİN 1 red-49 kabul) ile kabulüne,
13-İmar ve Bayındırlık Komisyonu’nun, Yıldırım İlçesi, Ankarayolu Güzergahının yeniden düzenlenmesine ilişkin 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı değişikliği ile ilgili raporunun oybirliği ile kabulüne,
14-İmar ve Bayındırlık Komisyonu’nun, Yıldırım İlçesi, Meydancık Mahallesi, 169 adadaki Meydancık Cami ve yakın çevresine ilişkin 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı değişikliği ve 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı değişikliği ile ilgili raporunun oybirliği ile kabulüne,
15-İmar ve Bayındırlık Komisyonu’nun, Bursa Büyükşehir Belediye Meclisi’nin, 24.12.2015 gün ve 2406 sayılı kararı ile onaylanan, Karacabey İlçesi, Bakırköy Mahallesi, 1737 parselin “Belediye Hizmet Alanı”na alınmasına ilişkin 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı’na askı itirazları ile ilgili raporunun oybirliği ile kabulüne,
16-İmar ve Bayındırlık Komisyonu’nun, Bursa Büyükşehir Belediye Meclisi’nin, 29.12.2015 gün ve 2516 sayılı kararı ile onaylanan, Karacabey İlçesi, Tophisar Mahallesi, 1735 parselin “Enerji Üretim Alanı (Güneş Enerji Sistemi) ve Tarım ve Hayvancılık Tesis Alanı”na alınmasına ilişkin 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı’na askı itirazları ile ilgili raporunun oybirliği ile kabulüne,
17-İmar ve Bayındırlık Komisyonu’nun, 1/5000 ölçekli İznik Surdışı Nazım İmar Plan Revizyonu askı itirazları ile ilgili raporunun oybirliği ile kabulüne,
18-İmar ve Bayındırlık Komisyonu’nun, Büyükşehir Belediye Meclisi’nin, 29.12.2015 tarih ve 2514 sayılı kararı ile onaylanan 1/25.000 ölçekli İznik Gölü Nazım İmar Planı askı itirazları ile ilgili raporunun oybirliği ile kabulüne,
19-İmar ve Bayındırlık Komisyonu’nun, Orhangazi İlçesi, Arapzade Mahallesi, 520 ada, 5 parsel ile Camikebir Mahallesi, 290 ada, 1-17 parsellere ilişkin 1/5000 ölçekli Orhangazi Revizyon Nazım İmar Planı değişikliği ile ilgili raporunun oyçokluğu (CHP; Nihat BALKAN, Turgay ERDEM, Pelin SEVGİ, Lütfü GÜNENÇ, Özgür AKSOY, Hasan ERTÜRK, Metin UYANIK, Akın POROY, Erdal AKTUĞ, Engin TAŞDEMİR, Dündar KOYUTÜRK 11 red, MHP; İhsan BİLGİLİ, Kenan ÇAKIR, Mahmut GÖK, Hüsnü DOĞRUOĞLU, Mesut BEDEL, Ercan ÖZEL 6 red, DP; Nurettin ÇETİN 1 red-49 kabul) ile kabulüne,
20-İmar ve Bayındırlık Komisyonu’nun, Orhangazi İlçesi, Karsak Mahallesi, 1242 parselin “Katı Atık Tesisleri Kuzey Bölgesi Transfer İstasyonu” olarak belirlenmesine ilişkin plan değişikliği ile ilgili Bursa 3. İdare Mahkemesi’nin, 30.12.2015 tarih ve 2015/605 E. 2015/1484 K. sayılı iptal kararı ile ilgili raporunun oybirliği ile kabulüne,
21-Gündeme alınarak görüşülmesi kabul edilen, Büyükşehir Belediye Meclis Üyesi İsmail Hakkı EDEBALİ’nin sözlü mazeretinin kabulü ile izinli sayılmasına,
22-Gündeme alınarak görüşülmesi kabul edilen, Büyükşehir Belediye Meclis Üyesi Mustafa BOZBEY’in sözlü mazeretinin kabulü ile izinli sayılmasına,
23-Gündeme alınarak görüşülmesi kabul edilen, Büyükşehir Belediye Meclis Üyesi Alinur AKTAŞ’ın sözlü mazeretinin kabulü ile izinli sayılmasına,
24-Gündeme alınarak görüşülmesi kabul edilen, Büyükşehir Belediye Meclis Üyesi Sadi KURTULAN’ın sözlü mazeretinin kabulü ile izinli sayılmasına,
25-Gündeme alınarak görüşülmesi kabul edilen, Büyükşehir Belediye Meclis Üyesi Hayri TÜRKYILMAZ’ın sözlü mazeretinin kabulü ile izinli sayılmasına,
26-Gündeme alınarak görüşülmesi kabul edilen, Büyükşehir Belediye Meclis Üyesi Süleyman ÇELİK’in sözlü mazeretinin kabulü ile izinli sayılmasına,
27-Gündeme alınarak görüşülmesi kabul edilen, Büyükşehir Belediye Meclis Üyesi Yener ACAR’ın sözlü mazeretinin kabulü ile izinli sayılmasına,
28-Gündeme alınarak görüşülmesi kabul edilen, Büyükşehir Belediye Meclis Üyesi Mehmet TEKE’nin sözlü mazeretinin kabulü ile izinli sayılmasına,


29-Gündeme alınarak görüşülmesi kabul edilen, Büyükşehir Belediye Meclis Üyesi Mustafa ÇETİNKAYA’nın sözlü mazeretinin kabulü ile izinli sayılmasına,
30-Gündeme alınarak görüşülmesi kabul edilen, Büyükşehir Belediye Meclis Üyesi Recep ÇOHAN’ın sözlü mazeretinin kabulü ile izinli sayılmasına,
31-Gündeme alınarak görüşülmesi kabul edilen, Büyükşehir Belediye Meclis Üyesi Gamze KAYABAŞ’ın sözlü mazeretinin kabulü ile izinli sayılmasına,
32-Gündeme alınarak görüşülmesi kabul edilen, Büyükşehir Belediye Meclis Üyesi İlhami AYDIN’ın sözlü mazeretinin kabulü ile izinli sayılmasına,
33-Gündeme alınarak görüşülmesi kabul edilen, Büyükşehir Belediye Meclis Üyesi Şerafeddin ATALAY’ın sözlü mazeretinin kabulü ile izinli sayılmasına,
34-Gündeme alınarak görüşülmesi kabul edilen, Büyükşehir Belediye Meclis Üyesi Nilgün BERK’in sözlü mazeretinin kabulü ile izinli sayılmasına,
35-Gündeme alınarak görüşülmesi kabul edilen, Büyükşehir Belediye Meclis Üyesi Gizem ELMAS’ın sözlü mazeretinin kabulü ile izinli sayılmasına,
36-Gündeme alınarak görüşülmesi kabul edilen, Büyükşehir Belediye Meclis Üyesi İsmail KARAMAN’ın sözlü mazeretinin kabulü ile izinli sayılmasına,
37-Gündeme alınarak görüşülmesi kabul edilen, Büyükşehir Belediye Meclis Üyesi Can KOKUDAL’ın sözlü mazeretinin kabulü ile izinli sayılmasına,
38-Gündeme alınarak görüşülmesi kabul edilen, Büyükşehir Belediye Meclis Üyesi Adnan AKIN’ın sözlü mazeretinin kabulü ile izinli sayılmasına,
39-Gündeme alınarak görüşülmesi kabul edilen, Büyükşehir Belediye Meclis Üyesi Ayhan ÖNAL’ın sözlü mazeretinin kabulü ile izinli sayılmasına,
40-Gündeme alınarak görüşülmesi kabul edilen, Büyükşehir Belediye Meclis Üyesi Nihal GÖKTEN’in sözlü mazeretinin kabulü ile izinli sayılmasına,
41-Gündeme alınarak görüşülmesi kabul edilen, Büyükşehir Belediye Meclis Üyesi Sabri ZÜMRE’nin sözlü mazeretinin kabulü ile izinli sayılmasına,
42-Gündeme alınarak görüşülmesi kabul edilen, Büyükşehir Belediye Meclis Üyesi Avni Çimen ERİN’in sözlü mazeretinin kabulü ile izinli sayılmasına,
43-Gündeme alınarak görüşülmesi kabul edilen, Büyükşehir Belediye Meclis Üyesi Yaşar KESKİN’in sözlü mazeretinin kabulü ile izinli sayılmasına,
44-Gündeme alınarak görüşülmesi kabul edilen, Büyükşehir Belediye Meclis Üyesi Hasan Hüseyin TEMEL’in sözlü mazeretinin kabulü ile izinli sayılmasına oybirliği ile karar verildi.

 

 

Recep ALTEPE
Mak. Müh.
Büyükşehir Belediye Başkanı

22.03.2016 Tarihli Meclis