MECLİS TOPLANTILARI

17.03.2016 Tarihli Meclis Gündemi

 
GÜNDEM : Büyükşehir Belediye Meclisi’nin, 17 MART 2016 Perşembe günü saat 15.00’de Zafer Mahallesi, Ankara Yolu Caddesi, D Blok Kat:1 Osmangazi/Bursa adresine (Büyükşehir Belediyesi Yeni Hizmet Binası Meclis Toplantı Salonu) yapacağı 2014/2019 seçim döneminin 24 üncü, 3 üncü dönemin 3 üncü OLAĞAN toplantısının 1. birleşimine ait gündemdir.

 

G Ü N D E M :

1-GEÇEN TOPLANTI ZAPTI;

2-DAİRELERİN MECLİSE HAVALELİ TEKLİFLERİ;

1-Başkanlık Makamı’nın, Bursa Su ve Kanalizasyon İdaresi Yönetim Kurulu’nun, “Kredi Onay İşlemleri” hakkındaki Kararı ile ilgili yazısı,
2-Başkanlık Makamı’nın, Bursa Su ve Kanalizasyon İdaresi Yönetim Kurulu’nun, “Güvenlik Görevlilerinin fazla çalışma ücreti” hakkındaki Kararı ile ilgili yazısı,
3-İnsan Kaynakları ve Eğitim Dairesi Başkanlığı’nın, 11-15 Mayıs 2016 tarihleri arasında Kuzey Kıbrıs’ta düzenlenecek “I. Uluslararası Şehir, Çevre ve Sağlık Kongresi”ne katılım için yurtdışı görevlendirme ile ilgili yazısı,
4-İnsan Kaynakları ve Eğitim Dairesi Başkanlığı’nın, Bursa Büyükşehir Belediyesi ile Kars-Arpaçay Belediyesi arasında Kardeşlik Antlaşması imzalanması ile ilgili yazısı,
5-İnsan Kaynakları ve Eğitim Dairesi Başkanlığı’nın, Kadro İptal/İhdas ile ilgili yazısı,
6-İnsan Kaynakları ve Eğitim Dairesi Başkanlığı’nın, Sözleşmeli Personel Ücret Tespiti ile ilgili yazısı,
7-Mali Hizmetler Dairesi Başkanlığı’nın, 2016 yılı Teminat Miktarları ile ilgili yazısı,
8-Destek Hizmetleri Dairesi Başkanlığı’nın, Karacabey İlçesi, Tabaklar Mahallesi, 423 ada, 87 parsel sayılı taşınmaz üzerinde bulunan Mısır Kurutma Tesisi demirbaşlarından olan 250 KVA trafonun Karacabey Ticaret Borsası’na bedelsiz devri ile ilgili yazısı,
9-Zabıta Dairesi Başkanlığı’nın, Bursa Büyükşehir Belediyesi Taksi-Dolmuş-Minibüs-Servis Araçları ve Özel Toplu Taşıma Araçları Yönetmeliği’nin 15. Maddesi d) bendine istinaden düzenlenen C Tipi Güzegah İzin Belgesi ile ilgili yazısı,
10-Sosyal Hizmetler Dairesi Başkanlığı’nın, İSKEP-İstihdam İçin Koordinasyon ve Eğitim Projesi kapsamında İŞ-KUR ile yapılacak işbirliği protokolü gerçekleştirmek için Büyükşehir Belediye Başkanı’na yetki verilmesi ile ilgili yazısı,
11-Kültür ve Turizm Dairesi Başkanlığı’nın, Organization of World Heritage Cities (Dünya Mirası Şehirleri Organizasyonu) Üyeliği ile ilgili yazısı,
12-Kültür ve Turizm Dairesi Başkanlığı’nın, Avrupa Müze Örgütleri Ağı (NEMO), Milletlerarası Müzeler Konseyi (ICOM) VE Europa Nostra (EN) Ağlarına Üye olunması ile ilgili yazısı,
13-Kültür ve Turizm Dairesi Başkanlığı’nın, Bursa Bıçakçılar Derneği, Bursa Dağcılık Federasyonu İl Temsilciliği, Bursa Ata Atlı Spor Kulübü Derneği, Yeşil Pedal Bisiklet Derneği, Rahvan At Binicilik Kulübü Derneği, Bursa Geleneksel Okçuluk Kulübü Derneği, Mağara Araştırma Derneği, Bursa Bisikletliler ve Doğayı Sevenler Dernekleri ile protokol yapmak üzere Büyükşehir Belediye Başkanı’na yetki verilmesi ile ilgili yazısı,
1/7

 

14-Kültür ve Turizm Dairesi Başkanlığı’nın, Kültür Dernekleri, Hemşeri Dernekleri, Gençlik ve Spor Kulüpleri Dernekleri ile ortak projeler gerçekleştirmek üzere Büyükşehir Belediye Başkanı’na yetki verilmesi ile ilgili yazısı,
15-Kültür ve Turizm Dairesi Başkanlığı’nın, Kültür Dernekleri, Hemşeri Dernekleri, Gençlik ve Spor Kulüpleri Dernekleri ile ortak projeler gerçekleştirmek üzere Büyükşehir Belediye Başkanı’na yetki verilmesi ile ilgili yazısı,
16-Kültür ve Turizm Dairesi Başkanlığı’nın, İznik Alan Yönetiminin oluşturulması ile ilgili yazısı,
17-Fen İşleri Dairesi Başkanlığı’nın, Dr. Sadık Ahmet Caddesi Cephe Sağlıklaştırma Projesi ile ilgili yazısı,
18-Fen İşleri Dairesi Başkanlığı’nın, Kent Meydanı – Terminal arasında bulunan T2 Hattı İstasyon İsim Hakları ile ilgili yazısı,
19-Ulaşım Dairesi Başkanlığı’nın, Artvin Belediyesi’nin malzeme talebi ile ilgili yazısı,
20-Çevre Koruma ve Kontrol Dairesi Başkanlığı’nın, Katı Atık Toplama Bedeli Tarifeleri ile ilgili yazısı,
21-Emlak ve İstimlak Dairesi Başkanlığı’nın, Nilüfer Çayı üzeri Balat Köprüsü Projesinin köprü ve bağlantı yollarında kalan parseller ile bu parseller üzerinde bulunan bina, bina eklentileri ve ağaçların kamulaştırılmak üzere Belediyemiz XI. Beş Yıllık Kamulaştırma İmar Programına alınması ile ilgili yazısı,
22-Emlak ve İstimlak Dairesi Başkanlığı’nın, Yıldırım İlçesi, Davutkadı Mahallesi, Derebahçe Köprü Projesi kapsamında Yol, Katlı Otopark ve Yeşil Alanlarda kalan parseller ile bu parseller üzerinde bulunan bina, bina eklentileri ve ağaçların kamulaştırılmak üzere Belediyemiz XI. Beş Yıllık Kamulaştırma İmar Programına alınması ile ilgili yazısı,
23-Emlak ve İstimlak Dairesi Başkanlığı’nın, Mustafakemalpaşa İlçesi, Yalıntaş Mahallesi, 1868 parsel sayılı 3248 m2 yüzölçümlü taşınmazın BUSKİ Genel Müdürlüğü adına devrinin veya tahsisinin yapılması ile ilgili yazısı,
24-Emlak ve İstimlak Dairesi Başkanlığı’nın, Osmangazi İlçesi, Doğanbey Mahallesi, 7291 ada, 2 parsel sayılı 7832,13 m2 yüzölçümlü taşınmazın Bursa Büyükşehir Belediye Başkanlığı adına tapu devrinin yapılması ile ilgili yazısı,
25-İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı’nın, Bursa İli Sınırlarında Planlama Bölgeleri ile Mahalle, Köy Yerleşme Sahaları Dışındaki Alanlarda kalmak kaydıyla konteyner konulması ile ilgili yazısı,
26-İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı’nın, 1/25000 ölçekli Nazım İmar Planı, 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı ve 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı plan değişiklik talepleri ile ilgili yazısı,
27-İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı’nın, Bursa Büyükşehir Belediye Meclisi’nin, 29.12.2015 gün ve 2512 sayılı Kararı ile onaylanan, Yıldırım İlçesi, Eğitim Mahallesi, 13.15 ha’lık alanın yeniden düzenlenmesine ilişkin 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı değişikliğine yapılan askı itirazları ile ilgili yazısı,
28-İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı’nın, Bursa Büyükşehir Belediye Meclisi’nin, 24.12.2015 gün ve 2380 sayılı Kararı ile onaylanan, Osmangazi İlçesi, Hüdavendigar Mahallesi, 4673 ada 1-2-6-7 parsellerine ilişkin 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı değişikliğine yapılan askı itirazları ile ilgili yazısı,
29-İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı’nın, Bursa Büyükşehir Belediye Meclisi’nin, 24.12.2015 gün ve 2510 sayılı Kararı ile onaylanan, Osmangazi İlçesi, Hüdavendigar Mahallesi, 4673 ada 1-2-6-7 parsellerine ilişkin 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı değişikliğine yapılan askı itirazları ile ilgili yazısı,
30-İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı’nın, Bursa İl genelinde 17 İlçeye ait 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı plan notlarına “Riskli bina tespit edilerek Kentsel Dönüşüm yapılması halinde 0.50’ye kadar emsal artışı yapılabilir.” ibaresinin eklenmesine ilişkin 29.05.2015/1122 sayılı Bursa Büyükşehir Belediye Meclisi Kararı ile ilgili, Bursa 3. İdare Mahkemesi’nin, 25.01.2016 tarih ve 2015/1114 E. 2016/80 K. nolu “İşlemin İptal Kararı” ile ilgili yazısı,
31-İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı’nın, Bursa Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu’nun, 25.12.2015 gün ve 5247 sayılı, Nilüfer İlçesi, Badırga, Gökçeköy, Çaylı, Çatalağıl, Hasanağa, Çalı, Fadıllı, İrfaniye, Tahtalı, Karacaoba, Başköy ve Büyükbalıklı Mahallelerinde muhtelif parsellerin, 1. Derece ve 3. Derece Arkeolojik Sit Alanı kapsamına alınması Kararı ile ilgili yazısı,
32-İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı’nın, Emlak ve İstimlak Dairesi Başkanlığı’nın, 15.02.2016 gün ve 26535 sayılı, Nilüfer İlçesi, Ertuğrul Mahallesi, 991/2, 1165/2, 4446/1, 4445/3-5-6-7-9-10, 4444/1-2, 1078/2, 1032/3-4, 1059/3 parseller, Demirci Mahallesi, 3498/1, 3372/1, 3536/1 parseller ve Minareliçavuş, 4939/1 parsellerin Kamulaştırmaya konu olmayacak kullanımlara ayrılması yönünde 1/5000 ve 1/1000 ölçekli İmar Plan değişikliği talebi ile ilgili yazısı,
2/7

 

33-İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı’nın, Büyükşehir Belediye Meclisi’nin, 24.12.2015 tarih ve 2407 sayılı Kararı ile onaylanan 1/5000 ölçekli Güzelyalı Nazım İmar Planı’nın Çağrışan- Göynüklü kısmını kapsayan Nazım İmar Planı Revizyonu’na yapılan askı itirazları ile ilgili yazısı,
34-İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı’nın, Büyükşehir Belediye Meclisi’nin, 29.12.2015 tarih ve 2514 sayılı Kararı ile onaylanan 1/25000 ölçekli İznik Gölü Nazım İmar Planı askı itirazları ile ilgili yazısı,
35-İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı’nın, Orhangazi İlçesi, Karsak Mahallesi, 1242 parselin “Katı Atık Tesisleri Kuzey Bölgesi Transfer İstasyonu” olarak belirlenmesine ilişkin plan değişikliği ile ilgili Bursa 3. İdare Mahkemesi’nin, 30.12.2015 tarihli ve 2015/605 E. 2015/1484 K. sayılı İptal Kararı ile ilgili yazısı,
36-İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı’nın, Bursa Büyükşehir Belediye Meclisi’nin, 24.12.2015 tarih ve 2405 sayılı Kararı ile onaylanan Gemlik İlçesi, Gençali ve Kurşunlu Mahallelerinde Bölge Parkı ve çevresine ilişkin 1/25000 ve 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı değişikliğine yapılan askı itirazları ile ilgili yazısı.

3-KOMİSYONLARDAN GELEN EVRAKLAR;

1-Plan ve Bütçe Komisyonu’nun, 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı’nda Eğitim Alanı’nda kalan, Yıldırım İlçesi, Davutdede Mahallesi, 4978 ada, 3,4,5,6,7,11 ve 12 parsel sayılı taşınmazların kamulaştırılmak üzere Belediyemiz XI. Beş Yıllık Kamulaştırma İmar Programına alınması ile ilgili raporu,
2-Plan ve Bütçe Komisyonu’nun, Mustafakemalpaşa İlçesi, Yenice Mahallesi, 116 ada, 4,5,6,7,8,92,211,212 ve 146 ada, 11,12,13,14,15,16,24,25,32,39,40 parsel sayılı taşınmazların kamulaştırılmak üzere Belediyemiz XI. Beş Yıllık Kamulaştırma İmar Programına alınması ile ilgili raporu,
3-Plan ve Bütçe Komisyonu’nun, İnegöl İlçesi, Cafer Paşa Hanı restorasyon projesi ile ilgili raporu,
4-Plan ve Bütçe Komisyonu’nun, Yenişehir İlçesi, Ulucami Mahallesi, Hacı Tahir Sokak’ta Cephe Sağlıklaştırma Projesi ile ilgili raporu,
5-Hukuk Komisyonu’nun, Mali Hizmetler Dairesi Başkanlığı Görev, Yetki ve Sorumluluk Esaslarına İlişkin Yönetmeliğin Gelirler Şube Müdürlüğü’nün Görev, Yetki ve Sorumlulukları başlıklı 7. maddesinde değişiklik yapılması ile ilgili raporu,
6-Hukuk Komisyonu’nun, Bursa Büyükşehir Belediyesi ile Tokat İli, Turhal Belediyesi arasında Kardeşlik Alaşması imzalanması ile ilgili raporu,
7-Hukuk Komisyonu’nun, Bursa Büyükşehir Belediyesi ile Kamerun Cumhuriyeti Douala Belediyesi arasında Kardeşlik Anlaşması imzalanması ile ilgili raporu,
8-Tarım Hayvancılık ve Orman Komisyonu’nun, Bursa İli, Karacabey İlçesi’nde yağışlardan dolayı Tarım Arazilerinde oluşan su baskınlarının incelenmesi ile ilgili raporu,
9-Ulaşım Komisyonu’nun, Bursa Büyükşehir Belediyesi Taksi-Dolmuş-Minibüs-Servis Araçları ve Özel Toplu Taşıma Araçları Yönetmeliği’nde değişiklik yapılması ile ilgili raporu,
10-Ulaşım Komisyonu’nun, Bursa Büyükşehir Belediyesi Seyahat Kartları Uygulama Yönetmeliği’nde değişiklik yapılması ile ilgili raporu,
11-Ulaşım Komisyonu’nun, Bursa Büyükşehir Belediyesi Taksi-Dolmuş-Minibüs-Servis Araçları ve Özel Toplu Taşıma Araçları Yönetmeliği’nin 18 inci maddesi “Denetim ve Cezalar” ilave yapılması ile ilgili raporu,
12-Çevre ve Sağlık - Ulaşım Komisyonları’nın, Bursa İli’nde toplu taşımacılıkta kullanılan Özel Halk Otobüsleri hakkında çalışma yapılması (egzoz gazı emisyon ölçümü – 10 numara yağ kullanımı) ile ilgili müşterek raporu,
13-Çevre ve Sağlık - Ulaşım Komisyonları’nın, Bursa İli’nde hız kesici tümseklerin (kasis) bilimsel yerlerde ve detaylarda yapılması ile ilgili müşterek raporu,
14-İmar ve Bayındırlık Komisyonu’nun, Osmangazi Belediyesi’ne ait 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı değişiklikleri ile ilgili raporu,
15-İmar ve Bayındırlık Komisyonu’nun, Yıldırım Belediyesi’ne ait 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı değişiklikleri ile ilgili raporu,
16-İmar ve Bayındırlık Komisyonu’nun, Nilüfer Belediyesi’ne ait 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı değişiklikleri ile ilgili raporu,
17-İmar ve Bayındırlık Komisyonu’nun, Gemlik Belediyesi’ne ait 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı değişiklikleri ile ilgili raporu,
3/7

 

18-İmar ve Bayındırlık Komisyonu’nun, Mustafakemalpaşa Belediyesi’ne ait 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı değişiklikleri ile ilgili raporu,
19-İmar ve Bayındırlık Komisyonu’nun, Karacabey Belediyesi’ne ait 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı değişiklikleri ile ilgili raporu,
20-İmar ve Bayındırlık Komisyonu’nun, Mudanya Belediyesi’ne ait 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı değişiklikleri ile ilgili raporu,
21-İmar ve Bayındırlık Komisyonu’nun, Orhangazi Belediyesi’ne ait 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı değişiklikleri ile ilgili raporu,
22-İmar ve Bayındırlık Komisyonu’nun, Kestel Belediyesi’ne ait 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı değişiklikleri ile ilgili raporu,
23-İmar ve Bayındırlık Komisyonu’nun, 1/100 000 ölçekli Çevre Düzeni Planı Plan Kararları ve Uygulama Hükümleri 6.2.2. Kırsal Yerleşme Alanları başlığı altında yer alan 6.2.2.7 Maddesinde değişiklik yapılması ile ilgili raporu,
24-İmar ve Bayındırlık Komisyonu’nun, Osmangazi İlçesi, Akpınar Mahallesi, 6117 ada, 9 parselin “Ticaret Alanı”na alınmasına ilişkin 1/5000 ölçekli Osmangazi Nazım İmar Planı değişikliği ile ilgili raporu,
25-İmar ve Bayındırlık Komisyonu’nun, Osmangazi İlçesi, Demirtaş-Cumhuriyet Mahallesi, 7709 ada, 77 parselin “Tır, Kamyon, Makine Parkı ve Garaj Alanı”na alınmasına ilişkin 1/25000-1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı, 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı ile ilgili raporu,
26-İmar ve Bayındırlık Komisyonu’nun, Osmangazi İlçesi, Doğanevler Mahallesi, 608 ada, 16 parselin “Ticaret Alanı”na alınmasına ilişkin 1/5000 ölçekli Osmangazi Nazım İmar Planı değişikliği ile ilgili raporu,
27-İmar ve Bayındırlık Komisyonu’nun, Osmangazi İlçesi, Çeltik Mahallesi, 4506 ada, 164 parsel “Özel Sosyal Tesis Alanı”na alınmasına ilişkin 1/5000 ölçekli Osmangazi Nazım İmar Planı değişikliği ile ilgili raporu,
28-İmar ve Bayındırlık Komisyonu’nun, Osmangazi İlçesi, Küçükbalıklı Mahallesi, 7015 ada, 1-3-4 parsellerin “Turizm Tesis Alanı”ndan, “Ticaret Alanı”na alınmasına ilişkin 1/25000 ölçekli Merkez Planlama Bölgesi Nazım İmar Planı ve 1/5000 ölçekli Osmangazi Nazım İmar Planı değişikliği ile ilgili raporu,
29-İmar ve Bayındırlık Komisyonu’nun, Osmangazi İlçesi, Küçükbalıklı Mahallesi, 7005 ada, 1 parselin “Ticaret Alanı”na alınmasına ilişkin 1/25000 ölçekli Merkez Planlama Bölgesi Nazım İmar Planı ve 1/5000 ölçekli Osmangazi Nazım İmar Planı değişikliği ile ilgili raporu,
30-İmar ve Bayındırlık Komisyonu’nun, Osmangazi İlçesi, Küplüpınar Mahallesi, 2587 ada, 9-10 parsellerin “Özel Sosyal Tesis Alanı”na alınmasına ilişkin 1/5000 ölçekli Osmangazi Nazım İmar Planı değişikliği ile ilgili raporu,
31-İmar ve Bayındırlık Komisyonu’nun, Osmangazi İlçesi, Hüdavendigar Mahallesi, 4629-4630-4631-4632 ada muhtelif parsellerin BUSKİ’nin talebi olan “Su deposu ve Yenilenebilir Enerji Kaynaklarına Dayalı Üretim Tesis Alanı”na alınmasına ilişkin 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı ve 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Plan değişikliği ile ilgili raporu,
32-İmar ve Bayındırlık Komisyonu’nun, Osmangazi İlçesi, Hüdavendigar Mahallesi, 2287 ada, 1 parselin BUSKİ talebi olan “Su deposu ve Yenilenebilir Enerji Kaynaklarına Dayalı Üretim Tesis Alanı”na ilişkin 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı ve 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Plan değişikliği ile ilgili raporu,
33-İmar ve Bayındırlık Komisyonu’nun, Osmangazi İlçesi, Panayır Mahallesi, Pınar Caddesi orta refüj düzenlemesi kapsamında hazırlanan 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı değişikliği talepleri ile ilgili raporu,
34-İmar ve Bayındırlık Komisyonu’nun, Ulaşım Dairesi Başkanlığı’nın, 29.12.2015 gün ve 217112 sayılı yazısı ile; Bursa İli, Osmangazi İlçesi, Fatih Sultan Mehmet Mahallesi ve Geçit Mahallesi’nden geçmekte olan Şehit Ayhan Yıldız Caddesi’ne ait tasarım projesine ilişkin, 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı değişiklikleri yapılması ile ilgili raporu,
35-İmar ve Bayındırlık Komisyonu’nun, Yıldırım İlçesi, Duaçınarı Mahallesi, 4956 ada, 1 parselin “Akaryakıt ve Servis İstasyonu Alanı”na alınmasına ilişkin 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı değişikliği ile ilgili raporu,
36-İmar ve Bayındırlık Komisyonu’nun, Nilüfer İlçesi, Dağyenice Mahallesi, 137 ada, 41 parselin Enerji Üretim Alanına (Yenilenebilir Enerji Kaynaklarına dayalı Üretim Tesis Alanı/Güneş Paneli) alınmasına ilişkin 1/5000 ölçekli Nilüfer Nazım İmar Planı değişikliği ile ilgili raporu,
4/7

 

37-İmar ve Bayındırlık Komisyonu’nun, Nilüfer İlçesi, Odunluk Mahallesi, 6486 ada, 1 parsel ve 6487 ada, 1 parsel ve çevresine ilişkin 1/5000 ölçekli Nilüfer Nazım İmar Planı değişikliği ile ilgili raporu,
38-İmar ve Bayındırlık Komisyonu’nun, Nilüfer İlçesi, Odunluk Mahallesi, 252 ada, 47 parsele (eski 252 ada, 21 ve 22 parsellere) ilişkin 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı değişikliği ile ilgili raporu,
39-İmar ve Bayındırlık Komisyonu’nun, Nilüfer İlçesi, Ertuğrul Mahallesi, 917 ada, 51 parselin Konut Alanı’ndan Ticaret Alanı’na alınmasına yönelik 1/5000 ölçekli Nilüfer Nazım İmar Plan değişikliği ile ilgili raporu,
40-İmar ve Bayındırlık Komisyonu’nun, Nilüfer İlçesi, Doğanköy Mahallesi, 6771 ada, 19-30-31-32-33-34-35 parselleri kapsayan alanda “İlköğretim Alanı” ayrılması, 6787 ada, 3-4-5-6-7 parselleri kapsayan alanda “İlköğretim ve Park Alanı” ayrılması ve 6787 ada, 2-3-4-7-14-15-16-17 parselleri kapsayan alanda ise “Özel Sosyal Tesis Alanı” ayrılmasına yönelik 1/5000 ölçekli Nilüfer Nazım İmar Plan değişikliği ile ilgili raporu,
41-İmar ve Bayındırlık Komisyonu’nun, Büyükşehir Belediye Meclisi’nin, 22.10.2015 gün ve 1924 sayılı kararı ile onaylanan, Nilüfer İlçesi, Başköy Mahallesi’nde muhtelif parsellerin “Ticaret Alanı” ve “Belediye Hizmet Alanı”na alınmasına dair 1/25000 ve 1/5000 ölçekli Nazım İmar Plan değişikliklerine askı itirazları ile ilgili raporu,
42-İmar ve Bayındırlık Komisyonu’nun, Ulaşım Dairesi Başkanlığının talebi ile Bursa İli, Nilüfer İlçesi, Fethiye-Ataevler Mahalleleri kapsamındaki Ata Bulvarı-Kırmızı Cadde Yeni İmar Yolu Kavşağı tasarım projesine ilişkin 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı değişiklikleri yapılması talebi ile ilgili raporu,
43-İmar ve Bayındırlık Komisyonu’nun, 1/25000 Ölçekli İnegöl Çevre Düzeni Planı Revizyonu Plan Hükümleri değişikliği talebi ile ilgili raporu,
44-İmar ve Bayındırlık Komisyonu’nun, İnegöl İlçesi, Akhisar Mahallesi, 752 ada, 1nolu parselin bir kısmının “Konut Alanı”ndan “Ticaret Alanı”na alınmasına ilişkin 1/5000 ölçekli İnegöl Revizyon + İlave Nazım İmar Planı değişikliği ile ilgili raporu,
45-İmar ve Bayındırlık Komisyonu’nun, İnegöl İlçesi, Alanyurt-Cumhuriyet Mahallesi, 1056 nolu parsele ilişkin 1/5000 ölçekli İnegöl Revizyon + İlave Nazım İmar Planı değişikliği ile ilgili raporu,
46-İmar ve Bayındırlık Komisyonu’nun, İnegöl İlçesi, Orhaniye Mahallesi, 1186 ada, 19 nolu parselin “Konut Alanı”ndan “Özel Sosyal Tesis Alanı”na alınmasına ilişkin 1/5000 ölçekli İnegöl Revizyon + İlave Nazım İmar Planı değişikliği ile ilgili raporu,
47-İmar ve Bayındırlık Komisyonu’nun, İnegöl İlçesi, Süleymaniye Mahallesi, 743 ada, 292 nolu parselin “Yönetim Merkezleri Alanı”ndan “Özel Eğitim Alanı”na alınmasına ilişkin 1/5000 ölçekli İnegöl Revizyon + İlave Nazım İmar Planı değişikliği ile ilgili raporu,
48-İmar ve Bayındırlık Komisyonu’nun, İnegöl İlçesi, Süleymaniye Mahallesi, 765 ada, 3 nolu parselin “Ticaret Alanı”ndan “Ticaret+Konut Alanı” ile “Park ve Yeşil Alan”a, 711 ada, 433 ve 452 parsellerin “Konut Alanı”ndan “Park ve Yeşil Alan”a ve 711 ada, 449 ve 450 nolu parsellerin ise “Konut Alanı”ndan “Belediye Hizmet Alanı”na alınmasına ilişkin 1/5000 ölçekli İnegöl Revizyon + İlave Nazım İmar Planı değişikliği ile ilgili raporu,
49-İmar ve Bayındırlık Komisyonu’nun, Gemlik İlçesi, Umurbey Mahallesi, 4729 ve 4762 parsellerin “Rekreasyon Alanı”na alınmasına ilişkin 1/5000 ölçekli Umurbey Nazım İmar Planı değişikliği ile ilgili raporu,
50-İmar ve Bayındırlık Komisyonu’nun, Gemlik İlçesi, Hamidiye Mahallesi, 124 ada, 3, 4, 5, 6, 7, 11 parsellerin “Sosyal Tesis Alanı”na alınmasına ilişkin 1/5000 ölçekli Gemlik Nazım İmar Planı değişikliği ve 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı ile ilgili raporu,
51-İmar ve Bayındırlık Komisyonu’nun, Bursa Büyükşehir Belediye Meclisi’nin, 27.10.2015 tarih ve 2055 sayılı Kararı ile onaylanan Gemlik İlçesi, Hamidiye Mahallesi, 1218 ada, 1 parsele ilişkin 1/5000 ölçekli Gemlik Nazım İmar Planı değişikliğine yapılan askı itirazı ile ilgili raporu,
52-İmar ve Bayındırlık Komisyonu’nun, Gemlik İlçesi, Gençali Mahallesi, 386 parsele ilişkin 1/5000 ölçekli Gemlik Nazım İmar Planı değişikliği talebi ile ilgili raporu,
53-İmar ve Bayındırlık Komisyonu’nun, Gemlik İlçesi, Eşrefdinçer Mahallesi, 1227 ada, 1 parsele ilişkin 1/5000 ölçekli Gemlik Nazım İmar Planı değişikliği talebi ile ilgili raporu,
54-İmar ve Bayındırlık Komisyonu’nun, Gemlik İlçesi, Cihatlı Mahallesi, 1336 parselin Eğitim Alanı olarak planlanmasına ilişkin 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı ve 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı talebi ile ilgili raporu,

5/7


55-İmar ve Bayındırlık Komisyonu’nun, Gemlik İlçesi, Osmaniye Mahallesi, 122, 123, 124 ve 125 adaları kapsayan bölgenin Depolama Alanı’na alınmasına ilişkin 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı değişikliği ve 1/25000 ölçekli Gemlik Planlama Bölgesi Nazım İmar Planı değişikliği talebi ile ilgili raporu,
56-İmar ve Bayındırlık Komisyonu’nun, Mustafakemalpaşa İlçesi, Körekem Mahallesi, 516 parselin “Gelişme Konut Alanı, Resmi Kurum Alanı, Park Alanı, Yol Alanı ve Belediye Hizmet Alanı’na” alınmasına ilişkin 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı ve “Ayrık İkiz Nizam 2 Katlı Konut Alanı, Park Alanı, Belediye Hizmet Alanı, Resmi Kurum Alanı ve Yol Alanı”na alınmasına ilişkin 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı ile ilgili raporu,
57- İmar ve Bayındırlık Komisyonu’nun, Mustafakemalpaşa İlçesi, Lalaşahin Mahallesi, muhtelif parsellere ilişkin 1/5000 ölçekli Mustafakemalpaşa Nazım İmar Planı değişikliği ile ilgili raporu,
58-İmar ve Bayındırlık Komisyonu’nun, Mudanya İlçesi, Göynüklü Mahallesi, H21b19c pafta, 321 sayılı parsel ve Çağrışan Mahallesi, H21b19c pafta, 1714 sayılı parsellere ilişkin 1/5000 ölçekli Güzelyalı Nazım İmar Planı değişikliği ile ilgili raporu,
59-İmar ve Bayındırlık Komisyonu’nun, Orhangazi İlçesi, Arapzade Mahallesi, G22c22d pafta, 670 ada, 1 parsele ilişkin 1/5000 ölçekli Orhangazi Revizyon Nazım İmar Planı değişikliği ile ilgili raporu,
60-İmar ve Bayındırlık Komisyonu’nun, 1/5000 ölçekli İznik Surdışı Nazım İmar Plan Revizyonu askı itirazları ile ilgili raporu,
61-İmar ve Bayındırlık Komisyonu’nun, Keles İlçesi, Sofular Mahallesi, 95 ada, 3-4-5 parsellere ilişkin 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı ve 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı değişiklikleri ile ilgili raporu,
62-İmar ve Bayındırlık Komisyonu’nun, Bursa Büyükşehir Belediye Meclisi’nin, 21.05.2015 gün ve 1037 sayılı Kararı ile onaylanan Yıldırım İlçesi, Piremir Mahallesi, Teferrüç Meydanı Tasarım Projesi 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı değişikliğine ilişkin, Bursa Valiliği Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü’nün yeniden değerlendirme yazısı ile ilgili raporu,
63-İmar ve Bayındırlık Komisyonu’nun, Bursa Büyükşehir Belediye Meclisi´nin, 16.04.2015/789 sayılı Kararı ile Karacabey İlçesi’ne ilişkin onaylanan Nazım İmar Planı değişikliğinin Bursa Valiliği, Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü’nün yeniden değerlendirme yazısı ile ilgili raporu,
64-İmar ve Bayındırlık Komisyonu’nun, Büyükşehir Belediye Meclisi´nin, 28.07.2015/ 1546 sayılı Kararı ile onaylanan 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Plan değişikliğine ilişkin Bursa Valiliği, Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü’nün yeniden değerlendirme yazısı ile ilgili raporu,
65- İmar ve Bayındırlık Komisyonu’nun, Nilüfer Belediye Meclisi’nin, 06.07.2015/741 ve 01.04.2015/311 sayılı Kararları ile uygun bulunan ve Bursa Büyükşehir Belediye Meclisi’nin, 02.10.2015/1808 ve 21.05.2015/977 sayılı Kararları ile onaylanan 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı değişikliklerine ilişkin Bursa Valiliği, Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü’nün yeniden değerlendirme yazısı ile ilgili raporu,
66- İmar ve Bayındırlık Komisyonu’nun, Bursa Büyükşehir Belediye Meclisi’nin, 21.05.2015 gün ve 1020 sayılı Kararı ile onaylanan Mudanya İlçesi, Altıntaş Mahallesi, H21b15d3c pafta, 950 sayılı parsele ait 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı’na ilişkin Bursa Valiliği, Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü’nün yeniden değerlendirme yazısı ile ilgili raporu,
67-İmar ve Bayındırlık Komisyonu’nun, Bursa Büyükşehir Belediye Meclisi´nin, 21.05.2015 tarih ve 1039 sayılı Kararı ile onaylanan Gemlik İlçesi, Engürücük Hisar Kurtul Depolama ve Konutdışı Kentsel Çalışma Alanları 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı değişikliğine ilişkin Bursa Valiliği, Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü’nün yeniden değerlendirilmesi yazısı ile ilgili raporu,
68-İmar ve Bayındırlık Komisyonu’nun, Gemlik Belediye Meclisi’nin, 13.01.2015 tarih ve 7 sayılı Kararı ile uygun bulunan ve Bursa Büyükşehir Belediye Meclisi’nin, 19.03.2015/542 sayılı Kararı ile onaylanan 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı değişikliklerine ilişkin Bursa Valiliği, Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü’nün yeniden değerlendirme yazısı ile ilgili raporu,
69-İmar ve Bayındırlık Komisyonu’nun, Gemlik Belediye Meclisi’nin, 12.06.2015 tarih ve 150 sayılı Kararı ile uygun bulunan ve Bursa Büyükşehir Belediye Meclisi’nin, 23.07.2015/1407 sayılı Kararı ile onaylanan 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı değişikliklerine ilişkin Bursa Valiliği, Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü’nün yeniden değerlendirme yazısı il ilgili raporu,
70-İmar ve Bayındırlık Komisyonu’nun, Gemlik Belediye Meclisi’nin, 12.06.2015 tarih ve 154 sayılı Kararı ile uygun bulunan ve Bursa Büyükşehir Belediye Meclisi’nin, 23.07.2015/1407 sayılı Kararı ile onaylanan 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı değişikliklerine ilişkin Bursa Valiliği, Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü’nün yeniden değerlendirme yazısı ile ilgili raporu,
6/771-İmar ve Bayındırlık Komisyonu’nun, Gemlik Belediye Meclisi’nin, 07.10.2015 tarihli Kararı ile uygun bulunan ve Bursa Büyükşehir Belediye Meclisi’nin, 19.11.2015/2134 sayılı Kararı ile onaylanan 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı değişikliklerine ilişkin Bursa Valiliği, Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü’nün yeniden değerlendirme yazısı ile ilgili raporu,
72- İmar ve Bayındırlık Komisyonu’nun, Bursa Büyükşehir Belediye Meclisi’nin, 21.05.2015/1009 sayılı Kararı ile onaylanan, 1/5000 ölçekli Kayapa Nazım İmar Plan Revizyonu’na ilişkin Bursa Valiliği, Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü’nün yeniden değerlendirme yazısı ile ilgili raporu,
73-İmar ve Bayındırlık Komisyonu’nun, Osmangazi Belediye Meclisi´nin, 04.02.2015/115 sayılı Kararı ile uygun bulunarak Büyükşehir Belediye Meclisi´nin, 19.03.2015/535 sayılı Kararı ile onaylanan 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı değişikliğine ilişkin Bursa Valiliği, Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü’nün yeniden değerlendirme yazısı ile ilgili raporu,
74- İmar ve Bayındırlık Komisyonu’nun, Osmangazi Belediye Meclisi´nin, 04.02.2015/127 sayılı Kararı ile uygun bulunarak Büyükşehir Belediye Meclisi´nin, 19.03.2015/535 sayılı Kararı ile onaylanan 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Plan değişikliğine ilişkin Bursa Valiliği, Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü’nün yeniden değerlendirme yazısı ile ilgili raporu.

 


Recep ALTEPE
Mak. Müh.
Büyükşehir Belediye Başkanı

 

 

 

 

 

 

 

 

 


7/7

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

17.03.2016 Tarihli Meclis Kararları

Meclis kararları henüz yayınlanmamıştır...

Büyükşehir Belediye Meclisi’nin, 17 MART 2016 Perşembe günü saat 15.00’de Zafer Mahallesi, Ankara Yolu Caddesi, D Blok Kat:1 Osmangazi/Bursa adresinde (Büyükşehir Belediyesi Hizmet Binası Meclis Toplantı Salonu) yaptığı 2014/2019 seçim döneminin 24 üncü, 3 üncü dönemin 3 üncü OLAĞAN toplantısının 1. birleşiminde alınan Kararların Özetidir.


1-Okunan 11.02.2016 günlü OLAĞAN toplantısının 1. Birleşimine ait Zabıt ile 16.02.2016 günlü OLAĞAN toplantısının 2. Birleşimine ait Zaptın oybirliği ile kabulüne,
2-Başkanlık Makamı’nın, Bursa Su ve Kanalizasyon İdaresi Yönetim Kurulu’nun, “Kredi Onay İşlemleri” hakkındaki Kararı ile ilgili yazısının oybirliği ile kabulüne,
3-Başkanlık Makamı’nın, Bursa Su ve Kanalizasyon İdaresi Yönetim Kurulu’nun, “Güvenlik Görevlilerinin fazla çalışma ücreti” hakkındaki Kararı ile ilgili yazısının Hukuk Komisyonu’na havalesine,
4-İnsan Kaynakları ve Eğitim Dairesi Başkanlığı’nın, 11-15 Mayıs 2016 tarihleri arasında Kuzey Kıbrıs’ta düzenlenecek “I. Uluslararası Şehir, Çevre ve Sağlık Kongresi”ne katılım için yurtdışı görevlendirme ile ilgili yazısının oybirliği ile kabulüne,
5-İnsan Kaynakları ve Eğitim Dairesi Başkanlığı’nın, Bursa Büyükşehir Belediyesi ile Kars-Arpaçay Belediyesi arasında Kardeşlik Antlaşması imzalanması ile ilgili yazısının Hukuk Komisyonu’na havalesine,
6-İnsan Kaynakları ve Eğitim Dairesi Başkanlığı’nın, Kadro İptal/İhdas ile ilgili yazısının oybirliği ile kabulüne,
7-İnsan Kaynakları ve Eğitim Dairesi Başkanlığı’nın, Sözleşmeli Personel Ücret Tespiti ile ilgili yazısının oybirliği ile kabulüne,
8-Mali Hizmetler Dairesi Başkanlığı’nın, 2016 yılı Teminat Miktarları ile ilgili yazısının Plan ve Bütçe Komisyonu’na havalesine,
9-Destek Hizmetleri Dairesi Başkanlığı’nın, Karacabey İlçesi, Tabaklar Mahallesi, 423 ada, 87 parsel sayılı taşınmaz üzerinde bulunan Mısır Kurutma Tesisi demirbaşlarından olan 250 KVA trafonun Karacabey Ticaret Borsası’na bedelsiz devri ile ilgili yazısının oybirliği ile kabulüne,
10-Zabıta Dairesi Başkanlığı’nın, Bursa Büyükşehir Belediyesi Taksi-Dolmuş-Minibüs-Servis Araçları ve Özel Toplu Taşıma Araçları Yönetmeliği’nin 15. Maddesi d) bendine istinaden düzenlenen C Tipi Güzegah İzin Belgesi ile ilgili yazısının 5216 sayılı Büyükşehir Belediyesi Kanunu’nun 14. maddesi uyarınca tekrar incelenmek üzere Meclise İadesine,
11-Sosyal Hizmetler Dairesi Başkanlığı’nın, İSKEP-İstihdam İçin Koordinasyon ve Eğitim Projesi kapsamında İŞ-KUR ile yapılacak işbirliği protokolü gerçekleştirmek için Büyükşehir Belediye Başkanı’na yetki verilmesi ile ilgili yazısının oybirliği ile kabulüne,
12-Kültür ve Turizm Dairesi Başkanlığı’nın, Organization of World Heritage Cities (Dünya Mirası Şehirleri Organizasyonu) Üyeliği ile ilgili yazısının oybirliği ile kabulüne,
13-Kültür ve Turizm Dairesi Başkanlığı’nın, Avrupa Müze Örgütleri Ağı (NEMO), Milletlerarası Müzeler Konseyi (ICOM) VE Europa Nostra (EN) Ağlarına Üye olunması ile ilgili yazısının oybirliği ile kabulüne,
14-Kültür ve Turizm Dairesi Başkanlığı’nın, Bursa Bıçakçılar Derneği, Bursa Dağcılık Federasyonu İl Temsilciliği, Bursa Ata Atlı Spor Kulübü Derneği, Yeşil Pedal Bisiklet Derneği, Rahvan At Binicilik Kulübü Derneği, Bursa Geleneksel Okçuluk Kulübü Derneği, Mağara Araştırma Derneği, Bursa Bisikletliler ve Doğayı Sevenler Dernekleri ile protokol yapmak üzere Büyükşehir Belediye Başkanı’na yetki verilmesi ile ilgili yazısının oyçokluğu (CHP; Recep ÇOHAN, Şerafeddin ATALAY, Nilgün BERK, Turgay ERDEM, Pelin SEVGİ, Gizem ELMAS, Lütfü GÜNENÇ, Özgür AKSOY, Hasan ERTÜRK, Metin UYANIK, Akın POROY, Erdal AKTUĞ, Engin TAŞDEMİR, Dündar KOYUTÜRK 14 red – MHP; İsmail KARAMAN, Kenan ÇAKIR, Mahmut GÖK, Hüsnü DOĞRUOĞLU, Adnan AKIN, Ayhan ÖNAL, Mesut BEDEL, Ercan ÖZEL, Avni Çimen ERİN 9 red – DP; Nurettin ÇETİN 1 red – 64 kabul) ile kabulüne,
15-Kültür ve Turizm Dairesi Başkanlığı’nın, Kültür Dernekleri, Hemşeri Dernekleri, Gençlik ve Spor Kulüpleri Dernekleri ile ortak projeler gerçekleştirmek üzere Büyükşehir Belediye Başkanı’na yetki verilmesi ile ilgili yazısının oyçokluğu (CHP; Recep ÇOHAN, Şerafeddin ATALAY, Nilgün BERK, Turgay ERDEM, Pelin SEVGİ, Gizem ELMAS, Lütfü GÜNENÇ, Özgür AKSOY, Hasan ERTÜRK, Metin UYANIK, Akın POROY, Erdal AKTUĞ, Engin TAŞDEMİR, Dündar KOYUTÜRK 14 red – MHP; İsmail KARAMAN, Kenan ÇAKIR, Mahmut GÖK, Hüsnü DOĞRUOĞLU, Adnan AKIN, Ayhan ÖNAL, Mesut BEDEL, Ercan ÖZEL, Avni Çimen ERİN 9 red – DP; Nurettin ÇETİN 1 red – 64 kabul) ile kabulüne,
16-Kültür ve Turizm Dairesi Başkanlığı’nın, Kültür Dernekleri, Hemşeri Dernekleri, Gençlik ve Spor Kulüpleri Dernekleri ile ortak projeler gerçekleştirmek üzere Büyükşehir Belediye Başkanı’na yetki verilmesi ile ilgili yazısının oyçokluğu (CHP; Recep ÇOHAN, Şerafeddin ATALAY, Nilgün BERK, Turgay ERDEM, Pelin SEVGİ, Gizem ELMAS, Lütfü GÜNENÇ, Özgür AKSOY, Hasan ERTÜRK, Metin UYANIK, Akın POROY, Erdal AKTUĞ, Engin TAŞDEMİR, Dündar KOYUTÜRK 14 red – MHP; İsmail KARAMAN, Kenan ÇAKIR, Mahmut GÖK, Hüsnü DOĞRUOĞLU, Adnan AKIN, Ayhan ÖNAL, Mesut BEDEL, Ercan ÖZEL, Avni Çimen ERİN 9 red – DP; Nurettin ÇETİN 1 red – 64 kabul) ile kabulüne,
17-Kültür ve Turizm Dairesi Başkanlığı’nın, İznik Alan Yönetiminin oluşturulması ile ilgili yazısının oybirliği ile kabulüne,
18-Fen İşleri Dairesi Başkanlığı’nın, Dr. Sadık Ahmet Caddesi Cephe Sağlıklaştırma Projesi ile ilgili yazısının Plan ve Bütçe Komisyonu’na havalesine,
19-Fen İşleri Dairesi Başkanlığı’nın, Kent Meydanı – Terminal arasında bulunan T2 Hattı İstasyon İsim Hakları ile ilgili yazısının Ulaşım - Plan ve Bütçe Komisyonları’na müştereken havalesine,
20-Ulaşım Dairesi Başkanlığı’nın, Artvin Belediyesi’nin malzeme talebi ile ilgili yazısının oybirliği ile kabulüne,
21-Çevre Koruma ve Kontrol Dairesi Başkanlığı’nın, Katı Atık Toplama Bedeli Tarifeleri ile ilgili yazısının Çevre ve Sağlık - Plan ve Bütçe Komisyonları’na müştereken havalesine,
22-Emlak ve İstimlak Dairesi Başkanlığı’nın, Nilüfer Çayı üzeri Balat Köprüsü Projesinin köprü ve bağlantı yollarında kalan parseller ile bu parseller üzerinde bulunan bina, bina eklentileri ve ağaçların kamulaştırılmak üzere Belediyemiz XI. Beş Yıllık Kamulaştırma İmar Programına alınması ile ilgili yazısının Plan ve Bütçe Komisyonu’na havalesine,
23-Emlak ve İstimlak Dairesi Başkanlığı’nın, Yıldırım İlçesi, Davutkadı Mahallesi, Derebahçe Köprü Projesi kapsamında Yol, Katlı Otopark ve Yeşil Alanlarda kalan parseller ile bu parseller üzerinde bulunan bina, bina eklentileri ve ağaçların kamulaştırılmak üzere Belediyemiz XI. Beş Yıllık Kamulaştırma İmar Programına alınması ile ilgili yazısının Plan ve Bütçe Komisyonu’na havalesine,
24-Emlak ve İstimlak Dairesi Başkanlığı’nın, Mustafakemalpaşa İlçesi, Yalıntaş Mahallesi, 1868 parsel sayılı 3248 m2 yüzölçümlü taşınmazın BUSKİ Genel Müdürlüğü adına devrinin veya tahsisinin yapılması ile ilgili yazısının Plan ve Bütçe Komisyonu’na havalesine,
25-Emlak ve İstimlak Dairesi Başkanlığı’nın, Osmangazi İlçesi, Doğanbey Mahallesi, 7291 ada, 2 parsel sayılı 7832,13 m2 yüzölçümlü taşınmazın Bursa Büyükşehir Belediye Başkanlığı adına tapu devrinin yapılması ile ilgili yazısının Plan ve Bütçe Komisyonu’na havalesine,
26-İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı’nın, Bursa İli Sınırlarında Planlama Bölgeleri ile Mahalle, Köy Yerleşme Sahaları Dışındaki Alanlarda kalmak kaydıyla konteyner konulması ile ilgili yazısının İmar ve Bayındırlık – Tarım Hayvancılık ve Orman Komisyonları’na müştereken havalesine,
27-İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı’nın, 1/25000 ölçekli Nazım İmar Planı, 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı ve 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı plan değişiklik talepleri ile ilgili yazısının İmar ve Bayındırlık Komisyonu’na havalesine,
28-İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı’nın, Bursa Büyükşehir Belediye Meclisi’nin, 29.12.2015 gün ve 2512 sayılı Kararı ile onaylanan, Yıldırım İlçesi, Eğitim Mahallesi, 13.15 ha’lık alanın yeniden düzenlenmesine ilişkin 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı değişikliğine yapılan askı itirazları ile ilgili yazısının İmar ve Bayındırlık Komisyonu’na havalesine,
29-İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı’nın, Bursa Büyükşehir Belediye Meclisi’nin, 24.12.2015 gün ve 2380 sayılı Kararı ile onaylanan, Osmangazi İlçesi, Hüdavendigar Mahallesi, 4673 ada 1-2-6-7 parsellerine ilişkin 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı değişikliğine yapılan askı itirazları ile ilgili yazısının İmar ve Bayındırlık Komisyonu’na havalesine,
30-İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı’nın, Bursa Büyükşehir Belediye Meclisi’nin, 24.12.2015 gün ve 2510 sayılı Kararı ile onaylanan, Osmangazi İlçesi, Hüdavendigar Mahallesi, 4673 ada 1-2-6-7 parsellerine ilişkin 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı değişikliğine yapılan askı itirazları ile ilgili yazısının İmar ve Bayındırlık Komisyonu’na havalesine,
31-İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı’nın, Bursa İl genelinde 17 İlçeye ait 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı plan notlarına “Riskli bina tespit edilerek Kentsel Dönüşüm yapılması halinde 0.50’ye kadar emsal artışı yapılabilir.” ibaresinin eklenmesine ilişkin 29.05.2015/1122 sayılı Bursa Büyükşehir Belediye Meclisi Kararı ile ilgili, Bursa 3. İdare Mahkemesi’nin, 25.01.2016 tarih ve 2015/1114 E. 2016/80 K. nolu “İşlemin İptal Kararı” ile ilgili yazısının İmar ve Bayındırlık Komisyonu’na havalesine,
32-İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı’nın, Bursa Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu’nun, 25.12.2015 gün ve 5247 sayılı, Nilüfer İlçesi, Badırga, Gökçeköy, Çaylı, Çatalağıl, Hasanağa, Çalı, Fadıllı, İrfaniye, Tahtalı, Karacaoba, Başköy ve Büyükbalıklı Mahallelerinde muhtelif parsellerin, 1. Derece ve 3. Derece Arkeolojik Sit Alanı kapsamına alınması Kararı ile ilgili yazısının İmar ve Bayındırlık Komisyonu’na havalesine,
33-İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı’nın, Emlak ve İstimlak Dairesi Başkanlığı’nın, 15.02.2016 gün ve 26535 sayılı, Nilüfer İlçesi, Ertuğrul Mahallesi, 991/2, 1165/2, 4446/1, 4445/3-5-6-7-9-10, 4444/1-2, 1078/2, 1032/3-4, 1059/3 parseller, Demirci Mahallesi, 3498/1, 3372/1, 3536/1 parseller ve Minareliçavuş, 4939/1 parsellerin Kamulaştırmaya konu olmayacak kullanımlara ayrılması yönünde 1/5000 ve 1/1000 ölçekli İmar Plan değişikliği talebi ile ilgili yazısının İmar ve Bayındırlık Komisyonu’na havalesine,
34-İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı’nın, Büyükşehir Belediye Meclisi’nin, 24.12.2015 tarih ve 2407 sayılı Kararı ile onaylanan 1/5000 ölçekli Güzelyalı Nazım İmar Planı’nın Çağrışan- Göynüklü kısmını kapsayan Nazım İmar Planı Revizyonu’na yapılan askı itirazları ile ilgili yazısının İmar ve Bayındırlık Komisyonu’na havalesine,
35-İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı’nın, Büyükşehir Belediye Meclisi’nin, 29.12.2015 tarih ve 2514 sayılı Kararı ile onaylanan 1/25000 ölçekli İznik Gölü Nazım İmar Planı askı itirazları ile ilgili yazısının İmar ve Bayındırlık Komisyonu’na havalesine,
36-İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı’nın, Orhangazi İlçesi, Karsak Mahallesi, 1242 parselin “Katı Atık Tesisleri Kuzey Bölgesi Transfer İstasyonu” olarak belirlenmesine ilişkin plan değişikliği ile ilgili Bursa 3. İdare Mahkemesi’nin, 30.12.2015 tarihli ve 2015/605 E. 2015/1484 K. sayılı İptal Kararı ile ilgili yazısının İmar ve Bayındırlık Komisyonu’na havalesine,
37-İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı’nın, Bursa Büyükşehir Belediye Meclisi’nin, 24.12.2015 tarih ve 2405 sayılı Kararı ile onaylanan Gemlik İlçesi, Gençali ve Kurşunlu Mahallelerinde Bölge Parkı ve çevresine ilişkin 1/25000 ve 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı değişikliğine yapılan askı itirazları ile ilgili yazısının İmar ve Bayındırlık Komisyonu’na havalesine,
38-Plan ve Bütçe Komisyonu’nun, 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı’nda Eğitim Alanı’nda kalan, Yıldırım İlçesi, Davutdede Mahallesi, 4978 ada, 3,4,5,6,7,11 ve 12 parsel sayılı taşınmazların kamulaştırılmak üzere Belediyemiz XI. Beş Yıllık Kamulaştırma İmar Programına alınması ile ilgili raporunun oybirliği ile kabulüne,
39-Plan ve Bütçe Komisyonu’nun, Mustafakemalpaşa İlçesi, Yenice Mahallesi, 116 ada, 4,5,6,7,8,92,211,212 ve 146 ada, 11,12,13,14,15,16,24,25,32,39,40 parsel sayılı taşınmazların kamulaştırılmak üzere Belediyemiz XI. Beş Yıllık Kamulaştırma İmar Programına alınması ile ilgili raporunun oybirliği ile kabulüne,
40-Plan ve Bütçe Komisyonu’nun, İnegöl İlçesi, Cafer Paşa Hanı restorasyon projesi ile ilgili raporunun oybirliği ile kabulüne,
41-Plan ve Bütçe Komisyonu’nun, Yenişehir İlçesi, Ulucami Mahallesi, Hacı Tahir Sokak’ta Cephe Sağlıklaştırma Projesi ile ilgili raporunun oybirliği ile kabulüne,
42-Hukuk Komisyonu’nun, Mali Hizmetler Dairesi Başkanlığı Görev, Yetki ve Sorumluluk Esaslarına İlişkin Yönetmeliğin Gelirler Şube Müdürlüğü’nün Görev, Yetki ve Sorumlulukları başlıklı 7. maddesinde değişiklik yapılması ile ilgili raporunun oybirliği ile kabulüne,
43-Hukuk Komisyonu’nun, Bursa Büyükşehir Belediyesi ile Tokat İli, Turhal Belediyesi arasında Kardeşlik Alaşması imzalanması ile ilgili raporunun oybirliği ile kabulüne,
44-Hukuk Komisyonu’nun, Bursa Büyükşehir Belediyesi ile Kamerun Cumhuriyeti Douala Belediyesi arasında Kardeşlik Anlaşması imzalanması ile ilgili raporunun oybirliği ile kabulüne,
45-Tarım Hayvancılık ve Orman Komisyonu’nun, Bursa İli, Karacabey İlçesi’nde yağışlardan dolayı Tarım Arazilerinde oluşan su baskınlarının incelenmesi ile ilgili raporunun oybirliği ile kabulüne,
46-Ulaşım Komisyonu’nun, Bursa Büyükşehir Belediyesi Taksi-Dolmuş-Minibüs-Servis Araçları ve Özel Toplu Taşıma Araçları Yönetmeliği’nde değişiklik yapılması ile ilgili raporunun oybirliği ile kabulüne,
47-Ulaşım Komisyonu’nun, Bursa Büyükşehir Belediyesi Seyahat Kartları Uygulama Yönetmeliği’nde değişiklik yapılması ile ilgili raporunun “Ücretli öğretmenlerin de aynı haklardan istifade etmesi” şeklinde ilavesiyle oybirliği ile kabulüne,
48-Ulaşım Komisyonu’nun, Bursa Büyükşehir Belediyesi Taksi-Dolmuş-Minibüs-Servis Araçları ve Özel Toplu Taşıma Araçları Yönetmeliği’nin 18 inci maddesi “Denetim ve Cezalar” ilave yapılması ile ilgili raporunun oybirliği ile kabulüne,
49-Çevre ve Sağlık - Ulaşım Komisyonları’nın, Bursa İli’nde toplu taşımacılıkta kullanılan Özel Halk Otobüsleri hakkında çalışma yapılması (egzoz gazı emisyon ölçümü – 10 numara yağ kullanımı) ile ilgili müşterek raporunun oybirliği ile kabulüne,
50-Çevre ve Sağlık - Ulaşım Komisyonları’nın, Bursa İli’nde hız kesici tümseklerin (kasis) bilimsel yerlerde ve detaylarda yapılması ile ilgili müşterek raporunun oybirliği ile kabulüne,
51-İmar ve Bayındırlık Komisyonu’nun, Osmangazi Belediyesi’ne ait 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı değişiklikleri ile ilgili raporunun; “Osmangazi Belediye Meclisi’nin, Uygun Bulunan Kararlar içinde 5. sırada yer alan 03.02.2016 tarih ve 132 sayılı Meclis Kararının”; mevcudun oyçokluğu (CHP; Recep ÇOHAN, Şerafeddin ATALAY, Nilgün BERK, Turgay ERDEM, Pelin SEVGİ, Gizem ELMAS, Lütfü GÜNENÇ, Özgür AKSOY, Hasan ERTÜRK, Metin UYANIK, Akın POROY, Erdal AKTUĞ, Engin TAŞDEMİR, Dündar KOYUTÜRK 14 red – MHP; İsmail KARAMAN, Kenan ÇAKIR, Mahmut GÖK, Hüsnü DOĞRUOĞLU, Adnan AKIN, Ayhan ÖNAL, Mesut BEDEL, Ercan ÖZEL, Avni Çimen ERİN 9 red – DP; Nurettin ÇETİN 1 red – 64 kabul) ile uygun olduğuna,
“Osmangazi Belediye Meclisi’nin, Uygun Bulunan Kararlar için

17.03.2016 Tarihli Meclis