MECLİS TOPLANTILARI

26.01.2016 Tarihli Meclis Gündemi

     

26.01.2016 Tarihli Meclis Kararları

Meclis kararları henüz yayınlanmamıştır...

 
Büyükşehir Belediye Meclisi’nin, 26 OCAK 2016 Salı günü saat 17.00’de Zafer Mahallesi, Ankara Yolu Caddesi, D Blok Kat:1 Osmangazi/Bursa adresine (Büyükşehir Belediyesi Yeni Hizmet Binası Meclis Toplantı Salonu) yapacağı 2014/2019 seçim döneminin 22 nci, 3 üncü dönemin 1 inci OLAĞAN toplantısının 2. Birleşiminde alınan Kararların Özetidir.


1-Plan ve Bütçe Komisyonu’nun, Bursa Büyükşehir Belediyesi’nin, Hafriyat Ruhsatı almış Döküm Sahalarından, İlçe Belediyelerinin ücretsiz faydalanması ile ilgili raporunun oybirliği ile kabulüne,
2-Plan ve Bütçe Komisyonu’nun, Gemlik İlçesi, Osmaniye Mahallesi, 417 ada, 1-4 parseller, 418 ada, 12-14-30-35 parseller, Cihatlı Mahallesi, 809,810,812 parsellerin kamulaştırılmak üzere Belediyemiz XI. Beş Yıllık Kamulaştırma İmar Programına alınması ile ilgili raporunun oybirliği ile kabulüne,
3-Plan ve Bütçe Komisyonu’nun, Trabzon İli, Köprübaşı Belediyesine 1 adet Kapalı Cenaze Aracının Belediyemizce alınması ile ilgili raporunun oybirliği ile kabulüne,
4-Çevre ve Sağlık Komisyonu’nun, Bursa Su Kanalizasyon İdaresi Yönetim Kurulu’nun “Yeni Kaynakların Kiralanması” hakkındaki Kararı ile ilgili raporunun oyçokluğu (CHP; Recep ÇOHAN, Gamze KAYABAŞ, Şerafeddin ATALAY, Pelin SEVGİ, Gizem ELMAS, Lütfü GÜNENÇ, Özgür AKSOY, Hasan ERTÜRK, Metin UYANIK, Akın POROY, Erdal AKTUĞ, Engin TAŞDEMİR, Dündar KOYUTÜRK 13 red – 58 kabul) ile kabulüne,
5-Çevre ve Sağlık Komisyonu’nun, Bursa Su Kanalizasyon İdaresi Yönetim Kurulu’nun “Kaynak Suyu Kiralama ihalesi” hakkındaki Kararı ile ilgili raporunun oyçokluğu (CHP; Recep ÇOHAN, Gamze KAYABAŞ, Şerafeddin ATALAY, Pelin SEVGİ, Gizem ELMAS, Lütfü GÜNENÇ, Özgür AKSOY, Hasan ERTÜRK, Metin UYANIK, Akın POROY, Erdal AKTUĞ, Engin TAŞDEMİR, Dündar KOYUTÜRK 13 red – 58 kabul) ile kabulüne,
6-Ulaşım Komisyonu’nun, Bursa Büyükşehir Belediyesi Taksi-Dolmuş-Minibüs-Servis Araçları ve Özel Toplu Taşıma Araçları Yönetmeliği’nin 15. maddesi “C Tipi Güzergah İzin Belgesi”nde değişiklik yapılması ile ilgili raporunun oybirliği ile kabulüne,
7-Ulaşım Komisyonu’nun, 500 adet S Plaka satışı ile ilgili raporunun oyçokluğu (CHP; Recep ÇOHAN, Gamze KAYABAŞ, Şerafeddin ATALAY, Pelin SEVGİ, Gizem ELMAS, Lütfü GÜNENÇ, Özgür AKSOY, Hasan ERTÜRK, Metin UYANIK, Akın POROY, Erdal AKTUĞ, Engin TAŞDEMİR, Dündar KOYUTÜRK 13 red – MHP; İhsan BİLGİLİ, İsmail KARAMAN, Mahmut GÖK, Adnan AKIN, Mesut BEDEL, Ercan ÖZEL 6 red – 52 kabul) ile kabulüne,
8-İmar ve Bayındırlık Komisyonu’nun, Osmangazi Belediyesi’ne ait 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı değişiklikleri ile ilgili raporunun oyçokluğu (CHP; Recep ÇOHAN, Gamze KAYABAŞ, Şerafeddin ATALAY, Pelin SEVGİ, Gizem ELMAS, Lütfü GÜNENÇ, Özgür AKSOY, Hasan ERTÜRK, Metin UYANIK, Akın POROY, Erdal AKTUĞ, Engin TAŞDEMİR, Dündar KOYUTÜRK 13 red – MHP; İhsan BİLGİLİ, İsmail KARAMAN, Mahmut GÖK, Adnan AKIN, Mesut BEDEL, Ercan ÖZEL 6 red – 52 kabul) ile kabulüne,
9-İmar ve Bayındırlık Komisyonu’nun, Osmangazi İlçesi, Gündoğdu Mahallesi, 10191 ada, 55-56 parsellere ilişkin 1/25000 ölçekli Kuzey Planlama Bölgesi Nazım İmar Planı ve 1/5000 ölçekli Kuzey Planlama Bölgesi Osmangazi Nazım İmar Planı değişikliği ile ilgili raporunun oybirliği ile kabulüne,
10-İmar ve Bayındırlık Komisyonu’nun, Osmangazi İlçesi, Ahmetbey Mahallesi, 10021 ada, 115 parsele ilişkin 1/25000 ölçekli Kuzey Planlama Bölgesi Nazım İmar Planı ve 1/5000 ölçekli Kuzey Planlama Bölgesi Osmangazi Nazım İmar Planı değişikliği ile ilgili raporunun oybirliği ile kabulüne,
11-İmar ve Bayındırlık Komisyonu’nun, Osmangazi İlçesi, Yunuseli Mahallesi, 5067-5773-6400-6586-6587-6588 adalara ilişkin Bursa 1. İdare Mahkemesi’nin, 2013/229-230-231-232-233-234 Esas No, 2015/138-139-140-141-142-143 nolu İptal Kararları ile ilgili raporunun oyçokluğu (CHP; Recep ÇOHAN, Gamze KAYABAŞ, Şerafeddin ATALAY, Pelin SEVGİ, Gizem ELMAS, Lütfü GÜNENÇ, Özgür AKSOY, Hasan ERTÜRK, Metin UYANIK, Akın POROY, Erdal AKTUĞ, Engin TAŞDEMİR, Dündar KOYUTÜRK 13 red – MHP; İhsan BİLGİLİ, İsmail KARAMAN, Mahmut GÖK, Adnan AKIN, Mesut BEDEL, Ercan ÖZEL 6 red – 52 kabul) ile kabulüne,
12-İmar ve Bayındırlık Komisyonu’nun, Bursa Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu’nun, 22.10.2015 tarih ve 4981 sayılı Kararı doğrultusunda Bursa İli, Osmangazi İlçesi, Alacahırka Mahallesi, 5994 ada, 2 parselin “Belediye Hizmet Alanı”na alınmasına ilişkin İmar Planı değişikliği ile ilgili raporunun oybirliği ile kabulüne,

 

13-İmar ve Bayındırlık Komisyonu’nun, Nilüfer Belediyesi’ne ait 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı değişiklikleri ile ilgili raporunun oybirliği ile kabulüne,
14-İmar ve Bayındırlık Komisyonu’nun, Nilüfer İlçesi, İrfaniye Mahallesi, 1199, 1200, 1201, 1202, 1203, 1204, 1205, 1215, 1862 parsellerin “Kamu Hizmet Alanı” olarak ayrılmasına ilişkin 1/25000 ve 1/5000 ölçekli Nazım İmar Plan değişikliği ile ilgili raporunun oybirliği ile kabulüne,
15-İmar ve Bayındırlık Komisyonu’nun, Nilüfer İlçesi, İrfaniye Mahallesi, 1199, 1200, 1201, 1202, 1203, 1204, 1205, 1215, 1862 parsellerin “Resmi Kurum Alanı” olarak ayrılmasına ilişkin 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı ile ilgili raporunun oybirliği ile kabulüne,
16-İmar ve Bayındırlık Komisyonu’nun, Nilüfer İlçesi, Fethiye Mahallesi 1900 ada, 2 parselin “Ticaret Alanı”na alınmasına ilişkin 1/5000 ölçekli Nilüfer Nazım İmar Plan değişikliği ile ilgili raporunun oybirliği ile kabulüne,
17-İmar ve Bayındırlık Komisyonu’nun, İnegöl İlçesi, Hamamlı Mahallesi, 107 ada, 77 nolu parselin “Tarım ve Hayvancılık Tesis Alanı”na alınmasına ilişkin 1/5000 ölçekli İnegöl Revizyon + İlave Nazım İmar Planı değişikliği ile ilgili raporunun oybirliği ile kabulüne,
18-İmar ve Bayındırlık Komisyonu’nun, Mudanya İlçesi, Söğütpınar Mahallesi, 104 ada, 735 parsel, Mesudiye Mahallesi, 114 ada, 79-74 parsel, 132 ada 55 nolu parsellere ilişkin Ekinli RES Rüzgar Enerji Santrali’ne ilişkin 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı ile ilgili raporunun oybirliği ile kabulüne,
19-İmar ve Bayındırlık Komisyonu’nun, Mudanya İlçesi, Ekinli RES Rüzgar Enerji Santrali’ne ilişkin 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı ile ilgili raporunun oybirliği ile kabulüne,
20-İmar ve Bayındırlık Komisyonu’nun, Orhangazi Belediyesi’ne ait 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı değişiklikleri ile ilgili raporunun oyçokluğu (CHP; Recep ÇOHAN, Gamze KAYABAŞ, Şerafeddin ATALAY, Pelin SEVGİ, Gizem ELMAS, Lütfü GÜNENÇ, Özgür AKSOY, Hasan ERTÜRK, Metin UYANIK, Akın POROY, Erdal AKTUĞ, Engin TAŞDEMİR, Dündar KOYUTÜRK 13 red – MHP; İhsan BİLGİLİ, İsmail KARAMAN, Mahmut GÖK, Adnan AKIN, Mesut BEDEL, Ercan ÖZEL 6 red – 52 kabul) ile kabulüne,
21-İmar ve Bayındırlık Komisyonu’nun, Orhangazi İlçesi, Gemiç Mahallesi, 1274 parselin “Tarım ve Hayvancılık Tesis Alanı” (Zeytin İşleme Tesisi) olarak planlanmasına ilişkin 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı ve 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı ile ilgili raporunun oyçokluğu (CHP; Recep ÇOHAN, Gamze KAYABAŞ, Şerafeddin ATALAY, Pelin SEVGİ, Gizem ELMAS, Lütfü GÜNENÇ, Özgür AKSOY, Hasan ERTÜRK, Metin UYANIK, Akın POROY, Erdal AKTUĞ, Engin TAŞDEMİR, Dündar KOYUTÜRK 13 red – MHP; İhsan BİLGİLİ, İsmail KARAMAN, Mahmut GÖK, Adnan AKIN, Mesut BEDEL, Ercan ÖZEL 6 red – 52 kabul) ile kabulüne,
22-İmar ve Bayındırlık Komisyonu’nun, Orhangazi İlçesi, Camikebir Mahallesi, 279 ada, 8-45 parseller ile 323 ada 4-5-10-18 nolu parsellere ait 1/5000 ölçekli Orhangazi Revizyon Nazım İmar Planı değişikliği ile ilgili raporunun oyçokluğu (CHP; Recep ÇOHAN, Gamze KAYABAŞ, Şerafeddin ATALAY, Pelin SEVGİ, Gizem ELMAS, Lütfü GÜNENÇ, Özgür AKSOY, Hasan ERTÜRK, Metin UYANIK, Akın POROY, Erdal AKTUĞ, Engin TAŞDEMİR, Dündar KOYUTÜRK 13 red – MHP; İhsan BİLGİLİ, İsmail KARAMAN, Mahmut GÖK, Adnan AKIN, Mesut BEDEL, Ercan ÖZEL 6 red – 52 kabul) ile kabulüne,
23-İmar ve Bayındırlık Komisyonu’nun, Kestel İlçesi, Gözede Mahallesi, 131 ada, 9,10,11, 12,13,14,15,17,18 ve 19 nolu parsellerin İçme Suyu Tesisleri Alanı olması hakkında hazırlanan 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı ve 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planına yapılan askı itirazı ile ilgili raporunun oybirliği ile kabulüne,
24-Gündeme alınarak görüşülmesi kabul edilen, Büyükşehir Belediye Meclis Üyesi İsmail Hakkı EDEBALİ’nin sözlü mazeretinin kabulü ile izinli sayılmasına,
25-Gündeme alınarak görüşülmesi kabul edilen, Büyükşehir Belediye Meclis Üyesi Mustafa BOZBEY’in sözlü mazeretinin kabulü ile izinli sayılmasına,
26-Gündeme alınarak görüşülmesi kabul edilen, Büyükşehir Belediye Meclis Üyesi Alinur AKTAŞ’ın sözlü mazeretinin kabulü ile izinli sayılmasına,
27-Gündeme alınarak görüşülmesi kabul edilen, Büyükşehir Belediye Meclis Üyesi Hayri TÜRKYILMAZ’ın sözlü mazeretinin kabulü ile izinli sayılmasına,
28-Gündeme alınarak görüşülmesi kabul edilen, Büyükşehir Belediye Meclis Üyesi Mustafa IŞIK’ın sözlü mazeretinin kabulü ile izinli sayılmasına,
29-Gündeme alınarak görüşülmesi kabul edilen, Büyükşehir Belediye Meclis Üyesi Yener ACAR’ın sözlü mazeretinin kabulü ile izinli sayılmasına,

 

30-Gündeme alınarak görüşülmesi kabul edilen, Büyükşehir Belediye Meclis Üyesi Mustafa ÇETİNKAYA’nın sözlü mazeretinin kabulü ile izinli sayılmasına,
31-Gündeme alınarak görüşülmesi kabul edilen, Büyükşehir Belediye Meclis Üyesi Nihat BALKAN’ın sözlü mazeretinin kabulü ile izinli sayılmasına,
32-Gündeme alınarak görüşülmesi kabul edilen, Büyükşehir Belediye Meclis Üyesi İlhami AYDIN’ın sözlü mazeretinin kabulü ile izinli sayılmasına,
33-Gündeme alınarak görüşülmesi kabul edilen, Büyükşehir Belediye Meclis Üyesi Nilgün BERK’in sözlü mazeretinin kabulü ile izinli sayılmasına,
34-Gündeme alınarak görüşülmesi kabul edilen, Büyükşehir Belediye Meclis Üyesi Turgay ERDEM’in sözlü mazeretinin kabulü ile izinli sayılmasına,
35-Gündeme alınarak görüşülmesi kabul edilen, Büyükşehir Belediye Meclis Üyesi Nedim BAYRAM’ın sözlü mazeretinin kabulü ile izinli sayılmasına,
36-Gündeme alınarak görüşülmesi kabul edilen, Büyükşehir Belediye Meclis Üyesi Mukaddes SERİM’in sözlü mazeretinin kabulü ile izinli sayılmasına,
37-Gündeme alınarak görüşülmesi kabul edilen, Büyükşehir Belediye Meclis Üyesi Kenan ÇAKIR’ın sözlü mazeretinin kabulü ile izinli sayılmasına,
38-Gündeme alınarak görüşülmesi kabul edilen, Büyükşehir Belediye Meclis Üyesi İsmail ÜLKER’in sözlü mazeretinin kabulü ile izinli sayılmasına,
39-Gündeme alınarak görüşülmesi kabul edilen, Büyükşehir Belediye Meclis Üyesi Hüsnü DOĞRUOĞLU’nun sözlü mazeretinin kabulü ile izinli sayılmasına,
40-Gündeme alınarak görüşülmesi kabul edilen, Büyükşehir Belediye Meclis Üyesi Bekir AYDIN’ın sözlü mazeretinin kabulü ile izinli sayılmasına,
41-Gündeme alınarak görüşülmesi kabul edilen, Büyükşehir Belediye Meclis Üyesi Nurettin ÇETİN’in sözlü mazeretinin kabulü ile izinli sayılmasına,
42-Gündeme alınarak görüşülmesi kabul edilen, Büyükşehir Belediye Meclis Üyesi Aydın ÇIKIKÇI’nın sözlü mazeretinin kabulü ile izinli sayılmasına,
43-Gündeme alınarak görüşülmesi kabul edilen, Büyükşehir Belediye Meclis Üyesi Ayhan ÖNAL’ın sözlü mazeretinin kabulü ile izinli sayılmasına,
44-Gündeme alınarak görüşülmesi kabul edilen, Büyükşehir Belediye Meclis Üyesi Bayram ŞAHİN’in sözlü mazeretinin kabulü ile izinli sayılmasına,
45-Gündeme alınarak görüşülmesi kabul edilen, Büyükşehir Belediye Meclis Üyesi Nihal GÖKTEN’in sözlü mazeretinin kabulü ile izinli sayılmasına,
46-Gündeme alınarak görüşülmesi kabul edilen, Büyükşehir Belediye Meclis Üyesi Sabri ZÜMRE’nin sözlü mazeretinin kabulü ile izinli sayılmasına,
47-Gündeme alınarak görüşülmesi kabul edilen, Büyükşehir Belediye Meclis Üyesi Ekrem ÇOHADAR’ın sözlü mazeretinin kabulü ile izinli sayılmasına,
48-Gündeme alınarak görüşülmesi kabul edilen, Büyükşehir Belediye Meclis Üyesi Avni Çimen ERİN’in sözlü mazeretinin kabulü ile izinli sayılmasına oybirliği ile karar verildi.

 

 

Recep ALTEPE
Mak. Müh.
Büyükşehir Belediye Başkanı

 

26.01.2016 Tarihli Meclis