MECLİS TOPLANTILARI

11.02.2016 Tarihli Meclis Gündemi

 
GÜNDEM : Büyükşehir Belediye Meclisi’nin, 11 ŞUBAT 2016 Perşembe günü saat 15.00’de Zafer Mahallesi, Ankara Yolu Caddesi, D Blok Kat:1 Osmangazi/Bursa adresine (Büyükşehir Belediyesi Yeni Hizmet Binası Meclis Toplantı Salonu) yapacağı 2014/2019 seçim döneminin 23 üncü, 3 üncü dönemin 2 nci OLAĞAN toplantısının 1. birleşimine ait gündemdir.

 

G Ü N D E M :

1-GEÇEN TOPLANTI ZAPTI;

2-DAİRELERİN MECLİSE HAVALELİ TEKLİFLERİ;

1-İnsan Kaynakları ve Eğitim Dairesi Başkanlığı’nın, Bursa Büyükşehir Belediyesi ile Tokat İli, Turhal Belediyesi arasında Kardeşlik Anlaşması imzalanması ile ilgili yazısı,
2-İnsan Kaynakları ve Eğitim Dairesi Başkanlığı’nın, Bursa Büyükşehir Belediyesi ile Kamerun Cumhuriyeti Douala Belediyesi arasında Kardeşlik Anlaşması imzalanması ile ilgili yazısı,
3-İnsan Kaynakları ve Eğitim Dairesi Başkanlığı’nın, Kılıç Kalkan ve Mehter Dernekleri ile ortak projeler gerçekleştirmek ve etkinlikler yapabilmek için Büyükşehir Belediye Başkanı’na yetki verilmesi ile ilgili yazısı,
4-İnsan Kaynakları ve Eğitim Dairesi Başkanlığı’nın, 16-19 Mart 2016 tarihleri arasında Hollanda/La Haye’de yurtdışı görevlendirme ile ilgili yazısı,
5-İnsan Kaynakları ve Eğitim Dairesi Başkanlığı’nın, 15-18 Mart 2016 tarihleri arasında Fransa’nın Cannes Şehri’nde düzenlenecek MİPİM Fuarı’na katılım için yurtdışı görevlendirme ile ilgili yazısı,
6-Sağlık İşleri Dairesi Başkanlığı’nın, Evsiz Hayvanları Koruma ve Yaşatma Derneği ile protokol yapmak üzere Büyükşehir Belediye Başkanı’na yetki verilmesi ile ilgili yazısı,
7-Destek Hizmetleri Dairesi Başkanlığı’nın, Zonguldak İli, Elvanpazarcık Belediye Başkanlığı’na 1 adet araç devri ile ilgili yazısı,
8-İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı’nın, 1/25000 ölçekli Nazım İmar Planı, 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı ve 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı plan değişiklik talepleri ile ilgili yazısı,
9-İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı’nın, Yıldırım İlçesi, Karapınar Mahallesi, eski Et-Balık Tesisleri Alanı, Kentsel Dönüşüm Alanı ilan edilmesi ile ilgili yazısı,
10-İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı’nın, Osmangazi İlçesi, Yeşilova Mahallesi, 240 ada, 1 parsel ve çevresi 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı ve 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı değişikliği ile ilgili yazısı,
11-İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı’nın, Riskli Alan İlanı’na yönelik 18.09.2013 tarih ve 2013/5415 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı’nın Danıştay 14. Dairesi’nin, 04.11.2015 tarih E:2015/7245, E:2015/3132, E:2015/3136 sayılı Kararları ile Yürütmesinin Durdurulması Kararı ile ilgili yazısı,
12- İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı’nın, Karacabey Belediye Meclisi’nin, 06.01.2016 tarih ve 2016/2 sayılı 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı değişikliği Kararı ile ilgili yazısı,
13-İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı’nın, Bursa Büyükşehir Belediye Meclisi’nin, 18.07.2013 tarihli ve 819 sayılı Kararı ile onaylanan plan notu değişikliğine ilişkin Bursa 2. İdare Mahkemesi’nin, 25/11/2015 tarihli 2013/1290, E.-2015/1352 K. sayılı Kararı ve 2013/1370 E.-2015/1353 K. sayılı Kararı ile ilgili yazısı.

1/6


3-KOMİSYONLARDAN GELEN EVRAKLAR;

1-Plan ve Bütçe Komisyonu’nun, İnegöl İlçesi, Maden Mahallesi, Köy Yerleşik Alanı’nda kalan 150 ada, 8 ve 9 parsel sayılı taşınmazın kamulaştırılmak üzere Belediyemiz XI. Beş Yıllık Kamulaştırma İmar Programına alınması ile ilgili raporu,
2-Plan ve Bütçe Komisyonu’nun, Yıldırım İlçesi, Meydancık Mahallesi, H22d07a4a pafta, 165 ada, 29 parsel sayılı taşınmazların kamulaştırılmak üzere Belediyemiz XI. Beş Yıllık Kamulaştırma İmar Programına alınması ile ilgili raporu,
3-Plan ve Bütçe Komisyonu’nun, Mülkiyeti Belediyemize ait, Yıldırım İlçesi, Ulus Mahallesi’nde bulunan Ulus Mahalle Konağı binasının 2. katındaki alanın Yıldırım Belediyesi’nce tahsis talebinin değerlendirilmesi ile ilgili raporu,
4-Plan ve Bütçe – Ulaşım Komisyonlarının, Bursa Büyükşehir Belediyesi Taksi-Dolmuş-Minibüs-Servis Araçları ve Özel Toplu Taşıma Araçları Yönetmeliği’nin 15. maddesine istinaden düzenlenen A Tipi Güzergah İzin Belgesi Ücreti ile ilgili müşterek raporu,
5-Ulaşım Komisyonu’nun, Yeni Stadyuma “Atatürk Stadı” isminin verilmesi ile ilgili raporu,
6-Ulaşım Komisyonu’nun, Osmangazi İlçesi, Altınova Mahallesi, Yeni Yalova Caddesi’nden başlayan yola “Murat Hüdavendigar Bulvarı” ismi verilmesi ile Yıldırım İlçesi, Yunusemre Mahallesi, 11 Eylül Bulvarı’ndan başlayan Yunusemre Caddesi isminin değiştirilerek “Yıldırım Bayezid Bulvarı” ismi verilmesi ile ilgili raporu,
7-Hukuk Komisyonu’nun, Bursa Su ve Kanalizasyon İdaresi Yönetim Kurulu’nun, “İşe Başlama ve İş Bitirme Belgesi” hakkındaki Kararı ile ilgili raporu,
8-Hukuk Komisyonu’nun, Bursa Su ve Kanalizasyon İdaresi Yönetim Kurulu’nun, “BUSKİ Harita Bilgi ve Belgeleri Kullanım Yönetmeliği’nin revize edilmesi” hakkındaki Kararı ile ilgili raporu,
9-Hukuk Komisyonu’nun, Bursa Su ve Kanalizasyon İdaresi Yönetim Kurulu’nun, “Teftiş Kurulu Başkanlığı Yönetmeliği’nde değişiklik yapılması” hakkındaki Kararı ile ilgili raporu,
10-Hukuk Komisyonu’nun, Kentsel Sit Alanları içerisinde kalan cadde ve Sokaklardaki Cephe Sağlıklaştırma Projeleri kapsamında Tabelalarda kurumsal kimliklerin yansıtılabilmesi ile ilgili raporu,
11-Tarım, Hayvancılık ve Orman Komisyonu’nun, Yenişehir İlçesi, Akçapınar, Çayırlı ve Osmaniye ile Bilecik yolu üzerinde bulunan Köprühisar, Aydoğdu, Terziler ve Çelebiköy Mahallelerimizde yaşayan üreticilerimiz için Ayçiçeği Kurutma Sahaları oluşturulması ile ilgili raporu,
12-İmar ve Bayındırlık Komisyonu’nun, Osmangazi Belediyesi’ne ait 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı değişiklikleri ile ilgili raporu,
13-İmar ve Bayındırlık Komisyonu’nun, Yıldırım Belediyesi’ne ait 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı değişiklikleri ile ilgili raporu,
14-İmar ve Bayındırlık Komisyonu’nun, Nilüfer Belediyesi’ne ait 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı değişiklikleri ile ilgili raporu,
15-İmar ve Bayındırlık Komisyonu’nun, İnegöl Belediyesi’ne ait 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı değişiklikleri ile ilgili raporu,
16-İmar ve Bayındırlık Komisyonu’nun, Gemlik Belediyesi’ne ait 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı değişiklikleri ile ilgili raporu,
17-İmar ve Bayındırlık Komisyonu’nun, Mudanya Belediyesi’ne ait 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı değişiklikleri ile ilgili raporu,
18-İmar ve Bayındırlık Komisyonu’nun, Kestel Belediyesi’ne ait 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı değişiklikleri ile ilgili raporu,
19-İmar ve Bayındırlık Komisyonu’nun, Orhangazi Belediyesi’ne ait 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı değişiklikleri ile ilgili raporu,
20-İmar ve Bayındırlık Komisyonu’nun, Bursa Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu’nun, 28.09.2013 tarih ve 2460 sayılı Kararı doğrultusunda Osmangazi İlçesi, Hamzabey Mahallesi, 4836 ada, 1 parsel ile ilgili 1/1000 ölçekli Muradiye Koruma Amaçlı İmar Planı değişikliği talebi ile ilgili raporu,
21-İmar ve Bayındırlık Komisyonu’nun, Vakıflar Bursa Bölge Müdürlüğü’nün, 24.06.2015 gün ve 2252 sayılı talebi doğrultusunda Osmangazi İlçesi, Tuzpazarı Mahallesi, 4414 ada, 20 parsel ile ilgili 1/1000 ölçekli Reyhan-Kayhan-Hanlar Bölgesi Koruma Amaçlı İmar Planı değişikliği ile ilgili raporu,
22-İmar ve Bayındırlık Komisyonu’nun, Osmangazi İlçesi, Yunuseli Mahallesi, 5067-5773-6400-6586-6587-6588 adalara ilişkin 1/25000 ölçekli Merkez Planlama Bölgesi Nazım İmar Planı, 1/5000 ölçekli Osmangazi Nazım İmar Planı değişikliği ve 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı değişikliği ile ilgili raporu,

2/6


23-İmar ve Bayındırlık Komisyonu’nun, Osmangazi İlçesi, Fatih Mahallesi, 984 ada, 1 parsele ait yapı yaklaşma mesafelerinin düzenlenmesine ilişkin 1/1000 ölçekli Kentsel Dönüşüm Sağlıklaştırma Projesi Yalova Yolu Güzergahı Uygulama İmar Planı değişikliği ile ilgili raporu,
24-İmar ve Bayındırlık Komisyonu’nun, Bursa Büyükşehir Belediye Meclisi’nin, 19.11.2015 gün ve 2143 sayılı Kararı ile onaylanan Osmangazi İlçesi, Armutköy Mahallesi, 4376 ada, 24 parselin bir kısmının “Tarımsal Niteliği Korunacak Alan”a alınmasına ilişkin 1/25000 ölçekli Merkez Planlama Bölgesi Nazım İmar Planı ve 1/5000 ölçekli Osmangazi Nazım İmar Planı değişikliklerine askı itirazları ile ilgili raporu,
25-İmar ve Bayındırlık Komisyonu’nun, Bursa Büyükşehir Belediye Meclisi’nin, 24.11.2015 gün ve 2262 sayılı Kararı ile onaylanan Osmangazi İlçesi, Alaşar Mahallesi, 4476 ada, 27-32-33 parseller, 4477 ada, 1 parsel, 4478 ada, 12-13 parsellerin Konut Dışı Kentsel Çalışma Alanı’na alınmasına ilişkin 1/25000 ölçekli Merkez Planlama Bölgesi Nazım İmar Planı ve 1/5000 ölçekli Osmangazi Nazım İmar Planı değişikliklerine askı itirazları ile ilgili raporu,
26-İmar ve Bayındırlık Komisyonu’nun, Yıldırım İlçesi, Kazımkarabekir Mahallesi, 3131 ada, 1 parsele ilişkin Bursa Büyükşehir Belediye Meclisi’nin, 19.06.2014/592 sayılı Kararı ile onaylı 1/5000 ve 1/1000 ölçekli İmar Planı değişikliklerine dair Bursa 2.İdare Mahkemesi’nin, 2014/1318 E. sayılı İptal Kararı ile ilgili raporu,
27-İmar ve Bayındırlık Komisyonu’nun, Büyükşehir Belediye Meclisi’nin, 22.10.2015 gün ve 1911 sayılı Kararı ile onaylanan Yıldırım İlçesi, Yıldırım Mahallesi, 2716 adaya ilişkin 1/5000 ve 1/1000 ölçekli İmar Planı değişikliklerine yapılan askı itirazları ile ilgili raporu,
28-İmar ve Bayındırlık Komisyonu’nun, Büyükşehir Belediye Meclisi’nin, 02.10.2015 gün ve 1813 sayılı Kararı ile onaylanan Yıldırım İlçesi, Davutkadı – Yediselviler Mahalleleri 8.20 ha’lık alana ilişkin 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı değişikliğine yapılan askı itirazları ile ilgili raporu,
29-İmar ve Bayındırlık Komisyonu’nun, Yıldırım İlçesi, Anadolu Mahallesi, 2060 adanın kuzeyindeki Tescil Harici Alan’ın Belediye Hizmet Alanı’na alınmasına yönelik 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı değişikliği talebi ile ilgili raporu,
30-İmar ve Bayındırlık Komisyonu’nun, Büyükşehir Belediye Meclisi’nin, 21.05.2015 gün ve 1037 sayılı Kararı ile onaylanan Yıldırım İlçesi, Piremir Mahallesi, Teferrüç Meydanı Tasarım Projesi 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Plan değişikliklerine ilişkin, Bursa 2. İdare Mahkemesi’nin, 2015/828 E. ve 30.09.2015 tarihli “Yürütmenin Durdurulması” Kararı ile ilgili raporu,
31-İmar ve Bayındırlık Komisyonu’nun, Büyükşehir Belediye Meclisi’nin, 20.02.2015 gün ve 388 sayılı Kararı ile onaylanan Yıldırım İlçesi, Davutkadı, Yeşilyayla, Değirmenlikızık Mahalleleri kapsamındaki muhtelif parsellerin Otopark Alanı’na alınmasına ilişkin 1/5000-1/1000 ölçekli İmar Plan değişikliklerine karşı açılan davaya ait, Bursa 2. İdare Mahkemesi’nin, 2015/613 E. ve 19.11.2015 tarihli “Dava Konusu İşlemin İptaline” Kararı ile ilgili raporu,
32-İmar ve Bayındırlık Komisyonu’nun, Bursa Büyükşehir Belediye Meclisi´nin, 19.11.2015 tarih ve 2145 sayılı Kararı ile onaylanan, Yıldırım İlçesi, Siteler Mahallesi, 1299 ada, 1 parsel ve Tescil Harici Alan’da tanımlı sahanın Spor Alanı ve Genel Otopark Alanı’na alınmasına dair plan notu ilavesine karşı yapılan askı itirazları ile ilgili raporu,
33-İmar ve Bayındırlık Komisyonu’nun, Nilüfer İlçesi, Görükle Mahallesi, 5735 ada, 1 ve 2 parselin Konut Alanı’ndan Ticaret Alanı’na alınmasına yönelik 1/5000 ölçekli Görükle Nazım İmar Plan değişikliği ile ilgili raporu,
34-İmar ve Bayındırlık Komisyonu’nun, Nilüfer İlçesi, Ertuğrul Mahallesi, 3441 ada, 2 parsele ilişkin 1/5000 ölçekli Nilüfer Nazım İmar Plan değişikliği talebi ile ilgili raporu,
35-İmar ve Bayındırlık Komisyonu’nun, Nilüfer İlçesi, Görükle Mahallesi 5733 ada 1, 2, 3, 4, 5, 6 parseller ile 5734 ada 1, 2, 3, 4, 5, 6 parsellere ilişkin 1/5000 ölçekli Görükle Nazım İmar Plan değişikliği talebi ile ilgili raporu,
36-İmar ve Bayındırlık Komisyonu’nun, Nilüfer İlçesi, Hasanağa Mahallesi, 293, 294, 295, 296, 317, 3636, 3425, 3632, 668, 669, 670, 671 ve 672 parsellere ilişkin 1/5000 ölçekli Hasanağa Nazım İmar Plan değişikliği talebi ile ilgili raporu,
37-İmar ve Bayındırlık Komisyonu’nun, Büyükşehir Belediye Meclisi’nin, 19.11.2015 gün ve 2154 sayılı Kararı ile onaylanan Nilüfer İlçesi, Özlüce Mahallesi, 4563 ada, 3, 4, 5, 6 parsellere ilişkin 1/5000 ölçekli Nilüfer Nazım İmar Plan değişikliğine askı itirazları ile ilgili raporu,
38-İmar ve Bayındırlık Komisyonu’nun, Bursa Büyükşehir Belediye Meclisi’nin, 19.11.2015 tarih ve 2152 sayılı Kararı ile onaylanan Nilüfer İlçesi, Beşevler Mahallesi, 331 ada, 11 parsele ilişkin 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı değişikliğine yapılan askı itirazları ile ilgili raporu,

3/6


39-İmar ve Bayındırlık Komisyonu’nun, Bursa Büyükşehir Belediye Meclisi’nin, 19.11.2015 tarih ve 2156 sayılı Kararı ile onaylanan Nilüfer İlçesi, Balat Mahallesi, 4122 ada, 5 parsele ilişkin 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı değişikliğine yapılan askı itirazları ile ilgili raporu,
40-İmar ve Bayındırlık Komisyonu’nun, Nilüfer İlçesi, Ataevler Mahallesi, 1289 ada, 2 parsele ilişkin İmar Planı değişikliği talebi ile ilgili raporu,
41-İmar ve Bayındırlık Komisyonu’nun, Nilüfer İlçesi, Ataevler Mahallesi, 1381 ada, 1 parsele ilişkin 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı değişikliği talebi ile ilgili raporu,
42-İmar ve Bayındırlık Komisyonu’nun, Nilüfer İlçesi, Ataevler Mahallesi, 1407 ada 1 ve 6 parsele ilişkin 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı değişikliği talebi ile ilgili raporu,
43-İmar ve Bayındırlık Komisyonu’nun, Nilüfer İlçesi, İhsaniye Mahallesi, 1977 ada, 3 parselin “Ticaret Alanı”na alınmasına ilişkin 1/5000 ölçekli Nilüfer Nazım İmar Planı değişikliği ile ilgili raporu,
44-İmar ve Bayındırlık Komisyonu’nun, Nilüfer İlçesi, Balat Mahallesi, 2582 ada, 15 parsel ve 4207 ada 1-5-6 parsellere ilişkin 1/25000 ve 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı değişikliği talebi ile ilgili raporu,
45-İmar ve Bayındırlık Komisyonu’nun, İnegöl İlçesi, Yeniceköy Mahallesi, 414 parselin “Ticaret Alanı”na alınmasına ilişkin “1/5000 ölçekli Yeniceköy Nazım İmar Planı Revizyonu” değişikliği ile ilgili raporu,
46-İmar ve Bayındırlık Komisyonu’nun, İnegöl İlçesi, Orhaniye Mahallesi’nde 1063 ve 1068 nolu imar adaları arasında yer alan Tescil Harici “Park ve Dinlenme Alanı”na ve 1060 ada, 2 nolu parsele ilişkin 1/5000 ölçekli İnegöl Revizyon+İlave Nazım İmar Planı değişikliği ile ilgili raporu,
47-İmar ve Bayındırlık Komisyonu’nun, İnegöl İlçesi, Yeniceköy Mahallesi’nde yer alan Sanayi Alanları’nın Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı’nca “Bursa İnegöl-Yenice Islah Organize Sanayi Bölgesi” yeri olarak sınırlarının kesinleştirilmesinden dolayı “Islah Organize Sanayi Bölgesi”ne ilişkin hazırlanan “1/5000 ölçekli İnegöl-Yenice (Bursa) Islah Organize Sanayi Bölgesi Nazım İmar Planı” ile ilgili raporu,
48-İmar ve Bayındırlık Komisyonu’nun, Gemlik İlçesi, Eşrefdinçer Mahallesi, 1227 ada, 1 parselin “Ticaret – Konut Alanı”na alınmasına ilişkin 1/5000 ölçekli Gemlik Nazım İmar Planı değişikliği ile ilgili raporu,
49-İmar ve Bayındırlık Komisyonu’nun, Gemlik İlçesi Hisar Mahallesi, 184 ada, 8-9-21-24-25-31 parsellerin “Rekreasyon Alanı”na alınmasına ilişkin 1/5000 ölçekli Gemlik Nazım İmar Planı değişikliği ile ilgili raporu,
50-İmar ve Bayındırlık Komisyonu’nun, Gemlik İlçesi, Osmaniye Mahallesi, 1232 ada, 1 parselin “Ticaret Alanı”na alınmasına ilişkin 1/5000 ölçekli Gemlik Nazım İmar Planı değişikliği ile ilgili raporu,
51-İmar ve Bayındırlık Komisyonu’nun, Gemlik İlçesi, Cihatlı Kentsel Dönüşüm Proje Alanı’na ilişkin 1/5000 ve 1/1000 ölçekli İmar Planı değişiklikleri ile ilgili raporu,
52-İmar ve Bayındırlık Komisyonu’nun, Mustafakemalpaşa İlçesi, Fevzidede Mahallesi, 173 ada, 404 parsele ilişkin 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı değişikliği askı itirazları ile ilgili raporu,
53-İmar ve Bayındırlık Komisyonu’nun, Mustafakemalpaşa İlçesi, Yeşilova Mahallesi, 3255 parsele ilişkin 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı değişikliği askı itirazları ile ilgili raporu,
54-İmar ve Bayındırlık Komisyonu’nun, Mudanya kıyılarındaki kıyı geçişlerinin kıyı servis/yaya koridorunun kapsamı içinde çözülebilmesi için kıyı servis/yaya koridorunun İmar Planlarına işlenmesi talebi ile ilgili raporu,
55-İmar ve Bayındırlık Komisyonu’nun, Mudanya İlçesi, Güzelyalı Mahallesi’ne ait atıksu hatlarının Mudanya İleri Atıksu Arıtma Tesisine bağlanabilmesi amacıyla “Güzelyalı Terfi Merkezi Alanı”na ilişkin imar planı talebi ile ilgili raporu,
56-İmar ve Bayındırlık Komisyonu’nun, Mudanya İlçesi, Güzelyalı Eğitim Mahallesi, H21b19b pafta, 790 ada, 1 sayılı parsele ilişkin 1/5000 ölçekli Güzelyalı Nazım İmar Planı değişikliği talebi ile ilgili raporu,
57-İmar ve Bayındırlık Komisyonu’nun, Aksungur, Göynüklü, Çağrışan ve Gündoğdu Mahallelerinde çıkan orman yangını hakkında çalışma yapılması talebi ile ilgili raporu,
58-İmar ve Bayındırlık Komisyonu’nun, Orhangazi İlçesi, Muradiye Mahallesi, Kaynarca Bölgesi, Kaynarca Su Kaynağı Alanı’na ilişkin 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı değişikliği ile ilgili raporu,
59-İmar ve Bayındırlık Komisyonu’nun, Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü’nün, Büyükşehir Belediye Meclisi’nin, 17.06.2015 gün ve 1209 sayılı Kararı ile onaylanan Yıldırım İlçesi, Yavuzselim Mahallesi, 4895 ada, 3-4 parsellere ilişkin 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı değişikliğinin yeniden değerlendirme talebi ile ilgili raporu,

4/6


60-İmar ve Bayındırlık Komisyonu’nun, Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü’nün, Büyükşehir Belediye Meclisi´nin, 21.05.2015 gün ve 1031 sayılı Kararı ile onaylanan Yıldırım İlçesi, Mimarsinan Mahallesi, 1521 ada, 1 parsele ilişkin 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı değişikliğinin yeniden değerlendirme talebi ile ilgili raporu,
61-İmar ve Bayındırlık Komisyonu’nun, Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü’nün, Büyükşehir Belediye Meclisi´nin, 23.06.2015 gün ve 1324 sayılı Kararı ile onaylanan Yıldırım İlçesi, Zümrütevler Mahallesi, 1001 ada, 29 parsele ilişkin 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı değişikliğinin yeniden değerlendirme talebi ile ilgili raporu,
62-İmar ve Bayındırlık Komisyonu’nun, Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü’nün Büyükşehir Belediye Meclisi´nin, 21.03.2015 gün ve 353 sayılı Kararı ile onaylanan Yıldırım İlçesi, Hocataşkın Mahallesi, 229 ada, 8-9-10-11-12-13-14-15-16-17-18-19-20-21-22-23-24-25-26-27-28-29-30-31-32-33-34-35-36-37-38 parsellere ilişkin 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı değişikliğinin ve 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı değişikliğinin yeniden değerlendirme talebi ile ilgili raporu,
63-İmar ve Bayındırlık Komisyonu’nun, Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü’nün Büyükşehir Belediye Meclisi´nin, 29.05.2015 gün ve 1127 sayılı Kararı ile onaylanan Yıldırım İlçesi, Yenimahalle Mahallesi, 3.36 hektarlık alana ilişkin 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı değişikliğinin yeniden değerlendirme talebi ile ilgili raporu,
64-İmar ve Bayındırlık Komisyonu’nun, Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü’nün Büyükşehir Belediye Meclisi´nin, 23.07.2015 gün ve 1423 sayılı Kararı ile onaylanan Yıldırım İlçesi, Yunusemre Mahallesi, 6360 ada, 1 parsele ilişkin 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı değişikliğinin yeniden değerlendirme talebi ile ilgili raporu,
65-İmar ve Bayındırlık Komisyonu’nun, İmar ve Bayındırlık Komisyonu’nun, Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü’nün Büyükşehir Belediye Meclisi´nin, 19.03.2015 gün ve 579 sayılı Kararı ile onaylanan Yıldırım İlçesi, Kazımkarabekir, Yunusemre Mahallelerine ilişkin 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı değişikliğinin yeniden değerlendirme talebi ile ilgili raporu,
66-İmar ve Bayındırlık Komisyonu’nun, Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü’nün Büyükşehir Belediye Meclisi´nin, 23.07.2015 gün ve 1420 sayılı Kararı ile onaylanan Yıldırım İlçesi, Sinandede Mahallesi, 4349, 4369 parsellere ilişkin 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı değişikliğinin ve 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı değişikliğinin yeniden değerlendirme talebi ile ilgili raporu,
67-İmar ve Bayındırlık Komisyonu’nun, Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü’nün Büyükşehir Belediye Meclisi´nin, 21.04.2015 gün ve 889 sayılı Kararı ile onaylanan Yıldırım İlçesi, Millet Mahallesi, 3087 ada, 1 parsele ilişkin 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı değişikliğinin yeniden değerlendirme talebi ile ilgili raporu,
68-İmar ve Bayındırlık Komisyonu’nun, Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü’nün Büyükşehir Belediye Meclisi´nin, 28.07.2015 gün ve 1552 sayılı Kararı ile onaylanan Yıldırım İlçesi, Mehmet Akif Ersoy Mahallesi, 1266 ada, 8 parsele ilişkin 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı değişikliğinin yeniden değerlendirme talebi ile ilgili raporu,
69-İmar ve Bayındırlık Komisyonu’nun, Nilüfer Belediye Meclisi’nin, 03.06.2015/535 ve 08.06.2015/602 sayılı Kararları ile uygun bulunan ve Bursa Büyükşehir Belediye Meclisi’nin, 23.07.2015/1400 sayılı Kararı ile onaylanan 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı değişikliklerine ilişkin Bursa Valiliği, Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü’nün yeniden değerlendirme yazısı ile ilgili raporu,
70-İmar ve Bayındırlık Komisyonu’nun, Bursa Büyükşehir Belediye Meclisi’nin, 28.07.2015/1559 sayılı Kararı ile onaylanan, Nilüfer İlçesi, Özlüce Mahallesi, 4584 ada, 1-7 ve 4588 ada, 1-2 parsellere ilişkin 1/5000 ölçekli Nazım İmar Plan değişikliğine ilişkin Bursa Valiliği, Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü’nün yeniden değerlendirme yazısı ile ilgili raporu,
71-İmar ve Bayındırlık Komisyonu’nun, Nilüfer Belediye Meclisi’nin, 03.06.2015/531-532-533-536 sayılı Kararları ile uygun bulunan ve Bursa Büyükşehir Belediye Meclisi’nin, 23.07.2015/1400 sayılı Kararı ile onaylanan 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı değişikliklerine ilişkin Bursa Valiliği, Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü’nün yeniden değerlendirme yazısı ile ilgili raporu,
72-İmar ve Bayındırlık Komisyonu’nun, Bursa Büyükşehir Belediye Meclisi’nin, 23.07.2015/1440-1434-1557-1442 sayılı Kararı ile onaylanan 4 adet 1/5000 ölçekli Nilüfer Nazım İmar Planı değişikliğine ilişkin Bursa Valiliği, Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü’nün yeniden değerlendirme yazısı ile ilgili raporu,
73-İmar ve Bayındırlık Komisyonu’nun, Osmangazi Belediye Meclisi’nin, 06.05.2015 tarih ve 409 sayılı Kararı ve Bursa Büyükşehir Belediye Meclisi´nin, 17.06.2015 tarih ve 1193 sayılı Kararı ile onaylanan


Osmangazi İlçesi, Elmasbahçeler Mahallesi, 2155 ada, 13, 14, 15-16-17-18-19-20-21-22-23-24-25-26-27-28-29-30-31-32-33-34-35-36-37-38-39,40,43 ve 52 parsellere ilişkin 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı değişikliğinin Bursa Valiliği, Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü’nün yeniden değerlendirme yazısı ile ilgili raporu,
74-İmar ve Bayındırlık Komisyonu’nun, Osmangazi Belediye Meclisi’nin, 08.01.2014 tarih ve 12 sayılı Kararı ve Bursa Büyükşehir Belediye Meclisi´nin, 20.05.2014 tarih ve 163 sayılı Kararı ile onaylanan Osmangazi İlçesi, Tuzpazarı Mahallesi, 4405 ada, 2 parsele ilişkin 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı değişikliğinin Bursa Valiliği, Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü’nün yeniden değerlendirme yazısı ile ilgili raporu,
75-İmar ve Bayındırlık Komisyonu’nun, Osmangazi Belediye Meclisi’nin, 07.01.2015 tarih ve 20 sayılı Kararı ve Bursa Büyükşehir Belediye Meclisi´nin, 20.02.2015 tarih ve 325 sayılı Kararı ile onaylanan 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı değişikliğinin Bursa Valiliği, Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü’nün yeniden değerlendirme yazısı ile ilgili raporu,
76-İmar ve Bayındırlık Komisyonu’nun, Osmangazi Belediye Meclisi’nin, 08.04.2015 tarih ve 294 sayılı Kararı ile uygun görülen, Bursa Büyükşehir Belediye Meclisi’nin 21.05.2015 gün ve 975 sayılı Kararı ile onaylanan 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı değişikliğine ilişkin Bursa Valiliği, Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü’nün yeniden değerlendirme yazısı ile ilgili raporu,
77-İmar ve Bayındırlık Komisyonu’nun, Osmangazi Belediye Meclisi’nin, 08.04.2015 tarih ve 311 sayılı Kararı ile uygun görülen, Bursa Büyükşehir Belediye Meclisi’nin, 21.05.2015 gün ve 975 sayılı Kararı ile onaylanan 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı değişikliğine ilişkin Bursa Valiliği, Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü’nün yeniden değerlendirme yazısı ile ilgili raporu,
78-İmar ve Bayındırlık Komisyonu’nun, Osmangazi Belediye Meclisi’nin, 08.04.2015 tarih ve 312 sayılı Kararı ile uygun görülen, Bursa Büyükşehir Belediye Meclisi’nin, 21.05.2015 gün ve 975 sayılı Kararı ile onaylanan 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı değişikliğine ilişkin Bursa Valiliği, Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü’nün yeniden değerlendirme yazısı ile ilgili raporu,
79-İmar ve Bayındırlık Komisyonu’nun, Osmangazi Belediye Meclisi’nin, 03.06.2015 tarih ve 535 sayılı Kararı ile uygun görülen, Bursa Büyükşehir Belediye Meclisi’nin, 23.07.2015 gün ve 1399 sayılı Kararı ile onaylanan 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı değişikliğine ilişkin Bursa Valiliği, Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü’nün yeniden değerlendirme yazısı ile ilgili raporu,
80-İmar ve Bayındırlık Komisyonu’nun, Bursa Valiliği Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü’nün Bursa Büyükşehir Belediye Meclisi´nin, 21.05.2015 tarih ve 995 sayılı Kararı ile onaylanan Mustafakemalpaşa İlçesi, Yalıntaş Mahallesi, 1546-1547 parsellere ilişkin 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı değişikliği hakkında yeniden değerlendirme talebi ile ilgili raporu,
81-İmar ve Bayındırlık Komisyonu’nun, Bursa Büyükşehir Belediye Meclisi’nin, 23.07.2015 gün ve 1403 sayılı Kararı ile onaylanan Mudanya Belediye Meclisi’ne ait Kararlara ilişkin Bursa Valiliği, Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü’nün yeniden değerlendirme yazısı ile ilgili raporu.

 

 


Şükrü KÖSE
Büyükşehir Belediye Başkanı V.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

11.02.2016 Tarihli Meclis Kararları

Meclis kararları henüz yayınlanmamıştır...

  Büyükşehir Belediye Meclisi’nin, 11 ŞUBAT 2016 Perşembe günü saat 15.00’de Zafer Mahallesi, Ankara Yolu Caddesi, D Blok Kat:1 Osmangazi/Bursa adresine (Büyükşehir Belediyesi Yeni Hizmet Binası Meclis Toplantı Salonu) yapacağı 2014/2019 seçim döneminin 23 üncü, 3 üncü dönemin 2 nci OLAĞAN toplantısının 1. birleşiminde alınan Karar Özetidir.

1-Okunan 21.01.2016 günlü OLAĞAN toplantısının 1. Birleşimine ait Zaptın 32. sayfasında geçen “TÜMOB” kelimesinin “Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliği” olarak;
33. sayfasında geçen “Bursaspor Kulübü Başkanı Ali Aybey” ifadesinin “Ali Ay” şeklinde düzeltilerek;
26.01.2016 günlü OLAĞAN toplantısının 2. Birleşimine ait Zaptın aynen kabulüne,
2-İnsan Kaynakları ve Eğitim Dairesi Başkanlığı’nın, Bursa Büyükşehir Belediyesi ile Tokat İli, Turhal Belediyesi arasında Kardeşlik Anlaşması imzalanması ile ilgili yazısının Hukuk Komisyonu’na havalesine,
3-İnsan Kaynakları ve Eğitim Dairesi Başkanlığı’nın, Bursa Büyükşehir Belediyesi ile Kamerun Cumhuriyeti Douala Belediyesi arasında Kardeşlik Anlaşması imzalanması ile ilgili yazısının Hukuk Komisyonu’na havalesine,
4-İnsan Kaynakları ve Eğitim Dairesi Başkanlığı’nın, Kılıç Kalkan ve Mehter Dernekleri ile ortak projeler gerçekleştirmek ve etkinlikler yapabilmek için Büyükşehir Belediye Başkanı’na yetki verilmesi ile ilgili yazısının oybirliği ile kabulüne,
5-İnsan Kaynakları ve Eğitim Dairesi Başkanlığı’nın, 16-19 Mart 2016 tarihleri arasında Hollanda/La Haye’de yurtdışı görevlendirme ile ilgili yazısının oybirliği ile kabulüne,
6-İnsan Kaynakları ve Eğitim Dairesi Başkanlığı’nın, 12-20 Mart 2016 tarihleri arasında Fransa’nın Cannes Şehri’nde düzenlenecek MİPİM Fuarı’na katılım için yurtdışı görevlendirme ile ilgili yazısının oybirliği ile kabulüne,
7-Sağlık İşleri Dairesi Başkanlığı’nın, Evsiz Hayvanları Koruma ve Yaşatma Derneği ile protokol yapmak üzere Büyükşehir Belediye Başkanı’na yetki verilmesi ile ilgili yazısının oyçokluğu (CHP; Recep ÇOHAN, Gamze KAYABAŞ, Şerafeddin ATALAY, Nilgün BERK, Pelin SEVGİ, Gizem ELMAS, Lütfü GÜNENÇ, Özgür AKSOY, Hasan ERTÜRK, Metin UYANIK, Akın POROY, Erdal AKTUĞ, Engin TAŞDEMİR, Dündar KOYUTÜRK 14 red –73 kabul ) ile kabulüne,
8-Destek Hizmetleri Dairesi Başkanlığı’nın, Zonguldak İli, Elvanpazarcık Belediye Başkanlığı’na 1 adet araç devri ile ilgili yazısının oybirliği ile kabulüne,
9-İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı’nın, 1/25000 ölçekli Nazım İmar Planı, 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı ve 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı plan değişiklik talepleri ile ilgili yazısının İmar ve Bayındırlık Komisyonu’na havalesine,
10-İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı’nın, Yıldırım İlçesi, Karapınar Mahallesi, eski Et-Balık Tesisleri Alanı, Kentsel Dönüşüm Alanı ilan edilmesi ile ilgili yazısının oyçokluğu (CHP; Recep ÇOHAN, Gamze KAYABAŞ, Şerafeddin ATALAY, Nilgün BERK, Pelin SEVGİ, Gizem ELMAS, Lütfü GÜNENÇ, Özgür AKSOY, Hasan ERTÜRK, Metin UYANIK, Akın POROY, Erdal AKTUĞ, Engin TAŞDEMİR, Dündar KOYUTÜRK 14 red –73 kabul ) ile kabulüne,
11-İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı’nın, Osmangazi İlçesi, Yeşilova Mahallesi, 240 ada, 1 parsel ve çevresi 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı ve 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı değişikliği ile ilgili yazısının İmar ve Bayındırlık Komisyonu’na havalesine,
12-İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı’nın, Riskli Alan İlanı’na yönelik 18.09.2013 tarih ve 2013/5415 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı’nın Danıştay 14. Dairesi’nin, 04.11.2015 tarih E:2015/7245, E:2015/3132, E:2015/3136 sayılı Kararları ile Yürütmesinin Durdurulması Kararı ile ilgili yazısının İmar ve Bayındırlık Komisyonu’na havalesine,
13-İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı’nın, Karacabey Belediye Meclisi’nin, 06.01.2016 tarih ve 2016/2 sayılı 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı değişikliği Kararı ile ilgili yazısının İmar ve Bayındırlık Komisyonu’na havalesine,
14-İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı’nın, Bursa Büyükşehir Belediye Meclisi’nin, 18.07.2013 tarihli ve 819 sayılı Kararı ile onaylanan plan notu değişikliğine ilişkin Bursa 2. İdare Mahkemesi’nin, 25/11/2015 tarihli 2013/1290, E.-2015/1352 K. sayılı Kararı ve 2013/1370 E.-2015/1353 K. sayılı Kararı ile ilgili yazısının İmar ve Bayındırlık Komisyonu’na havalesine,
15-Plan ve Bütçe Komisyonu’nun, İnegöl İlçesi, Maden Mahallesi, Köy Yerleşik Alanı’nda kalan 150 ada, 8 ve 9 parsel sayılı taşınmazın kamulaştırılmak üzere Belediyemiz XI. Beş Yıllık Kamulaştırma İmar Programına alınması ile ilgili raporunun oybirliği

11.02.2016 Tarihli Meclis