MECLİS TOPLANTILARI

21.01.2016 Tarihli Meclis Gündemi


GÜNDEM : Büyükşehir Belediye Meclisi’nin, 21 OCAK 2016 Perşembe günü saat 15.00’de Zafer Mahallesi, Ankara Yolu Caddesi, D Blok Kat:1 Osmangazi/Bursa adresine (Büyükşehir Belediyesi Yeni Hizmet Binası Meclis Toplantı Salonu) yapacağı 2014/2019 seçim döneminin 22 nci, 3 üncü dönemin 1 inci OLAĞAN toplantısının 1. birleşimine ait gündemdir.

 

G Ü N D E M :

1-GEÇEN TOPLANTI ZAPTI;

2-DAİRELERİN MECLİSE HAVALELİ TEKLİFLERİ;

1-Başkanlık Makamı’nın, Denetim Komisyonu Üyelerinin belirlenmesi ile ilgili yazısı,
2-Başkanlık Makamı’nın, Bursa Su ve Kanalizasyon İdaresi Yönetim Kurulu’nun, “Teftiş Kurulu Başkanlığı Yönetmeliği’nde değişiklik yapılması” hakkındaki Kararı ile ilgili yazısı,
3-Başkanlık Makamı’nın, Bursa Su ve Kanalizasyon İdaresi Yönetim Kurulu’nun, “İşe Başlama ve İş Bitirme Belgesi” hakkındaki Kararı ile ilgili yazısı,
4-Başkanlık Makamı’nın, Bursa Su ve Kanalizasyon İdaresi Yönetim Kurulu’nun, “BUSKİ Harita Bilgi ve Belgeleri Kullanım Yönetmeliği’nin revize edilmesi” hakkındaki Kararı ile ilgili yazısı,
5-Başkanlık Makamı’nın, Bursa Su ve Kanalizasyon İdaresi Yönetim Kurulu’nun, “Kamuya Tahsis” hakkındaki Kararı ile ilgili yazısı,
6-İnsan Kaynakları ve Eğitim Dairesi Başkanlığı’nın, Geçici İşçilerin çalışma süreleri ile ilgili yazısı,
7-İnsan Kaynakları ve Eğitim Dairesi Başkanlığı’nın, Geçici İşçi çalıştırılması ile ilgili yazısı,
8-İnsan Kaynakları ve Eğitim Dairesi Başkanlığı’nın, Zabıta ve İtfaiye Personeli fazla mesai ücretleri ile ilgili yazısı,
9-İnsan Kaynakları ve Eğitim Dairesi Başkanlığı’nın, Tam Zamanlı Sözleşmeli Personel çalıştırılması ile ilgili yazısı,
10-İnsan Kaynakları ve Eğitim Dairesi Başkanlığı’nın, 2016 yılında istihdam edilecek sanatçıların vize işlemleri ile ilgili yazısı,
11-Kültür ve Turizm Dairesi Başkanlığı’nın, Bursa Vakıf Kültürü Müzesi ile ilgili yazısı,
12-Kültür ve Turizm Dairesi Başkanlığı’nın, Bursa Tarım Müzesi ile ilgili yazısı,
13-Kültür ve Turizm Dairesi Başkanlığı’nın, Bursa Bıçakçılık Müzesi ile ilgili yazısı,
14-Zabıta Dairesi Başkanlığı’nın, Bursa Büyükşehir Belediyesi Taksi-Dolmuş-Minibüs-Servis Araçları ve Özel Toplu Taşıma Araçları Yönetmeliği’nin 15. Maddesine istinaden düzenlenen A Tipi Güzergah İzin Belgesi Ücreti ile ilgili yazısı,
15-Destek Hizmetleri Dairesi Başkanlığı’nın, Zafer Spor Kulübünün ihtiyaçlarının Belediyemiz tarafından karşılanabilmesi amacı ile protokol imzalanması ile ilgili yazısı,
16-Ulaşım Dairesi Başkanlığı’nın, Bingöl (Karlıova) Belediye Başkanlığı’nın, parke taşı ve bordürün Bursa Büyükşehir Belediyemizce karşılanması talebi ile ilgili yazısı,
17-Emlak ve İstimlak Dairesi Başkanlığı’nın, İnegöl İlçesi, Maden Mahallesi, Köy Yerleşik Alanı’nda kalan 150 ada, 8 ve 9 parsel sayılı taşınmazın kamulaştırılmak üzere Belediyemiz XI. Beş Yıllık Kamulaştırma İmar Programına alınması ile ilgili yazısı,

1/10

 

18-Emlak ve İstimlak Dairesi Başkanlığı’nın, Mülkiyeti Belediyemize ait, Yıldırım İlçesi, Ulus Mahallesi’nde bulunan Ulus Mahalle Konağı binasının 2. Katındaki alanın Yıldırım Belediyesi’nce tahsis talebinin değerlendirilmesi ile ilgili yazısı,
19-İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı’nın, 1/25000 ölçekli Nazım İmar Planı, 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı ve 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı plan değişiklik talepleri ile ilgili yazısı,
20-İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı’nın, Yıldırım İlçesi, Kazımkarabekir Mahallesi, 3131 ada, 1 parsele ilişkin Büyükşehir Belediye Meclisi’nin, 19.06.2014/592 sayılı kararı ile onaylı 1/5000 ve 1/1000 ölçekli İmar Planı değişikliklerine dair Bursa 2.İdare Mahkemesi’nin, 2014/1318 E. sayılı İptal Kararı ile ilgili yazısı,
21-İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı’nın, Yıldırım İlçesi, Davutkadı, Yeşilyayla, Değirmenlikızık Mahalleleri kapsamında muhtelif parsellerin otopark alanına alınmasına ait Büyükşehir Belediye Meclisi’nin, 20.02.2015 gün ve 388 sayılı kararı ile onaylanan 1/5000-1/1000 ölçekli İmar Plan değişikliklerine ilişkin, Bursa 2. İdare Mahkemesi’nin, 2015/613 E. ve 19.11.2015 tarihli “dava konusu işlemin iptaline” kararı ile ilgili yazısı.

3-KOMİSYONLARDAN GELEN EVRAKLAR;

1-Plan ve Bütçe Komisyonu’nun, Yapılan işler hakkında Yol Harcamalarının Katılma Paylarının alınması ile ilgili raporu,
2-Plan ve Bütçe Komisyonu’nun, İnegöl Belediye Meclisi’nin, 07.12.2015 tarih ve 429 sayılı “Gelir Tarifesi ve Kira Bedelleri” hakkındaki Meclis Kararı ile ilgili raporu,
3-Plan ve Bütçe Komisyonu’nun, 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı’nda İlköğretim Alanı’nda kalan Osmangazi İlçesi, Demirtaş/Cumhuriyet Mahallesi, 435 ada, 4 parsel sayılı taşınmazın kamulaştırılmak üzere Belediyemiz XI. Beş Yıllık Kamulaştırma İmar Programına alınması ile ilgili raporu,
4-Plan ve Bütçe Komisyonu’nun, Yenişehir İlçesi, Çayır Mahallesi, 21 ada, 13-14-74 nolu Belediye Hizmet Alanı’ndaki parsellerin kamulaştırılmak üzere Belediyemiz XI. Beş Yıllık Kamulaştırma İmar Programına alınması ile ilgili raporu,
5-Plan ve Bütçe Komisyonu’nun, Mudanya İlçesi’nde Feribot İskelesi’nden Mütareke Alanı Bölgesi’nde yer alan esnaftan 2015 yılı Tabela Vergilerinin alınmaması ile ilgili raporu,
6-Plan ve Bütçe Komisyonu’nun, Tam Maliyet Esaslı Evsel Katı Atık Bertaraf Tesisleri Tarifesi ile ilgili raporu,
7-Plan ve Bütçe Komisyonu’nun, Bursa Büyükşehir Belediyesi’nin, Hafriyat Ruhsatı almış Döküm Sahalarından İlçe Belediyeleri’nin ücretsiz faydalanabilmeleri ile ilgili raporu,
8-Hukuk Komisyonu’nun, Mali Hizmetler Dairesi Başkanlığı, Zabıta Dairesi Başkanlığı, Bilgi İşlem Dairesi Başkanlığı, İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı ile Emlak ve İstimlak Dairesi Başkanlıklarının Görev, Yetki ve Sorumluluk Esaslarını Belirleyen Yönetmelikleri’nde değişiklik yapılması ile ilgili raporu,
9-Hukuk Komisyonu’nun, Bursa Su ve Kanalizasyon İdaresi Yönetim Kurulu’nun, “Maktu Fazla Çalışma Ücreti” hakkındaki Kararı ile ilgili raporu,
10-Ulaşım Komisyonu’nun, Ana Arterler ile ilgili raporu,
11-Ulaşım Komisyonu’nun, Bursa Büyükşehir Belediyesi Taksi-Dolmuş-Minibüs-Servis Araçları ve Özel Toplu Taşıma Araçları Yönetmeliği’nde değişiklik yapılması ile ilgili raporu,
12-Tarım Hayvancılık ve Orman Komisyonu’nun, Kestel İlçesi, Barakfakih Sanayi Bölgesindeki Yeşil Çevre Arıtma Tesisi’nin yetersiz altyapısı sebebiyle tarım arazilerine zarar vermesi ile ilgili raporu,
13-İmar ve Bayındırlık - Hukuk Komisyonları’nın, Mudanya Belediye Meclisi’nin, 02.09.2015 tarih ve 2015/229 sayılı “Sınır Tespiti” hakkındaki Meclis Kararı ile ilgili müşterek raporu,
14-İmar ve Bayındırlık Komisyonu’nun, Osmangazi Belediyesi’ne ait 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı değişiklikleri ile ilgili raporu,
15-İmar ve Bayındırlık Komisyonu’nun, Yıldırım Belediyesi’ne ait 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı değişiklikleri ile ilgili raporu,
16-İmar ve Bayındırlık Komisyonu’nun, Nilüfer Belediyesi’ne ait 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı değişiklikleri ile ilgili raporu,
17-İmar ve Bayındırlık Komisyonu’nun, İnegöl Belediyesi’ne ait 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı değişiklikleri ile ilgili raporu,

2/10

 

18-İmar ve Bayındırlık Komisyonu’nun, Gemlik Belediyesi’ne ait 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı değişiklikleri ile ilgili raporu,
19-İmar ve Bayındırlık Komisyonu’nun, Karacabey Belediyesi’ne ait 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı değişiklikleri ile ilgili raporu,
20-İmar ve Bayındırlık Komisyonu’nun, Mudanya Belediyesi’ne ait 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı değişiklikleri ile ilgili raporu,
21-İmar ve Bayındırlık Komisyonu’nun, Orhangazi Belediyesi’ne ait 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı değişiklikleri ile ilgili raporu,
22-İmar ve Bayındırlık Komisyonu’nun, İznik Belediyesi’ne ait 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı değişiklikleri ile ilgili raporu,
23-İmar ve Bayındırlık Komisyonu’nun, Kestel Belediyesi’ne ait 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı değişiklikleri ile ilgili raporu,
24-İmar ve Bayındırlık Komisyonu’nun, Harmancık Belediyesi’ne ait 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı değişiklikleri ile ilgili raporu,
25-İmar ve Bayındırlık Komisyonu’nun, Büyükorhan Belediyesi’ne ait 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı değişiklikleri ile ilgili raporu,
26-İmar ve Bayındırlık Komisyonu’nun, Keles Belediyesi’ne ait 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı değişiklikleri ile ilgili raporu,
27-İmar ve Bayındırlık Komisyonu’nun, 2020 yılı 1/100 000 ölçekli Çevre Düzeni Planı Plan Kararları ve Uygulama Hükümleri 5.22. maddesi, 6.2.4. Tarım Alanları ve 7. maddesinde değişiklik yapılması ile ilgili raporu,
28-İmar ve Bayındırlık Komisyonu’nun, Bursa Büyükşehir Belediye Meclisi’nin, 17.09.2015 tarih ve 1652 sayılı kararı ile onaylanan, Osmangazi İlçesi, Elmasbahçeler Mahallesi 2153, ada 19-20 parsellerin Akaryakıt ve LPG Servis İstasyonu Alanı’na alınmasına ilişkin 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı değişikliğine yapılan askı itirazları ile ilgili raporu,
29-İmar ve Bayındırlık Komisyonu’nun, Osmangazi İlçesi, Ahmetbey Mahallesi, 10021 ada, 115 parsele ilişkin 1/25000 ölçekli Kuzey Planlama Bölgesi Nazım İmar Planı ve 1/5000 ölçekli Kuzey Planlama Bölgesi Osmangazi Nazım İmar Planı değişikliği ile ilgili raporu,
30-İmar ve Bayındırlık Komisyonu’nun, Osmangazi İlçesi, Akpınar Mahallesi, 6117 ada, 9 parselin “Ticaret Alanı”na alınmasına ilişkin 1/5000 ölçekli Osmangazi Nazım İmar Planı değişikliği ile ilgili raporu,
31-İmar ve Bayındırlık Komisyonu’nun, Osmangazi İlçesi, Alaşar Mahallesi, 4491 ada, 5 parsele ilişkin 1/25000 ölçekli Merkez Planlama Bölgesi Nazım İmar Planı ve 1/5000 ölçekli Osmangazi Nazım İmar Planı değişikliği ile ilgili raporu,
32-İmar ve Bayındırlık Komisyonu’nun, Osmangazi İlçesi, Armutköy Mahallesi, 4374 ada, 4 parsel, 4363 ada, 1-2 parsellere ilişkin 1/5000 ölçekli Osmangazi Nazım İmar Planı değişikliği talebi ile ilgili raporu,
33-İmar ve Bayındırlık Komisyonu’nun, Osmangazi İlçesi, Armutköy Mahallesi, 4376 ada, 83 parsel, 4363 ada, 5-6 parseller, 4381 ada, 1-2-3-4-5-26-27 parsellere ilişkin 1/5000 ölçekli Osmangazi Nazım İmar Planı değişikliği talebi ile ilgili raporu,
34- İmar ve Bayındırlık Komisyonu’nun, Osmangazi İlçesi, Doğanevler ve Panayır Mahalleleri, muhtelif parsellere ilişkin 1/5000 ölçekli Osmangazi Nazım İmar Planı değişikliği talebi ile ilgili raporu,
35-İmar ve Bayındırlık Komisyonu’nun, Osmangazi İlçesi, Emek Adnan Menderes Mahallesi, 271 ada, 1 parselin bir kısmının “Spor Alanı”na alınmasına ilişkin 1/5000 ölçekli Emek Nazım İmar Planı ve 1/1000 ölçekli Emek Uygulama İmar Planı Revizyonu değişikliği ile ilgili raporu,
36-İmar ve Bayındırlık Komisyonu’nun, Osmangazi İlçesi, Gündoğdu Mahallesi, 10191 ada, 55-56 parsellere ilişkin 1/25000 ölçekli Kuzey Planlama Bölgesi Nazım İmar Planı ve 1/5000 ölçekli Kuzey Planlama Bölgesi Osmangazi Nazım İmar Planı değişikliği ile ilgili raporu,
37-İmar ve Bayındırlık Komisyonu’nun, Osmangazi İlçesi, Hamitler Mahallesi, 6458 ada, 23 parselin “Ticaret Alanı”na alınmasına ilişkin 1/5000 ölçekli Osmangazi Nazım İmar Planı değişikliği talebi ile ilgili raporu,
38-İmar ve Bayındırlık Komisyonu’nun, Osmangazi İlçesi, Küçükbalıklı Mahallesi, 3180 ada, 7 parselin “Bölge Parkı”ndan, “Ticaret Alanı”na alınmasına ilişkin 1/5000 ölçekli Osmangazi Nazım İmar Planı değişikliği ile ilgili raporu,

3/10

 


39-İmar ve Bayındırlık Komisyonu’nun, Osmangazi İlçesi, Küçükbalıklı Mahallesi, 7015 ada, 1-3-4 parsellerin “Turizm Tesis Alanı”ndan, “Ticaret Alanı”na alınmasına ilişkin 1/25000 ölçekli Merkez Planlama Bölgesi Nazım İmar Planı ve 1/5000 ölçekli Osmangazi Nazım İmar Planı değişikliği ile ilgili raporu,
40-İmar ve Bayındırlık Komisyonu’nun, Osmangazi İlçesi, Küçükbalıklı Mahallesi, 7005 ada, 1 parselin “Ticaret Alanı”na alınmasına ilişkin 1/25000 ölçekli Merkez Planlama Bölgesi Nazım İmar Planı ve 1/5000 ölçekli Osmangazi Nazım İmar Planı değişikliği ile ilgili raporu,
41-İmar ve Bayındırlık Komisyonu’nun, Osmangazi İlçesi, Panayır Mahallesi, muhtelif parsellerin “250 kişi/ha Yoğunluklu Öneri Konut Alanı”na alınmasına ilişkin 1/5000 ölçekli Osmangazi Nazım İmar Planı değişikliği ile ilgili raporu,
42-İmar ve Bayındırlık Komisyonu’nun, Osmangazi İlçesi, Soğanlı Mahallesi, 3325 ada, 10-11-12-13-14-15-16 parseller, 3338 ada, 1-2-3 parsellere ilişkin 1/25000 ölçekli Merkez Planlama Bölgesi Nazım İmar Planı ve 1/5000 ölçekli Osmangazi Nazım İmar Planı değişikliği ile ilgili raporu,
43-İmar ve Bayındırlık Komisyonu’nun, Osmangazi İlçesi, Yeniceabat Mahallesi, 4108 ada, 2-39 parsellere ilişkin 1/25000 ölçekli Merkez Planlama Bölgesi Nazım İmar Planı ve 1/5000 ölçekli Osmangazi Nazım İmar Planı değişikliği ile ilgili raporu,
44-İmar ve Bayındırlık Komisyonu’nun, Osmangazi İlçesi, Yenikent Mahallesi, Gelişme Konut Alanı’nın “250 kişi/ha Yoğunluklu Öneri Konut Alanı”na alınmasına ilişkin 1/5000 ölçekli Osmangazi Nazım İmar Planı değişikliği ile ilgili raporu,
45-İmar ve Bayındırlık Komisyonu’nun, Bursa Büyükşehir Belediye Meclisi’nin, 09.10.2015 tarih ve 1841 sayılı kararı ile onaylan, Osmangazi İlçesi, Hüdavendigar Mahallesi, 4548 ada, 14 parselin “Sağlık Tesisi Alanı” ve “Askeri Alana” alınması ve Doğal Sit Sınırına ilişkin 1/25000, 1/5000 ve 1/1000 ölçekli imar planı değişikliği askı itirazı ile ilgili raporu,
46-İmar ve Bayındırlık Komisyonu’nun, Bursa Büyükşehir Belediye Meclisi’nin, 02.10.2015 tarih ve 1816 sayılı kararı ile onaylan, Osmangazi İlçesi, 1/1000 ölçekli Süleyman Çelebi-Çelik Palas Arası Uygulama İmar Planı Plan hükümleri değişikliği askı itirazları ile ilgili raporu,
47-İmar ve Bayındırlık Komisyonu’nun, Bursa İli, Osmangazi İlçesi, Büyükdeliller Mahallesi, 118 ada, 1 parsel ve 119 ada, 1 ve 2 parsellerin “Rekreasyon Alanı”na alınmasına ilişkin 1/5000 ölçekli nazım imar planı değişikliği ile ilgili raporu,
48-İmar ve Bayındırlık Komisyonu’nun, 6306 sayılı Afet Riski Altındaki Alanların Dönüştürülmesi Hakkında Kanun kapsamında Riskli Alan olarak ilan edilen Bursa İli, Osmangazi İlçesi, Demirkapı Mahallesi’nde yaklaşık 7 ha.lık alana ilişkin hazırlanan 1/5000 ve 1/1000 ölçekli imar planı Kurum görüşü ile ilgili raporu,
49-İmar ve Bayındırlık Komisyonu’nun, Bursa İli, Osmangazi İlçesi, Kırcaali Mahallesi, 3846 ada, 3 ve 5 parsel, 3855 ada, 11 parsel, 3847 ada, 2 ve 4 parsellere ilişkin Bursa 2. İdare Mahkemesi’nin, 22.10.2015 tarihli Yürütmeyi Durdurma Kararı ile ilgili raporu,
50-İmar ve Bayındırlık Komisyonu’nun, Yıldırım İlçesi, İsabey Mahallesi, 2699 ada, 16-17-21 parsellere ilişkin Büyükşehir Belediye Meclisi’nin, 17.04.2008 gün ve 290 sayılı kararı ile onaylı 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı’na dair Bursa 2.İdare Mahkemesi’nin, 2014/110 E. sayılı İptal Kararı ile ilgili raporu,
51-İmar ve Bayındırlık Komisyonu’nun, Bursa Büyükşehir Belediye Meclisi’nin, 28.07.2015 gün ve 1551 sayılı kararı ile onaylanan, Yıldırım İçesi, Mehmet Akif Ersoy Mahallesi, 1279 ada, 1 parsele ilişkin 1/5000 ve 1/1000 ölçekli İmar Planı değişikliklerine yapılan askı itirazları ile ilgili raporu,
52-İmar ve Bayındırlık Komisyonu’nun, Bursa Büyükşehir Belediye Meclisi’nin, 28.07.2015 gün ve 1553 sayılı kararı ile onaylanan Yıldırım İlçesi, Mehmet Akif Ersoy Mahallesi, 1272 ada, 13-14 parseller ile 1273 ada, 1-2-3 parsellere ilişkin 1/5000 ve 1/1000 ölçekli İmar Planı değişikliklerine yapılan askı itirazları ile ilgili raporu,
53-İmar ve Bayındırlık Komisyonu’nun, Yıldırım İlçesi, Bağlaraltı Mahallesi, 4144-4159 adalarda Cami Alanı, 4160-4144 adalarda Park Alanı oluşturulmasına yönelik 1/5000 ve 1/1000 ölçekli İmar Planı değişikliği ile ilgili raporu,
54-İmar ve Bayındırlık Komisyonu’nun, Nilüfer İlçesi, Odunluk Mahallesi, 4659 ada, 1 parselin Özel Sağlık Tesis Alanı’na alınmasına ilişkin 1/5000 ölçekli Nilüfer Nazım İmar Planı değişikliği ile ilgili raporu,
55-İmar ve Bayındırlık Komisyonu’nun, Nilüfer İlçesi Fethiye Mahallesi, 1900 ada, 2 parselin Ticaret Alanı’na alınmasına ilişkin 1/5000 ölçekli Nilüfer Nazım İmar Planı değişikliği ile ilgili raporu,

4/10

 


56-İmar ve Bayındırlık Komisyonu’nun, Bursa Büyükşehir Belediye Meclisi’nin, 17.09.2015 tarih ve 1662 sayılı Kararı ile onaylanan Nilüfer İlçesi, Demirci Mahallesi, 4759 ada, 1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-11-14-15-16 parsele ilişkin 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı değişikliğine yapılan askı itirazları ile ilgili raporu,
57-İmar ve Bayındırlık Komisyonu’nun, Bursa Büyükşehir Belediye Meclisi’nin, 02.10.2015 tarih ve 1812 sayılı Kararı ile onaylanan, Nilüfer İlçesi, Demirci Mahallesi, 3280 ada, 527 parsele ilişkin 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı değişikliğine yapılan askı itirazları ile ilgili raporu,
58-İmar ve Bayındırlık Komisyonu’nun, Nilüfer İlçesi, Ataevler Mahallesi, 1453 ada, 1 parsele ilişkin 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı değişikliği hakkındaki Bursa 3. İdare Mahkemesi’nin, 13.10.2015 tarih ve 2015/244 E. 2015/1070 K. sayılı İptal Kararı ile ilgili raporu,
59-İmar ve Bayındırlık Komisyonu’nun, Nilüfer İlçesi, Kayapa Mahallesi, 6362 ada, 126, 127, 128, 129, 130, 131, 180 Parseller ile Kuruçeşme Mahallesi, 102 ada, 204 parselde yapılması planlanan “Katı Atık, Geri Kazanım ve Bertaraf Tesisi” amaçlı 1/100000 ölçekli 2020 yılı Çevre Düzeni Planı, 1/25000 ölçekli Batı Planlama Bölgesi Nazım İmar Planı ve 1/5000 ölçekli Kayapa Nazım İmar Planlarına plan notu ilavesi yapılması hakkındaki plan değişiklikleri ile ilgili raporu,
60-İmar ve Bayındırlık Komisyonu’nun, Nilüfer İlçesi, Kayapa Mahallesi, 6362 ada, 126, 127, 128, 129, 130, 131, 180 parseller ile Kuruçeşme Mahallesi, 102 ada, 204 parselde yapılması planlanan “Katı Atık, Geri Kazanım ve Bertaraf Tesisi” amaçlı 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı ile ilgili raporu,
61-İmar ve Bayındırlık Komisyonu’nun, BURULAŞ’ın talebi doğrultusunda, Nilüfer İlçesi Odunluk Mahallesi, Raylı Toplu Taşıma İstasyonu’nun işlenmesine ilişkin 1/5000 ölçekli Nilüfer Nazım İmar Planı ve 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı değişikliği ile ilgili raporu,
62-İmar ve Bayındırlık Komisyonu’nun, Nilüfer İlçesi, Balat Mahallesi, 4138 ada, 1-2 parseller ile 4211 adanın kuzeyine ilişkin 1/5000 ölçekli Nilüfer Nazım İmar Planı değişikliği ile ilgili raporu,
63-İmar ve Bayındırlık Komisyonu’nun, Nilüfer İlçesi, Çalı Mahallesi, 5968 ada, 1 parselin Park Alanı’na alınmasına ilişkin 1/5000 ölçekli Çalı Nazım İmar Planı değişikliği ile ilgili raporu,
64-İmar ve Bayındırlık Komisyonu’nun, Nilüfer İlçesi, Görükle Mahallesi, 278 ada, 2 parselin Konut Alanı’ndan Tali İş Merkezi Alanı’na alınmasına dair 1/5000 ölçekli Görükle Nazım İmar Planı değişikliği talebi ile ilgili raporu,
65-İmar ve Bayındırlık Komisyonu’nun, Nilüfer İlçesi, Altınşehir Mahallesi, 1166 ada, 6 parselin (eski 844 ada, 5 parsel) Park Alanı’ndan Özel Eğitim Alanı’na alınmasına ilişkin 1/5000 ölçekli Nilüfer Nazım İmar Plan değişikliği talebi ile ilgili raporu,
66-İmar ve Bayındırlık Komisyonu’nun, Büyükşehir Belediye Meclisi’nin, 17.09.2015 gün ve 1660 sayılı Kararı ile onaylanan Nilüfer İlçesi, 19 Mayıs Mahallesi, 4602 ada, 1 ve 2 parsellerin Özel Eğitim Tesis Alanı’na alınmasına ilişkin 1/5000 ölçekli Nilüfer Nazım İmar Plan değişikliğine askı itirazları ile ilgili raporu,
67-İmar ve Bayındırlık Komisyonu’nun, Büyükşehir Belediye Meclisi’nin, 17.09.2015 gün ve 1661 sayılı Kararı ile onaylanan Nilüfer İlçesi, Yolçatı Mahallesi, Hal Alanı doğusunda 7 metre enkesitli yaya yolu açılmasına ilişkin 1/5000 ölçekli Nilüfer Nazım İmar Plan değişikliğine askı itirazları ile ilgili raporu,
68-İmar ve Bayındırlık Komisyonu’nun, Büyükşehir Belediye Meclisi’nin, 02.10.2015 tarih ve 1816 sayılı Kararı ile onaylanan İnegöl İlçesi, Yenice Mahallesi, Islah Organize Sanayi Bölgesi’ne ilişkin “Bursa 2020 Yılı 1/100000 ölçekli Çevre Düzeni Planı” ve “1/25000 ölçekli İnegöl (Bursa) Çevre Düzeni Planı Revizyonu” değişikliklerine yapılan askı itirazları ile ilgili raporu,
69-İmar ve Bayındırlık Komisyonu’nun, İnegöl İlçesi, Kemalpaşa Mahallesi, 1550 ada, 427 nolu parselin “Ticaret Alanı”na alınmasına ilişkin 1/5000 ölçekli İnegöl Revizyon + İlave Nazım İmar Planı değişikliği ile ilgili raporu,
70-İmar ve Bayındırlık Komisyonu’nun, Etüt Projeler Şube Müdürlüğü’nün talebi doğrultusunda İnegöl İlçesi, Hamzabey Mahallesi´nde 110 ada, 49, 50, 51, 52, 76, 77, 78, 79, 80, 82, 83 parseller ile 110 ada 81 ve 84 nolu parsellerin bir kısmında yer alan Alanyurt Eski Katı Atık Depolama Alanının “Rekreasyon Alanı”na alınmasına ilişkin “1/25000 İnegöl (Bursa) Çevre Düzeni Planı Revizyonu” ve “1/5000 İnegöl Revizyon+İlave Nazım İmar Planı” değişiklikleri ve 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı ile ilgili raporu,
71-İmar ve Bayındırlık Komisyonu’nun, İnegöl İlçesi, Hamamlı Mahallesi, 107 ada, 77 nolu parselin “Tarım ve Hayvancılık Tesis Alanı”na alınmasına ilişkin 1/5000 ölçekli İnegöl Revizyon + İlave Nazım İmar Planı değişikliği ile ilgili raporu,
72-İmar ve Bayındırlık Komisyonu’nun, İnegöl İlçesi, Edebey Mahallesi, 707 parselin “Tarım ve Hayvancılık Tesis Alanı”na alınmasına ilişkin 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı talebi ile ilgili raporu,

5/10

 

73-İmar ve Bayındırlık Komisyonu’nun, Gemlik İlçesi, Kürekdağı Rüzgar Enerji Santrali’ne ilişkin 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı ile ilgili raporu,
74-İmar ve Bayındırlık Komisyonu’nun, Gemlik İlçesi, Kürekdağı Rüzgar Enerji Santrali’ne ilişkin 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı ile ilgili raporu,
75-İmar ve Bayındırlık Komisyonu’nun, Bursa Büyükşehir Belediye Meclisi’nin, 22.10.2015 tarih ve 1931 sayılı Kararı ile onaylanan Cihatlı Kentsel Dönüşüm Alanı 1/25000 ölçekli Gemlik Nazım İmar Planı, 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı ve 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı değişikliğine yapılan askı itirazı ile ilgili raporu,
76-İmar ve Bayındırlık Komisyonu’nun, Bursa Büyükşehir Belediye Meclisi’nin, 22.10.2015 tarih ve 1932 sayılı Kararı ile onaylanan Gemlik İlçesi, Kumsaz Bölgesi Donatı Alanlarının Mahkeme Kararı doğrultusunda iptal edilmesine ilişkin 1/5000 ölçekli Gemlik Nazım İmar Planı değişikliğine yapılan askı itirazı ile ilgili raporu,
77-İmar ve Bayındırlık Komisyonu’nun, Mustafakemalpaşa İlçesi, Kavaklı Mahallesi, Recep Yazıcıoğlu Caddesi ile Atatürk Bulvarı arasında kalan alana ilişkin 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı değişikliğine yapılan askı itirazları ile ilgili raporu,
78-İmar ve Bayındırlık Komisyonu’nun, Mustafakemalpaşa İlçesi, Körekem Mahallesi, 516 parsele ilişkin 1/5000-1/1000 ölçekli İmar Planı talebi ile ilgili raporu,
79-İmar ve Bayındırlık Komisyonu’nun, Bursa Büyükşehir Belediye Meclisi’nin, 27.10.2015 tarih ve 2060 sayılı Kararı ile onaylanan Karacabey İlçesi, Seyran Mahallesi, 1614-3220-3222-3224 parselin Akaryakıt ve LPG İstasyonu Alanı’na alınmasına ilişkin 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı değişikliğine yapılan askı itirazları ile ilgili raporu,
80-İmar ve Bayındırlık Komisyonu’nun, Bursa Büyükşehir Belediye Meclisi’nin, 02.10.2015 tarih ve 1806 sayılı Kararı ile onaylanan Karacabey İlçesi, Uluabat Mahallesi, 2337 parselin, Atık Bertaraf Tesisine ilaveten kojenerasyon ünitesi ve çürütücü havuz yapılması amacıyla Katı Atık Tesisleri Alanı’na (Boşaltma, Bertaraf, İşleme, Transfer, Depolama) alınmasına ilişkin 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planına yapılan askı itirazları ile ilgili raporu,
81-İmar ve Bayındırlık Komisyonu’nun, Karacabey İlçesi, Orhaniye Mahallesi, 81 parselin Sanayi Alanı (Prefabrik Beton Üretim Tesisi) alınmasına ilişkin 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı değişikliği talebi ile ilgili raporu,
82-İmar ve Bayındırlık Komisyonu’nun, Mudanya İlçesi, Has Mahallesi’ne ait imar ve ulaşıma ilişkin talep ile ilgili raporu,
83-İmar ve Bayındırlık Komisyonu’nun, Bursa Büyükşehir Belediye Meclisi’nin, 17.09.2015 tarih ve 1675 sayılı Kararı ile onaylanan, Mudanya İlçesi, Bademli Mahallesi, H21b24a, H21b24b pafta, 354 sayılı parsele ait 1/25000 ve 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı’na ilişkin askı itirazları ile ilgili raporu,
84-İmar ve Bayındırlık Komisyonu’nun, Bursa Büyükşehir Belediye Meclisi’nin, 17.09.2015 tarih ve 1674 sayılı Kararı ile onaylanan, Mudanya İlçesi, Bademli Mahallesi, H21b24a pafta, 1571 sayılı parsele ait 1/5000 ölçekli Mudanya Nazım İmar Planı değişikliğine ilişkin askı itirazları ile ilgili raporu,
85-İmar ve Bayındırlık Komisyonu’nun, Mudanya İlçesi, Bademli Mahallesi, H21b24a2d pafta, 1571 sayılı parsele ilişkin 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı değişikliği talebi ile ilgili raporu,
86-İmar ve Bayındırlık Komisyonu’nun, Bursa Büyükşehir Belediye Meclisi’nin, 22.10.2015 tarih ve 1939 sayılı Kararı ile onaylanan Orhangazi İlçesi, Arapzade Mahallesi, G22c22d pafta, 63 ada, 17-18-19 nolu parsellere ilişkin 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı değişikliği askı itirazı ile ilgili raporu,
87-İmar ve Bayındırlık Komisyonu’nun, Orhangazi İlçesi, Arapzade Mahallesi, G22c22d pafta, 709 ada, 1 parsele ilişkin 1/5000 ölçekli Orhangazi Revizyon Nazım İmar Planı değişikliği ile ilgili raporu,
88-İmar ve Bayındırlık Komisyonu’nun, Orhangazi İlçesi, Hürriyet Mahallesi, H22b02a pafta, 374 ada, 42 parsele ilişkin 1/5000 ölçekli Orhangazi Revizyon Nazım İmar Planı değişikliği ile ilgili raporu,
89-İmar ve Bayındırlık Komisyonu’nun, Orhangazi İlçesi, Topselvi Mahallesi, H22b02d pafta, 601 ada, 5 parselin batısında kalan alana ilişkin 1/5000 ölçekli Orhangazi Revizyon Nazım İmar Planı değişikliği ile ilgili raporu,
90-İmar ve Bayındırlık Komisyonu’nun, Orhangazi İlçesi, Gemiç Mahallesi, 1274 parsele ilişkin 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı ve 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı ile ilgili raporu,
91-İmar ve Bayındırlık Komisyonu’nun, Orhangazi İlçesi, Camikebir Mahallesi, 279 ada, 8-45 parseller ile 323 ada, 4-5-10-18 nolu parsellere ait 1/5000 ölçekli Orhangazi Revizyon Nazım İmar Planı değişikliği ile ilgili raporu,
6/10

 

92-İmar ve Bayındırlık Komisyonu’nun, Kestel Alaçam 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı talebi ile ilgili raporu,
93-İmar ve Bayındırlık Komisyonu’nun, Bursa Büyükşehir Belediye Meclisi´nin, 21.04.2015/887 ve 23.07.2015/1419 sayılı Kararları ile onaylanan, Osmangazi İlçesi’ne ilişkin Nazım İmar Planı değişikliğinin Bursa Valiliği, Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü’nün yeniden değerlendirme yazısı ile ilgili raporu,
94-İmar ve Bayındırlık Komisyonu’nun, Bursa Büyükşehir Belediye Meclisi´nin, 21.05.2015/1026 sayılı Kararı ile onaylanan, Osmangazi İlçesi’ne ilişkin Nazım İmar Planı değişikliğinin Bursa Valiliği, Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü’nün yeniden değerlendirme yazısı ile ilgili raporu,
95-İmar ve Bayındırlık Komisyonu’nun, Bursa Büyükşehir Belediye Meclisi´nin, 21.05.2015/1027 sayılı Kararı ile onaylanan Osmangazi İlçesi’ne ilişkin Nazım İmar Planı değişikliğinin Bursa Valiliği, Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü’nün yeniden değerlendirme yazısı ile ilgili raporu,
96-İmar ve Bayındırlık Komisyonu’nun, Bursa Büyükşehir Belediye Meclisi´nin, 29.05.2015/1125 ve 17.09.2015/1653 sayılı Kararları ile onaylanan Osmangazi İlçesi’ne ilişkin Nazım İmar Planı değişikliğinin Bursa Valiliği, Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü’nün yeniden değerlendirme yazısı ile ilgili raporu,
97-İmar ve Bayındırlık Komisyonu’nun, Osmangazi Belediye Meclisi’nin, 08.04.2015 tarih ve 306 sayılı Kararı ile uygun görülen, Bursa Büyükşehir Belediye Meclisi’nin, 29.05.2015 gün ve 1124 sayılı Kararı ile onaylanan 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı değişikliğine ilişkin Bursa Valiliği, Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü’nün yeniden değerlendirme yazısı ile ilgili raporu,
98-İmar ve Bayındırlık Komisyonu’nun, Osmangazi Belediye Meclisi’nin, 06.05.2015 tarih ve 416 sayılı Kararı ile uygun görülen, Bursa Büyükşehir Belediye Meclisi’nin, 17.06.2015 gün ve 1193 sayılı Kararı ile onaylanan 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı değişikliğine ilişkin Bursa Valiliği, Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü’nün yeniden değerlendirme yazısı ile ilgili raporu,
99-İmar ve Bayındırlık Komisyonu’nun, Osmangazi Belediye Meclisi’nin, 06.05.2015 tarih ve 417 sayılı Kararı ile uygun görülen, Bursa Büyükşehir Belediye Meclisi’nin, 17.06.2015 gün ve 1193 sayılı Kararı ile onaylanan 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı değişikliğine ilişkin Bursa Valiliği, Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü’nün yeniden değerlendirme yazısı ile ilgili raporu,
100-İmar ve Bayındırlık Komisyonu’nun, Osmangazi Belediye Meclisi’nin, 06.05.2015 tarih ve 418 sayılı Kararı ile uygun görülen, Bursa Büyükşehir Belediye Meclisi’nin, 17.06.2015 gün ve 1193 sayılı Kararı ile onaylanan 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı değişikliğine ilişkin Bursa Valiliği, Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü’nün yeniden değerlendirme yazısı ile ilgili raporu,
101-İmar ve Bayındırlık Komisyonu’nun, Osmangazi Belediye Meclisi’nin, 06.05.2015 tarih ve 421 sayılı Kararı ile uygun görülen, Bursa Büyükşehir Belediye Meclisi’nin, 17.06.2015 gün ve 1193 sayılı Kararı ile onaylanan 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı değişikliğine ilişkin Bursa Valiliği, Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü’nün yeniden değerlendirme yazısı ile ilgili raporu,
102-İmar ve Bayındırlık Komisyonu’nun, Osmangazi Belediye Meclisi’nin, 06.05.2015 tarih ve 424 sayılı Kararı ile uygun görülen, Bursa Büyükşehir Belediye Meclisi’nin, 17.06.2015 gün ve 1193 sayılı Kararı ile onaylanan 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı değişikliğine ilişkin Bursa Valiliği, Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü’nün yeniden değerlendirme yazısı ile ilgili raporu,
103-İmar ve Bayındırlık Komisyonu’nun, Osmangazi Belediye Meclisi’nin, 06.05.2015 tarih ve 425 sayılı Kararı ile uygun görülen, Bursa Büyükşehir Belediye Meclisi’nin, 17.06.2015 gün ve 1193 sayılı Kararı ile onaylanan 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı değişikliğine ilişkin Bursa Valiliği, Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü’nün yeniden değerlendirme yazısı ile ilgili raporu,
104-İmar ve Bayındırlık Komisyonu’nun, Osmangazi Belediye Meclisi’nin, 06.05.2015 tarih ve 427 sayılı Kararı ile uygun görülen, Bursa Büyükşehir Belediye Meclisi’nin, 17.06.2015 gün ve 1193 sayılı Kararı ile onaylanan 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı değişikliğine ilişkin Bursa Valiliği, Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü’nün yeniden değerlendirme yazısı ile ilgili raporu,
105-İmar ve Bayındırlık Komisyonu’nun, Osmangazi Belediye Meclisi’nin, 06.05.2015 tarih ve 429 sayılı Kararı ile uygun görülen, Bursa Büyükşehir Belediye Meclisi’nin, 17.06.2015 gün ve 1193 sayılı Kararı ile onaylanan 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı değişikliğine ilişkin Bursa Valiliği, Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü’nün yeniden değerlendirme yazısı ile ilgili raporu,
106-İmar ve Bayındırlık Komisyonu’nun, Osmangazi Belediye Meclisi’nin, 06.05.2015 tarih ve 430 sayılı Kararı ile uygun görülen, Bursa Büyükşehir Belediye Meclisi’nin, 17.06.2015 gün ve 1193 sayılı Kararı ile onaylanan 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı değişikliğine ilişkin Bursa Valiliği, Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü’nün yeniden değerlendirme yazısı ile ilgili raporu,
7/10

 

107-İmar ve Bayındırlık Komisyonu’nun, Osmangazi Belediye Meclisi’nin, 06.05.2015 tarih ve 431 sayılı Kararı ile uygun görülen, Bursa Büyükşehir Belediye Meclisi’nin, 17.06.2015 gün ve 1193 sayılı Kararı ile onaylanan 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı değişikliğine ilişkin Bursa Valiliği, Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü’nün yeniden değerlendirme yazısı ile ilgili raporu,
108-İmar ve Bayındırlık Komisyonu’nun, Osmangazi Belediye Meclisi’nin, 06.05.2015 tarih ve 432 sayılı Kararı ile uygun görülen, Bursa Büyükşehir Belediye Meclisi’nin, 17.06.2015 gün ve 1193 sayılı Kararı ile onaylanan 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı değişikliğine ilişkin Bursa Valiliği, Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü’nün yeniden değerlendirme yazısı ile ilgili raporu,
109-İmar ve Bayındırlık Komisyonu’nun, Osmangazi Belediye Meclisi’nin, 08.06.2015 tarih ve 531 sayılı Kararı ile uygun görülen, Bursa Büyükşehir Belediye Meclisi’nin, 23.07.2015 gün ve 1399 sayılı Kararı ile onaylanan 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı değişikliğine ilişkin Bursa Valiliği, Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü’nün yeniden değerlendirme yazısı ile ilgili raporu,
110-İmar ve Bayındırlık Komisyonu’nun, Osmangazi Belediye Meclisi’nin, 08.06.2015 tarih ve 545 sayılı Kararı ile uygun görülen, Bursa Büyükşehir Belediye Meclisi’nin, 23.07.2015 gün ve 1399 sayılı Kararı ile onaylanan 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı değişikliğine ilişkin Bursa Valiliği, Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü’nün yeniden değerlendirme yazısı ile ilgili raporu,
111-İmar ve Bayındırlık Komisyonu’nun, Osmangazi Belediye Meclisi’nin, 10.09.2014 tarih ve 714 sayılı Kararı ile uygun görülen, Bursa Büyükşehir Belediye Meclisi’nin, 27.01.2015 gün ve 241 sayılı Kararı ile onaylanan 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı değişikliğine ilişkin Bursa Valiliği, Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü’nün yeniden değerlendirme yazısı ile ilgili raporu,
112-İmar ve Bayındırlık Komisyonu’nun, Yıldırım Belediye Meclisi’nin, 01.04.2015 gün ve 151-153 sayılı Kararları ile uygun bulunarak, Büyükşehir Belediye Meclisi’nin, 21.05.2015 gün ve 976 sayılı Kararı ile onaylanan 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı değişikliklerine ilişkin Bursa Valiliği, Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü’nün yeniden değerlendirme yazısı ile ilgili raporu,
113-İmar ve Bayındırlık Komisyonu’nun, Nilüfer Belediye Meclisi’nin, 06.02.2015/152 sayılı Kararları ile uygun bulunan ve Bursa Büyükşehir Belediye Meclisi’nin, 19.03.2015/536 sayılı Kararı ile onaylanan 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı değişikliğine ilişkin Bursa Valiliği, Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü’nün yeniden değerlendirme yazısı ile ilgili raporu,
114-İmar ve Bayındırlık Komisyonu’nun, Bursa Büyükşehir Belediye Meclisi’nin, 19.03.2015/551 sayılı Kararı ile onaylanan Nilüfer İlçesi, Akçalar ve Hasanağa Mahallelerinde orman vasıflı alanlara dair 1/25000 ölçekli Batı Planlama Bölgesi Nazım İmar Plan değişikliğine ilişkin Bursa Valiliği, Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü’nün yeniden değerlendirme yazısı ile ilgili raporu,
115-İmar ve Bayındırlık Komisyonu’nun, Bursa Büyükşehir Belediye Meclisi’nin, 16.04.2015/769 sayılı Kararı ile onaylanan Nilüfer İlçesi, 19 Mayıs Mahallesi, 4504 – 4507 – 4508 – 4509 adalar ve çevresine dair 1/5000 ölçekli Nilüfer Nazım İmar Planı değişikliğine ilişkin Bursa Valiliği, Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü’nün yeniden değerlendirme yazısı ile ilgili raporu,
116-İmar ve Bayındırlık Komisyonu’nun, Bursa Büyükşehir Belediye Meclisi’nin, 21.05.2015/1005 sayılı Kararı ile onaylanan Nilüfer İlçesi, Özlüce Mahallesi, 4557 ada, 2 parsel 1/5000 ölçekli Nilüfer Nazım İmar Planı değişikliği ve 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Plan değişikliğine ilişkin Bursa Valiliği, Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü’nün yeniden değerlendirme yazısı ile ilgili raporu,
117-İmar ve Bayındırlık Komisyonu’nun, Nilüfer Belediye Meclisi’nin, 06.05.2015/441, 444, 433 sayılı Kararları ile uygun bulunan ve Bursa Büyükşehir Belediye Meclisi’nin, 17.06.2015/1194 sayılı Kararı ile onaylanan 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı değişikliklerine ilişkin Bursa Valiliği, Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü’nün yeniden değerlendirme yazısı ile ilgili raporu,
118-İmar ve Bayındırlık Komisyonu’nun, Bursa Büyükşehir Belediye Meclisi’nin, 17.06.2015/1229 sayılı Kararı ile onaylanan Nilüfer İlçesi, Konaklı Mahallesi, 2217 parsel 1/5000 ölçekli Görükle Nazım İmar Planı değişikliği ve 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Plan değişikliğine ilişkin Bursa Valiliği, Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü’nün yeniden değerlendirme yazısı ile ilgili raporu,
119-İmar ve Bayındırlık Komisyonu’nun, Bursa Büyükşehir Belediye Meclisi’nin, 17.06.2015/1233 sayılı Kararı ile onaylanan Nilüfer İlçesi, Özlüce Mahallesi, 4418 ada, 7 parsel 1/5000 ölçekli Nilüfer Nazım İmar Planı değişikliğine ilişkin Bursa Valiliği, Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü’nün yeniden değerlendirme yazısı ile ilgili raporu,

8/10

 


120-İmar ve Bayındırlık Komisyonu’nun, Bursa Büyükşehir Belediye Meclisi’nin, 23.06.2015/1321 sayılı Kararı ile onaylanan Nilüfer İlçesi, Ertuğrul Mahallesi, 956 ada, 8 parsel 1/5000 ölçekli Nilüfer Nazım İmar Planı değişikliğine ilişkin Bursa Valiliği, Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü’nün yeniden değerlendirme yazısı ile ilgili raporu,
121-İmar ve Bayındırlık Komisyonu’nun, Bursa Büyükşehir Belediye Meclisi’nin, 23.07.2015/1429 sayılı Kararı ile onaylanan Nilüfer İlçesi, Özlüce Mahallesi, 4607 ada, 9-10-11-12 parseller 1/5000 ölçekli Nilüfer Nazım İmar Planı değişikliğine ilişkin Bursa Valiliği, Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü’nün yeniden değerlendirme yazısı ile ilgili raporu,
122-İmar ve Bayındırlık Komisyonu’nun, Bursa Büyükşehir Belediye Meclisi’nin, 17.06.2015 tarih ve 1255 sayılı Kararı ile onaylanan 1/5000 ölçekli Gürsu Nazım İmar Planı değişikliğine ilişkin Bursa Valiliği, Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü’nün değerlendirme yazısı ile ilgili raporu,
123-İmar ve Bayındırlık Komisyonu’nun, Gürsu Belediye Meclisi’nce onaylanan 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı değişikliklerine ilişkin Bursa Valiliği, Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü’nün değerlendirme yazıları ile ilgili raporu,
124-İmar ve Bayındırlık Komisyonu’nun, Bursa Büyükşehir Belediye Meclisi’nin, 17.06.2015/1215 ve 1221 sayılı Kararı ile onaylanan Nilüfer İlçesi, Demirci Mahallesi, 3991/3536/4012 ada, 5/1/4 parseller ile Demirci Mahallesi, 3055 ada, 1 parsel 1/5000 ölçekli Nilüfer Nazım İmar Planı değişikliğine ilişkin Bursa Valiliği, Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü’nün yeniden değerlendirme yazısı ile ilgili raporu,
125-İmar ve Bayındırlık Komisyonu’nun, Nilüfer Belediye Meclisi’nin, 06.05.2015/437-442-439-440-436-443 sayılı Kararları ile uygun bulunan ve Bursa Büyükşehir Belediye Meclisi’nin, 17.06.2015/1194 sayılı Kararı ile onaylanan 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı değişikliklerine ilişkin Bursa Valiliği, Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü’nün yeniden değerlendirme yazısı ile ilgili raporu,
126-İmar ve Bayındırlık Komisyonu’nun, Osmangazi Belediye Meclisi´nin, 10.09.2014/704 sayılı Kararı, Bursa Büyükşehir Belediye Meclisi´nin, 22.01.2015/72 sayılı Kararı ile onaylanan Osmangazi İlçesi, Hüdavendigar Mahallesi, 4647 ada, 1 parsele ilişkin 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı değişikliğinin Bursa Valiliği, Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü’nün yeniden değerlendirme yazısı ile ilgili raporu,
127-İmar ve Bayındırlık Komisyonu’nun, Osmangazi Belediye Meclisi’nin, 05.01.2011 tarih ve 39 sayılı Kararı ve Bursa Büyükşehir Belediye Meclisi´nin, 17.02.2011 tarih ve 137 sayılı Kararı ile onaylanan Osmangazi İlçesi, Demirtaşpaşa Mahallesi, 2393 ada, 15-16 parsele ilişkin 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı değişikliğinin Bursa Valiliği, Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü’nün yeniden değerlendirme yazısı ile ilgili raporu,
128-İmar ve Bayındırlık Komisyonu’nun, Osmangazi Belediye Meclisi´nin, 04.02.2015/104 sayılı Kararı, Bursa Büyükşehir Belediye Meclisi´nin, 19.03.2015/535 sayılı Kararı ile onaylanan Osmangazi İlçesi, Tuzpazarı Mahallesi, 4418 ada, 15-16 ve 17 parsellere ilişkin 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı değişikliğinin Bursa Valiliği, Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü’nün yeniden değerlendirme yazısı ile ilgili raporu,
129-İmar ve Bayındırlık Komisyonu’nun, Bursa Büyükşehir Belediye Meclisi´nin, 15.05.2014 tarih ve 461 sayılı Kararı ile onaylanan Osmangazi İlçesi, Kayhan Mahallesi, 4279 ada, 9 parsele ilişkin 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı değişikliğinin Bursa Valiliği, Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü’nün yeniden değerlendirme yazısı ile ilgili raporu,
130-İmar ve Bayındırlık Komisyonu’nun, Bursa Büyükşehir Belediye Meclisi’nin, 21.04.2015 gün ve 898 sayılı Kararı ile onaylanan Mudanya İlçesi, Balabancık Mahallesi, 1129 ve 1130 parsellere ilişkin 1/25000 ve 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı ve 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı’na ilişkin Bursa Valiliği, Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü’nün yeniden değerlendirme yazısı ile ilgili raporu,
131-İmar ve Bayındırlık Komisyonu’nun, Bursa Büyükşehir Belediye Meclisi´nin, 20.02.2015 tarih ve 361 sayılı Kararı ile onaylanan Gemlik İlçesi, 122 ada, ve 123 adalara ait 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı değişikliğine ilişkin Bursa Valiliği, Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü’nün yeniden değerlendirilmesi yazısı ile ilgili raporu,
132-İmar ve Bayındırlık Komisyonu’nun, Bursa Büyükşehir Belediye Meclisi´nin, 20.02.2015 tarih ve 362 sayılı Kararı ile onaylanan Gemlik İlçesi, Umurbey Mahallesi, 147 ada, 11 parsele ait 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı değişikliğine ilişkin Bursa Valiliği, Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü’nün yeniden değerlendirilmesi yazısı ile ilgili raporu,

9/10

 


133-İmar ve Bayındırlık Komisyonu’nun, Bursa Büyükşehir Belediye Meclisi´nin, 24.02.2015 tarih ve 468 sayılı Kararı ile onaylanan Gemlik İlçesi, Cihatlı 1543 parsele ait 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı Plan Notu İlavesine ilişkin Bursa Valiliği, Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü’nün yeniden değerlendirilmesi yazısı ile ilgili raporu,
134-İmar ve Bayındırlık Komisyonu’nun, Bursa Valiliği Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü’nün, Mustafakemalpaşa Belediye Meclisi’nin, 01.04.2015 tarih ve 107 sayılı Kararı ile uygun bulunan ve Bursa Büyükşehir Belediye Meclisi’nin, 21.05.2015 tarih ve 986 sayılı Kararı ile onaylanan 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı değişikliği hakkında yeniden değerlendirme talebi ile ilgili raporu,
135-İmar ve Bayındırlık Komisyonu’nun, Bursa Valiliği Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü’nün, Mustafakemalpaşa Belediye Meclisi’nin, 01.04.2015 tarih ve 94 sayılı Kararı ile uygun bulunan ve Bursa Büyükşehir Belediye Meclisi’nin 21.05.2015 tarih ve 986 sayılı Kararı ile onaylanan 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı değişikliği hakkında yeniden değerlendirme talebi ile ilgili raporu,
136-İmar ve Bayındırlık Komisyonu’nun, Bursa Valiliği Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü’nün, Bursa Büyükşehir Belediye Meclisi´nin, 21.05.2015 tarih ve 994 sayılı Kararı ile onaylanan Mustafakemalpaşa İlçesi, Yalıntaş Mahallesi, 1343-1344 parsellere ilişkin 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı değişikliği hakkında yeniden değerlendirme talebi ile ilgili raporu,
137-İmar ve Bayındırlık Komisyonu’nun, Mahkeme Kararı doğrultusunda Yunuseli, Çukurlar Mevkii 1/1000-1/5000 ve 1/25000 ölçekli plan değişiklikleri ile ilgili raporu.

 

 


Recep ALTEPE
Mak. Müh.
Büyükşehir Belediye Başkanı 

21.01.2016 Tarihli Meclis Kararları

Meclis kararları henüz yayınlanmamıştır...

 
Büyükşehir Belediye Meclisi’nin, 21 OCAK 2016 Perşembe günü saat 15.00’de Zafer Mahallesi, Ankara Yolu Caddesi, D Blok Kat:1 Osmangazi/Bursa adresine (Büyükşehir Belediyesi Yeni Hizmet Binası Meclis Toplantı Salonu) yapacağı 2014/2019 seçim döneminin 22 inci, 3 üncü dönemin 1 inci OLAĞAN toplantısının 1. birleşiminde alınan Kararların Özetidir.

1-Okunan 24.12.2015 günlü OLAĞAN toplantısının 1. Birleşimine ait Zaptın; Büyükşehir Belediye Meclisi’nin, 24.12.2015 tarih ve 2430 sayılı Meclis Kararının “Meclis Kararında geçen ‘Devrine’ ifadesinin ‘tahsisi’” şeklinde düzeltilerek;

29.12.2015 günlü OLAĞAN toplantısının 2. Birleşimine ait Zaptın aynen oybirliği ile kabulüne,

2-Başkanlık Makamı’nın, Denetim Komisyonu Üyelerinin belirlenmesi ile ilgili yazısında;

3 kişiden oluşturulması kararlaştırılan Denetim Komisyonu Üyeliğine; Şükrü KÖSE, Fatih PULAT, Zekai DÜNDAR oybirliği ile seçilmişlerdir. 

3-Başkanlık Makamı’nın, Bursa Su ve Kanalizasyon İdaresi Yönetim Kurulu’nun, “Teftiş Kurulu Başkanlığı Yönetmeliği’nde değişiklik yapılması” hakkındaki Kararı ile ilgili yazısının Hukuk Komisyonu’na havalesine,

4-Başkanlık Makamı’nın, Bursa Su ve Kanalizasyon İdaresi Yönetim Kurulu’nun, “İşe Başlama ve İş Bitirme Belgesi” hakkındaki Kararı ile ilgili yazısının Hukuk Komisyonu’na havalesine,

5-Başkanlık Makamı’nın, Bursa Su ve Kanalizasyon İdaresi Yönetim Kurulu’nun, “BUSKİ Harita Bilgi ve Belgeleri Kullanım Yönetmeliği’nin revize edilmesi” hakkındaki Kararı ile ilgili yazısının Hukuk Komisyonu’na havalesine,

6-Başkanlık Makamı’nın, Bursa Su ve Kanalizasyon İdaresi Yönetim Kurulu’nun, “Kamuya Tahsis” hakkındaki Kararı ile ilgili yazısının oybirliği ile kabulüne,

7-İnsan Kaynakları ve Eğitim Dairesi Başkanlığı’nın, Geçici İşçilerin çalışma süreleri ile ilgili yazısının oybirliği ile kabulüne,

8-İnsan Kaynakları ve Eğitim Dairesi Başkanlığı’nın, Geçici İşçi çalıştırılması ile ilgili yazısının oybirliği ile kabulüne,

9-İnsan Kaynakları ve Eğitim Dairesi Başkanlığı’nın, Zabıta ve İtfaiye Personeli fazla mesai ücretleri ile ilgili yazısının oybirliği ile kabulüne,

10-İnsan Kaynakları ve Eğitim Dairesi Başkanlığı’nın, Tam Zamanlı Sözleşmeli Personel çalıştırılması ile ilgili yazısının oybirliği ile kabulüne,

11-İnsan Kaynakları ve Eğitim Dairesi Başkanlığı’nın, 2016 yılında istihdam edilecek sanatçıların vize işlemleri ile ilgili yazısının oybirliği ile kabulüne,

12-Kültür ve Turizm Dairesi Başkanlığı’nın, Bursa Vakıf Kültürü Müzesi ile ilgili yazısının oybirliği ile kabulüne,

13-Kültür ve Turizm Dairesi Başkanlığı’nın, Bursa Tarım Müzesi ile ilgili yazısının oybirliği ile kabulüne,

14-Kültür ve Turizm Dairesi Başkanlığı’nın, Bursa Bıçakçılık Müzesi ile ilgili yazısının oybirliği ile kabulüne,

15-Zabıta Dairesi Başkanlığı’nın, Bursa Büyükşehir Belediyesi Taksi-Dolmuş-Minibüs-Servis Araçları ve Özel Toplu Taşıma Araçları Yönetmeliği’nin 15. Maddesine istinaden düzenlenen A Tipi Güzergah İzin Belgesi Ücreti ile ilgili yazısının Ulaşım - Plan ve Bütçe Komisyonları’na müştereken havalesine,

16-Destek Hizmetleri Dairesi Başkanlığı’nın, Zafer Spor Kulübünün ihtiyaçlarının Belediyemiz tarafından karşılanabilmesi amacı ile protokol imzalanması ile ilgili yazısının oybirliği ile kabulüne,

17-Ulaşım Dairesi Başkanlığı’nın, Bingöl (Karlıova) Belediye Başkanlığı’nın, parke taşı ve bordürün Bursa Büyükşehir Belediyemizce karşılanması talebi ile ilgili yazısının oybirliği ile kabulüne,

18-Emlak ve İstimlak Dairesi Başkanlığı’nın, İnegöl İlçesi, Maden Mahallesi, Köy Yerleşik Alanı’nda kalan 150 ada, 8 ve 9 parsel sayılı taşınmazın kamulaştırılmak üzere Belediyemiz XI. Beş Yıllık Kamulaştırma İmar Programına alınması ile ilgili yazısının Plan ve Bütçe Komisyonu’na havalesine,

19-Emlak ve İstimlak Dairesi Başkanlığı’nın, Mülkiyeti Belediyemize ait, Yıldırım İlçesi, Ulus Mahallesi’nde bulunan Ulus Mahalle Konağı binasının 2. Katındaki alanın Yıldırım Belediyesi’nce tahsis talebinin değerlendirilmesi ile ilgili yazısının Plan ve Bütçe Komisyonu’na havalesine,

20-İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı’nın, 1/25000 ölçekli Nazım İmar Planı, 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı ve 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı plan değişiklik talepleri ile ilgili yazısının İmar ve Bayındırlık Komisyonu’na havalesine,

21-İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı’nın, Yıldırım İlçesi, Kazımkarabekir Mahallesi, 3131 ada, 1 parsele ilişkin Büyükşehir Belediye Meclisi’nin, 19.06.2014/592 sayılı kararı ile onaylı 1/5000 ve 1/1000 ölçekli İmar Planı değişikliklerine dair Bursa 2.İdare Mahkemesi’nin, 2014/1318 E. sayılı İptal Kararı ile ilgili yazısının İmar ve Bayındırlık Komisyonu’na havalesine,

22-İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı’nın, Yıldırım İlçesi, Davutkadı, Yeşilyayla, Değirmenlikızık Mahalleleri kapsamında muhtelif parsellerin otopark alanına alınmasına ait Büyükşehir Belediye Meclisi’nin, 20.02.2015 gün ve 388 sayılı kararı ile onaylanan 1/5000-1/1000 ölçekli İmar Plan değişikliklerine ilişkin, Bursa 2. İdare Mahkemesi’nin, 2015/613 E. ve 19.11.2015 tarihli “dava konusu işlemin iptaline” kararı ile ilgili yazısının İmar ve Bayındırlık Komisyonu’na havalesine,

            23-Plan ve Bütçe Komisyonu’nun, Yapılan işler hakkında Yol Harcamalarının Katılma Paylarının alınması ile ilgili raporunun oybirliği ile kabulüne,

            24-Plan ve Bütçe Komisyonu’nun, İnegöl Belediye Meclisi’nin, 07.12.2015 tarih ve 429 sayılı “Gelir Tarifesi ve Kira Bedelleri” hakkındaki Meclis Kararı ile ilgili raporunun oybirliği ile kabulüne,

            25-Plan ve Bütçe Komisyonu’nun, 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı’nda İlköğretim Alanı’nda kalan Osmangazi İlçesi, Demirtaş/Cumhuriyet Mahallesi, 435 ada, 4 parsel sayılı taşınmazın kamulaştırılmak üzere Belediyemiz XI. Beş Yıllık Kamulaştırma İmar Programına alınması ile ilgili raporunun oybirliği ile kabulüne,

            26-Plan ve Bütçe Komisyonu’nun, Yenişehir İlçesi, Çayır Mahallesi, 21 ada, 13-14-74 nolu Belediye Hizmet Alanı’ndaki parsellerin kamulaştırılmak üzere Belediyemiz XI. Beş Yıllık Kamulaştırma İmar Programına alınması ile ilgili raporunun oybirliği ile kabulüne,

27-Plan ve Bütçe Komisyonu’nun, Mudanya İlçesi’nde Feribot İskelesi’nden Mütareke Alanı Bölgesi’nde yer alan esnaftan 2015 yılı Tabela Vergilerinin alınmaması ile ilgili raporunun oyçokluğu (CHP; Mustafa BOZBEY, Recep ÇOHAN, Şerafeddin ATALAY, Nilgün BERK, Turgay ERDEM, Pelin SEVGİ, Gizem ELMAS, Lütfü GÜNENÇ, Özgür AKSOY, Hasan ERTÜRK, Metin UYANIK, Akın POROY, Erdal AKTUĞ, Engin TAŞDEMİR, Dündar KOYUTÜRK 15 red – 74 kabul) ile kabulüne,

28-Plan ve Bütçe Komisyonu’nun, Tam Maliyet Esaslı Evsel Katı Atık Bertaraf Tesisleri Tarifesi ile ilgili raporunun oybirliği ile kabulüne,

29-Plan ve Bütçe Komisyonu’nun, Bursa Büyükşehir Belediyesi’nin, Hafriyat Ruhsatı almış Döküm Sahalarından İlçe Belediyeleri’nin ücretsiz faydalanabilmeleri ile ilgili raporunun; Büyükşehir Belediye Meclisi’nin 26.01.2016 günü saat 17.00’de yapılacak OLAĞAN Toplantısının 2. Birleşiminde görüşülmek üzere Plan ve Bütçe Komisyonu’na havalesine,

30-Hukuk Komisyonu’nun, Mali Hizmetler Dairesi Başkanlığı, Zabıta Dairesi Başkanlığı, Bilgi İşlem Dairesi Başkanlığı, İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı ile Emlak ve İstimlak Dairesi Başkanlıklarının Görev, Yetki ve Sorumluluk Esaslarını Belirleyen Yönetmelikleri’nde değişiklik yapılması ile ilgili raporunun oybirliği ile kabulüne,

31-Hukuk Komisyonu’nun, Bursa Su ve Kanalizasyon İdaresi Yönetim Kurulu’nun, “Maktu Fazla Çalışma Ücreti” hakkındaki Kararı ile ilgili raporunun oybirliği ile kabulüne,

32-Ulaşım Komisyonu’nun, Ana Arterler ile ilgili raporunun oybirliği ile kabulüne,

33-Ulaşım Komisyonu’nun, Bursa Büyükşehir Belediyesi Taksi-Dolmuş-Minibüs-Servis Araçları ve Özel Toplu Taşıma Araçları Yönetmeliği’nde değişiklik yapılması ile ilgili raporunun oybirliği ile kabulüne,

34-Tarım Hayvancılık ve Orman Komisyonu’nun, Kestel İlçesi, Barakfakih Sanayi Bölgesindeki Yeşil Çevre Arıtma Tesisi’nin yetersiz altyapısı sebebiyle tarım arazilerine zarar vermesi ile ilgili raporunun oybirliği ile kabulüne,

35-İmar ve Bayındırlık - Hukuk Komisyonları’nın, Mudanya Belediye Meclisi’nin, 02.09.2015 tarih ve 2015/229 sayılı “Sınır Tespiti” hakkındaki Meclis Kararı ile ilgili müşterek raporunun oybirliği ile kabulüne,

36-İmar ve Bayındırlık Komisyonu’nun, Osmangazi Belediyesi’ne ait 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı değişiklikleri ile ilgili raporunun; Osmangazi Belediye Meclisi’nin, “Uygun Bulunan Kararlar içinde 10. sırada yer alan 09.12.2015 tarih ve 970 sayılı Meclis Kararının”; tekrar değerlendirilmek üzere komisyona iadesine şeklinde düzeltilerek kabulüne,

Osmangazi Belediye Meclisi’nin, “Uygun Bulunan Kararlar içinde 16. sırada yer alan 09.12.2015 tarih ve 979 sayılı Meclis Kararının”; oyçokluğu (CHP; Mustafa BOZBEY, Recep ÇOHAN, Şerafeddin ATALAY, Nilgün BERK, Turgay ERDEM, Pelin SEVGİ, Gizem ELMAS, Lütfü GÜNENÇ, Özgür AKSOY, Hasan ERTÜRK, Metin UYANIK, Akın POROY, Erdal AKTUĞ, Engin TAŞDEMİR, Dündar KOYUTÜRK 15 red – DP; Nurettin ÇETİN 1 red - 73 kabul) ile uygun olduğuna,

Osmangazi Belediye Meclisi’nin, “Uygun Bulunan Kararlar içinde 17. sırada yer alan 09.12.2015 tarih ve 981 sayılı Meclis Kararının”; oyçokluğu (CHP; Mustafa BOZBEY, Recep ÇOHAN, Şerafeddin ATALAY, Nilgün BERK, Turgay ERDEM, Pelin SEVGİ, Gizem ELMAS, Lütfü GÜNENÇ, Özgür AKSOY, Hasan ERTÜRK, Metin UYANIK, Akın POROY, Erdal AKTUĞ, Engin TAŞDEMİR, Dündar KOYUTÜRK 15 red – MHP; İhsan BİLGİLİ, İsmail KARAMAN, Kenan ÇAKIR, Mahmut GÖK, Hüsnü DOĞRUOĞLU, Adnan AKIN, Ayhan ÖNAL, Mesut BEDEL, Ercan ÖZEL, Sabri ZÜMRE, Avni Çimen ERİN 11 red - DP; Nurettin ÇETİN 1 red - 62 kabul ) ile uygun olduğuna,

Osmangazi Belediye Meclisi’nin, “Uygun Bulunan Kararlar içinde 18. sırada yer alan 09.12.2015 tarih ve 982 sayılı Meclis Kararının”; oyçokluğu (CHP; Mustafa BOZBEY, Recep ÇOHAN, Şerafeddin ATALAY, Nilgün BERK, Turgay ERDEM, Pelin SEVGİ, Gizem ELMAS, Lütfü GÜNENÇ, Özgür AKSOY, Hasan ERTÜRK, Metin UYANIK, Akın POROY, Erdal AKTUĞ, Engin TAŞDEMİR, Dündar KOYUTÜRK 15 red – DP; Nurettin ÇETİN 1 red - 73 kabul) ile uygun olduğuna,

Osmangazi Belediye Meclisi’nin, “Değiştirilerek Uygun Bulunan Kararlar içinde 24. sırada yer alan 09.12.2015 tarih ve 980 sayılı Meclis Kararının” Özel Sosyal Tesis Alanı’nın yapı yaklaşma mesafelerinin 10 metreden 5 metreye düşürüldüğü şekliyle; oyçokluğu (CHP; Mustafa BOZBEY, Recep ÇOHAN, Şerafeddin ATALAY, Nilgün BERK, Turgay ERDEM, Pelin SEVGİ, Gizem ELMAS, Lütfü GÜNENÇ, Özgür AKSOY, Hasan ERTÜRK, Metin UYANIK, Akın POROY, Erdal AKTUĞ, Engin TAŞDEMİR, Dündar KOYUTÜRK 15 red – MHP; İhsan BİLGİLİ, İsmail KARAMAN, Kenan ÇAKIR, Mahmut GÖK, Hüsnü DOĞRUOĞLU, Adnan AKIN, Ayhan ÖNAL, Mesut BEDEL, Ercan ÖZEL, Sabri ZÜMRE, Avni Çimen ERİN 11 red - DP; Nurettin ÇETİN 1 red - 62 kabul ) ile değiştirilerek uygun olduğuna ve diğer kararların oybirliği ile kabulüne,

 

37-İmar ve Bayındırlık Komisyonu’nun, Yıldırım Belediyesi’ne ait 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı değişiklikleri ile ilgili raporunun; Yıldırım Belediye Meclisi’nin, “Uygun Bulunan Kararlar içinde 4. sırada yer alan 02.12.2015 tarih ve 547 sayılı Meclis Kararının”; oyçokluğu (CHP; Mustafa BOZBEY, Recep ÇOHAN, Şerafeddin ATALAY, Nilgün BERK, Turgay ERDEM, Pelin SEVGİ, Gizem ELMAS, Lütfü GÜNENÇ, Özgür AKSOY, Hasan ERTÜRK, Metin UYANIK, Akın POROY, Erdal AKTUĞ, Engin TAŞDEMİR, Dündar KOYUTÜRK 15 red – 74 kabul) ile uygun olduğuna ve diğer kararların oybirliği ile kabulüne,

 

38-İmar ve Bayındırlık Komisyonu’nun, Nilüfer Belediyesi’ne ait 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı değişiklikleri ile ilgili raporunun; Nilüfer Belediye Meclisi’nin, “Uygun Bulunan Kararlar içinde 8. sırada yer alan 07.12.2015 tarih ve 1267 sayılı Meclis Kararının”; oyçokluğu (MHP; İhsan BİLGİLİ, İsmail KARAMAN, Kenan ÇAKIR, Mahmut GÖK, Hüsnü DOĞRUOĞLU, Adnan AKIN, Ayhan ÖNAL, Mesut BEDEL, Ercan ÖZEL, Sabri ZÜMRE, Avni Çimen ERİN 11 red – 78 kabul) ile uygun olduğuna,

Nilüfer Belediye Meclisi’nin, “Uygun Bulunan Kararlar içinde 13. sırada yer 04.11.2015 tarih ve 1106 sayılı Meclis Kararının”; Büyükşehir Belediye Meclisi’nin, 26.01.2016 günü saat 17.00’da yapılacak OLAĞAN Toplantısının 2. Birleşiminde görüşülmek üzere İMAR VE BAYINDIRLIK KOMİSYONUNA iadesine,  şeklinde düzeltilerek kabulüne,

Nilüfer Belediye Meclisi’nin, “Değiştirilerek Uygun Bulunan Kararlar içinde 18. sırada yer alan 07.12.2015 tarih ve 1269 sayılı Meclis Kararının”; Söz konusu Meclis Kararı ile uygun bulunmayan imar plan değişikliğinde yapılaşma koşulunun E: 1,00 olarak belirlenmesi, önerilen tüm plan notlarının kaldırılması ve “Bursa Büyükşehir Belediyesi İmar Yönetmeliği hükümleri geçerlidir.” plan notunun eklenmesi şeklinde; oyçokluğu (CHP; Mustafa BOZBEY, Recep ÇOHAN, Şerafeddin ATALAY, Nilgün BERK, Turgay ERDEM, Pelin SEVGİ, Gizem ELMAS, Lütfü GÜNENÇ, Özgür AKSOY, Hasan ERTÜRK, Metin UYANIK, Akın POROY, Erdal AKTUĞ, Engin TAŞDEMİR, Dündar KOYUTÜRK 15 red – MHP; İhsan BİLGİLİ, İsmail KARAMAN, Kenan ÇAKIR, Mahmut GÖK, Hüsnü DOĞRUOĞLU, Adnan AKIN, Ayhan ÖNAL, Mesut BEDEL, Ercan ÖZEL, Sabri ZÜMRE, Avni Çimen ERİN 11 red - DP; Nurettin ÇETİN 1 red - 62 kabul ) ile değiştirilerek uygun olduğuna ve diğer kararların oybirliği ile kabulüne,

39-İmar ve Bayındırlık Komisyonu’nun, İnegöl Belediyesi’ne ait 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı değişiklikleri ile ilgili raporunun; İnegöl Belediye Meclisi’nin, “Uygun Bulunan Kararlar içinde 1. sırada yer alan 07.10.2015 tarih ve 338 sayılı Meclis Kararının”; oyçokluğu (CHP; Mustafa BOZBEY, Recep ÇOHAN, Şerafeddin ATALAY, Nilgün BERK, Turgay ERDEM, Pelin SEVGİ, Gizem ELMAS, Lütfü GÜNENÇ, Özgür AKSOY, Hasan ERTÜRK, Metin UYANIK, Akın POROY, Erdal AKTUĞ, Engin TAŞDEMİR, Dündar KOYUTÜRK 15 red – 74 kabul) ile uygun olduğuna ve diğer kararların oybirliği ile kabulüne,

40-İmar ve Bayındırlık Komisyonu’nun, Gemlik Belediyesi’ne ait 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı değişiklikleri ile ilgili raporunun; Gemlik Belediye Meclisi’nin, “Uygun Bulunan Kararlar içinde 6. sırada yer alan 09.12.2015 tarih ve 270 sayılı Meclis Kararının”; oyçokluğu (CHP; Mustafa BOZBEY, Recep ÇOHAN, Şerafeddin ATALAY, Nilgün BERK, Turgay ERDEM, Pelin SEVGİ, Gizem ELMAS, Lütfü GÜNENÇ, Özgür AKSOY, Hasan ERTÜRK, Metin UYANIK, Akın POROY, Erdal AKTUĞ, Engin TAŞDEMİR, Dündar KOYUTÜRK 15 red – DP; Nurettin ÇETİN 1 red - 73 kabul) ile uygun olduğuna,

Gemlik Belediye Meclisi’nin, “Uygun Bulunan Kararlar içinde 7. sırada yer alan 14.12.2015 tarih ve 279 sayılı Meclis Kararının”; oyçokluğu (CHP; Mustafa BOZBEY, Recep ÇOHAN, Şerafeddin ATALAY, Nilgün BERK, Turgay ERDEM, Pelin SEVGİ, Gizem ELMAS, Lütfü GÜNENÇ, Özgür AKSOY, Hasan ERTÜRK, Metin UYANIK, Akın POROY, Erdal AKTUĞ, Engin TAŞDEMİR, Dündar KOYUTÜRK 15 red – DP; Nurettin ÇETİN 1 red - 73 kabul) ile uygun olduğuna,

Gemlik Belediye Meclisi’nin, “Uygun Bulunan Kararlar içinde 8. sırada yer alan 14.12.2015 tarih ve 282 sayılı Meclis Kararının”; oyçokluğu (CHP; Mustafa BOZBEY, Recep ÇOHAN, Şerafeddin ATALAY, Nilgün BERK, Turgay ERDEM, Pelin SEVGİ, Gizem ELMAS, Lütfü GÜNENÇ, Özgür AKSOY, Hasan ERTÜRK, Metin UYANIK, Akın POROY, Erdal AKTUĞ, Engin TAŞDEMİR, Dündar KOYUTÜRK 15 red – 74 kabul) ile uygun olduğuna ve diğer kararların oybirliği ile kabulüne,

41-İmar ve Bayındırlık Komisyonu’nun, Karacabey Belediyesi’ne ait 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı değişiklikleri ile ilgili raporunun oybirliği ile kabulüne,

42-İmar ve Bayındırlık Komisyonu’nun, Mudanya Belediyesi’ne ait 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı değişiklikleri ile ilgili raporunun; Mudanya Belediye Meclisi’nin, “Uygun Bulunan Kararlar içinde 1. sırada yer alan 09.12.2015 tarih ve 303 sayılı Meclis Kararının”; oyçokluğu (MHP; İhsan BİLGİLİ, İsmail KARAMAN, Kenan ÇAKIR, Mahmut GÖK, Hüsnü DOĞRUOĞLU, Adnan AKIN, Ayhan ÖNAL, Mesut BEDEL, Ercan ÖZEL, Sabri ZÜMRE, Avni Çimen ERİN 11 red – 78 kabul) ile uygun olduğuna,

Mudanya Belediye Meclisi’nin, “Belediyesi’ne iade edilen Kararlar içinde 4. sırada yer alan 02.10.2015 tarih ve 260 sayılı Meclis Kararının”; tekrar değerlendirilmek üzere komisyona iadesine şeklinde düzeltilerek kabulüne,

Mudanya Belediye Meclisi’nin, “Belediyesi’ne iade edilen Kararlar içinde 5. sırada yer alan 09.12.2015 tarih ve 305 sayılı Meclis Kararının”; tekrar değerlendirilmek üzere komisyona iadesine şeklinde düzeltilerek kabulüne,

Mudanya Belediye Meclisi’nin, “Belediyesi’ne iade edilen Kararlar içinde 6. sırada yer alan 09.12.2015 tarih ve 306 sayılı Meclis Kararının”; tekrar değerlendirilmek üzere komisyona iadesine şeklinde düzeltilerek kabulüne ve diğer kararların oybirliği ile kabulüne,

43-İmar ve Bayındırlık Komisyonu’nun, Orhangazi Belediyesi’ne ait 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı değişiklikleri ile ilgili raporunun; Orhangazi Belediye Meclisi’nin, “Uygun Bulunan Kararlar içinde 1. sırada yer alan 06.10.2015 tarih ve 111 sayılı Meclis Kararının”; oyçokluğu (CHP; Mustafa BOZBEY, Recep ÇOHAN, Şerafeddin ATALAY, Nilgün BERK, Turgay ERDEM, Pelin SEVGİ, Gizem ELMAS, Lütfü GÜNENÇ, Özgür AKSOY, Hasan ERTÜRK, Metin UYANIK, Akın POROY, Erdal AKTUĞ, Engin TAŞDEMİR, Dündar KOYUTÜRK 15 red – 74 kabul) ile uygun olduğuna,

Orhangazi Belediye Meclisi’nin, “Uygun Bulunan Kararlar içinde 6. sırada yer alan 07.12.2015 tarih ve 127 sayılı Meclis Kararının”; oyçokluğu (CHP; Mustafa BOZBEY, Recep ÇOHAN, Şerafeddin ATALAY, Nilgün BERK, Turgay ERDEM, Pelin SEVGİ, Gizem ELMAS, Lütfü GÜNENÇ, Özgür AKSOY, Hasan ERTÜRK, Metin UYANIK, Akın POROY, Erdal AKTUĞ, Engin TAŞDEMİR, Dündar KOYUTÜRK 15 red – 74 kabul) ile uygun olduğuna ve diğer kararların oybirliği ile kabulüne,

44-İmar ve Bayındırlık Komisyonu’nun, İznik Belediyesi’ne ait 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı değişiklikleri ile ilgili raporunun; İznik Belediye Meclisi’nin, “Uygun Bulunan Kararlar içinde 1. sırada yer alan 03.06.2014 tarih ve 64 sayılı Meclis Kararının”; oyçokluğu (CHP; Mustafa BOZBEY, Recep ÇOHAN, Şerafeddin ATALAY, Nilgün BERK, Turgay ERDEM, Pelin SEVGİ, Gizem ELMAS, Lütfü GÜNENÇ, Özgür AKSOY, Hasan ERTÜRK, Metin UYANIK, Akın POROY, Erdal AKTUĞ, Engin TAŞDEMİR, Dündar KOYUTÜRK 15 red – 74 kabul) ile uygun olduğuna ve diğer kararların oybirliği ile kabulüne,

45-İmar ve Bayındırlık Komisyonu’nun, Kestel Belediyesi’ne ait 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı değişiklikleri ile ilgili raporunun oybirliği ile kabulüne,

46-İmar ve Bayındırlık Komisyonu’nun, Harmancık Belediyesi’ne ait 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı değişiklikleri ile ilgili raporunun; Harmancık Belediye Meclisi’nin, “Uygun Bulunan Kararlar içinde 2. sırada yer alan 07.12.2015 tarih ve 37 sayılı Meclis Kararının”; oyçokluğu (CHP; Mustafa BOZBEY, Recep ÇOHAN, Şerafeddin ATALAY, Nilgün BERK, Turgay ERDEM, Pelin SEVGİ, Gizem ELMAS, Lütfü GÜNENÇ, Özgür AKSOY, Hasan ERTÜRK, Metin UYANIK, Akın POROY, Erdal AKTUĞ, Engin TAŞDEMİR, Dündar KOYUTÜRK 15 red – MHP; İhsan BİLGİLİ, İsmail KARAMAN, Kenan ÇAKIR, Mahmut GÖK, Hüsnü DOĞRUOĞLU, Adnan AKIN, Ayhan ÖNAL, Mesut BEDEL, Ercan ÖZEL, Sabri ZÜMRE, Avni Çimen ERİN 11 red - DP; Nurettin ÇETİN 1 red - 62 kabul ) ile uygun olduğuna,

Harmancık Belediye Meclisi’nin, “Değiştirilerek Uygun Bulunan Kararlar içinde 3. sırada yer alan 09.10.2014 tarih ve 34 sayılı Meclis Kararının”;  Meclis Kararı ile “Hal Alanı” “Belediye Hizmet Alanı”na alınmasına ilişkin plan değişikliği “Hal Alanı”ndan “Belediye Hizmet Alanı (İdari Alan )” olarak; oyçokluğu (CHP; Mustafa BOZBEY, Recep ÇOHAN, Şerafeddin ATALAY, Nilgün BERK, Turgay ERDEM, Pelin SEVGİ, Gizem ELMAS, Lütfü GÜNENÇ, Özgür AKSOY, Hasan ERTÜRK, Metin UYANIK, Akın POROY, Erdal AKTUĞ, Engin TAŞDEMİR, Dündar KOYUTÜRK 15 red – DP; Nurettin ÇETİN 1 red - 73 kabul ) ile değiştirildiği şekliyle uygun olduğuna ve diğer kararların oybirliği ile kabulüne,

47-İmar ve Bayındırlık Komisyonu’nun, Büyükorhan Belediyesi’ne ait 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı değişiklikleri ile ilgili raporunun oybirliği ile kabulüne,

48-İmar ve Bayındırlık Komisyonu’nun, Keles Belediyesi’ne ait 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı değişiklikleri ile ilgili raporunun oybirliği ile kabulüne,

49-İmar ve Bayındırlık Komisyonu’nun, 2020 yılı 1/100 000 ölçekli Çevre Düzeni Planı Plan Kararları ve Uygulama Hükümleri 5.22. maddesi, 6.2.4. Tarım Alanları ve 7. maddesinde değişiklik yapılması ile ilgili raporunun; 1/100000 ölçekli Çevre Düzeni Planı Plan Hükümlerinin Genel Hükümler başlıklı 5.22. maddesinde bulunan “Hazırlanan planlar Çevre ve Şehircilik Bakanlığı'nın uygun görüşü alınmadan onaylanamaz” ibaresinin oyçokluğu (CHP; Mustafa BOZBEY, Recep ÇOHAN, Şerafeddin ATALAY, Nilgün BERK, Turgay ERDEM, Pelin SEVGİ, Gizem ELMAS, Lütfü GÜNENÇ, Özgür AKSOY, Hasan ERTÜRK, Metin UYANIK, Akın POROY, Erdal AKTUĞ, Engin TAŞDEMİR, Dündar KOYUTÜRK 15 red – 74 kabul ) ile kaldırılmasına ve raporun oybirliği ile kabulüne,

50-İmar ve Bayındırlık Komisyonu’nun, Bursa Büyükşehir Belediye Meclisi’nin, 17.09.2015 tarih ve 1652 sayılı kararı ile onaylanan, Osmangazi İlçesi, Elmasbahçeler Mahallesi 2153, ada 19-20 parsellerin Akaryakıt ve LPG Servis İstasyonu Alanı’na alınmasına ilişkin 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı değişikliğine yapılan askı itirazları ile ilgili raporunun oybirliği ile kabulüne,

51-İmar ve Bayındırlık Komisyonu’nun, Osmangazi İlçesi, Ahmetbey Mahallesi, 10021 ada, 115 parsele ilişkin 1/25000 ölçekli Kuzey Planlama Bölgesi Nazım İmar Planı ve 1/5000 ölçekli Kuzey Planlama Bölgesi Osmangazi Nazım İmar Planı değişikliği ile ilgili raporunun tekrar değerlendirilmek üzere komisyona iadesine,

52-İmar ve Bayındırlık Komisyonu’nun, Osmangazi İlçesi, Akpınar Mahallesi, 6117 ada, 9 parselin “Ticaret Alanı”na alınmasına ilişkin 1/5000 ölçekli Osmangazi Nazım İmar Planı değişikliği ile ilgili raporunun Büyükşehir Belediye Meclisi’nin 26.01.2016 günü saat 17.00’de yapılacak OLAĞAN Toplantısının 2. Birleşiminde görüşülmek üzere İmar ve Bayındırlık Komisyonu’na havalesine, 

53-İmar ve Bayındırlık Komisyonu’nun, Osmangazi İlçesi, Alaşar Mahallesi, 4491 ada, 5 parsele ilişkin 1/25000 ölçekli Merkez Planlama Bölgesi Nazım İmar Planı ve 1/5000 ölçekli Osmangazi Nazım İmar Planı değişikliği ile ilgili raporunun oybirliği ile kabulüne,

54-İmar ve Bayındırlık Komisyonu’nun, Osmangazi İlçesi, Armutköy Mahallesi, 4374 ada, 4 parsel, 4363 ada, 1-2 parsellere ilişkin 1/5000 ölçekli Osmangazi Nazım İmar Planı değişikliği talebi ile ilgili raporunun oybirliği ile kabulüne,

55-İmar ve Bayındırlık Komisyonu’nun, Osmangazi İlçesi, Armutköy Mahallesi, 4376 ada, 83 parsel, 4363 ada, 5-6 parseller, 4381 ada, 1-2-3-4-5-26-27 parsellere ilişkin 1/5000 ölçekli Osmangazi Nazım İmar Planı değişikliği talebi ile ilgili raporunun oybirliği ile kabulüne,

56-İmar ve Bayındırlık Komisyonu’nun, Osmangazi İlçesi, Doğanevler ve Panayır Mahalleleri, muhtelif parsellere ilişkin 1/5000 ölçekli Osmangazi Nazım İmar Planı değişikliği talebi ile ilgili raporunun oybirliği ile kabulüne,

57-İmar ve Bayındırlık Komisyonu’nun, Osmangazi İlçesi, Emek Adnan Menderes Mahallesi, 271 ada, 1 parselin bir kısmının “Spor Alanı”na alınmasına ilişkin 1/5000 ölçekli Emek Nazım İmar Planı ve 1/1000 ölçekli Emek Uygulama İmar Planı Revizyonu değişikliği ile ilgili raporunun oyçokluğu (CHP; Mustafa BOZBEY, Recep ÇOHAN, Şerafeddin ATALAY, Nilgün BERK, Turgay ERDEM, Pelin SEVGİ, Gizem ELMAS, Lütfü GÜNENÇ, Özgür AKSOY, Hasan ERTÜRK, Metin UYANIK, Akın POROY, Erdal AKTUĞ, Engin TAŞDEMİR, Dündar KOYUTÜRK 15 red – MHP; İhsan BİLGİLİ, İsmail KARAMAN, Kenan ÇAKIR, Mahmut GÖK, Hüsnü DOĞRUOĞLU, Adnan AKIN, Ayhan ÖNAL, Mesut BEDEL, Ercan ÖZEL, Sabri ZÜMRE, Avni Çimen ERİN 11 red -  63 kabul ) ile kabulüne,

58-İmar ve Bayındırlık Komisyonu’nun, Osmangazi İlçesi, Gündoğdu Mahallesi, 10191 ada, 55-56 parsellere ilişkin 1/25000 ölçekli Kuzey Planlama Bölgesi Nazım İmar Planı ve 1/5000 ölçekli Kuzey Planlama Bölgesi Osmangazi Nazım İmar Planı değişikliği ile ilgili raporunun Büyükşehir Belediye Meclisi’nin 26.01.2016 günü saat 17.00’de yapılacak OLAĞAN Toplantısının 2. Birleşiminde görüşülmek üzere İmar ve Bayındırlık Komisyonu’na havalesine, 

59-İmar ve Bayındırlık Komisyonu’nun, Osmangazi İlçesi, Hamitler Mahallesi, 6458 ada, 23 parselin “Ticaret Alanı”na alınmasına ilişkin 1/5000 ölçekli Osmangazi Nazım İmar Planı değişikliği talebi ile ilgili raporunun oybirliği ile kabulüne,

60-İmar ve Bayındırlık Komisyonu’nun, Osmangazi İlçesi, Küçükbalıklı Mahallesi, 3180 ada, 7 parselin “Bölge Parkı”ndan, “Ticaret Alanı”na alınmasına ilişkin 1/5000 ölçekli Osmangazi Nazım İmar Planı değişikliği ile ilgili raporunun oybirliği ile kabulüne,

61-İmar ve Bayındırlık Komisyonu’nun, Osmangazi İlçesi, Küçükbalıklı Mahallesi, 7015 ada, 1-3-4 parsellerin “Turizm Tesis Alanı”ndan, “Ticaret Alanı”na alınmasına ilişkin 1/25000 ölçekli Merkez Planlama Bölgesi Nazım İmar Planı ve 1/5000 ölçekli Osmangazi Nazım İmar Planı değişikliği ile ilgili raporunun Büyükşehir Belediye Meclisi’nin 26.01.2016 günü saat 17.00’de yapılacak OLAĞAN Toplantısının 2. Birleşiminde görüşülmek üzere İmar ve Bayındırlık Komisyonu’na havalesine, 

62-İmar ve Bayındırlık Komisyonu’nun, Osmangazi İlçesi, Küçükbalıklı Mahallesi, 7005 ada, 1 parselin “Ticaret Alanı”na alınmasına ilişkin 1/25000 ölçekli Merkez Planlama Bölgesi Nazım İmar Planı ve 1/5000 ölçekli Osmangazi Nazım İmar Planı değişikliği ile ilgili raporunun Büyükşehir Belediye Meclisi’nin 26.01.2016 günü saat 17.00’de yapılacak OLAĞAN Toplantısının 2. Birleşiminde görüşülmek üzere İmar ve Bayındırlık Komisyonu’na havalesine, 

63-İmar ve Bayındırlık Komisyonu’nun, Osmangazi İlçesi, Panayır Mahallesi, muhtelif parsellerin “250 kişi/ha Yoğunluklu Öneri Konut Alanı”na alınmasına ilişkin 1/5000 ölçekli Osmangazi Nazım İmar Planı değişikliği ile ilgili raporunun oybirliği ile kabulüne,

64-İmar ve Bayındırlık Komisyonu’nun, Osmangazi İlçesi, Soğanlı Mahallesi, 3325 ada, 10-11-12-13-14-15-16 parseller, 3338 ada, 1-2-3 parsellere ilişkin 1/25000 ölçekli Merkez Planlama Bölgesi Nazım İmar Planı ve 1/5000 ölçekli Osmangazi Nazım İmar Planı değişikliği ile ilgili raporunun oybirliği ile kabulüne,

65-İmar ve Bayındırlık Komisyonu’nun, Osmangazi İlçesi, Yeniceabat Mahallesi, 4108 ada, 2-39 parsellere ilişkin 1/25000 ölçekli Merkez Planlama Bölgesi Nazım İmar Planı ve 1/5000 ölçekli Osmangazi Nazım İmar Planı değişikliği ile ilgili raporunun oybirliği ile kabulüne,

66-İmar ve Bayındırlık Komisyonu’nun, Osmangazi İlçesi, Yenikent Mahallesi, Gelişme Konut Alanı’nın “250 kişi/ha Yoğunluklu Öneri Konut Alanı”na alınmasına ilişkin 1/5000 ölçekli Osmangazi Nazım İmar Planı değişikliği ile ilgili raporunun oybirliği ile kabulüne,

67-İmar ve Bayındırlık Komisyonu’nun, Bursa Büyükşehir Belediye Meclisi’nin, 09.10.2015 tarih ve 1841 sayılı kararı ile onaylan, Osmangazi İlçesi, Hüdavendigar Mahallesi, 4548 ada, 14 parselin “Sağlık Tesisi Alanı” ve “Askeri Alana” alınması ve Doğal Sit Sınırına ilişkin 1/25000, 1/5000 ve 1/1000 ölçekli imar planı değişikliği askı itirazı ile ilgili raporunun oybirliği ile kabulüne,

68-İmar ve Bayındırlık Komisyonu’nun, Bursa Büyükşehir Belediye Meclisi’nin, 02.10.2015 tarih ve 1816 sayılı kararı ile onaylan, Osmangazi İlçesi, 1/1000 ölçekli Süleyman Çelebi-Çelik Palas Arası Uygulama İmar Planı Plan hükümleri değişikliği askı itirazları ile ilgili raporunun oyçokluğu (CHP; Mustafa BOZBEY, Recep ÇOHAN, Şerafeddin ATALAY, Nilgün BERK, Turgay ERDEM, Pelin SEVGİ, Gizem ELMAS, Lütfü GÜNENÇ, Özgür AKSOY, Hasan ERTÜRK, Metin UYANIK, Akın POROY, Erdal AKTUĞ, Engin TAŞDEMİR, Dündar KOYUTÜRK 15 red – MHP; İhsan BİLGİLİ, İsmail KARAMAN, Kenan ÇAKIR, Mahmut GÖK, Hüsnü DOĞRUOĞLU, Adnan AKIN, Ayhan ÖNAL, Mesut BEDEL, Ercan ÖZEL, Sabri ZÜMRE, Avni Çimen ERİN 11 red -  63 kabul ) ile kabulüne,

69-İmar ve Bayındırlık Komisyonu’nun, Bursa İli, Osmangazi İlçesi, Büyükdeliller Mahallesi, 118 ada, 1 parsel ve 119 ada, 1 ve 2 parsellerin “Rekreasyon Alanı”na alınmasına ilişkin 1/5000 ölçekli nazım imar planı değişikliği ile ilgili raporunun oyçokluğu (CHP; Mustafa BOZBEY, Recep ÇOHAN, Şerafeddin ATALAY, Nilgün BERK, Turgay ERDEM, Pelin SEVGİ, Gizem ELMAS, Lütfü GÜNENÇ, Özgür AKSOY, Hasan ERTÜRK, Metin UYANIK, Akın POROY, Erdal AKTUĞ, Engin TAŞDEMİR, Dündar KOYUTÜRK 15 red – MHP; İhsan BİLGİLİ, İsmail KARAMAN, Kenan ÇAKIR, Mahmut GÖK, Hüsnü DOĞRUOĞLU, Adnan AKIN, Ayhan ÖNAL, Mesut BEDEL, Ercan ÖZEL, Sabri ZÜMRE, Avni Çimen ERİN 11 red -  63 kabul ) ile kabulüne,

70-İmar ve Bayındırlık Komisyonu’nun, 6306 sayılı Afet Riski Altındaki Alanların Dönüştürülmesi Hakkında Kanun kapsamında Riskli Alan olarak ilan edilen Bursa İli, Osmangazi İlçesi, Demirkapı Mahallesi’nde yaklaşık 7 ha.lık alana ilişkin hazırlanan 1/5000 ve 1/1000 ölçekli imar planı Kurum görüşü ile ilgili raporunun oybirliği ile kabulüne,

71-İmar ve Bayındırlık Komisyonu’nun, Bursa İli, Osmangazi İlçesi, Kırcaali Mahallesi, 3846 ada, 3 ve 5 parsel, 3855 ada, 11 parsel, 3847 ada, 2 ve 4 parsellere ilişkin Bursa 2. İdare Mahkemesi’nin, 22.10.2015 tarihli Yürütmeyi Durdurma Kararı ile ilgili raporunun oybirliği ile kabulüne,

72-İmar ve Bayındırlık Komisyonu’nun, Yıldırım İlçesi, İsabey Mahallesi, 2699 ada, 16-17-21 parsellere ilişkin Büyükşehir Belediye Meclisi’nin, 17.04.2008 gün ve 290 sayılı kararı ile onaylı 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı’na dair Bursa 2.İdare Mahkemesi’nin, 2014/110 E. sayılı İptal Kararı ile ilgili raporunun oybirliği ile kabulüne,

73-İmar ve Bayındırlık Komisyonu’nun, Bursa Büyükşehir Belediye Meclisi’nin, 28.07.2015 gün ve 1551 sayılı kararı ile onaylanan, Yıldırım İçesi, Mehmet Akif Ersoy Mahallesi, 1279 ada, 1 parsele ilişkin 1/5000 ve 1/1000 ölçekli İmar Planı değişikliklerine yapılan askı itirazları ile ilgili raporunun oyçokluğu (CHP; Mustafa BOZBEY, Recep ÇOHAN, Şerafeddin ATALAY, Nilgün BERK, Turgay ERDEM, Pelin SEVGİ, Gizem ELMAS, Lütfü GÜNENÇ, Özgür AKSOY, Hasan ERTÜRK, Metin UYANIK, Akın POROY, Erdal AKTUĞ, Engin TAŞDEMİR, Dündar KOYUTÜRK 15 red – MHP; İhsan BİLGİLİ, İsmail KARAMAN, Kenan ÇAKIR, Mahmut GÖK, Hüsnü DOĞRUOĞLU, Adnan AKIN, Ayhan ÖNAL, Mesut BEDEL, Ercan ÖZEL, Sabri ZÜMRE, Avni Çimen ERİN 11 red -  63 kabul) ile kabulüne,

74-İmar ve Bayındırlık Komisyonu’nun, Bursa Büyükşehir Belediye Meclisi’nin, 28.07.2015 gün ve 1553 sayılı kararı ile onaylanan Yıldırım İlçesi, Mehmet Akif Ersoy Mahallesi, 1272 ada, 13-14 parseller ile 1273 ada, 1-2-3 parsellere ilişkin 1/5000 ve 1/1000 ölçekli İmar Planı değişikliklerine yapılan askı itirazları ile ilgili raporunun oyçokluğu (CHP; Mustafa BOZBEY, Recep ÇOHAN, Şerafeddin ATALAY, Nilgün BERK, Turgay ERDEM, Pelin SEVGİ, Gizem ELMAS, Lütfü GÜNENÇ, Özgür AKSOY, Hasan ERTÜRK, Metin UYANIK, Akın POROY, Erdal AKTUĞ, Engin TAŞDEMİR, Dündar KOYUTÜRK 15 red – MHP; İhsan BİLGİLİ, İsmail KARAMAN, Kenan ÇAKIR, Mahmut GÖK, Hüsnü DOĞRUOĞLU, Adnan AKIN, Ayhan ÖNAL, Mesut BEDEL, Ercan ÖZEL, Sabri ZÜMRE, Avni Çimen ERİN 11 red -  63 kabul ) ile kabulüne,

75-İmar ve Bayındırlık Komisyonu’nun, Yıldırım İlçesi, Bağlaraltı Mahallesi, 4144-4159 adalarda Cami Alanı, 4160-4144 adalarda Park Alanı oluşturulmasına yönelik 1/5000 ve 1/1000 ölçekli İmar Planı değişikliği ile ilgili raporunun oybirliği ile kabulüne,

76-İmar ve Bayındırlık Komisyonu’nun, Nilüfer İlçesi, Odunluk Mahallesi, 4659 ada, 1 parselin Özel Sağlık Tesis Alanı’na alınmasına ilişkin 1/5000 ölçekli Nilüfer Nazım İmar Planı değişikliği ile ilgili raporunun oyçokluğu (CHP; Mustafa BOZBEY, Recep ÇOHAN, Şerafeddin ATALAY, Nilgün BERK, Turgay ERDEM, Pelin SEVGİ, Gizem ELMAS, Lütfü GÜNENÇ, Özgür AKSOY, Hasan ERTÜRK, Metin UYANIK, Akın POROY, Erdal AKTUĞ, Engin TAŞDEMİR, Dündar KOYUTÜRK 15 red – 74 kabul) ile kabulüne,

77-İmar ve Bayındırlık Komisyonu’nun, Nilüfer İlçesi Fethiye Mahallesi, 1900 ada, 2 parselin Ticaret Alanı’na alınmasına ilişkin 1/5000 ölçekli Nilüfer Nazım İmar Planı değişikliği ile ilgili raporunun Büyükşehir Belediye Meclisi’nin 26.01.2016 günü saat 17.00’de yapılacak OLAĞAN Toplantısının 2. Birleşiminde görüşülmek üzere İmar ve Bayındırlık Komisyonu’na havalesine, 

78-İmar ve Bayındırlık Komisyonu’nun, Bursa Büyükşehir Belediye Meclisi’nin, 17.09.2015 tarih ve 1662 sayılı Kararı ile onaylanan Nilüfer İlçesi, Demirci Mahallesi, 4759 ada, 1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-11-14-15-16 parsele ilişkin 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı değişikliğine yapılan askı itirazları ile ilgili raporunun oybirliği ile kabulüne,

79-İmar ve Bayındırlık Komisyonu’nun, Bursa Büyükşehir Belediye Meclisi’nin, 02.10.2015 tarih ve 1812 sayılı Kararı ile onaylanan, Nilüfer İlçesi, Demirci Mahallesi, 3280 ada, 527 parsele ilişkin 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı değişikliğine yapılan askı itirazları ile ilgili raporunun oyçokluğu (CHP; Mustafa BOZBEY, Recep ÇOHAN, Şerafeddin ATALAY, Nilgün BERK, Turgay ERDEM, Pelin SEVGİ, Gizem ELMAS, Lütfü GÜNENÇ, Özgür AKSOY, Hasan ERTÜRK, Metin UYANIK, Akın POROY, Erdal AKTUĞ, Engin TAŞDEMİR, Dündar KOYUTÜRK 15 red – MHP; İhsan BİLGİLİ, İsmail KARAMAN, Kenan ÇAKIR, Mahmut GÖK, Hüsnü DOĞRUOĞLU, Adnan AKIN, Ayhan ÖNAL, Mesut BEDEL, Ercan ÖZEL, Sabri ZÜMRE, Avni Çimen ERİN 11 red -  63 kabul ) ile kabulüne,

80-İmar ve Bayındırlık Komisyonu’nun, Nilüfer İlçesi, Ataevler Mahallesi, 1453 ada, 1 parsele ilişkin 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı değişikliği hakkındaki Bursa 3. İdare Mahkemesi’nin, 13.10.2015 tarih ve 2015/244 E. 2015/1070 K. sayılı İptal Kararı ile ilgili raporunun oybirliği ile kabulüne,

81-İmar ve Bayındırlık Komisyonu’nun,  Nilüfer İlçesi, Kayapa Mahallesi, 6362 ada, 126, 127, 128, 129, 130, 131, 180 Parseller ile Kuruçeşme Mahallesi, 102 ada, 204 parselde yapılması planlanan “Katı Atık, Geri Kazanım ve Bertaraf Tesisi” amaçlı 1/100000 ölçekli 2020 yılı Çevre Düzeni Planı, 1/25000 ölçekli Batı Planlama Bölgesi Nazım İmar Planı ve 1/5000 ölçekli Kayapa Nazım İmar Planlarına plan notu ilavesi yapılması hakkındaki plan değişiklikleri ile ilgili raporunun oyçokluğu (CHP; Mustafa BOZBEY, Recep ÇOHAN, Şerafeddin ATALAY, Nilgün BERK, Turgay ERDEM, Pelin SEVGİ, Gizem ELMAS, Lütfü GÜNENÇ, Özgür AKSOY, Hasan ERTÜRK, Metin UYANIK, Akın POROY, Erdal AKTUĞ, Engin TAŞDEMİR, Dündar KOYUTÜRK 15 red – 74 kabul) ile kabulüne,

82-İmar ve Bayındırlık Komisyonu’nun,  Nilüfer İlçesi, Kayapa Mahallesi, 6362 ada, 126, 127, 128, 129, 130, 131, 180 parseller ile Kuruçeşme Mahallesi, 102 ada, 204 parselde yapılması planlanan “Katı Atık, Geri Kazanım ve Bertaraf Tesisi” amaçlı 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı ile ilgili oyçokluğu (CHP; Mustafa BOZBEY, Recep ÇOHAN, Şerafeddin ATALAY, Nilgün BERK, Turgay ERDEM, Pelin SEVGİ, Gizem ELMAS, Lütfü GÜNENÇ, Özgür AKSOY, Hasan ERTÜRK, Metin UYANIK, Akın POROY, Erdal AKTUĞ, Engin TAŞDEMİR, Dündar KOYUTÜRK 15 red – 74 kabul) ile kabulüne,

83-İmar ve Bayındırlık Komisyonu’nun,  BURULAŞ’ın talebi doğrultusunda, Nilüfer İlçesi Odunluk Mahallesi, Raylı Toplu Taşıma İstasyonu’nun işlenmesine ilişkin 1/5000 ölçekli Nilüfer Nazım İmar Planı ve 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı değişikliği ile ilgili raporunun oybirliği ile kabulüne,

84-İmar ve Bayındırlık Komisyonu’nun, Nilüfer İlçesi, Balat Mahallesi, 4138 ada, 1-2 parseller ile 4211 adanın kuzeyine ilişkin 1/5000 ölçekli Nilüfer Nazım İmar Planı değişikliği ile ilgili raporunun oybirliği ile kabulüne,

85-İmar ve Bayındırlık Komisyonu’nun, Nilüfer İlçesi, Çalı Mahallesi, 5968 ada, 1 parselin Park Alanı’na alınmasına ilişkin 1/5000 ölçekli Çalı Nazım İmar Planı değişikliği ile ilgili raporunun oybirliği ile kabulüne,

86-İmar ve Bayındırlık Komisyonu’nun, Nilüfer İlçesi, Görükle Mahallesi, 278 ada, 2 parselin Konut Alanı’ndan Tali İş Merkezi Alanı’na alınmasına dair 1/5000 ölçekli Görükle Nazım İmar Planı değişikliği talebi ile ilgili raporunun oybirliği ile kabulüne,

87-İmar ve Bayındırlık Komisyonu’nun, Nilüfer İlçesi, Altınşehir Mahallesi, 1166 ada, 6 parselin (eski 844 ada, 5 parsel) Park Alanı’ndan Özel Eğitim Alanı’na alınmasına ilişkin 1/5000 ölçekli Nilüfer Nazım İmar Plan değişikliği talebi ile ilgili raporunun oybirliği ile kabulüne,

88-İmar ve Bayındırlık Komisyonu’nun,  Büyükşehir Belediye Meclisi’nin, 17.09.2015 gün ve 1660 sayılı Kararı ile onaylanan Nilüfer İlçesi, 19 Mayıs Mahallesi, 4602 ada, 1 ve 2 parsellerin Özel Eğitim Tesis Alanı’na alınmasına ilişkin 1/5000 ölçekli Nilüfer Nazım İmar Plan değişikliğine askı itirazları ile ilgili raporunun oyçokluğu (CHP; Mustafa BOZBEY, Recep ÇOHAN, Şerafeddin ATALAY, Nilgün BERK, Turgay ERDEM, Pelin SEVGİ, Gizem ELMAS, Lütfü GÜNENÇ, Özgür AKSOY, Hasan ERTÜRK, Metin UYANIK, Akın POROY, Erdal AKTUĞ, Engin TAŞDEMİR, Dündar KOYUTÜRK 15 red – MHP; İhsan BİLGİLİ, İsmail KARAMAN, Kenan ÇAKIR, Mahmut GÖK, Hüsnü DOĞRUOĞLU, Adnan AKIN, Ayhan ÖNAL, Mesut BEDEL, Ercan ÖZEL, Sabri ZÜMRE, Avni Çimen ERİN 11 red -  63 kabul ) ile kabulüne,

89-İmar ve Bayındırlık Komisyonu’nun, Büyükşehir Belediye Meclisi’nin, 17.09.2015 gün ve 1661 sayılı Kararı ile onaylanan Nilüfer İlçesi, Yolçatı Mahallesi, Hal Alanı doğusunda 7 metre enkesitli yaya yolu açılmasına ilişkin 1/5000 ölçekli Nilüfer Nazım İmar Plan değişikliğine askı itirazları ile ilgili raporunun oybirliği ile kabulüne,

90-İmar ve Bayındırlık Komisyonu’nun, Büyükşehir Belediye Meclisi’nin, 02.10.2015 tarih ve 1816 sayılı Kararı ile onaylanan İnegöl İlçesi, Yenice Mahallesi, Islah Organize Sanayi Bölgesi’ne ilişkin “Bursa 2020 Yılı 1/100000 ölçekli Çevre Düzeni Planı” ve “1/25000 ölçekli İnegöl (Bursa) Çevre Düzeni Planı Revizyonu” değişikliklerine yapılan askı itirazları ile ilgili raporunun oybirliği ile kabulüne,

91-İmar ve Bayındırlık Komisyonu’nun,  İnegöl İlçesi, Kemalpaşa Mahallesi, 1550 ada, 427 nolu parselin “Ticaret Alanı”na alınmasına ilişkin 1/5000 ölçekli İnegöl Revizyon + İlave Nazım İmar Planı değişikliği ile ilgili raporunun oybirliği ile kabulüne,

92-İmar ve Bayındırlık Komisyonu’nun, Etüt Projeler Şube Müdürlüğü’nün talebi doğrultusunda İnegöl İlçesi, Hamzabey Mahallesi'nde 110 ada, 49, 50, 51, 52, 76, 77, 78, 79, 80, 82, 83 parseller ile 110 ada 81 ve 84 nolu parsellerin bir kısmında yer alan Alanyurt Eski Katı Atık Depolama Alanının “Rekreasyon Alanı”na alınmasına ilişkin “1/25000 İnegöl (Bursa) Çevre Düzeni Planı Revizyonu” ve “1/5000 İnegöl Revizyon+İlave Nazım İmar Planı” değişiklikleri ve 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı ile ilgili raporunun oybirliği ile kabulüne,

93-İmar ve Bayındırlık Komisyonu’nun, İnegöl İlçesi, Hamamlı Mahallesi, 107 ada, 77 nolu parselin “Tarım ve Hayvancılık Tesis Alanı”na alınmasına ilişkin 1/5000 ölçekli İnegöl Revizyon + İlave Nazım İmar Planı değişikliği ile ilgili raporunun tekrar değerlendirilmek üzere komisyona iadesine,

94-İmar ve Bayındırlık Komisyonu’nun, İnegöl İlçesi, Edebey Mahallesi, 707 parselin “Tarım ve Hayvancılık Tesis Alanı”na alınmasına ilişkin 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı talebi ile ilgili raporunun oybirliği ile kabulüne,

95-İmar ve Bayındırlık Komisyonu’nun, Gemlik İlçesi, Kürekdağı Rüzgar Enerji Santrali’ne ilişkin 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı ile ilgili raporunun oybirliği ile kabulüne,

96-İmar ve Bayındırlık Komisyonu’nun, Gemlik İlçesi, Kürekdağı Rüzgar Enerji Santrali’ne ilişkin 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı ile ilgili raporunun oybirliği ile kabulüne,

97-İmar ve Bayındırlık Komisyonu’nun, Bursa Büyükşehir Belediye Meclisi’nin, 22.10.2015 tarih ve 1931 sayılı Kararı ile onaylanan Cihatlı Kentsel Dönüşüm Alanı 1/25000 ölçekli Gemlik Nazım İmar Planı, 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı ve 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı değişikliğine yapılan askı itirazı ile ilgili raporunun oybirliği ile kabulüne,

98-İmar ve Bayındırlık Komisyonu’nun, Bursa Büyükşehir Belediye Meclisi’nin, 22.10.2015 tarih ve 1932 sayılı Kararı ile onaylanan Gemlik İlçesi, Kumsaz Bölgesi Donatı Alanlarının Mahkeme Kararı doğrultusunda iptal edilmesine ilişkin 1/5000 ölçekli Gemlik Nazım İmar Planı değişikliğine yapılan askı itirazı ile ilgili raporunun oybirliği ile kabulüne,

99-İmar ve Bayındırlık Komisyonu’nun, Mustafakemalpaşa İlçesi, Kavaklı Mahallesi, Recep Yazıcıoğlu Caddesi ile Atatürk Bulvarı arasında kalan alana ilişkin 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı değişikliğine yapılan askı itirazları ile ilgili raporunun oyçokluğu (CHP; Mustafa BOZBEY, Recep ÇOHAN, Şerafeddin ATALAY, Nilgün BERK, Turgay ERDEM, Pelin SEVGİ, Gizem ELMAS, Lütfü GÜNENÇ, Özgür AKSOY, Hasan ERTÜRK, Metin UYANIK, Akın POROY, Erdal AKTUĞ, Engin TAŞDEMİR, Dündar KOYUTÜRK 15 red – 74 kabul) ile kabulüne,

100-İmar ve Bayındırlık Komisyonu’nun, Mustafakemalpaşa İlçesi, Körekem Mahallesi, 516 parsele ilişkin 1/5000-1/1000 ölçekli İmar Planı talebi ile ilgili raporunun Büyükşehir Belediye Meclisi’nin 26.01.2016 günü saat 17.00’de yapılacak OLAĞAN Toplantısının 2. Birleşiminde görüşülmek üzere İmar ve Bayındırlık Komisyonu’na havalesine, 

101-İmar ve Bayındırlık Komisyonu’nun, Bursa Büyükşehir Belediye Meclisi’nin, 27.10.2015 tarih ve 2060 sayılı Kararı ile onaylanan Karacabey İlçesi, Seyran Mahallesi, 1614-3220-3222-3224 parselin Akaryakıt ve LPG İstasyonu Alanı’na alınmasına ilişkin 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı değişikliğine yapılan askı itirazları ile ilgili raporunun oybirliği ile kabulüne,

102-İmar ve Bayındırlık Komisyonu’nun, Bursa Büyükşehir Belediye Meclisi’nin, 02.10.2015 tarih ve 1806 sayılı Kararı ile onaylanan Karacabey İlçesi, Uluabat Mahallesi, 2337 parselin, Atık Bertaraf Tesisine ilaveten kojenerasyon ünitesi ve çürütücü havuz yapılması amacıyla Katı Atık Tesisleri Alanı’na (Boşaltma, Bertaraf, İşleme, Transfer, Depolama) alınmasına ilişkin 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planına yapılan askı itirazları ile ilgili raporunun oybirliği ile kabulüne,

103-İmar ve Bayındırlık Komisyonu’nun,  Karacabey İlçesi, Orhaniye Mahallesi, 81 parselin Sanayi Alanı (Prefabrik Beton Üretim Tesisi) alınmasına ilişkin 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı değişikliği talebi ile ilgili raporunun oybirliği ile kabulüne,

104-İmar ve Bayındırlık Komisyonu’nun, Mudanya İlçesi, Has Mahallesi’ne ait imar ve ulaşıma ilişkin talep ile ilgili raporunun oybirliği ile kabulüne,

105-İmar ve Bayındırlık Komisyonu’nun, Bursa Büyükşehir Belediye Meclisi’nin, 17.09.2015 tarih ve 1675 sayılı Kararı ile onaylanan, Mudanya İlçesi, Bademli Mahallesi, H21b24a, H21b24b pafta, 354 sayılı parsele ait 1/25000 ve 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı’na ilişkin askı itirazları ile ilgili raporunun oybirliği ile kabulüne,

106-İmar ve Bayındırlık Komisyonu’nun, Bursa Büyükşehir Belediye Meclisi’nin, 17.09.2015 tarih ve 1674 sayılı Kararı ile onaylanan, Mudanya İlçesi, Bademli Mahallesi, H21b24a pafta, 1571 sayılı parsele ait 1/5000 ölçekli Mudanya Nazım İmar Planı değişikliğine ilişkin askı itirazları ile ilgili raporunun oyçokluğu (CHP; Mustafa BOZBEY, Recep ÇOHAN, Şerafeddin ATALAY, Nilgün BERK, Turgay ERDEM, Pelin SEVGİ, Gizem ELMAS, Lütfü GÜNENÇ, Özgür AKSOY, Hasan ERTÜRK, Metin UYANIK, Akın POROY, Erdal AKTUĞ, Engin TAŞDEMİR, Dündar KOYUTÜRK 15 red – MHP; İhsan BİLGİLİ, İsmail KARAMAN, Kenan ÇAKIR, Mahmut GÖK, Hüsnü DOĞRUOĞLU, Adnan AKIN, Ayhan ÖNAL, Mesut BEDEL, Ercan ÖZEL, Sabri ZÜMRE, Avni Çimen ERİN 11 red -  63 kabul ) ile kabulüne,

107-İmar ve Bayındırlık Komisyonu’nun, Mudanya İlçesi, Bademli Mahallesi, H21b24a2d pafta, 1571 sayılı parsele ilişkin 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı değişikliği talebi ile ilgili raporunun oybirliği ile kabulüne, 

108-İmar ve Bayındırlık Komisyonu’nun, Bursa Büyükşehir Belediye Meclisi’nin, 22.10.2015 tarih ve 1939 sayılı Kararı ile onaylanan Orhangazi İlçesi, Arapzade Mahallesi, G22c22d pafta, 63 ada, 17-18-19 nolu parsellere ilişkin 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı değişikliği askı itirazı ile ilgili raporunun oyçokluğu (CHP; Mustafa BOZBEY, Recep ÇOHAN, Şerafeddin ATALAY, Nilgün BERK, Turgay ERDEM, Pelin SEVGİ, Gizem ELMAS, Lütfü GÜNENÇ, Özgür AKSOY, Hasan ERTÜRK, Metin UYANIK, Akın POROY, Erdal AKTUĞ, Engin TAŞDEMİR, Dündar KOYUTÜRK 15 red – MHP; İhsan BİLGİLİ, İsmail KARAMAN, Kenan ÇAKIR, Mahmut GÖK, Hüsnü DOĞRUOĞLU, Adnan AKIN, Ayhan ÖNAL, Mesut BEDEL, Ercan ÖZEL, Sabri ZÜMRE, Avni Çimen ERİN 11 red -  63 kabul ) ile kabulüne,

109-İmar ve Bayındırlık Komisyonu’nun, Orhangazi İlçesi, Arapzade Mahallesi, G22c22d pafta, 709 ada, 1 parsele ilişkin 1/5000 ölçekli Orhangazi Revizyon Nazım İmar Planı değişikliği ile ilgili raporunun oybirliği ile kabulüne, 

110-İmar ve Bayındırlık Komisyonu’nun, Orhangazi İlçesi, Hürriyet Mahallesi, H22b02a pafta, 374 ada, 42 parsele ilişkin 1/5000 ölçekli Orhangazi Revizyon Nazım İmar Planı değişikliği ile ilgili raporunun oybirliği ile kabulüne, 

111-İmar ve Bayındırlık Komisyonu’nun, Orhangazi İlçesi, Topselvi Mahallesi, H22b02d pafta, 601 ada, 5 parselin batısında kalan alana ilişkin 1/5000 ölçekli Orhangazi Revizyon Nazım İmar Planı değişikliği ile ilgili raporunun oybirliği ile kabulüne, 

112-İmar ve Bayındırlık Komisyonu’nun, Orhangazi İlçesi, Gemiç Mahallesi, 1274 parsele ilişkin 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı ve 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı ile ilgili raporunun Büyükşehir Belediye Meclisi’nin 26.01.2016 günü saat 17.00’de yapılacak OLAĞAN Toplantısının 2. Birleşiminde görüşülmek üzere İmar ve Bayındırlık Komisyonu’na havalesine, 

113-İmar ve Bayındırlık Komisyonu’nun, Orhangazi İlçesi, Camikebir Mahallesi, 279 ada, 8-45 parseller ile 323 ada, 4-5-10-18 nolu parsellere ait 1/5000 ölçekli Orhangazi Revizyon Nazım İmar Planı değişikliği ile ilgili raporunun Büyükşehir Belediye Meclisi’nin 26.01.2016 günü saat 17.00’de yapılacak OLAĞAN Toplantısının 2. Birleşiminde görüşülmek üzere İmar ve Bayındırlık Komisyonu’na havalesine, 

114-İmar ve Bayındırlık Komisyonu’nun, Kestel Alaçam 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı talebi ile ilgili raporunun oybirliği ile kabulüne, 

115-İmar ve Bayındırlık Komisyonu’nun, Bursa Büyükşehir Belediye Meclisi'nin, 21.04.2015/887 ve 23.07.2015/1419 sayılı Kararları ile onaylanan, Osmangazi İlçesi’ne ilişkin Nazım İmar Planı değişikliğinin Bursa Valiliği, Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü’nün yeniden değerlendirme yazısı ile ilgili raporunun oybirliği ile kabulüne, 

116-İmar ve Bayındırlık Komisyonu’nun, Bursa Büyükşehir Belediye Meclisi'nin, 21.05.2015/1026 sayılı Kararı ile onaylanan, Osmangazi İlçesi’ne ilişkin Nazım İmar Planı değişikliğinin Bursa Valiliği, Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü’nün yeniden değerlendirme yazısı ile ilgili raporunun oybirliği ile kabulüne, 

117-İmar ve Bayındırlık Komisyonu’nun, Bursa Büyükşehir Belediye Meclisi'nin, 21.05.2015/1027 sayılı Kararı ile onaylanan Osmangazi İlçesi’ne ilişkin Nazım İmar Planı değişikliğinin Bursa Valiliği, Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü’nün yeniden değerlendirme yazısı ile ilgili raporunun oybirliği ile kabulüne, 

118-İmar ve Bayındırlık Komisyonu’nun, Bursa Büyükşehir Belediye Meclisi'nin, 29.05.2015/1125 ve 17.09.2015/1653 sayılı Kararları ile onaylanan Osmangazi İlçesi’ne ilişkin Nazım İmar Planı değişikliğinin Bursa Valiliği, Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü’nün yeniden değerlendirme yazısı ile ilgili raporunun oybirliği ile kabulüne, 

119-İmar ve Bayındırlık Komisyonu’nun, Osmangazi Belediye Meclisi’nin, 08.04.2015 tarih ve 306 sayılı Kararı ile uygun görülen, Bursa Büyükşehir Belediye Meclisi’nin, 29.05.2015 gün ve 1124 sayılı Kararı ile onaylanan 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı değişikliğine ilişkin Bursa Valiliği, Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü’nün yeniden değerlendirme yazısı ile ilgili raporunun oybirliği ile kabulüne, 

120-İmar ve Bayındırlık Komisyonu’nun,  Osmangazi Belediye Meclisi’nin, 06.05.2015 tarih ve 416 sayılı Kararı ile uygun görülen, Bursa Büyükşehir Belediye Meclisi’nin, 17.06.2015 gün ve 1193 sayılı Kararı ile onaylanan 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı değişikliğine ilişkin Bursa Valiliği, Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü’nün yeniden değerlendirme yazısı ile ilgili raporunun oybirliği ile kabulüne, 

121-İmar ve Bayındırlık Komisyonu’nun, Osmangazi Belediye Meclisi’nin, 06.05.2015 tarih ve 417 sayılı Kararı ile uygun görülen, Bursa Büyükşehir Belediye Meclisi’nin, 17.06.2015 gün ve 1193 sayılı Kararı ile onaylanan 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı değişikliğine ilişkin Bursa Valiliği, Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü’nün yeniden değerlendirme yazısı ile ilgili raporunun oybirliği ile kabulüne, 

122-İmar ve Bayındırlık Komisyonu’nun, Osmangazi Belediye Meclisi’nin, 06.05.2015 tarih ve 418 sayılı Kararı ile uygun görülen, Bursa Büyükşehir Belediye Meclisi’nin, 17.06.2015 gün ve 1193 sayılı Kararı ile onaylanan 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı değişikliğine ilişkin Bursa Valiliği, Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü’nün yeniden değerlendirme yazısı ile ilgili raporunun oybirliği ile kabulüne, 

123-İmar ve Bayındırlık Komisyonu’nun, Osmangazi Belediye Meclisi’nin, 06.05.2015 tarih ve 421 sayılı Kararı ile uygun görülen, Bursa Büyükşehir Belediye Meclisi’nin, 17.06.2015 gün ve 1193 sayılı Kararı ile onaylanan 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı değişikliğine ilişkin Bursa Valiliği, Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü’nün yeniden değerlendirme yazısı ile ilgili raporunun oybirliği ile kabulüne, 

124-İmar ve Bayındırlık Komisyonu’nun,  Osmangazi Belediye Meclisi’nin, 06.05.2015 tarih ve 424 sayılı Kararı ile uygun görülen, Bursa Büyükşehir Belediye Meclisi’nin, 17.06.2015 gün ve 1193 sayılı Kararı ile onaylanan 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı değişikliğine ilişkin Bursa Valiliği, Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü’nün yeniden değerlendirme yazısı ile ilgili raporunun oybirliği ile kabulüne, 

125-İmar ve Bayındırlık Komisyonu’nun,  Osmangazi Belediye Meclisi’nin, 06.05.2015 tarih ve 425 sayılı Kararı ile uygun görülen, Bursa Büyükşehir Belediye Meclisi’nin, 17.06.2015 gün ve 1193 sayılı Kararı ile onaylanan 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı değişikliğine ilişkin Bursa Valiliği, Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü’nün yeniden değerlendirme yazısı ile ilgili raporunun oybirliği ile kabulüne, 

126-İmar ve Bayındırlık Komisyonu’nun,  Osmangazi Belediye Meclisi’nin, 06.05.2015 tarih ve 427 sayılı Kararı ile uygun görülen, Bursa Büyükşehir Belediye Meclisi’nin, 17.06.2015 gün ve 1193 sayılı Kararı ile onaylanan 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı değişikliğine ilişkin Bursa Valiliği, Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü’nün yeniden değerlendirme yazısı ile ilgili raporunun oybirliği ile kabulüne, 

127-İmar ve Bayındırlık Komisyonu’nun,  Osmangazi Belediye Meclisi’nin, 06.05.2015 tarih ve 429 sayılı Kararı ile uygun görülen, Bursa Büyükşehir Belediye Meclisi’nin, 17.06.2015 gün ve 1193 sayılı Kararı ile onaylanan 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı değişikliğine ilişkin Bursa Valiliği, Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü’nün yeniden değerlendirme yazısı ile ilgili raporunun oybirliği ile kabulüne, 

128-İmar ve Bayındırlık Komisyonu’nun, Osmangazi Belediye Meclisi’nin, 06.05.2015 tarih ve 430 sayılı Kararı ile uygun görülen, Bursa Büyükşehir Belediye Meclisi’nin, 17.06.2015 gün ve 1193 sayılı Kararı ile onaylanan 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı değişikliğine ilişkin Bursa Valiliği, Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü’nün yeniden değerlendirme yazısı ile ilgili raporunun oybirliği ile kabulüne, 

129-İmar ve Bayındırlık Komisyonu’nun,  Osmangazi Belediye Meclisi’nin, 06.05.2015 tarih ve 431 sayılı Kararı ile uygun görülen, Bursa Büyükşehir Belediye Meclisi’nin, 17.06.2015 gün ve 1193 sayılı Kararı ile onaylanan 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı değişikliğine ilişkin Bursa Valiliği, Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü’nün yeniden değerlendirme yazısı ile ilgili raporunun oybirliği ile kabulüne, 

130-İmar ve Bayındırlık Komisyonu’nun,  Osmangazi Belediye Meclisi’nin, 06.05.2015 tarih ve 432 sayılı Kararı ile uygun görülen, Bursa Büyükşehir Belediye Meclisi’nin, 17.06.2015 gün ve 1193 sayılı Kararı ile onaylanan 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı değişikliğine ilişkin Bursa Valiliği, Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü’nün yeniden değerlendirme yazısı ile ilgili raporunun oybirliği ile kabulüne, 

131-İmar ve Bayındırlık Komisyonu’nun,  Osmangazi Belediye Meclisi’nin, 08.06.2015 tarih ve 531 sayılı Kararı ile uygun görülen, Bursa Büyükşehir Belediye Meclisi’nin, 23.07.2015 gün ve 1399 sayılı Kararı ile onaylanan 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı değişikliğine ilişkin Bursa Valiliği, Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü’nün yeniden değerlendirme yazısı ile ilgili raporunun oybirliği ile kabulüne, 

132-İmar ve Bayındırlık Komisyonu’nun, Osmangazi Belediye Meclisi’nin, 08.06.2015 tarih ve 545 sayılı Kararı ile uygun görülen, Bursa Büyükşehir Belediye Meclisi’nin, 23.07.2015 gün ve 1399 sayılı Kararı ile onaylanan 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı değişikliğine ilişkin Bursa Valiliği, Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü’nün yeniden değerlendirme yazısı ile ilgili raporunun oybirliği ile kabulüne, 

133-İmar ve Bayındırlık Komisyonu’nun,  Osmangazi Belediye Meclisi’nin, 10.09.2014 tarih ve 714 sayılı Kararı ile uygun görülen, Bursa Büyükşehir Belediye Meclisi’nin, 27.01.2015 gün ve 241 sayılı Kararı ile onaylanan 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı değişikliğine ilişkin Bursa Valiliği, Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü’nün yeniden değerlendirme yazısı ile ilgili raporunun oybirliği ile kabulüne, 

134-İmar ve Bayındırlık Komisyonu’nun, Yıldırım Belediye Meclisi’nin, 01.04.2015 gün ve 151-153 sayılı Kararları ile uygun bulunarak, Büyükşehir Belediye Meclisi’nin, 21.05.2015 gün ve 976 sayılı Kararı ile onaylanan 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı değişikliklerine ilişkin Bursa Valiliği, Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü’nün yeniden değerlendirme yazısı ile ilgili raporunun oybirliği ile kabulüne, 

135-İmar ve Bayındırlık Komisyonu’nun, Nilüfer Belediye Meclisi’nin, 06.02.2015/152 sayılı Kararları ile uygun bulunan ve Bursa Büyükşehir Belediye Meclisi’nin, 19.03.2015/536 sayılı Kararı ile onaylanan 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı değişikliğine ilişkin Bursa Valiliği, Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü’nün yeniden değerlendirme yazısı ile ilgili raporunun oybirliği ile kabulüne, 

136-İmar ve Bayındırlık Komisyonu’nun, Bursa Büyükşehir Belediye Meclisi’nin, 19.03.2015/551 sayılı Kararı ile onaylanan Nilüfer İlçesi, Akçalar ve Hasanağa Mahallelerinde orman vasıflı alanlara dair 1/25000 ölçekli Batı Planlama Bölgesi Nazım İmar Plan değişikliğine ilişkin Bursa Valiliği, Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü’nün yeniden değerlendirme yazısı ile ilgili raporunun oybirliği ile kabulüne, 

137-İmar ve Bayındırlık Komisyonu’nun, Bursa Büyükşehir Belediye Meclisi’nin, 16.04.2015/769 sayılı Kararı ile onaylanan Nilüfer İlçesi, 19 Mayıs Mahallesi, 4504 – 4507 – 4508 – 4509 adalar ve çevresine dair 1/5000 ölçekli Nilüfer Nazım İmar Planı değişikliğine ilişkin Bursa Valiliği, Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü’nün yeniden değerlendirme yazısı ile ilgili raporunun oybirliği ile kabulüne, 

138-İmar ve Bayındırlık Komisyonu’nun, Bursa Büyükşehir Belediye Meclisi’nin, 21.05.2015/1005 sayılı Kararı ile onaylanan Nilüfer İlçesi, Özlüce Mahallesi, 4557 ada, 2 parsel 1/5000 ölçekli Nilüfer Nazım İmar Planı değişikliği ve 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Plan değişikliğine ilişkin Bursa Valiliği, Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü’nün yeniden değerlendirme yazısı ile ilgili raporunun oybirliği ile kabulüne, 

139-İmar ve Bayındırlık Komisyonu’nun,  Nilüfer Belediye Meclisi’nin, 06.05.2015/441, 444, 433 sayılı Kararları ile uygun bulunan ve Bursa Büyükşehir Belediye Meclisi’nin, 17.06.2015/1194 sayılı kararı ile onaylanan 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı değişikliklerine ilişkin Bursa Valiliği, Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü’nün yeniden değerlendirme yazısı ile ilgili raporunun oybirliği ile kabulüne, 

140-İmar ve Bayındırlık Komisyonu’nun, Bursa Büyükşehir Belediye Meclisi’nin, 17.06.2015/1229  sayılı Kararı ile onaylanan Nilüfer İlçesi, Konaklı Mahallesi, 2217 parsel 1/5000 ölçekli Görükle Nazım İmar Planı değişikliği ve 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Plan değişikliğine ilişkin Bursa Valiliği, Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü’nün yeniden değerlendirme yazısı ile ilgili raporunun oybirliği ile kabulüne, 

141-İmar ve Bayındırlık Komisyonu’nun, Bursa Büyükşehir Belediye Meclisi’nin, 17.06.2015/1233 sayılı Kararı ile onaylanan Nilüfer İlçesi, Özlüce Mahallesi, 4418 ada, 7 parsel 1/5000 ölçekli Nilüfer Nazım İmar Planı değişikliğine ilişkin Bursa Valiliği, Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü’nün yeniden değerlendirme yazısı ile ilgili raporunun oybirliği ile kabulüne, 

142-İmar ve Bayındırlık Komisyonu’nun, Bursa Büyükşehir Belediye Meclisi’nin, 23.06.2015/1321 sayılı Kararı ile onaylanan Nilüfer İlçesi, Ertuğrul Mahallesi, 956 ada, 8 parsel 1/5000 ölçekli Nilüfer Nazım İmar Planı değişikliğine ilişkin Bursa Valiliği, Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü’nün yeniden değerlendirme yazısı ile ilgili raporunun oybirliği ile kabulüne, 

143-İmar ve Bayındırlık Komisyonu’nun, Bursa Büyükşehir Belediye Meclisi’nin, 23.07.2015/1429 sayılı Kararı ile onaylanan Nilüfer İlçesi, Özlüce Mahallesi, 4607 ada, 9-10-11-12 parseller 1/5000 ölçekli Nilüfer Nazım İmar Planı değişikliğine ilişkin Bursa Valiliği, Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü’nün yeniden değerlendirme yazısı ile ilgili raporunun oybirliği ile kabulüne, 

144-İmar ve Bayındırlık Komisyonu’nun,  Bursa Büyükşehir Belediye Meclisi’nin, 17.06.2015 tarih ve 1255 sayılı Kararı ile onaylanan 1/5000 ölçekli Gürsu Nazım İmar Planı değişikliğine ilişkin Bursa Valiliği, Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü’nün değerlendirme yazısı ile ilgili raporunun oybirliği ile kabulüne, 

145-İmar ve Bayındırlık Komisyonu’nun, Gürsu Belediye Meclisi’nce onaylanan 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı değişikliklerine ilişkin Bursa Valiliği, Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü’nün değerlendirme yazıları ile ilgili raporunun oybirliği ile kabulüne, 

146-İmar ve Bayındırlık Komisyonu’nun, Bursa Büyükşehir Belediye Meclisi’nin, 17.06.2015/1215 ve 1221 sayılı Kararı ile onaylanan Nilüfer İlçesi, Demirci Mahallesi, 3991/3536/4012 ada, 5/1/4 parseller ile Demirci Mahallesi, 3055 ada, 1 parsel 1/5000 ölçekli Nilüfer Nazım İmar Planı değişikliğine ilişkin Bursa Valiliği, Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü’nün yeniden değerlendirme yazısı ile ilgili raporunun oybirliği ile kabulüne, 

147-İmar ve Bayındırlık Komisyonu’nun, Nilüfer Belediye Meclisi’nin, 06.05.2015/437-442-439-440-436-443 sayılı Kararları ile uygun bulunan ve Bursa Büyükşehir Belediye Meclisi’nin, 17.06.2015/1194 sayılı Kararı ile onaylanan 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı değişikliklerine ilişkin Bursa Valiliği, Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü’nün yeniden değerlendirme yazısı ile ilgili raporunun oybirliği ile kabulüne, 

148-İmar ve Bayındırlık Komisyonu’nun, Osmangazi Belediye Meclisi'nin, 10.09.2014/704 sayılı Kararı, Bursa Büyükşehir Belediye Meclisi'nin, 22.01.2015/72 sayılı Kararı ile onaylanan Osmangazi İlçesi, Hüdavendigar Mahallesi, 4647 ada, 1 parsele ilişkin 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı değişikliğinin Bursa Valiliği, Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü’nün yeniden değerlendirme yazısı ile ilgili raporunun oybirliği ile kabulüne, 

149-İmar ve Bayındırlık Komisyonu’nun,  Osmangazi Belediye Meclisi’nin, 05.01.2011 tarih ve 39 sayılı Kararı ve Bursa Büyükşehir Belediye Meclisi'nin, 17.02.2011 tarih ve 137 sayılı Kararı ile onaylanan Osmangazi İlçesi, Demirtaşpaşa Mahallesi, 2393 ada, 15-16 parsele ilişkin 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı değişikliğinin Bursa Valiliği, Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü’nün yeniden değerlendirme yazısı ile ilgili raporunun oybirliği ile kabulüne, 

150-İmar ve Bayındırlık Komisyonu’nun,  Osmangazi Belediye Meclisi'nin, 04.02.2015/104 sayılı Kararı, Bursa Büyükşehir Belediye Meclisi'nin, 19.03.2015/535 sayılı Kararı ile onaylanan Osmangazi İlçesi, Tuzpazarı Mahallesi, 4418 ada, 15-16 ve 17 parsellere ilişkin 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı değişikliğinin Bursa Valiliği, Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü’nün yeniden değerlendirme yazısı ile ilgili raporunun oybirliği ile kabulüne, 

151-İmar ve Bayındırlık Komisyonu’nun, Bursa Büyükşehir Belediye Meclisi'nin, 15.05.2014 tarih ve 461 sayılı Kararı ile onaylanan Osmangazi İlçesi, Kayhan Mahallesi, 4279 ada, 9 parsele ilişkin 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı değişikliğinin Bursa Valiliği, Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü’nün yeniden değerlendirme yazısı ile ilgili raporunun oybirliği ile kabulüne, 

152-İmar ve Bayındırlık Komisyonu’nun,  Bursa Büyükşehir Belediye Meclisi’nin, 21.04.2015 gün ve 898 sayılı Kararı ile onaylanan Mudanya İlçesi, Balabancık Mahallesi, 1129 ve 1130 parsellere ilişkin 1/25000 ve 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı ve 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı’na ilişkin Bursa Valiliği, Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü’nün yeniden değerlendirme yazısı ile ilgili raporunun oybirliği ile kabulüne, 

153-İmar ve Bayındırlık Komisyonu’nun, Bursa Büyükşehir Belediye Meclisi'nin, 20.02.2015 tarih ve 361 sayılı Kararı ile onaylanan Gemlik İlçesi, 122 ada, ve 123 adalara ait 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı değişikliğine ilişkin Bursa Valiliği, Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü’nün yeniden değerlendirilmesi yazısı ile ilgili raporunun oybirliği ile kabulüne, 

154-İmar ve Bayındırlık Komisyonu’nun, Bursa Büyükşehir Belediye Meclisi'nin, 20.02.2015 tarih ve 362 sayılı Kararı ile onaylanan Gemlik İlçesi, Umurbey Mahallesi, 147 ada, 11 parsele ait 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı değişikliğine ilişkin Bursa Valiliği, Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü’nün  yeniden değerlendirilmesi yazısı ile ilgili raporunun oybirliği ile kabulüne, 

155-İmar ve Bayındırlık Komisyonu’nun, Bursa Büyükşehir Belediye Meclisi'nin, 24.02.2015 tarih ve 468 sayılı Kararı ile onaylanan Gemlik İlçesi, Cihatlı 1543 parsele ait 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı Plan Notu İlavesine ilişkin Bursa Valiliği, Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü’nün  yeniden değerlendirilmesi yazısı ile ilgili raporunun oybirliği ile kabulüne, 

156-İmar ve Bayındırlık Komisyonu’nun, Bursa Valiliği Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü’nün, Mustafakemalpaşa Belediye Meclisi’nin, 01.04.2015 tarih ve 107 sayılı Kararı ile uygun bulunan ve Bursa Büyükşehir Belediye Meclisi’nin, 21.05.2015 tarih ve 986 sayılı Kararı ile onaylanan 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı değişikliği hakkında yeniden değerlendirme talebi ile ilgili raporunun oybirliği ile kabulüne, 

157-İmar ve Bayındırlık Komisyonu’nun, Bursa Valiliği Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü’nün, Mustafakemalpaşa Belediye Meclisi’nin, 01.04.2015 tarih ve 94 sayılı Kararı ile uygun bulunan ve Bursa Büyükşehir Belediye Meclisi’nin 21.05.2015 tarih ve 986 sayılı Kararı ile onaylanan 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı değişikliği hakkında yeniden değerlendirme talebi ile ilgili raporunun oybirliği ile kabulüne, 

158-İmar ve Bayındırlık Komisyonu’nun, Bursa Valiliği Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü’nün, Bursa Büyükşehir Belediye Meclisi'nin, 21.05.2015 tarih ve 994 sayılı Kararı ile onaylanan Mustafakemalpaşa İlçesi, Yalıntaş Mahallesi, 1343-1344 parsellere ilişkin 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı değişikliği hakkında yeniden değerlendirme talebi ile ilgili raporunun oybirliği ile kabulüne, 

159-İmar ve Bayındırlık Komisyonu’nun, Mahkeme Kararı doğrultusunda Yunuseli, Çukurlar Mevkii 1/1000-1/5000 ve 1/25000 ölçekli plan değişiklikleri ile ilgili raporunun Büyükşehir Belediye Meclisi’nin 26.01.2016 günü saat 17.00’de yapılacak OLAĞAN Toplantısının 2. Birleşiminde görüşülmek üzere İmar ve Bayındırlık Komisyonu’na havalesine, 

160-Gündeme alınarak görüşülmesi kabul edilen, Büyükşehir Belediyesi Meclis Üyesi Şenol ŞİMŞEK’in verdiği “Kestel İlçesi, Yeni Mahalle, Dededoruk  Tepesi Mevkii  377 ada,   23  parselde  bulunan  15063,16 m2 Taş  Ocağının  Orman  Bölge Müdürlüğü’nce Yıldırım  Belediye Başkanlığı’na  tahsisi  yapılan  37.961,03 m2 Alanlı Rehabilitasyon Projesi’ne dahil edilmesi” ile ilgili yazılı önergenin oybirliği ile kabulüne,

161-Gündeme alınarak görüşülmesi kabul edilen, Büyükşehir Belediyesi Meclis Üyesi Şenol ŞİMŞEK’in verdiği “İlim Yayma Cemiyeti’yle ortak proje yapılması ve bu  proje  dahilinde  protokol yapılması  için Büyükşehir  Belediye Başkanı’na yetki verilmesi” ile ilgili yazılı önergenin oybirliği ile kabulüne,

162-Gündeme alınarak görüşülmesi kabul edilen, Büyükşehir Belediyesi Meclis Üyesi Şenol ŞİMŞEK’in verdiği (Mali Hizmetler Dairesi Başkanlığı’nın, 21.01.2016 tarih ve 14300260-301.01-E.11565 sayılı yazısı) “T2 Tramvay Hattı İnşaatı Yapım İşinde kullanılmak üzere İller Bankası A.Ş. nden kredi   kullanılması” ile ilgili yazılı önergenin oybirliği ile kabulüne,

163-Gündeme alınarak görüşülmesi kabul edilen, Büyükşehir Belediyesi Meclis Üyesi Şenol ŞİMŞEK’in verdiği “Mülkiyeti Maliye Hazinesi adına kayıtlı Bursa İli, Mudanya İlçesi,  Ömerbey Mahallesi, 1495 ada, 5 parsel sayılı taşınmaz üzerinde bulunan Mudanya Betonarme İskelesi’nin kullanım hakkının Bursa Büyükşehir Belediyesi’ne devri” ile ilgili yazılı önergenin oyçokluğu (CHP; Mustafa

 

BOZBEY, Recep ÇOHAN, Şerafeddin ATALAY, Nilgün BERK, Turgay ERDEM, Pelin SEVGİ, Gizem ELMAS, Lütfü GÜNENÇ, Özgür AKSOY, Hasan ERTÜRK, Metin UYANIK, Akın POROY, Erdal AKTUĞ, Engin TAŞDEMİR, Dündar KOYUTÜRK 15 red - 72 kabul) ile kabulüne, 

164-Gündeme alınarak görüşülmesi kabul edilen, Büyükşehir Belediyesi Meclis Üyesi Şenol ŞİMŞEK’in verdiği (Mali Hizmetler Dairesi Başkanlığı’nın, 21.01.2016 tarih ve 14300260-301.01-E.11564 sayılı yazısı) “Belediye Gelirlerinin belli hizmetlere tahsisi” ile ilgili yazılı önergenin oybirliği ile kabulüne,

165-Gündeme alınarak görüşülmesi kabul edilen, Meclis Başkanı Recep ALTEPE’nin verdiği (Büyükşehir Belediye Meclisi’nin, 21/05/2015 tarih ve 1063 sayılı Kararı ile Plan ve Bütçe Komisyonu’na havale edilen) “İznik Belediyesi’ne 1 adet Çekici Tır ve 2 adet Sıkıştırmalı Dorse (25 tonluk) araç alınması” ile ilgili yazılı önergenin oybirliği ile kabulüne, 

166-Gündeme alınarak görüşülmesi kabul edilen, Büyükşehir Belediyesi Meclis Üyesi Önder TANIR’ın verdiği “Bursa Büyükşehir Belediyesi Taksi-Dolmuş- Minibüs-Servis Araçları ve Özel Toplu Taşıma Araçları  Yönetmeliği’nin  14. maddesinde değişiklik yapılması” ile ilgili yazılı önergenin oybirliği ile kabulüne,  

167-Gündeme alınarak görüşülmesi kabul edilen, Büyükşehir Belediyesi Meclis Üyesi Abdülkadir KARLIK’ın verdiği “Kültür A.Ş.’nin 5.000.000,00-TL gayri nakdi kredi kullanabilmesi için Bursa Büyükşehir Belediye Başkanlığı’nca kefalet verilmesi” ile ilgili yazılı önergenin oybirliği ile kabulüne,   

168-Gündeme alınarak görüşülmesi kabul edilen, Meclis Başkanı Recep ALTEPE’nin verdiği “Bursa Su ve Kanalizasyon İdaresi Yönetim Kurulu’nun, ‘Yeni Kaynakların Kiralanması’ hakkındaki Kararı” ile ilgili yazılı önergenin Büyükşehir Belediye Meclisi’nin 26.01.2016 günü saat 17.00’de yapılacak OLAĞAN Toplantısının 2. Birleşiminde görüşülmek üzere Çevre ve Sağlık Komisyonu’na havalesine,

169-Gündeme alınarak görüşülmesi kabul edilen, Meclis Başkanı Recep ALTEPE’nin verdiği “Bursa Su ve Kanalizasyon  İdaresi Yönetim Kurulu’nun, ‘Kaynak Suyu Kiralama İhalesi’ hakkındaki Kararı” ile ilgili yazılı önergenin Büyükşehir Belediye Meclisi’nin 26.01.2016 günü saat 17.00’de yapılacak OLAĞAN Toplantısının 2. Birleşiminde görüşülmek üzere Çevre ve Sağlık Komisyonu’na havalesine,

170-Gündeme alınarak görüşülmesi kabul edilen, Meclis Başkanı Recep ALTEPE’nin verdiği “Bursa Büyükşehir Belediyesi Taksi-Dolmuş-Minibüs- Servis Araçları ve Özel Toplu Taşıma Araçları Yönetmeliği’nin 18. maddesinde değişiklik yapılması” ile ilgili yazılı önergenin Büyükşehir Belediye Meclisi’nin 26.01.2016 günü saat 17.00’de yapılacak OLAĞAN Toplantısının 2. Birleşiminde görüşülmek üzere Ulaşım Komisyonu’na havalesine,

171-Gündeme alınarak görüşülmesi kabul edilen, Büyükşehir Belediyesi Meclis Üyesi Kadir KAHRAMAN’ın verdiği “Yıldırım İlçesi, Meydancık Mahallesi, H22d07a4a pafta, 165 ada, 29 parsel sayılı taşınmazların  kamulaştırılmak  üzere Belediyemiz  XI.  Beş Yıllık  Kamulaştırma  İmar Programına alınması” ile ilgili yazılı önergenin Plan ve Bütçe Komisyonu’na havalesine,

172-Gündeme alınarak görüşülmesi kabul edilen, Büyükşehir Belediyesi Meclis Üyesi Kadir KAHRAMAN’ın verdiği  (Kültür ve Turizm Dairesi Başkanlığı’nın, 12.01.2016 tarih ve 54424711-301.01-5275 sayılı yazısı) “İnegöl İlçesi, Cafer Paşa Hanı restorasyon projesi” ile ilgili yazılı önergenin Plan ve Bütçe Komisyonu’na havalesine,

173-Gündeme alınarak görüşülmesi kabul edilen, Büyükşehir Belediyesi Meclis Üyeleri Abdülkadir KARLIK, Can KOKUDAL ve Kerim AKÇA’nın  verdiği “Nilüfer İlçesi, Odunluk Mahallesi, 252 ada, 1 parseldeki   Akaryakıt  İstasyonu  ve Depolarının kullanımı ve işletmesinin BURULAŞ’a devri”  ile ilgili yazılı önergenin Plan ve Bütçe Komisyonu’na havalesine,

174-Gündeme alınarak görüşülmesi kabul edilen, Büyükşehir Belediyesi Meclis Üyeleri Abdülkadir KARLIK, Can KOKUDAL, Kerim AKÇA, Ayhan DADAK ve Zekai DÜNDAR’ın  verdiği “Osmangazi    İlçesi,   Altınova   Mahallesi,   Yeni Yalova Caddesi’nden başlayan yola Murat Hüdavendigar Bulvarı   ismi  verilmesi   ile Yıldırım İlçesi, Yunusemre Mahallesi, 11  Eylül  Bulvarı’ndan başlayan Yunusemre Caddesi isminin değiştirilerek Yıldırım Bayezid Bulvarı ismi verilmesi”  ile ilgili yazılı önergenin Ulaşım Komisyonu’na havalesine,

175-Gündeme alınarak görüşülmesi kabul edilen, Büyükşehir Belediyesi Meclis Üyesi Abdülkadir KARLIK’ın verdiği “Bursa  Büyükşehir Belediyesi  Seyahat  Kartları Uygulama Yönetmeliği’nde değişiklik yapılması” ile ilgili yazılı önergenin Ulaşım Komisyonu’na havalesine,

176-Gündeme alınarak görüşülmesi kabul edilen, Büyükşehir Belediyesi Meclis Üyeleri İhsan BİLGİLİ, Mahmut GÖK, Kenan ÇAKIR, Ayhan ÖNAL, Avni Çimen ERİN, Ercan ÖZEL, Mesut BEDEL ve Adnan AKIN’ın verdiği “Bursa Bilim ve Teknoloji Merkezi isminin “Prof. Dr.  Aziz  Sancar  Bilim  ve  Teknoloji  Merkezi”  olarak değiştirilmesi” ile ilgili yazılı önergenin Eğitim, Kültür, Gençlik ve Spor Komisyonu’na havalesine,

177-Gündeme alınarak görüşülmesi kabul edilen, Büyükşehir Belediyesi Meclis Üyeleri Aydın ÇIKIKÇI ve Önder TANIR’ın verdiği “Bursa Büyükşehir Belediyesi Taksi-Dolmuş-Minibüs- Servis Araçları ve Özel Toplu Taşıma Araçları Yönetmeliği’nin 15. Maddesi ‘C Tipi Güzergah İzin Belgesi’nde değişiklik yapılması” ile ilgili yazılı önergenin Büyükşehir Belediye Meclisi’nin 26.01.2016 günü saat 17.00’de yapılacak OLAĞAN Toplantısının 2. Birleşiminde görüşülmek üzere Ulaşım Komisyonu’na havalesine,

178-Gündeme alınarak görüşülmesi kabul edilen, Büyükşehir Belediyesi Meclis Üyeleri Abdülkadir KARLIK, Can KOKUDAL ve Kerim AKÇA’nın verdiği “Gemlik İlçesi, Cihatlı Mahallesi,1337,1338,1339  parsellere ilişkin 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı plan notlarının yeniden değerlendirilmesi” ile ilgili yazılı önergenin İmar ve Bayındırlık Komisyonu’na havalesine,

179-Gündeme alınarak görüşülmesi kabul edilen, Büyükşehir Belediyesi Meclis Üyeleri Abdülkadir KARLIK, Can KOKUDAL ve Kerim AKÇA’nın verdiği “Mustafakemalpaşa İlçesi, Başköy Mahallesi, 2 ada, 1438, 1442,1547,1548,1549,1999 parseller ve 178,179,180,181,182,1824 parsellere ait Nazım İmar Planı değişikliği önerisi” ile ilgili yazılı önergenin İmar ve Bayındırlık Komisyonu’na havalesine, 

180-Gündeme alınarak görüşülmesi kabul edilen, Büyükşehir Belediyesi Meclis Üyeleri Abdülkadir KARLIK, Can KOKUDAL, Kerim AKÇA, Ayhan DADAK ve Zekai DÜNDAR’ın verdiği “Mustafakemalpaşa İlçesi, Konak Mahallesi, 325 ada, 1 parsel,  815 ada, 1 parsel ve 326 ada, 9 parsellere ait plan değişikliği önerisi” ile ilgili yazılı önergenin İmar ve Bayındırlık Komisyonu’na havalesine, 

181-Gündeme alınarak görüşülmesi kabul edilen, Büyükşehir Belediyesi Meclis Üyesi Turgay YEL’in verdiği “İnegöl Belediye Meclisi’nin, 07.01.2016 tarih,  18-19-20-21 sayılı ‘Plan değişikliği’   hakkındaki Kararları” ile ilgili yazılı önergenin İmar ve Bayındırlık Komisyonu’na havalesine, 

182-Gündeme alınarak görüşülmesi kabul edilen, Büyükşehir Belediyesi Meclis Üyeleri Gülten KAPICIOĞLU ve İsmail ÜLKER’in verdiği “Karacabey İlçesi,  Danişment Mahallesi, Göktepe Mevkii H20d03d pafta, 791 parselde Sanayi ve Depolama amaçlı İmar Planı değişikliğinin Bursa 2020 yılı 1/100.000 ölçekli Bursa İl Çevre Düzeni Planı’na işlenmesi” ile ilgili yazılı önergenin İmar ve Bayındırlık Komisyonu’na havalesine, 

183-Gündeme alınarak görüşülmesi kabul edilen, Büyükşehir Belediyesi Meclis Üyeleri Sadi KURTULAN, Ayhan DADAK, Kerim AKÇA ve Can KOKUDAL’ın  verdiği “Mustafakemalpaşa İlçesi, Tepecik  Mahallesi, 2830-2831 sayılı parseller ve çevresi 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı değişikliği” ile ilgili yazılı önergenin İmar ve Bayındırlık Komisyonu’na havalesine,  

184-Gündeme alınarak görüşülmesi kabul edilen, Büyükşehir Belediyesi Meclis Üyesi Turgay YEL’in verdiği “Bursa  2020  yılı  1/100.000  ölçekli  Çevre Düzeni Planı kapsamında 6.2.2.  Kırsal  Yerleşme   Alanlarının  6.2.2.7 maddesinde değişiklik yapılması” ile ilgili yazılı önergenin İmar ve Bayındırlık Komisyonu’na havalesine,  

185-Gündeme alınarak görüşülmesi kabul edilen, Büyükşehir Belediyesi Meclis Üyesi Turgay YEL’in verdiği “İnegöl İlçesi, Akhisar  Mahallesi, 752 ada, 1 parselin bir kısmının Ticaret Alanı ve yol olarak düzenlenmesi ile ilgili 1/5000 ölçekli Nazım İmar  Planı değişikliği” ile ilgili yazılı önergenin İmar ve Bayındırlık Komisyonu’na havalesine,   

186-Gündeme alınarak görüşülmesi kabul edilen, Büyükşehir Belediyesi Meclis Üyeleri Gülten KAPICIOĞLU ve İsmail ÜLKER’in verdiği “Karacabey İlçesi, Orhaniye Mahallesi, 81 parsel için Şehir Plancısı’na    hazırlatılan 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planlarının onaylanması” ile ilgili yazılı önergenin İmar ve Bayındırlık Komisyonu’na havalesine,   

187-Gündeme alınarak görüşülmesi kabul edilen, Büyükşehir Belediyesi Meclis Üyeleri Abdülkadir KARLIK, Can KOKUDAL ve Kerim AKÇA’nın verdiği “Nilüfer İlçesi, Ertuğrul Mahallesi, 844 ada, 1  parseli kapsayan alana ait 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı yapılması” ile ilgili yazılı önergenin İmar ve Bayındırlık Komisyonu’na havalesine,   

188-Gündeme alınarak görüşülmesi kabul edilen, Büyükşehir Belediyesi Meclis Üyesi Gizem ELMAS’ın verdiği “Bursa İli, Orhaneli   İlçesi,  Göktepe 1005 parsele ait 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı yapılması” ile ilgili yazılı önergenin İmar ve Bayındırlık Komisyonu’na havalesine,    

189-Gündeme alınarak görüşülmesi kabul edilen, Büyükşehir Belediyesi Meclis Üyesi Gizem ELMAS’ın verdiği “Bursa İli, Nilüfer İlçesi, Ataevler Mahallesi, 1427 ada, 1 parsel ve 1433 ada 1 numaralı parselde kayıtlı taşınmaza ait Nazım İmar Planı değişikliği önerisi” ile ilgili yazılı önergenin İmar ve Bayındırlık Komisyonu’na havalesine,    

190-Gündeme alınarak görüşülmesi kabul edilen, Büyükşehir Belediyesi Meclis Üyesi Gizem ELMAS’ın verdiği “Bursa İli, Kestel İlçesi, Yenimahalle Mahallesi, 441 ada, 31 numaralı parselde kayıtlı taşınmaza ait Nazım  İmar  Planı değişikliği önerisi” ile ilgili yazılı önergenin İmar ve Bayındırlık Komisyonu’na havalesine,    

191-Gündeme alınarak görüşülmesi kabul edilen, Büyükşehir Belediyesi Meclis Üyesi Gizem ELMAS’ın verdiği “Bursa İli, Mudanya İlçesi, Çağrışan Mahallesi, 1556 numaralı parselde  kayıtlı taşınmaza  ait Nazım İmar Planı değişikliği önerisi” ile ilgili yazılı önergenin İmar ve Bayındırlık Komisyonu’na havalesine,     

192-Gündeme alınarak görüşülmesi kabul edilen, Büyükşehir Belediyesi Meclis Üyeleri Yener ACAR, Haydar Ali ASLAN ve Önder TANIR’ın verdiği “Kestel Belediye Meclisi’nin, 04.01.2016 tarih ve 17-18-19-20  sayılı ‘Plan değişikliği’ hakkındaki Meclis Kararları” ile ilgili yazılı önergenin İmar ve Bayındırlık Komisyonu’na havalesine,     

193-Gündeme alınarak görüşülmesi kabul edilen, Büyükşehir Belediyesi Meclis Üyesi Ercan BARUTÇUOĞLU’nun verdiği “Gemlik Belediye Meclisi’nin, 06.01.2016 tarih ve 2016/5-7-8-9-10-11-12-14  sayılı Kararlar ile 11.01.2016 tarih ve 2016/21-22-23-24-25 sayılı ‘Plan değişikliği’  hakkındaki Meclis Kararları” ile ilgili yazılı önergenin İmar ve Bayındırlık Komisyonu’na havalesine,     

194-Gündeme alınarak görüşülmesi kabul edilen, Büyükşehir Belediyesi Meclis Üyesi Gizem ELMAS’ın verdiği “Nilüfer Belediye Meclisi’nin, 06.01.2016 tarih ve 43-44-46-47-48-49-50-51-52-53-54-55-56-57-58-126-127-128-129-130-131-132-133-134-135-136-137-138-139-140-141-142-143-144-145 sayılı ‘Plan değişikliği’ hakkındaki Meclis Kararları” ile ilgili yazılı önergenin İmar ve Bayındırlık Komisyonu’na havalesine,     

195-Gündeme alınarak görüşülmesi kabul edilen, Büyükşehir Belediyesi Meclis Üyesi Gizem ELMAS’ın verdiği “Nilüfer  1/1000  ölçekli Balkan Mahallesi, Konut Dışı Kentsel  Çalışma  Alanları Uygulama İmar Planı’na uygun şekilde düzenlenen 1/25000 ölçekli Batı Planlama Bölgesi  Nazım  İmar  Planı   değişikliği, 1/5000  ölçekli Nilüfer  Nazım  İmar  Planı  ve  1/5000   ölçekli  Akçalar Nazım İmar Planı değişikliği” ile ilgili yazılı önergenin İmar ve Bayındırlık Komisyonu’na havalesine,     

196-Gündeme alınarak görüşülmesi kabul edilen, Büyükşehir Belediyesi Meclis Üyesi Gizem ELMAS’ın verdiği “1/5000 ölçekli Nilüfer Nazım İmar Planı’nda Yönetim Merkezi Alanı’nda bulunan 4867 ada, 1 parsel ve 6501 adaya ilişkin hazırlanan 1/5000 ölçekli Nilüfer Nazım İmar Planı değişikliği” ile ilgili yazılı önergenin İmar ve Bayındırlık Komisyonu’na havalesine,     

197-Gündeme alınarak görüşülmesi kabul edilen, Büyükşehir Belediyesi Meclis Üyeleri Şükrü KÖSE, Şenol ŞİMŞEK, Ali Rıza ÖZMEN ve İlhami AYDIN’ın verdiği “Yıldırım  Belediye Meclisi’nin,  06.01.2016  tarih ve 2-3-4-5-6-7-8-9-10  sayılı ‘Plan değişikliği’ hakkındaki Kararları” ile ilgili yazılı önergenin İmar ve Bayındırlık Komisyonu’na havalesine,   

198-Gündeme alınarak görüşülmesi kabul edilen, Büyükşehir Belediyesi Meclis Üyesi Mehmet HIŞTIROĞLU’nun verdiği “Bursa  İli, Gemlik   İlçesi,   Hamidiye    Mahallesi, H22A09A pafta, 344 ada, 1 parsel, 347 ada, 1-4  parseller, 350 ada, 15 parsel ve 356 ada, 12 parseli kapsayan  alanda 1/25000  ölçekli  Gemlik  Planlama Bölgesi Nazım İmar Planı  değişikliği  ve  1/5000  ölçekli Gemlik Nazım İmar Planı değişikliği” ile ilgili yazılı önergenin İmar ve Bayındırlık Komisyonu’na havalesine,   

199-Gündeme alınarak görüşülmesi kabul edilen, Büyükşehir Belediyesi Meclis Üyesi Mehmet HIŞTIROĞLU’nun verdiği “Bursa İli, Mustafakemalpaşa İlçesi, Tatkavaklı  Mahallesi, H26C23A pafta, 1010 parsel için hazırlanan Tatkavaklı 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı ilavesi” ile ilgili yazılı önergenin İmar ve Bayındırlık Komisyonu’na havalesine,   

200-Gündeme alınarak görüşülmesi kabul edilen, Büyükşehir Belediyesi Meclis Üyesi Oktay YILMAZ’ın verdiği “Osmangazi Belediye Meclisi’nin, 06.01.2016 tarih ve 38-39-40-42-43-44-45-46-47-48-49-50-51-52-53-54-55-56-57-58-59-60-61-62-63 sayılı ‘Plan değişikliği’ hakkındaki Meclis Kararları” ile ilgili yazılı önergenin İmar ve Bayındırlık Komisyonu’na havalesine,   

201-Gündeme alınarak görüşülmesi kabul edilen, Büyükşehir Belediyesi Meclis Üyesi Mehmet TEKE’nin verdiği “Keles   Belediye  Meclisi’nin,  04.01.2016  tarih ve 09 sayılı ‘Plan değişikliği’ hakkındaki Kararı” ile ilgili yazılı önergenin Büyükşehir Belediye Meclisi’nin 26.01.2016 günü saat 17.00’de yapılacak OLAĞAN Toplantısının 2. Birleşiminde görüşülmek üzere İmar ve Bayındırlık Komisyonu’na havalesine,   

202-Gündeme alınarak görüşülmesi kabul edilen, Büyükşehir Belediyesi Meclis Üyesi Neşet ÇAĞLAYAN’ın verdiği “Orhangazi İlçesi, Muradiye Mahallesi, Kaynarca Alanı üzerinde 1/5000 ölçekli Orhangazi   Revizyon Nazım İmar Planı  değişikliği yapılması” ile ilgili yazılı önergenin İmar ve Bayındırlık Komisyonu’na havalesine,   

203-Gündeme alınarak görüşülmesi kabul edilen, Büyükşehir Belediyesi Meclis Üyesi Neşet ÇAĞLAYAN’ın verdiği “Orhangazi Belediye Meclisi’nin, 12.01.2016  tarih  ve 10-11-12-13 sayılı ‘Plan

 

 

 

değişikliği’ hakkındaki Meclis Kararları” ile ilgili yazılı önergenin Büyükşehir Belediye Meclisi’nin 26.01.2016 günü saat 17.00’de yapılacak OLAĞAN Toplantısının 2. Birleşiminde görüşülmek üzere İmar ve Bayındırlık Komisyonu’na havalesine,   

204-Gündeme alınarak görüşülmesi kabul edilen, Büyükşehir Belediyesi Meclis Üyeleri Hayri TÜRKYILMAZ, Akın POROY, Erdal AKTUĞ ve Metin UYANIK’ın verdiği “Mudanya Belediye Meclisi’nin, 08.01.2016 tarih ve  20-21-22-23-27-28-29-31  sayılı  ‘Plan değişikliği’ hakkındaki Meclis Kararları”  ile ilgili yazılı önergenin İmar ve Bayındırlık Komisyonu’na havalesine,   

205-Gündeme alınarak görüşülmesi kabul edilen, Büyükşehir Belediyesi Meclis Üyeleri İhsan BİLGİLİ, Ercan ÖZEL, Avni Çimen ERİN, Adnan AKIN, Mesut BEDEL, Ayhan ÖNAL, Kenan ÇAKIR ve Mahmut GÖK’ün verdiği “Mahalle içlerindeki parkların aydınlatılması güvenliği ile ilgili sıkıntılar” ile ilgili yazılı önergenin Başkanlık Makamı’na havalesine,    

206-Gündeme alınarak görüşülmesi kabul edilen, Büyükşehir Belediyesi Meclis Üyeleri Engin TAŞDEMİR, Lütfü GÜNENÇ, Pelin SEVGİ, Nilgün BERK ve Gizem ELMAS’ın verdiği “Bursa İli, Karacabey İlçesi’nde yağışlardan dolayı Tarım Arazilerinde oluşan su baskınlarının incelenmesi” ile ilgili yazılı önergenin Tarım, Hayvancılık ve Orman Komisyonu’na havalesine,    

207-Gündeme alınarak görüşülmesi kabul edilen, Büyükşehir Belediyesi Meclis Üyesi Turgay YEL’in  verdiği “Bursa İli, İnegöl İlçesi, Yeniceköy Mahallesi, 490 ada, 2,3,4,5,6,7,8 nolu parseller ile 244, 245, 246, 247, 248, 249, 250, 251, 4211, 4212,150,152,154,4627,4628  sayılı parsellere ait 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı değişikliği”  ile ilgili yazılı önergenin İmar ve Bayındırlık Komisyonu’na havalesine,    

208-Gündeme alınarak görüşülmesi kabul edilen, Büyükşehir Belediyesi Meclis Üyesi Turgay YEL’in  verdiği “Bursa İli, İnegöl İlçesi, Tahtaköprü Mahallesi 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı değişikliği” ile ilgili yazılı önergenin İmar ve Bayındırlık Komisyonu’na havalesine,     

209-Gündeme alınarak görüşülmesi kabul edilen, Büyükşehir Belediyesi Meclis Üyesi Mustafa ÖZDEMİR’in verdiği “Bursa İli, Osmangazi İlçesi, Panayır Mahallesi, Pınar  Caddesi Orta  Refüj  düzenlenmesine  ilişkin 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı değişikliği” ile ilgili yazılı önergenin Büyükşehir Belediye Meclisi’nin 26.01.2016 günü saat 17.00’de yapılacak OLAĞAN Toplantısının 2. Birleşiminde görüşülmek üzere İmar ve Bayındırlık Komisyonu’na havalesine,   

210-Gündeme alınarak görüşülmesi kabul edilen, Büyükşehir Belediyesi Meclis Üyesi Mustafa ÖZDEMİR’in  verdiği “Kentsel  Sit  Alanları  içerisinde  kalan  cadde  ve Sokaklardaki Cephe Sağlıklaştırma Projeleri kapsamında Tabelalarda kurumsal kimliklerin yansıtılabilmesi” ile ilgili yazılı önergenin Hukuk Komisyonu’na havalesine,      

211-Gündeme alınarak görüşülmesi kabul edilen, Büyükşehir Belediyesi Meclis Üyesi Mustafa ÖZDEMİR’in  verdiği “500 adet ‘S Plaka” Satışı ile ilgili yazılı önergenin Büyükşehir Belediye Meclisi’nin 26.01.2016 günü saat 17.00’de yapılacak OLAĞAN Toplantısının 2. Birleşiminde görüşülmek üzere Ulaşım Komisyonu’na havalesine,      

212-Gündeme alınarak görüşülmesi kabul edilen, Büyükşehir Belediyesi Meclis Üyesi Mustafa ÖZDEMİR’in  verdiği “Trabzon İli, Köprübaşı Belediye Başkanlığı’na 1 adet Kapalı Cenaze Aracı alınması” ile ilgili yazılı önergenin Büyükşehir Belediye Meclisi’nin 26.01.2016 günü saat 17.00’de yapılacak OLAĞAN Toplantısının 2. Birleşiminde görüşülmek üzere Plan ve Bütçe Komisyonu’na havalesine,      

213-Gündeme alınarak görüşülmesi kabul edilen, Büyükşehir Belediyesi Meclis Üyesi Oktay YILMAZ’ın verdiği “Bursa İli, Osmangazi İlçesi, Alacahırka Mahallesi, 5994 ada, 2 parselin Belediye Hizmet Alanı’na alınmasına ilişkin İmar Planı değişikliği yapılması” ile ilgili yazılı önergenin Büyükşehir Belediye Meclisi’nin 26.01.2016 günü saat 17.00’de yapılacak OLAĞAN Toplantısının 2. Birleşiminde görüşülmek üzere İmar ve Bayındırlık Komisyonu’na havalesine,     

214-Gündeme alınarak görüşülmesi kabul edilen, Büyükşehir Belediyesi Meclis Üyesi Mehmet HIŞTIROĞLU’nun verdiği “Bursa İli, Nilüfer İlçesi, Görükle Mahallesi, H21C02C pafta, 5499  ada,  2 parselde  1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı değişikliği” İmar ve Bayındırlık Komisyonu’na havalesine,      

215-Büyükşehir Belediye Meclisi’nin, 24.12.2015 tarih ve 2430 sayılı “Yıldırım İlçesi, Bağlaraltı Mahallesi, 4144 ada,  2  parselde  1400   m2  yüzölçümlü  binanın  tahsisi için Yüksek İhtisas  Eğitim  ve  Araştırma Hastanesi   ile  Büyükşehir   Belediyesi  arasında Protokol imzalamak üzere  Büyükşehir  Belediye Başkanı’na yetki verilmesi” hakkındaki Meclis Kararının; “Meclis Kararında geçen ‘Devrine’ ifadesinin ‘tahsisi’” şeklinde düzeltilerek oybirliği ile kabulüne,

 

 

   

 

216-Gündeme alınarak görüşülmesi kabul edilen, Büyükşehir Belediye Meclis Üyesi Hayri TÜRKYILMAZ’ın sözlü mazeretinin kabulü ile izinli sayılmasına,

217-Gündeme alınarak görüşülmesi kabul edilen, Büyükşehir Belediye Meclis Üyesi Gamze KAYABAŞ’ın sözlü mazeretinin kabulü ile izinli sayılmasına,

218-Gündeme alınarak görüşülmesi kabul edilen, Büyükşehir Belediye Meclis Üyesi Nihat BALKAN’ın sözlü mazeretinin kabulü ile izinli sayılmasına,

219-Gündeme alınarak görüşülmesi kabul edilen, Büyükşehir Belediye Meclis Üyesi Zehra SÖNMEZ’in sözlü mazeretinin kabulü ile izinli sayılmasına,

220-Gündeme alınarak görüşülmesi kabul edilen, Büyükşehir Belediye Meclis Üyesi Selahattin KÜLCÜ’nün sözlü mazeretinin kabulü ile izinli sayılmasına,

221-Gündeme alınarak görüşülmesi kabul edilen, Büyükşehir Belediye Meclis Üyesi Asuman AKÇAY SAKALLI’nın sözlü mazeretinin kabulü ile izinli sayılmasına,

222-Gündeme alınarak görüşülmesi kabul edilen, Büyükşehir Belediye Meclis Üyesi Turgay PEKER’in sözlü mazeretinin kabulü ile izinli sayılmasına,

223-Gündeme alınarak görüşülmesi kabul edilen, Büyükşehir Belediye Meclis Üyesi Ekrem ÇOHADAR’ın sözlü mazeretinin kabulü ile izinli sayılmasına,

224-Gündeme alınarak görüşülmesi kabul edilen, Büyükşehir Belediye Meclis Üyesi Ramazan ASLAN’ın sözlü mazeretinin kabulü ile izinli sayılmasına,

225-Gündeme alınarak görüşülmesi kabul edilen, Büyükşehir Belediye Meclis Üyesi Hasan Hüseyin TEMEL’in sözlü mazeretinin kabulü ile izinli sayılmasına oybirliği ile karar verildi.

 

 

 

 

 

         Recep ALTEPE

            Mak. Müh.

 Büyükşehir Belediye Başkanı

21.01.2016 Tarihli Meclis