MECLİS TOPLANTILARI

29.12.2015 Tarihli Meclis Gündemi

    

29.12.2015 Tarihli Meclis Kararları

Meclis kararları henüz yayınlanmamıştır...

 
Büyükşehir Belediye Meclisi’nin, 29 ARALIK 2015 Salı günü saat 17.00’de Zafer Mahallesi, Ankara Yolu Caddesi, D Blok Kat:1 Osmangazi/Bursa adresine (Büyükşehir Belediyesi Yeni Hizmet Binası Meclis Toplantı Salonu) yaptığı 2014/2019 seçim döneminin 21 inci, 2 nci dönemin 11 inci OLAĞAN toplantısının 2. Birleşiminde alınan Kararların Özetidir.

1-Plan ve Bütçe Komisyonu’nun, Gürsu İlçesi, Kurtuluş Mahallesi, H22d04c3a pafta, 316 ada, 8,9 ve 11 numaralı parsellerde Atatürk Caddesi’ne cepheli olan şuyulandırma sonucunda oluşan imar parselleri tescilli çınar ağaçlarından dolayı yol hattının batıya doğru kaymasından yola terk miktarlarının kamulaştırılmak üzere Belediyemiz XI. Beş Yıllık Kamulaştırma İmar Programına alınması ile ilgili raporunun oybirliği ile kabulüne,
2-Plan ve Bütçe Komisyonu’nun, İnegöl İlçesi, Atatürk Bulvarı, Nuri Doğrul Caddesi ve Ahmet Akyollu Caddesi’nde parkomat uygulaması yapılmak üzere 5 yıl süre ile aylık 1.000,00-TL bedel ile BURBAK A.Ş.’ye tahsis edilmesi ile ilgili raporunun oybirliği ile kabulüne,
3-Çevre ve Sağlık Komisyonu’nun, “1. Sınıf Gayrisıhhi Müessese kapsamında olan İşyerlerinin İşyeri Açma ve Çalışma Ruhsatı almaları hakkında süre verilmesi ile ilgili raporunun oybirliği ile kabulüne,
4-İmar ve Bayındırlık Komisyonu’nun, Osmangazi Belediyesi’ne ait 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı değişikliği ile ilgili raporunun oyçokluğu (CHP; Recep ÇOHAN, Nihat BALKAN, Pelin SEVGİ, Gizem ELMAS, Lütfü GÜNENÇ, Metin UYANIK, Akın POROY, Erdal AKTUĞ, Engin TAŞDEMİR, Dündar KOYUTÜRK 10 red – 61 kabul) ile kabulüne,
5-İmar ve Bayındırlık Komisyonu’nun, Yıldırım Belediyesi’ne ait 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı değişikliği ile ilgili raporunun oybirliği ile kabulüne,
6-İmar ve Bayındırlık Komisyonu’nun, Gemlik Belediyesi’ne ait 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı değişikliği raporunun oybirliği ile kabulüne,
7-İmar ve Bayındırlık Komisyonu’nun, Orhaneli Belediyesi’ne ait 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı değişikliği raporunun oybirliği ile kabulüne,
8-İmar ve Bayındırlık Komisyonu’nun, Yenişehir Belediyesi’ne ait 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı değişikliği ile ilgili raporunun oyçokluğu (CHP; Recep ÇOHAN, Nihat BALKAN, Pelin SEVGİ, Gizem ELMAS, Lütfü GÜNENÇ, Metin UYANIK, Akın POROY, Erdal AKTUĞ, Engin TAŞDEMİR, Dündar KOYUTÜRK 10 red – 61 kabul)ile kabulüne,
9-İmar ve Bayındırlık Komisyonu’nun, Bursa Büyükşehir Belediye Meclisi’nin, 20.05.2014 tarih ve 518 sayılı Kararı ile onaylı, Bursa İli, Osmangazi İlçesi, Gaziakdemir Mahallesi, 3907 ada, 3 parsele ilişkin 2014/986 E. sayılı davada, Bursa 2. İdare Mahkemesi’nin, 08.09.2015 tarihli dava konusu işlemlerin iptali kararı ve Bursa İli, Osmangazi İlçesi, Gaziakdemir Mahallesi, 3907 ada, 2 parsele ilişkin 2014/1067 E. sayılı davada, Bursa 2. İdare Mahkemesi’nin, 30.04.2015 tarihli dava konusu işlemlerin iptali kararı ile ilgili raporunun oybirliği ile kabulüne,
10-İmar ve Bayındırlık Komisyonu’nun, Bursa İli, Osmangazi İlçesi, Hüdavendigar Mahallesi, 4673 ada, 1, 2, 6 ve 7 parsellere ilişkin 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı değişikliği ile ilgili raporunun oyçokluğu (CHP; Recep ÇOHAN, Nihat BALKAN, Pelin SEVGİ, Gizem ELMAS, Lütfü GÜNENÇ, Metin UYANIK, Akın POROY, Erdal AKTUĞ, Engin TAŞDEMİR, Dündar KOYUTÜRK 10 red – MHP; İhsan BİLGİLİ, İsmail KARAMAN, Kenan ÇAKIR, Mahmut GÖK, Hüsnü DOĞRUOĞLU, Adnan AKIN, Ayhan ÖNAL, Mesut BEDEL, Ercan ÖZEL, Avni Çimen ERİN 10 red – DP; Nurettin ÇETİN 1 red – 50 kabul) ile kabulüne,
11-İmar ve Bayındırlık Komisyonu’nun, Yıldırım İlçesi, Değirmenlikızık Mahallesi, 495 ada, 71 parselde “Açık Spor Tesisi” oluşturulmasına ilişkin 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı değişikliği ile ilgili raporunun oybirliği ile kabulüne,
12-İmar ve Bayındırlık Komisyonu’nun, Yıldırım İlçesi, Eğitim Mahallesi, 3808-3820-3821-3822-3823-3824-3825-3826-3827-3828-3829-3830-3831-3832-3833-3834-3835-3836-3837-3838-3839-3840-3841-3842-3843-3844-3845-3846-3847-3848-3849-3850-3851-3852-3853-3854-3855-3856-3857-3858-3859-3860-3861-3862-3863-3864-3865-3866-3867-3879 adalara ilişkin 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı değişikliği ile ilgili raporunun oybirliği ile kabulüne,
13-İmar ve Bayındırlık Komisyonu’nun, Gürsu İlçesi, Zafer Mahallesi, 215 ada, 2 parselin “Teknik Altyapı Alanı”na alınmasına ilişkin 1/25000 ölçekli Merkez Planlama Bölgesi Nazım İmar Planı, 1/5000 ölçekli Gürsu Nazım İmar Planı ve 1/1000 ölçekli Gürsu Alan Mevkii İlave Uygulama İmar Planı değişikliği ile ilgili raporunun oybirliği ile kabulüne,
14-İmar ve Bayındırlık Komisyonu’nun, Bursa 3. İdare Mahkemesi’nin, 2014/1623 Esas, 2015/89 Karar sayılı iptal kararı doğrultusunda hazırlanan 1/25000 ölçekli İznik Gölü Nazım İmar Planı ile ilgili raporunun oybirliği ile kabulüne,
1
15-İmar ve Bayındırlık Komisyonu’nun, Orhaneli İlçesi, İsmetpaşa Mahallesi, 42 ada, 24 ve 36 parsellere ilişkin hazırlanan 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı değişikliği ile ilgili raporunun oybirliği ile kabulüne,
16-İmar ve Bayındırlık Komisyonu’nun, Karacabey İlçesi, Tophisar Mahallesi, 1735 parselin “Enerji Üretim Alanı (Güneş Enerji Sistemi)+Tarım ve Hayvancılık Tesis Alanı’na alınmasına ilişkin 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı değişikliği ile ilgili raporunun oybirliği ile kabulüne,
17-İmar ve Bayındırlık Komisyonu’nun, Bursa İl sınırları dahilindeki İlçelerde onaylı ve yürürlükteki Sanayi ve Küçük Sanayi Alanlarının yer aldığı 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planlarında plan notu değişikliği ile ilgili raporunun oybirliği ile kabulüne,
18-Gündeme alınarak görüşülmesi kabul edilen, Büyükşehir Belediye Meclis Üyesi İsmail Hakkı EDEBALİ’nin sözlü mazeretinin kabulü ile izinli sayılmasına,
19-Gündeme alınarak görüşülmesi kabul edilen, Büyükşehir Belediye Meclis Üyesi Mustafa BOZBEY’in sözlü mazeretinin kabulü ile izinli sayılmasına,
20-Gündeme alınarak görüşülmesi kabul edilen, Büyükşehir Belediye Meclis Üyesi Alinur AKTAŞ’ın sözlü mazeretinin kabulü ile izinli sayılmasına,
21-Gündeme alınarak görüşülmesi kabul edilen, Büyükşehir Belediye Meclis Üyesi Hayri TÜRKYILMAZ’ın sözlü mazeretinin kabulü ile izinli sayılmasına,
22-Gündeme alınarak görüşülmesi kabul edilen, Büyükşehir Belediye Meclis Üyesi İrfan TATLIOĞLU’nun sözlü mazeretinin kabulü ile izinli sayılmasına,
23-Gündeme alınarak görüşülmesi kabul edilen, Büyükşehir Belediye Meclis Üyesi Mustafa ÇETİNKAYA’nın sözlü mazeretinin kabulü ile izinli sayılmasına,
24-Gündeme alınarak görüşülmesi kabul edilen, Büyükşehir Belediye Meclis Üyesi Gamze KAYABAŞ’ın sözlü mazeretinin kabulü ile izinli sayılmasına,
25-Gündeme alınarak görüşülmesi kabul edilen, Büyükşehir Belediye Meclis Üyesi İlhami AYDIN’ın sözlü mazeretinin kabulü ile izinli sayılmasına,
26-Gündeme alınarak görüşülmesi kabul edilen, Büyükşehir Belediye Meclis Üyesi Şerafeddin ATALAY’ın sözlü mazeretinin kabulü ile izinli sayılmasına,
27-Gündeme alınarak görüşülmesi kabul edilen, Büyükşehir Belediye Meclis Üyesi Nilgün BERK’in sözlü mazeretinin kabulü ile izinli sayılmasına,
28-Gündeme alınarak görüşülmesi kabul edilen, Büyükşehir Belediye Meclis Üyesi Selahattin KÜLCÜ’nün sözlü mazeretinin kabulü ile izinli sayılmasına,
29-Gündeme alınarak görüşülmesi kabul edilen, Büyükşehir Belediye Meclis Üyesi Özgür AKSOY’un sözlü mazeretinin kabulü ile izinli sayılmasına,
30-Gündeme alınarak görüşülmesi kabul edilen, Büyükşehir Belediye Meclis Üyesi Can KOKUDAL’ın sözlü mazeretinin kabulü ile izinli sayılmasına,
31-Gündeme alınarak görüşülmesi kabul edilen, Büyükşehir Belediye Meclis Üyesi Hasan ERTÜRK’ün sözlü mazeretinin kabulü ile izinli sayılmasına,
32-Gündeme alınarak görüşülmesi kabul edilen, Büyükşehir Belediye Meclis Üyesi Gülten KAPICIOĞLU’nun sözlü mazeretinin kabulü ile izinli sayılmasına,
33-Gündeme alınarak görüşülmesi kabul edilen, Büyükşehir Belediye Meclis Üyesi Murat AVİNÇ’in sözlü mazeretinin kabulü ile izinli sayılmasına,
34-Gündeme alınarak görüşülmesi kabul edilen, Büyükşehir Belediye Meclis Üyesi Nihal GÖKTEN’in sözlü mazeretinin kabulü ile izinli sayılmasına,
35-Gündeme alınarak görüşülmesi kabul edilen, Büyükşehir Belediye Meclis Üyesi Sabri ZÜMRE’nin sözlü mazeretinin kabulü ile izinli sayılmasına,
36-Gündeme alınarak görüşülmesi kabul edilen, Büyükşehir Belediye Meclis Üyesi Ekrem ÇOHADAR’ın sözlü mazeretinin kabulü ile izinli sayılmasına oybirliği ile karar verildi.

 

 

Recep ALTEPE
Mak. Müh.
Büyükşehir Belediye Başkanı
2

29.12.2015 Tarihli Meclis