MECLİS TOPLANTILARI

24.12.2015 Tarihli Meclis Gündemi

 
GÜNDEM : Büyükşehir Belediye Meclisi’nin, 24 ARALIK 2015 Perşembe günü saat 15.00’de Zafer Mahallesi, Ankara Yolu Caddesi, D Blok Kat:1 Osmangazi/Bursa adresine (Büyükşehir Belediyesi Yeni Hizmet Binası Meclis Toplantı Salonu) yapacağı 2014/2019 seçim döneminin 21 inci, 2 nci dönemin 11 inci OLAĞAN toplantısının 1. birleşimine ait gündemdir.

 

G Ü N D E M :

1-GEÇEN TOPLANTI ZAPTI;

2-DAİRELERİN MECLİSE HAVALELİ TEKLİFLERİ;

1-Başkanlık Makamı’nın, Bursa Su ve Kanalizasyon İdaresi Yönetim Kurulu’nun, “Maktu Fazla Çalışma Ücreti” ile ilgili yazısı,
2-Başkanlık Makamı’nın, Bursa Su ve Kanalizasyon İdaresi Yönetim Kurulu’nun, “Kaynak Suyu Kiralama İhalesi” ile ilgili yazısı,
3-Başkanlık Makamı’nın, Bursa Su ve Kanalizasyon İdaresi Yönetim Kurulu’nun, “Yeni Kaynakların Kiralanması” ile ilgili yazısı,
4-İnsan Kaynakları ve Eğitim Dairesi Başkanlığı’nın, Mali Hizmetler Dairesi Başkanlığı, Zabıta Dairesi Başkanlığı, Bilgi İşlem Dairesi Başkanlığı, İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı ile Emlak ve İstimlak Dairesi Başkanlıklarının Görev, Yetki ve Sorumluluk Esaslarını Belirleyen Yönetmeliklerinde değişiklik yapılması ile ilgili yazısı,
5-Mali Hizmetler Dairesi Başkanlığı’nın, 2015 Mali Yılı Bütçesi’ne Ek Ödenek verilmesi ile ilgili yazısı,
6-Mali Hizmetler Dairesi Başkanlığı’nın, 2015 Mali Yılı Bütçesi’nde Ödenek Aktarımı yapılması ile ilgili yazısı,
7-Çevre Koruma ve Kontrol Dairesi Başkanlığı’nın, Tam Maliyet Esaslı Evsel Katı Atık Bertaraf Tesisleri Tarifesi ile ilgili yazısı,
8-Çevre Koruma ve Kontrol Dairesi Başkanlığı’nın, çevrenin korunması ve gürültü kirliliğinin önlenmesi amacıyla Mudanya, Gemlik, İnegöl, Mustafakemalpaşa ve Karacabey Belediye Başkanlıklarının da Çevre Denetim Ekiplerini kurarak Çevresel Gürültü konusunda Çevre ve Şehircilik Bakanlığı’nın Genelgesi kapsamında yetki alması ile ilgili yazısı,
9-Destek Hizmetleri Dairesi Başkanlığı’nın, Bursa Büyükşehir Belediye Başkanlığı Akaryakıt İşletmesi’nin ana sözleşmesinde değişiklik yapılması ile ilgili yazısı,
10-Zabıta Dairesi Başkanlığı’nın, Bursa 2. İdare Mahkemesi’nin, 08.09.2015 tarih ve 2015/320 Esas, 2015/930 sayılı Kararı ile ilgili yazısı,
11-Emlak ve İstimlak Dairesi Başkanlığı’nın, 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı’nda İlköğretim Alanı’nda kalan Osmangazi İlçesi, Demirtaş/Cumhuriyet Mahallesi, 435 ada, 4 parsel sayılı taşınmazın kamulaştırılmak üzere Belediyemiz XI. Beş Yıllık Kamulaştırma İmar Programına alınması ile ilgili yazısı,
12-İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı’nın, 1/25000 ölçekli Nazım İmar Planı, 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı ve 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı plan değişiklik talepleri ile ilgili yazısı,


1/7

 


13-İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı’nın, Nilüfer İlçesi, Ataevler Mahallesi, 1453 ada, 1 parsele ilişkin 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı değişikliğine açılan davaya ilişkin Bursa 3. İdare Mahkemesi’nin, 2015/244 E. 2015/1070 K. 13.10.2015 tarihli iptal kararı ile ilgili yazısı,
14-İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı’nın, Bursa Büyükşehir Belediye Meclisi’nin, 02.10.2015 tarih ve 1812 sayılı Kararı ile onaylanan Nilüfer İlçesi, Demirci Mahallesi, 3280 ada, 527 parsele ilişkin 1/5000 ölçekli Nilüfer Nazım İmar Planı değişikliğine yapılan askı itirazları ile ilgili yazısı,
15-İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı’nın, Bursa Büyükşehir Belediye Meclisi’nin, 17.09.2015 tarih ve 1662 sayılı Kararı ile onaylanan, Nilüfer İlçesi, Demirci Mahallesi, 4759 ada, 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,14,15,16 parsele ilişkin 1/5000 ölçekli Nilüfer Nazım İmar Planı değişikliğine yapılan askı itirazları ile ilgili yazısı,
16-İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı’nın, Bursa İl genelinde 17 İlçeye ait 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı plan notlarına “Riskli bina tespit edilerek kentsel dönüşüm yapılması halinde 0.50’ye kadar emsal artışı yapılabilir.” İbaresinin eklenmesine ilişkin 29.05.2015/1122 sayılı Bursa Büyükşehir Belediye Meclisi Kararı’nın, Bursa 3. İdare Mahkemesi’nin, 16.11.2015 tarih ve 2015/1114 E. nolu “yürütmenin durdurulması” Kararı ile ilgili yazısı,
17-İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı’nın, Orhangazi İlçesi, Karsak Mahallesi, 1242 parselin “Katı Atık Tesisleri Kuzey Bölgesi Transfer İstasyonu” olarak belirlenmesine ilişkin plan değişikliğine açılan davaya ait Bursa 3. İdare Mahkemesi’nin, 04.11.2015 tarihli ve 2015/605 E. sayılı Yürütmenin Durdurulması Kararı ile ilgili yazısı,
18-İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı’nın, Bursa Büyükşehir Belediye Meclisi’nin, 02.10.2015 tarih ve 1816 sayılı Kararı ile onaylanan, İnegöl İlçesi, Yenice Mahallesi, Islah Organize Sanayi Bölgesi ve çevresine ilişkin “Bursa 2020 Yılı 1/100000 ölçekli Çevre Düzeni Planı” ve “1/25000 ölçekli İnegöl (Bursa) Çevre Düzeni Planı Revizyonu” değişikliklerine yapılan askı itirazları ile ilgili yazısı,
19-İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı’nın, Büyükşehir Belediye Meclisi’nin, 17.09.2015 gün ve 1661 sayılı Kararı ile onaylanan Nilüfer İlçesi, Yolçatı Mahallesi, Hal Alanı doğusuna ilişkin 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Plan değişikliğine askı itirazları ile ilgili yazısı,
20-İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı’nın, Büyükşehir Belediye Meclisi’nin, 17.09.2015 gün ve 1660 sayılı Kararı ile onaylanan Nilüfer İlçesi, 19 Mayıs Mahallesi, 4602 ada, 1 ve 2 parsellere ilişkin 1/5000 ölçekli Nazım İmar Plan değişikliğine askı itirazları ile ilgili yazısı,
21-İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı’nın, Büyükşehir Belediye Meclisi’nin, 02.10.2015 gün ve 1813 sayılı Kararı ile onaylanan Yıldırım İlçesi, Davutkadı – Yediselviler Mahallesi, 18.20 ha’lık alana ilişkin 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı değişikliğine yapılan askı itirazları ile ilgili yazısı,
22-İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı’nın, Bursa Büyükşehir Belediye Meclisi’nin, 17.09.2015 tarih ve 1675 sayılı Kararı ile onaylanan; Mudanya İlçesi, Bademli Mahallesi, H21b24a ve H21b24b pafta, 354 sayılı parsele ilişkin 1/25000 ve 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı değişikliklerine ait askı itirazları ile ilgili yazısı,
23-İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı’nın, Bursa Büyükşehir Belediye Meclisi’nin, 17.09.2015 tarih ve 1674 sayılı Kararı onaylanan; Mudanya İlçesi, Bademli Mahallesi, H21b24a pafta, 1571 sayılı parsele ilişkin 1/5000 ölçekli Mudanya Nazım İmar Planı değişikliğine ait askı itirazı ile ilgili yazısı.

3-KOMİSYONLARDAN GELEN EVRAKLAR;

1-Plan ve Bütçe Komisyonu’nun, Yıldırım İlçesi, Hocataşkın Mahallesi, 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı’nda yolda kalan 236 ada, 22 sayılı parselin kamulaştırılmak üzere Belediyemiz XI. Beş Yıllık Kamulaştırma İmar Programına alınması ile ilgili raporu,
2-Plan ve Bütçe Komisyonu’nun, Yıldırım İlçesi, Umurbey Mahallesi, 572 ada, 29,30,31,32,33 parsellerin kamulaştırılmak üzere Belediyemiz XI. Beş Yıllık Kamulaştırma İmar Programına alınması ile ilgili raporu,
3-Plan ve Bütçe Komisyonu’nun, Yıldırım İlçesi, Maltepe Mahallesi, 3942 ada, 1 parsel ile yolda kalan taşınmazların ve bu taşınmazlar üzerinde kalan bina, bina eklentileri ve ağaçların kamulaştırılmak üzere Belediyemiz XI. Beş Yıllık Kamulaştırma İmar Programına alınması ile ilgili raporu,
4-Plan ve Bütçe Komisyonu’nun, Gemlik Zeytin ve Zeytinyağı Müzesi için, Gemlik İlçesi, Halitpaşa Mahallesi, 321 ada, 17-18-19 nolu parsellerde bulunan tescilli kagir binaların kamulaştırılmak üzere Belediyemiz XI. Beş Yıllık Kamulaştırma İmar Programına alınması ile ilgili raporu,
2/7

 

5-Plan ve Bütçe Komisyonu’nun, Karacabey İlçesi, Canbalı Mahallesi, Runguçpaşa Caddesi’nin kapalı kısımlarının kamulaştırılmak üzere Belediyemiz XI. Beş Yıllık Kamulaştırma İmar Programına alınması ile ilgili raporu,
6-Plan ve Bütçe Komisyonu’nun, Karacabey İlçesi, Runguçpaşa Mahallesi, 204 ada, 2,4,6,7 ve 9 sayılı parsellerin kamulaştırılmak üzere Belediyemiz XI. Beş Yıllık Kamulaştırma İmar Programına alınması ile ilgili raporu,
7-Plan ve Bütçe Komisyonu’nun, Bursa İli, Karacabey İlçesi, Sırabademler Mahallesi, 280 ada, 10 parselin Belediyemiz XI. Beş Yıllık Kamulaştırma İmar Programına alınması ile ilgili raporu,
8-Plan ve Bütçe Komisyonu’nun, İnegöl İlçesi, Kemalpaşa Mahallesi, 160 adada bulunan parsellerin kamulaştırılmak üzere Belediyemiz XI. Beş Yıllık Kamulaştırma İmar Programına alınması ile ilgili raporu,
9-Plan ve Bütçe Komisyonu’nun, İnegöl İlçesi, Eski Alyans Düğün Salonu’nun bulunduğu alanın kamulaştırılmak üzere Belediyemiz XI. Beş Yıllık Kamulaştırma İmar Programına alınması ile ilgili raporu,
10-Plan ve Bütçe Komisyonu’nun, Orhangazi İlçesi, Muradiye Mahallesi, 103 ada, 4,5 parsellerin kamulaştırılmak üzere Belediyemiz XI. Beş Yıllık Kamulaştırma İmar Programına alınması ile ilgili raporu,
11-Plan ve Bütçe Komisyonu’nun, İznik İlçesi, Yeşilcami Mahallesi, 96 ada, 15 parselin yolda kalan kısımlarının kamulaştırılmak üzere Belediyemiz XI. Beş Yıllık Kamulaştırma İmar Programına alınması ile ilgili raporu,
12-Plan ve Bütçe Komisyonu’nun, Keles İlçesi, Belenören Mahallesi, 138 ada, 52 parsel sayılı taşınmaz ile 139 ada, 2-3-4 parsel sayılı taşınmazların yolda kalan kısımlarının kamulaştırılmak üzere Belediyemiz XI. Beş Yıllık Kamulaştırma İmar Programına alınması ile ilgili raporu,
13-Plan ve Bütçe Komisyonu’nun, Bursa İli, Osmangazi İlçesi, Küçükbalıklı Mahallesi, 8176 ada, 14 parseldeki hissenin kamulaştırılmak üzere Belediyemiz XI. Beş Yıllık Kamulaştırma İmar Programına alınması ile ilgili raporu,
14-Plan ve Bütçe Komisyonu’nun, Osmangazi İlçesi, Alaattin Mahallesi, 4743 ada, 52-53 parseller ile 6219 ada, 114 parsellerin kamulaştırılmak üzere Belediyemiz XI. Beş Yıllık Kamulaştırma İmar Programına alınması ile ilgili raporu,
15-Plan ve Bütçe Komisyonu’nun, Osmangazi İlçesi, Demirtaş Sakarya Mahallesi, 7754 ada, 39,40,41,42,43,44,45 parsel sayılı taşınmazların kamulaştırılmak üzere Belediyemiz XI. Beş Yıllık Kamulaştırma İmar Programına alınması ile ilgili raporu,
16-Plan ve Bütçe Komisyonu’nun, Emlak ve İstimlak Dairesi Başkanlığı tarafından hazırlanan 2016-2020 yılları arası XI. Beş Yıllık Kamulaştırma İmar Programına alınacak alanlar ile ilgili raporu,
17-Plan ve Bütçe Komisyonu’nun, Mudanya İlçesi, Ömerbey Mahallesi, 1482 ada, 1 parsel sayılı taşınmazın satılması ile ilgili raporu,
18-Plan ve Bütçe Komisyonu’nun, BURFAŞ’ın işlettiği tüm Sosyal Tesis ve binaların ağır bakım, maliyetli tamir, bakım ve onarım işlerinin Büyükşehir Belediyesi tarafından yerine getirilmesi ile ilgili raporu,
19-Plan ve Bütçe Komisyonu’nun, Mülkiyeti Bursa Büyükşehir Belediyesi’ne ait, İnegöl İlçesi, Osmaniye Mahallesi, 120 ada, 26 parselde bulunan binanın İnegöl Belediyesi’ne tahsisi ile ilgili raporu,
20-Plan ve Bütçe Komisyonu’nun, Bursa İli, Keles İlçesi, Cuma Mahallesi, 16 ada, 117 parsel üzerinde bulunan bir adet Spor Salonu tesisinin mülkiyetinin Büyükşehir Belediyesi’ne devri ile ilgili raporu,
21-Plan ve Bütçe Komisyonu’nun, Orhangazi Belediyesi adına kayıtlı Keramet Mahallesi, 980 parsel sayılı ve 975,00 m2 yüzölçümlü taşınmazın Büyükşehir Belediyesi’ne devri ile ilgili raporu,
22-Plan ve Bütçe Komisyonu’nun, Kardeş Şehrimiz Filistin’in El Halil Kenti’nde faaliyet gösteren Tarık Bin Ziyad Spor Kulübü’ne 1 adet Minibüs alınması ile ilgili raporu,
23-Plan ve Bütçe Komisyonu’nun, Karacabey İlçesi, Tabaklar Mahallesi, 423 ada, 87 parsel sayılı arsa üzerinde bulunan taşınmazın Karacabey Ticaret Borsası’na bedelsiz devri ve Mısır Kurutma Tesisi’nin Belediyemize bedelsiz devri ile ilgili raporu,
24-Plan ve Bütçe Komisyonu’nun, Mudanya İlçesi, Çağrışan Mahallesi’nde yapımı planlanan, farklı ölçeklerde plan değişiklikleri ve gerekli süreçleri tamamlanmış olan Kavşak Projesi’nin 2016 Mali Yılı Bütçe Programına alınması ile ilgili raporu,
25-Plan ve Bütçe – Çevre ve Sağlık Komisyonlarının Kayapa Islah Organize Sanayi Bölgesi’nde alınacak ruhsat bedelleri ile ilgili müşterek raporu,
26-Ulaşım Komisyonu’nun, Servis Araçlarının yaş sınırının 10 yaştan 20 yaşa çıkarılması ile ilgili raporu,

3/7


27-Hukuk - Ulaşım Komisyonları’nın, Kestel ve Gürsu İlçelerindeki T Plakalı Ticari Araçlar ile ilgili müşterek raporu,
28-Hukuk Komisyonu’nun, Bulgaristan’ın Veliko Tırnovo ile Kardeş Şehir olunması ile ilgili raporu,
29-Hukuk Komisyonu’nun, Huzurevi Şube Müdürlüğü Yönetmeliği’nde revizyon yapılması ile ilgili raporu,
30-Hukuk Komisyonu’nun, Bursa Büyükşehir Belediyesi ile Fransa’nın Bordeaux Belediyesi arasında Kardeşlik Anlaşması imzalanması ile ilgili raporu,
31-Hukuk Komisyonu’nun, Büyükşehir Belediyesi Reklam, İlan ve Tanıtım Yönetmeliği’nin 21. maddesinde değişiklik yapılması ile ilgili raporu,
32-İmar ve Bayındırlık Komisyonu’nun, Osmangazi Belediyesi’ne ait 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı değişiklikleri ile ilgili raporu,
33-İmar ve Bayındırlık Komisyonu’nun, Yıldırım Belediyesi’ne ait 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı
değişiklikleri ile ilgili raporu,
34-İmar ve Bayındırlık Komisyonu’nun, Nilüfer Belediyesi’ne ait 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı değişiklikleri
35-İmar ve Bayındırlık Komisyonu’nun, İnegöl Belediyesi’ne ait 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı değişiklikleri ile ilgili raporu,
36-İmar ve Bayındırlık Komisyonu’nun, Gemlik Belediyesi’ne ait 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı değişiklikleri ile ilgili raporu,
37-İmar ve Bayındırlık Komisyonu’nun, Mustafakemalpaşa Belediyesi’ne ait 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı değişiklikleri ile ilgili raporu,
38-İmar ve Bayındırlık Komisyonu’nun, Karacabey Belediyesi’ne ait 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı değişiklikleri ile ilgili raporu,
39-İmar ve Bayındırlık Komisyonu’nun, Mudanya Belediyesi’ne ait 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı değişiklikleri ile ilgili raporu,
40-İmar ve Bayındırlık Komisyonu’nun, Orhangazi Belediyesi’ne ait 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı değişikliği ile ilgili raporu,
41-İmar ve Bayındırlık Komisyonu’nun, Gürsu Belediyesi’ne ait 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı değişiklikleri ile ilgili raporu,
42-İmar ve Bayındırlık Komisyonu’nun, Kestel Belediyesi’ne ait 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı değişiklikleri ile ilgili raporu,
43-İmar ve Bayındırlık Komisyonu’nun, Yenişehir Belediyesi’ne ait 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı değişiklikleri ile ilgili raporu,
44-İmar ve Bayındırlık Komisyonu’nun, Bursa Büyükşehir Belediye Meclisi’nin, 20.05.2014 tarih ve 518 sayılı Kararı ile onaylı, Bursa İli, Osmangazi İlçesi, Gaziakdemir Mahallesi, 3907 ada, 3 parsele ilişkin 2014/986 E. sayılı davada, Bursa 2. İdare Mahkemesi’nin, 08.09.2015 tarihli dava konusu işlemlerin iptali kararı ve Bursa İli, Osmangazi İlçesi, Gaziakdemir Mahallesi, 3907 ada, 2 parsele ilişkin 2014/1067 E. sayılı davada, Bursa 2. İdare Mahkemesi’nin, 30.04.2015 tarihli dava konusu işlemlerin İptali Kararı ile ilgili raporu,
45-İmar ve Bayındırlık Komisyonu’nun, Osmangazi İlçesi, Alipaşa Mahallesi, 5384 ada, 63 ve 64 parsellere ilişkin 1/500 ölçekli Uygulama İmar Planı değişikliği ile ilgili raporu,
46-İmar ve Bayındırlık Komisyonu’nun, Osmangazi İlçesi, Hüdavendigar Mahallesi, 4673 ada, 1 parsele ilişkin 1/5000 ölçekli Osmangazi Nazım İmar Planı değişikliği ile ilgili raporu,
47-İmar ve Bayındırlık Komisyonu’nun, Osmangazi İlçesi, Doğanevler Mahallesi, 608 ada, 16 parselin “Ticaret Alanı”na alınmasına ilişkin 1/5000 ölçekli Osmangazi Nazım İmar Planı değişikliği ile ilgili raporu,
48-İmar ve Bayındırlık Komisyonu’nun, Osmangazi İlçesi, Altınova Mahallesi, 3198 ada, 14-76-77 parsellerin ve çevresinin “Kültürel Tesis Alanı, Park Alanı’na” alınmasına ilişkin 1/25000 ölçekli Merkez Planlama Bölgesi Nazım İmar Planı, 1/5000 Ölçekli Osmangazi Nazım İmar Planı ve 1/1000 ölçekli Yalova Yolu I. Bölge Uygulama İmar Planı değişiklikleri ile ilgili raporu,
49-İmar ve Bayındırlık Komisyonu’nun, Osmangazi İlçesi, Akpınar Mahallesi, 6890 ada, 10 parsele ait yapılaşma nizamı değiştirilmesine ilişkin 1/1000 ölçekli Bağlarbaşı-Hamitler Uygulama İmar Planı değişikliği ile ilgili raporu,
50-İmar ve Bayındırlık Komisyonu’nun, Yıldırım İlçesi, Samanlı Mahallesi, 3545 ada, 3 parselin Ticaret Alanı’na alınmasına ilişkin 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı değişikliği ile ilgili raporu,

4/7

51-İmar ve Bayındırlık Komisyonu’nun, Yıldırım İlçesi, Değirmenlikızık Mahallesi, 495 ada, 65-66 parsellerde “Açık Spor Tesisi” oluşturulmasına ilişkin 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı değişikliği ile ilgili raporu,
52-İmar ve Bayındırlık Komisyonu’nun, Yıldırım İlçesi, Yiğitler Mahallesi, 2567 ada, 1-2-3-4-22 parsellerde “Park Alanı” ve “Cami Alanı” oluşturulmasına ilişkin 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı değişikliği ile ilgili raporu,
53-İmar ve Bayındırlık Komisyonu’nun, Bursa Büyükşehir Belediye Meclisi’nin, 16.04.2015 tarih ve 763 sayılı Kararı ile onaylanan Nilüfer İlçesi, Demirci Mahallesi, 3370 ada, 1 parsele ilişkin 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı değişikliğine yapılan askı itirazları ile ilgili raporu,
54-İmar ve Bayındırlık Komisyonu’nun, Nilüfer İlçesi, Minareliçavuş Mahallesi, 4879/1, 4880/1, 4881/1-2-6, 4944/1 ada/parsele ilişkin 1/5000 ölçekli Nilüfer Nazım İmar Planı değişikliği ile ilgili raporu,
55-İmar ve Bayındırlık Komisyonu’nun, Nilüfer İlçesi, Özlüce Mahallesi, 2444 ada, 1 parselin Konut Dışı Kentsel Çalışma Alanı’ndan Özel Eğitim Alanı’na alınmasına yönelik 1/5000 ölçekli Nilüfer Nazım İmar Plan değişikliği ile ilgili raporu,
56-İmar ve Bayındırlık Komisyonu’nun, Nilüfer İlçesi, Doğanköy Mahallesi 6785 ada 56 parselin Diğer Tarım Alanından Yüksek Öğretim Alanı’na alınmasına yönelik 1/25000 ölçekli Batı Planlama Bölgesi Nazım İmar Plan değişikliği ve 1/5000 ölçekli Nilüfer Nazım İmar Plan değişikliği ile ilgili raporu,
57-İmar ve Bayındırlık Komisyonu’nun, Nilüfer İlçesi, Kayapa Mahallesi, 6115 ada, 2 parselin Sağlık Tesis Alanı’ndan çıkarılmasına yönelik 1/5000 ölçekli Nazım İmar Plan değişikliği talebi ile ilgili raporu,
58-İmar ve Bayındırlık Komisyonu’nun, Nilüfer İlçesi, Görükle Mahallesi, 5480 ada, 5 parsele yönelik 1/5000 ölçekli Nazım İmar Plan değişikliği talebi ile ilgili raporu,
59-İmar ve Bayındırlık Komisyonu’nun, Nilüfer İlçesi, Hasanağa Mahallesi, 4164, 4165, 4168, 4169, 4170, 4171, 4172, 4173 parsellerin Orman Alanı’ndan Rekreasyon Alanı’na alınmasına yönelik 1/5000 ölçekli Nazım İmar Plan değişikliği talebi ile ilgili raporu,
60-İmar ve Bayındırlık Komisyonu’nun, Nilüfer İlçesi, Batıkent Mahallesi, 4388 ada, 2 parselin Özel Eğitim Alanı’ndan Özel Sosyal Tesis Alanı’na alınmasına yönelik 1/5000 ölçekli Nazım İmar Plan değişikliği talebi ile ilgili raporu,
61-İmar ve Bayındırlık Komisyonu’nun, Nilüfer İlçesi, Başköy Mahallesi, 184 ve 2001 parsellerin Tarımsal Niteliği korunacak Alan’dan Konut Dışı Kentsel Çalışma Alanı’na alınmasına dair 1/25000 ve 1/5000 ölçekli Nazım İmar Plan değişikliği talebi ile ilgili raporu,
62-İmar ve Bayındırlık Komisyonu’nun, Nilüfer İlçesi, Özlüce Mahallesi Tapulama Sahasındaki Tarım Alanlarının Konut Alanı’na alınmasına dair 1/5000 ölçekli Nazım İmar Plan değişikliği talebi ile ilgili raporu,
63-İmar ve Bayındırlık Komisyonu’nun, Nilüfer İlçesi, 19 Mayıs Mahallesi, 4602 ada, 1-2 parsellerin Konut Alanı’ndan Özel Eğitim Alanı’na alınmasına dair 1/5000 ölçekli Nazım İmar Plan değişikliği talebi ile ilgili raporu,
64-İmar ve Bayındırlık Komisyonu’nun, İnegöl İlçesi, Orhaniye Mahallesi, 303 ada, 1,2,3,17,18,19 parsellerin “Akaryakıt ve LPG İstasyonu’na alınmasına İlişkin 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı değişikliği ile ilgili raporu,
65-İmar ve Bayındırlık Komisyonu’nun, İnegöl Belediye Meclisi’nin, 06.03.2015/89-96-94-91-116-97-92 sayılı Kararları ile uygun bulunan ve Bursa Büyükşehir Belediye Meclisi’nin, 16.04.2015/745 sayılı Kararı ile onaylanan 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı değişikliklerine ilişkin Bursa Valiliği, Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü’nün yeniden değerlendirme yazısı ile ilgili raporu,
66-İmar ve Bayındırlık Komisyonu’nun, Gemlik İlçesi, Adliye, Cihatlı, Fevziye, Fındıcak, Güvenli, Hamidiyeköy, Haydariye, Katırlı, Muratoba, Şahinyurdu, Şükriye Mahallelerine ait 1/2000 ölçekli "Kırsal Yerleşme Ve Gelişme Alanı Tespiti” Çalışması ile ilgili raporu,
67-İmar ve Bayındırlık Komisyonu’nun, Gemlik İlçesi, Karacaali Mahallesi, 1259 parselin “50 kişi/ha Yoğunluklu Konut Alanı”ndan “Belediye Hizmet Alanı”na alınmasına ilişkin 1/5000 ölçekli Gemlik Nazım İmar Planı değişikliği ile ilgili raporu,
68-İmar ve Bayındırlık Komisyonu’nun, Gemlik İlçesi, Kurtul Mahallesi, 1671 parselin “Diğer Tarım Alanı”ndan “Konutdışı Kentsel Çalışma Alanı”na alınmasına ilişkin 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı değişikliği ile ilgili raporu,


5/7


69-İmar ve Bayındırlık Komisyonu’nun, Gemlik İlçesi, Narlı Mahallesi, 257-1241 parsellerin “Özel Sosyal Tesis Alanı”na alınmasına ilişkin 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı değişikliği askı itirazları ile ilgili raporu,
70-İmar ve Bayındırlık Komisyonu’nun, İmar ve Bayındırlık Komisyonu’nun, Gemlik İlçesi, Narlı Mahallesi, 1353-1466 parsellerin “Özel Sosyal Tesis Alanı”na alınmasına ilişkin 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı değişikliği askı itirazları ile ilgili raporu,
71-İmar ve Bayındırlık Komisyonu’nun, Gemlik İlçesi, Gençali ve Kurşunlu Mahallelerinde Bölge Parkı ve Çevresine İlişkin 1/25000-1/5000-1/1000 ölçekli İmar Planı değişiklikleri talebi ile ilgili raporu,
72-İmar ve Bayındırlık Komisyonu’nun, İmar ve Bayındırlık Komisyonu’nun, Karacabey İlçesi, Bakırköy Mahallesi, 1737 nolu parselin “Belediye Hizmet Alanı”na alınmasına ilişkin 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı talebi ile ilgili raporu,
73-İmar ve Bayındırlık Komisyonu’nun, Bursa Büyükşehir Belediye Meclisi’nin, 20.02.2014 tarih ve 199 sayılı karar ile onaylanan 1/5000 ölçekli Güzelyalı Nazım İmar Planının Çağrışan- Göynüklü kısmına kapsayan Nazım İmar Planı Revizyonuna ilişkin; Bursa 2. İdare Mahkemesi’nin 31.03.2015 tarih ve 2014/598 E. sayılı kararı ile ilgili raporu,
74-İmar ve Bayındırlık Komisyonu’nun, Mudanya İlçesi, Çağrışan Mahallesi, H21b19c pafta, 645 ve 1743 sayılı parsellere ilişkin 1/5000 ölçekli Güzelyalı Nazım İmar Planı değişikliği talebi ile ilgili raporu,
75-İmar ve Bayındırlık Komisyonu’nun, Mudanya İlçesi, Çağrışan Mahallesi, H21b24a, H21b24b pafta, 508 sayılı parsele ilişkin 1/5000 Nazım İmar Planı değişikliği ile ilgili raporu,
76-İmar ve Bayındırlık Komisyonu’nun, Mudanya İlçesi, Çağrışan Mahallesi, H21b24b pafta, 523, 524, 526, 527, 528, 1219, 1578, 1640, 1659 ve 1665 sayılı parsellere ilişkin 1/5000 ölçekli Güzelyalı Nazım değişikliği ile ilgili raporu,
77-İmar ve Bayındırlık Komisyonu’nun, Mudanya İlçesi, Çağrışan Mahallesi, H21b19c pafta, 154 ada, 2 ve 3 sayılı parsellere ilişkin 1/5000 ölçekli Güzelyalı Nazım İmar Planı değişikliği ile ilgili raporu,
78-İmar ve Bayındırlık Komisyonu’nun, Bursa Büyükşehir Belediye Meclisi’nin, 16.04.2015 tarih ve 782 sayılı kararı ile onaylanan, Mudanya İlçesi, Göynüklü Mahallesi, H21b20d1b pafta, 1075 sayılı parsele ait 1/25000 ve 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı’na ilişkin askı itirazları ile ilgili raporu,
79-İmar ve Bayındırlık Komisyonu’nun, Orhangazi İlçesi, Hürriyet Mahallesi, 723 ada, 1 parselin (Eski 193 Ada-80 parsel) “Akaryakıt, LPG ve Servis İstasyonu”na alınmasına ilişkin 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı değişikliği ile ilgili raporu,
80-İmar ve Bayındırlık Komisyonu’nun, Orhangazi İlçesi, Hürriyet Mahallesi, H22b02d pafta, 191 ada, 10 ve 11 nolu parsellere ilişkin 1/5000 ölçekli Koruma Amaçlı Nazım İmar Planı ile ilgili raporu,
81-İmar ve Bayındırlık Komisyonu’nun, Yenişehir İlçesi, Çayır Mahallesi, 21 ada, 13-14-17-74 parsel ve 560 ada, 8-54-55-56-57-58-59-78-79-80-81-82-83-84 nolu parsellere ilişkin 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı değişikliği ile ilgili raporu,
82 -İmar ve Bayındırlık–Tarım, Hayvancılık ve Orman Komisyonlarının, Bursa İli Sınırlarında Planlama Bölgeleri ile Mahalle, Köy Yerleşme Sahaları Dışındaki Alanlarda Kalmak Kaydıyla Konteyner konulması ile ilgili müşterek raporu,
83-İmar ve Bayındırlık Komisyonu’nun, Bursa 3. İdare Mahkemesi’nin, 2014/1623 Esas, 2015/89 Karar sayılı iptal kararı doğrultusunda hazırlanan 1/25000 ölçekli İznik Gölü Nazım İmar Planı ile ilgili raporu,
84-İmar ve Bayındırlık Komisyonu’nun, İznik ilçesi, Gürmüzlü, Tacir, Drazali, Çiçekli Mahallelerine ait yerleşik alan sınırlarının düzeltilmesi talebi ile ilgili raporu,
85 -İmar ve Bayındırlık Komisyonu’nun, Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü’nün, Osmangazi Belediye Meclisi’nin, 04.03.2015 tarih ve 240 sayılı Kararı, Bursa Büyükşehir Belediye Meclisi’nin, 21.05.2015 tarih ve 975 sayılı Kararı ile onaylanan Elmasbahçeler Mahallesi, 2155 ada, 39 parsele ilişkin 1/1000 ölçekli imar planı değişikliği yeniden değerlendirme talebi ile ilgili raporu,
86 -İmar ve Bayındırlık Komisyonu’nun, Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü’nün, Osmangazi Belediye Meclisi’nin, 08.04.2015 tarih ve 301 sayılı kararı, Bursa Büyükşehir Belediye Meclisi’nin, 21.05.2015 tarih ve 975 sayılı kararı ile onaylanan Elmasbahçeler Mahallesi, 2175 ada, 2-3-4-5 parsele ilişkin 1/1000 ölçekli imar planı değişikliği yeniden değerlendirme talebi ile ilgili raporu,
87 -İmar ve Bayındırlık Komisyonu’nun, Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü’nün, Osmangazi Belediye Meclisi’nin, 04.02.2015 tarih ve 115 sayılı Kararı, Bursa Büyükşehir Belediye Meclisi’nin, 19.03.2015 tarih ve 535 sayılı Kararı ile onaylanan Karabalçık Mahallesi’ne ilişkin 1/1000 ölçekli imar planı değişikliği yeniden değerlendirme talebi ile ilgili raporu,

6/7

 

88- İmar ve Bayındırlık Komisyonu’nun, Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü’nün, Osmangazi Belediye Meclisi´nin, 10.09.2014 tarih ve 715 sayılı Kararı, Bursa Büyükşehir Belediye Meclisi´nin, 13.11.2014 tarih ve 1224 sayılı Kararı ile onaylanan Çekirge Mahallesi, 4278 ada, 5 parsele ilişkin 1/1000 ölçekli imar planı değişikliği yeniden değerlendirme talebi ile ilgili raporu,
89-İmar ve Bayındırlık Komisyonu’nun, Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü’nün, Osmangazi Belediye Meclisi´nin, 04.03.2015 tarih ve 217 sayılı kararı, Bursa Büyükşehir Belediye Meclisi´nin 16.04.2015 tarih ve 738 sayılı kararı ile onaylanan Kükürtlü Mahallesi, 3918 ada, 4-5 parsele ilişkin 1/1000 ölçekli imar planı değişikliği yeniden değerlendirme talebi ile ilgili raporu,
90 -İmar ve Bayındırlık Komisyonu’nun, Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü’nün, Osmangazi Belediye Meclisi´nin, 09.01.2015 tarih ve 13 sayılı kararı, Bursa Büyükşehir Belediye Meclisi´nin, 21.02.2015 tarih ve 162 sayılı kararı ile onaylanan Çekirge Mahallesi, 4158 ada, 4-5 parsele ilişkin 1/1000 ölçekli imar planı değişikliği yeniden değerlendirme talebi ile ilgili raporu.

 

 

 


Recep ALTEPE
Mak. Müh.
Büyükşehir Belediye Başkanı

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

7/7

 

 

 

 

 

 

 

 

 

7/7

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


4/4

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4/4

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2/2

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1/2

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5/5

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

24.12.2015 Tarihli Meclis Kararları

Meclis kararları henüz yayınlanmamıştır...

  Büyükşehir Belediye Meclisi’nin, 24 ARALIK 2015 Perşembe günü saat 15.00’de Zafer Mahallesi, Ankara Yolu Caddesi, D Blok Kat:1 Osmangazi/Bursa adresine (Büyükşehir Belediyesi Yeni Hizmet Binası Meclis Toplantı Salonu) yapacağı 2014/2019 seçim döneminin 21 inci, 2 nci dönemin 11 inci OLAĞAN toplantısının 1. birleşiminde alınan Kararların Özetidir.
1-Okunan Geçen Toplantı Zaptının oybirliği ile kabulüne,
2-Başkanlık Makamı’nın, Bursa Su ve Kanalizasyon İdaresi Yönetim Kurulu’nun, “Maktu Fazla Çalışma Ücreti” ile ilgili yazısının Hukuk Komisyonu’na havalesine,
3-Başkanlık Makamı’nın, Bursa Su ve Kanalizasyon İdaresi Yönetim Kurulu’nun, “Kaynak Suyu Kiralama İhalesi” ile ilgili yazısının Çevre ve Sağlık Komisyonu’na havalesine,
4-Başkanlık Makamı’nın, Bursa Su ve Kanalizasyon İdaresi Yönetim Kurulu’nun, “Yeni Kaynakların Kiralanması” ile ilgili yazısının Çevre ve Sağlık Komisyonu’na havalesine,
5-İnsan Kaynakları ve Eğitim Dairesi Başkanlığı’nın, Mali Hizmetler Dairesi Başkanlığı, Zabıta Dairesi Başkanlığı, Bilgi İşlem Dairesi Başkanlığı, İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı ile Emlak ve İstimlak Dairesi Başkanlıklarının Görev, Yetki ve Sorumluluk Esaslarını Belirleyen Yönetmeliklerinde değişiklik yapılması ile ilgili yazısının Hukuk Komisyonu’na havalesine,
6-Mali Hizmetler Dairesi Başkanlığı’nın, 2015 Mali Yılı Bütçesi’ne Ek Ödenek verilmesi ile ilgili yazısının oybirliği ile kabulüne,
7-Mali Hizmetler Dairesi Başkanlığı’nın, 2015 Mali Yılı Bütçesi’nde Ödenek Aktarımı yapılması ile ilgili yazısının oybirliği ile kabulüne,
8-Çevre Koruma ve Kontrol Dairesi Başkanlığı’nın, Tam Maliyet Esaslı Evsel Katı Atık Bertaraf Tesisleri Tarifesi ile ilgili yazısının Plan ve Bütçe Komisyonu’na havalesine,
9-Çevre Koruma ve Kontrol Dairesi Başkanlığı’nın, çevrenin korunması ve gürültü kirliliğinin önlenmesi amacıyla Mudanya, Gemlik, İnegöl, Mustafakemalpaşa ve Karacabey Belediye Başkanlıklarının da Çevre Denetim Ekiplerini kurarak Çevresel Gürültü konusunda Çevre ve Şehircilik Bakanlığı’nın Genelgesi kapsamında yetki alması ile ilgili yazısının oybirliği ile kabulüne,
10-Destek Hizmetleri Dairesi Başkanlığı’nın, Bursa Büyükşehir Belediye Başkanlığı Akaryakıt İşletmesi’nin ana sözleşmesinde değişiklik yapılması ile ilgili yazısının oybirliği ile kabulüne,
11-Zabıta Dairesi Başkanlığı’nın, Bursa 2. İdare Mahkemesi’nin, 08.09.2015 tarih ve 2015/320 Esas, 2015/930 sayılı Kararı ile ilgili yazısının oybirliği ile kabulüne,
12-Emlak ve İstimlak Dairesi Başkanlığı’nın, 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı’nda İlköğretim Alanı’nda kalan Osmangazi İlçesi, Demirtaş/Cumhuriyet Mahallesi, 435 ada, 4 parsel sayılı taşınmazın kamulaştırılmak üzere Belediyemiz XI. Beş Yıllık Kamulaştırma İmar Programına alınması ile ilgili yazısının Plan ve Bütçe Komisyonu’na havalesine,
13-İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı’nın, 1/25000 ölçekli Nazım İmar Planı, 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı ve 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı plan değişiklik talepleri ile ilgili yazısının İmar ve Bayındırlık Komisyonu’na havalesine,
14-İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı’nın, Nilüfer İlçesi, Ataevler Mahallesi, 1453 ada, 1 parsele ilişkin 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı değişikliğine açılan davaya ilişkin Bursa 3. İdare Mahkemesi’nin, 2015/244 E. 2015/1070 K. 13.10.2015 tarihli iptal kararı ile ilgili yazısının İmar ve Bayındırlık Komisyonu’na havalesine,
15-İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı’nın, Bursa Büyükşehir Belediye Meclisi’nin, 02.10.2015 tarih ve 1812 sayılı Kararı ile onaylanan Nilüfer İlçesi, Demirci Mahallesi, 3280 ada, 527 parsele ilişkin 1/5000 ölçekli Nilüfer Nazım İmar Planı değişikliğine yapılan askı itirazları ile ilgili yazısının İmar ve Bayındırlık Komisyonu’na havalesine,
16-İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı’nın, Bursa Büyükşehir Belediye Meclisi’nin, 17.09.2015 tarih ve 1662 sayılı Kararı ile onaylanan, Nilüfer İlçesi, Demirci Mahallesi, 4759 ada, 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,14,15,16 parsele ilişkin 1/5000 ölçekli Nilüfer Nazım İmar Planı değişikliğine yapılan askı itirazları ile ilgili yazısının İmar ve Bayındırlık Komisyonu’na havalesine,
17-İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı’nın, Bursa İl genelinde 17 İlçeye ait 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı plan notlarına “Riskli bina tespit edilerek kentsel dönüşüm yapılması halinde 0.50’ye kadar emsal artışı yapılabilir.” İbaresinin eklenmesine ilişkin 29.05.2015/1122 sayılı Bursa Büyükşehir Belediye Meclisi Kararı’nın, Bursa 3. İdare Mahkemesi’nin, 16.11.2015 tarih ve 2015/1114 E. nolu “yürütmenin durdurulması” Kararı ile ilgili yazısının İmar ve Bayındırlık Komisyonu’na havalesine,
18-İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı’nın, Orhangazi İlçesi, Karsak Mahallesi, 1242 parselin “Katı Atık Tesisleri Kuzey Bölgesi Transfer İstasyonu” olarak belirlenmesine ilişkin plan değişikliğine açılan davaya ait Bursa 3. İdare Mahkemesi’nin, 04.11.2015 tarihli ve 2015/605 E. sayılı Yürütmenin Durdurulması Kararı ile ilgili yazısının İmar ve Bayındırlık Komisyonu’na havalesine,
19-İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı’nın, Bursa Büyükşehir Belediye Meclisi’nin, 02.10.2015 tarih ve 1816 sayılı Kararı ile onaylanan, İnegöl İlçesi, Yenice Mahallesi, Islah Organize Sanayi Bölgesi ve çevresine ilişkin “Bursa 2020 Yılı 1/100000 ölçekli Çevre Düzeni Planı” ve “1/25000 ölçekli İnegöl (Bursa) Çevre Düzeni Planı Revizyonu” değişikliklerine yapılan askı itirazları ile ilgili yazısının İmar ve Bayındırlık Komisyonu’na havalesine,
20-İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı’nın, Büyükşehir Belediye Meclisi’nin, 17.09.2015 gün ve 1661 sayılı Kararı ile onaylanan Nilüfer İlçesi, Yolçatı Mahallesi, Hal Alanı doğusuna ilişkin 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Plan değişikliğine askı itirazları ile ilgili yazısının İmar ve Bayındırlık Komisyonu’na havalesine,
21-İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı’nın, Büyükşehir Belediye Meclisi’nin, 17.09.2015 gün ve 1660 sayılı Kararı ile onaylanan Nilüfer İlçesi, 19 Mayıs Mahallesi, 4602 ada, 1 ve 2 parsellere ilişkin 1/5000 ölçekli Nazım İmar Plan değişikliğine askı itirazları ile ilgili yazısının İmar ve Bayındırlık Komisyonu’na havalesine,
22-İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı’nın, Büyükşehir Belediye Meclisi’nin, 02.10.2015 gün ve 1813 sayılı Kararı ile onaylanan Yıldırım İlçesi, Davutkadı – Yediselviler Mahallesi, 18.20 ha’lık alana ilişkin 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı değişikliğine yapılan askı itirazları ile ilgili yazısının İmar ve Bayındırlık Komisyonu’na havalesine,
23-İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı’nın, Bursa Büyükşehir Belediye Meclisi’nin, 17.09.2015 tarih ve 1675 sayılı Kararı ile onaylanan; Mudanya İlçesi, Bademli Mahallesi, H21b24a ve H21b24b pafta, 354 sayılı parsele ilişkin 1/25000 ve 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı değişi

24.12.2015 Tarihli Meclis