MECLİS TOPLANTILARI

24.11.2015 Tarihli Meclis Gündemi

   

24.11.2015 Tarihli Meclis Kararları

Meclis kararları henüz yayınlanmamıştır...

 Büyükşehir Belediye Meclisi’nin, 24 KASIM 2015 Salı günü saat 17.00’de Zafer Mahallesi, Ankara Yolu Caddesi, D Blok Kat:1 Osmangazi/Bursa adresine (Büyükşehir Belediyesi Yeni Hizmet Binası Meclis Toplantı Salonu) yaptığı 2014/2019 seçim döneminin 20 nci, 2 nci dönemin 10 uncu OLAĞAN toplantısının 2. Birleşiminde alınan Kararların Özetidir.

1-Plan ve Bütçe Komisyonu’nun, Mustafakemalpaşa İlçesi’nde, Cenaze ve Defin Hizmetlerinin Bursa Büyükşehir Belediyesi tarafından yapılması ile ilgili raporunun oybirliği ile kabulüne,
2-Çevre ve Sağlık Komisyonu’nun, Bursa Entegre Katı Atık Yönetim Planı ile ilgili raporunun oyçokluğu (CHP; Şerafeddin ATALAY, Pelin SEVGİ, Gizem ELMAS, Lütfü GÜNENÇ, Özgür AKSOY, Metin UYANIK, Akın POROY, Engin TAŞDEMİR, Dündar KÖYUTÜRK 9 red – 66 kabul) ile kabulüne,
3-Ulaşım Komisyonu’nun, Bursa Büyükşehir Belediyesi Taksi-Dolmuş-Minibüs-Servis Araçları ve Özel Toplu Taşıma Araçları Yönetmeliği’nin 14. Maddesine geçici madde konulması ile ilgili raporunun oybirliği ile kabulüne,
4-Ulaşım Komisyonu’nun, 10.000 m2 nin altında bulunan Kapalı ve Açık Otopark olan yerlerin İşyeri Açma ve Çalışma Ruhsatlarının İlçe Belediyelerince verilmesi ile ilgili raporunun oybirliği ile kabulüne,
5-İmar ve Bayındırlık Komisyonu’nun, Osmangazi İlçesi, Alaşar Mahallesi, 4476 ada, 27-32-33 parseller, 4477 ada, 1 parsel, 4478 ada, 12-13 parseller ve çevresinin Konut Dışı Kentsel Çalışma Alanı’na alınmasına ilişkin 1/25000 ölçekli Merkez Planlama Bölgesi Nazım İmar Planı ve 1/5000 ölçekli Osmangazi Nazım İmar Planı değişiklikleri ile ilgili raporunun oyçokluğu (CHP; Şerafeddin ATALAY, Pelin SEVGİ, Gizem ELMAS, Lütfü GÜNENÇ, Özgür AKSOY, Metin UYANIK, Akın POROY, Engin TAŞDEMİR, Dündar KÖYUTÜRK 9 red – MHP; İhsan BİLGİLİ, İsmail KARAMAN, Mahmut GÖK, Hüsnü DOĞRUOĞLU, Adnan AKIN, Ayhan ÖNAL, Mesut BEDEL, Ercan ÖZEL, Sabri ZÜMRE, Avni Çimen ERİN 10 red - DP; Nurettin ÇETİN 1 red – 55 kabul) ile kabulüne,
6-İmar ve Bayındırlık Komisyonu’nun, Nilüfer Belediyesi’ne ait 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı değişiklikleri ile ilgili raporunda; “Uygun Bulunan Kararlar içinde 1. sırada yer alan 04.11.2015 tarih ve 1121 sayılı Meclis Kararının;” tekrar değerlendirilmek üzere Komisyona iadesine şeklinde; düzeltilerek kabulüne,
Nilüfer Belediye Meclisi’nin, “Uygun Bulunan Kararlar içinde 2. sırada yer alan 04.11.2015 tarih ve 1115 sayılı Meclis Kararının” tekrar değerlendirilmek üzere Komisyona iadesine şeklinde; düzeltilerek kabulüne,
Nilüfer Belediye Meclisi’nin, “Uygun Bulunan Kararlar içinde 3. sırada yer alan 09.11.2015 tarih ve 1157 sayılı Meclis Kararının” tekrar değerlendirilmek üzere Komisyona iadesine şeklinde; düzeltilerek kabulüne,
Nilüfer Belediye Meclisi’nin, Değiştirilerek uygun bulunan kararlar içerisinde 4. sırada yer alan 01.07.2015 tarih ve 635 sayılı Meclis Kararının; Söz konusu Meclis Kararı ile Büyükşehir Belediye Meclisi’nce değerlendirilmesi kararlaştırılan plan değişikliğinin aynen kabulü şeklinde mevcudun oyçokluğu (CHP; Şerafeddin ATALAY, Pelin SEVGİ, Gizem ELMAS, Lütfü GÜNENÇ, Özgür AKSOY, Metin UYANIK, Akın POROY, Engin TAŞDEMİR, Dündar KÖYUTÜRK 9 red – 66 kabul) değiştirilerek uygun olduğuna ve raporun aynen oybirliği ile kabulüne,
7-İmar ve Bayındırlık Komisyonu’nun, Nilüfer İlçesi, Konak Mahallesi, 330 ada, 2-3-4-5 parsellerin Ticaret Alanı’na alınmasına ilişkin 1/5000 ölçekli Nilüfer Nazım İmar Planı değişikliği ile ilgili raporunun oybirliği ile kabulüne,
8-İmar ve Bayındırlık Komisyonu’nun, Gemlik Belediyesi’ne ait 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı değişiklikleri ile ilgili raporunun oybirliği ile kabulüne,
9-İmar ve Bayındırlık Komisyonu’nun, Keles İlçesi, Cuma Mahallesi, 19 ada, 8 parselin Konut Alanı’na alınmasına ilişkin 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı değişikliği ile ilgili raporunun oyçokluğu (CHP; Şerafeddin ATALAY, Pelin SEVGİ, Gizem ELMAS, Lütfü GÜNENÇ, Özgür AKSOY, Metin UYANIK, Akın POROY, Engin TAŞDEMİR, Dündar KÖYUTÜRK 9 red – 66 kabul) ile kabulüne,


10-Gündeme alınarak görüşülmesi kabul edilen, Büyükşehir Belediye Meclis Üyesi İsmail Hakkı EDEBALİ’nin sözlü mazeretinin kabulü ile izinli sayılmasına,
11-Gündeme alınarak görüşülmesi kabul edilen, Büyükşehir Belediye Meclis Üyesi Mustafa BOZBEY’in sözlü mazeretinin kabulü ile izinli sayılmasına,
12-Gündeme alınarak görüşülmesi kabul edilen, Büyükşehir Belediye Meclis Üyesi Hayri TÜRKYILMAZ’ın sözlü mazeretinin kabulü ile izinli sayılmasına,
13-Gündeme alınarak görüşülmesi kabul edilen, Büyükşehir Belediye Meclis Üyesi Recep ÇOHAN’ın sözlü mazeretinin kabulü ile izinli sayılmasına,
14-Gündeme alınarak görüşülmesi kabul edilen, Büyükşehir Belediye Meclis Üyesi Gamze KAYABAŞ’ın sözlü mazeretinin kabulü ile izinli sayılmasına,
15-Gündeme alınarak görüşülmesi kabul edilen, Büyükşehir Belediye Meclis Üyesi Nihat BALKAN’ın sözlü mazeretinin kabulü ile izinli sayılmasına,
16-Gündeme alınarak görüşülmesi kabul edilen, Büyükşehir Belediye Meclis Üyesi İlhami AYDIN’ın sözlü mazeretinin kabulü ile izinli sayılmasına,
17-Gündeme alınarak görüşülmesi kabul edilen, Büyükşehir Belediye Meclis Üyesi Zehra SÖNMEZ’in sözlü mazeretinin kabulü ile izinli sayılmasına,
18-Gündeme alınarak görüşülmesi kabul edilen, Büyükşehir Belediye Meclis Üyesi Nilgün BERK’in sözlü mazeretinin kabulü ile izinli sayılmasına,
19-Gündeme alınarak görüşülmesi kabul edilen, Büyükşehir Belediye Meclis Üyesi Mukaddes SERİM’in sözlü mazeretinin kabulü ile izinli sayılmasına,
20-Gündeme alınarak görüşülmesi kabul edilen, Büyükşehir Belediye Meclis Üyesi Kenan ÇAKIR’ın sözlü mazeretinin kabulü ile izinli sayılmasına,
21-Gündeme alınarak görüşülmesi kabul edilen, Büyükşehir Belediye Meclis Üyesi Hasan ERTÜRK’ün sözlü mazeretinin kabulü ile izinli sayılmasına,
22-Gündeme alınarak görüşülmesi kabul edilen, Büyükşehir Belediye Meclis Üyesi Gülten KAPICIOĞLU’nun sözlü mazeretinin kabulü ile izinli sayılmasına,
23-Gündeme alınarak görüşülmesi kabul edilen, Büyükşehir Belediye Meclis Üyesi İsmail ÜLKER’in sözlü mazeretinin kabulü ile izinli sayılmasına,
24-Gündeme alınarak görüşülmesi kabul edilen, Büyükşehir Belediye Meclis Üyesi Erdal AKTUĞ’un sözlü mazeretinin kabulü ile izinli sayılmasına oybirliği ile karar verildi.

 

 

 

Recep ALTEPE
Mak. Müh.
Büyükşehir Belediye Başkanı

 

24.11.2015 Tarihli Meclis