MECLİS TOPLANTILARI

19.11.2015 Tarihli Meclis Gündemi

GÜNDEM : Büyükşehir Belediye Meclisi’nin, 19 KASIM 2015 Perşembe günü saat 15.00’de Zafer Mahallesi, Ankara Yolu Caddesi, D Blok Kat:1 Osmangazi/Bursa adresine (Büyükşehir Belediyesi Yeni Hizmet Binası Meclis Toplantı Salonu) yapacağı 2014/2019 seçim döneminin 20 nci, 2 nci dönemin 10
uncu OLAĞAN toplantısının 1. birleşimine ait gündemdir.

 

G Ü N D E M :

1-GEÇEN TOPLANTI ZAPTI;

2-DAİRELERİN MECLİSE HAVALELİ TEKLİFLERİ;

1-Başkanlık Makamı’nın, Harmancık Belediyesi’nin 2016 Mali Yılı Hazırlık Bütçesi ile ilgili yazısı,
2-Başkanlık Makamı’nın, Büyükorhan Belediyesi’nin 2016 Mali Yılı Hazırlık Bütçesi ile ilgili yazısı,
3-Başkanlık Makamı’nın, Keles Belediyesi’nin 2016 Mali Yılı Hazırlık Bütçesi ile ilgili yazısı,
4-Başkanlık Makamı’nın, Orhaneli Belediyesi’nin 2016 Mali Yılı Hazırlık Bütçesi ile ilgili yazısı,
5-Başkanlık Makamı’nın, İznik Belediyesi’nin 2016 Mali Yılı Hazırlık Bütçesi ile ilgili yazısı,
6-Başkanlık Makamı’nın, Kestel Belediyesi’nin 2016 Mali Yılı Hazırlık Bütçesi ile ilgili yazısı,
7-Başkanlık Makamı’nın, Yenişehir Belediyesi’nin 2016 Mali Yılı Hazırlık Bütçesi ile ilgili yazısı,
8-Başkanlık Makamı’nın, Gürsu Belediyesi’nin 2016 Mali Yılı Hazırlık Bütçesi ile ilgili yazısı,
9-Başkanlık Makamı’nın, Orhangazi Belediyesi’nin 2016 Mali Yılı Hazırlık Bütçesi ile ilgili yazısı,
10-Başkanlık Makamı’nın, Mudanya Belediyesi’nin 2016 Mali Yılı Hazırlık Bütçesi ile ilgili yazısı,
11-Başkanlık Makamı’nın, Karacabey Belediyesi’nin 2016 Mali Yılı Hazırlık Bütçesi ile ilgili yazısı,
12-Başkanlık Makamı’nın, Mustafakemalpaşa Belediyesi’nin 2016 Mali Yılı Hazırlık Bütçesi ile ilgili yazısı,
13-Başkanlık Makamı’nın, Gemlik Belediyesi’nin 2016 Mali Yılı Hazırlık Bütçesi ile ilgili yazısı,
14-Başkanlık Makamı’nın, İnegöl Belediyesi’nin 2016 Mali Yılı Hazırlık Bütçesi ile ilgili yazısı,
15-Başkanlık Makamı’nın, Nilüfer Belediyesi’nin 2016 Mali Yılı Hazırlık Bütçesi ile ilgili yazısı,
16-Başkanlık Makamı’nın, Yıldırım Belediyesi’nin 2016 Mali Yılı Hazırlık Bütçesi ile ilgili yazısı,
17-Başkanlık Makamı’nın, Osmangazi Belediyesi’nin 2016 Mali Yılı Hazırlık Bütçesi ile ilgili yazısı,
18-Başkanlık Makamı’nın, Büyükşehir Belediyesi’nin 2016 Mali Yılı Hazırlık Bütçesi ile ilgili yazısı,
19-Mali Hizmetler Dairesi Başkanlığı’nın, 2016 Mali Yılı Gelir Tarifesi ile ilgili yazısı,
20-Mali Hizmetler Dairesi Başkanlığı’nın, 2016 Yılı Performans Programı ile ilgili yazısı,
21-İnsan Kaynakları ve Eğitim Dairesi Başkanlığı’nın, Kadro İptal/İhdas ile ilgili yazısı,
22-İnsan Kaynakları ve Eğitim Dairesi Başkanlığı’nın, Sosyal Denge Sözleşmesi hakkında yetki verilmesi ile ilgili yazısı,
23-İnsan Kaynakları ve Eğitim Dairesi Başkanlığı’nın, Sözleşmeli personel istihdamı ile ilgili yazısı,
24-Sosyal Hizmetler Dairesi Başkanlığı’nın, Huzurevi Şube Müdürlüğü Yönetmeliği’nde revizyon yapılması ile ilgili yazısı,
25-Sağlık İşleri Dairesi Başkanlığı’nın, İlçe Belediyelerinin cenaze ve defin hizmetleri için malzeme talepleri ile ilgili yazısı,
26-Destek Hizmetleri Dairesi Başkanlığı’nın, muhtelif marka araçların satışı ile ilgili yazısı,
1/6

 

27-Kültür ve Turizm Dairesi Başkanlığı’nın, Merinos Tekstil Sanayi Müzesi ETN ve TSA Üyeliği ile ilgili yazısı,
28-Emlak ve İstimlak Dairesi Başkanlığı’nın, Bursa İli, Keles İlçesi, Cuma Mahallesi, 16 ada, 117 parsel üzerinde bulunan bir adet spor salonu tesisinin mülkiyetinin Büyükşehir Belediyesi’ne devri ile ilgili yazısı,
29-İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı’nın, 1/25000 ölçekli Nazım İmar Planı, 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı ve 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı plan değişiklik talepleri ile ilgili yazısı,
30-İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı’nın, Bursa İli, Osmangazi İlçesi, Gaziakdemir Mahallesi, 3907 ada, 3 parsele ilişkin Bursa Büyükşehir Belediye Meclisi’nin, 20.05.2014 tarih ve 518 sayılı kararı ile onaylanan 1/1000 ölçekli Stadyum Caddesi Koruma Amaçlı Uygulama İmar Planı ve 1/5000 ölçekli Osmangazi Nazım İmar Planı, Bursa 2. İdare Mahkemesi’nin, 2014/986 E. sayılı davada 08.09.2015 tarihli kararıyla dava konusu işlemlerin İptal Kararı ile ilgili yazısı,
31-İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı’nın, Yıldırım İlçesi, Piremir Mahallesi, koordinatları belirtilen alanlara ilişkin Büyükşehir Belediye Meclisi’nin, 17.07.2008 gün ve 486 sayılı kararı ile onaylı 1/5000 ölçekli Yıldırım Nazım İmar Planına karşı Orman Genel Müdürlüğü’ne izafeten Bursa Orman İşletme Müdürlüğü tarafından açılan davada, Bursa 1. İdare Mahkemesi’nin, 2014/1498 E. sayılı İptal Kararı ile ilgili yazısı,
32-İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı’nın, Yıldırım İlçesi, Davutkadı, Yeşilyayla, Değirmenlikızık Mahalleleri kapsamında muhtelif parsellerin Otopark Alanı’na alınmasına ait Büyükşehir Belediye Meclisi’nin, 20.02.2015 gün ve 388 sayılı kararı ile onaylanan 1/5000-1/1000 ölçekli İmar Plan değişikliklerine ilişkin Bursa 2. İdare Mahkemesi’nin, 2015/613 E. ve 30.09.2015 tarihli “Yürütmesinin Durdurulmasına” kararı ile ilgili yazısı,
33-İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı’nın, Bursa İli, Yenişehir Belediye Meclisi’nin, 19.10.2015 tarih ve 58,60,62 sayılı Meclis Kararları ile onaylanan 1/1000 ölçekli Revizyon Uygulama İmar Planı değişiklikleri.

3-KOMİSYONLARDAN GELEN EVRAKLAR;

1-Plan ve Bütçe Komisyonu’nun, Kestel Belediyesi katı atıklarının Katı Atık Depolama Sahası’na taşınması bedelinin Büyükşehir Belediyesi tarafından karşılanması ile ilgili raporu,
2-Plan ve Bütçe Komisyonu’nun, Osmangazi İlçesi, Gülbahçe Mahallesi, Yenidoğan Camii çevresinde yer alan “Dini Tesis Alanı”nda kalan taşınmazların ve bu taşınmazlar üzerinde kalan bina, bina eklentileri ve ağaçların kamulaştırılmak üzere Belediyemiz X. Beş Yıllık Kamulaştırma İmar Programının 2011-2015 yılı dilimine ek olarak alınması ile ilgili raporu,
3-Plan ve Bütçe Komisyonu’nun, Nilüfer İlçesi, Hasanağa Mahallesi, 568,3505,3508 ve 3842 parsel sayılı taşınmazların kamulaştırılmak üzere Belediyemiz X. Beş Yıllık Kamulaştırma İmar Programının 2011-2015 yılı dilimine ek olarak alınması ile ilgili raporu,
4-Plan ve Bütçe Komisyonu’nun, Yıldırım İlçesi, Yiğitler Mahallesi, İsmail Hakkı Hazretleri Camii’nin önünde bulunan 3 adet arsanın kamulaştırılmak üzere Belediyemiz X. Beş Yıllık Kamulaştırma İmar Programının 2011-2015 yılı dilimine ek olarak alınması ile ilgili raporu,
5-Plan ve Bütçe Komisyonu’nun, Mülkiyeti Belediyemize ait Osmangazi İlçesi, Akpınar Mahallesi, 6106 ada, 29 parsel sayılı taşınmazdaki hissemizin Osmangazi Belediyesi’ne bedelsiz devri ile ilgili raporu,
6-Plan ve Bütçe Komisyonu’nun, Mülkiyeti Büyükşehir Belediyesi’ne ait Bursa İli, Osmangazi İlçesi, Kuruçeşme Mahallesi, Bursa Surları’nın 4268 ada, 147 parseldeki alanın BURFAŞ’a tahsisi ile ilgili raporu,
7-Plan ve Bütçe Komisyonu’nun, Doğanbey, Kiremitçi ve Tayakadın Bölgesi, 1625 ada, 75 parsel üzerindeki Tarihi Kiremitçi Hamamı’nın satın alınması ile ilgili raporu,
8-Plan ve Bütçe Komisyonu’nun, Mustafakemalpaşa İlçesi, Karacalar Mahallesi, 68 parsel sayılı 11.700,00 m2 yüzölçümlü mezarlık vasıflı taşınmaz alınması ile ilgili raporu,
9-Plan ve Bütçe Komisyonu’nun, Bursa Büyükşehir Belediyesi 2015 Mali Yılı Gelir Tarifesi’nin 10. maddesinde değişikli yapılması ile ilgili raporu,
10-Plan ve Bütçe Komisyonu’nun, Gemlik İlçesi, Kayhan Mahallesi’nde Kentsel Dönüşüm ve Gelişim Proje Alanı ilan edilen bölgedeki hak sahiplerine verilen kira yardımı süresinin uzatılması ile ilgili raporu,

2/6

 


11-Hukuk Komisyonu’nun, Mudanya Belediye Meclisi’nin, 02.09.2015 tarih ve 2015/229 sayılı “Sınır Tespiti” hakkındaki Meclis Kararı ile ilgili raporu,
12-Hukuk Komisyonu’nun, İtfaiye Dairesi Başkanlığı’nın Gönüllü İtfaiyecilik Yönetmeliği ile ilgili raporu,
13-Ulaşım Komisyonu’nun, Bursa Büyükşehir Belediyesi 2015 Mali Yılı Gelir Tarifesi’nin 37/B maddesinde değişikli yapılması ile ilgili raporu,
14-Çevre ve Sağlık Komisyonu’nun, Bursa Entegre Katı Atık Yönetim Planı ile ilgili raporu,
15-İmar ve Bayındırlık Komisyonu’nun, Osmangazi Belediyesi’ne ait 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı değişiklikleri ile ilgili raporu,
16-İmar ve Bayındırlık Komisyonu’nun, Yıldırım Belediyesi’ne ait 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı değişiklikleri ile ilgili raporu,
17-İmar ve Bayındırlık Komisyonu’nun, Nilüfer Belediyesi’ne ait 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı değişiklikleri ile ilgili raporu,
18-İmar ve Bayındırlık Komisyonu’nun, İnegöl Belediyesi’ne ait 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı değişiklikleri ile ilgili raporu,
19-İmar ve Bayındırlık Komisyonu’nun, Gemlik Belediyesi’ne ait 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı değişiklikleri ile ilgili raporu,
20-İmar ve Bayındırlık Komisyonu’nun, Mustafakemalpaşa Belediyesi’ne ait 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı değişiklikleri ile ilgili raporu,
21-İmar ve Bayındırlık Komisyonu’nun, Karacabey Belediyesi’ne ait 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı değişiklikleri ile ilgili raporu,
22-İmar ve Bayındırlık Komisyonu’nun, Mudanya Belediyesi’ne ait 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı değişiklikleri ile ilgili raporu,
23-İmar ve Bayındırlık Komisyonu’nun, Orhangazi Belediyesi’ne ait 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı değişiklikleri ile ilgili raporu,
24-İmar ve Bayındırlık Komisyonu’nun, Gürsu Belediyesi’ne ait 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı değişiklikleri ile ilgili raporu,
25-İmar ve Bayındırlık Komisyonu’nun, Kestel Belediyesi’ne ait 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı değişiklikleri ile ilgili raporu,
26-İmar ve Bayındırlık Komisyonu’nun, Osmangazi İlçesi, Demirtaş Sakarya Mahallesi, 7762 ada, 1 ve 4 parsellerin “Orta Yoğunluklu Gelişme Konut Alanı”na alınmasına ilişkin 1/25000 ölçekli Merkez Planlama Bölgesi Nazım İmar Planı ve “250 kişi/ha Yoğunluklu Öneri Konut Alanı, Parklar ve Dinlenme Alanı ve Yol Alanı”na alınmasına ilişkin 1/5000 ölçekli Demirtaş Nazım İmar Planı değişikliği ile ilgili raporu,
27-İmar ve Bayındırlık Komisyonu’nun, Bursa Büyükşehir Belediye Meclisi’nin, 23.07.2015 gün ve 1410 sayılı kararı ile onaylanan, Osmangazi İlçesi, Yunuseli Mahallesi, 7537 ada, 1 parsel, 7538 ada, 1 parsel, 7539 ada, 1-2 parsellerin “Ticaret-Konut Alanı”na alınmasına ilişkin 1/25000 ölçekli Merkez Planlama Bölgesi Nazım İmar Planı ve 1/5000 ölçekli Osmangazi Nazım İmar Planı değişikliklerine askı itirazları ile ilgili raporu,
28-İmar ve Bayındırlık Komisyonu’nun, Osmangazi İlçesi, Armutköy Mahallesi, 4376 ada, 24 parselin “Tarımsal Niteliği Korunacak Alan ve Tarım ve Hayvancılık Tesis Alanı”na alınmasına ilişkin 1/25000 ölçekli Merkez Planlama Bölgesi Nazım İmar Planı ve 1/5000 ölçekli Osmangazi Nazım İmar Planı değişiklikleri ile ilgili raporu,
29-İmar ve Bayındırlık Komisyonu’nun, Bursa Büyükşehir Belediye Meclisi´nin, 23.07.2015 tarih ve 1457 sayılı kararı ile onaylanan, Yunuseli Alman Kanalı-Yeniceabat Mahallesi- As Merkez Arası Bağlantı Yolu Projesi’ne ilişkin 1/25000 -1/5000 -1/1000 ölçekli İmar Planı değişikliklerine yapılan askı itirazları ile ilgili raporu,
30-İmar ve Bayındırlık Komisyonu’nun, Yıldırım İlçesi, Baruthane, Selçukbey, Siteler Mahalleleri kapsamında muhtelif parsellerin Otopark Alanı’na alınmasına ait Büyükşehir Belediye Meclisi’nin, 28.07.2015 gün ve 1554 sayılı kararı ile onaylanan 1/1000 ölçekli İmar Plan değişikliklerine ilişkin yapılan askı itirazları ile ilgili raporu,
31-İmar ve Bayındırlık Komisyonu’nun, Yıldırım İlçesi, Kâzımkarabekir Mahallesi, 2834 ada, 1-2-3-25 parsellere ilişkin 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı değişikliği ile ilgili raporu,

3/6

 

 

32-İmar ve Bayındırlık Komisyonu’nun, Büyükşehir Belediye Meclisi’nin, 17.06.2015 gün ve 1232 sayılı kararı ile onaylanan, Nilüfer İlçesi, Balat Mahallesi’nde hızlı tren hattı çevresindeki çeşitli kentsel fonksiyonların düzenlenmesine ilişkin 1/5000 ölçekli Nilüfer Nazım İmar Plan değişikliğine askı itirazı ile ilgili raporu,
33-İmar ve Bayındırlık Komisyonu’nun, Bursa Büyükşehir Belediye Meclisi’nin, 23.07.2015 tarih ve 1437 sayılı kararı ile onaylanan, Nilüfer İlçesi, Ataevler Mahallesi, 1228 ada, 1 parsele ilişkin 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı değişikliğine yapılan askı itirazları ile ilgili raporu,
34-İmar ve Bayındırlık Komisyonu’nun, Bursa Büyükşehir Belediye Meclisi’nin, 23.07.2015 tarih ve 1443 sayılı kararı ile onaylanan, Nilüfer İlçesi, Fethiye Mahallesi, 1915 ada, 4 parsele ilişkin 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı değişikliğine yapılan askı itirazları ile ilgili raporu,
35-İmar ve Bayındırlık Komisyonu’nun, Bursa Büyükşehir Belediye Meclisi’nin, 23.07.2015 tarih ve 1432 sayılı kararı ile onaylanan, Nilüfer İlçesi, Çalı Mahallesi, Palangalar Mevkii ve yakın çevresine ilişkin 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı değişikliğine yapılan askı itirazları ile ilgili raporu,
36-İmar ve Bayındırlık Komisyonu’nun, Nilüfer İlçesi, Alaaddinbey Mahallesi, 2775 ada, 4 parselin “Turizm Alanı”na alınmasına ilişkin 1/5000 ölçekli Nilüfer Nazım İmar Planı değişikliği ile ilgili raporu,
37-İmar ve Bayındırlık Komisyonu’nun, Nilüfer İlçesi, Beşevler Mahallesi, 331 ada, 11 parselin Ticaret+Konut Alanı’na alınmasına ilişkin 1/5000 ölçekli Nilüfer Nazım İmar Planı değişikliği ile ilgili raporu,
38-İmar ve Bayındırlık Komisyonu’nun, Nilüfer İlçesi, Konak Mahallesi, 330 ada, 2-3-4-5 parselin “Ticaret Alanı”na alınmasına ilişkin 1/5000 ölçekli Nilüfer Nazım İmar Planı değişikliği ile ilgili raporu,
39-İmar ve Bayındırlık Komisyonu’nun, Nilüfer İlçesi, Özlüce Mahallesi, 4563 ada, 3-4-5-6 parsellerin “Ticaret Alanı”na alınmasına ilişkin 1/5000 ölçekli Nilüfer Nazım İmar Planı değişikliği ile ilgili raporu,
40-İmar ve Bayındırlık Komisyonu’nun, Nilüfer İlçesi, Ürünlü Mahallesi, 2708 ada, 5 parselin Akaryakıt ve LPG Satış İstasyonu’na alınması hakkında 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı değişikliği talebinin Meclis tarafından değerlendirilmeden reddedilmesi işleminin iptaline ilişkin Danıştay 6. Dairesi’nin, 02.07.2015 tarihli Onama Kararı ile ilgili raporu,
41-İmar ve Bayındırlık Komisyonu’nun, Nilüfer İlçesi Ahmetyesevi Mahallesi 4122 ada 5 parselin Ticaret+Konut Alanına alınmasına ilişkin 1/5000 ölçekli Nilüfer Nazım İmar Planı Değişikliği
42-İmar ve Bayındırlık Komisyonu’nun, İnegöl İlçesi, Orhaniye Mahallesi, 1037 ada, 1 nolu parselin “Ticaret-Konut Alanı”na alınmasına ilişkin 1/5000 ölçekli İnegöl Revizyon + İlave Nazım İmar Planı değişikliği ile ilgili raporu,
43-İmar ve Bayındırlık Komisyonu’nun, Büyükşehir Belediye Meclisi’nin, 28.07.2015 tarih ve 1564 sayılı Kararı ile onaylanan, İnegöl İlçesi, Orhaniye Mahallesi’nde, 1079, 1083 ve 1084 nolu imar adaları arasında kalan Tescil Harici Alan’ın bir kısmının “İbadet Alanı”na, buna karşılık 1060 ada, 2 nolu parselin bir kısmının “Belediye Hizmet Alanı”na alınmasına ilişkin “1/5000 ölçekli İnegöl Revizyon + İlave Nazım İmar Planı” değişikliğine yapılan askı itirazı ile ilgili raporu,
44-İmar ve Bayındırlık Komisyonu’nun, İnegöl İlçesi, Yenice Mahallesi, 236 ada, 5 parselin “Orta Yoğunluklu Gelişme Konut Alanı”na alınmasına ilişkin 1/5000 ölçekli Yeniceköy Nazım İmar Planı Revizyonu değişikliği ile ilgili raporu,
45-İmar ve Bayındırlık Komisyonu’nun, Mustafakemalpaşa İlçesi, Atatürk Mahallesi, 767 ada, 25 parsele ilişkin 1/5000 ölçekli Mustafakemalpaşa Nazım İmar Planı değişikliği talebi ile ilgili raporu,
46-İmar ve Bayındırlık Komisyonu’nun, Orhangazi İlçesi, Hürriyet Mahallesi, 723 ada, 1 parselin "Akaryakıt, LPG ve Servis İstasyonu"na alınmasına ilişkin 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı değişikliği ile ilgili raporu,
47-İmar ve Bayındırlık Komisyonu’nun, BUSKİ talebi doğrultusunda Kestel İlçesi, Gözede Mahallesi, 131 ada, 9,10,11, 12,13,14,15,17,18 ve 19 nolu parsellerin İçme Suyu Tesisleri Alanı olması hakkında 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı ve 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı talepleri ile ilgili raporu,
48-İmar ve Bayındırlık Komisyonu’nun, Büyükşehir Belediye Meclisi’nce onaylanan 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı değişikliklerine ilişkin Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü’nün yeniden değerlendirme yazısı ile ilgili raporu,


4/6

 

 

49-İmar ve Bayındırlık Komisyonu’nun, Nilüfer Belediye Meclisi’nin, 04.03.2015/197, 04.02.2015/95, 09.01.2015/70, 71, 07.01.2015/26, 03.12.2014/906 sayılı Kararları ile uygun bulunan ve Bursa Büyükşehir Belediye Meclisi’nin, 24.03.2015/674, 19.03.2015/536, 20.02.2015/324, 22.01.2015/73 sayılı Kararları ile onaylanan 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı değişikliklerine ilişkin Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü’nün yeniden değerlendirme yazısı ile ilgili raporu,
50-İmar ve Bayındırlık Komisyonu’nun, Bursa Büyükşehir Belediye Meclisi’nin, 16.04.2015 gün ve 771 sayılı Kararı ile onaylanan Nilüfer İlçesi, Görükle Mahallesi, 5755 ada, 1 parsel 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı değişikliğine ilişkin Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü’nün yeniden değerlendirme yazısı ile ilgili raporu,
51-İmar ve Bayındırlık Komisyonu’nun, Bursa Büyükşehir Belediye Meclisi’nin, 16.04.2015 gün ve 776 sayılı Kararı ile onaylanan Nilüfer İlçesi, Ertuğrul Mahallesi, 974, 975, 977, 980 ve 981 adalar 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı değişikliğine ilişkin Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü’nün yeniden değerlendirme yazısı ile ilgili raporu,
52-İmar ve Bayındırlık Komisyonu’nun, Bursa Büyükşehir Belediye Meclisi’nin, 16.04.2015 gün ve 770 sayılı Kararı ile onaylanan Nilüfer İlçesi, Özlüce Mahallesi, 4563 ada, 8 parsel, 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı değişikliğine ilişkin Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü’nün yeniden değerlendirme yazısı ile ilgili raporu,
53-İmar ve Bayındırlık Komisyonu’nun, Bursa Büyükşehir Belediye Meclisi’nin, 24.03.2015/677 ve 19.03.2015/558 sayılı Kararı ile onaylanan Nilüfer İlçesi, Odunluk Mahallesi, 4622-4644-4699 Ada 7/3-4/4 parseller ile Demirci Mahallesi, 4269/4268 ada, 5-6-7/1 parseller 1/5000 ölçekli Nilüfer Nazım İmar Planı değişikliğine ilişkin Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü’nün yeniden değerlendirme yazısı ile ilgili raporu,
54-İmar ve Bayındırlık Komisyonu’nun, Nilüfer Belediye Meclisi’nin, 06.04.2015/390, 01.04.2015/317-312-324-320-323-318-314-327-319 ve 04.03.2015/198 sayılı Kararları ile uygun bulunan ve Bursa Büyükşehir Belediye Meclisi’nin, 21.05.2015/977 sayılı Kararı ile onaylanan 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı değişikliklerine ilişkin Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü’nün yeniden değerlendirme yazısı ile ilgili raporu,
55-İmar ve Bayındırlık Komisyonu’nun, Bursa Büyükşehir Belediye Meclisi’nin, 29.05.2015/1129 ve 21.05.2015/999 sayılı Kararı ile onaylanan Nilüfer İlçesi, Odunluk Mahallesi, 253 ada, 17 parsel ile Işıktepe Mahallesi, 1/5000 ölçekli Nilüfer Nazım İmar Planı değişikliğine ilişkin Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü’nün yeniden değerlendirme yazısı ile ilgili raporu,
56-İmar ve Bayındırlık Komisyonu’nun, Bursa Büyükşehir Belediye Meclisi’nin, 24.02.2015 tarih ve 466 sayılı Kararı ile onaylanan İnegöl İlçesi, Burhaniye Mahallesi, 535 ada, 12 parsel ve 1355 ada, 2 parsel bitişiğinde yer alan Tescil Harici Alan’a ait 1/5000 ölçekli İnegöl Revizyon+İlave Nazım İmar Planı değişikliğine ilişkin Bursa Valiliği, Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü’nün yeniden değerlendirme yazısı ile ilgili raporu,
57-İmar ve Bayındırlık Komisyonu’nun, Bursa Büyükşehir Belediye Meclisi’nin, 24.02.2015 tarih ve 467 sayılı Kararı ile onaylanan İnegöl İlçesi, Cerrah Mahallesi, 218 ada, 236 parsele ait 1/25000 ölçekli İnegöl (Bursa) Çevre Düzeni Planı Revizyonu” değişikliği ile 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı’na ilişkin Bursa Valiliği, Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü’nün yeniden değerlendirme yazısı ile ilgili raporu,
58-İmar ve Bayındırlık Komisyonu’nun, Bursa Büyükşehir Belediye Meclisi’nin, 17.06.2015 gün ve 1205 sayılı Kararı ile onaylanan Osmangazi İlçesi, Altınova Mahallesi, 3198 ada, 75 parselde Yol Alanı’nda geometrik düzenleme yapılması ile ilgili 1/1000 ölçekli Yalova Yolu I. Bölge Uygulama İmar Planı değişikliğine ilişkin Bursa Valiliği, Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü’nün yeniden değerlendirme yazısı ile ilgili raporu,
59-İmar ve Bayındırlık Komisyonu’nun, Bursa Büyükşehir Belediye Meclisi’nin, 23.06.2015 gün ve 1323 sayılı Kararı ile onaylanan Osmangazi İlçesi, Yunuseli Mahallesi, muhtelif ada ve parsellerde Bursa 1. İdare Mahkemesi’nin kararı doğrultusunda yapılan 1/5000 ölçekli Osmangazi Nazım İmar Planı değişikliğine ilişkin Bursa Valiliği, Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü’nün yeniden değerlendirme yazısı ile ilgili raporu,
60-İmar ve Bayındırlık Komisyonu’nun, Gemlik İlçesi Umurbey-Osmaniye Mahallelerinde Mezarlık Alanı Planlanmasına İlişkin 1/25000-1/5000-1/1000 ölçekli İmar Planı değişiklikleri askı itirazı ile ilgili raporu,
61-İmar ve Bayındırlık Komisyonu’nun, Bursa Büyükşehir Belediye Meclisi’nin, 24.03.2015 gün ve 673 sayılı Kararı ile onaylanan Mudanya Belediye Meclisi’ne ait kararlara ilişkin Bursa Valiliği, Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü’nün yeniden değerlendirme yazısı ile ilgili raporu,

5/6

 


62-İmar ve Bayındırlık Komisyonu’nun, Büyükşehir Belediye Meclisi´nin, 24.02.2015 tarih ve 464 sayılı Kararı ile onaylanan Mustafakemalpaşa İlçesi, Hamidiye Mahallesi, 699 ada, 14 parsele ilişkin 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı değişikliğinin Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü tarafından yeniden değerlendirilmesi talebi ile ilgili raporu,
63-İmar ve Bayındırlık Komisyonu’nun, Büyükşehir Belediye Meclisi´nin, 19.03.2015 tarih ve 543 sayılı Kararı ile onaylanan Mustafakemalpaşa İlçesi, Devecikonağı Mahallesi, Kızkayası Mevkii Kızkayası HES 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı’nın Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü yeniden değerlendirilmesi talebi ile ilgili raporu,
64-İmar ve Bayındırlık Komisyonu’nun, Büyükşehir Belediye Meclisi´nin, 19.03.2015 tarih ve 543 sayılı Kararı ile onaylanan Mustafakemalpaşa İlçesi, 808, 811, 933, 351 ve 742 nolu adalarda yapılan 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı değişikliğinin Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü tarafından yeniden değerlendirilmesi talebi ile ilgili raporu,
65-İmar ve Bayındırlık Komisyonu’nun, Büyükşehir Belediye Meclisi´nin, 21.05.2015 tarih ve 933 sayılı Kararı ile onaylanan Mustafakemalpaşa İlçesi, Orta Mahalle, 208 ada, 1 parselin doğusundaki Tescil Harici Alan, 716 ada, 3-10 parsellere ilişkin 1/5000 ölçekli Mustafakemalpaşa Nazım İmar Planı değişikliğinin Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü tarafından yeniden değerlendirilmesi talebi ile ilgili raporu,
66-İmar ve Bayındırlık Komisyonu’nun, Büyükşehir Belediye Meclisi´nin, 20.02.2015 tarih ve 320 sayılı Kararı ile onaylanan Mustafakemalpaşa İlçesi, Kavaklı Mahallesi, 2798 parsele ilişkin 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı değişikliğinin Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü tarafından yeniden değerlendirilmesi talebi ile ilgili raporu,
67-İmar ve Bayındırlık Komisyonu’nun, Büyükşehir Belediye Meclisi´nin, 22.01.2015 tarih ve 154 sayılı Kararı ile onaylanan Mustafakemalpaşa İlçesi, Kavaklı Mahallesi sınırları dahilinde bulunan Tatkavaklı Kavşak Projesi´ne ilişkin 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı değişikliğinin Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü tarafından yeniden değerlendirilmesi talebi ile ilgili raporu,
68-İmar ve Bayındırlık Komisyonu’nun, Büyükşehir Belediye Meclisi´nin, 17.06.2015 tarih ve 1247 sayılı Kararı ile onaylanan Mustafakemalpaşa İlçesi, Kavaklı Mahallesi, 1262 parselde bulunan Sağlık Tesisi Alanı’nın kuzeyindeki yolun yeniden düzenlenmesine ilişkin 1/1000 ölçekli Tatkavaklı Uygulama İmar Planı değişikliğinin Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü tarafından yeniden değerlendirilmesi talebi ile ilgili raporu,
69-İmar ve Bayındırlık Komisyonu’nun, Büyükşehir Belediye Meclisi´nin, 24.02.2015 tarih ve 463 sayılı Kararı ile onaylanan Mustafakemalpaşa İlçesi, Yeşilova Mahallesi, 3248 parsele ilişkin 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı değişikliğinin Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü tarafından yeniden değerlendirilmesi talebi ile ilgili raporu,
70-İmar ve Bayındırlık Komisyonu’nun, Büyükşehir Belediye Meclisi´nin, 24.02.2015 tarih ve 465 sayılı Kararı ile onaylanan Mustafakemalpaşa İlçesi, Yeşilova Mahallesi, 3248 parsele ilişkin 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı değişikliğinin Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü tarafından yeniden değerlendirilmesi talebi ile ilgili raporu,
71-İmar ve Bayındırlık Komisyonu’nun, Büyükşehir Belediye Meclisi´nin, 24.02.2015 tarih ve 463 sayılı Kararı ile onaylanan Mustafakemalpaşa İlçesi, Atariye Mahallesi, 125 ada, 421 parsele ilişkin 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı değişikliğinin Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü tarafından yeniden değerlendirilmesi talebi ile ilgili raporu.

 


Recep ALTEPE
Mak. Müh.
Büyükşehir Belediye Başkanı

19.11.2015 Tarihli Meclis Kararları

Meclis kararları henüz yayınlanmamıştır...

 Büyükşehir Belediye Meclisi’nin, 19 KASIM 2015 Perşembe günü saat 15.00’de Zafer Mahallesi, Ankara Yolu Caddesi, D Blok Kat:1 Osmangazi/Bursa adresine (Büyükşehir Belediyesi Yeni Hizmet Binası Meclis Toplantı Salonu) yaptığı 2014/2019 seçim döneminin 20 nci, 2 nci dönemin 10 uncu OLAĞAN toplantısının 1. Birleşiminde alınan Kararların Özetidir.

1-Okunan Geçen Toplantı Zaptı’nın; Büyükşehir Belediye Meclisi’nin, 23.07.2015 tarih ve 1468 sayılı Meclis Kararının; “Meclis Kararında geçen 5393 sayılı Belediye Kanunu’nun 17 p) ve 75. maddeleri uyarınca” ifadesinin “5393 sayılı Belediye Kanunu’nun 18 p) ve 74. maddeleri uyarınca” şeklinde düzeltilerek;

Büyükşehir Belediye Meclisi’nin, 22.10.2015 tarih ve 1906 sayılı Meclis Kararının “İmar ve Bayındırlık Komisyonu’na söz konusu tarihi itibariyle henüz havale edilmemiş olması sebebiyle sehven alınan kararın iptal edilmesine” şeklinde düzeltilerek;

Büyükşehir Belediye Meclisi’nin, 22.10.2015 tarih ve 1955 sayılı Kararının “Meclis Kararındaki ’17.06.2015/1225’ ifadesinin ‘13.11.2014/1225’ olarak değiştirilmesi” şeklinde düzeltilerek kabulüne;

27.10.2015 günlü OLAĞAN toplantısının 2. Birleşimine ait Zaptın aynen kabulüne,

2-Başkanlık Makamı’nın, Harmancık Belediyesi’nin 2016 Mali Yılı Hazırlık Bütçesi ile ilgili yazısının Plan ve Bütçe Komisyonu’na havalesine, 

3-Başkanlık Makamı’nın, Büyükorhan Belediyesi’nin 2016 Mali Yılı Hazırlık Bütçesi ile ilgili yazısının Plan ve Bütçe Komisyonu’na havalesine,

4-Başkanlık Makamı’nın, Keles Belediyesi’nin 2016 Mali Yılı Hazırlık Bütçesi ile ilgili yazısının Plan ve Bütçe Komisyonu’na havalesine, 

5-Başkanlık Makamı’nın, Orhaneli Belediyesi’nin 2016 Mali Yılı Hazırlık Bütçesi ile ilgili yazısının Plan ve Bütçe Komisyonu’na havalesine,

6-Başkanlık Makamı’nın, İznik Belediyesi’nin 2016 Mali Yılı Hazırlık Bütçesi ile ilgili yazısının Plan ve Bütçe Komisyonu’na havalesine,

7-Başkanlık Makamı’nın, Kestel Belediyesi’nin 2016 Mali Yılı Hazırlık Bütçesi ile ilgili yazısının Plan ve Bütçe Komisyonu’na havalesine,

8-Başkanlık Makamı’nın, Yenişehir Belediyesi’nin 2016 Mali Yılı Hazırlık Bütçesi ile ilgili yazısının Plan ve Bütçe Komisyonu’na havalesine,

9-Başkanlık Makamı’nın, Gürsu Belediyesi’nin 2016 Mali Yılı Hazırlık Bütçesi ile ilgili yazısının Plan ve Bütçe Komisyonu’na havalesine,

10-Başkanlık Makamı’nın, Orhangazi Belediyesi’nin 2016 Mali Yılı Hazırlık Bütçesi ile ilgili yazısının Plan ve Bütçe Komisyonu’na havalesine,

11-Başkanlık Makamı’nın, Mudanya Belediyesi’nin 2016 Mali Yılı Hazırlık Bütçesi ile ilgili yazısının Plan ve Bütçe Komisyonu’na havalesine,

12-Başkanlık Makamı’nın, Karacabey Belediyesi’nin 2016 Mali Yılı Hazırlık Bütçesi ile ilgili yazısının Plan ve Bütçe Komisyonu’na havalesine,

13-Başkanlık Makamı’nın, Mustafakemalpaşa Belediyesi’nin 2016 Mali Yılı Hazırlık Bütçesi ile ilgili yazısının Plan ve Bütçe Komisyonu’na havalesine,

14-Başkanlık Makamı’nın, Gemlik Belediyesi’nin 2016 Mali Yılı Hazırlık Bütçesi ile ilgili yazısının Plan ve Bütçe Komisyonu’na havalesine,

15-Başkanlık Makamı’nın, İnegöl Belediyesi’nin 2016 Mali Yılı Hazırlık Bütçesi ile ilgili yazısının Plan ve Bütçe Komisyonu’na havalesine,

16-Başkanlık Makamı’nın, Nilüfer Belediyesi’nin 2016 Mali Yılı Hazırlık Bütçesi ile ilgili yazısının Plan ve Bütçe Komisyonu’na havalesine,

17-Başkanlık Makamı’nın, Yıldırım Belediyesi’nin 2016 Mali Yılı Hazırlık Bütçesi ile ilgili yazısının Plan ve Bütçe Komisyonu’na havalesine,

18-Başkanlık Makamı’nın, Osmangazi Belediyesi’nin 2016 Mali Yılı Hazırlık Bütçesi ile ilgili yazısının Plan ve Bütçe Komisyonu’na havalesine,

19-Başkanlık Makamı’nın, Büyükşehir Belediyesi’nin 2016 Mali Yılı Hazırlık Bütçesi ile ilgili yazısının Plan ve Bütçe Komisyonu’na havalesine,

20-Mali Hizmetler Dairesi Başkanlığı’nın, 2016 Mali Yılı Gelir Tarifesi ile ilgili yazısının Plan ve Bütçe Komisyonu’na havalesine,

21-Mali Hizmetler Dairesi Başkanlığı’nın, 2016 Yılı Performans Programı ile ilgili yazısının Plan ve Bütçe Komisyonu’na havalesine,

22-İnsan Kaynakları ve Eğitim Dairesi Başkanlığı’nın, Kadro İptal/İhdas ile ilgili yazısının oybirliği ile kabulüne,

23-İnsan Kaynakları ve Eğitim Dairesi Başkanlığı’nın, Sosyal Denge Sözleşmesi hakkında yetki verilmesi ile ilgili yazısının oybirliği ile kabulüne,

24-İnsan Kaynakları ve Eğitim Dairesi Başkanlığı’nın, Sözleşmeli personel istihdamı ile ilgili yazısının oybirliği ile kabulüne,

25-Sosyal Hizmetler Dairesi Başkanlığı’nın, Huzurevi Şube Müdürlüğü Yönetmeliği’nde revizyon yapılması ile ilgili yazısının Hukuk Komisyonu’na havalesine,

26-Sağlık İşleri Dairesi Başkanlığı’nın, İlçe Belediyelerinin cenaze ve defin hizmetleri için malzeme talepleri ile ilgili yazısının Daire Teklifinin; “Orhangazi ve Gemlik İlçelerinin ilave edilmesi” şeklinde düzeltilerek oybirliği ile kabulüne,

27-Destek Hizmetleri Dairesi Başkanlığı’nın, muhtelif marka araçların satışı ile ilgili yazısının oybirliği ile kabulüne,

28-Kültür ve Turizm Dairesi Başkanlığı’nın, Merinos Tekstil Sanayi Müzesi ETN ve TSA Üyeliği ile ilgili yazısının oybirliği ile kabulüne,

29-Emlak ve İstimlak Dairesi Başkanlığı’nın, Bursa İli, Keles İlçesi, Cuma Mahallesi, 16 ada, 117 parsel üzerinde bulunan bir adet spor salonu tesisinin mülkiyetinin Büyükşehir Belediyesi’ne devri ile ilgili yazısının Plan ve Bütçe Komisyonu’na havalesine,

30-İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı’nın, 1/25000 ölçekli Nazım İmar Planı, 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı ve 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı plan değişiklik talepleri ile ilgili yazısının İmar ve Bayındırlık Komisyonu’na havalesine,

31-İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı’nın, Bursa İli, Osmangazi İlçesi, Gaziakdemir Mahallesi, 3907 ada, 3 parsele ilişkin Bursa Büyükşehir Belediye Meclisi’nin, 20.05.2014 tarih ve 518 sayılı kararı ile onaylanan 1/1000 ölçekli Stadyum Caddesi Koruma Amaçlı Uygulama İmar Planı ve 1/5000 ölçekli Osmangazi Nazım İmar Planı, Bursa 2. İdare Mahkemesi’nin, 2014/986 E. sayılı davada 08.09.2015 tarihli kararıyla dava konusu işlemlerin İptal Kararı ile ilgili yazısının İmar ve Bayındırlık Komisyonu’na havalesine,

32-İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı’nın, Yıldırım İlçesi, Piremir Mahallesi, koordinatları belirtilen alanlara ilişkin Büyükşehir Belediye Meclisi’nin, 17.07.2008 gün ve 486 sayılı kararı ile onaylı 1/5000 ölçekli Yıldırım Nazım İmar Planına karşı Orman Genel Müdürlüğü’ne izafeten Bursa Orman İşletme Müdürlüğü tarafından açılan davada, Bursa 1. İdare Mahkemesi’nin, 2014/1498 E. sayılı İptal Kararı ile ilgili yazısının İmar ve Bayındırlık Komisyonu’na havalesine,

33-İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı’nın, Yıldırım İlçesi, Davutkadı, Yeşilyayla, Değirmenlikızık Mahalleleri kapsamında muhtelif parsellerin Otopark Alanı’na alınmasına ait Büyükşehir Belediye Meclisi’nin, 20.02.2015 gün ve 388 sayılı kararı ile onaylanan 1/5000-1/1000 ölçekli İmar Plan değişikliklerine ilişkin  Bursa 2. İdare Mahkemesi’nin, 2015/613 E. ve 30.09.2015 tarihli “Yürütmesinin Durdurulmasına” kararı ile ilgili yazısının İmar ve Bayındırlık Komisyonu’na havalesine,

34-İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı’nın, Bursa İli, Yenişehir Belediye Meclisi’nin, 19.10.2015 tarih ve 58,60,62 sayılı Meclis Kararları ile onaylanan 1/1000 ölçekli Revizyon Uygulama İmar Planı değişiklikleri ile ilgili yazısının İmar ve Bayındırlık Komisyonu’na havalesine,

35-Plan ve Bütçe Komisyonu’nun, Kestel Belediyesi katı atıklarının Katı Atık Depolama Sahası’na taşınması bedelinin Büyükşehir Belediyesi tarafından karşılanması ile ilgili raporunun oybirliği ile kabulüne,

36-Plan ve Bütçe Komisyonu’nun, Osmangazi İlçesi, Gülbahçe Mahallesi, Yenidoğan Camii çevresinde yer alan “Dini Tesis Alanı”nda kalan taşınmazların ve bu taşınmazlar üzerinde kalan bina, bina eklentileri ve ağaçların kamulaştırılmak üzere Belediyemiz X. Beş Yıllık Kamulaştırma İmar Programının 2011-2015 yılı dilimine ek olarak alınması ile ilgili raporunun oybirliği ile kabulüne,

37-Plan ve Bütçe Komisyonu’nun, Nilüfer İlçesi, Hasanağa Mahallesi, 568,3505,3508 ve 3842 parsel sayılı taşınmazların kamulaştırılmak üzere Belediyemiz X. Beş Yıllık Kamulaştırma İmar Programının 2011-2015 yılı dilimine ek olarak alınması ile ilgili raporunun oybirliği ile kabulüne,

38-Plan ve Bütçe Komisyonu’nun, Yıldırım İlçesi, Yiğitler Mahallesi, İsmail Hakkı Hazretleri Camii’nin önünde bulunan 3 adet arsanın kamulaştırılmak üzere Belediyemiz X. Beş Yıllık Kamulaştırma İmar Programının 2011-2015 yılı dilimine ek olarak alınması ile ilgili raporunun oybirliği ile kabulüne,

39-Plan ve Bütçe Komisyonu’nun, Mülkiyeti Belediyemize ait Osmangazi İlçesi, Akpınar Mahallesi, 6106 ada, 29 parsel sayılı taşınmazdaki hissemizin Osmangazi Belediyesi’ne bedelsiz devri ile ilgili raporunun oybirliği ile kabulüne,

40-Plan ve Bütçe Komisyonu’nun, Mülkiyeti Büyükşehir Belediyesi’ne ait Bursa İli, Osmangazi İlçesi, Kuruçeşme Mahallesi, Bursa Surları’nın 4268 ada, 147 parseldeki alanın BURFAŞ’a tahsisi ile ilgili raporunun oybirliği ile kabulüne,

41-Plan ve Bütçe Komisyonu’nun, Doğanbey, Kiremitçi ve Tayakadın Bölgesi, 1625 ada, 75 parsel üzerindeki Tarihi Kiremitçi Hamamı’nın satın alınması ile ilgili raporunun oybirliği ile kabulüne,

42-Plan ve Bütçe Komisyonu’nun, Mustafakemalpaşa İlçesi, Karacalar Mahallesi, 68 parsel sayılı 11.700,00 m2 yüzölçümlü mezarlık vasıflı taşınmaz alınması ile ilgili raporunun oybirliği ile kabulüne,

43-Plan ve Bütçe Komisyonu’nun, Bursa Büyükşehir Belediyesi 2015 Mali Yılı Gelir Tarifesi’nin 10. maddesinde değişikli yapılması ile ilgili raporunun oybirliği ile kabulüne,

44-Plan ve Bütçe Komisyonu’nun, Gemlik İlçesi, Kayhan Mahallesi’nde Kentsel Dönüşüm ve Gelişim Proje Alanı ilan edilen bölgedeki hak sahiplerine verilen kira yardımı süresinin uzatılması ile ilgili raporunun; “300-TL” kira yardımının “350-TL” olması şeklinde düzeltilerek oybirliği ile kabulüne,  

45-Hukuk Komisyonu’nun, Mudanya Belediye Meclisi’nin, 02.09.2015 tarih ve 2015/229 sayılı “Sınır Tespiti” hakkındaki Meclis Kararı ile ilgili raporunun oybirliği ile kabulüne,

46-Hukuk Komisyonu’nun, Gönüllü İtfaiyecilik Yönetmeliği ile ilgili raporunun oybirliği ile kabulüne,

47-Ulaşım Komisyonu’nun, Bursa Büyükşehir Belediyesi 2015 Mali Yılı Gelir Tarifesi’nin 37/B maddesinde değişikli yapılması ile ilgili raporunun oybirliği ile kabulüne,

48-Çevre ve Sağlık  Komisyonu’nun, Bursa Entegre Katı Atık Yönetim Planı ile ilgili raporunun Büyükşehir Belediye Meclisi’nin 24.11.2015 günü saat 17.00’de yapılacak OLAĞAN Toplantısının 2. Birleşiminde görüşülmek üzere ÇERVE VE SAĞLIK KOMİSYONUNA iadesine,

49-İmar ve Bayındırlık Komisyonu’nun, Osmangazi Belediyesi’ne ait 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı değişiklikleri ile ilgili raporunda; Osmangazi Belediye Meclisi’nin, “Uygun Bulunan Kararlar içinde 2. sırada yer alan 07.10.2015 tarih ve 815 sayılı Meclis Kararının”; oyçokluğu (MHP; İhsan BİLGİLİ, İsmail KARAMAN, Kenan ÇAKIR, Mahmut GÖK, Hüsnü DOĞRUOĞLU, Adnan AKIN, Ayhan ÖNAL, Mesut BEDEL, Ercan ÖZEL, Sabri ZÜMRE, Avni Çimen ERİN 11 red – DP; Nurettin ÇETİN 1 red -  80 kabul) ile uygun olduğuna,

 Osmangazi Belediye Meclisi’nin, “Uygun Bulunan Kararlar içinde 5. sırada yer alan 07.10.2015 tarih ve 819 sayılı Meclis Kararının”; oyçokluğu (CHP; Gamze KAYABAŞ, Nilgün BERK, Pelin SEVGİ, Gizem ELMAS, Lütfü GÜNENÇ, Özgür AKSOY, Hasan ERTÜRK, Metin UYANIK, Akın POROY, Erdal AKTUĞ, Engin TAŞDEMİR, Dündar KOYUTÜRK 12 red – DP; Nurettin ÇETİN 1 red -  79 kabul) ile uygun olduğuna,

Osmangazi Belediye Meclisi’nin, “Uygun Bulunan Kararlar içinde 6. sırada yer alan 07.10.2015 tarih ve 820 sayılı Meclis Kararının”; oyçokluğu (CHP; Gamze KAYABAŞ, Nilgün BERK, Pelin SEVGİ, Gizem ELMAS, Lütfü GÜNENÇ, Özgür AKSOY, Hasan ERTÜRK, Metin UYANIK, Akın POROY, Erdal AKTUĞ, Engin TAŞDEMİR, Dündar KOYUTÜRK 12 red – DP; Nurettin ÇETİN 1 red -  79 kabul) ile uygun olduğuna,

Osmangazi Belediye Meclisi’nin, “Uygun Bulunan Kararlar içinde 10. sırada yer alan 07.10.2015 tarih ve 824 sayılı Meclis Kararının”; oyçokluğu (CHP; Gamze KAYABAŞ, Nilgün BERK, Pelin SEVGİ, Gizem ELMAS, Lütfü GÜNENÇ, Özgür AKSOY, Hasan ERTÜRK, Metin UYANIK, Akın POROY, Erdal AKTUĞ, Engin TAŞDEMİR, Dündar KOYUTÜRK 12 red – 80 kabul) ile uygun olduğuna,

Osmangazi Belediye Meclisi’nin, “Uygun Bulunan Kararlar içinde 11. sırada yer alan 07.10.2015 tarih ve 825 sayılı Meclis Kararının”; oyçokluğu (CHP; Gamze KAYABAŞ, Nilgün BERK, Pelin SEVGİ, Gizem ELMAS, Lütfü GÜNENÇ, Özgür AKSOY, Hasan ERTÜRK, Metin UYANIK, Akın POROY, Erdal AKTUĞ, Engin TAŞDEMİR, Dündar KOYUTÜRK 12 red –MHP; İhsan BİLGİLİ, İsmail KARAMAN, Kenan ÇAKIR, Mahmut GÖK, Hüsnü DOĞRUOĞLU, Adnan AKIN, Ayhan ÖNAL, Mesut BEDEL, Ercan ÖZEL, Sabri ZÜMRE, Avni Çimen ERİN 11 red – DP; Nurettin ÇETİN 1 red - 68 kabul) ile uygun olduğuna,

Osmangazi Belediye Meclisi’nin, “Uygun Bulunan Kararlar içinde 14. sırada yer alan 07.10.2015 tarih ve 828 sayılı Meclis Kararının”; oyçokluğu (CHP; Gamze KAYABAŞ, Nilgün BERK, Pelin SEVGİ, Gizem ELMAS, Lütfü GÜNENÇ, Özgür AKSOY, Hasan ERTÜRK, Metin UYANIK, Akın POROY, Erdal AKTUĞ, Engin TAŞDEMİR, Dündar KOYUTÜRK 12 red –MHP; İhsan BİLGİLİ, İsmail KARAMAN, Kenan ÇAKIR, Mahmut GÖK, Hüsnü DOĞRUOĞLU, Adnan AKIN, Ayhan ÖNAL, Mesut BEDEL, Ercan ÖZEL, Sabri ZÜMRE, Avni Çimen ERİN 11 red – DP; Nurettin ÇETİN 1 red - 68 kabul) ile uygun olduğuna,

Osmangazi Belediye Meclisi’nin, “Uygun Bulunan Kararlar içinde 23. sırada yer alan 07.10.2015 tarih ve 837 sayılı Meclis Kararının”; oyçokluğu (CHP; Gamze KAYABAŞ, Nilgün BERK, Pelin SEVGİ, Gizem ELMAS, Lütfü GÜNENÇ, Özgür AKSOY, Hasan ERTÜRK, Metin UYANIK, Akın POROY, Erdal AKTUĞ, Engin TAŞDEMİR, Dündar KOYUTÜRK 12 red – 80 kabul) ile uygun olduğuna ve diğer kararların oybirliği ile kabulüne,

50-İmar ve Bayındırlık Komisyonu’nun, Yıldırım Belediyesi’ne ait 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı değişiklikleri ile ilgili raporunda; Yıldırım Belediye Meclisi’nin, “Uygun Bulunan Kararlar içinde 2. sırada yer alan 07.10.2015 tarih ve 448 sayılı Meclis Kararının”; oyçokluğu (MHP; İhsan BİLGİLİ, İsmail KARAMAN, Kenan ÇAKIR, Mahmut GÖK, Hüsnü DOĞRUOĞLU, Adnan AKIN, Ayhan ÖNAL, Mesut BEDEL, Ercan ÖZEL, Sabri ZÜMRE, Avni Çimen ERİN 11 red – 81 kabul) ile uygun olduğuna,

 Yıldırım Belediye Meclisi’nin, “Uygun Bulunan Kararlar içinde 9. sırada yer alan 07.10.2015 tarih ve 457 sayılı Meclis Kararının”; oyçokluğu (CHP; Gamze KAYABAŞ, Nilgün BERK, Pelin SEVGİ, Gizem ELMAS, Lütfü GÜNENÇ, Özgür AKSOY, Hasan ERTÜRK, Metin UYANIK, Akın POROY, Erdal AKTUĞ, Engin TAŞDEMİR, Dündar KOYUTÜRK 12 red –MHP; İhsan BİLGİLİ, İsmail KARAMAN, Kenan ÇAKIR, Mahmut GÖK, Hüsnü DOĞRUOĞLU, Adnan AKIN, Ayhan ÖNAL, Mesut BEDEL, Ercan ÖZEL, Sabri ZÜMRE, Avni Çimen ERİN 11 red – 69 kabul) ile uygun olduğuna,

Yıldırım Belediye Meclisi’nin, “Uygun Bulunan Kararlar içinde 10. sırada yer alan 07.10.2015 tarih ve 458 sayılı Meclis Kararının”; oyçokluğu (CHP; Gamze KAYABAŞ, Nilgün BERK, Pelin SEVGİ, Gizem ELMAS, Lütfü GÜNENÇ, Özgür AKSOY, Hasan ERTÜRK, Metin UYANIK, Akın POROY, Erdal AKTUĞ, Engin TAŞDEMİR, Dündar KOYUTÜRK 12 red – 80 kabul) ile uygun olduğuna,

Yıldırım Belediye Meclisi’nin, “Uygun Bulunan Kararlar içinde 11. sırada yer alan 07.10.2015 tarih ve 459 sayılı Meclis Kararının”; oyçokluğu (CHP; Gamze KAYABAŞ, Nilgün BERK, Pelin SEVGİ, Gizem ELMAS, Lütfü GÜNENÇ, Özgür AKSOY, Hasan ERTÜRK, Metin UYANIK, Akın POROY, Erdal AKTUĞ, Engin TAŞDEMİR, Dündar KOYUTÜRK 12 red – 80 kabul) ile uygun olduğuna,

Yıldırım Belediye Meclisi’nin, “Uygun Bulunan Kararlar içinde 14. sırada yer alan 07.10.2015 tarih ve 462 sayılı Meclis Kararının”; oyçokluğu (CHP; Gamze KAYABAŞ, Nilgün BERK, Pelin SEVGİ, Gizem ELMAS, Lütfü GÜNENÇ, Özgür AKSOY, Hasan ERTÜRK, Metin UYANIK, Akın POROY, Erdal AKTUĞ, Engin TAŞDEMİR, Dündar KOYUTÜRK 12 red – 80 kabul) ile uygun olduğuna ve diğer kararların oybirliği ile kabulüne, 

 51-İmar ve Bayındırlık Komisyonu’nun, Nilüfer Belediyesi’ne ait 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı değişiklikleri ile ilgili raporunda; Nilüfer Belediye Meclisi’nin, “Değiştirilerek Uygun Bulunan Kararlar içinde 11. sırada yer alan 06.07.2015 tarih ve 740 sayılı Meclis Kararının”; Söz konusu Meclis Kararı ile uygun bulunan imar plan değişikliğinde kat sayısının “5 kat” olarak belirlenmesi şeklinde; oyçokluğu (CHP; Gamze KAYABAŞ, Nilgün BERK, Pelin SEVGİ, Gizem ELMAS, Lütfü GÜNENÇ, Özgür AKSOY, Hasan ERTÜRK, Metin UYANIK, Akın POROY, Erdal AKTUĞ, Engin TAŞDEMİR, Dündar KOYUTÜRK 12 red – 80 kabul) ile değiştirilerek uygun olduğuna;

Nilüfer Belediye Meclisi’nin, “Değiştirilerek Uygun Bulunan Kararlar içinde 12. sırada yer 01.07.2015 tarih ve 634 sayılı Meclis Kararının”; Söz konusu Meclis Kararı ile Büyükşehir Belediye Meclisi’nce değerlendirilmesi kararlaştırılan plan değişikliğinde önerilen 1 nolu plan hükmünün “1.Kentsel dönüşüm yapılması durumunda E: 1,50, Yençok: 18,50 metre olarak uygulanacaktır” şeklinde; oyçokluğu (CHP; Gamze KAYABAŞ, Nilgün BERK, Pelin SEVGİ, Gizem ELMAS, Lütfü GÜNENÇ, Özgür AKSOY, Hasan ERTÜRK, Metin UYANIK, Akın POROY, Erdal AKTUĞ, Engin TAŞDEMİR, Dündar KOYUTÜRK 12 red – 80 kabul) ile değiştirilerek uygun olduğuna,

Nilüfer Belediye Meclisi’nin, “Değiştirilerek Uygun Bulunan Kararlar içinde 13. sırada yer 07.09.2015 tarih 832 sayılı Meclis Kararının”; Söz konusu Meclis Kararı ile Büyükşehir Belediye Meclisi’nce değerlendirilmesi kararlaştırılan plan değişikliğinde kat sayısının 5 kat olarak belirlenmesi şeklinde; oyçokluğu (CHP; Gamze KAYABAŞ, Nilgün BERK, Pelin SEVGİ, Gizem ELMAS, Lütfü GÜNENÇ, Özgür AKSOY, Hasan ERTÜRK, Metin UYANIK, Akın POROY, Erdal AKTUĞ, Engin TAŞDEMİR, Dündar KOYUTÜRK 12 red – 80 kabul) ile değiştirilerek uygun olduğuna,

Nilüfer Belediye Meclisi’nin, “Değiştirilerek Uygun Bulunan Kararlar içinde 14. sırada yer 07.09.2015 tarih 833 sayılı Meclis Kararının”; Söz konusu Meclis Kararı ile Büyükşehir Belediye Meclisi’nce değerlendirilmesi kararlaştırılan plan değişikliğinin aynen kabulü şeklinde; oyçokluğu (CHP; Gamze KAYABAŞ, Nilgün BERK, Pelin SEVGİ, Gizem ELMAS, Lütfü GÜNENÇ, Özgür AKSOY, Hasan ERTÜRK, Metin UYANIK, Akın POROY, Erdal AKTUĞ, Engin TAŞDEMİR, Dündar KOYUTÜRK 12 red – 80 kabul) ile değiştirilerek uygun olduğuna,

Nilüfer Belediye Meclisi’nin, “Değiştirilerek Uygun Bulunan Kararlar içinde 15. sırada yer 07.10.2015 tarih ve 962 sayılı Meclis Kararının”; Söz konusu Meclis Kararı ile uygun bulunmayan plan değişikliğinde kat sayısının 4 kat olarak belirlenmesi ve plan notunun “Parselde hasarlı yapı tespiti yapılarak kentsel dönüşümden yararlanması halinde emsal değeri 0.25 oranında arttırılır.” şeklinde; oyçokluğu (CHP; Gamze KAYABAŞ, Nilgün BERK, Pelin SEVGİ, Gizem ELMAS, Lütfü GÜNENÇ, Özgür AKSOY, Hasan ERTÜRK, Metin UYANIK, Akın POROY, Erdal AKTUĞ, Engin TAŞDEMİR, Dündar KOYUTÜRK 12 red – 80 kabul) ile değiştirilerek uygun olduğuna,

Nilüfer Belediye Meclisi’nin, “Değiştirilerek Uygun Bulunan Kararlar içinde 16. sırada yer 07.10.2015 tarih ve 961 sayılı Meclis Kararının; Söz konusu Meclis Kararı ile Büyükşehir Belediye Meclisi’nce değerlendirilmesi kararlaştırılan plan değişikliğinin aynen kabulü şeklinde; oyçokluğu (CHP; Gamze KAYABAŞ, Nilgün BERK, Pelin SEVGİ, Gizem ELMAS, Lütfü GÜNENÇ, Özgür AKSOY, Hasan ERTÜRK, Metin UYANIK, Akın POROY, Erdal AKTUĞ, Engin TAŞDEMİR, Dündar KOYUTÜRK 12 red – 80 kabul) ile değiştirilerek uygun olduğuna,

Nilüfer Belediye Meclisi’nin, “Değiştirilerek Uygun Bulunan Kararlar içinde 17. sırada yer 01.07.2015 tarih ve 651 sayılı Meclis Kararının; Söz konusu Meclis Kararı ile uygun bulunmayan plan değişikliğinde 2 nolu plan notunun kaldırılarak ve 1 nolu plan notunun “Kentsel dönüşüm yapılması durumunda E=1.95 Yençok:24.50 olarak uygulanacaktır.” şeklinde; oyçokluğu (CHP; Gamze KAYABAŞ, Nilgün BERK, Pelin SEVGİ, Gizem ELMAS, Lütfü GÜNENÇ, Özgür AKSOY, Hasan ERTÜRK, Metin UYANIK, Akın POROY, Erdal AKTUĞ, Engin TAŞDEMİR, Dündar KOYUTÜRK 12 red – 80 kabul) ile değiştirilerek uygun olduğuna,

Nilüfer Belediye Meclisi’nin, “Değiştirilerek Uygun Bulunan Kararlar içinde 18. sırada yer 01.07.2015 tarih ve 650 sayılı Meclis Kararının”; Büyükşehir Belediye Meclisi’nin, 24.11.2015 günü saat 17.00’da yapılacak OLAĞAN Toplantısının 2. Birleşiminde görüşülmek üzere İMAR VE BAYINDIRLIK KOMİSYONUNA iadesine,  şeklinde düzeltilerek kabulüne,

Nilüfer Belediye Meclisi’nin, “Değiştirilerek Uygun Bulunan Kararlar içinde 19. sırada yer 06.07.2015 tarih ve 754 sayılı Meclis Kararının”; Söz konusu Meclis Kararı ile Büyükşehir Belediye Meclisi’nce değerlendirilmesi kararlaştırılan plan değişikliğinde plan notunun “Parselde hasarlı yapı tespiti yapılarak kentsel dönüşümden yararlanması halinde emsal değeri 0.35 oranında arttırılır.” şeklinde; oyçokluğu (CHP; Gamze KAYABAŞ, Nilgün BERK, Pelin SEVGİ, Gizem ELMAS, Lütfü GÜNENÇ, Özgür AKSOY, Hasan ERTÜRK, Metin UYANIK, Akın POROY, Erdal AKTUĞ, Engin TAŞDEMİR, Dündar KOYUTÜRK 12 red – 80 kabul) ile değiştirilerek uygun olduğuna,

Nilüfer Belediye Meclisi’nin, “Değiştirilerek Uygun Bulunan Kararlar içinde 20. sırada yer 06.08.2015 tarih ve 787 sayılı Meclis Kararının”; Söz konusu Meclis Kararı ile Büyükşehir Belediye Meclisi’nce değerlendirilmesi kararlaştırılan plan değişikliğinde Yençok:26.50 ve enerji nakil hattı tarafındaki çekme mesafesinin 10 m. olarak belirlenmesi şeklinde; oyçokluğu (CHP; Gamze KAYABAŞ, Nilgün BERK, Pelin SEVGİ, Gizem ELMAS, Lütfü GÜNENÇ, Özgür AKSOY, Hasan ERTÜRK, Metin UYANIK, Akın POROY, Erdal AKTUĞ, Engin TAŞDEMİR, Dündar KOYUTÜRK 12 red – 80 kabul) ile değiştirilerek uygun olduğuna,

 Nilüfer Belediye Meclisi’nin, “Değiştirilerek Uygun Bulunan Kararlar içinde 21. sırada yer 06.08.2015 tarih ve 783 sayılı Meclis Kararının”; Söz konusu Meclis Kararı ile Büyükşehir Belediye Meclisi’nce değerlendirilmesi kararlaştırılan plan değişikliğinin aynen kabulü şeklinde; oyçokluğu (CHP; Gamze KAYABAŞ, Nilgün BERK, Pelin SEVGİ, Gizem ELMAS, Lütfü GÜNENÇ, Özgür AKSOY, Hasan ERTÜRK, Metin UYANIK, Akın POROY, Erdal AKTUĞ, Engin TAŞDEMİR, Dündar KOYUTÜRK 12 red – 80 kabul) ile değiştirilerek uygun olduğuna,

  Nilüfer Belediye Meclisi’nin, “Değiştirilerek Uygun Bulunan Kararlar içinde 22. sırada yer 06.08.2015 tarih ve 784 sayılı Meclis Kararının”; Söz konusu Meclis Kararı ile Büyükşehir Belediye Meclisi’nce değerlendirilmesi kararlaştırılan plan değişikliğinde 2 nolu plan notunun kaldırılması şeklinde; oyçokluğu (CHP; Gamze KAYABAŞ, Nilgün BERK, Pelin SEVGİ, Gizem ELMAS, Lütfü GÜNENÇ, Özgür AKSOY, Hasan ERTÜRK, Metin UYANIK, Akın POROY, Erdal AKTUĞ, Engin TAŞDEMİR, Dündar KOYUTÜRK 12 red – 80 kabul) ile değiştirilerek uygun olduğuna,

  Nilüfer Belediye Meclisi’nin, “Değiştirilerek Uygun Bulunan Kararlar içinde 23. sırada yer 06.08.2015 tarih ve 778 sayılı Meclis Kararının”; Söz konusu Meclis Kararı ile uygun bulunmayan plan değişikliğinde yükseklik değerinin Yençok:12.50 m. olarak; oyçokluğu (CHP; Gamze KAYABAŞ, Nilgün BERK, Pelin SEVGİ, Gizem ELMAS, Lütfü GÜNENÇ, Özgür AKSOY, Hasan ERTÜRK, Metin UYANIK, Akın POROY, Erdal AKTUĞ, Engin TAŞDEMİR, Dündar KOYUTÜRK 12 red – 80 kabul) ile değiştirilmesinin uygun olduğuna,

  Nilüfer Belediye Meclisi’nin, “Değiştirilerek Uygun Bulunan Kararlar içinde 24. sırada yer 06.08.2015 tarih ve 785 sayılı Meclis Kararının”; Söz konusu Meclis Kararı ile Büyükşehir Belediye Meclisi’nce değerlendirilmesi kararlaştırılan plan değişikliğinde 1 nolu plan notunda E=1.75 değerinin E=1.50 olarak ve Yençok:21.50 m. değerinin Yençok: 18.50 m. olarak; oyçokluğu (CHP; Gamze KAYABAŞ, Nilgün BERK, Pelin SEVGİ, Gizem ELMAS, Lütfü GÜNENÇ, Özgür AKSOY, Hasan ERTÜRK, Metin UYANIK, Akın POROY, Erdal AKTUĞ, Engin TAŞDEMİR, Dündar KOYUTÜRK 12 red – 80 kabul) ile değiştirilmesinin uygun olduğuna,

Nilüfer Belediye Meclisi’nin, “Değiştirilerek Uygun Bulunan Kararlar içinde 25. sırada yer 06.08.2015 tarih ve 786 sayılı Meclis Kararının”; Söz konusu Meclis Kararı ile Büyükşehir Belediye Meclisi’nce değerlendirilmesi kararlaştırılan plan değişikliğinin aynen kabulü şeklinde; oyçokluğu (CHP; Gamze KAYABAŞ, Nilgün BERK, Pelin SEVGİ, Gizem ELMAS, Lütfü GÜNENÇ, Özgür AKSOY, Hasan ERTÜRK, Metin UYANIK, Akın POROY, Erdal AKTUĞ, Engin TAŞDEMİR, Dündar KOYUTÜRK 12 red – 80 kabul) ile değiştirilerek uygun olduğuna ve diğer kararların oybirliği ile kabulüne,

 52-İmar ve Bayındırlık Komisyonu’nun, İnegöl Belediyesi’ne ait 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı değişiklikleri ile ilgili raporunun oybirliği le kabulüne,

53-İmar ve Bayındırlık Komisyonu’nun, Gemlik Belediyesi’ne ait 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı değişiklikleri ile ilgili raporunun oybirliği ile kabulüne,

54-İmar ve Bayındırlık Komisyonu’nun, Mustafakemalpaşa Belediyesi’ne ait 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı değişiklikleri ile ilgili raporunda; Mustafakemalpaşa Belediye Meclisi’nin, “Uygun Bulunan Kararlar içinde 7. sırada yer alan 15.10.2015 tarih ve 308 sayılı Meclis Kararının”; oyçokluğu (CHP; Gamze KAYABAŞ, Nilgün BERK, Pelin SEVGİ, Gizem ELMAS, Lütfü GÜNENÇ, Özgür AKSOY, Hasan ERTÜRK, Metin UYANIK, Akın POROY, Erdal AKTUĞ, Engin TAŞDEMİR, Dündar KOYUTÜRK 12 red – 80 kabul) ile uygun olduğuna ve diğer kararların oybirliği ile kabulüne,

 55-İmar ve Bayındırlık Komisyonu’nun, Karacabey Belediyesi’ne ait 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı değişiklikleri ile ilgili raporunda; Karacabey Belediye Meclisi’nin, “Uygun Bulunan Kararlar içinde 1. sırada yer alan 07.10.2015 tarih ve 120 sayılı Meclis Kararının”; oyçokluğu (MHP; İhsan BİLGİLİ, İsmail KARAMAN, Kenan ÇAKIR, Mahmut GÖK, Hüsnü DOĞRUOĞLU, Adnan AKIN, Ayhan ÖNAL, Mesut BEDEL, Ercan ÖZEL, Sabri ZÜMRE, Avni Çimen ERİN 11 red – DP; Nurettin ÇETİN 1 red -  80 kabul) ile uygun olduğuna,

“Karacabey Belediye Meclisi’nin, Uygun Bulunan Kararlar içinde 2. sırada yer alan 07.10.2015 tarih ve 122 sayılı Meclis Kararının”; oyçokluğu (CHP; Gamze KAYABAŞ, Nilgün BERK, Pelin SEVGİ, Gizem ELMAS, Lütfü GÜNENÇ, Özgür AKSOY, Hasan ERTÜRK, Metin UYANIK, Akın POROY, Erdal AKTUĞ, Engin TAŞDEMİR, Dündar KOYUTÜRK 12 red – DP; Nurettin ÇETİN 1 red -  79 kabul) ile uygun olduğuna ve diğer kararların oybirliği ile kabulüne,

56-İmar ve Bayındırlık Komisyonu’nun, Mudanya Belediyesi’ne ait 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı değişiklikleri ile ilgili raporunun oybirliği ile kabulüne,

57-İmar ve Bayındırlık Komisyonu’nun, Orhangazi Belediyesi’ne ait 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı değişiklikleri ile ilgili raporunun oybirliği ile kabulüne,

58-İmar ve Bayındırlık Komisyonu’nun, Gürsu Belediyesi’ne ait 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı değişiklikleri ile ilgili raporunun oybirliği ile kabulüne,

59-İmar ve Bayındırlık Komisyonu’nun, Kestel Belediyesi’ne ait 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı değişiklikleri ile ilgili raporunda; Kestel Belediye Meclisi’nin, Uygun Bulunan Kararlar içinde 6. sırada yer alan 01.10.2015 tarih ve 277 sayılı Meclis Kararının”; oyçokluğu (MHP; İhsan BİLGİLİ, İsmail KARAMAN, Kenan ÇAKIR, Mahmut GÖK, Hüsnü DOĞRUOĞLU, Adnan AKIN, Ayhan ÖNAL, Mesut BEDEL, Ercan ÖZEL, Sabri ZÜMRE, Avni Çimen ERİN 11 red – 81 kabul) ile uygun olduğuna ve diğer kararların oybirliği ile kabulüne,

60-İmar ve Bayındırlık Komisyonu’nun, Osmangazi İlçesi, Demirtaş Sakarya Mahallesi, 7762 ada, 1 ve 4 parsellerin “Orta Yoğunluklu Gelişme Konut Alanı”na alınmasına ilişkin 1/25000 ölçekli Merkez Planlama Bölgesi Nazım İmar Planı ve “250 kişi/ha Yoğunluklu Öneri Konut Alanı, Parklar ve Dinlenme Alanı ve Yol Alanı”na alınmasına ilişkin 1/5000 ölçekli Demirtaş Nazım İmar Planı değişikliği ile ilgili raporunun oybirliği ile kabulüne,

61-İmar ve Bayındırlık Komisyonu’nun, Bursa Büyükşehir Belediye Meclisi’nin, 23.07.2015 gün ve 1410 sayılı kararı ile onaylanan, Osmangazi İlçesi, Yunuseli Mahallesi, 7537 ada, 1 parsel, 7538 ada, 1 parsel, 7539 ada, 1-2 parsellerin “Ticaret-Konut Alanı”na alınmasına ilişkin 1/25000 ölçekli Merkez Planlama Bölgesi Nazım İmar Planı ve 1/5000 ölçekli Osmangazi Nazım İmar Planı değişikliklerine askı itirazları ile ilgili raporunun oyçokluğu (CHP; Gamze KAYABAŞ, Nilgün BERK, Pelin SEVGİ, Gizem ELMAS, Lütfü GÜNENÇ, Özgür AKSOY, Hasan ERTÜRK, Metin UYANIK, Akın POROY, Erdal AKTUĞ, Engin TAŞDEMİR, Dündar KOYUTÜRK 12 red –MHP; İhsan BİLGİLİ, İsmail KARAMAN, Kenan ÇAKIR, Mahmut GÖK, Hüsnü DOĞRUOĞLU, Adnan AKIN, Ayhan ÖNAL, Mesut BEDEL, Ercan ÖZEL, Sabri ZÜMRE, Avni Çimen ERİN 11 red – DP; Nurettin ÇETİN 1 red - 68 kabul) ile kabulüne,

62-İmar ve Bayındırlık Komisyonu’nun, Osmangazi İlçesi, Armutköy Mahallesi, 4376 ada, 24 parselin “Tarımsal Niteliği Korunacak Alan ve Tarım ve Hayvancılık Tesis Alanı”na alınmasına ilişkin 1/25000 ölçekli Merkez Planlama Bölgesi Nazım İmar Planı ve 1/5000 ölçekli Osmangazi Nazım İmar Planı değişiklikleri ile ilgili raporunun oybirliği ile kabulüne,

63-İmar ve Bayındırlık Komisyonu’nun, Bursa Büyükşehir Belediye Meclisi'nin, 23.07.2015 tarih ve 1457 sayılı kararı ile onaylanan, Yunuseli Alman Kanalı-Yeniceabat Mahallesi- As Merkez Arası Bağlantı Yolu Projesi’ne ilişkin 1/25000 -1/5000 -1/1000 ölçekli İmar Planı değişikliklerine yapılan askı itirazları ile ilgili raporunun oybirliği ile kabulüne,

64-İmar ve Bayındırlık Komisyonu’nun, Yıldırım İlçesi, Baruthane, Selçukbey, Siteler Mahalleleri kapsamında muhtelif parsellerin Otopark Alanı’na alınmasına ait Büyükşehir Belediye Meclisi’nin, 28.07.2015 gün ve 1554 sayılı kararı ile onaylanan 1/1000 ölçekli İmar Plan değişikliklerine ilişkin yapılan askı itirazları ile ilgili raporunun oybirliği ile kabulüne,

65-İmar ve Bayındırlık Komisyonu’nun, Yıldırım İlçesi, Kâzımkarabekir Mahallesi, 2834 ada, 1-2-3-25 parsellere ilişkin 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı değişikliği ile ilgili raporunun oybirliği ile kabulüne,

 66-İmar ve Bayındırlık Komisyonu’nun, Büyükşehir Belediye Meclisi’nin, 17.06.2015 gün ve 1232 sayılı kararı ile onaylanan, Nilüfer İlçesi, Balat Mahallesi’nde hızlı tren hattı çevresindeki çeşitli kentsel fonksiyonların düzenlenmesine ilişkin 1/5000 ölçekli Nilüfer Nazım İmar Plan değişikliğine askı itirazı ile ilgili raporunun oybirliği ile kabulüne,

67-İmar ve Bayındırlık Komisyonu’nun, Bursa Büyükşehir Belediye Meclisi’nin, 23.07.2015 tarih ve 1437 sayılı kararı ile onaylanan, Nilüfer İlçesi, Ataevler Mahallesi, 1228 ada, 1 parsele ilişkin 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı değişikliğine yapılan askı itirazları ile ilgili raporunun oybirliği ile kabulüne,

68-İmar ve Bayındırlık Komisyonu’nun, Bursa Büyükşehir Belediye Meclisi’nin, 23.07.2015 tarih ve 1443 sayılı kararı ile onaylanan, Nilüfer İlçesi, Fethiye Mahallesi, 1915 ada, 4 parsele ilişkin 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı değişikliğine yapılan askı itirazları ile ilgili raporunun oyçokluğu (CHP; Gamze KAYABAŞ, Nilgün BERK, Pelin SEVGİ, Gizem ELMAS, Lütfü GÜNENÇ, Özgür AKSOY, Hasan ERTÜRK, Metin UYANIK, Akın POROY, Erdal AKTUĞ, Engin TAŞDEMİR, Dündar KOYUTÜRK 12 red – 80 kabul) ile kabulüne,

69-İmar ve Bayındırlık Komisyonu’nun, Bursa Büyükşehir Belediye Meclisi’nin, 23.07.2015 tarih ve 1432 sayılı kararı ile onaylanan, Nilüfer İlçesi, Çalı Mahallesi, Palangalar Mevkii ve yakın çevresine ilişkin 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı değişikliğine yapılan askı itirazları ile ilgili raporunun oybirliği ile kabulüne,

70-İmar ve Bayındırlık Komisyonu’nun, Nilüfer İlçesi, Alaaddinbey Mahallesi, 2775 ada, 4 parselin “Turizm Alanı”na alınmasına ilişkin 1/5000 ölçekli Nilüfer Nazım İmar Planı değişikliği ile ilgili raporunun oybirliği ile kabulüne,

71-İmar ve Bayındırlık Komisyonu’nun, Nilüfer İlçesi, Beşevler Mahallesi, 331 ada, 11 parselin Ticaret+Konut Alanı’na alınmasına ilişkin 1/5000 ölçekli Nilüfer Nazım İmar Planı değişikliği ile ilgili raporunun oybirliği ile kabulüne,

72-İmar ve Bayındırlık Komisyonu’nun, Nilüfer İlçesi, Konak Mahallesi, 330 ada, 2-3-4-5 parselin “Ticaret Alanı”na alınmasına ilişkin 1/5000 ölçekli Nilüfer Nazım İmar Planı değişikliği ile ilgili raporunun raporunun Büyükşehir Belediye Meclisi’nin 24.11.2015 günü saat 17.00’de yapılacak OLAĞAN Toplantısının 2. Birleşiminde görüşülmek üzere İMAR VE BAYINDIRLIK KOMİSYONUNA iadesine,

73-İmar ve Bayındırlık Komisyonu’nun, Nilüfer İlçesi, Özlüce Mahallesi, 4563 ada, 3-4-5-6 parsellerin “Ticaret Alanı”na alınmasına ilişkin 1/5000 ölçekli Nilüfer Nazım İmar Planı değişikliği ile ilgili raporunun oybirliği ile kabulüne,

74-İmar ve Bayındırlık Komisyonu’nun, Nilüfer İlçesi, Ürünlü Mahallesi, 2708 ada, 5 parselin Akaryakıt ve LPG Satış İstasyonu’na alınması hakkında 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı değişikliği talebinin Meclis tarafından değerlendirilmeden reddedilmesi işleminin iptaline ilişkin Danıştay 6. Dairesi’nin, 02.07.2015 tarihli Onama Kararı ile ilgili raporunun oybirliği ile kabulüne,

75-İmar ve Bayındırlık Komisyonu’nun, Nilüfer İlçesi, Balat Mahallesi, 4122 ada, 5 parselin Ticaret+Konut Alanı’na alınmasına ilişkin 1/5000 ölçekli Nilüfer Nazım İmar Planı Değişikliği ile ilgili raporunun oyçokluğu (CHP; Gamze KAYABAŞ, Nilgün BERK, Pelin SEVGİ, Gizem ELMAS, Lütfü GÜNENÇ, Özgür AKSOY, Hasan ERTÜRK, Metin UYANIK, Akın POROY, Erdal AKTUĞ, Engin TAŞDEMİR, Dündar KOYUTÜRK 12 red – 80 kabul) ile kabulüne,

76-İmar ve Bayındırlık Komisyonu’nun, İnegöl İlçesi, Orhaniye Mahallesi, 1037 ada, 1 nolu parselin “Ticaret-Konut Alanı”na alınmasına ilişkin 1/5000 ölçekli İnegöl Revizyon + İlave Nazım İmar Planı değişikliği ile ilgili raporunun oybirliği ile kabulüne,

77-İmar ve Bayındırlık Komisyonu’nun, Büyükşehir Belediye Meclisi’nin, 28.07.2015 tarih ve 1564 sayılı Kararı ile onaylanan, İnegöl İlçesi, Orhaniye Mahallesi’nde, 1079, 1083 ve 1084 nolu imar adaları arasında kalan Tescil Harici Alan’ın bir kısmının “İbadet Alanı”na, buna karşılık 1060 ada, 2 nolu parselin bir kısmının “Belediye Hizmet Alanı”na alınmasına ilişkin “1/5000 ölçekli İnegöl Revizyon + İlave Nazım İmar Planı” değişikliğine yapılan askı itirazı ile ilgili raporunun oybirliği ile kabulüne,

78-İmar ve Bayındırlık Komisyonu’nun,  İnegöl İlçesi, Yenice Mahallesi, 236 ada, 5 parselin “Orta Yoğunluklu Gelişme Konut Alanı”na alınmasına ilişkin 1/5000 ölçekli Yeniceköy Nazım İmar Planı Revizyonu değişikliği ile ilgili raporunun oybirliği ile kabulüne,

79-İmar ve Bayındırlık Komisyonu’nun, Mustafakemalpaşa İlçesi, Atatürk Mahallesi, 767 ada, 25 parsele ilişkin 1/5000 ölçekli Mustafakemalpaşa Nazım İmar Planı değişikliği talebi ile ilgili raporunun oyçokluğu (CHP; Gamze KAYABAŞ, Nilgün BERK, Pelin SEVGİ, Gizem ELMAS, Lütfü GÜNENÇ, Özgür AKSOY, Hasan ERTÜRK, Metin UYANIK, Akın POROY, Erdal AKTUĞ, Engin TAŞDEMİR, Dündar KOYUTÜRK 12 red – 80 kabul) ile kabulüne,

80-İmar ve Bayındırlık Komisyonu’nun, Orhangazi İlçesi, Hürriyet Mahallesi, 723 ada, 1 parselin "Akaryakıt, LPG ve Servis İstasyonu"na alınmasına ilişkin 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı değişikliği ile ilgili raporunun Büyükşehir Belediye Meclisi’nin 24.11.2015 günü saat 17.00’de yapılacak OLAĞAN Toplantısının 2. Birleşiminde görüşülmek üzere İMAR VE BAYINDIRLIK KOMİSYONUNA iadesine,

81-İmar ve Bayındırlık Komisyonu’nun, BUSKİ talebi doğrultusunda Kestel İlçesi, Gözede Mahallesi, 131 ada, 9,10,11, 12,13,14,15,17,18 ve 19 nolu parsellerin İçme Suyu Tesisleri Alanı olması hakkında 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı ve 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı talepleri ile ilgili raporunun “Kestel İlçesi, Gözede Mahallesi, 131 ada, 9,10,11 parselin çıkartılması” şeklinde değiştirilerek oybirliği ile kabulüne,  

82-İmar ve Bayındırlık Komisyonu’nun, Büyükşehir Belediye Meclisi’nce onaylanan 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı değişikliklerine ilişkin Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü’nün yeniden değerlendirme yazısı ile ilgili raporunun oybirliği ile kabulüne,

83-İmar ve Bayındırlık Komisyonu’nun, Nilüfer Belediye Meclisi’nin, 04.03.2015/197, 04.02.2015/95, 09.01.2015/70, 71, 07.01.2015/26, 03.12.2014/906 sayılı Kararları ile uygun bulunan ve Bursa Büyükşehir Belediye Meclisi’nin, 24.03.2015/674, 19.03.2015/536, 20.02.2015/324, 22.01.2015/73 sayılı Kararları ile onaylanan 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı değişikliklerine ilişkin Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü’nün yeniden değerlendirme yazısı ile ilgili raporunun oybirliği ile kabulüne,

84-İmar ve Bayındırlık Komisyonu’nun,  Bursa Büyükşehir Belediye Meclisi’nin, 16.04.2015 gün ve 771 sayılı Kararı ile onaylanan Nilüfer İlçesi, Görükle Mahallesi, 5755 ada, 1 parsel 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı değişikliğine ilişkin Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü’nün yeniden değerlendirme yazısı ile ilgili raporunun oybirliği ile kabulüne,

85-İmar ve Bayındırlık Komisyonu’nun,  Bursa Büyükşehir Belediye Meclisi’nin, 16.04.2015 gün ve 776 sayılı Kararı ile onaylanan Nilüfer İlçesi, Ertuğrul Mahallesi, 974, 975, 977, 980 ve 981 adalar 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı değişikliğine ilişkin Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü’nün yeniden değerlendirme yazısı ile ilgili raporunun oybirliği ile kabulüne,

86-İmar ve Bayındırlık Komisyonu’nun,  Bursa Büyükşehir Belediye Meclisi’nin, 16.04.2015 gün ve 770 sayılı Kararı ile onaylanan Nilüfer İlçesi, Özlüce Mahallesi, 4563 ada, 8 parsel, 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı değişikliğine ilişkin Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü’nün yeniden değerlendirme yazısı ile ilgili raporunun oybirliği ile kabulüne,

87-İmar ve Bayındırlık Komisyonu’nun, Bursa Büyükşehir Belediye Meclisi’nin, 24.03.2015/677 ve 19.03.2015/558 sayılı Kararı ile onaylanan Nilüfer İlçesi, Odunluk Mahallesi, 4622-4644-4699 Ada 7/3-4/4 parseller ile Demirci Mahallesi, 4269/4268 ada, 5-6-7/1 parseller 1/5000 ölçekli Nilüfer Nazım İmar Planı değişikliğine ilişkin Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü’nün yeniden değerlendirme yazısı ile ilgili raporunun oybirliği ile kabulüne,

88-İmar ve Bayındırlık Komisyonu’nun, Nilüfer Belediye Meclisi’nin, 06.04.2015/390, 01.04.2015/317-312-324-320-323-318-314-327-319 ve 04.03.2015/198 sayılı Kararları ile uygun bulunan ve Bursa Büyükşehir Belediye Meclisi’nin, 21.05.2015/977 sayılı Kararı ile onaylanan 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı değişikliklerine ilişkin Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü’nün yeniden değerlendirme yazısı ile ilgili raporunun oybirliği ile kabulüne,

89-İmar ve Bayındırlık Komisyonu’nun, Bursa Büyükşehir Belediye Meclisi’nin, 29.05.2015/1129 ve 21.05.2015/999 sayılı Kararı ile onaylanan Nilüfer İlçesi, Odunluk Mahallesi, 253 ada, 17 parsel ile Işıktepe Mahallesi, 1/5000 ölçekli Nilüfer Nazım İmar Planı değişikliğine ilişkin Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü’nün yeniden değerlendirme yazısı ile ilgili raporunun oybirliği ile kabulüne,

90-İmar ve Bayındırlık Komisyonu’nun, Bursa Büyükşehir Belediye Meclisi’nin, 24.02.2015 tarih ve 466 sayılı Kararı ile onaylanan İnegöl İlçesi, Burhaniye Mahallesi, 535 ada, 12 parsel ve 1355 ada, 2 parsel bitişiğinde yer alan Tescil Harici Alan’a ait 1/5000 ölçekli İnegöl Revizyon+İlave Nazım İmar Planı değişikliğine ilişkin Bursa Valiliği, Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü’nün yeniden değerlendirme yazısı ile ilgili raporunun oybirliği ile kabulüne,

91-İmar ve Bayındırlık Komisyonu’nun,  Bursa Büyükşehir Belediye Meclisi’nin, 24.02.2015 tarih ve 467 sayılı Kararı ile onaylanan İnegöl İlçesi, Cerrah Mahallesi, 218 ada, 236 parsele ait 1/25000 ölçekli İnegöl (Bursa) Çevre Düzeni Planı Revizyonu” değişikliği ile 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı’na ilişkin Bursa Valiliği, Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü’nün yeniden değerlendirme yazısı ile ilgili raporunun oybirliği ile kabulüne,

92-İmar ve Bayındırlık Komisyonu’nun,  Bursa Büyükşehir Belediye Meclisi’nin, 17.06.2015 gün ve 1205 sayılı Kararı ile onaylanan Osmangazi İlçesi, Altınova Mahallesi, 3198 ada, 75 parselde Yol Alanı’nda geometrik düzenleme yapılması ile ilgili 1/1000 ölçekli Yalova Yolu I. Bölge Uygulama İmar Planı değişikliğine ilişkin Bursa Valiliği, Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü’nün yeniden değerlendirme yazısı ile ilgili raporunun oybirliği ile kabulüne,

93-İmar ve Bayındırlık Komisyonu’nun,  Bursa Büyükşehir Belediye Meclisi’nin, 23.06.2015 gün ve 1323 sayılı Kararı ile onaylanan Osmangazi İlçesi, Yunuseli Mahallesi, muhtelif ada ve parsellerde Bursa 1. İdare Mahkemesi’nin kararı doğrultusunda yapılan 1/5000 ölçekli Osmangazi Nazım İmar Planı değişikliğine ilişkin Bursa Valiliği, Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü’nün yeniden değerlendirme yazısı ile ilgili raporunun oybirliği ile kabulüne,

94-İmar ve Bayındırlık Komisyonu’nun, Gemlik İlçesi Umurbey-Osmaniye Mahallelerinde Mezarlık Alanı Planlanmasına İlişkin 1/25000-1/5000-1/1000 ölçekli İmar Planı değişiklikleri askı itirazı ile ilgili raporunun “Gemlik İlçesi, Umurbey-Osmaniye Mahallelerinde Mezarlık Alanı planlanmasına ilişkin 1/25000-1/5000-1/1000 ölçekli İmar Planı değişiklikleri onay için Çevre ve Şehircilik Bakanlığı’na gönderildiğinden itirazlara ilişkin yapılacak işlem olmadığına” paragrafının kaldırılarak, onun yerine “Gemlik İlçesi, Umurbey-Osmaniye Mahallelerinde Mezarlık Alanı planlanmasına ilişkin 1/25000-1/5000-1/1000 ölçekli İmar Planı değişiklikleri Bakanlık Makamı’nın, 04.11.2015 tarih ve 10915 sayılı Olur’u ile Rezerv Yapı Alanı’ndan çıkarılan alan kapsamında olmasından onay yetkisi Bakanlık’ta olmadığından ve söz konusu Mezarlık Alanı’na ilişkin 02.11.2015 sayılı İl Hıfzıssıhha Kurul Kararı’yla onaylanan Mezarlık Yer Seçim raporu onaylandığından askı itirazlarının uygun olmadığına” şeklinde düzeltilerek kabulüne,  

95-İmar ve Bayındırlık Komisyonu’nun, Bursa Büyükşehir Belediye Meclisi’nin, 24.03.2015 gün ve 673 sayılı Kararı ile onaylanan Mudanya Belediye Meclisi’ne ait kararlara ilişkin Bursa Valiliği, Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü’nün yeniden değerlendirme yazısı ile ilgili raporunun oybirliği ile kabulüne,

96-İmar ve Bayındırlık Komisyonu’nun, Büyükşehir Belediye Meclisi'nin, 24.02.2015 tarih ve 464 sayılı Kararı ile onaylanan Mustafakemalpaşa İlçesi, Hamidiye Mahallesi, 699 ada, 14 parsele ilişkin 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı değişikliğinin Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü tarafından yeniden değerlendirilmesi talebi ile ilgili raporunun oybirliği ile kabulüne,

97-İmar ve Bayındırlık Komisyonu’nun,  Büyükşehir Belediye Meclisi'nin, 19.03.2015 tarih ve 543 sayılı Kararı ile onaylanan Mustafakemalpaşa İlçesi, Devecikonağı Mahallesi, Kızkayası Mevkii Kızkayası HES 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı’nın Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü yeniden değerlendirilmesi talebi ile ilgili raporunun oybirliği ile kabulüne,

98-İmar ve Bayındırlık Komisyonu’nun, Büyükşehir Belediye Meclisi'nin, 19.03.2015 tarih ve 543 sayılı Kararı ile onaylanan Mustafakemalpaşa İlçesi, 808, 811, 933, 351 ve 742 nolu adalarda yapılan 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı değişikliğinin Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü tarafından yeniden değerlendirilmesi talebi ile ilgili raporunun oybirliği ile kabulüne,

99-İmar ve Bayındırlık Komisyonu’nun,  Büyükşehir Belediye Meclisi'nin, 21.05.2015 tarih ve 933 sayılı Kararı ile onaylanan Mustafakemalpaşa İlçesi, Orta Mahalle, 208 ada, 1 parselin doğusundaki Tescil Harici Alan, 716 ada, 3-10 parsellere ilişkin 1/5000 ölçekli Mustafakemalpaşa Nazım İmar Planı değişikliğinin Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü tarafından yeniden değerlendirilmesi talebi ile ilgili raporunun oybirliği ile kabulüne,

100-İmar ve Bayındırlık Komisyonu’nun, Büyükşehir Belediye Meclisi'nin, 20.02.2015 tarih ve 320 sayılı Kararı ile onaylanan Mustafakemalpaşa İlçesi, Kavaklı Mahallesi, 2798 parsele ilişkin 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı değişikliğinin Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü tarafından yeniden değerlendirilmesi talebi ile ilgili raporunun oybirliği ile kabulüne,

101-İmar ve Bayındırlık Komisyonu’nun, Büyükşehir Belediye Meclisi'nin, 22.01.2015 tarih ve 154 sayılı Kararı ile onaylanan Mustafakemalpaşa İlçesi, Kavaklı Mahallesi sınırları dahilinde bulunan Tatkavaklı Kavşak Projesi'ne ilişkin 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı değişikliğinin Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü tarafından yeniden değerlendirilmesi talebi ile ilgili raporunun oybirliği ile kabulüne,

102-İmar ve Bayındırlık Komisyonu’nun,  Büyükşehir Belediye Meclisi'nin, 17.06.2015 tarih ve 1247 sayılı Kararı ile onaylanan Mustafakemalpaşa İlçesi, Kavaklı Mahallesi, 1262 parselde bulunan Sağlık Tesisi Alanı’nın kuzeyindeki yolun yeniden düzenlenmesine ilişkin 1/1000 ölçekli Tatkavaklı Uygulama İmar Planı değişikliğinin Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü tarafından yeniden değerlendirilmesi talebi ile ilgili raporunun oybirliği ile kabulüne,

103-İmar ve Bayındırlık Komisyonu’nun, Büyükşehir Belediye Meclisi'nin, 24.02.2015 tarih ve 463 sayılı Kararı ile onaylanan Mustafakemalpaşa İlçesi, Yeşilova Mahallesi, 3248 parsele ilişkin 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı değişikliğinin Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü tarafından yeniden değerlendirilmesi talebi ile ilgili raporunun oybirliği ile kabulüne,

104-İmar ve Bayındırlık Komisyonu’nun, Büyükşehir Belediye Meclisi'nin, 24.02.2015 tarih ve 465 sayılı Kararı ile onaylanan Mustafakemalpaşa İlçesi, Yeşilova Mahallesi, 3248 parsele ilişkin 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı değişikliğinin Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü tarafından yeniden değerlendirilmesi talebi ile ilgili raporunun oybirliği ile kabulüne,

105-İmar ve Bayındırlık Komisyonu’nun, Büyükşehir Belediye Meclisi'nin, 24.02.2015 tarih ve 463 sayılı Kararı ile onaylanan Mustafakemalpaşa İlçesi, Atariye Mahallesi, 125 ada, 421 parsele ilişkin 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı değişikliğinin Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü tarafından yeniden değerlendirilmesi talebi ile ilgili raporunun oybirliği ile kabulüne,

106-Gündeme alınarak görüşülmesi kabul edilen, Büyükşehir Belediyesi Meclis Üyesi Haydar Ali ASLAN’ın verdiği “Kestel Belediye Meclisi’nin, 02.11.2015 tarih ve 310 sayılı 2015 Mali Yılı Bütçesi’nde ‘Aktarma Yapılması’ ile ilgili Meclis Kararı” ile ilgili yazılı önergesinin oybirliği ile kabulüne,

107-Gündeme alınarak görüşülmesi kabul edilen, Büyükşehir Belediyesi Meclis Üyesi Ercan BARUTÇUOĞLU’nun verdiği “Gemlik İlçesi, Osmaniye 417 ada, 7, 8, 9, 12 parsel sayılı taşınmazlar ve Umurbey Mahallesi, 1899, 1900, 1901, 1902,  1903,  1904,  1905,  1906,  1907,  1908 parsel sayılı taşınmazların ve bu taşınmazlar üzerinde kalan bina, bina eklentileri ve ağaçların kamulaştırılmak üzere Belediyemiz X. Beş Yıllık Kamulaştırma İmar Programının  2011 - 2015 yılı dilimine ek olarak alınması” ile ilgili yazılı önergesinin oybirliği ile kabulüne, 

108-Gündeme alınarak görüşülmesi kabul edilen, Büyükşehir Belediyesi Meclis Üyesi Alinur AKTAŞ’ın verdiği “İnegöl İlçesi, Oylat İşletme Şefliği sınırları dahilinde bulunan  Oylat  Kaplıca  A  Tipi  Mesire Yeri ile Orhangazi İlçesi, Orhangazi İşletme Şefliği sınırları dahilinde bulunan Kuletepe C Tipi Mesire Yerinin yapılacak Kullanım İzni İhalesi’nde tahmini  muhammen  bedelin  artırılma  oranını belirlemeye ve ihaleye  şahsen  katılmaya  veya   yerine görevlendirme  yapmak  için  Büyükşehir  Belediye Başkanı Recep ALTEPE’ye yetki verilmesi” ile ilgili yazılı önergesinin oybirliği ile kabulüne, 

109-Gündeme alınarak görüşülmesi kabul edilen, Büyükşehir Belediyesi Meclis Üyesi Turgay YEL’in verdiği “Büyükşehir Belediyemiz tarafından, Bulgaristan’ın Veliko Tırnovo şehrine 3 adet oyun gurubu, 15 adet bank, 5 adet piknik masası ve 300 m2 kauçuk verilmesi” ile ilgili yazılı önergesinin oybirliği ile kabulüne, 

110-Gündeme alınarak görüşülmesi kabul edilen, Büyükşehir Belediyesi Meclis Üyesi Alinur AKTAŞ’ın verdiği “Osmangazi İlçesi,  Alaattin Mahallesi, 4743 ada, 52-53 parseller ile 6219 ada, 114 parsellerin kamulaştırılmak üzere Belediyemiz X.  Beş Yıllık Kamulaştırma İmar Programının 2011-2015 yılı dilimine ek olarak alınması” yazılı önergesinin Plan ve Bütçe Komisyonu’na havalesine, 

111-Gündeme alınarak görüşülmesi kabul edilen, Büyükşehir Belediyesi Meclis Üyesi Alinur AKTAŞ’ın verdiği “Orhangazi Belediyesi adına kayıtlı Keramet Mahallesi, 980 parsel sayılı ve 975,00 m2 yüzölçümlü taşınmazın Büyükşehir Belediyesi’ne devri” yazılı önergesinin Plan ve Bütçe Komisyonu’na havalesine, 

112-Gündeme alınarak görüşülmesi kabul edilen, Büyükşehir Belediyesi Meclis Üyesi Alinur AKTAŞ’ın verdiği “Emlak ve İstimlak Dairesi Başkanlığı tarafından hazırlanan 2016-2020  yılları arası XI. Beş Yıllık  Kamulaştırma İmar Programına alınacak alanlar” ile ilgili yazılı önergesinin Plan ve Bütçe Komisyonu’na havalesine, 

113-Gündeme alınarak görüşülmesi kabul edilen, Büyükşehir Belediyesi Meclis Üyeleri Sadi KURTULAN, Ayhan DADAK, Kerim AKÇA ve Can KOKUDAL’ın verdiği “Mustafakemalpaşa Belediyesi 2016 Yılı Analitik Bütçesini konu alan Temizlik Hizmeti Alımı için ihale içeriğinin değiştirilmesi”  ile ilgili yazılı önergesinin Plan ve Bütçe Komisyonu’na havalesine, 

114-Gündeme alınarak görüşülmesi kabul edilen, Büyükşehir Belediyesi Meclis Üyeleri Sadi KURTULAN, Ayhan DADAK, Kerim AKÇA ve Can KOKUDAL’ın verdiği “Mustafakemalpaşa İlçesi’nde, Cenaze ve Defin Hizmetlerinin Bursa Büyükşehir Belediyesi tarafından yapılması”  ile ilgili yazılı önergesinin Büyükşehir Belediye Meclisi’nin, 24.11.2015 günü saat 17.00’da yapılacak OLAĞAN Toplantısının 2. Birleşiminde görüşülmek üzere PLAN VE BÜTÇE KOMİSYONUNA havalesine,

115-Gündeme alınarak görüşülmesi kabul edilen, Büyükşehir Belediyesi Meclis Üyeleri Adnan ULUDAŞ ve Ekrem ÇOHADAR’ın verdiği “Orhaneli Belediyesi’nde kullanılmak üzere çöp aracı satın alınması ve tahsis edilmesi” ile ilgili yazılı önergesinin Plan ve Bütçe Komisyonu’na havalesine, 

116-Gündeme alınarak görüşülmesi kabul edilen, Büyükşehir Belediyesi Meclis Üyeleri Süleyman ÇELİK, Zekai DÜNDAR, Bayram ŞAHİN ve Hasan Sabri KAPOĞLU’nun verdiği “Yenişehir İlçesi, İmar Planı yapımına Esas, Jeolojik Jeoteknik Etüt Raporlarının ve Microbölgeleme Etüt Raporunun Büyükşehir Belediyesi’nce yaptırılması” ile ilgili yazılı önergesinin İmar ve Bayındırlık Komisyonu’na havalesine, 

            117-Gündeme alınarak görüşülmesi kabul edilen, Büyükşehir Belediyesi Meclis Üyeleri Süleyman ÇELİK, Zekai DÜNDAR, Bayram ŞAHİN ve Hasan Sabri KAPOĞLU’nun verdiği “Yenişehir İlçesi, Çayır  Mahallesi, 21 ada, 13-14-74  nolu  Belediye Hizmet  Alanı’ndaki parsellerin kamulaştırılmak üzere Belediyemiz X. Beş Yıllık Kamulaştırma İmar Programının 2011-2015 yılı dilimine ek olarak alınması” ile ilgili yazılı önergesinin Plan ve Bütçe Komisyonu’na havalesine, 

            118-Gündeme alınarak görüşülmesi kabul edilen, Büyükşehir Belediyesi Meclis Üyeleri Hasan Sabri KAPOĞLU, Ekrem ÇOHADAR ve Hasan BUDAK’ın verdiği “Yıldırım  İlçesi,   Maltepe  Mahallesi,  yolda  kalan taşınmazların ve bu taşınmazlar üzerinde  kalan bina,  bina eklentileri ve ağaçların kamulaştırılmak üzere Belediyemiz X. Beş Yıllık Kamulaştırma İmar  Programının  2011-2015 Yılı dilimine ek olarak alınması”  ile ilgili yazılı önergesinin Plan ve Bütçe Komisyonu’na havalesine, 

            119-Gündeme alınarak görüşülmesi kabul edilen, Büyükşehir Belediyesi Meclis Üyeleri Erdal AKTUĞ, Metin UYANIK ve Akın POROY’un verdiği “Mudanya İlçesi, Çağrışan Mahallesi’nde yapımı planlanan, farklı ölçeklerde plan değişiklikleri ve gerekli süreçleri  tamamlanmış olan  Kavşak Projesi’nin 2016 Mali Yılı Bütçe Programına alınması”  ile ilgili yazılı önergesinin Plan ve Bütçe Komisyonu’na havalesine, 

            120-Gündeme alınarak görüşülmesi kabul edilen, Büyükşehir Belediyesi Meclis Üyesi Nedim BAYRAM’ın verdiği “Osmangazi İlçesi,  Demirtaş  Sakarya Mahallesi, 7754 ada, 39,40,41,42,43,44,45 parsel sayılı taşınmazların kamulaştırılmak üzere Belediyemiz X. Beş Yıllık Kamulaştırma İmar Programının 2011-2015 yılı dilimine ek olarak alınması”  ile ilgili yazılı önergesinin Plan ve Bütçe Komisyonu’na havalesine, 

            121-Gündeme alınarak görüşülmesi kabul edilen, Büyükşehir Belediyesi Meclis Üyesi Ercan BARUTÇUOĞLU’nun verdiği “Hafriyat depolama, asfalt ve inşaat  yıkıntı atıkları geri kazanımı  vb. işlerinde 10 yıl  süre  ile işletim hakkının BURKENT A.Ş.’ye devri”   ile ilgili yazılı önergesinin Plan ve Bütçe Komisyonu’na havalesine, 

            122-Gündeme alınarak görüşülmesi kabul edilen, Büyükşehir Belediyesi Meclis Üyesi Nedim BAYRAM’ın verdiği “Altyapı Koordinasyon Merkezi (AYKOME) Uygulama Yönetmeliği’nde sorumluluk alanlarının genişlemesi dolayısıyla uygulama ve denetimlere yönelik değişiklik yapılması” ile ilgili yazılı önergesinin Hukuk Komisyonu’na havalesine, 

            123-Gündeme alınarak görüşülmesi kabul edilen, Büyükşehir Belediyesi Meclis Üyesi Nedim BAYRAM’ın verdiği “Bursa Büyükşehir Belediyesi ile Fransa’nın Bordeaux Belediyesi arasında Kardeşlik Anlaşması imzalanması” ile ilgili yazılı önergesinin Hukuk Komisyonu’na havalesine, 

124-Gündeme alınarak görüşülmesi kabul edilen, Büyükşehir Belediyesi Meclis Üyeleri Abdurrahman MANSUR ve Önder TANIR’ın verdiği “10.000 m2 nin altında bulunan Kapalı ve Açık Otopark olan yerlerin İşyeri  Açma ve Çalışma Ruhsatlarının İlçe Belediyelerince verilmesi”  ile ilgili yazılı önergesinin Büyükşehir Belediye Meclisi’nin, 24.11.2015 günü saat 17.00’da yapılacak OLAĞAN Toplantısının 2. Birleşiminde görüşülmek üzere ULAŞIM KOMİSYONUNA havalesine,

            125-Gündeme alınarak görüşülmesi kabul edilen, Büyükşehir Belediyesi Meclis Üyeleri Ayhan DADAK ve Berat ERTOPUZ’un verdiği “Bursa Büyükşehir Belediyesi Taksi-Dolmuş- Minibüs – Servis Araçları ve Özel Toplu Taşıma Araçları Yönetmeliği’nin 18. maddesinde değişiklik yapılması” ile ilgili yazılı önergesinin Ulaşım Komisyonu’na havalesine, 

            126-Gündeme alınarak görüşülmesi kabul edilen, Büyükşehir Belediyesi Meclis Üyesi Turgay YEL’in verdiği “Servis Araçlarının yaş sınırının 10 yaştan 20 yaşa çıkarılması” ile ilgili yazılı önergesinin Ulaşım Komisyonu’na havalesine, 

            127-Gündeme alınarak görüşülmesi kabul edilen, Büyükşehir Belediyesi Meclis Üyeleri Abdurrahman MANSUR ve Önder TANIR’ın verdiği “Bursa Büyükşehir Belediyesi Taksi-Dolmuş-Minibüs-Servis Araçları ve Özel Toplu Taşıma Araçları Yönetmeliği’nin 14. Maddesine geçici madde konulması”  ile ilgili yazılı önergesinin Büyükşehir Belediye Meclisi’nin, 24.11.2015 günü saat 17.00’da yapılacak OLAĞAN Toplantısının 2. Birleşiminde görüşülmek üzere ULAŞIM KOMİSYONUNA havalesine, 

            128-Gündeme alınarak görüşülmesi kabul edilen, Büyükşehir Belediyesi Meclis Üyesi Abdurrahman MANSUR’un verdiği  “Bursa İli’nde hız kesici tümseklerin (kasis) bilimsel yerlerde ve detayda yapılması” ile ilgili yazılı önergesinin Ulaşım- Çevre ve Sağlık Komisyonlarına müştereken havalesine, 

            129-Gündeme alınarak görüşülmesi kabul edilen, Büyükşehir Belediyesi Meclis Üyesi İhsan BİLGİLİ’nin verdiği “Türkçemizin doğru olarak kullanımını sağlamak ve yabancı  kelimelerden  arındırmak  için  Büyükşehir Belediyesi olarak çalışma yapılması” ile ilgili yazılı önergesinin Eğitim, Kültür, Gençlik ve Spor Komisyonu’na havalesine, 

            130-Gündeme alınarak görüşülmesi kabul edilen, Büyükşehir Belediyesi Meclis Üyesi İhsan BİLGİLİ’nin verdiği  “Kent Meydanı Projesi” ile ilgili yazılı önergesinin Başkanlık Makamı’na havalesine, 

            131-Gündeme alınarak görüşülmesi kabul edilen, Büyükşehir Belediyesi Meclis Üyesi Ercan BARUTÇUOĞLU’nun verdiği “Gemlik Belediye Meclisi’nin, 23.10.2015 tarih 238-239, 11.11.2015 tarih 244-245-247-249 ve 16.11.2015 tarih 256-257-258-259-260-261 sayılı ‘İmar Planı değişikliği’ hakkındaki Meclis Kararları” ile ilgili yazılı önergesinin Büyükşehir Belediye Meclisi’nin, 24.11.2015 günü saat 17.00’da yapılacak OLAĞAN Toplantısının 2. Birleşiminde görüşülmek üzere İMAR VE BAYINDIRLIK KOMİSYONUNA havalesine,

            132-Gündeme alınarak görüşülmesi kabul edilen, Büyükşehir Belediyesi Meclis Üyesi Süleyman CANDAR’ın verdiği “Kestel İlçesi, Soğuksu Köyü, Köyönü Mevkii, 1113 ve 1114 sayılı parsellere ilişkin hazırlanan 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı değişikliği” ile ilgili yazılı önergesinin İmar ve Bayındırlık Komisyonu’na havalesine, 

            133-Gündeme alınarak görüşülmesi kabul edilen, Büyükşehir Belediyesi Meclis Üyesi Süleyman CANDAR’ın verdiği “İnegöl İlçesi, Süleymaniye Mahallesi, 765 ada, 3 sayılı parsele ilişkin hazırlanan 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı değişikliği” ile ilgili yazılı önergesinin İmar ve Bayındırlık Komisyonu’na havalesine, 

            134-Gündeme alınarak görüşülmesi kabul edilen, Büyükşehir Belediyesi Meclis Üyesi Mehmet TEKE’nin verdiği “Keles İlçesi, Cuma Mahallesi, 19 ada, 8 sayılı parsele ilişkin hazırlanan 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı değişikliği” ile ilgili yazılı önergesinin Büyükşehir Belediye Meclisi’nin, 24.11.2015 günü saat 17.00’da yapılacak OLAĞAN Toplantısının 2. Birleşiminde görüşülmek üzere İMAR VE BAYINDIRLIK KOMİSYONUNA havalesine,

            135-Gündeme alınarak görüşülmesi kabul edilen, Büyükşehir Belediyesi Meclis Üyesi Turgay YEL’in verdiği “İnegöl Belediye Meclisi’nin 06.11.2015 tarih ve 366-367-368-369-370-371 sayılı ‘İmar Planı değişikliği’ hakkındaki Meclis Kararları” ile ilgili yazılı önergesinin İmar ve Bayındırlık Komisyonu’na havalesine, 

136-Gündeme alınarak görüşülmesi kabul edilen, Büyükşehir Belediyesi Meclis Üyesi Gizem ELMAS’ın verdiği “Nilüfer Belediye Meclisi’nin, 04.11.2015 tarih ve 1105-1106-1107-1108-1109-1110-1111-1112-1114-1115-1116-1117-1118-1119-1120-1121-1122-1123-1124 ve 2. Birleşiminde görüşülen 1113-1154-1155-1156-1157-1158-1159-1160 sayılı ‘İmar Planı değişikliği’ hakkındaki Meclis Kararları” ile ilgili yazılı önergesinin İmar ve Bayındırlık Komisyonu’na havalesine, 

137-Gündeme alınarak görüşülmesi kabul edilen, Büyükşehir Belediyesi Meclis Üyesi Gizem ELMAS’ın verdiği “Nilüfer İlçesi, 330 ada, 1 sayılı parsele ilişkin hazırlanan 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı değişikliği” ile ilgili yazılı önergesinin İmar ve Bayındırlık Komisyonu’na havalesine, 

138-Gündeme alınarak görüşülmesi kabul edilen, Büyükşehir Belediyesi Meclis Üyesi Gizem ELMAS’ın verdiği “Nilüfer İlçesi, Minareliçavuş  Mahallesi, H21c04b-H21b24c paftalar, 4879 ada, 1 parsel, 4880 ada, 1 parsel, 4881 ada, 1-2-6 parseller, 4944 ada, 1 parsele ilişkin hazırlanan 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı değişikliği” ile ilgili yazılı önergesinin İmar ve Bayındırlık Komisyonu’na havalesine, 

139-Gündeme alınarak görüşülmesi kabul edilen, Büyükşehir Belediyesi Meclis Üyesi Neşet ÇAĞLAYAN’ın verdiği “Orhangazi İlçesi, Topselvi Mahallesi, 601 ada, 5 parsel sayılı taşınmazın doğusunda kalan alana ilişkin hazırlanan 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı değişikliği” ile ilgili yazılı önergesinin İmar ve Bayındırlık Komisyonu’na havalesine, 

140-Gündeme alınarak görüşülmesi kabul edilen, Büyükşehir Belediyesi Meclis Üyesi Mustafa IŞIK’ın verdiği “Gürsu Belediye Meclisi’nin, 04.11.2015 tarih ve 161 sayılı ‘İmar Planı değişikliği’ hakkındaki Meclis Kararları” ile ilgili yazılı önergesinin İmar ve Bayındırlık Komisyonu’na havalesine, 

141-Gündeme alınarak görüşülmesi kabul edilen, Büyükşehir Belediyesi Meclis Üyeleri Haydar Ali ASLAN, Nihal GÖKTEN, Engin TAŞDEMİR ve Sabri ZÜMRE’nin verdiği “Kestel İlçesi, Alaçam Mahallesi, 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı değişikliği”  ile ilgili yazılı önergesinin İmar ve Bayındırlık Komisyonu’na havalesine, 

142-Gündeme alınarak görüşülmesi kabul edilen, Büyükşehir Belediyesi Meclis Üyeleri Haydar Ali ASLAN, Nihal GÖKTEN, Engin TAŞDEMİR ve Sabri ZÜMRE’nin verdiği “Kestel Belediye Meclisi’nin, 02.11.2015 tarih ve 303-304-305 ve 306 sayılı ‘İmar Planı değişikliği’ hakkındaki Meclis Kararları” ile ilgili yazılı önergesinin İmar ve Bayındırlık Komisyonu’na havalesine, 

143-Gündeme alınarak görüşülmesi kabul edilen, Büyükşehir Belediyesi Meclis Üyeleri Fatih PULAT ve Kadir KAHRAMAN’ın verdiği “Kestel İlçesi, Barakfakih Mahallesi, 1691 parsele ilişkin hazırlanan 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı değişikliği”  ile ilgili yazılı önergesinin İmar ve Bayındırlık Komisyonu’na havalesine,  

144-Gündeme alınarak görüşülmesi kabul edilen, Büyükşehir Belediyesi Meclis Üyeleri Fatih PULAT ve Kadir KAHRAMAN’ın verdiği “Gemlik İlçesi, Eşref Dinçer Mahallesi, H22a09a pafta, 1227 ada, 1 parsele ilişkin hazırlanan 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı değişikliği”  ile ilgili yazılı önergesinin İmar ve Bayındırlık Komisyonu’na havalesine,  

145-Gündeme alınarak görüşülmesi kabul edilen, Büyükşehir Belediyesi Meclis Üyesi Nedim BAYRAM’ın verdiği “Özlüce Mahallesi, 4451 ada, 5 parsel, 4535 ada, 4-9 parseller, 4606 ada, 2 parsel ve 4607 ada, 1 parsellere ilişkin hazırlanan İmar Planı değişikliği”  ile ilgili yazılı önergesinin İmar ve Bayındırlık Komisyonu’na havalesine,  

146-Gündeme alınarak görüşülmesi kabul edilen, Büyükşehir Belediyesi Meclis Üyesi Oktay YILMAZ’ın verdiği “Osmangazi Belediye Meclisi’nin, 04.11.2015 tarih ve 873-874-875-876-877-878-879-880-881-882-883-884-885-886-887-888-889-890-891-892-893-894-895-896-897-898 sayılı ‘İmar Planı değişikliği’ hakkındaki Meclis Kararları”  ile ilgili yazılı önergesinin İmar ve Bayındırlık Komisyonu’na havalesine,  

147-Gündeme alınarak görüşülmesi kabul edilen, Büyükşehir Belediyesi Meclis Üyeleri Mihrimah KOCABIYIK ve Gülten KAPICIOĞLU’nun verdiği “Bursa İli sınırları içinde, özellikle sitelerde, depolanarak bahçe sulamalarında kullanılabilmesi ve çatılarda güneş enerjisinden yararlanabilmek için gerekli sistemlerin kurulması ve inşaat ruhsatı alınması aşamasında bu gerekliliğin aranması” ile ilgili yazılı önergesinin İmar ve Bayındırlık Komisyonu’na havalesine,  

148-Gündeme alınarak görüşülmesi kabul edilen, Büyükşehir Belediyesi Meclis Üyesi Selahattin KÜLCÜ’nün verdiği “Nilüfer İlçesi, Özlüce Mahallesi, 4613 ada, 3 parsel de Plan değişikliği önerisi ”  ile ilgili yazılı önergesinin İmar ve Bayındırlık Komisyonu’na havalesine,  

149-Gündeme alınarak görüşülmesi kabul edilen, Büyükşehir Belediyesi Meclis Üyeleri Sadi KURTULAN, Ayhan DADAK, Kerim AKÇA ve Can KOKUDAL’ın verdiği “Mustafakemalpaşa Belediye Meclisi’nin, 16.11.2015 tarih  ve  325, 326, 327, 328, 329, 330   sayılı  ‘İmar   Planı değişikliği’ hakkındaki Meclis Kararları”  ile ilgili yazılı önergesinin İmar ve Bayındırlık Komisyonu’na havalesine,  

150-Gündeme alınarak görüşülmesi kabul edilen, Büyükşehir Belediyesi Meclis Üyesi Turgay YEL’in verdiği  “Eğitim  Alanı’nda  bulunan,  İnegöl  İlçesi,   Akhisar Mahallesi, 471 ada, 2 parselin, 744 ada, 1 ve 2 parsellerdeki Pazar  Alanı,  BHA  ve  Oyun  Alanı  ile  yer  değiştirilmesi şeklinde   hazırlanan   1/5000  ölçekli   öneri   Nazım  İmar Planı değişikliği”   ile ilgili yazılı önergesinin İmar ve Bayındırlık Komisyonu’na havalesine,  

151-Gündeme alınarak görüşülmesi kabul edilen, Büyükşehir Belediyesi Meclis Üyesi Turgay YEL’in verdiği  “İnegöl İlçesi, Akhisar Mahallesi, 370 ve 371 nolu adalarda  Mezarlık  Alanı   için  yer  tespiti  ve  hazırlanan 1/5000  ölçekli   öneri   Nazım  İmar Planı değişikliği” ile ilgili yazılı önergesinin İmar ve Bayındırlık Komisyonu’na havalesine,  

152-Gündeme alınarak görüşülmesi kabul edilen, Büyükşehir Belediyesi Meclis Üyeleri Ali Rıza ÖZMEN, İlhami AYDIN ve Şenol ŞİMŞEK’in verdiği  “Yıldırım Belediye Meclisi’nin, 04.11.2015 tarih ve 520, 521, 504, 505, 506, 507, 508, 509 sayılı ‘İmar Planı değişikliği’ hakkındaki Meclis Kararları” ile ilgili yazılı önergesinin İmar ve Bayındırlık Komisyonu’na havalesine,  

153-Gündeme alınarak görüşülmesi kabul edilen, Büyükşehir Belediyesi Meclis Üyesi Neşet ÇAĞLAYAN’ın verdiği  “Orhangazi İlçesi, Hürriyet Mahallesi, 374 ada, 42 parsel  üzerinde  1/5000  ölçekli  Orhangazi  Revizyonu Nazım İmar Planı değişikliği”  ile ilgili yazılı önergesinin İmar ve Bayındırlık Komisyonu’na havalesine,  

154-Gündeme alınarak görüşülmesi kabul edilen, Büyükşehir Belediyesi Meclis Üyesi Neşet ÇAĞLAYAN’ın verdiği  “Orhangazi İlçesi, Arapzade Mahallesi, 670 ada, 1 parsel  üzerinde  1/5000  ölçekli  Orhangazi  Revizyonu Nazım İmar Planı değişikliği”  ile ilgili yazılı önergesinin İmar ve Bayındırlık Komisyonu’na havalesine,  

155-Gündeme alınarak görüşülmesi kabul edilen, Büyükşehir Belediyesi Meclis Üyesi Neşet ÇAĞLAYAN’ın verdiği “Orhangazi Belediye Meclisi’nin, 10.11.2015 tarih ve 115-116-118 ve 119 sayılı ‘İmar Planı değişikliği’ hakkındaki Meclis Kararları” ile ilgili yazılı önergesinin İmar ve Bayındırlık Komisyonu’na havalesine,  

156-Gündeme alınarak görüşülmesi kabul edilen, Büyükşehir Belediyesi Meclis Üyeleri Süleyman ÇELİK, Zekai DÜNDAR ve Hasan Sabri KAPOĞLU’nun verdiği “Yenişehir İlçesi, Yolören, Cihadiye, Çardak, Koyunhisar, Marmaracık, Çektikçi, Toprakocak, Menteşe, Selimiye, Subaşı, Söylemiş, Ayaz, Çayırlı, Afşar, Alaylı, Terziler, Çelebi, Köprühisar, İncirli ve Ebeköy Mahallelerinin imar planlarının, halihazır haritalarının ve zemin etütlerinin Büyükşehir Belediyesince yaptırılması” ile ilgili yazılı önergesinin İmar ve Bayındırlık Komisyonu’na havalesine,  

157-Gündeme alınarak görüşülmesi kabul edilen, Büyükşehir Belediyesi Meclis Üyeleri Süleyman ÇELİK, Zekai DÜNDAR ve Hasan Sabri KAPOĞLU’nun verdiği “2020 yılı 1/100 000 ölçekli Çevre Düzeni Planı Plan Kararları ve Uygulama Hükümleri 6.2.4. Tarım Alanları Plan Notunda değişiklik yapılması” ile ilgili yazılı önergesinin İmar ve Bayındırlık Komisyonu’na havalesine,  

158-Gündeme alınarak görüşülmesi kabul edilen, Büyükşehir Belediyesi Meclis Üyesi Turgay YEL’in verdiği “İnegöl İlçesi, Kemalpaşa Mahallesi’nde 130 ve 31 sayılı İmar adaları üzerinde ‘Yol’ ve ‘Belediye Hizmet Alanı’, planlanmasına ilişkin hazırlanan 1/5000 ölçekli İnegöl Nazım İmar Planı değişikliği” ile ilgili yazılı önergesinin İmar ve Bayındırlık Komisyonu’na havalesine,  

159-Gündeme alınarak görüşülmesi kabul edilen, Büyükşehir Belediyesi Meclis Üyesi Turgay YEL’in verdiği “İnegöl İlçesi, Alanyurt Cumhuriyet Mahallesi’nde 125 ada, 25 ve 26 nolu parsellerin güneyinde bulunan Park Alanı ve Yolu kapsayan alana ilişkin hazırlanan 1/5000 ölçekli Öneri Nazım İmar Planı değişikliği” ile ilgili yazılı önergesinin İmar ve Bayındırlık Komisyonu’na havalesine,  

160-Gündeme alınarak görüşülmesi kabul edilen, Büyükşehir Belediyesi Meclis Üyeleri Süleyman ÇELİK, Zekai DÜNDAR, Bayram ŞAHİN ve Hasan Sabri KAPOĞLU’nun verdiği “1/1000 ölçekli Yenişehir  Uygulama İmar  Plan Notlarının güncellenmesi, ilave hükümler eklenmesi ve 1/1000 ölçekli Yenişehir Uygulama  İmar  Planı  İlave İmar Planı yapımı ve değişikliği”  ile ilgili yazılı önergesinin İmar ve Bayındırlık Komisyonu’na havalesine,  

161-Gündeme alınarak görüşülmesi kabul edilen, Büyükşehir Belediyesi Meclis Üyeleri Ayhan DADAK ve Berat ERTOPUZ’un verdiği  “Büyükşehir Belediyesi Reklam, İlan ve Tanıtım Yönetmeliği’nin 21. maddesinde değişiklik yapılması” ile ilgili yazılı önergesinin Hukuk Komisyonu’na havalesine,  

162-Gündeme alınarak görüşülmesi kabul edilen, Büyükşehir Belediyesi Meclis Üyesi Abdullah KARADAĞ’ın verdiği  “Kardeş Şehrimiz Filistin’in El Halil Kenti’nde faaliyet  gösteren Tarık  Bin Ziyad Spor Kulübü’ne 1 adet Minibüs alınması” ile ilgili yazılı önergesinin Plan ve Bütçe Komisyonu’na havalesine,  

163-Gündeme alınarak görüşülmesi kabul edilen, Büyükşehir Belediyesi Meclis Üyesi Hasan TAŞ’ın verdiği “Büyükorhan İlçesi, 129 ada, 8 parselin 2185 m2’sinin Hükümet Konağı olarak 1/1000 ve 1/5000 ölçekli İmar Planı’nda değişiklik yapılması”  ile ilgili yazılı önergesinin İmar ve Bayındırlık Komisyonu’na havalesine,  

164-Büyükşehir Belediye Meclisi’nin, 23.07.2015 tarih ve 1468 sayılı “Paşayiğitbey Kültür Merkezi’nin her türlü giderinin Büyükşehir Belediye Başkanlığı tarafından karşılanması ve işletilmesi” hakkındaki Meclis Kararının; “Meclis Kararında geçen 5393 sayılı Belediye Kanunu’nun 17 p) ve 75. maddeleri uyarınca” ifadesinin “5393 sayılı Belediye Kanunu’nun 18 p) ve 74. maddeleri uyarınca” şeklinde düzeltilerek oybirliği ile kabulüne,

165-Büyükşehir Belediye Meclisi’nin, 22.10.2015 tarih ve 1906 sayılı “Bursa Büyükşehir Belediye Meclisi’nin, 23.07.2015 gün ve 1410 sayılı kararı ile onaylanan Osmangazi İlçesi, Yunuseli Mahallesi, 7537 ada, 1 parsel, 7538 ada, 1 parsel, 7539 ada, 1-2 parsellerin “Ticaret-Konut Alanı”na alınmasına ilişkin 1/25000 ölçekli Merkez Planlama Bölgesi Nazım İmar Planı ve 1/5000 ölçekli Osmangazi Nazım İmar Planı değişikliklerine askı itirazları” hakkındaki Meclis Kararının; “İmar ve Bayındırlık Komisyonu’na söz konusu tarihi itibariyle henüz havale edilmemiş olması sebebiyle sehven alınan kararın iptal edilmesine” şeklinde düzeltilerek oybirliği ile kabulüne,

166-Büyükşehir Belediye Meclisi’nin, 22.10.2015 tarih ve 1955 sayılı “Bursa Büyükşehir Belediye Meclisi’nin, 17.06.2015/1225, 22.01.2015/73 sayılı Kararı ile onaylanan 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı değişikliklerine ilişkin Bursa Valiliği, Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü’nün yeniden değerlendirme yazısı” hakkındaki Meclis Kararının; “Meclis Kararındaki ‘17.06.2015/1225’ ifadesinin ‘13.11.2014/1225’ olarak değiştirilmesi” şeklinde düzeltilerek oybirliği ile kabulüne,

167-6085 sayılı Sayıştay Kanunu uyarınca yürütülen Düzenlilik Denetimleri sonucunda Bursa Büyükşehir Belediyesi, Bursa Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğü ve BURULAŞ hakkında hazırlanan 2014 Mali Yılı Raporları ve Tablolarına ilişkin Denetim görüşünü içeren 2014 Yılı Sayıştay Denetim Raporu ile ilgili Başkanlık Makamı’nca yapılan açıklamalardan bilgi edinildiğine,         

168-Gündeme alınarak görüşülmesi kabul edilen, Büyükşehir Belediye Meclis Üyesi Mustafa BOZBEY’in sözlü mazeretinin kabulü ile izinli sayılmasına,

169-Gündeme alınarak görüşülmesi kabul edilen, Büyükşehir Belediye Meclis Üyesi Hayri TÜRKYILMAZ’ın sözlü mazeretinin kabulü ile izinli sayılmasına,

170-Gündeme alınarak görüşülmesi kabul edilen, Büyükşehir Belediye Meclis Üyesi Yener ACAR’ın sözlü mazeretinin kabulü ile izinli sayılmasına,

171-Gündeme alınarak görüşülmesi kabul edilen, Büyükşehir Belediye Meclis Üyesi Recep ÇOHAN’ın sözlü mazeretinin kabulü ile izinli sayılmasına,

172-Gündeme alınarak görüşülmesi kabul edilen, Büyükşehir Belediye Meclis Üyesi Nihat BALKAN’ın sözlü mazeretinin kabulü ile izinli sayılmasına,

173-Gündeme alınarak görüşülmesi kabul edilen, Büyükşehir Belediye Meclis Üyesi Şenol ŞİMŞEK’in sözlü mazeretinin kabulü ile izinli sayılmasına,

174-Gündeme alınarak görüşülmesi kabul edilen, Büyükşehir Belediye Meclis Üyesi Zehra SÖNMEZ’in sözlü mazeretinin kabulü ile izinli sayılmasına,

175-Gündeme alınarak görüşülmesi kabul edilen, Büyükşehir Belediye Meclis Üyesi Şerafeddin ATALAY’ın sözlü mazeretinin kabulü ile izinli sayılmasına,

176-Gündeme alınarak görüşülmesi kabul edilen, Büyükşehir Belediye Meclis Üyesi Turgay ERDEM’in sözlü mazeretinin kabulü ile izinli sayılmasına oybirliği ile karar verildi.

 

 

 

 

 

 

 

 

       Recep ALTEPE

        Mak. Müh.

 Büyükşehir Belediye Başkanı

 

19.11.2015 Tarihli Meclis