MECLİS TOPLANTILARI

27.10.2015 Tarihli Meclis Gündemi

    

27.10.2015 Tarihli Meclis Kararları

Meclis kararları henüz yayınlanmamıştır...

 
Büyükşehir Belediye Meclisi’nin, 27 EKİM 2015 Salı günü saat 17.00’da Zafer Mahallesi, Ankara Yolu Caddesi, D Blok Kat:1 Osmangazi/Bursa adresine (Büyükşehir Belediyesi Yeni Hizmet Binası Meclis Toplantı Salonu) yaptığı 2014/2019 seçim döneminin 19 uncu, 2 nci dönemin 9 uncu OLAĞAN Toplantısının 2. Birleşiminde alınan Kararların Özetidir.


1-Plan ve Bütçe Komisyonu’nun, Orman Genel Müdürlüğü’nce Belediyemize tahsis edilen Gürsu İlçesi, İğdir Mahallesi sınırları içerisinde bulunan 73.559,53 m2’lik alanın BURKENT A.Ş’ye 5 yıl süre ile tahsisi ile ilgili raporunun oybirliği ile kabulüne,
2-Plan ve Bütçe Komisyonu’nun, Büyükşehir Belediyesi Hikmet ŞAHİN Kent Hali’nde bulunan Su Ürünleri ve Balık Hali Ünitesindeki boş bulunan işyerlerinin kiraya verilmesi ile ilgili raporunun oybirliği ile kabulüne,
3-Plan ve Bütçe Komisyonu’nun, Yıldırım Belediye Başkanlığı’nın kamulaştırma talepleri ile ilgili raporunun oybirliği ile kabulüne,
4-İmar ve Bayındırlık Komisyonu’nun, Yıldırım Belediyesi’ne ait 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı değişiklikleri ile ilgili raporunun oybirliği ile kabulüne,
5-İmar ve Bayındırlık Komisyonu’nun, Yıldırım İlçesi, Cumalıkızık Mahallesi, 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı değişikliği ile ilgili raporunun oybirliği ile kabulüne,
6-İmar ve Bayındırlık Komisyonu’nun, Nilüfer Belediyesi’ne ait 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı değişiklikleri ile ilgili raporunun oybirliği ile kabulüne,
7-İmar ve Bayındırlık Komisyonu’nun, Nilüfer İlçesi, Fethiye Mahallesi, 1888 ada, 2 parselin Özel Sosyal Tesis Alanı’na alınmasına ilişkin 1/5000 ölçekli Nilüfer Nazım İmar Planı değişikliği ile ilgili raporunun oyçokluğu (CHP; Recep ÇOHAN, Gamze KAYABAŞ, Pelin SEVGİ, Gizem ELMAS, Lütfü GÜNENÇ, Özgür AKSOY, Metin UYANIK, Akın POROY, Erdal AKTUĞ, Engin TAŞDEMİR, Dündar KOYUTÜRK 11 red – MHP; İhsan BİLGİLİ, Kenan ÇAKIR, Mahmut GÖK, Hüsnü DOĞRUOĞLU, Adnan AKIN, Mesut BEDEL, Ercan ÖZEL, Avni Çimen ERİN 8 red – DP; Nurettin ÇETİN 1 red – 55 kabul) ile kabulüne,
8-İmar ve Bayındırlık Komisyonu’nun, Nilüfer İlçesi, Özlüce Mahallesi 4419 ada, 7-8-9 parsellerin “Özel Eğitim Alanı”na alınmasına ilişkin 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı değişikliği ile ilgili raporunun oybirliği ile kabulüne,
9-İmar ve Bayındırlık Komisyonu’nun, Gemlik Belediyesi’ne ait 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı değişiklikleri ile ilgili raporunun oybirliği ile kabulüne,
10-İmar ve Bayındırlık Komisyonu’nun, Gemlik İlçesi, Adliye, Cihatlı, Fevziye, Fındıcak, Güvenli, Hamidiyeköy, Haydariye, Katırlı, Muratoba, Şahinyurdu, Şükriye Mahallelerine ait 1/2000 ölçekli "Kırsal Yerleşme ve Gelişme Alanı Tespiti” çalışması değişikliği ile ilgili raporunun oybirliği ile kabulüne,
11-İmar ve Bayındırlık Komisyonu’nun, Gemlik İlçesi, Hamidiye Mahallesi, 1218 ada, 1 parsel 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı değişikliği ile ilgili raporunun oybirliği ile kabulüne,
12- İmar ve Bayındırlık Komisyonu’nun, Mustafakemalpaşa Belediyesi’ne ait 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı değişiklikleri ile ilgili raporunda: Mustafakemalpaşa Belediye Meclisi’nin, “Uygun Bulunan Kararlar içinde 1. sırada yer alan 01.09.2015 tarih ve 294 sayılı Meclis Kararının”; oyçokluğu (CHP; Recep ÇOHAN, Gamze KAYABAŞ, Pelin SEVGİ, Gizem ELMAS, Lütfü GÜNENÇ, Özgür AKSOY, Metin UYANIK, Akın POROY, Erdal AKTUĞ, Engin TAŞDEMİR, Dündar KOYUTÜRK 11 red – 64 kabul) ile uygun olduğuna,
Mustafakemalpaşa Belediye Meclisi’nin, “Değiştirilerek Uygun Bulunan Kararlar içinde 3. sırada bulunan 01.09.2015 tarih ve 287 sayılı Meclis Kararının”; Söz konusu Meclis Kararı ile uygun bulunan plan değişikliğine “Jeolojik-Jeoteknik Etüd Raporları onaylanmadan uygulamaya geçilemez” plan notunun eklenmesi şeklinde oyçokluğu (CHP; Recep ÇOHAN, Gamze KAYABAŞ, Pelin SEVGİ, Gizem ELMAS, Lütfü GÜNENÇ, Özgür AKSOY, Metin UYANIK, Akın POROY, Erdal AKTUĞ, Engin TAŞDEMİR, Dündar KOYUTÜRK 11 red – DP; 1 red - 63 kabul) ile değiştirilerek uygun olduğuna ve diğer kararların oybirliği ile kabulüne,
13-İmar ve Bayındırlık Komisyonu’nun, Mustafakemalpaşa İlçesi, Fevzidede Mahallesi, 173 ada, 404 parselin “Rekreasyon Alanı” ve “Besihane Alanı” olarak yeniden düzenlenmesine ilişkin 1/5000 ölçekli Mustafakemalpaşa Nazım İmar Planı değişikliği ile ilgili raporunun oybirliği ile kabulüne,
14-İmar ve Bayındırlık Komisyonu’nun, Mustafakemalpaşa İlçesi, Orta Mahalle, 208 ada, 1 parselin doğusundaki Tescil Harici Alan ile 199/96, 716/3, 462/1-2 ada/parsellere ilişkin 1/5000 ölçekli Mustafakemalpaşa Nazım İmar Planı değişikliği ile ilgili raporunun oyçokluğu (CHP; Recep ÇOHAN, Gamze KAYABAŞ, Pelin SEVGİ, Gizem ELMAS, Lütfü GÜNENÇ, Özgür AKSOY, Metin UYANIK, Akın POROY, Erdal AKTUĞ, Engin TAŞDEMİR, Dündar KOYUTÜRK 11 red - 64 kabul) ile kabulüne,
15-İmar ve Bayındırlık Komisyonu’nun, Mustafakemalpaşa İlçesi, Yeşilova Mahallesi, 3255 parselin “Toplu İşyeri Alanı” ve “Park ve Yeşil Alanlar”a alınmasına ilişkin 1/5000 ölçekli Mustafakemalpaşa Nazım İmar Planı değişikliği ile ilgili raporunun oyçokluğu (CHP; Recep ÇOHAN, Gamze KAYABAŞ, Pelin SEVGİ, Gizem ELMAS, Lütfü GÜNENÇ, Özgür AKSOY, Metin UYANIK, Akın POROY, Erdal AKTUĞ, Engin TAŞDEMİR, Dündar KOYUTÜRK 11 red – 64 kabul) ile kabulüne,
16-İmar ve Bayındırlık Komisyonu’nun, Karacabey İlçesi, Seyran Mahallesi, 1614-3220-3222-3224 parselin “Akaryakıt ve LPG İstasyonu”na alınmasına ilişkin 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı değişikliği ile ilgili raporunun oybirliği ile kabulüne,
17-İmar ve Bayındırlık Komisyonu’nun, Bursa Büyükşehir Belediye Meclisi’nin 17.06.2015 tarih ve 1251 sayılı Kararı ile onaylanan Karacabey İlçesi, Canbalı Mahallesi, 325 ada, 6-33 parsellere ilişkin 1/5000 ölçekli Karacabey Nazım İmar Planı değişikliğine yapılan askı itirazları değişiklikleri ile ilgili raporunun oyçokluğu (CHP; Recep ÇOHAN, Gamze KAYABAŞ, Pelin SEVGİ, Gizem ELMAS, Lütfü GÜNENÇ, Özgür AKSOY, Metin UYANIK, Akın POROY, Erdal AKTUĞ, Engin TAŞDEMİR, Dündar KOYUTÜRK 11 red – MHP; İhsan BİLGİLİ, Kenan ÇAKIR, Mahmut GÖK, Hüsnü DOĞRUOĞLU, Adnan AKIN, Mesut BEDEL, Ercan ÖZEL, Avni Çimen ERİN 8 red – DP; Nurettin ÇETİN 1 red – 55 kabul) ile kabulüne,
18-İmar ve Bayındırlık Komisyonu’nun, Orhaneli Belediyesi’ne ait 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı değişiklikleri ile ilgili raporunun oybirliği ile kabulüne,
19-İmar ve Bayındırlık Komisyonu’nun, Keles Belediyesi’ne ait 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı değişiklikleri ile ilgili raporunun oyçokluğu (CHP; Recep ÇOHAN, Gamze KAYABAŞ, Pelin SEVGİ, Gizem ELMAS, Lütfü GÜNENÇ, Özgür AKSOY, Metin UYANIK, Akın POROY, Erdal AKTUĞ, Engin TAŞDEMİR, Dündar KOYUTÜRK 11 red - 64 kabul) ile kabulüne,
20-Gündeme alınarak görüşülmesi kabul edilen, Büyükşehir Belediye Meclis Üyesi Mustafa BOZBEY’in sözlü mazeretinin kabulü ile izinli sayılmasına,
21-Gündeme alınarak görüşülmesi kabul edilen, Büyükşehir Belediye Meclis Üyesi Ali ÖZKAN’ın sözlü mazeretinin kabulü ile izinli sayılmasına,
22-Gündeme alınarak görüşülmesi kabul edilen, Büyükşehir Belediye Meclis Üyesi Hayri TÜRKYILMAZ’ın sözlü mazeretinin kabulü ile izinli sayılmasına,
23-Gündeme alınarak görüşülmesi kabul edilen, Büyükşehir Belediye Meclis Üyesi Süleyman ÇELİK’in sözlü mazeretinin kabulü ile izinli sayılmasına,
24-Gündeme alınarak görüşülmesi kabul edilen, Büyükşehir Belediye Meclis Üyesi İrfan TATLIOĞLU’nun sözlü mazeretinin kabulü ile izinli sayılmasına,
25-Gündeme alınarak görüşülmesi kabul edilen, Büyükşehir Belediye Meclis Üyesi Nihat BALKAN’ın sözlü mazeretinin kabulü ile izinli sayılmasına,
26-Gündeme alınarak görüşülmesi kabul edilen, Büyükşehir Belediye Meclis Üyesi İlhami AYDIN’ın sözlü mazeretinin kabulü ile izinli sayılmasına,
27-Gündeme alınarak görüşülmesi kabul edilen, Büyükşehir Belediye Meclis Üyesi Şenol ŞİMŞEK’in sözlü mazeretinin kabulü ile izinli sayılmasına,

 

28-Gündeme alınarak görüşülmesi kabul edilen, Büyükşehir Belediye Meclis Üyesi Şerafeddin ATALAY’ın sözlü mazeretinin kabulü ile izinli sayılmasına,
29-Gündeme alınarak görüşülmesi kabul edilen, Büyükşehir Belediye Meclis Üyesi Nilgün BERK’in sözlü mazeretinin kabulü ile izinli sayılmasına,
30-Gündeme alınarak görüşülmesi kabul edilen, Büyükşehir Belediye Meclis Üyesi Turgay ERDEM’in sözlü mazeretinin kabulü ile izinli sayılmasına,
31-Gündeme alınarak görüşülmesi kabul edilen, Büyükşehir Belediye Meclis Üyesi İsmail KARAMAN’ın sözlü mazeretinin kabulü ile izinli sayılmasına,
32-Gündeme alınarak görüşülmesi kabul edilen, Büyükşehir Belediye Meclis Üyesi Hasan ERTÜRK’ün sözlü mazeretinin kabulü ile izinli sayılmasına,
33-Gündeme alınarak görüşülmesi kabul edilen, Büyükşehir Belediye Meclis Üyesi Bekir AYDIN’ın sözlü mazeretinin kabulü ile izinli sayılmasına,
34-Gündeme alınarak görüşülmesi kabul edilen, Büyükşehir Belediye Meclis Üyesi Ayhan ÖNAL’ın sözlü mazeretinin kabulü ile izinli sayılmasına,
35-Gündeme alınarak görüşülmesi kabul edilen, Büyükşehir Belediye Meclis Üyesi Bayram ŞAHİN’in sözlü mazeretinin kabulü ile izinli sayılmasına,
36-Gündeme alınarak görüşülmesi kabul edilen, Büyükşehir Belediye Meclis Üyesi Haydar Ali ASLAN’ın sözlü mazeretinin kabulü ile izinli sayılmasına,
37-Gündeme alınarak görüşülmesi kabul edilen, Büyükşehir Belediye Meclis Üyesi Sabri ZÜMRE’nin sözlü mazeretinin kabulü ile izinli sayılmasına oybirliği ile karar verildi.

 

 

 Recep ALTEPE
Mak. Müh.
Büyükşehir Belediye Başkanı

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

27.10.2015 Tarihli Meclis