MECLİS TOPLANTILARI

22.10.2015 Tarihli Meclis Gündemi

GÜNDEM : Büyükşehir Belediye Meclisi’nin, 22 EKİM 2015 Perşembe günü saat 15.00’de Zafer Mahallesi, Ankara Yolu Caddesi, D Blok Kat:1 Osmangazi/Bursa adresine (Büyükşehir Belediyesi Yeni Hizmet Binası Meclis Toplantı Salonu) yapacağı 2014/2019 seçim döneminin 19 uncu, 2 nci dönemin 9 uncu OLAĞAN toplantısının 1. birleşimine ait gündemdir.

 

G Ü N D E M :

1-GEÇEN TOPLANTI ZAPTI;

2-DAİRELERİN MECLİSE HAVALELİ TEKLİFLERİ;

1-Başkanlık Makamı’nın, Mudanya Belediye Meclisi’nin, 02.09.2015 tarih ve 2015/229 sayılı “Sınır Tespiti” hakkındaki Meclis Kararı ile ilgili yazısı,
2-İnsan Kaynakları ve Eğitim Dairesi Başkanlığı’nın, ( Makedonya-Üsküp ) Çair Belediyesi ile Kardeşlik Anlaşması imzalanması ile ilgili yazısı,
3-Emlak ve İstimlak Dairesi Başkanlığı’nın, Mustafakemalpaşa İlçesi, Karacalar Mahallesi, 68 parsel sayılı 11.700,00 m2 yüzölçümlü mezarlık vasıflı taşınmaz ile ilgili yazısı,
4-Emlak ve İstimlak Dairesi Başkanlığı’nın, Mustafakemalpaşa İlçesi, Güllüce Mahallesi, 935 parsel sayılı ve 12.437,00 m2 yüzölçümlü tarla vasfındaki taşınmazın Mezarlık Alanı olarak kullanılmak üzere Belediyemize hibe edilmesi ile ilgili yazısı,
5-Emlak ve İstimlak Dairesi Başkanlığı’nın, Keles İlçesi, Belenören Mahallesi, 138 ada, 52 parsel sayılı taşınmaz ile 139 ada, 2 parsel sayılı taşınmazın kamulaştırılmak üzere Belediyemiz X. Beş Yıllık Kamulaştırma İmar Programının 2011-2015 yılı dilimine ek olarak alınması ile ilgili yazısı,
6-Emlak ve İstimlak Dairesi Başkanlığı’nın, İznik İlçesi, Yeşilcami Mahallesi, 96 ada, 15 parselin kamulaştırılmak üzere Belediyemiz X. Beş Yıllık Kamulaştırma İmar Programının 2011-2015 yılı dilimine ek olarak alınması ile ilgili yazısı,
7-İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı’nın, 1/25000 ölçekli Nazım İmar Planı, 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı ve 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı plan değişiklik talepleri ile ilgili yazısı,
8-İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı’nın, Bursa Büyükşehir Belediye Meclisi’nin, 28.07.2015 gün ve 1553 sayılı kararı ile onaylanan, Yıldırım İlçesi, Mehmet Akif Ersoy Mahallesi, 1272 ada, 13-14 parseller ile 1273 ada, 1-2-3 parsellere ilişkin 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı değişikliğine ve 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı değişikliğine yapılan askı itirazları ile ilgili yazısı,
9-İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı’nın, Bursa Büyükşehir Belediye Meclisi’nin, 28.07.2015 gün ve 1551 sayılı kararı ile onaylanan, Yıldırım İlçesi, Mehmet Akif Ersoy Mahallesi, 1279 ada, 1 parsele ilişkin 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı değişikliğine ve 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı değişikliğine yapılan askı itirazları ile ilgili yazısı,
10-İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı’nın, Bursa Büyükşehir Belediye Meclisi’nin, 28.07.2015 gün ve 1554 sayılı kararı ile onaylanan, Yıldırım İlçesi, Baruthane, 4280 ada, 1,2,3,4,5,6,7,8 parseller, Selçukbey Mahallesi, 2385 ada, 1,2,3 parseller ve Siteler Mahallesi, 1299 ada, 1 parsele ilişkin 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı değişikliğine yapılan askı itirazları ile ilgili yazısı,


1/7

 


11-İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı’nın, Bursa Büyükşehir Belediye Meclisi’nin, 28.07.2015 gün ve 1549 sayılı kararı ile onaylanan, Yıldırım İlçesi, Vatan Mahallesi, 3971 ada, 53-104 parsele ilişkin 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı değişikliğine ve 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı değişikliğine yapılan askı itirazları ile ilgili yazısı,
12-İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı’nın, Yıldırım İlçesi, İsabey Mahallesi, 2699 ada, 16-17-21 parsellere ilişkin Büyükşehir Belediye Meclisi’nin, 17.04.2008/290 sayılı kararı ile onaylı 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı’na karşı açılan davada Bursa 2.İdare Mahkemesi’nin 2014/110 E. sayılı İptal Kararı ile ilgili yazısı,
13-İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı’nın, Bursa Büyükşehir Belediye Meclisi’nin, 23.07.2015 tarih ve 1443 sayılı kararı ile onaylanan, Nilüfer İlçesi, Fethiye Mahallesi, 1915 ada, 4 parsele ilişkin 1/5000 ölçekli Nilüfer Nazım İmar Planı değişikliğine yapılan askı itirazları ile ilgili yazısı,
14-İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı’nın, Bursa Büyükşehir Belediye Meclisi’nin, 23.07.2015 tarih ve 1437 sayılı kararı ile onaylanan, Nilüfer İlçesi, Ataevler Mahallesi, 1228 ada, 1 parsele ilişkin 1/5000 ölçekli Nilüfer Nazım İmar Planı değişikliğine yapılan askı itirazları ile ilgili yazısı,
15-İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı’nın, Bursa Büyükşehir Belediye Meclisi’nin, 23.07.2015 tarih ve 1432 sayılı kararı ile onaylanan, Nilüfer İlçesi, Çalı Mahallesi, Palangalar Mevkii ve yakın çevresine ilişkin 1/5000 ölçekli Nilüfer Nazım İmar Planı değişikliğine yapılan askı itirazları ile ilgili yazısı,
16-İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı’nın, Nilüfer İlçesi, Ürünlü Mahallesi, 2708 ada, 5 parselin Akaryakıt ve LPG Satış İstasyonu’na alınması hakkında 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı değişikliği talebinin Meclis tarafından değerlendirilmeden reddedilmesi işleminin Bursa 1.İdare Mahkemesi’nin, 18.12.2013 tarihli kararı ile iptaline ilişkin Danıştay 6. Dairesi’nin, 02.07.2015 tarihli onama kararı ile ilgili yazısı,
17-İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı’nın, Bursa Büyükşehir Belediye Meclisi’nin, 28.07.2015 tarih ve 1564 sayılı kararı ile onaylanan, İnegöl İlçesi, Orhaniye Mahallesi, 1079-1083-1084 nolu imar adaları arasında kalan Tescil Harici Alana ve 1060 ada, 2 nolu parsele ilişkin 1/5000 ölçekli İnegöl Revizyon+İlave Nazım İmar Planı değişikliğine yapılan askı itirazı ile ilgili yazısı,
18-İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı’nın, Gemlik İlçesi, Narlı Mahallesi, 257-1241 parsellerin “Özel Sosyal Tesis Alanı”na alındığı 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı değişikliği Askı İtirazı ile ilgili yazısı,
19-İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı’nın, Gemlik İlçesi, Narlı Mahallesi 1353-1466 parsellerin “Özel Sosyal Tesis Alanı”na alındığı 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı değişikliği Askı İtirazı ile ilgili yazısı.

3-KOMİSYONLARDAN GELEN EVRAKLAR;

1-Plan ve Bütçe Komisyonu’nun, Yıldırım İlçesi, Hocataşkın Mahallesi, 237 ada, 6,7,8,9,10,11,12 parsel sayılı taşınmazların kamulaştırılmak üzere Belediyemiz X. Beş Yıllık Kamulaştırma İmar Programının 2011-2015 yılı dilimine ek olarak alınması ile ilgili raporu,
2-Plan ve Bütçe Komisyonu’nun, İznik İlçesi, Yeni Mahalle, 142 ada, 54 parsel sayılı taşınmazın kamulaştırılmak üzere Belediyemiz X. Beş Yıllık Kamulaştırma İmar Programının 2011-2015 yılı dilimine ek olarak alınması ile ilgili raporu,
3-Plan ve Bütçe Komisyonu’nun, Bursa İli, Osmangazi İlçesi, Gülbahçe Mahallesi, 1321 ada, 8 parsel sayılı taşınmazın satın alınması ile ilgili raporu,
4-Plan ve Bütçe Komisyonu’nun, Osmangazi İlçesi, Ebuishak Mahallesi’nde yapılması düşünülen Panaroma 1326 Bursa Fetih Müzesi Projesi kapsamında bir kısmı Osmangazi Belediyesi’nce kamulaştırılan 3960 ada, 1,2,3,4,7 parseller ile 3961 ada, 2,3 parsellerin kamulaştırılmak üzere Belediyemiz X. Beş Yıllık Kamulaştırma İmar Programının 2011-2015 yılı dilimine ek olarak alınması ile ilgili raporu,
5-Plan ve Bütçe Komisyonu’nun, Mudanya İlçesi, Çepni Mahallesi, 110 ada, 8 parsel sayılı taşınmazın kamulaştırılmak üzere Belediyemiz X. Beş Yıllık Kamulaştırma İmar Programının 2011-2015 yılı dilimine ek olarak alınması ile ilgili raporu,
6-Plan ve Bütçe Komisyonu’nun, Nilüfer İlçesi, Görükle Mahallesi, 532 ada, 2 ve 3 parsel sayılı taşınmazların kamulaştırılmak üzere Belediyemiz X. Beş Yıllık Kamulaştırma İmar Programının 2011-2015 yılı dilimine ek olarak alınması ile ilgili raporu,
7-Plan ve Bütçe Komisyonu’nun, Osmangazi İlçesi, Atıcılar Mahallesi, Zafer Bulvarı ile Başaran, Selamet ve Gülbahçe Mahalleleri Gazi Caddesi Bölgesindeki alanın kamulaştırılmak üzere Belediyemiz X. Beş Yıllık Kamulaştırma İmar Programının 2011-2015 yılı dilimine ek olarak alınması ile ilgili raporu,
2/7

 

 

8-Plan ve Bütçe Komisyonu’nun, Mülkiyeti Yenişehir Belediyesi’ne ait Yenişehir İlçesi, Yenigün Mahallesi, 114 ada, 235 parsel sayılı ve 19.570,00 m2 yüzölçümlü “Baba Sultan Parkı”nın 10 yıl süre ile Büyükşehir Belediyesi’ne tahsisi ile ilgili raporu,
9-Plan ve Bütçe Komisyonu’nun, Bursa İli, Mustafakemalpaşa İlçesi, Lalaşahin Mahallesi, 338 ada, 17 parsel, 338 ada, 18 parsel, 343 ada, 8 parsellerde bulunan taşınmazların kamulaştırılmak üzere Belediyemiz X. Beş Yıllık Kamulaştırma İmar Programının 2011-2015 yılı dilimine ek olarak alınması ile ilgili raporu,
10-Plan ve Bütçe Komisyonu’nun, Yıldırım Belediye Başkanlığı’nın kamulaştırma talepleri ile ilgili raporu,
11-Ulaşım Komisyonu’nun, Yolçatı Mahallesi’nde yapılmakta olan Çocuk Parkı’na “Ekrem ÖZKAYA” isminin verilmesi ile ilgili raporu,
12-Ulaşım Komisyonu’nun, Bursa Büyükşehir Belediyesi Taksi-Dolmuş-Minibüs-Servis Araçları ve Özel Toplu Taşıma Araçları Yönetmeliği’nin 15. maddesinde değişiklik yapılması ile ilgili raporu,
13-Hukuk Komisyonu’nun, Kırsal Hizmetler Dairesi Başkanlığı’nın Görev, Yetki ve Sorumluluk Esaslarına İlişkin Yönetmeliği’ne Muhtarlık İşleri Müdürlüğü Yönetmeliği’nin ilave edilmesi ile ilgili raporu,
14-İmar ve Bayındırlık Komisyonu’nun, Osmangazi Belediyesi’ne ait 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı değişiklikleri ile ilgili raporu,
15-İmar ve Bayındırlık Komisyonu’nun, Yıldırım Belediyesi’ne ait 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı değişiklikleri ile ilgili raporu,
16-İmar ve Bayındırlık Komisyonu’nun, Nilüfer Belediyesi’ne ait 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı değişiklikleri ile ilgili raporu,
17-İmar ve Bayındırlık Komisyonu’nun, İnegöl Belediyesi’ne ait 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı değişiklikleri ile ilgili raporu,
18-İmar ve Bayındırlık Komisyonu’nun, Gemlik Belediyesi’ne ait 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı değişiklikleri ile ilgili raporu,
19-İmar ve Bayındırlık Komisyonu’nun, Karacabey Belediyesi’ne ait 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı değişiklikleri ile ilgili raporu,
20-İmar ve Bayındırlık Komisyonu’nun, Mudanya Belediyesi’ne ait 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı değişiklikleri ile ilgili raporu,
21-İmar ve Bayındırlık Komisyonu’nun, Orhangazi Belediyesi’ne ait 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı değişiklikleri ile ilgili raporu,
22-İmar ve Bayındırlık Komisyonu’nun, Kestel Belediyesi’ne ait 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı değişiklikleri ile ilgili raporu,
23-İmar ve Bayındırlık Komisyonu’nun, Bursa Büyükşehir Belediye Meclisi’nin 17.06.2015 tarih ve 1245 sayılı Kararı ile onaylanan Kent Meydanı-Terminal Arası Raylı Sistem (Tramvay) Hattı ve Trafo Alanlarına ilişkin 1/25000 -1/5000 -1/1000 ölçekli İmar Planı değişikliklerine yapılan askı itirazları ile ilgili raporu,
24-İmar ve Bayındırlık Komisyonu’nun, Osmangazi İlçesi, Çekirge Mahallesi güneyinde yer alan 1.Derece Doğal Sit Alanı’nın “Rekreasyon Alanı”na alınmasına ilişkin 1/25000 ölçekli Merkez Planlama Bölgesi Nazım İmar Planı, 1/5000 ölçekli Osmangazi Nazım İmar Planı ve 1/1000 ölçekli Kent Parkı Koruma Amaçlı İmar Planı değişiklikleri ile ilgili raporu,
25-İmar ve Bayındırlık Komisyonu’nun, Bursa Büyükşehir Belediye Meclisi’nin, 23.07.2015 gün ve 1410 sayılı kararı ile onaylanan Osmangazi İlçesi, Yunuseli Mahallesi, 7537 ada, 1 parsel, 7538 ada, 1 parsel, 7539 ada, 1-2 parsellerin “Ticaret-Konut Alanı”na alınmasına ilişkin 1/25000 ölçekli Merkez Planlama Bölgesi Nazım İmar Planı ve 1/5000 ölçekli Osmangazi Nazım İmar Planı değişikliklerine askı itirazları ile ilgili raporu,
26-İmar ve Bayındırlık Komisyonu’nun, Bursa İli, Osmangazi İlçesi, Kırcaali Mahallesi, 3846 ada, 3 ve 5 parseller, 3855 ada, 11 parsel, 3847 ada, 2 ve 4 parsellere ilişkin Belediyemiz aleyhine açılan 2014/84, 2014/85, 2014/86, 2014/87 ve 2014/88 E. sayılı davalarda, Bursa 3. İdare Mahkemesi’nin 29.09.2014 ve 02.10.2014 tarihli Kararlarıyla dava konusu işlemlerin iptali kararı ile ilgili raporu,
27-İmar ve Bayındırlık Komisyonu’nun, Bursa İli, Osmangazi İlçesi, Kırcaali Mahallesi, 3846 ada, 3 ve 5 parseller, 3855 ada, 11 parsel, 3847 ada, 2 ve 4 parsellere ilişkin Belediyemiz aleyhine açılan 2014/1385 E. sayılı davalarda, Bursa 3. İdare Mahkemesi’nin, 08.06.2015 tarihli kararlarıyla dava konusu işlemlerin iptali kararı ile ilgili raporu,
3/7

 


28-İmar ve Bayındırlık Komisyonu’nun, Bursa İli, Osmangazi İlçesi, Gaziakdemir Mahallesi, 3907 ada, 3 parsele ilişkin Belediyemiz aleyhine açılan 2014/986 E. sayılı davada, Bursa 2. İdare Mahkemesi’nin, 21.05.2015 tarihli Kararlarıyla dava konusu işlemlerin Yürütmesinin Durdurulması Kararı ile ilgili raporu,
29-İmar ve Bayındırlık Komisyonu’nun, Yıldırım İlçesi, Mimarsinan Mahallesi, 1640 ada, 5 parsel ile 6 parselin bir kısmının “Park Alanı”ndan “İbadet Alanı”na alınmasına ilişkin 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı ve 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı değişikliği talebi ile ilgili raporu,
30-İmar ve Bayındırlık Komisyonu’nun, Yıldırım İlçesi, Yıldırım Mahallesi, 2716 adanın “Park Alanın”dan “Spor Tesisi Alanı”na alınmasına ilişkin 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı ve 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı değişikliği ile ilgili raporu,
31-İmar ve Bayındırlık Komisyonu’nun, Ulaşım Dairesi Başkanlığı’nın, 04.08.2015 gün ve 133731 sayılı yazısında belirtilen; Derebahçe Köprü Projesine ilişkin İmar Plan değişikliği talebi ile ilgili raporu,
32-İmar ve Bayındırlık Komisyonu’nun, Bursa Büyükşehir Belediye Meclisi’nin, 17.06.2015 tarih ve 1225 sayılı Kararı ile onaylanan Nilüfer İlçesi, Beşevler Mahallesi, 720 ada, 1 parsele ilişkin 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı değişikliğine yapılan askı itirazları ile ilgili raporu,
33-İmar ve Bayındırlık Komisyonu’nun, Bursa Büyükşehir Belediye Meclisi’nin, 23.06.2015 tarih ve 1318 sayılı Kararı ile onaylanan Nilüfer İlçesi, Ataevler Mahallesi, 1330 ada, 2 parsele ilişkin 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı değişikliğine yapılan askı itirazı ile ilgili raporu,
34-İmar ve Bayındırlık Komisyonu’nun, Bursa Büyükşehir Belediye Meclisi’nin, 23.06.2015 tarih ve 1319 sayılı kararı ile onaylanan Nilüfer İlçesi, Ataevler Mahallesi, 1438 ada, 1 parsele ilişkin 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı değişikliğine yapılan askı itirazı ile ilgili raporu,
35-İmar ve Bayındırlık Komisyonu’nun, Bursa Büyükşehir Belediye Meclisi’nin, 23.06.2015 tarih ve 1320 sayılı Kararı ile onaylanan Nilüfer İlçesi, İhsaniye Mahallesi, 2237 ada, 16 parsele ilişkin 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı değişikliğine yapılan askı itirazları ile ilgili raporu,
36-İmar ve Bayındırlık Komisyonu’nun, Bursa Büyükşehir Belediye Meclisi’nin, 17.06.2015 tarih ve 1219 sayılı Kararı ile onaylanan Nilüfer İlçesi, Demirci Mahallesi, 3536 ada, 1 parsel, 3532 ada, 1 parsel ve 3533 ada, 1 parselin doğusuna ilişkin 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı değişikliğine yapılan askı itirazları ile ilgili raporu,
37-İmar ve Bayındırlık Komisyonu’nun, Bursa Büyükşehir Belediye Meclisi’nin, 17.06.2015 tarih ve 1214 sayılı kararı ile onaylanan Nilüfer İlçesi, Gümüştepe Mahallesi, 3812 ada, 3 parsele ilişkin 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı değişikliğine yapılan askı itirazları ile ilgili raporu,
38-İmar ve Bayındırlık Komisyonu’nun, Bursa Büyükşehir Belediye Meclisi’nin, 17.06.2015 tarih ve 1220 sayılı kararı ile onaylanan Nilüfer İlçesi, Odunluk Mahallesi, 4632 ada, 8 parsele ilişkin 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı değişikliğine yapılan askı itirazları ile ilgili raporu,
39-İmar ve Bayındırlık Komisyonu’nun, Nilüfer İlçesi, Ataevler Mahallesi, 1453 ada, 1 parsele ilişkin 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı değişikliği hakkındaki Bursa 3. İdare Mahkemesi’nin, 11.08.2015 tarih ve 2015/244 sayılı Yürütmeyi Durdurma Kararı ile ilgili raporu,
40-İmar ve Bayındırlık Komisyonu’nun, Bursa Büyükşehir Belediye Meclisi´nin, 17.06.2015/1204 sayılı kararı ile onaylanan Nazım İmar Planı değişikliğine yapılan askı itirazlarının değerlendirilmesi ile ilgili raporu,
41-İmar ve Bayındırlık Komisyonu’nun, Nilüfer İlçesi, Görükle – Dumlupınar Mahallesi, 5366 adada muhtelif parselleri kapsayan alanda ulaşım akslarının ve Sosyal Altyapı Alanları’nın düzenlenmesine yönelik 1/5000 ölçekli Görükle Nazım İmar Plan değişikliği ile ilgili raporu,
42-İmar ve Bayındırlık Komisyonu’nun, Büyükşehir Belediye Meclisi’nin, 23.06.2015 gün ve 1322 sayılı Kararı ile onaylanan Nilüfer İlçesi, Özlüce Mahallesi, 4418 ada, 8-9-10-11 parsellere ilişkin 1/5000 ölçekli Nilüfer Nazım İmar Plan değişikliğine yapılan askı itirazları ile ilgili raporu,
43-İmar ve Bayındırlık Komisyonu’nun, Nilüfer İlçesi, Başköy Mahallesi’nde muhtelif parsellerin “Tarımsal Niteliği Korunacak Alan”dan “Ticaret Alanı”na alınmasına dair 1/25000 ölçekli Batı Planlama Bölgesi Nazım İmar Plan değişikliği ve 1/5000 ölçekli Akçalar Nazım İmar Plan değişikliği ile ilgili raporu,
44-İmar ve Bayındırlık Komisyonu’nun, Büyükşehir Belediye Meclisi’nin, 17.06.2015 gün ve 1231 sayılı kararı ile onaylanan Nilüfer İlçesi, Görükle Mahallesi, 5735 ada, 3 parsele ilişkin 1/5000 ölçekli Görükle Nazım İmar Plan değişikliğine askı itirazları ile ilgili raporu,
45-İmar ve Bayındırlık Komisyonu’nun, İnegöl İlçesi, Kemalpaşa Mahallesi’nde, 216 ada, 61 nolu parselin bir kısmının “Sosyal Tesis Alanı”na, 216 ada, 68 nolu parselin ise “Spor Alanı”na alınmasına ilişkin “1/5000 ölçekli İnegöl Revizyon + İlave Nazım İmar Planı” değişikliği talebi ile ilgili raporu,
4/7

 

46-İmar ve Bayındırlık Komisyonu’nun, İnegöl İlçesi, Orhaniye Mahallesi, 498 ada, 1 nolu parselin “Park Alanı” ve “Sosyal Tesis Alanı”na alınmasına ilişkin 1/1000 ölçekli İnegöl Revizyon Uygulama İmar Planı değişikliği talebi ile ilgili raporu,
47-İmar ve Bayındırlık Komisyonu’nun, İnegöl İlçesi, Yenice Mahallesi, 219 ada, 1 parselde yer alan “Spor Alanı” ile “Sağlık Alanı”nın yer değiştirmesi ve “Spor Alanı”nın da “Sosyal Tesis Alanı” olarak düzenlenmesine ilişkin 1/5000 ölçekli Yeniceköy Nazım İmar Planı Revizyonu değişikliği ile ilgili raporu,
48-İmar ve Bayındırlık Komisyonu’nun, İnegöl İlçesi, Yenice Mahallesi, 236 ada, 5 parselin “Orta Yoğunluklu Gelişme Konut Alanı”na alınmasına ilişkin 1/5000 ölçekli Yeniceköy Nazım İmar Planı Revizyonu değişikliği ile ilgili raporu,
49-İmar ve Bayındırlık Komisyonu’nun, Gemlik İlçesi, Hamidiye Mahallesi, 554 ada, 238 parselin “Belediye Hizmet Alanı”na ve 554 ada, 219-240 parsellerin “İbadet Alanı”na alındığı 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı değişikliğine ilişkin 19.03.2014 tarih ve 285 sayılı Bursa Büyükşehir Belediye Meclisi Kararı ile bu karara askı süresinde yapılan itirazların değerlendirildiği 19.06.2014 tarih ve 580 sayılı kararı hakkında Mahkeme Kararları ile ilgili raporu,
50-İmar ve Bayındırlık Komisyonu’nun, Gemlik İlçesi, Cihatlı Kentsel Dönüşüm Alanı 1/25000-1/5000-1/1000 ölçekli İmar Planı değişikliği ile ilgili raporu,
51-İmar ve Bayındırlık Komisyonu’nun, Gemlik İlçesi, Gençali Köyü, 386 parsel mülkiyetli davacıya ait taşınmazın “İbadet Alanı”na alındığı, Konut Alanı’nda Sosyal Donatı Alanları belirlenmesine ilişkin 18.07.2013 tarih ve 817 sayılı Bursa Büyükşehir Belediye Meclisi Kararı ile kabul edilen 1/5000 ölçekli Gemlik Nazım İmar Planı değişikliği İptal Kararı ile ilgili raporu,
52-İmar ve Bayındırlık Komisyonu’nun, Gemlik İlçesi, Adliye, Cihatlı, Fevziye, Fındıcak, Güvenli, Hamidiyeköy, Haydariye, Katırlı, Muratoba, Şahinyurdu, Şükiye Mahallelerine ait 1/2000 ölçekli "Kırsal Yerleşme ve Gelişme Alanı Tespiti” Çalışması ile ilgili raporu,
53-İmar ve Bayındırlık Komisyonu’nun, Gemlik İlçesi, Engürücük Mahallesi, 42-46 parsellerin “Spor Alanı”ndan “Konutdışı Kentsel Çalışma Alanı”na alınmasına ilişkin 1/5000 ölçekli Gemlik Nazım İmar Planı değişikliği ile ilgili raporu,
54-İmar ve Bayındırlık Komisyonu’nun, Ulaşım Dairesi Başkanlığı’nın talebi doğrultusunda; Mustafakemalpaşa İlçesi, Fevzidede Mahallesi, 776 ada, 1 parselin çevresindeki yol düzenlemesine ilişkin 1/1000 ölçekli Mustafakemalpaşa Uygulama İmar Planı değişikliği ile ilgili raporu,
55-İmar ve Bayındırlık Komisyonu’nun, Bursa Büyükşehir Belediye Meclisi’nin, 17.06.2015 tarih ve 1241 sayılı Kararı ile onaylanan, Mudanya İlçesi, Halitpaşa Mahallesi, H21b13a pafta, 1574 ada, 3 sayılı parsele ait 1/5000 ölçekli Mudanya Nazım İmar Planı değişikliğine ilişkin askı itirazları ile ilgili raporu,
56-İmar ve Bayındırlık Komisyonu’nun, Bursa Büyükşehir Belediye Meclisi’nin, 13.11.2014 tarih ve 1260 sayılı Kararı ve Bursa Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu’nun, 09.04.2015 tarih ve 4311 sayılı kararı ile Mudanya İlçesi, Myrleia Antik Kenti 1. ve 3. Derece Arkeolojik Sit Alanı’na ait askı itirazlarına ilişkin değişikliklere yapılan askı itirazı ile ilgili raporu,
57-İmar ve Bayındırlık Komisyonu’nun, Mudanya İlçesi, Mürsel Mahallesi, H21b19d pafta, 556 ve 557 sayılı parsellere ilişkin 1/5000 ölçekli Mudanya Nazım İmar Planı değişikliği talebi ile ilgili raporu,
58-İmar ve Bayındırlık Komisyonu’nun, Orhangazi İlçesi, Arapzade Mahallesi, G22c22d pafta, 63 ada, 17-18-19 nolu parsellere ilişkin 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı değişikliği ile ilgili raporu,
59-İmar ve Bayındırlık Komisyonu’nun, Bursa Büyükşehir Belediye Meclisi’nin, 17.06.2015 gün ve 1256 sayılı kararı ile onaylı Gürsu İlçesi, Kazıklı Mahallesi, 945, 948, 958, 2024, 2043 parseller Tarım ve Hayvancılık Tesisi (Soğuk Hava Deposu) 1/25000 ölçekli Merkez Planlama Bölgesi Nazım İmar Planı değişikliği ve 1/5000 ölçekli Gürsu Nazım İmar Planı değişikliği askı itirazları ile ilgili raporu,
60-İmar ve Bayındırlık Komisyonu’nun, Bursa Büyükşehir Belediye Meclisi’nin, 17.06.2015 tarih ve 1204 sayılı Kararı ile onaylanan Kestel İlçesi, Narlıdere Mahallesi, 1475 ada, 3 parsele ilişkin 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı değişikliğine yapılan askı itirazları ile ilgili raporu,
61-İmar ve Bayındırlık Komisyonu’nun, Kestel İlçesi, Barakfaki Mahallesi, 2561 parsele ait 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı değişikliği askı itirazı ile ilgili raporu,
62-İmar ve Bayındırlık Komisyonu’nun, Kestel İlçesi, Barakfaki Mahallesi, 2626 parsele ait 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı değişikliği askı itirazı ile ilgili raporu,
63-İmar ve Bayındırlık Komisyonu’nun, İznik İlçesi, 1/5000 ölçekli Surdışı Nazım İmar Plan Revizyonu ile ilgili raporu,
5/7

 


64-İmar ve Bayındırlık Komisyonu’nun, Bursa İli, Osmangazi İlçesi, Alemdar Mahallesi, 2785 ada, 3 parselde yapılması önerilen uygulamanın değerlendirilmesi ile ilgili raporu,
65-İmar ve Bayındırlık Komisyonu’nun, Bursa Büyükşehir Belediye Meclisi’nin, 20.02.2015 gün ve 327 sayılı Kararı ile onaylanan Osmangazi İlçesi, Panayır Mahallesi, 10389 ada, 2 parsel 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı ve 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı değişikliğine ilişkin Bursa Valiliği, Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü’nün yeniden değerlendirme yazısı ile ilgili raporu,
66-İmar ve Bayındırlık Komisyonu’nun, Nilüfer Belediye Meclisi’nin, 04.03.2015/193, 194, 196, 199, 200, 06.03.2015/257, 260, 261, 07.05.2014/378 sayılı Kararları ile uygun bulunan ve Bursa Büyükşehir Belediye Meclisi’nin, 16.04.2015/740 sayılı Kararı ile onaylanan 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı değişikliklerine ilişkin Bursa Valiliği, Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü’nün yeniden değerlendirme yazısı ile ilgili raporu,
67-İmar ve Bayındırlık Komisyonu’nun, Bursa Büyükşehir Belediye Meclisi’nin, 20.02.2015 gün ve 341 sayılı Kararı ile onaylanan Nilüfer İlçesi, Başköy Mahallesi, 677 parsel 1/25000 ölçekli Batı Planlama Bölgesi Nazım İmar Plan değişikliği ve 1/5000 ölçekli Akçalar Nazım İmar Planı değişikliğine ilişkin Bursa Valiliği, Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü’nün yeniden değerlendirme yazısı ile ilgili raporu,
68-İmar ve Bayındırlık Komisyonu’nun, Bursa Büyükşehir Belediye Meclisi´nin, 16.04.2015/754 sayılı kararı ile onaylanan Nazım İmar Planı değişikliğinin Bursa Valiliği, Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü’nün yeniden değerlendirme yazısı ile ilgili raporu,
69-İmar ve Bayındırlık Komisyonu’nun, Bursa Büyükşehir Belediye Meclisi´nin, 21.04.2015/885 sayılı Kararı ile onaylanan Nazım İmar Planı değişikliğinin Bursa Valiliği, Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü’nün yeniden değerlendirme yazısı ile ilgili raporu,
70-İmar ve Bayındırlık Komisyonu’nun, Bursa Büyükşehir Belediye Meclisi´nin, 23.09.2014/1018 sayılı Kararı ile onaylanan Nazım İmar Planı değişikliğinin Bursa Valiliği, Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü’nün yeniden değerlendirme yazısı ile ilgili raporu,
71-İmar ve Bayındırlık Komisyonu’nun, Bursa Büyükşehir Belediye Meclisi´nin, 22.01.2015/153 sayılı Kararı ile onaylanan Nazım İmar Planı değişikliğinin Bursa Valiliği, Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü’nün yeniden değerlendirme yazısı ile ilgili raporu,
72-İmar ve Bayındırlık Komisyonu’nun, Bursa Büyükşehir Belediye Meclisi´nin, 27.01.2015/250 sayılı Kararı ile onaylanan Nazım İmar Planı değişikliğinin Bursa Valiliği, Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü’nün değerlendirme yazısı ile ilgili raporu,
73-İmar ve Bayındırlık Komisyonu’nun, Bursa Büyükşehir Belediye Meclisi’nin, 19.03.2015/536 sayılı Kararı ile onaylanan 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı değişikliklerine ilişkin Bursa Valiliği, Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü’nün yeniden değerlendirme yazısı ile ilgili raporu,
74-İmar ve Bayındırlık Komisyonu’nun, Bursa Büyükşehir Belediye Meclisi’nin, 13.11.2015/1225, 22.01.2015/73 sayılı Kararı ile onaylanan 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı değişikliklerine ilişkin Bursa Valiliği, Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü’nün yeniden değerlendirme yazısı ile ilgili raporu,
75-İmar ve Bayındırlık Komisyonu’nun, Bursa Büyükşehir Belediye Meclisi´nin, 20.02.2015/359 sayılı Kararı ile onaylanan Gürsu İlçesi, Yenidoğan Mahallesi, 2775 ada, 69 parselden geçen yol hattına ilişkin 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı değişikliğinin Bursa Valiliği, Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü’nce yeniden değerlendirilmesi talebi ile ilgili raporu,
76-İmar ve Bayındırlık Komisyonu’nun, Bursa Büyükşehir Belediye Meclisi’nin, 27.01.2015 gün ve 250 sayılı Kararı ile onaylanan Kestel İlçesi, Ahmet Vefik Paşa Mahallesi, 470 ada, 2-3 parsellere ilişkin 1/5000 ölçekli Nazım İmar değişikliğine ilişkin Bursa Valiliği, Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü’nün değerlendirme yazısı ile ilgili raporu,
77-İmar ve Bayındırlık Komisyonu’nun, Bursa Büyükşehir Belediye Meclisi’nin 22.01.2015 gün ve 153 sayılı Kararı ile onaylanan Kestel İlçesi, Barakfaki Mahallesi, 360,368,108,2191 adalara ilişkin 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı değişikliğine ilişkin Bursa Valiliği, Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü’nün yeniden değerlendirme yazısı ile ilgili raporu,
78-İmar ve Bayındırlık Komisyonu’nun, Osmangazi Belediye Meclisi’nin, 07.01.2015 gün ve 22 sayılı Kararı ile uygun bulunan ve Bursa Büyükşehir Belediye Meclisi’nin, 20.02.2015 gün ve 325 sayılı kararı ile onaylanan Osmangazi İlçesi, Santral Garaj Mahallesi, 3559 ada, 7 parsele ait 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı değişikliğine ilişkin Bursa Valiliği, Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü’nün yeniden değerlendirme yazısı ile ilgili raporu,

6/7

 


79-İmar ve Bayındırlık Komisyonu’nun, Bursa Büyükşehir Belediye Meclisi’nin, 16.04.2015 tarih ve 787 sayılı Kararı ile onaylanan İnegöl İlçesi, Akhisar Mahallesi, 1752 ada, 1, 2, 3 parseller ve 106 ada, 102 parsele ait 1/5000 ölçekli İnegöl Revizyon+İlave Nazım İmar Planı değişikliğine ilişkin Bursa Valiliği, Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü’nün yeniden değerlendirme yazısı ile ilgili raporu,
80-İmar ve Bayındırlık Komisyonu’nun, Bursa Büyükşehir Belediye Meclisi’nin, 18.12.2014 tarih ve 1470 sayılı Kararı ile onaylanan İnegöl İlçesi, Cumhuriyet Mahallesi, 918 nolu parsel ve 1769 ada, 1 parsele ait 1/25000 ölçekli İnegöl (Bursa) Çevre Düzeni Planı Revizyonu değişikliğine ilişkin Bursa Valiliği, Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü’nün yeniden değerlendirme yazısı ile ilgili raporu,
81-İmar ve Bayındırlık Komisyonu’nun, Bursa Büyükşehir Belediye Meclisi’nin, 13.11.2014 gün ve 1248 sayılı Kararı ile onaylanan Bursa Mudanya Devlet Yolu Mudanya Yerleşim Alanı Çevre Yolu hattına ait 1/25000-1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı değişikliklerine ilişkin Bursa Valiliği, Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü’nün yeniden değerlendirme yazısı ile ilgili raporu,
82-İmar ve Bayındırlık Komisyonu’nun, Bursa Büyükşehir Belediye Meclisi’nin, 19.07.2012 gün ve 759 sayılı Kararı ile onaylanan Osmangazi İlçesi, Kırcaali Mahallesi, 3846 ada, 3 ve 5 parseller, 3855 ada, 11 parsel, 3847 ada, 2 ve 4 parseller ile ilgili 1/25000, 1/5000 ve 1/1000 ölçekli İmar Planı değişikliklerine ilişkin Bursa Valiliği, Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü’nün yeniden değerlendirme yazısı ile ilgili raporu,
83-İmar ve Bayındırlık Komisyonu’nun, Bursa Büyükşehir Belediye Meclisi’nin, 19.07.2012 gün ve 780 sayılı kararı ile onaylanan Osmangazi İlçesi, Tahtakale Mahallesi, 5566 ada, 1, 2, 3, 4 parseller ile ilgili 1/1000 ölçekli İmar Planı değişikliklerine ilişkin Bursa Valiliği, Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü’nün yeniden değerlendirme yazısı ile ilgili raporu,
84-İmar ve Bayındırlık Komisyonu’nun, Bursa Valiliği, Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü’nün Büyükşehir Belediye Meclisi´nin, 23.12.2014 tarih ve 1576 sayılı Kararı ile onaylanan Gemlik İlçesi, Ahmet Dural Meydanı Projesine ait 1/5000-1/1000 ölçekli İmar Planı değişikliğinin yeniden değerlendirilmesi talebi ile ilgili raporu,
85-İmar ve Bayındırlık Komisyonu’nun, Bursa Valiliği, Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü’nün, Büyükşehir Belediye Meclisi´nin, 22.01.2015 tarih ve 126 sayılı Kararı ile onaylanan Gemlik İlçesi, Umurbey Mahallesi, 155 ada, 1-2-4-6-7 parsellere ait 1/5000 ölçekli Umurbey Nazım İmar Planı değişikliğinin yeniden değerlendirilmesi talebi ile ilgili raporu,
86-İmar ve Bayındırlık Komisyonu’nun, Bursa Valiliği, Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü’nün, Büyükşehir Belediye Meclisi´nin, 22.01.2015 / 79 sayılı kararı ile onaylanan Gemlik İlçesi´ne ait 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Plan değişikliklerinin yeniden değerlendirilmesi talebi ile ilgili raporu.

 


Recep ALTEPE
Mak. Müh.
Büyükşehir Belediye Başkanı 

22.10.2015 Tarihli Meclis Kararları

Meclis kararları henüz yayınlanmamıştır...

 

Büyükşehir Belediye Meclisi’nin, 22 EKİM 2015 Perşembe günü saat 15.00’de Zafer Mahallesi, Ankara Yolu Caddesi, D Blok Kat:1 Osmangazi/Bursa adresine (Büyükşehir Belediyesi Yeni Hizmet Binası Meclis Toplantı Salonu) yaptığı 2014/2019 seçim döneminin 19 uncu, 2 nci dönemin 9 uncu OLAĞAN toplantısının 1. Birleşiminde alınan Kararların Özetidir.

1-Okunan 09/10/2015 günlü OLAĞANÜSTÜ toplantısına ait Zaptın; Büyükşehir Belediye Meclisi’nin, 17.09.2015 tarih ve 1636 sayılı “Osmangazi Belediyesi’ne ait 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı değişiklikleri” hakkındaki Meclis Kararının; “Osmangazi Belediye Meclisi’nin, 06.05.2015 tarih ve 413 sayılı Kararının İncelenmesi Devam Eden Kararlar başlığı altındaki 22. maddede sehven yazıldığından çıkarılması” şeklinde düzeltilerek; 
Büyükşehir Belediye Meclisi’nin, 17.09.2015 tarih ve 1644 sayılı “Orhangazi Belediyesi’ne ait 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı değişiklikleri” Meclis Kararının “Orhangazi Belediye Meclisi’nin, 09.12.2014 tarih ve 103 sayılı Meclis Kararının uygun olduğuna” ifadesinin “Orhangazi Belediye Meclisi’nin, 09.12.2014 tarih ve 103 sayılı Meclis Kararının incelenmesinin devamına” şeklinde düzeltilerek oybirliği ile kabulüne, 
2-Başkanlık Makamı’nın, Mudanya Belediye Meclisi’nin, 02.09.2015 tarih ve 2015/229 sayılı “Sınır Tespiti” hakkındaki Meclis Kararı ile ilgili yazısının Hukuk Komisyonu’na havalesine,
3-İnsan Kaynakları ve Eğitim Dairesi Başkanlığı’nın, ( Makedonya-Üsküp ) Çair Belediyesi ile Kardeşlik Anlaşması imzalanması ile ilgili yazısının oybirliği ile kabulüne,
4-Emlak ve İstimlak Dairesi Başkanlığı’nın, Mustafakemalpaşa İlçesi, Karacalar Mahallesi, 68 parsel sayılı 11.700,00 m2 yüzölçümlü mezarlık vasıflı taşınmaz ile ilgili yazısının Plan ve Bütçe Komisyonu’na havalesine,
5-Emlak ve İstimlak Dairesi Başkanlığı’nın, Mustafakemalpaşa İlçesi, Güllüce Mahallesi, 935 parsel sayılı ve 12.437,00 m2 yüzölçümlü tarla vasfındaki taşınmazın Mezarlık Alanı olarak kullanılmak üzere Belediyemize hibe edilmesi ile ilgili yazısının oybirliği ile kabulüne,
6-Emlak ve İstimlak Dairesi Başkanlığı’nın, Keles İlçesi, Belenören Mahallesi, 138 ada, 52 parsel sayılı taşınmaz ile 139 ada, 2 parsel sayılı taşınmazın kamulaştırılmak üzere Belediyemiz X. Beş Yıllık Kamulaştırma İmar Programının 2011-2015 yılı dilimine ek olarak alınması ile ilgili yazısının Plan ve Bütçe Komisyonu’na havalesine,
7-Emlak ve İstimlak Dairesi Başkanlığı’nın, İznik İlçesi, Yeşilcami Mahallesi, 96 ada, 15 parselin kamulaştırılmak üzere Belediyemiz X. Beş Yıllık Kamulaştırma İmar Programının 2011-2015 yılı dilimine ek olarak alınması ile ilgili yazısının Plan ve Bütçe Komisyonu’na havalesine,
8-İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı’nın, 1/25000 ölçekli Nazım İmar Planı, 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı ve 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı plan değişiklik talepleri ile ilgili yazısının İmar ve Bayındırlık Komisyonu’na havalesine,
9-İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı’nın, Bursa Büyükşehir Belediye Meclisi’nin, 28.07.2015 gün ve 1553 sayılı kararı ile onaylanan, Yıldırım İlçesi, Mehmet Akif Ersoy Mahallesi, 1272 ada, 13-14 parseller ile 1273 ada, 1-2-3 parsellere ilişkin 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı değişikliğine ve 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı değişikliğine yapılan askı itirazları ile ilgili yazısının İmar ve Bayındırlık Komisyonu’na havalesine,
10-İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı’nın, Bursa Büyükşehir Belediye Meclisi’nin, 28.07.2015 gün ve 1551 sayılı kararı ile onaylanan, Yıldırım İlçesi, Mehmet Akif Ersoy Mahallesi, 1279 ada, 1 parsele ilişkin 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı değişikliğine ve 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı değişikliğine yapılan askı itirazları ile ilgili yazısının İmar ve Bayındırlık Komisyonu’na havalesine,
11-İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı’nın, Bursa Büyükşehir Belediye Meclisi’nin, 28.07.2015 gün ve 1554 sayılı kararı ile onaylanan, Yıldırım İlçesi, Baruthane, 4280 ada, 1,2,3,4,5,6,7,8 parseller, Selçukbey Mahallesi, 2385 ada, 1,2,3 parseller ve Siteler Mahallesi, 1299 ada, 1 parsele ilişkin 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı değişikliğine yapılan askı itirazları ile ilgili yazısının İmar ve Bayındırlık Komisyonu’na havalesine,
12-İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı’nın, Bursa Büyükşehir Belediye Meclisi’nin, 28.07.2015 gün ve 1549 sayılı kararı ile onaylanan, Yıldırım İlçesi, Vatan Mahallesi, 3971 ada, 53-104 parsele ilişkin 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı de yazısının İmar ve Bayındırlık Komisyonu’na havalesine,


13-İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı’nın, Yıldırım İlçesi, İsabey Mahallesi, 2699 ada, 16-17-21 parsellere ilişkin Büyükşehir Belediye Meclisi’nin, 17.04.2008/290 sayılı kararı ile onaylı 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı’na karşı açılan davada Bursa 2.İdare Mahkemesi’nin 2014/110 E. sayılı İptal Kararı ile ilgili yazısının İmar ve Bayındırlık Komisyonu’na havalesine,
14-İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı’nın, Bursa Büyükşehir Belediye Meclisi’nin, 23.07.2015 tarih ve 1443 sayılı kararı ile onaylanan, Nilüfer İlçesi, Fethiye Mahallesi, 1915 ada, 4 parsele ilişkin 1/5000 ölçekli Nilüfer Nazım İmar Planı değişikliğine yapılan askı itirazları ile ilgili yazısının İmar ve Bayındırlık Komisyonu’na havalesine,
15-İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı’nın, Bursa Büyükşehir Belediye Meclisi’nin, 23.07.2015 tarih ve 1437 sayılı kararı ile onaylanan, Nilüfer İlçesi, Ataevler Mahallesi, 1228 ada, 1 parsele ilişkin 1/5000 ölçekli Nilüfer Nazım İmar Planı değişikliğine yapılan askı itirazları ile ilgili yazısının İmar ve Bayındırlık Komisyonu’na havalesine,
16-İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı’nın, Bursa Büyükşehir Belediye Meclisi’nin, 23.07.2015 tarih ve 1432 sayılı kararı ile onaylanan, Nilüfer İlçesi, Çalı Mahallesi, Palangalar Mevkii ve yakın çevresine ilişkin 1/5000 ölçekli Nilüfer Nazım İmar Planı değişikliğine yapılan askı itirazları ile ilgili yazısının İmar ve Bayındırlık Komisyonu’na havalesine,
17-İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı’nın, Nilüfer İlçesi, Ürünlü Mahallesi, 2708 ada, 5 parselin Akaryakıt ve LPG Satış İstasyonu’na alınması hakkında 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı değişikliği talebinin Meclis tarafından değerlendirilmeden reddedilmesi işleminin Bursa 1.İdare Mahkemesi’nin, 18.12.2013 tarihli kararı ile iptaline ilişkin Danıştay 6. Dairesi’nin, 02.07.2015 tarihli onama kararı ile ilgili yazısının İmar ve Bayındırlık Komisyonu’na havalesine,
18-İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı’nın, Bursa Büyükşehir Belediye Meclisi’nin, 28.07.2015 tarih ve 1564 sayılı kararı ile onaylanan, İnegöl İlçesi, Orhaniye Mahallesi, 1079-1083-1084 nolu imar adaları arasında kalan Tescil Harici Alana ve 1060 ada, 2 nolu parsele ilişkin 1/5000 ölçekli İnegöl Revizyon+İlave Nazım İmar Planı değişikliğine yapılan askı itirazı ile ilgili yazısının İmar ve Bayındırlık Komisyonu’na havalesine,
19-İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı’nın, Gemlik İlçesi, Narlı Mahallesi, 257-1241 parsellerin “Özel Sosyal Tesis Alanı”na alındığı 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı değişikliği Askı İtirazı ile ilgili yazısının İmar ve Bayındırlık Komisyonu’na havalesine,
20-İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı’nın, Gemlik İlçesi, Narlı Mahallesi 1353-1466 parsellerin “Özel Sosyal Tesis Alanı”na alındığı 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı değişikliği Askı İtirazı ile ilgili yazısının İmar ve Bayındırlık Komisyonu’na havalesine,
21-Plan ve Bütçe Komisyonu’nun, Yıldırım İlçesi, Hocataşkın Mahallesi, 237 ada, 6,7,8,9,10,11,12 parsel sayılı taşınmazların kamulaştırılmak üzere Belediyemiz X. Beş Yıllık Kamulaştırma İmar Programının 2011-2015 yılı dilimine ek olarak alınması ile ilgili raporunun oybirliği ile kabulüne,
22-Plan ve Bütçe Komisyonu’nun, İznik İlçesi, Yeni Mahalle, 142 ada, 54 parsel sayılı taşınmazın kamulaştırılmak üzere Belediyemiz X. Beş Yıllık Kamulaştırma İmar Programının 2011-2015 yılı dilimine ek olarak alınması ile ilgili raporunun oybirliği ile kabulüne,
23-Plan ve Bütçe Komisyonu’nun, Bursa İli, Osmangazi İlçesi, Gülbahçe Mahallesi, 1321 ada, 8 parsel sayılı taşınmazın satın alınması ile ilgili raporunun oybirliği ile kabulüne,
24-Plan ve Bütçe Komisyonu’nun, Osmangazi İlçesi, Ebuishak Mahallesi’nde yapılması düşünülen Panaroma 1326 Bursa Fetih Müzesi Projesi kapsamında bir kısmı Osmangazi Belediyesi’nce kamulaştırılan 3960 ada, 1,2,3,4,7 parseller ile 3961 ada, 2,3 parsellerin kamulaştırılmak üzere Belediyemiz X. Beş Yıllık Kamulaştırma İmar Programının 2011-2015 yılı dilimine ek olarak alınması ile ilgili raporunun oybirliği ile kabulüne,
25-Plan ve Bütçe Komisyonu’nun, Mudanya İlçesi, Çepni Mahallesi, 110 ada, 8 parsel sayılı taşınmazın kamulaştırılmak üzere Belediyemiz X. Beş Yıllık Kamulaştırma İmar Programının 2011-2015 yılı dilimine ek olarak alınması ile ilgili raporunun oybirliği ile kabulüne,
26-Plan ve Bütçe Komisyonu’nun, Nilüfer İlçesi, Görükle Mahallesi, 532 ada, 2 ve 3 parsel sayılı taşınmazların kamulaştırılmak üzere Belediyemiz X. Beş Yıllık Kamulaştırma İmar Programının 2011-2015 yılı dilimine ek olarak alınması ile ilgili raporunun oybirliği ile kabulüne,
27-Plan ve Bütçe Komisyonu’nun, Osmangazi İlçesi, Atıcılar Mahallesi, Zafer Bulvarı ile Başaran, Selamet ve Gülbahçe Mahalleleri Gazi Caddesi Bölgesindeki alanın kamulaştırılmak üzere Belediyemiz X. Beş Yıllık Kamulaştırma İmar Programının 2011-2015 yılı dilimine ek olarak alınması ile ilgili raporunun oybirliği ile kabulüne,
28-Plan ve Bütçe Komisyonu’nun, Mülkiyeti Yenişehir Belediyesi’ne ait Yenişehir İlçesi, Yenigün Mahallesi, 114 ada, 235 parsel sayılı ve 19.570,00 m2 yüzölçümlü “Baba Sultan Parkı”nın 10 yıl süre ile Büyükşehir Belediyesi’ne tahsisi ile ilgili raporunun oybirliği ile kabulüne,
29-Plan ve Bütçe Komisyonu’nun, Bursa İli, Mustafakemalpaşa İlçesi, Lalaşahin Mahallesi, 338 ada, 17 parsel, 338 ada, 18 parsel, 343 ada, 8 parsellerde bulunan taşınmazların kamulaştırılmak üzere Belediyemiz X. Beş Yıllık Kamulaştırma İmar Programının 2011-2015 yılı dilimine ek olarak alınması ile ilgili raporunun oybirliği ile kabulüne,
30-Plan ve Bütçe Komisyonu’nun, Yıldırım Belediye Başkanlığı’nın kamulaştırma talepleri ile ilgili raporunun; Büyükşehir Belediye Meclisi’nin, 27.10.2015 günü saat 17.00’da yapılacak OLAĞAN Toplantısının 2. Birleşiminde görüşülmek üzere Plan ve Bütçe Komisyonu’na iadesine,
31-Ulaşım Komisyonu’nun, Yolçatı Mahallesi’nde yapılmakta olan Çocuk Parkı’na “Ekrem ÖZKAYA” isminin verilmesi ile ilgili raporunun oybirliği ile kabulüne,
32-Ulaşım Komisyonu’nun, Bursa Büyükşehir Belediyesi Taksi-Dolmuş-Minibüs-Servis Araçları ve Özel Toplu Taşıma Araçları Yönetmeliği’nin 15. maddesinde değişiklik yapılması ile ilgili raporunun oybirliği ile kabulüne,
33-Hukuk Komisyonu’nun, Kırsal Hizmetler Dairesi Başkanlığı’nın Görev, Yetki ve Sorumluluk Esaslarına İlişkin Yönetmeliği’ne Muhtarlık İşleri Müdürlüğü Yönetmeliği’nin ilave edilmesi ile ilgili raporunun oybirliği ile kabulüne,
34-İmar ve Bayındırlık Komisyonu’nun, Osmangazi Belediyesi’ne ait 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı değişiklikleri ile ilgili raporunda; Osmangazi Belediye Meclisi’nin, “Uygun Bulunan Kararlar içinde 7. sırada yer alan 09.09.2015 tarih ve 687 sayılı Meclis Kararının”; oyçokluğu (CHP; Mustafa BOZBEY, Recep ÇOHAN, Gamze KAYABAŞ, Şerafeddin ATALAY, Nilgün BERK, Turgay ERDEM, Pelin SEVGİ, Gizem ELMAS, Lütfü GÜNENÇ, Özgür AKSOY, Metin UYANIK, Akın POROY, Erdal AKTUĞ, Engin TAŞDEMİR, Dündar KOYUTÜRK 15 red – MHP; İhsan BİLGİLİ, Kenan ÇAKIR, Mahmut GÖK, Hüsnü DOĞRUOĞLU, Ayhan ÖNAL, Mesut BEDEL, Ercan ÖZEL, Sabri ZÜMRE, Avni Çimen ERİN 9 red – DP; Nurettin ÇETİN 1 red - 65 kabul) ile uygun olduğuna,

Osmangazi Belediye Meclisi’nin, “Uygun Bulunan Kararlar içinde 9. sırada yer alan 09.09.2015 tarih ve 690 sayılı Meclis Kararının”; oyçokluğu (CHP; Mustafa BOZBEY, Recep ÇOHAN, Gamze KAYABAŞ, Şerafeddin ATALAY, Nilgün BERK, Turgay ERDEM, Pelin SEVGİ, Gizem ELMAS, Lütfü GÜNENÇ, Özgür AKSOY, Metin UYANIK, Akın POROY, Erdal AKTUĞ, Engin TAŞDEMİR, Dündar KOYUTÜRK 15 red – MHP; İhsan BİLGİLİ, Kenan ÇAKIR, Mahmut GÖK, Hüsnü DOĞRUOĞLU, Ayhan ÖNAL, Mesut BEDEL, Ercan ÖZEL, Sabri ZÜMRE, Avni Çimen ERİN 9 red – 66 kabul) ile uygun olduğuna,

Osmangazi Belediye Meclisi’nin, “Uygun Bulunan Kararlar içinde 19. sırada yer alan 09.09.2015 tarih ve 701 sayılı Meclis Kararının”; oyçokluğu (CHP; Mustafa BOZBEY, Recep ÇOHAN, Gamze KAYABAŞ, Şerafeddin ATALAY, Nilgün BERK, Turgay ERDEM, Pelin SEVGİ, Gizem ELMAS, Lütfü GÜNENÇ, Özgür AKSOY, Metin UYANIK, Akın POROY, Erdal AKTUĞ, Engin TAŞDEMİR, Dündar KOYUTÜRK 15 red – 75 kabul) ile uygun olduğuna,

Osmangazi Belediye Meclisi’nin, “Uygun Bulunan Kararlar içinde 25. sırada yer alan 09.09.2015 tarih ve 709 sayılı Meclis Kararının”; oyçokluğu (CHP; Mustafa BOZBEY, Recep ÇOHAN, Gamze KAYABAŞ, Şerafeddin ATALAY, Nilgün BERK, Turgay ERDEM, Pelin SEVGİ, Gizem ELMAS, Lütfü GÜNENÇ, Özgür AKSOY, Metin UYANIK, Akın POROY, Erdal AKTUĞ, Engin TAŞDEMİR, Dündar KOYUTÜRK 15 red – 75 kabul) ile uygun olduğuna,

Osmangazi Belediye Meclisi’nin, “Uygun Bulunan Kararlar içinde 27. sırada yer alan 09.09.2015 tarih ve 712 sayılı Meclis Kararının”; oyçokluğu (CHP; Mustafa BOZBEY, Recep ÇOHAN, Gamze KAYABAŞ, Şerafeddin ATALAY, Nilgün BERK, Turgay ERDEM, Pelin SEVGİ, Gizem ELMAS, Lütfü GÜNENÇ, Özgür AKSOY, Metin UYANIK, Akın POROY, Erdal AKTUĞ, Engin TAŞDEMİR, Dündar KOYUTÜRK 15 red – MHP; İhsan BİLGİLİ, Kenan ÇAKIR, Mahmut GÖK, Hüsnü DOĞRUOĞLU, Ayhan ÖNAL, Mesut BEDEL, Ercan ÖZEL, Sabri ZÜMRE, Avni Çimen ERİN 9 red – DP; Nurettin ÇETİN 1 red - 65 kabul) ile uygun olduğuna,

Osmangazi Belediye Meclisi’nin, “Uygun Bulunan Kararlar içinde 30. sırada yer alan 09.09.2015 tarih ve 716 sayılı Meclis Kararının”; oyçokluğu (CHP; Mustafa BOZBEY, Recep ÇOHAN, Gamze KAYABAŞ, Şerafeddin ATALAY, Nilgün BERK, Turgay ERDEM, Pelin SEVGİ, Gizem ELMAS, Lütfü GÜNENÇ, Özgür AKSOY, Metin UYANIK, Akın POROY, Erdal AKTUĞ, Engin TAŞDEMİR, Dündar KOYUTÜRK 1

22.10.2015 Tarihli Meclis