MECLİS TOPLANTILARI

09.10.2015 Tarihli Meclis Gündemi

GÜNDEM : Büyükşehir Belediye Meclisi’nin, 09 EKİM 2015 Cuma günü saat 15.00’de Zafer Mahallesi, Ankara Yolu Caddesi, D Blok Kat:1 Osmangazi/Bursa adresine (Büyükşehir Belediyesi Yeni Hizmet Binası Meclis Toplantı Salonu) yapacağı 2014/2019 seçim döneminin 18 inci, 2 nci dönemin 2 nci OLAĞANÜSTÜ toplantısına ait gündemdir.

 

G Ü N D E M :

1-GEÇEN TOPLANTI ZAPTI;

2-DAİRELERİN MECLİSE HAVALELİ TEKLİFLERİ;

1-Çevre Koruma ve Kontrol Dairesi Başkanlığı’nın, Kayapa Islah Organize Sanayi Bölgesi’nde alınacak ruhsat bedelleri ile ilgili yazısı,
2-Emlak ve İstimlak Dairesi Başkanlığı’nın, mülkiyeti Belediyemize ait Osmangazi İlçesi, Akpınar Mahallesi, 6106 ada, 29 parsel sayılı taşınmazdaki hissemizin Osmangazi Belediyesi’ne bedelsiz devri ile ilgili yazısı,
3-Emlak ve İstimlak Dairesi Başkanlığı’nın, İnegöl İlçesi, Mesruriye Mahallesi, 109 ada, 7 parsel sayılı ve 3.035,51 m2 yüzölçümlü bahçe vasfındaki taşınmazın Belediyemize hibe edilmesi ile ilgili yazısı,
4-Emlak ve İstimlak Dairesi Başkanlığı’nın, Orhaneli İlçesi, Tepecik Mahallesi, 9 pafta, 450 parsel sayılı ve 2.600,00 m2 yüzölçümlü bağ vasfındaki taşınmazın Belediyemize hibe edilmesi ile ilgili yazısı.

3-KOMİSYONLARDAN GELEN EVRAKLAR;

1-İmar ve Bayındırlık Komisyonu’nun, Osmangazi İlçesi, Hüdavendigar Mahallesi, 4548 ada, 14 parsele ilişkin 1/25000, 1/5000 ve 1/1000 ölçekli İmar Planı değişiklikleri ile ilgili raporu,
2-İmar ve Bayındırlık Komisyonu’nun, Mustafakemalpaşa Belediyesi’ne ait 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı değişiklikleri ile ilgili raporu,
3-İmar ve Bayındırlık Komisyonu’nun, Mustafakemalpaşa İlçesi, Kavaklı Mahallesi sınırları içerisinde, İzmir Yolu’nun doğusunda, Recep Yazıcıoğlu Caddesi ile Atatürk Bulvarı arasında kalan alana ilişkin 1/5000 ölçekli Tatkavaklı Revizyon Nazım İmar Planı değişikliği ile ilgili raporu,
4-İmar ve Bayındırlık Komisyonu’nun, Mustafakemalpaşa İlçesi, Yalıntaş Mahallesi, 1343 ve 1344 parsellerin “Belediye Hizmet Alanı (Hayvan ve Ot Pazar Alanı), Ticaret Alanı, Park ve Yeşil Alan” olarak yeniden düzenlenmesine ilişkin 1/5000 ölçekli Yalıntaş Nazım İmar Planı ve 1/1000 ölçekli Yalıntaş Uygulama İmar Planı değişikliği ile ilgili raporu,
5-İmar ve Bayındırlık Komisyonu’nun, İznik İlçesi, 1/1000 ölçekli Suriçi Koruma Amaçlı İmar Planı’nda sehven işlenmesi unutulan Bursa Kültür Varlıklarını Koruma Kurulu’nun, 12.12.2014 tarih ve 3940 sayılı kararı ile belirlenen Tarihi Kentsel Sit Sınırlarının İşlenmesi Amaçlı Plan değişikliği talebi ile ilgili raporu,
6-İmar ve Bayındırlık Komisyonu’nun, Bursa Büyükşehir Belediye Meclisi’nin, 19.03.2015 gün ve 587 sayılı kararı ile onaylanan, Büyükorhan İlçesi, Orhan Mahallesi, 2450 parsele ilişkin 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı değişikliğine ilişkin askı itirazı ile ilgili raporu,
1/2

 

 


7-İmar ve Bayındırlık Komisyonu’nun, Büyükorhan İlçesi, Orhan Mahallesi, 129 ada, 3 parsel ve 356 parsele ilişkin 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı değişikliği ile ilgili raporu,
8-İmar ve Bayındırlık Komisyonu’nun, Büyükorhan İlçesine ait 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı değişiklikleri ile ilgili raporu.

 


Abdülkadir KARLIK
Büyükşehir Belediye Başkan V.

09.10.2015 Tarihli Meclis Kararları

Meclis kararları henüz yayınlanmamıştır...

  Büyükşehir Belediye Meclisi’nin, 09 EKİM 2015 Cuma günü saat 15.00’de Zafer Mahallesi, Ankara Yolu Caddesi, D Blok Kat:1 Osmangazi/Bursa adresine (Büyükşehir Belediyesi Yeni Hizmet Binası Meclis Toplantı Salonu) yapacağı 2014/2019 seçim döneminin 18 nci, 2 nci dönemin 2. OLAĞANÜSTÜ toplantısında alınan KARARLARIN ÖZETİDİR.

1-Okunan Geçen Toplantı Zaptının oybirliği ile kabulüne,
2-Çevre Koruma ve Kontrol Dairesi Başkanlığı’nın, Kayapa Islah Organize Sanayi Bölgesi’nde alınacak ruhsat bedelleri ile ilgili yazısının Plan ve Bütçe - Çevre ve Sağlık Komisyonlarına müştereken havalesine,
3-Emlak ve İstimlak Dairesi Başkanlığı’nın, mülkiyeti Belediyemize ait Osmangazi İlçesi, Akpınar Mahallesi, 6106 ada, 29 parsel sayılı taşınmazdaki hissemizin Osmangazi Belediyesi’ne bedelsiz devri ile ilgili yazısının Plan ve Bütçe Komisyonu’na havalesine,
4-Emlak ve İstimlak Dairesi Başkanlığı’nın, İnegöl İlçesi, Mesruriye Mahallesi, 109 ada, 7 parsel sayılı ve 3.035,51 m2 yüzölçümlü bahçe vasfındaki taşınmazın Belediyemize hibe edilmesi ile ilgili yazısının oybirliği ile kabulüne,
5-Emlak ve İstimlak Dairesi Başkanlığı’nın, Orhaneli İlçesi, Tepecik Mahallesi, 9 pafta, 450 parsel sayılı ve 2.600,00 m2 yüzölçümlü bağ vasfındaki taşınmazın Belediyemize hibe edilmesi ile ilgili yazısının oybirliği ile kabulüne,
6-İmar ve Bayındırlık Komisyonu’nun, Osmangazi İlçesi, Hüdavendigar Mahallesi, 4548 ada, 14 parsele ilişkin 1/25000, 1/5000 ve 1/1000 ölçekli İmar Planı değişiklikleri ile ilgili raporunun oybirliği ile kabulüne,
7-İmar ve Bayındırlık Komisyonu’nun, Mustafakemalpaşa Belediyesi’ne ait 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı değişiklikleri ile ilgili raporunun; Mustafakemalpaşa Belediye Meclisi’nin, “Değiştirilerek Uygun Bulunan Kararlar içinde 3. sırada yer alan 04.07.2015 tarih ve 251 sayılı Meclis Kararının”; Plan değişikliği sınırları içerisinde bulunan Kavaklı Mahallesi, 255 ada ile 256 ada arasındaki Yol Alanı’nın Park Alanı’na alınması ve 254 ada, 1 parselde bulunan Camii Alanı’nın çekme mesafelerinin kaldırılması şeklinde; oyçokluğu (CHP; Şerafeddin ATALAY, Nilgün BERK, Pelin SEVGİ, Gizem ELMAS, Lütfü GÜNENÇ, Özgür AKSOY, Metin UYANIK, Akın POROY, Erdal AKTUĞ, Engin TAŞDEMİR, Dündar KOYUTÜRK 11 red – 69 kabul) ile değiştirilmesinin uygun olduğuna ve diğer kararların oybirliği ile kabulüne,
8-İmar ve Bayındırlık Komisyonu’nun, Mustafakemalpaşa İlçesi, Kavaklı Mahallesi sınırları içerisinde, İzmir Yolu’nun doğusunda, Recep Yazıcıoğlu Caddesi ile Atatürk Bulvarı arasında kalan alana ilişkin 1/5000 ölçekli Tatkavaklı Revizyon Nazım İmar Planı değişikliği ile ilgili raporunun oyçokluğu (CHP; Şerafeddin ATALAY, Nilgün BERK, Pelin SEVGİ, Gizem ELMAS, Lütfü GÜNENÇ, Özgür AKSOY, Metin UYANIK, Akın POROY, Erdal AKTUĞ, Engin TAŞDEMİR, Dündar KOYUTÜRK 11 red – 69 kabul) ile kabulüne,
9-İmar ve Bayındırlık Komisyonu’nun, Mustafakemalpaşa İlçesi, Yalıntaş Mahallesi, 1343 ve 1344 parsellerin “Belediye Hizmet Alanı (Hayvan ve Ot Pazar Alanı), Ticaret Alanı, Park ve Yeşil Alan” olarak yeniden düzenlenmesine ilişkin 1/5000 ölçekli Yalıntaş Nazım İmar Planı ve 1/1000 ölçekli Yalıntaş Uygulama İmar Planı değişikliği ile ilgili raporunun oybirliği ile kabulüne,
10-İmar ve Bayındırlık Komisyonu’nun, İznik İlçesi, 1/1000 ölçekli Suriçi Koruma Amaçlı İmar Planı’nda sehven işlenmesi unutulan Bursa Kültür Varlıklarını Koruma Kurulu’nun, 12.12.2014 tarih ve 3940 sayılı kararı ile belirlenen Tarihi Kentsel Sit Sınırlarının İşlenmesi Amaçlı Plan değişikliği talebi ile ilgili raporunun oybirliği ile kabulüne,
11-İmar ve Bayındırlık Komisyonu’nun, Bursa Büyükşehir Belediye Meclisi’nin, 19.03.2015 gün ve 587 sayılı kararı ile onaylanan, Büyükorhan İlçesi, Orhan Mahallesi, 2450 parsele ilişkin 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı değişikliğine ilişkin askı itirazı ile ilgili raporunun oyçokluğu (CHP; Şerafeddin ATALAY, Nilgün BERK, Pelin SEVGİ, Gizem ELMAS, Lütfü GÜNENÇ, Özgür AKSOY, Metin UYANIK, Akın POROY, Erdal AKTUĞ, Engin TAŞDEMİR, Dündar KOYUTÜRK 11 red – MHP; İhsan BİLGİLİ, İsmail KARAMAN, Kenan ÇAKIR, Mahmut GÖK, Hüsnü DOĞRUOĞLU, Adnan AKIN, Ayhan ÖNAL, Mesut BEDEL, Ercan ÖZEL, Sabri ZÜMRE, Avni Çimen ERİN 11 red - 58 kabul) ile kabulüne,
12-İmar ve Bayındırlık Komisyonu’nun, Büyükorhan İlçesi, Orhan Mahallesi, 129 ada, 3 parsel ve 356 parsele ilişkin 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı değişikliği ile ilgili raporunun oybirliği ile kabulüne,
1/2


13-İmar ve Bayındırlık Komisyonu’nun, Büyükorhan İlçesine ait 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı değişiklikleri ile ilgili raporunun oybirliği ile kabulüne,
14-Gündeme alınarak görüşülmesi kabul edilen, Büyükşehir Belediye Meclis Üyesi İsmail Hakkı EDEBALİ’nin sözlü mazeretinin kabulü ile izinli sayılmasına,
15-Gündeme alınarak görüşülmesi kabul edilen, Büyükşehir Belediye Meclis Üyesi Mustafa BOZBEY’in sözlü mazeretinin kabulü ile izinli sayılmasına,
16-Gündeme alınarak görüşülmesi kabul edilen, Büyükşehir Belediye Meclis Üyesi Alinur AKTAŞ’ın sözlü mazeretinin kabulü ile izinli sayılmasına,
17-Gündeme alınarak görüşülmesi kabul edilen, Büyükşehir Belediye Meclis Üyesi Refik YILMAZ’ın sözlü mazeretinin kabulü ile izinli sayılmasına,
18-Gündeme alınarak görüşülmesi kabul edilen, Büyükşehir Belediye Meclis Üyesi Ali ÖZKAN’ın sözlü mazeretinin kabulü ile izinli sayılmasına,
19-Gündeme alınarak görüşülmesi kabul edilen, Büyükşehir Belediye Meclis Üyesi Hayri TÜRKYILMAZ’ın sözlü mazeretinin kabulü ile izinli sayılmasına,
20-Gündeme alınarak görüşülmesi kabul edilen, Büyükşehir Belediye Meclis Üyesi Recep ÇOHAN’ın sözlü mazeretinin kabulü ile izinli sayılmasına,
21-Gündeme alınarak görüşülmesi kabul edilen, Büyükşehir Belediye Meclis Üyesi Gamze KAYABAŞ’ın sözlü mazeretinin kabulü ile izinli sayılmasına,
22-Gündeme alınarak görüşülmesi kabul edilen, Büyükşehir Belediye Meclis Üyesi Nihat BALKAN’ın sözlü mazeretinin kabulü ile izinli sayılmasına,
23-Gündeme alınarak görüşülmesi kabul edilen, Büyükşehir Belediye Meclis Üyesi Şenol ŞİMŞEK’in sözlü mazeretinin kabulü ile izinli sayılmasına,
24-Gündeme alınarak görüşülmesi kabul edilen, Büyükşehir Belediye Meclis Üyesi Turgay ERDEM’in sözlü mazeretinin kabulü ile izinli sayılmasına,
25-Gündeme alınarak görüşülmesi kabul edilen, Büyükşehir Belediye Meclis Üyesi Nurettin ÇETİN’in sözlü mazeretinin kabulü ile izinli sayılmasına,
26-Gündeme alınarak görüşülmesi kabul edilen, Büyükşehir Belediye Meclis Üyesi Ramazan ASLAN’ın sözlü mazeretinin kabulü ile izinli sayılmasına oybirliği ile karar verildi.

 

 

Recep ALTEPE
Mak.Müh.
Büyükşehir Belediye Başkanı

 

 

 

 

 

 

 


2/2

09.10.2015 Tarihli Meclis