MECLİS TOPLANTILARI

17.09.2015 Tarihli Meclis Gündemi

 
GÜNDEM : Büyükşehir Belediye Meclisi’nin, 17 EYLÜL 2015 Perşembe günü saat 15.00’de Zafer Mahallesi, Ankara Yolu Caddesi, D Blok Kat:1 Osmangazi/Bursa adresine (Büyükşehir Belediyesi Yeni Hizmet Binası Meclis Toplantı Salonu) yapacağı 2014/2019 seçim döneminin 16 ncı, 2 nci dönemin 8 inci OLAĞAN toplantısının 1. birleşimine ait gündemdir.

 


G Ü N D E M :

1-GEÇEN TOPLANTI ZAPTI;

2-DAİRELERİN MECLİSE HAVALELİ TEKLİFLERİ;

1-İnsan Kaynakları ve Eğitim Dairesi Başkanlığı’nın, Kadro İptal/İhdas ile ilgili yazısı,
2-Mali Hizmetler Dairesi Başkanlığı’nın, Ali Paşa Oyuncak Kütüphanesi Ücret tarifesi ile ilgili yazısı,
3-Kültür ve Turizm Dairesi Başkanlığı’nın, İvazpaşa, Gelincik, Sipahi ve Yorgancılar Çarşıları cephe sağlıklaştırma projeleri ile ilgili yazısı,
4-Kırsal Hizmetler Dairesi Başkanlığı’nın, Görev, Yetki ve Sorumluluk Esaslarını Belirleyen Yönetmeliği’nde değişiklik yapılması ile ilgili yazısı,
5-İtfaiye Dairesi Başkanlığı’nın, Gönüllü İtfaiyeci Yönetmeliği ile ilgili yazısı,
6-Emlak ve İstimlak Dairesi Başkanlığı’nın, Yıldırım İlçesi, Hocataşkın Mahallesi, 237 ada, 6,7,8,9,10,11,12 parsel sayılı taşınmazların kamulaştırılmak üzere Belediyemiz X. Beş Yıllık Kamulaştırma İmar Programının 2011-2015 yılı dilimine ek olarak alınması ile ilgili yazısı,
7-Emlak ve İstimlak Dairesi Başkanlığı’nın, İznik İlçesi, Yeni Mahalle, 142 ada, 54 parsel sayılı taşınmazın kamulaştırılmak üzere Belediyemiz X. Beş Yıllık Kamulaştırma İmar Programının 2011-2015 yılı dilimine ek olarak alınması ile ilgili yazısı,
8-Emlak ve İstimlak Dairesi Başkanlığı’nın, Karacabey İlçesi, Tabaklar Mahallesi, 423 ada, 87 parsel sayılı arsa üzerinde bulunan taşınmazın Karacabey Ticaret Borsası’na bedelsiz devri ve Mısır Kurutma Tesisi’nin Belediyemize bedelsiz devri ile ilgili yazısı,
9-Emlak ve İstimlak Dairesi Başkanlığı’nın, Orhangazi Belediyesi adına kayıtlı, Orhangazi İlçesi, Gemiç Mahallesi, 1274 parselin Zeytin Entegre Tesisi yapılması amacıyla Belediyemiz adına tahsis edilmesi ve üst hakkının Belediyemizde kalması ile ilgili yazısı,
10-İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı’nın, Gürsu OSB Kentsel Dönüşüm ve Gelişim Proje Alanı Protokolü ile ilgili yazısı,
11-İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı’nın, Gemlik Cihatlı Kentsel Dönüşüm Alanı ile ilgili yazısı,
12-İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı’nın, 1/25000 ölçekli Nazım İmar Planı, 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı ve 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı plan değişiklik talepleri ile ilgili yazısı,
13-İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı’nın, Bursa Büyükşehir Belediye Meclisi’nin, 17.06.2015 gün ve 1256 sayılı kararı ile onaylı, Gürsu İlçesi, Kazıklı Mahallesi, 945, 948, 958, 2024, 2043 parsellerin “Tarım ve Hayvancılık Tesis Alanı (Soğuk Hava Deposu)” olmasına ilişkin 1/25000 ölçekli Merkez Planlama Bölgesi Nazım İmar Planı değişikliği ve 1/5000 ölçekli Gürsu Nazım İmar Planı değişikliğine yapılan askı itirazları ile ilgili yazısı,
1/9

 


14-İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı’nın, Bursa Büyükşehir Belediye Meclisi’nin, 17.06.2015 tarih ve 1225 sayılı kararı ile onaylanan, Nilüfer İlçesi, Beşevler Mahallesi, 720 ada, 1 parsele ilişkin 1/5000 ölçekli Nilüfer Nazım İmar Planı değişikliğine yapılan askı itirazları ile ilgili yazısı,
15-İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı’nın, Bursa Büyükşehir Belediye Meclisi’nin, 17.06.2015 tarih ve 1220 sayılı kararı ile onaylanan, Nilüfer İlçesi, Odunluk Mahallesi, 4632 ada, 8 parsele ilişkin 1/5000 ölçekli Nilüfer Nazım İmar Planı değişikliğine yapılan askı itirazları ile ilgili yazısı,
16-İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı’nın, Bursa Büyükşehir Belediye Meclisi’nin, 17.06.2015 tarih ve 1219 sayılı kararı ile onaylanan, Nilüfer İlçesi, Demirci Mahallesi, 3536 ada, 1 parsel, 3532 ada, 1 parsel ve 3533 ada, 1 parselin doğusuna ilişkin 1/5000 ölçekli Nilüfer Nazım İmar Planı değişikliğine yapılan askı itirazları ile ilgili yazısı,
17-İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı’nın, Bursa Büyükşehir Belediye Meclisi’nin, 17.06.2015 tarih ve 1214 sayılı kararı ile onaylanan, Nilüfer İlçesi, Gümüştepe Mahallesi, 3812 ada, 3 parsele ilişkin 1/5000 ölçekli Nilüfer Nazım İmar Planı değişikliğine yapılan askı itirazları ile ilgili yazısı,
18-İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı’nın, Bursa Büyükşehir Belediye Meclisi’nin, 23.06.2015 tarih ve 1320 sayılı kararı ile onaylanan, Nilüfer İlçesi, İhsaniye Mahallesi, 2237 ada, 16 parsele ilişkin 1/5000 ölçekli Nilüfer Nazım İmar Planı değişikliğine yapılan askı itirazları ile ilgili yazısı,
19-İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı’nın, Bursa Büyükşehir Belediye Meclisi’nin, 23.06.2015 tarih ve 1319 sayılı kararı ile onaylanan, Nilüfer İlçesi, Ataevler Mahallesi, 1438 ada, 1 parsele ilişkin 1/5000 ölçekli Nilüfer Nazım İmar Planı değişikliğine yapılan askı itirazları ile ilgili yazısı,
20-İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı’nın, Bursa Büyükşehir Belediye Meclisi’nin, 23.06.2015 tarih ve 1318 sayılı kararı ile onaylanan, Nilüfer İlçesi, Ataevler Mahallesi, 1330 ada, 2 parsele ilişkin 1/5000 ölçekli Nilüfer Nazım İmar Planı değişikliğine yapılan askı itirazları ile ilgili yazısı,
21-İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı’nın, Bursa İli, Osmangazi İlçesi, Kırcaali Mahallesi, 3846 ada, 3 ve 5 parseller, 3855 ada, 11 parsel, 3847 ada, 2 ve 4 parsellere ilişkin Belediyemiz aleyhine açılan 2014/84, 2014/85, 2014/86, 2014/87 ve 2014/88 E. sayılı davalarda, Bursa 3. İdare Mahkemesi’nin, 29.09.2014 ve 02.10.2014 tarihli kararlarıyla dava konusu işlemin iptali kararı ile ilgili yazısı,
22-İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı’nın, Bursa İli, Osmangazi İlçesi, Kırcaali Mahallesi, 3846 ada, 3 ve 5 parseller, 3855 ada, 11 parsel, 3847 ada, 2 ve 4 parsellere ilişkin Belediyemiz aleyhine açılan 2014/1385 E. sayılı davada, Bursa 3. İdare Mahkemesi’nin, 08.06.2015 tarihli kararıyla dava konusu işlemlerin iptali kararı ile ilgili yazısı,
23-İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı’nın, Bursa İli, Osmangazi İlçesi, Gaziakdemir Mahallesi, 3907 ada, 3 parsele ilişkin Belediyemiz aleyhine açılan 2014/986 E. sayılı davada, Bursa 2. İdare Mahkemesi’nin, 21.05.2015 tarihli kararıyla dava konusu işlemlerin Yürütmesinin Durdurulmasına kararı ile ilgili yazısı,
24-İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı’nın, Bursa İli, Osmangazi İlçesi, Gaziakdemir Mahallesi, 3907 ada, 2 parsele ilişkin Belediyemiz aleyhine açılan 2014/1067 E. sayılı davada, Bursa 2. İdare Mahkemesi’nin, 30.04.2015 tarihli kararıyla dava konusu işlemlerin iptali kararı ile ilgili yazısı,
25-İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı’nın, Bursa Büyükşehir Belediye Meclisi’nin, 17.06.2015 tarih ve 1241 sayılı kararı ile onaylanan; Mudanya İlçesi, Halitpaşa Mahallesi, H21b13a pafta, 1574 ada, 3 sayılı parsele ilişkin 1/5000 ölçekli Mudanya Nazım İmar Planı değişikliğine yapılan askı itirazları ile ilgili yazısı,
26-İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı’nın, Bursa Büyükşehir Belediye Meclisi’nin, 13.11.2014 tarih ve 1260 sayılı kararı ve Bursa Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu’nun, 09.04.2015 tarih ve 4311 sayılı kararı ile Myrleia Antik Kenti 1. ve 3. Derece Arkeolojik Sit Alanı’na ait askı itirazlarına ilişkin değişikliklere yapılan askı itirazları ile ilgili yazısı,
27-İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı’nın, Bursa İli, Gemlik İlçesi, Hamidiye Mahallesi, 554 ada, 238 parselin “Belediye Hizmet Alanı”na alındığı 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı değişikliğine ilişkin 19.03.2014 tarih ve 285 sayılı Bursa Büyükşehir Belediye Meclisi Kararı ile bu karara askı süresinde yapılan itirazların değerlendirildiği 19.06.2014 tarih ve 580 sayılı kararı hakkında “Bursa 2. İdare Mahkemesi’nin, 2015/791 sayılı “İPTAL” kararı ile ilgili yazısı,
28-İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı’nın, Bursa İli, Gemlik İlçesi, Hamidiye Mahallesi, 554 ada, 219-240 parsellerin “İbadet Alanı”na alındığı 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı değişikliğine ilişkin 19.03.2014 tarih 285 sayılı Bursa Büyükşehir Belediye Meclisi Kararı ile bu karara askı süresinde yapılan itirazların değerlendirildiği 19.06.2014 tarih ve 580 sayılı kararı hakkında “Bursa 2. İdare Mahkemesi’nin, 15.07.2015 tarihli “YÜRÜTMEYİ DURDURMA” kararı ile ilgili yazısı,
2/9

 


29-İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı’nın, Bursa İli, Gemlik İlçesi, Gençali Mahallesi, 386 parselin “İbadet Alanı”na alındığı 1/5000 ölçekli Gemlik Nazım İmar Planı değişikliğine ilişkin Bursa Büyükşehir Belediye Meclisi’nin, 18.07.2013 tarih ve 817 sayılı kararı hakkında “Bursa 1. İdare Mahkemesi’nin, 2015/737 sayılı “İPTAL” kararı ile ilgili yazısı.

3-KOMİSYONLARDAN GELEN EVRAKLAR;

1-Plan ve Bütçe Komisyonu’nun, Nilüfer İlçesi, Üçevler Mahallesi, Değer Sokak, 23 kapı nolu taşınmazın kamulaştırılmak üzere Belediyemiz X. Beş Yıllık Kamulaştırma İmar Programının 2011-2015 yılı dilimine ek olarak alınması ile ilgili raporu,
2-Plan ve Bütçe Komisyonu’nun, İnegöl İlçesi, Hamzabey Mahallesi, 110 ada, 50 parsel sayılı taşınmazın kamulaştırılmak üzere Belediyemiz X. Beş Yıllık Kamulaştırma İmar Programının 2011-2015 yılı dilimine ek olarak alınması ile ilgili raporu,
3-Plan ve Bütçe Komisyonu’nun, İnegöl İlçesi, Yeniceköy Mahallesi, 3483 ve 3478 parsel sayılı taşınmazın kamulaştırılmak üzere Belediyemiz X. Beş Yıllık Kamulaştırma İmar Programının 2011-2015 yılı dilimine ek olarak alınması ile ilgili raporu,
4-Plan ve Bütçe Komisyonu’nun, Mülkiyeti Belediyemize ait Yenişehir İlçesi, Çayır Mahallesi, 2 ada, 5 parsel sayılı arsa vasıflı taşınmazın 3.700,00 m2’sinin Bursa Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğü’ne bedelsiz devri ile ilgili raporu,
5-Plan ve Bütçe Komisyonu’nun, Yalova Yolu Güzergahı Kentsel Dönüşüm Alanı’nın büyüklüğü nedeniyle projenin etaplar halinde uygulanması ile ilgili raporu,
6-Plan ve Bütçe Komisyonu’nun, Büyükşehir Belediyesi 2015 Mali Yılı Gelir Tarifesi’nin 12. maddesinde değişiklik yapılması ile ilgili raporu,
7-Plan ve Bütçe Komisyonu’nun, Mülkiyeti İznik Belediyesi adına kayıtlı, Bursa İli, İznik İlçesi, Bayındır Mahallesi, 392 parsel sayılı ve 17.800,00 m2 yüzölçümlü taşınmazın Belediyemiz hizmetlerinde kullanılmak üzere tahsisi ile ilgili raporu,
8-Ulaşım Komisyonu’nun, Bursa Büyükşehir Belediyesi 2015 Mali Yılı Gelir Tarifesi’nin 37. Maddesinde değişiklik yapılması ile ilgili raporu,
9-Ulaşım Komisyonu’nun, Karacabey İlçesi sınırları içerisinde tespit edilen Ana Arterlere ilave yapılması ile ilgili raporu,
10-Tarım Hayvancılık ve Orman Komisyonu’nun, Bursa İli sınırlarında Planlama Bölgeleri ile Mahalle, Köy Yerleşme ve Gelişme Sahaları dışındaki alanlarda kalmak kaydı ile konteyner konulması ile ilgili raporu,
11-İmar ve Bayındırlık Komisyonu’nun, Osmangazi Belediyesi’ne ait 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı değişiklikleri ile ilgili raporu,
12-İmar ve Bayındırlık Komisyonu’nun, Yıldırım Belediyesi’ne ait 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı değişiklikleri ile ilgili raporu,
13-İmar ve Bayındırlık Komisyonu’nun, Nilüfer Belediyesi’ne ait 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı değişiklikleri ile ilgili raporu,
14-İmar ve Bayındırlık Komisyonu’nun, İnegöl Belediyesi’ne ait 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı değişiklikleri ile ilgili raporu,
15-İmar ve Bayındırlık Komisyonu’nun, Gemlik Belediyesi’ne ait 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı değişiklikleri ile ilgili raporu,
16-İmar ve Bayındırlık Komisyonu’nun, Mudanya Belediyesi’ne ait 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı değişiklikleri ile ilgili raporu,
17-İmar ve Bayındırlık Komisyonu’nun, Kestel Belediyesi’ne ait 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı değişiklikleri ile ilgili raporu,
18-İmar ve Bayındırlık Komisyonu’nun, Mustafakemalpaşa Belediyesine ait 1/1000 Ölçekli Uygulama İmar Planı değişiklikleri ile ilgili raporu,
19-İmar ve Bayındırlık Komisyonu’nun, Orhangazi Belediyesine ait 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı değişikliği ile ilgili raporu,
3/9

 

20-İmar ve Bayındırlık Komisyonu’nun, Emlak ve İstimlak Dairesi Başkanlığı’nın talebi doğrultusunda, Bursa İli, Osmangazi İlçesi, Mollafenari Mahallesi, 5929 ada, 1, 2, 3, 4 ve 7 parsellere ilişkin 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı değişikliği talebi ile ilgili raporu,
21-İmar ve Bayındırlık Komisyonu’nun, Osmangazi İlçesi, Alaşar Mahallesi, 4491 ada, 5 parsele ilişkin 1/25000 ölçekli Merkez Planlama Bölgesi Nazım İmar Planı ve 1/5000 ölçekli Osmangazi Nazım İmar Planı değişikliği ile ilgili raporu,
22-İmar ve Bayındırlık Komisyonu’nun, Ulaşım Dairesi Başkanlığı’nın talebi doğrultusunda Bursa İli, Osmangazi İlçesi, Mollafenari Mahallesi, İvazpaşa Mahallesi arasında yer alan 10 m.’lik İmar Yolunun yeniden düzenlenmesine ilişkin 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı değişikliği ile ilgili raporu,
23-İmar ve Bayındırlık Komisyonu’nun, Ulaşım Dairesi Başkanlığının, 01.06.2015 gün ve 95947 sayılı yazısı ile; Karayolları Genel Müdürlüğünce onaylanan Bursa Yalova Yolunun Ovaakça-Dürdane kesimi arası yol projelerine ilişkin imar plan değişiklikleri yapılması talebi ile ilgili raporu,
24-İmar ve Bayındırlık Komisyonu’nun, Bursa Büyükşehir Belediye Meclisi’nin, 19.06.2013 tarih ve 715 sayılı kararına ilişkin Belediyemiz aleyhine açılan 2014/794 E. sayılı davada, Bursa 3. İdare Mahkemesi’nin, 10.04.2015 tarihli kararıyla dava konusu işlemlerin yürütmesinin durdurulması kararı ile ilgili raporu,
25-İmar ve Bayındırlık Komisyonu’nun, Osmangazi İlçesi, Çiftehavuzlar Mahallesi, 1545 ada, 12 parselin Kentsel Dönüşüm ve Gelişim Alanı’ndan çıkarılması ile ilgili raporu,
26-İmar ve Bayındırlık Komisyonu’nun, Bursa Büyükşehir Belediye Meclisi’nin, 21.05.2015 tarih ve 1037 sayılı kararı ile onaylanan, Teferrüç Meydanı Tasarım Projesine ilişkin 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı değişikliğine yapılan askı itirazları ile ilgili raporu,
27-İmar ve Bayındırlık Komisyonu’nun, Osmangazi İlçesi, Elmasbahçeler Mahallesi, 2153 ada, 19-20 parsellerin Akaryakıt ve LPG Servis İstasyonu Alanı’na alınmasına ilişkin 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı değişikliği ile ilgili raporu,
28-İmar ve Bayındırlık Komisyonu’nun, Bursa Büyükşehir Belediye Meclisi’nin, 29.05.2015 gün ve 1125 sayılı kararı ile onaylanan, Osmangazi İlçesi, Yunuseli Mahallesi, 6592 ada, 4 parsel, 6588 ada, 7 parsel, 9978 ada, 1 parselin “Ticaret-Konut Alanı”na alınmasına ilişkin 1/25000 ölçekli Merkez Planlama Bölgesi Nazım İmar Planı değişikliği, 1/5000 ölçekli Osmangazi Nazım İmar Planı değişikliği ve 1/1000 ölçekli Bağlarbaşı Kuzeyi Uygulama İmar Planı değişikliğine askı itirazları ile ilgili raporu,
29-İmar ve Bayındırlık Komisyonu’nun, Yıldırım İlçesi, Bağlaraltı Mahallesi, 4142 ada, 110 parselin Gelişme Konut Alanı’na alınmasına ilişkin 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı değişikliği talebi ile ilgili raporu,
30-İmar ve Bayındırlık Komisyonu’nun, Yıldırım İlçesi, Kasım Önadım Bulvarı – Eğitim Caddesi – Eflak Caddelerinde tüm katları kapsayacak şekilde çekme mesafesi tanımlanmasına ilişkin 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı değişikliği talebi ile ilgili raporu,
31-İmar ve Bayındırlık Komisyonu’nun, Yıldırım İlçesi, Vakıf Mahallesi, 2682 ada, 17 parselin İbadet Alanı’na alınmasına ilişkin 1/5000 ve 1/1000 ölçekli İmar Planı değişiklikleri talebi ile ilgili raporu,
32-İmar ve Bayındırlık Komisyonu’nun, Nilüfer İlçesi, Demirci Mahallesi, 3533 ada, 1 parsel doğusunun Dini Tesis Alanı’na, 3391 ada, 5-6 ve 3196 ada, 78-79 parsellerin Park Alanı’na alınmasına ilişkin1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı değişikliği talebi ile ilgili raporu,
33-İmar ve Bayındırlık Komisyonu’nun, Büyükşehir Belediye Meclisi´nin, 21.05.2015/1003 sayılı kararı ile onaylanan, Nilüfer İlçesi, Beşevler Mahallesi, 1454 ada, 1 parsel, İhsaniye Mahallesi, 2168 ada, 1 parsel ve 2169 ada, 1 parsele ilişkin 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı değişikliği askı itirazları ile ilgili raporu,
34-İmar ve Bayındırlık Komisyonu’nun, Büyükşehir Belediye Meclisi´nin, 21.05.2015/1122 sayılı kararı ile onaylanan, Bursa İli 17 ilçeye ait 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planlarında kentsel dönüşüm amaçlı plan notu değişikliği askı itirazları ile ilgili raporu,
35-İmar ve Bayındırlık Komisyonu’nun, Nilüfer İlçesi, 19 Mayıs Mahallesi, 4602 ada, 1-2 parselin Özel Eğitim Alanı’na alınmasına ilişkin 1/5000 ölçekli Nilüfer Nazım İmar Planı değişikliği ile ilgili raporu,
36-İmar ve Bayındırlık Komisyonu’nun, Nilüfer İlçesi, Yolçatı Mahallesi, Hal Alanı doğusunda yaya yolu açılmasına dair 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Plan değişikliği ile ilgili raporu,
37-İmar ve Bayındırlık Komisyonu’nun, Nilüfer İlçesi, Demirci Mahallesi, 4759 ada, 9 parselin “Ticaret Alanı”na alınmasına ilişkin 1/5000 ölçekli Nilüfer Nazım İmar Planı değişikliği ile ilgili raporu,
38-İmar ve Bayındırlık Komisyonu’nun, Büyükşehir Belediye Meclisi’nin, 21.05.2015 gün ve 1012 sayılı kararı ile onaylanan, Nilüfer İlçesi, Yolçatı Mahallesi yerleşik alanı ve çevresine ilişkin 1/5000 ölçekli Nazım İmar Plan değişikliğine askı itirazı ile ilgili raporu,
4/9

 

39-İmar ve Bayındırlık Komisyonu’nun, Bursa 2. İdare Mahkemesi’nde 2014/521 E. sayılı davada 1/25000 ölçekli Batı Planlama Bölgesi Nazım İmar Planı’nın Nilüfer İlçesi, Hasanağa Mahallesi’nde orman vasıflı muhtelif parsellere ilişkin kısımları hakkında 30.01.2015 tarihli iptal kararı ile ilgili raporu,
40-İmar ve Bayındırlık Komisyonu’nun, Bursa İdare Mahkemeleri’nde 2014/641 E., 2014/506 E., 2014/507 E., 2014/508 E., 2014/515 E., 2014/516 E., 2014/517 E. sayılı davalarda alınan iptal kararları doğrultusunda Nilüfer İlçesi, Kayapa, Konaklı, Badırga, Çaylı, Çatalağıl Mahallelerinde kesin orman sınırlarının işlenmesine dair 1/25000 ölçekli Batı Planlama Bölgesi Nazım İmar Plan değişikliği ile ilgili raporu,
41-İmar ve Bayındırlık Komisyonu’nun, Büyükşehir Belediye Meclisi’nin, 21.05.2015 gün ve 1009 sayılı kararı ile onaylanan, Nilüfer İlçesi, 1/5000 ölçekli Kayapa Nazım İmar Plan Revizyonuna askı itirazları ile ilgili raporu,
42-İmar ve Bayındırlık Komisyonu’nun, Bursa 2. İdare Mahkemesi’nin, 21.04.2015 tarihli iptal kararı doğrultusunda, Nilüfer ilçesi, Hasanağa Mahallesi, 4054 ve 4059 parsellerin Orman Alanı’na alınmasına dair 1/5000 ölçekli Hasanağa Nazım İmar Plan değişikliği ile ilgili raporu,
43-İmar ve Bayındırlık Komisyonu’nun, Büyükşehir Belediye Meclisi’nin, 17.01.2008 gün ve 44 sayılı kararı ile onaylanan ancak şu an yürürlükte bulunmayan 1/5000 ölçekli Hasanağa Nazım İmar Planı hakkında Bursa 2. İdare Mahkemesi’nin 28.04.2015 tarihli iptal kararı ile ilgili raporu,
44-İmar ve Bayındırlık Komisyonu’nun, Büyükşehir Belediye Meclisi’nin, 18.09.2014 gün ve 920 sayılı kararı ile onaylanan, Nilüfer İlçesi, Altınşehir Mahallesi, 1075 ada, 2 parsel ile 1122 ada, 3 parsele yönelik 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı değişikliğine ilişkin Bursa 1.İdare Mahkemesi’nin, 2015/481 E. ve 15.05.2015 tarihli Yürütmeyi Durdurma Kararı ile ilgili raporu,
45-İmar ve Bayındırlık Komisyonu’nun, Karayolları Genel Müdürlüğü 14. Bölge Müdürlüğü’nün, 16.06.2014 tarih ve 103795 sayılı yazısı ile gönderilen Görükle Bağlantı Yolu ve kavşak projesine ilişkin imar plan tadilatının yapılması talebi ile ilgili raporu,
46-İmar ve Bayındırlık Komisyonu’nun, 1/25000 ölçekli İnegöl Çevre Düzeni Planı Revizyonu Plan Hükümleri değişikliği talebi ile ilgili raporu,
47-İmar ve Bayındırlık Komisyonu’nun, Bursa İli, İnegöl İlçesi, Osmaniye Mahallesi, 119 ada, 9 nolu parselin, “Belediye Hizmet Alanı”na alınmasına ilişkin 1/5000 ölçekli İnegöl Revizyon + İlave Nazım İmar Planı değişikliği talebi ile ilgili raporu,
48-İmar ve Bayındırlık Komisyonu’nun, Gemlik İlçesi, Engürücük Mahallesi, 2026 parselin “Akaryakıt,LPG ve Servis İstasyonu Alanı”na alınmasına ilişkin 1/5000 ölçekli Gemlik Nazım İmar Planı değişikliği ile ilgili raporu,
49-İmar ve Bayındırlık Komisyonu’nun, Mudanya İlçesi, Bademli Mahallesi, H21b24a pafta, 1571 sayılı parsele ilişkin 1/5000 ölçekli Mudanya Nazım İmar Planı değişikliği ile ilgili raporu,
50-İmar ve Bayındırlık Komisyonu’nun, Mudanya İlçesi, Bademli Mahallesi, H21b24a, H21b24b pafta, 354 sayılı parsele ilişkin 1/25000 ve 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı değişikliği ile ilgili raporu,
51-İmar ve Bayındırlık Komisyonu’nun, Bursa Büyükşehir Belediye Meclisi’nin, 21.05.2015 tarih ve 1020 sayılı Kararı ile onaylanan, Mudanya İlçesi, Altıntaş Mahallesi, H21b15d3c pafta, 950 sayılı parsele ait 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı’na ilişkin askı itirazları ile ilgili raporu,
52-İmar ve Bayındırlık Komisyonu’nun, Mudanya İlçesi, Hasköy Mahallesi, H21b23a, H21b23b, H21b18c pafta, 1158 sayılı parsele ilişkin 1/25000,1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı değişikliği, 1/1000 ölçekli İmar Planı ile ilgili raporu,
53-İmar ve Bayındırlık Komisyonu’nun, Mustafakemalpaşa İlçesi, Kavaklı Mahallesi, 1010 parseli kapsayan alanda 1/5000 ölçekli Tatkavaklı Nazım İmar Planı değişikliği ile ilgili raporu,
54-İmar ve Bayındırlık Komisyonu’nun, Bursa Büyükşehir Belediye Meclisi’nin, 21.05.2015 tarih ve 995 sayılı Kararı ile onaylanan Mustafakemalpaşa İlçesi, Yalıntaş Mahallesi, 1546 ve 1547 sayılı parsellere ilişkin 1/5000 ölçekli Yalıntaş Nazım İmar Planı değişikliğine yapılan askı itirazı ile ilgili raporu,
55-İmar ve Bayındırlık Komisyonu’nun, Ulaşım Dairesi Başkanlığı’nın talebi doğrultusunda; Mustafakemalpaşa İlçesi, Yenice Mahallesi Çevreyolu Projesi’ne ilişkin 1/5000 ve 1/1000 ölçekli İmar Planı talebi ile ilgili raporu,
56-İmar ve Bayındırlık Komisyonu’nun, Keles İlçesi, Çukur Mahallesi, 36 ada, 11 parsele ilişkin 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı ve 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı değişikliği ile ilgili raporu,
57-İmar ve Bayındırlık Komisyonu’nun, Orhaneli İlçesi, 300 Evler Mahallesi, 29 ada, 127 parsele ilişkin 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı değişikliği ile ilgili raporu,
5/9

 

58-İmar ve Bayındırlık Komisyonu’nun, Osmangazi Belediye Meclisi’nin, 07.01.2015/19 sayılı Kararı ile uygun bulunup, Bursa Büyükşehir Belediye Meclisi’nin, 20.04.2015/325 sayılı Kararı ile onaylanan 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Plan değişikliğine ilişkin Bursa Valiliği, Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü’nün yeniden değerlendirme yazısı ile ilgili raporu,
59-İmar ve Bayındırlık Komisyonu’nun, Bursa Büyükşehir Belediye Meclisi´nin, 23.09.2014/1018 sayılı Kararı ile onaylanan Nazım İmar Planı değişikliğinin Bursa Valiliği, Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü’nün yeniden değerlendirme yazısı ile ilgili raporu,
60-İmar ve Bayındırlık Komisyonu’nun, Bursa Büyükşehir Belediye Meclisi´nin, 18.12.2014/1549 sayılı Kararı ile onaylanan, Osmangazi İlçesi, Armutköy Mahallesi, 4376 ada, 24 parsele ilişkin 1/25000 ölçekli Merkez Planlama Bölgesi Nazım İmar Planı ve 1/5000 ölçekli Osmangazi Belediyesi Nazım İmar Planı değişikliklerinin Bursa Valiliği, Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü’nün yeniden değerlendirme yazısı ile ilgili raporu,
61-İmar ve Bayındırlık Komisyonu’nun, Bursa Büyükşehir Belediye Meclisi’nin, 19.03.2015 gün ve 569 sayılı Kararı ile onaylanan Osmangazi İlçesi, Doğanevler Mahallesi, 608 ada, 14-15 parsellerin 1/1000 ölçekli Doğanevler Mahallesi Uygulama İmar Planı değişikliğine ilişkin Bursa Valiliği, Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü’nün yeniden değerlendirme yazısı ile ilgili raporu,
62-İmar ve Bayındırlık Komisyonu’nun, Osmangazi Belediye Meclisi’nin, 07.01.2015 tarih ve 23 sayılı Kararı ile uygun görülen, Bursa Büyükşehir Belediye Meclisi’nin, 20.04.2015 gün ve 325 sayılı Kararı ile onaylanan Osmangazi İlçesi, Küçükbalıklı Mahallesi, 8176 ada, 5-15 parsellerin 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı değişikliğine ilişkin Bursa Valiliği, Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü’nün yeniden değerlendirme yazısı ile ilgili raporu,
63-İmar ve Bayındırlık Komisyonu’nun, Osmangazi Belediye Meclisi’nin, 04.09.2013 tarih ve 616 sayılı Kararı ile uygun görülen, Bursa Büyükşehir Belediye Meclisinin 24.10.2013 gün ve 1112 sayılı Kararı ile onaylanan Osmangazi İlçesi, Uzunçarşı Mahallesi, 5807 ada, 11-13-15 parsellerin 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı değişikliğine ilişkin Bursa Valiliği, Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü’nün yeniden değerlendirme yazısı ile ilgili raporu,
64-İmar ve Bayındırlık Komisyonu’nun, Osmangazi Belediye Meclisi’nin, 08.10.2014 tarih ve 822 sayılı Kararı ile uygun görülen, Bursa Büyükşehir Belediye Meclisi’nin, 22.01.2015 gün ve 72 sayılı Kararı ile onaylanan 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı plan notu değişikliğine ilişkin Bursa Valiliği, Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü’nün yeniden değerlendirme yazısı ile ilgili raporu,
65-İmar ve Bayındırlık Komisyonu’nun, Osmangazi Belediye Meclisi’nin, 03.12.2014 tarih ve 918 sayılı Kararı ile uygun görülen, Bursa Büyükşehir Belediye Meclisi’nin, 22.01.2015 gün ve 72 sayılı Kararı ile onaylanan Osmangazi İlçesi, Soğukkuyu Mahallesi, 613 ada, 1-23 parseller, 621 ada, 1-2 parsellerin 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı değişikliğine ilişkin Bursa Valiliği, Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü’nün yeniden değerlendirme yazısı ile ilgili raporu,
66-İmar ve Bayındırlık Komisyonu’nun, Osmangazi Belediye Meclisi’nin, 03.12.2014 tarih ve 925 sayılı Kararı ile uygun görülen, Bursa Büyükşehir Belediye Meclisi’nin, 22.01.2015 gün ve 72 sayılı Kararı ile onaylanan Osmangazi İlçesi, Akpınar Mahallesi, 6045 ada, 1 parselin 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı değişikliğine ilişkin Bursa Valiliği, Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü’nün yeniden değerlendirme yazısı ile ilgili raporu,
67-İmar ve Bayındırlık Komisyonu’nun, Osmangazi Belediye Meclisi’nin, 03.12.2014 tarih ve 928 sayılı Kararı ile uygun görülen, Bursa Büyükşehir Belediye Meclisi’nin, 22.01.2015 gün ve 72 sayılı Kararı ile onaylanan Osmangazi İlçesi, Altınova Mahallesi, 3198 ada, 70 parselin 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı değişikliğine ilişkin Bursa Valiliği, Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü’nün yeniden değerlendirme yazısı ile ilgili raporu,
68-İmar ve Bayındırlık Komisyonu’nun, Osmangazi Belediye Meclisi’nin, 03.12.2014 tarih ve 929 sayılı Kararı ile uygun görülen, Bursa Büyükşehir Belediye Meclisi’nin, 22.01.2015 gün ve 72 sayılı Kararı ile onaylanan Osmangazi İlçesi, Gülbahçe Mahallesi, 6664 ada, 1 parselin 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı değişikliğine ilişkin Bursa Valiliği, Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü’nün yeniden değerlendirme yazısı ile ilgili raporu,
69-İmar ve Bayındırlık Komisyonu’nun, Osmangazi Belediye Meclisi’nin, 03.12.2014 tarih ve 930 sayılı Kararı ile uygun görülen, Bursa Büyükşehir Belediye Meclisi’nin, 22.01.2015 gün ve 72 sayılı Kararı ile onaylanan Osmangazi İlçesi, Küçükbalıklı Mahallesi, 3128 ada, 37-42 parsellerin 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı değişikliğine ilişkin Bursa Valiliği, Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü’nün yeniden değerlendirme yazısı ile ilgili raporu,
6/9

 

70-İmar ve Bayındırlık Komisyonu’nun, Bursa Büyükşehir Belediye Meclisi’nin, 19.03.2015 gün ve 570 sayılı Kararı ile onaylanan Osmangazi İlçesi, Dereçavuş ve Yunuseli Mahalleleri, muhtelif ada ve parsellerin 1/25000 ölçekli Merkez Planlama Bölgesi Nazım İmar Planı ve 1/5000 ölçekli Osmangazi Nazım İmar Planı değişikliklerine ilişkin Bursa Valiliği, Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü’nün yeniden değerlendirme yazısı ile ilgili raporu,
71-İmar ve Bayındırlık Komisyonu’nun, Büyükşehir Belediye Meclisi’nin, 18.12.2014 gün ve 1462 sayılı Kararı ile onaylanan Yıldırım İlçesi, Siteler Mahallesi, 1318 ada, 1 parsele ilişkin 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı değişikliğinin Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü’nün yazısı ile yeniden değerlendirilmesi talebi ile ilgili raporu,
72-İmar ve Bayındırlık Komisyonu’nun, Büyükşehir Belediye Meclisi’nin 15.11.2012 gün ve 1182 sayılı Kararı ile onaylanan ve Bursa Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu’nun, 26.12.2014 gün ve 4020 sayılı Kararı ile uygun bulunan, Yıldırım İlçesi, Hocataşkın Mahallesi, 229 ada, 7 parsele ilişkin 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı değişikliğinin Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü’nün yazısı ile yeniden değerlendirilmesi talebi ile ilgili raporu,
73-İmar ve Bayındırlık Komisyonu’nun, Büyükşehir Belediye Meclisi’nin, 10.01.2013 gün ve 64 sayılı Kararı ile onaylanan ve Bursa Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu’nun, 26.12.2014 gün ve 3986 sayılı Kararı ile uygun bulunan, Yıldırım İlçesi, Nazmazgah Mahallesi, 536 ada, 1 parsele ilişkin 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı değişikliğinin Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü’nün yazısı ile yeniden değerlendirilmesi talebi ile ilgili raporu,
74-İmar ve Bayındırlık Komisyonu’nun, Büyükşehir Belediye Meclisi’nin, 18.12.2014 gün ve 1461 sayılı Kararı ile onaylanan Yıldırım İlçesi, Piremir Mahallesi, 350 ada, 12 parsele ilişkin 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı değişikliğinin Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü’nün yazısı ile yeniden değerlendirilmesi talebi ile ilgili raporu,
75-İmar ve Bayındırlık Komisyonu’nun, Büyükşehir Belediye Meclisi’nin, 18.09.2014 gün, 929 ve 930 sayılı Kararları ile onaylanan Yıldırım İlçesi, Yunusemre Mahallesi, 6360 ada, 1 parsel ile Ulus Mahallesi, 6408 ada, 1 parsele ilişkin 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı değişikliklerinin Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü’nün yazısı ile yeniden değerlendirilmesi talebi ile ilgili raporu,
76-İmar ve Bayındırlık Komisyonu’nun, Bursa Büyükşehir Belediye Meclisi’nin, 13.11.2014 gün ve 1242 sayılı Kararı ile onaylanan Nilüfer İlçesi, Hasanağa Mahallesi, 179 ada, 7 parsel 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı değişikliğine ilişkin Bursa Valiliği, Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü’nün yeniden değerlendirme yazısı ile ilgili raporu,
77-İmar ve Bayındırlık Komisyonu’nun, Bursa Büyükşehir Belediye Meclisi’nin, 18.09.2014 gün ve 920 sayılı Kararı ile onaylanan Nilüfer İlçesi, Ertuğrul Mahallesi, 1075-1122 ada, 2-3 Parsel 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı değişikliğine ilişkin Bursa Valiliği, Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü’nün yeniden değerlendirme yazısı ile ilgili raporu,
78-İmar ve Bayındırlık Komisyonu’nun, Bursa Büyükşehir Belediye Meclisi’nin, 19.03.2015 gün ve 555 sayılı Kararı ile onaylanan Nilüfer İlçesi, Görükle Mahallesi, 5467 ada, 1 parsel 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı değişikliğine ilişkin Bursa Valiliği, Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü’nün yeniden değerlendirme yazısı ile ilgili raporu,
79-İmar ve Bayındırlık Komisyonu’nun, Bursa Büyükşehir Belediye Meclisi’nin, 22.01.2015 gün ve 104 sayılı Kararı ile onaylanan Nilüfer İlçesi, Özlüce Mahallesi, 2303 ada, 3 parsel 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı değişikliğine ilişkin Bursa Valiliği, Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü’nün yeniden değerlendirme yazısı ile ilgili raporu,
80-İmar ve Bayındırlık Komisyonu’nun, Bursa Büyükşehir Belediye Meclisi’nin, 19.03.2015 gün ve 549 sayılı Kararı ile onaylanan Nilüfer İlçesi, Özlüce Mahallesi, 4490 ada, 1 parsel 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı değişikliğine ilişkin Bursa Valiliği, Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü’nün yeniden değerlendirme yazısı ile ilgili raporu,
81-İmar ve Bayındırlık Komisyonu’nun, Bursa Büyükşehir Belediye Meclisi’nin, 19.03.2015 gün ve 554 sayılı Kararı ile onaylanan Nilüfer İlçesi, Hasanağa Mahallesi’nde Çevre Yolu’nun düzenlenmesini ilişkin 1/5000 ve 1/1000 ölçekli imar planı değişikliklerine ilişkin Bursa Valiliği, Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü’nün yeniden değerlendirme yazısı ile ilgili raporu,


7/9

 


82-İmar ve Bayındırlık Komisyonu’nun, Bursa Büyükşehir Belediye Meclisi’nin, 19.03.2015 gün ve 548 sayılı Kararı ile onaylanan Nilüfer İlçesi, Görükle Mahallesi, 5541 ada, 3-4-5-6-7-8-9-10-11-12 parseller 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı değişikliğine ilişkin Bursa Valiliği, Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü’nün yeniden değerlendirme yazısı ile ilgili raporu,
83-İmar ve Bayındırlık Komisyonu’nun, Bursa Büyükşehir Belediye Meclisi’nin, 22.01.2015 gün ve 103 sayılı Kararı ile onaylanan Nilüfer İlçesi, Hasanağa Mahallesi, 6590 ada, 6 parsel 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı değişikliğine ilişkin Bursa Valiliği, Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü’nün yeniden değerlendirme yazısı ile ilgili raporu,
84-İmar ve Bayındırlık Komisyonu’nun, Bursa Büyükşehir Belediye Meclisi’nin, 16.04.2015 gün ve 773 sayılı Kararı ile onaylanan Nilüfer İlçesi, Kayapa (Zafer) Mahallesi, 6388 ada, 1 parsel, 1/25000 ve 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı değişikliklerine ilişkin Bursa Valiliği, Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü’nün yeniden değerlendirme yazısı ile ilgili raporu,
85-İmar ve Bayındırlık Komisyonu’nun, Bursa Büyükşehir Belediye Meclisi’nin, 22.01.2015 gün ve 91 sayılı Kararı ile onaylanan Nilüfer İlçesi, Beşevler Mahallesi, 561/4738 ada, 54/4 parsel 1/5000 ölçekli Nilüfer Nazım İmar Planı değişikliğine ilişkin Bursa Valiliği, Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü’nün yeniden değerlendirme yazısı ile ilgili raporu,
86-İmar ve Bayındırlık Komisyonu’nun, Bursa Büyükşehir Belediye Meclisinin 20.02.2015 gün ve 330, 331, 335 sayılı kararları ile onaylanan muhtelif 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı Değişikliklerine ilişkin Bursa Valiliği, Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü’nün yeniden değerlendirme yazısı
87-İmar ve Bayındırlık Komisyonu’nun, Bursa Büyükşehir Belediye Meclisi’nin, 19.03.2015 gün ve 557, 559 sayılı Kararları ile onaylanan muhtelif 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı değişikliklerine ilişkin Bursa Valiliği, Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü’nün yeniden değerlendirme yazısı ile ilgili raporu,
88-İmar ve Bayındırlık Komisyonu’nun, Nilüfer Belediye Meclisi’nin, 06.03.2015/264,265, 04.03.2015/201, 06.03.2015/259 sayılı Kararları ile uygun bulunan ve Bursa Büyükşehir Belediye Meclisi’nin, 21.04.2015/890 ve 16.04.2015/740 sayılı Kararı ile onaylanan 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı değişikliklerine ilişkin Bursa Valiliği, Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü’nün yeniden değerlendirme yazısı ile ilgili raporu,
89-İmar ve Bayındırlık Komisyonu’nun, Nilüfer Belediye Meclisi’nin, 09.01.2015/72, 07.01.2015/22, 19, 24, 27, 21, 05.12.2014/964 ve 05.11.2014/849 sayılı Kararları ile uygun bulunan ve Bursa Büyükşehir Belediye Meclisi’nin, 20.02.2015/324 sayılı Kararı ile onaylanan 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı değişikliklerine ilişkin Bursa Valiliği, Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü’nün yeniden değerlendirme yazısı ile ilgili raporu,
90-İmar ve Bayındırlık Komisyonu’nun, Bursa Büyükşehir Belediye Meclisi’nin, 24.03.2015 gün ve 680 sayılı Kararı ile onaylanan Mudanya İlçesi, Güzelyalı Mahallesi, 219 ada, 32 parsele ilişkin 1/1000 ölçekli Güzelyalı Revizyon ve Uygulama İmar Planı değişikliğine ilişkin Bursa Valiliği, Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü’nün yeniden değerlendirme yazısı ile ilgili raporu,
91-İmar ve Bayındırlık Komisyonu’nun, Bursa Büyükşehir Belediye Meclisi’nin, 24.03.2015 gün ve 679 sayılı Kararı ile onaylanan Mudanya İlçesi, Hançerli Mahallesi’nde muhtelif parsellerin Atıksu Tesisleri Alanı’na alınmasına yönelik 1/25000, 1/5000 ve 1/1000 ölçekli İmar Planı değişikliklerine ilişkin Bursa Valiliği, Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü’nün yeniden değerlendirme yazısı ile ilgili raporu,
92-İmar ve Bayındırlık Komisyonu’nun, Bursa Büyükşehir Belediye Meclisi’nin, 20.02.2015 tarih ve 370 sayılı Kararı ile onaylanan İnegöl İlçesi, Alanyurt-Fatih Mahallesi, 238 parsel ile Alanyurt-Yunus Emre Mahallesi, 3259 parsele ilişkin 1/5000 ölçekli İnegöl Revizyon + İlave Nazım İmar Planı değişikliğine ilişkin Bursa Valiliği, Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü’nün yeniden değerlendirme yazıları ile ilgili raporu,
93-İmar ve Bayındırlık Komisyonu’nun, Bursa Büyükşehir Belediye Meclisi’nin, 20.02.2015 tarih ve 368 sayılı Kararı ile onaylanan İnegöl İlçesi, Karalar Mahallesi, 123 ada, 1 parsele ait 1/5000 ölçekli İnegöl Revizyon + İlave Nazım İmar Planı değişikliğine ilişkin Bursa Valiliği, Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü’nün yeniden değerlendirme yazısı ile ilgili raporu,
94-İmar ve Bayındırlık Komisyonu’nun, Bursa Büyükşehir Belediye Meclisi’nin, 22.01.2015 gün ve 160 sayılı Kararı ile onaylanan Orhangazi İlçesi, Örnekköy Mahallesi, 108 ada, 1 parsele ilişkin 1/25000 ölçekli İznik Gölü Çevre Düzeni Plan Revizyonu değişikliğine ilişkin Bursa Valiliği, Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü’nün yeniden değerlendirme yazısı ile ilgili raporu,

8/9

 

 


95-İmar ve Bayındırlık Komisyonu’nun, Bursa Büyükşehir Belediye Meclisi’nin, 13.11.2014 gün ve 1246 sayılı Kararı ile onaylanan Gürsu İlçesi, Zafer Mahallesi, 217 ada, 2 parsel “Tarım Ürünleri İşleme Tesisi” 1/5000 ölçekli Gürsu Nazım İmar Planı değişikliği ve 1/1000 ölçekli Gürsu Uygulama İmar Planı değişikliğine ilişkin Bursa Valiliği, Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü’nün yeniden değerlendirme yazısı ile ilgili raporu,
96-İmar ve Bayındırlık Komisyonu’nun, Bursa Büyükşehir Belediye Meclisi’nin, 19.03.2015 gün ve 585 sayılı Kararı ile onaylanan Kestel Uludağ Caddesi Uygulama Projelerine ait 1/1000 ölçekli İmar Planı değişikliğine ilişkin Bursa Valiliği, Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü’nün yeniden değerlendirme yazısı ile ilgili raporu,
97-İmar ve Bayındırlık Komisyonu’nun, Karacabey Belediyesi’ne ait 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı değişiklikleri ile ilgili raporu.

 

 


Recep ALTEPE
Mak. Müh.
Büyükşehir Belediye Başkanı

 

 

 

 

 

 

 

 

 


9/9

 

 

 

 

 

 

 

 

 

7/7

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


4/4

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4/4

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2/2

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1/2

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5/5

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

17.09.2015 Tarihli Meclis Kararları

Meclis kararları henüz yayınlanmamıştır...

  Büyükşehir Belediye Meclisi’nin, 17.09.2015 Perşembe günü saat 15.00’da Zafer Mahallesi, ankara Yolu Caddesi, D Blok Kat:1 Osmangazi/Bursa adresinde (Büyükşehir Belediyesi yeni Hizmet Binası Meclis Toplantı Salonu) yaptığı 2014/2019 seçim döneminin 16 ncı, 2 nci dönemin 8 inci OLAĞAN toplantısının 1. birleşiminde alınan KARARLARIN ÖZETİDİR.

1-Okunan Geçen Toplantı Zaptının oybirliği ile kabulüne,
2-İnsan Kaynakları ve Eğitim Dairesi Başkanlığı’nın, Kadro İptal/İhdas ile ilgili yazısının oybirliği ile kabulüne,
3-Mali Hizmetler Dairesi Başkanlığı’nın, Ali Paşa Oyuncak Kütüphanesi Ücret tarifesi ile ilgili yazısının oybirliği ile kabulüne,
4-Kültür ve Turizm Dairesi Başkanlığı’nın, İvazpaşa, Gelincik, Sipahi ve Yorgancılar Çarşıları cephe sağlıklaştırma projeleri ile ilgili yazısının oybirliği ile kabulüne,
5-Kırsal Hizmetler Dairesi Başkanlığı’nın, Görev, Yetki ve Sorumluluk Esaslarını Belirleyen Yönetmeliği’nde değişiklik yapılması ile ilgili yazısının Hukuk Komisyonu’na havalesine,
6-İtfaiye Dairesi Başkanlığı’nın, Gönüllü İtfaiyeci Yönetmeliği ile ilgili yazısının Hukuk Komisyonu’na havalesine,
7-Emlak ve İstimlak Dairesi Başkanlığı’nın, Yıldırım İlçesi, Hocataşkın Mahallesi, 237 ada, 6,7,8,9,10,11,12 parsel sayılı taşınmazların kamulaştırılmak üzere Belediyemiz X. Beş Yıllık Kamulaştırma İmar Programının 2011-2015 yılı dilimine ek olarak alınması ile ilgili yazısının Plan ve Bütçe Komisyonu’na havalesine,
8-Emlak ve İstimlak Dairesi Başkanlığı’nın, İznik İlçesi, Yeni Mahalle, 142 ada, 54 parsel sayılı taşınmazın kamulaştırılmak üzere Belediyemiz X. Beş Yıllık Kamulaştırma İmar Programının 2011-2015 yılı dilimine ek olarak alınması ile ilgili yazısının Plan ve Bütçe Komisyonu’na havalesine,
9-Emlak ve İstimlak Dairesi Başkanlığı’nın, Karacabey İlçesi, Tabaklar Mahallesi, 423 ada, 87 parsel sayılı arsa üzerinde bulunan taşınmazın Karacabey Ticaret Borsası’na bedelsiz devri ve Mısır Kurutma Tesisi’nin Belediyemize bedelsiz devri ile ilgili yazısının Plan ve Bütçe Komisyonu’na havalesine,
10-Emlak ve İstimlak Dairesi Başkanlığı’nın, Orhangazi Belediyesi adına kayıtlı, Orhangazi İlçesi, Gemiç Mahallesi, 1274 parselin Zeytin Entegre Tesisi yapılması amacıyla Belediyemiz adına tahsis edilmesi ve üst hakkının Belediyemizde kalması ile ilgili yazısının oyçokluğu (CHP; Mustafa BOZBEY 1 çekimser - 86 kabul) ile kabulüne,
11-İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı’nın, Gürsu OSB Kentsel Dönüşüm ve Gelişim Proje Alanı Protokolü ile ilgili yazısının oybirliği ile kabulüne,
12-İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı’nın, Gemlik Cihatlı Kentsel Dönüşüm Alanı ile ilgili yazısının İmar ve Bayındırlık Komisyonu’na havalesine,
13-İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı’nın, 1/25000 ölçekli Nazım İmar Planı, 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı ve 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı plan değişiklik talepleri ile ilgili yazısının İmar ve Bayındırlık Komisyonu’na havalesine,
14-İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı’nın, Bursa Büyükşehir Belediye Meclisi’nin, 17.06.2015 gün ve 1256 sayılı kararı ile onaylı, Gürsu İlçesi, Kazıklı Mahallesi, 945, 948, 958, 2024, 2043 parsellerin “Tarım ve Hayvancılık Tesis Alanı (Soğuk Hava Deposu)” olmasına ilişkin 1/25000 ölçekli Merkez Planlama Bölgesi Nazım İmar Planı değişikliği ve 1/5000 ölçekli Gürsu Nazım İmar Planı değişikliğine yapılan askı itirazları ile ilgili yazısının İmar ve Bayındırlık Komisyonu’na havalesine,
15-İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı’nın, Bursa Büyükşehir Belediye Meclisi’nin, 17.06.2015 tarih ve 1225 sayılı kararı ile onaylanan, Nilüfer İlçesi, Beşevler Mahallesi, 720 ada, 1 parsele ilişkin 1/5000 ölçekli Nilüfer Nazım İmar Planı değişikliğine yapılan askı itirazları ile ilgili yazısının İmar ve Bayındırlık Komisyonu’na havalesine,
16-İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı’nın, Bursa Büyükşehir Belediye Meclisi’nin, 17.06.2015 tarih ve 1220 sayılı kararı ile onaylanan, Nilüfer İlçesi, Odunluk Mahallesi, 4632 ada, 8 parsele ilişkin 1/5000 ölçekli Nilüfer Nazım İmar Planı değişikliğine yapılan askı itirazları ile ilgili yazısının İmar ve Bayındırlık Komisyonu’na havalesine,
17-İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı’nın, Bursa Büyükşehir Belediye Meclisi’nin, 17.06.2015 tarih ve 1219 sayılı kararı ile onaylanan, Nilüfer İlçesi, Demirci Mahallesi, 3536 ada, 1 parsel, 3532 ada, 1 parsel ve 3533 ada, 1 parselin doğusuna ilişkin 1/5000 ölçekli Nilüfer Nazım İmar Planı değişikliğine yapılan askı itirazları ile ilgili yazısının İmar ve Bayındırlık Komisyonu’na havalesine,
18-İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı’nın, Bursa Büyükşehir Belediye Meclisi’nin, 17.06.2015 tarih ve 1214 sayılı kararı ile onaylanan, Nilüfer İlçesi, Gümüştepe Mahallesi, 3812 ada, 3 parsele ilişkin 1/5000 ölçekli Nilüfer Nazım İmar Planı değişikliğine yapılan askı itirazları ile ilgili yazısının İmar ve Bayındırlık Komisyonu’na havalesine,
19-İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı’nın, Bursa Büyükşehir Belediye Meclisi’nin, 23.06.2015 tarih ve 1320 sayılı kararı ile onaylanan, Nilüfer İlçesi, İhsaniye Mahallesi, 2237 ada, 16 parsele ilişkin 1/5000 ölçekli Nilüfer Nazım İmar Planı değişikliğine yapılan askı itirazları ile ilgili yazısının İmar ve Bayındırlık Komisyonu’na havalesine,
20-İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı’nın, Bursa Büyükşehir Belediye Meclisi’nin, 23.06.2015 tarih ve 1319 sayılı kararı ile onaylanan, Nilüfer İlçesi, Ataevler Mahallesi, 1438 ada, 1 parsele ilişkin 1/5000 ölçekli Nilüfer Nazım İmar Planı değişikliğine yapılan askı itirazları ile ilgili yazısının İmar ve Bayındırlık Komisyonu’na havalesine,
21-İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı’nın, Bursa Büyükşehir Belediye Meclisi’nin, 23.06.2015 tarih ve 1318 sayılı kararı ile onaylanan, Nilüfer İlçesi, Ataevler Mahallesi, 1330 ada, 2 parsele ilişkin 1/5000 ölçekli Nilüfer Nazım İmar Planı değişikliğine yapılan askı itirazları ile ilgili yazısının İmar ve Bayındırlık Komisyonu’na havalesine,
22-İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı’nın, Bursa İli, Osmangazi İlçesi, Kırcaali Mahallesi, 3846 ada, 3 ve 5 parseller, 3855 ada, 11 parsel, 3847 ada, 2 ve 4 parsellere ilişkin Belediyemiz aleyhine açılan 2014/84, 2014/85, 2014/86, 2014/87 ve 2014/88 E. sayılı davalarda, Bursa 3. İdare Mahkemesi’nin, 29.09.2014 ve 02.10.2014 tarihli kararlarıyla dava konusu işlemin iptali kararı ile ilgili yazısının İmar ve Bayındırlık Komisyonu’na havalesine,
23-İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı’nın, Bursa İli, Osmangazi İlçesi, Kırcaali Mahallesi, 3846 ada, 3 ve 5 parseller, 3855 ada, 11 parsel, 3847 ada, 2 ve 4 parsellere ilişkin Belediyemiz aleyhine açılan 2014/1385 E. sayılı davada, Bursa 3. İdare Mahkemesi’nin, 08.06.2015 tarihli kararıyla dava konusu işlemlerin iptali kararı ile ilgili yazısının İmar ve Bayındırlık Komisyonu’na havalesine,
24-İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı’nın, Bursa İli, Osmangazi İlçesi, Gaziakdemir Mahallesi, 3907 ada, 3 parsele ilişkin Belediyemiz aleyhine açılan 2014/986 E. sayılı davada, Bursa 2. İdare Mahkemesi’nin, 21.05.2015 tarihli kararıyla dava konusu işlemlerin Yürütmesinin Durdurulmasına kararı ile ilgili yazısının İmar ve Bayındırlık Komisyonu’na havalesine,
25-İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı’nın, Bursa İli, Osmangazi İlçesi, Gaziakdemir Mahallesi, 3907 ada, 2 parsele ilişkin Belediyemiz aleyhine açılan 2014/1067 E. sayılı davada, Bursa 2. İdare Mahkemesi’nin, 30.04.2015 tarihli kararıyla dava konusu işlemlerin iptali kararı ile ilgili yazısının İmar ve Bayındırlık Komisyonu’na havalesine,
26-İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı’nın, Bursa Büyükşehir Belediye Meclisi’nin, 17.06.2015 tarih ve 1241 sayılı kararı ile onaylanan; Mudanya İlçesi, Halitpaşa Mahallesi, H21b13a pafta, 1574 ada, 3 sayılı parsele ilişkin 1/5000 ölçekli Mudanya Nazım İmar Planı değişikliğine yapılan askı itirazları ile ilgili yazısının İmar ve Bayındırlık Komisyonu’na havalesine,
27-İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı’nın, Bursa Büyükşehir Belediye Meclisi’nin, 13.11.2014 tarih ve 1260 sayılı kararı ve Bursa Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu’nun, 09.04.2015 tarih ve 4311 sayılı kararı ile Myrleia Antik Kenti 1. ve 3. Derece Arkeolojik Sit Alanı’na ait askı itirazlarına ilişkin değişikliklere yapılan askı itirazları ile ilgili yazısının İmar ve Bayındırlık Komisyonu’na havalesine,
28-İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı’nın, Bursa İli, Gemlik İlçesi, Hamidiye Mahallesi, 554 ada, 238 parselin “Belediye Hizmet Alanı”na alındığı 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı değişikliğine ilişkin 19.03.2014 tarih ve 285 sayılı Bursa Büyükşehir Belediye Meclisi Kararı ile bu karara askı süresinde yapılan itirazların değerlendirildiği 19.06.2014 tarih ve 580 sayılı kararı hakkında “Bursa 2. İdare Mahkemesi’nin, 2015/791 sayılı “İPTAL” kararı ile ilgili yazısının İmar ve Bayındırlık Komisyonu’na havalesine,
29-İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı’nın, Bursa İli, Gemlik İlçesi, Hamidiye Mahallesi, 554 ada, 219-240 parsellerin “İbadet Alanı”na alındığı 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı değişikliğine ilişkin 19.03.2014 tarih 285 sayılı Bursa Büyükşehir Belediye Meclisi Kararı ile bu karara askı süresinde yapılan itirazların değerlendirildiği 19.06.2014 tarih ve 580 sayılı kararı hakkında “Bursa 2. İdare Mahkemesi’nin, 15.07.2015 tarihli “YÜRÜTMEYİ DURDURMA” kararı ile ilgili yazısının İmar ve Bayındırlık Komisyonu’na havalesine,
30-İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı’nın, Bursa İli, Gemlik İlçesi, Gençali Mahallesi, 386 parselin “İbadet Alanı”na alındığı 1/5000 ölçekli Gemlik Nazım İmar Planı değişikliğine ilişkin Bursa Büyükşehir Belediye Meclisi’nin, 18.07.2013 tarih ve 817 sayılı kararı hakkında “Bursa 1. İdare Mahkemesi’nin, 2015/737 sayılı “İPTAL” kararı ile ilgili yazısının İmar ve Bayındırlık Komisyonu’na havalesine,
31-Plan ve Bütçe Komisyonu’nun, Nilüfer İlçesi, Üçevler Mahallesi, Değer Sokak, 23 kapı nolu taşınmazın kamulaştırılmak üzere Belediyemiz X. Beş Yıllık Kamulaştırma İmar Programının 2011-2015 yılı dilimine ek olarak alınması ile ilgili raporunun oybirliği ile kabulüne,
32-Plan ve Bütçe Komisyonu’nun, İnegöl İlçesi, Hamzabey Mahallesi, 110 ada, 50 parsel sayılı taşınmazın kamulaştırılmak üzere Belediyemiz X. Beş Yıllık Kamulaştırma İmar Programının 2011-2015 yılı dilimine ek olarak alınması ile ilgili raporunun oybirliği ile kabulüne,
33-Plan ve Bütçe Komisyonu’nun, İnegöl İlçesi, Yeniceköy Mahallesi, 3483 ve 3478 parsel sayılı taşınmazın kamulaştırılmak üzere Belediyemiz X. Beş Yıllık Kamulaştırma İmar Programının 2011-2015 yılı dilimine ek olarak alınması ile ilgili raporunun oybirliği ile kabulüne,
34-Plan ve Bütçe Komisyonu’nun, Mülkiyeti Belediyemize ait Yenişehir İlçesi, Çayır Mahallesi, 2 ada, 5 parsel sayılı arsa vasıflı taşınmazın 3.700,00 m2’sinin Bursa Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğü’ne bedelsiz devri ile ilgili raporunun oybirliği ile kabulüne,
35-Plan ve Bütçe Komisyonu’nun, Yalova Yolu Güzergahı Kentsel Dönüşüm Alanı’nın büyüklüğü nedeniyle projenin etaplar halinde uygulanması ile ilgili raporunun oybirliği ile kabulüne,
36-Plan ve Bütçe Komisyonu’nun, Büyükşehir Belediyesi 2015 Mali Yılı Gelir Tarifesi’nin 12. maddesinde değişiklik yapılması ile ilgili raporunun oybirliği ile kabulüne,
37-Plan ve Bütçe Komisyonu’nun, Mülkiyeti İznik Belediyesi adına kayıtlı, Bursa İli, İznik İlçesi, Bayındır Mahallesi, 392 parsel sayılı ve 17.800,00 m2 yüzölçümlü taşınmazın Belediyemiz hizmetlerinde kullanılmak üzere tahsisi ile ilgili raporunun oybirliği ile kabulüne,
38-Ulaşım Komisyonu’nun, Bursa Büyükşehir Belediyesi 2015 Mali Yılı Gelir Tarifesi’nin 37. Maddesinde değişiklik yapılması ile ilgili raporunun oybirliği ile kabulüne,
39-Ulaşım Komisyonu’nun, Karacabey İlçesi sınırları içerisinde tespit edilen Ana Arterlere ilave yapılması ile ilgili raporunun oybirliği ile kabulüne,
40-Tarım Hayvancılık ve Orman Komisyonu’nun, Bursa İli sınırlarında Planlama Bölgeleri ile Mahalle, Köy Yerleşme ve Gelişme Sahaları dışındaki alanlarda kalmak kaydı ile konteyner konulması ile ilgili raporunun İmar ve Bayındırlık-Tarım Hayvancılık ve Orman Komisyonlarına müştereken havalesine,

41-İmar ve Bayındırlık Komisyonu’nun, Osmangazi Belediyesi’ne ait 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı değişiklikleri ile ilgili raporunun; Osmangazi Belediye Meclisi’nin, “Uygun Bulunan Kararlar içinde 7. sırada yer alan 08.07.2015 tarih ve 586 sayılı Meclis Kararının”; oyçokluğu (CHP; Mustafa BOZBEY, Hayri TÜRKYILMAZ, Recep ÇOHAN, Nihat BALKAN, Pelin SEVGİ, Gizem ELMAS, Lütfü GÜNENÇ, Özgür AKSOY, Metin UYANIK, Akın POROY, Erdal AKTUĞ, Engin TAŞDEMİR, Dündar KOYUTÜRK 13 red – MHP; Kenan ÇAKIR, Mahmut GÖK, Hüsnü DOĞRUOĞLU, Ayhan ÖNAL, Mesut BEDEL, Ercan ÖZEL, Sabri ZÜMRE, Avni Çimen ERİN 8 red – DP; Nurettin ÇETİN 1 red - 65 kabul) ile uygun olduğuna,

Osmangazi Belediye Meclisi’nin, “Uygun Bulunan Kararlar içinde 12. sırada yer alan 08.07.2015 tarih ve 593 sayılı Meclis Kararının”; oyçokluğu (CHP; Mustafa BOZBEY, Hayri TÜRKYILMAZ, Recep ÇOHAN, Nihat BALKAN, Pelin SEVGİ, Gizem ELMAS, Lütfü GÜNENÇ, Özgür AKSOY, Metin UYANIK, Akın POROY, Erdal AKTUĞ, Engin TAŞDEMİR, Dündar KOYUTÜRK 13 red – MHP; Kenan ÇAKIR, Mahmut GÖK, Hüsnü DOĞRUOĞLU, Ayhan ÖNAL, Mesut BEDEL, Ercan ÖZEL, Sabri ZÜMRE, Avni Çimen ERİN 8 red – 66 kabul) ile uygun olduğuna,

Osmangazi Belediye Meclisi’nin, “Uygun Bulunan Kararlar içinde 15. sırada yer alan 08.07.2015 t

17.09.2015 Tarihli Meclis