MECLİS TOPLANTILARI

28.07.2015 Tarihli Meclis Gündemi

...

28.07.2015 Tarihli Meclis Kararları

Meclis kararları henüz yayınlanmamıştır...

 Büyükşehir Belediye Meclisi’nin, 28.07.2015 Salı günü saat 17.00’da Çırpan Mahallesi, Güçlü Sokak, No:2, Kat:5 Osmangazi/Bursa adresinde (Eski İl Genel Meclisi Toplantı Salonu) yaptığı 2014/2019 seçim döneminin 15 inci, 2 nci dönemin 7 nci OLAĞAN toplantısının 2. Birleşiminde alınan Kararların Özetidir.

1-İmar ve Bayındırlık Komisyonu’nun, Osmangazi Belediyesi’ne ait 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı değişiklikleri ile ilgili raporunun; Osmangazi Belediye Meclisi’nin, 03.06.2015 tarih ve 557 sayılı Meclis Kararının; 9 nolu İmar Uygulama Bölgesi Plan notlarının 3. maddesinin oyçokluğu (CHP; Recep ÇOHAN, Gamze KAYABAŞ, Turgay ERDEM, Pelin SEVGİ, Gizem ELMAS, Lütfü GÜNENÇ, Özgür AKSOY, Metin UYANIK, Akın POROY, Erdal AKTUĞ, Engin TAŞDEMİR, Dündar KOYUTÜRK 12 red – MHP; İhsan BİLGİLİ, İsmail KARAMAN, Kenan ÇAKIR, Mahmut GÖK, Hüsnü DOĞRUOĞLU, Adnan AKIN, Mesut BEDEL, Ercan ÖZEL, Avni Çimen ERİN 9 red – DP; Nurettin ÇETİN 1 red – 48 kabul) ile kabulüne,
Ticaret Alanı ile ilgili 3. maddenin oyçokluğu (CHP; Recep ÇOHAN, Gamze KAYABAŞ, Turgay ERDEM, Pelin SEVGİ, Gizem ELMAS, Lütfü GÜNENÇ, Özgür AKSOY, Metin UYANIK, Akın POROY, Erdal AKTUĞ, Engin TAŞDEMİR, Dündar KOYUTÜRK 12 red – MHP; İhsan BİLGİLİ, İsmail KARAMAN, Kenan ÇAKIR, Mahmut GÖK, Hüsnü DOĞRUOĞLU, Adnan AKIN, Mesut BEDEL, Ercan ÖZEL, Avni Çimen ERİN 9 red – 49 kabul) ile kabulüne ve raporun oybirliği ile kabulüne,
2-İmar ve Bayındırlık Komisyonu’nun, Osmangazi İlçesi, Santral Garaj Mahallesi 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı değişikliği ile ilgili raporunun oybirliği ile kabulüne,
3-İmar ve Bayındırlık Komisyonu’nun, Osmangazi İlçesi, Sırameşeler Mahallesi, 2401 ada, 1-2-4-5 parseller 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı plan notu değişikliği ile ilgili raporunun oyçokluğu (CHP; Recep ÇOHAN, Gamze KAYABAŞ, Turgay ERDEM, Pelin SEVGİ, Gizem ELMAS, Lütfü GÜNENÇ, Özgür AKSOY, Metin UYANIK, Akın POROY, Erdal AKTUĞ, Engin TAŞDEMİR, Dündar KOYUTÜRK 12 red – MHP; İhsan BİLGİLİ, İsmail KARAMAN, Kenan ÇAKIR, Mahmut GÖK, Hüsnü DOĞRUOĞLU, Adnan AKIN, Mesut BEDEL, Ercan ÖZEL, Avni Çimen ERİN 9 red – DP; Nurettin ÇETİN 1 red – 48 kabul) ile kabulüne,
4-İmar ve Bayındırlık Komisyonu’nun, Osmangazi Belediye Meclisi’nin, 08.10.2014 tarih ve 822 sayılı kararı ile kabul edilen, Bursa Büyükşehir Belediye Meclisi’nin, 22.01.2015 tarih ve 72 sayılı kararı ile değiştirilerek onaylanan 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı plan notu değişikliği ile ilgili raporunun oybirliği ile kabulüne,
5-İmar ve Bayındırlık Komisyonu’nun, Yıldırım Belediyesi Meclisi’nin Kentsel Dönüşüm ve Gelişim Alanlarına ilişkin 01.07.2015 gün ve 327 sayılı kararı ile ilgili raporunun oybirliği ile kabulüne,
6-İmar ve Bayındırlık Komisyonu’nun, Yıldırım İlçesi, Vatan Mahallesi, 3971 ada, 53-104 parsellerin Ticaret + Konut Alanı’na alınmasına ilişkin 1/5000 ve 1/1000 ölçekli İmar Planı değişikleri ile ilgili raporunun oyçokluğu (CHP; Recep ÇOHAN, Gamze KAYABAŞ, Turgay ERDEM, Pelin SEVGİ, Gizem ELMAS, Lütfü GÜNENÇ, Özgür AKSOY, Metin UYANIK, Akın POROY, Erdal AKTUĞ, Engin TAŞDEMİR, Dündar KOYUTÜRK 12 red – MHP; İhsan BİLGİLİ, İsmail KARAMAN, Kenan ÇAKIR, Mahmut GÖK, Hüsnü DOĞRUOĞLU, Adnan AKIN, Mesut BEDEL, Ercan ÖZEL, Avni Çimen ERİN 9 red – DP; Nurettin ÇETİN 1 red – 48 kabul) ile kabulüne,
7-İmar ve Bayındırlık Komisyonu’nun, Yıldırım İlçesi, Hacıseyfettin Mahallesi, 2771 ada, 2-3-6-7-11 parsellerde ve 2742 ada, 1-2-3-4 parseller, 2743 ada, 2-3 parsellerde Spor Tesisi oluşturulmasına ilişkin 1/5000 ve 1/1000 ölçekli İmar Planı değişiklikleri ile ilgili raporunun oyçokluğu (CHP; Recep ÇOHAN, Gamze KAYABAŞ, Turgay ERDEM, Pelin SEVGİ, Gizem ELMAS, Lütfü GÜNENÇ, Özgür AKSOY, Metin UYANIK, Akın POROY, Erdal AKTUĞ, Engin TAŞDEMİR, Dündar KOYUTÜRK 12 red – MHP; İhsan BİLGİLİ, İsmail KARAMAN, Kenan ÇAKIR, Mahmut GÖK, Hüsnü DOĞRUOĞLU, Adnan AKIN, Mesut BEDEL, Ercan ÖZEL, Avni Çimen ERİN 9 red – 49 kabul) ile kabulüne,
8-İmar ve Bayındırlık Komisyonu’nun, Yıldırım İlçesi, Mehmet Akif Ersoy Mahallesi, 1279 ada, 1 parselin Spor Alanı’na alınmasına ilişkin 1/5000 ve 1/1000 ölçekli İmar Planı değişiklikleri ile ilgili raporunun oyçokluğu (CHP; Recep ÇOHAN, Gamze KAYABAŞ, Turgay ERDEM, Pelin SEVGİ, Gizem ELMAS, Lütfü GÜNENÇ, Özgür AKSOY, Metin UYANIK, Akın POROY, Erdal AKTUĞ, Engin TAŞDEMİR, Dündar KOYUTÜRK 12 red – MHP; İhsan BİLGİLİ, İsmail KARAMAN, Kenan ÇAKIR, Mahmut GÖK, Hüsnü DOĞRUOĞLU, Adnan AKIN, Mesut BEDEL, Ercan ÖZEL, Avni Çimen ERİN 9 red – 49 kabul) ile kabulüne,


9-İmar ve Bayındırlık Komisyonu’nun, Yıldırım İlçesi, Mehmet Akif Ersoy Mahallesi, 1266 ada, 8 parselin Otopark Alanı’na alınmasına ilişkin 1/5000 ve 1/1000 ölçekli İmar Planı değişiklikleri ile ilgili raporunun oybirliği ile kabulüne,
10-İmar ve Bayındırlık Komisyonu’nun, Yıldırım İlçesi, Mehmet Akif Ersoy Mahallesi, Kınaer Sokak ile Mera Sokak arasındaki metruk trafonun bulunduğu Park Alanı’nın Spor Alanı’na alınmasına ilişkin 1/5000 ve 1/1000 ölçekli İmar Planı değişiklikleri ile ilgili raporunun oyçokluğu (CHP; Recep ÇOHAN, Gamze KAYABAŞ, Turgay ERDEM, Pelin SEVGİ, Gizem ELMAS, Lütfü GÜNENÇ, Özgür AKSOY, Metin UYANIK, Akın POROY, Erdal AKTUĞ, Engin TAŞDEMİR, Dündar KOYUTÜRK 12 red – MHP; İhsan BİLGİLİ, İsmail KARAMAN, Kenan ÇAKIR, Mahmut GÖK, Hüsnü DOĞRUOĞLU, Adnan AKIN, Mesut BEDEL, Ercan ÖZEL, Avni Çimen ERİN 9 red – 49 kabul) ile kabulüne,
11-İmar ve Bayındırlık Komisyonu’nun, Yıldırım İlçesi, Baruthane Mahallesi, 4280 ada, 1,2,3,4,5,6,7,8 parsel ve Selçukbey Mahallesi, 2385 ada, 1,2,3 parsellerin Otopark Alanı’na, Siteler Mahallesi, 1299 ada, 1 parselin Spor Alanı ve Genel Otopark Alanı’na alınmasına ilişkin 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı değişikliği ile ilgili raporunun oybirliği ile kabulüne,
12-İmar ve Bayındırlık Komisyonu’nun, Cilimboz Deresi Batısı ve Doğusu yol düzenlemesine ilişkin 1/25000 ölçekli ve 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı değişikliği (Güney Servis Yolu) ile ilgili raporunun oybirliği ile kabulüne,
13-İmar ve Bayındırlık Komisyonu’nun, Nilüfer Belediyesi’ne ait 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı değişiklikleri ile ilgili raporunun oybirliği ile kabulüne,
14-İmar ve Bayındırlık Komisyonu’nun, Nilüfer İlçesi, Beşevler Mahallesi, 389 ada, 1-2-3 parselin “Ticaret+Konut Alanı”na alınmasına ilişkin 1/5000 ölçekli Nilüfer Nazım İmar Planı değişikliği ile ilgili raporunun oybirliği ile kabulüne,
15-İmar ve Bayındırlık Komisyonu’nun, Nilüfer İlçesi, 19 Mayıs Mahallesi, 4520 ada, 10 parselin Özel Sosyal Tesis Alanı’na alınmasına ilişkin 1/5000 ölçekli Nilüfer Nazım İmar Planı değişikliği ile ilgili raporunun oyçokluğu (CHP; Recep ÇOHAN, Gamze KAYABAŞ, Turgay ERDEM, Pelin SEVGİ, Gizem ELMAS, Lütfü GÜNENÇ, Özgür AKSOY, Metin UYANIK, Akın POROY, Erdal AKTUĞ, Engin TAŞDEMİR, Dündar KOYUTÜRK 12 red – MHP; İhsan BİLGİLİ, İsmail KARAMAN, Kenan ÇAKIR, Mahmut GÖK, Hüsnü DOĞRUOĞLU, Adnan AKIN, Mesut BEDEL, Ercan ÖZEL, Avni Çimen ERİN 9 red – 49 kabul) ile kabulüne,
16-İmar ve Bayındırlık Komisyonu’nun, Nilüfer İlçesi, Özlüce Mahallesi, 4588 ada, 1-2 parseller ve 4584 ada, 1-7 parsellerin Konut Alanı’ndan Özel Eğitim Alanı’na alınmasına dair 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı değişikliği ile ilgili raporunun oyçokluğu (CHP; Recep ÇOHAN, Gamze KAYABAŞ, Turgay ERDEM, Pelin SEVGİ, Gizem ELMAS, Lütfü GÜNENÇ, Özgür AKSOY, Metin UYANIK, Akın POROY, Erdal AKTUĞ, Engin TAŞDEMİR, Dündar KOYUTÜRK 12 red – MHP; İhsan BİLGİLİ, İsmail KARAMAN, Kenan ÇAKIR, Mahmut GÖK, Hüsnü DOĞRUOĞLU, Adnan AKIN, Mesut BEDEL, Ercan ÖZEL, Avni Çimen ERİN 9 red – 49 kabul) ile kabulüne,
17-İmar ve Bayındırlık Komisyonu’nun, Mudanya Belediyesi’ne ait 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı değişiklikleri ile ilgili raporunun oybirliği ile kabulüne,
18-İmar ve Bayındırlık Komisyonu’nun, Bursa Büyükşehir Belediye Meclisi’nin, 21.03.2013 tarih ve 322 sayılı karar ile onaylanan 1/1000 ölçekli Güzelyalı Revizyon Uygulama İmar Planına ilişkin; Bursa 2. İdare Mahkemesi’nin, 163.03.2015 tarih ve 2015/252 E. sayılı kararı ile ilgili raporunun; “Bursa Büyükşehir Belediye Meclisi’nin, 21.05.2015 tarih ve 1022 sayılı Meclis Kararı ile kabul edilen 1/1000 ölçekli Güzelyalı Revizyon Uygulama İmar Planı değişikliğinin plana işlenmesi” ilavesiyle; oybirliği ile kabulüne,
19-İmar ve Bayındırlık Komisyonu’nun, İnegöl İlçesi, Orhaniye Mahallesi’nde, 1798 ada, 3 nolu parselin imar hattının mülkiyet sınırına oturtulması ve plan notu ilave edilerek yeniden düzenlenmesine ilişkin 1/1000 ölçekli İnegöl Revizyon Uygulama İmar Planı değişikliği ile ilgili raporunun oybirliği ile kabulüne,
20-İmar ve Bayındırlık Komisyonu’nun, İnegöl İlçesi, 1/1000 ölçekli İnegöl Revizyon Uygulama İmar Planı Genel Hükümlerinin yeniden düzenlenmesine ilişkin 1/1000 ölçekli İnegöl Revizyon Uygulama İmar Planı değişikliği ve Planlı Alanlar Tip İmar Yönetmeliği’nin Mimari Estetik Komisyonu’na yetki veren maddelerinin İmar Komisyonu tarafından kullanılması ile ilgili raporunun;

 

“26. Maddesinde yer alan “(07.03.2014 tarih ve 94 sayılı B.M.K. ile onaylandı) İnegöl Belediyesi’nce 6306 sayılı ‘Afet Riski Altındaki Alanların Dönüştürülmesi Hakkında Kanun’un Uygulama Yönetmeliği’ne istinaden onaylanacak imar planı değişikliği ve revizyonlarında Bakanlık tarafından riskli yapılar ve riskli alan olarak tespiti kabul edilen en az 15000 m’lik alanlar “Kentsel Dönüşüm Alanı” ilan edilebilir. Çevre ve Şehircilik Bakanlığı’nca “Riskli Alandır” veya “Riskli Yapıdır” şerhi olmadan uygulama yapılamaz.” Bu alanlarda kat artışı veya emsal artışı gerektiren plan değişiklikleri veya revizyonlarında 6306 sayılı Kanun ve ilgili Yönetmeliklerine uygunlukla birlikte İmar Planı değişikliklerine ve revizyonuna esas jeolojik-jeoteknik etüd raporu onaylanmadan ve Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü’nün uygun görüşü alınmadan uygulama yapılamaz.” plan hükmünün kaldırılmasına ilişkin 1/1000 ölçekli İnegöl Revizyon Uygulama İmar Planı değişikliğinin oyçokluğu (CHP; Recep ÇOHAN, Gamze KAYABAŞ, Turgay ERDEM, Pelin SEVGİ, Gizem ELMAS, Lütfü GÜNENÇ, Özgür AKSOY, Metin UYANIK, Akın POROY, Erdal AKTUĞ, Engin TAŞDEMİR, Dündar KOYUTÜRK 12 red – 58 kabul) uygun olduğuna; ve raporun oybirliği ile kabulüne,
21-İmar ve Bayındırlık Komisyonu’nun, İnegöl İlçesi, Orhaniye Mahallesi’nde, 1079, 1083 ve 1084 nolu imar adaları arasında kalan tescil harici alanın bir kısmının “İbadet Alanı”na, buna karşılık 1060 ada, 2 nolu parselin bir kısmının “Belediye Hizmet Alanı”na alınmasına ilişkin “1/5000 ölçekli İnegöl Revizyon + İlave Nazım İmar Planı” değişikliği ile ilgili raporunun oybirliği ile kabulüne,
22-İmar ve Bayındırlık Komisyonu’nun, Kestel İlçesi, Barakfaki Mahallesi, 2561 nolu parselin Ticaret Alanı olmasına ilişkin hazırlanan 1/5000 ölçekli NİP değişikliği ile ilgili raporunun oybirliği ile kabulüne,
23-İmar ve Bayındırlık Komisyonu’nun, Kestel İlçesi, Barakfaki Mahallesi, 2626 nolu parselin Ticaret Alanı olmasına ilişkin hazırlanan 1/5000 ölçekli NİP değişikliği ile ilgili raporunun oybirliği ile kabulüne,
24-İmar ve Bayındırlık Komisyonu’nun, Kestel Belediyesi’ne ait 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı değişikliği ile ilgili raporunun oybirliği ile kabulüne,
25-İmar ve Bayındırlık Komisyonu’nun, Gürsu İlçesi, Zafer Mahallesi, Karanfil Caddesine cehpeli parsellerin Konut+Ticaret Alanı olmasına ilişkin 1/5000 ölçekli Gürsu Nazım İmar Planı değişikliği ile ilgili raporunun oybirliği ile kabulüne,
26-İmar ve Bayındırlık Komisyonu’nun, Gürsu Belediyesi’ne ait 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı değişiklikleri ile ilgili raporunun; “Gürsu Belediye Meclisi’nin, Uygun Bulunan Kararlar içinde 5. Sırada yer alan 08.07.2015 tarih ve 131 sayılı Meclis Kararının”; oyçokluğu (CHP; Recep ÇOHAN, Gamze KAYABAŞ, Turgay ERDEM, Pelin SEVGİ, Gizem ELMAS, Lütfü GÜNENÇ, Özgür AKSOY, Metin UYANIK, Akın POROY, Erdal AKTUĞ, Engin TAŞDEMİR, Dündar KOYUTÜRK 12 red – 58 kabul) ile uygun olduğuna ve diğer kararların oybirliği ile kabulüne,
27-İmar ve Bayındırlık Komisyonu’nun, Mustafakemalpaşa Belediyesine ait 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı değişiklikleri ile ilgili raporunun oybirliği ile kabulüne,
28-Gündeme alınarak görüşülmesi kabul edilen, Büyükşehir Belediyesi Meclis Üyesi Mustafa DÜNDAR’ın sözlü mazeretinin kabulü ile izinli sayılmasına,
29-Gündeme alınarak görüşülmesi kabul edilen, Büyükşehir Belediyesi Meclis Üyesi İsmail Hakkı EDEBALİ’nin sözlü mazeretinin kabulü ile izinli sayılmasına,
30-Gündeme alınarak görüşülmesi kabul edilen, Büyükşehir Belediyesi Meclis Üyesi Mustafa BOZBEY’in sözlü mazeretinin kabulü ile izinli sayılmasına,
31-Gündeme alınarak görüşülmesi kabul edilen, Büyükşehir Belediyesi Meclis Üyesi Alinur AKTAŞ’ın sözlü mazeretinin kabulü ile izinli sayılmasına,
32-Gündeme alınarak görüşülmesi kabul edilen, Büyükşehir Belediyesi Meclis Üyesi Hayri TÜRKYILMAZ’ın sözlü mazeretinin kabulü ile izinli sayılmasına,
33-Gündeme alınarak görüşülmesi kabul edilen, Büyükşehir Belediyesi Meclis Üyesi Neşet ÇAĞLAYAN’ın sözlü mazeretinin kabulü ile izinli sayılmasına,
34-Gündeme alınarak görüşülmesi kabul edilen, Büyükşehir Belediyesi Meclis Üyesi Süleyman ÇELİK’in sözlü mazeretinin kabulü ile izinli sayılmasına,
35-Gündeme alınarak görüşülmesi kabul edilen, Büyükşehir Belediyesi Meclis Üyesi Nihat BALKAN’ın sözlü mazeretinin kabulü ile izinli sayılmasına,
36-Gündeme alınarak görüşülmesi kabul edilen, Büyükşehir Belediyesi Meclis Üyesi İlhami AYDIN’ın sözlü mazeretinin kabulü ile izinli sayılmasına,

 

37-Gündeme alınarak görüşülmesi kabul edilen, Büyükşehir Belediyesi Meclis Üyesi Şerafeddin ATALAY’ın sözlü mazeretinin kabulü ile izinli sayılmasına,
38-Gündeme alınarak görüşülmesi kabul edilen, Büyükşehir Belediyesi Meclis Üyesi Nilgün BERK’in sözlü mazeretinin kabulü ile izinli sayılmasına,
39-Gündeme alınarak görüşülmesi kabul edilen, Büyükşehir Belediyesi Meclis Üyesi Selehattin KÜLCÜ’nün sözlü mazeretinin kabulü ile izinli sayılmasına,
40-Gündeme alınarak görüşülmesi kabul edilen, Büyükşehir Belediyesi Meclis Üyesi Gülşen USLU’nun sözlü mazeretinin kabulü ile izinli sayılmasına,
41-Gündeme alınarak görüşülmesi kabul edilen, Büyükşehir Belediyesi Meclis Üyesi Mukaddes SERİM’in sözlü mazeretinin kabulü ile izinli sayılmasına,
42-Gündeme alınarak görüşülmesi kabul edilen, Büyükşehir Belediyesi Meclis Üyesi Can KOKUDAL’ın sözlü mazeretinin kabulü ile izinli sayılmasına,
43-Gündeme alınarak görüşülmesi kabul edilen, Büyükşehir Belediyesi Meclis Üyesi Hasan ERTÜRK’ün sözlü mazeretinin kabulü ile izinli sayılmasına,
44-Gündeme alınarak görüşülmesi kabul edilen, Büyükşehir Belediyesi Meclis Üyesi Gülten KAPICIOĞLU’nun sözlü mazeretinin kabulü ile izinli sayılmasına,
45-Gündeme alınarak görüşülmesi kabul edilen, Büyükşehir Belediyesi Meclis Üyesi Murat AVİNÇ’in sözlü mazeretinin kabulü ile izinli sayılmasına,
46-Gündeme alınarak görüşülmesi kabul edilen, Büyükşehir Belediyesi Meclis Üyesi Turgay PEKER’in sözlü mazeretinin kabulü ile izinli sayılmasına,
47-Gündeme alınarak görüşülmesi kabul edilen, Büyükşehir Belediyesi Meclis Üyesi Sevil Göksel ŞEN’in sözlü mazeretinin kabulü ile izinli sayılmasına,
48-Gündeme alınarak görüşülmesi kabul edilen, Büyükşehir Belediyesi Meclis Üyesi Ayhan ÖNAL’ın sözlü mazeretinin kabulü ile izinli sayılmasına,
49-Gündeme alınarak görüşülmesi kabul edilen, Büyükşehir Belediyesi Meclis Üyesi Bayram ŞAHİN’in sözlü mazeretinin kabulü ile izinli sayılmasına,
50-Gündeme alınarak görüşülmesi kabul edilen, Büyükşehir Belediyesi Meclis Üyesi Nihal GÖKTEN’in sözlü mazeretinin kabulü ile izinli sayılmasına,
51-Gündeme alınarak görüşülmesi kabul edilen, Büyükşehir Belediyesi Meclis Üyesi Sabri ZÜMRE’nin sözlü mazeretinin kabulü ile izinli sayılmasına,
52-Gündeme alınarak görüşülmesi kabul edilen, Büyükşehir Belediyesi Meclis Üyesi Hasan Hüseyin TEMEL’in sözlü mazeretinin kabulü ile izinli sayılmasına oybirliği ile karar verildi.

 

 

Recep ALTEPE
Mak. Müh.
Büyükşehir Belediye Başkanı

28.07.2015 Tarihli Meclis