MECLİS TOPLANTILARI

23.07.2015 Tarihli Meclis Gündemi

 
GÜNDEM : Büyükşehir Belediye Meclisi’nin, 23 TEMMUZ 2015 Perşembe günü saat 15.00’de Çırpan Mahallesi, Güçlü Sokak, No:2, Kat:5 Osmangazi/Bursa adresinde (Eski İl Genel Meclisi Toplantı Salonu) yapacağı 2014/2019 seçim döneminin 15 inci, 2 nci dönemin 7 nci OLAĞAN toplantısının 1. birleşimine ait gündemdir.

 

G Ü N D E M :

1-GEÇEN TOPLANTI ZAPTI;

2-DAİRELERİN MECLİSE HAVALELİ TEKLİFLERİ;

1-Başkanlık Makamı’nın, Bursa Su ve Kanalizasyon İdaresi Yönetim Kurulu’nun, 24/06/2015 tarih ve 369 sayılı “Yurtiçi Krediler” hakkındaki Kararı ile ilgili yazısı,
2-İnsan Kaynakları ve Eğitim Dairesi Başkanlığı’nın, Kadro İptal/İhdas ile ilgili yazısı,
3-İnsan Kaynakları ve Eğitim Dairesi Başkanlığı’nın, Geçici İşçi çalıştırılması ile ilgili yazısı,
4-İnsan Kaynakları ve Eğitim Dairesi Başkanlığı’nın, Dünya Müzik Derneği Heyeti’nin, 25 Ağustos – 05 Eylül 2015 tarihleri arasında Makedonya’da, Orhangazi Belediyesi Gençlik ve Spor Kulübü Derneği Heyeti’nin, 20-30 Ağustos 2015 tarihleri arasında Romanya’da ve Ertuğrulgazi Mehter Takımı Heyeti’nin, 25 Ağustos – 05 Eylül 2015 tarihleri arasında Romanya’da düzenlenecek olan “Uluslararası Festivallere” katılım için yurtdışı görevlendirme ile ilgili yazısı,
5-İnsan Kaynakları ve Eğitim Dairesi Başkanlığı’nın, Bursa Kılıç Kalkan ve Halk Oyunları Derneği Heyeti’nin, 15-30 Ağustos 2015 tarihleri arasında Belçika’nın Bonheiden Şehri’nde düzenlenecek olan “Uluslararası Halk Dansları Festivali”ne katılım için yurtdışı görevlendirme ile ilgili yazısı,
6-İnsan Kaynakları ve Eğitim Dairesi Başkanlığı’nın, Balkan Göçmenleri Kültür ve Dayanışma Derneği’nin (BalGöç) Türk Halk Müziği Koro Gurubunun 08-11 Eylül 2015 tarihleri arasında Kosova’nın Üsküp-Pirizren Şehri’nde ve Bulgaristan’ın Kırcali Şehri’nde konser vermek üzere yurtdışı görevlendirme ile ilgili yazısı,
7-İnsan Kaynakları ve Eğitim Dairesi Başkanlığı’nın, İpekyolu Uluslararası Öğrenci Derneği Heyeti’nin, 20 Ağustos – 15 Eylül 2015 tarihleri arasında Makedonya, Kosova, Arnavutluk ve Bosna/Hersek’e proje çalışmalarında bulunmak üzere yurtdışı görevlendirme ile ilgili yazısı,
8-İnsan Kaynakları ve Eğitim Dairesi Başkanlığı’nın, Güvende Turizm ve Folklor Derneği Heyeti’nin, 15-30 Ağustos 2015 tarihleri arasında Fransa’nın Paris Şehri’nde yapılacak “Uluslararası Halk Oyunları Festivali”ne katılım için yurtdışı görevlendirme ile ilgili yazısı,
9-Mali Hizmetler Dairesi Başkanlığı’nın, BUSKİ’nin İller Bankası A.Ş.’den kullanacağı kredi için 400 ton/gün kapasiteli akışkan yataklı çamur yakma ve enerji elde etme tesisi işi için 100.300.000,00- (Yüzmilyonüçyüzbin)-TL krediye ilişkin garanti verilmesi ile ilgili yazısı,
10-Mali Hizmetler Dairesi Başkanlığı’nın, BUSKİ’nin İller Bankası A.Ş.’den kullanacağı 2015/1 I. Bölge Asfalt Yapım ve Onarım İşi (Osmangazi, Nilüfer, Mustafakemalpaşa, Orhaneli, Keles, Büyükorhan, Harmancık İlçeleri) için 25.000.000,00 (Yirmibeşmilyon)-TL krediye ilişkin garanti verilmesi ile ilgili yazısı,
11-Mali Hizmetler Dairesi Başkanlığı’nın, BUSKİ’nin İller Bankası A.Ş.’den kullanacağı 2015/2 II. Bölge Asfalt Yapım ve Onarım İşi (Yıldırım, Gürsu, Kestel, Gemlik, Orhangazi, İznik, Yenişehir, İnegöl İlçeleri) için 25.000.000,00 (Yirmibeşmilyon)-TL krediye ilişkin garanti verilmesi ile ilgili yazısı,
1/7

 

12-Destek Hizmetleri Dairesi Başkanlığı’nın, Araç Satışı ile ilgili yazısı,
13-Ulaşım Dairesi Başkanlığı’nın, Araç Alımı ile ilgili yazısı,
14-Kültür ve Turizm Dairesi Başkanlığı’nın, Bursa Cumalıkızık Müzesi ile ilgili yazısı,
15-İtfaiye Dairesi Başkanlığı’nın, İtfaiye Aracı Alımı ile ilgili yazısı,
16-Emlak ve İstimlak Dairesi Başkanlığı’nın, Nilüfer İlçesi, Üçevler Mahallesi, Değer Sokak, 23 kapı nolu taşınmazın kamulaştırılmak üzere Belediyemiz X. Beş Yıllık Kamulaştırma İmar Programının 2011-2015 yılı dilimine ek olarak alınması ile ilgili yazısı,
17-Emlak ve İstimlak Dairesi Başkanlığı’nın, İnegöl İlçesi, Hamzabey Mahallesi, 110 ada, 50 parsel sayılı taşınmazın kamulaştırılmak üzere Belediyemiz X. Beş Yıllık Kamulaştırma İmar Programının 2011-2015 yılı dilimine ek olarak alınması ile ilgili yazısı,
18-Emlak ve İstimlak Dairesi Başkanlığı’nın, İnegöl İlçesi, Yenice Mahallesi, 3483 ve 3478 parsel sayılı taşınmazların kamulaştırılmak üzere Belediyemiz X. Beş Yıllık Kamulaştırma İmar Programının 2011-2015 yılı dilimine ek olarak alınması ile ilgili yazısı,
19-Emlak ve İstimlak Dairesi Başkanlığı’nın, 1/1000 ölçekli İmar Planında 15 metrelik yolda kalan, Bursa Caddesi üzerinde bulunan muhtelif taşınmazların kamulaştırılmak üzere Belediyemiz X. Beş Yıllık Kamulaştırma İmar Programının 2011-2015 yılı dilimine ek olarak alınması ile ilgili yazısı,
20-Emlak ve İstimlak Dairesi Başkanlığı’nın, Mülkiyeti Belediyemize ait Gürsu İlçesi, Zafer Mahallesi, 217 ada, 2 parsel sayılı 44.809,96 m2 yüzölçümlü arsa vasıflı taşınmaz üzerindeki eski Gürsu Hali’nin Gürsu Kaymakamlığı İlçe Gıda Tarım ve Hayvancılık Müdürlüğü’ne tahsisi ile ilgili yazısı,
21-Emlak ve İstimlak Dairesi Başkanlığı’nın, Mülkiyeti Belediyemize ait Yenişehir İlçesi, Çayır Mahallesi, 2 ada, 5 parsel sayılı arsa vasıflı taşınmazın 3.700,00 m2 sinin Bursa Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğü’ne bedelsiz devri ile ilgili yazısı,
22-Bilgi İşlem Dairesi Başkanlığı’nın, Büyükşehir Belediyesi 2015 Mali Yılı Gelir Tarifesi’nin 12. maddesinde değişiklik yapılması ile ilgili yazısı,
23-İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı’nın, Sıcaksu Kentsel Dönüşüm Alanı tapu devri talebi ile ilgili yazısı,
24-İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı’nın, 1/25000 ölçekli Nazım İmar Planı, 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı ve 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı plan değişiklik talepleri ile ilgili yazısı,
25-İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı’nın, Bursa 3. İdare Mahkemesi’nde 2014/641 Esas sayı ile Belediyemiz aleyhine açılan davada Büyükşehir Belediye Meclisi’nin, 16.10.2008/703 sayılı Kararı ile onaylı 1/25000 ölçekli Batı Planlama Bölgesi Nazım İmar Planı’nın Nilüfer İlçesi, Konaklı Mahallesi’nde Orman sayılan muhtelif kısımları hakkında ilgili Mahkemece alınan 28.01.2014 tarihli Yürütmeyi Durdurma Kararı ile ilgili yazısı,
26-İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı’nın, Bursa 2. İdare Mahkemesi’nde 2014/116 Esas sayı ile Belediyemiz aleyhine açılan davada yürürlükteki 1/5000 ölçekli Hasanağa Nazım İmar Planı’nın, Nilüfer İlçesi, Hasanağa Mahallesi, 4054 ve 4059 parselleri kapsayan kısımları hakkında ilgili Mahkemece alınan 21.04.2015 tarihli İptal Kararı ile ilgili yazısı,
27-İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı’nın, Büyükşehir Belediye Meclisi’nin, 21.05.2015 gün ve 1009 sayılı Kararı ile onaylanan 1/5000 ölçekli Kayapa Nazım İmar Plan Revizyonuna askı itirazı ile ilgili yazısı,
28-İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı’nın, Büyükşehir Belediye Meclisi’nin, 17.01.2008 gün ve 44 sayılı Kararı ile onaylanan ancak şu an yürürlükte bulunmayan 1/5000 ölçekli Hasanağa Nazım İmar Planı hakkında Bursa 2. İdare Mahkemesi’nin, 28.04.2015 tarihli İptal Kararı ile ilgili yazısı,
29-İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı’nın, Mustafakemalpaşa Belediyesi 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı değişikliği talebi ile ilgili yazısı,
30-İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı’nın, Bursa Büyükşehir Belediye Meclisi’nin, 20.02.2014 tarih ve 199 sayılı Kararıyla onaylanan 1/5000 ölçekli Güzelyalı Nazım İmar Planı’nın Çağrışan- Göynüklü kısmını kapsayan Nazım İmar Planı Revizyonuna ilişkin açılan 2014/598 Esas No’lu davada, Bursa 2. İdare Mahkemesi 31/03/2015 tarihli İptal Kararı ile ilgili yazısı.

3-KOMİSYONLARDAN GELEN EVRAKLAR;

1-Plan ve Bütçe Komisyonu’nun, Gemlik İlçesi, Osmaniye Mahallesi, 910 ada, 86 parsel (2295 m2) ve 97 parselin (137 m2) kamulaştırılmak üzere Belediyemiz X. Beş Yıllık Kamulaştırma İmar Programının 2011-2015 yılı dilimine ek olarak alınması ile ilgili raporu,

2/7


2-Plan ve Bütçe Komisyonu’nun, Bursa ili, Yıldırım İlçesi, Siteler Mahallesi, 1321 ada, 1 parsel sayılı taşınmaz üzerinde bulunan Ertuğrulgazi Karakol Komserliği ile Davutkadı Mahallesi, 210 ada, 9 ve 10 parsel üzerinde bulunan Davutkadı karakol Komserliği Binalarının tahsis süresinin uzatılması ile ilgili raporu,
3-Plan ve Bütçe Komisyonu’nun, Menekşe Caddesi ile 3. Coşkun Sokak arasında imar yolunda kalan, Yıldırım İlçesi, Arabayatağı Mahallesi, 4750 ada, 30 parsel sayılı taşınmazın kamulaştırılmak üzere Belediyemiz X. Beş Yıllık Kamulaştırma İmar Programının 2011-2015 yılı dilimine ek olarak alınması ile ilgili raporu,
4-Plan ve Bütçe Komisyonu’nun, Mustafakemalpaşa İlçesi, Fevzidede Mahallesi, 173 ada, 404 parselde İmar Planına istinaden Yeşil Alan olarak görünen yaklaşık 163 dönümlük alanın Kent Parkı olarak kullanılmak üzere Maliye Hazinesi’nden tahsis talebi ile ilgili raporu,
5-Plan ve Bütçe Komisyonu’nun, Bursa Kent Müzesi Ziyaretçi Giriş Ücretleri ile ilgili raporu,
6-Plan ve Bütçe Komisyonu’nun, 2015 yılı Gelir Tarifesi’nin 10. Maddesinin a) ve d) bendlerinde değişiklik yapılması ile ilgili raporu,
7-Plan ve Bütçe Komisyonu’nun, Bursa İli, Gemlik İlçesi, Karacaali Mahallesi, 1542 parselin BURFAŞ’a tahsis edilmesi ile ilgili raporu,
8-Plan ve Bütçe Komisyonu’nun, İnegöl Belediyesi bünyesinde bulunan, Yeniceköy Mahallesi’ndeki 599 ada, 1-2-3 parseldeki toplamda 52.509,33 m2 Gölet Mesire Alanı’nın içerisindeki müştemilatlarıyla birlikte Büyükşehir Belediyesi’ne devri ile ilgili raporu,
9-Plan ve Bütçe Komisyonu’nun, BUTTİM Kavşağı ile ilgili raporu,
10-Plan ve Bütçe Komisyonu’nun, Gemlik Zeytin ve Zeytinyağı Müzesi için, Gemlik İlçesi, Halitpaşa Mahallesi, 321 ada, 17-18-19 nolu parsellerde bulunan tescilli kagir binaların kamulaştırılmak üzere Belediyemiz X. Beş Yıllık Kamulaştırma İmar Programının 2011 - 2015 yılı dilimine ek olarak alınması ile ilgili raporu,
11-Ulaşım Komisyonu’nun, Büyükşehir’e yeni katılan İlçelerde çalışan S Plakalı Servis Araçları ile ilgili raporu,
12-Ulaşım Komisyonu’nun, Servis Araçlarının çift yönlü karşılıklı servis taşımacılığı yapma yetkisi ile ilgili raporu,
13-Ulaşım Komisyonu’nun, Bursa Büyükşehir Belediyesi Taksi-Dolmuş-Minibüs-Servis Araçları ve Özel Toplu Taşıma Araçları Yönetmeliği’nde değişiklik yapılması ile ilgili raporu,
14-Çevre ve Sağlık Komisyonu’nun, Bursa Su ve Kanalizasyon İdaresi Yönetim Kurulu’nun “Su Kaynağı İhalesi” hakkındaki kararı ile ilgili raporu,
15-Eğitim Kültür Gençlik ve Spor Komisyonu’nun, Cezaevinde veya dışarıda bulunan aileleri olan, olmayan çocukların topluma kazandırılmaları ve üretici hale getirilmeleri ile ilgili raporu,
16-Hukuk - Çevre ve Sağlık Komisyonları’nın, İçme Suyu Kaynaklarının Ticari Amaçla Kiralanması ve Denetimine İlişkin Yönetmelik üzerinde değişiklik yapılması ile ilgili müşterek raporu,
17-Hukuk – Ulaşım Komisyonları’nın, Bursa Büyükşehir Belediyesi Taksi-Dolmuş-Minibüs-Servis Araçları ve Özel Toplu Taşıma Araçları Yönetmeliği’nin 13. maddesinde değişiklik yapılması ile ilgili müşterek raporu,
18-Hukuk - Ulaşım Komisyonları’nın, BURULAŞ bünyesinde bulunan Özel Halk Otobüsü tabir edilen otobüslerin azami verimliliğin sağlanması açısından (UKOME yetkileri dışında kalan) sefer zaman çizelgelerinin hazırlanması ve takibi işlemlerinin BURULAŞ’a verilmesi ile ilgili müşterek raporu,
19-Plan ve Bütçe-Hukuk Komisyonları’nın, Mülkiyeti İnegöl Belediyesi’ne ait İnegöl İlçesi, Hamzabey Mahallesi, 114 ada, 18-42 parsel, 110 ada, 1 parsellerin bakım, güvenlik, esenlik vb. hizmetleri ile birlikte Büyükşehir Belediyesi’ne tapu devrinin yapılması, 114 ada, 13,21,33,34,35 parseller ve 110 ada, 68 parsellerin Mezarlık Alanı’na alınması ile ilgili müşterek raporu,
20-İmar ve Bayındırlık Komisyonu’nun, Osmangazi Belediyesi’ne ait 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı değişiklikleri ile ilgili raporu,
21-İmar ve Bayındırlık Komisyonu’nun, Nilüfer Belediyesi’ne ait 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı değişiklikleri ile ilgili raporu,
22-İmar ve Bayındırlık Komisyonu’nun, Yıldırım Belediyesi’ne ait 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı değişiklikleri ile ilgili raporu,
23-İmar ve Bayındırlık Komisyonu’nun, Kestel Belediyesi’ne ait 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı değişiklikleri ile ilgili raporu,
24-İmar ve Bayındırlık Komisyonu’nun, Mudanya Belediyesi’ne ait 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı değişiklikleri ile ilgili raporu,
3/7


25-İmar ve Bayındırlık Komisyonu’nun, Orhangazi Belediyesi’ne ait 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı değişiklikleri ile ilgili raporu,
26-İmar ve Bayındırlık Komisyonu’nun, Karacabey Belediyesi’ne ait 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı değişiklikleri ile ilgili raporu,
27-İmar ve Bayındırlık Komisyonu’nun, İnegöl Belediyesi’ne ait 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı değişiklikleri ile ilgili raporu,
28-İmar ve Bayındırlık Komisyonu’nun, Gemlik Belediyesi’ne ait 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı değişiklikleri ile ilgili raporu,
29-İmar ve Bayındırlık Komisyonu’nun, 2030 Yılı 1/100000 ölçekli Bursa İl Çevre Düzeni Planı ile ilgili raporu,
30-İmar ve Bayındırlık Komisyonu’nun, Bursa İli, Osmangazi İlçesine bağlı köylerinin Köy Yerleşik Alanları’nın belirlenmesi ile ilgili raporu,
31-İmar ve Bayındırlık Komisyonu’nun, Osmangazi İlçesi, Yunuseli Mahallesi, 7537 ada, 1 parsel, 7538 ada, 1 parsel,, 7539 ada, 1 ve 2 parsellere ilişkin 1/25000 ve 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı değişikliği ile ilgili raporu,
32-İmar ve Bayındırlık Komisyonu’nun, Osmangazi İlçesi, Gülbahçe Mahallesi, 1248 ada, 1-2-3 parsellerin Sosyal Donatı Alanı’na alınmasına ilişkin 1/25000 ölçekli Merkez Planlama Bölgesi Nazım İmar Planı, 1/5000 ölçekli Osmangazi Nazım İmar Planı ve 1/1000 ölçekli Kentsel Dönüşüm Sağlıklaştırma Projesi Yeşilova-Başaran Uygulama İmar Planı değişikliği ile ilgili raporu,
33-İmar ve Bayındırlık Komisyonu’nun, Osmangazi İlçesi ,Çekirge Mahallesi, 4237 ada, 2 nolu parselin “Dini Tesis Alanı”na alınmasına ilişkin 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Plan değişikliği ile ilgili raporu,
34-İmar ve Bayındırlık Komisyonu’nun, Büyükşehir Belediye Meclisi’nin, 24.12.2012 tarih ve 1302 sayılı kararıyla onaylanan, 1/5000 ölçekli Osmangazi Nazım İmar Planına “Hamitler Çöp Depolama Alanı’nda Tehlikeli Tıbbi Atık Yakma Tesisi Yer Alabilir” plan notu değişikliğine ilişkin Bursa 2. İdare Mahkemesi’nin, 06.02.2015 tarih, 2013/698 E. ve 2015/89 K. numaralı İptal Kararı ile ilgili raporu,
35-İmar ve Bayındırlık Komisyonu’nun, Osmangazi İlçesi, Sırameşeler Mahallesi, 2401 ada, 1-2-4-5 parseller, 2402 ada, 323 parsellere ilişkin Bursa 2. İdare Mahkemesi’nin, 12.03.2015 tarihli, 2013/1194 E., 2015/248 K. numaralı İptal Kararı ile ilgili raporu,
36-İmar ve Bayındırlık Komisyonu’nun, Osmangazi İlçesi, Küçükbalıklı Mahallesi, 3192 ada, 3-4-5-6-7-8-9-10-11-12-13-45-47 parsellerin tamamının, 1-44-46 parsellerin bir kısmının “Atıksu Tesisleri Alanı”na alınmasına ve “Atıksu Tesisleri Alanı’nda Arıtma Çamuru Yakma ve Enerji Elde Etme Tesisi Yapılabilir” plan notunun eklenmesine ilişkin 1/25000 ölçekli Merkez Planlama Bölgesi Nazım İmar Planı ve 1/5000 ölçekli Osmangazi Nazım İmar Planı değişiklikleri ile ilgili raporu,
37-İmar ve Bayındırlık Komisyonu’nun, Osmangazi İlçesi, Yunuseli Mahallesi, 8849 ada, 1 parsele ilişkin 1/1000 ölçekli Hamitler Mezarlığı Biladiyunus Arası Uygulama İmar Planı değişikliği ile ilgili raporu,
38-İmar ve Bayındırlık Komisyonu’nun, Osmangazi İlçesi, İsmetiye Mahallesi, 4045 ada, 74 parselin “Organize Tarım ve Hayvancılık Alanı”na alınmasına ilişkin 1/25000 ölçekli Merkez Planlama Bölgesi Nazım İmar Planı değişikliği ve “Tarım ve Hayvancılık Alanı”na alınmasına ilişkin 1/5000 ölçekli Osmangazi Belediyesi Nazım İmar Planı değişiklik talepleri ile ilgili raporu,
39-İmar ve Bayındırlık Komisyonu’nun, Osmangazi İlçesi, Ovaakça Merkez Mahallesi, 7369 ada, 1 parsel; 7406 ada, 1 parsel ve 7410 ada, 1 ve 2 parsellerin kısmen “Yeşil Alan”, kısmen de “Özel Sosyal Tesis Alanı"na alınmasına ilişkin 1/5000 ölçekli Ovaakça Nazım İmar Planı değişikliği ile ilgili raporu,
40-İmar ve Bayındırlık Komisyonu’nun, Osmangazi İlçesi, Armutköy Mahallesi, 4367 ada, 49-50-51-52-53-54-55-57-58-80-81-89-92-101-116-122-130-134-136-137-139-141-143 parseller ile Alaşarköy Mahallesi, 4497 ada, 9 parselin “Kamu Hizmet Alanı”na alınmasına ilişkin, Bursa Büyükşehir Belediye Meclisi’nin, 21.04.2015 tarih ve 887 sayılı Kararıyla onaylanan 1/25000 ölçekli Merkez Planlama Bölgesi Nazım İmar Planı değişikliği ve 1/5000 ölçekli Osmangazi Belediyesi Nazım İmar Planı değişikliklerine yapılan askı itiraz talepleri ile ilgili raporu,
41-İmar ve Bayındırlık Komisyonu’nun, Yıldırım İlçesi, Sinandede Mahallesi, 4349-4369 adalarda Spor Tesisi oluşturulmasına ilişkin 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı değişikliği ve 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı değişikliği ile ilgili raporu,
42-İmar ve Bayındırlık Komisyonu’nun, Yıldırım İlçesi, Davutkadı Mahallesi, 184 ada, 4-5-6-7-8-9 parsellerde Spor Tesisi oluşturulmasına ilişkin 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı değişikliği ve 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı değişikliği ile ilgili raporu,

4/7

43-İmar ve Bayındırlık Komisyonu’nun, Yıldırım İlçesi, Davutkadı Mahallesi, 189 ada, 5-6-8-19-20 parsellerde Spor Tesisi oluşturulmasına ilişkin 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı değişikliği ve 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı değişikliği ile ilgili raporu,
44-İmar ve Bayındırlık Komisyonu’nun, Yıldırım İlçesi, Yunusemre Mahallesi, 6360 ada, 1 parselin bir kısmının Konut+Ticaret Alanı olarak düzenlenmesine ilişkin 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı değişikliği ile ilgili raporu,
45-İmar ve Bayındırlık Komisyonu’nun, Yıldırım İlçesi, Baruthane Mahallesi, 4280 ada, 1,2,3,4,5,6,7,8 parsel ve Selçukbey Mahallesi, 2385 ada, 1,2,3 parsellerin Otopark Alanı’na, Siteler Mahallesi, 1299 ada, 1 parselin Spor Alanı + Otopark Alanı’na alınmasına ilişkin 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı değişikliği ile ilgili raporu,
46-İmar ve Bayındırlık Komisyonu’nun, Nilüfer İlçesi, Kayapa – Hasanağa – Görükle Mahallelerinde yaklaşık 1350 ha’lık alanda 1/25000 ve 1/5000 ölçekli (Ekokent) Nazım İmar Plan değişikliği talebi ile ilgili raporu,
47-İmar ve Bayındırlık Komisyonu’nun, Nilüfer İlçesi, Başköy – İrfaniye Mahallelerinde Konut Dışı Kentsel Çalışma Alanları oluşturulması amaçlı 1/25000 ve 1/5000 ölçekli Nazım İmar Plan değişikliği talebi ile ilgili raporu,
48-İmar ve Bayındırlık Komisyonu’nun, Nilüfer İlçesi, Başköy Mahallesi, 578 parselin Küçük Sanayi Alanı’ndan Sanayi Alanı’na alınmasına dair 1/25000 ve 1/5000 ölçekli Nazım İmar Plan değişikliği talebi ile ilgili raporu,
49-İmar ve Bayındırlık Komisyonu’nun, Nilüfer İlçesi, Başköy-Büyükbalıklı Mahallelerinde muhtelif Konut Dışı Kentsel Çalışma Alanlarına ilişkin Bursa Büyükşehir Belediye Meclisi’nin, 21.11.2013/1246 sayılı kararı ile onaylı 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı değişikliği hakkında Bursa 1.İdare Mahkemesi’nin, 2014/360 E. 19.12.2014 tarihli İptal Kararı ile ilgili raporu,
50-İmar ve Bayındırlık Komisyonu’nun, Nilüfer İlçesi, Özlüce Mahallesi, 4607 ada, 9-10-11-12 parsellerin “Konut+Ticaret Alanı”na alınmasına ilişkin 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı değişikliği ile ilgili raporu,
51-İmar ve Bayındırlık Komisyonu’nun, Nilüfer İlçesi, Özlüce Mahallesi, 4419 ada, 7-8-9 parsellerin “Özel Eğitim Alanı”na alınmasına ilişkin 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı değişikliği ile ilgili raporu,
52-İmar ve Bayındırlık Komisyonu’nun, Nilüfer Belediye Meclisi’nin, 07.03.2012/25 sayılı Kararı ile uygun bulunan 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı değişikliğinin yeniden değerlendirilmesi talebi ile ilgili raporu,
53-İmar ve Bayındırlık Komisyonu’nun, Nilüfer İlçesi, Çalı Palangalar Mevkii ve yakın çevresine ait 1/5000 ölçekli Nilüfer Nazım İmar Planı değişikliği ile raporu,
54-İmar ve Bayındırlık Komisyonu’nun, Nilüfer İlçesi, İhsaniye Mahallesi, 1871 ada, 2-4 parseller, 1867 ada, 1 parsel ve 1865 ada, 2-3 parsellere ilişkin 1/5000 ölçekli Nilüfer Nazım İmar Planı değişikliği ile ilgili raporu,
55-İmar ve Bayındırlık Komisyonu’nun, Nilüfer İlçesi, Odunluk Mahallesi, 253 ada, 20 parselin “Turizm Alanı”na alınmasına ilişkin 1/5000 ölçekli Nilüfer Nazım İmar Planı değişikliği ile ilgili raporu,
56-İmar ve Bayındırlık Komisyonu’nun, Bursa Büyükşehir Belediye Meclisi’nin, 21.04.2015 tarih ve 891 sayılı Kararı ile onaylanan, Nilüfer İlçesi, Beşevler Mahallesi, 265/1, 297/1, 298/1-2, 299/1, 300/1, 301/1 parsellerde Kentsel Dönüşüm amaçlı hazırlanan 1/5000 ölçekli Nilüfer Nazım İmar Planı ve 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı değişikliğine yapılan askı itirazları ile ilgili raporu,
57-İmar ve Bayındırlık Komisyonu’nun, Nilüfer İlçesi, Beşevler Mahallesi, 389 ada, 1-2-3 parselin “Ticaret+Konut Alanı”na alınmasına ilişkin 1/5000 ölçekli Nilüfer Nazım İmar Planı değişikliği ile ilgili raporu,
58-İmar ve Bayındırlık Komisyonu’nun, Nilüfer İlçesi, Ataevler Mahallesi, 1228 ada, 1 parselin “Özel Sosyal Tesis Alanı”na alınmasına ilişkin 1/5000 ölçekli Nilüfer Nazım İmar Planı değişikliği ile ilgili raporu,
59-İmar ve Bayındırlık Komisyonu’nun, Nilüfer İlçesi, Demirci Mahallesi, 4759 ada, 9 parselin Ticaret Alanı’na alınmasına ilişkin 1/5000 ölçekli Nilüfer Nazım İmar Planı değişikliği ile ilgili raporu,
60-İmar ve Bayındırlık Komisyonu’nun, Nilüfer İlçesi, 19 Mayıs Mahallesi, 4520 ada, 10 parselin Özel Sosyal Tesis Alanı’na alınmasına ilişkin 1/5000 ölçekli Nilüfer Nazım İmar Planı değişikliği ile ilgili raporu,
61-İmar ve Bayındırlık Komisyonu’nun, Nilüfer İlçesi, Ahmetyesevi Mahallesi, 2662 ada, 60 parselin “Ticaret Alanı”na alınmasına ilişkin 1/5000 ölçekli Nilüfer Nazım İmar Planı değişikliği ile ilgili raporu,
62-İmar ve Bayındırlık Komisyonu’nun, Nilüfer İlçesi, Başköy Mahallesi, 576-577 parsele ilişkin 1/25000 ve 1/5000 ölçekli Nazım İmar Plan değişikliği ile ilgili raporu,
5/763-İmar ve Bayındırlık Komisyonu’nun, Nilüfer İlçesi, İhsaniye Mahallesi, 1945 ada, 5 parselin “Özel Sağlık Tesis Alanı”na alınmasına ilişkin 1/5000 ölçekli Nilüfer Nazım İmar Planı değişikliği ile ilgili raporu,
64-İmar ve Bayındırlık Komisyonu’nun, Nilüfer İlçesi, Fethiye Mahallesi, 1915 ada, 4 parselin “Özel Sosyal Tesis Alanı”na alınmasına ilişkin 1/5000 ölçekli Nilüfer Nazım İmar Planı değişikliği ile ilgili raporu,
65-İmar ve Bayındırlık Komisyonu’nun, Gemlik İlçesi, Gemsaz Mevkii Liman Alanı’nda İlave ve Değişiklik Yapılmasına İlişkin 1/5000 ölçekli Gemlik Nazım İmar Planı değişikliğinin değerlendirilmesi ile ilgili raporu,
66-İmar ve Bayındırlık Komisyonu’nun, Gemlik İlçesi, Hisar Mahallesi, 616 ada, 89-99 parsellere ilişkin 1/5000 ölçekli Gemlik Nazım İmar Planı değişikliği talebi ile ilgili raporu,
67-İmar ve Bayındırlık Komisyonu’nun, Gemlik İlçesi, Narlı Mahallesi, 257 ve 1241 parsellere ilişkin 1/5000 ölçekli Kumla Nazım İmar Planı değişikliği talebi ile ilgili raporu,
68-İmar ve Bayındırlık Komisyonu’nun, Gemlik İlçesi, Narlı Mahallesi, 1353-1466 parsellere ilişkin 1/5000 ölçekli Kumla Nazım İmar Planı değişikliği talebi ile ilgili raporu,
69-İmar ve Bayındırlık Komisyonu’nun, Kestel İlçesi, Saitabat, 108 ada, 3 nolu parselin Yerleşim Alanı’na alınmasına ilişkin hazırlanan 1/25000 ölçekli Nazım İmar Planı değişikliği ile ilgili raporu,
70-İmar ve Bayındırlık Komisyonu’nun, Bursa 1. İdare Mahkemesi’nin, 12.03.2015 tarih ve 2013/111 E.2015/271 K. sayılı ilamı ile Kestel İlçesi, 441 ada, 31 nolu parsele ilişkin olarak açılan dava konusu işlemin İptal Kararı ile ilgili raporu,
71-İmar ve Bayındırlık Komisyonu’nun, Kestel İlçesi, Barakfaki Mahallesi, 2561 nolu parselin Ticaret Alanı olmasına ilişkin hazırlanan 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı değişikliği ile ilgili raporu,
72-İmar ve Bayındırlık Komisyonu’nun, Kestel İlçesi, Barakfaki Mahallesi, 2626 nolu parselin Ticaret Alanı olmasına ilişkin hazırlanan 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı değişikliği ile ilgili raporu,
73-İmar ve Bayındırlık Komisyonu’nun, Bursa Büyükşehir Belediye Meclisi’nin, 16.04.2015 tarih ve 780 sayılı Kararı ile onaylanan, Mudanya İlçesi, Çepni Mahallesi, H21b12c pafta, 141 ada, 64 sayılı parsele ait 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı’na ilişkin askı itirazları ile ilgili raporu,
74-İmar ve Bayındırlık Komisyonu’nun, Bursa Büyükşehir Belediye Meclisi’nin, 21.03.2013 tarih ve 328 sayılı Kararı ile onaylanan 1/5000 ölçekli Güzelyalı Nazım İmar Planı’nın Güzelyalı Mahallesi ve Altıntaş Mahallesi’nin bir kısmını kapsayan Nazım İmar Planı Revizyonu’na ilişkin; Bursa 3. İdare Mahkemesi’nin, 11.05.2015 tarih ve 2013/1010 E. sayılı Kararı ile ilgili raporu,
75-İmar ve Bayındırlık Komisyonu’nun, Bursa Büyükşehir Belediye Meclisi’nin, 03.12.2013 tarih ve 1298 sayılı Kararı ile onaylanan 1/5000 ölçekli Güzelyalı Nazım İmar Planı’nın Güzelyalı Mahallesi ve Altıntaş Mahallesi’nin bir kısmını kapsayan Nazım İmar Planı Revizyonu’na ilişkin; Bursa 2. İdare Mahkemesi’nin, 16.03.2015 tarih ve 2014/294 E. sayılı Kararı ile ilgili raporu,
76-İmar ve Bayındırlık Komisyonu’nun, Bursa Büyükşehir Belediye Meclisi’nin, 21.04.2015 tarih ve 898 sayılı Kararı ile onaylanan, Mudanya İlçesi, Balabancık Mahallesi, H21b22d pafta, 1129 ve 1130 sayılı parsellere ilişkin 1/25000 ve 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı ve 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı’na ilişkin askı itirazları ile ilgili raporu,
77-İmar ve Bayındırlık Komisyonu’nun, Büyükşehir Belediye Meclisi’nin, 21.04.2015 gün ve 896 sayılı Kararı ile onaylı Yenişehir İlçesi, Otomotiv Test Merkezi Alanı’na ilişkin 1/100000 ölçekli İl Çevre Düzeni Planı, 1/25000 ölçekli ve 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı ve 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı değişikliğine yapılan askı itirazları ile ilgili raporu,
78-İmar ve Bayındırlık Komisyonu’nun, Ulaşım Dairesi Başkanlığı’nın, 05.11.2014 gün ve 189321 sayılı yazısı ile; Yeniceabat Mahallesi üzerinden ulaşım bağlantısı yapılabilmesi amacıyla hazırlanılan Yunuseli Çeltik Köprüsü-Şükrü Şankaya Anadolu Lisesi arası ve Şükrü Şankaya Anadolu Lisesi-Yeni Yalova Yolu As Merkez Köprülü Kavşağı arasında planlanan yol güzergahı, kavşak ve köprü projelerine ilişkin imar plan değişiklikleri yapılması talebi ile ilgili raporu,
79-İmar ve Bayındırlık Komisyonu’nun, BURULAŞ’ın talebi doğrultusunda İnegöl İlçesi, Osmaniye Mahallesi, 1493 ada, 9 nolu parselin “Terminal (Otogar)”a alınmasına ilişkin 1/5000 ölçekli İnegöl Revizyon + İlave Nazım İmar Planı değişikliği ve 1/1000 ölçekli İnegöl Revizyon Uygulama İmar Planı değişikliği ile ilgili raporu,
80-İmar ve Bayındırlık Komisyonu’nun, İnegöl İlçesi, Deydinler Mahallesi, 109 ada, 128 nolu parselin; onaylı 1/5000 ölçekli İnegöl Revizyon +İlave Nazım İmar Planı’nda “Kırsal Yerleşme Alanları”nda kalan kısmının “Özel Eğitim Alanı”na alınmasına ilişkin 1/5000 ölçekli İnegöl Revizyon + İlave Nazım İmar Planı değişikliği ve 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı talebi ile ilgili raporu,

6/7


81-İmar ve Bayındırlık Komisyonu’nun, İnegöl İlçesi, Orhaniye Mahallesi, 1032 ada, 1 nolu parselin “Özel Sosyal Tesis Alanı”na alınmasına ilişkin 1/5000 ölçekli İnegöl Revizyon + İlave Nazım İmar Planı değişikliği ile ilgili raporu,
82-İmar ve Bayındırlık Komisyonu’nun, Bursa İli, İnegöl İlçesi, Süleymaniye Mahallesi, 1228 ada, 8 nolu parselin “Orta Yoğunluklu Gelişme Konut Alanı (250 kişi/ha)”na alınmasına ilişkin 1/5000 ölçekli İnegöl Revizyon+ İlave Nazım İmar Planı değişikliği ile ilgili raporu,
83-İmar ve Bayındırlık Komisyonu’nun, Bursa Büyükşehir Belediye Meclisi’nin, 16.04.2015 tarih ve 788 sayılı Kararı ile onaylanan, Karacabey İlçesi, Sırabademler Mahallesi, 474 ada, 10 nolu parsel ile 258 ada, 726-727 nolu parsellerin arasından geçen 14.50 metrelik kaldırılmasına yönelik hazırlanan 1/5000 ölçekli Karacabey Nazım İmar Planı değişikliğine yapılan askı itirazları ile ilgili raporu,
84-İmar ve Bayındırlık Komisyonu’nun, Bursa Büyükşehir Belediye Meclisi´nin, 21.04.2015 tarih ve 897 sayılı Kararı ile onaylanan İNTAM Blokları Kentsel Dönüşüm ve Gelişim Proje Alanı 1/1000 ölçekli Süleyman Çelebi Çelik Palas Arası Uygulama İmar Planı değişikliği askı itirazı ile ilgili raporu.

 

 

 

 

Recep ALTEPE
Mak. Müh.
Büyükşehir Belediye Başkanı

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

23.07.2015 Tarihli Meclis Kararları

Meclis kararları henüz yayınlanmamıştır...

Büyükşehir Belediye Meclisi’nin, 23.07.2015 Perşembe günü saat 15.00’da Çırpan Mahallesi, Güçlü Sokak, No:2, Kat:5 Osmangazi/Bursa adresinde (Eski İl Genel Meclisi Toplantı Salonu) yaptığı 2014/2019 seçim döneminin 15 inci, 2 nci dönemin 7 nci OLAĞAN toplantısının 1. Birleşiminde alınan Kararların Özetidir.

1-Okunan 17/06/2015 günlü OLAĞAN Meclis Toplantısının 1. Birleşimine ait Zabıt ile 23/06/2015 günlü OLAĞAN Meclis Toplantısının 2. Birleşimine ait Zaptın oybirliği ile kabulüne,
2-Başkanlık Makamı’nın, Bursa Su ve Kanalizasyon İdaresi Yönetim Kurulu’nun, 24/06/2015 tarih ve 369 sayılı “Yurtiçi Krediler” hakkındaki Kararı ile ilgili yazısının oybirliği ile kabulüne,
3-İnsan Kaynakları ve Eğitim Dairesi Başkanlığı’nın, Kadro İptal/İhdas ile ilgili yazısının oybirliği ile kabulüne,
4-İnsan Kaynakları ve Eğitim Dairesi Başkanlığı’nın, Geçici İşçi çalıştırılması ile ilgili yazısının oybirliği ile kabulüne,
5-İnsan Kaynakları ve Eğitim Dairesi Başkanlığı’nın, Dünya Müzik Derneği Heyeti’nin, 25 Ağustos – 05 Eylül 2015 tarihleri arasında Makedonya’da, Orhangazi Belediyesi Gençlik ve Spor Kulübü Derneği Heyeti’nin, 20-30 Ağustos 2015 tarihleri arasında Romanya’da ve Ertuğrulgazi Mehter Takımı Heyeti’nin, 25 Ağustos – 05 Eylül 2015 tarihleri arasında Romanya’da düzenlenecek olan “Uluslararası Festivallere” katılım için yurtdışı görevlendirme ile ilgili yazısının oybirliği ile kabulüne,
6-İnsan Kaynakları ve Eğitim Dairesi Başkanlığı’nın, Bursa Kılıç Kalkan ve Halk Oyunları Derneği Heyeti’nin, 15-30 Ağustos 2015 tarihleri arasında Belçika’nın Bonheiden Şehri’nde düzenlenecek olan “Uluslararası Halk Dansları Festivali”ne katılım için yurtdışı görevlendirme ile ilgili yazısının oybirliği ile kabulüne,
7-İnsan Kaynakları ve Eğitim Dairesi Başkanlığı’nın, Balkan Göçmenleri Kültür ve Dayanışma Derneği’nin (BalGöç) Türk Halk Müziği Koro Gurubunun 08-11 Eylül 2015 tarihleri arasında Kosova’nın Üsküp-Pirizren Şehri’nde ve Bulgaristan’ın Kırcali Şehri’nde konser vermek üzere yurtdışı görevlendirme ile ilgili yazısının oybirliği ile kabulüne,
8-İnsan Kaynakları ve Eğitim Dairesi Başkanlığı’nın, İpekyolu Uluslararası Öğrenci Derneği Heyeti’nin, 20 Ağustos – 15 Eylül 2015 tarihleri arasında Makedonya, Kosova, Arnavutluk ve Bosna/Hersek’e proje çalışmalarında bulunmak üzere yurtdışı görevlendirme ile ilgili yazısının oybirliği ile kabulüne,
9-İnsan Kaynakları ve Eğitim Dairesi Başkanlığı’nın, Güvende Turizm ve Folklor Derneği Heyeti’nin, 15-30 Ağustos 2015 tarihleri arasında Fransa’nın Paris Şehri’nde yapılacak “Uluslararası Halk Oyunları Festivali”ne katılım için yurtdışı görevlendirme ile ilgili yazısının oybirliği ile kabulüne,
10-Mali Hizmetler Dairesi Başkanlığı’nın, BUSKİ’nin İller Bankası A.Ş.’den kullanacağı kredi için 400 ton/gün kapasiteli akışkan yataklı çamur yakma ve enerji elde etme tesisi işi için 100.300.000,00- (Yüzmilyonüçyüzbin)-TL krediye ilişkin garanti verilmesi ile ilgili yazısının oybirliği ile kabulüne,
11-Mali Hizmetler Dairesi Başkanlığı’nın, BUSKİ’nin İller Bankası A.Ş.’den kullanacağı 2015/1 I. Bölge Asfalt Yapım ve Onarım İşi (Osmangazi, Nilüfer, Mustafakemalpaşa, Orhaneli, Keles, Büyükorhan, Harmancık İlçeleri) için 25.000.000,00 (Yirmibeşmilyon)-TL krediye ilişkin garanti verilmesi ile ilgili yazısının oybirliği ile kabulüne,
12-Mali Hizmetler Dairesi Başkanlığı’nın, BUSKİ’nin İller Bankası A.Ş.’den kullanacağı 2015/2 II. Bölge Asfalt Yapım ve Onarım İşi (Yıldırım, Gürsu, Kestel, Gemlik, Orhangazi, İznik, Yenişehir, İnegöl İlçeleri) için 25.000.000,00 (Yirmibeşmilyon)-TL krediye ilişkin garanti verilmesi ile ilgili yazısının oybirliği ile kabulüne,
13-Destek Hizmetleri Dairesi Başkanlığı’nın, Araç Satışı ile ilgili yazısının oybirliği ile kabulüne,
14-Ulaşım Dairesi Başkanlığı’nın, Araç Alımı ile ilgili yazısının oybirliği ile kabulüne,
15-Kültür ve Turizm Dairesi Başkanlığı’nın, Bursa Cumalıkızık Müzesi ile ilgili yazısının oybirliği ile kabulüne,
16-İtfaiye Dairesi Başkanlığı’nın, İtfaiye Aracı Alımı ile ilgili yazısının oybirliği ile kabulüne,
17-Emlak ve İstimlak Dairesi Başkanlığı’nın, Nilüfer İlçesi, Üçevler Mahallesi, Değer Sokak, 23 kapı nolu taşınmazın kamulaştırılmak üzere Belediyemiz X. Beş Yıllık Kamulaştırma İmar Programının 2011-2015 yılı dilimine ek olarak alınması ile ilgili yazısının Plan ve Bütçe Komisyonu’na havalesine,

 


18-Emlak ve İstimlak Dairesi Başkanlığı’nın, İnegöl İlçesi, Hamzabey Mahallesi, 110 ada, 50 parsel sayılı taşınmazın kamulaştırılmak üzere Belediyemiz X. Beş Yıllık Kamulaştırma İmar Programının 2011-2015 yılı dilimine ek olarak alınması ile ilgili yazısının Plan ve Bütçe Komisyonu’na havalesine,
19-Emlak ve İstimlak Dairesi Başkanlığı’nın, İnegöl İlçesi, Yenice Mahallesi, 3483 ve 3478 parsel sayılı taşınmazların kamulaştırılmak üzere Belediyemiz X. Beş Yıllık Kamulaştırma İmar Programının 2011-2015 yılı dilimine ek olarak alınması ile ilgili yazısının Plan ve Bütçe Komisyonu’na havalesine,
20-Emlak ve İstimlak Dairesi Başkanlığı’nın, 1/1000 ölçekli İmar Planında 15 metrelik yolda kalan, Bursa Caddesi üzerinde bulunan muhtelif taşınmazların kamulaştırılmak üzere Belediyemiz X. Beş Yıllık Kamulaştırma İmar Programının 2011-2015 yılı dilimine ek olarak alınması ile ilgili yazısının oybirliği ile kabulüne,
21-Emlak ve İstimlak Dairesi Başkanlığı’nın, Mülkiyeti Belediyemize ait Gürsu İlçesi, Zafer Mahallesi, 217 ada, 2 parsel sayılı 44.809,96 m2 yüzölçümlü arsa vasıflı taşınmaz üzerindeki eski Gürsu Hali’nin Gürsu Kaymakamlığı İlçe Gıda Tarım ve Hayvancılık Müdürlüğü’ne tahsisi ile ilgili yazısının oybirliği ile kabulüne,
22-Emlak ve İstimlak Dairesi Başkanlığı’nın, Mülkiyeti Belediyemize ait Yenişehir İlçesi, Çayır Mahallesi, 2 ada, 5 parsel sayılı arsa vasıflı taşınmazın 3.700,00 m2 sinin Bursa Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğü’ne bedelsiz devri ile ilgili yazısının Plan ve Bütçe Komisyonu’na havalesine,
23-Bilgi İşlem Dairesi Başkanlığı’nın, Büyükşehir Belediyesi 2015 Mali Yılı Gelir Tarifesi’nin 12. maddesinde değişiklik yapılması ile ilgili yazısının Plan ve Bütçe Komisyonu’na havalesine,
24-İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı’nın, Sıcaksu Kentsel Dönüşüm Alanı tapu devri talebi ile ilgili yazısının oybirliği ile kabulüne,
25-İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı’nın, 1/25000 ölçekli Nazım İmar Planı, 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı ve 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı plan değişiklik talepleri ile ilgili yazısının İmar ve Bayındırlık Komisyonu’na havalesine,
26-İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı’nın, Bursa 3. İdare Mahkemesi’nde 2014/641 Esas sayı ile Belediyemiz aleyhine açılan davada Büyükşehir Belediye Meclisi’nin, 16.10.2008/703 sayılı Kararı ile onaylı 1/25000 ölçekli Batı Planlama Bölgesi Nazım İmar Planı’nın Nilüfer İlçesi, Konaklı Mahallesi’nde Orman sayılan muhtelif kısımları hakkında ilgili Mahkemece alınan 28.01.2014 tarihli Yürütmeyi Durdurma Kararı ile ilgili yazısının İmar ve Bayındırlık Komisyonu’na havalesine,
27-İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı’nın, Bursa 2. İdare Mahkemesi’nde 2014/116 Esas sayı ile Belediyemiz aleyhine açılan davada yürürlükteki 1/5000 ölçekli Hasanağa Nazım İmar Planı’nın, Nilüfer İlçesi, Hasanağa Mahallesi, 4054 ve 4059 parselleri kapsayan kısımları hakkında ilgili Mahkemece alınan 21.04.2015 tarihli İptal Kararı ile ilgili yazısının İmar ve Bayındırlık Komisyonu’na havalesine,
28-İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı’nın, Büyükşehir Belediye Meclisi’nin, 21.05.2015 gün ve 1009 sayılı Kararı ile onaylanan 1/5000 ölçekli Kayapa Nazım İmar Plan Revizyonuna askı itirazı ile ilgili yazısının İmar ve Bayındırlık Komisyonu’na havalesine,
29-İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı’nın, Büyükşehir Belediye Meclisi’nin, 17.01.2008 gün ve 44 sayılı Kararı ile onaylanan ancak şu an yürürlükte bulunmayan 1/5000 ölçekli Hasanağa Nazım İmar Planı hakkında Bursa 2. İdare Mahkemesi’nin, 28.04.2015 tarihli İptal Kararı ile ilgili yazısının İmar ve Bayındırlık Komisyonu’na havalesine,
30-İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı’nın, Mustafakemalpaşa Belediyesi 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı değişikliği talebi ile ilgili yazısının İmar ve Bayındırlık Komisyonu’na havalesine,
31-İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı’nın, Bursa Büyükşehir Belediye Meclisi’nin, 20.02.2014 tarih ve 199 sayılı Kararıyla onaylanan 1/5000 ölçekli Güzelyalı Nazım İmar Planı’nın Çağrışan- Göynüklü kısmını kapsayan Nazım İmar Planı Revizyonuna ilişkin açılan 2014/598 Esas No’lu davada, Bursa 2. İdare Mahkemesi 31/03/2015 tarihli İptal Kararı ile ilgili yazısının İmar ve Bayındırlık Komisyonu’na havalesine,
32-Plan ve Bütçe Komisyonu’nun, Gemlik İlçesi, Osmaniye Mahallesi, 910 ada, 86 parsel (2295 m2) ve 97 parselin (137 m2) kamulaştırılmak üzere Belediyemiz X. Beş Yıllık Kamulaştırma İmar Programının 2011-2015 yılı dilimine ek olarak alınması ile ilgili raporunun oybirliği ile kabulüne,


33-Plan ve Bütçe Komisyonu’nun, Bursa ili, Yıldırım İlçesi, Siteler Mahallesi, 1321 ada, 1 parsel sayılı taşınmaz üzerinde bulunan Ertuğrulgazi Karakol Komserliği ile Davutkadı Mahallesi, 210 ada, 9 ve 10 parsel üzerinde bulunan Davutkadı karakol Komserliği Binalarının tahsis süresinin uzatılması ile ilgili raporunun oybirliği ile kabulüne,
34-Plan ve Bütçe Komisyonu’nun, Menekşe Caddesi ile 3. Coşkun Sokak arasında imar yolunda kalan, Yıldırım İlçesi, Arabayatağı Mahallesi, 4750 ada, 30 parsel sayılı taşınmazın kamulaştırılmak üzere Belediyemiz X. Beş Yıllık Kamulaştırma İmar Programının 2011-2015 yılı dilimine ek olarak alınması ile ilgili raporunun oybirliği ile kabulüne,
35-Plan ve Bütçe Komisyonu’nun, Mustafakemalpaşa İlçesi, Fevzidede Mahallesi, 173 ada, 404 parselde İmar Planına istinaden Yeşil Alan olarak görünen yaklaşık 163 dönümlük alanın Kent Parkı olarak kullanılmak üzere Maliye Hazinesi’nden tahsis talebi ile ilgili raporunun oybirliği ile kabulüne,
36-Plan ve Bütçe Komisyonu’nun, Bursa Kent Müzesi Ziyaretçi Giriş Ücretleri ile ilgili raporunun oybirliği ile kabulüne,
37-Plan ve Bütçe Komisyonu’nun, 2015 yılı Gelir Tarifesi’nin 10. Maddesinin a) ve d) bendlerinde değişiklik yapılması ile ilgili raporunun oybirliği ile kabulüne,
38-Plan ve Bütçe Komisyonu’nun, Bursa İli, Gemlik İlçesi, Karacaali Mahallesi, 1542 parselin BURFAŞ’a tahsis edilmesi ile ilgili raporunun oybirliği ile kabulüne,
39-Plan ve Bütçe Komisyonu’nun, İnegöl Belediyesi bünyesinde bulunan, Yeniceköy Mahallesi’ndeki 599 ada, 1-2-3 parseldeki toplamda 52.509,33 m2 Gölet Mesire Alanı’nın içerisindeki müştemilatlarıyla birlikte Büyükşehir Belediyesi’ne devri ile ilgili raporunun tekrar değerlendirilmek üzere Komisyona İadesine,
40-Plan ve Bütçe Komisyonu’nun, BUTTİM Kavşağı ile ilgili raporunun oybirliği ile kabulüne,
41-Plan ve Bütçe Komisyonu’nun, Gemlik Zeytin ve Zeytinyağı Müzesi için, Gemlik İlçesi, Halitpaşa Mahallesi, 321 ada, 17-18-19 nolu parsellerde bulunan tescilli kagir binaların kamulaştırılmak üzere Belediyemiz X. Beş Yıllık Kamulaştırma İmar Programının 2011 - 2015 yılı dilimine ek olarak alınması ile ilgili raporunun tekrar değerlendirilmek üzere Komisyona İadesine,
42-Ulaşım Komisyonu’nun, Büyükşehir’e yeni katılan İlçelerde çalışan S Plakalı Servis Araçları ile ilgili raporunun oybirliği ile kabulüne,
43-Ulaşım Komisyonu’nun, Servis Araçlarının çift yönlü karşılıklı servis taşımacılığı yapma yetkisi ile ilgili raporunun oybirliği ile kabulüne,
44-Ulaşım Komisyonu’nun, Bursa Büyükşehir Belediyesi Taksi-Dolmuş-Minibüs-Servis Araçları ve Özel Toplu Taşıma Araçları Yönetmeliği’nde değişiklik yapılması ile ilgili raporunun oybirliği ile kabulüne,
45-Çevre ve Sağlık Komisyonu’nun, Bursa Su ve Kanalizasyon İdaresi Yönetim Kurulu’nun “Su Kaynağı İhalesi” hakkındaki kararı ile ilgili raporunun oybirliği ile kabulüne,
46-Eğitim Kültür Gençlik ve Spor Komisyonu’nun, Cezaevinde veya dışarıda bulunan aileleri olan, olmayan çocukların topluma kazandırılmaları ve üretici hale getirilmeleri ile ilgili raporunun oybirliği ile kabulüne,
47-Hukuk - Çevre ve Sağlık Komisyonları’nın, İçme Suyu Kaynaklarının Ticari Amaçla Kiralanması ve Denetimine İlişkin Yönetmelik üzerinde değişiklik yapılması ile ilgili müşterek raporunun oyçokluğu (CHP; Recep ÇOHAN, Gamze KAYABAŞ, Şerafeddin ATALAY, Nilgün BERK, Turgay ERDEM, Pelin SEVGİ, Gizem ELMAS, Lütfü GÜNENÇ, Özgür AKSOY, Metin UYANIK, Akın POROY, Engin TAŞDEMİR, Dündar KOYUTÜRK 13 red – 71 kabul) ile kabulüne,
48-Hukuk – Ulaşım Komisyonları’nın, Bursa Büyükşehir Belediyesi Taksi-Dolmuş-Minibüs-Servis Araçları ve Özel Toplu Taşıma Araçları Yönetmeliği’nin 13. maddesinde değişiklik yapılması ile ilgili müşterek raporunun oybirliği ile kabulüne,
49-Hukuk - Ulaşım Komisyonları’nın, BURULAŞ bünyesinde bulunan Özel Halk Otobüsü tabir edilen otobüslerin azami verimliliğin sağlanması açısından (UKOME yetkileri dışında kalan) sefer zaman çizelgelerinin hazırlanması ve takibi işlemlerinin BURULAŞ’a verilmesi ile ilgili müşterek raporunun oybirliği ile kabulüne,
50-Plan ve Bütçe-Hukuk Komisyonları’nın, Mülkiyeti İnegöl Belediyesi’ne ait İnegöl İlçesi, Hamzabey Mahallesi, 114 ada, 18-42 parsel, 110 ada, 1 parsellerin bakım, güvenlik, esenlik vb. hizmetleri ile birlikte Büyükşehir Belediyesi’ne tapu devrinin yapılması, 114 ada, 13,21,33,34,35 parseller ve 110 ada, 68 parsellerin Mezarlık Alanı’na alınması ile ilgili müşterek raporunun oybirliği ile kabulüne,


51-İmar ve Bayındırlık Komisyonu’nun, Osmangazi Belediyesi’ne ait 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı değişiklikleri ile ilgili raporunun; “Osmangazi Belediye Meclisi’nin, Uygun Bulunan Kararlar içinde 1. sırada yer alan 03.06.2015 tarih ve 528 sayılı Meclis Kararının”; oyçokluğu (CHP; Recep ÇOHAN, Gamze KAYABAŞ, Şerafeddin ATALAY, Nilgün BERK, Turgay ERDEM, Pelin SEVGİ, Gizem ELMAS, Lütfü GÜNENÇ, Özgür AKSOY, Metin UYANIK, Akın POROY, Engin TAŞDEMİR, Dündar KOYUTÜRK 13 red - DP; Nurettin ÇETİN 1 red – 70 kabul) ile uygun olduğuna,
“Osmangazi Belediye Meclisi’nin, Uygun Bulunan Kararlar içinde 3. sırada yer alan 03.06.2015 tarih ve 530 sayılı Meclis Kararının”; oyçokluğu (CHP; Recep ÇOHAN, Gamze KAYABAŞ, Şerafeddin ATALAY, Nilgün BERK, Turgay ERDEM, Pelin SEVGİ, Gizem ELMAS, Lütfü GÜNENÇ, Özgür AKSOY, Metin UYANIK, Akın POROY, Engin TAŞDEMİR, Dündar KOYUTÜRK 13 red - DP; Nurettin ÇETİN 1 red – 70 kabul) ile uygun olduğuna,
“Osmangazi Belediye Meclisi’nin, Uygun Bulunan Kararlar içinde 4. sırada yer alan 03.06.2015 tarih ve 531 sayılı Meclis Kararının”; oyçokluğu (CHP; Recep ÇOHAN, Gamze KAYABAŞ, Şerafeddin ATALAY, Nilgün BERK, Turgay ERDEM, Pelin SEVGİ, Gizem ELMAS, Lütfü GÜNENÇ, Özgür AKSOY, Metin UYANIK, Akın POROY, Engin TAŞDEMİR, Dündar KOYUTÜRK 13 red – MHP; İhsan BİLGİLİ, Kenan ÇAKIR, Mahmut GÖK, Hüsnü DOĞRUOĞLU, Adnan AKIN, Mesut BEDEL, Ercan ÖZEL, Sabri ZÜMRE, Avni Çimen ERİN 9 red – DP; Nurettin ÇETİN 1 red – 61 kabul) ile uygun olduğuna,
“Osmangazi Belediye Meclisi’nin, Uygun Bulunan Kararlar içinde 10. sırada yer alan 03.06.2015 tarih ve 538 sayılı Meclis Kararının”; oyçokluğu (CHP; Recep ÇOHAN, Gamze KAYABAŞ, Şerafeddin ATALAY, Nilgün BERK, Turgay ERDEM, Pelin SEVGİ, Gizem ELMAS, Lütfü GÜNENÇ, Özgür AKSOY, Metin UYANIK, Akın POROY, Engin TAŞDEMİR, Dündar KOYUTÜRK 13 red – MHP; İhsan BİLGİLİ, Kenan ÇAKIR, Mahmut GÖK, Hüsnü DOĞRUOĞLU, Adnan AKIN, Mesut BEDEL, Ercan ÖZEL, Sabri ZÜMRE, Avni Çimen ERİN 9 red – DP; Nurettin ÇETİN 1 red – 61 kabul) ile uygun olduğuna,
“Osmangazi Belediye Meclisi’nin, Uygun Bulunan Kararlar içinde 13. sırada yer alan 03.06.2015 tarih ve 541 sayılı Meclis Kararının”; yeniden değerlendirilmek üzere komisyona iadesine; şeklinde düzeltilerek kabulüne,
“Osmangazi Belediye Meclisi’nin, Uygun Bulunan Kararlar içinde 22. sırada yer alan 03.06.2015 tarih ve 560 sayılı Meclis Kararının”; oyçokluğu (CHP; Recep ÇOHAN, Gamze KAYABAŞ, Şerafeddin ATALAY, Nilgün BERK, Turgay ERDEM, Pelin SEVGİ, Gizem ELMAS, Lütfü GÜNENÇ, Özgür AKSOY, Metin UYANIK, Akın POROY, Engin TAŞDEMİR, Dündar KOYUTÜRK 13 red – MHP; İhsan BİLGİLİ, Kenan ÇAKIR, Mahmut GÖK, Hüsnü DOĞRUOĞLU, Adnan AKIN, Mesut BEDEL, Ercan ÖZEL, Sabri ZÜMRE, Avni Çimen ERİN 9 red – DP; Nurettin ÇETİN 1 red – 61 kabul) ile uygun olduğuna,
“Osmangazi Belediye Meclisi’nin, Değiştirilerek Uygun Bulunan Kararlar içinde 24. Sırada yer alan 03.06.2015 tarih ve 550 sayılı Meclis Kararının”; Meclis Kararı ile onaylanan plan değişikliği çiziminde, yapılaşma koşulunun “E: 0,30” olarak değiştirilmesi ve plan notlarının da “7991 ada, 1 parselde tek bağımsız bölümlü Turistik Tesis yapılması durumunda emsal hakkının E: 0,50 Yençok 9.50 m.dir.” şeklinde oyçokluğu (MHP; İhsan BİLGİLİ, Kenan ÇAKIR, Mahmut GÖK, Hüsnü DOĞRUOĞLU, Adnan AKIN, Mesut BEDEL, Ercan ÖZEL, Sabri ZÜMRE, Avni Çimen ERİN 9 red - 75 kabul) ile değiştirilerek uygun olduğuna ve diğer kararların oybirliği ile kabulüne,

52-İmar ve Bayındırlık Komisyonu’nun, Nilüfer Belediyesi’ne ait 1/1000 ölçekli Uygulama İmar

23.07.2015 Tarihli Meclis