MECLİS TOPLANTILARI

21.05.2015 Tarihli Meclis Gündemi

 
GÜNDEM : Büyükşehir Belediye Meclisi’nin, 21 MAYIS 2015 Perşembe günü saat 15.00’de Çırpan Mahallesi, Güçlü Sokak, No:2, Kat:5 Osmangazi/Bursa adresinde (Eski İl Genel Meclisi Toplantı Salonu) yapacağı 2014/2019 seçim döneminin 13 üncü, 2 nci dönemin 5 inci OLAĞAN toplantısının 1. birleşimine ait gündemdir.

 

G Ü N D E M :

1-GEÇEN TOPLANTI ZAPTI;

2-DAİRELERİN MECLİSE HAVALELİ TEKLİFLERİ;

1-Başkanlık Makamı’nın, 2014 Mali Yılı Kesin Hesabı ve Taşınır Kesin Hesabı ile ilgili yazısı,
2-Başkanlık Makamı’nın, Gürsu Belediye Meclisi’nin, “Ek Ödenek” hakkındaki Meclis Kararı ile ilgili yazısı,
3-İnsan Kaynakları ve Eğitim Dairesi Başkanlığı’nın, Avrupa Bilim ve Teknoloji Merkezi Ağı ECSITE’in 08-14 Haziran 2015 tarihleri arasında İtalya’da düzenlenecek olan Konferans ve Çalıştay’a katılmak üzere yurtdışı görevlendirme ile ilgili yazısı,
4-İnsan Kaynakları ve Eğitim Dairesi Başkanlığı’nın, Avrupa Gençlik Orkestrası Projesi kapsamında 08-16 Haziran 2015 tarihleri arasında Letonya ve Estonya’da gerçekleştirilecek etkinliğe katılmak üzere yurtdışı görevlendirme ile ilgili yazısı,
5-İnsan Kaynakları ve Eğitim Dairesi Başkanlığı’nın, Bursasporlu Profesyonel Futbolcular Dayanışma Derneği’nin, 09-20 Haziran 2015 tarihleri arasında Bulgaristan’ın Eski Zara, Kırcaali ve Burgaz Bölgelerinde yapılacak Dostluk Maçına katılım için yurtdışı görevlendirme ile ilgili yazısı,
6-İnsan Kaynakları ve Eğitim Dairesi Başkanlığı’nın, Bursa Kılıç Kalkan Derneği’nin, 18-24 Haziran 2015 tarihleri arasında Makedonya Ohrid’de düzenlenecek olan Uluslararası Folklor Festivali’ne katılım için yurtdışı görevlendirme ile ilgili yazısı,
7-İnsan Kaynakları ve Eğitim Dairesi Başkanlığı’nın, 18-20 Haziran 2015 tarihleri arasında Yunanistan’ın Selanik Şehri’nde düzenlenecek olan “Kültür Çevre ve Spor Kuruluşu Müzik Festivali”ne katılım için yurtdışı görevlendirme ile ilgili yazısı,
8- İnsan Kaynakları ve Eğitim Dairesi Başkanlığı’nın, Kadro İptal/İhdas ile ilgili yazısı,
9-Kültür ve Turizm Dairesi Başkanlığı’nın, Bursa Eskişehir Bilecik Kalkınma Ajansı (BEBKA) tarafından yürütülmekte olan 2015 yılı “Kırsalda Ekonomik Kalkınma” Mali Destek Programı kapsamında Belediyemiz adına “Tarihin Kalbi İznik’te Kültür Rotaları” başlıklı Proje başvurusu sunulması ile ilgili yazısı,
10-Destek Hizmetleri Dairesi Başkanlığı’nın araç talepleri ile ilgili yazısı,
11-Ulaşım Dairesi Başkanlığı’nın, Kırklareli İli, Kavaklı Belediye Başkanlığı’nın malzeme talebi ile ilgili yazısı,
12-Fen İşleri Dairesi Başkanlığı’nın, Ovaakça Cephe Sağlıklaştırma Projeleri ile ilgili yazısı,
13-İtfaiye Dairesi Başkanlığı’nın, Baca Temizleme Yönetmeliği ile ilgili yazısı,


1/8

14-Emlak ve İstimlak Dairesi Başkanlığı’nın, Mülkiyeti Belediyemiz adına tescil edilen toplam 392 adet gölet parselin tahsisinin BUSKİ Genel Müdürlüğü’ne yapılması ile mülkiyeti Maliye Hazinesi’ne ait ve Belediyemize tahsis edilen 48 adet gölet parselinin tahsislerinin BUSKİ Genel Müdürlüğü olarak değiştirilmesi ile ilgili yazısı,
15-Emlak ve İstimlak Dairesi Başkanlığı’nın, Bursa İli, Karacabey İlçesi, Subaşı Mahallesi 2879 parsel, Seyran Mahallesi 2986 parsel, Karasu Mahallesi 1033 parsel, Uluabat Mahallesi 2231 parsel sayılı taşınmazların Büyükşehir Belediyesi’ne tahsisi ile ilgili yazısı,
16-İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı’nın, 1/25000 ölçekli Nazım İmar Planı, 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı ve 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı plan değişiklik talepleri ile ilgili yazısı,
17-İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı’nın, Bursa Büyükşehir Belediye Meclisi’nin, 19.03.2015 tarih ve 558 sayılı Kararı ile onaylanan, Nilüfer İlçesi, Demirci Mahallesi, 4268 ada, 1 parsel, 4269 ada 5-6-7 parsellere ilişkin 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı değişikliğine yapılan askı itirazları ile ilgili yazısı,
18-İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı’nın, Bursa Büyükşehir Belediye Meclisi’nin, 19.03.2015 tarih ve 562 sayılı Kararı ile onaylanan, Nilüfer İlçesi, Demirci Mahallesi, 3991 ada, 5 parsel, 3536 ada, 1 parsel ve 4012 ada, 4 parsele ilişkin 1/5000 ölçekli nazım imar planı değişikliğine yapılan askı itirazları ile ilgili yazısı,
19-İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı’nın, Bursa Büyükşehir Belediye Meclisi’nin, 24.03.2015 tarih ve 677 sayılı Kararı ile onaylanan, Nilüfer İlçesi, Odunluk Mahallesi, 4622 ada, 7 parsel, 4644 ada, 3-4 parsel ve 4669 ada, 4 parsele ilişkin 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı değişikliğine yapılan askı itirazları ile ilgili yazısı,
20-İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı’nın, Osmangazi İlçesi, Yunuseli Mahallesi, 6592 ada, 2 ve 3 parsellerin “Tali İş Merkezi” olmasına ilişkin Bursa Büyükşehir Belediye Meclisi’nin, 20.09.2012 tarih ve 916 sayılı Kararı ile onaylı 1/1000 ölçekli Bağlarbaşı Kuzeyi Uygulama İmar Plan değişikliği hakkında Bursa 2. İdare Mahkemesi’nin, 2013/294 E., 2015/68 K. ve 03.02.2015 tarihli ilamı ile “İptal” Kararı ile ilgili yazısı,
21-İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı’nın, 1/5000 ölçekli Osmangazi Nazım İmar Planı’na “Hamitler Çöp Depolama Alanı’nda Tehlikeli Tıbbi Atık Yakma Tesisi Yer Alabilir” şeklinde plan notu eklenmesine ilişkin Bursa Büyükşehir Belediye Meclisi’nin, 24.12.2012 tarih ve 1302 sayılı Kararı ile onaylanan plan notu değişikliğine ilişkin Bursa 2. İdare Mahkemesi’nin, 2013/698 E., 2015/89 K. ve 06.02.2015 tarihli ilamı ile “İptal” Kararı ile ilgili yazısı,
22-İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı’nın, Osmangazi İlçesi, Yunuseli Mahallesi, 6400 adaya ilişkin Bursa Büyükşehir Belediye Meclisi’nin, 21.06.2012 tarih ve 622 sayılı Kararı ile onaylı 1/25000 ölçekli Merkez Planlama Bölgesi Nazım İmar Planı ve 1/5000 ölçekli Osmangazi Nazım İmar Planı değişiklikleri hakkında Bursa 1. İdare Mahkemesi’nin, 2013/234 E., 2015/143 K. ve 13.02.2015 tarihli ilamı ile “İptal” Kararı ile ilgili yazısı,
23-İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı’nın, Osmangazi İlçesi, Yunuseli Mahallesi, 6587 adaya ilişkin Bursa Büyükşehir Belediye Meclisi’nin, 21.06.2012 tarih ve 622 sayılı Kararı ile onaylı 1/25000 ölçekli Merkez Planlama Bölgesi Nazım İmar Planı ve 1/5000 ölçekli Osmangazi Nazım İmar Planı değişiklikleri hakkında Bursa 1. İdare Mahkemesi’nin, 2013/231 E., 2015/140 K. ve 13.02.2015 tarihli ilamı ile “İptal” Kararı ile ilgili yazısı,
24-İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı’nın, Osmangazi İlçesi, Yunuseli Mahallesi, 6586 adaya ilişkin Bursa Büyükşehir Belediye Meclisi’nin, 21.06.2012 tarih ve 622 sayılı Kararı ile onaylı 1/25000 ölçekli Merkez Planlama Bölgesi Nazım İmar Planı ve 1/5000 ölçekli Osmangazi Nazım İmar Planı değişiklikleri hakkında Bursa 1. İdare Mahkemesi’nin, 2013/232 E., 2015/141 K. ve 13.02.2015 tarihli ilamı ile “İptal” Kararı ile ilgili yazısı,
25-İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı’nın, Osmangazi İlçesi, Yunuseli Mahallesi, 6588 adaya ilişkin Bursa Büyükşehir Belediye Meclisi’nin, 21.06.2012 tarih ve 622 sayılı Kararı ile onaylı 1/25000 ölçekli Merkez Planlama Bölgesi Nazım İmar Planı değişikliği hakkında Bursa 1. İdare Mahkemesi’nin, 2013/230 E., 2015/139 K. ve 13.02.2015 tarihli ilamı ile “İptal” Kararı ile ilgili yazısı,
26-İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı’nın, Osmangazi İlçesi, Yunuseli Mahallesi, 5067 adaya ilişkin Bursa Büyükşehir Belediye Meclisi’nin, 21.06.2012 tarih ve 622 sayılı Kararı ile onaylı 1/25000 ölçekli Merkez Planlama Bölgesi Nazım İmar Planı değişikliği hakkında Bursa 1. İdare Mahkemesi’nin, 2013/229 E., 2015/138 K. ve 13.02.2015 tarihli ilamı ile “İptal” Kararı ile ilgili yazısı,
2/8

27-İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı’nın, Osmangazi İlçesi, Yunuseli Mahallesi, 5773 adaya ilişkin Bursa Büyükşehir Belediye Meclisi’nin, 21.06.2012 tarih ve 622 sayılı Kararı ile onaylı 1/25000 ölçekli Merkez Planlama Bölgesi Nazım İmar Planı değişikliği hakkında Bursa 1. İdare Mahkemesi’nin, 2013/233 E., 2015/142 K. ve 13.02.2015 tarihli ilamı ile “İptal” Kararı ile ilgili yazısı,
28-İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı’nın, Büyükşehir Belediye Meclisi’nin, 19.03.2015 gün ve 587 sayılı Kararı ile onaylanan Büyükorhan İlçesi, Orhan Mevkii, 2450 nolu parselin Belediye Hizmet Alanı’na (İtfaiye) alınmasına ilişkin 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı değişikliğine askı itirazı ile ilgili yazısı,
29-İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı’nın, Büyükşehir Belediye Meclisi’nin, 19.03.2015 tarih ve 571 sayılı Kararı ile onaylanan Karacabey İlçesi, Tavşanlı Mahallesi, 420 ada, 5-6 nolu parsellerin “Ticaret-Turizm Alanı”na alınmasına ilişkin 1/5000 ölçekli Karacabey Nazım İmar Planı değişikliğine askı itirazı ile ilgili yazısı,
30-İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı’nın, Bursa Büyükşehir Belediye Meclisi’nin, 19.03.2015 tarih ve 551 sayılı Kararı ile onaylanan Nilüfer İlçesi, Hasanağa – Akçalar Mahallelerinde orman vasıflı alanlara ilişkin 1/25000 ölçekli Nazım İmar Planı’na askı itirazı ile ilgili yazısı,
31-İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı’nın, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı’nın, 31.07.2013 tarihli Olur’u ile onaylanan “Bursa 2020 Yılı 1/100000 ölçekli Bursa İl Çevre Düzeni Planı Hükümleri Değişikliği”ne ilişkin açılan davada Bursa 2. İdare Mahkemesi’nin, 2014/1430 sayılı “İptal” Kararı ile ilgili yazısı,
32-İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı’nın, Büyükşehir Belediye Meclisi’nin, 24.03.2015 tarih ve 683 sayılı Kararı ile onaylanan İnegöl İlçesi, Çeltikçi Mahallesi, 101 ada, 62-63 nolu parsellerin “Tarım ve Hayvancılık Tesis Alanı”na alınmasına ilişkin 1/5000 ölçekli İnegöl Revizyon + İlave Nazım İmar Planı Revizyonu değişikliğine yapılan askı itirazları ile ilgili yazısı,
33-İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı’nın, Yıldırım İlçesi, Cumalıkızık Mahallesi, 2789 ada, 15 parseli kapsayan Orman Kadastrosundaki alanlara ilişkin Büyükşehir Belediye Meclisi’nin, 17.07.2008 gün ve 486 sayılı Kararı ile onaylı 1/5000 ölçekli Yıldırım Nazım İmar Planı’na karşı Orman Genel Müdürlüğü’ne izafeten Bursa Orman İşletme Müdürlüğü tarafından açılan davada, Bursa 2.İdare Mahkemesi 2014/1113 E. sayılı İptal Kararı ile ilgili yazısı,
34-İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı’nın, Yıldırım İlçesi, Cumalıkızık Mahallesi, 2822 ada, 133 parseli kapsayan Orman Kadastrosundaki alanlara ilişkin Büyükşehir Belediye Meclisi’nin, 17.07.2008 gün ve 486 sayılı Kararı ile onaylı 1/5000 ölçekli Yıldırım Nazım İmar Planı’na karşı Orman Genel Müdürlüğü’ne izafeten Bursa Orman İşletme Müdürlüğü tarafından açılan davada, Bursa 2.İdare Mahkemesi 2014/1115 E. sayılı İptal Kararı ile ilgili yazısı,
35-İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı’nın, Yıldırım İlçesi, Mollaarap Mahallesi’ndeki koordinatları belirtilen alanları kapsayan Orman Kadastrosundaki alanlara ilişkin Büyükşehir Belediye Meclisi’nin, 17.07.2008 gün ve 486 sayılı Kararı ile onaylı 1/5000 ölçekli Yıldırım Nazım İmar Planı’na karşı Orman Genel Müdürlüğü’ne izafeten Bursa Orman İşletme Müdürlüğü tarafından açılan davada, Bursa 3.İdare Mahkemesi 2014/1320 E. sayılı İptal Kararı ile ilgili yazısı,
36-İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı’nın, Yıldırım İlçesi, Kaplıkaya Mahallesi’ndeki koordinatları belirtilen alanları kapsayan Orman Kadastrosundaki alanlara ilişkin Büyükşehir Belediye Meclisi’nin, 17.07.2008 gün ve 486 sayılı Kararı ile onaylı 1/5000 ölçekli Yıldırım Nazım İmar Planı’na karşı Orman Genel Müdürlüğü’ne izafeten Bursa Orman İşletme Müdürlüğü tarafından açılan davada, Bursa 3.İdare Mahkemesi 2014/1321 E. sayılı İptal Kararı ile ilgili yazısı,
37-İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı’nın, Bursa Büyükşehir Belediye Meclisi’nin, 18.07.2013 tarih ve 842 sayılı Kararı ile onaylanan 1/5000 ölçekli Güzelyalı Nazım İmar Planı’nın Çağrışan- Göynüklü kısmını kapsayan Nazım İmar Planı Revizyonu’na ilişkin açılan 2013/1252 Esas No’lu davada, Bursa 2. İdare Mahkemesi 06/04/2015 tarihli Mahkeme Kararı ile “Yürütmeyi Durdurma” Kararı ile ilgili yazısı.

3-KOMİSYONLARDAN GELEN EVRAKLAR;

1-Plan ve Bütçe Komisyonu’nun, Yıldırım İlçesi’nde bulunan 11 adet parkın 10 yıl süre ile Bursa Büyükşehir Belediyesi’ne tahsis edilmesi ile ilgili raporu,

2-Plan ve Bütçe Komisyonu’nun, Yıldırım İlçesi, Esenevler Mahallesi, Şehitler Cami Alanı içerisinde kalan taşınmazların Belediyemiz X. 5 Yıllık Kamulaştırma İmar Programının 2011-2015 yılı dilimine ek olarak alınması ile ilgili raporu,
3-Plan ve Bütçe Komisyonu’nun, Bursa İli, Yıldırım İlçesi, Tayyareci Mehmet Ali Caddesi’nde cephe sağlıklaştırma projeleri ile ilgili raporu,
4-Plan ve Bütçe Komisyonu’nun, Bursa Büyükşehir sınırları dahilinde Uygunsuzlukların Düzeltilmesi ve Kent Estetiği Çalışmaları ile ilgili raporu,
5-Plan ve Bütçe Komisyonu’nun, Mülkiyeti Belediyemize ait, Bursa İli, Osmangazi İlçesi, Gülbahçe Mahallesi, 1349 ada, 1 parsel sayılı ve (122.19 m2) yüzölçümlü taşınmazın Osmangazi Belediyesine bedelsiz devri ile ilgili raporu,
6-Plan ve Bütçe Komisyonu’nun, Gemlik İlçesi, Büyükkumla Mahallesi, 1705 ve 1871 parsel sayılı taşınmazların kamulaştırılmak üzere Belediyemiz X. Beş Yıllık Kamulaştırma İmar Programının 2011-2015 yılı dilimine ek olarak alınması ile ilgili raporu,
7-Plan ve Bütçe Komisyonu’nun, Yenişehir İlçesi, Çayırlı Mahallesi, 1509 parsel sayılı ve 5.938,00 m2 yüzölçümlü taşınmazın Belediyemiz adına bedelsiz devri ile ilgili raporu,
8-Plan ve Bütçe Komisyonu’nun, Gemlik İlçesi Kentsel Dönüşüm Alanı kamulaştırma işlemleri
ile ilgili raporu,
9-Plan ve Bütçe Komisyonu’nun, İnegöl İlçesi, Hamzabey ve Mesudiye Altgeçitleri için gerekli kamulaştırma çalışmalarının yapılabilmesi için İnegöl İlçesi’ndeki muhtelif parsellerin Belediyemiz X. 5 Yıllık Kamulaştırma İmar Programının 2011-2015 Yılı dilimine ek olarak alınması ile ilgili raporu,
10-Plan ve Bütçe Komisyonu’nun, 1/1000 ölçekli İmar Planı’nda Park Alanı olarak ayrılan Bursa İli, Osmangazi İlçesi, Dobruca Mahallesi, 2293 ada, 1 parsel ve Tescil Harici Alanların kamulaştırılmak üzere Belediyemiz X. 5 Yıllık Kamulaştırma İmar Programının 2011-2015 yılı dilimine ek olarak alınması ile ilgili raporu,
11-Plan ve Bütçe Komisyonu’nun, Mustafakemalpaşa İlçesi, Hamidiye Mahallesi, 699 ada, 14 nolu parsel, Fevzidede Mahallesi, 159 ada, 11 nolu parsel ve Şevketiye Mahallesi, 86 ada, 1 nolu parsellerin Belediyemiz X. 5 Yıllık Kamulaştırma İmar Programının 2011-2015 yılı dilimine ek olarak alınması ile ilgili raporu,
12-Plan ve Bütçe - Çevre ve Sağlık Komisyonları’nın, Evsel Katı Atık Tarifeleri’nin yeniden değerlendirilmesi ile ilgili müşterek raporu,
13-Çevre ve Sağlık Komisyonu’nun, Kestel İlçesi, Kozluören, Şevketiye, Lütfiye ve Kazancı Mahallelerindeki meyve ağacı dikili 7000 dekar araziye sulama yapılabilmesi için çökertme havuzu yapılması ile ilgili raporu,
14-Hukuk Komisyonu’nun, Bursa Su ve Kanalizasyon İdaresi Yönetim Kurulu’nun, “Teftiş Kurulu Başkanlığı Yönetmeliği” hakkındaki Kararı ile ilgili raporu,
15-Ulaşım Komisyonu’nun, Davutdede İstasyonu” isminin “Yıldırım Davutdede İstasyonu” olarak değiştirilmesi ile ilgili raporu,
16-Ulaşım – Tarım, Hayvancılık ve Orman Komisyonlarının, Arazi yollarının yapım, bakım ve onarım işlerinin Büyükşehir Belediyesi tarafından yapılması ile ilgili müşterek raporu,
17-Ulaşım – Engelliler Komisyonlarının, Büyükşehir Belediyesi tarafından, Toplu Taşıma Araçları şoförlerine özellikle engelli ve dezavantajlı vatandaşlarımıza davranışlarıyla ilgili eğitim verilmesi ile ilgili müşterek raporu,
18-Doğal Afet ve Kentsel Dönüşüm Komisyonu’nun, Yangın afetine uğraması muhtemel olan sahaların belirlenmesi ile ilgili raporu,
19-İmar ve Bayındırlık Komisyonu’nun, Osmangazi Belediyesi’ne ait 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı değişiklikleri ile ilgili raporu,
20-İmar ve Bayındırlık Komisyonu’nun, Yıldırım Belediyesi’ne ait 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı değişiklikleri ile ilgili raporu,
21-İmar ve Bayındırlık Komisyonu’nun, Nilüfer Belediyesi’ne ait 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı değişiklikleri ile ilgili raporu,
22-İmar ve Bayındırlık Komisyonu’nun, Mudanya Belediyesi’ne ait 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı değişiklikleri ile raporu,


23-İmar ve Bayındırlık Komisyonu’nun, Gemlik Belediyesi’ne ait 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı değişiklikleri ile raporu,
24-İmar ve Bayındırlık Komisyonu’nun, Kestel Belediyesi’ne ait 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı değişiklikleri ile ilgili raporu,
25-İmar ve Bayındırlık Komisyonu’nun, İnegöl Belediyesi’ne ait 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı değişiklikleri ile ilgili raporu,
26-İmar ve Bayındırlık Komisyonu’nun, Orhangazi Belediyesi’ne ait 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı değişiklikleri ile ilgili raporu,
27-İmar ve Bayındırlık Komisyonu’nun, Orhaneli Belediyesi’ne ait 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı değişiklikleri ile ilgili raporu,
28-İmar ve Bayındırlık Komisyonu’nun, Büyükorhan Belediyesi’ne ait 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı değişiklikleri ile ilgili raporu,
29-İmar ve Bayındırlık Komisyonu’nun, Karacabey Belediyesi’ne ait 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı değişiklikleri ile ilgili raporu,
30-İmar ve Bayındırlık Komisyonu’nun, Mustafakemalpaşa Belediyesi’ne ait 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı değişiklikleri ile ilgili raporu,
31-İmar ve Bayındırlık Komisyonu’nun, Barakfaki 360-368 parseller ile 108 ada, 1- 2190 ve 2191 parsellere ait 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı değişikliğine yapılan askı itirazları ile ilgili raporu,
32-İmar ve Bayındırlık Komisyonu’nun, Bursa Büyükşehir Belediye Meclisi’nin, 20.02.2015 tarih ve 327 sayılı Kararı ile onaylanan Osmangazi İlçesi, Panayır Mahallesi, 10389 ada, 2 parsele ilişkin 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı ve 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı değişikliğine yapılan askı itirazları ile ilgili raporu,
33-İmar ve Bayındırlık Komisyonu’nun, Osmangazi İlçesi, Alemdar Mahallesi, 2934 ada, 13 parselin çekme mesafesinin 5 metreye indirilmesine ilişkin 1/1000 ölçekli Soğanlı Bulvarı Kuzeyi Sağlıklaştırma Dönüşüm Amaçlı Uygulama İmar Planı değişikliği ile ilgili raporu,
34-İmar ve Bayındırlık Komisyonu’nun, Bursa Büyükşehir Belediye Meclisi’nin, 20.02.2015 gün ve 385 sayılı Kararı ile onaylanan Osmangazi İlçesi, Zafer Mahallesi, 3577 ada, muhtelif parsellerin askı itirazı öncesi olan “Konut Alanı’na” geri alınmasına ilişkin 1/1000 ölçekli Kentsel Dönüşüm Sağlıklaştırma Projesi Gökdere Eski Gemlik Yolu Arası Uygulama İmar Planı değişikliğine ilişkin askı itirazları ile ilgili raporu,
35-İmar ve Bayındırlık Komisyonu’nun, 6306 sayılı Afet Riski Altındaki Alanların Dönüştürülmesi Hakkında Kanun kapsamında Riskli Alan ilan edilen Osmangazi İlçesi, Demirkapı Mahallesi, 1/5000 ve 1/1000 ölçekli İmar Planı görüşü ile ilgili raporu,
36-İmar ve Bayındırlık Komisyonu’nun, Osmangazi İlçesi, Alacamescit Mahallesi, 4341 ada, 1 ve 18 parsellere ilişkin 1/5000 ölçekli Osmangazi Nazım İmar Planı değişikliği ile ilgili raporu,
37-İmar ve Bayındırlık Komisyonu’nun, Mustafakemalpaşa İlçesi, Orta Mahalle, 208 ada, 1 parselin doğusunda bulunan Tescil Harici Alan’ın Park ve Yeşil Alan’a, 716 ada, 3 ve 10 nolu parsellerin “Belediye Hizmet Alanı, Akaryakıt ve Servis İstasyonu Alanı, Park ve Yeşil Alan”a alınmasına ilişkin 1/5000 ölçekli Mustafakemalpaşa Revizyonu Nazım İmar Planı değişikliği ile ilgili raporu,
38-İmar ve Bayındırlık Komisyonu’nun, Mustafakemalpaşa İlçesi, Yalıntaş Mahallesi, 1343 ve 1344 parsellerin kısmen “Belediye Hizmet Alanı (Hayvan ve Ot Pazar Alanı) ve Ticaret Alanı’na” alınmasına ilişkin 1/5000 ölçekli Yalıntaş Nazım İmar Planı değişikliği ile ilgili raporu,
39-İmar ve Bayındırlık Komisyonu’nun, Mustafakemalpaşa İlçesi, Yalıntaş Mahallesi, 1546 ve 1547 parsellerin güneyindeki yol güzergahının değiştirilmesine, 1546 parselin Tarım ve Hayvancılık Tesisi Alanı’na ve 1547 parselin kısmen Park ve Yeşil Alan’a alınmasına ilişkin 1/5000 ölçekli Yalıntaş Nazım İmar Planı değişikliği ile ilgili raporu,
40-İmar ve Bayındırlık Komisyonu’nun, Gemlik İlçesi, Cihatlı 1543 parsele ilişkin hazırlanan 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı Plan Notu İlavesine ilişkin askı itirazı ile ilgili raporu,
41-İmar ve Bayındırlık Komisyonu’nun, Gemlik İlçesi Umurbey Mahallesi, 147 ada, 11 parsele ilişkin hazırlanan 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı değişikliği askı itirazı ile ilgili raporu,
42-İmar ve Bayındırlık Komisyonu’nun, Gemlik İlçesi, Hamidiye Mahallesi, 122 ada, 3-4-6-38-39-40 ve 123 ada, 1-2-3 parsellerin “Spor Alanı”na alınmasına ilişkin hazırlanan 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı değişikliği askı itirazı ile ilgili raporu,


43-İmar ve Bayındırlık Komisyonu’nun, Nilüfer İlçesi, Işıktepe Mahallesi, 1797-1798-1799-1800 adalara ilişkin 1/5000 ölçekli Nilüfer Nazım İmar Planı değişikliği ile ilgili raporu,
44-İmar ve Bayındırlık Komisyonu’nun, Nilüfer İlçesi, Gümüştepe Mahallesi, 3812 ada, 3 parselin “Ticaret Alanı”na alınmasına ilişkin 1/5000 ölçekli Nilüfer Nazım İmar Planı değişikliği ile ilgili raporu,
45-İmar ve Bayındırlık Komisyonu’nun, Nilüfer İlçesi, Ahmetyesevi Mahallesi, 2662 ada, 60 parselin “Ticaret Alanı”na alınmasına ilişkin 1/5000 ölçekli Nilüfer Nazım İmar Planı değişikliği ile ilgili raporu,
46-İmar ve Bayındırlık Komisyonu’nun, Nilüfer İlçesi, Odunluk Mahallesi, 253 ada, 17 parselin “Özel Sağlık Tesis Alanı”na alınmasına ilişkin 1/5000 ölçekli Nilüfer Nazım İmar Planı değişikliği ile ilgili raporu,
47-İmar ve Bayındırlık Komisyonu’nun, Nilüfer İlçesi, Beşevler Mahallesi, 1454 ada, 1 parsel ve doğusundaki Tescil Harici Alan’ın Ticaret Alanı’na, İhsaniye Mahallesi, 2169 ada, 1 parsel ve 2168 ada, 1 parselin Park Alanı’na alınmasına ilişkin 1/5000 ölçekli Nilüfer Nazım İmar Planı değişikliği ile ilgili raporu,
48-İmar ve Bayındırlık Komisyonu’nun, Nilüfer İlçesi, Görükle Mahallesi, 5735 ada, 3 parselin Konut Alanı’ndan Ticaret Alanı’na alınmasına dair 1/5000 ölçekli Nazım İmar Plan değişikliği ile ilgili raporu,
49-İmar ve Bayındırlık Komisyonu’nun, Nilüfer İlçesi, Özlüce Mahallesi, 4557 ada, 2 parselin Konut Alanı’ndan Özel Sosyal Tesis Alanı’na alınmasına dair 1/5000 ölçekli Nazım İmar Plan değişikliği ve 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Plan değişikliği ile ilgili raporu,
50-İmar ve Bayındırlık Komisyonu’nun, Büyükşehir Belediye Meclisi’nin, 20.02.2015 gün ve 340 sayılı Kararı ile onaylanan Nilüfer İlçesi, Ertuğrul Mahallesi, 1122 ada, 3 parsele ilişkin 1/5000 ölçekli Nazım İmar Plan değişikliğine askı itirazı ile ilgili raporu,
51-İmar ve Bayındırlık Komisyonu’nun, Nilüfer İlçesi, Özlüce Mahallesi, 4588 ada, 1-2 parseller ve 4584 ada, 1-7 parsellerin Konut Alanı’ndan Özel Eğitim Alanı’na alınmasına dair 1/5000 ölçekli Nazım İmar Plan değişikliği ile ilgili raporu,
52-İmar ve Bayındırlık Komisyonu’nun, Nilüfer İlçesi, Özlüce Mahallesi, 4408 ada, 1 parselin Konut Alanı’ndan Ticaret Alanı’na alınmasına dair 1/5000 ölçekli Nazım İmar Plan değişikliği ile ilgili raporu,
53-İmar ve Bayındırlık Komisyonu’nun, Bursa 3. İdare Mahkemesi’nin, 09.05.2014 tarihli iptal Kararı doğrultusunda hazırlanan 1/5000 ölçekli Kayapa Nazım İmar Plan revizyonu ile ilgili raporu,
54-İmar ve Bayındırlık Komisyonu’nun, Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü’nün, Nilüfer İlçesi, Kayapa Mahallesi, 6362 ada, 86 parsele ilişkin 1/25000 ve 1/5000 ölçekli Nazım İmar Plan değişikliğinin yeniden değerlendirilmesi talebi ile ilgili raporu,
55-İmar ve Bayındırlık Komisyonu’nun, Büyükşehir Belediye Meclisi’nin, 20.02.2015 gün ve 341 sayılı Kararı ile onaylanan Nilüfer İlçesi, Başköy Mahallesi, 677 parsele ilişkin 1/25000 ve 1/5000 ölçekli Nazım İmar Plan değişikliğine askı itirazı ile ilgili raporu,
56-İmar ve Bayındırlık Komisyonu’nun, Büyükşehir Belediye Meclisi’nin, 20.02.2015 gün ve 344 sayılı Kararı ile onaylanan Nilüfer İlçesi, Yolçatı Mahallesi Yerleşik Alanı ve çevresine ilişkin 1/5000 ölçekli Nazım İmar Plan değişikliğine askı itirazları doğrultusunda 1/5000 ölçekli Nazım İmar Plan değişikliği ile ilgili raporu,
57-İmar ve Bayındırlık Komisyonu’nun, Büyükşehir Belediye Meclisi’nin, 24.02.2015 tarih ve 466 sayılı Kararı ile onaylanan, İnegöl İlçesi, Burhaniye Mahallesi, 1355 ada, 2 nolu parselin “Belediye Hizmet Alanı” ve “Ticaret-Konut Alanı” olarak, 1355 ada, 2 nolu parselin bitişiğinde yer alan Tescil Harici Alan’ın “Ticaret-Konut Alanı”, “Park ve Yeşil Alan” ve “Teknik Altyapı Alanı” olarak, 535 ada, 12 nolu parselin ise “Belediye Hizmet Alanı” ve “Park ve Yeşil Alan” olarak düzenlenmesine ilişkin 1/5000 ölçekli İnegöl Revizyon + İlave Nazım İmar Planı değişikliğine yapılan askı itirazı ile ilgili raporu,
58-İmar ve Bayındırlık Komisyonu’nun, Büyükşehir Belediye Meclisi’nin, 20.02.2015 gün ve 359 sayılı Kararı ile onaylanan Gürsu İlçesi, Yenidoğan Mahallesi, 2775 ada, 69 parselin ortasından geçen 10 metrelik yol hattının değiştirilmesine ilişkin Gürsu 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı değişikliği askı İtirazları ile ilgili raporu,

59-İmar ve Bayındırlık Komisyonu’nun, Karacabey İlçesi, Canbalı Mahallesi, 342 ada, 4-6-7 nolu parsellerin “Belediye Hizmet Alanı”na alınmasına ilişkin hazırlanan 1/5000 ölçekli Karacabey Nazım İmar Planı ve 1/1000 ölçekli Karacabey Uygulama İmar Planı değişikliği ile ilgili raporu,
60-İmar ve Bayındırlık Komisyonu’nun, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı’nın, 30.12.2014 gün ve 21042 sayılı yazısı doğrultusunda Mülga İl Özel İdaresi İl Genel Meclisi Kararı ile onaylanan “Köy Yerleşik Alan Sınırları”nda kullanım kararı getirilen “Konut Dışı Kentsel Çalışma Alanları ve Kentsel Çalışma Alanları” nın kaldırılması ile ilgili raporu,
61-İmar ve Bayındırlık Komisyonu’nun, Mudanya İlçesi, Çağrışan Mahallesi, H21b19c pafta, 154 ada, 2 ve 3 sayılı parsellere ilişkin 1/5000 ölçekli Güzelyalı Nazım İmar Planı değişikliği ile ilgili raporu,
62-İmar ve Bayındırlık Komisyonu’nun, Mudanya İlçesi, Çağrışan Mahallesi, H21b24b pafta, 523, 524, 526, 527, 528, 1219, 1578, 1640, 1659 ve 1665 sayılı parsellere ilişkin 1/5000 ölçekli Güzelyalı Nazım değişikliği ile ilgili raporu,
63-İmar ve Bayındırlık Komisyonu’nun, Mudanya İlçesi, Çağrışan Mahallesi, H21b19c pafta, 25 sayılı parsele ilişkin 1/5000 ölçekli Güzelyalı Nazım İmar Planı değişikliği talebi ile ilgili raporu,
64-İmar ve Bayındırlık Komisyonu’nun, Mudanya İlçesi, Altıntaş Mahallesi, H21b15d3c pafta, 950 sayılı parsele ilişkin 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı talebi ile ilgili raporu,
65-İmar ve Bayındırlık Komisyonu’nun, Mudanya İlçesi, Aydınpınar Mahallesi, H21b19b pafta, 110 ada, 33, 15, 14, 43, 44, 45, 46 ve 47 sayılı parseller ve Güzelyalı Mahallesi, H21b19b pafta, 283 ada, 1 sayılı parsel, 238 ada, 17, 18, 19, 20 ve 64 sayılı parsellerde sit sınırının işlenmesine ilişkin 1/25000 ve 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı değişiklikleri ile ilgili raporu,
66-İmar ve Bayındırlık Komisyonu’nun, Mudanya İlçesi, Altıntaş Mahallesi, H21b14c3b ve H21b15d4a pafta, 158 sayılı parsele ilişkin 1/5000 ölçekli Güzelyalı Nazım İmar Planı Değişikliği ve 1/1000 ölçekli Güzelyalı Revizyon Uygulama İmar Planı değişikliği ile ilgili raporu,
67-İmar ve Bayındırlık Komisyonu’nun, Bursa Büyükşehir Belediye Meclisi’nin 20.02.2015 tarih ve 372 sayılı kararı ile onaylanan, Mudanya İlçesi, Çağrışan Mahallesi, kavşak düzenlemesine ilişkin 1/5000 ve 1/1000 ölçekli İmar Planı değişikliğine ilişkin askı itirazı ile ilgili raporu,
68-İmar ve Bayındırlık Komisyonu’nun, BKTVKBK´nun 26.12.2014/3996 tarih/sayılı kararıyla uygun bulunan ve kısmen sit sınırları kapsamında kalan Mudanya İlçesi, Tirilye Mahallesi, H21b11a1d pafta, 130 ada, 26 parsel Ayami Çiftliği Mevkii Manastır Kalıntısı Çevresi 3. Derece Arkeolojik Sit Alanının İşlenmesine İlişkin 1/5000 ölçekli Zeytinbağı (Merkez Bölgesi) Belediyesi Nazım İmar Plan değişikliği ile ilgili raporu,
69-İmar ve Bayındırlık Komisyonu’nun, Bursa İli, Osmangazi İlçesi, Ovaakça Santral Mahallesi, H22a22a Pafta, 7842 Ada, 9 Parsel´in kısmen “Yeşil Alan”, kısmen de “250 k/ha yoğunlukta Gelişme Konut Alanı"na alınmasına ilişkin 1/5000 ölçekli Ovaakça Nazım İmar Planı değişiklik talebi ile ilgili raporu,
70-İmar ve Bayındırlık Komisyonu’nun, Bursa İli, Osmangazi İlçesi, Ovaakça Eğitim Mahallesi, H22a17d pafta, 6537 ada, 1 parsel ile 7820 ada,10-11-12 parsellere ilişkin 1/25000 ölçekli Kuzey Planlama Bölgesi Nazım İmar Planı ve 1/5000 ölçekli Ovaakça Nazım İmar Planı değişiklikleri ile ilgili raporu,
71-İmar ve Bayındırlık Komisyonu’nun, Bursa İli, Osmangazi ilçesi Demirtaş Cumhuriyet Mahallesi, 478 ada, 1-2-3-4-5-16-17 parsellerin “Ticaret Alanı”na alınmasına ilişkin 1/25000 ölçekli Merkez Planlama Bölgesi Nazım İmar Planı ve 1/5000 ölçekli Demirtaş Nazım İmar Planı değişiklikleri ile ilgili raporu,
72-İmar ve Bayındırlık Komisyonu’nun, Bursa İli, Yenişehir İlçesi, Tabakhane Mahallesi, 338 ada 5-7 parsellerin Konut Dışı Kentsel Çalışma Alanı’na alınmasına ilişkin 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı değişikliği talebi ile ilgili raporu,
73-İmar ve Bayındırlık Komisyonu’nun, Bursa Büyükşehir Belediye Meclisi’nin, 20.02.2015 gün ve 388 sayılı kararı ile onaylı 1/5000 ölçekli Yıldırım Nazım İmar Planı değişikliği ve 1/1000 ölçekli Davutkadı-Değirmenlikızık Planlama Bölgesi Uygulama İmar Planı değişikliğine yapılan askı itirazları ile ilgili raporu,
74-İmar ve Bayındırlık Komisyonu’nun, Yıldırım İlçesi, Yıldırım Mahallesi, 2721 ada, 2 parselin Katlı Otopark Alanına alınmasına ilişkin 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı değişikliği talebi ile ilgili raporu,

 

75-İmar ve Bayındırlık Komisyonu’nun, Yıldırım İlçesi, Mimarsinan Mahallesi, 1521 ada, 6 parselin kuzeyindeki tescil alanda yer alan trafonun 1521 ada, 1 parsele taşınmasına ilişkin 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı değişikliği ile ilgili raporu,
76-İmar ve Bayındırlık Komisyonu’nun, Yıldırım İlçesi, Hamamlıkızık Mahallesi, 2 parsele ilişkin 1/1000 ölçekli Uygulama İmar planı değişikliğinin Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü’nün yazısı ile yeniden değerlendirilmesi ile ilgili raporu,
77-İmar ve Bayındırlık Komisyonu’nun, Yıldırım İlçesi, Kazımkarabekir Mahallesi, 3131 ada, 1 parsele ilişkin 1/5000 ve 1/1000 ölçekli İmar Planı değişikliğinin Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü’nün yazısı ile yeniden değerlendirilmesi ile ilgili raporu,
78-İmar ve Bayındırlık Komisyonu’nun, Yıldırım İlçesi, Millet Mahallesi, 3005 ada, 6 parsele ilişkin Bursa 3.İdare Mahkemesi’nin 2014/258 E. sayılı İptal Kararı ile ilgili raporu,
79-İmar ve Bayındırlık Komisyonu’nun, Yıldırım İlçesi, Yenimahalle Mahallesindeki 3.36 hektarlık alana ilişkin 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı değişikliği ile ilgili raporu,
80-İmar ve Bayındırlık Komisyonu’nun, Büyükşehir Belediye Meclisi’nin 15.07.2010 gün ve 622 sayılı kararı ile onaylanan Samanlı Bağlantı Yolu 1/25000-1/5000-1/1000 ölçekli İmar Plan değişikliklerinin iptaline ilişkin açılan davaya ait Mahkeme Kararı ile ilgili raporu,
81-İmar ve Bayındırlık Komisyonu’nun, Ulaşım Dairesi Başkanlığı’nı,n 12.12.2013 gün ve 214410 sayılı yazısında belirtilen; Teferrüç Meydanı Tasarım Projesine ilişkin imar plan değişiklikleri yapılması talebi ile ilgili raporu,
82-İmar ve Bayındırlık Komisyonu’nun, Büyükşehir Belediye Meclisi’nin 24.02.2015 tarih ve 468 sayılı kararı ile onaylanan, İnegöl İlçesi, Cerrah Mahallesi, 236 nolu Parsel (Eski:12-13 nolu parseller)’in “Özel Eğitim Alanı”na alınmasına ilişkin “1/25000 ölçekli İnegöl (Bursa) Çevre Düzeni Planı Revizyonu” değişikliği ile 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı’na yapılan askı itirazları ile ilgili raporu,
83-İmar ve Bayındırlık Komisyonu’nun, Gemlik İlçesi, Engürücük, Hisar, Kurtul Mahalleleri Depolama ve Konutdışı Kentsel Çalışma Alanları 1/5000 ölçekli Gemlik Nazım İmar Planı değişikliği Askı İtirazları ile ilgili raporu,
84-İmar ve Bayındırlık Komisyonu’nun, Gemlik İlçesi, Engürücük-Hisar-Kurtul Mahalleleri Depolama ve Konutdışı Kentsel Çalışma Alanları 1/1000 ölçekli Revizyon Uygulama İmar Planına yapılan Askı İtirazları ile ilgili raporu.Recep ALTEPE
Mak. Müh.
Büyükşehir Belediye Başkanı

21.05.2015 Tarihli Meclis Kararları

Meclis kararları henüz yayınlanmamıştır...

 


Büyükşehir Belediye Meclisi’nin, 21.05.2015 Perşembe günü saat 15.00’da Çırpan Mahallesi, Güçlü Sokak, No:2, Kat:5 Osmangazi/Bursa adresinde (Eski İl Genel Meclisi Toplantı Salonu) yaptığı 2014/2019 seçim döneminin 13 üncü, 2 nci dönemin 5 inci OLAĞAN toplantısının 1. Birleşiminde alınan Kararların Özetidir.

1-Okunan 16.04.2015 günlü OLAĞAN Meclis Toplantısının 1. Birleşimine ait Zaptın; Büyükşehir Belediye Meclisi’nin 16.04.2015 tarih ve 726 sayılı Meclis Kararının; “Bursa İli, Orhaneli İlçesi, Gazipaşa Mahallesi, 29 ada” ilavesiyle;
Büyükşehir Belediye Meclisi’nin, 16.04.2015 tarih ve 732 sayılı Meclis Kararının; “Sehven ‘54 ada, 1 parsel’ olarak belirtilen taşınmazın; Mudanya İlçesi, Akköy Mahallesi, ‘154 ada, 1 parsel’ şeklinde düzeltilerek;
Büyükşehir Belediye Meclisi’nin, 16.04.2015 tarih ve 746 sayılı Meclis Kararının; “Sehven yazılan ‘05.07.2013’ tarihinin ‘10.02.2015’” şeklinde düzeltilerek kabulüne,
Okunan 21.04.2015 günlü OLAĞAN Meclis Toplantısının 2. Birleşimine ait Zaptın aynen oybirliği ile kabulüne,

 

2-Başkanlık Makamı’nın, 2014 Mali Yılı Kesin Hesabı ve Taşınır Kesin Hesabı ile ilgili yazısının Plan ve Bütçe Komisyonu’na havalesine,
3-Başkanlık Makamı’nın, Gürsu Belediye Meclisi’nin, “Ek Ödenek” hakkındaki Meclis Kararı ile ilgili yazısının oybirliği ile kabulüne,
4-İnsan Kaynakları ve Eğitim Dairesi Başkanlığı’nın, Avrupa Bilim ve Teknoloji Merkezi Ağı ECSITE’in 08-14 Haziran 2015 tarihleri arasında İtalya’da düzenlenecek olan Konferans ve Çalıştay’a katılmak üzere yurtdışı görevlendirme ile ilgili yazısının oybirliği ile kabulüne,
5-İnsan Kaynakları ve Eğitim Dairesi Başkanlığı’nın, Avrupa Gençlik Orkestrası Projesi kapsamında 08-16 Haziran 2015 tarihleri arasında Letonya ve Estonya’da gerçekleştirilecek etkinliğe katılmak üzere yurtdışı görevlendirme ile ilgili yazısının oybirliği ile kabulüne,
6-İnsan Kaynakları ve Eğitim Dairesi Başkanlığı’nın, Bursasporlu Profesyonel Futbolcular Dayanışma Derneği’nin, 09-20 Haziran 2015 tarihleri arasında Bulgaristan’ın Eski Zara, Kırcaali ve Burgaz Bölgelerinde yapılacak Dostluk Maçına katılım için yurtdışı görevlendirme ile ilgili yazısının oybirliği ile kabulüne,
7-İnsan Kaynakları ve Eğitim Dairesi Başkanlığı’nın, Bursa Kılıç Kalkan Derneği’nin, 18-24 Haziran 2015 tarihleri arasında Makedonya Ohrid’de düzenlenecek olan Uluslararası Folklor Festivali’ne katılım için yurtdışı görevlendirme ile ilgili yazısının oybirliği ile kabulüne,
8-İnsan Kaynakları ve Eğitim Dairesi Başkanlığı’nın, 18-21 Haziran 2015 tarihleri arasında Yunanistan’ın Selanik Şehri’nde düzenlenecek olan “Kültür Çevre ve Spor Kuruluşu Müzik Festivali”ne katılım için yurtdışı görevlendirme ile ilgili yazısının oybirliği ile kabulüne,
9- İnsan Kaynakları ve Eğitim Dairesi Başkanlığı’nın, Kadro İptal/İhdas ile ilgili yazısının; “1 sayılı Kadro İhdası Cetvelinin Dairesine iadesine” şeklinde düzeltilerek oybirliği ile kabulüne,
10-Kültür ve Turizm Dairesi Başkanlığı’nın, Bursa Eskişehir Bilecik Kalkınma Ajansı (BEBKA) tarafından yürütülmekte olan 2015 yılı “Kırsalda Ekonomik Kalkınma” Mali Destek Programı kapsamında Belediyemiz adına “Tarihin Kalbi İznik’te Kültür Rotaları” başlıklı Proje başvurusu sunulması ile ilgili yazısının oybirliği ile kabulüne,
11-Destek Hizmetleri Dairesi Başkanlığı’nın araç talepleri ile ilgili yazısının oybirliği ile kabulüne,
12-Ulaşım Dairesi Başkanlığı’nın, Kırklareli İli, Kavaklı Belediye Başkanlığı’nın malzeme talebi ile ilgili yazısının oybirliği ile kabulüne,
13-Fen İşleri Dairesi Başkanlığı’nın, Ovaakça Cephe Sağlıklaştırma Projeleri ile ilgili yazısının Plan ve Bütçe Komisyonu’na havalesine,
14-İtfaiye Dairesi Başkanlığı’nın, Baca Temizleme Yönetmeliği ile ilgili yazısının Hukuk Komisyonu’na havalesine,
15-Emlak ve İstimlak Dairesi Başkanlığı’nın, Mülkiyeti Belediyemiz adına tescil edilen toplam 392 adet gölet parselin tahsisinin BUSKİ Genel Müdürlüğü’ne yapılması ile mülkiyeti Maliye Hazinesi’ne ait ve Belediyemize tahsis edilen 48 adet gölet parselinin tahsislerinin BUSKİ Genel Müdürlüğü olarak değiştirilmesi ile ilgili yazısının Plan ve Bütçe Komisyonu’na havalesine,
16-Emlak ve İstimlak Dairesi Başkanlığı’nın, Bursa İli, Karacabey İlçesi, Subaşı Mahallesi 2879 parsel, Seyran Mahallesi 2986 parsel, Karasu Mahallesi 1033 parsel, Uluabat Mahallesi 2231 parsel sayılı taşınmazların Büyükşehir Belediyesi’ne tahsisi ile ilgili yazısının oybirliği ile kabulüne,
17-İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı’nın, 1/25000 ölçekli Nazım İmar Planı, 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı ve 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı plan değişiklik talepleri ile ilgili yazısının İmar ve Bayındırlık Komisyonu’na havalesine,
18-İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı’nın, Bursa Büyükşehir Belediye Meclisi’nin, 19.03.2015 tarih ve 558 sayılı Kararı ile onaylanan, Nilüfer İlçesi, Demirci Mahallesi, 4268 ada, 1 parsel, 4269 ada 5-6-7 parsellere ilişkin 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı değişikliğine yapılan askı itirazları ile ilgili yazısının İmar ve Bayındırlık Komisyonu’na havalesine,
19-İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı’nın, Bursa Büyükşehir Belediye Meclisi’nin, 19.03.2015 tarih ve 562 sayılı Kararı ile onaylanan, Nilüfer İlçesi, Demirci Mahallesi, 3991 ada, 5 parsel, 3536 ada, 1 parsel ve 4012 ada, 4 parsele ilişkin 1/5000 ölçekli nazım imar planı değişikliğine yapılan askı itirazları ile ilgili yazısının İmar ve Bayındırlık Komisyonu’na havalesine,
20-İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı’nın, Bursa Büyükşehir Belediye Meclisi’nin, 24.03.2015 tarih ve 677 sayılı Kararı ile onaylanan, Nilüfer İlçesi, Odunluk Mahallesi, 4622 ada, 7 parsel, 4644 ada, 3-4 parsel ve 4669 ada, 4 parsele ilişkin 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı değişikliğine yapılan askı itirazları ile ilgili yazısının İmar ve Bayındırlık Komisyonu’na havalesine,
21-İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı’nın, Osmangazi İlçesi, Yunuseli Mahallesi, 6592 ada, 2 ve 3 parsellerin “Tali İş Merkezi” olmasına ilişkin Bursa Büyükşehir Belediye Meclisi’nin, 20.09.2012 tarih ve 916 sayılı Kararı ile onaylı 1/1000 ölçekli Bağlarbaşı Kuzeyi Uygulama İmar Plan değişikliği hakkında Bursa 2. İdare Mahkemesi’nin, 2013/294 E., 2015/68 K. ve 03.02.2015 tarihli ilamı ile “İptal” Kararı ile ilgili yazısının İmar ve Bayındırlık Komisyonu’na havalesine,
22-İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı’nın, 1/5000 ölçekli Osmangazi Nazım İmar Planı’na “Hamitler Çöp Depolama Alanı’nda Tehlikeli Tıbbi Atık Yakma Tesisi Yer Alabilir” şeklinde plan notu eklenmesine ilişkin Bursa Büyükşehir Belediye Meclisi’nin, 24.12.2012 tarih ve 1302 sayılı Kararı ile onaylanan plan notu değişikliğine ilişkin Bursa 2. İdare Mahkemesi’nin, 2013/698 E., 2015/89 K. ve 06.02.2015 tarihli ilamı ile “İptal” Kararı ile ilgili yazısının İmar ve Bayındırlık Komisyonu’na havalesine,
23-İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı’nın, Osmangazi İlçesi, Yunuseli Mahallesi, 6400 adaya ilişkin Bursa Büyükşehir Belediye Meclisi’nin, 21.06.2012 tarih ve 622 sayılı Kararı ile onaylı 1/25000 ölçekli Merkez Planlama Bölgesi Nazım İmar Planı ve 1/5000 ölçekli Osmangazi Nazım İmar Planı değişiklikleri hakkında Bursa 1. İdare Mahkemesi’nin, 2013/234 E., 2015/143 K. ve 13.02.2015 tarihli ilamı ile “İptal” Kararı ile ilgili yazısının İmar ve Bayındırlık Komisyonu’na havalesine,
24-İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı’nın, Osmangazi İlçesi, Yunuseli Mahallesi, 6587 adaya ilişkin Bursa Büyükşehir Belediye Meclisi’nin, 21.06.2012 tarih ve 622 sayılı Kararı ile onaylı 1/25000 ölçekli Merkez Planlama Bölgesi Nazım İmar Planı ve 1/5000 ölçekli Osmangazi Nazım İmar Planı değişiklikleri hakkında Bursa 1. İdare Mahkemesi’nin, 2013/231 E., 2015/140 K. ve 13.02.2015 tarihli ilamı ile “İptal” Kararı ile ilgili yazısının İmar ve Bayındırlık Komisyonu’na havalesine,
25-İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı’nın, Osmangazi İlçesi, Yunuseli Mahallesi, 6586 adaya ilişkin Bursa Büyükşehir Belediye Meclisi’nin, 21.06.2012 tarih ve 622 sayılı Kararı ile onaylı 1/25000 ölçekli Merkez Planlama Bölgesi Nazım İmar Planı ve 1/5000 ölçekli Osmangazi Nazım İmar Planı değişiklikleri hakkında Bursa 1. İdare Mahkemesi’nin, 2013/232 E., 2015/141 K. ve 13.02.2015 tarihli ilamı ile “İptal” Kararı ile ilgili yazısının İmar ve Bayındırlık Komisyonu’na havalesine,
26-İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı’nın, Osmangazi İlçesi, Yunuseli Mahallesi, 6588 adaya ilişkin Bursa Büyükşehir Belediye Meclisi’nin, 21.06.2012 tarih ve 622 sayılı Kararı ile onaylı 1/25000 ölçekli Merkez Planlama Bölgesi Nazım İmar Planı değişikliği hakkında Bursa 1. İdare Mahkemesi’nin, 2013/230 E., 2015/139 K. ve 13.02.2015 tarihli ilamı ile “İptal” Kararı ile ilgili yazısının İmar ve Bayındırlık Komisyonu’na havalesine,
27-İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı’nın, Osmangazi İlçesi, Yunuseli Mahallesi, 5067 adaya ilişkin Bursa Büyükşehir Belediye Meclisi’nin, 21.06.2012 tarih ve 622 sayılı Kararı ile onaylı 1/25000 ölçekli Merkez Planlama Bölgesi Nazım İmar Planı değişikliği hakkında Bursa 1. İdare Mahkemesi’nin, 2013/229 E., 2015/138 K. ve 13.02.2015 tarihli ilamı ile “İptal” Kararı ile ilgili yazısının İmar ve Bayındırlık Komisyonu’na havalesine,
28-İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı’nın, Osmangazi İlçesi, Yunuseli Mahallesi, 5773 adaya ilişkin Bursa Büyükşehir Belediye Meclisi’nin, 21.06.2012 tarih ve 622 sayılı Kararı ile onaylı 1/25000 ölçekli Merkez Planlama Bölgesi Nazım İmar Planı değişikliği hakkında Bursa 1. İdare Mahkemesi’nin, 2013/233 E., 2015/142 K. ve 13.02.2015 tarihli ilamı ile “İptal” Kararı ile ilgili yazısının İmar ve Bayındırlık Komisyonu’na havalesine,
29-İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı’nın, Büyükşehir Belediye Meclisi’nin, 19.03.2015 gün ve 587 sayılı Kararı ile onaylanan Büyükorhan İlçesi, Orhan Mevkii, 2450 nolu parselin Belediye Hizmet Alanı’na (İtfaiye) alınmasına ilişkin 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı değişikliğine askı itirazı ile ilgili yazısının İmar ve Bayındırlık Komisyonu’na havalesine,
30-İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı’nın, Büyükşehir Belediye Meclisi’nin, 19.03.2015 tarih ve 571 sayılı Kararı ile onaylanan Karacabey İlçesi, Tavşanlı Mahallesi, 420 ada, 5-6 nolu parsellerin “Ticaret-Turizm Alanı”na alınmasına ilişkin 1/5000 ölçekli Karacabey Nazım İmar Planı değişikliğine askı itirazı ile ilgili yazısının İmar ve Bayındırlık Komisyonu’na havalesine,
31-İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı’nın, Bursa Büyükşehir Belediye Meclisi’nin, 19.03.2015 tarih ve 551 sayılı Kararı ile onaylanan Nilüfer İlçesi, Hasanağa – Akçalar Mahallelerinde orman vasıflı alanlara ilişkin 1/25000 ölçekli Nazım İmar Planı’na askı itirazı ile ilgili yazısının İmar ve Bayındırlık Komisyonu’na havalesine,
32-İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı’nın, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı’nın, 31.07.2013 tarihli Olur’u ile onaylanan “Bursa 2020 Yılı 1/100000 ölçekli Bursa İl Çevre Düzeni Planı Hükümleri Değişikliği”ne ilişkin açılan davada Bursa 2. İdare Mahkemesi’nin, 2014/1430 sayılı “İptal” Kararı ile ilgili yazısının İmar ve Bayındırlık Komisyonu’na havalesine,
33-İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı’nın, Büyükşehir Belediye Meclisi’nin, 24.03.2015 tarih ve 683 sayılı Kararı ile onaylanan İnegöl İlçesi, Çeltikçi Mahallesi, 101 ada, 62-63 nolu parsellerin “Tarım ve Hayvancılık Tesis Alanı”na alınmasına ilişkin 1/5000 ölçekli İnegöl Revizyon + İlave Nazım İmar Planı Revizyonu değişikliğine yapılan askı itirazları ile ilgili yazısının İmar ve Bayındırlık Komisyonu’na havalesine,
34-İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı’nın, Yıldırım İlçesi, Cumalıkızık Mahallesi, 2789 ada, 15 parseli kapsayan Orman Kadastrosundaki alanlara ilişkin Büyükşehir Belediye Meclisi’nin, 17.07.2008 gün ve 486 sayılı Kararı ile onaylı 1/5000 ölçekli Yıldırım Nazım İmar Planı’na karşı Orman Genel Müdürlüğü’ne izafeten Bursa Orman İşletme Müdürlüğü tarafından açılan davada, Bursa 2.İdare Mahkemesi 2014/1113 E. sayılı İptal Kararı ile ilgili yazısının İmar ve Bayındırlık Komisyonu’na havalesine,
35-İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı’nın, Yıldırım İlçesi, Cumalıkızık Mahallesi, 2822 ada, 133 parseli kapsayan Orman Kadastrosundaki alanlara ilişkin Büyükşehir Belediye Meclisi’nin, 17.07.2008 gün ve 486 sayılı Kararı ile onaylı 1/5000 ölçekli Yıldırım Nazım İmar Planı’na karşı Orman Genel Müdürlüğü’ne izafeten Bursa Orman İşletme Müdürlüğü tarafından açılan davada, Bursa 2.İdare Mahkemesi 2014/1115 E. sayılı İptal Kararı ile ilgili yazısının İmar ve Bayındırlık Komisyonu’na havalesine,
36-İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı’nın, Yıldırım İlçesi, Mollaarap Mahallesi’ndeki koordinatları belirtilen alanları kapsayan Orman Kadastrosundaki alanlara ilişkin Büyükşehir Belediye Meclisi’nin, 17.07.2008 gün ve 486 sayılı Kararı ile onaylı 1/5000 ölçekli Yıldırım Nazım İmar Planı’na karşı Orman Genel Müdürlüğü’ne izafeten Bursa Orman İşletme Müdürlüğü tarafından açılan davada, Bursa 3.İdare Mahkemesi 2014/1320 E. sayılı İptal Kararı ile ilgili yazısının İmar ve Bayındırlık Komisyonu’na havalesine,
37-İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı’nın, Yıldırım İlçesi, Kaplıkaya Mahallesi’ndeki koordinatları belirtilen alanları kapsayan Orman Kadastrosundaki alanlara ilişkin Büyükşehir Belediye Meclisi’nin, 17.07.2008 gün ve 486 sayılı Kararı ile onaylı 1/5000 ölçekli Yıldırım Nazım İmar Planı’na karşı Orman Genel Müdürlüğü’ne izafeten Bursa Orman İşletme Müdürlüğü tarafından açılan davada, Bursa 3.İdare Mahkemesi 2014/1321 E. sayılı İptal Kararı ile ilgili yazısının İmar ve Bayındırlık Komisyonu’na havalesine,
38-İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı’nın, Bursa Büyükşehir Belediye Meclisi’nin, 18.07.2013 tarih ve 842 sayılı Kararı ile onaylanan 1/5000 ölçekli Güzelyalı Nazım İmar Planı’nın Çağrışan- Göynüklü kısmını kapsayan Nazım İmar Planı Revizyonu’na ilişkin açılan 2013/1252 Esas No’lu davada, Bursa 2. İdare Mahkemesi 06/04/2015 tarihli Mahkeme Kararı ile “Yürütmeyi Durdurma” Kararı ile ilgili yazısının İmar ve Bayındırlık Komisyonu’na havalesine,


39-Plan ve Bütçe Komisyonu’nun, Yıldırım İlçesi’nde bulunan 11 adet parkın 10 yıl süre ile Bursa Büyükşehir Belediyesi’ne tahsis edilmesi ile ilgili raporunun oybirliği ile kabulüne,
40-Plan ve Bütçe Komisyonu’nun, Yıldırım İlçesi, Esenevler Mahallesi, Şehitler Cami Alanı içerisinde kalan taşınmazların Belediyemiz X. 5 Yıllık Kamulaştırma İmar Programının 2011-2015 yılı dilimine ek olarak alınması ile ilgili raporunun oybirliği ile kabulüne,
41-Plan ve Bütçe Komisyonu’nun, Bursa İli, Yıldırım İlçesi, Tayyareci Mehmet Ali Caddesi’nde cephe sağlıklaştırma projeleri ile ilgili raporunun oybirliği ile kabulüne,
42-Plan ve Bütçe Komisyonu’nun, Bursa Büyükşehir sınırları dahilinde Uygunsuzlukların Düzeltilmesi ve Kent Estetiği Çalışmaları ile ilgili raporunun oybirliği ile kabulüne,
43-Plan ve Bütçe Komisyonu’nun, Mülkiyeti Belediyemize ait, Bursa İli, Osmangazi İlçesi, Gülbahçe Mahallesi, 1349 ada, 1 parsel sayılı ve (122.19 m2) yüzölçümlü taşınmazın Osmangazi Belediyesine bedelsiz devri ile ilgili raporunun oybirliği ile kabulüne,
44-Plan ve Bütçe Komisyonu’nun, Gemlik İlçesi, Büyükkumla Mahallesi, 1705 ve 1871 parsel sayılı taşınmazların kamulaştırılmak üzere Belediyemiz X. Beş Yıllık Kamulaştırma İmar Programının 2011-2015 yılı dilimine ek olarak alınması ile ilgili raporunun oybirliği ile kabulüne,
45-Plan ve Bütçe Komisyonu’nun, Yenişehir İlçesi, Çayırlı Mahallesi, 1509 parsel sayılı ve 5.938,00 m2 yüzölçümlü taşınmazın Belediyemiz adına bedelsiz devri ile ilgili raporunun oybirliği ile kabulüne,
46-Plan ve Bütçe Komisyonu’nun, Gemlik İlçesi Kentsel Dönüşüm Alanı kamulaştırma işlemleri ile ilgili raporunun oybirliği ile kabulüne,
47-Plan ve Bütçe Komisyonu’nun, İnegöl İlçesi, Hamzabey ve Mesudiye Altgeçitleri için gerekli kamulaştırma çalışmalarının yapılabilmesi için İnegöl İlçesi’ndeki muhtelif parsellerin Belediyemiz X. 5 Yıllık Kamulaştırma İmar Programının 2011-2015 Yılı dilimine ek olarak alınması ile ilgili raporunun oybirliği ile kabulüne,
48-Plan ve Bütçe Komisyonu’nun, 1/1000 ölçekli İmar Planı’nda Park Alanı olarak ayrılan Bursa İli, Osmangazi İlçesi, Dobruca Mahallesi, 2293 ada, 1 parsel ve Tescil Harici Alanların kamulaştırılmak üzere Belediyemiz X. 5 Yıllık Kamulaştırma İmar Programının 2011-2015 yılı dilimine ek olarak alınması ile ilgili raporunun oybirliği ile kabulüne,
49-Plan ve Bütçe Komisyonu’nun, Mustafakemalpaşa İlçesi, Hamidiye Mahallesi, 699 ada, 14 nolu parsel, Fevzidede Mahallesi, 159 ada, 11 nolu parsel ve Şevketiye Mahallesi, 86 ada, 1 nolu parsellerin Belediyemiz X. 5 Yıllık Kamulaştırma İmar Programının 2011-2015 yılı dilimine ek olarak alınması ile ilgili raporunun oybirliği ile kabulüne,
50-Plan ve Bütçe - Çevre ve Sağlık Komisyonları’nın, Evsel Katı Atık Tarifeleri’nin yeniden değerlendirilmesi ile ilgili müşterek raporunun oyçokluğu (CHP; Recep ÇOHAN, Gamze KAYABAŞ, Şerafeddin ATALAY, Nilgün BERK, Turgay ERDEM, Pelin SEVGİ, Gizem ELMAS, Lütfü GÜNENÇ, Özgür AKSOY, Hasan ERTÜRK, Metin UYANIK, Akın POROY, Erdal AKTUĞ, Engin TAŞDEMİR, Dündar KOYUTÜRK 15 red - MHP; İhsan BİLGİLİ, İsmail KARAMAN, Kenan ÇAKIR, Mahmut GÖK, Hüsnü DOĞRUOĞLU, Ayhan ÖNAL, Mesut BEDEL, Ercan ÖZEL, Sabri ZÜMRE, Avni Çimen ERİN 10 red – DP; Nurettin ÇETİN 1 red - 58 kabul) ile kabulüne,
51-Çevre ve Sağlık Komisyonu’nun, Kestel İlçesi, Kozluören, Şevketiye, Lütfiye ve Kazancı Mahallelerindeki meyve ağacı dikili 7000 dekar araziye sulama yapılabilmesi için çökertme havuzu yapılması ile ilgili raporunun oybirliği ile kabulüne,
52-Hukuk Komisyonu’nun, Bursa Su ve Kanalizasyon İdaresi Yönetim Kurulu’nun, “Teftiş Kurulu Başkanlığı Yönetmeliği” hakkındaki Kararı ile ilgili raporunun oybirliği ile kabulüne,
53-Ulaşım Komisyonu’nun, Davutdede İstasyonu” isminin “Yıldırım Davutdede İstasyonu” olarak değiştirilmesi ile ilgili raporunun oybirliği ile kabulüne,
54-Ulaşım – Tarım, Hayvancılık ve Orman Komisyonlarının, Arazi yollarının yapım, bakım ve onarım işlerinin Büyükşehir Belediyesi tarafından yapılması ile ilgili müşterek raporunun oybirliği ile kabulüne,
55-Ulaşım – Engelliler Komisyonlarının, Büyükşehir Belediyesi tarafından, Toplu Taşıma Araçları şoförlerine özellikle engelli ve dezavantajlı vatandaşlarımıza davranışlarıyla ilgili eğitim verilmesi ile ilgili müşterek raporunun oybirliği ile kabulüne,
56-Doğal Afet ve Kentsel Dönüşüm Komisyonu’nun, Yangın afetine uğraması muhtemel olan sahaların belirlenmesi ile ilgili raporunun oybirliği ile kabulüne,

57-İmar ve Bayındırlık Komisyonu’nun, Osmangazi Belediyesi’ne ait 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı değişiklikleri ile ilgili raporunun; “Osmangazi Belediye Meclisi’nin, Uygun Bulunan Kararlar içinde 1. sırada yer alan 04.03.2015 tarih, 240 sayılı Meclis Kararının oyçokluğu (CHP; Recep ÇOHAN, Gamze KAYABAŞ, Şerafeddin ATALAY, Nilgün BERK, Turgay ERDEM, Pelin SEVGİ, Gizem ELMAS, Lütfü GÜNENÇ, Özgür AKSOY, Hasan ERTÜRK, Metin UYANIK, Akın POROY, Erdal AKTUĞ, Engin TAŞDEMİR, Dündar KOYUTÜRK 15 red – 69 kabul) ile uygun olduğuna,
“Osmangazi Belediye Meclisi’nin, Uygun Bulunan Kararlar içinde 2. sırada yer alan 08.04.2015 tarih, 294 sayılı Meclis Kararının oyçokluğu (MHP; İhsan BİLGİLİ, İsmail KARAMAN, Kenan ÇAKIR, Mahmut GÖK, Hüsnü DOĞRUOĞLU, Ayhan ÖNAL, Mesut BEDEL, Ercan ÖZEL, Sabri ZÜMRE, Avni Çimen ERİN 10 red – 74 kabul) ile uygun olduğuna,
“Osmangazi Belediye Meclisi’nin, Uygun Bulunan Kararlar içinde 3. sırada yer alan 08.04.2015 tarih, 295 sayılı Meclis Kararının oyçokluğu (CHP; Recep ÇOHAN, Gamze KAYABAŞ, Şerafeddin ATALAY, Nilgün BERK, Turgay ERDEM, Pelin SEVGİ, Gizem ELMAS, Lütfü GÜNENÇ, Özgür AKSOY, Hasan ERTÜRK, Metin UYANIK, Akın POROY, Erdal AKTUĞ, Engin TAŞDEMİR, Dündar KOYUTÜRK 15 red – 69 kabul) ile uygun olduğuna,
“Osmangazi Belediye Meclisi’nin, Uygun Bulunan Kararlar içinde 6. sırada yer alan 08.04.2015 tarih, 298 sayılı Meclis Kararının oyçokluğu (CHP; Recep ÇOHAN, Gamze KAYABAŞ, Şerafeddin ATALAY, Nilgün BERK, Turgay ERDEM, Pelin SEVGİ, Gizem ELMAS, Lütfü GÜNENÇ, Özgür AKSOY, Hasan ERTÜRK, Metin UYANIK, Akın POROY, Erdal AKTUĞ, Engin TAŞDEMİR, Dündar KOYUTÜRK 15 red - MHP; İhsan BİLGİLİ, İsmail KARAMAN, Kenan ÇAKIR, Mahmut GÖK, Hüsnü DOĞRUOĞLU, Ayhan ÖNAL, Mesut BEDEL, Ercan ÖZEL, Sabri ZÜMRE, Avni Çimen ERİN 10 red – DP; Nurettin ÇETİN 1 red – 58 kabul) ile uygun olduğuna,
“Osmangazi Belediye Meclisi’nin, Uygun Bulunan Kararlar içinde 8. sırada yer alan 08.04.2015 tarih, 300 sayılı Meclis Kararının oyçokluğu (MHP; İhsan BİLGİLİ, İsmail KARAMAN, Kenan ÇAKIR, Mahmut GÖK, Hüsnü DOĞRUOĞLU, Ayhan ÖNAL, Mesut BEDEL, Ercan ÖZEL, Sabri ZÜMRE, Avni Çimen ERİN 10 red – 74 kabul) ile uygun olduğuna,
“Osmangazi Belediye Meclisi’nin, Uygun Bulunan Kararlar içinde 11. sırada yer alan 08.04.2015 tarih, 303 sayılı Meclis Kararının oyçokluğu (CHP; Recep ÇOHAN, Gamze KAYABAŞ, Şerafeddin ATALAY, Nilgün BERK, Turgay ERDEM, Pelin SEVGİ, Gizem ELMAS, Lütfü GÜNENÇ, Özgür AKSOY, Hasan ERTÜRK, Metin UYANIK, Akın POROY, Erdal AKTUĞ, Engin TAŞDEMİR, Dündar KOYUTÜRK 15 red – 69 kabul) ile uygun olduğuna,
“Osmangazi Belediye Meclisi’nin, Uygun Bulunan Kararlar içinde 12. sırada yer alan 08.04.2015 tarih, 304 sayılı Meclis Kararının oyçokluğu (MHP; İhsan BİLGİLİ, İsmail KARAMAN, Kenan ÇAKIR, Mahmut GÖK, Hüsnü DOĞRUOĞLU, Ayhan ÖNAL, Mesut BEDEL, Ercan ÖZEL, Sabri ZÜMRE, Avni Çimen ERİN 10 red – DP; Nurettin ÇETİN 1 red - 73 kabul) ile uygun olduğuna,
“Osmangazi Belediye Meclisi’nin, Uygun Bulunan Kararlar içinde 17. sırada yer alan 08.04.2015 tarih, 311 sayılı Meclis Kararının oyçokluğu (CHP; Recep ÇOHAN, Gamze KAYABAŞ, Şerafeddin ATALAY, Nilgün BERK, Turgay ERDEM, Pelin SEVGİ, Gizem ELMAS, Lütfü GÜNENÇ, Özgür AKSOY, Hasan ERTÜRK, Metin UYANIK, Akın POROY, Erdal AKTUĞ, Engin TAŞDEMİR, Dündar KOYUTÜRK 15 red - MHP; İhsan BİLGİLİ, İsmail KARAMAN, Kenan ÇAKIR, Mahmut GÖK, Hüsnü DOĞRUOĞLU, Ayhan ÖNAL, Mesut BEDEL, Ercan ÖZEL, Sabri ZÜMRE, Avni Çimen ERİN 10 red – 59 kabul) ile uygun olduğuna,
“Osmangazi Belediye Meclisi’nin, Uygun Bulunan Kararlar içinde 21. sırada yer alan 08.04.2015 tarih, 316 sayılı Meclis Kararının oyçokluğu (MHP; İhsan BİLGİLİ, İsmail KARAMAN, Kenan ÇAKIR, Mahmut GÖK, Hüsnü DOĞRUOĞLU, Ayhan ÖNAL, Mesut BEDEL, Ercan ÖZEL, Sabri ZÜMRE, Avni Çimen ERİN 10 red – 74 kabul) ile uygun olduğuna ve diğer kararların oybirliği ile kabulüne,

58-İmar ve Bayındırlık Komisyonu’nun, Yıldırım Belediyesi’ne ait 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı değişiklikleri ile ilgili raporunun; “Yıldırım Belediye Meclisi’nin, Uygun Bulunan Kararlar içinde 4. sırada yer alan 01.04.2015 tarih ve 153 sayılı Meclis Kararının Büyükşehir Belediye Meclisi’nin 26.05.2015 günü saat 17.00’de yapılacak OLAĞAN Toplantısının 2. Birleşiminde görüşülmek üzere İMAR VE BAYINDIRLIK KOMİSYONUNA iadesine ve diğer kararların oybirliği ile kabulüne,

59-İmar ve Bayındırlık Komisyonu’nun, Nilüfer Belediyesi’ne ait 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı değişiklikleri ile ilgili raporunun; “Nilüfer Belediye Meclisi’nin, Uygun Bulunan Kararlar içinde 2. sırada yer alan 06.04.2015 tarih ve 393 sayılı Meclis Kararının” oyçokluğu (MHP; İhsan BİLGİLİ, İsmail KARAMAN, Kenan ÇAKIR, Mahmut GÖK, Hüsnü DOĞRUOĞLU, Ayhan ÖNAL, Mesut BEDEL, Ercan ÖZEL, Sabri ZÜMRE, Avni Çimen ERİN 10 red – 74 kabul) ile uygun olduğuna,
“Nilüfer Belediye Meclisi’nin, Uygun Bulunan Kararlar içinde 4. sırada yer alan 06.04.2015 tarih ve 394 sayılı Meclis Kararının” oyçokluğu (MHP; İhsan BİLGİLİ, İsmail KARAMAN, Kenan ÇAKIR, Mahmut GÖK, Hüsnü DOĞRUOĞLU, Ayhan ÖNAL, Mesut BEDEL, Ercan ÖZEL, Sabri ZÜMRE, Avni Çimen ERİN 10 red – 74 kabul) ile uygun olduğuna,
“Nilüfer Belediye Meclisi’nin, Uygun Bulunan Kararlar içinde 6. sırada yer alan 01.04.2015 tarih ve 319 sayılı Meclis Kararının” oyçokluğu (MHP; İhsan BİLGİLİ, İsmail KARAMAN, Kenan ÇAKIR, Mahmut GÖK, Hüsnü DOĞRUOĞLU, Ayhan ÖNAL, Mesut BEDEL, Ercan ÖZEL, Sabri ZÜMRE, Avni Çimen ERİN 10 red – 74 kabul) ile uygun olduğuna,
“Nilüfer Belediye Meclisi’nin, Uygun Bulunan Kararlar içinde 10. sırada yer alan 01.04.2015 tarih ve 333 sayılı Meclis Kararının” oyçokluğu (MHP; İhsan BİLGİLİ, İsmail KARAMAN,

21.05.2015 Tarihli Meclis