MECLİS TOPLANTILARI

21.04.2015 Tarihli Meclis Gündemi

     

21.04.2015 Tarihli Meclis Kararları

Meclis kararları henüz yayınlanmamıştır...

 

Büyükşehir Belediye Meclisi’nin, 21.04.2015 Salı günü saat 17.00’da Çırpan Mahallesi, Güçlü Sokak, No:2, Kat:5 Osmangazi/Bursa adresinde (Eski İl Genel Meclisi Toplantı Salonu) yaptığı 2014/2019 seçim döneminin 12 nci, 2 nci dönemin 4 üncü OLAĞAN toplantısının 2. Birleşiminde alınan Kararların Özetidir.


1-Hukuk Komisyonu’nun, Disiplin Amirleri Yönetmeliği ile ilgili raporunun oybirliği ile kabulüne,
2-Plan ve Bütçe Komisyonu’nun, Osmangazi, Yıldırım, Nilüfer ve Gemlik İlçelerinde muhtelif parsellerin satın alınması için yetki verilmesi ile ilgili raporunun oybirliği ile kabulüne,
3-İmar ve Bayındırlık Komisyonu’nun, Bursa 2020 Yılı 1/100000 ölçekli İl Çevre Düzeni Planı Kırsal Yerleşme Alanlarına İlişkin Plan Notu değişikliği ile ilgili raporunun oybirliği ile kabulüne,
4-İmar ve Bayındırlık Komisyonu’nun, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı’nın, 07.02.2013 tarihli Oluru ile onaylanan “Bursa 2020 Yılı 1/100000 ölçekli Bursa İl Çevre Düzeni Planı Hükümleri 3.25, 3.26, 3.27, 6.2.4 ve 6.2.5 Maddelerinin değiştirilmesi”ne ilişkin Bursa 3. İdare Mahkemesi’nin, “İptal” Kararı ile ilgili raporunun oybirliği ile kabulüne,
5-İmar ve Bayındırlık Komisyonu’nun, Osmangazi Belediyesine ait 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı değişiklikleri ile ilgili raporunun oyçokluğu (CHP; Gamze KAYABAŞ, Pelin SEVGİ, Gizem ELMAS, Lütfü GÜNENÇ, Metin UYANIK, Akın POROY, Erdal AKTUĞ, Engin TAŞDEMİR, Dündar KOYUTÜRK, 9 red - MHP; İhsan BİLGİLİ, Kenan ÇAKIR, Mahmut GÖK, Hüsnü DOĞRUOĞLU, Ayhan ÖNAL, Mesut BEDEL, Ercan ÖZEL 7 red – DP; Nurettin ÇETİN 1 red – 61 kabul ) ile kabulüne,
6-İmar ve Bayındırlık Komisyonu’nun, Osmangazi İlçesi, Alaşar Mahallesi, 4490 ada, 6 parselin “Belediye Hizmet Alanı (Afet Koordinasyon Merkezi)”na alınmasına ilişkin 1/25000 ölçekli Merkez Planlama Bölgesi Nazım İmar Planı, 1/5000 ölçekli Osmangazi Belediyesi Nazım İmar Planı ve Yalova Yolu 2. Bölge Uygulama İmar Planı değişiklikleri ile ilgili raporunun oybirliği ile kabulüne,
7-İmar ve Bayındırlık Komisyonu’nun, Osmangazi İlçesi, H22a22a, H22a22b, H22a21c,H22a22d ve H22a22c paftalarda, 12.04.2007/231 ve 19.12.2013/1416 sayılı BBMK ile onaylı Teknik Altyapı Alanları ve Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı’nın, 09.02.2015/1417 sayılı kararıyla OSB sınırları dışına çıkartılan, Alaşar Mahallesi, 4476 ada, 4490 ada, 6 parselde OSB sınırlarının düzenlenmesine ilişkin 1/25000 ölçekli Merkez Planlama Bölgesi Nazım İmar Planı ve 1/5000 ölçekli Osmangazi Belediyesi Nazım İmar Planı değişiklikleri ile ilgili raporunun oybirliği ile kabulüne,
8-İmar ve Bayındırlık Komisyonu’nun, Osmangazi İlçesi, Armutköy Mahallesi, 4367 ada, 49-50-51-52-53-54-55-57-58-80-81-89-92-101-116-122-130-134-136-137-139-141-143 parseller ile Alaşar Mahallesi, 4497 ada, 9 parselin "Kamu Hizmet Alanı”na alınmasına ilişkin 1/25000 ölçekli Merkez Planlama Bölgesi Nazım İmar Planı ve 1/5000 ölçekli Osmangazi Belediyesi Nazım İmar Planı değişiklikleri ile ilgili raporunun oyçokluğu (CHP; Gamze KAYABAŞ, Pelin SEVGİ, Gizem ELMAS, Lütfü GÜNENÇ, Metin UYANIK, Akın POROY, Erdal AKTUĞ, Engin TAŞDEMİR, Dündar KOYUTÜRK, 9 red - MHP; İhsan BİLGİLİ, Kenan ÇAKIR, Mahmut GÖK, Hüsnü DOĞRUOĞLU, Ayhan ÖNAL, Mesut BEDEL, Ercan ÖZEL 7 red –62 kabul ) ile kabulüne,
9-İmar ve Bayındırlık Komisyonu’nun, Yıldırım Belediyesi’ne ait 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı değişiklikleri ile ilgili raporunun oybirliği ile kabulüne,
10-İmar ve Bayındırlık Komisyonu’nun, Yıldırım İlçesi, Millet Mahallesi, 3087 ada, 1 parsel 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı değişikliği ile ilgili raporunun oybirliği ile kabulüne,
11-İmar ve Bayındırlık Komisyonu’nun, Nilüfer Belediyesi’ne ait 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı değişiklikleri ile ilgili oybirliği ile kabulüne,
12-İmar ve Bayındırlık Komisyonu’nun, Nilüfer İlçesi, Beşevler Mahallesi, 265/1, 297/1, 298/1-2, 299/1, 300/1, 301/1 parsellerde Kentsel Dönüşüm amaçlı hazırlanan 1/5000 ölçekli Nilüfer Nazım İmar Planı ve 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı değişikliği ile ilgili Raporunun; “Riskli bina tespit edilerek Kentsel Dönüşüm yapılması halinde Turizm Tesislerinde olduğu gibi 0.50’ye kadar emsal artışı yapılabilir” şeklinde değiştirilerek oybirliği ile kabulüne,

13-İmar ve Bayındırlık Komisyonu’nun, Ulaşım Dairesi Başkanlığı’nın talebi ile, Minareliçavuş Mahallesi ve NOSAB arasında kalan yolun projesine uygun olarak düzenlenmesine ilişkin 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı değişikliği ile ilgili raporunun oybirliği ile kabulüne,
14-İmar ve Bayındırlık Komisyonu’nun, Kestel Belediyesi’ne ait 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı değişiklikleri ile ilgili raporunun; “Kestel Belediye Meclisi’nin, Değiştirilerek Uygun Görülen Meclis Kararları içinde 4. sırada yer alan, 02.03.2015 tarih ve 86 sayılı Meclis Kararının; İlçe Belediye Meclis Kararında Düzenleme Ortaklık Payı oranının belirlenmesi için Belediye Encümeni’ne yetki verildiği, Encümen’in böyle bir yetkisi olmadığından DOP’un %10 olarak belirlenmesi şekli ile mevcudun oyçokluğu (MHP; İhsan BİLGİLİ, Kenan ÇAKIR, Mahmut GÖK, Hüsnü DOĞRUOĞLU, Ayhan ÖNAL, Mesut BEDEL, Ercan ÖZEL 7 red –71 kabul ) ile değiştirilerek uygun olduğuna ve diğer kararların oybirliği ile kabulüne,
15-İmar ve Bayındırlık Komisyonu’nun, Gemlik Belediyesi’ne ait 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı değişiklikleri ile ilgili raporunun oybirliği ile kabulüne,
16-İmar ve Bayındırlık Komisyonu’nun, Büyükşehir Belediye Meclisi’nin, 20.02.2014 tarih ve 369 sayılı Kararı ile onaylanan, İnegöl İlçesi, Deydinler Mahallesi, 103 ada, 16 nolu parselin “Tarım ve Hayvancılık Tesis Alanı”na alınmasına ilişkin 1/5000 ölçekli İnegöl Revizyon + İlave Nazım İmar Planı değişikliğine yapılan askı itirazları ile ilgili raporunun oybirliği ile kabulüne,
17-İmar ve Bayındırlık Komisyonu’nun, Yenişehir İlçesi, Otomotiv Test Merkezi Bursa 2020 Yılı ÇDPD ve 1/25000 - 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı değişikliği ve 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı değişikliği ile ilgili raporunun oybirliği ile kabulüne,
18-İmar ve Bayındırlık Komisyonu’nun, Bursa Büyükşehir Belediye Meclisi’nin, 22.01.2015 tarih ve 155 sayılı Kararı ile onaylanan, Osmangazi İlçesi, Çekirge Mahallesi, 4162 ada, 25 parsel İNTAM Blokları Kentsel Dönüşüm ve Gelişim Proje Alanı 1/1000 ölçekli Süleyman Çelebi Çelik Palas Arası Uygulama İmar Planı değişikliği askı itirazları ile ilgili raporunun;
5- Yapı yüksekliği 14 katı geçmeyecektir oyçokluğu (CHP; Gamze KAYABAŞ, Pelin SEVGİ, Gizem ELMAS, Lütfü GÜNENÇ, Metin UYANIK, Akın POROY, Erdal AKTUĞ, Engin TAŞDEMİR, Dündar KOYUTÜRK, 9 red – 69 kabul) ile kabulüne,
6- Taban alanı kullanımı parsel alanının %75’ini geçmeyecektir oyçokluğu (CHP; Gamze KAYABAŞ, Pelin SEVGİ, Gizem ELMAS, Lütfü GÜNENÇ, Metin UYANIK, Akın POROY, Erdal AKTUĞ, Engin TAŞDEMİR, Dündar KOYUTÜRK, 9 red – 69 kabul) ile kabulüne ve raporun oybirliği ile kabulüne,
19-İmar ve Bayındırlık Komisyonu’nun, Mudanya İlçesi, Balabancık Mahallesi, H21b22d pafta, 1129 ve 1130 sayılı parsellere ilişkin 1/25000 ve 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı ve 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı ile ilgili raporunun oyçokluğu (CHP; Gamze KAYABAŞ, Pelin SEVGİ, Gizem ELMAS, Lütfü GÜNENÇ, Metin UYANIK, Akın POROY, Erdal AKTUĞ, Engin TAŞDEMİR, Dündar KOYUTÜRK, 9 red - DP; Nurettin ÇETİN 1 red – 68 kabul ) ile kabulüne,
20-Başkanlık Makamı’nın, 2014 Yılı Faaliyet Raporu ile ilgili yazısının oyçokluğu (CHP; Gamze KAYABAŞ, Pelin SEVGİ, Gizem ELMAS, Lütfü GÜNENÇ, Metin UYANIK, Akın POROY, Erdal AKTUĞ, Engin TAŞDEMİR, Dündar KOYUTÜRK, 9 red - MHP; İhsan BİLGİLİ, Kenan ÇAKIR, Mahmut GÖK, Hüsnü DOĞRUOĞLU, Ayhan ÖNAL, Mesut BEDEL, Ercan ÖZEL 7 red – DP; Nurettin ÇETİN 1 red – 61 kabul ) ile kabulüne,
21-Gündeme alınarak görüşülmesi kabul edilen, Büyükşehir Belediyesi Meclis Üyesi İsmail Hakkı EDEBALİ’nin sözlü mazeretinin kabulü ile izinli sayılmasına,
22-Gündeme alınarak görüşülmesi kabul edilen, Büyükşehir Belediyesi Meclis Üyesi Mustafa BOZBEY’in sözlü mazeretinin kabulü ile izinli sayılmasına,
23-Gündeme alınarak görüşülmesi kabul edilen, Büyükşehir Belediyesi Meclis Üyesi Alinur AKTAŞ’ın sözlü mazeretinin kabulü ile izinli sayılmasına,
24-Gündeme alınarak görüşülmesi kabul edilen, Büyükşehir Belediyesi Meclis Üyesi Refik YILMAZ’ın sözlü mazeretinin kabulü ile izinli sayılmasına,
25-Gündeme alınarak görüşülmesi kabul edilen, Büyükşehir Belediyesi Meclis Üyesi Sadi KURTULAN’ın sözlü mazeretinin kabulü ile izinli sayılmasına,


26-Gündeme alınarak görüşülmesi kabul edilen, Büyükşehir Belediyesi Meclis Üyesi Hayri TÜRKYILMAZ’ın sözlü mazeretinin kabulü ile izinli sayılmasına,
27-Gündeme alınarak görüşülmesi kabul edilen, Büyükşehir Belediyesi Meclis Üyesi Recep ÇOHAN’ın sözlü mazeretinin kabulü ile izinli sayılmasına,
28-Gündeme alınarak görüşülmesi kabul edilen, Büyükşehir Belediyesi Meclis Üyesi İlhami AYDIN’ın sözlü mazeretinin kabulü ile izinli sayılmasına,
29-Gündeme alınarak görüşülmesi kabul edilen, Büyükşehir Belediyesi Meclis Üyesi Nilgün BERK’in sözlü mazeretinin kabulü ile izinli sayılmasına,
30-Gündeme alınarak görüşülmesi kabul edilen, Büyükşehir Belediyesi Meclis Üyesi Turgay ERDEM’in sözlü mazeretinin kabulü ile izinli sayılmasına,
31-Gündeme alınarak görüşülmesi kabul edilen, Büyükşehir Belediyesi Meclis Üyesi Mukaddes SERİM’in sözlü mazeretinin kabulü ile izinli sayılmasına,
32-Gündeme alınarak görüşülmesi kabul edilen, Büyükşehir Belediyesi Meclis Üyesi Özgür AKSOY’un sözlü mazeretinin kabulü ile izinli sayılmasına,
33-Gündeme alınarak görüşülmesi kabul edilen, Büyükşehir Belediyesi Meclis Üyesi Hasan ERTÜRK’ün sözlü mazeretinin kabulü ile izinli sayılmasına,
34-Gündeme alınarak görüşülmesi kabul edilen, Büyükşehir Belediyesi Meclis Üyesi Gülten KAPICIOĞLU’nun sözlü mazeretinin kabulü ile izinli sayılmasına,
35-Gündeme alınarak görüşülmesi kabul edilen, Büyükşehir Belediyesi Meclis Üyesi İsmail ÜLKER’in sözlü mazeretinin kabulü ile izinli sayılmasına,
36-Gündeme alınarak görüşülmesi kabul edilen, Büyükşehir Belediyesi Meclis Üyesi Adnan AKIN’ın sözlü mazeretinin kabulü ile izinli sayılmasına,
37-Gündeme alınarak görüşülmesi kabul edilen, Büyükşehir Belediyesi Meclis Üyesi Nihal GÖKTEN’in sözlü mazeretinin kabulü ile izinli sayılmasına,
38-Gündeme alınarak görüşülmesi kabul edilen, Büyükşehir Belediyesi Meclis Üyesi Sabri ZÜMRE’nin sözlü mazeretinin kabulü ile izinli sayılmasına,
39-Gündeme alınarak görüşülmesi kabul edilen, Büyükşehir Belediyesi Meclis Üyesi Avni Çimen ERİN’in sözlü mazeretinin kabulü ile izinli sayılmasına oybirliği ile karar verildi.

 

 


Recep ALTEPE
Mak. Müh.
Büyükşehir Belediye Başkanı

21.04.2015 Tarihli Meclis