MECLİS TOPLANTILARI

16.04.2015 Tarihli Meclis Gündemi

 
GÜNDEM : Büyükşehir Belediye Meclisi’nin, 16 NİSAN 2015 Perşembe günü saat 15.00’de Çırpan Mahallesi, Güçlü Sokak, No:2, Kat:5 Osmangazi/Bursa adresinde (Eski İl Genel Meclisi Toplantı Salonu) yapacağı 2014/2019 seçim döneminin 12 nci, 2 nci dönemin 4 üncü OLAĞAN toplantısının 1. birleşimine ait gündemdir.

 

G Ü N D E M :

1-GEÇEN TOPLANTI ZAPTI;

2-ENCÜMEN VE İHTİSAS KOMİSYONLARI ÜYELİK SEÇİMİ;

3-DAİRELERİN MECLİSE HAVALELİ TEKLİFLERİ;

1-Başkanlık Makamı’nın, 2014 Yılı Faaliyet Raporu ile ilgili yazısı,
2-Başkanlık Makamı’nın, Bursa Su ve Kanalizasyon İdaresi Yönetim Kurulu’nun, “Kadro Cetvelleri” hakkındaki kararı ile ilgili yazısı,
3-Başkanlık Makamı’nın, Bursa Su ve Kanalizasyon İdaresi Yönetim Kurulu’nun, “İbadethane Abonelikleri” hakkındaki kararı ile ilgili yazısı,
4-Başkanlık Makamı’nın, Bursa Su ve Kanalizasyon İdaresi Yönetim Kurulu’nun, “Teftiş Kurulu Başkanlığı Yönetmelik Taslağı” hakkındaki kararı ile ilgili yazısı,
5-İnsan Kaynakları ve Eğitim Dairesi Başkanlığı’nın, Kosova ve Havalesi Kültür Dayanışma ve Yardımlaşma Derneği Üyelerinin 19-28 Mayıs 2015 tarihleri arasında “Kardeşlik Protokolü imzalamak” için Bosna-Hersek’e yurtdışı görevlendirme ile ilgili yazısı,
6-İnsan Kaynakları ve Eğitim Dairesi Başkanlığı’nın, 01-15 Mayıs 2015 tarihleri arasında Dubai’de düzenlenecek “Arabian Travel Market 2015 Fuarına” katılım için yurtdışı görevlendirme ile ilgili yazısı,
7-İnsan Kaynakları ve Eğitim Dairesi Başkanlığı’nın, Tambi CİMUK ve Menajeri Rüstem AVCI’nın 30 Nisan – 03 Mayıs 2015 tarihleri arasında İsvec Stocholm Şehri’nde düzenlenecek olan “IV Stockholm İnternational Music Competition – IV Stockholm Uluslararası Müzik Yarışmasına” katılım için yurtdışı görevlendirme ile ilgili yazısı,
8-İnsan Kaynakları ve Eğitim Dairesi Başkanlığı’nın, Kadro İptal/İhdas ile ilgili yazısı,
9-İnsan Kaynakları ve Eğitim Dairesi Başkanlığı’nın, Disiplin Amirleri Yönetmeliği ile ilgili yazısı,
10-Kültür ve Turizm Dairesi Başkanlığı’nın, 6-10 Mayıs 2015 tarihleri arasında İtalya’nın Brescia Kentinde gerçekleştirilecek olan Avrupa Müse Akademisi “Heritage in Motion” (Görsel Miras) adlı kültürel yarışmaya katılım için yurtdışı görevlendirme ile ilgili yazısı,
11-Destek Hizmetleri Dairesi Başkanlığı’nın, 1 adet Renault Broadway marka aracın Giresun İli, Güce Belediye Başkanlığı’na bedelsiz devri ile ilgili yazısı,
12-İtfaiye Dairesi Başkanlığı’nın, Yangın afetine uğraması muhtemel olan sahaların belirlenmesi ile ilgili yazısı,
13-Ulaşım Dairesi Başkanlığı’nın, “Davutdede İstasyonu” isminin “Yıldırım Davutdede İstasyonu” olarak değiştirilmesi ile ilgili yazısı,

1/6

 

 

14-Fen İşleri Dairesi Başkanlığı’nın, Bursa İli, Yıldırım İlçesi, Tayyareci Mehmet Ali Caddesi’nde cephe sağlıklaştırma projeleri ile ilgili yazısı,
15-Fen İşleri Dairesi Başkanlığı’nın, Bursa Büyükşehir sınırları dahilinde Uygunsuzlukların Düzeltilmesi ve Kent Estetiği Çalışmaları ile ilgili yazısı,
16-Emlak ve İstimlak Dairesi Başkanlığı’nın, Bursa İli, Mustafakemalpaşa İlçesi, Bük Mahallesi, 1 pafta, 210 parsel sayılı ve 775,00 m2 yüzölçümlü taşınmazın Yoncaağaç Mahallesi sakinlerinin ihtiyaçlarını karşılamak üzere Mezarlık Alanı’na katılması ve bahse konu parselin Belediyemiz adına hibe edilmesi ile ilgili yazısı,
17-Emlak ve İstimlak Dairesi Başkanlığı’nın, Mülkiyeti Belediyemize ait, Bursa İli, Osmangazi İlçesi, Gülbahçe Mahallesi, 1349 ada, 1 parsel sayılı ve (122.19 m2) yüzölçümlü taşınmazın Osmangazi Belediyesine bedelsiz devri ile ilgili yazısı,
18-Emlak ve İstimlak Dairesi Başkanlığı’nın, Gemlik İlçesi, Orhaniye Mahallesi, 342 ada, 42 parsel ile ilgili yazısı,
19-Emlak ve İstimlak Dairesi Başkanlığı’nın, Gemlik İlçesi, Büyükkumla Mahallesi, 1705 ve 1871 parsel sayılı taşınmazların kamulaştırılmak üzere Belediyemiz X. Beş Yıllık Kamulaştırma İmar Programının 2011-2015 yılı dilimine ek olarak alınması ile ilgili yazısı,
20-İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı’nın, 1/25000 ölçekli Nazım İmar Planı, 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı ve 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı plan değişiklik talepleri ile ilgili yazısı,
21-İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı’nın, Osmangazi İlçesi, Yunuseli Mahallesi, 6592 ada, 2 ve 3 parsellerin “Tali İş Merkezi” olmasına ilişkin Bursa Büyükşehir Belediye Meclisi’nin, 20.09.2012 tarih ve 915 sayılı kararı ile onaylı 1/5000 ölçekli Osmangazi Nazım İmar Plan değişikliği hakkında Bursa 3. İdare Mahkemesi’nin, 2013/303 E., 2014/1427 K. ve 30.12.2014 tarihli ilamı ile “İptal” Kararı ile ilgili yazısı,
22-İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı’nın, Osmangazi İlçesi, Yunuseli Mahallesi, 7520 ada, 1-2-3 parseller, 7521 ada 1-2 parsellerin “250 kişi/ha Yoğunluklu Öneri Konut Alanı, Spor Tesisleri Alanı, Sağlık Tesisleri Alanı, İlköğretim Tesisleri Alanı, Otopark Alanı ve Parklar ve Dinlenme Alanı” olmasına ilişkin Bursa Büyükşehir Belediye Meclisi’nin, 19.12.2013 tarih ve 1356 sayılı kararı ile onaylı 1/5000 ölçekli Osmangazi Nazım İmar Plan değişikliği hakkında Bursa 1. İdare Mahkemesi’nin, 2013/536 E., 2014/1375 K. ve 19.12.2014 tarihli ilamı ile “İptal” Kararı ile ilgili yazısı,
23-İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı’nın, Bursa Organize Sanayi Bölgesi Geçit Mahallesi Su Üretim Tesisi (Geçit Mahallesi, 6332 ada, 303-304-305-306-308-309-333-336-337-339-342-350-365-366-367 Parsellerin bir kısmı ile 310-311-312-313-314-315-316-317-318-319-320-334-335-338-343-344-345-346-347-351-363-368-369-370-371-372-373-374-39 parsellerin tamamı) ile Emek Mahallesi Su Deposu ( Emek Adnan Menderes Mahallesi, 470 ada, 19 parsel) Alanı’nın OSB sınırlarına dahil edilmesine ilişkin 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı değişiklikleri ile ilgili yazısı,
24-İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı’nın, Bursa 1. İdare Mahkemesi’nin, 2014/360 Esas sayı ile Belediyemiz aleyhine açılan davada Nilüfer İlçesi, Başköy – Büyükbalıklı Mahallelerinde muhtelif Konut Dışı Kentsel Çalışma Alanlarına ilişkin Bursa Büyükşehir Belediye Meclisi’nin, 21.11.2013/1246 sayılı kararı ile onaylı 1/5000 ölçekli Nazım İmar Plan değişikliği hakkında ilgili Mahkemenin 19.12.2014 tarihli iptal kararı ile ilgili yazısı,
25-İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı’nın, Büyükşehir Belediye Meclisi’nin, 15.07.2010 gün ve 622 sayılı kararı ile onaylanan Samanlı Bağlantı Yolu 1/25000-1/5000-1/1000 ölçekli İmar Plan değişikliklerine ilişkin, Bursa 3. İdare Mahkemesi’nin, 2013/871 E. ve 06.01.2015 tarihli “…dava konusu işlemlerin Samanlı Bağlantı Yolunun çevre yolu ile kesişiminde oluşan kavşağa ilişkin kısmının iptaline, diğer kısımlarına yönelik davanın reddine,…” kararı ile ilgili yazısı,
26-İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı’nın, Bursa Büyükşehir Belediye Meclisi’nin, 20.02.2015 tarih ve 372 sayılı kararı ile onaylanan; Mudanya İlçesi, Çağrışan Mahallesi, kavşak düzenlemesine ilişkin 1/5000 ve 1/1000 ölçekli İmar Planı değişikliklerine yapılan askı itirazları ile ilgili yazısı,
27-İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı’nın, Bursa İli, Osmangazi İlçesi, Kükürtlü Mahallesi, 3864 ada, 1 parsele ilişkin Belediyemiz aleyhine açılan 2012/105 E. sayılı davada, Bursa 2. İdare Mahkemesi’nin, 18.12.2014 tarihli kararıyla dava konusu işlemlerin iptali kararı ile ilgili yazısı.

2/6

 

 


4-KOMİSYONLARDAN GELEN EVRAKLAR;

1-Plan ve Bütçe Komisyonu’nun, Nilüfer İlçesi, Badırga Mahallesi, 134, 135, 136, 137, 210, 3023, 3024, 3025, 3026, 3027, 3028, 3029, 3030, 3033, 3034, 3051, 3055, 3056, 3057, 3058, 3059, 3060, 3061, 3062, 3063, 3064, 3065, 3066, 3067, 3068, 3069, 3070, 3071, 3072, 3073, 3074, 3075, 3076, 3077, 3078, 3079, 3080, 3081, 3082, 3083, 3084, 3086, 3087, 3089, 3090, 3091, 3092, 3579, 3580 parsel sayılı taşınmazların kamulaştırılmak üzere Belediyemiz X. 5 Yıllık Kamulaştırma İmar Programının 2011-2015 yılı dilimine ek olarak alınması ile ilgili raporu,
2-Plan ve Bütçe Komisyonu’nun, Bursa İli, Orhaneli İlçesi, Gazipaşa Mahallesi, 29 ada, 83 ve 84 parsellerin Belediyemiz X. 5 Yıllık Kamulaştırma İmar Programının 2011-2015 yılı dilimine ek olarak alınması ile ilgili raporu,
3-Plan ve Bütçe Komisyonu’nun, İznik İlçesi, Yeşilcami Mahallesi, Lefke Kapı Mevkii, 96 ada, 14 sayılı parselin kamulaştırılmak üzere Belediyemiz X. 5 Yıllık Kamulaştırma İmar Programının 2011-2015 yılı dilimine ek olarak alınması ile ilgili raporu,
4-Plan ve Bütçe Komisyonu’nun, Harmancık Belediyesi’ne araç alınması ile ilgili raporu,
5-Plan ve Bütçe Komisyonu’nun, Kestel Belediyesi’ne araç alınması ile ilgili raporu,
6-Plan ve Bütçe Komisyonu’nun, Karacabey İlçesi, Sırabademler Mahallesi, 58 pafta, 281 ada, 1 nolu parselin kamulaştırılmak üzere Belediyemiz X. Beş Yıllık Kamulaştırma İmar Programının 2011-2015 yılı dilimine ek olarak alınması ile ilgili raporu,
7-Plan ve Bütçe Komisyonu’nun, Karacabey İlçesi, Selimiye Mahallesi, 130 ada, 6-7-8-9-10-11-12-13-14-15-16-17 ve 18 nolu özel mülkiyete haiz parsellerin kamulaştırılmak üzere Belediyemiz X. Beş Yıllık Kamulaştırma İmar Programının 2011-2015 yılı dilimine ek olarak alınması ile ilgili raporu,
8-Plan ve Bütçe Komisyonu’nun, Mudanya İlçesi, Akköy Mahallesi, 54 ada, 1 parselde cami çevresinde yer alan, Dini Tesis Alanı ve yolda kalan taşınmazların ve taşınmazlar üzerinde kalan bina, bina eklentileri ve ağaçların kamulaştırılmak üzere Belediyemiz X. 5 Yıllık Kamulaştırma İmar Programının 2011-2015 yılı dilimine ek olarak alınması ile ilgili raporu,
9-Plan ve Bütçe Komisyonu’nun, İznik Kuzey-Güney kesimi, Sur içi İmar Plan tadilatları ve İmar Planı revizyonları, Boyalıca, Elbeyli, Göllüce Mahalleleri’nin İmar Planı yapımı, İmar Planı Revizyonları Hali Hazır Haritaları ve Jeolojik-Jeofizik-Jeoteknik Etütlerinin yapılması için Bursa Büyükşehir Belediyesi’nden ödenek alınması ile ilgili raporu,
10-Plan ve Bütçe Komisyonu’nun, İznik İlçesi, Mansur Sokak’ın açılması için gerekli olan kamulaştırmaların Belediyemiz X. Beş Yıllık Kamulaştırma İmar Programının 2011-2015 yılı dilimine ek olarak alınması ile ilgili raporu,
11- Plan ve Bütçe Komisyonu’nun, İlçe Belediyelerde Hafriyat Döküm Sahası için Büyükşehir Belediyesi’nden izin alırken Hazine veya Mera vasıflı taşınmazlar için Kamu yararı da gözetilerek ücret alınmaması ile ilgili raporu,
12-Hukuk Komisyonu’nun, Büyükşehir Belediyesi’nin teşkilat yapısındaki değişikliklerden dolayı Daire Başkanlıklarının ve Başkanlığa direkt bağlı birimlerin Görev, Yetki ve Sorumluluk Esaslarına İlişkin Yönetmelikler ile ilgili raporu,
13-Ulaşım Komisyonu’nun, Bursa Büyükşehir Belediyesi Taksi-Dolmuş-Minibüs-Servis Araçları ve Özel Toplu Taşıma Araçları Yönetmeliği’nde değişiklik ve ilave yapılması ile ilgili raporu,
14-İmar ve Bayındırlık Komisyonu’nun, Osmangazi Belediyesi’ne ait 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı değişiklikleri ile ilgili raporu,
15-İmar ve Bayındırlık Komisyonu’nun, Yıldırım Belediyesi’ne ait 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı değişiklikleri ile ilgili raporu,
16-İmar ve Bayındırlık Komisyonu’nun, Nilüfer Belediyesi’ne ait 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı değişiklikleri ile ilgili raporu,
17-İmar ve Bayındırlık Komisyonu’nun, Mudanya Belediyesi’ne ait 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı değişiklikleri ile ilgili raporu,
18-İmar ve Bayındırlık Komisyonu’nun, Gemlik Belediyesi’ne ait 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı değişiklikleri ile ilgili raporu,
19-İmar ve Bayındırlık Komisyonu’nun, Kestel Belediyesi’ne ait 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı değişiklikleri ile ilgili raporu,
3/6

 

20-İmar ve Bayındırlık Komisyonu’nun, Gürsu Belediyesi’ne ait 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı değişiklikleri ile ilgili raporu,
21-İmar ve Bayındırlık Komisyonu’nun, İnegöl Belediyesi’ne ait 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı değişiklikleri ile ilgili raporu,
22-İmar ve Bayındırlık Komisyonu’nun, Yenişehir Belediyesi’ne ait 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı değişiklikleri ile ilgili raporu,
23-İmar ve Bayındırlık Komisyonu’nun, Orhangazi Belediyesi’ne ait 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı değişiklikleri ile ilgili raporu,
24-İmar ve Bayındırlık Komisyonu’nun, Orhaneli Belediyesi’ne ait 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı değişiklikleri ile ilgili raporu,
25-İmar ve Bayındırlık Komisyonu’nun, Keles Belediyesi’ne ait 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı değişiklikleri ile ilgili raporu,
26-İmar ve Bayındırlık Komisyonu’nun, Karacabey Belediyesi’ne ait 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı değişiklikleri ile ilgili raporu,
27-İmar ve Bayındırlık Komisyonu’nun, Osmangazi İlçesi, Alaşar Mahallesi, H22a21b3c-3d pafta, 4492 ada, 24 parselin "Tarımsal Depolama Alanı"na alınmasına ilişkin 1/5000 ölçekli Osmangazi Belediyesi Nazım İmar Planı değişikliği talebi ile ilgili raporu,
28-İmar ve Bayındırlık Komisyonu’nun, Osmangazi İlçesi, Gündoğdu Mahallesi, H22a08b pafta, 10191 ada, 55-56 parsellerin "Tarım ve Hayvancılık Tesis Alanı (Soğuk Hava Deposu)"na alınmasına ilişkin Kuzey Planlama Bölgesi 1/5000 ölçekli Osmangazi Belediyesi Nazım İmar Planı değişikliği talebi ile ilgili raporu,
29-İmar ve Bayındırlık Komisyonu’nun, Osmangazi İlçesi, Yenikent Mahallesi Gelişme Konut Alanları’nın yoğunluğunun 100 kişi/hektardan 250 kişi/hektara arttırılmasına ilişkin 1/5000 ölçekli Osmangazi Belediyesi Nazım İmar Planı değişikliği talebi ile ilgili raporu,
30-İmar ve Bayındırlık Komisyonu’nun, Osmangazi İlçesi, Alaşar Mahallesi, Yol Alanı ve Yeşil Alan düzenlenmesine ilişkin 1/5000 ölçekli Osmangazi Belediyesi Nazım İmar Planı değişikliği ile ilgili raporu,
31-İmar ve Bayındırlık Komisyonu’nun, Osmangazi İlçesi, Alaşar Mahallesi, 4476 ada, 27-32-33 parseller; 4477 ada, 1 parsel; 4478 ada, 12-13 parseller ve çevresinin "Konut Dışı Kentsel Çalışma Alanı"na alınmasına ilişkin 1/25000 ölçekli Merkez Planlama Bölgesi Nazım İmar Planı ve 1/5000 ölçekli Osmangazi Belediyesi Nazım İmar Planı değişikliği ile ilgili raporu,
32-İmar ve Bayındırlık Komisyonu’nun, Uludağ Yeni Teleferik Projesine ilişkin 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı değişikliği talebi ile ilgili raporu,
33-İmar ve Bayındırlık Komisyonu’nun, Osmangazi İlçesi, Ahmetpaşa Mahallesi, 5288 ada, 14 parselin ”Merkezi İş Alanı” olarak tanımlanmasına ilişkin 1/5000 ölçekli Osmangazi Nazım İmar Planı değişikliği ile ilgili raporu,
34-İmar ve Bayındırlık Komisyonu’nun, Bursa Valiliği’nin talebi doğrultusunda, Bursa İli, Osmangazi İlçesi, Ebuishak Mahallesi, 3956 ada, 1 Parselin “Yönetim Merkezi Alanı”na alınmasına ilişkin 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı değişikliği ile ilgili raporu,
35-İmar ve Bayındırlık Komisyonu’nun, Osmangazi İlçesi, Kırcaali Mahallesi, 3846 ada, 3 ve 5 parseller, 3855 ada, 11 parsel, 3847 ada, 2 ve 4 parsellere ilişkin Belediyemiz aleyhine açılan 2014/1385 E. sayılı davada, Bursa 3. İdare Mahkemesi’nin, 06.01.2015 tarihli kararıyla dava konusu işlemlerin yürütmesinin durdurulması kararı ile ilgili raporu,
36-İmar ve Bayındırlık Komisyonu’nun, Osmangazi İlçesi, Gaziakdemir Mahallesi, 3907 ada, 2 parsele ilişkin Belediyemiz aleyhine açılan 2014/1067 E. sayılı davada, Bursa 2. İdare Mahkemesi’nin 11.02.2015 tarihli kararıyla dava konusu işlemlerin yürütmesinin durdurulması kararı ile ilgili raporu,
37-İmar ve Bayındırlık Komisyonu’nun, 6306 sayılı Afet Riski Altındaki Alanların Dönüştürülmesi Hakkında Kanun kapsamında Riskli Alan ilan edilen Osmangazi İlçesi, Demirkapı Mahallesi, 1/5000 ve 1/1000 ölçekli imar planı ile ilgili raporu,
38-İmar ve Bayındırlık Komisyonu’nun, Osmangazi İlçesi, Uludağ Köyleri, Köy Yerleşik Alan sınırlarının belirlenmesi ile ilgili raporu,
39-İmar ve Bayındırlık Komisyonu’nun, Nilüfer İlçesi, Demirci Mahallesi, 3370 ada, 1 parselin “Özel Eğitim Tesis Alanı”na alınmasına ilişkin 1/5000 ölçekli Nilüfer Nazım İmar Planı değişikliği ile ilgili raporu,
40-İmar ve Bayındırlık Komisyonu’nun, Nilüfer İlçesi, Beşevler Mahallesi, 265/1, 297/1, 298/1-2, 299/1, 300/1, 301/1 parsellerde kentsel dönüşüm amaçlı hazırlanan 1/5000 ölçekli Nilüfer Nazım İmar Planı ve 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı değişikliği ile ilgili raporu,
4/6

 


41-İmar ve Bayındırlık Komisyonu’nun, Nilüfer İlçesi, Gümüştepe Mahallesi, 3812 ada, 3 parselin Ticaret Alanı’na alınmasına ilişkin 1/5000 ölçekli Nazım İmar Plan değişikliği ile ilgili raporu,
42-İmar ve Bayındırlık Komisyonu’nun, Nilüfer İlçesi, Gümüştepe Mahallesi, 3630 ada, 1 ve 2 parsellerin Yönetim Merkezleri Alanı’ndan Özel Kreş Alanı’na alınmasına dair 1/5000 ölçekli Nazım İmar Plan değişikliği talebi ile ilgili raporu,
43-İmar ve Bayındırlık Komisyonu’nun, Nilüfer İlçesi, Özlüce Mahallesi, 4400 ada, 7 - 8 parsellerin Özel Eğitim Tesis Alanı’na alınmasına dair 1/5000 ölçekli Nilüfer Nazım İmar Plan değişikliği ile ilgili raporu,
44-İmar ve Bayındırlık Komisyonu’nun, Nilüfer İlçesi, Hasanağa Mahallesi, 3868 parselin Tarımsal Niteliği Korunacak Alandan Konut ve Park Alanı’na alınmasına dair 1/25000 ve 1/5000 ölçekli Nazım İmar Plan değişikliği talebi ile ilgili raporu,
45-İmar ve Bayındırlık Komisyonu’nun, Nilüfer İlçesi, 19 Mayıs Mahallesi, 4504 – 4507 – 4508 – 4509 adalar ile çevresindeki tescil harici alanlarda Pazar Alanı, Belediye Hizmet Alanı, Sosyal Kültürel Tesis Alanı ve Park Alanları’nın düzenlenmesine ilişkin 1/5000 ölçekli Nilüfer Nazım İmar Plan değişikliği ile ilgili raporu,
46-İmar ve Bayındırlık Komisyonu’nun, Nilüfer İlçesi, Özlüce Mahallesi, 4563 ada, 8 parselin Konut Alanı’ndan Özel Sosyal Tesis Alanı’na alınmasına dair 1/5000 ölçekli Nazım İmar Plan değişikliği ile ilgili raporu,
47-İmar ve Bayındırlık Komisyonu’nun, Nilüfer ilçesi, Görükle – Kurtuluş Mahallesi 5755 ada, 1 parselin Terminal Alanı’ndan Sosyal – Kültürel Tesis Alanı’na alınmasına dair 1/5000 ölçekli Nazım İmar Plan değişikliği ile ilgili raporu,
48-İmar ve Bayındırlık Komisyonu’nun, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı’nın, 20.03.2014/4433 sayılı Bakanlık Makamı Oluru ile onaylanan Nilüfer İlçesi, Hasanağa Mahallesi’nde 44,40 ha’lık alanın “Hasanağa OSB Alanı” olarak belirlenmesine yönelik Batı Planlama Bölgesi 1/25000 ölçekli Çevre Düzeni Plan değişikliği ile ilgili raporu,
49-İmar ve Bayındırlık Komisyonu’nun, Büyükşehir Belediye Meclisi’nin, 22.01.2015 gün ve 105 sayılı Kararı ile onaylanan Nilüfer İlçesi, Kayapa Mahallesi, 6388 ada, 1 parsele ilişkin 1/25000 ölçekli Nazım İmar Plan değişikliği ve 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı’na askı itirazı ile ilgili raporu,
50-İmar ve Bayındırlık Komisyonu’nun, Büyükşehir Belediye Meclisi’nin, 22.01.2015 gün ve 104 sayılı Kararı ile onaylanan Nilüfer İlçesi, Özlüce Mahallesi, 2303 ada, 3 parsele ilişkin 1/5000 ölçekli Nazım İmar Plan değişikliğine askı itirazı ile ilgili raporu,
51-İmar ve Bayındırlık Komisyonu’nun, Nilüfer İlçesi, Çaylı Mahallesi’nde Çöp Döküm Alanı sınırlarının revize edilmesine ilişkin 1/25000 ve 1/5000 ölçekli Nazım İmar Plan değişikliği ile ilgili raporu,
52-İmar ve Bayındırlık Komisyonu’nun, Bursa 1. İdare Mahkemesi’nde 2013/141 E. sayı ile Nilüfer İlçesi, Ertuğrul Mahallesi, 974, 975, 976, 977, 980 ve 981 adalara ilişkin görülen davada ilgili Mahkemenin 10.11.2014 tarihli iptal kararı doğrultusunda 1/5000 ölçekli Nazım İmar Plan değişikliği ile ilgili raporu,
53-İmar ve Bayındırlık Komisyonu’nun, Orhangazi İlçesi, Camikebir Mahallesi, 376 ada, 5-41-68 nolu parsellere ilişkin 1/5000 ölçekli Orhangazi Revizyon Nazım İmar Planı değişikliği ile ilgili raporu,
54-İmar ve Bayındırlık Komisyonu’nun, Orhangazi İlçesi, Karsak Mahallesi, 1242 parselde “Katı Atık Tesisleri Kuzey Bölgesi Transfer İstasyonu” düzenlenmesi ile ilgili 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı askı itirazı ile ilgili raporu,
55-İmar ve Bayındırlık Komisyonu’nun, Mudanya İlçesi, Aydınpınar Mahallesi, H21b19b pafta, 110 ada, 144 ve 145 sayılı parsellere ilişkin 1/5000 ölçekli Güzelyalı Nazım İmar Planı değişikliği talebi ile ilgili raporu,
56-İmar ve Bayındırlık Komisyonu’nun, Mudanya İlçesi, Çepni Mahallesi, H21b12c pafta, 141 ada, 64 sayılı parsele ilişkin 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı ile ilgili raporu,
57-İmar ve Bayındırlık Komisyonu’nun, Mudanya İlçesi, Mürsel Mahallesi, H21b19d pafta, 555, 556 ve 557 sayılı parsellere ilişkin 1/5000 ölçekli Mudanya Nazım İmar Planı değişikliği talebi ile ilgili raporu,
58-İmar ve Bayındırlık Komisyonu’nun, Mudanya İlçesi, Göynüklü Mahallesi, H21b20d1b pafta, 1075 sayılı parsele ilişkin 1/25000 ve 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı değişikliği ile ilgili raporu,
59-İmar ve Bayındırlık Komisyonu’nun, Mudanya İlçesi, Halitpaşa Mahallesi, 1/25000 ve 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planları arasındaki yoğunluk uyuşmazlığının giderilmesi talebi ile ilgili raporu,
60-İmar ve Bayındırlık Komisyonu’nun, Mudanya İlçesi, Altıntaş Mahallesi, H21b14c3b, H21b15d4a pafta, 158 sayılı parsele ilişkin 1/5000 ölçekli Güzelyalı Nazım İmar Planı değişikliği ve 1/1000 ölçekli Güzelyalı Revizyon ve Uygulama İmar Planı değişikliği ile ilgili raporu,
5/6

 

61-İmar ve Bayındırlık Komisyonu’nun, Ulaşım Dairesi Başkanlığı’nın, 26.12.2014 tarih ve 223886 sayılı yazılarında belirtilen; Kültürpark Hafif Raylı Sistem İstasyonu ile Kuştepe-Yiğitali arası Teleferik Hattı Avan Projelerine ilişkin imar plan değişiklikleri yapılması talebi ile ilgili raporu,
62-İmar ve Bayındırlık Komisyonu’nun, Büyükşehir Belediye Meclisi’nin, 22.01.2015 gün ve 154 sayılı Kararı ile onaylanan Mustafakemalpaşa İlçesi, Kavaklı Mahallesi sınırları dahilinde bulunan Tatkavaklı Kavşak Düzenleme Alanı’na ilişkin 1/5000 ölçekli Tatkavaklı Revizyon Nazım İmar Planı değişikliğine yapılan askı itirazları ile ilgili raporu,
63-İmar ve Bayındırlık Komisyonu’nun, Bursa İli, İnegöl İlçesi, Akhisar Mahallesi, 1752 ada, 1, 2, 3 ve 106 ada, 102 nolu parsellerin üzerinden geçen doğalgaz boru hattı dikkate alınarak Konut Dışı Kentsel Çalışma Alanları’nın yeniden düzenlenmesine yönelik 1/5000 ölçekli İnegöl Revizyon+İlave Nazım İmar Planı değişikliği ile ilgili raporu,
64-İmar ve Bayındırlık Komisyonu’nun, Karacabey İlçesi, Sırabademler Mahallesi, 474 ada, 10 nolu parsele ilişkin 1/5000 ölçekli Karacabey Nazım İmar Planı değişikliği ile ilgili raporu,
65-İmar ve Bayındırlık Komisyonu’nun, Karacabey İlçesi, Sırabademler Mahallesi, 280 ada, 236-237 nolu parsellerin “Özel Sosyal Altyapı Alanı”na alınmasına ilişkin 1/5000 ölçekli Karacabey Nazım İmar Planı değişikliği ile ilgili raporu,
66-İmar ve Bayındırlık Komisyonu’nun, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı’nın, 07.02.2013 tarihli Oluru ile onaylanan “Bursa 2020 Yılı 1/100.000 ölçekli Bursa İl Çevre Düzeni Planı Hükümleri 3.25, 3.26, 3.27, 6.2.4 ve 6.2.5 maddelerinin değiştirilmesi”ne ilişkin Bursa 3. İdare Mahkemesi’nin, 24.12.2014 tarih, 2014/1369 sayılı “İptal” Kararı ile ilgili raporu,
67-İmar ve Bayındırlık Komisyonu’nun, Gemlik İlçesi, Hamidiye Mahallesi, 856 ada, 1-3-4 parsellerin Tali İş Merkezi ve Az Yoğunluklu Konut Alanı’na alınmasına ilişkin 1/5000 ölçekli Gemlik Nazım İmar Planı değişikliği ile ilgili raporu,
68-İmar ve Bayındırlık Komisyonu’nun, Gemlik ilçesi, Hamidiye Mahallesi, 554 ada, 238 parselin Belediye Hizmet Alanı’na alınmasına ait 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı değişikliğine ilişkin 19.03.2014 tarih ve 285 sayılı Bursa Büyükşehir Belediye Meclisi Kararı ile bu karara askı süresinde yapılan itirazların değerlendirildiği 19.06.2014 tarih ve 580 sayılı Kararı ile 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı değişikliğine ilişkin 12.05.2014 tarih ve 199 sayılı Gemlik Belediye Meclis Kararı ile bu kararın onayına dair Bursa Büyükşehir Belediye Meclisi’nin, 19.06.2014 tarih ve 580 sayılı Karar hakkında yürütmenin durdurulması kararı ile ilgili raporu,
69-İmar ve Bayındırlık Komisyonu’nun, Gemlik İlçesi, Umurbey Mahallesi, 155 ada 1-2-4-6-7 parseller Konut Alanı, Tali İş Merkezi, Yol ve Park Alanı 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı değişikliği askı itirazı ile ilgili raporu,
70-İmar ve Bayındırlık Komisyonu’nun, Gemlik İlçesi, Engürücük, Hisar ve Kurtul Mahalleleri Depolama, KDKÇA 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı değişikliği askı itirazı ile ilgili raporu,
71-İmar ve Bayındırlık Komisyonu’nun, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı’nın, 12.02.2015/2536 sayılı yazısında belirtilen Gemlik İlçesi, Askeri Veteriner Okulu ve Eğitim Merkezi Komutanlığı kullanımında olan alana yapılan 1/5000 ve 1/1000 ölçekli İmar Planı değişikliğine ilişkin Büyükşehir Belediyesi Meclisi tarafından yapılacak olan askı itirazı ile ilgili raporu,
72-İmar ve Bayındırlık Komisyonu’nun, Keles İlçesi, Yenice Mahallesi, 184 ada, 1 parselin Spor Tesisi Alanı’na alınmasına ilişkin 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı ve 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı ile ilgili raporu.

 Recep ALTEPE
Mak. Müh.
Büyükşehir Belediye Başkanı

16.04.2015 Tarihli Meclis Kararları

Meclis kararları henüz yayınlanmamıştır...

 
Büyükşehir Belediye Meclisi’nin, 16.04.2015 Perşembe günü saat 15.00’da Çırpan Mahallesi, Güçlü Sokak, No:2, Kat:5 Osmangazi/Bursa adresinde (Eski İl Genel Meclisi Toplantı Salonu) yaptığı 2014/2019 seçim döneminin 12 nci, 2 nci dönemin 4 üncü OLAĞAN toplantısının 1. Birleşiminde alınan Kararların Özetidir.

1-Okunan 19.03.2015 günlü OLAĞAN Meclis Toplantısının 1. Birleşimine ait Zaptın; Büyükşehir Belediye Meclisi’nin 20.02.2015 tarih ve 453 sayılı Meclis Kararının; “İnegöl İlçesi, Kemalpaşa Mahallesi, 216 ada, 71 sayılı parsel, Orhaniye Mahallesi, 1456 ada, 52 parsel, Osmaniye Mahallesi ve Süleymaniye Mahallesi’nde Özdilek Kavşağı ve Hikmet ŞAHİN Kavşağı arasındaki bölge, Cerrah Mahallesi Kent Parkı ve Alanyurt Kent Parkı alanlarının Belediyemize devrinin uygun olduğuna” ifadesinin “İnegöl İlçesi, Kemalpaşa Mahallesi, 216 ada, 71 sayılı parsel, Orhaniye Mahallesi, 1456 ada, 52 parsel, Osmaniye Mahallesi ve Süleymaniye Mahallesi’nde Özdilek Kavşağı ve Hikmet ŞAHİN Kavşağı arasındaki bölge, Cerrah Mahallesi Kent Parkı ve Alanyurt Kent Parkı alanlarının 10 yıl süre ile Belediyemize tahsisi” şeklinde değiştirilerek,
Büyükşehir Belediye Meclisi’nin, 19.03.2015 tarih ve 541 sayılı Meclis Kararının; “Kestel Belediyesi’nin, 02.02.2015 tarih ve 49 sayılı Kararının ‘Belediyesine iadesine’ ifadesinin ‘Komisyona iadesine’” şeklinde düzeltilerek,
Okunan 24.03.2015 günlü OLAĞAN Meclis Toplantısının 2. Birleşimine ait Zaptın aynen oybirliği ile kabulüne,

2-Encümen, Başkanlık Divanı ve İhtisas Komisyonları Üyelik Seçimi;
5 Kişilik Encümen Üyeliğine; Abdullah KARADAĞ, Ercan BARUTÇUOĞLU, Kadir KAHRAMAN, Yaşar KESKİN, Adnan ULUDAŞ,
9 kişiden oluşturulması kararlaştırılan, Plan ve Bütçe Komisyonu’na; Şükrü KÖSE, Zekai DÜNDAR, Fatih PULAT, Ayhan DADAK, Berat ERTOPUZ, Abdülkadir KARLIK, Ahmet YILDIZ, Akın POROY, Ercan ÖZEL,
9 kişiden oluşturulması kararlaştırılan, İmar ve Bayındırlık Komisyonu’na; Atilla ÖDÜNÇ, Oktay YILMAZ, Turgay YEL, Zehra SÖNMEZ, İsmail Hakkı KAVURMACI, Gülşen USLU, Gülten KAPICIOĞLU, Gizem ELMAS, Mahmut GÖK,
9 kişiden oluşturulması kararlaştırılan, Çevre ve Sağlık Komisyonu’na; Mihrimah KOCABIYIK, Haydar Ali ASLAN, Osman ŞAHİN, Sevil GÖKSEL ŞEN, İlhan KILIÇ, Mukaddes SERİM, Mustafa ÖZDEMİR, Pelin SEVGİ, Ayhan ÖNAL,
9 kişiden oluşturulması kararlaştırılan, Eğitim Kültür, Gençlik ve Spor Komisyonu’na; Ekrem ÇOHADAR, Cem Kürşad HASANOĞLU, Abdullah KARADAĞ, Nedim BAYRAM, Kadir KAHRAMAN, Hasan BUDAK, Hasan Sabri KABOĞLU, Metin UYANIK, İhsan BİLGİLİ,
9 kişiden oluşturulması kararlaştırılan, Ulaşım Komisyonu’na; Önder TANIR, Aydın ÇIKIKÇI, Asuman AKÇAY SAKALLI, Abdurrahman MANSUR, İsmail ÜLKER, Emir KANTUR, İlhami AYDIN, Lütfü GÜNENÇ, İsmail KARAMAN,
9 kişiden oluşturulması kararlaştırılan, Hukuk Komisyonu’na; Fatih CELEN, Bayram ŞAHİN, Süleyman CANDAR, Turgay PEKER, Ahmet YILDIZ, Atilla ÖDÜNÇ, Nihal GÖKTEN, Özgür AKSOY, Kenan ÇAKIR,
9 kişiden oluşturulması kararlaştırılan, Sosyal İşler ve Turizm Komisyonu’na; Bekir AYDIN, Mustafa ÖZDEMİR, Can KOKUDAL, Ramazan ASLAN, Hasan Hüseyin TEMEL, Selahattin KÜLCÜ, Mustafa IŞIK, Engin TAŞDEMİR, Sabri ZÜMRE,
5 kişiden oluşturulması kararlaştırılan, Kadın- Erkek Fırsat Eşitliği Komisyonu’na; Nihal GÖKTEN, Gülten KAPICIOĞLU, Emir KANTUR, Gamze KAYABAŞ, Hüsnü DOĞRUOĞLU,
9 kişiden oluşturulması kararlaştırılan, Engelliler Komisyonu’na; Mukaddes SERİM, Nedim BAYRAM, Cem Kürşad HASANOĞLU, Mihrimah KOCABIYIK, Ekrem ÇODAHADAR, Hasan Sabri KAPOĞLU, Nilgün BERK, Şerafeddin ATALAY, Avni Çimen ERİN,
9 kişiden oluşturulması kararlaştırılan, Tarım, Hayvancılık ve Orman Komisyonu’na; Ercan BARUTÇUOĞLU, Haydar Ali ASLAN, Murat AVİNÇ, Hasan Hüseyin TEMEL, Selahattin KÜLCÜ, Bayram ŞAHİN, Dündar KOYUTÜRK, Engin TAŞDEMİR, Mesut BEDEL,
9 kişiden oluşturulması kararlaştırılan, Doğal Afet ve Kentsel Dönüşüm Komisyonu’na; Nihal GÖKTEN, Fatih CELEN, İsmail ÜLKER, Oktay YILMAZ, Sevil Göksel ŞEN, Fatih PULAT, Hasan ERTÜRK, Recep ÇOHAN, Adnan AKIN seçilmişlerdir.

3-Başkanlık Makamı’nın, 2014 Yılı Faaliyet Raporu ile ilgili yazısının Büyükşehir Belediye Meclisi’nin, 21.04.2015 günü saat 17.00’da yapılacak OLAĞAN Toplantısının 2. Birleşiminde görüşülmesine,
4-Başkanlık Makamı’nın, Bursa Su ve Kanalizasyon İdaresi Yönetim Kurulu’nun, “Kadro Cetvelleri” hakkındaki kararı ile ilgili yazısının oybirliği ile kabulüne,
5-Başkanlık Makamı’nın, Bursa Su ve Kanalizasyon İdaresi Yönetim Kurulu’nun, “İbadethane Abonelikleri” hakkındaki kararı ile ilgili yazısının oybirliği ile kabulüne,
6-Başkanlık Makamı’nın, Bursa Su ve Kanalizasyon İdaresi Yönetim Kurulu’nun, “Teftiş Kurulu Başkanlığı Yönetmelik Taslağı” hakkındaki kararı ile ilgili yazısının Hukuk Komisyonu’na havalesine,
7-İnsan Kaynakları ve Eğitim Dairesi Başkanlığı’nın, Kosova ve Havalesi Kültür Dayanışma ve Yardımlaşma Derneği Üyelerinin 19-28 Mayıs 2015 tarihleri arasında “Kardeşlik Protokolü imzalamak” için Bosna-Hersek’e yurtdışı görevlendirme ile ilgili yazısının oybirliği ile kabulüne,
8-İnsan Kaynakları ve Eğitim Dairesi Başkanlığı’nın, 01-15 Mayıs 2015 tarihleri arasında Dubai’de düzenlenecek “Arabian Travel Market 2015 Fuarına” katılım için yurtdışı görevlendirme ile ilgili yazısının oybirliği ile kabulüne,
9-İnsan Kaynakları ve Eğitim Dairesi Başkanlığı’nın, Tambi CİMUK ve Menajeri Rüstem AVCI’nın 30 Nisan – 03 Mayıs 2015 tarihleri arasında İsvec Stocholm Şehri’nde düzenlenecek olan “IV Stockholm İnternational Music Competition – IV Stockholm Uluslararası Müzik Yarışmasına” katılım için yurtdışı görevlendirme ile ilgili yazısının oybirliği ile kabulüne,
10-İnsan Kaynakları ve Eğitim Dairesi Başkanlığı’nın, Kadro İptal/İhdas ile ilgili yazısının oybirliği ile kabulüne,
11-İnsan Kaynakları ve Eğitim Dairesi Başkanlığı’nın, Disiplin Amirleri Yönetmeliği ile ilgili yazısının Hukuk Komisyonu’na havalesine,
12-Kültür ve Turizm Dairesi Başkanlığı’nın, 6-10 Mayıs 2015 tarihleri arasında İtalya’nın Brescia Kentinde gerçekleştirilecek olan Avrupa Müse Akademisi “Heritage in Motion” (Görsel Miras) adlı kültürel yarışmaya katılım için yurtdışı görevlendirme ile ilgili yazısının oybirliği ile kabulüne,
13-Destek Hizmetleri Dairesi Başkanlığı’nın, 1 adet Renault Broadway marka aracın Giresun İli, Güce Belediye Başkanlığı’na bedelsiz devri ile ilgili yazısının oybirliği ile kabulüne,
14-İtfaiye Dairesi Başkanlığı’nın, Yangın afetine uğraması muhtemel olan sahaların belirlenmesi ile ilgili yazısının Doğal Afet ve Kentsel Dönüşüm Komisyonu’na havalesine,
15-Ulaşım Dairesi Başkanlığı’nın, “Davutdede İstasyonu” isminin “Yıldırım Davutdede İstasyonu” olarak değiştirilmesi ile ilgili yazısının Ulaşım Komisyonu’na havalesine,
16-Fen İşleri Dairesi Başkanlığı’nın, Bursa İli, Yıldırım İlçesi, Tayyareci Mehmet Ali Caddesi’nde cephe sağlıklaştırma projeleri ile ilgili yazısının Plan ve Bütçe Komisyonu’na havalesine,
17-Fen İşleri Dairesi Başkanlığı’nın, Bursa Büyükşehir sınırları dahilinde Uygunsuzlukların Düzeltilmesi ve Kent Estetiği Çalışmaları ile ilgili yazısının Plan ve Bütçe Komisyonu’na havalesine,
18-Emlak ve İstimlak Dairesi Başkanlığı’nın, Bursa İli, Mustafakemalpaşa İlçesi, Bük Mahallesi, 1 pafta, 210 parsel sayılı ve 775,00 m2 yüzölçümlü taşınmazın Yoncaağaç Mahallesi sakinlerinin ihtiyaçlarını karşılamak üzere Mezarlık Alanı’na katılması ve bahse konu parselin Belediyemiz adına hibe edilmesi ile ilgili yazısının oybirliği ile kabulüne,
19-Emlak ve İstimlak Dairesi Başkanlığı’nın, Mülkiyeti Belediyemize ait, Bursa İli, Osmangazi İlçesi, Gülbahçe Mahallesi, 1349 ada, 1 parsel sayılı ve (122.19 m2) yüzölçümlü taşınmazın Osmangazi Belediyesine bedelsiz devri ile ilgili yazısının Plan ve Bütçe Komisyonu’na havalesine,
20-Emlak ve İstimlak Dairesi Başkanlığı’nın, Gemlik İlçesi, Orhaniye Mahallesi, 342 ada, 42 parsel ile ilgili yazısının Plan ve Bütçe - Hukuk Komisyonlarına müştereken havalesine,
21-Emlak ve İstimlak Dairesi Başkanlığı’nın, Gemlik İlçesi, Büyükkumla Mahallesi, 1705 ve 1871 parsel sayılı taşınmazların kamulaştırılmak üzere Belediyemiz X. Beş Yıllık Kamulaştırma İmar Programının 2011-2015 yılı dilimine ek olarak alınması ile ilgili yazısının Plan ve Bütçe Komisyonu’na havalesine,
22-İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı’nın, 1/25000 ölçekli Nazım İmar Planı, 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı ve 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı plan değişiklik talepleri ile ilgili yazısının İmar ve Bayındırlık Komisyonu’na havalesine,
23-İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı’nın, Osmangazi İlçesi, Yunuseli Mahallesi, 6592 ada, 2 ve 3 parsellerin “Tali İş Merkezi” olmasına ilişkin Bursa Büyükşehir Belediye Meclisi’nin, 20.09.2012 tarih ve 915 sayılı kararı ile onaylı 1/5000 ölçekli Osmangazi Nazım İmar Plan değişikliği hakkında Bursa 3. İdare Mahkemesi’nin, 2013/303 E., 2014/1427 K. ve 30.12.2014 tarihli ilamı ile “İptal” Kararı ile ilgili yazısının İmar ve Bayındırlık – Hukuk Komisyonlarına müştereken havalesine,
24-İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı’nın, Osmangazi İlçesi, Yunuseli Mahallesi, 7520 ada, 1-2-3 parseller, 7521 ada 1-2 parsellerin “250 kişi/ha Yoğunluklu Öneri Konut Alanı, Spor Tesisleri Alanı, Sağlık Tesisleri Alanı, İlköğretim Tesisleri Alanı, Otopark Alanı ve Parklar ve Dinlenme Alanı” olmasına ilişkin Bursa Büyükşehir Belediye Meclisi’nin, 19.12.2013 tarih ve 1356 sayılı kararı ile onaylı 1/5000 ölçekli Osmangazi Nazım İmar Plan değişikliği hakkında Bursa 1. İdare Mahkemesi’nin, 2013/536 E., 2014/1375 K. ve 19.12.2014 tarihli ilamı ile “İptal” Kararı ile ilgili yazısının İmar ve Bayındırlık – Hukuk Komisyonlarına müştereken havalesine,
25-İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı’nın, Bursa Organize Sanayi Bölgesi Geçit Mahallesi Su Üretim Tesisi (Geçit Mahallesi, 6332 ada, 303-304-305-306-308-309-333-336-337-339-342-350-365-366-367 Parsellerin bir kısmı ile 310-311-312-313-314-315-316-317-318-319-320-334-335-338-343-344-345-346-347-351-363-368-369-370-371-372-373-374-39 parsellerin tamamı) ile Emek Mahallesi Su Deposu ( Emek Adnan Menderes Mahallesi, 470 ada, 19 parsel) Alanı’nın OSB sınırlarına dahil edilmesine ilişkin 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı değişiklikleri ile ilgili yazısının İmar ve Bayındırlık Komisyonu’na havalesine,
26-İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı’nın, Bursa 1. İdare Mahkemesi’nin, 2014/360 Esas sayı ile Belediyemiz aleyhine açılan davada Nilüfer İlçesi, Başköy – Büyükbalıklı Mahallelerinde muhtelif Konut Dışı Kentsel Çalışma Alanlarına ilişkin Bursa Büyükşehir Belediye Meclisi’nin, 21.11.2013/1246 sayılı kararı ile onaylı 1/5000 ölçekli Nazım İmar Plan değişikliği hakkında ilgili Mahkemenin 19.12.2014 tarihli iptal kararı ile ilgili yazısının İmar ve Bayındırlık – Hukuk Komisyonlarına müştereken havalesine,
27-İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı’nın, Büyükşehir Belediye Meclisi’nin, 15.07.2010 gün ve 622 sayılı kararı ile onaylanan Samanlı Bağlantı Yolu 1/25000-1/5000-1/1000 ölçekli İmar Plan değişikliklerine ilişkin, Bursa 3. İdare Mahkemesi’nin, 2013/871 E. ve 06.01.2015 tarihli “…dava konusu işlemlerin Samanlı Bağlantı Yolunun çevre yolu ile kesişiminde oluşan kavşağa ilişkin kısmının iptaline, diğer kısımlarına yönelik davanın reddine,…” kararı ile ilgili yazısının İmar ve Bayındırlık Komisyonu’na havalesine,
28-İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı’nın, Bursa Büyükşehir Belediye Meclisi’nin, 20.02.2015 tarih ve 372 sayılı kararı ile onaylanan; Mudanya İlçesi, Çağrışan Mahallesi, kavşak düzenlemesine ilişkin 1/5000 ve 1/1000 ölçekli İmar Planı değişikliklerine yapılan askı itirazları ile ilgili yazısının İmar ve Bayındırlık Komisyonu’na havalesine,
29-İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı’nın, Bursa İli, Osmangazi İlçesi, Kükürtlü Mahallesi, 3864 ada, 1 parsele ilişkin Belediyemiz aleyhine açılan 2012/105 E. sayılı davada, Bursa 2. İdare Mahkemesi’nin, 18.12.2014 tarihli kararıyla dava konusu işlemlerin iptali kararı ile ilgili yazısının İmar ve Bayındırlık Komisyonu’na havalesine,
30-Plan ve Bütçe Komisyonu’nun, Nilüfer İlçesi, Badırga Mahallesi, 134, 135, 136, 137, 210, 3023, 3024, 3025, 3026, 3027, 3028, 3029, 3030, 3033, 3034, 3051, 3055, 3056, 3057, 3058, 3059, 3060, 3061, 3062, 3063, 3064, 3065, 3066, 3067, 3068, 3069, 3070, 3071, 3072, 3073, 3074, 3075, 3076, 3077, 3078, 3079, 3080, 3081, 3082, 3083, 3084, 3086, 3087, 3089, 3090, 3091, 3092, 3579, 3580 parsel sayılı taşınmazların kamulaştırılmak üzere Belediyemiz X. 5 Yıllık Kamulaştırma İmar Programının 2011-2015 yılı dilimine ek olarak alınması ile ilgili raporunun oyçokluğu (CHP; Gamze KAYABAŞ, Şerafeddin ATALAY, Nilgün BERK, Turgay ERDEM, Pelin SEVGİ, Gizem ELMAS, Lütfü GÜNENÇ, Özgür AKSOY, Hasan ERTÜRK, Metin UYANIK, Akın POROY, Erdal AKTUĞ, Engin TAŞDEMİR, Dündar KOYUTÜRK 14 red – 70 kabul) ile kabulüne,
31-Plan ve Bütçe Komisyonu’nun, Bursa İli, Orhaneli İlçesi, Gazipaşa Mahallesi, 29 ada, 83 ve 84 parsellerin Belediyemiz X. 5 Yıllık Kamulaştırma İmar Programının 2011-2015 yılı dilimine ek olarak alınması ile ilgili raporunun; “Bursa İli, Orhaneli İlçesi, Gazipaşa Mahallesi, 190-191-192-193-194-195 parsellerin 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu’nun 22/e maddesine göre doğrudan temin yöntemiyle satın alınması ve bu konuda gerekli işlemleri yerine getirmek amacıyla Büyükşehir Belediye Başkanı’na ve Encümeni’ne yetki verilmesi” şeklinde ilavesiyle oybirliği ile kabulüne,
32-Plan ve Bütçe Komisyonu’nun, İznik İlçesi, Yeşilcami Mahallesi, Lefke Kapı Mevkii, 96 ada, 14 sayılı parselin kamulaştırılmak üzere Belediyemiz X. 5 Yıllık Kamulaştırma İmar Programının 2011-2015 yılı dilimine ek olarak alınması ile ilgili raporunun oybirliği ile kabulüne,
33-Plan ve Bütçe Komisyonu’nun, Harmancık Belediyesi’ne araç alınması ile ilgili raporunun oybirliği ile kabulüne,
34-Plan ve Bütçe Komisyonu’nun, Kestel Belediyesi’ne araç alınması ile ilgili raporunun oybirliği ile kabulüne,
35-Plan ve Bütçe Komisyonu’nun, Karacabey İlçesi, Sırabademler Mahallesi, 58 pafta, 281 ada, 1 nolu parselin kamulaştırılmak üzere Belediyemiz X. Beş Yıllık Kamulaştırma İmar Programının 2011-2015 yılı dilimine ek olarak alınması ile ilgili raporunun oybirliği ile kabulüne,
36-Plan ve Bütçe Komisyonu’nun, Karacabey İlçesi, Selimiye Mahallesi, 130 ada, 6-7-8-9-10-11-12-13-14-15-16-17 ve 18 nolu özel mülkiyete haiz parsellerin kamulaştırılmak üzere Belediyemiz X. Beş Yıllık Kamulaştırma İmar Programının 2011-2015 yılı dilimine ek olarak alınması ile ilgili raporunun oybirliği ile kabulüne,
37-Plan ve Bütçe Komisyonu’nun, Mudanya İlçesi, Akköy Mahallesi, 54 ada, 1 parselde cami çevresinde yer alan, Dini Tesis Alanı ve yolda kalan taşınmazların ve taşınmazlar üzerinde kalan bina, bina eklentileri ve ağaçların kamulaştırılmak üzere Belediyemiz X. 5 Yıllık Kamulaştırma İmar Programının 2011-2015 yılı dilimine ek olarak alınması ile ilgili raporunun oybirliği ile kabulüne,
38-Plan ve Bütçe Komisyonu’nun, İznik Kuzey-Güney kesim

16.04.2015 Tarihli Meclis