MECLİS TOPLANTILARI

19.03.2015 Tarihli Meclis Gündemi

GÜNDEM : Büyükşehir Belediye Meclisi’nin, 19 MART 2015 Perşembe günü saat 15.00’da Çırpan Mahallesi, Güçlü Sokak, No:2, Kat:5 Osmangazi/Bursa adresinde (Eski İl Genel Meclisi Toplantı Salonu) yapacağı 2014/2019 seçim döneminin 11 inci, 2 nci dönemin 3 üncü OLAĞAN toplantısının 1. birleşimine ait gündemdir.

 

G Ü N D E M :

1-GEÇEN TOPLANTI ZAPTI;

2-DAİRELERİN MECLİSE HAVALELİ TEKLİFLERİ;

1-İnsan Kaynakları ve Eğitim Dairesi Başkanlığı’nın, Sözleşmeli Personel Ücret Tespiti ile ilgili yazısı,
2-İnsan Kaynakları ve Eğitim Dairesi Başkanlığı’nın, Bursa Mehter Takımı Ekibinin 08-25 Mayıs 2015 tarihleri arasında Fransa’nın Lyon Kenti’nde ve İngiltere’nin Londra Kenti’nde düzenlenecek olan “Türk Kültür Festivali”na katılım için yurtdışı görevlendirme ile ilgili yazısı,
3-Mali Hizmetler Dairesi Başkanlığı’nın, Aktarma yapılması ile ilgili yazısı,
4-Mali Hizmetler Dairesi Başkanlığı’nın, Büyükşehir Belediyesi’nin teşkilat yapısındaki değişikliklerden dolayı Daire Başkanlıklarının ve Başkanlığa direkt bağlı birimlerin Görev, Yetki ve Sorumluk Esaslarına ilişkin Yönetmelikler ile ilgili yazısı,
5-Sahil Hizmetleri Dairesi Başkanlığı’nın, Sahil Hizmetleri Şube Müdürlüğü’nde kullanılmak üzere 3 adet araç satın alınması ile ilgili yazısı,
6-Destek Hizmetleri Dairesi Başkanlığı’nın, 1 adet Arazöz aracın İznik Belediye Başkanlığı’na bedelsiz devri ile ilgili yazısı,
7-Ulaşım Dairesi Başkanlığı’nın, Ana Arterler ile ilgili yazısı,
8-Çevre Koruma ve Kontrol Dairesi Başkanlığı’nın, Evsel Katı Atık Tarifeleri’nin yeniden değerlendirilmesi ile ilgili yazısı,
9-Yol Yapım Bakım ve Onarım Dairesi Başkanlığı’nın, yol yapım, bakım, onarım, temizlik ve karla mücadele işlerinde kullanılmak üzere araç ve iş makinesi alınması ile ilgili yazısı,
10-İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı’nın, 1/25000 ölçekli Nazım İmar Planı, 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı ve 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı plan değişiklik talepleri ile ilgili yazısı,
11-İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı’nın, Yenişehir İlçesi, 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı değişikliği talebi ile ilgili yazısı,
12-İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı’nın, Yıldırım İlçesi, 75.Yıl Mahallesi, 4224 ada, 129 parseli kapsayan Orman Kadastrosundaki alanlara ilişkin Büyükşehir Belediye Meclisi’nin, 17.07.2008 gün ve 486 sayılı 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı’na karşı Orman Genel Müdürlüğü’ne izafeten Bursa Orman İşletme Müdürlüğü tarafından açılan davada, Bursa 3. İdare Mahkemesi’nin, 2014/1322 E. sayılı “Yürütme Durdurma” Kararı ile ilgili yazısı,
13-İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı’nın, Yıldırım İlçesi, Mollaarap Mahallesi’ndeki koordinatları belirtilen alanları kapsayan Orman Kadastrosundaki alanlara ilişkin Büyükşehir Belediye Meclisi’nin, 17.07.2008 gün ve 486 sayılı 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı’na karşı Orman Genel Müdürlüğü’ne izafeten Bursa Orman İşletme Müdürlüğü tarafından açılan davada, Bursa 3. İdare Mahkemesi’nin, 2014/1320 E. sayılı “Yürütme Durdurma” Kararı ile ilgili yazısı,
1/7

 


14-İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı’nın, Yıldırım İlçesi, Kaplıkaya Mahallesi’ndeki koordinatları belirtilen alanları kapsayan Orman Kadastrosundaki alanlara ilişkin Büyükşehir Belediye Meclisi’nin. 17.07.2008 gün ve 486 sayılı 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı’na karşı Orman Genel Müdürlüğü’ne izafeten Bursa Orman İşletme Müdürlüğü tarafından açılan davada, Bursa 3. İdare Mahkemesi’nin, 2014/1321 E. sayılı “Yürütme Durdurma” Kararı ile ilgili yazısı,
15-İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı’nın, Osmangazi İlçesi, Yunuseli Mahallesi, 6592 ada, 2 ve 3 parsellerin “Diğer Ticaret Alanı” olmasına ilişkin Bursa Büyükşehir Belediye Meclisi’nin, 20.09.2012 tarih ve 914 sayılı Kararı ile onaylı 1/25000 ölçekli Osmangazi Nazım İmar Plan değişikliği hakkında Bursa 3. İdare Mahkemesi’nin, 2013/304 E., 2014/1356 K. ve 22.12.2014 tarihli ilamı ile “İptal” Kararı ile ilgili yazısı,
16-İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı’nın, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı’nın, 07.02.2013 tarihli Olur’u ile onaylanan “Bursa 2020 Yılı 1/100.000 ölçekli Bursa İl Çevre Düzeni Planı Hükümleri 3.25, 3.26, 3.27, 6.2.4 ve 6.2.5 maddelerinin değiştirilmesi”ne ilişkin Bursa 3. İdare Mahkemesi’nin, 24.12.2014 tarih, 2014/1369 sayılı “İptal” Kararı ile ilgili yazısı,
17-İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı’nın, Bursa İli, Osmangazi İlçesi, Kırcaali Mahallesi, 3846 ada, 3 ve 5 parseller, 3855 ada, 11 parsel, 3847 ada, 2 ve 4 parsellere ilişkin Belediyemiz aleyhine açılan 2014/1385 E. sayılı davada, Bursa 3. İdare Mahkemesi’nin, 06.01.2015 tarihli Kararıyla dava konusu işlemlerin Yürütmesinin Durdurulması Kararı ile ilgili yazısı,
18-İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı’nın, Bursa 1. İdare Mahkemesi’nde 2013/141 Esas No ile Belediyemiz aleyhine açılan davada Nilüfer İlçesi, Ertuğrul Mahallesi, 974, 975, 976, 977, 980 ve 981 adalara ilişkin Bursa Büyükşehir Belediye Meclisi’nin, 21.06.2012/636 sayılı Kararı ile onaylı 1/5000 ölçekli Nazım İmar Plan değişikliği ve Bursa Büyükşehir Belediye Meclisi’nin, 18.10.2012/1030 sayılı Kararı ile onaylı 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Plan değişikliği hakkında ilgili Mahkemenin 10.11.2014 tarihinde İptal Kararı ile ilgili yazısı,
19-İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı’nın, Bursa 2. İdare Mahkemesi’nde 2014/506, 2014/507, 2014/508 Esas no ile Belediyemiz aleyhine açılan davalarda Büyükşehir Belediye Meclisi’nin 16.10.2008 gün ve 703 sayılı Kararı ile onaylanan 1/25000 ölçekli Batı Planlama Bölgesi Nazım İmar Planı’nın Kayapa Mahallesinde orman sayılan muhtelif kısımları hakkında ilgili mahkemenin 18.12.2014 tarihinde İptal Kararı ile ilgili yazısı,
20-İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı’nın, Bursa 2. İdare Mahkemesi’nde 2014/521 Esas No ile Belediyemiz aleyhine açılan davada Büyükşehir Belediye Meclisi’nin, 16.10.2008 gün ve 703 sayılı Kararı ile onaylanan 1/25000 ölçekli Batı Planlama Bölgesi Nazım İmar Planı’nın Hasanağa Mahallesi’nde Orman sayılan muhtelif kısımları hakkında ilgili Mahkemenin 30.01.2015 tarihinde İptal Kararı ile ilgili yazısı,
21-İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı’nın, Bursa 2. İdare Mahkemesi’nde 2014/515, 2014/516, 2014/517 Esas No ile Belediyemiz aleyhine açılan davalarda Büyükşehir Belediye Meclisi’nin, 16.10.2008 gün ve 703 sayılı Kararı ile onaylanan 1/25000 ölçekli Batı Planlama Bölgesi Nazım İmar Planı’nın Badırga, Çatalağıl ve Çaylı Mahalleleri’nde Orman sayılan muhtelif kısımları hakkında ilgili Mahkemenin 04.12.2014 tarihinde İptal Kararı ile ilgili yazısı,
22-İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı’nın, Bursa Büyükşehir Belediye Meclisi’nin, 22.01.2015 tarih ve 100 sayılı Kararı ile onaylanan Nilüfer İlçesi, Doğanköy Mahallesi, 21 parsele ilişkin 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı’na askı itirazı ile ilgili yazısı,
23-İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı’nın, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı’nın, 30.12.2014 tarih ve 21042 sayılı yazısı ile, Mülga Bursa İl Özel İdaresi İl Genel Meclisi Kararı ile onaylanmış olan çeşitli Köy Yerleşik Alan Sınırlarının Plansız Alanlar İmar Yönetmeliği’nin ilgili hükümleri ile çelişkili olduğu belirtilerek, “Konut Dışı Kentsel Çalışma Alanları” ve “Kentsel Çalışma Alanları” plan Kararı olup Köy Yerleşik Alan Sınır tespiti ile bu kullanımların getirilemeyeceği görüşünün Büyükşehir Belediye Meclisi’nce değerlendirilmesi ile ilgili yazısı,
24-İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı’nın, Bursa Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu Müdürlüğü’nün, 28.01.2015 tarih ve 0285 sayılı yazısı doğrultusunda; 3. Derece Arkeolojik Sit Alanı olarak tescil edilen Bursa İli, Aydınpınar Mahallesi, H21b19b4a pafta, 110 ada, 33, 15, 14, 25, 43, 44, 45, 46 ve 47 sayılı parsellerde sit sınırının planlara işlenmesine ilişkin Nazım İmar Planı değişikliği ile ilgili yazısı,


2/7

 

25-İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı’nın, Gemlik İlçesi, Hamidiye Mahallesi, 554 ada, 238 parselin Belediye Hizmet Alanı’na alınmasına ait 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı değişikliğine ilişkin 19.03.2014 tarih ve 285 sayılı Bursa Büyükşehir Belediye Meclisi Kararı ile bu karara askı süresinde yapılan itirazların değerlendirildiği 19.06.2014 tarih ve 580 sayılı Kararı ile 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı değişikliğine ilişkin 12.05.2014 tarih ve 199 sayılı Gemlik Belediye Meclis Kararı ile bu kararın onayına dair Bursa Büyükşehir Belediye Meclisi’nin, 19.06.2014 tarih ve 580 sayılı Karar Bursa 2. İdare Mahkemesi’nin, 2014/1142 Esas Nolu Kararı ile Yürütmenin Durdurulması Kararı ile ilgili yazısı,
26-İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı’nın, Bursa Büyükşehir Belediye Meclisi’nin, 03.12.2013 tarih ve 1312 sayılı Kararı ile onaylanan 1/5000 ölçekli Osmangazi Nazım İmar Planı değişikliği, 1/1000 ölçekli Stadyum Caddesi Koruma Amaçlı İmar Planı’nın Yürütmesinin Durdurulması Kararı ile ilgili yazısı.

3-KOMİSYONLARDAN GELEN EVRAKLAR;

1-Plan ve Bütçe Komisyonu’nun, Yıldırım İlçesi, Hacıseyfettin Mahallesi, 2744 ada, 3 parselde yer alan Sivil Mimari olan tescilli yapının kamulaştırılmak üzere Belediyemiz X. Beş Yıllık Kamulaştırma İmar Programının 2011-2015 yılı dilimine ek olarak alınması ile ilgili raporu,
2-Plan ve Bütçe Komisyonu’nun, Yıldırım İlçesi, Hacıseyfettin Mahallesi’nde yer alan “Açık Otopark Alanı”nda kalan, 2765 ada, 14 sayılı taşınmazın ve bu taşınmazlar üzerinde kalan bina, bina eklentileri ve ağaçların kamulaştırılmak üzere Belediyemiz X. Beş Yıllık Kamulaştırma İmar Programının 2011-2015 yılı dilimine ek olarak alınması ile ilgili raporu,
3-Plan ve Bütçe Komisyonu’nun, Yıldırım İlçesi, Hacıseyfettin Mahallesi, Hacıseyfettin Camii çevresinde yer alan “Dini Tesis ve Park Alanı”nda kalan taşınmazların ve bu taşınmazlar üzerinde kalan bina, bina eklentileri ve ağaçların kamulaştırılmak üzere Belediyemiz X. Beş Yıllık Kamulaştırma İmar Programının 2011-2015 yılı dilimine ek olarak alınması ile ilgili raporu,
4-Plan ve Bütçe Komisyonu’nun, Osmangazi İlçesi, Fatih Mahallesi, Fatih Merkez Camii çevresinde yer alan “Dini Tesis ve Park Alanı”nda kalan taşınmazın ve bu taşınmazlar üzerinde kalan bina, bina eklentileri ve ağaçların kamulaştırılmak üzere Belediyemiz X. Beş Yıllık Kamulaştırma İmar Programının 2011-2015 yılı dilimine ek olarak alınması ile ilgili raporu,
5-Plan ve Bütçe Komisyonu’nun, Bursa İli, Osmangazi İlçesi, Kükürtlü Mahallesi, 3920 ada, 3 parsel sayılı ve 59,44 m2 yüzölçümlü taşınmazın Vakıflar Genel Müdürlüğü adına bedelsiz devri ile ilgili raporu,
6-Plan ve Bütçe Komisyonu’nun, Doğanbey Kentsel Dönüşüm Zemin Altı Otoparkının BURBAK’a tahsisi ile ilgili raporu,
7-Plan ve Bütçe Komisyonu’nun, Bursa İli, Kestel İlçesi, Bursa Caddesi, Cephe Sağlıklaştırma Projesi ile ilgili raporu,
8-Plan ve Bütçe Komisyonu’nun, Gürsu Kavşağı Cephe Sağlıklaştırma Projesi ile ilgili raporu,
9-Plan ve Bütçe Komisyonu’nun, Gürsu İlçesi’nde MOBESE Sistemi kurulması ile ilgili raporu,
10-Plan ve Bütçe Komisyonu’nun, Orhangazi Belediyesi’ne 2 adet cenaze nakil aracı alınması ile ilgili raporu,
11-Plan ve Bütçe Komisyonu’nun, Yenişehir Belediyesi’ne araç alınması ile ilgili raporu,
12-Plan ve Bütçe Komisyonu’nun, Nilüfer Belediyesi’ne 2 adet otobüs alınması ile ilgili raporu,
13-Plan ve Bütçe Komisyonu’nun, Bursa Büyükşehir Belediyesi’nin Hafriyat Ruhsatı almış Döküm Sahalarında İlçe Belediyelerinin ücretsiz faydalanabilmesi ile ilgili raporu,
14-Plan ve Bütçe Komisyonu’nun, Atatürk Kent Ormanı’nın yeni imalatlar ve mevcut Donatı Alanları’nın iyileştirilmelerinin, Yeşil Alanları’nın bakımı, güvenliği, temizliğinin sağlanması, Sosyal Donatı Alanı dışında kalan yerlerin elektrik, su giderlerinin Belediyemizce karşılanması koşuluyla Sosyal Tesis olarak işletilmesinin BURFAŞ’a tahsis edilmesi ile ilgili raporu,
15-Çevre ve Sağlık – Plan ve Bütçe Komisyonları’nın, Kirletici Sektöre göre Atıksu Tarifesi oluşturulması ile ilgili müşterek raporu,
16-Ulaşım Komisyonu’nun, Bursa Büyükşehir Belediyesi Taksi-Dolmuş-Minibüs-Servis Araçları ve Özel Toplu Taşıma Araçları Yönetmeliğinde değişiklik yapılması ile ilgili raporu,
17-Doğal Afet ve Kentsel Dönüşüm-İmar ve Bayındırlık Komisyonları’nın, Gemlik Kentsel Dönüşüm ve Gelişim Proje Alanı’nda, Gemlik Sağlık Tesis Alanı ve Çevresi Uygulama İmar Planı hükümlerinin düzenlenmesi ile ilgili müşterek raporu,
18-İmar ve Bayındırlık Komisyonu’nun, Osmangazi Belediyesi’ne ait 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı değişiklikleri ile ilgili raporu,
3/7


19-İmar ve Bayındırlık Komisyonu’nun, Nilüfer Belediyesi’ne ait 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı değişiklikleri ile ilgili raporu,
20-İmar ve Bayındırlık Komisyonu’nun, Yıldırım Belediyesi’ne ait 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı değişiklikleri ile ilgili raporu,
21-İmar ve Bayındırlık Komisyonu’nun, Gürsu Belediyesi’ne ait 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı değişiklikleri ile ilgili raporu,
22-İmar ve Bayındırlık Komisyonu’nun, İnegöl Belediyesi’ne ait 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı değişiklikleri ile ilgili raporu,
23-İmar ve Bayındırlık Komisyonu’nun, Mudanya Belediyesi’ne ait 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı değişiklikleri ile ilgili raporu,
24-İmar ve Bayındırlık Komisyonu’nun, Kestel Belediyesi’ne ait 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı değişiklikleri ile ilgili raporu,
25-İmar ve Bayındırlık Komisyonu’nun, Gemlik Belediyesi’ne ait 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı değişiklikleri ile ilgili raporu,
26-İmar ve Bayındırlık Komisyonu’nun, Mustafakemalpaşa Belediyesi’ne ait 1/1000 Ölçekli İmar Planı değişiklikleri ile ilgili raporu,
27-İmar ve Bayındırlık Komisyonu’nun, Karacabey Belediyesi’ne ait 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı değişiklikleri ile ilgili raporu,
28-İmar ve Bayındırlık Komisyonu’nun, Orhangazi Belediyesi’ne ait 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı değişiklikleri ile ilgili raporu,
29-İmar ve Bayındırlık Komisyonu’nun, Harmancık Belediyesine ait 1/1000 ölçekli İmar Planı değişiklikleri ile ilgili raporu,
30-İmar ve Bayındırlık Komisyonu’nun, Nilüfer İlçesi, Görükle, 5338, 5339, 5340 adalar ile 5296 ada, 1 parselde Belediye Hizmet Alanı, Park Alanı, Otopark Alanı düzenlenmesine dair 1/5000 ölçekli Görükle Nazım İmar Planı değişikliği ile ilgili raporu,
31-İmar ve Bayındırlık Komisyonu’nun, Nilüfer İlçesi, Görükle Mahallesi, 5541 ada, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 parsellerin Konut Alanı’ndan Ticaret Alanı’na alınmasına dair 1/5000 ölçekli Görükle Nazım İmar Plan değişikliği ile ilgili raporu,
32-İmar ve Bayındırlık Komisyonu’nun, Nilüfer İlçesi, Özlüce Mahallesi, 4490 ada, 1 parselin Sağlık Alanı’ndan Özel Sağlık Alanı’na alınmasına dair 1/5000 ölçekli Nilüfer Nazım İmar Plan değişikliği ile ilgili raporu,
33-İmar ve Bayındırlık Komisyonu’nun, Nilüfer İlçesi, Yolçatı Mahallesi’nde 1/5000 ölçekli Nazım İmar Plan değişikliği talebi ile ilgili raporu,
34-İmar ve Bayındırlık Komisyonu’nun, Orman Genel Müdürlüğünce Bursa İdare Mahkemesi’nde 2014/647, 2014/642, 2014/641, 2014/637, 2014/521 Esas No ile açılan davalarda alınan “Yürütme Durdurma” ve “iptal” kararları doğrultusunda 1/25000 ölçekli Nazım İmar Plan değişikliği ile ilgili raporu,
35-İmar ve Bayındırlık Komisyonu’nun, Nilüfer İlçesi, Kayapa Mahallesi, 6098 ada, 44 parselin Yol Alanı’ndan çıkarılmasına dair 1/5000 ölçekli Nazım İmar Plan değişikliği talebi ile ilgili raporu,
36-İmar ve Bayındırlık Komisyonu’nun, Nilüfer İlçesi, Tahtalı Mahallesi, 108 ada, 11 parselin Tarımsal Niteliği Korunacak Alandan Geri Gönderme Merkezi’ne alınmasına dair 1/5000 ölçekli Nazım İmar Plan değişikliği talebi ile ilgili raporu,
37-İmar ve Bayındırlık Komisyonu’nun, Nilüfer İlçesi, Hasanağa Mahallesi’nde çevre yolu imar hattının düzenlenmesine dair 1/5000 ölçekli Nazım İmar Plan değişikliği ve 1/1000 ölçekli Hasanağa Sanayi Bölgesi Uygulama İmar Plan değişikliği ile ilgili raporu,
38-İmar ve Bayındırlık Komisyonu’nun, Nilüfer İlçesi, Görükle Mahallesi, 5467 ada, 1 parsele ilişkin olarak, Bursa 1. İdare Mahkemesi’nin, 24.10.2014 tarihli iptal kararı doğrultusunda hazırlanan 1/5000 ölçekli Görükle Nazım İmar Plan değişikliği ile ilgili raporu
39-İmar ve Bayındırlık Komisyonu’nun, Bursa Büyükşehir Belediyesi’nin, 23.12.2014 gün ve 1574 sayılı kararı ile onaylanan, Nilüfer İlçesi, Doğanköy Mahallesi, 21 parsele ilişkin 1/100.000 ölçekli Çevre Düzeni Plan değişikliğine askı itirazı ile ilgili raporu,
40-İmar ve Bayındırlık Komisyonu’nun, Nilüfer İlçesi, Çalı Mahallesi, 5917 ada, 1 parsel, Özlüce Mahallesi, 2434 ada, 2 parsel, Başköy Mahallesi, 1809 parsel, Yenişehir İlçesi, Hıdırbali Mahallesi, 547 ada, 1 parsel ve Orhaneli İlçesi Danişmentatik Mahallesi, 10 parselin “Akaryakıt ve Servis İstasyonu Alanı”na alınmasına ilişkin 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı değişiklikleri ile ilgili raporu,

4/7

 

41-İmar ve Bayındırlık Komisyonu’nun, Nilüfer İlçesi, Demirci Mahallesi, 4268 ada, 1 parsel ve 4269 ada, 5-6-7 parsellerin “Ticaret Alanı”na alınmasına ilişkin 1/5000 ölçekli Nilüfer Nazım İmar Planı değişikliği ile ilgili raporu,
42-İmar ve Bayındırlık Komisyonu’nun, Nilüfer İlçesi, Balat Mahallesi, 2662 ada, 40-48 parsellerin “Özel Sosyal Tesis Alanı”na alınmasına ilişkin 1/5000 ölçekli Nilüfer Nazım İmar Planı değişikliği ile ilgili raporu,
43-İmar ve Bayındırlık Komisyonu’nun, Nilüfer İlçesi, Odunluk Mahallesi, 4646 ada, 2 parselin Anaokulu Alanı’na alınmasına ilişkin 1/5000 ölçekli Nilüfer Nazım İmar Planı değişikliği talebi ile ilgili raporu,
44-İmar ve Bayındırlık Komisyonu’nun, Bursa İl Mahalli İdareler Müdürlüğü’nün TMMOB Şehir Plancıları Odası’nın 17.08.2010 tarihli şikayetinin değerlendirilmesi talebi ile ilgili raporu,
45-İmar ve Bayındırlık Komisyonu’nun, Nilüfer İlçesi, Demirci Mahallesi, 3991 ada, 5 parsel, 3536 ada, 1 parsel ve 4012 ada, 4 parsellere ilişkin 1/5000 ölçekli Nilüfer Nazım İmar Planı değişikliği ile ilgili raporu,
46-İmar ve Bayındırlık Komisyonu’nun, İnegöl İlçesi, Kemalpaşa Mahallesi, 665 ada, 93 nolu parselin tamamı ve 665 ada, 92 nolu parselin bir kısmının “Özel Sağlık Tesisi Alanı”na alınmasına ilişkin 1/5000 ölçekli İnegöl Revizyon+İlave Nazım İmar Planı değişikliği ile ilgili raporu,
47-İmar ve Bayındırlık Komisyonu’nun, Büyükşehir Belediye Meclisi’nin, 18.12.2014 tarih ve 1470 sayılı kararı ile onaylanan, İnegöl İlçesi, Cumhuriyet Mahallesi, 918 parsel ve 1769 ada, 1 nolu parselin “Sanayi Alanı”na alınmasına ilişkin 1/25000 ölçekli İnegöl (Bursa) Çevre Düzeni Planı Revizyonu değişikliğine yapılan askı itirazları ile ilgili raporu,
48-İmar ve Bayındırlık Komisyonu’nun, İnegöl İlçesi, Akıncılar Mahallesi, 101 ada, 242 nolu parselin “Kümes Hayvancılığı Tesisi Alanı”na alınmasına ilişkin 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı değişikliği ile ilgili raporu,
49-İmar ve Bayındırlık Komisyonu’nun, Bursa Büyükşehir Belediye Meclisi’nin, 23.12.2014 tarih ve 1576 sayılı kararı ile onaylanan, Gemlik İlçesi, Demirsubaşı Mahallesi, Ahmet Dural Meydanı ve Meydan Düzenleme Projesine ilişkin 1/5000 ölçekli Gemlik Nazım İmar Planı değişikliği askı itirazı ile ilgili raporu,
50-İmar ve Bayındırlık Komisyonu’nun, Gemlik İlçesi, Hamidiye Mahallesi, 1216 ada, 8 parsel, 1217 ada, 1 parsel ve 1218 ada, 1 parseldeki taşınmazların “Önlemli Alan” olarak değerlendirilmesi ile ilgili Meclis Kararı ile ilgili raporu,
51-İmar ve Bayındırlık Komisyonu’nun, Mudanya İlçesi, Hançerli Mahallesi’nde muhtelif parsellerin “Atıksu Tesisleri Alanı” olarak ayrılmasına dair 1/25000 ölçekli Batı Planlama Bölgesi İlave Nazım İmar Planı, 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı ve 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı ile ilgili raporu,
52-İmar ve Bayındırlık Komisyonu’nun, Osmangazi İlçesi, Doğanevler Mahallesi’nde, 608 ada, 14-15 parsellerin “Konut Alanı’ndan”, “Yol Alanı’na” alınmasına ilişkin 1/1000 ölçekli Doğanevler Mahallesi Uygulama İmar Planı plan değişikliği ile ilgili raporu,
53-İmar ve Bayındırlık Komisyonu’nun, Osmangazi İlçesi, Dereçavuş ve Yunuseli Mahalleleri, muhtelif ada ve parsellerin “Yol Alanı”na alınmasına ilişkin 1/25000 ölçekli Merkez Planlama Bölgesi ve 1/5000 ölçekli Osmangazi Belediyesi Nazım İmar Planı değişiklikleri ile ilgili raporu,
54-İmar ve Bayındırlık Komisyonu’nun, Karacabey İlçesi, Tavşanlı Mahallesi, 420 ada, 5 ve 6 nolu parsellerin “Ticaret-Turizm Alanı”na alınmasına ilişkin 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı değişikliği ile ilgili raporu,
55-İmar ve Bayındırlık Komisyonu’nun, Yıldırım İlçesi, Selimzade Mahallesi, 4100 ada, 17-22 parsellerin Yeşil Alan’a alınmasına ilişkin plan değişikliği talebi ile ilgili raporu,
56-İmar ve Bayındırlık Komisyonu’nun, Yıldırım İlçesi, Şükraniye Mahallesi, 3640 ada, 20 parsellerde Sağlık Tesisi Alanı ve yol düzenlenmesine ilişkin plan değişikliği talebi ile ilgili raporu,
57-İmar ve Bayındırlık Komisyonu’nun, Etüd Proje Şube Müdürlüğü’nün talebiyle, Yıldırım İlçesi, Siteler Mahallesi, 1321 ada, 1 parselde Belediye Hizmet Alanı oluşturulmasına ilişkin 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı değişikliği talebi ile ilgili raporu,
58-İmar ve Bayındırlık Komisyonu’nun, Yıldırım İlçesi, Yıldırım Mahallesi, 2737 ada, 2 parselin Konut Alanı’na alınmasına ilişkin 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı değişikliği talebi ile ilgili raporu,
59-İmar ve Bayındırlık Komisyonu’nun, Yıldırım İlçesi, Karaağaç Mahallesi, 645 adanın (Mahfel) Belediye Hizmet Alanı’na alınmasına ilişkin 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı değişikliği talebi ile ilgili raporu,
5/7

 


60-Yıldırım İlçesi, Cumalıkızık Mahallesi, 2822 ada, 133 parseli kapsayan Orman Kadastrosu’ndaki alanlara ilişkin Büyükşehir Belediye Meclisi’nin, 28.10.2008 gün ve 704 sayılı Kararı ile onaylı 1/25000 ölçekli Merkez Planlama Bölgesi Nazım İmar Planı’na karşı Orman Genel Müdürlüğü’ne izafeten Bursa Orman İşletme Müdürlüğü tarafından açılan davada, Bursa 3. İdare Mahkemesi’nin 2014/852 E. sayılı Yürütmeyi Durdurma ve İptal Kararı ile ilgili raporu,
61-İmar ve Bayındırlık Komisyonu’nun, Yıldırım İlçesi, Sinandede Mahallesi, 4344-4349-4350-4367-4368-4369-4375-4376-4377-4378-4380-4381 adalara ilişkin 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı değişikliği ile ilgili raporu,
62-İmar ve Bayındırlık Komisyonu’nun, Yıldırım İlçesi, Millet Mahallesi’nde doğu batı istikametinde Kısmet Caddesi’nde tüm katları kapsayacak şekilde 10 m. çekme mesafesi tanımlanmasına ilişkin 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı değişikliği ile ilgili raporu,
63-İmar ve Bayındırlık Komisyonu’nun, Yıldırım İlçesi, Sinandede Mahallesi, 4369 adanın, Spor Tesisi Alanı’na alınmasına ilişkin 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı değişikliği talebi ile ilgili raporu,
64-İmar ve Bayındırlık Komisyonu’nun, Bursa 2. İdare Mahkemesi’nde E:2014/1114 sayılı Kararı ile, Büyükşehir Belediye Meclisi’nin, 17.07.2008 gün ve 486 sayılı Kararı ile onaylanan 1/5000 ölçekli Yıldırım Nazım İmar Planı’nın, Orman mülkiyetinde olan Kestel Derekızık, 103 ada, 59 sayılı parsel hakkında ilgili Mahkemece alınan 04.12.2014 tarihli Yürütmeyi Durdurma Kararı ile ilgili raporu,
65-İmar ve Bayındırlık Komisyonu’nun, Orhangazi İlçesi, Karsak Mahallesi, 1242 nolu parsel ile ilgili 1/25000 ölçekli İznik Gölü Çevre Düzeni Plan Revizyonu değişikliği askı itirazı ile ilgili raporu,
66-İmar ve Bayındırlık Komisyonu’nun, Orhangazi İlçesi, Çeltikçi Mahallesi, H22b02d pafta, 76 nolu parsel ile ilgili 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı değişikliği askı itirazı ile ilgili raporu,
67-İmar ve Bayındırlık Komisyonu’nun, Bursa Büyükşehir Belediye Meclisi’nin, 18.12.2014 gün ve 1459 sayılı Kararı ile onaylı Yenişehir İlçesi, 1/25000 ölçekli Çevre Düzeni Planı Plan Hükümleri değişikliği askı itirazları ile ilgili raporu,
68-İmar ve Bayındırlık Komisyonu’nun, Kestel İlçesi, Uludağ Caddesi Yol ve Muhtelif Sanat Yapıları Avan ve Uygulama Projelerinin yapılması işi kapsamında muhtelif parsellerde yol güzergahı düzenlemesine ilişkin 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı değişikliği ile ilgili raporu,
69-İmar ve Bayındırlık Komisyonu’nun, Büyükorhan İlçesi, Orhan Mahallesi, 115 ada, 4 parsele ilişkin 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı değişikliği ile ilgili raporu,
70-İmar ve Bayındırlık Komisyonu’nun, Büyükorhan İlçesi, Orhan Mahallesi, 2450 parsele ilişkin 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı ve 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı ile ilgili raporu,
71-İmar ve Bayındırlık Komisyonu’nun, 1/25000 ölçekli Merkez Planlama Bölgesi Nazım İmar Planı plan notu değişikliklerine konu Sanayi Tesisleri ile ilgili raporu,
72-İmar ve Bayındırlık Komisyonu’nun, Orhaneli İlçesi, Gazipaşa Mahallesi, 93 ada, 12 parsele ilişkin 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı ve 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı ile ilgili raporu,
73-İmar ve Bayındırlık Komisyonu’nun, Bursa Büyükşehir Belediye Meclisi’nin, 18.12.2014 tarih ve 1477 sayılı kararıyla onaylanan, Mudanya İlçesi, Aydınpınar Mahallesi, H21b19d pafta, 102 ada, 11 ve 12 sayılı parsellerin “Rekreasyon Alanı”na alınmasına ilişkin 1/25000 ve 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı değişikliği askı itirazları ile ilgili raporu,
74-İmar ve Bayındırlık Komisyonu’nun, Mudanya İlçesi, Halitpaşa Mahallesi, H21b13a pafta, 1294 ada, 2 sayılı parselin “250 k/ha Yoğunluklu Meskun Konut Alanı”na alınmasına ilişkin 1/5000 ölçekli Mudanya Nazım İmar Planı değişikliği ile ilgili raporu,
75-İmar ve Bayındırlık Komisyonu’nun, Mudanya İlçesi, Çağrışan Mahallesi, H21b24b pafta, 1755 sayılı parselin “Özel Eğitim Tesis Alanı”na alınmasına ilişkin 1/5000 ölçekli Güzelyalı Nazım İmar Planı değişikliği ile ilgili raporu,
76-İmar ve Bayındırlık Komisyonu’nun, Fen İşleri Dairesi Başkanlığı’nın talebi doğrultusunda Bursa İli, Osmangazi İlçesi, Osmangazi Mahallesi, 4134 ada, 28 parsele ilişkin 1/5000 ve 1/1000 ölçekli İmar Planı değişikliği ile ilgili raporu,
77-İmar ve Bayındırlık Komisyonu’nun, Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü’nün talebi doğrultusunda Bursa Büyükşehir Belediye Meclisi’nin, 16.10.2014 tarih ve 1081 sayılı kararının yeniden görüşülmesi talebi ile ilgili raporu,
6/7

 


78-İmar ve Bayındırlık Komisyonu’nun, Bursa Kültür Varlıklarını Koruma Müdürlüğü’nün talebi doğrultusunda, Bursa İli, Osmangazi İlçesi, Kayhan Mahallesi, 4306 ada, 1 ve 19 parsellere ilişkin 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı değişikliği ile ilgili raporu,
79-İmar ve Bayındırlık Komisyonu’nun, Osmangazi Belediye Meclisi’nin, 03.12.2014 tarih ve 932 sayılı kararı ile onaylanan 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı değişikliği talebi ile ilgili raporu,
80-İmar ve Bayındırlık Komisyonu’nun, Ulu Mahallesi Muhtarlığı’nın talebi doğrultusunda, Bursa İli, Osmangazi İlçesi, Ulu Mahallesine ilişkin İmar Planı değişikliği talebi ile ilgili raporu.

 

 


Recep ALTEPE
Mak. Müh.
Büyükşehir Belediye Başkanı

19.03.2015 Tarihli Meclis Kararları

Meclis kararları henüz yayınlanmamıştır...

  Büyükşehir Belediye Meclisi’nin, 19.03.2015 Perşembe günü saat 15.00’da Çırpan Mahallesi, Güçlü Sokak, No:2, Kat:5 Osmangazi/Bursa adresinde (Eski İl Genel Meclisi Toplantı Salonu) yaptığı 2014/2019 seçim döneminin 11 inci, 2 nci dönemin 3 üncü OLAĞAN toplantısının 1. Birleşiminde alınan Kararların Özetidir.

1-Okunan 20.02.2015 günlü OLAĞAN Meclis Toplantısının 1. Birleşimine ait Zaptın; “20.02.2015 günlü OLAĞAN Meclis Toplantısının 1. Birleşimine ait Zaptın; “Büyükşehir Belediye Meclisi’nin, 20.02.2015 tarih, 300 sayılı Meclis Kararının; Mustafakemalpaşa İlçesi, Hamidiye Mahallesi, 699 ada, ‘14 parsel’ sayılı taşınmazın İmar Planı’nda Ticaret Alanı’nda kaldığından Belediyemiz X. Beş Yıllık Kamulaştırma İmar Programının 2011-2015 yılı diliminden çıkarılması” şeklinde düzeltilerek kabulüne,
“Büyükşehir Belediye Meclisi’nin, 20.02.2015 tarih, 366 sayılı Meclis Kararının; Raporun reddine ve plan notu değişikliğinin iptaline şeklinde değiştirilerek oybirliği ile kabulüne” şeklinde düzeltilerek kabulüne,
Okunan 24.02.2015 günlü OLAĞAN Meclis Toplantısının 2. Birleşimine ait Zaptın aynen kabulüne,

2-İnsan Kaynakları ve Eğitim Dairesi Başkanlığı’nın, Sözleşmeli Personel Ücret Tespiti ile ilgili yazısının oybirliği ile kabulüne,
3-İnsan Kaynakları ve Eğitim Dairesi Başkanlığı’nın, Bursa Mehter Takımı Ekibinin 08-25 Mayıs 2015 tarihleri arasında Fransa’nın Lyon Kenti’nde ve İngiltere’nin Londra Kenti’nde düzenlenecek olan “Türk Kültür Festivali”na katılım için yurtdışı görevlendirme ile ilgili yazısının oybirliği ile kabulüne,
4-Mali Hizmetler Dairesi Başkanlığı’nın, Aktarma yapılması ile ilgili yazısının oybirliği ile kabulüne,
5-Mali Hizmetler Dairesi Başkanlığı’nın, Büyükşehir Belediyesi’nin teşkilat yapısındaki değişikliklerden dolayı Daire Başkanlıklarının ve Başkanlığa direkt bağlı birimlerin Görev, Yetki ve Sorumluk Esaslarına ilişkin Yönetmelikler ile ilgili yazısının Hukuk Komisyonu’na havalesine,
6-Sahil Hizmetleri Dairesi Başkanlığı’nın, Sahil Hizmetleri Şube Müdürlüğü’nde kullanılmak üzere 3 adet araç satın alınması ile ilgili yazısının oybirliği ile kabulüne,
7-Destek Hizmetleri Dairesi Başkanlığı’nın, 1 adet Arazöz aracın İznik Belediye Başkanlığı’na bedelsiz devri ile ilgili yazısının oybirliği ile kabulüne,
8-Ulaşım Dairesi Başkanlığı’nın, Ana Arterler ile ilgili yazısının oybirliği ile kabulüne,
9-Çevre Koruma ve Kontrol Dairesi Başkanlığı’nın, Evsel Katı Atık Tarifeleri’nin yeniden değerlendirilmesi ile ilgili yazısının Çevre ve Sağlık – Plan ve Bütçe Komisyonları’na müştereken havalesine,
10-Ulaşım Dairesi Başkanlığı’nın, yol yapım, bakım, onarım, temizlik ve karla mücadele işlerinde kullanılmak üzere araç ve iş makinesi alınması ile ilgili yazısının oybirliği ile kabulüne,
11-İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı’nın, 1/25000 ölçekli Nazım İmar Planı, 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı ve 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı plan değişiklik talepleri ile ilgili yazısının İmar ve Bayındırlık Komisyonu’na havalesine,
12-İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı’nın, Yenişehir İlçesi, 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı değişikliği talebi ile ilgili yazısının İmar ve Bayındırlık Komisyonu’na havalesine,
13-İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı’nın, Yıldırım İlçesi, 75.Yıl Mahallesi, 4224 ada, 129 parseli kapsayan Orman Kadastrosundaki alanlara ilişkin Büyükşehir Belediye Meclisi’nin, 17.07.2008 gün ve 486 sayılı 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı’na karşı Orman Genel Müdürlüğü’ne izafeten Bursa Orman İşletme Müdürlüğü tarafından açılan davada, Bursa 3. İdare Mahkemesi’nin, 2014/1322 E. sayılı “Yürütme Durdurma” Kararı ile ilgili yazısının İmar ve Bayındırlık Komisyonu’na havalesine,
14-İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı’nın, Yıldırım İlçesi, Mollaarap Mahallesi’ndeki koordinatları belirtilen alanları kapsayan Orman Kadastrosundaki alanlara ilişkin Büyükşehir Belediye Meclisi’nin, 17.07.2008 gün ve 486 sayılı 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı’na karşı Orman Genel Müdürlüğü’ne izafeten Bursa Orman İşletme Müdürlüğü tarafından açılan davada, Bursa 3. İdare Mahkemesi’nin, 2014/1320 E. sayılı “Yürütme Durdurma” Kararı ile ilgili yazısının İmar ve Bayındırlık Komisyonu’na havalesine,

 

15-İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı’nın, Yıldırım İlçesi, Kaplıkaya Mahallesi’ndeki koordinatları belirtilen alanları kapsayan Orman Kadastrosundaki alanlara ilişkin Büyükşehir Belediye Meclisi’nin. 17.07.2008 gün ve 486 sayılı 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı’na karşı Orman Genel Müdürlüğü’ne izafeten Bursa Orman İşletme Müdürlüğü tarafından açılan davada, Bursa 3. İdare Mahkemesi’nin, 2014/1321 E. sayılı “Yürütme Durdurma” Kararı ile ilgili yazısının İmar ve Bayındırlık Komisyonu’na havalesine,
16-İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı’nın, Osmangazi İlçesi, Yunuseli Mahallesi, 6592 ada, 2 ve 3 parsellerin “Diğer Ticaret Alanı” olmasına ilişkin Bursa Büyükşehir Belediye Meclisi’nin, 20.09.2012 tarih ve 914 sayılı Kararı ile onaylı 1/25000 ölçekli Osmangazi Nazım İmar Plan değişikliği hakkında Bursa 3. İdare Mahkemesi’nin, 2013/304 E., 2014/1356 K. ve 22.12.2014 tarihli ilamı ile “İptal” Kararı ile ilgili yazısının İmar ve Bayındırlık Komisyonu’na havalesine,
17-İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı’nın, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı’nın, 07.02.2013 tarihli Olur’u ile onaylanan “Bursa 2020 Yılı 1/100.000 ölçekli Bursa İl Çevre Düzeni Planı Hükümleri 3.25, 3.26, 3.27, 6.2.4 ve 6.2.5 maddelerinin değiştirilmesi”ne ilişkin Bursa 3. İdare Mahkemesi’nin, 24.12.2014 tarih, 2014/1369 sayılı “İptal” Kararı ile ilgili yazısının İmar ve Bayındırlık Komisyonu’na havalesine,
18-İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı’nın, Bursa İli, Osmangazi İlçesi, Kırcaali Mahallesi, 3846 ada, 3 ve 5 parseller, 3855 ada, 11 parsel, 3847 ada, 2 ve 4 parsellere ilişkin Belediyemiz aleyhine açılan 2014/1385 E. sayılı davada, Bursa 3. İdare Mahkemesi’nin, 06.01.2015 tarihli Kararıyla dava konusu işlemlerin Yürütmesinin Durdurulması Kararı ile ilgili yazısının İmar ve Bayındırlık Komisyonu’na havalesine,
19-İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı’nın, Bursa 1. İdare Mahkemesi’nde 2013/141 Esas No ile Belediyemiz aleyhine açılan davada Nilüfer İlçesi, Ertuğrul Mahallesi, 974, 975, 976, 977, 980 ve 981 adalara ilişkin Bursa Büyükşehir Belediye Meclisi’nin, 21.06.2012/636 sayılı Kararı ile onaylı 1/5000 ölçekli Nazım İmar Plan değişikliği ve Bursa Büyükşehir Belediye Meclisi’nin, 18.10.2012/1030 sayılı Kararı ile onaylı 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Plan değişikliği hakkında ilgili Mahkemenin 10.11.2014 tarihinde İptal Kararı ile ilgili yazısının İmar ve Bayındırlık Komisyonu’na havalesine,
20-İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı’nın, Bursa 2. İdare Mahkemesi’nde 2014/506, 2014/507, 2014/508 Esas no ile Belediyemiz aleyhine açılan davalarda Büyükşehir Belediye Meclisi’nin 16.10.2008 gün ve 703 sayılı Kararı ile onaylanan 1/25000 ölçekli Batı Planlama Bölgesi Nazım İmar Planı’nın Kayapa Mahallesinde orman sayılan muhtelif kısımları hakkında ilgili mahkemenin 18.12.2014 tarihinde İptal Kararı ile ilgili yazısının İmar ve Bayındırlık Komisyonu’na havalesine,
21-İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı’nın, Bursa 2. İdare Mahkemesi’nde 2014/521 Esas No ile Belediyemiz aleyhine açılan davada Büyükşehir Belediye Meclisi’nin, 16.10.2008 gün ve 703 sayılı Kararı ile onaylanan 1/25000 ölçekli Batı Planlama Bölgesi Nazım İmar Planı’nın Hasanağa Mahallesi’nde Orman sayılan muhtelif kısımları hakkında ilgili Mahkemenin 30.01.2015 tarihinde İptal Kararı ile ilgili yazısının İmar ve Bayındırlık Komisyonu’na havalesine,
22-İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı’nın, Bursa 2. İdare Mahkemesi’nde 2014/515, 2014/516, 2014/517 Esas No ile Belediyemiz aleyhine açılan davalarda Büyükşehir Belediye Meclisi’nin, 16.10.2008 gün ve 703 sayılı Kararı ile onaylanan 1/25000 ölçekli Batı Planlama Bölgesi Nazım İmar Planı’nın Badırga, Çatalağıl ve Çaylı Mahalleleri’nde Orman sayılan muhtelif kısımları hakkında ilgili Mahkemenin 04.12.2014 tarihinde İptal Kararı ile ilgili yazısının İmar ve Bayındırlık Komisyonu’na havalesine,
23-İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı’nın, Bursa Büyükşehir Belediye Meclisi’nin, 22.01.2015 tarih ve 100 sayılı Kararı ile onaylanan Nilüfer İlçesi, Doğanköy Mahallesi, 21 parsele ilişkin 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı’na askı itirazı ile ilgili yazısının İmar ve Bayındırlık Komisyonu’na havalesine,
24-İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı’nın, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı’nın, 30.12.2014 tarih ve 21042 sayılı yazısı ile, Mülga Bursa İl Özel İdaresi İl Genel Meclisi Kararı ile onaylanmış olan çeşitli Köy Yerleşik Alan Sınırlarının Plansız Alanlar İmar Yönetmeliği’nin ilgili hükümleri ile çelişkili olduğu belirtilerek, “Konut Dışı Kentsel Çalışma Alanları” ve “Kentsel Çalışma Alanları” plan Kararı olup Köy Yerleşik Alan Sınır tespiti ile bu kullanımların getirilemeyeceği görüşünün Büyükşehir Belediye Meclisi’nce değerlendirilmesi ile ilgili yazısının İmar ve Bayındırlık Komisyonu’na havalesine,

25-İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı’nın, Bursa Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu Müdürlüğü’nün, 28.01.2015 tarih ve 0285 sayılı yazısı doğrultusunda; 3. Derece Arkeolojik Sit Alanı olarak tescil edilen Bursa İli, Aydınpınar Mahallesi, H21b19b4a pafta, 110 ada, 33, 15, 14, 25, 43, 44, 45, 46 ve 47 sayılı parsellerde sit sınırının planlara işlenmesine ilişkin Nazım İmar Planı değişikliği ile ilgili yazısının İmar ve Bayındırlık Komisyonu’na havalesine,
26-İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı’nın, Gemlik İlçesi, Hamidiye Mahallesi, 554 ada, 238 parselin Belediye Hizmet Alanı’na alınmasına ait 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı değişikliğine ilişkin 19.03.2014 tarih ve 285 sayılı Bursa Büyükşehir Belediye Meclisi Kararı ile bu karara askı süresinde yapılan itirazların değerlendirildiği 19.06.2014 tarih ve 580 sayılı Kararı ile 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı değişikliğine ilişkin 12.05.2014 tarih ve 199 sayılı Gemlik Belediye Meclis Kararı ile bu kararın onayına dair Bursa Büyükşehir Belediye Meclisi’nin, 19.06.2014 tarih ve 580 sayılı Karar Bursa 2. İdare Mahkemesi’nin, 2014/1142 Esas Nolu Kararı ile Yürütmenin Durdurulması Kararı ile ilgili yazısının İmar ve Bayındırlık Komisyonu’na havalesine,
27-İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı’nın, Bursa Büyükşehir Belediye Meclisi’nin, 03.12.2013 tarih ve 1312 sayılı Kararı ile onaylanan 1/5000 ölçekli Osmangazi Nazım İmar Planı değişikliği, 1/1000 ölçekli Stadyum Caddesi Koruma Amaçlı İmar Planı’nın Yürütmesinin Durdurulması Kararı ile ilgili yazısının İmar ve Bayındırlık Komisyonu’na havalesine,
28-Plan ve Bütçe Komisyonu’nun, Yıldırım İlçesi, Hacıseyfettin Mahallesi, 2744 ada, 3 parselde yer alan Sivil Mimari olan tescilli yapının kamulaştırılmak üzere Belediyemiz X. Beş Yıllık Kamulaştırma İmar Programının 2011-2015 yılı dilimine ek olarak alınması ile ilgili raporunun oybirliği ile kabulüne,
29-Plan ve Bütçe Komisyonu’nun, Yıldırım İlçesi, Hacıseyfettin Mahallesi’nde yer alan “Açık Otopark Alanı”nda kalan, 2765 ada, 14 sayılı taşınmazın ve bu taşınmazlar üzerinde kalan bina, bina eklentileri ve ağaçların kamulaştırılmak üzere Belediyemiz X. Beş Yıllık Kamulaştırma İmar Programının 2011-2015 yılı dilimine ek olarak alınması ile ilgili raporunun oybirliği ile kabulüne,
30-Plan ve Bütçe Komisyonu’nun, Yıldırım İlçesi, Hacıseyfettin Mahallesi, Hacıseyfettin Camii çevresinde yer alan “Dini Tesis ve Park Alanı”nda kalan taşınmazların ve bu taşınmazlar üzerinde kalan bina, bina eklentileri ve ağaçların kamulaştırılmak üzere Belediyemiz X. Beş Yıllık Kamulaştırma İmar Programının 2011-2015 yılı dilimine ek olarak alınması ile ilgili raporunun oybirliği ile kabulüne,
31-Plan ve Bütçe Komisyonu’nun, Osmangazi İlçesi, Fatih Mahallesi, Fatih Merkez Camii çevresinde yer alan “Dini Tesis ve Park Alanı”nda kalan taşınmazın ve bu taşınmazlar üzerinde kalan bina, bina eklentileri ve ağaçların kamulaştırılmak üzere Belediyemiz X. Beş Yıllık Kamulaştırma İmar Programının 2011-2015 yılı dilimine ek olarak alınması ile ilgili raporunun oybirliği ile kabulüne,
32-Plan ve Bütçe Komisyonu’nun, Bursa İli, Osmangazi İlçesi, Kükürtlü Mahallesi, 3920 ada, 3 parsel sayılı ve 59,44 m2 yüzölçümlü taşınmazın Vakıflar Genel Müdürlüğü adına bedelsiz devri ile ilgili raporunun oybirliği ile kabulüne,
33-Plan ve Bütçe Komisyonu’nun, Doğanbey Kentsel Dönüşüm Zemin Altı Otoparkının BURBAK’a tahsisi ile ilgili raporunun Büyükşehir Belediye Meclisi’nin, 24.03.2015 günü saat 17.00’da yapılacak OLAĞAN Toplantısının 2. Birleşiminde görüşülmek üzere Plan ve Bütçe Komisyonu’na iadesine,
34-Plan ve Bütçe Komisyonu’nun, Bursa İli, Kestel İlçesi, Bursa Caddesi, Cephe Sağlıklaştırma Projesi ile ilgili raporunun oybirliği ile kabulüne,
35-Plan ve Bütçe Komisyonu’nun, Gürsu Kavşağı Cephe Sağlıklaştırma Projesi ile ilgili raporunun oybirliği ile kabulüne,
36-Plan ve Bütçe Komisyonu’nun, Gürsu İlçesi’nde MOBESE Sistemi kurulması ile ilgili raporunun oybirliği ile kabulüne,
37-Plan ve Bütçe Komisyonu’nun, Orhangazi Belediyesi’ne 2 adet cenaze nakil aracı alınması ile ilgili raporunun oybirliği ile kabulüne,
38-Plan ve Bütçe Komisyonu’nun, Yenişehir Belediyesi&rs

19.03.2015 Tarihli Meclis