MECLİS TOPLANTILARI

24.02.2015 Tarihli Meclis Gündemi

    

24.02.2015 Tarihli Meclis Kararları

Meclis kararları henüz yayınlanmamıştır...

  Büyükşehir Belediye Meclisi’nin, 24.02.2015 Salı günü saat 17.00’da Çırpan Mahallesi, Güçlü Sokak, No:2, Kat:5 Osmangazi/Bursa adresinde (Eski İl Genel Meclisi Toplantı Salonu) yaptığı 2014/2019 seçim döneminin 10 uncu, 2 nci dönemin 2 nci OLAĞAN toplantısının 2. Birleşiminde alınan Kararların Özetidir.


1-İmar ve Bayındırlık Komisyonu’nun, Mustafakemalpaşa Belediyesi’ne ait 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı değişiklikleri ile ilgili raporunun oybirliği ile kabulüne, 
2-İmar ve Bayındırlık Komisyonu’nun, Mustafakemalpaşa İlçesi, Hamidiye Mahallesi, 699 ada, 14 parselin “Pazar Alanı”na alınmasına ilişkin 1/5000 ölçekli Mustafakemalpaşa Revizyonu Nazım İmar Planı değişikliği ile ilgili raporunun oybirliği ile kabulüne,
3-İmar ve Bayındırlık Komisyonu’nun, Mustafakemalpaşa İlçesi, Yeşilova Mahallesi, 3248 parselin “Akaryakıt İstasyonu Alanı” na alınmasına ve 3248 parselin batısında yer alan Tescil Harici Alan’ın “Sosyal Tesis Alanı - Park ve Yeşil Alan” olarak yeniden düzenlenmesine ilişkin 1/5000 ölçekli Yeşilova Nazım İmar Planı değişikliği ile ilgili raporunun oybirliği ile kabulüne,
4-İmar ve Bayındırlık Komisyonu’nun, Bursa Büyükşehir Belediye Meclisi’nin, 16.10.2014 tarih ve 1068 sayılı Kararı ile onaylanan, İnegöl İlçesi, Burhaniye Mahallesi, 1355 ada, 2 nolu parselin bitişiğinde yer alan Tescil Harici Alan’a ve 535 ada, 12 parsele ilişkin 1/5000 ölçekli İnegöl Revizyon+İlave Nazım İmar Planı değişikliğine yapılan askı itirazı ve İnegöl İlçesi, Burhaniye Mahallesi, 535 ada, 12 nolu parsel ile 1355 ada, 2 nolu parsel ve çevresinin yeniden düzenlenmesine yönelik 1/5000 ölçekli İnegöl Revizyon + İlave Nazım İmar Planı değişikliği ile ilgili raporunun oybirliği ile kabulüne,
5-İmar ve Bayındırlık Komisyonu’nun, İnegöl İlçesi, Cerrah Mahallesi, 218 ada, 236 nolu parsel (Eski:12-13 nolu parseller)’in “Özel Eğitim Alanı”na alınmasına ilişkin “1/25.000 ölçekli İnegöl (Bursa) Çevre Düzeni Planı Revizyonu” değişikliği ile 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı ile ilgili raporunun oybirliği ile kabulüne,
6-İmar ve Bayındırlık Komisyonu’nun, Gemlik İlçesi, Cihatlı Köyü, 1543 parsele ilişkin 1/5000 ölçekli Gemlik Nazım İmar Planı Plan Notu İlavesi ile ilgili raporunun oybirliği ile kabulüne,
7-İmar ve Bayındırlık Komisyonu’nun, Cilimboz Deresi Batısı ve Doğusu yol düzenlemesine ilişkin 1/25000 ölçekli ve 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı değişikliği talebi ile ilgili raporunun tekrar değerlendirilmek üzere Komisyona İadesine,
8- İmar ve Bayındırlık Komisyonu’nun, Nilüfer İlçesi Odunluk Mahallesi 4622 ada 2 parsel, 4622 ada 2 parsel kuzeyi, 4644 ada 3 ve 4 parsel, 4699 ada 4 parsele ilişkin 1/5000 ölçekli Nilüfer Nazım İmar Plan değişikliği ile ilgili raporunun tekrar değerlendirilmek üzere Komisyona İadesine,
9-Gündeme alınarak görüşülmesi kabul edilen, Büyükşehir Belediyesi Meclis Üyesi Mustafa DÜNDAR’ın sözlü mazeretinin kabulü ile izinli sayılmasına,
10-Gündeme alınarak görüşülmesi kabul edilen, Büyükşehir Belediyesi Meclis Üyesi Mustafa BOZBEY’in sözlü mazeretinin kabulü ile izinli sayılmasına,
11-Gündeme alınarak görüşülmesi kabul edilen, Büyükşehir Belediyesi Meclis Üyesi Hayri TÜRKYILMAZ’ın sözlü mazeretinin kabulü ile izinli sayılmasına,
12-Gündeme alınarak görüşülmesi kabul edilen, Büyükşehir Belediyesi Meclis Üyesi İrfan TATLIOĞLU’nun sözlü mazeretinin kabulü ile izinli sayılmasına,
13-Gündeme alınarak görüşülmesi kabul edilen, Büyükşehir Belediyesi Meclis Üyesi Nihat BALKAN’ın sözlü mazeretinin kabulü ile izinli sayılmasına,
14-Gündeme alınarak görüşülmesi kabul edilen, Büyükşehir Belediyesi Meclis Üyesi İlhami AYDIN’ın sözlü mazeretinin kabulü ile izinli sayılmasına,
15-Gündeme alınarak görüşülmesi kabul edilen, Büyükşehir Belediyesi Meclis Üyesi İhsan BİLGİLİ’nin sözlü mazeretinin kabulü ile izinli sayılmasına,
16-Gündeme alınarak görüşülmesi kabul edilen, Büyükşehir Belediyesi Meclis Üyesi Nilgün BERK’in sözlü mazeretinin kabulü ile izinli sayılmasına,
17-Gündeme alınarak görüşülmesi kabul edilen, Büyükşehir Belediyesi Meclis Üyesi Pelin SEVGİ’nin sözlü mazeretinin kabulü ile izinli sayılmasına,
18-Gündeme alınarak görüşülmesi kabul edilen, Büyükşehir Belediyesi Meclis Üyesi Mihrimah KOCABIYIK’ın sözlü mazeretinin kabulü ile izinli sayılmasına,
19-Gündeme alınarak görüşülmesi kabul edilen, Büyükşehir Belediyesi Meclis Üyesi Özgür AKSOY’un sözlü mazeretinin kabulü ile izinli sayılmasına,
20-Gündeme alınarak görüşülmesi kabul edilen, Büyükşehir Belediyesi Meclis Üyesi Hasan ERTÜRK’ün sözlü mazeretinin kabulü ile izinli sayılmasına,
21-Gündeme alınarak görüşülmesi kabul edilen, Büyükşehir Belediyesi Meclis Üyesi Akın POROY’un sözlü mazeretinin kabulü ile izinli sayılmasına,
22-Gündeme alınarak görüşülmesi kabul edilen, Büyükşehir Belediyesi Meclis Üyesi Aydın ÇIKIKÇI’nın sözlü mazeretinin kabulü ile izinli sayılmasına,
23-Gündeme alınarak görüşülmesi kabul edilen, Büyükşehir Belediyesi Meclis Üyesi Mustafa IŞIK’ın sözlü mazeretinin kabulü ile izinli sayılmasına,
24-Gündeme alınarak görüşülmesi kabul edilen, Büyükşehir Belediyesi Meclis Üyesi Nihal GÖKTEN’in sözlü mazeretinin kabulü ile izinli sayılmasına,
25-Gündeme alınarak görüşülmesi kabul edilen, Büyükşehir Belediyesi Meclis Üyesi Sabri ZÜMRE’nin sözlü mazeretinin kabulü ile izinli sayılmasına,
26-Gündeme alınarak görüşülmesi kabul edilen, Büyükşehir Belediyesi Meclis Üyesi Dündar KOYUTÜRK’ün sözlü mazeretinin kabulü ile izinli sayılmasına,
27-Gündeme alınarak görüşülmesi kabul edilen, Büyükşehir Belediyesi Meclis Üyesi Ekrem ÇOHADAR’ın sözlü mazeretinin kabulü ile izinli sayılmasına,
28-Gündeme alınarak görüşülmesi kabul edilen, Büyükşehir Belediyesi Meclis Üyesi Hasan Hüseyin TEMEL’in sözlü mazeretinin kabulü ile izinli sayılmasına oybirliği ile karar verildi.

 

 

 

Recep ALTEPE 
Mak. Müh. 
Büyükşehir Belediye Başkanı

24.02.2015 Tarihli Meclis