MECLİS TOPLANTILARI

20.02.2015 Tarihli Meclis Gündemi

 
GÜNDEM : Büyükşehir Belediye Meclisi’nin, 20 ŞUBAT 2015 Cuma günü saat 15.00’da Çırpan Mahallesi, Güçlü Sokak, No:2, Kat:5 Osmangazi/Bursa adresinde (Eski İl Genel Meclisi Toplantı Salonu) yapacağı 2014/2019 seçim döneminin 10 uncu, 2 nci dönemin 2 nci OLAĞAN toplantısının 1. birleşimine ait gündemdir.

 

G Ü N D E M :

1-GEÇEN TOPLANTI ZAPTI;

2-DAİRELERİN MECLİSE HAVALELİ TEKLİFLERİ;

1-Başkanlık Makamı’nın, Bursa Su ve Kanalizasyon İdaresi Yönetim Kurulu’nun, “Kamuya Tahsis Kararı” hakkındaki Kararı ile ilgili yazısı,
2-Başkanlık Makamı’nın, Bursa Su ve Kanalizasyon İdaresi Yönetim Kurulu’nun, “Su Kaynağı İhalesi” hakkındaki Kararı ile ilgili yazısı,
3-Yazı İşleri ve Kararlar Dairesi Başkanlığı’nın, 09-13 Mart 2015 tarihleri arasında Almanya’nın München Şehri’nde düzenlenecek olan “Internationele Handwerksmesse (Uluslararası El Sanatları) Fuarı”na katılım için yurtdışı görevlendirme ile ilgili yazısı,
4-Yazı İşleri ve Kararlar Dairesi Başkanlığı’nın, 01-10 Mart 2015 tarihleri arasında Almanya’nın Vilsbiburg Şehri’nde düzenlenecek olan “Valeybol Avrupa Kupası Çeyrek Final” karşılaşmasına katılım için yurtdışı görevlendirme ile ilgili yazısı,
5-Yazı İşleri ve Kararlar Dairesi Başkanlığı’nın, 09-13 Mart 2015 tarihleri arasında Fransa’nın Paris Şehrinde düzenlenecek olan “Uluslararası Yolcu Terminali, Güvenlik ve Teknoloji Konferansına” katılım için yurtdışı görevlendirme ile ilgili yazısı,
6-Yazı İşleri ve Kararlar Dairesi Başkanlığı’nın, 23-27 Şubat 2015 tarihleri arasında Almanya’nın Hannover Şehri’nde düzenlenecek olan “Eğitim Fuarına” katılım için yurtdışı görevlendirme ile ilgili yazısı,
7-Mali Hizmetler Dairesi Başkanlığı’nın, Sermaye Payı değişikliği ile ilgili yazısı,
8-Zabıta Dairesi Başkanlığı’nın, Bursa Büyükşehir Belediyesi Taksi-Dolmuş-Minibüs-Servis Araçları ve Özel Toplu Taşıma Araçları Yönetmeliği’nin 13. Maddesi (a) bendinde revizyon yapılması ile ilgili yazısı,
9-Kırsal Hizmetler Dairesi Başkanlığı’nın, Görev, Yetki ve Sorumluluk Esaslarını Belirleyen Yönetmeliğinde değişiklik yapılması ile ilgili yazısı,
10-Makine İkmal Bakım ve Onarım Dairesi Başkanlığı’nın, 2 adet araç satışı ile ilgili yazısı,
11-Makine İkmal Bakım ve Onarım Dairesi Başkanlığı’nın, 1 adet BMC Marka otobüsün Eceabat Belediye Başkanlığına bedelsiz devri ile ilgili yazısı,
12-Emlak ve İstimlak Dairesi Başkanlığı’nın, Bursa İli, Osmangazi İlçesi, Kükürtlü Mahallesi, 3920 ada, 3 parsel sayılı ve 59,44 m2 yüzölçümlü taşınmazın Vakıflar Genel Müdürlüğü adına bedelsiz devri ile ilgili yazısı,
13-Emlak ve İstimlak Dairesi Başkanlığı’nın, Keles Belediyesi adına kayıtlı, Bursa İli, Keles İlçesi, Kıranışıklar Mahallesi, 123 ada, 2 parsel sayılı ve 4647,87 m2 yüzölçümlü taşınmazın Belediyemize bedelsiz devri ile ilgili yazısı,
14-Fen İşleri Dairesi Başkanlığı’nın, Gürsu Kavşağı Cephe Sağlıklaştırma Uygulamaları ile ilgili yazısı,

1/7


15-İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı’nın, Sıcaksu Kentsel Dönüşüm Alanı’nda Fatma Baran’a ait tapu devri talebi ile ilgili yazısı,
16-İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı’nın, 1/25000 ölçekli Nazım İmar Planı, 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı ve 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı plan değişiklik talepleri ile ilgili yazısı,
17-İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı’nın, Yıldırım İlçesi, Cumalıkızık Mahallesi, 2789 ada, 15 parseli kapsayan, Orman Kadastrosundaki Alanlara ilişkin Büyükşehir Belediye Meclisi’nin, 17.07.2008 gün ve 486 sayılı 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı’na karşı Orman Genel Müdürlüğü’ne izafeten Bursa Orman İşletme Müdürlüğü tarafından açılan davada, Bursa 2. İdare Mahkemesi’nin, 2014/1113 E. sayılı “Yürütme Durdurma” Kararı ile ilgili yazısı,
18-İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı’nın, Yıldırım İlçesi, Cumalıkızık Mahallesi, 2822 ada, 133 parseli kapsayan, Orman Kadastrosundaki Alanlara ilişkin Büyükşehir Belediye Meclisi’nin, 17.07.2008 gün ve 486 sayılı 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı’na karşı Orman Genel Müdürlüğü’ne izafeten Bursa Orman İşletme Müdürlüğü tarafından açılan davada, Bursa 2.İdare Mahkemesi’nin, 2014/1115 E. sayılı “Yürütme Durdurma” Kararı ile ilgili yazısı,
19-İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı’nın, Bursa Büyükşehir Belediye Meclisi’nin, 23.12.2014 tarih ve 1576 sayılı Kararı ile onaylanan, Gemlik İlçesi, Demirsubaşı Mahallesi, Ahmet Dural Meydanı ve Meydan Düzenleme Projesi’ne ilişkin 1/5000 ölçekli Gemlik Nazım İmar Planı değişikliğine yapılan askı itirazı ile ilgili yazısı,
20-İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı’nın, Bursa 2. İdare Mahkemesi’nde E:2014/1114 sayılı Kararı ile, Büyükşehir Belediye Meclisi’nin, 17.07.2008 gün ve 486 sayılı Kararı ile onaylanan 1/5000 ölçekli Yıldırım Nazım İmar Planı’nın; Orman mülkiyetinde olan Kestel Derekızık, 103 ada, 59 sayılı parsel hakkında ilgili Mahkemece alınan 04.12.2014 tarihli Yürütmeyi Durdurma Kararı ile ilgili yazısı,
21-İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı’nın, Büyükşehir Belediye Meclisi’nin, 23.12.2014 gün ve 1574 sayılı Kararı ile onaylanan Nilüfer İlçesi, Doğanköy Mahallesi, 21 parsele ilişkin 1/100000 ölçekli Çevre Düzeni Plan değişikliğine askı itirazı ile ilgili yazısı,
22-İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı’nın, Büyükşehir Belediye Meclisi’nin, 18.12.2014 gün ve 1459 sayılı Kararı ile onaylanan Yenişehir İlçesi, 1/25000 ölçekli Çevre Düzeni Plan Hükümleri değişikliğine yapılan askı itirazları ile ilgili yazısı,
23-İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı’nın, Bursa 1. İdare Mahkemesi’nde 2013/1245 Esas No ile Büyükşehir Belediye Meclisi’nin, 18.07.2013 gün ve 834 sayılı Kararı ile onaylı, Nilüfer İlçesi, Görükle Mahallesi, 5467 ada 1 parselin “Yönetim Merkezleri Alanı”ndan “Tali İş Merkezi Alanı”na alınmasına ilişkin 1/5000 ölçekli Görükle Nazım İmar Plan değişikliği hakkında ilgili Mahkemenin 24.10.2014 tarihli iptal kararı ile ilgili yazısı,
24-İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı’nın, Büyükşehir Belediye Meclisi’nin, 18.12.2014 tarih ve 1470 sayılı Kararı ile onaylanan, İnegöl İlçesi, Cumhuriyet Mahallesi, 918 parsel ve 1769 ada, 1 nolu parselin “Sanayi Alanı”na alınmasına ilişkin 1/25000 ölçekli İnegöl (Bursa) Çevre Düzeni Planı Revizyonu değişikliğine yapılan askı itirazları ile ilgili yazısı,

25-İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı’nın, Bursa Büyükşehir Belediye Meclisi’nin, 18.12.2014 tarih ve 1477 sayılı Kararı ile onaylanan Mudanya İlçesi, Aydınpınar Mahallesi, H21b19d pafta, 102 ada, 11 ve 12 sayılı parsellerin “Rekreasyon Alanı”na alınmasına ilişkin 1/25000 ve 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı değişikliklerine yapılan askı itirazları ile ilgili yazısı,
26-İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı’nın, Büyükşehir Belediye Meclisi’nin, 23.12.2014 tarih ve 1572 sayılı Kararı ile onaylanan Orhangazi İlçesi, Çeltikçi Mahallesi, 76 parselin “Tehlikesiz Atık Toplama ve Ayırma Tesisi” olarak düzenlenmesi ile ilgili, 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı değişikliği askı itirazı ile ilgili yazısı,
27-İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı’nın, Büyükşehir Belediye Meclisi’nin, 18.12.2014 tarih ve 1550 sayılı Kararı ile onaylanan Orhangazi İlçesi, Karsak Mahallesi, 1242 parselin “Katı Atık Tesisleri (Transfer İstasyonu)” olarak düzenlenmesi ile ilgili 1/25000 ölçekli İznik Gölü Çevre Düzeni Plan Revizyonu değişikliği askı itirazı ile ilgili yazısı.

3-KOMİSYONLARDAN GELEN EVRAKLAR;

1-Plan ve Bütçe Komisyonu’nun, Belediyemiz adına kayıtlı; Bursa İli, Nilüfer İlçesi, Doğanköy Mahallesi, 1026 parsel sayılı taşınmazın tahsis talebi ile ilgili raporu,
2/7


2-Plan ve Bütçe Komisyonu’nun, Mustafakemalpaşa İlçesi, Lalaşahin Mahallesi, 322 ada, 8 parsel, Hamidiye Mahallesi, 699 ada, 12 parselin kamulaştırılmak üzere Belediyemiz X. Beş Yıllık Kamulaştırma İmar Programının 2011-2015 yılı dilimine ek olarak alınması ile ilgili raporu,
3-Plan ve Bütçe Komisyonu’nun, Orhaneli İlçesi, Çınarcık Mahallesi, 224 ve 226 parsel sayılı taşınmazların yolda kalan kısımları ile Yenişehir İlçesi, Söylemiş Köyü 169 ada, 10 parselin Köy Mezarlık Alanı içinde kalan kısmının kamulaştırılmak üzere Belediyemiz X. Beş Yıllık Kamulaştırma İmar Programının 2011-2015 yılı dilimine ek olarak alınması ile ilgili raporu,
4-Plan ve Bütçe Komisyonu’nun, Mülkiyeti Belediyemize ait, Bursa İli, Nilüfer İlçesi, Dağyenice Mahallesi 135 ada, 4 ve 8 nolu parselin Kıyı Kenar Çizgisi içerisinde kalan kısımlarının kıyıya terkinin yapılması ile ilgili raporu,
5-Plan ve Bütçe Komisyonu’nun, İnegöl Belediyesi’nin araç talebi ile ilgili raporu,
6-Plan ve Bütçe Komisyonu’nun, Harmancık Belediyesine 2 adet Hafriyat Kamyonu satın alınması ile ilgili raporu,
7-Plan ve Bütçe Komisyonu’nun, Yenişehir İlçesine MOBESE sistemi kurulması ile ilgili raporu,
8-Plan ve Bütçe Komisyonu’nun, Keles İlçesine MOBESE Sistemi kurulması” ile ilgili raporu,
9-Plan ve Bütçe Komisyonu’nun, Sıcaksu Kentsel Dönüşüm Alanı’nda Halil YAVAŞ’a ait tapu devri talebi” ile ilgili raporu,
10-Plan ve Bütçe Komisyonu’nun, Osmangazi İlçesi, Alaaddin Mahallesi, 4743 ada, 1 ve 2 parsel sayılı taşınmazlar ile bu taşınmazlar üzerinde yer alan yapı ve eklentilerin kamulaştırılmak üzere Belediyemiz X. Beş Yıllık Kamulaştırma İmar Programının 2011-2015 yılı dilimine ek olarak alınması” ile ilgili raporu,
11-Plan ve Bütçe - Hukuk Komisyonları’nın, Büyükşehir Belediyesi Huzurevi’nde bakım hizmeti alan yaşlılara harçlık ödemesi yapılması ile ilgili müşterek raporu,
12-Hukuk Komisyonu’nun, Sağlık İşleri Dairesi Başkanlığı’nın Görev, Yetki ve Sorumluluk Esaslarını Belirleyen Yönetmeliğinde revizyon yapılması ile ilgili raporu,
13-Hukuk Komisyonu’nun, Özel Kalem Müdürlüğü’nün, Görev, Yetki ve Sorumluluk Esaslarını Belirleyen Yönetmeliğinde revizyon yapılması ile ilgili raporu,
14-Ulaşım Komisyonu’nun, Fevzi Çakmak Caddesi ve Fomara Kavşağı trafiğinin azaltılması için Fomara çıkış yönünde Doğanbey Sinanbey Caddesi’ne dönüş için gerekli çalışma yapılması ile ilgili raporu,
15-Ulaşım Komisyonu’nun, Trafik akışının hızlı olduğu Ana Arter otobüs duraklarında insanların can güvenliğini maksimum düzeyde koruyacak şekilde planlama yapılması ile ilgili raporu,
16-Ulaşım Komisyonu’nun, UNESCO Dünya Mirası Ambleminin kullanılması ve Dünya Mirası Müzesinin kurulması talepleri ile ilgili raporu,
17-Eğitim Kültür Gençlik ve Spor Komisyonu’nun, Büyükşehir Belediyemiz bünyesinde Üniversite Hazırlık Kurslarının açılması ile ilgili raporu,
18-Doğal Afet ve Kentsel Dönüşüm Komisyonu’nun, Yalova Yolu Kentsel Dönüşüm Alanı ile ilgili raporu,
19-İmar ve Bayındırlık Komisyonu’nun, Yıldırım Belediyesi’ne ait 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı değişiklikleri ile ilgili raporu,
20-İmar ve Bayındırlık Komisyonu’nun, Gürsu Belediyesi’ne ait 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı değişiklikleri ile ilgili raporu,
21-İmar ve Bayındırlık Komisyonu’nun, Mudanya Belediyesi’ne ait 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı değişiklikleri ile ilgili raporu,
22-İmar ve Bayındırlık Komisyonu’nun, Mustafakemalpaşa Belediyesine ait 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı değişiklikleri ile ilgili raporu,
23-İmar ve Bayındırlık Komisyonu’nun, Karacabey Belediyesi’ne ait 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı değişiklikleri ile ilgili raporu,
24-İmar ve Bayındırlık Komisyonu’nun, İnegöl Belediyesi’ne ait 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı değişiklikleri ile ilgili raporu,
25-İmar ve Bayındırlık Komisyonu’nun, Orhangazi Belediyesi’ne ait 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı değişikliği ile ilgili raporu,
26-İmar ve Bayındırlık Komisyonu’nun, Nilüfer Belediyesi’ne ait 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı değişiklikleri ile ilgili raporu,
27-İmar ve Bayındırlık Komisyonu’nun, Osmangazi Belediyesi’ne ait 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı değişiklikleri ile ilgili raporu,

3/7


28-İmar ve Bayındırlık Komisyonu’nun, Kestel Belediyesi’ne ait 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı değişiklikleri ile ilgili raporu,
29-İmar ve Bayındırlık Komisyonu’nun, Osmangazi İlçesi, Panayır Mahallesi, 10389 ada, 2 parselin Akaryakıt ve Servis İstasyonu Alanı’na alınmasına ilişkin 1/5000 ölçekli Osmangazi Nazım İmar Planı ve 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı değişikliği ile ilgili raporu,
30-İmar ve Bayındırlık Komisyonu’nun, Gemlik İlçesi Engürücük Mahallesi, 579 parselin, Akaryakıt ve LPG Satış İstasyonuna alınmasına ilişkin 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı değişikliği talebinin reddedilmesi hakkında Bursa 2. İdare Mahkemesi’nin, 31.10.2014 tarih ve 2014/1053 K. nolu Mahkeme Kararı ile ilgili raporu,
31-İmar ve Bayındırlık Komisyonu’nun, Nilüfer İlçesi, Ürünlü Mahallesi, 2708 ada, 5 parselin Akaryakıt ve LPG Satış İstasyonuna alınmasına ilişkin 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı değişikliği talebinin Meclis tarafından değerlendirilmeden reddedilmesi işlemi hakkında Bursa 1. İdare Mahkemesi’nin 18.12.2013 tarihli Mahkeme Kararı ile ilgili raporu,
32-İmar ve Bayındırlık Komisyonu’nun, Orhangazi İlçesi, Çeltikçi Mahallesi, 908 parsel, Mudanya İlçesi, Esence Mahallesi, 2881 parsel, Yenişehir İlçesi, Marmaracık Mahallesi, 1298 parsel, Büyükorhan İlçesi, 3696 parsel güneyindeki yol alanının ve İnegöl İlçesi, Çitli Mahallesi, 138 ada, 74 parselin Akaryakıt ve Servis İstasyonu Alanı’na alınmasına ilişkin 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı değişiklikleri ile ilgili raporu,
33-İmar ve Bayındırlık Komisyonu’nun, Nilüfer İlçesi, Karaman Mahallesi, 233 ada, 4 parselin Özel Eğitim Alanı’na alınmasına ilişkin 1/5000 ölçekli Nilüfer Nazım İmar Planı değişikliği ile ilgili raporu,
34-İmar ve Bayındırlık Komisyonu’nun, Büyükşehir Belediye Meclisi’nin, 18.09.2014/914 sayılı kararı ile onaylanan, Balat Mahallesi, 2547 ada, 8 parsele ilişkin 1/25000, 1/5000 ve 1/1000 ölçekli İmar Planı değişiklikleri hakkında Bursa Valiliği Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü’nün yeniden değerlendirme yazısı ile ilgili raporu,
35-İmar ve Bayındırlık Komisyonu’nun, Nilüfer İlçesi, Beşevler Mahallesi, 339 ada, 3 parsele ilişkin 1/5000 ölçekli Nilüfer Nazım İmar Planı değişikliğine yapılan askı itirazı ile ilgili raporu,
36-İmar ve Bayındırlık Komisyonu’nun, Nilüfer İlçesi, Odunluk Mahallesi, 4622 ada, 2 parsel, 4622 ada, 2 parsel kuzeyi, 4644 ada, 3 ve 4 parsel, 4699 ada, 4 parsele ilişkin 1/5000 ölçekli Nilüfer Nazım İmar Plan değişikliği ile ilgili raporu,
37-İmar ve Bayındırlık Komisyonu’nun, Nilüfer İlçesi, Balat Mahallesi, 6471 ada, 1 parselin Özel Eğitim Alanı’na alınmasına ilişkin 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı değişikliği ile ilgili raporu,
38-İmar ve Bayındırlık Komisyonu’nun, Nilüfer İlçesi, Görükle Mahallesi, 5541 ada, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 parsellerin Konut Alanı’ndan Ticaret Alanı’na alınmasına dair 1/5000 ölçekli Görükle Nazım İmar Plan değişikliği ile ilgili raporu,
39-İmar ve Bayındırlık Komisyonu’nun, Nilüfer İlçesi, Özlüce Mahallesi, 4408 ada, 1 parselin Konut Alanı’ndan Ticaret Alanı’na alınmasına dair 1/5000 ölçekli Nilüfer Nazım İmar Plan değişikliği ile ilgili raporu,
40-İmar ve Bayındırlık Komisyonu’nun, Nilüfer İlçesi, Görükle Mahallesi, 5735 ada, 3 parselin Konut Alanı’ndan Ticaret Alanı’na alınmasına dair 1/5000 ölçekli Görükle Nazım İmar Plan değişikliği ile ilgili raporu,
41-İmar ve Bayındırlık Komisyonu’nun, Nilüfer İlçesi, Ertuğrul Mahallesi, 1075 ada, 1 parsel ve 1123 ada, 3 parsellerin Park Alanı ve Özel Eğitim Tesis Alanı olarak düzenlenmesine dair 1/5000 ölçekli Nilüfer Nazım İmar Plan değişikliğine askı itirazı ile ilgili raporu,
42-İmar ve Bayındırlık Komisyonu’nun, Nilüfer İlçesi, Ertuğrul Mahallesi, 1122 ada, 3 parselde yer alan Özel Eğitim Tesis Alanı’nın ada formunun düzenlenmesine dair 1/5000 ölçekli Nilüfer Nazım İmar Plan değişikliği ile ilgili raporu,
43-İmar ve Bayındırlık Komisyonu’nun, Nilüfer İlçesi, Başköy Mahallesi, 677 parselin Tarımsal Niteliği Korunacak Alandan Konut Dışı Kentsel Çalışma Alanı’na alınmasına dair 1/25000 ölçekli Batı Planlama Bölgesi Nazım İmar Plan değişikliği ve 1/5000 ölçekli Akçalar Nazım İmar Plan değişikliği ile ilgili raporu,
44-İmar ve Bayındırlık Komisyonu’nun, Nilüfer İlçesi, Özlüce Mahallesi, 4503 ada, 6 ve 7 parsellerin Konut Alanı’ndan Özel Sosyal Tesis Alanı’na alınmasına dair 1/5000 ölçekli Nilüfer Nazım İmar Plan değişikliği ile ilgili raporu,
45-İmar ve Bayındırlık Komisyonu’nun, Nilüfer İlçesi, Görükle, Kayapa, Hasanağa Mahallelerinde yaklaşık 1200 ha’lık alanda 1/5000 ölçekli Nazım İmar Plan Revizyonu talebi ile ilgili raporu,
46-İmar ve Bayındırlık Komisyonu’nun, Nilüfer İlçesi, Yolçatı Mahallesinde yaklaşık 110 ha’lık alanda 1/5000 ölçekli Nazım İmar Plan Revizyonu talebi ile ilgili raporu,
4/7


47-İmar ve Bayındırlık Komisyonu’nun, Bursa Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu’nun, 16.06.2014/3377 sayılı kararı doğrultusunda, Nilüfer İlçesi, Aladdinbey Mahallesi, “Tepecik Höyüğü 1. Derece Arkeolojik Sit Alanı”na ilişkin 1/5000 ölçekli Nilüfer Nazım İmar Plan değişikliği ile ilgili raporu,
48-İmar ve Bayındırlık Komisyonu’nun, Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü’nün Büyükşehir Belediye Meclisi’nin, 18.09.2014 gün ve 919 sayılı kararı ile onaylanan, Nilüfer İlçesi, Başköy Mahallesi, 584 – 587 – 643 – 644 – 645 parsellere ilişkin 1/5000 ölçekli Nazım İmar Plan değişikliği ile 643 – 644 parsellere ilişkin 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Plan değişikliğinin yeniden değerlendirilmesi talebi ile ilgili raporu,
49-İmar ve Bayındırlık Komisyonu’nun, Nilüfer İlçesi, Hasanağa Mahallesi, 179 ada, 7 parselin Konut Alanı’ndan Ticaret – Konut Alanı’na alınmasına dair 1/5000 ölçekli Nilüfer Nazım İmar Plan değişikliğine askı itirazı ile ilgili raporu,
50-İmar ve Bayındırlık Komisyonu’nun, Osmangazi İlçesi, Nilüferköy Mahallesi, 7604 ada, 2 parseldeki Park Alanı ile 7621 adadaki çok az yoğunlukta öneri Konut Alanı’nın yer değiştirilmesine ilişkin Osmangazi İlçesi, Mudanya Planlama Bölgesi (Nilüferköy) 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı değişikliği ile ilgili raporu,
51-İmar ve Bayındırlık Komisyonu’nun, Osmangazi İlçesi, Yeniceabat Mahallesi, Yemişli Sokak, Yalım Sokak, Yaz Sokak, Yeşil Sokak ve Yaldız Sokakların bulunduğu bölgede İmar Planı yapılması talebi ile ilgili raporu,
52-İmar ve Bayındırlık Komisyonu’nun, Osmangazi İlçesi, Alaşar Mahallesi, Kızılyerler Mevkii, H22a22d1a Pafta, 4491 ada, 5 parselin “Konut Dışı Kentsel Çalışma Alanı”na alınmasına ilişkin 1/25000 ölçekli Merkez Planlama Bölgesi Nazım İmar Planı değişikliği ve 1/5000 ölçekli Osmangazi Belediyesi Nazım İmar Planı değişikliği talebi ile ilgili raporu,
53-İmar ve Bayındırlık Komisyonu’nun, Osmangazi İlçesi, Demirtaş Sakarya Mahallesi, H22a22bc Pafta, 7762 ada, 9 parselin (E:1297 Parsel), “Orta Yoğunlukta Öneri Konut Alanı”na alınmasına ilişkin 1/25000 ölçekli Merkez Planlama Bölgesi Nazım İmar Planı ve 1/5000 ölçekli Demirtaş Nazım İmar Planı değişiklik talebi ile ilgili raporu,
54-İmar ve Bayındırlık Komisyonu’nun, Osmangazi İlçesi, Alaşar Mahallesi, H22a22d1a pafta, 4494 ada, 13 ve 30 parsellerin "Güneş Enerjisi Santrali Alanı"na alınmasına ilişkin 1/5000 ölçekli Osmangazi Belediyesi Nazım İmar Planı değişiklik talebi ile ilgili raporu,
55-İmar ve Bayındırlık Komisyonu’nun, Osmangazi İlçesi, Kırcaali Mahallesi, 3846 ada, 5 parsel, 3855 ada, 11 parsel, 3847 ada, 2 parsel, 3847 ada, 4 parsel ve 3846 ada, 3 parsele ilişkin, Belediyemiz aleyhine açılan 2014/86, 2014/88, 2014/84, 2014/85 ve 2014/87 Esas sayılı davalara Bursa 3. İdare Mahkemesi’nin, 29.09.2014 ve 02.10.2014 tarihli Kararlarında dava konusu işlemlerin iptali kararı ile ilgili raporu,
56-İmar ve Bayındırlık Komisyonu’nun, Gürsu Belediye Başkanlığı’nın, 1/25000 ölçekli Merkez Planlama Bölgesi ve 1/5000 ölçekli Gürsu Nazım İmar Planı değişikliğine ilişkin talepleri ile ilgili raporu,
57-İmar ve Bayındırlık Komisyonu’nun, Gürsu Belediye Başkanlığı’nın, Gürsu Dışkaya Hotanlar Mevkii’nde Üniversite Alanı 1/25000 ölçekli Merkez Planlama Bölgesi ve 1/5000 ölçekli Gürsu Nazım İmar Planı değişikliğine ilişkin talebi ile ilgili raporu,
58-İmar ve Bayındırlık Komisyonu’nun, Gürsu Belediye Başkanlığı’nın, Gürsu Adaköy Mahallesi, 704 sayılı parsel “Belediye Hizmet Alanı (Hayvan Barınağı) 1/5000 ölçekli Gürsu Nazım İmar Planı değişikliğine ilişkin talebi ile ilgili raporu,
59-İmar ve Bayındırlık Komisyonu’nun, Bursa Büyükşehir Belediye Meclisi’nin, 13.11.2014 gün ve 1246 sayılı Kararı ile onaylanan Gürsu İlçesi, Zafer Mahallesi, 217 ada, 2 parselin “Belediye Hizmet Alanı (Tarım Ürünleri İşleme Tesisi)” olmasına ilişkin 1/1000 ölçekli Gürsu Uygulama İmar Planı değişikliği askı itirazı ile ilgili raporu,
60-İmar ve Bayındırlık Komisyonu’nun, Bursa Büyükşehir Belediye Meclisi’’nin, 17.07.2014 gün ve 763 sayılı Kararı ile onaylanan Gürsu İlçesi, Zafer Mahallesi, 217 ada, 1 Parsel “Sosyal Tesis Alanı (Sosyal Hizmetler Alanı)” 1/5000 ölçekli Gürsu Nazım İmar Planı değişikliğine ilişkin Bursa Valiliği, Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü’nün yeniden değerlendirme yazısı ile ilgili raporu,
61-İmar ve Bayındırlık Komisyonu’nun, Emlak ve İstimlak Dairesi Başkanlığı’nın talebi doğrultusunda; Gürsu İlçesi, Yenidoğan Mahallesi, 2775 ada, 69 parsel 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı değişikliği talebi ile ilgili raporu,
62-İmar ve Bayındırlık Komisyonu’nun, Bursa Büyükşehir Belediye Meclisi’nin, 04.12.2014 tarih ve 1331 sayılı Kararı ile onaylanan Gemlik İlçesi, Kurşunlu Mahallesi, 1615, 1616, 1628, 1630, 2655 parsellerin Özel Kentsel Sosyal Donatı Alanı’na alınmasına ilişkin 1/25000 ve 1/5000 ölçekli Gemlik Nazım İmar Planı değişikliği askı itirazı ile ilgili raporu,
5/7

 

63-İmar ve Bayındırlık Komisyonu’nun, Gemlik İlçesi, Hamidiye Mahallesi, 122 ada, 3-4-6-38-39-40 parseller ve 123 ada, 2-3-4 parsellerin Spor Alanı’na alınmasına ilişkin 1/5000 ölçekli Gemlik Nazım İmar Planı değişikliği ile ilgili raporu,
64-İmar ve Bayındırlık Komisyonu’nun, Gemlik ilçesi, Umurbey Mahallesi, 147 ada, 11 parselin Konutdışı Kentsel Çalışma Alanı’na alınmasına ilişkin 1/5000 ölçekli Umurbey Nazım İmar Planı değişikliği ile ilgili raporu,
65-İmar ve Bayındırlık Komisyonu’nun, Gemlik İlçesi, Kumla Mahallesi, 173 ada, 27 ve 28 parsellerin Belediye Hizmet Alanı’ndan plan değişikliği öncesi Konut ve Tali İş Merkezi Alanı’na alınmasına ilişkin 1/5000 ölçekli Kumla Nazım İmar Planı değişikliği ile ilgili raporu,
66-İmar ve Bayındırlık Komisyonu’nun, Gemlik ilçesi, Engürücük Mahallesi, 42, 46 parsellerin Depolama Alanı’na alınmasına ilişkin 1/5000 ölçekli Gemlik Nazım İmar Planı değişikliği ile ilgili raporu,
67-İmar ve Bayındırlık Komisyonu’nun, Gebze-Orhangazi-İzmir Otoyolu’nun Karacabey Kavşağı’nın değiştirilmesine ilişkin talep ile ilgili raporu,
68-İmar ve Bayındırlık Komisyonu’nun, Bursa 2020 Yılı 1/100.000 ölçekli İl Çevre Düzeni Planı “Kırsal Yerleşme Alanları” Plan Hükümleri değişikliğine yapılan askı itirazları ile ilgili raporu,
69-İmar ve Bayındırlık Komisyonu’nun, Bursa Büyükşehir Belediye Meclisi’nin, 16.10.2014 tarih ve 1068 sayılı Kararı ile onaylanan İnegöl İlçesi, Burhaniye Mahallesi, 1355 ada, 2 nolu parselin bitişiğinde yer alan Tescil Harici Alan’a ve 535 ada, 12 parsele ilişkin 1/5000 ölçekli İnegöl Revizyon+İlave Nazım İmar Planı değişikliğine yapılan askı itirazı ile ilgili raporu,
70-İmar ve Bayındırlık Komisyonu’nun, İnegöl İlçesi, Karalar Mahallesi, 123 ada, 1 parselin “Özel Sosyal Tesis Alanı”na alınmasına ilişkin 1/5000 ölçekli İnegöl Revizyon + İlave Nazım İmar Planı değişikliği ile ilgili raporu,
71-İmar ve Bayındırlık Komisyonu’nun, İnegöl İlçesi, Deydinler Mahallesi, 103 ada, 16 nolu parselin “Besihane ve Bakıcı Evi”ne alınmasına ilişkin 1/5000 ölçekli İnegöl Revizyon + İlave Nazım İmar Planı değişikliği ile ilgili raporu,
72-İmar ve Bayındırlık Komisyonu’nun, Bursa İli, İnegöl İlçesi, Alanyurt-Fatih Mahallesi’nde, 238 nolu parsel ve kuzeyindeki “Tescil Harici Alan”ın “Kamu Hizmet Alanı”na, Alanyurt-Yunus Emre Mahallesi’nde, 3259 nolu parselin ise “Park ve Yeşil Alan”a alınmasına ilişkin 1/5000 ölçekli İnegöl Revizyon + İlave Nazım İmar Planı değişikliği ile ilgili raporu,
73-İmar ve Bayındırlık Komisyonu’nun, Mudanya İlçesi, Yörükali Mahallesi, H21b18b3b pafta, 718 ve 719 parsellere ilişkin 1/5000 ölçekli Mudanya Nazım İmar Planı değişikliği talebi ile ilgili raporu,
74-İmar ve Bayındırlık Komisyonu’nun, Mudanya İlçesi, Çağrışan Mahallesi, kavşak düzenlemesine ilişkin 1/5000 ölçekli Güzelyalı Nazım İmar Planı değişikliği ve 1/1000 ölçekli Çağrışan- Göynüklü Revizyon Uygulama İmar Planı değişikliği ile ilgili raporu,
75-İmar ve Bayındırlık Komisyonu’nun, Mudanya İlçesi, Halitpaşa Mahallesi, H21b13a pafta, 1574 ada, 3 sayılı parsele ilişkin 1/5000 ölçekli Mudanya Nazım İmar Planı değişikliği ile ilgili raporu,
76-İmar ve Bayındırlık Komisyonu’nun, Mudanya İlçesi, Balabancık Mahallesi, H21b22d pafta, 1129 ve 1130 sayılı parsellere ilişkin 1/25000 ve 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı ve 1/100 ölçekli Uygulama İmar Planı ile ilgili raporu,
77-İmar ve Bayındırlık Komisyonu’nun, Mudanya İlçesi, Çağrışan Mahallesi, H21b19c pafta, 154 ada, 2 ve 3 sayılı parsellerin Konut Alanı’ndan Turizm Tesis Alanı’na alınmasına ilişkin 1/5000 ölçekli Güzelyalı Nazım İmar Planı değişikliği ile ilgili raporu,
78-İmar ve Bayındırlık Komisyonu’nun, Mudanya İlçesi, Çağrışan Mahallesi, H21b24b pafta, 523, 524, 526, 527, 528, 1219, 1578, 1640, 1659 ve 1665 sayılı parsellere ilişkin 1/5000 ölçekli Güzelyalı Nazım İmar Planı değişikliği ile ilgili raporu,
79-İmar ve Bayındırlık Komisyonu’nun, Mudanya İlçesi, Çağrışan Mahallesi, H21b24b pafta, 668 sayılı parselin Konut Alanı’ndan Özel Eğitim Tesis Alanı’na alınmasına ilişkin 1/5000 ölçekli Güzelyalı Nazım İmar Planı değişikliği ile ilgili raporu,
80-İmar ve Bayındırlık Komisyonu’nun, Bursa Büyükşehir Belediye Meclisi’nin, 04.12.2014 tarih ve 1341 sayılı Kararı ile onaylanan Mudanya İlçesi, Çağrışan Mahallesi, H21b19c ve H21b19d pafta, 1433 ve 260 sayılı parsellere ilişkin 1/5000 ölçekli Güzelyalı Nazım İmar Planı değişikliğine yapılan askı itirazları ile ilgili raporu,
6/7

 

 

81-İmar ve Bayındırlık Komisyonu’nun, Bursa Büyükşehir Belediye Meclisi’nin, 13.11.2014 gün ve 1240 sayılı Kararı ile onaylı Bursa Mudanya Devlet Yolu - Mudanya Yerleşim Alanı Çevre Yolu güzergahı düzenlemesine ilişkin 1/25000 ölçekli ve 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı değişikliği askı itirazı ile ilgili raporu,
82-İmar ve Bayındırlık Komisyonu’nun, Yenişehir İlçesi, Gündoğan Mahallesi, 371 ada, 51 parselin Teknik Altyapı Alanı’na alınmasına ilişkin 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı değişikliği ile ilgili raporu,
83-İmar ve Bayındırlık Komisyonu’nun, Orhangazi İlçesi, Karsak Mahallesi, 1281 nolu parsel ile ilgili 1/25000 ölçekli İznik Gölü Çevre Düzeni Plan Revizyonu değişikliği askı itirazı ile ilgili raporu,
84-İmar ve Bayındırlık Komisyonu’nun, İznik İlçesi, Derbent Mahallesi, Değirmenkaya Kabartmaları Koruma Alanı’nın 1/25000 ölçekli İznik Gölü Çevre Düzeni Plan Revizyonu’na işlenmesi hakkındaki plan değişikliği ile ilgili raporu,
85-İmar ve Bayındırlık Komisyonu’nun, Büyükşehir Belediye Meclisi’nin, 15.03.2012 gün ve 263 sayılı Kararı ile onaylanan Kent Meydanı-Heykel (T1) Hattı 1/25000-1/5000 ölçekli Nazım İmar Plan değişiklikleri ile Büyükşehir Belediye Meclisi’nin, 19.04.2012 gün ve 379 sayılı Kararı ile onaylanan Kent Meydanı - Heykel (T1) Hattı 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Plan değişikliklerine karşı açılan davalara ait Mahkeme Kararları ile ilgili raporu,
86-İmar ve Bayındırlık Komisyonu’nun, Fen İşleri Dairesi Başkanlığı’nın talebi doğrultusunda; Kestel İlçesi, Yeni Mahalle, 613 ada, 1 parsel 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı değişikliği talebi ile ilgili raporu,
87-İmar ve Bayındırlık Komisyonu’nun, Bursa Büyükşehir Belediye Meclisi’nin, 13.11.2014 gün ve 1265 sayılı Kararı ile onaylanan Osmangazi İlçesi, Zafer Mahallesi, 3577 ada, muhtelif parsellerin “Park Alanı”na alınmasına ilişkin 1/1000 ölçekli Kentsel Dönüşüm Sağlıklaştırma Projesi Gökdere-Eski Gemlik Yolu Arası Uygulama İmar Planı değişikliğine ilişkin askı itirazları ile ilgili raporu,
88-İmar ve Bayındırlık Komisyonu’nun, Mustafakemalpaşa Belediyesi’nin yapılmakta olan Gebze-İzmir Otoyolu’ndan Mustafakemalpaşa İlçesi sınırları içerisinde İzmir Karayolu’na bağlantı yapılması talebi ile ilgili raporu,
89-İmar ve Bayındırlık Komisyonu’nun, Cilimboz Deresi Batısı ve Doğusu yol düzenlemesine ilişkin 1/25000 ölçekli ve 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı değişikliği talebi ile ilgili raporu,
90-İmar ve Bayındırlık Komisyonu’nun, Yıldırım İlçesi, Tayyareci Mehmet Ali Caddesi Tramvay Hattı boyunca muhtelif parsellerin Otopark Alanı’na alınmasına ilişkin 1/5000 ölçekli ve 1/1000 ölçekli İmar Planı değişiklikleri ile ilgili raporu.

 


Recep ALTEPE
Mak. Müh.
Büyükşehir Belediye Başkanı

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

20.02.2015 Tarihli Meclis Kararları

Meclis kararları henüz yayınlanmamıştır...

 
Büyükşehir Belediye Meclisi’nin, 20.02.2015 Cuma günü saat 15.00’da Çırpan Mahallesi, Güçlü Sokak, No:2, Kat:5 Osmangazi/Bursa adresinde (Eski İl Genel Meclisi Toplantı Salonu) yaptığı 2014/2019 seçim döneminin 10 uncu, 2 nci dönemin 2 nci OLAĞAN toplantısının 1. Birleşiminde alınan Kararların Özetidir.

1-Okunan 22.01.2015 günlü OLAĞAN Meclis Toplantısının 1. Birleşimine ait Zaptın aynen kabulüne,
27.01.2015 günlü OLAĞAN Meclis Toplantısının 2. Birleşimine ait Zaptın; Büyükşehir Belediye Meclisi’nin, 27.01.2015 tarih ve 240 sayılı Meclis Kararının; Sehven “Belediyemize tahsisinin uygun olduğuna” şeklinde geçen cümlenin “Belediyemize devrinin uygun olduğuna” şeklinde düzeltilerek oybirliği ile kabulüne,
2-Başkanlık Makamı’nın, Bursa Su ve Kanalizasyon İdaresi Yönetim Kurulu’nun, “Kamuya Tahsis Kararı” hakkındaki Kararı ile ilgili yazısının oybirliği ile kabulüne,
3-Başkanlık Makamı’nın, Bursa Su ve Kanalizasyon İdaresi Yönetim Kurulu’nun, “Su Kaynağı İhalesi” hakkındaki Kararı ile ilgili yazısının Çevre ve Sağlık Komisyonu’na havalesine,
4-Yazı İşleri ve Kararlar Dairesi Başkanlığı’nın, 09-13 Mart 2015 tarihleri arasında Almanya’nın München Şehri’nde düzenlenecek olan “Internationele Handwerksmesse (Uluslararası El Sanatları) Fuarı”na katılım için yurtdışı görevlendirme ile ilgili yazısının oybirliği ile kabulüne,
5-Yazı İşleri ve Kararlar Dairesi Başkanlığı’nın, 01-10 Mart 2015 tarihleri arasında Almanya’nın Vilsbiburg Şehri’nde düzenlenecek olan “Valeybol Avrupa Kupası Çeyrek Final” karşılaşmasına katılım için yurtdışı görevlendirme ile ilgili oybirliği ile kabulüne,
6-Yazı İşleri ve Kararlar Dairesi Başkanlığı’nın, 09-13 Mart 2015 tarihleri arasında Fransa’nın Paris Şehrinde düzenlenecek olan “Uluslararası Yolcu Terminali, Güvenlik ve Teknoloji Konferansına” katılım için yurtdışı görevlendirme ile ilgili oybirliği ile kabulüne,
7-Yazı İşleri ve Kararlar Dairesi Başkanlığı’nın, 23-27 Şubat 2015 tarihleri arasında Almanya’nın Hannover Şehri’nde düzenlenecek olan “Eğitim Fuarına” katılım için yurtdışı görevlendirme ile ilgili yazısının oybirliği ile kabulüne,
8-Mali Hizmetler Dairesi Başkanlığı’nın, Sermaye Payı değişikliği ile ilgili yazısının oyçokluğu (CHP; Mustafa BOZBEY, Recep ÇOHAN, Gamze KAYABAŞ, Nilgün BERK, Turgay ERDEM, Pelin SEVGİ, Gizem ELMAS, Lütfü GÜNENÇ, Özgür AKSOY, Metin UYANIK, Akın POROY, Erdal AKTUĞ, Engin TAŞDEMİR, Dündar KOYUTÜRK 14 red – 69 kabul) ile kabulüne,
9-Zabıta Dairesi Başkanlığı’nın, Bursa Büyükşehir Belediyesi Taksi-Dolmuş-Minibüs-Servis Araçları ve Özel Toplu Taşıma Araçları Yönetmeliği’nin 13. Maddesi (a) bendinde revizyon yapılması ile ilgili yazısının Ulaşım Komisyonu’na havalesine,
10-Kırsal Hizmetler Dairesi Başkanlığı’nın, Görev, Yetki ve Sorumluluk Esaslarını Belirleyen Yönetmeliğinde değişiklik yapılması ile ilgili yazısının Hukuk Komisyonu’na havalesine,
11-Makine İkmal Bakım ve Onarım Dairesi Başkanlığı’nın, 2 adet araç satışı ile ilgili yazısının oybirliği ile kabulüne,
12-Makine İkmal Bakım ve Onarım Dairesi Başkanlığı’nın, 1 adet BMC Marka otobüsün Eceabat Belediye Başkanlığına bedelsiz devri ile ilgili yazısının oybirliği ile kabulüne,
13-Emlak ve İstimlak Dairesi Başkanlığı’nın, Bursa İli, Osmangazi İlçesi, Kükürtlü Mahallesi, 3920 ada, 3 parsel sayılı ve 59,44 m2 yüzölçümlü taşınmazın Vakıflar Genel Müdürlüğü adına bedelsiz devri ile ilgili yazısının Plan ve Bütçe Komisyonu’na havalesine,
14-Emlak ve İstimlak Dairesi Başkanlığı’nın, Keles Belediyesi adına kayıtlı, Bursa İli, Keles İlçesi, Kıranışıklar Mahallesi, 123 ada, 2 parsel sayılı ve 4647,87 m2 yüzölçümlü taşınmazın Belediyemize bedelsiz devri ile ilgili yazısının oybirliği ile kabulüne,
15-Fen İşleri Dairesi Başkanlığı’nın, Gürsu Kavşağı Cephe Sağlıklaştırma Uygulamaları ile ilgili yazısının Plan ve Bütçe Komisyonu’na havalesine,
16-İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı’nın, Sıcaksu Kentsel Dönüşüm Alanı’nda Fatma Baran’a ait tapu devri talebi ile ilgili oybirliği ile kabulüne,
17-İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı’nın, 1/25000 ölçekli Nazım İmar Planı, 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı ve 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı plan değişiklik talepleri ile ilgili yazısının İmar ve Bayındırlık Komisyonu’na havalesine,
18-İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı’nın, Yıldırım İlçesi, Cumalıkızık Mahallesi, 2789 ada, 15 parseli kapsayan, Orman Kadastrosundaki Alanlara ilişkin Büyükşehir Belediye Meclisi’nin, 17.07.2008 gün ve 486 sayılı 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı’na karşı Orman Genel Müdürlüğü’ne izafeten Bursa Orman İşletme Müdürlüğü tarafından açılan davada, Bursa 2. İdare Mahkemesi’nin, 2014/1113 E. sayılı “Yürütme Durdurma” Kararı ile ilgili yazısının İmar ve Bayındırlık Komisyonu’na havalesine,
19-İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı’nın, Yıldırım İlçesi, Cumalıkızık Mahallesi, 2822 ada, 133 parseli kapsayan, Orman Kadastrosundaki Alanlara ilişkin Büyükşehir Belediye Meclisi’nin, 17.07.2008 gün ve 486 sayılı 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı’na karşı Orman Genel Müdürlüğü’ne izafeten Bursa Orman İşletme Müdürlüğü tarafından açılan davada, Bursa 2.İdare Mahkemesi’nin, 2014/1115 E. sayılı “Yürütme Durdurma” Kararı ile ilgili yazısının İmar ve Bayındırlık Komisyonu’na havalesine,
20-İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı’nın, Bursa Büyükşehir Belediye Meclisi’nin, 23.12.2014 tarih ve 1576 sayılı Kararı ile onaylanan, Gemlik İlçesi, Demirsubaşı Mahallesi, Ahmet Dural Meydanı ve Meydan Düzenleme Projesi’ne ilişkin 1/5000 ölçekli Gemlik Nazım İmar Planı değişikliğine yapılan askı itirazı ile ilgili yazısının İmar ve Bayındırlık Komisyonu’na havalesine,
21-İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı’nın, Bursa 2. İdare Mahkemesi’nde E:2014/1114 sayılı Kararı ile, Büyükşehir Belediye Meclisi’nin, 17.07.2008 gün ve 486 sayılı Kararı ile onaylanan 1/5000 ölçekli Yıldırım Nazım İmar Planı’nın; Orman mülkiyetinde olan Kestel Derekızık, 103 ada, 59 sayılı parsel hakkında ilgili Mahkemece alınan 04.12.2014 tarihli Yürütmeyi Durdurma Kararı ile ilgili yazısının İmar ve Bayındırlık Komisyonu’na havalesine,
22-İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı’nın, Büyükşehir Belediye Meclisi’nin, 23.12.2014 gün ve 1574 sayılı Kararı ile onaylanan Nilüfer İlçesi, Doğanköy Mahallesi, 21 parsele ilişkin 1/100000 ölçekli Çevre Düzeni Plan değişikliğine askı itirazı ile ilgili yazısının İmar ve Bayındırlık Komisyonu’na havalesine,
23-İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı’nın, Büyükşehir Belediye Meclisi’nin, 18.12.2014 gün ve 1459 sayılı Kararı ile onaylanan Yenişehir İlçesi, 1/25000 ölçekli Çevre Düzeni Plan Hükümleri değişikliğine yapılan askı itirazları ile ilgili yazısının İmar ve Bayındırlık Komisyonu’na havalesine,
24-İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı’nın, Bursa 1. İdare Mahkemesi’nde 2013/1245 Esas No ile Büyükşehir Belediye Meclisi’nin, 18.07.2013 gün ve 834 sayılı Kararı ile onaylı, Nilüfer İlçesi, Görükle Mahallesi, 5467 ada 1 parselin “Yönetim Merkezleri Alanı”ndan “Tali İş Merkezi Alanı”na alınmasına ilişkin 1/5000 ölçekli Görükle Nazım İmar Plan değişikliği hakkında ilgili Mahkemenin 24.10.2014 tarihli iptal kararı ile ilgili yazısının İmar ve Bayındırlık Komisyonu’na havalesine,
25-İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı’nın, Büyükşehir Belediye Meclisi’nin, 18.12.2014 tarih ve 1470 sayılı Kararı ile onaylanan, İnegöl İlçesi, Cumhuriyet Mahallesi, 918 parsel ve 1769 ada, 1 nolu parselin “Sanayi Alanı”na alınmasına ilişkin 1/25000 ölçekli İnegöl (Bursa) Çevre Düzeni Planı Revizyonu değişikliğine yapılan askı itirazları ile

20.02.2015 Tarihli Meclis