MECLİS TOPLANTILARI

27.01.2015 Tarihli Meclis Gündemi

     

27.01.2015 Tarihli Meclis Kararları

Meclis kararları henüz yayınlanmamıştır...

 
Büyükşehir Belediye Meclisi’nin, 27.01.2015 Salı günü saat 16.00’da Çırpan Mahallesi, Güçlü Sokak, No:2, Kat:5 Osmangazi/Bursa adresinde (Eski İl Genel Meclisi Toplantı Salonu) yaptığı 2014/2019 seçim döneminin 9 uncu, 2 nci dönemin 1 inci OLAĞAN toplantısının 2. Birleşiminde alınan Kararların Özetidir.

1-Plan ve Bütçe Komisyonu’nun, İnegöl İlçesi, Kemalpaşa Mahallesi, 216 ada, 71 sayılı parsel, Orhaniye Mahallesi, 1456 ada, 52 parsel, Osmaniye Mahallesi ve Süleymaniye Mahallesinde Özdilek Kavşağı ve Hikmet ŞAHİN Kavşağı arasındaki bölge, Cerrah Mahallesi Kent Parkı ve Alanyurt Kent Parkı alanlarının Belediyemize tahsis edilmesi ile ilgili raporunun oybirliği ile kabulüne,
2-İmar ve Bayındırlık Komisyonu’nun, Osmangazi Belediyesi’ne ait 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı değişiklikleri ile ilgili raporunun “Osmangazi Belediye Meclisi’nin, Uygun Bulunan Kararlar içinde 1. sırada yer alan 03.12.2014 tarih ve 932 sayılı Meclis Kararının” oyçokluğu (CHP; Recep ÇOHAN, Şerafeddin ATALAY, Turgay ERDEM, Pelin SEVGİ, Gizem ELMAS, Lütfü GÜNENÇ, Metin UYANIK, Akın POROY, Erdal AKTUĞ, Engin TAŞDEMİR, Dündar KOYUTÜRK 11 red- MHP; İsmail KARAMAN, Kenan ÇAKIR, Mahmut GÖK, Hüsnü DOĞRUOĞLU, Adnan AKIN, Ayhan ÖNAL, Mesut BEDEL, Ercan ÖZEL, Avni Çimen ERİN 9 red –59 kabul) ile uygun olduğuna ve diğer kararların oybirliği kabulüne,
3-İmar ve Bayındırlık Komisyonu’nun, Gemlik Belediyesi’ne ait 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı değişikliği ile ilgili raporunun oybirliği ile kabulüne,
4-İmar ve Bayındırlık Komisyonu’nun, Karacabey Belediyesi’ne ait 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı değişikliği ile ilgili raporunun oybirliği ile kabulüne,
5-İmar ve Bayındırlık Komisyonu’nun, Bursa Büyükşehir Belediye Meclisi’nin 18.09.2014 tarih ve 917 sayılı Kararı ile onaylanan, Nilüfer İlçesi Beşevler Mahallesi ve Barış Mahallesi’ni birbirine bağlayan üstgeçit yapılmasına ilişkin 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı değişikliğine yapılan askı itirazı ile ilgili raporunun oyçokluğu (CHP; Recep ÇOHAN, Şerafeddin ATALAY, Turgay ERDEM, Pelin SEVGİ, Gizem ELMAS, Lütfü GÜNENÇ, Metin UYANIK, Akın POROY, Erdal AKTUĞ, Engin TAŞDEMİR, Dündar KOYUTÜRK 11 red - MHP; İsmail KARAMAN, Kenan ÇAKIR, Mahmut GÖK, Hüsnü DOĞRUOĞLU, Adnan AKIN, Ayhan ÖNAL, Mesut BEDEL, Ercan ÖZEL, Avni Çimen ERİN 9 red - DP; Nurettin ÇETİN 1 red - 58 kabul) ile kabulüne,
6-İmar ve Bayındırlık Komisyonu’nun, Yıldırım İlçesi, Beyazıt Mahallesi, Kartal Sokak civarında Yeşil Alan miktarının arttırılmasına ilişkin plan değişikliği talebi ile ilgili raporunun oybirliği ile kabulüne,
7-İmar ve Bayındırlık Komisyonu’nun, Yıldırım İlçesi, Millet Mahallesi, 3087 ada, 1 parselin “Özel Eğitim Tesisi Alanı”na alınmasına ilişkin 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı değişikliği ile ilgili raporunun oyçokluğu (CHP; Recep ÇOHAN, Şerafeddin ATALAY, Turgay ERDEM, Pelin SEVGİ, Gizem ELMAS, Lütfü GÜNENÇ, Metin UYANIK, Akın POROY, Erdal AKTUĞ, Engin TAŞDEMİR, Dündar KOYUTÜRK 11 red- MHP; İsmail KARAMAN, Kenan ÇAKIR, Mahmut GÖK, Hüsnü DOĞRUOĞLU, Adnan AKIN, Ayhan ÖNAL, Mesut BEDEL, Ercan ÖZEL, Avni Çimen ERİN 9 red –59 kabul) ile kabulüne,
8-İmar ve Bayındırlık Komisyonu’nun, Bursa Büyükşehir Belediye Meclisi’nin, 04.12.2014 gün ve 1333 sayılı Kararı ile onaylı, Gürsu İlçesi, Kumlukalan Mahallesi, 267 parsel “Eğitim Alanı” 1/5000 ölçekli Gürsu Nazım İmar Planı değişikliği ve “Ortaokul Alanı” 1/1000 ölçekli Gürsu Uygulama İmar Planı değişikliğine yapılan askı itirazları ile ilgili raporunun oybirliği ile kabulüne,
9-İmar ve Bayındırlık Komisyonu’nun, İnegöl İlçesi, Orhaniye Mahallesi’nde, 572 ada, 140 nolu parselin ve 1520 ada, 214, 317 nolu parsellerin bir kısmının, 1520 ada ile 1521 ada arasında kalan Tescil Harici Alan’ın ve 1521 ada, 219, 221 nolu parseller ile 226 nolu

 


parselin bir kısmının “Belediye Hizmet Alanı”na alınmasına ilişkin 1/5000 ölçekli İnegöl Revizyon+İlave Nazım İmar Planı değişikliği ve “Belediye Hizmet Alanı (Pazar Alanı+Katlı Otopark)”na alınmasına ilişkin 1/1000 ölçekli İnegöl Revizyon Uygulama İmar Planı değişikliği ile ilgili raporunun oybirliği ile kabulüne,
10-İmar ve Bayındırlık Komisyonu’nun, Bursa Büyükşehir Belediye Meclisi’nin, 23.09.2014 tarih ve 1018 sayılı kararı ile onaylanan, Osmangazi İlçesi, Dürdane Mahallesi, 10048 ada, 3,4 parsellere ilişkin (Eski: 572 ve 573 parseller) 1/25000 ölçekli Kuzey Planlama Bölgesi Nazım İmar Planı ve 1/5000 ölçekli Ovaakça Nazım İmar Planı değişikliklerine yapılan askı itiraz talepleri ile ilgili raporunun oyçokluğu (CHP; Recep ÇOHAN, Şerafeddin ATALAY, Turgay ERDEM, Pelin SEVGİ, Gizem ELMAS, Lütfü GÜNENÇ, Metin UYANIK, Akın POROY, Erdal AKTUĞ, Engin TAŞDEMİR, Dündar KOYUTÜRK 11 red - MHP; İsmail KARAMAN, Kenan ÇAKIR, Mahmut GÖK, Hüsnü DOĞRUOĞLU, Adnan AKIN, Ayhan ÖNAL, Mesut BEDEL, Ercan ÖZEL, Avni Çimen ERİN 9 red - DP; Nurettin ÇETİN 1 red - 58 kabul) ile kabulüne,
11-İmar ve Bayındırlık Komisyonu’nun, Kestel İlçesi, Ahmet Vefik Paşa Mahallesi, 470 ada 2-3 nolu parsellerin “Özel Eğitim Alanı”na alınmasına ilişkin 1/25000 ölçekli Nazım İmar Planı değişikliği, 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı değişikliği ve 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı değişiklikleri ile ilgili raporunun oybirliği ile kabulüne,
12-İmar ve Bayındırlık Komisyonu’nun, Mustafakemalpaşa İlçesi, Kavaklı Mahallesi, 255 ada, 1 ve 2 nolu parsellerin “Özel Eğitim Alanı”na alınmasına ilişkin 1/5000 ölçekli Tatkavaklı Revizyon Nazım İmar Planı ve 1/1000 ölçekli Tatkavaklı Uygulama İmar Planı değişikliği ile ilgili raporu,
13-İmar ve Bayındırlık Komisyonu’nun, Gemlik İlçesi, Engürücük, Hisar ve Kurtul Mahalleleri Depolama, Konutdışı Kentsel Çalışma Alanlarını kapsayan 1/5000 ölçekli Gemlik Nazım İmar Planı değişikliği ile ilgili raporunun oybirliği ile kabulüne,
14-İmar ve Bayındırlık Komisyonu’nun, Gemlik İlçesi, Cihatlı Köyü, 1543 parsele ilişkin 1/5000 ölçekli Gemlik Nazım İmar Planı Plan Notu İlavesi ile ilgili raporunun oybirliği ile kabulüne,
15-İmar ve Bayındırlık Komisyonu’nun, Bursa ili, Orhaneli İlçesi, İsmetpaşa Mahallesi, 57 ada, 1 nolu parsele ilişkin hazırlanan 1/1000 ölçekli Revizyon+Uygulama İmar Planı değişikliği ile ilgili raporunun oybirliği ile kabulüne,
16-Gündeme alınarak görüşülmesi kabul edilen, Büyükşehir Belediyesi Meclis Üyesi Mustafa BOZBEY’in sözlü mazeretinin kabulü ile izinli sayılmasına,
17-Gündeme alınarak görüşülmesi kabul edilen, Büyükşehir Belediyesi Meclis Üyesi Hayri TÜRKYILMAZ’ın sözlü mazeretinin kabulü ile izinli sayılmasına,
18-Gündeme alınarak görüşülmesi kabul edilen, Büyükşehir Belediyesi Meclis Üyesi Neşet ÇAĞLAYAN’ın sözlü mazeretinin kabulü ile izinli sayılmasına,
19-Gündeme alınarak görüşülmesi kabul edilen, Büyükşehir Belediyesi Meclis Üyesi Yener ACAR’ın sözlü mazeretinin kabulü ile izinli sayılmasına,
20-Gündeme alınarak görüşülmesi kabul edilen, Büyükşehir Belediyesi Meclis Üyesi Gamze KAYABAŞ’ın sözlü mazeretinin kabulü ile izinli sayılmasına,
21-Gündeme alınarak görüşülmesi kabul edilen, Büyükşehir Belediyesi Meclis Üyesi Nihat BALKAN’ın sözlü mazeretinin kabulü ile izinli sayılmasına,
22-Gündeme alınarak görüşülmesi kabul edilen, Büyükşehir Belediyesi Meclis Üyesi İhsan BİLGİLİ’nin sözlü mazeretinin kabulü ile izinli sayılmasına,
23-Gündeme alınarak görüşülmesi kabul edilen, Büyükşehir Belediyesi Meclis Üyesi Nilgün BERK’in sözlü mazeretinin kabulü ile izinli sayılmasına,
24-Gündeme alınarak görüşülmesi kabul edilen, Büyükşehir Belediyesi Meclis Üyesi Mukaddes SERİM’in sözlü mazeretinin kabulü ile izinli sayılmasına,
25-Gündeme alınarak görüşülmesi kabul edilen, Büyükşehir Belediyesi Meclis Üyesi Özgür AKSOY’un sözlü mazeretinin kabulü ile izinli sayılmasına,

 

26-Gündeme alınarak görüşülmesi kabul edilen, Büyükşehir Belediyesi Meclis Üyesi Hasan ERTÜRK’ün sözlü mazeretinin kabulü ile izinli sayılmasına,
27-Gündeme alınarak görüşülmesi kabul edilen, Büyükşehir Belediyesi Meclis Üyesi Turgay PEKER’in sözlü mazeretinin kabulü ile izinli sayılmasına,
28-Gündeme alınarak görüşülmesi kabul edilen, Büyükşehir Belediyesi Meclis Üyesi Bekir AYDIN’ın sözlü mazeretinin kabulü ile izinli sayılmasına,
29-Gündeme alınarak görüşülmesi kabul edilen, Büyükşehir Belediyesi Meclis Üyesi İlhan KILIÇ’ın sözlü mazeretinin kabulü ile izinli sayılmasına,
30-Gündeme alınarak görüşülmesi kabul edilen, Büyükşehir Belediyesi Meclis Üyesi Aydın ÇIKIKÇI’nın sözlü mazeretinin kabulü ile izinli sayılmasına,
31-Gündeme alınarak görüşülmesi kabul edilen, Büyükşehir Belediyesi Meclis Üyesi Sabri ZÜMRE’nin sözlü mazeretinin kabulü ile izinli sayılmasına oybirliği ile karar verildi.

 

 

 


Recep ALTEPE
Mak. Müh.
Büyükşehir Belediye Başkanı

 

27.01.2015 Tarihli Meclis