MECLİS TOPLANTILARI

22.01.2015 Tarihli Meclis Gündemi

GÜNDEM : Büyükşehir Belediye Meclisi’nin, 22 OCAK 2015 Perşembe günü saat 15.00’da Çırpan Mahallesi, Güçlü Sokak, No:2, Kat:5 Osmangazi/Bursa adresinde (Eski İl Genel Meclisi Toplantı Salonu) yapacağı 2014/2019 seçim döneminin 9 uncu, 2 nci dönemin 1 inci OLAĞAN toplantısının 1. birleşimine ait gündemdir.

 


G Ü N D E M :

1-GEÇEN TOPLANTI ZAPTI;

1-Başkanlık Makamı’nın, Denetim Komisyonu Üyelerinin belirlenmesi ile ilgili yazısı,
2-Yazı İşleri ve Kararlar Dairesi Başkanlığı’nın, 09-15 Mart 2015 tarihleri arasında Fransa’nın Cannes Şehri’nde düzenlenecek olan MIPIM Uluslararası Emlak Fuarı’na katılım için yurtdışı görevlendirme ile ilgili yazısı,
3-Yazı İşleri ve Kararlar Dairesi Başkanlığı’nın, Bursa Büyükşehir Belediyesi ile Kırşehir İli, Akpınar Belediyesi arasında Kardeşlik Anlaşması imzalanması ile ilgili yazısı,
4-Yazı İşleri ve Kararlar Dairesi Başkanlığı’nın, 04-06 Şubat 2015 tarihleri arasında Almanya’nın Berlin Kenti’nde düzenlenecek “Fruit Logistica 2015 Fuarı”na katılım için yurtdışı görevlendirme ile ilgili yazısı,
5-Yazı İşleri ve Kararlar Dairesi Başkanlığı’nın, Yeşil Bursa Rumeli Halk Oyunları ve Kültür Derneği Heyeti’nin 31.01.2015 – 07.02.2015 tarihleri arasında “Türk Dilini Yaşatma ve Kültür Etkileşimi” etkinliğine katılım için yurtdışı görevlendirme ile ilgili yazısı,
6-İnsan Kaynakları ve Eğitim Dairesi Başkanlığı’nın, Zabıta ve İtfaiye Personeli Fazla Mesai Ücretleri ile ilgili yazısı,
7-İnsan Kaynakları ve Eğitim Dairesi Başkanlığı’nın, Geçici İşçilerin Çalışma Süreleri ile ilgili yazısı,
8-İnsan Kaynakları ve Eğitim Dairesi Başkanlığı’nın, Sözleşmeli Personel ücret tespiti ile ilgili yazısı,
9-İnsan Kaynakları ve Eğitim Dairesi Başkanlığı’nın, 2015 yılında istihdam edilecek sanatçıların vize işlemleri ile ilgili yazısı,
10-Mali Hizmetler Dairesi Başkanlığı’nın, Belediye Gelirlerinin belli hizmetlere tahsisi ile ilgili yazısı,
11-Sağlık İşleri Dairesi Başkanlığı’nın, bakım hizmeti alan yaşlılara harçlık ödemesi yapılması ile ilgili yazısı,
12-Sağlık İşleri Dairesi Başkanlığı’nın, Görev, Yetki ve Sorumluluk Esaslarını Belirleyen Yönetmeliği’nde revizyon yapılması ile ilgili yazısı,
13-Makine İkmal Bakım ve Onarım Dairesi Başkanlığı’nın, 18 adet Yangın Söndürme Tankeri’nin (Römork) muhtelif Köylere bedelsiz devri ile ilgili yazısı,
14-Makine İkmal Bakım ve Onarım Dairesi Başkanlığı’nın, Büyükşehir Belediye Başkanlığı kayıtlarında bulunan 1 adet İtfaiye Arazözü’nün Muş Belediye Başkanlığı’na bedelsiz devri ile ilgili yazısı,
15-Emlak ve İstimlak Dairesi Başkanlığı’nın, Osmangazi İlçesi, Alaaddin Mahallesi, 4743 ada, 1 ve 2 parsel sayılı taşınmazlar ile bu taşınmazlar üzerinde yer alan yapı ve eklentilerin kamulaştırılmak üzere Belediyemiz X. Beş Yıllık Kamulaştırma İmar Programının 2011-2015 yılı dilimine ek olarak alınması ile ilgili yazısı,
1/9

 


16-Emlak ve İstimlak Dairesi Başkanlığı’nın, Orhaneli İlçesi, Çınarcık Mahallesi, 224 ve 226 parsel sayılı taşınmazların yolda kalan kısımları ile Yenişehir İlçesi, Söylemiş Köyü 169 ada, 10 parselin Köy Mezarlık Alanı içinde kalan kısmının kamulaştırılmak üzere Belediyemiz X. Beş Yıllık Kamulaştırma İmar Programının 2011-2015 yılı dilimine ek olarak alınması ile ilgili yazısı,
17-Emlak ve İstimlak Dairesi Başkanlığı’nın, Mülkiyeti Belediyemize ait Bursa İli, Nilüfer İlçesi, Dağyenice Mahallesi 135 ada, 4 ve 8 nolu parselin Kıyı Kenar Çizgisi içerisinde kalan kısımlarının kıyıya terkinin yapılması ile ilgili yazısı,
18-İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı’nın, Sıcaksu Kentsel Dönüşüm Alanı’nda Ahmet Şengün ve Seyhan Kıykaç’a ait tapu devri talebi ile ilgili yazısı,
19-İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı’nın, Sıcaksu Kentsel Dönüşüm Alanı’nda Mehmet Kebapçılar’a ait tapu devri talebi ile ilgili yazısı,
20-İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı’nın, Sıcaksu Kentsel Dönüşüm Alanı’nda Fazlı Çakmak’a ait tapu devri talebi ile ilgili yazısı,
21- İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı’nın, 1/25000 ölçekli Nazım İmar Planı, 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı ve 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı plan değişiklik talepleri ile ilgili yazısı,
22-İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı’nın, Gemlik İlçesi, Engürücük Mahallesi, 579 parselin Akaryakıt ve LPG Satış İstasyonu’na alınmasına ilişkin 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı değişikliği talebinin reddedilmesi hakkında Bursa 2. İdare Mahkemesi’nin, 31.10.2014 tarih ve 2014/1053 K. nolu Mahkeme Kararı ile ilgili yazısı,
23-İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı’nın, Nilüfer İlçesi, Beşevler Mahallesi, 339 ada, 3 parselin Tali İş Merkezi Alanı’na alınmasına ilişkin 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı değişikliğine yapılan askı itirazı ile ilgili yazısı,
24-İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı’nın, Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü’nün, Büyükşehir Belediye Meclisi’nin, 18.09.2014 tarih ve 919 sayılı Kararı ile onaylanan, Nilüfer İlçesi, Başköy Mahallesi, 584-587-643- 644- 645 parsellere ilişkin 1/5000 ölçekli Nazım İmar Plan değişikliği ile 643-644 parsellere ilişkin 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Plan değişikliğinin yeniden değerlendirilmesi talebi ile ilgili yazısı,
25-İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı’nın, Bursa Büyükşehir Belediye Meclisi’nin, 13.11.2014 tarih ve 1240 sayılı Kararı ile onaylanan Nilüfer İlçesi Hasanağa Mahallesi, 179 ada 7 parsele ilişkin 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı değişikliğine askı itirazı ile ilgili yazısı,
26-İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı’nın, Bursa 2. İdare Mahkemesi’nde 2014/521 Esas No ile açılan, Büyükşehir Belediye Meclisi’nin, 16.10.2008 tarih ve 703 sayılı Kararı ile onaylanan 1/25000 ölçekli Batı Planlama Bölgesi Nazım İmar Planı’nın Hasanağa Mahallesi’nde orman sayılan muhtelif kısımları hakkında ilgili Mahkemece alınan 02.12.2014 tarihli yürütmeyi durdurma Kararı ile ilgili yazısı,
27-İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı’nın, Bursa 3. İdare Mahkemesi’nde 2014/642 Esas No ile Büyükşehir Belediye Meclisi’nin, 16.10.2008 tarih ve 703 sayılı Kararı ile onaylanan 1/25000 ölçekli Batı Planlama Bölgesi Nazım İmar Planı’nın Hasanağa Mahallesi’nde orman sayılan muhtelif kısımları hakkında ilgili Mahkemece alınan 21.11.2014 tarihli İptal Kararı ile ilgili yazısı,
28-İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı’nın, Bursa 3. İdare Mahkemesi’nde 2014/641 Esas No ile Büyükşehir Belediye Meclisi’nin, 16.10.2008 tarih ve 703 sayılı Kararı ile onaylanan 1/25000 ölçekli Batı Planlama Bölgesi Nazım İmar Planı’nın Hasanağa Mahallesi’nde orman sayılan muhtelif kısımları hakkında ilgili Mahkemece alınan 28.11.2014 tarihli İptal Kararı ile ilgili yazısı,
29-İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı’nın, Bursa 3. İdare Mahkemesi’nde 2014/647 Esas No ile Büyükşehir Belediye Meclisi’nin, 16.10.2008 tarih ve 703 sayılı Kararı ile onaylanan 1/25000 ölçekli Batı Planlama Bölgesi Nazım İmar Planı’nın Hasanağa Mahallesi’nde orman sayılan muhtelif kısımları hakkında ilgili Mahkemece alınan 10.12.2014 tarihli İptal Kararı ile ilgili yazısı,
30-İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı’nın, Bursa 3. İdare Mahkemesi’nde 2014/637 Esas No ile Büyükşehir Belediye Meclisi’nin, 16.10.2008 tarih ve 703 sayılı Kararı ile onaylanan 1/25000 ölçekli Batı Planlama Bölgesi Nazım İmar Planı’nın Akçalar Mahallesi’nde orman sayılan muhtelif kısımları hakkında ilgili Mahkemece alınan 21.11.2014 tarihli İptal Kararı ile ilgili yazısı,
31-İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı’nın, Bursa Büyükşehir Belediye Meclisi’nin, 13.11.2014 tarih ve 1246 sayılı Kararı ile onaylı Gürsu İlçesi, Zafer Mahallesi, 217 ada, 2 parselin “Belediye Hizmet Alanı (Tarım Ürünleri İşleme Tesisi)” olmasına ilişkin 1/1000 ölçekli Gürsu Uygulama İmar Planı değişikliğine yapılan askı itirazı ile ilgili yazısı,

2/9

32-İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı’nın, Bursa Büyükşehir Belediye Meclisi’nin, 04.12.2014 tarih ve 1333 sayılı Kararı ile onaylı Gürsu İlçesi, Kumlukalan Mahallesi, 267 parsel “Eğitim Alanı” 1/5000 ölçekli Gürsu Nazım İmar Planı değişikliği ve “Ortaokul Alanı” 1/1000 ölçekli Gürsu Uygulama İmar Planı değişikliğine yapılan askı itirazı ile ilgili yazısı,
33-İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı’nın, Bursa Büyükşehir Belediye Meclisi’nin, 13.11.2014 tarih ve 1264 sayılı Kararı ile onaylanan Bursa 2020 Yılı 1/100.000 ölçekli İl Çevre Düzeni Planı “Kırsal Yerleşme Alanları” na ilişkin Plan Notu değişikliğine yapılan askı itirazı ile ilgili yazısı,
34-İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı’nın, Mustafakemalpaşa Belediye Meclisi’nin, 02.12.2014 tarih ve 226 sayılı Kararı ile 01.10.2014 tarih ve 193 sayılı Kararlarının onaylanmasına ilişkin talepler ile ilgili yazısı,
35-İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı’nın, Bursa Büyükşehir Belediye Meclisi’nin, 04.12.2014 tarih ve 1341 sayılı Kararı ile onaylanan; Mudanya İlçesi, Çağrışan Mahallesi, H21b19c ve H21b19d pafta, 1433 ve 260 sayılı parsellere ilişkin 1/5000 ölçekli Güzelyalı Nazım İmar Planı değişikliğine yapılan askı itirazı ile ilgili yazısı,
36-İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı’nın, Büyükşehir Belediye Meclisi’nin, 04.12.2014 tarih ve 1340 sayılı Kararı ile onaylanan Orhangazi İlçesi, Karsak Mahallesi, 1281 parselin “Katı Atık Tesisleri (Transfer İstasyonu)” olarak düzenlenmesi ile ilgili, 1/25000 ölçekli İznik Gölü Çevre Düzeni Plan Revizyonu değişikliğine yapılan askı itirazı ile ilgili yazısı,
37-İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı’nın, Bursa Büyükşehir Belediye Meclisi’nin, 13.11.2014 tarih ve 1265 sayılı Kararı ile onaylanan, Osmangazi İlçesi, Zafer Mahallesi, 3577 ada, muhtelif parsellerin “Konut Alanı”ndan “Park Alanı”na alınmasına ilişkin 1/1000 ölçekli Kentsel Dönüşüm Sağlıklaştırma Projesi Gökdere Eski Gemlik Yolu Arası Uygulama İmar Planı değişikliğine ilişkin askı itirazları ile ilgili yazısı,
38-İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı’nın, Bursa Büyükşehir Belediye Meclisi’nin, 17.05.2012 tarih ve 499 sayılı Kararı ile onaylanan Bursa İli, Osmangazi İlçesi, Kırcaali Mahallesi, 3846 ada, 3 parsele ilişkin Belediyemiz aleyhine açılan 2014/86 E. sayılı davada, Bursa 3. İdare Mahkemesi’nin 02.10.2014 tarihli Kararıyla dava konusu işlemin İPTALİ Kararı ile ilgili yazısı,
39-İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı’nın, Bursa Büyükşehir Belediye Meclisi’nin, 17.05.2012 tarih ve 499 sayılı Kararı ile onaylanan Bursa İli, Osmangazi İlçesi, Kırcaali Mahallesi, 3846 ada, 5 parsele ilişkin Belediyemiz aleyhine açılan 2014/87 E. sayılı davada, Bursa 3. İdare Mahkemesi’nin, 29.09.2014 tarihli Kararıyla dava konusu işlemin İPTALİ Kararı ile ilgili yazısı,
40-İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı’nın, Bursa Büyükşehir Belediye Meclisi’nin, 17.05.2012 tarih ve 499 sayılı Kararı ile onaylanan Bursa İli, Osmangazi İlçesi, Kırcaali Mahallesi, 3847 ada, 2 parsele ilişkin Belediyemiz aleyhine açılan 2014/84 E. sayılı davada, Bursa 3. İdare Mahkemesi’nin, 29.09.2014 tarihli Kararıyla dava konusu işlemin İPTALİ Kararı ile ilgili yazısı,
41-İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı’nın, Bursa Büyükşehir Belediye Meclisi’nin, 17.05.2012 tarih ve 499 sayılı Kararı ile onaylanan Bursa İli, Osmangazi İlçesi, Kırcaali Mahallesi, 3847 ada, 4 parsele ilişkin Belediyemiz aleyhine açılan 2014/88 E. sayılı davada, Bursa 3. İdare Mahkemesi’nin 29.09.2014 tarihli Kararıyla dava konusu işlemin İPTALİ Kararı ile ilgili yazısı,
42-İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı’nın, Bursa Büyükşehir Belediye Meclisi’nin, 17.05.2012 tarih ve 499 sayılı Kararı ile onaylanan Bursa İli, Osmangazi İlçesi, Kırcaali Mahallesi, 3855 ada, 11 parsele ilişkin Belediyemiz aleyhine açılan 2014/85 E. sayılı davada, Bursa 3. İdare Mahkemesi’nin, 29.09.2014 tarihli Kararıyla dava konusu işlemin İPTALİ Kararı ile ilgili yazısı,
43-İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı’nın, Bursa Büyükşehir Belediye Meclisi’nin, 04.12.2014 tarih ve 1331 sayılı Kararı ile onaylanan Gemlik İlçesi, Kurşunlu Mahallesi, 1615, 1616, 1628, 1630, 2655 parsellerin Özel Kentsel Sosyal Donatı Alanı’na alınmasına ilişkin 1/5000 ve 1/25000 ölçekli Gemlik Nazım İmar Planı değişikliğine yapılan askı itirazı ile ilgili yazısı,
44-İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı’nın, Yalova Yolu Kentsel Dönüşüm Alanı ile ilgili yazısı,

3-KOMİSYONLARDAN GELEN EVRAKLAR;

1-Plan ve Bütçe Komisyonu’nun, Bursa İli, Nilüfer İlçesi, Akçalar Mahallesi, 3883 parsel, Kestel İlçesi, Erdoğan Mahallesi, 1557 parsel, Mudanya İlçesi, Altıntaş Mahallesi, tapulama dışı alandaki taş ocakları mevkiinde bulunan alanların hafriyat, döküm sahası olarak işletilmek üzere yıllık işletme bedeli belirlenerek BURKENT A.Ş.’ye işletmeye verilmesi ile ilgili raporu,
2-Plan ve Bütçe Komisyonu’nun, Yıldırım İlçesi, Mollaarap Mahallesi, Eşrefiler Caddesi-Kerpiçhane Meydanı’nda kavşak düzenlemesi yapılabilmesi için gereken parsellerin kamulaştırılmak üzere Belediyemiz X. Beş Yıllık Kamulaştırma İmar Programının 2011-2015 yılı dilimine ek olarak alınması ile ilgili raporu,

3/9

3-Plan ve Bütçe Komisyonu’nun, İznik İlçesi, Yeşil Cami Mahallesi, 239 ada, 1,2,6,7,8,9,10,11 nolu parsellerin kamulaştırılmak üzere Belediyemiz X. Beş Yıllık Kamulaştırma İmar Programının 2011-2015 yılı dilimine ek olarak alınması ile ilgili raporu,
4- Plan ve Bütçe Komisyonu’nun, Evsel Katı Atık Bertaraf Tesisleri Tarifesi ile ilgili raporu,
5-Plan ve Bütçe Komisyonu’nun, Büyükorhan İlçesi, Orhan Mahallesi, 1583 parsel sayılı taşınmazın kamulaştırılmak üzere Belediyemiz X. Beş Yıllık Kamulaştırma İmar Programının 2011-2015 yılı dilimine ek olarak alınması ile ilgili raporu,
6-Plan ve Bütçe Komisyonu’nun, Mustafakemalpaşa Belediyesi adına kayıtlı, Mustafakemalpaşa İlçesi, Atariye Mahallesi, 125 ada, 371 parsel sayılı ve 37,421 m2 yüzölçümlü taşınmazın Belediyemize bedelsiz devri ile ilgili raporu,
7-Plan ve Bütçe Komisyonu’nun, Mustafakemalpaşa Belediyesi adına kayıtlı, Mustafakemalpaşa İlçesi, Lalaşahin Mahallesi, 890 ada, 1 parsel sayılı ve 2473,29 m2 yüzölçümlü taşınmazın Belediyemize bedelsiz devri ile ilgili raporu,
8-Plan ve Bütçe Komisyonu’nun, Osmangazi İlçesi, Atıcılar Mahallesi, 3825 ada, 1 parsel sayılı (150,78 m2) taşınmazın kamulaştırılmak üzere Belediyemiz X. Beş Yıllık Kamulaştırma İmar Programının 2011-2015 yılı dilimine ek olarak alınması ile ilgili raporu,
9-Plan ve Bütçe Komisyonu’nun, Samanlı-Vakıfköy-Barakfakih Bölgesi’nde Ova Koruma Alanı’nda olan işyerleri ile ilgili raporu,
10-Plan ve Bütçe Komisyonu’nun, Altyapı Koordinasyon Merkezi (AYKOME) Uygulama Yönetmeliği’nin Kazı Çalışma İzin Bedeli Başlıklı 37. Maddesi gereğince 2015 Yılı Birim Fiyatlarının belirlenmesi ile ilgili raporu,
11-Plan ve Bütçe Komisyonu’nun, Yıldırım İlçesi, Yıldırım Mahallesi, 2716 ada, 32 parsel sayılı taşınmazın kamulaştırılmak üzere Belediyemiz X. Beş Yıllık Kamulaştırma İmar Programının 2011-2015 yılı dilimine ek olarak alınması ile ilgili raporu,
12-Plan ve Bütçe Komisyonu’nun, Yıldırım İlçesi, Samanlı Mahallesi, Samanlı Mahalle (Eski) Cami yanında İmar Planı’nda “Dini Tesis Alanı” olarak tanımlanmış alanda kalan 3543 ada, 121 parsel sayılı (100,18 m2) taşınmazın kamulaştırılmak üzere Belediyemiz X. Beş Yıllık Kamulaştırma İmar Programının 2011-2015 yılı dilimine ek olarak alınması ile ilgili raporu,
13- Plan ve Bütçe Komisyonu’nun, Yenişehir İlçesi’nde, BUSKİ tarafından uygulanan Vidanjör Hizmetleri Tarifesi ile ilgili raporu,
14-Plan ve Bütçe Komisyonu’nun, İnegöl Belediyesi’ne araç alınması ile ilgili raporu,
15-Plan ve Bütçe Komisyonu’nun, Harmancık Belediyesi’ne araç alınması ile ilgili raporu,
16-Plan ve Bütçe Komisyonu’nun, Keles Belediyesi’ne araç alınması ile ilgili raporu,
17-Plan ve Bütçe Komisyonu’nun, Harmancık Belediyesi’ne MOBESE Sistemi kurulması ile ilgili raporu,
18-Plan ve Bütçe Komisyonu’nun, Orhaneli Belediyesi’ne araç alınması ile ilgili raporu,
19-Plan ve Bütçe Komisyonu’nun, Karacabey Belediyesi’ne araç alınması ile ilgili raporu,
20-Plan ve Bütçe Komisyonu’nun, Kestel Belediyesi’ne MOBESE Sistemi kurulması ile ilgili raporu,
21-Plan ve Bütçe Komisyonu’nun, Mülkiyeti Büyükşehir Belediye Başkanlığı’mıza ait, BURFAŞ’a tahsisli Sosyal Tesislerde Elektronik Cihazların ve ücretsiz Wifi İnternet hizmetinin Büyükşehir Belediyesi tarafından karşılanması ile ilgili raporu,
22-Çevre ve Sağlık Komisyonu’nun, Tıbbi Atık Yönetim Planı ile ilgili raporu,
23-Doğal Afet ve Kentsel Dönüşüm Komisyonu’nun, Gemlik Kayhan Mahallesi Kentsel Dönüşüm ve Gelişim Proje Alanı ile ilgili raporu,
24-Ulaşım Komisyonu’nun, Gemlik İlçesi ile Bursa arasında yapılan ulaşımda yaşanan sıkıntılar ile ilgili raporu,
25- Ulaşım Komisyonu’nun, Ana Arterler ile ilgili raporu,
26-Engelliler – Kadın Erkek Fırsat Eşitliği – Sosyal İşler ve Turizm Komisyonlarının Büyükşehir Belediyesi’ne ait Kültür, Turizm ve Sosyal Tesislerin, engelli, kadın ve dezavantajlı grupların kullanımına uygun olup olmadığının tespit edilmesi ile ilgili müşterek raporu,
27-İmar ve Bayındırlık Komisyonu’nun, Osmangazi Belediyesi’ne ait 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı değişiklikleri ile ilgili raporu,
28-İmar ve Bayındırlık Komisyonu’nun, Nilüfer Belediyesi’ne ait 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı değişiklikleri ile ilgili raporu,
29-İmar ve Bayındırlık Komisyonu’nun, Yıldırım Belediyesi’ne ait 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı değişiklikleri ile ilgili raporu,
4/9


30-İmar ve Bayındırlık Komisyonu’nun, Gürsu Belediyesi’ne ait 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı değişiklikleri ile ilgili raporu,
31-İmar ve Bayındırlık Komisyonu’nun, İnegöl Belediyesi’ne ait 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı değişiklikleri ile ilgili raporu,
32-İmar ve Bayındırlık Komisyonu’nun, Mudanya Belediyesi’ne ait 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı değişiklikleri ile ilgili raporu,
33-İmar ve Bayındırlık Komisyonu’nun, Kestel Belediyesi’ne ait 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı değişiklikleri ile ilgili raporu,
34-İmar ve Bayındırlık Komisyonu’nun, Gemlik Belediyesi’ne ait 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı değişiklikleri ile ilgili raporu,
35-İmar ve Bayındırlık Komisyonu’nun, Mustafakemalpaşa Belediyesi’ne ait 1/1000 ölçekli İmar Planı değişiklikleri ile ilgili raporu,
36-İmar ve Bayındırlık Komisyonu’nun, Karacabey Belediyesi’ne ait 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı değişiklikleri ile ilgili raporu,
37-İmar ve Bayındırlık Komisyonu’nun, Orhaneli Belediyesi’ne ait 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı değişiklikleri ile ilgili raporu,
38-İmar ve Bayındırlık Komisyonu’nun, Bursa Büyükşehir Belediyesi İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı Hizmet Standartları Tablosu’na, Şehir Planlama Şube Müdürlüğü’nce hazırlanan “İlgililerin Çevre Düzeni Planı ve/veya Nazım İmar Planı Tekliflerinde ve İlçe Belediye Başkanlıklarınca Büyükşehir Belediye Başkanlığı’na onaylanmak üzere gönderilen Uygulama İmar Planı tekliflerinde dosyasında bulunması gereken evrak listesinin eklenmesi talebi ile ilgili raporu,
39-İmar ve Bayındırlık Komisyonu’nun, Bursa Büyükşehir Belediye Meclisi’nin, 18.09.2014 tarih ve 917 sayılı Kararı ile onaylanan Nilüfer İlçesi, Beşevler Mahallesi ve Barış Mahallesi’ni birbirine bağlayan üstgeçit yapılmasına ilişkin 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı değişikliğine yapılan askı itirazı ile ilgili raporu,
40-İmar ve Bayındırlık Komisyonu’nun, 1/100.000 ölçekli Bursa İl Çevre Düzeni Planı planlama süreci tamamlanana kadar 1/25000 ve 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planları ve plan hükümlerinde değişiklik yapılamaması talebi ile ilgili raporu,
41-İmar ve Bayındırlık Komisyonu’nun, Nilüfer İlçesi, Dağyenice Mahallesi, 102 ada, 67 parselin Kentsel Sosyal Donatı Alanı’na alınmasına ilişkin 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı değişikliği talebi ile ilgili raporu,
42-İmar ve Bayındırlık Komisyonu’nun, Nilüfer İlçesi, Demirci Mahallesi, 3317 ada, 2 parselin Ticaret Alanı’na alınmasına ilişkin 1/5000 ölçekli Nilüfer Nazım İmar Planı ve 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı değişikliği talebi ile ilgili raporu,
43-İmar ve Bayındırlık Komisyonu’nun, Nilüfer İlçesi, Odunluk Mahallesi 4616 ada, 2 parsel ve 4620 ada güneyine ilişkin 1/5000 ölçekli Nilüfer Nazım İmar Planı değişikliği talebi ile ilgili raporu,
44-İmar ve Bayındırlık Komisyonu’nun, Nilüfer İlçesi, Balat Mahallesi, 4207 ada, 1-5-6 parseller ile 2582 ada, 15 parsele ilişkin 1/25000 ölçekli Merkez Planlama Bölgesi Nazım İmar Planı ve 1/5000 ölçekli Nilüfer Nazım İmar Planı değişikliği talebi ile ilgili raporu,
45-İmar ve Bayındırlık Komisyonu’nun, Nilüfer İlçesi, Alaaddinbey Mahallesi çevresinde Gelişme Konut Alanı talebi ile ilgili raporu,
46-İmar ve Bayındırlık Komisyonu’nun, Nilüfer İlçesi, Beşevler Mahallesi, 561 ada, 54 parsel ve 4738 ada, 4 parselin Konut Alanı’ndan Tali İş Merkezine alınmasına yönelik 1/5000 ölçekli Nazım İmar Plan değişikliği ile ilgili raporu,
47-İmar ve Bayındırlık Komisyonu’nun, Nilüfer İlçesi, Ertuğrul Mahallesi, 844 ada, 1 parselin Park Alanı’ndan “Konut” ve “Ticaret Alanı”na alınmasına dair 1/25000 ve 1/5000 ölçekli Nazım İmar Plan değişikliği talebi ile ilgili raporu,
48-İmar ve Bayındırlık Komisyonu’nun, Nilüfer İlçesi, Ertuğrul Mahallesi, 2395/4, 2396/5-6-9, 2397/3-4 parsellerin “Rekreasyon Alanı”na alınmasına dair 1/25000 ve 1/5000 ölçekli Nazım İmar Plan değişikliği talebi ile ilgili raporu,
49-İmar ve Bayındırlık Komisyonu’nun, Nilüfer İlçesi, Akçalar Mahallesi, 2542-2543 parsellerin “At Üretim Çiftliği” olarak ayrılmasına ilişkin 1/25000 ve 1/5000 ölçekli Nazım İmar Plan değişikliği talebi ile ilgili raporu,

5/950-İmar ve Bayındırlık Komisyonu’nun, Nilüfer İlçesi, Özlüce Mahallesi, 4430/1 ve 4432/1 parsellerin Konut Alanı’na, 4434/1 parselin Spor Tesisi ve Park Alanı’na, 4496/6 parselin Spor Alanı’na ve 4434 ada, 2 parselin Spor Tesis Alanı ve Özel Eğitim Alanı’na alınmasına dair 1/5000 ölçekli Nazım İmar Plan değişikliği talebi ile ilgili raporu,
51-İmar ve Bayındırlık Komisyonu’nun, Nilüfer İlçesi, Özlüce Mahallesi, 4496/6-7 parsellerin Konut Alanı’ndan “Özel Eğitim Alanı”na alınmasına dair 1/5000 ölçekli Nazım İmar Plan değişikliği talebi ile ilgili raporu,
52-İmar ve Bayındırlık Komisyonu’nun, Nilüfer İlçesi, Başköy sınırlarında kalan muhtelif parsellerin “TNKA”dan “KDKÇA”na alınmasına ilişkin 1/25000 ölçekli ve 1/5000 ölçekli Nazım İmar Plan değişikliğine konu parseller hakkında 5403 sayılı Toprak Koruma ve Arazi Kullanımı Kanunu’nun 13. maddesi gereğince Kamu yararı kararı alınması talebi ile ilgili raporu,
53-İmar ve Bayındırlık Komisyonu’nun, Bursa 1. İdare Mahkemesi´nin, Orman ve Su İşleri Bakanlığı´nca Nilüfer İlçesi - Doğanköy Mahallesi, 21 parselde “Entegre Sağlık Tesisi” ayrılmasına yönelik 11.09.2013/132 sayılı Olur ile Sağlık Bakanlığı´na verilen ön iznin iptal edilmesine yönelik 09.07.2014 tarihli Kararı ile ilgili raporu,
54-İmar ve Bayındırlık Komisyonu’nun, Nilüfer İlçesi, Doğanköy Mahallesi, 21 parselde “Entegre Sağlık Tesisi” ayrılmasına yönelik 1/25000 ve 1/5000 ölçekli Nazım İmar Plan değişikliği ile ilgili raporu,
55-İmar ve Bayındırlık Komisyonu’nun, Nilüfer İlçesi, Doğanköy Mahallesi, 21 parselde “Entegre Sağlık Tesisi” ayrılmasına yönelik, 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı ile ilgili raporu,
56-İmar ve Bayındırlık Komisyonu’nun, Bursa 1. İdare Mahkemesi’nde 2014/312 Esas No ile Belediyemiz aleyhine açılan davada Büyükşehir Belediye Meclisi’nin, 13.07.2006 tarih ve 476 sayılı Kararı ile onaylanan ancak şu an yürürlükte bulunmayan 1/25000 ölçekli Merkez Planlama Bölgesi Nazım İmar Planı hakkında ilgili Mahkemenin 10.04.2014 tarihli iptal kararı ile ilgili raporu,
57-İmar ve Bayındırlık Komisyonu’nun, Nilüfer İlçesi, Görükle Mahallesi, 5775 ada, 3 parselin Park Alanı’na alınması ve 5742 ada, 2 parsel güneyinin Cami Alanı’na alınmasına yönelik 1/5000 ölçekli Nazım İmar Plan değişikliği ile ilgili raporu,
58-İmar ve Bayındırlık Komisyonu’nun, Nilüfer İlçesi, Hasanağa Mahallesi, 6590 ada, 6 parselin (eski 2309 parsel) Konut Alanı’ndan Özel Sosyal Tesis Alanı’na alınmasına yönelik 1/5000 ölçekli Nazım İmar Plan değişikliği ile ilgili raporu,
59-İmar ve Bayındırlık Komisyonu’nun, Nilüfer İlçesi, Özlüce Mahallesi, 2303 ada, 3 parselin Tali İş Merkezi Alanı’na alınmasına ilişkin 1/5000 ölçekli Nilüfer Nazım İmar Planı değişikliği ile ilgili raporu,
60-İmar ve Bayındırlık Komisyonu’nun, Nilüfer İlçesi, Kayapa Mahallesi, 6388 ada, 1 parselin Ağaçlandırılacak Alan’dan Özel Eğitim Bakım ve Rehabilitasyon Merkezine alınmasına dair 1/25000 ölçekli Nazım İmar Plan değişikliği ve 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı ile ilgili raporu,
61-İmar ve Bayındırlık Komisyonu’nun, Nilüfer İlçesi, Kayapa Mahallesi, 6362 ada, 86 parselin Asfalt Plenti Tesisi’ne alınmasına dair 1/25000 ölçekli Nazım İmar Plan değişikliği ve 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı’na askı itirazı ile ilgili raporu,
62-İmar ve Bayındırlık Komisyonu’nun, Bursa Büyükşehir Belediye Meclisi’nin, 16.10.2014 gün ve 1079 sayılı Kararı ile onaylanan Osmangazi İlçesi, Armutköy Mahallesi, Dikilitaş Mevkii, 4369 ada, 9 parselin “Tarımsal Niteliği Korunacak Alan”a alınmasına ilişkin 1/25000 ölçekli Merkez Planlama Bölgesi Nazım İmar Planı ve 1/5000 ölçekli Osmangazi Belediyesi Nazım İmar Planı değişikliklerine yapılan askı itiraz talebi ile ilgili raporu,
63-İmar ve Bayındırlık Komisyonu’nun, Osmangazi İlçesi, Çağlayan Mahallesi, H22a21a pafta, 2843 parselin “Tarımsal Niteliği Korunacak Alan”da kalan 2540m²’lik kısmının 1500 m²’sinin “Yeşil Alan”a, 1040m²’sinin “Soğuk Hava Deposu”na alınmasına ilişkin Kuzey Planlama Bölgesi 1/5000 ölçekli Osmangazi Belediyesi Nazım İmar Planı değişiklik talebi ile ilgili raporu,
64-İmar ve Bayındırlık Komisyonu’nun, Osmangazi İlçesi, Çağlayan Mahallesi, H22a21a pafta, 2847 parselin, “Tarımsal Depolama Alanı”na alınmasına ilişkin 1/25000 ölçekli Kuzey Planlama Bölgesi Nazım İmar Planı ve Kuzey Planlama Bölgesi 1/5000 ölçekli Osmangazi Belediyesi Nazım İmar Planı değişiklik talebi ile ilgili raporu,
65-İmar ve Bayındırlık Komisyonu’nun, Osmangazi İlçesi, İsmetiye Mahallesi, H22a23d pafta, 4045 ada, 289 parselin “Soğuk Hava Deposu”na alınmasına ilişkin 1/5000 ölçekli Osmangazi Belediyesi Nazım İmar Planı değişiklik talebi ile ilgili raporu,

6/9

66-İmar ve Bayındırlık Komisyonu’nun, Osmangazi İlçesi, Ovaakça Santral Mahallesi, H22a22a pafta, 7843 ada, 14 parsel ve 7844 ada, 1 parsellerin, “Sanayi Alanı’na alınmasına ilişkin 1/25000 ölçekli Kuzey Planlama Bölgesi Nazım İmar Planı ve 1/5000 ölçekli Ovaakça Nazım İmar Planı değişiklik talebi ile ilgili raporu,
67-İmar ve Bayındırlık Komisyonu’nun, Osmangazi İlçesi, Ovaakça Eğitim Mahallesi, H22a17d pafta, 6537 ada, 8 parsel ile 1428, 1170 ve 1318 parsellerin tamamının “Konut Dışı Kentsel Çalışma Alanı”na alınması talebi ile ilgili raporu,
68-İmar ve Bayındırlık Komisyonu’nun, Bursa İli, Osmangazi İlçesi, Uludağ Milli Park sınırları içinde kalan Çobankaya ve Sarıalan Mevkileri ile ilgili 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planlarının incelenmesi talebi ile ilgili raporu,
69-İmar ve Bayındırlık Komisyonu’nun, Bursa İli, Osmangazi İlçesi, Uludağ Köylerinin yerleşik alanlarının belirlenmesi talebi ile ilgili raporu,
70-İmar ve Bayındırlık Komisyonu’nun, Kent Estetiği Dairesi Başkanlığı’nın talebi doğrultusunda Bursa İli, Osmangazi İlçesi, Doğanbey Mahallesi, Kentsel Yenileme ve Dönüşüm Alanında İlköğretim Tesis Alanı ayrılmasına ilişkin 1/5000 ve 1/1000 ölçekli İmar Planı değişikliği talebi ile ilgili raporu,
71-İmar ve Bayındırlık Komisyonu’nun, Etüd ve Projeler Dairesi Başkanlığı’nın talebi doğrultusunda Bursa İli, Osmangazi, Nilüfer ve Yıldırım İlçelerinde 112 Acil Hizmet İstasyonları oluşturulmasına ilişkin 1/5000 ve 1/1000 ölçekli İmar Planı değişikliği talebi ile ilgili raporu,
72-İmar ve Bayındırlık Komisyonu’nun, Bursa Kültür Varlıklarını Koruma Müdürlüğü’nün talebi doğrultusunda Bursa İli, Osmangazi İlçesi, Muradiye Mahallesi, 4764 ada, 73 ve 28 parsellere ilişkin 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı değişikliği ile ilgili raporu,
73-İmar ve Bayındırlık Komisyonu’nun, Yıldırım İlçesi, Yunusemre Mahallesi, Spor Kompleksinin kuzeyindeki Konut Dışı Kentsel Çalışma Alanları’nın Konut Alanı’na alınmasına ilişkin Nazım İmar Planı değişikliği talebi ile ilgili raporu,
74-İmar ve Bayındırlık Komisyonu’nun, Yıldırım İlçesi, Beyazıt Mahallesi, Kartal Sokak civarında Yeşil Alan miktarının arttırılmasına ilişkin plan değişikliği talebi ile ilgili raporu,
75-İmar ve Bayındırlık Komisyonu’nun, Büyükşehir Belediye Meclisi’nin, 18.09.2014 gün ve 929 sayılı kararı ile onaylanan Yıldırım İlçesi, Yunusemre Mahallesi, 6360 ada, 1 parsele ilişkin 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı değişikliğine yapılan askı itirazları ile ilgili raporu,
76-İmar ve Bayındırlık Komisyonu’nun, Büyükşehir Belediye Meclisi’nin, 18.09.2014 gün ve 930 sayılı kararı ile onaylanan Yıldırım İlçesi, Ulus Mahallesi, 6408 ada, 7 parsele ilişkin 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı değişikliğine yapılan askı itirazları ile ilgili raporu,
77-İmar ve Bayındırlık Komisyonu’nun, Yıldırım İlçesi, Yiğitler Mahallesi, 4621 ada, 36 parsele ilişkin İmar Planı değişikliği talebi ile ilgili raporu,
78-İmar ve Bayındırlık Komisyonu’nun, Bursa İli, Yıldırım İlçesi, Doruk Hastanesi’ne ait iki ayrı binaya köprü geçişi sağlanmasına ilişkin 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı değişikliği ile ilgili raporu,
79-İmar ve Bayındırlık Komisyonu’nun, Bursa İli, Yıldırım İlçesi, İsabey Mahallesi, 2701 ada, 36-38-39 parsellerin “Entegre Geri Dönüşüm Atık Tesisi Alanı”na alınmasına ilişkin 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı değişikliği ile ilgili raporu,
80-İmar ve Bayındırlık Komisyonu’nun, Gemlik İlçesi, Hisar Mahallesi, 184 ada, 9 parselin “Belediye Hizmet Alanı”na (Balık Satış Yeri) alınmasına ilişkin 1/5000 ölçekli Gemlik Nazım İmar Planı değişikliği ile ilgili raporu,
81-İmar ve Bayındırlık Komisyonu’nun, Gemlik İlçesi, Umurbey Mahallesi, 155 ada, 1-2-4-6-7 parsellerin 250 kişi/ha “Yoğunluklu Konut Alanı”, “Tali İş Merkezi ve Park Alanı”na alınmasına ilişkin 1/5000 ölçekli Umurbey Nazım İmar Planı değişikliği ve 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı değişikliği ile ilgili raporu,
82-İmar ve Bayındırlık Komisyonu’nun, Gemlik İlçesi, Kurşunlu Atatürk Mahallesi, 454 parsel ve doğusundaki alanın “Dini Tesis Alanı”na alınmasına ilişkin 1/5000 ölçekli Kurşunlu Nazım İmar Planı değişikliği ile ilgili raporu,
83-İmar ve Bayındırlık Komisyonu’nun, Gemlik İlçesi, Umurbey Mahallesi, 3624, 3631, 3632, 3636, 3637 parsellerin Konutdışı Kentsel Çalışma Alanı’na alınmasına ilişkin 1/5000 ölçekli Umurbey Nazım İmar Planı değişikliği ile ilgili raporu,
84-İmar ve Bayındırlık Komisyonu’nun, Gemlik İlçesi, Engürücük Mahallesi, Yazırova (İslamköy) mevkiinde muhtelif parsellerin “Konut Alanı”na alınmasına ilişkin 1/5000 ve 1/25000 ölçekli Gemlik Nazım İmar Planı değişikliği ile ilgili raporu,

7/9

85-İmar ve Bayındırlık Komisyonu’nun, Gemlik İlçesi, Katırlı Köyü, 105 ada, 27 parselin “Diğer Tarım Alanı”na alınmasına ilişkin 1/100000 ölçekli Çevre Düzeni Planı değişikliği ile ilgili raporu,
86-İmar ve Bayındırlık Komisyonu’nun, Gemlik İlçesi, Engürücük Mahallesi, 97-98-99-100 parsellerin “Konutdışı Kentsel Çalışma Alanı”na 20163 parselin “Belediye Hizmet Alanı”na alınmasına ilişkin 1/5000 ölçekli Gemlik Nazım İmar Planı değişikliği ile ilgili raporu,
87-İmar ve Bayındırlık Komisyonu’nun, Gemlik İlçesi, Cihatlı Köyü, 1543 parsele ilişkin 1/5000 ölçekli Gemlik Nazım İmar Planı Plan Notu İlavesi ile ilgili raporu,
88-İmar ve Bayındırlık Komisyonu’nun, Gemlik ilçesi, Engürücük Mahallesi, 42, 46 parsellerin Konutdışı Kentsel Çalışma Alanı’na alınmasına ilişkin 1/5000 ölçekli Gemlik Nazım İmar Planı değişikliği ile ilgili raporu,
89-İmar ve Bayındırlık Komisyonu’nun, Bursa Büyükşehir Belediye Meclisi’nin, 18.09.2014 tarih ve 926 sayılı Kararı ile onaylanan Gemlik İlçesi, Narlı 1053 parselin ibadet yeri, 1055 ve 1056 parsellerin Park Alanı’na alınmasına ilişkin 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı değişikliğine yapılan askı itirazı ile ilgili raporu,
90-İmar ve Bayındırlık Komisyonu’nun, Bursa Büyükşehir Belediye Meclisi’nin, 18.09.2014 tarih ve 925 sayılı Kararı ile onaylanan Gemlik İlçesi, Kurtul Mahallesi, 1097, 1098, parsellerin Besihane Alanı’na alınmasına ilişkin 1/5000 ölçekli Gemlik Nazım İmar Planı değişikliği yapılan askı itirazı ile ilgili raporu,
91-İmar ve Bayındırlık Komisyonu’nun, Karacabey İlçesi, Tophisar Mahallesi, 1999, 1818, 1819, 1820, 1821, 2281 ve 2283 nolu parsellerin Salça Fabrikası yapılması amacıyla “Sanayi Tesisleri Alanı”na alınmasına ilişkin 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı değişikliği ile ilgili raporu,
92-İmar ve Bayındırlık Komisyonu’nun, Osmangazi İlçesi, Armutköy Mahallesi, 4374 ada, 4 parselin “Soğuk Hava Deposu’na”, 4363 ada, 1-2 parsellerin “Parklar ve Dinlenme Alanı ve Mesire Alanı”na alınmasına ilişkin 1/5000 ölçekli Osmangazi Nazım İmar Planı değişikliği ile ilgili raporu,
93-İmar ve Bayındırlık Komisyonu’nun, Osmangazi İlçesi, Armutköy Mahallesi, 4376 ada, 83 parselin “Depolama Alanı’na”, 4363 ada, 5-6 parseller, 4381 ada, 1-2-3-4-5-26-27 parseller’in “Tarımsal Niteliği Korunacak Alan’a” alınmasına ilişkin 1/5000 ölçekli Osmangazi Nazım İmar Planı değişikliği ile ilgili raporu,
94-İmar ve Bayındırlık Komisyonu’nun, Osmangazi İlçesi, Hamitler Mahallesi, 6392 Ada, 17 ve 18 parselin “100 kişi/ha Yoğunluklu Öneri Konu Alanı’na” alınmasına ilişkin 1/5000 ölçekli Osmangazi Nazım İmar Planı değişiklikleri ile ilgili raporu,
95-İmar ve Bayındırlık Komisyonu’nun, Osmangazi İlçesi, Mehmet Akif Mahallesi, 1619 ada, 101 parselin kuzey köşesinin ve doğusunda bulunan Tescil Harici Alan’ın “Mezarlık Alanı”na alınmasına ilişkin 1/5000 ölçekli Osmangazi Nazım İmar Planı ve 1/1000 ölçekli Hürriyet-Adalet-İstiklal-Soğukkuyu-Karaman Mahalleleri Uygulama İmar Planı değişiklikleri ile ilgili raporu,
96-İmar ve Bayındırlık Komisyonu’nun, Osmangazi İlçesi, Hamitler Kent Mezarlığı’na ilişkin 1/5000 ölçekli Osmangazi Nazım İmar Planı değişikliği ile ilgili raporu,
97-İmar ve Bayındırlık Komisyonu’nun, Osmangazi İlçesi, Namıkkemal Mahallesi, 7657 ada, 1 parsele ilişkin İmar Planı değişikliği ile ilgili raporu,
98-İmar ve Bayındırlık Komisyonu’nun, Osmangazi İlçesi, Sırameşeler Mahallesi, 2401 ada, 1 parsele ilişkin İmar Planı değişikliği ile ilgili raporu,
99-İmar ve Bayındırlık Komisyonu’nun, Osmangazi İlçesi, Sırameşeler Mahallesi, 2401 ada, 2 parsele ilişkin İmar Planı değişikliği ile ilgili raporu,
100-İmar ve Bayındırlık Komisyonu’nun, Osmangazi İlçesi, Veysel Karani Mahallesi, 2981 Ada, 18 Parsel’in “Kentsel Sosyal Donatı Alanı’na” alınmasına ilişkin 1/25000 ölçekli Merkez Planlama Bölgesi Nazım İmar Planı ve “Kültürel Tesis Alanı’na” alınmasına ilişkin 1/5000 ölçekli Osmangazi Nazım İmar Planı değişiklikleri ile ilgili raporu,
101-İmar ve Bayındırlık Komisyonu’nun, Mudanya ve Güzelyalı Su Depolarına ilişkin 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı değişiklik talebi ile ilgili raporu,
102-İmar ve Bayındırlık Komisyonu’nun, Mudanya İlçesi, Çepni, İpekyayla, Kaymakoba, Orhaniye Köy Yerleşik Alan Sınırının belirlenmesi talebi ile ilgili raporu,
103-İmar ve Bayındırlık Komisyonu’nun, Mudanya İlçesi, Hasköy Mahallesi, H21b23b pafta, 428 sayılı parsele ilişkin 1/5000 ölçekli Mudanya Nazım İmar Planı değişiklik talebi ile ilgili raporu,
104-İmar ve Bayındırlık Komisyonu’nun, Mudanya İlçesi, Şükrüçavuş Mahallesi, H21b13b pafta, 1162 ada, muhtelif parsellere ilişkin 1/5000 ölçekli Mudanya Nazım İmar Planı değişiklik talebi ile ilgili raporu,
105-İmar ve Bayındırlık Komisyonu’nun, Mudanya İlçesi, Yörükali Mahallesi, H21b18b ve H21b19a pafta, 672, 682 ve 1109 sayılı parsellere ilişkin 1/25000 ve 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı değişiklik talebi ile ilgili raporu,
8/9


106-İmar ve Bayındırlık Komisyonu’nun, Mudanya İlçesi, Aydınpınar Mahallesi, H21b19d pafta, 109 ada, 188 ve 189 sayılı parsellere ilişkin 1/25000 ve 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı değişiklik talebi ile ilgili raporu,
107-İmar ve Bayındırlık Komisyonu’nun, Bursa Büyükşehir Belediye Meclisi’nin, 18.09.2014 tarih ve 931 sayılı Kararı ile onaylanan; Mudanya İlçesi, Bademli Mahallesi, 1164, 168 sayılı parsellere ait 1/5000 ölçekli Mudanya Nazım İmar Planı değişikliğine ilişkin askı itirazları ile ilgili raporu,
108-İmar ve Bayındırlık Komisyonu’nun, Kestel İlçesi, Barakfakih Mahallesi, 365 sayılı parsel ve çevresine ilişkin1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı değişikliği ile ilgili raporu,
109-İmar ve Bayındırlık Komisyonu’nun, Mustafakemalpaşa İlçesi, Kavaklı Mahallesi sınırları dahilinde bulunan Tatkavaklı Kavşak Düzenleme Alanı’na ilişkin 1/5000 ölçekli Tatkavaklı Revizyon Nazım İmar Planı değişiklik talebi ile ilgili raporu,
110-İmar ve Bayındırlık Komisyonu’nun, Büyükşehir Belediyesi Meclisi’nin, 22.02.2013 tarih ve 274 sayılı Kararı -ile onaylanan İntam Blokları Kentsel Dönüşüm ve Gelişim Proje Alanı 1/1000 ölçekli “Süleyman Çelebi – Çelikpalas Arası Uygulama İmar Planı değişikliği ”önerisi ile ilgili raporu,
111-İmar ve Bayındırlık Komisyonu’nun, Osmangazi İlçesi, Sırameşeler Mahallesi, 2401 Ada, 1-2-4-5 Parseller’in “Ticaret-Turizm-Konut Alanı’na” alınmasına ilişkin 1/25000 ölçekli Merkez Planlama Bölgesi Nazım İmar Planı değişikliği, 1/5000 ölçekli Osmangazi Nazım İmar Planı değişikliği ve 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı değişikliği ile ilgili raporu,
112-İmar ve Bayındırlık Komisyonu’nun, Büyükşehir Belediye Meclisi’nin, 16.10.2014 gün ve 1062 sayılı Kararı ile onaylanan 1/5000 ölçekli Samanlı Bağlantı Yolu Koruma Bandı değişikliğine ilişkin yapılan askı itirazları ile ilgili raporu,
113-İmar ve Bayındırlık Komisyonu’nun, Büyükşehir Belediye Meclisi’nin, 15.03.2012 gün ve 263 sayılı kararı ile onaylanan Kent Meydanı-Heykel (T1) Hattı 1/25.000-1/5.000 ölçekli Nazım İmar Plan değişikliklerine ilişkin, Bursa 2. İdare Mahkemesi’nin 2012/1152 E. ve 17.10.2014 tarihli “dava konusu işlemlerin iptali” kararı ile Büyükşehir Belediye Meclisi’nin, 19.04.2012 gün ve 379 sayılı kararı ile onaylanan Kent Meydanı-Heykel (T1) Hattı 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Plan değişikliklerine ilişkin, Bursa 2. İdare Mahkemesi’nin 2012/711 E. ve 25.09.2014 tarihli “dava konusu işlemin iptali” kararlarının değerlendirildiği imar plan değişiklikleri talebi ile ilgili raporu,
114-İmar ve Bayındırlık Komisyonu’nun, Orhaneli İlçesi, Gazipaşa Mahallesi, 257 ada 1 parsel ve 258 ada 1 ve 2 parseller ile 300 Evler Mahallesi, 29 ada, 93 nolu parsele ilişkin 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı değişikliği ile ilgili raporu,
115-İmar ve Bayındırlık Komisyonu’nun, Orhangazi İlçesi, Örnekköy Mahallesi, 108 ada, 1 parsele ilişkin 1/25000 ölçekli İznik Gölü Çevre Düzeni Plan Revizyonu değişikliği ile ilgili Mahkeme Kararı ile ilgili raporu,
116-İmar ve Bayındırlık Komisyonu’nun, Orhangazi İlçesi, Karsak Mahallesi, 1242 parsele ilişkin 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı değişikliği ile ilgili raporu,
117-İmar ve Bayındırlık Komisyonu’nun, Mustafakemalpaşa İlçesi sınırları içerisinde Çalık Enerji Elektrik Üretim ve Madencilik AŞ. tarafından gerçekleştirilmek istenen Kızkayası Hidroelektrik Enerji Santrali Projesine ilişkin 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı değişikliği ile ilgili raporu.

 Recep ALTEPE
Mak. Müh.
Büyükşehir Belediye Başkanı

22.01.2015 Tarihli Meclis Kararları

Meclis kararları henüz yayınlanmamıştır...

  Büyükşehir Belediye Meclisi’nin, 22.01.2015 Perşembe günü saat 15.00’da Çırpan Mahallesi, Güçlü Sokak, No:2, Kat:5 Osmangazi/Bursa adresinde (Eski İl Genel Meclisi Toplantı Salonu) yaptığı 2014/2019 seçim döneminin 9 uncu, 2 nci dönemin 1 inci OLAĞAN toplantısının 1. Birleşiminde alınan Kararların Özetidir.

1-Okunan 18.12.2014 günlü OLAĞAN Meclis Toplantısının 1. Birleşiminin 1. Oturumuna ait Zaptın aynen kabulüne,
18.12.2014 günlü OLAĞAN Meclis Toplantısının 1. Birleşiminin 2. Oturumuna ait Zaptın aynen kabulüne,
23.12.2014 günlü OLAĞAN Meclis Toplantısının 2. Birleşimine ait Zaptın; Büyükşehir Belediye Meclisi’nin, 23.12.2014 tarih ve 1574 sayılı Meclis Kararının; “Bursa Büyükşehir Belediye Meclisi’nin, 17.07.2014/741 sayılı Kararı ile onaylanan 1/100.000 ölçekli Çevre Düzeni Plan değişikliğine TMMOB İl Koordinasyon Kurulu’nca, ilgili değişiklikle sahada yer alacak tesislere ilişkin yapılaşma koşullarının belirlenmemiş olması ve bölgede yapılaşma baskısının artacağı gerekçeleri ile yapılan itirazın ise yapılaşma koşullarının alt ölçek planlarda belirlenecek olması ve yapılaşma baskısı olacağına ilişkin öngörünün bilimsel – teknik bir analize dayandırılmamış olması sebepleri ile uygun olmadığına” şeklinde düzeltilerek kabulüne,

2-Başkanlık Makamı’nın, Denetim Komisyonu Üyelerinin belirlenmesi ile ilgili yazısında;
3 kişiden oluşturulması kararlaştırılan Denetim Komisyonu Üyeliğine; Şükrü KÖSE, Fatih PULAT, Zekai DÜNDAR oybirliği ile seçilmişlerdir.
3-Yazı İşleri ve Kararlar Dairesi Başkanlığı’nın, 09-15 Mart 2015 tarihleri arasında Fransa’nın Cannes Şehri’nde düzenlenecek olan MIPIM Uluslararası Emlak Fuarı’na katılım için yurtdışı görevlendirme ile ilgili yazısının oybirliği ile kabulüne,
4-Yazı İşleri ve Kararlar Dairesi Başkanlığı’nın, Bursa Büyükşehir Belediyesi ile Kırşehir İli, Akpınar Belediyesi arasında Kardeşlik Anlaşması imzalanması ile ilgili yazısının oybirliği ile kabulüne,
5-Yazı İşleri ve Kararlar Dairesi Başkanlığı’nın, 04-06 Şubat 2015 tarihleri arasında Almanya’nın Berlin Kenti’nde düzenlenecek “Fruit Logistica 2015 Fuarı”na katılım için yurtdışı görevlendirme ile ilgili yazısının oybirliği ile kabulüne,
6-Yazı İşleri ve Kararlar Dairesi Başkanlığı’nın, Yeşil Bursa Rumeli Halk Oyunları ve Kültür Derneği Heyeti’nin 31.01.2015 – 07.02.2015 tarihleri arasında “Türk Dilini Yaşatma ve Kültür Etkileşimi” etkinliğine katılım için yurtdışı görevlendirme ile ilgili yazısının oybirliği ile kabulüne,
7-İnsan Kaynakları ve Eğitim Dairesi Başkanlığı’nın, Zabıta ve İtfaiye Personeli Fazla Mesai Ücretleri ile ilgili yazısının oybirliği ile kabulüne,
8-İnsan Kaynakları ve Eğitim Dairesi Başkanlığı’nın, Geçici İşçilerin Çalışma Süreleri ile ilgili yazısının oybirliği ile kabulüne,
9-İnsan Kaynakları ve Eğitim Dairesi Başkanlığı’nın, Sözleşmeli Personel ücret tespiti ile ilgili yazısının oybirliği ile kabulüne,
10-İnsan Kaynakları ve Eğitim Dairesi Başkanlığı’nın, 2015 yılında istihdam edilecek sanatçıların vize işlemleri ile ilgili yazısının oybirliği ile kabulüne,
11-Mali Hizmetler Dairesi Başkanlığı’nın, Belediye Gelirlerinin belli hizmetlere tahsisi ile ilgili yazısının oybirliği ile kabulüne,
12-Sağlık İşleri Dairesi Başkanlığı’nın, bakım hizmeti alan yaşlılara harçlık ödemesi yapılması ile ilgili yazısının Plan ve Bütçe – Hukuk Komisyonlarına müştereken havalesine,
13-Sağlık İşleri Dairesi Başkanlığı’nın, Görev, Yetki ve Sorumluluk Esaslarını Belirleyen Yönetmeliği’nde revizyon yapılması ile ilgili yazısının Hukuk Komisyonu’na havalesine,
14-Makine İkmal Bakım ve Onarım Dairesi Başkanlığı’nın, 18 adet Yangın Söndürme Tankeri’nin (Römork) muhtelif İlçelere bağlı Mahallelere bedelsiz devri ile ilgili yazısının oybirliği ile kabulüne,
15-Makine İkmal Bakım ve Onarım Dairesi Başkanlığı’nın, Büyükşehir Belediye Başkanlığı kayıtlarında bulunan 1 adet İtfaiye Arazözü’nün Muş Belediye Başkanlığı’na bedelsiz devri ile ilgili yazısının oybirliği ile kabulüne,
16-Emlak ve İstimlak Dairesi Başkanlığı’nın, Osmangazi İlçesi, Alaaddin Mahallesi, 4743 ada, 1 ve 2 parsel sayılı taşınmazlar ile bu taşınmazlar üzerinde yer alan yapı ve eklentilerin kamulaştırılmak üzere Belediyemiz X. Beş Yıllık Kamulaştırma İmar Programının 2011-2015 yılı dilimine ek olarak alınması ile ilgili yazısının Plan ve Bütçe Komisyonu’na havalesine,
17-Emlak ve İstimlak Dairesi Başkanlığı’nın, Orhaneli İlçesi, Çınarcık Mahallesi, 224 ve 226 parsel sayılı taşınmazların yolda kalan kısımları ile Yenişehir İlçesi, Söylemiş Köyü 169 ada, 10 parselin Köy Mezarlık Alanı içinde kalan kısmının kamulaştırılmak üzere Belediyemiz X. Beş Yıllık Kamulaştırma İmar Programının 2011-2015 yılı dilimine ek olarak alınması ile ilgili yazısının Plan ve Bütçe Komisyonu’na havalesine,
18-Emlak ve İstimlak Dairesi Başkanlığı’nın, Mülkiyeti Belediyemize ait Bursa İli, Nilüfer İlçesi, Dağyenice Mahallesi 135 ada, 4 ve 8 nolu parselin Kıyı Kenar Çizgisi içerisinde kalan kısımlarının kıyıya terkinin yapılması ile ilgili yazısının Plan ve Bütçe Komisyonu’na havalesine,
19-İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı’nın, Sıcaksu Kentsel Dönüşüm Alanı’nda Ahmet Şengün ve Seyhan Kıykaç’a ait tapu devri talebi ile ilgili yazısının oybirliği ile kabulüne,
20-İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı’nın, Sıcaksu Kentsel Dönüşüm Alanı’nda Mehmet Kebapçılar’a ait tapu devri talebi ile ilgili yazısının oybirliği ile kabulüne,
21-İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı’nın, Sıcaksu Kentsel Dönüşüm Alanı’nda Fazlı Çakmak’a ait tapu devri talebi ile ilgili yazısının oybirliği ile kabulüne,
22- İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı’nın, 1/25000 ölçekli Nazım İmar Planı, 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı ve 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı plan değişiklik talepleri ile ilgili yazısının İmar ve Bayındırlık Komisyonu’na havalesine,
23-İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı’nın, Gemlik İlçesi, Engürücük Mahallesi, 579 parselin Akaryakıt ve LPG Satış İstasyonu’na alınmasına ilişkin 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı değişikliği talebinin reddedilmesi hakkında Bursa 2. İdare Mahkemesi’nin, 31.10.2014 tarih ve 2014/1053 K. nolu Mahkeme Kararı ile ilgili yazısının İmar ve Bayındırlık Komisyonu’na havalesine,
24-İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı’nın, Nilüfer İlçesi, Beşevler Mahallesi, 339 ada, 3 parselin Tali İş Merkezi Alanı’na alınmasına ilişkin 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı değişikliğine yapılan askı itirazı ile ilgili yazısının İmar ve Bayındırlık Komisyonu’na havalesine,
25-İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı’nın, Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü’nün, Büyükşehir Belediye Meclisi’nin, 18.09.2014 tarih ve 919 sayılı Kararı ile onaylanan, Nilüfer İlçesi, Başköy Mahallesi, 584-587-643- 644- 645 parsellere ilişkin 1/5000 ölçekli Nazım İmar Plan değişikliği ile 643-644 parsellere ilişkin 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Plan değişikliğinin yeniden değerlendirilmesi talebi ile ilgili yazısının İmar ve Bayındırlık Komisyonu’na havalesine,
26-İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı’nın, Bursa Büyükşehir Belediye Meclisi’nin, 13.11.2014 tarih ve 1240 sayılı Kararı ile onaylanan Nilüfer İlçesi Hasanağa Mahallesi, 179 ada 7 parsele ilişkin 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı değişikliğine askı itirazı ile ilgili yazısının İmar ve Bayındırlık Komisyonu’na havalesine,
27-İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı’nın, Bursa 2. İdare Mahkemesi’nde 2014/521 Esas No ile açılan, Büyükşehir Belediye Meclisi’nin, 16.10.2008 tarih ve 703 sayılı Kararı ile onaylanan 1/25000 ölçekli Batı Planlama Bölgesi Nazım İmar Planı’nın Hasanağa Mahallesi’nde orman sayılan muhtelif kısımları hakkında ilgili Mahkemece alınan 02.12.2014 tarihli yürütmeyi durdurma Kararı ile ilgili yazısının İmar ve Bayındırlık Komisyonu’na havalesine,
28-İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı’nın, Bursa 3. İdare Mahkemesi’nde 2014/642 Esas No ile Büyükşehir Belediye Meclisi’nin, 16.10.2008 tarih ve 703 sayılı Kararı ile onaylanan 1/25000 ölçekli Batı Planlama Bölgesi Nazım İmar Planı’nın Hasanağa Mahallesi’nde orman sayılan muhtelif kısımları hakkında ilgili Mahkemece alınan 21.11.2014 tarihli İptal Kararı ile ilgili yazısının İmar ve Bayındırlık Komisyonu’na havalesine,
29-İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı’nın, Bursa 3. İdare Mahkemesi’nde 2014/641 Esas No ile Büyükşehir Belediye Meclisi’nin, 16.10.2008 tarih ve 703 sayılı Kararı ile onaylanan 1/25000 ölçekli Batı Planlama Bölgesi Nazım İmar Planı’nın Hasanağa Mahallesi’nde orman sayılan muhtelif kısımları hakkında ilgili Mahkemece alınan 28.11.2014 tarihli İptal Kararı ile ilgili yazısının İmar ve Bayındırlık Komisyonu’na havalesine,
30-İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı’nın, Bursa 3. İdare Mahkemesi’nde 2014/647 Esas No ile Büyükşehir Belediye Meclisi’nin, 16.10.2008 tarih ve 703 sayılı Kararı ile onaylanan 1/25000 ölçekli Batı Planlama Bölgesi Nazım İmar Planı’nın Hasanağa Mahallesi’nde orman sayılan muhtelif kısımları hakkında ilgili Mahkemece alınan 10.12.2014 tarihli İptal Kararı ile ilgili yazısının İmar ve Bayındırlık Komisyonu’na havalesine,
31-İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı’nın, Bursa 3. İdare Mahkemesi’nde 2014/637 Esas No ile Büyükşehir Belediye Meclisi’nin, 16.10.2008 tarih ve 703 sayılı Kararı ile onaylanan 1/25000 ölçekli Batı Planlama Bölgesi Nazım İmar Planı’nın Akçalar Mahallesi’nde orman sayılan muhtelif kısımları hakkında ilgili Mahkemece alınan 21.11.2014 tarihli İptal Kararı ile ilgili yazısının İmar ve Bayındırlık Komisyonu’na havalesine,
32-İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı’nın, Bursa Büyükşehir Belediye Meclisi’nin, 13.11.2014 tarih ve 1246 sayılı Kararı ile onaylı Gürsu İlçesi, Zafer Mahallesi, 217 ada, 2 parselin “Belediye Hizmet Alanı (Tarım Ürünleri İşleme Tesisi)” olmasına ilişkin 1/1000 ölçekli Gürsu Uygulama İmar Planı değişikliğine yapılan askı itirazı ile ilgili yazısının İmar ve Bayındırlık Komisyonu’na havalesine,
33-İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı’nın, Bursa Büyükşehir Belediye Meclisi’nin, 04.12.2014 tarih ve 1333 sayılı Kararı ile onaylı Gürsu İlçesi, Kumlukalan Mahallesi, 267 parsel “Eğitim Alanı” 1/5000 ölçekli Gürsu Nazım İmar Planı değişikliği ve “Ortaokul Alanı” 1/1000 ölçekli Gürsu Uygulama İmar Planı değişikliğine yapılan askı itirazı ile ilgili yazısının İmar ve Bayındırlık Komisyonu’na havalesine,
34-İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı’nın, Bursa Büyükşehir Belediye Meclisi’nin, 13.11.2014 tarih ve 1264 sayılı Kararı ile onaylanan Bursa 2020 Yılı 1/100.000 ölçekli İl Çevre Düzeni Planı “Kırsal Yerleşme Alanları” na ilişkin Plan Notu değişikliğine yapılan askı itirazı ile ilgili yazısının İmar ve Bayındırlık Komisyonu’na havalesine,
35-İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı’nın, Mustafakemalpaşa Belediye Meclisi’nin, 02.12.2014 tarih ve 226 sayılı Kararı ile 01.10.2014 tarih ve 193 sayılı Kararlarının onaylanmasına ilişkin talepler ile ilgili yazısının İmar ve Bayındırlık Komisyonu’na havalesine,
36-İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı’nın, Bursa Büyükşehir Belediye Meclisi’nin, 04.12.2014 tarih ve 1341 sayılı Kararı ile onaylanan; Mudanya İlçesi, Çağrışan Mahallesi, H21b19c ve H21b19d pafta, 1433 ve 260 sayılı parsellere ilişkin 1/5000 ölçekli Güzelyalı Nazım İmar Planı değişikliğine yapılan askı itirazı ile ilgili yazısının İmar ve Bayındırlık Komisyonu’na havalesine,
37-İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı’nın, Büyükşehir Belediye Meclisi’nin, 04.12.2014 tarih ve 1340 sayılı Kararı ile onaylanan Orhangazi İlçesi, Karsak Mahallesi, 1281 parselin “Katı Atık Tesisleri (Transfer İstasyonu)” olarak düzenlenmesi ile ilgili, 1/25000 ölçekli İznik Gölü Çevre Düzeni Plan Revizyonu değişikliğine yapılan askı itirazı ile ilgili yazısının İmar ve Bayındırlık Komisyonu’na havalesine,
38-İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı’nın, Bursa Büyükşehir Belediye Meclisi’nin, 13.11.2014 tarih ve 1265 sayılı Kararı ile onaylanan, Osmangazi İlçesi, Zafer Mahallesi, 3577 ada, muhtelif parsellerin “Konut Alanı”ndan “Park Alanı”na alınmasına ilişkin 1/1000 ölçekli Kentsel Dönüşüm Sağlıklaştırma Projesi Gökdere Eski Gemlik Yolu Arası Uygulama İmar Planı değişikliğine ilişkin askı itirazları ile ilgili yazısının İmar ve Bayındırlık Komisyonu’na havalesine,
39-İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı’nın, Bursa Büyükşehir Belediye Meclisi’nin, 17.05.2012 tarih ve 499 sayılı Kararı ile onaylanan Bursa İli, Osmangazi İlçesi, Kırcaali Mahallesi, 3846 ada, 3 parsele ilişkin Belediyemiz aleyhine açılan 2014/86 E. sayılı davada, Bursa 3. İdare Mahkemesi’nin 02.10.2014 tarihli Kararıyla dava konusu işlemin İPTALİ Kararı ile ilgili yazısının İmar ve Bayındırlık Komisyonu’na havalesine,
40-İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı’nın, Bursa Büyükşehir Belediye Meclisi’nin, 17.05.2012 tarih ve 499 sayılı Kararı ile onaylanan Bursa İli, Osmangazi İlçesi, Kırcaali Mahallesi, 3846 ada, 5 parsele ilişkin Belediyemiz aleyhine açılan 2014/87 E. sayılı davada, Bursa 3. İdare Mahkemesi’nin, 29.09.2014 tarihli Kararıyla dava konusu işlemin İPTALİ Kararı ile ilgili yazısının İmar ve Bayındırlık Komisyonu’na havalesine,
41-İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı’nın, Bursa Büyükşehir Belediye Meclisi’nin, 17.05.2012 tarih ve 499 sayılı Kararı ile onaylanan Bursa İli, Osmangazi İlçesi, Kırcaali Mahallesi, 3847 ada, 2 parsele ilişkin Belediyemiz aleyhine açılan 2014/84 E. sayılı davada, Bursa 3. İdare Mahkemesi’nin, 29.09.2014 tarihli Kararıyla dava konusu işlemin İPTALİ Kararı ile ilgili yazısının İmar ve Bayındırlık Komisyonu’na havalesine,
42-İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı’nın, Bursa Büyükşehir Belediye Meclisi’nin, 17.05.2012 tarih ve 499 sayılı Kararı ile onaylanan Bursa İli, Osmangazi İlçesi, Kırcaali Mahallesi, 3847 ada, 4 parsele ilişkin Belediyemiz aleyhine açılan 2014/88 E. sayılı davada, Bursa 3. İdare Mahkemesi’nin 29.09.2014 tarihli Kararıyla dava konusu işlemin İPTALİ Kararı ile ilgili yazısının İmar ve Bayındırlık Komisyonu’na havalesine,
43-İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı’nın, Bursa Büyükşehir Belediye Meclisi’nin, 17.05.2012 tarih ve 499 sayılı Kararı ile onaylanan Bursa İli, Osmangazi İlçesi, Kırcaali Mahallesi, 3855 ada, 11 parsele ilişkin Belediyemiz aleyhine açılan 2014/85 E. sayılı davada, Bursa 3. İdare Mahkemesi’nin, 29.09.2014 tarihli Kararıyla dava konusu işlemin İPTALİ Kararı ile ilgili yazısının İmar ve Bayındırlık Komisyonu’na havalesine,
44-İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı’nın, Bursa Büyükşehir Belediye Meclisi’nin, 04.12.2014 tarih ve 1331 sayılı Kararı ile onaylanan Gemlik İlçesi, Kurşunlu Mahallesi, 1615, 1616, 1628, 1630, 2655 parsellerin Özel Kentsel Sosyal Donatı Alanı’na alınmasına ilişkin 1/5000 ve 1/25000 ölçekli Gemlik Nazım İmar Planı değişikliğine yapılan askı itirazı ile ilgili yazısının İmar ve Bayındırlık Komisyonu’na havalesine,
45-İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı’nın, Yalova Yolu Kentsel Dönüşüm Alanı ile ilgili yazısının Doğal Afet ve Kentsel Dönüşüm Komisyonu’na havalesine,
46-Plan ve Bütçe Komisyonu’nun, Bursa İli, Nilüfer İlçesi, Akçalar Mahallesi, 3883 parsel, Kestel İlçesi, Erdoğan Mahallesi, 1557 parsel, Mudanya İlçesi, Altıntaş Mahallesi, tapulama dışı alandaki taş ocakları mevkiinde bulunan alanların hafriyat, döküm sahası olarak işletilmek üzere yıllık işletme bedeli belirlenerek BURKENT A.Ş.’ye işletmeye verilmesi ile ilgili raporunun oybirliği ile kabulüne,
47-Plan ve Bütçe Komisyonu’nun, Yıldırım İlçesi, Mollaarap Mahallesi, Eşrefiler Caddesi-Kerpiçhane Meydanı’nda kavşak düzenlemesi yapılabilmesi için gereken parsellerin kamulaştırılmak üzere Belediyemiz X. Beş Yıllık Kamulaştırma İmar Programının 2011-2015 yılı dilimine ek olarak alınması ile ilgili raporunun oybirliği ile kabulüne,
48-Plan ve Bütçe Komisyonu’nun, İznik İlçesi, Yeşil Cami Mahallesi, 239 ada, 1,2,6,7,8,9,10,11 nolu parsellerin kamulaştırılmak üzere Belediyemiz X. Beş Yıllık Kamulaştırma İmar Programının 2011-2015 yılı dilimine ek olarak alınması ile ilgili raporunun; “İznik İlçesi, Yeşil Cami Mahallesi, 239 ada, 1, 2, 6, 7, 8, 9, 10, 11 nolu parseller” ifadesinin “İznik İlçesi, Yeşil Cami Mahallesi, 239 ada, 1 parsel ile 67 ada, 2, 6, 7, 8, 9, 10, 11 nolu parseller” şeklinde değiştirilerek oybirliği ile kabulüne,
49- Plan ve Bütçe Komisyonu’nun, Evsel Katı Atık Bertaraf Tesisleri Tarifesi ile ilgili raporunun oybirliği ile kabulüne,
50-Plan ve Bütçe Komisyonu’nun, Büyükorhan İlçesi, Orhan Mahallesi, 1583 parsel sayılı taşınmazın kamulaştırılmak üzere Belediyemiz X. Beş Yıllık Kamulaştırma İmar Programının 2011-2015 yılı dilimine ek olarak alınması ile ilgili raporunun oybirliği ile kabulüne,
51-Plan ve Bütçe Komisyonu’nun, Mustafakemalpaşa Belediyesi adına kayıtlı, Mustafakemalpaşa İlçesi, Atariye Mahallesi, 125 ada, 371 parsel sayılı ve 37,421 m2 yüzölçümlü taşınmazın Belediyemize bedelsiz devri ile ilgili raporunun oybirliği ile kabulüne,
52-Plan ve Bütçe Komisyonu’nun, Mustafakemalpaşa Belediyesi adına kayıtlı, Mustafakemalpaşa İlçesi, Lalaşahin Mahallesi, 890 ada, 1 parsel sayılı ve 2473,29 m2 yüzölçümlü taşınmazın Belediyemize bedelsiz devri ile ilgili raporunun oybirliği ile kabulüne,
53-Plan ve Bütçe Komisyonu’nun, Osmangazi İlçesi, Atıcılar Mahallesi, 3825 ada, 1 parsel sayılı (150,78 m2) taşınmazın kamulaştırılmak üzere Belediyemiz X. Beş Yıllık Kamulaştırma İmar Programının 2011-2015 yılı dilimine ek olarak alınması ile ilgili raporunun oybirliği ile kabulüne,
54-Plan ve Bütçe Komisyonu’nun, Samanlı-Vakıfköy-Barakfakih Bölgesi’nde Ova Koruma Alanı’nda olan işyerleri ile ilgili raporunun oybirliği ile kabulüne,
55-Plan ve Bütçe Komisyonu’nun, Altyapı Koordinasyon Merkezi (AYKOME) Uygulama Yönetmeliği’nin Kazı Çalışma İzin Bedeli Başlıklı 37. Maddesi gereğince 2015 Yılı Birim Fiyatlarının belirlenmesi ile ilgili raporunun oybirliği ile kabulüne,
56-Plan ve Bütçe Komisyonu’nun, Yıldırım İlçesi, Yıldırım Mahallesi, 2716 ada, 32 parsel sayılı taşınmazın kamulaştırılmak üzere Belediyemiz X. Beş Yıllık Kamulaştırma İmar Programının 2011-2015 yılı dilimine ek olarak alınması ile ilgili raporunun oybirliği ile kabulüne,
57-Plan ve Bütçe Komisyonu’nun, Yıldırım İlçesi, Samanlı Mahallesi, Samanlı Mahalle (Eski) Cami yanında İmar Planı’nda “Dini Tesis Alanı” olarak tanımlanmış alanda kalan 3543 ada, 121 parsel sayılı (100,18 m2) taşınmazın kamulaştırılmak üzere Belediyemiz X. Beş Yıllık Kamulaştırma İmar Programının 2011-2015 yılı dilimine ek olarak alınması ile ilgili raporunun oybirliği ile kabulüne,
58-Plan ve Bütçe Komisyonu’nun, Yenişehir İlçesi’nde, BUSKİ tarafından uygulanan Vidanjör Hizmetleri Tarifesi ile ilgili raporunun oyçokluğu (CHP; Recep ÇOHAN, Gamze KAYABAŞ, Şerafeddin ATALAY, Nilgün BERK, Turgay ERDEM, Pelin SEVGİ, Gizem ELMAS, Lütfü GÜNENÇ, Özgür AKSOY, Hasan ERTÜRK, Metin UYANIK, Akın POROY, Erdal AKTUĞ, Dündar KOYUTÜRK 14 red - 74 Kabul) ile kabulüne,
59-Plan ve Bütçe Komisyonu’nun, İnegöl Belediyesi’ne araç alınması ile ilgili raporunun oybirliği ile kabulüne,
60-Plan ve Bütçe Komisyonu’nun, Harmancık Belediyesi’ne araç alınması ile ilgili raporunun oybirliği ile kabulüne,
61-Plan ve Bütçe Komisyonu’nun, Keles Belediyesi’ne araç alınması ile ilgili raporunun oybirliği ile kabulüne,
62-Plan ve Bütçe Komisyonu’nun, Harmancık Belediyesi’ne MOBESE Sistemi kurulması ile ilgili raporunun oybirliği ile kabulüne,
63-Plan ve Bütçe Komisyonu’nun, Orhaneli Belediyesi’ne araç alınması ile ilgili raporunun oybirliği ile kabulüne,
64-Plan ve Bütçe Komisyonu’nun, Karacabey Belediyesi’ne araç alınması ile ilgili raporunun oybirliği ile kabulüne,
65-Plan ve Bütçe Komisyonu’nun, Kestel Belediyesi’ne MOBESE Sistemi kurulması ile ilgili raporunun oybirliği ile kabulüne,
66-Plan ve Bütçe Komisyonu’nun, Mülkiyeti Büyükşehir Belediye Başkanlığı’mıza ait, BURFAŞ’a tahsisli Sosyal Tesislerde Elektronik Cihazların ve ücretsiz Wifi İnternet hizmetinin Büyükşehir Belediyesi tarafından karşılanması ile ilgili raporunun oybirliği ile kabulüne,
67-Çevre ve Sağlık Komisyonu’nun, Tıbbi Atık Yönetim Planı ile ilgili raporunun oybirliği ile kabulüne,
68-Doğal Afet ve Kentsel Dönüşüm Komisyonu’nun, Gemlik Kayhan Mahallesi Kentsel Dönüşüm ve Gelişim Proje Alanı ile ilgili raporunun oybirliği ile kabulüne,
69-Ulaşım Komisyonu’nun, Gemlik İlçesi ile Bursa arasında yapılan ulaşımda yaşanan sıkıntılar ile ilgili raporunun; “Bursa’nın tüm İlçelerine BURULAŞ tarafından otobüs tahsis edilmesi” ilavesiyle oybirliği ile kabulüne,
70- Ulaşım Komisyonu’nun, Ana Arterler ile ilgili raporunun oybirliği ile kabulüne,
71-Engelliler – Kadın Erkek Fırsat Eşitliği – Sosyal İşler ve Turizm Komisyonlarının Büyükşehir Belediyesi’ne ait Kültür, Turizm ve Sosyal Tesislerin, engelli, kadın ve dezavantajlı grupların kullanımına uygun olup olmadığının tespit edilmesi ile ilgili müşterek raporunun oybirliği ile kabulüne,
72-İmar ve Bayındırlık Komisyonu’nun, Osmangazi Belediyesi’ne ait 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı değişiklikleri ile ilgili raporunun; Osmangazi Belediye Meclisi’nin, “Uygun Bulunan Kararlar içinde 3. sırada yer alan 08.10.2014 tarih ve 815 sayılı Meclis Kararının”; oyçokluğu (CHP; Recep ÇOHAN, Gamze KAYABAŞ, Şerafeddin ATALAY, Nilgün BERK, Turgay ERDEM, Pelin SEVGİ, Gizem ELMAS, Lütfü GÜNENÇ, Özgür AKSOY, Hasan ERTÜRK, Metin UYANIK, Akın POROY, Erdal AKTUĞ, Dündar KOYUTÜRK 14 red – MHP; İhsan BİLGİLİ, İsmail KARAMAN, Kenan ÇAKIR, Mahmut GÖK, Hüsnü DOĞRUOĞLU, Ayhan ÖNAL, Mesut BEDEL, Ercan ÖZEL, Sabri ZÜMRE, Avni Çimen ERİN 10 red - 64 Kabul) ile uygun olduğuna,
Osmangazi Belediye Meclisi’nin, “Uygun Bulunan Kararlar içinde 17. sırada yer alan 03.12.2014 tarih ve 929 sayılı Meclis Kararının”; oyçokluğu (CHP; Recep ÇOHAN, Gamze KAYABAŞ, Şerafeddin ATALAY, Nilgün BERK, Turgay ERDEM, Pelin SEVGİ, Gizem ELMAS, Lütfü GÜNENÇ, Özgür AKSOY, Hasan ERTÜRK, Metin UYANIK, Akın POROY, Erdal AKTUĞ, Dündar KOYUTÜRK 14 red – MHP; İhsan BİLGİLİ, İsmail KARAMAN, Kenan ÇAKIR, Mahmut GÖK, Hüsnü DOĞRUOĞLU, Ayhan ÖNAL, Mesut BEDEL, Ercan ÖZEL, Sabri ZÜMRE, Avni Çimen ERİN 10 red - 64 Kabul) ile uygun olduğuna,
Osmangazi Belediye Meclisi’nin, “Uygun Bulunan Kararlar içinde 18. sırada yer alan 03.12.2014 tarih ve 930 sayılı Meclis Kararının”; oyçokluğu (CHP; Recep ÇOHAN, Gamze KAYABAŞ, Şerafeddin ATALAY, Nilgün BERK, Turgay ERDEM, Pelin SEVGİ, Gizem ELMAS, Lütfü GÜNENÇ, Özgür AKSOY, Hasan ERTÜRK, Metin UYANIK, Akın POROY, Erdal AKTUĞ, Dündar KOYUTÜRK 14 red – MHP; İhsan BİLGİLİ, İsmail KARAMAN, Kenan ÇAKIR, Mahmut GÖK, Hüsnü DOĞRUOĞLU, Ayhan ÖNAL, Mesut BEDEL, Ercan ÖZEL, Sabri ZÜMRE, Avni Çimen ERİN 10 red - 64 Kabul) ile uygun olduğuna,
Osmangazi Belediye Meclisi’nin, “Uygun Bulunan Kararlar içinde 20. sırada yer alan 03.12.2014 tarih ve 984 sayılı Meclis Kararının”; oyçokluğu (CHP; Recep ÇOHAN, Gamze KAYABAŞ, Şerafeddin ATALAY, Nilgün BERK, Turgay ERDEM, Pelin SEVGİ, Gizem ELMAS, Lütfü GÜNENÇ, Özgür AKSOY, Hasan ERTÜRK, Metin UYANIK, Akın POROY, Erdal AKTUĞ, Dündar KOYUTÜRK 14

22.01.2015 Tarihli Meclis