MECLİS TOPLANTILARI

23.12.2014 Tarihli Meclis Gündemi

    

23.12.2014 Tarihli Meclis Kararları

Meclis kararları henüz yayınlanmamıştır...

  Büyükşehir Belediye Meclisi’nin, 23.12.2014 Salı günü saat 17.00’da Çırpan Mahallesi, Güçlü Sokak, No:2, Kat:5 Osmangazi/Bursa adresinde (Eski İl Genel Meclisi Toplantı Salonu) yaptığı 2014/2019 seçim döneminin 8 inci, 1 inci dönemin 8 inci OLAĞAN toplantısının 2. Birleşiminde alınan Kararların Özetidir.

1-Plan ve Bütçe Komisyonu’nun, İlçe Belediyelerimizin Büyükşehir’den izin alarak açtığı “Hafriyat Toprağı, İnşaat ve Yıkıntı Atıkları Depolama Sahası” izni alınırken İlçe Belediyeleri’nden ücret alınmaması ile ilgili raporunun oybirliği ile kabulüne,
2-Plan ve Bütçe – Çevre ve Sağlık Komisyoları’nın, Orta ve Büyük ölçekli işletmelerin Evsel Katı Atık ve İmalat Atığı Toplama Hizmetlerini Ücretlendirme ve Tahsil yetkisinin ilgili İlçe Belediyelerine devri ile ilgili müşterek raporunun oybirliği ile kabulüne,
3-İmar ve Bayındırlık Komisyonu’nun, Nilüfer Belediyesi’nin, 05.11.2014 tarih, 844 ve 05.11.2014 tarih, 847 sayılı Meclis Kararları ile ilgili raporunun oybirliği ile kabulüne,
4-İmar ve Bayındırlık Komisyonu’nun, Kestel Belediyesi’nin, 01.10.2014 tarih ve 242 sayılı Meclis Kararı ile ilgili raporunun; “Kestel Belediye Meclisi’nin, 01.10.2014 tarih ve 242 sayılı Meclis Kararının; Ticaret Alanları plan hükmü altında yer alan zemin katlarda asma kat yapılması ile ilgili mevcut plan hükmü ile ilçesinden gelen zemin katlarda asma kat yapılması ile ilgili plan teklifinin tamamen kaldırılması” şeklinde değiştirilerek oybirliği ile kabulüne,
5-İmar ve Bayındırlık Komisyonu’nun, Orhangazi Belediyesi’nin, 09.12.2014 tarih ve 104 sayılı Meclis Kararı ile ilgili raporunun oyçokluğu (CHP; Recep ÇOHAN, Gamze KAYABAŞ, Nihat BALKAN, Şerafeddin ATALAY, Nilgün BERK, Turgay ERDEM, Pelin SEVGİ, Gizem ELMAS, Lütfü GÜNENÇ, Özgür AKSOY, Hasan ERTÜRK, Metin UYANIK, Akın POROY, Erdal AKTUĞ, Engin TAŞDEMİR, Dündar KOYUTÜRK 16 red –MHP; İhsan BİLGİLİ, İsmail KARAMAN, Kenan ÇAKIR, Mahmut GÖK, Adnan AKIN, Ayhan ÖNAL, Mesut BEDEL, Ercan ÖZEL, Avni Çimen ERİN 9 red – DP; Nurettin ÇETİN 1 red - 60 kabul) ile kabulüne,
6-İmar ve Bayındırlık Komisyonu’nun, Gemlik Belediyesi’nin, 09.12.2014 tarih ve 478 sayılı Meclis Kararı ile ilgili raporunun oyçokluğu (CHP; Recep ÇOHAN, Gamze KAYABAŞ, Nihat BALKAN, Şerafeddin ATALAY, Nilgün BERK, Turgay ERDEM, Pelin SEVGİ, Gizem ELMAS, Lütfü GÜNENÇ, Özgür AKSOY, Hasan ERTÜRK, Metin UYANIK, Akın POROY, Erdal AKTUĞ, Engin TAŞDEMİR, Dündar KOYUTÜRK 16 red - 70 kabul) ile kabulüne,
7-İmar ve Bayındırlık Komisyonu’nun, Bursa Büyükşehir Belediye Meclisi’nin, 20.05.2014 tarih ve 518 sayılı Kararı ile onaylanan, Bursa İli, Osmangazi İlçesi, Gaziakdemir Mahallesi, Stadyum Caddesi Kentsel Sit Alanı’na ilişkin 1/5000 ölçekli Osmangazi Nazım İmar Planı ve 1/1000 ölçekli Stadyum Caddesi Kentsel Sit Alanı Koruma Amaçlı İmar Planı askı itirazı ile ilgili raporunun oyçokluğu (CHP; Recep ÇOHAN, Gamze KAYABAŞ, Nihat BALKAN, Şerafeddin ATALAY, Nilgün BERK, Turgay ERDEM, Pelin SEVGİ, Gizem ELMAS, Lütfü GÜNENÇ, Özgür AKSOY, Hasan ERTÜRK, Metin UYANIK, Akın POROY, Erdal AKTUĞ, Engin TAŞDEMİR, Dündar KOYUTÜRK 16 red –MHP; İhsan BİLGİLİ, İsmail KARAMAN, Kenan ÇAKIR, Mahmut GÖK, Adnan AKIN, Ayhan ÖNAL, Mesut BEDEL, Ercan ÖZEL, Avni Çimen ERİN 9 red – 61 kabul) ile kabulüne,
8-İmar ve Bayındırlık Komisyonu’nun, Yıldırım İlçesi, Karapınar Mahallesi, 1965-1966-1967-168 adalara ilişkin 1/25000 ve 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı değişikliği ile ilgili raporunun oybirliği ile kabulüne,
9-İmar ve Bayındırlık Komisyonu’nun, Orhangazi İlçesi, Çeltikçi Mahallesi, H22b02d pafta, 76 nolu parsel ile ilgili 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı değişikliği ile ilgili raporunun oyçokluğu (CHP; Recep ÇOHAN, Gamze KAYABAŞ, Nihat BALKAN, Şerafeddin ATALAY, Nilgün BERK, Turgay ERDEM, Pelin SEVGİ, Gizem ELMAS, Lütfü GÜNENÇ, Özgür AKSOY, Hasan ERTÜRK, Metin UYANIK, Akın POROY, Erdal AKTUĞ, Engin TAŞDEMİR, Dündar KOYUTÜRK 16 red –MHP; İhsan BİLGİLİ, İsmail KARAMAN, Kenan ÇAKIR, Mahmut GÖK, Adnan AKIN, Ayhan ÖNAL, Mesut BEDEL, Ercan ÖZEL, Avni Çimen ERİN 9 red – DP; Nurettin ÇETİN 1 red - 60 kabul) ile kabulüne,
10-İmar ve Bayındırlık Komisyonu’nun, Orhangazi İlçesi, Camikebir Mahallesi, 280 ada, 19-183 parsellere ilişkin 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı değişikliği ile ilgili raporunun oyçokluğu (CHP; Recep ÇOHAN, Gamze KAYABAŞ, Nihat BALKAN, Şerafeddin ATALAY, Nilgün BERK, Turgay ERDEM, Pelin SEVGİ, Gizem ELMAS, Lütfü GÜNENÇ, Özgür AKSOY, Hasan ERTÜRK, Metin UYANIK, Akın POROY, Erdal AKTUĞ, Engin TAŞDEMİR, Dündar KOYUTÜRK 16 red –MHP; İhsan BİLGİLİ, İsmail KARAMAN, Kenan ÇAKIR, Mahmut GÖK, Adnan AKIN, Ayhan ÖNAL, Mesut BEDEL, Ercan ÖZEL, Avni Çimen ERİN 9 red – 61 kabul) ile kabulüne,
11-İmar ve Bayındırlık Komisyonu’nun, Nilüfer İlçesi, Doğanköy Mahallesi, 21 parselin 830813.17 m2’lik kısmının “Entegre Sağlık Tesisi (Şehir Hastanesi)” olarak düzenlenmesine ilişkin 1/100.000 ölçekli Çevre Düzeni Planı değişikliği ile ilgili raporunun oyçokluğu (CHP; Recep ÇOHAN, Gamze KAYABAŞ, Nihat BALKAN, Şerafeddin ATALAY, Nilgün BERK, Turgay ERDEM, Pelin SEVGİ, Gizem ELMAS, Lütfü GÜNENÇ, Özgür AKSOY, Hasan ERTÜRK, Metin UYANIK, Akın POROY, Erdal AKTUĞ, Engin TAŞDEMİR, Dündar KOYUTÜRK 16 red - 70 kabul) ile kabulüne,
12-İmar ve Bayındırlık Komisyonu’nun, Gürsu İlçesi, Zafer Mahallesi, 281 ada, 7 parselin “Eğitim Alanı”na alınmasına ilişkin 1/5000 ölçekli Gürsu Nazım İmar Planı ve “İlkokul Alanı”na alınmasına ilişkin 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı değişikliği ile ilgili raporunun oybirliği ile kabulüne,
13-İmar ve Bayındırlık Komisyonu’nun, Gemlik İlçesi, Ahmet Dural Meydanı ve Meydan Düzenleme Projesi’ne ilişkin 1/5000 ölçekli Gemlik Nazım İmar Planı değişikliği ve 223 ada, 12 parsel ve 221, 222 adaları kapsayacak şekilde Ahmet Dural Meydanı ve Meydan Düzenleme Projesi’ne ilişkin 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı değişikliği ile ilgili raporunun oybirliği ile kabulüne,
14-İmar ve Bayındırlık Komisyonu’nun, Gemlik İlçesi, Hisar Mahallesi, 195 ada, 21, 25, 30, 46, 49, 50 parselleri kapsayan alanda yol aksının değiştirilmesine ilişkin 1/1000 ölçekli Gemlik İlave ve Revizyon Uygulama İmar Planı değişikliği ile ilgili raporunun oybirliği ile kabulüne,
15-İmar ve Bayındırlık Komisyonu’nun, Mustafakemalpaşa İlçesi, Kavaklı Mahallesi sınırları dahilinde bulunan Tatkavaklı Kavşak Düzenleme Alanı’na ilişkin 1/5000 ölçekli Tatkavaklı Revizyon Nazım İmar Planı ve 1/1000 ölçekli Tatkavaklı Uygulama İmar Planı değişikliği ile ilgili raporunun tekrar değerlendirilmek üzere Komisyona iadesine oybirliği ile karar verildi.
16-Gündeme alınarak görüşülmesi kabul edilen, Büyükşehir Belediyesi Meclis Üyesi Mustafa BOZBEY’in sözlü mazeretinin kabulü ile izinli sayılmasına,
17-Gündeme alınarak görüşülmesi kabul edilen, Büyükşehir Belediyesi Meclis Üyesi Alinur AKTAŞ’ın sözlü mazeretinin kabulü ile izinli sayılmasına,
18-Gündeme alınarak görüşülmesi kabul edilen, Büyükşehir Belediyesi Meclis Üyesi Hayri TÜRKYILMAZ’ın sözlü mazeretinin kabulü ile izinli sayılmasına,
19-Gündeme alınarak görüşülmesi kabul edilen, Büyükşehir Belediyesi Meclis Üyesi Oktay YILMAZ’ın sözlü mazeretinin kabulü ile izinli sayılmasına,
20-Gündeme alınarak görüşülmesi kabul edilen, Büyükşehir Belediyesi Meclis Üyesi Mihrimah KOCABIYIK’ın sözlü mazeretinin kabulü ile izinli sayılmasına,
21-Gündeme alınarak görüşülmesi kabul edilen, Büyükşehir Belediyesi Meclis Üyesi Berat ERTOPUZ’un sözlü mazeretinin kabulü ile izinli sayılmasına,
22-Gündeme alınarak görüşülmesi kabul edilen, Büyükşehir Belediyesi Meclis Üyesi Mukaddes SERİM’in sözlü mazeretinin kabulü ile izinli sayılmasına,
23-Gündeme alınarak görüşülmesi kabul edilen, Büyükşehir Belediyesi Meclis Üyesi Gülten KAPICIOĞLU’nun sözlü mazeretinin kabulü ile izinli sayılmasına,

 

24-Gündeme alınarak görüşülmesi kabul edilen, Büyükşehir Belediyesi Meclis Üyesi İsmail ÜLKER’in sözlü mazeretinin kabulü ile izinli sayılmasına,
25-Gündeme alınarak görüşülmesi kabul edilen, Büyükşehir Belediyesi Meclis Üyesi Hüsnü DOĞRUOĞLU’nun sözlü mazeretinin kabulü ile izinli sayılmasına,
26-Gündeme alınarak görüşülmesi kabul edilen, Büyükşehir Belediyesi Meclis Üyesi Sabri ZÜMRE’nin sözlü mazeretinin kabulü ile izinli sayılmasına oybirliği ile karar verildi.

 

 

 


Recep ALTEPE
Mak. Müh.
Büyükşehir Belediye Başkanı

23.12.2014 Tarihli Meclis