MECLİS TOPLANTILARI

04.12.2014 Tarihli Meclis Gündemi

GÜNDEM : Büyükşehir Belediye Meclisi’nin, 04 ARALIK 2014 Perşembe günü saat 15.00’da Çırpan Mahallesi, Güçlü Sokak, No:2, Kat:5 Osmangazi/Bursa adresinde (Eski İl Genel Meclisi Toplantı Salonu) yapacağı 2014/2019 seçim döneminin 7 nci, 1 inci dönemin 7 nci OLAĞAN toplantısının 2. birleşimine ait gündemdir.

 

G Ü N D E M :

1-GEÇEN TOPLANTI ZAPTI;

2-KOMİSYONLARDAN GELEN EVRAKLAR;

1-İmar ve Bayındırlık Komisyonu’nun, Gemlik İlçesi, Kurşunlu Mahallesi 1615, 1616, 1628, 1630, 2655 parsellerin “Özel Eğitim Bakım ve Rehabilitasyon Alanı”na alınmasına ilişkin 1/5000 ölçekli Kurşunlu Nazım İmar Planı değişikliği ve 1/25000 ölçekli Gemlik Planlama Bölgesi Nazım İmar Planı değişikliği ile ilgili raporu,
2-İmar ve Bayındırlık Komisyonu’nun, Osmangazi İlçesi, Armutköy Mahallesi, 4376 Ada, 24 Parsel’in “Tarımsal Niteliği Korunacak Alan”dan, “Tarımsal Depolama Alanı”na alınmasına ilişkin 1/5000 ölçekli Osmangazi Nazım İmar Planı değişikliği ile ilgili raporu,
3-İmar ve Bayındırlık Komisyonu’nun, İl Milli Eğitim Müdürlüğü’nün talebi ile Gürsu İlçesi Kumlukalan Mahallesi 267 parsele ilişkin Eğitim Alanı 1/5000 ölçekli Gürsu Nazım İmar Planı Değişikliği ve Ortaokul Alanı 1/1000 ölçekli Gürsu Uygulama İmar Planı ile ilgili raporu,
4-İmar ve Bayındırlık Komisyonu’nun, Nilüfer İlçesi, Özlüce Mahallesi 4425 ada 1-2-3 parselde 1/5000 ölçekli Nazım İmar Plan değişikliği ile ilgili raporu,
5-İmar ve Bayındırlık Komisyonu’nun, Nilüfer İlçesi, Akçalar Mahallesi, Aktopraklık Höyüğü Arkeolojik Sit Alanına yönelik 1/1000 ölçekli Uygulama Plan değişikliği ile ilgili raporu,
6-İmar ve Bayındırlık Komisyonu’nun, Nilüfer İlçesi, İstiklal Mahallesi Kayapa Sanayi Bölgesine ilişkin 1/5000 ölçekli Nazım İmar Plan değişikliği ile ilgili raporu,
7-İmar ve Bayındırlık Komisyonu’nun, Nilüfer Belediyesi’ne ait 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı değişikliği ile ilgili raporu,
8-İmar ve Bayındırlık Komisyonu’nun, Orhangazi Belediyesi’ne ait 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı değişikliği ile ilgili raporu,

9-İmar ve Bayındırlık Komisyonu’nun, Orhangazi İlçesi, Hürriyet Mahallesi, 301 ada, 133 parsele ilişkin hazırlanan 1/5000 ölçekli Orhangazi Revizyon Nazım İmar Planı değişikliği ile ilgili raporu,
10-İmar ve Bayındırlık Komisyonu’nun, Orhangazi İlçesi, Karsak Mahallesi, 1281 parsel ile ilgili 1/25000 ölçekli İznik Gölü Çevre Düzeni Plan Revizyonu değişikliği ile ilgili raporu,
11-İmar ve Bayındırlık Komisyonu’nun, Mudanya İlçesi, Çağrışan Mahallesi, H21b19c ve H21b19d pafta, 1433 sayılı parsele ilişkin 1/5000 ölçekli Güzelyalı Nazım İmar Planı değişikliği ile ilgili raporu,
12-İmar ve Bayındırlık Komisyonu’nun, Kestel Belediyesi’ne ait 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı değişikliği ile ilgili raporu,
1/2

 


13-İmar ve Bayındırlık Komisyonu’nun, Kestel Soğuksu 1146 parsele ait 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı ile ilgili raporu,
14-İmar ve Bayındırlık Komisyonu’nun, Keles Belediyesi’ne ait 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı değişikliği ile ilgili raporu,
15-Plan ve Bütçe Komisyonu’nun, Harmancık Belediyesi’nin 2015 Mali Yılı Hazırlık Bütçesi ile ilgili raporu,
16-Plan ve Bütçe Komisyonu’nun, Büyükorhan Belediyesi’nin 2015 Mali Yılı Hazırlık Bütçesi ile ilgili raporu,
17-Plan ve Bütçe Komisyonu’nun, Keles Belediyesi’nin 2015 Mali Yılı Hazırlık Bütçesi ile ilgili raporu,
18-Plan ve Bütçe Komisyonu’nun, Orhaneli Belediyesi’nin 2015 Mali Yılı Hazırlık Bütçesi ile ilgili raporu,
19-Plan ve Bütçe Komisyonu’nun, İznik Belediyesi’nin 2015 Mali Yılı Hazırlık Bütçesi ile ilgili raporu,
20-Plan ve Bütçe Komisyonu’nun, Kestel Belediyesi’nin 2015 Mali Yılı Hazırlık Bütçesi ile ilgili raporu,
21-Plan ve Bütçe Komisyonu’nun, Yenişehir Belediyesi’nin 2015 Mali Yılı Hazırlık Bütçesi ile ilgili raporu,
22-Plan ve Bütçe Komisyonu’nun, Gürsu Belediyesi’nin 2015 Mali Yılı Hazırlık Bütçesi ile ilgili raporu,
23-Plan ve Bütçe Komisyonu’nun, Orhangazi Belediyesi’nin 2015 Mali Yılı Hazırlık Bütçesi ile ilgili raporu,
24-Plan ve Bütçe Komisyonu’nun, Mudanya Belediyesi’nin 2015 Mali Yılı Hazırlık Bütçesi ile ilgili raporu,
25-Plan ve Bütçe Komisyonu’nun, Karacabey Belediyesi’nin 2015 Mali Yılı Hazırlık Bütçesi ile ilgili raporu,
26-Plan ve Bütçe Komisyonu’nun, Mustafakemalpaşa Belediyesi’nin 2015 Mali Yılı Hazırlık Bütçesi ile ilgili raporu,
27-Plan ve Bütçe Komisyonu’nun, Gemlik Belediyesi’nin 2015 Mali Yılı Hazırlık Bütçesi ile ilgili raporu,
28-Plan ve Bütçe Komisyonu’nun, İnegöl Belediyesi’nin 2015 Mali Yılı Hazırlık Bütçesi ile ilgili raporu,
29-Plan ve Bütçe Komisyonu’nun, Nilüfer Belediyesi’nin 2015 Mali Yılı Hazırlık Bütçesi ile ilgili raporu,
30-Plan ve Bütçe Komisyonu’nun, Yıldırım Belediyesi’nin 2015 Mali Yılı Hazırlık Bütçesi ile ilgili raporu,
31-Plan ve Bütçe Komisyonu’nun, Osmangazi Belediyesi’nin 2015 Mali Yılı Hazırlık Bütçesi ile ilgili raporu,
32-Plan ve Bütçe Komisyonu’nun, Büyükşehir Belediyesi’nin 2015 Mali Yılı Gelir Tarifesi ile ilgili raporu,
33-Plan ve Bütçe Komisyonu’nun, Büyükşehir Belediyesi’nin 2015 Yılı Performans Programı ile ilgili raporu,
34-Plan ve Bütçe Komisyonu’nun, Büyükşehir Belediyesi’nin 2015 Mali Yılı Hazırlık Bütçesi ile ilgili raporu,

 


Recep ALTEPE
Mak. Müh.
Büyükşehir Belediye Başkanı

04.12.2014 Tarihli Meclis Kararları

Meclis kararları henüz yayınlanmamıştır...

 Büyükşehir Belediye Meclisi’nin, 04.12.2014 Perşembe günü saat 15.00’da Çırpan Mahallesi, Güçlü Sokak, No:2, Kat:5 Osmangazi/Bursa adresinde (Eski İl Genel Meclisi Toplantı Salonu) yaptığı 2014/2019 seçim döneminin 7 nci, 1 inci dönemin 7 nci OLAĞAN toplantısının 2. Birleşiminde alınan Kararların Özetidir.

1-Okunan Geçen Toplantı Zaptının oybirliği ile kabulüne,
2-İmar ve Bayındırlık Komisyonu’nun, Gemlik İlçesi, Kurşunlu Mahallesi 1615, 1616, 1628, 1630, 2655 parsellerin “Özel Eğitim Bakım ve Rehabilitasyon Alanı”na alınmasına ilişkin 1/5000 ölçekli Kurşunlu Nazım İmar Planı değişikliği ve 1/25000 ölçekli Gemlik Planlama Bölgesi Nazım İmar Planı değişikliği ile ilgili raporunun oybirliği ile kabulüne,
3-İmar ve Bayındırlık Komisyonu’nun, Osmangazi İlçesi, Armutköy Mahallesi, 4376 Ada, 24 Parsel’in “Tarımsal Niteliği Korunacak Alan”dan, “Tarımsal Depolama Alanı”na alınmasına ilişkin 1/5000 ölçekli Osmangazi Nazım İmar Planı değişikliği ile ilgili raporunun oybirliği ile kabulüne,
4-İmar ve Bayındırlık Komisyonu’nun, İl Milli Eğitim Müdürlüğü’nün talebi ile Gürsu İlçesi Kumlukalan Mahallesi 267 parsele ilişkin Eğitim Alanı 1/5000 ölçekli Gürsu Nazım İmar Planı Değişikliği ve Ortaokul Alanı 1/1000 ölçekli Gürsu Uygulama İmar Planı ile ilgili raporunun oybirliği ile kabulüne,
5-İmar ve Bayındırlık Komisyonu’nun, Nilüfer İlçesi, Özlüce Mahallesi 4425 ada 1-2-3 parselde 1/5000 ölçekli Nazım İmar Plan değişikliği ile ilgili raporunun oybirliği ile kabulüne,
6-İmar ve Bayındırlık Komisyonu’nun, Nilüfer İlçesi, Akçalar Mahallesi, Aktopraklık Höyüğü Arkeolojik Sit Alanına yönelik 1/1000 ölçekli Uygulama Plan değişikliği ile ilgili raporunun oybirliği ile kabulüne,
7-İmar ve Bayındırlık Komisyonu’nun, Nilüfer İlçesi, İstiklal Mahallesi Kayapa Sanayi Bölgesine ilişkin 1/25000 ölçekli Nazım İmar Plan değişikliği ile ilgili raporunun oybirliği ile kabulüne,
8-İmar ve Bayındırlık Komisyonu’nun, Nilüfer Belediyesi’ne ait 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı değişikliği ile ilgili raporunun oybirliği ile kabulüne,
9-İmar ve Bayındırlık Komisyonu’nun, Orhangazi Belediyesi’ne ait 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı değişikliği ile ilgili raporunun oybirliği ile kabulüne,
10-İmar ve Bayındırlık Komisyonu’nun, Orhangazi İlçesi, Hürriyet Mahallesi, 301 ada, 133 parsele ilişkin hazırlanan 1/5000 ölçekli Orhangazi Revizyon Nazım İmar Planı değişikliği ile ilgili raporunun oyçokluğu (CHP; Recep ÇOHAN, Gamze KAYABAŞ, Şerafeddin ATALAY, Turgay ERDEM, Pelin SEVGİ, Gizem ELMAS, Lütfü GÜNENÇ, Özgür AKSOY, Hasan ERTÜRK, Metin UYANIK, Akın POROY, Erdal AKTUĞ, Engin TAŞDEMİR, Dündar KOYUTÜRK 14 red –MHP; İhsan BİLGİLİ, İsmail KARAMAN, Kenan ÇAKIR, Mahmut GÖK, Hüsnü DOĞRUOĞLU, Adnan AKIN, Ayhan ÖNAL, Mesut BEDEL, Ercan ÖZEL, Avni Çimen ERİN 10 red – DP; Nurettin ÇETİN 1 red - 59 kabul) ile kabulüne,
11-İmar ve Bayındırlık Komisyonu’nun, Orhangazi İlçesi, Karsak Mahallesi, 1281 parsel ile ilgili 1/25000 ölçekli İznik Gölü Çevre Düzeni Plan Revizyonu değişikliği ile ilgili raporunun oyçokluğu (CHP; Recep ÇOHAN, Gamze KAYABAŞ, Şerafeddin ATALAY, Turgay ERDEM, Pelin SEVGİ, Gizem ELMAS, Lütfü GÜNENÇ, Özgür AKSOY, Hasan ERTÜRK, Metin UYANIK, Akın POROY, Erdal AKTUĞ, Engin TAŞDEMİR, Dündar KOYUTÜRK 14 red –MHP; İhsan BİLGİLİ, İsmail KARAMAN, Kenan ÇAKIR, Mahmut GÖK, Hüsnü DOĞRUOĞLU, Adnan AKIN, Ayhan ÖNAL, Mesut BEDEL, Ercan ÖZEL, Avni Çimen ERİN 10 red – DP; Nurettin ÇETİN 1 red - 59 kabul) ile kabulüne,
12-İmar ve Bayındırlık Komisyonu’nun, Mudanya İlçesi, Çağrışan Mahallesi, H21b19c ve H21b19d pafta, 1433 sayılı parsele ilişkin 1/5000 ölçekli Güzelyalı Nazım İmar Planı değişikliği ile ilgili raporunun oybirliği ile kabulüne,
13-İmar ve Bayındırlık Komisyonu’nun, Kestel Belediyesi’ne ait 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı değişikliği ile ilgili raporunun tekrar değerlendirilmek üzere Komisyona iadesine,
14-İmar ve Bayındırlık Komisyonu’nun, Kestel Soğuksu 1146 parsele ait 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı ile ilgili raporunun tekrar değerlendirilmek üzere Komisyona iadesine,
15-İmar ve Bayındırlık Komisyonu’nun, Keles Belediyesi’ne ait 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı değişikliği ile ilgili raporunun oybirliği ile kabulüne,
16-Plan ve Bütçe Komisyonu’nun, Harmancık Belediyesi’nin 2015 Mali Yılı Hazırlık Bütçesi ile ilgili raporunun oybirliği ile kabulüne,

17-Plan ve Bütçe Komisyonu’nun, Büyükorhan Belediyesi’nin 2015 Mali Yılı Hazırlık Bütçesi ile ilgili raporunun oybirliği ile kabulüne,
18-Plan ve Bütçe Komisyonu’nun, Keles Belediyesi’nin 2015 Mali Yılı Hazırlık Bütçesi ile ilgili raporunun oyçokluğu (MHP; İhsan BİLGİLİ, İsmail KARAMAN, Kenan ÇAKIR, Mahmut GÖK, Hüsnü DOĞRUOĞLU, Adnan AKIN, Ayhan ÖNAL, Mesut BEDEL, Ercan ÖZEL, Avni Çimen ERİN 10 red – 74 kabul) ile kabulüne,
19-Plan ve Bütçe Komisyonu’nun, Orhaneli Belediyesi’nin 2015 Mali Yılı Hazırlık Bütçesi ile ilgili raporunun oybirliği ile kabulüne,
20-Plan ve Bütçe Komisyonu’nun, İznik Belediyesi’nin 2015 Mali Yılı Hazırlık Bütçesi ile ilgili raporunun oybirliği ile kabulüne,
21-Plan ve Bütçe Komisyonu’nun, Kestel Belediyesi’nin 2015 Mali Yılı Hazırlık Bütçesi ile ilgili raporunun oybirliği ile kabulüne,
22-Plan ve Bütçe Komisyonu’nun, Yenişehir Belediyesi’nin 2015 Mali Yılı Hazırlık Bütçesi ile ilgili raporunun oybirliği ile kabulüne,
23-Plan ve Bütçe Komisyonu’nun, Gürsu Belediyesi’nin 2015 Mali Yılı Hazırlık Bütçesi ile ilgili raporunun oyçokluğu (MHP; İhsan BİLGİLİ, İsmail KARAMAN, Kenan ÇAKIR, Mahmut GÖK, Hüsnü DOĞRUOĞLU, Adnan AKIN, Ayhan ÖNAL, Mesut BEDEL, Ercan ÖZEL, Avni Çimen ERİN 10 red – 74 kabul) ile kabulüne,
24-Plan ve Bütçe Komisyonu’nun, Orhangazi Belediyesi’nin 2015 Mali Yılı Hazırlık Bütçesi ile ilgili raporunun oyçokluğu (MHP; İhsan BİLGİLİ, İsmail KARAMAN, Kenan ÇAKIR, Mahmut GÖK, Hüsnü DOĞRUOĞLU, Adnan AKIN, Ayhan ÖNAL, Mesut BEDEL, Ercan ÖZEL, Avni Çimen ERİN 10 red – 74 kabul) ile kabulüne,
25-Plan ve Bütçe Komisyonu’nun, Mudanya Belediyesi’nin 2015 Mali Yılı Hazırlık Bütçesi ile ilgili raporunun oybirliği ile kabulüne,
26-Plan ve Bütçe Komisyonu’nun, Karacabey Belediyesi’nin 2015 Mali Yılı Hazırlık Bütçesi ile ilgili raporunun oyçokluğu (MHP; İhsan BİLGİLİ, İsmail KARAMAN, Kenan ÇAKIR, Mahmut GÖK, Hüsnü DOĞRUOĞLU, Adnan AKIN, Ayhan ÖNAL, Mesut BEDEL, Ercan ÖZEL, Avni Çimen ERİN 10 red – 74 kabul) ile kabulüne,
27-Plan ve Bütçe Komisyonu’nun, Mustafakemalpaşa Belediyesi’nin 2015 Mali Yılı Hazırlık Bütçesi ile ilgili raporunun oybirliği ile kabulüne,
28-Plan ve Bütçe Komisyonu’nun, Gemlik Belediyesi’nin 2015 Mali Yılı Hazırlık Bütçesi ile ilgili raporunun oyçokluğu (MHP; İhsan BİLGİLİ, İsmail KARAMAN, Kenan ÇAKIR, Mahmut GÖK, Hüsnü DOĞRUOĞLU, Adnan AKIN, Ayhan ÖNAL, Mesut BEDEL, Ercan ÖZEL, Avni Çimen ERİN 10 red – 74 kabul) ile kabulüne,
29-Plan ve Bütçe Komisyonu’nun, İnegöl Belediyesi’nin 2015 Mali Yılı Hazırlık Bütçesi ile ilgili raporunun oybirliği ile kabulüne,
30-Plan ve Bütçe Komisyonu’nun, Nilüfer Belediyesi’nin 2015 Mali Yılı Hazırlık Bütçesi ile ilgili raporunun oybirliği ile kabulüne,
31-Plan ve Bütçe Komisyonu’nun, Yıldırım Belediyesi’nin 2015 Mali Yılı Hazırlık Bütçesi ile ilgili raporunun oybirliği ile kabulüne,
32-Plan ve Bütçe Komisyonu’nun, Osmangazi Belediyesi’nin 2015 Mali Yılı Hazırlık Bütçesi ile ilgili raporunun oyçokluğu (MHP; İhsan BİLGİLİ, İsmail KARAMAN, Kenan ÇAKIR, Mahmut GÖK, Hüsnü DOĞRUOĞLU, Adnan AKIN, Ayhan ÖNAL, Mesut BEDEL, Ercan ÖZEL, Avni Çimen ERİN 10 red – 74 kabul) ile kabulüne,
33-Plan ve Bütçe Komisyonu’nun, Büyükşehir Belediyesi’nin 2015 Mali Yılı Gelir Tarifesi ile ilgili raporu gündemin 2/34. Maddesi ile birleştirilerek görüşülmesinin oybirliği ile kabulüne,
34-Plan ve Bütçe Komisyonu’nun, Büyükşehir Belediyesi’nin 2015 Yılı Performans Programı ile ilgili raporunun oyçokluğu (MHP; İhsan BİLGİLİ, İsmail KARAMAN, Kenan ÇAKIR, Mahmut GÖK, Hüsnü DOĞRUOĞLU, Adnan AKIN, Ayhan ÖNAL, Mesut BEDEL, Ercan ÖZEL, Avni Çimen ERİN 10 çekimser – 74 kabul) ile kabulüne,
35-Plan ve Bütçe Komisyonu’nun, Büyükşehir Belediyesi’nin 2015 Mali Yılı Bütçesi ve 2015 Mali Yılı Gelir Tarifesi ile ilgili raporunun, “2015 Mali Yılı Gelir Tarifesi”nin oyçokluğu (MHP; İhsan BİLGİLİ, İsmail KARAMAN, Kenan ÇAKIR, Mahmut GÖK, Hüsnü DOĞRUOĞLU, Adnan AKIN, Ayhan ÖNAL, Mesut BEDEL, Ercan ÖZEL, Avni Çimen ERİN 10 çekimser – 74 kabul) ile, “2015 Mali Yılı Bütçesi”nin oybirliği ile kabulüne,


36-Gündeme alınarak görüşülmesi kabul edilen, Büyükşehir Belediyesi Meclis Üyesi Mustafa BOZBEY’in sözlü mazeretinin kabulü ile izinli sayılmasına,
37-Gündeme alınarak görüşülmesi kabul edilen, Büyükşehir Belediyesi Meclis Üyesi Ali ÖZKAN’ın yazılı mazeretinin kabulü ile izinli sayılmasına,
38-Gündeme alınarak görüşülmesi kabul edilen, Büyükşehir Belediyesi Meclis Üyesi Hayri TÜRKYILMAZ’ın sözlü mazeretinin kabulü ile izinli sayılmasına,
39-Gündeme alınarak görüşülmesi kabul edilen, Büyükşehir Belediyesi Meclis Üyesi İrfan TATLIOĞLU’nun sözlü mazeretinin kabulü ile izinli sayılmasına,
40-Gündeme alınarak görüşülmesi kabul edilen, Büyükşehir Belediyesi Meclis Üyesi Nihat BALKAN’ın sözlü mazeretinin kabulü ile izinli sayılmasına,
41-Gündeme alınarak görüşülmesi kabul edilen, Büyükşehir Belediyesi Meclis Üyesi Zehra SÖNMEZ’in sözlü mazeretinin kabulü ile izinli sayılmasına,
42-Gündeme alınarak görüşülmesi kabul edilen, Büyükşehir Belediyesi Meclis Üyesi Nilgün BERK’in sözlü mazeretinin kabulü ile izinli sayılmasına,
43-Gündeme alınarak görüşülmesi kabul edilen, Büyükşehir Belediyesi Meclis Üyesi Mihrimah KOCABIYIK’ın sözlü mazeretinin kabulü ile izinli sayılmasına,
44-Gündeme alınarak görüşülmesi kabul edilen, Büyükşehir Belediyesi Meclis Üyesi Selahattin KÜLCÜ’nün sözlü mazeretinin kabulü ile izinli sayılmasına,
45-Gündeme alınarak görüşülmesi kabul edilen, Büyükşehir Belediyesi Meclis Üyesi Gülşen USLU’nun sözlü mazeretinin kabulü ile izinli sayılmasına,
46-Gündeme alınarak görüşülmesi kabul edilen, Büyükşehir Belediyesi Meclis Üyesi Gülten KAPICIOĞLU’nun yazılı mazeretinin kabulü ile izinli sayılmasına,
47-Gündeme alınarak görüşülmesi kabul edilen, Büyükşehir Belediyesi Meclis Üyesi İsmail ÜLKER’in yazılı mazeretinin kabulü ile izinli sayılmasına,
48-Gündeme alınarak görüşülmesi kabul edilen, Büyükşehir Belediyesi Meclis Üyesi Nihal GÖKTEN’in sözlü mazeretinin kabulü ile izinli sayılmasına,
49-Gündeme alınarak görüşülmesi kabul edilen, Büyükşehir Belediyesi Meclis Üyesi Sabri ZÜMRE’nin sözlü mazeretinin kabulü ile izinli sayılmasına oybirliği ile karar verildi.

 

 

Recep ALTEPE
Mak. Müh.
Büyükşehir Belediye Başkanı

04.12.2014 Tarihli Meclis