MECLİS TOPLANTILARI

23.09.2014 Tarihli Meclis Gündemi

     

23.09.2014 Tarihli Meclis Kararları

Meclis kararları henüz yayınlanmamıştır...

 
Büyükşehir Belediye Meclisi’nin, 18.09.2014 Perşembe günü saat 15.00’da Çırpan Mahallesi, Güçlü Sokak, No:2, Kat:5 Osmangazi/Bursa adresinde (Eski İl Genel Meclisi Toplantı Salonu) yaptığı 2014/2019 seçim döneminin 5 inci, 1 inci dönemin 5 inci OLAĞAN toplantısının 1. birleşiminde alınan KARARLARIN ÖZETİDİR.

1-Okunan 17/07/2014 günlü OLAĞAN Meclis Toplantısının 1. Birleşimine ait Zaptın; Büyükşehir Belediye Meclisi’nin, 17.07.2014 tarih ve 732 sayılı Meclis Kararının; Değiştirilerek Uygun Bulunan Kararlar içinde 2. sırada yer alan “05.02.2014” tarihinin “02.05.2014”şeklinde düzeltilerek;
Büyükşehir Belediye Meclisi’nin, 17.07.2014 tarih ve 765 sayılı Meclis Kararının; Meclis Kararındaki; “33 parsel” kelimesinin “6 parsel” şeklinde düzeltilerek;
Büyükşehir Belediye Meclisi’nin, 17.07.2014 tarih ve 700 sayılı Meclis Kararının; Meclis Kararında; Hafriyat Toprağı, İnşaat/Yıkıntı Atıkları Taşıma İzin Belgesi “almış” kelimesinin, Hafriyat Toprağı, İnşaat/Yıkıntı Atıkları Taşıma İzin Belgesi “alacak” şeklinde düzeltilerek;
22/07/2014 günlü OLAĞAN Meclis Toplantısının 2. Birleşimine ait Zaptın oybirliği ile kabulüne,

2-Başkanlık Makamı’nın, Orhaneli Belediye Meclisi’nin “67.005,51-TL Ödenek Aktarılması” hakkındaki Meclis Kararı ile ilgili yazısının oybirliği ile kabulüne,
3-Başkanlık Makamı’nın, Bursa Su ve Kanalizasyon İdaresi Yönetim Kurulu’nun 03.09.2014 tarih ve 508 sayılı “İçme Suyu Kaynaklarının Ticari Amaçla Kiralanması ve Denetimine İlişkin Yönetmelik” hakkındaki Kararı ile ilgili yazısının Plan ve Bütçe – Çevre ve Sağlık Komisyonlarına müştereken havalesine,
4-Mali Hizmetler Dairesi Başkanlığı’nın, Bursa Büyükşehir Belediyesi’nin 2015-2019 Stratejik Planı ile ilgili yazısının Büyükşehir Belediye Meclisi’nin, 23.09.2014 günü saat 17.00’da yapılacak OLAĞAN Toplantısının 2. Birleşiminde görüşülmesine,
5-Mali Hizmetler Dairesi Başkanlığı’nın, maktu Vergi ve Harçlara ait Tarifelerin Gruplar itibari ile belirlenmesi ile ilgili yazısının oybirliği ile kabulüne,
6-Yazı İşleri ve Kararlar Dairesi Başkanlığı’nın, BURULAŞ Çalışanlarının 23-26 Eylül 2014 tarihleri arasında Almanya’nın Berlin Şehri’nde düzenlenecek “Demiryolu Fuarı”na katılım için yurtdışı görevlendirme ile ilgili yazısının oybirliği ile kabulüne,
7-Yazı İşleri ve Kararlar Dairesi Başkanlığı’nın, 25 Eylül -31 Ekim 2014 tarihleri arasında Bulgaristan’ın Kırcaali Şehri’nde birtakım proje çalışmalarında bulunmak üzere yurtdışı görevlendirme ile ilgili yazısının oybirliği ile kabulüne,
8-Yazı İşleri ve Kararlar Dairesi Başkanlığı’nın, Bursasporlu Profesyonel Futbolcular Dayanışma Derneği Heyeti’nin 10-31 Ekim 2014 tarihleri arasında Bulgaristan’da düzenlenecek “Beroe 1916 Veterani Futbol Kulübü ile Dostluk Maçı” için yurtdışı görevlendirme ile ilgili yazısının oybirliği ile kabulüne,
9-Kültür ve Turizm Dairesi Başkanlığı’nın, Kütüphaneler Şube Müdürlüğü’nde kullanılmak üzere 2 adet otobüs satın alınması ile ilgili yazısının oybirliği ile kabulüne,
10-Kültür ve Turizm Dairesi Başkanlığı’nın, Hüsnü Züber Yaşayan Müze Evi’nin, müze olarak hizmet verebilmesi ile ilgili yazısının oybirliği ile kabulüne,
11-Yol Yapım Bakım ve Onarım Dairesi Başkanlığı’nın, Yol Harcamalarına Katılma Payları ile ilgili yazısının Plan ve Bütçe Komisyonuna havalesine,
12-Yol Yapım Bakım ve Onarım Dairesi Başkanlığı’nın, 1 adet Asfalt Frezesi ve 1 adet Dozerin satın alınması ile ilgili yazısının oybirliği ile kabulüne,
13-Makine İkmal Bakım ve Onarım Dairesi Başkanlığı’nın, muhtelif marka araçların satın alınması ile ilgili yazısının oybirliği ile kabulüne,
14-Makine İkmal Bakım ve Onarım Dairesi Başkanlığı’nın, 16 DY 110 plakalı Fatih marka damperli kamyon aracın Orhaneli Belediye Başkanlığı’na bedelsiz devri ile ilgili yazısının oybirliği ile kabulüne,
15-Zabıta Dairesi Başkanlığı’nın, Bursa Büyükşehir Belediyesi Taksi-Dolmuş-Minibüs-Servis Araçları ve Özel Toplu Taşıma Araçları Yönetmeliği’nin 5-6-7-8-10-13-15-16. maddelerinde değişiklik yapılması ile ilgili yazısının Ulaşım Komisyonu’na havalesine,
16-Fen İşleri Dairesi Başkanlığı’nın, Fen İşleri Dairesi Başkanlığı’nın Görev, Yetki ve Sorumluluk Esaslarını Belirleyen Yönetmeliği’nde revizyon yapılması ile ilgili yazısının Hukuk Komisyonu’na havalesine,


17-Emlak ve İstimlak Dairesi Başkanlığı’nın, Bursa İli, Mustafakemalpaşa İlçesi, Güller Mahallesi, 137 parsel sayılı taşınmazın Orman sınırında kalan parseli ile ilgili yazısının Plan ve Bütçe Komisyonu’na havalesine,
18-Emlak ve İstimlak Dairesi Başkanlığı’nın, Bursa İli, Osmangazi İlçesi, Ovaakça Eğitim Mahallesi, 7826 ada, 1 parselin kamulaştırılmak üzere Belediyemiz X. Beş Yıllık Kamulaştırma İmar Programının 2011-2015 yılı dilimine ek olarak alınması ile ilgili yazısının Plan ve Bütçe Komisyonu’na havalesine,
19-Emlak ve İstimlak Dairesi Başkanlığı’nın, Bursa İli, Yıldırım İlçesi, Kurtoğlu Mahallesi, 116 ada, 6 parsel sayılı taşınmazın kamulaştırılmak üzere Belediyemiz X. Beş Yıllık Kamulaştırma İmar Programının 2011-2015 yılı dilimine ek olarak alınması ile ilgili yazısının Plan ve Bütçe Komisyonu’na havalesine,
20-Emlak ve İstimlak Dairesi Başkanlığı’nın, Belediyemiz adına 2 yıl ön tahsisi uygun görülen ve Mudanya Kentsel Tasarım ve Rekreasyon Projesi kapsamında tahsisi talep edilen Mudanya İlçesi, Güzelyalı Feribot İskelesi ile Mudanya Balıkçı Barınağı arası 1. kısımda kalan taşınmazların Belediyemiz tasarrufuna alınması ile ilgili yazısının Plan ve Bütçe Komisyonu’na havalesine,
21-Emlak ve İstimlak Dairesi Başkanlığı’nın, Bursa İli, Nilüfer İlçesi, Çalı Orman İşletme Şefliği Bölgesinde kalan ve Atatürk Ormanı C Tipi Mesire ve muhdesatı tesislerinin kiralanması ile ilgili yazısının oyçokluğu (CHP; Mustafa BOZBEY, Hayri TÜRKYILMAZ, Recep ÇOHAN, Gamze KAYABAŞ, Şerafettin ATALAY, Nilgün BERK, Pelin SEVGİ, Gizem ELMAS, Lütfü GÜNENÇ, Özgür AKSOY, Hasan ERTÜRK, Metin UYANIK, Akın POROY, Erdal AKTUĞ, Dündar KOYUTÜRK 15 red – 76 kabul) ile kabulüne,
22-Emlak ve İstimlak Dairesi Başkanlığı’nın, Bursa İli, Büyükorhan İlçesi, Orhan Mahallesi, 19 pafta, 2450 parsel sayılı ve 3170 m2 yüzölçümlü taşınmazın “İtfaiye Binası” yapılmak üzere Büyükşehir Belediyesi’ne devri ile ilgili yazısının oybirliği ile kabulüne,
23-Emlak ve İstimlak Dairesi Başkanlığı’nın, Bursa İli, Osmangazi İlçesi, İbrahimpaşa Mahallesi, 5675 ada, 10 parsel üzerinde bulunan taşınmazın satışı ile ilgili yazısının oybirliği ile kabulüne,
24-Emlak ve İstimlak Dairesi Başkanlığı’nın, Bursa İli, Nilüfer İlçesi, Hasanağa-İrfaniye Mahallelerini kapsayan İzmir Yolu Caddesi ile Hasanağa Mahallesi arasında İmar Planı’nda yolda kalan parsellerin kamulaştırılmak üzere Belediyemiz X. Beş Yıllık Kamulaştırma İmar Programının 2011-2015 yılı dilimine ek olarak alınması ile ilgili yazısının oybirliği ile kabulüne,
25-İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı’nın, Gemlik İlçesi, Kayhan Mahallesi, Kentsel Dönüşüm ve Gelişim Proje Alanı ile ilgili yazısının Plan ve Bütçe Komisyonu’na havalesine,
26-İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı’nın, 1/25000 ölçekli Nazım İmar Planı, 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı ve 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı plan değişiklik talepleri ile ilgili yazısının İmar ve Bayındırlık Komisyonu’na havalesine,
27-İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı’nı

23.09.2014 Tarihli Meclis