MECLİS TOPLANTILARI

16.10.2014 Tarihli Meclis Gündemi

GÜNDEM : Büyükşehir Belediye Meclisi’nin, 16 EKİM 2014 Perşembe günü saat 15.00’da Çırpan Mahallesi, Güçlü Sokak, No:2, Kat:5 Osmangazi/Bursa adresinde (Eski İl Genel Meclisi Toplantı Salonu) yapacağı 2014/2019 seçim döneminin 6 ncı, 1 inci dönemin 6 ncı OLAĞAN toplantısının 1. birleşimine ait gündemdir.

 


G Ü N D E M :

1-GEÇEN TOPLANTI ZAPTI;

2-DAİRELERİN MECLİSE HAVALELİ TEKLİFLERİ;

1-Başkanlık Makamı’nın, Bursa Su ve Kanalizasyon İdaresi Yönetim Kurulu’nun, “Tarifeler ve Kademe Aralıkları” hakkındaki Kararı ile ilgili yazısı,
2-Başkanlık Makamı’nın, Bursa Su ve Kanalizasyon İdaresi Yönetim Kurulu’nun, “Altyapı Denge Bedeli” hakkındaki Kararı ile ilgili yazısı,
3-Başkanlık Makamı’nın, Bursa Su ve Kanalizasyon İdaresi Yönetim Kurulu’nun, “Teknik Altyapı Katılım Bedeli” hakkındaki Kararı ile ilgili yazısı,
4-İnsan Kaynakları ve Eğitim Dairesi Başkanlığı’nın Kadro İptal/İhdas ile ilgili yazısı,
5-Emlak ve İstimlak Dairesi Başkanlığı’nın, Belediyemiz adına kayıtlı; Bursa İli, Nilüfer İlçesi, Doğanköy Mahallesi, 1026 parsel sayılı taşınmazın tahsis talebi ile ilgili yazısı,
6-Emlak ve İstimlak Dairesi Başkanlığı’nın, Belediyemiz adına kayıtlı, Mustafakemalpaşa İlçesi, Kabulbaba Mahallesi, 98 sayılı parselde bulunan Mezarlık vasıflı taşınmazın Orman Kadastro sınırında kalan kısmı ile ilgili yazısı,
7-Emlak ve İstimlak Dairesi Başkanlığı’nın, Bursa İli, Yıldırım İlçesi, Kazımkarabekir Mahallesi, 2. Umurbey Caddesi, 20 m.lik ana arter üzerinde bulunan binaların kamulaştırılmak üzere Belediyemiz X. Beş Yıllık Kamulaştırma İmar Programının 2011-2015 yılı dilimine ek olarak alınması ile ilgili yazısı,
8-Emlak ve İstimlak Dairesi Başkanlığı’nın, 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı’nda Dini Tesis Alanı ve yolda kalan, Bursa İli, Osmangazi İlçesi, Selamet Mahallesi, Altın Kurnalar Camii etrafının kamulaştırılmak üzere Belediyemiz X. Beş Yıllık Kamulaştırma İmar Programının 2011-2015 yılı dilimine ek olarak alınması ile ilgili yazısı,
9-Emlak ve İstimlak Dairesi Başkanlığı’nın, Bursa İli, Gürsu İlçesi, Yenidoğan Mahallesi, 2775 ada, 69 parsel sayılı taşınmazın kamulaştırılmak üzere Belediyemiz X. Beş Yıllık Kamulaştırma İmar Programının 2011-2015 yılı dilimine ek olarak alınması ile ilgili yazısı,
10-İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı’nın, Bursa İli, Osmangazi İlçesi, Altınova Mahallesi, 3288 ada, 3 parsel ve 3287 ada, 1 parselin kamulaştırılmak üzere Belediyemiz X. Beş Yıllık Kamulaştırma İmar Programının 2011-2015 yılı dilimine ek olarak alınması ile ilgili yazısı,
11-İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı’nın, 1/25000 ölçekli Nazım İmar Planı, 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı ve 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı plan değişiklik talepleri ile ilgili yazısı.


1/4


3-KOMİSYONLARDAN GELEN EVRAKLAR;

1-Plan ve Bütçe Komisyonu’nun, Bursa Büyükşehir Belediyesi’nin sınırları il mülki sınırı olduğundan Büyükşehir’e dahil olan 10 yeni ilçedeki “Piknik-Eğlence ve Rekreasyon Alanı, Yeşil Alan, Ağaçlandırılacak Alan, Bölge Parkı, Park Alanı, Çocuk Bahçesi vb.” yerlerin alan ölçülerine göre kamulaştırmaları, düzenlemeleri, tasarrufları bakımından Büyükşehir Belediyesi ile İlçe Belediyeleri arasında sorumlulukların belirlenmesi ile ilgili raporu,
2-Plan ve Bütçe Komisyonu’nun, Yol Harcamalarına Katılma Payları ile ilgili raporu,
3-Plan ve Bütçe Komisyonu’nun, Bursa İli, Osmangazi İlçesi, Ovaakça Eğitim Mahallesi, 7826 ada, 1 parselin kamulaştırılmak üzere Belediyemiz X. Beş Yıllık Kamulaştırma İmar Programının 2011-2015 yılı dilimine ek olarak alınması ile ilgili raporu,
4-Plan ve Bütçe Komisyonu’nun, Belediyemiz adına 2 yıl ön tahsisi uygun görülen ve Mudanya Kentsel Tasarım ve Rekreasyon Projesi kapsamında tahsisi talep edilen Mudanya İlçesi, Güzelyalı Feribot İskelesi ile Mudanya Balıkçı Barınağı arası 1. kısımda kalan taşınmazların Belediyemiz tasarrufuna alınması ile ilgili raporu,
5-Plan ve Bütçe – Çevre ve Sağlık Komisyonlarının, Bursa Su ve Kanalizasyon İdaresi Yönetim Kurulu’nun, 03.09.2014 tarih ve 508 sayılı “İçme Suyu Kaynaklarının Ticari Amaçla Kiralanması ve Denetimine İlişkin Yönetmelik” hakkındaki Kararı ile ilgili müşterek raporu,
6-Ulaşım Komisyonu’nun, Bursa Büyükşehir Belediyesi Taksi-Dolmuş-Minibüs-Servis Araçları ve Özel Toplu Taşıma Araçları Yönetmeliği’nin 5-6-7-8-10-13-15 ve 16. maddelerinde değişiklik yapılması ile ilgili raporu,
7-Ulaşım Komisyonu’nun, Bursa Büyükşehir Belediye Meclisi’nin, Esas No: 2014/67-Karar No: 721 sayılı kararıyla Büyükşehir Belediyesi sorumluluğuna giren Mustafakemalpaşa İlçesi, sınırları içinde bulunan ana arterlerden Ulubatlı Hasan Bulvarı ve 14 Eylül Bulvarı’nın yol yapım bakım ve onarım işlemlerinin Mustafakemalpaşa Belediyesine devri ile ilgili raporu,
8-Ulaşım Komisyonu’nun, Büyükşehir’e yeni katılan İlçelerde çalışan S Plakalı Servis Araçları ile ilgili raporu,
9-Hukuk Komisyonu’nun, Bursa Büyükşehir Belediyesi Reklam İlan Yönetmeliği ile ilgili raporu,
10-İmar ve Bayındırlık Komisyonu’nun, Karayolları Genel Müdürlüğü 14. Bölge Müdürlüğü’nün, 17.07.2012 tarih ve 30676 sayılı yazısı ile gönderilen ve revize edilerek Ulaştırma Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığı tarafından onaylandığı belirtilen Samanlı Bağlantı Yolu Projesine ilişkin 1/5000 ölçekli Nazım İmar Plan değişikliği talebi ile ilgili raporu,
11-İmar ve Bayındırlık Komisyonu’nun, Osmangazi İlçesi, Yunuseli Mahallesi, 6579 ada, 1 parselde Yol Alanlarının düzenlenmesine ilişkin 1/5000 ölçekli Osmangazi Belediyesi Nazım İmar Planı değişikliği ile ilgili raporu,
12-İmar ve Bayındırlık Komisyonu’nun, Çevre Koruma ve Kontrol Dairesi Başkanlığı’nın talebi doğrultusunda; Mustafakemalpaşa İlçesi, Fevzidede Mahallesi, Ayazma Mevkii, 173 ada, 404 parselde “Evsel Katı Atık Aktarma İstasyonu” belirlenmesine yönelik 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı ve 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı Plan değişiklikleri ile ilgili raporu,
13-İmar ve Bayındırlık Komisyonu’nun, Bursa Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu’nun, 09.07.2014 tarih ve 3437 sayılı Kararı doğrultusunda Gürsu İlçesi, Kurtuluş Mahallesi, 6686 parselde (eski 1460 ada 1 parsel) S.M.Ö. olarak tescilli Su Değirmenine ilişkin 1/1000 ölçekli Gürsu Uygulama İmar Planı değişikliği ile ilgili raporu,
14-İmar ve Bayındırlık Komisyonu’nun, Gürsu İlçesi, Kazıklı, 2000 sayılı parsel Soğuk Hava Deposu 1/25000 ve 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı değişiklikleri ile ilgili raporu,
15-İmar ve Bayındırlık Komisyonu’nun, İnegöl İlçesi, Cerrah Mahallesi, 208 ada, 1 parselin Park Alanı’na alınmasına ilişkin 1/5000 ölçekli Cerrah Revizyon Nazım İmar Planı değişikliği ile ilgili raporu,
16-İmar ve Bayındırlık Komisyonu’nun, İnegöl İlçesi, Burhaniye Mahallesi, 535 ada, 12 parselin Park Alanı’na, Turgutalp Mahallesi, 1355 ada, 2 parselin bitişiğinde yer alan Tescil Harici Alan’ın Yönetim Merkezi Alanı’na alınmasına ilişkin 1/5000 ölçekli İnegöl Revizyon İlave Nazım İmar Planı değişikliği ile ilgili raporu,
17-İmar ve Bayındırlık Komisyonu’nun, Bursa Büyükşehir Belediye Meclisi’nin, 19.06.2014 tarih ve 582 sayılı Kararı ile onaylanan Nilüfer İlçesi, İhsaniye Mahallesi, 2216 ada, 12 parsel, 2221 ada, 6 parsel ve 2220 ada, 3 parsele ilişkin 1/5000 ölçekli Nilüfer Nazım İmar Planı değişikliğine yapılan askı itirazı ile ilgili raporu,

2/4

 

18-İmar ve Bayındırlık Komisyonu’nun, Bursa Büyükşehir Belediye Meclisi’nin, 17.07.2014 tarih ve 733 sayılı Kararı ile onaylanan Nilüfer İlçesi, Odunluk Mahallesi, 253 ada, 21 parsele ilişkin 1/5000 ölçekli Nilüfer Nazım İmar Planı değişikliğine yapılan askı itirazı ile ilgili raporu,
19-İmar ve Bayındırlık Komisyonu’nun, Etüd Proje Şube Müdürlüğü’nün talebi ile, Nilüfer İlçesi, Altınşehir Mahallesi, 4297 ada, 6 parsel doğusunun “Temel Eğitim Okulu ve Anaokulu Alanı”na alınmasına ve 4073 ada, 3 parselin “Park ve Zeminaltı Otopark Alanı”na alınmasına ilişkin 1/1000 ölçekli Me-İş Uygulama İmar Planı değişikliği ile ilgili raporu,
20-İmar ve Bayındırlık Komisyonu’nun, Bursa Büyükşehir Belediye Meclisi’nin, 22.07.2014 tarih ve 818 sayılı Kararı ile onaylanan Nilüfer İlçesi, Altınşehir Mahallesi, 1101 ada, 2 parsel ve 1102 ada, 2 parsele ilişkin 1/5000 ölçekli Nilüfer Nazım İmar Planı ve 1/1000 ölçekli Ertuğrul Uygulama İmar Planı değişikliğine yapılan askı itirazı ile ilgili raporu,
21-İmar ve Bayındırlık Komisyonu’nun, Nilüfer İlçesi, Özlüce Mahallesi, 4415 ada, 5-6 parselin Özel Eğitim Tesis Alanı’na alınmasına ilişkin 1/5000 ölçekli Nilüfer Nazım İmar Planı değişikliği ile ilgili raporu,
22-İmar ve Bayındırlık Komisyonu’nun, Nilüfer İlçesi, Beşevler Mahallesi, 819 ada, 6 parsele ilişkin 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı değişikliği hakkında Bursa 2. İdare Mahkemesi’nin, 20.03.2014 tarih ve 2014/247 K. nolu “Dava konusu işlemin iptaline” ilişkin Mahkeme Kararı ile ilgili raporu,
23-İmar ve Bayındırlık Komisyonu’nun, Fen İşleri Dairesi Başkanlığı’nın talebi doğrultusunda Yıldırım İlçesi, 1/1000 ölçekli Duaçınarı - Anadolu - Vatan Uygulama İmar Planı’nın Doğal Sit Alanı’nda kalan kısımlarının planın uygulamasının durdurulmasına ilişkin kararın değerlendirilmesi ile ilgili raporu,
24-İmar ve Bayındırlık Komisyonu’nun, Bursa İli, Osmangazi İlçesi, Alaşar Mahallesi, 4490 ada, 6-7 parsellerin DOSAB Arıtma Sahası ve İmar Planı dışına çıkartılmasına sakınca olmadığına ilişkin talep ile ilgili raporu,
25-İmar ve Bayındırlık Komisyonu’nun, Bursa İli, Osmangazi İlçesi, Alaşar Mahallesi, H22a22a 2a-3a-3b-3c-3d-4a-4c paftalarda, Gelişme Konut Alanları’nın yoğunluğunun 50 kişi/hektardan 200 kişi/hektara arttırılmasına ilişkin 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı değişiklik talebi ile ilgili raporu,
26-İmar ve Bayındırlık Komisyonu’nun, Osmangazi İlçesi, Demirtaş Mahallesi, Tepecik Mevkii’nde, BKVKBK’nin, 14.10.1990/1375 tarih ve sayılı Kararıyla tescilli ve BKVKBK’nin, 10.05.2014 tarih, 3265 sayılı Kararı ile köşe koordinatları belirlenen, Tepecik Höyüğü, 2. Derece Arkeolojik Sit Sınırlarının güncellenmesine ilişkin 1/25000 ölçekli Merkez Planlama Bölgesi Nazım İmar Planı ve 1/5000 ölçekli Demirtaş Nazım İmar Planı değişiklikleri ile ilgili raporu,
27-İmar ve Bayındırlık Komisyonu’nun, Bursa 1. İdare Mahkemesi’nin, 30.04.2014 tarih ve 2012/1009 E.-2014/542 K. sayılı İptal Kararı doğrultusunda hazırlanan, Osmangazi İlçesi, Armutköy Mahallesi, Dikilitaş Mevkii, 4369 ada, 9 parsele ilişkin 1/25000 Merkez Planlama Bölgesi ve 1/5000 ölçekli Osmangazi Belediyesi Nazım İmar Planı değişiklikleri ile ilgili raporu,
28-İmar ve Bayındırlık Komisyonu’nun, Bursa Tabiat Varlıklarını Koruma Bölge Komisyonu’nun, 28.08.2014 tarih ve 139 sayılı Kararı doğrultusunda Bursa İli, Osmangazi İlçesi, Alipaşa Mahallesi, 5454 ada, 15-43-44-45 parsellere ilişkin 1/1000 ve 1/500 ölçekli Muradiye Koruma Amaçlı İmar Planı plan notu değişikliği ile ilgili raporu,
29-İmar ve Bayındırlık Komisyonu’nun, Bursa Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu’nun, 21.06.2012 gün ve 0841 sayılı Kararı doğrultusunda Bursa İli, Osmangazi İlçesi, Gaziakdemir Mahallesi, 3905 ada, 1 parsel ile 3906 ada, 1, 2, 3, 7, 8 ve 9 parsellere ilişkin 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı değişikliği ile ilgili raporu,
30-İmar ve Bayındırlık Komisyonu’nun, Bursa İli, Osmangazi İlçesi, Mollafenari Mahallesi, 5622 ada, 1 ve 2 parseller ile 5627 ada, 16, 17, 18 ve 19 parsellerin “Dini Tesis Alanı”na alınmasına ilişkin 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı ve 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı değişikliği ile ilgili raporu,
31-İmar ve Bayındırlık Komisyonu’nun, Bursa Büyükşehir Belediye Meclisi’nin, 17.07.2014 tarih ve 761 sayılı Kararı ile onaylanan Mudanya İlçesi, Bademli Mahallesi, H21b24a ve H21b24b pafta, 318 sayılı parsele ilişkin 1/5000 ölçekli Mudanya Nazım İmar Planı değişikliğine yapılan askı itirazı ile ilgili raporu,
32-İmar ve Bayındırlık Komisyonu’nun, Bursa Büyükşehir Belediye Meclisi’nin, 17.07.2014 tarih ve 760 sayılı Kararı ile onaylanan Mudanya İlçesi, Çağrışan Mahallesi, H21b24b pafta, 418 sayılı parsele ilişkin 1/5000 ölçekli Güzelyalı Nazım İmar Planı değişikliğine yapılan askı itirazı ile ilgili raporu,
33-İmar ve Bayındırlık Komisyonu’nun, Osmangazi-Yıldırım Çelebi Mehmet Bulvarı yol boyu çekme mesafesine ilişkin plan notu değişikliği ile ilgili raporu,


3/4


34-İmar ve Bayındırlık Komisyonu’nun, Bursa Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu’nun, 18.06.2014 tarih ve 3403 sayılı Kararı doğrultusunda Kestel Kalesi ve Koruma Alanı Sınırının 1/5000 ölçekli Kestel Nazım İmar Planına işlenmesi hakkındaki değişiklik ile ilgili raporu,
35-İmar ve Bayındırlık Komisyonu’nun, Kestel İlçesi, AVP Mahallesi, ve Kale Mahallesi Fevzi Çakmak Caddesi’ne cepheli Konut Alanlarının Tali İş Merkezi olmasına yönelik 1/25000 ve 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı değişikliği ile ilgili raporu.

 

 


Recep ALTEPE
Mak. Müh.
Büyükşehir Belediye Başkanı 

16.10.2014 Tarihli Meclis Kararları

Meclis kararları henüz yayınlanmamıştır...

 
Büyükşehir Belediye Meclisi’nin, 16.10.2014 Perşembe günü saat 15.00’da Çırpan Mahallesi, Güçlü Sokak, No:2, Kat:5 Osmangazi/Bursa adresinde (Eski İl Genel Meclisi Toplantı Salonu) yapacağı 2014/2019 seçim döneminin 6 ncı, 1 inci dönemin 6 ncı OLAĞAN toplantısının 1. Birleşiminde alınan Kararların Özetidir.

1-Okunan 18/09/2014 günlü OLAĞAN Meclis Toplantısının 1. Birleşimine ait Zaptın;
Büyükşehir Belediye Meclisi’nin, 18.09.2014 tarih ve 918 sayılı Meclis Kararının; “1/5000 ölçekli Kayapa Nazım İmar Planı değişikliğinin uygun olduğuna” ifadesinin “1/5000 ölçekli Nazım İmar Planının uygun olduğuna” şeklinde düzeltilerek
23/09/2014 günlü OLAĞAN Meclis Toplantısının 2. Birleşimine ait Zaptın oybirliği ile kabulüne;

2-Başkanlık Makamı’nın, Bursa Su ve Kanalizasyon İdaresi Yönetim Kurulu’nun, “Tarifeler ve Kademe Aralıkları” hakkındaki Kararı ile ilgili yazısının Plan ve Bütçe Komisyonu’na havalesine,
3-Başkanlık Makamı’nın, Bursa Su ve Kanalizasyon İdaresi Yönetim Kurulu’nun, “Altyapı Denge Bedeli” hakkındaki Kararı ile ilgili yazısının Plan ve Bütçe Komisyonu’na havalesine,
4-Başkanlık Makamı’nın, Bursa Su ve Kanalizasyon İdaresi Yönetim Kurulu’nun, “Teknik Altyapı Katılım Bedeli” hakkındaki Kararı ile ilgili yazısının Plan ve Bütçe Komisyonu’na havalesine,
5-İnsan Kaynakları ve Eğitim Dairesi Başkanlığı’nın Kadro İptal/İhdas ile ilgili yazısının oybirliği ile kabulüne,
6-Emlak ve İstimlak Dairesi Başkanlığı’nın, Belediyemiz adına kayıtlı; Bursa İli, Nilüfer İlçesi, Doğanköy Mahallesi, 1026 parsel sayılı taşınmazın tahsis talebi ile ilgili yazısının Plan ve Bütçe Komisyonu’na havalesine,
7-Emlak ve İstimlak Dairesi Başkanlığı’nın, Belediyemiz adına kayıtlı, Mustafakemalpaşa İlçesi, Kabulbaba Mahallesi, 98 sayılı parselde bulunan Mezarlık vasıflı taşınmazın Orman Kadastro sınırında kalan kısmı ile ilgili yazısının Plan ve Bütçe Komisyonu’na havalesine,
8-Emlak ve İstimlak Dairesi Başkanlığı’nın, Bursa İli, Yıldırım İlçesi, Kazımkarabekir Mahallesi, 2. Umurbey Caddesi, 20 m.lik ana arter üzerinde bulunan binaların kamulaştırılmak üzere Belediyemiz X. Beş Yıllık Kamulaştırma İmar Programının 2011-2015 yılı dilimine ek olarak alınması ile ilgili yazısının Plan ve Bütçe Komisyonu’na havalesine,
9-Emlak ve İstimlak Dairesi Başkanlığı’nın, 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı’nda Dini Tesis Alanı ve yolda kalan, Bursa İli, Osmangazi İlçesi, Selamet Mahallesi, Altın Kurnalar Camii etrafının kamulaştırılmak üzere Belediyemiz X. Beş Yıllık Kamulaştırma İmar Programının 2011-2015 yılı dilimine ek olarak alınması ile ilgili yazısının Plan ve Bütçe Komisyonu’na havalesine,
10-Emlak ve İstimlak Dairesi Başkanlığı’nın, Bursa İli, Gürsu İlçesi, Yenidoğan Mahallesi, 2775 ada, 69 parsel sayılı taşınmazın kamulaştırılmak üzere Belediyemiz X. Beş Yıllık Kamulaştırma İmar Programının 2011-2015 yılı dilimine ek olarak alınması ile ilgili yazısının Plan ve Bütçe Komisyonu’na havalesine,
11-İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı’nın, Bursa İli, Osmangazi İlçesi, Altınova Mahallesi, 3288 ada, 3 parsel ve 3287 ada, 1 parselin kamulaştırılmak üzere Belediyemiz X. Beş Yıllık Kamulaştırma İmar Programının 2011-2015 yılı dilimine ek olarak alınması ile ilgili yazısının Plan ve Bütçe Komisyonu’na havalesine,
12-İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı’nın, 1/25000 ölçekli Nazım İmar Planı, 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı ve 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı plan değişiklik talepleri ile ilgili yazısının İmar ve Bayındırlık Komisyonu’na havalesine,
13-Plan ve Bütçe Komisyonu’nun, Bursa Büyükşehir Belediyesi’nin sınırları il mülki sınırı olduğundan Büyükşehir’e dahil olan 10 yeni ilçedeki “Piknik-Eğlence ve Rekreasyon Alanı, Yeşil Alan, Ağaçlandırılacak Alan, Bölge Parkı, Park Alanı, Çocuk Bahçesi vb.” yerlerin alan ölçülerine göre kamulaştırmaları, düzenlemeleri, tasarrufları bakımından Büyükşehir Belediyesi ile İlçe Belediyeleri arasında sorumlulukların belirlenmesi ile ilgili raporunun oybirliği ile kabulüne,
14-Plan ve Bütçe Komisyonu’nun, Yol Harcamalarına Katılma Payları ile ilgili raporunun oybirliği ile kabulüne,
15-Plan ve Bütçe Komisyonu’nun, Bursa İli, Osmangazi İlçesi, Ovaakça Eğitim Mahallesi, 7826 ada, 1 parselin kamulaştırılmak üzere Belediyemiz X. Beş Yıllık Kamulaştırma İmar Programının 2011-2015 yılı dilimine ek olarak alınması ile ilgili raporunun tekrar değerlendirilmek üzere komisyona iadesine,
16-Plan ve Bütçe Komisyonu’nun, Belediyemiz adına 2 yıl ön tahsisi uygun görülen ve Mudanya Kentsel Tasarım ve Rekreasyon Projesi kapsamında tahsisi talep edilen Mudanya İlçesi, Güzelyalı Feribot İskelesi ile Mudanya Balıkçı Barınağı arası 1. kısımda kalan taşınmazların Belediyemiz tasarrufuna alınması ile ilgili raporunun oyçokluğu (CHP; Hayri TÜRKYILMAZ, Recep ÇOHAN, Gamze KAYABAŞ, Nihat BALKAN, Nilgün BERK, Turgay ERDEM, Pelin SEVGİ, Gizem ELMAS, Lütfü GÜNENÇ, Özgür AKSOY, Hasan ERTÜRK, Metin UYANIK, Akın POROY, Erdal AKTUĞ, Engin TAŞDEMİR, Dündar KOYUTÜRK 16 red – 76 kabul) ile kabulüne,
17-Plan ve Bütçe – Çevre ve Sağlık Komisyonlarının, Bursa Su ve Kanalizasyon İdaresi Yönetim Kurulu’nun, 03.09.2014 tarih ve 508 sayılı “İçme Suyu Kaynaklarının Ticari Amaçla Kiralanması ve Denetimine İlişkin Yönetmelik” hakkındaki Kararı ile ilgili müşterek raporunun tekrar değerlendirilmek üzere komisyona iadesine,
18-Ulaşım Komisyonu’nun, Bursa Büyükşehir Belediyesi Taksi-Dolmuş-Minibüs-Servis Araçları ve Özel Toplu Taşıma Araçları Yönetmeliği’nin 5-6-7-8-10-13-15 ve 16. maddelerinde değişiklik yapılması ile ilgili raporunun oybirliği ile kabulüne,
19-Ulaşım Komisyonu’nun, Bursa Büyükşehir Belediye Meclisi’nin, Esas No: 2014/67-Karar No: 721 sayılı kararıyla Büyükşehir Belediyesi sorumluluğuna giren Mustafakemalpaşa İlçesi, sınırları içinde bulunan ana arterlerden Ulubatlı Hasan Bulvarı ve 14 Eylül Bulvarı’nın yol yapım bakım ve onarım işlemlerinin Mustafakemalpaşa Belediyesine devri ile ilgili raporunun oybirliği ile kabulüne,
20-Ulaşım Komisyonu’nun, Büyükşehir’e yeni katılan İlçelerde çalışan S Plakalı Servis Araçları ile ilgili raporunun tekrar değerlendirilmek üzere komisyona iadesine,
21-Hukuk Komisyonu’nun, Bursa Büyükşehir Belediyesi Reklam İlan Yönetmeliği ile ilgili raporunun oybirliği ile kabulüne,
22-İmar ve Bayındırlık Komisyonu’nun, Karayolları Genel Müdürlüğü 14. Bölge Müdürlüğü’nün, 17.07.2012 tarih ve 30676 sayılı yazısı ile gönderilen ve revize edilerek Ulaştırma Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığı tarafından onaylandığı belirtilen Samanlı Bağlantı Yolu Projesine ilişkin 1/5000 ölçekli Nazım İmar Plan değişikliği talebi ile ilgili raporunun oybirliği ile kabulüne,
23-İmar ve Bayındırlık Komisyonu’nun, Osmangazi İlçesi, Yunuseli Mahallesi, 6579 ada, 1 parselde Yol Alanlarının düzenlenmesine ilişkin 1/5000 ölçekli Osmangazi Belediyesi Nazım İmar Planı değişikliği ile ilgili raporunun oybirliği ile kabulüne,
24-İmar ve Bayındırlık Komisyonu’nun, Çevre Koruma ve Kontrol Dairesi Başkanlığı’nın talebi doğrultusunda; Mustafakemalpaşa İlçesi, Fevzidede Mahallesi, Ayazma Mevkii, 173 ada, 404 parselde “Evsel Katı Atık Aktarma İstasyonu” belirlenmesine yönelik 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı ve 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı Plan değişiklikleri ile ilgili raporunun oybirliği ile kabulüne,
25-İmar ve Bayındırlık Komisyonu’nun, Bursa Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu’nun, 09.07.2014 tarih ve 3437 sayılı Kararı doğrultusunda Gürsu İlçesi, Kurtuluş Mahallesi, 6686 parselde (eski 1460 ada 1 parsel) S.M.Ö. olarak tescilli Su Değirmenine ilişkin 1/1000 ölçekli Gürsu Uygulama İmar Planı değişikliği ile ilgili raporunun oybirliği ile kabulüne,
26-İmar ve Bayındırlık Komisyonu’nun, Gürsu İlçesi, Kazıklı, 2000 sayılı parsel Soğuk Hava Deposu 1/25000 ve 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı değişiklikleri ile ilgili raporunun tekrar değerlendirilmek üzere komisyona iadesine,
27-İmar ve Bayındırlık Komisyonu’nun, İnegöl İlçesi, Cerrah Mahallesi, 208 ada, 1 parselin Park Alanı’na alınmasına ilişkin 1/5000 ölçekli Cerrah Revizyon Nazım İmar Planı değişikliği ile ilgili raporunun oybirliği ile kabulüne,
28-İmar ve Bayındırlık Komisyonu’nun, İnegöl İlçesi, Burhaniye Mahallesi, 535 ada, 12 parselin Park Alanı’na, Turgutalp Mahallesi, 1355 ada, 2 parselin bitişiğinde yer alan Tescil Harici Alan’ın Yönetim Merkezi Alanı’na alınmasına ilişkin 1/5000 ölçekli İnegöl Revizyon İlave Nazım İmar Planı değişikliği ile ilgili raporunun oybirliği ile kabulüne,
29-İmar ve Bayındırlık Komisyonu’nun, Bursa Büyükşehir Belediye Meclisi’nin, 19.06.2014 tarih ve 582 sayılı Kararı ile onaylanan Nilüfer İlçesi, İhsaniye Mahallesi, 2216 ada, 12 parsel, 2221 ada, 6 parsel ve 2220 ada, 3 parsele ilişkin 1/5000 ölçekli Nilüfer Nazım İmar Planı değişikliğine yapılan askı itirazı ile ilgili raporunun oybirliği ile kabulüne,
30-İmar ve Bayındırlık Komisyonu’nun, Bursa Büyükşehir Belediye Meclisi’nin, 17.07.2014 tarih ve 733 sayılı Kararı ile onaylanan Nilüfer İlçesi, Odunluk Mahallesi, 253 ada, 21 parsele ilişkin 1/5000 ölçekli Nilüfer Nazım İmar Planı değişikliğine yapılan askı itirazı ile ilgili raporunun oybirliği ile kabulüne,
31-İmar ve Bayındırlık Komisyonu’nun, Etüd Proje Şube Müdürlüğü’nün talebi ile, Nilüfer İlçesi, Altınşehir Mahallesi, 4297 ada, 6 parsel doğusunun “Temel Eğitim Okulu ve Anaokulu Alanı”na alınmasına ve 4073 ada, 3 parselin “Park ve Zeminaltı Otopark Alanı”na alınmasına ilişkin 1/1000 ölçekli Me-İş Uygulama İmar Planı değişikliği ile ilgili raporunun oybirliği ile kabulüne,
32-İmar ve Bayındırlık Komisyonu’nun, Bursa Büyükşehir Belediye Meclisi’nin, 22.07.2014 tarih ve 818 sayılı Kararı ile onaylanan Nilüfer İlçesi, Altınşehir Mahallesi, 1101 ada, 2 parsel ve 1102 ada, 2 parsele ilişkin 1/5000 ölçekli Nilüfer Nazım İmar Planı ve 1/1000 ölçekli Ertuğrul Uygulama İmar Planı değişikliğine yapılan askı itirazı ile ilgili raporunun oyçokluğu (CHP; Hayri TÜRKYILMAZ, Recep ÇOHAN, Gamze KAYABAŞ, Nihat BALKAN, Nilgün BERK, Turgay ERDEM, Pelin SEVGİ, Gizem ELMAS, Lütfü GÜNENÇ, Özgür AKSOY, Hasan ERTÜRK, Metin UYANIK, Akın POROY, Erdal AKTUĞ, Engin TAŞDEMİR, Dündar KOYUTÜRK 16 red – 76 kabul) ile kabulüne,
33-İmar ve Bayındırlık Komisyonu’nun, Nilüfer İlçesi, Özlüce Mahallesi, 4415 ada, 5-6 parselin Özel Eğitim Tesis Alanı’na alınmasına ilişkin 1/5000 ölçekli Nilüfer Nazım İmar Planı değişikliği ile ilgili raporunun oybirliği ile kabulüne,
34-İmar ve Bayındırlık Komisyonu’nun, Nilüfer İlçesi, Beşevler Mahallesi, 819 ada, 6 parsele ilişkin 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı değişikliği hakkında Bursa 2. İdare Mahkemesi’nin, 20.03.2014 tarih ve 2014/247 K. nolu “Dava konusu işlemin iptaline” ilişkin Mahkeme Kararı ile ilgili raporunun oybirliği ile kabulüne,
35-İmar ve Bayındırlık Komisyonu’nun, Fen İşleri Dairesi Başkanlığı’nın talebi doğrultusunda Yıldırım İlçesi, 1/1000 ölçekli Duaçınarı - Anadolu - Vatan Uygulama İmar Planı’nın Doğal Sit Alanı’nda kalan kısımlarının planın uygulamasının durdurulmasına ilişkin kararın değerlendirilmesi ile ilgili Raporun; “Söz konusu 1/1000 ölçekli Duaçınarı - Anadolu - Vatan Uygulama İmar Planının 3194 sayılı İmar Kanunu’nun 8/b ve 5216 sayılı Büyükşehir Belediyesi Kanunu’nun 7/c ve 14. maddelerine istinaden sadece 1. Derece Doğal Sit Alanı’nda kalan kısımlarının yürürlükte olduğuna” şeklinde düzeltilerek oybirliği ile kabulüne,
36-İmar ve Bayındırlık Komisyonu’nun, Bursa İli, Osmangazi İlçesi, Alaşar Mahallesi, 4490 ada, 6-7 parsellerin DOSAB Arıtma Sahası ve İmar Planı dışına çıkartılmasına sakınca olmadığına ilişkin talep ile ilgili raporunun oybirliği ile kabulüne,
37-İmar ve Bayındırlık Komisyonu’nun, Bursa İli, Osmangazi İlçesi, Alaşar Mahallesi, H22a22a 2a-3a-3b-3c-3d-4a-4c paftalarda, Gelişme Konut Alanları’nın yoğunluğunun 50 kişi/hektardan 200 kişi/hektara arttırılmasına ilişkin 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı değişiklik talebi ile ilgili raporunun oybirliği ile kabulüne,
38-İmar ve Bayındırlık Komisyonu’nun, Osmangazi İlçesi, Demirtaş Mahallesi, Tepecik Mevkii’nde, BKVKBK’nin, 14.10.1990/1375 tarih ve sayılı Kararıyla tescilli ve BKVKBK’nin, 10.05.2014 tarih, 3265 sayılı Kararı ile köşe koordinatları belirlenen, Tepecik Höyüğü, 2. Derece Arkeolojik Sit Sınırlarının güncellenmesine ilişkin 1/25000 ölçekli Merkez Planlama Bölgesi Nazım İmar Planı ve 1/5000 ölçekli Demirtaş Nazım İmar Planı değişiklikleri ile ilgili raporunun oybirliği ile kabulüne,
39-İmar ve Bayındırlık Komisyonu’nun, Bursa 1. İdare Mahkemesi’nin, 30.04.2014 tarih ve 2012/1009 E.-2014/542 K. sayılı İptal Kararı doğrultusunda hazırlanan, Osmangazi İlçesi, Armutköy Mahallesi, Dikilitaş Mevkii, 4369 ada, 9 parsele ilişkin 1/25000 Merkez Planlama Bölgesi ve 1/5000 ölçekli Osmangazi Belediyesi Nazım İmar Planı değişiklikleri ile ilgili raporunun oybirliği ile kabulüne,
40-İmar ve Bayındırlık Komisyonu’nun, Bursa Tabiat Varlıklarını Koruma Bölge Komisyonu’nun, 28.08.2014 tarih ve 139 sayılı Kararı doğrultusunda Bursa İli, Osmangazi İlçesi, Alipaşa Mahallesi, 5454 ada, 15-43-44-45 parsellere ilişkin 1/1000 ve 1/500 ölçekli Muradiye Koruma Amaçlı İmar Planı plan notu değişikliği ile ilgili raporunun oybirliği ile kabulüne,
41-İmar ve Bayındırlık Komisyonu’nun, Bursa Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu’nun, 21.06.2012 gün ve 0841 sayılı Kararı doğrultusunda Bursa İli, Osmangazi İlçesi, Gaziakdemir Mahallesi, 3905 ada, 1 parsel ile 3906 ada, 1, 2, 3, 7, 8 ve 9 parsellere ilişkin 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı değişikliği ile ilgili raporunun oybirliği ile kabulüne,
42-İmar ve Bayındırlık Komisyonu’nun, Bursa İli, Osmangazi İlçesi, Mollafenari Mahallesi, 5622 ada, 1 ve 2 parseller ile 5627 ada, 16, 17, 18 ve 19 parsellerin “Dini Tesis Alanı”na alınmasına ilişkin 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı ve 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı değişikliği ile ilgili raporunun oybirliği ile kabulüne,
43-İmar ve Bayındırlık Komisyonu’nun, Bursa Büyükşehir Belediye Meclisi’nin, 17.07.2014 tarih ve 761 sayılı Kararı ile onaylanan Mudanya İlçesi, Bademli Mahallesi, H21b24a ve H21b24b pafta, 318 sayılı parsele ilişkin 1/5000 ölçekli Mudanya Nazım İmar Planı değişikliğine yapılan askı itirazı ile ilgili raporunun oybirliği ile kabulüne,
44-İmar ve Bayındırlık Komisyonu’nun, Bursa Büyükşehir Belediye Meclisi’nin, 17.07.2014 tarih ve 760 sayılı Kararı ile onaylanan Mudanya İlçesi, Çağrışan Mahallesi, H21b24b pafta, 418 sayılı parsele ilişkin 1/5000 ölçekli Güzelyalı Nazım İmar Planı değişikliğine yapılan askı itirazı ile ilgili raporunun oyçokluğu (CHP; Hayri TÜRKYILMAZ, Recep ÇOHAN, Gamze KAYABAŞ, Nihat BALKAN, Nilgün BERK, Turgay ERDEM, Pelin SEVGİ, Gizem ELMAS, Lütfü GÜNENÇ, Özgür AKSOY, Hasan ERTÜRK, Metin UYANIK, Akın POROY, Erdal AKTUĞ, Engin TAŞDEMİR, Dündar KOYUTÜRK 16 red – 76 kabul) ile kabulüne,
45-İmar ve Bayındırlık Komisyonu’nun, Osmangazi-Yıldırım Çelebi Mehmet Bulvarı yol boyu çekme mesafesine ilişkin plan notu değişikliği ile ilgili raporunun tekrar değerlendirilmek üzere komisyona iadesine,
46-İmar ve Bayındırlık Komisyonu’nun, Bursa Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu’nun, 18.06.2014 tarih ve 3403 sayılı Kararı doğrultusunda Kestel Kalesi ve Koruma Alanı Sınırının 1/5000 ölçekli Kestel Nazım İmar Planına işlenmesi hakkındaki değişiklik ile ilgili raporunun oybirliği ile kabulüne,
47-İmar ve Bayındırlık Komisyonu’nun, Kestel İlçesi, AVP Mahallesi, ve Kale Mahallesi Fevzi Çakmak Caddesi’ne cepheli Konut Alanlarının Tali İş Merkezi olmasına yönelik 1/25000 ve 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı değişikliği ile ilgili raporunun oybirliği ile kabulüne,
48-Gündeme alınarak görüşülmesi kabul edilen, Büyükşehir Belediyesi Meclis Üyeleri Yaşar KESKİN ve Ercan BARUTÇUOĞLU’nun verdiği “Kestel İlçesi, Gözede Mahallesi, 131 ada, H22.d.06.c.b pafta, 10,11, 12, 13, 14, 15, 17, 18 ve 19 parsellerden oluşan taşınmazların Su Şişeleme Fabrikası’nın kurulması için satın alınması” ile ilgili yazılı önergenin oybirliği ile kabulüne,
49-Gündeme alınarak görüşülmesi kabul edilen, Büyükşehir Belediyesi Meclis Üyeleri Yaşar KESKİN ve Mehmet TEKE’nin verdiği “Bursa’ya bağlı Karacabey, Mustafakemalpaşa, Harmancık, Keles, Büyükorhan, Orhaneli, İnegöl, Yenişehir, Orhangazi, İznik, Mudanya İlçelerinin “mezarlıklarının bakımı ve onarımı ile her türlü temizliğinin” Büyükşehir Belediyesi tarafından yapılması, “cenaze ve defin hizmetleri” ile ilgili işlemleri her İlçenin kendisinin yapması ” ile ilgili yazılı önergenin oybirliği ile kabulüne,
50-Gündeme alınarak görüşülmesi kabul edilen, Büyükşehir Belediyesi Meclis Üyesi Mehmet TEKE’nin verdiği “Bursa İli, Mudanya İlçesi, Güzelyalı C Tipi Mesire Yeri’nin Büyükşehir Belediyesi tarafından kiralanması”ile ilgili yazılı önergenin oybirliği ile kabulüne,
51-Gündeme alınarak görüşülmesi kabul edilen, Büyükşehir Belediyesi Meclis Üyesi Mehmet TEKE’nin verdiği “Bursa Büyükşehir Belediyesi Sınırları İçerisinde Oluşan Kentsel Katı Atıklar için, 4 bölgede Katı Atık Aktarma (Transfer) İstasyonlarının kurulması” ile ilgili yazılı önergenin oybirliği ile kabulüne,

52-Gündeme alınarak görüşülmesi kabul edilen, Büyükşehir Belediyesi Meclis Üyesi Mehmet TEKE’nin verdiği “Mudanya İlçesi, Aydınpınar Mahallesi, 112 ada, 13 parsel sayılı taşınmazın ‘Okul Alanı’nda kalan kısımlarının kamulaştırılmak üzere Belediyemiz X. Beş Yıllık Kamulaştırma İmar Programının 2011-2015 yılı dilimine ek olarak alınması” ile ilgili yazılı önergenin oybirliği ile kabulüne,
53-Gündeme alınarak görüşülmesi kabul edilen, Büyükşehir Belediyesi Meclis Üyesi Yaşar KESKİN’in verdiği (İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı’nın 14.10.2014 tarih ve 21653905-301.01.176445 sayılı yazısı) “Sıcaksu Kentsel Dönüşüm Alanı tapu devri talebi” ile ilgili yazılı önergenin oybirliği ile kabulüne,
54-Gündeme alınarak görüşülmesi kabul edilen, Büyükşehir Belediyesi Meclis Üyesi Mehmet TEKE’nin verdiği “27 Ekim – 10 Kasım 2014 tarihleri arasında Bursa Müzelerinde çalışmaları değerlendirmek üzere Bulgaristan’a gidecek Heyet için yurtdışı görevlendirme” ile ilgili yazılı önergenin oybirliği ile kabulüne,
55-Gündeme alınarak görüşülmesi kabul edilen, Büyükşehir Belediyesi Meclis Üyesi Yaşar KESKİN’in verdiği “Bursa Büyükşehir Belediyespor Kulübü Bayan Voleybol Takımı’nın 20 - 30 Kasım 2014 tarihleri arasında Avusturya’da yapılacak 2. Tur Müsabakalarına katılım için yurtdışı görevlendirme” ile ilgili yazılı önergenin oybirliği ile kabulüne,
56-Gündeme alınarak görüşülmesi kabul edilen, Büyükşehir Belediyesi Meclis Üyesi Yaşar KESKİN’in verdiği “Gemlik İlçesi, Kayhan Mahallesi’nde Kentsel Dönüşüm ve Gelişim Proje Alanı İlan edilen bölgedeki hak sahiplerine verilen kira yardımı süresinin 1 yıl daha uzatılması” ile ilgili yazılı önergenin oybirliği ile kabulüne,
57-Gündeme alınarak görüşülmesi kabul edilen, Büyükşehir Belediye Meclis Üyesi Yaşar KESKİN’in verdiği “Bursa İli, Osmangazi İlçesi, Doğanevler Mahallesi, 608 ada, 14 parselde bulunan 31,60 m2’lik arsa ve 608 ada, 15 parselde bulunan 36,37 m2’lik arsanın satışı” ile ilgili yazılı önergenin oybirliği ile kabulüne,
58-Gündeme alınarak görüşülmesi kabul edilen, Büyükşehir Belediyesi Meclis Üyesi Mehmet TEKE’nin verdiği (Emlak ve İstimlak Dairesi Başkanlığı’nın, 14.10.2014 tarih ve 28722469-301.01-176363 sayılı yazısı) " Belediyemiz adına itfaiye ve acil yardım hizmetlerini yürütmek üzere, mülkiyeti Kestel Belediyesi’ne ait, Bursa İli, Kestel İlçesi, Ahmet Vefik Paşa Mahallesi, 583 ada, 11 parsel sayılı taşınmazdaki hissenin Belediyemize devri” ile ilgili yazılı önergenin oybirliği ile kabulüne,
59-Gündeme alınarak görüşülmesi kabul edilen, Büyükşehir Belediyesi Meclis Üyesi Ercan BARUTÇUOĞLU’nun verdiği “Bursa ili, Nilüfer İlçesi, Akçalar Mahallesi, 3883 parsel, Kestel İlçesi, Erdoğan Mahallesi, 1557 parsel, Mudanya İlçesi, Altıntaş Mahallesi, tapulama dışı alandaki taş ocakları mevkiinde bulunan alanlar hafriyat, döküm sahası olarak işletilmek üzere yıllık işletme bedeli belirlenerek BURKENT A.Ş.’ye işletmeye verilmesi” ile ilgili yazılı önergenin Plan ve Bütçe Komisyonu’na havalesine,
60-Gündeme alınarak görüşülmesi kabul edilen, Büyükşehir Belediyesi Meclis Üyeleri Ercan BARUTÇUOĞLU ve Yaşar KESKİN’in verdiği “BURULAŞ’ın sermayesinin arttırılması için Genel Kurul’a yetki verilmesi” ile ilgili yazılı önergenin oybirliği ile kabulüne,
61-Gündeme alınarak görüşülmesi kabul edilen, Büyükşehir Belediyesi Meclis Üyesi Hasan TAŞ’ın verdiği “Büyükorhan İlçesi’nde kullanılmak üzere çöp aracı, damperli kamyon, adli vakalarda kullanılmak için cenaze taşıma aracı ve 200 adet çöp konteynırının Bursa Büyükşehir Belediyesi tarafından alınması” ile ilgili yazılı önergenin Plan ve Bütçe Komisyonu’na havalesine,
62-Gündeme alınarak görüşülmesi kabul edilen, Büyükşehir Belediyesi Meclis Üyesi Hasan TAŞ’ın verdiği “Büyükorhan İlçesi, Kınık Mahallesi’ne ait,1994 model Iveco Marka 16 N 0711 plakalı otobüs ile Durhasan Mahallesi’ne ait, 2009 model Ford Marka 16 N 4849 plakalı minibüsün Büyükorhan Belediyesi’ne devri” ile ilgili yazılı önergenin Plan ve Bütçe Komisyonu’na havalesine,
63-Gündeme alınarak görüşülmesi kabul edilen, Büyükşehir Belediyesi Meclis Üyesi Hasan TAŞ’ın verdiği “Büyükorhan İlçesi’nde, kurulmakta olan MOBESE Sisteminin maliyetinin Bursa Büyükşehir Belediyesi tarafından karşılanması” ile ilgili yazılı önergenin Plan ve Bütçe Komisyonu’na havalesine,

64-Gündeme alınarak görüşülmesi kabul edilen, Büyükşehir Belediyesi Meclis Üyesi Yaşar KESKİN’in verdiği “Osmangazi İlçesi, Koğukçınar Mahallesi, 1436 ada, 17 parsel numarasında kayıtlı 117.65 m2 yüzölçümlü taşınmazın, satın alınması” ile ilgili yazılı önergenin Plan ve Bütçe Komisyonu’na havalesine,
65-Gündeme alınarak görüşülmesi kabul edilen, Büyükşehir Belediyesi Meclis Üyesi Gamze KAYABAŞ’ın verdiği “İnegöl İlçesi, Şehitler Köyü’nün su ihtiyacının karşılanması” ile ilgili yazılı önergenin Başkanlık Makamı’na havalesine,
66-Gündeme alınarak görüşülmesi kabul edilen, Büyükşehir Belediyesi Meclis Üyesi Mehmet TEKE’nin verdiği “Orhangazi İlçesi, Camikebir Mahallesi ve Muradiye Mahallesi’nde bulunan muhtelif parsellerin kamulaştırılmak üzere Belediyemiz X. Beş Yıllık Kamulaştırma İmar Programının 2011-2015 yılı dilimine ek olarak alınması” ile ilgili yazılı önergenin Plan ve Bütçe Komisyonu’na Havalesine,
67-Gündeme alınarak görüşülmesi kabul edilen, Büyükşehir Belediyesi Meclis Üyesi Mehmet TEKE’nin verdiği “Gemlik İlçesi, ‘Teknik Altyapı Alanı (Dere Islah Bandı)’ olarak düzenlenmesine ilişkin Gencali Mahallesi, 04-0-1 numaralı parselin 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı ve 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı değişikliği yapılması” ile ilgili yazılı önergenin İmar ve Bayındırlık Komisyonu’na havalesine,
68-Gündeme alınarak görüşülmesi kabul edilen, Büyükşehir Belediyesi Meclis Üyesi Turgay YEL’in verdiği “İnegöl Belediye Meclisi’nin, 02.10.2014 tarih, 221,222 ve 223 sayılı “Plan değişikliği” hakkındaki Meclis Kararları” ile ilgili yazılı önergenin İmar ve Bayındırlık Komisyonu’na havalesine,
69-Gündeme alınarak görüşülmesi kabul edilen, Büyükşehir Belediyesi Meclis Üyesi Yaşar KESKİN’in verdiği “Nilüfer İlçesi, Akçalar Mahallesi, Aktopraklık Höyüğü Arkeolojik Sit Alanı’na yönelik hazırlanan İmar Planına Plan notu eklenmesi” ile ilgili yazılı önergenin İmar ve Bayındırlık Komisyonu’na havalesine,
70-Gündeme alınarak görüşülmesi kabul edilen, Büyükşehir Belediyesi Meclis Üyesi Yaşar KESKİN’in verdiği “Osmangazi İlçesi, Altıparmak Mahallesi, 5427 ada, 1 ve 36 parseller ile ilgili hazırlanan 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı ve 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı değişikliği” ile ilgili yazılı önergenin İmar ve Bayındırlık Komisyonu’na havalesine,
71-Gündeme alınarak görüşülmesi kabul edilen, Büyükşehir Belediyesi Meclis Üyesi İsmail ÜLKER, Murat AVİNÇ ve Gülten KAPICIOĞLU’nun verdiği “Karacabey Belediye Meclisi’nin 01.10.2014 tarih, 118 ve 121 sayılı ‘İmar Planı değişikliği’ hakkındaki Meclis Kararları” ile ilgili yazılı önergenin İmar ve Bayındırlık Komisyonu’na havalesine,
72-Gündeme alınarak görüşülmesi kabul edilen, Büyükşehir Belediyesi Meclis Üyesi Gamze KAYABAŞ’ın verdiği “Bursa Büyükşehir Belediyesi Ulaşım A.Ş. sürücülerine yönelik doğru sürüş tarzı ve doğru sürüş davranımı konularını kapsayan bir eğitim programının düzenlenmesi” ile ilgili yazısı önergenin Başkanlık Makamı’na havalesine,
73-Gündeme alınarak görüşülmesi kabul edilen, Büyükşehir Belediyesi Meclis Üyesi Turgay YEL’in verdiği “Bursa İli, İnegöl İlçesi, Cumhuriyet Mahallesi, 1/25000 ölçekli İnegöl Çevre Düzeni Planı değişikliği” ile ilgili yazılı önergenin İmar ve Bayındırlık Komisyonu’na havalesine,
74-Gündeme alınarak görüşülmesi kabul edilen, Büyükşehir Belediyesi Meclis Üyesi Mehmet TEKE’nin verdiği “Mudanya İlçesi, Aydınpınar Mahallesi, H21b14d3d pafta, 112 ada, 13-14 sayılı parsellerin ‘Temel Eğitim Kurumu Alanı’ olarak değiştirilmesi” ile ilgili yazılı önergenin İmar ve Bayındırlık Komisyonu’na havalesine,
75-Gündeme alınarak görüşülmesi kabul edilen, Büyükşehir Belediyesi Meclis Üyesi Mehmet TEKE’nin verdiği “Bursa İli, Keles İlçesi, Kıranışıklar Mahallesi, 123 ada, 1 parselde ‘Ürün Toplama Merkezi’ Plan değişikliği yapılması” ile ilgili yazılı önergenin İmar ve Bayındırlık Komisyonu’na havalesine,
76-Gündeme alınarak görüşülmesi kabul edilen, Büyükşehir Belediyesi Meclis Üyesi Mehmet TEKE’nin verdiği “Keles Belediye Meclisi’nin, 13.10.2014 tarih ve 63 sayılı Meclis Kararı ile kabul edilen Cuma Mahallesi, 86 ada, 48 ve 54 sayılı parsellere ilişkin hazırlanan İmar Planı değişikliği” ile ilgili yazılı önergesinin Büyükşehir Belediye Meclisi’nin, 21.10.2014 günü saat 17.00’de yapılacak OLAĞAN Toplantısının 2. Birleşiminde görüşülmek üzere İmar ve Bayındırlık Komisyonu’na havalesine,
77-Gündeme alınarak görüşülmesi kabul edilen, Büyükşehir Belediyesi Meclis Üyesi Mehmet TEKE’nin verdiği “Bursa İli, Nilüfer İlçesi, Doğanköy Mahallesi, H21b24d pafta, 21 sayılı parselin ‘Entegre Sağlık Kampüs Alanı’ olarak düzenlenmesine ilişkin 1/25000, 1/5000 ve 1/1000 ölçekli İmar Planı değişikliği yapılması” ile ilgili yazılı önergenin İmar ve Bayındırlık Komisyonu’na havalesine,
78-Gündeme alınarak görüşülmesi kabul edilen, Büyükşehir Belediyesi Meclis Üyeleri Abdullah KARADAĞ, Ekrem ÇOHADAR ve Nilüfer KARAKOÇ’un verdiği “Türkiye’de gelişen olaylarla ilgili olarak Büyükşehir Belediyemiz bünyesinde Üniversite Hazırlık Kurslarının açılması.” ile ilgili önergenin Eğitim Kültür Gençlik ve Spor Komisyonu’na havalesine,
79-Gündeme alınarak görüşülmesi kabul edilen, Büyükşehir Belediye Meclis Üyesi Aydın ÇIKIKÇI’nın verdiği “Gürsu İlçesi’nde Sağlık Tesisi Alanı yapılmak üzere alan belirlenmesi” ile ilgili yazılı önergenin İmar ve Bayındırlık Komisyonu’na havalesine,
80-Gündeme alınarak görüşülmesi kabul edilen, Büyükşehir Belediyesi Meclis Üyesi Neşet ÇAĞLAYAN’ın verdiği “Orhangazi İlçesi, 75 yataklı Hastane Çevresi Yollara ilişkin Uygulama Projelerinin Hazırlanması Hakkındaki Gerekçe Raporuna istinaden yapılan taslak plana göre 1/5000 ve 1/1000 ölçekli Plan değişikliği” ile ilgili yazılı önergenin İmar ve Bayındırlık Komisyonu’na havalesine,
81-Gündeme alınarak görüşülmesi kabul edilen, Büyükşehir Belediyesi Meclis Üyeleri Aydın ÇIKIKÇI, Mustafa IŞIK, Atilla ÖDÜNÇ ve Murat ÇAKIR’ın verdiği “Gürsu İlçesi’nde ihtiyaç duyulan 1 adet 15 ton kapasiteli araröz tipi sulama tankeri, 1 adet 13 metreküp kapasiteli çöp toplama kamyonu, 1 adet 4 metreküp kapasiteli hidrostatik tipi vakumlu süpürme aracı, 1 adet Belediye tipi yolcu otobüsünün Büyükşehir Belediyesi’nce alınması” ile ilgili yazılı önergenin Plan ve Bütçe Komisyonu’na havalesine,
82-Gündeme alınarak görüşülmesi kabul edilen, Büyükşehir Belediyesi Meclis Üyesi Neşet ÇAĞLAYAN’ın verdiği “Orhangazi Belediye Meclisi’nin, 02.10.2014 tarih ve 84 sayılı ‘Plan değişikliği’ hakkındaki Meclis Kararı” ile ilgili yazılı önergenin İmar ve Bayındırlık Komisyonu’na havalesine,
83-Gündeme alınarak görüşülmesi kabul edilen, Büyükşehir Belediyesi Meclis Üyesi Abdurrahman MANSUR’un verdiği “Osmangazi Belediye Meclisi’nin, 08.10.2014 tarih ve 794-795-797-798-799-800-801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-814-815-817-818-819-820-821-822 sayılı ‘Plan değişikliği’ hakkındaki Meclis Kararları.” ile ilgili yazılı önergenin İmar ve Bayındırlık Komisyonu’na havalesine,
84-Gündeme alınarak görüşülmesi kabul edilen, Büyükşehir Belediyesi Meclis Üyeleri Ayhan DADAK, Kerim AKÇA ve Can KOKUDAL’ın verdiği “Mustafakemalpaşa İlçesi, Lalaşahin Mahallesi, 322 ada, 8 parsel Hamidiye Mahallesi, 699 ada, 12 parselin kamulaştırılmak üzere Belediyemiz X. Beş Yıllık Kamulaştırma İmar Programının 2011-2015 yılı dilimine ek olarak alınması” ile ilgili yazılı önergenin Plan ve Bütçe Komisyonu’na havalesine,
85-Gündeme alınarak görüşülmesi kabul edilen, Büyükşehir Belediyesi Meclis Üyeleri Ayhan DADAK, Kerim AKÇA ve Can KOKUDAL’ın verdiği “Mustafakemalpaşa Belediye Meclisi’nin, 09.09.2014 tarih ve 171-174 sayılı ‘Plan değişikliği’ hakkındaki Meclis Kararları” ile ilgili yazılı önergenin İmar ve Bayındırlık Komisyonu’na havalesine,
86-Gündeme alınarak görüşülmesi kabul edilen, Büyükşehir Belediyesi Meclis Üyeleri Süleyman ÇELİK, Bayram ŞAHİN ve Hasan Sabri KAPOĞLU’nun verdiği “Yenişehir Belediye Meclisi’nin, 10.10.2014 tarih ve 98, 99,100 sayılı ‘İmar Plan değişikliği’ hakkındaki Meclis Kararları” ile ilgili yazılı önergenin İmar ve Bayındırlık Komisyonu’na havalesine,
87-Gündeme alınarak görüşülmesi kabul edilen, Büyükşehir Belediyesi Meclis Üyeleri Şenol ŞİMŞEK, Şükrü KÖSE ve Zehra SÖNMEZ’in verdiği “Yıldırım Belediye Meclisi’nin, 01.10.2014 tarih ve 428-429-430-431-432-435-436-437-438-439-440-441-442-465-470 sayılı ‘Plan değişikliği’ hakkındaki Meclis Kararları” ile ilgili yazılı önergenin İmar ve Bayındırlık Komisyonu’na havalesine,
88-Gündeme alınarak görüşülmesi kabul edilen, Büyükşehir Belediyesi Meclis Üyesi İsmail Hakkı KAVURMACI’nın verdiği “Nilüfer İlçesi, Üçevler Mahallesi, (Demirci) 3533 ada, 1 nolu parselin doğusunda kalan, Tescil Harici Alan’da yapılmak istenen ‘Dini Tesis Alanı’ ile ilgili hazırlanan 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı değişikliği” ile ilgili yazılı önergenin İmar ve Bayındırlık Komisyonu’na havalesine,
89-Gündeme alınarak görüşülmesi kabul edilen, Büyükşehir Belediyesi Meclis Üyeleri Gülten KAPICIOĞLU, İsmail ÜLKER ve Murat AVİNÇ’in verdiği “Karacabey İlçesi, Selimiye Mahallesi, 130 ada, 6-7-8-9-10-11-12-13-14-15-16-17 ve 18 no’lu özel mülkiyete haiz parsellerin kamulaştırılmak üzere Belediyemiz X. Beş Yıllık Kamulaştırma İmar Programının 2011-2015 yılı dilimine ek olarak alınması” ile ilgili yazılı önergenin Plan ve Bütçe Komisyonu’na havalesine,
90-Gündeme alınarak görüşülmesi kabul edilen, Büyükşehir Belediyesi Meclis Üyeleri Gülten KAPICIOĞLU, İsmail ÜLKER ve Murat AVİNÇ’in verdiği “Karacabey İlçesi, Sırabademler Mahallesi, 256 ada, 41, 69 ve 70 no’lu parsellerin kamulaştırılmak üzere Belediyemiz X. Beş Yıllık Kamulaştırma İmar Programının 2011-2015 yılı dilimine ek olarak alınması” ile ilgili yazılı önergenin Plan ve Bütçe Komisyonu’na havalesine,
91-Gündeme alınarak görüşülmesi kabul edilen, Büyükşehir Belediye Meclis Üyeleri İsmail ÜLKER, Murat AVİNÇ Gülten KAPICIOĞLU’un verdiği “Karacabey İlçesi’nde evsel Katı atıklarının toplanması amacıyla 3 (üç) adet yeni sıkıştırmalı çöp aracının Büyükşehir Belediyesi’nce alınması” ile ilgili yazılı önergenin Plan ve Bütçe Komisyonu’na havalesine,
92-Gündeme alınarak görüşülmesi kabul edilen, Büyükşehir Belediyesi Meclis Üyesi Neşet ÇAĞLAYAN’ın verdiği “Orhangazi İlçesi genelinde MOBESE Sistemi kurulması için gerekli çalışmaların başlatılması” ile ilgili yazılı önergenin Plan ve Bütçe Komisyonu’na havalesine,
93-Gündeme alınarak görüşülmesi kabul edilen, Büyükşehir Belediyesi Meclis Üyesi Neşet ÇAĞLAYAN’ın verdiği “Orhangazi Belediye Meclisi’nin, 08.10.2014 tarih ve 85 sayılı ‘Plan değişikliği’ hakkındaki Meclis Kararı” ile ilgili yazılı önergenin İmar ve Bayındırlık Komisyonu’na havalesine,
94-Gündeme alınarak görüşülmesi kabul edilen, Büyükşehir Belediyesi Meclis Üyesi Neşet ÇAĞLAYAN’ın verdiği “Orhangazi İlçesi, Camikebir Mahallesi, 323 ada, 8-9-10 parseller, 279 ada, 8-10 parsel, 280 ada, 1-2 parsellerde plan değişikliği yapılması” ile ilgili yazılı önergenin İmar ve Bayındırlık Komisyonu’na havalesine,
95-Gündeme alınarak görüşülmesi kabul edilen, Büyükşehir Belediyesi Meclis Üyeleri Yener ACAR, Haydar Ali ASLAN, Önder TANIR ve Nihal GÖKTEN’in verdiği “Bursa İli, Kestel İlçesi, Barakafakih Mahallesi, 365 parsel ve çevresinde Nazım İmar Planı değişikliği yapılması” ile ilgili yazılı önergenin İmar ve Bayındırlık Komisyonu’na havalesine,
96-Gündeme alınarak görüşülmesi kabul edilen, Büyükşehir Belediyesi Meclis Üyeleri Hayri TÜRKYILMAZ, Metin UYANIK, Akın POROY, Erdal AKTUĞ, Kadir KAHRAMAN ve Fatih PULAT’ın verdiği “Mudanya İlçesi genelinde katı atıkların toplanması için kiralanan araçların kira tutarlarının ve ayrıca 2 adet yeni sıkıştırmalı çöp kamyonunun Büyükşehir Belediyesi’nce alınması” ile ilgili yazılı önergenin Plan ve Bütçe Komisyonu’na havalesine,
97-Gündeme alınarak görüşülmesi kabul edilen, Büyükşehir Belediyesi Meclis Üyeleri Hayri TÜRKYILMAZ, Metin UYANIK, Akın POROY, Erdal AKTUĞ, Kadir KAHRAMAN ve Fatih PULAT’ın verdiği “Mudanya İlçesi’nde ihtiyaç duyulan 2 adet Yarım Otobüsün (Midibüs) Büyükşehir Belediyesi’nce alınması” ilgili yazılı önergenin Plan ve Bütçe Komisyonu’na havalesine,
98-Gündeme alınarak görüşülmesi kabul edilen, Büyükşehir Belediyesi Meclis Üyeleri Hayri TÜRKYILMAZ, Metin UYANIK, Akın POROY, Erdal AKTUĞ, Kadir KAHRAMAN ve Fatih PULAT’ın verdiği “Mudanya’da İlçe Emniyet Müdürlüğü tarafından yapımı devam eden Kent Güvenlik Sisteminin (MOBESE) 300.000.00.-TL’nın Büyükşehir Belediyesi’nce karşılanması” ilgili yazılı önergenin Plan ve Bütçe Komisyonu’na havalesine,
99-Gündeme alınarak görüşülmesi kabul edilen, Büyükşehir Belediyesi Meclis Üyeleri Yener ACAR, Haydar Ali ASLAN, Önder TANIR, Nihal GÖKTEN, Sabri ZÜMRE ve Engin TAŞDEMİR’in verdiği “Kestel Belediye Meclisi’nin, 01.10.2014 tarih, 236,237,238,241 ve 242 sayılı ‘Plan değişikliği´ hakkındaki Meclis Kararları” ile ilgili yazılı önergenin İmar ve Bayındırlık Komisyonu’na havalesine,
100-Gündeme alınarak görüşülmesi kabul edilen, Büyükşehir Belediyesi Meclis Üyesi Turgay ERDEM’in verdiği “Nilüfer Belediye Meclisi’nin, 01.10.2014 tarih 731-732-733-734-735-

736-737-738-741-742-743-744-745-747-748-749-750-751-753-754 ve 756 sayılı ‘Plan değişikliği’ hakkındaki Meclis Kararları” ile ilgili yazılı önergenin İmar ve Bayındırlık Komisyonu’na havalesine,
101-Gündeme alınarak görüşülmesi kabul edilen, Büyükşehir Belediyesi Meclis Üyeleri Yener ACAR, Haydar Ali ASLAN, Önder TANIR ve Nihal GÖKTEN’in verdiği “Bursa İli, Kestel İlçesi, Erdoğan Mahallesi, 522, 523, 524, 525, 588, 589, 590, 591, 592, 593, 594, 595, 596, 597, 598, 599, 600, 601, 602, 603, 604, 605, 606, 607, 608, 609, 610, 611, 612, 613, 614, 615, 616, 617, 1531, 1569 sayılı parsellerin bulunduğu bölgede 1/5000 ve 1/25000 ölçekli Nazım İmar Planlarında ‘Diğer Tarım Alanı’ olarak bulunan alanın ‘Hobi Bahçesi Alanı’ amaçlı 1/5000 ve 1/25000 ölçekli Nazım İmar Plan değişikliği” ile ilgili yazılı önergenin İmar ve Bayındırlık Komisyonu’na havalesine,
102-Gündeme alınarak görüşülmesi kabul edilen, Büyükşehir Belediyesi Meclis Üyesi Ercan BARUTÇUOĞLU’nun verdiği “Gemlik Belediye Meclisi’nin, 363-364-365-366-367-371-372-373-375-376-377 ve 383 sayılı ‘Plan değişikliği’ hakkındaki Meclis Kararları” ile ilgili yazılı önergenin İmar ve Bayındırlık Komisyonu’na havalesine,
103-Büyükşehir Belediye Meclisi’nin, 18.09.2014 tarih ve 1143 sayılı “Nilüfer İlçesi, Kayapa Mahallesi, 6362 ada, 86 parsel Asfalt Plenti Tesisi’ne ilişkin 1/25000 ölçekli Batı Planlama Bölgesi Nazım İmar Planı, 1/5000 ölçekli Kayapa Nazım İmar Planı değişikliği” hakkındaki Meclis Kararının; “Nilüfer İlçesi, Kayapa Mahallesi, 6362 ada, 86 parselin ‘Asfalt Plenti Tesisi’ olarak ayrılmasına ilişkin 1/5000 ölçekli Kayapa Nazım İmar Planı değişikliğinin uygun olduğuna” ifadesinin “Nilüfer İlçesi, Kayapa Mahallesi, 6362 ada, 86 parselin ‘Asfalt Plenti Tesisi’ olarak ayrılmasına ilişkin 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planının uygun olduğuna” şeklinde düzeltilerek oybirliği ile kabulüne,
104-Gündeme alınarak görüşülmesi kabul edilen, Büyükşehir Belediyesi Meclis Üyesi Mustafa BOZBEY’in sözlü mazeretinin kabulü ile izinli sayılmasına,
105-Gündeme alınarak görüşülmesi kabul edilen, Büyükşehir Belediyesi Meclis Üyesi Refik YILMAZ’ın sözlü mazeretinin kabulü ile izinli sayılmasına,
106-Gündeme alınarak görüşülmesi kabul edilen, Büyükşehir Belediyesi Meclis Üyesi Cüneyt YILDIZ’ın sözlü mazeretinin kabulü ile izinli sayılmasına,
107-Gündeme alınarak görüşülmesi kabul edilen, Büyükşehir Belediyesi Meclis Üyesi Osman SARGIN’ın sözlü mazeretinin kabulü ile izinli sayılmasına,
108-Gündeme alınarak görüşülmesi kabul edilen, Büyükşehir Belediyesi Meclis Üyesi Şerafettin ATALAY’ın sözlü mazeretinin kabulü ile izinli sayılmasına,
109-Gündeme alınarak görüşülmesi kabul edilen, Büyükşehir Belediyesi Meclis Üyesi İsmail ÜLKER’in sözlü mazeretinin kabulü ile izinli sayılmasına,
110-Gündeme alınarak görüşülmesi kabul edilen, Büyükşehir Belediyesi Meclis Üyesi Zekai DÜNDAR’ın sözlü mazeretinin kabulü ile izinli sayılmasına oybirliği ile karar verildi.

 

 


Recep ALTEPE
Mak. Müh.
Büyükşehir Belediye Başkanı

16.10.2014 Tarihli Meclis