MECLİS TOPLANTILARI

18.09.2014 Tarihli Meclis Gündemi

GÜNDEM : Büyükşehir Belediye Meclisi’nin, 18 EYLÜL 2014 Perşembe günü saat 15.00’da Çırpan Mahallesi, Güçlü Sokak, No:2, Kat:5 Osmangazi/Bursa adresinde (Eski İl Genel Meclisi Toplantı Salonu) yapacağı 2014/2019 seçim döneminin 5 inci, 1 inci dönemin 5 inci OLAĞAN toplantısının 1. birleşimine ait gündemdir.

 

G Ü N D E M :

1-GEÇEN TOPLANTI ZAPTI;

2-DAİRELERİN MECLİSE HAVALELİ TEKLİFLERİ;

1-Başkanlık Makamı’nın, Orhaneli Belediye Meclisi’nin “67.005,51-TL Ödenek Aktarılması” hakkındaki Meclis Kararı ile ilgili yazısı,
2-Başkanlık Makamı’nın, Bursa Su ve Kanalizasyon İdaresi Yönetim Kurulu’nun 03.09.2014 tarih ve 508 sayılı “İçme Suyu Kaynaklarının Ticari Amaçla Kiralanması ve Denetimine İlişkin Yönetmelik” hakkındaki Kararı,
3-Mali Hizmetler Dairesi Başkanlığı’nın, Bursa Büyükşehir Belediyesi’nin 2015-2019 Stratejik Planı ile ilgili yazısı,
4-Mali Hizmetler Dairesi Başkanlığı’nın, maktu Vergi ve Harçlara ait Tarifelerin Gruplar itibari ile belirlenmesi ile ilgili yazısı,
5-Yazı İşleri ve Kararlar Dairesi Başkanlığı’nın, BURULAŞ Çalışanlarının 23-26 Eylül 2014 tarihleri arasında Almanya’nın Berlin Şehri’nde düzenlenecek “Demiryolu Fuarı”na katılım için yurtdışı görevlendirme ile ilgili yazısı,
6-Yazı İşleri ve Kararlar Dairesi Başkanlığı’nın, 25 Eylül -31 Ekim 2014 tarihleri arasında Bulgaristan’ın Kırcaali Şehri’nde birtakım proje çalışmalarında bulunmak üzere yurtdışı görevlendirme ile ilgili yazısı,
7-Yazı İşleri ve Kararlar Dairesi Başkanlığı’nın, Bursasporlu Profesyonel Futbolcular Dayanışma Derneği Heyeti’nin 10-31 Ekim 2014 tarihleri arasında Bulgaristan’da düzenlenecek “Beroe 1916 Veterani Futbol Kulübü ile Dostluk Maçı” için yurtdışı görevlendirme ile ilgili yazısı,
8-Kültür ve Turizm Dairesi Başkanlığı’nın, Kütüphaneler Şube Müdürlüğü’nde kullanılmak üzere 2 adet otobüs satın alınması ile ilgili yazısı,
9-Kültür ve Turizm Dairesi Başkanlığı’nın, Hüsnü Züber Yaşayan Müze Evi’nin, müze olarak hizmet verebilmesi ile ilgili yazısı,
10-Yol Yapım Bakım ve Onarım Dairesi Başkanlığı’nın, Yol Harcamalarına Katılma Payları ile ilgili yazısı,
11- Yol Yapım Bakım ve Onarım Dairesi Başkanlığı’nın, 1 adet Asfalt Frezesi ve 1 adet Dozerin satın alınması ile ilgili yazısı,
12-Makine İkmal Bakım ve Onarım Dairesi Başkanlığı’nın, muhtelif marka araçların satın alınması ile ilgili yazısı,
13-Makine İkmal Bakım ve Onarım Dairesi Başkanlığı’nın, 16 DY 110 plakalı Fatih marka damperli kamyon aracın Orhaneli Belediye Başkanlığı’na bedelsiz devri ile ilgili yazısı,
1/7

 

14-Zabıta Dairesi Başkanlığı’nın, Bursa Büyükşehir Belediyesi Taksi-Dolmuş-Minibüs-Servis Araçları ve Özel Toplu Taşıma Araçları Yönetmeliği’nin 5-6-7-8-10-13-15-16. maddelerinde değişiklik yapılması ile ilgili yazısı,
15-Fen İşleri Dairesi Başkanlığı’nın, Fen İşleri Dairesi Başkanlığı’nın Görev, Yetki ve Sorumluluk Esaslarını Belirleyen Yönetmeliği’nde revizyon yapılması ile ilgili yazısı,
16-Emlak ve İstimlak Dairesi Başkanlığı’nın, Bursa İli, Mustafakemalpaşa İlçesi, Güller Mahallesi, 137 parsel sayılı taşınmazın Orman sınırında kalan parseli ile ilgili yazısı,
17-Emlak ve İstimlak Dairesi Başkanlığı’nın, Bursa İli, Osmangazi İlçesi, Ovaakça Eğitim Mahallesi, 7826 ada, 1 parselin kamulaştırılmak üzere Belediyemiz X. Beş Yıllık Kamulaştırma İmar Programının 2011-2015 yılı dilimine ek olarak alınması ile ilgili yazısı,
18-Emlak ve İstimlak Dairesi Başkanlığı’nın, Bursa İli, Yıldırım İlçesi, Kurtoğlu Mahallesi, 116 ada, 6 parsel sayılı taşınmazın kamulaştırılmak üzere Belediyemiz X. Beş Yıllık Kamulaştırma İmar Programının 2011-2015 yılı dilimine ek olarak alınması ile ilgili yazısı,
19-Emlak ve İstimlak Dairesi Başkanlığı’nın, Belediyemiz adına 2 yıl ön tahsisi uygun görülen ve Mudanya Kentsel Tasarım ve Rekreasyon Projesi kapsamında tahsisi talep edilen Mudanya İlçesi, Güzelyalı Feribot İskelesi ile Mudanya Balıkçı Barınağı arası 1. kısımda kalan taşınmazların Belediyemiz tasarrufuna alınması ile ilgili yazısı,
20-Emlak ve İstimlak Dairesi Başkanlığı’nın, Bursa İli, Nilüfer İlçesi, Çalı Orman İşletme Şefliği Bölgesinde kalan ve Atatürk Ormanı C Tipi Mesire ve muhdesatı tesislerinin kiralanması ile ilgili yazısı,
21-Emlak ve İstimlak Dairesi Başkanlığı’nın, Bursa İli, Büyükorhan İlçesi, Orhan Mahallesi, 19 pafta, 2450 parsel sayılı ve 3170 m2 yüzölçümlü taşınmazın “İtfaiye Binası” yapılmak üzere Büyükşehir Belediyesi’ne devri ile ilgili yazısı,
22-Emlak ve İstimlak Dairesi Başkanlığı’nın, Bursa İli, Osmangazi İlçesi, İbrahimpaşa Mahallesi, 5675 ada, 10 parsel üzerinde bulunan taşınmazın satışı ile ilgili yazısı,
23-Emlak ve İstimlak Dairesi Başkanlığı’nın, Bursa İli, Nilüfer İlçesi, Hasanağa-İrfaniye Mahallelerini kapsayan İzmir Yolu Caddesi ile Hasanağa Mahallesi arasında İmar Planı’nda yolda kalan parsellerin kamulaştırılmak üzere Belediyemiz X. Beş Yıllık Kamulaştırma İmar Programının 2011-2015 yılı dilimine ek olarak alınması ile ilgili yazısı,
24-İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı’nın, Gemlik İlçesi, Kayhan Mahallesi, Kentsel Dönüşüm ve Gelişim Proje Alanı ile ilgili yazısı,
25-İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı’nın, 1/25000 ölçekli Nazım İmar Planı, 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı ve 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı plan değişiklik talepleri ile ilgili yazısı,
26-İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı’nın, Bursa 1. İdare Mahkemesi’nin, 30.04.2014 tarihli Kararıyla, Osmangazi İlçesi, Armutköy Mahallesi, Dikilitaş Mevkii, 4369 ada, 9 parsele ilişkin Bursa Büyükşehir Belediye Meclisi’nin, 21.06.2012 tarih ve 628 sayılı Kararıyla onaylanan 1/25000 ve 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı değişikliklerinin iptal kararı ile ilgili yazısı,
27-İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı’nın, Gürsu İlçesi, Kurtuluş Mahallesi, 6686 parselde (eski 1460 ada 1 parsel) S.M.Ö. olarak tescilli Su Değirmeninin işlenmesine ilişkin Bursa Büyükşehir Belediye Meclisi’nin, 18.07.2013 tarih ve 824 sayılı Kararı ile onaylı 1/1000 ölçekli Gürsu Uygulama İmar Planı değişikliğine ilişkin Bursa Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu’nun, 09.07.2014 tarih ve 3437 sayılı Kararı ile ilgili yazısı,
28-İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı’nın, Bursa 1. İdare Mahkemesi’nde 2014/312 Esas no ile Belediyemiz aleyhine açılan davada Büyükşehir Belediye Meclisi’nin, 13.07.2006 gün ve 476 sayılı
Kararı ile onaylanan ancak şu an yürürlükte bulunmayan 1/25000 ölçekli Merkez Planlama Bölgesi Nazım İmar Planı hakkında ilgili Mahkemenin 10.04.2014 tarihli iptal kararı ile ilgili yazısı,
29-İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı’nın, Büyükşehir Belediye Meclisi’nin, 19.12.2013/1375 sayılı Kararı ile onaylanan Alaaddinbey Mahallesi sınırları içerisinde “Tepecik Höyüğü 1. Derece Arkeolojik Sit Alanı” sınırlarının belirlenmesine yönelik 1/5000 ölçekli Nilüfer Nazım İmar Plan değişikliği hakkında Bursa Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu’nun 18.06.2014/3377 sayılı Kararı ile ilgili yazısı,
30-İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı’nın, Bursa Büyükşehir Belediye Meclisi’nin, 22.07.2014 tarih ve 818 sayılı Kararı ile onaylanan Nilüfer İlçesi, Altınşehir Mahallesi, 1101/2 ve 1102/2 parsellere ilişkin 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı değişikliği ve 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Plan değişikliğine askı itirazı ile ilgili yazısı,

2/7


31-İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı’nın, Bursa 3. İdare Mahkemesi’nde 2013/734 Esas no ile Belediyemiz aleyhine açılan davada Büyükşehir Belediye Meclisi’nin, 17.04.2008 gün ve 284 sayılı Kararı ile onaylanan 1/5000 ölçekli Kayapa Nazım İmar Planı hakkında ilgili Mahkemenin 09.05.2014 tarihli iptal kararı ile ilgili yazısı,
32-İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı’nın, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı’nın 20.03.2014 gün ve 4433 sayılı Bakanlık Makamı oluru ile onaylanan Nilüfer İlçesi, Hasanağa Mahallesi’nde 44,40 ha’lık alanın “Hasanağa OSB Alanı” olarak belirlenmesine yönelik Batı Planlama Bölgesi 1/25000 ölçekli Çevre Düzeni Planı değişikliği ile ilgili yazısı,
33-İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı’nın, Çevre Koruma ve Kontrol Dairesi Başkanlığı tarafından Karacabey ve Mustafakemalpaşa İlçeleri için Mustafakemalpaşa İlçesinde 1 adet Çöp Aktarma İstasyonu’nun kurulması amacıyla Mustafakemalpaşa İlçesi, Fevzidede Mahallesi, Ayazma Mevkii, 173 ada, 404 parselde, 8000 m²’lik alanın 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı ve 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı’nda “Katı Atık Aktarma İstasyonu” olarak belirlenmesine ilişkin plan değişikliği ile ilgili yazısı,
34-İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı’nın, TMMOB Bursa İl Koordinasyon Kurulu tarafından, Bursa Büyükşehir Belediye Meclisi’nin, 17.07.2014 tarih ve 741 sayılı Kararı ile onaylanan Nilüfer İlçesi, Doğanköy Mahallesi, 21 parsele ilişkin 1/100.000 ölçekli Çevre Düzeni Plan değişikliğine askı itirazı ile ilgili yazısı,
35-İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı’nın, Bursa Büyükşehir Belediye Meclisi’nin, 19.06.2014 tarih ve 592 sayılı Kararı ile onaylanan Yıldırım İlçesi, Kazımkarabekir Mahallesi, 3131 ada, 1 parsele ilişkin 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı değişikliği ve 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Plan değişikliğine yapılan askı itirazı ile ilgili yazısı,
36-İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı’nın, Bursa Büyükşehir Belediye Meclisi’nin, 17.07.2014 tarih ve 755 sayılı Kararı ile onaylanan Gemlik İlçesi, Adliye Mahallesi, 1378, 1525, 1553 ve 1562 parsellerin BHA (Hayvan Barınağı Alanı’na) alınmasına ilişkin 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı ve 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı’na yapılan askı itirazları ile ilgili yazısı,
37-İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı’nın, Bursa Büyükşehir Belediye Meclisi’nin, 17.07.2014 tarih ve 756 sayılı Kararı ile onaylanan Gemlik İlçesi, Hamidiye Mahallesi, 856 ada, 1-3-4 parsellerin Açık Otopark Alanı’na alınmasına ilişkin 1/5000 ölçekli Gemlik Nazım İmar Planı değişikliğine yapılan askı itirazı ile ilgili yazısı,
38-İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı’nın, Orhangazi Belediye Meclisi’nin, 03.07.2014 tarih ve 47 sayılı Meclis Kararı ile ilgili yazısı,
39-İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı’nın, İznik Belediye Meclisi’nin, 01.07.2014 tarih ve 73 sayılı Meclis Kararı ile ilgili yazısı,
40-İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı’nın, Şehir Plancıları Odası Bursa Şubesi tarafından, Büyükşehir Belediye Meclisi’nin, 19.06.2014 gün ve 602 sayılı Kararı ile onaylanan Kestel İlçesi, Çataltepe Mevkii, 114 ada, 53-54 nolu parsellerin bir kısmının Arıtma Tesisi Alanı’na alınmasına ilişkin 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı değişikliğine askı itirazı ile ilgili yazısı,
41-İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı’nın, Bursa Büyükşehir Belediye Meclisi’nin, 17.07.2014 tarih ve 760 sayılı Kararı ile onaylanan; Mudanya İlçesi, Çağrışan Mahallesi, H21b24b
pafta, 418 sayılı parsele ilişkin 1/5000 ölçekli Güzelyalı Nazım İmar Planı değişikliğine yapılan askı itirazı ile ilgili yazısı,
42-İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı’nın, BKVKB Kurulu’nun Kararı doğrultusunda Büyükşehir Belediye Meclisi’nin, 17.07.2014 tarih ve 762 sayılı Kararı ile onaylanan 1/5000 ölçekli Koruma Amaçlı Nazım İmar Planına yapılan askı itirazları ile ilgili yazısı,
43-İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı’nın, Bursa Büyükşehir Belediye Meclisi’nin, 17.07.2014 tarih ve 733 sayılı Kararı ile onaylanan, Nilüfer İlçesi, Odunluk Mahallesi, 253 ada, 21 parsele ilişkin 1/5000 ölçekli Nilüfer Nazım İmar Planı değişikliğine yapılan askı itirazı ile ilgili yazısı,
44-İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı’nın, Bursa Büyükşehir Belediye Meclisi’nin, 19.06.2014 gün ve 582 sayılı Kararı ile onaylanan, Nilüfer İlçesi, İhsaniye Mahallesi, 2216 ada, 12 parsele ilişkin 1/5000 ölçekli Nilüfer Nazım İmar Planı değişikliğine yapılan askı itirazı ile ilgili yazısı,
45-İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı’nın, Nilüfer İlçesi, Beşevler Mahallesi, 819 ada, 6 parsele ilişkin 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı değişikliği hakkında Bursa 2. İdare Mahkemesi’nin, 20.03.2014 tarih ve 2014/247 K. no’lu “dava konusu işlemin iptaline” ilişkin Mahkeme Kararı ile ilgili yazısı,

3/7

 

46-İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı’nın, Nilüfer İlçesi, İhsaniye Mahallesi, 2070 ada, 4 parsele ilişkin 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı değişikliği hakkında Bursa 3. İdare Mahkemesi’nin 30.04.2014 tarih ve 2014/558 K. no’lu “dava konusu işlemin iptaline” ilişkin Mahkeme Kararı ile ilgili yazısı,
47-İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı’nın, 17.07.2014 tarih ve 761 sayılı Kararı ile onaylanan Mudanya İlçesi, Bademli Mahallesi, 4318 sayılı parsele ilişkin 1/5000 ölçekli Mudanya Nazım İmar Planı değişikliğine yapılan askı itirazı ile ilgili yazısı.

3-KOMİSYONLARDAN GELEN EVRAKLAR;

1-Plan ve Bütçe Komisyonu’nun, Bursa İli, Yıldırım İlçesi, Y. Ortabağlar Mahallesi, 6196 ada, 9 parsel sayılı taşınmazın kamulaştırılmak üzere Belediyemiz X. Beş Yıllık Kamulaştırma İmar Programının 2011-2015 yılı dilimine ek olarak alınması ile ilgili raporu,
2-Plan ve Bütçe Komisyonu’nun, Bursa İli, Osmangazi İlçesi, Tahtakale Mahallesi, 5564 ada, 66 parsel sayılı taşınmazın imar yolu üzerinde kalan kısımlarının kamulaştırılmak üzere Belediyemiz X. Beş Yıllık Kamulaştırma İmar Programının 2011-2015 yılı dilimine ek olarak alınması ile ilgili raporu,
3-Plan ve Bütçe Komisyonu’nun, Bursa İli, Osmangazi İlçesi, Geçit Mahallesi, 6351 ada, 4 parsel sayılı taşınmazın kamulaştırılmak üzere Belediyemiz X. Beş Yıllık Kamulaştırma İmar Programının 2011-2015 yılı dilimine ek olarak alınması ile ilgili raporu,
4-Plan ve Bütçe Komisyonu’nun, Bursa İli, Osmangazi İlçesi, Küplüpınar Mahallesi, Yeni Camii etrafının açılabilmesi için burada bulunan binaların kamulaştırılmak üzere Belediyemiz X. Beş Yıllık Kamulaştırma İmar Programının 2011-2015 yılı dilimine ek olarak alınması ile ilgili raporu,
5-Plan ve Bütçe Komisyonu’nun, Bursa İli, Osmangazi İlçesi, Mollafenari Mahallesi, Üftade Tekkesi önünde bulunan Derman Caddesi ile 3. Derman Sokağın birbirine bağlanması için 5600 ada, 9 ve 10 parsel sayılı taşınmazların kamulaştırılmak üzere Belediyemiz X. Beş Yıllık Kamulaştırma İmar Programının 2011-2015 yılı dilimine ek olarak alınması ile ilgili raporu,
6-Plan ve Bütçe Komisyonu’nun, Bursa İli, Osmangazi İlçesi, Demirtaşpaşa Mahallesi’nde bulunan, Hocayunus Mescidi’nin Tarihi ve Kültürel Mirası Koruma ve Yaşatma çalışmaları kapsamında kamulaştırılmak üzere Belediyemiz X. Beş Yıllık Kamulaştırma İmar Programının 2011-2015 yılı dilimine ek olarak alınması ile ilgili raporu,
7-Plan ve Bütçe Komisyonu’nun, Karacabey İlçesi’nde kurulmakta olan MOBESE sistemlerinin maliyetinin Bursa Büyükşehir Belediyemiz tarafından karşılanması ile ilgili raporu,
8-Plan ve Bütçe - Çevre ve Sağlık Komisyonları’nın, 2014 Mali Yılı Gelir Tarifesi’nin 5/C bendine CNG ve LNG ücret tarifesinin ilave edilmesi ile ilgili müşterek raporu,
9-Hukuk Komisyonu’nun, Bursa Su ve Kanalizasyon İdaresi Yönetim Kurulu’nun, “BUSKİ Atıksuların Kanalizasyona Deşarj Yönetmeliği’nde Toplu Teşekküllere Uygulanan Hükümlerde yapılan Revizyon İşlemleri” hakkındaki Yönetim Kurulu Kararı ile ilgili raporu,
10-Hukuk Komisyonu’nun, Bursa Ticaret ve Sanayi Odası ile Bursa Servis Aracı İşletmecileri ve Halk Otobüsçüleri Odası’nın Bursa Büyükşehir Belediyesi Taksi-Dolmuş-Minibüs ve Servis Araçları ve Özel Toplu Taşıma Araçları Yönetmeliği’nde değişiklik yapılması hakkındaki talepleri ile ilgili raporu,
11-Ulaşım Komisyonu’nun, Bursa Büyükşehir Belediyesi Taksi-Dolmuş-Minibüs-Servis Araçları ve Özel Toplu Taşıma Araçları Yönetmeliği’nin 15. Maddesi A Tipi Güzergah İzin Belgesi ile ilgili raporu,
12-Ulaşım Komisyonu’nun, Büyükşehir Belediyesi ile İlçe Belediyeleri arasında temizlik hizmetlerinin yapılması ile ilgili sorumlulukların belirlenmesi ile ilgili raporu,
13-Engelliler Komisyonu’nun, Büyükşehir Belediyesi sınırları içinde ikamet eden engelli vatandaşlarımıza BUSKİ tarafından uygulanan indirim kolaylıklarından bütün şehre dahil olan tüm İlçe ve sınırlarda geçerli olması ile ilgili raporu,
14-İmar ve Bayındırlık Komisyonu’nun, Osmangazi Belediyesi’ne ait 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı değişiklikleri ile ilgili raporu,
15-İmar ve Bayındırlık Komisyonu’nun, Yıldırım Belediyesi’ne ait 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı değişiklikleri ile ilgili raporu,
16-İmar ve Bayındırlık Komisyonu’nun, Nilüfer Belediyesi’ne ait 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı değişiklikleri ile ilgili raporu,
17-İmar ve Bayındırlık Komisyonu’nun, Mudanya Belediyesi’ne ait 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı değişiklikleri ile ilgili raporu,

4/7


18-İmar ve Bayındırlık Komisyonu’nun, Gemlik Belediyesi’ne ait 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı değişiklikleri ile ilgili raporu,
19-İmar ve Bayındırlık Komisyonu’nun, Kestel Belediyesi’ne ait 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı değişiklikleri ile ilgili raporu,
20-İmar ve Bayındırlık Komisyonu’nun, Gürsu Belediyesi’ne ait 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı değişiklikleri ile ilgili raporu,
21-İmar ve Bayındırlık Komisyonu’nun, Yenişehir Belediyesi’ne ait 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı değişiklikleri ile ilgili raporu,
22-İmar ve Bayındırlık Komisyonu’nun, İnegöl Belediyesi’ne ait 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı değişiklikleri ile ilgili raporu,
23-İmar ve Bayındırlık Komisyonu’nun, Mustafakemalpaşa Belediyesi’ne ait 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı değişiklikleri ile ilgili raporu,
24-İmar ve Bayındırlık Komisyonu’nun, Orhangazi Belediyesi’ne ait 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı değişiklikleri ile ilgili raporu,
25-İmar ve Bayındırlık Komisyonu’nun, Büyükorhan Belediyesi’ne ait 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı değişiklikleri ile ilgili raporu,
26-İmar ve Bayındırlık Komisyonu’nun, UKOME Kararı doğrultusunda Nilüfer İlçesi, Fethiye Mahallesi, Ata Bulvarı Servis Yoluna ilişkin 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı değişikliği ile ilgili raporu,
27-İmar ve Bayındırlık Komisyonu’nun, Yenişehir İlçesi, Kurtuluş Mahallesi, 205 ada, 5,6,7,8,23,24,25,26,27 sayılı parsellere ilişkin 1/5000 ölçekli Yenişehir Nazım İmar Planı değişikliği ile ilgili raporu,
28-İmar ve Bayındırlık Komisyonu’nun, Mustafakemalpaşa İlçesi, Kavaklı Mahallesi, 3161 parselin “Depolama Alanı”na alınmasına ilişkin 1/5000 ölçekli Tatkavaklı Revizyon Nazım İmar Planı değişikliği ile ilgili raporu,
29-İmar ve Bayındırlık Komisyonu’nun, Mustafakemalpaşa İlçesi, Kavaklı Mahallesi, 277 ada, 2-3 parsellerin “Gelişme Konut Alanı - Kamu Alanları – Park-Çocuk Bahçesi”ne alınmasına ilişkin 1/5000 ölçekli Tatkavaklı Revizyon Nazım İmar Planı değişikliği ile ilgili raporu,
30-İmar ve Bayındırlık Komisyonu’nun, Mustafakemalpaşa İlçesi, Ovaazatlı Mahallesi, 1502 parselin “Tavuk Yetiştirme Tesisi Alanı”na alınmasına ilişkin 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı talebi ile ilgili raporu,
31-İmar ve Bayındırlık Komisyonu’nun, Orhangazi İlçesi, Camikebir Mahallesi, H22b02a1c pafta, 290 ada, 14 parsel ile ilgili 1/5000 ve 1/1000 ölçekli İmar Planı değişikliği ile ilgili raporu,
32-İmar ve Bayındırlık Komisyonu’nun, Osmangazi İlçesi, Tuna Mahallesi, 1785 ada, 1-2-3-4-5-6-7-8-9-11 parsellerin “350 kişi/ha Yoğunluklu Meskun Konut Alanı”ndan, “Parklar ve Dinlenme Alanı”na alınmasına ilişkin 1/5000 ölçekli Osmangazi Nazım İmar Planı ve “Dini Tesis Alanı”ndan “Park Alanı”na alınmasına ilişkin 1/1000 ölçekli Kanalboyu Doğusu Dönüşüm Sağlıklaştırma Amaçlı Uygulama İmar Planı değişiklikleri ile ilgili raporu,
33-İmar ve Bayındırlık Komisyonu’nun, Bursa Büyükşehir Belediye Meclisi’nin, 15.05.2014 tarih ve 460 sayılı Kararı ile onaylanan, Bursa İli, Osmangazi İlçesi, Kırcaali Mahallesi, 3846 ada, 5 parsel, 3855 ada, 11 parsel, 3847 ada, 2 parsel, 3847 ada, 4 parsel ve 3846 ada, 3 parsellere ilişkin, 1/25000, 1/5000 ve 1/1000 ölçekli İmar Planı değişikliği askı itirazı ile ilgili raporu,
34-İmar ve Bayındırlık Komisyonu’nun, Bursa İli, Osmangazi İlçesi, Çırpan Mahallesi, 5427 ada, 1 ve 36 parsellere ilişkin 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı değişikliği ile ilgili raporu,
35-İmar ve Bayındırlık Komisyonu’nun, Etüd Proje Şube Müdürlüğü’nün talebi ile, Nilüfer İlçesi, Balat Mahallesi, 2547 ada 8 parselin 17000 m2’lik kısmının “Sosyal Tesis Alanı”na alınmasına ilişkin 1/25000 ölçekli Merkez Planlama Bölgesi Nazım İmar Planı, 1/5000 ölçekli Nilüfer Nazım İmar Planı ve 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı değişikliği ile ilgili raporu,
36-İmar ve Bayındırlık Komisyonu’nun, Nilüfer İlçesi, Demirci Mahallesi, 3280 ada, 549-550-552 parselin Diğer Tarım Alanı’na alınmasına ilişkin 1/5000 ölçekli Nilüfer Nazım İmar Planı değişikliği ile ilgili raporu,
37-İmar ve Bayındırlık Komisyonu’nun, Bursa Büyükşehir Belediye Meclisi’nin, 15.05.2014 tarih ve 449 sayılı Kararı ile onaylanan Osmangazi İlçesi, Soğanlı Mahallesi, 3338 ada, 3 parsele ilişkin 1/5000 ölçekli Osmangazi Nazım İmar Planı değişikliğine yapılan askı itirazı ile ilgili raporu,
38-İmar ve Bayındırlık Komisyonu’nun, Nilüfer İlçesi, Beşevler Mahallesi ve Barış Mahallesi’ni birbirine bağlayan üstgeçit yapılmasına ilişkin 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı değişikliği ile ilgili raporu,

5/7

 

39-İmar ve Bayındırlık Komisyonu’nun, Nilüfer İlçesi, Kayapa Mahallesi, 6362 ada, 86 parsel Asfalt Plenti Tesisi’ne ilişkin 1/25000 ölçekli Batı Planlama Bölgesi Nazım İmar Planı, 1/5000 ölçekli Kayapa Nazım İmar Planı değişikliği ile ilgili raporu,
40-İmar ve Bayındırlık Komisyonu’nun, Fen İşleri Dairesi Başkanlığı’nın talebi ile Nilüfer İlçesi, Başköy Mahallesi, 643, 644, 645 parsellerin “Asfalt Plenti” olarak kullanılmasına yönelik 1/5000 ölçekli Nazım İmar Plan değişikliği ve 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Plan değişikliği ile ilgili raporu,
41-İmar ve Bayındırlık Komisyonu’nun, Nilüfer İlçesi, Ertuğrul Mahallesi, 1075 ada, 2 parselde 1/5000 ölçekli Nazım İmar Plan değişikliği ile ilgili raporu,
42-İmar ve Bayındırlık Komisyonu’nun, Büyükşehir Belediye Meclisi’nin, 15.05.2014 gün ve 447 sayılı Kararı ile onaylanan, Nilüfer İlçesi, Özlüce Mahallesi, 4613 ada, 1 parsele 1/5000 ölçekli Nilüfer Nazım İmar Plan değişikliğine ilişkin askı itirazı ile ilgili raporu,
43-İmar ve Bayındırlık Komisyonu’nun, Nilüfer İlçesi, Özlüce Mahallesi, 2303 ada, 3 parselin Tali İş Merkezi Alanı’na alınmasına ilişkin 1/5000 ölçekli Nilüfer Nazım İmar Planı değişikliği ile ilgili raporu,
44-İmar ve Bayındırlık Komisyonu’nun, Nilüfer İlçesi, Özlüce Mahallesi, 4430 ada, 1 parsel ve 4432 ada, 1 parselin Konut Alanı’na, 4434 ada, 1 parselin Spor Tesis Alanı ve Park Alanı’na, 4496 ada, 6 parselin Spor Alanı’na, 4434 ada, 2 parselin Spor Tesis Alanı ve Özel Eğitim Tesis Alanı’na alınmasına ilişkin 1/5000 ölçekli Nilüfer Nazım İmar Planı değişikliği ile ilgili raporu,
45-İmar ve Bayındırlık Komisyonu’nun, Nilüfer İlçesi, Ertuğrul Mahallesi, 986 ada, 9 parsele ilişkin 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı değişikliği talebi ile ilgili raporu,
46-İmar ve Bayındırlık Komisyonu’nun, Gemlik ilçesi, Kurtul Mahallesi, H22a13d pafta 1097, 1098 parsellerin Besihane Alanı’na alınmasına ilişkin 1/5000 ölçekli Gemlik Nazım İmar Planı değişikliği ile ilgili raporu,
47-İmar ve Bayındırlık Komisyonu’nun, Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü’nün Bursa Büyükşehir Belediye Meclisi’nin, 03.12.2013 tarih ve 1297 sayılı Kararı ile onaylanan, Gemlik İlçesi, Narlı 1053 parselin ibadet yeri, 1055 ve 1056 parsellerin Park Alanı’na alınmasına ilişkin 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planlarının Kıyı Kanunu’nun Uygulanmasına Dair Yönetmelik kapsamında tekrar değerlendirilmesi ile ilgili raporu,
48-İmar ve Bayındırlık Komisyonu’nun, Gemlik ilçesi, Kurşunlu Mahallesi, 1615, 1616, 1628, 1630, 2655 parsellerin “Özel Eğitim Bakım ve Rehabilitasyon Alanı”na alınmasına ilişkin 1/5000 ölçekli Kurşunlu Nazım İmar Planı değişikliği ve 1/25000 ölçekli Gemlik Planlama Bölgesi Nazım İmar Planı değişikliği ile ilgili raporu,
49-İmar ve Bayındırlık Komisyonu’nun, BKVKBK tarafından korunması gerekli kültür varlığı olarak belirlenen 227 ada, 2 parsel, 208 ada, 9 ve 10 parseller, 209 ada 5 parsellerin tescil taramasının plana işlenmesi ve UKOME Kararı doğrultusunda Ahmet Dural Meydanı ve Meydan Düzenleme Projesi ile ilgili 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı değişikliği ve 1/5000 ölçekli Gemlik Nazım İmar Planı değişikliği ile ilgili raporu,
50-İmar ve Bayındırlık Komisyonu’nun, Yıldırım İlçesi, Yunusemre Mahallesi, 6360 ada, 1 parselde kayıtlı Akaryakıt İstasyonuna, Samanlı Kavşağı batısı 11 Eylül Bulvarı üzerinden erişim sağlanmasına ilişkin 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı değişikliği ile ilgili raporu,
51-İmar ve Bayındırlık Komisyonu’nun, Yıldırım İlçesi, Ulus Mahallesi, 6408 ada 7 parselde kayıtlı bulunan taşınmaz üzerindeki Akaryakıt İstasyonuna, Samanlı Kavşağı doğusu 11 Eylül Bulvarı üzerinden erişim sağlanmasına ilişkin 1/5000 ölçekli Nazım İmar Plan değişikliği talebi ile ilgili raporu,
52-İmar ve Bayındırlık Komisyonu’nun, Mudanya İlçesi, Bademli Mahallesi, H21b19c, H21b19d pafta, 1164 ve 168 sayılı parsellerde yol güzergahı düzenlenmesine ilişkin 1/5000 ölçekli Mudanya Nazım İmar Planı değişikliği ile ilgili raporu,
53-İmar ve Bayındırlık Komisyonu’nun, Mudanya İlçesi, Göynüklü Mahallesi, H21b19c pafta, 321 sayılı parselin Turizm Tesis Alanı’na alınmasına ilişkin 1/5000 ölçekli Güzelyalı Nazım İmar Planı değişikliği ile ilgili raporu,
54-İmar ve Bayındırlık Komisyonu’nun, Mudanya ilçesi Çağrışan Mahallesi, 1799 sayılı parsele ilişkin 1/5000 ölçekli Güzelyalı Nazım İmar Planı değişikliği ile ilgili raporu,
55-İmar ve Bayındırlık Komisyonu’nun, Bursa Büyükşehir Belediye Meclisi’nin, 15.05.2014 tarih ve 450 sayılı Kararı ile onaylı Mudanya İlçesi, Bademli Mahallesi, 426 sayılı parsele ilişkin 1/5000 ölçekli Mudanya Nazım İmar Planı değişikliği askı itirazları ile ilgili raporu,

6/7

 


56-İmar ve Bayındırlık Komisyonu’nun, Mudanya İlçesi, Güzelyalı Mahallesi, H21b14d3c pafta, 660 ada, 12 sayılı parsele ait 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı’nın kabulüne ilişkin Bursa Büyükşehir Belediye Meclisi’nin, 21.03.2013 tarih ve 328 sayılı Kararına karşı Bursa 3. İdare Mahkemesi 30/05/2014 tarihli yürütmeyi durdurma kararı ile ilgili raporu,
57-İmar ve Bayındırlık Komisyonu’nun, Ovaakça İlçesi, Dürdane Mahallesi, 10048 ada, 34-5 parsellere ilişkin 1/25000 ölçekli Kuzey Planlama Bölgesi Nazım İmar Planı ve 1/5000 ölçekli Ovaakça Nazım İmar Planı değişikliği ile ilgili raporu.

 

 

 

Abdullah KARADAĞ
Büyükşehir Belediye BaşkanV.

18.09.2014 Tarihli Meclis Kararları

Meclis kararları henüz yayınlanmamıştır...

 
Büyükşehir Belediye Meclisi’nin, 18.09.2014 Perşembe günü saat 15.00’da Çırpan Mahallesi, Güçlü Sokak, No:2, Kat:5 Osmangazi/Bursa adresinde (Eski İl Genel Meclisi Toplantı Salonu) yaptığı 2014/2019 seçim döneminin 5 inci, 1 inci dönemin 5 inci OLAĞAN toplantısının 1. birleşiminde alınan KARARLARIN ÖZETİDİR.

1-Okunan 17/07/2014 günlü OLAĞAN Meclis Toplantısının 1. Birleşimine ait Zaptın; Büyükşehir Belediye Meclisi’nin, 17.07.2014 tarih ve 732 sayılı Meclis Kararının; Değiştirilerek Uygun Bulunan Kararlar içinde 2. sırada yer alan “05.02.2014” tarihinin “02.05.2014”şeklinde düzeltilerek;
Büyükşehir Belediye Meclisi’nin, 17.07.2014 tarih ve 765 sayılı Meclis Kararının; Meclis Kararındaki; “33 parsel” kelimesinin “6 parsel” şeklinde düzeltilerek;
Büyükşehir Belediye Meclisi’nin, 17.07.2014 tarih ve 700 sayılı Meclis Kararının; Meclis Kararında; Hafriyat Toprağı, İnşaat/Yıkıntı Atıkları Taşıma İzin Belgesi “almış” kelimesinin, Hafriyat Toprağı, İnşaat/Yıkıntı Atıkları Taşıma İzin Belgesi “alacak” şeklinde düzeltilerek;
22/07/2014 günlü OLAĞAN Meclis Toplantısının 2. Birleşimine ait Zaptın oybirliği ile kabulüne,

2-Başkanlık Makamı’nın, Orhaneli Belediye Meclisi’nin “67.005,51-TL Ödenek Aktarılması” hakkındaki Meclis Kararı ile ilgili yazısının oybirliği ile kabulüne,
3-Başkanlık Makamı’nın, Bursa Su ve Kanalizasyon İdaresi Yönetim Kurulu’nun 03.09.2014 tarih ve 508 sayılı “İçme Suyu Kaynaklarının Ticari Amaçla Kiralanması ve Denetimine İlişkin Yönetmelik” hakkındaki Kararı ile ilgili yazısının Plan ve Bütçe – Çevre ve Sağlık Komisyonlarına müştereken havalesine,
4-Mali Hizmetler Dairesi Başkanlığı’nın, Bursa Büyükşehir Belediyesi’nin 2015-2019 Stratejik Planı ile ilgili yazısının Büyükşehir Belediye Meclisi’nin, 23.09.2014 günü saat 17.00’da yapılacak OLAĞAN Toplantısının 2. Birleşiminde görüşülmesine,
5-Mali Hizmetler Dairesi Başkanlığı’nın, maktu Vergi ve Harçlara ait Tarifelerin Gruplar itibari ile belirlenmesi ile ilgili yazısının oybirliği ile kabulüne,
6-Yazı İşleri ve Kararlar Dairesi Başkanlığı’nın, BURULAŞ Çalışanlarının 23-26 Eylül 2014 tarihleri arasında Almanya’nın Berlin Şehri’nde düzenlenecek “Demiryolu Fuarı”na katılım için yurtdışı görevlendirme ile ilgili yazısının oybirliği ile kabulüne,
7-Yazı İşleri ve Kararlar Dairesi Başkanlığı’nın, 25 Eylül -31 Ekim 2014 tarihleri arasında Bulgaristan’ın Kırcaali Şehri’nde birtakım proje çalışmalarında bulunmak üzere yurtdışı görevlendirme ile ilgili yazısının oybirliği ile kabulüne,
8-Yazı İşleri ve Kararlar Dairesi Başkanlığı’nın, Bursasporlu Profesyonel Futbolcular Dayanışma Derneği Heyeti’nin 10-31 Ekim 2014 tarihleri arasında Bulgaristan’da düzenlenecek “Beroe 1916 Veterani Futbol Kulübü ile Dostluk Maçı” için yurtdışı görevlendirme ile ilgili yazısının oybirliği ile kabulüne,
9-Kültür ve Turizm Dairesi Başkanlığı’nın, Kütüphaneler Şube Müdürlüğü’nde kullanılmak üzere 2 adet otobüs satın alınması ile ilgili yazısının oybirliği ile kabulüne,
10-Kültür ve Turizm Dairesi Başkanlığı’nın, Hüsnü Züber Yaşayan Müze Evi’nin, müze olarak hizmet verebilmesi ile ilgili yazısının oybirliği ile kabulüne,
11-Yol Yapım Bakım ve Onarım Dairesi Başkanlığı’nın, Yol Harcamalarına Katılma Payları ile ilgili yazısının Plan ve Bütçe Komisyonuna havalesine,
12-Yol Yapım Bakım ve Onarım Dairesi Başkanlığı’nın, 1 adet Asfalt Frezesi ve 1 adet Dozerin satın alınması ile ilgili yazısının oybirliği ile kabulüne,
13-Makine İkmal Bakım ve Onarım Dairesi Başkanlığı’nın, muhtelif marka araçların satın alınması ile ilgili yazısının oybirliği ile kabulüne,
14-Makine İkmal Bakım ve Onarım Dairesi Başkanlığı’nın, 16 DY 110 plakalı Fatih marka damperli kamyon aracın Orhaneli Belediye Başkanlığı’na bedelsiz devri ile ilgili yazısının oybirliği ile kabulüne,
15-Zabıta Dairesi Başkanlığı’nın, Bursa Büyükşehir Belediyesi Taksi-Dolmuş-Minibüs-Servis Araçları ve Özel Toplu Taşıma Araçları Yönetmeliği’nin 5-6-7-8-10-13-15-16. maddelerinde değişiklik yapılması ile ilgili yazısının Ulaşım Komisyonu’na havalesine,
16-Fen İşleri Dairesi Başkanlığı’nın, Fen İşleri Dairesi Başkanlığı’nın Görev, Yetki ve Sorumluluk Esaslarını Belirleyen Yönetmeliği’nde revizyon yapılması ile ilgili yazısının Hukuk Komisyonu’na havalesine,


17-Emlak ve İstimlak Dairesi Başkanlığı’nın, Bursa İli, Mustafakemalpaşa İlçesi, Güller Mahallesi, 137 parsel sayılı taşınmazın Orman sınırında kalan parseli ile ilgili yazısının Plan ve Bütçe Komisyonu’na havalesine,
18-Emlak ve İstimlak Dairesi Başkanlığı’nın, Bursa İli, Osmangazi İlçesi, Ovaakça Eğitim Mahallesi, 7826 ada, 1 parselin kamulaştırılmak üzere Belediyemiz X. Beş Yıllık Kamulaştırma İmar Programının 2011-2015 yılı dilimine ek olarak alınması ile ilgili yazısının Plan ve Bütçe Komisyonu’na havalesine,
19-Emlak ve İstimlak Dairesi Başkanlığı’nın, Bursa İli, Yıldırım İlçesi, Kurtoğlu Mahallesi, 116 ada, 6 parsel sayılı taşınmazın kamulaştırılmak üzere Belediyemiz X. Beş Yıllık Kamulaştırma İmar Programının 2011-2015 yılı dilimine ek olarak alınması ile ilgili yazısının Plan ve Bütçe Komisyonu’na havalesine,
20-Emlak ve İstimlak Dairesi Başkanlığı’nın, Belediyemiz adına 2 yıl ön tahsisi uygun görülen ve Mudanya Kentsel Tasarım ve Rekreasyon Projesi kapsamında tahsisi talep edilen Mudanya İlçesi, Güzelyalı Feribot İskelesi ile Mudanya Balıkçı Barınağı arası 1. kısımda kalan taşınmazların Belediyemiz tasarrufuna alınması ile ilgili yazısının Plan ve Bütçe Komisyonu’na havalesine,
21-Emlak ve İstimlak Dairesi Başkanlığı’nın, Bursa İli, Nilüfer İlçesi, Çalı Orman İşletme Şefliği Bölgesinde kalan ve Atatürk Ormanı C Tipi Mesire ve muhdesatı tesislerinin kiralanması ile ilgili yazısının oyçokluğu (CHP; Mustafa BOZBEY, Hayri TÜRKYILMAZ, Recep ÇOHAN, Gamze KAYABAŞ, Şerafettin ATALAY, Nilgün BERK, Pelin SEVGİ, Gizem ELMAS, Lütfü GÜNENÇ, Özgür AKSOY, Hasan ERTÜRK, Metin UYANIK, Akın POROY, Erdal AKTUĞ, Dündar KOYUTÜRK 15 red – 76 kabul) ile kabulüne,
22-Emlak ve İstimlak Dairesi Başkanlığı’nın, Bursa İli, Büyükorhan İlçesi, Orhan Mahallesi, 19 pafta, 2450 parsel sayılı ve 3170 m2 yüzölçümlü taşınmazın “İtfaiye Binası” yapılmak üzere Büyükşehir Belediyesi’ne devri ile ilgili yazısının oybirliği ile kabulüne,
23-Emlak ve İstimlak Dairesi Başkanlığı’nın, Bursa İli, Osmangazi İlçesi, İbrahimpaşa Mahallesi, 5675 ada, 10 parsel üzerinde bulunan taşınmazın satışı ile ilgili yazısının oybirliği ile kabulüne,
24-Emlak ve İstimlak Dairesi Başkanlığı’nın, Bursa İli, Nilüfer İlçesi, Hasanağa-İrfaniye Mahallelerini kapsayan İzmir Yolu Caddesi ile Hasanağa Mahallesi arasında İmar Planı’nda yolda kalan parsellerin kamulaştırılmak üzere Belediyemiz X. Beş Yıllık Kamulaştırma İmar Programının 2011-2015 yılı dilimine ek olarak alınması ile ilgili yazısının oybirliği ile kabulüne,
25-İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı’nın, Gemlik İlçesi, Kayhan Mahallesi, Kentsel Dönüşüm ve Gelişim Proje Alanı ile ilgili yazısının Plan ve Bütçe Komisyonu’na havalesine,
26-İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı’nın, 1/25000 ölçekli Nazım İmar Planı, 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı ve 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı plan değişiklik talepleri ile ilgili yazısının İmar ve Bayındırlık Komisyonu’na havalesine,
27-İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı’nı

18.09.2014 Tarihli Meclis