MECLİS TOPLANTILARI

22.07.2014 Tarihli Meclis Gündemi

    

22.07.2014 Tarihli Meclis Kararları

Meclis kararları henüz yayınlanmamıştır...

 
Büyükşehir Belediye Meclisi’nin, 22.07.2014 Perşembe günü saat 14.00’da Çırpan Mahallesi, Güçlü Sokak, No:2, Kat:5 Osmangazi/Bursa adresinde (Eski İl Genel Meclisi Toplantı Salonu) yaptığı 2014/2019 seçim döneminin 4 üncü 1 inci dönemin 4 üncü OLAĞAN toplantısının 2. birleşiminde alınan KARARLARIN ÖZETİDİR.

1-Plan ve Bütçe Komisyonu’nun, Bursa Büyükşehir Belediyesi 2014 Mali Yılı Gelir Tarifesi’nin 5. maddesinin, D fıkrası; Hafriyat Toprağı ve İnşaat/Yıkıntı Atıkları Depolama Sahası İzin Belgesi, Geri Kazanım Tesisi İzin Belgesi ve Hafriyat Toprağının Tekrar Kullanılması ve Geri Kazanılması Ücret Tarifesi’nin 1.1 bendine ilave yapılması ile ilgili raporunun oybirliği ile kabulüne,
2-İmar ve Bayındırlık Komisyonu’nun, Nilüfer İlçesi, Altınşehir Mahallesi, 1101 ada, 2 parsel ve 1102 ada, 2 parselin “Gençlik Merkezi” olarak ayrılmasına yönelik 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı değişikliği ve 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı değişikliği talebi ile ilgili raporunun oybirliği ile kabulüne,
3-İmar ve Bayındırlık Komisyonu’nun, Mudanya İlçesi, Aydınpınar Mahallesi, H21b14d3d pafta, 112 ada, 14 ve 13 sayılı parsellere ilişkin 1/5000 ölçekli Güzelyalı Nazım İmar Planı değişikliği ile ilgili raporunun oybirliği ile kabulüne,
4-İmar ve Bayındırlık Komisyonu’nun, Kestel Belediye Meclisi’nin, 02.06.2014 tarih ve 139 sayılı Meclis Kararı ile ilgili raporunun oybirliği ile kabulüne,
5-İmar ve Bayındırlık Komisyonu’nun, Gemlik İlçesi, Cihatlı Mevkii, muhtelif parsellerde “Mezarlık Alanı” belirlenmesine ilişkin 1/25000 ölçekli Gemlik Planlama Bölgesi Nazım İmar Planı değişikliği ve 1/5000 ölçekli Gemlik Nazım İmar Planı değişikliği ile ilgili raporunun oybirliği ile kabulüne,
6-İmar ve Bayındırlık Komisyonu’nun, Gemlik Belediyesi’ne ait 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı değişikliği ile ilgili raporunun oybirliği ile kabulüne,
7-İmar ve Bayındırlık Komisyonu’nun, Osmangazi Belediyesi’ne ait 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı değişikliği ile ilgili raporunun; Osmangazi Belediye Meclisi’nin, “Uygun Bulunan Kararlar içinde 1. sırada yer alan 10.07.2014 tarih ve 639 sayılı Meclis Kararının”; oyçokluğu (CHP; Gamze KAYABAŞ, Nihat BALKAN, Nilgün BERK, Pelin SEVGİ, Gizem ELMAS, Lütfü GÜNENÇ, Özgür AKSOY, Hasan ERTÜRK, Metin UYANIK, Erdal AKTUĞ, Engin TAŞDEMİR, Dündar KOYUTÜRK 12 red – MHP; İhsan BİLGİLİ, Kenan ÇAKIR, Mahmut GÖK, Hüsnü DOĞRUOĞLU, Adnan AKIN, Ayhan ÖNAL, Mesut BEDEL, Ercan ÖZEL, Sabri ZÜMRE, Avni ÇİMEN ERİN 10 red - 64 kabul) ile uygun olduğuna ve diğer kararların oybirliği ile kabulüne,
8-Gündeme alınarak görüşülmesi kabul edilen, Büyükşehir Belediye Meclis Üyesi Osman SARGIN’ın sözlü mazeretinin kabulü ile izinli sayılmasına,
9-Gündeme alınarak görüşülmesi kabul edilen, Büyükşehir Belediye Meclis Üyesi Recep ÇOHAN’ın sözlü mazeretinin kabulü ile izinli sayılmasına,
10-Gündeme alınarak görüşülmesi kabul edilen, Büyükşehir Belediye Meclis Üyesi Abdurrahman MANSUR’un sözlü mazeretinin kabulü ile izinli sayılmasına,
11-Gündeme alınarak görüşülmesi kabul edilen, Büyükşehir Belediye Meclis Üyesi İsmail KARAMAN’ın sözlü mazeretinin kabulü ile izinli sayılmasına,
12-Gündeme alınarak görüşülmesi kabul edilen, Büyükşehir Belediye Meclis Üyesi Selehattin KÜLCÜ’nün sözlü mazeretinin kabulü ile izinli sayılmasına,
13-Gündeme alınarak görüşülmesi kabul edilen, Büyükşehir Belediye Meclis Üyesi İsmail ÜLKER’in sözlü mazeretinin kabulü ile izinli sayılmasına,
14-Gündeme alınarak görüşülmesi kabul edilen, Büyükşehir Belediye Meclis Üyesi Akın POROY’un sözlü mazeretinin kabulü ile izinli sayılmasına,
15-Gündeme alınarak görüşülmesi kabul edilen, Büyükşehir Belediye Meclis Üyesi Turgay PEKER’in sözlü mazeretinin kabulü ile izinli sayılmasına oybirliği ile karar verildi.

 

Recep ALTEPE
Mak. Müh.
Büyükşehir Belediye Başkanı

22.07.2014 Tarihli Meclis