MECLİS TOPLANTILARI

19.06.2014 Tarihli Meclis Gündemi


GÜNDEM : Büyükşehir Belediye Meclisi’nin, 19 HAZİRAN 2014 Perşembe günü saat 15.00’da Çırpan Mahallesi, Güçlü Sokak, No:2, Kat:5 Osmangazi/Bursa adresinde (Eski İl Genel Meclisi Toplantı Salonu) yapacağı 2014/2019 seçim döneminin 3 üncü, 1 inci dönemin 3 üncü OLAĞAN toplantısının 1. birleşimine ait gündemdir.

 

G Ü N D E M :

1-GEÇEN TOPLANTI ZAPTI;

2-DAİRELERİN MECLİSE HAVALELİ TEKLİFLERİ;

1-Başkanlık Makamı’nın, Meclis Tatil Ayının belirlenmesi ile ilgili yazısı,
2-Yazı İşleri ve Kararlar Dairesi Başkanlığı’nın, Bursa Büyükşehir Belediyesi ile Rize Belediyesi arasında Kardeş Şehir olunması ile ilgili yazısı,
3-Yazı İşleri ve Kararlar Dairesi Başkanlığı’nın, Sosyal Belediyecilik kapsamında Belediyemizin, Tapu Kadastro Vakfı’na (TAKAV) ait misafirhanelerden hasta yakınları için 10 adet odanın kiralanması ile ilgili yazısı,
4-Yazı İşleri ve Kararlar Dairesi Başkanlığı’nın, Bursasporlu Profesyonel Futbolcular Dayanışma Derneği Heyeti’nin, 25-29 Haziran 2014 tarihleri arasında Bulgaristan’ın Eski Zara Bölgesi’nde 3.’sü yapılacak dostluk maçına ve Bursa Kılıç Kalkan Halk Oyunları Derneği Heyeti’nin, 06-14 Temmuz 2014 tarihleri arasında Macaristan’ın Szaged Şehri’nde yapılacak olan “Uluslararası Halk Oyunları Festivali”ne katılım için yurtdışı görevlendirme ile ilgili yazısı,
5-Yazı İşleri ve Kararlar Dairesi Başkanlığı’nın, Anadolu Barış Gençlik ve Spor Kulübü Heyeti’nin, 01-10 Temmuz 2014 tarihleri arasında Makedonya’nın Ohrid Şehri’nde “Uluslararası Folklore Festivali’ne, Anadolu’nun Renkleri Halk Oyunları Gençlik Spor Kulübü Heyeti’nin, 27 Temmuz 2014 – 09 Ağustos 2014 tarihleri arasında Polonya’da “Uluslararası Folklore Festivali”ne katılım için yurtdışı görevlendirme ile ilgili yazısı,
6-Yazı İşleri ve Kararlar Dairesi Başkanlığı’nın, Bursa Ağır Master Halk Oyunları ve Spor Kulübü Derneği Heyeti’nin, 22 Haziran 2014 – 05 Temmuz 2014 tarihleri arasında İspanya’nın Lıoret de Mar Şehri’nde, Bursa Kafdağı Halk Oyunları ve Spor Kulübü Derneği Heyeti’nin, 22 Haziran 2014 – 03 Temmuz 2014 tarihleri arasında İtalya’nın Roma Şehri’nde, Bursa Nazende Halk Oyunları ve Spor Kulübü Derneği Heyeti’nin, 26-29 Haziran 2014 tarihleri arasında Almanya’nın Berlin Forst (Lausitz) Spree Neisse Bölgesi’nde ve Bursa Koza Kültür Sanat Gençlik ve Spor Kulübü Derneği Heyeti’nin, 12-26 Temmuz 2014 tarihleri arasında Çek Cumhuriyeti’nin Prague Şehri’nde “Uluslararası Halk Dansları Festivalleri”ne katılım için yurtdışı görevlendirme ile ilgili yazısı,
7-İnsan Kaynakları ve Eğitim Dairesi Başkanlığı’nın, Yerel Gündem Şube Müdürlüğü’nün kurulması ile ilgili yazısı,
8-Mali Hizmetler Dairesi Başkanlığı’nın, Bursa Büyükşehir Belediyesi’nin teşkilat yapısındaki değişikliklerden dolayı Daire Başkanlıklarının ve Başkanlığa direkt bağlı birimlerin Görev, Yetki ve Sorumluluk Esaslarına İlişkin Yönetmelikler ile ilgili yazısı,

 


9-Mali Hizmetler Dairesi Başkanlığı’nın, Bursa Jeotermal Enerji İnşaat Turizm Madencilik Sanayi Ticaret A.Ş’de Belediyemizin sermaye artışı ile ilgili yazısı,
10-Mali Hizmetler Dairesi Başkanlığı’nın, İnegöl Belediyesi’ne 550.000–TL. yardım yapılması ile ilgili yazısı,
11-Mali Hizmetler Dairesi Başkanlığı’nın, Ödeneklerin kullanılması ve aktarma ile ilgili yazısı,
12-Destek Hizmetleri Dairesi Başkanlığı’nın, İl Özel İdarelerinin teslim alınan taşınırlarından olan 1 adet tek kırma tüfek ile 25 adet tabancanın Makine ve Kimya Endüstrisi Kurumu Hurda İşletmesi Müdürlüğü’ne bedelsiz devri ile ilgili yazısı,
13-Destek Hizmetleri Dairesi Başkanlığı’nın, 1 adet yandan camlı kapalı kasa kamyonet aracın satın alınması ile ilgili yazısı,
14-Çevre Koruma ve Kontrol Dairesi Başkanlığı’nın, İlçe Belediyeleri’nce toplanan atıkların Aktarma İstasyonu’ndan Kent Katı Atık Depolama Alanı’na taşınması maliyetlerinin ödemeleri ve bundan sonraki uygulamalarla ilgili Büyükşehir Belediye Başkanı’na yetki verilmesi ile ilgili yazısı,
15-Çevre Koruma ve Kontrol Dairesi Başkanlığı’nın, Büyükşehir Belediyesi sınırları içerisinde bulunan 1. Sınıf GSM’ler ile Akaryakıt LPG vb. İstasyonların Devredilmesinde Uygulanacak Usul ve Esaslarda revizyon yapılması ile ilgili yazısı,
16-Emlak ve İstimlak Dairesi Başkanlığı’nın, Odunluk-İnkaya-Uludağ Yolu çalışmaları kapsamında açılacak olan yol güzergahı üzerinde, Osmangazi İlçesi, Hüdavendigar Mahallesi, 2231, 2233, 2234 sayılı adaların İmar Planı’nda 20 mt’lik yola terklerinden sonra kalan ağaç, bina, duvar vs. enkazın kamulaştırılmak üzere Belediyemiz X. Beş Yıllık Kamulaştırma İmar Programının 2011-2015 yılı dilimine ek olarak alınması ile ilgili yazısı,
17-Emlak ve İstimlak Dairesi Başkanlığı’nın, Bursa İli, Osmangazi İlçesi, Küplüpınar Mahallesi, Hacı Zeynep Camii çevresinin açılması kapsamında 1/1000 ölçekli İmar Planında Dini Tesis Alanı’nda kalan, 2548 ada, 2-3-4-5-6-39 ve 40 parsel sayılı taşınmazlar ve üzerinde bulunan bina, bina eklentilerinin kamulaştırılmak üzere Belediyemiz X. Beş Yıllık Kamulaştırma İmar Programının 2011-2015 yılı dilimine ek olarak alınması ile ilgili yazısı,
18-Emlak ve İstimlak Dairesi Başkanlığı’nın, Bursa İli, Osmangazi İlçesi, Küplüpınar Mahallesi, Cavit Çağlar Camii çevresinin açılması kapsamında 1/1000 ölçekli İmar Planında Dini Tesis Alanı’nda kalan, 2576 ada, 1-3-4-5-6 ve 7 parsel sayılı taşınmazlar ve üzerinde bulunan bina, bina eklentilerinin kamulaştırılmak üzere Belediyemiz X. Beş Yıllık Kamulaştırma İmar Programının 2011-2015 yılı dilimine ek olarak alınması ile ilgili yazısı,
19-Emlak ve İstimlak Dairesi Başkanlığı’nın, Mülkiyeti Belediyemiz adına kayıtlı, Bursa İli, Yıldırım İlçesi, Duaçınarı Mahallesi, 1790 ada, 113,114 ve 115 parsel sayılı taşınmazların satışı ile ilgili yazısı,
20-Emlak ve İstimlak Dairesi Başkanlığı’nın, Belediyemizin de hissedar olduğu, Bursa İli, Yıldırım İlçesi, 152 Evler Mahallesi, 4463 ada, 44 parsel sayılı taşınmazın Bursa Teknik Üniversitesi Rektörlüğü’ne devri ile ilgili yazısı,
21-İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı’nın, 1/25000 ölçekli Nazım İmar Planı, 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı ve 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı plan değişiklik talepleri ile ilgili yazısı,
22-İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı’nın, Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü’nün, Bursa Büyükşehir Belediye Meclisi’nin, 03.12.2013 tarih ve 1297 sayılı kararı ile onaylanan, Gemlik İlçesi, Narlı, 1053 parselin “İbadet Yeri” 1055 ve 1056 parsellerin Park Alanı’na alınmasına ilişkin 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planının Kıyı Kanunun Uygulanmasına Dair Yönetmelik kapsamında tekrar değerlendirilmesine ilişkin 08.05.2014 tarih ve 5456 sayılı yazısı ile ilgili yazısı,
23-İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı’nın, Bursa ili, Orhangazi İlçesi, Gemiç ve Gürle Köyleri arasında kalan 1310 ve 1318 sayılı parselleri kapsayan alanda Nişasta Fabrikası kurulmasına olanak sağlayan 09.12.1997 gün, 97/T-89 sayılı Yüksek Planlama Kurulu kararı, 1/1000 ölçekli Mevzi İmar Planının onaylanması yolundaki 30.04.1998 gün ve 1998/418 sayılı İl İdare Kurulu kararı ile 17.06.1998 gün, 12/79 sayılı yapı ruhsatının iptali istemiyle açılmış dava dosyası ile ilgili Danıştay Altıncı Dairesi’nin, 2012/3247 Esas sayılı kararı ile ilgili yazısı,
24-İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı’nın, Osmangazi İlçesi, Emek Adnan Menderes Mahallesi, 519 ada, 8 parsele ilişkin Bursa Büyükşehir Belediye Meclisi’nin, 19.01.2006 tarih ve 36 sayılı kararıyla onaylanan, 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı değişikliğinin iptaline istemiyle açılan davada, Bursa 2. İdare Mahkemesi’nin, 30.12.2013 tarih ve 2013/768 E.-2013/1112 K. Sayılı kararıyla Bursa Büyükşehir Belediye Meclisi’nin, 19.01.2006 tarih ve 36 sayılı kararıyla onaylanan 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı değişikliğinin iptali ile ilgili yazısı,
2/5

 

25-İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı’nın, Bursa Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu Müdürlüğü’nün, 09.05.2014 tarih ve 3241 sayılı kararı ile düzeltilerek uygun bulunan; Bursa İli, Mudanya İlçesi, Myrleia Antik Kenti 1. ve 3. Derece Arkeolojik Sit Alanı ile ilgili 1/5000 ölçekli Koruma Amaçlı Nazım İmar Planı ile ilgili yazısı.

3-KOMİSYONLARDAN GELEN EVRAKLAR;

1-Plan ve Bütçe Komisyonu’nun, Osmangazi İlçesi, Elmasbahçeler Mahallesi, 2181 ada, 17 parsel sayılı taşınmazda özel mülkiyetteki hisselerin doğrudan temin yöntemiyle bedelini ödeyerek satın almak ve gerekli işlemleri yerine getirmek amacıyla Büyükşehir Belediye Başkanı’na yetki verilmesi ile ilgili raporu,
2-Plan ve Bütçe Komisyonu’nun, Yıldırım İlçesi, Anadolu Mahallesi, 4995 ada, 1-2-3 ve 4 parsel sayılı taşınmazların doğrudan temin yöntemiyle bedelini ödeyerek satın almak ve gerekli işlemleri yerine getirmek amacıyla Büyükşehir Belediye Başkanı’na yetki verilmesi ile ilgili raporu,
3-Plan ve Bütçe Komisyonu’nun, Osmangazi İlçesi, Başaran Mahallesi, 6330 ada, 16 parsel, 6331 ada, 21-22- ve 24 parsel sayılı taşınmazların satışı ile ilgili raporu,
4-Plan ve Bütçe Komisyonu’nun, Avrupa Konsey Bulvarı (Hürriyet Mezarlığı ile Soğanlı Botanik Parkı arası) Cephe Sağlıklaştırma Projesi ile ilgili raporu,
5-Ulaşım Komisyonu’nun, Bursa Büyükşehir Belediyesi Taksi-Dolmuş-Minibüs-Servis Araçları ve Özel Toplu Taşıma Araçları Yönetmeliği’nin 16. maddesi (ı) bendinde değişiklik yapılması ile ilgili raporu,
6-Ulaşım Komisyonu’nun, Yeni katılan İlçelerde (S) Servis Plakalı araçların nasıl çalışacakları konusunda Büyükşehir Belediyesi Taksi-Dolmuş-Minibüs-Servis Araçları ve Özel Toplu Taşıma Araçları Yönetmeliği’nde gerekli düzenlemenin yapılması ile ilgili raporu,
7-Ulaşım Komisyonu’nun, Nilüfer İzmir Yolu Orhaneli Kavşağında eksik olan U dönüşleri konusunda çalışma yapılması ile ilgili raporu,
8-İmar ve Bayındırlık Komisyonu’nun, Osmangazi Belediyesi’ne ait 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı değişiklikleri ile ilgili raporu,
9-İmar ve Bayındırlık Komisyonu’nun, Nilüfer Belediyesi’ne ait 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı değişiklikleri ile ilgili raporu,
10-İmar ve Bayındırlık Komisyonu’nun, Yıldırım Belediyesi’ne ait 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı değişiklikleri ile ilgili raporu,
11-İmar ve Bayındırlık Komisyonu’nun, Mudanya Belediyesi’ne ait 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı değişiklikleri ile ilgili raporu,
12-İmar ve Bayındırlık Komisyonu’nun, Kestel Belediyesi’ne ait 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı değişiklikleri ile ilgili raporu,
13-İmar ve Bayındırlık Komisyonu’nun, Gemlik Belediyesi’ne ait 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı değişiklikleri ile ilgili raporu,
14-İmar ve Bayındırlık Komisyonu’nun, Gürsu Belediyesi’ne ait 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı değişiklikleri ile ilgili raporu,
15-İmar ve Bayındırlık Komisyonu’nun, İnegöl Belediyesi’ne ait 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı değişiklikleri ile ilgili raporu,
16-İmar ve Bayındırlık Komisyonu’nun, Karacabey Belediyesi’ne ait 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı değişiklikleri ile ilgili raporu,
17-İmar ve Bayındırlık Komisyonu’nun, Keles Belediyesi’ne ait 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı değişiklikleri ile ilgili raporu,
18-İmar ve Bayındırlık Komisyonu’nun, Bursa Büyükşehir Belediyesi Meclisi’nin, 23.01.2014 tarih ve 57 sayılı Kararıyla onaylanan Bursa İli, Osmangazi İlçesi, Ovaakça Merkez Mahallesi, 7817 ada, 2 parsel, Ovaakça Çeşmebaşı Mahallesi, 7096 ada, 82 ve 88 parsellere ilişkin 1/5000 ölçekli Ovaakça Nazım İmar Planı değişikliğinin yeniden değerlendirilmesi talebi ile ilgili raporu,
19-İmar ve Bayındırlık Komisyonu’nun, Bursa İli, Osmangazi İlçesi, Demirtaş Mahallesi, 2368 parsele ilişkin Başbakanlık Özelleştirme İdaresi tarafından onaylanan 1/25000 ölçekli Nazım İmar Planı, 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı değişiklikleri ve 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı’na Danıştay 6. Dairesi’nin, 18.11.2013 tarihli Yürütmeyi Durdurma Kararı ile ilgili raporu,

3/5

 

 

20-İmar ve Bayındırlık Komisyonu’nun, Bursa Büyükşehir Belediye Meclisi’nin, 19.03.2014 tarih ve 298 sayılı Kararı ile onaylanan, Osmangazi İlçesi, Alaşarköy Mahallesi, 4497 ada, 12 parsel ile Armutköy Mahallesi, 4367 ada, 135 parselin "Büyük Alan Kullanımı Gerektiren Kamu Kuruluş Alanları"na alınmasına ilişkin 1/25000 ölçekli Merkez Planlama Bölgesi Nazım İmar Planı değişikliği ve 1/5000 ölçekli Osmangazi Belediyesi Nazım İmar Planı değişikliğine yapılan askı itirazı ile ilgili raporu,
21-İmar ve Bayındırlık Komisyonu’nun, Bursa Kültür Varlıklarını Koruma Kurulu’nun, 17.04.2014 tarih ve 3141 sayılı Kararı doğrultusunda Bursa İli, Osmangazi İlçesi, Alipaşa Mahallesi, 5454 ada, 15-43-44-45 parsellerin “Özel Sosyal ve Kültürel Tesis Alanı” olarak tanımlanmasına ilişkin 1/5000 ölçekli Osmangazi Nazım İmar Planı, 1/1000 ve 1/500 ölçekli Muradiye Koruma Amaçlı İmar Planı değişikliği ile ilgili raporu,
22-İmar ve Bayındırlık Komisyonu’nun, Gemlik İlçesi, Gençali Mahallesi, 473 parselde Artıma Tesisi Alanı planlanmasına ilişkin 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı ile ilgili raporu,
23-İmar ve Bayındırlık Komisyonu’nun, Bursa Büyükşehir Belediye Meclisi’nin, 19.03.2014 tarih ve 285 sayılı Kararı ile onaylanan, Gemlik İlçesi, Hamidiye Mahallesi, 554 ada, 240, 219 parsellerin İbadet Yeri Alanı (Camii), 554 ada, 238 parselin Belediye Hizmet Alanı’na alınmasına ilişkin 1/5000 ölçekli Gemlik Nazım İmar Planı değişikliğine ilişkin askı itirazı ile ilgili raporu,
24-İmar ve Bayındırlık Komisyonu’nun, Bursa Büyükşehir Belediye Meclisi’nin, 19.03.2014 tarih ve 278 sayılı Kararı ile onaylanan Nilüfer İlçesi, Balat Mahallesi, 4127 ada, 1 parsele ilişkin 1/5000 ölçekli Nilüfer Nazım İmar Planı değişikliğine yapılan askı itirazı ile ilgili raporu,
25-İmar ve Bayındırlık Komisyonu’nun, Nilüfer İlçesi, İhsaniye Mahallesi, 2216 ada, 12 parselin Özel Sağlık Tesis Alanı’na alınmasına ilişkin 1/5000 ölçekli Nilüfer Nazım İmar Planı değişikliği ile ilgili raporu,
26-İmar ve Bayındırlık Komisyonu’nun, Büyükşehir Belediye Meclisi’nin, 19.03.2014 gün ve 279 sayılı Kararı ile onaylanan, Nilüfer İlçesi, Özlüce Mahallesi, 4430 ada 1 parsel, 4432 ada, 1 parsel ve 4434 ada, 2 parsele ilişkin 1/5000 ölçekli Nilüfer Nazım İmar Plan değişikliğine ilişkin askı itirazı ile ilgili raporu,
27-İmar ve Bayındırlık Komisyonu’nun, Gemlik İlçesi, Bursa-Gemlik Yolu Kurşunlu Girişi kavşak düzenlemesine ilişkin 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı değişikliği ile ilgili raporu,
28-İmar ve Bayındırlık Komisyonu’nun, Karayolları Genel Müdürlüğü 14. Bölge Müdürlüğü’nün talebi doğrultusunda Gemlik İlçesi, Kurşunlu Köyü sınırlarında (Bursa-Gemlik) Ayrımı İl Yolu Güzergahı düzenlemelerine ilişkin 1/25000 ve 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı değişikliği ile ilgili raporu,
29-İmar ve Bayındırlık Komisyonu’nun, Mustafakemalpaşa İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü’nün talebi doğrultusunda; Mustafakemalpaşa İlçesi, Orta Mahallesi, 199 ada, 96 parselin “İlköğretim Alanı”na alınmasına ilişkin Mustafakemalpaşa 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı değişikliği ile ilgili raporu,
30-İmar ve Bayındırlık Komisyonu’nun, İnegöl İlçesi, Çeltikçi Mahallesi, 147 ada, 47 parselin Besihane Alanı’na alınmasına ilişkin 1/5000 ölçekli İnegöl Revizyon ve İlave Nazım İmar Planı değişikliği ile ilgili raporu,
31-İmar ve Bayındırlık Komisyonu’nun, Nilüfer İlçesi, Kayapa Mahallesi, 6362 ada, 86 parselin “Ağaçlandırılacak Alan”dan “Asfalt Plenti Tesisi”ne alınmasına ilişkin 1/25000 ve 1/5000 ölçekli Nazım İmar Plan değişikliği ile ilgili raporu,
32-İmar ve Bayındırlık Komisyonu’nun, Nilüfer İlçesi, Özlüce Mahallesi, 4490 ada, 1 parselin “Sağlık Tesis Alanı”ndan “Özel Sağlık Tesis Alanı”na alınmasına ilişkin 1/5000 ölçekli Nazım İmar Plan değişikliği ile ilgili raporu,
33-İmar ve Bayındırlık Komisyonu’nun, Keles İlçesi, Sofular Mahallesi, 43 ada, 17 parselin Eğitim Tesisleri Alanı’na alınmasına ilişkin 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı değişikliği ile ilgili raporu,
34-İmar ve Bayındırlık Komisyonu’nun, Çevre Koruma ve Kontrol Dairesi Başkanlığı’nın talebi doğrultusunda, Yıldırım İlçesi, Cumalıkızık Mahallesi, 2822 ada, 133 parselin 10.000 m2’lik kısmının Teknik Altyapı Alanı’na (Katı Atık Aktarma İstasyonu) alınmasına ilişkin 1/25000, 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı değişiklikleri ve 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı değişikliği ile ilgili raporu,
35-İmar ve Bayındırlık Komisyonu’nun, Etüd ve Projeler Dairesi Başkanlığı’nın talebi doğrultusunda, Yıldırım İlçesi, Kazımkarabekir Mahallesi, 3131 ada, 1 parselin Spor Tesisi Alanı’na alınmasına ilişkin 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı değişikliği ve 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı değişikliği ile ilgili raporu,
36-İmar ve Bayındırlık Komisyonu’nun, Sosyal Hizmetler Dairesi Başkanlığı’nın talebi doğrultusunda, Yıldırım İlçesi, Hamamlıkızık Mahallesi, 2 parselin B.H.A. (Taziye Evi) alınmasına ilişkin 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı değişikliği ile ilgili raporu,
4/5

 


37-İmar ve Bayındırlık Komisyonu’nun, Bursa Büyükşehir Belediye Meclisi’nin, 20.02.2014 gün ve 183 sayılı Kararı ile onaylanan Osmangazi İlçesi, Panayır Mahallesi, 2311 ada, 11-12-269-270-280-281-293-294-295-296 parseller, 5947 ada, 1-2 parsellere ilişkin 1/1000 ölçekli Yalova Yolu I. Bölge Uygulama İmar Planı ve 1/1000 ölçekli Panayır Mahallesi, Uygulama İmar Planı değişikliklerine TMMOB Şehir Plancıları Odası Bursa Şubesi’nin askı itirazı ile ilgili raporu,
38-İmar ve Bayındırlık Komisyonu’nun, Bursa Büyükşehir Belediye Meclisi’nin, 23.01.2014 gün ve 55 sayılı Kararı ile onaylanan Osmangazi İlçesi, Alemdar Mahallesi, 2934 ada, 1-4 parsellere ilişkin 1/5000 ölçekli Osmangazi Belediyesi Nazım İmar Planı değişikliğine TMMOB Şehir Plancıları Odası Bursa Şubesi’nin askı itirazı ile ilgili raporu,
39-İmar ve Bayındırlık Komisyonu’nun, 1/1000 ölçekli Havaalanı Kuzeyi Yunuseli Yerleşim Bölgesi Uygulama İmar Planı ve 1/1000 ölçekli Bağlarbaşı Kuzeyi Uygulama İmar Planı değişikliklerinin iptali hakkındaki Bursa 1. İdare Mahkemesi’nin, 24.04.2014 tarih, 2012/1275 Esas No ve 2014/205 numaralı kararı hakkında bilgilendirme ile ilgili raporu,
40-İmar ve Bayındırlık Komisyonu’nun, Büyükşehir Belediye Meclisi´nin, 17.07.2008 tarih ve 487 sayılı Kararıyla onaylanan Osmangazi İlçesi, Veysel Karani Mahallesi, 8193 ada, 16 parselin 1/5000 ölçekli Osmangazi Nazım İmar Planı’nda “Rekreasyon Alanı”ndan çıkarılmasına ilişkin açılan İptal Davasında Bursa 3. İdare Mahkemesi’nin, 10.10.2013 tarihli ilamı ile ilgili raporu,
41-İmar ve Bayındırlık Komisyonu’nun, Bursa Büyükşehir Belediye Meclisi’nin, 19.12.2013 gün ve 1356 sayılı Kararı ile onaylanan Osmangazi İlçesi, Yunuseli Mahallesi, 7518-7519-7520-7521 adalara ilişkin 1/5000 ölçekli Osmangazi Belediyesi Nazım İmar Planı değişikliğine TMMOB Şehir Plancıları Odası Bursa Şubesi’nin askı itirazı ile ilgili raporu,
42-İmar ve Bayındırlık Komisyonu’nun, Emlak ve İstimlak Dairesi Başkanlığı’nın talebi doğrultusunda Osmangazi İlçesi, Adalet Mahallesi, 572 ada, 9-10-11-12 parseller, 573 ada, 11 parsel ve 580 ada, 19 parsellerde yolun güzergahının değiştirilmesine ilişkin 1/1000 ölçekli Hürriyet-Adalet-İstiklal-Soğukkuyu-Karaman Mahalleleri Uygulama İmar Planı değişikliği ile ilgili raporu,
43-İmar ve Bayındırlık Komisyonu’nun, Osmangazi İlçesi, Yunuseli Mahallesi, 5036-5067-5038-5039-5040-5041-5108-5109 adalarda "350 kişi/ha Yoğunluklu Öneri Konut Alanı, Parklar ve Dinlenme Alanı, Spor Tesis Alanı ve Belediye Hizmet Alanı”na alınmasına ilişkin 1/5000 ölçekli Osmangazi Nazım İmar Planı değişikliği ile ilgili raporu,
44-İmar ve Bayındırlık Komisyonu’nun, Kestel İlçesi, Kale Mahallesi, 149 ada, 9 parselin bir kısmının İlave Ticaret Alanı olarak tanımlanmasına ilişkin 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Plan değişikliği talebi ile ilgili raporu,
45-İmar ve Bayındırlık Komisyonu’nun, Kestel İlçesi, Çataltepe Mevkii, 114 ada, 53-54 nolu parsellerin bir kısmının Arıtma Tesisi Alanı’na alınmasına ilişkin 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı değişikliği ile ilgili raporu,

 


Atilla ÖDÜNÇ
Büyükşehir Belediye Başkan V.

 

 

5/5

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


4/4

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2/2

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1/2

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5/5

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

19.06.2014 Tarihli Meclis Kararları

Meclis kararları henüz yayınlanmamıştır...

Büyükşehir Belediye Meclisi’nin, 19.06.2014 Perşembe günü saat 15.00’da Çırpan Mahallesi, Güçlü Sokak, No:2, Kat:5 Osmangazi/Bursa adresinde (Eski İl Genel Meclisi Toplantı Salonu) yaptığı 2014/2019 seçim döneminin 3 üncü 1 inci dönemin 3 üncü OLAĞAN toplantısının 1. birleşiminde alınan KARARLARIN ÖZETİDİR.

1-Okunan Geçen Toplantı Zaptının oybirliği ile kabulüne,
2-Başkanlık Makamı’nın, Meclis Tatil Ayının belirlenmesi ile ilgili yazısının “Meclis Tatil Ayının Ağustos Ayı olması” şeklinde ilavesiyle oybirliği ile kabulüne,
3-Yazı İşleri ve Kararlar Dairesi Başkanlığı’nın, Bursa Büyükşehir Belediyesi ile Rize Belediyesi arasında Kardeş Şehir olunması ile ilgili yazısının oybirliği ile kabulüne,
4-Yazı İşleri ve Kararlar Dairesi Başkanlığı’nın, Sosyal Belediyecilik kapsamında Belediyemizin, Tapu Kadastro Vakfı’na (TAKAV) ait misafirhanelerden hasta yakınları için 10 adet odanın kiralanması ile ilgili yazısının oybirliği ile kabulüne,
5-Yazı İşleri ve Kararlar Dairesi Başkanlığı’nın, Bursasporlu Profesyonel Futbolcular Dayanışma Derneği Heyeti’nin, 25-29 Haziran 2014 tarihleri arasında Bulgaristan’ın Eski Zara Bölgesi’nde 3.’sü yapılacak dostluk maçına ve Bursa Kılıç Kalkan Halk Oyunları Derneği Heyeti’nin, 06-14 Temmuz 2014 tarihleri arasında Macaristan’ın Szaged Şehri’nde yapılacak olan “Uluslararası Halk Oyunları Festivali”ne katılım için yurtdışı görevlendirme ile ilgili yazısının oybirliği ile kabulüne,
6-Yazı İşleri ve Kararlar Dairesi Başkanlığı’nın, Anadolu Barış Gençlik ve Spor Kulübü Heyeti’nin, 01-10 Temmuz 2014 tarihleri arasında Makedonya’nın Ohrid Şehri’nde “Uluslararası Folklore Festivali’ne, Anadolu’nun Renkleri Halk Oyunları Gençlik Spor Kulübü Heyeti’nin, 27 Temmuz 2014 – 09 Ağustos 2014 tarihleri arasında Polonya’da “Uluslararası Folklore Festivali”ne katılım için yurtdışı görevlendirme ile ilgili yazısının oybirliği ile kabulüne,
7-Yazı İşleri ve Kararlar Dairesi Başkanlığı’nın, Bursa Ağır Master Halk Oyunları ve Spor Kulübü Derneği Heyeti’nin, 22 Haziran 2014 – 05 Temmuz 2014 tarihleri arasında İspanya’nın Lıoret de Mar Şehri’nde, Bursa Kafdağı Halk Oyunları ve Spor Kulübü Derneği Heyeti’nin, 22 Haziran 2014 – 03 Temmuz 2014 tarihleri arasında İtalya’nın Roma Şehri’nde, Bursa Nazende Halk Oyunları ve Spor Kulübü Derneği Heyeti’nin, 26-29 Haziran 2014 tarihleri arasında Almanya’nın Berlin Forst (Lausitz) Spree Neisse Bölgesi’nde ve Bursa Koza Kültür Sanat Gençlik ve Spor Kulübü Derneği Heyeti’nin, 12-26 Temmuz 2014 tarihleri arasında Çek Cumhuriyeti’nin Prague Şehri’nde “Uluslararası Halk Dansları Festivalleri”ne katılım için yurtdışı görevlendirme ile ilgili yazısının oybirliği ile kabulüne,
8-İnsan Kaynakları ve Eğitim Dairesi Başkanlığı’nın, Yerel Gündem Şube Müdürlüğü’nün kurulması ile ilgili yazısının oybirliği ile kabulüne,
9-Mali Hizmetler Dairesi Başkanlığı’nın, Bursa Büyükşehir Belediyesi’nin teşkilat yapısındaki değişikliklerden dolayı Daire Başkanlıklarının ve Başkanlığa direkt bağlı birimlerin Görev, Yetki ve Sorumluluk Esaslarına İlişkin Yönetmelikler ile ilgili yazısının Hukuk Komisyonu’na havalesine,
10-Mali Hizmetler Dairesi Başkanlığı’nın, Bursa Jeotermal Enerji İnşaat Turizm Madencilik Sanayi Ticaret A.Ş’de Belediyemizin sermaye artışı ile ilgili yazısının oyçokluğu (CHP; Hayri TÜRKYILMAZ, Recep ÇOHAN, Gamze KAYABAŞ, Nihat BALKAN, Şerafeddin ATALAY, Nilgün BERK, Turgay ERDEM, Pelin SEVGİ, Gizem ELMAS, Lütfü GÜNENÇ, Özgür AKSOY, Metin UYANIK, Akın POROY, Erdal AKTUĞ, Engin TAŞDEMİR, Dündar KOYUTÜRK 16 red - 72 kabul) ile kabulüne,
11-Mali Hizmetler Dairesi Başkanlığı’nın, İnegöl Belediyesi’ne 550.000–TL. yardım yapılması ile ilgili yazısının oybirliği ile kabulüne,
12-Mali Hizmetler Dairesi Başkanlığı’nın, Ödeneklerin kullanılması ve aktarma ile ilgili yazısının oybirliği ile kabulüne,
13-Destek Hizmetleri Dairesi Başkanlığı’nın, İl Özel İdarelerinin teslim alınan taşınırlarından olan 1 adet tek kırma tüfek ile 25 adet tabancanın Makine ve Kimya Endüstrisi Kurumu Hurda İşletmesi Müdürlüğü’ne bedelsiz devri ile ilgili yazısının oybirliği ile kabulüne,
1/14

14-Destek Hizmetleri Dairesi Başkanlığı’nın, 1 adet yandan camlı kapalı kasa kamyonet aracın satın alınması ile ilgili yazısının oybirliği ile kabulüne,
15-Çevre Koruma ve Kontrol Dairesi Başkanlığı’nın, İlçe Belediyeleri’nce toplanan atıkların Aktarma İstasyonu’ndan Kent Katı Atık Depolama Alanı’na taşınması maliyetlerinin ödemeleri ve bundan sonraki uygulamalarla ilgili Büyükşehir Belediye Başkanı’na yetki verilmesi ile ilgili yazısının Çevre ve Sağlık – Plan ve Bütçe Komisyonlarına müştereken havalesine,
16-Çevre Koruma ve Kontrol Dairesi Başkanlığı’nın, Büyükşehir Belediyesi sınırları içerisinde bulunan 1. Sınıf GSM’ler ile Akaryakıt LPG vb. İstasyonların Devredilmesinde Uygulanacak Usul ve Esaslarda revizyon yapılması ile ilgili yazısının oybirliği ile kabulüne,
17-Emlak ve İstimlak Dairesi Başkanlığı’nın, Odunluk-İnkaya-Uludağ Yolu çalışmaları kapsamında açılacak olan yol güzergahı üzerinde, Osmangazi İlçesi, Hüdavendigar Mahallesi, 2231, 2233, 2234 sayılı adaların İmar Planı’nda 20 mt’lik yola terklerinden sonra kalan ağaç, bina, duvar vs. enkazın kamulaştırılmak üzere Belediyemiz X. Beş Yıllık Kamulaştırma İmar Programının 2011-2015 yılı dilimine ek olarak alınması ile ilgili yazısının Plan ve Bütçe Komisyonu’na havalesine,
18-Emlak ve İstimlak Dairesi Başkanlığı’nın, Bursa İli, Osmangazi İlçesi, Küplüpınar Mahallesi, Hacı Zeynep Camii çevresinin açılması kapsamında 1/1000 ölçekli İmar Planında Dini Tesis Alanı’nda kalan, 2548 ada, 2-3-4-5-6-39 ve 40 parsel sayılı taşınmazlar ve üzerinde bulunan bina, bina eklentilerinin kamulaştırılmak üzere Belediyemiz X. Beş Yıllık Kamulaştırma İmar Programının 2011-2015 yılı dilimine ek olarak alınması ile ilgili yazısının Plan ve Bütçe Komisyonu’na havalesine,
19-Emlak ve İstimlak Dairesi Başkanlığı’nın, Bursa İli, Osmangazi İlçesi, Küplüpınar Mahallesi, Cavit Çağlar Camii çevresinin açılması kapsamında 1/1000 ölçekli İmar Planında Dini Tesis Alanı’nda kalan, 2576 ada, 1-3-4-5-6 ve 7 parsel sayılı taşınmazlar ve üzerinde bulunan bina, bina eklentilerinin kamulaştırılmak üzere Belediyemiz X. Beş Yıllık Kamulaştırma İmar Programının 2011-2015 yılı dilimine ek olarak alınması ile ilgili yazısının Plan ve Bütçe Komisyonu’na havalesine,
20-Emlak ve İstimlak Dairesi Başkanlığı’nın, Mülkiyeti Belediyemiz adına kayıtlı, Bursa İli, Yıldırım İlçesi, Duaçınarı Mahallesi, 1790 ada, 113,114 ve 115 parsel sayılı taşınmazların satışı ile ilgili yazısının Plan ve Bütçe Komisyonu’na havalesine,
21-Emlak ve İstimlak Dairesi Başkanlığı’nın, Belediyemizin de hissedar olduğu, Bursa İli, Yıldırım İlçesi, 152 Evler Mahallesi, 4463 ada, 44 parsel sayılı taşınmazın Bursa Teknik Üniversitesi Rektörlüğü’ne devri ile ilgili yazısının Plan ve Bütçe Komisyonu’na havalesine,
22-İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı’nın, 1/25000 ölçekli Nazım İmar Planı, 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı ve 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı plan değişiklik talepleri ile ilgili yazısının İmar ve Bayındırlık Komisyonu’na havalesine,
23-İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı’nın, Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü’nün, Bursa Büyükşehir Belediye Meclisi’nin, 03.12.2013 tarih ve 1297 sayılı kararı ile onaylanan, Gemlik İlçesi, Narlı, 1053 parselin “İbadet Yeri” 1055 ve 1056 parsellerin Park Alanı’na alınmasına ilişkin 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planının Kıyı Kanunun Uygulanmasına Dair Yönetmelik kapsamında tekrar değerlendirilmesine ilişkin 08.05.2014 tarih ve 5456 sayılı yazısı ile ilgili yazısının İmar ve Bayındırlık Komisyonu’na havalesine,
24-İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı’nın, Bursa ili, Orhangazi İlçesi, Gemiç ve Gürle Köyleri arasında kalan 1310 ve 1318 sayılı parselleri kapsayan alanda Nişasta Fabrikası kurulmasına olanak sağlayan 09.12.1997 gün, 97/T-89 sayılı Yüksek Planlama Kurulu kararı, 1/1000 ölçekli Mevzi İmar Planının onaylanması yolundaki 30.04.1998 gün ve 1998/418 sayılı İl İdare Kurulu kararı ile 17.06.1998 gün, 12/79 sayılı yapı ruhsatının iptali istemiyle açılmış dava dosyası ile ilgili Danıştay Altıncı Dairesi’nin, 2012/3247 Esas sayılı kararı ile ilgili yazısının İmar ve Bayındırlık Komisyonu’na havalesine,
25-İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı’nın, Osmangazi İlçesi, Emek Adnan Menderes Mahallesi, 519 ada, 8 parsele ilişkin Bursa Büyükşehir Belediye Meclisi’nin, 19.01.2006 tarih ve 36 sayılı kararıyla onaylanan, 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı değişikliğinin iptaline istemiyle açılan davada, Bursa 2. İdare Mahkemesi’nin, 30.12.2013 tarih ve 2013/768 E.-2013/1112 K. Sayılı
2/14


kararıyla Bursa Büyükşehir Belediye Meclisi’nin, 19.01.2006 tarih ve 36 sayılı kararıyla onaylanan 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı değişikliğinin iptali ile ilgili yazısının İmar ve Bayındırlık Komisyonu’na havalesine,
26-İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı’nın, Bursa Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu Müdürlüğü’nün, 09.05.2014 tarih ve 3241 sayılı kararı ile düzeltilerek uygun bulunan; Bursa İli, Mudanya İlçesi, Myrleia Antik Kenti 1. ve 3. Derece Arkeolojik Sit Alanı ile ilgili 1/5000 ölçekli Koruma Amaçlı Nazım İmar Planı ile ilgili yazısının İmar ve Bayındırlık Komisyonu’na havalesine,
27-Plan ve Bütçe Komisyonu’nun, Osmangazi İlçesi, Elmasbahçeler Mahallesi, 2181 ada, 17 parsel sayılı taşınmazda özel mülkiyetteki hisselerin doğrudan temin yöntemiyle bedelini ödeyerek satın almak ve gerekli işlemleri yerine getirmek amacıyla Büyükşehir Belediye Başkanı’na yetki verilmesi ile ilgili raporunun oybirliği ile kabulüne,

28-Plan ve Bütçe Komisyonu’nun, Yıldırım İlçesi, Anadolu Mahallesi, 4995 ada, 1-2-3 ve 4 parsel sayılı taşınmazların doğrudan temin yöntemiyle bedelini ödeyerek satın almak ve gerekli işlemleri yerine getirmek amacıyla Büyükşehir Belediye Başkanı’na yetki verilmesi ile ilgili raporunun oybirliği ile kabulüne,
29-Plan ve Bütçe Komisyonu’nun, Osmangazi İlçesi, Başaran Mahallesi, 6330 ada, 16 parsel, 6331 ada, 21-22- ve 24 parsel sayılı taşınmazların satışı ile ilgili raporunun oybirliği ile kabulüne,
30-Plan ve Bütçe Komisyonu’nun, Avrupa Konsey Bulvarı (Hürriyet Mezarlığı ile Soğanlı Botanik Parkı arası) Cephe Sağlıklaştırma Projesi ile ilgili raporunun oyçokluğu (CHP; Hayri TÜRKYILMAZ, Recep ÇOHAN, Gamze KAYABAŞ, Nihat BALKAN, Şerafeddin ATALAY, Nilgün BERK, Turgay ERDEM, Pelin SEVGİ, Gizem ELMAS, Lütfü GÜNENÇ, Özgür AKSOY, Metin UYANIK, Akın POROY, Erdal AKTUĞ, Engin TAŞDEMİR, Dündar KOYUTÜRK 16 red - 72 kabul) ile kabulüne,
31-Ulaşım Komisyonu’nun, Bursa Büyükşehir Belediyesi Taksi-Dolmuş-Minibüs-Servis Araçları ve Özel Toplu Taşıma Araçları Yönetmeliği’nin 16. maddesi (ı) bendinde değişiklik yapılması ile ilgili raporunun oybirliği ile kabulüne,
32-Ulaşım Komisyonu’nun, Yeni katılan İlçelerde (S) Servis Plakalı araçların nasıl çalışacakları konusunda Büyükşehir Belediyesi Taksi-Dolmuş-Minibüs-Servis Araçları ve Özel Toplu Taşıma Araçları Yönetmeliği’nde gerekli düzenlemenin yapılması ile ilgili raporunun oyçokluğu (CHP; Hayri TÜRKYILMAZ, Recep ÇOHAN, Gamze KAYABAŞ, Nihat BALKAN, Şerafeddin ATALAY, Nilgün BERK, Turgay ERDEM, Pelin SEVGİ, Gizem ELMAS, Lütfü GÜNENÇ, Özgür AKSOY, Metin UYANIK, Akın POROY, Erdal AKTUĞ, Engin TAŞDEMİR, Dündar KOYUTÜRK 16 red - 72 kabul) ile kabulüne,
33-Ulaşım Komisyonu’nun, Nilüfer İzmir Yolu Orhaneli Kavşağında eksik olan U dönüşleri konusunda çalışma yapılması ile ilgili raporunun oyçokluğu (CHP; Hayri TÜRKYILMAZ, Recep ÇOHAN, Gamze KAYABAŞ, Nihat BALKAN, Şerafeddin ATALAY, Nilgün BERK, Turgay ERDEM, Pelin SEVGİ, Gizem ELMAS, Lütfü GÜNENÇ, Özgür AKSOY, Metin UYANIK, Akın POROY, Erdal AKTUĞ, Engin TAŞDEMİR, Dündar KOYUTÜRK 16 red - 72 kabul) ile kabulüne,

34-İmar ve Bayındırlık Komisyonu’nun, Osmangazi Belediyesi’ne ait 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı değişiklikleri ile ilgili raporunun; Osmangazi Belediye Meclisi’nin, “Uygun Bulunan Kararlar içinde 6. sırada yer alan 07.05.2014 tarih ve 338 sayılı Meclis Kararının”; oyçokluğu (CHP; Hayri TÜRKYILMAZ, Recep ÇOHAN, Gamze KAYABAŞ, Nihat BALKAN, Şerafeddin ATALAY, Nilgün BERK, Turgay ERDEM, Pelin SEVGİ, Gizem ELMAS, Lütfü GÜNENÇ, Özgür AKSOY, Metin UYANIK, Akın POROY, Erdal AKTUĞ, Engin TAŞDEMİR, Dündar KOYUTÜRK 16 red - 72 kabul) ile uygun olduğuna,
Osmangazi Belediye Meclisi’nin, “Uygun Bulunan Kararlar içinde 9. sırada yer alan 07.05.2014 tarih ve 341 sayılı Meclis Kararının”; oyçokluğu (CHP; Hayri TÜRKYILMAZ, Recep ÇOHAN, Gamze KAYABAŞ, Nihat BALKAN, Şerafeddin ATALAY, Nilgün BERK, Turgay
3/14

 

ERDEM, Pelin SEVGİ, Gizem ELMAS, Lütfü GÜNENÇ, Özgür AKSOY, Metin UYANIK, Akın POROY, Erdal AKTUĞ, Engin TAŞDEMİR, Dündar KOYUTÜRK 16 red – MHP; İhsan BİLGİLİ, İsmail KARAMAN, Kenan ÇAKIR, Mahmut GÖK, Hüsnü DOĞRUOĞLU, Adnan AKIN, Ayhan ÖNAL, Mesut BEDEL, Ercan ÖZEL, Sabri ZÜMRE 10 red – 62 kabul) ile uygun olduğuna,
Osmangazi Belediye Meclisi’nin, “Uygun Bulunan Kararlar içinde 12. sırada yer alan 07.05.2014 tarih ve 344 sayılı Meclis Kararının”; oyçokluğu (CHP; Hayri TÜRKYILMAZ, Recep ÇOHAN, Gamze KAYABAŞ, Nihat BALKAN, Şerafeddin ATALAY, Nilgün BERK, Turgay ERDEM, Pelin SEVGİ, Gizem ELMAS, Lütfü GÜNENÇ, Özgür AKSOY, Metin UYANIK, Akın POROY, Erdal AKTUĞ, Engin TAŞDEMİR, Dündar KOYUTÜRK 16 red – MHP; İhsan BİLGİLİ, İsmail KARAMAN, Kenan ÇAKIR, Mahmut GÖK, Hüsnü DOĞRUOĞLU, Adnan AKIN, Ayhan ÖNAL, Mesut BEDEL, Ercan ÖZEL, Sabri ZÜMRE 10 red – 62 kabul) ile uygun olduğuna,
Osmangazi Belediye Meclisi’nin, “Uygun Bulunan Kararlar içinde 17. sırada yer alan 07.05.2014 tarih ve 350 sayılı Meclis Kararının”; oyçokluğu (CHP; Hayri TÜRKYILMAZ, Recep ÇOHAN, Gamze KAYABAŞ, Nihat BALKAN, Şerafeddin ATALAY, Nilgün BERK, Turgay ERDEM, Pelin SEVGİ, Gizem ELMAS, Lütfü GÜNENÇ, Özgür AKSOY, Metin UYANIK, Akın POROY, Erdal AKTUĞ, Engin TAŞDEMİR, Dündar KOYUTÜRK 16 red – MHP; İhsan BİLGİLİ, İsmail KARAMAN, Kenan ÇAKIR, Mahmut GÖK, Hüsnü DOĞRUOĞLU, Adnan AKIN, Ayhan ÖNAL, Mesut BEDEL, Ercan ÖZEL, Sabri ZÜMRE 10 red – 62 kabul) ile uygun olduğuna,
Osmangazi Belediye Meclisi’nin, “Uygun Bulunan Kararlar içinde 18. sırada yer alan 07.05.2014 tarih ve 351 sayılı Meclis Kararının”; oyçokluğu (CHP; Hayri TÜRKYILMAZ, Recep ÇOHAN, Gamze KAYABAŞ, Nihat BALKAN, Şerafeddin ATALAY, Nilgün BERK, Turgay ERDEM, Pelin SEVGİ, Gizem ELMAS, Lütfü GÜNENÇ, Özgür AKSOY, Metin UYANIK, Akın POROY, Erdal AKTUĞ, Engin TAŞDEMİR, Dündar KOYUTÜRK 16 red - 72 kabul) ile uygun olduğuna ve diğer kararların oybirliği ile kabulüne,

35-İmar ve Bayındırlık Komisyonu’nun, Nilüfer Belediyesi’ne ait 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı değişiklikleri ile ilgili raporunun; Nilüfer Belediye Meclisi’nin, “Uygun Bulunan Kararlar içinde 10. sırada yer alan 07.05.2014 tarih ve 390 sayılı Meclis Kararının”; oyçokluğu (MHP; İhsan BİLGİLİ, İsmail KARAMAN, Kenan ÇAKIR, Mahmut GÖK, Hüsnü DOĞRUOĞLU, Adnan AKIN, Ayhan ÖNAL, Mesut BEDEL, Ercan ÖZEL, Sabri ZÜMRE 10 red – 78 kabul) ile uygun olduğuna,
Nilüfer Belediye Meclisi’nin, “Değiştirilerek Uygun Bulunan Kararlar içinde 29. sırada yer alan 08.01.2014 tarih ve 15 sayılı Meclis Kararının”; Söz konusu Meclis Kararı ile askı itirazı sonrasında 176, 177, 1824, 1421 parselleri kapsayan bölgede önerilen park alanının, 1418, 1420 parselleri kapsayan bölgede önerilen İdari Tesis Alanı’nın ve 1372, 1373 parselleri kapsayan bölgede önerilen Teknik Altyapı Alanı’nın Büyükşehir Belediye Meclisi’nin 23.07.2013/928 sayılı kararı ile terk oranı % 35 olacak biçimde onaylandığı şekliyle “E=1.00, hmax=16,50 metre yapılaşma koşullu Konut Dışı Kentsel Çalışma Alanı” olarak ayrılması şekilde; oyçokluğu (CHP; Hayri TÜRKYILMAZ, Recep ÇOHAN, Gamze KAYABAŞ, Nihat BALKAN, Şerafeddin ATALAY, Nilgün BERK, Turgay ERDEM, Pelin SEVGİ, Gizem ELMAS, Lütfü GÜNENÇ, Özgür AKSOY, Metin UYANIK, Akın POROY, Erdal AKTUĞ, Engin TAŞDEMİR, Dündar KOYUTÜRK 16 red - 72 kabul) ile değiştirilerek uygun olduğuna,
Nilüfer Belediye Meclisi’nin, “Değiştirilerek Uygun Bulunan Kararlar içinde 30. sırada yer alan 07.05.2014 tarih ve 374 sayılı Meclis Kararının”; Plan değişikliğine konu parselin güneyindeki çekme mesafesinin 10 m., doğusundaki çekme mesafesinin 7 m. olarak belirlenmesi ve kat yüksekliğinin 6 kat olarak belirlenmesi şeklinde; oyçokluğu (CHP; Hayri TÜRKYILMAZ, Recep ÇOHAN, Gamze KAYABAŞ, Nihat BALKAN, Şerafeddin ATALAY, Nilgün BERK, Turgay ERDEM, Pelin SEVGİ, Gizem ELMAS, Lütfü GÜNENÇ, Özgür AKSOY, Metin UYANIK, Akın POROY, Erdal AKTUĞ, Engin TAŞDEMİR, Dündar KOYUTÜRK 16 red - 72 kabul) ile değiştirilmesinin uygun olduğuna,
4/14

Nilüfer Belediye Meclisi’nin, “Değiştirilerek Uygun Bulunan Kararlar içinde 31. sırada yer alan 07.05.2014 tarih ve 380 sayılı Meclis Kararının”; Plan değişikliğine konu parselin kuzeyinden 5 m. çekme mesafesi belirlenmesi ve kat yüksekliğinin 6 kat olarak belirlenmesi şeklinde; oyçokluğu (CHP; Hayri TÜRKYILMAZ, Recep ÇOHAN, Gamze KAYABAŞ, Nihat BALKAN, Şerafeddin ATALAY, Nilgün BERK, Turgay ERDEM, Pelin SEVGİ, Gizem ELMAS, Lütfü GÜNENÇ, Özgür AKSOY, Metin UYANIK, Akın POROY, Erdal AKTUĞ, Engin TAŞDEMİR, Dündar KOYUTÜRK 16 red - 72 kabul) ile değiştirilmesinin uygun olduğuna,
Nilüfer Belediye Meclisi’nin, “Değiştirilerek Uygun Bulunan Kararlar içinde 32. sırada yer alan 08.01.2014 tarih ve 33 sayılı Meclis Kararının”; Kat yüksekliğinin 6 kat olarak belirlenmesi şeklinde; oyçokluğu (CHP; Hayri TÜRKYILMAZ, Recep ÇOHAN, Gamze KAYABAŞ, Nihat BALKAN, Şerafeddin ATALAY, Nilgün BERK, Turgay ERDEM, Pelin SEVGİ, Gizem ELMAS, Lütfü GÜNENÇ, Özgür AKSOY, Metin UYANIK, Akın POROY, Erdal AKTUĞ, Engin TAŞDEMİR, Dündar KOYUTÜRK 16 red - 72 kabul) ile değiştirilmesinin uygun olduğuna,
Nilüfer Belediye Meclisi’nin, “Değiştirilerek Uygun Bulunan Kararlar içinde 33. sırada yer alan 07.05.2014 tarih ve 391 sayılı Meclis Kararının”; Plan değişikliği açıklama raporu ve plan hükümlerinde belirtilen “Zemin katlarda istenirse günlük ihtiyaca yönelik olarak ticaret birimleri yer alabilir” plan notunun kaldırılması şeklinde; oyçokluğu (CHP; Hayri TÜRKYILMAZ, Recep ÇOHAN, Gamze KAYABAŞ, Nihat BALKAN, Şerafeddin ATALAY, Nilgün BERK, Turgay ERDEM, Pelin SEVGİ, Gizem ELMAS, Lütfü GÜNENÇ, Özgür AKSOY, Metin UYANIK, Akın POROY, Erdal AKTUĞ, Engin TAŞDEMİR, Dündar KOYUTÜRK 16 red - 72 kabul) ile değiştirilmesinin uygun olduğuna,
Nilüfer Belediye Meclisi’nin, “Değiştirilerek Uygun Bulunan Kararlar içinde 34. sırada yer alan 07.05.2014 tarih ve 393 sayılı Meclis Kararının”; “Plan değişikliğine yapılan askı itirazının uygun olmadığı” şeklinde; oyçokluğu (CHP; Hayri TÜRKYILMAZ, Recep ÇOHAN, Gamze KAYABAŞ, Nihat BALKAN, Şerafeddin ATALAY, Nilgün BERK, Turgay ERDEM, Pelin SEVGİ, Gizem ELMAS, Lütfü GÜNENÇ, Özgür AKSOY, Metin UYANIK, Akın POROY, Erdal AKTUĞ, Engin TAŞDEMİR, Dündar KOYUTÜRK 16 red - 72 kabul) ile değiştirilmesinin uygun olduğuna,
Nilüfer Belediye Meclisi’nin, “Değiştirilerek Uygun Bulunan Kararlar içinde 35. sırada yer alan 07.05.2014/395 sayılı Meclis Kararının”; Plan değişikliği üst ölçekli plana uygun olarak hazırlandığından “Plan değişikliğine yapılan askı itirazının uygun olmadığı” ve Özel Yurt Alanında kütle belirlenmesi şeklinde; oyçokluğu (CHP; Hayri TÜRKYILMAZ, Recep ÇOHAN, Gamze KAYABAŞ, Nihat BALKAN, Şerafeddin ATALAY, Nilgün BERK, Turgay ERDEM, Pelin SEVGİ, Gizem ELMAS, Lütfü GÜNENÇ, Özgür AKSOY, Metin UYANIK, Akın POROY, Erdal AKTUĞ, Engin TAŞDEMİR, Dündar KOYUTÜRK 16 red - 72 kabul) ile değiştirilmesinin uygun olduğuna,
Nilüfer Belediye Meclisi’nin, “Değiştirilerek Uygun Bulunan Kararlar içinde 36. sırada yer alan 07.05.2014 tarih ve 396 sayılı Meclis Kararının”; Plan değişikliği üst ölçekli plana uygun olarak hazırlandığından “Plan değişikliğine yapılan askı itirazının uygun olmadığı” şeklinde; oyçokluğu (CHP; Hayri TÜRKYILMAZ, Recep ÇOHAN, Gamze KAYABAŞ, Nihat BALKAN, Şerafeddin ATALAY, Nilgün BERK, Turgay ERDEM, Pelin SEVGİ, Gizem ELMAS, Lütfü GÜNENÇ, Özgür AKSOY, Metin UYANIK, Akın POROY, Erdal AKTUĞ, Engin TAŞDEMİR, Dündar KOYUTÜRK 16 red – MHP; İhsan BİLGİLİ, İsmail KARAMAN, Kenan ÇAKIR, Mahmut GÖK, Hüsnü DOĞRUOĞLU, Adnan AKIN, Ayhan ÖNAL, Mesut BEDEL, Ercan ÖZEL, Sabri ZÜMRE 10 red – 62 kabul) ile değiştirilmesinin uygun olduğuna,
Nilüfer Belediye Meclisi’nin, “Değiştirilerek Uygun Bulunan Kararlar içinde 37. sırada yer alan 07.05.2014 tarih ve 398 sayılı Meclis Kararının”; Plan değişikliğine yapılan askı itirazının uygun olmadığına fakat, askı itirazına konu imar plan değişikliğinin “Yapının batı cephesinde 1 metre genişliğinde çıkma yapılabilir” plan notu eklenmesi şeklinde; oyçokluğu (CHP; Hayri TÜRKYILMAZ, Recep ÇOHAN, Gamze KAYABAŞ, Nihat BALKAN, Şerafeddin ATALAY, Nilgün BERK, Turgay ERDEM, Pelin SEVGİ, Gizem ELMAS, Lütfü GÜNENÇ, Özgür AKSOY, Metin UYANIK, Akın POROY, Erdal AKTUĞ, Engin TAŞDEMİR, Dündar KOYUTÜRK 16 red - 72 kabul) ile değiştirilmesinin uygun olduğuna,
5/14


Nilüfer Belediye Meclisi’nin, “Değiştirilerek Uygun Bulunan Kararlar içinde 38. sırada yer alan 07.05.2014 tarih ve 400 sayılı Meclis Kararının”; Söz konusu Meclis Kararında sehven ifade edilen 1028 ada, 2 parsel numarasının 1028 ada, 4 parsel olarak düzeltilmesi şeklinde; oyçokluğu (CHP; Hayri TÜRKYILMAZ, Recep ÇOHAN, Gamze KAYABAŞ, Nihat BALKAN, Şerafeddin ATALAY, Nilgün BERK, Turgay ERDEM, Pelin SEVGİ, Gizem ELMAS, Lütfü GÜNENÇ, Özgür AKSOY, Metin UYANIK, Akın POROY, Erdal AKTUĞ, Engin TAŞDEMİR, Dündar KOYUTÜRK 16 red - 72 kabul) ile değiştirilerek uygun olduğuna,
Nilüfer Belediye Meclisi’nin, “Değiştirilerek Uygun Bulunan Kararlar içinde 39. sırada yer alan 07.05.2014 tarih ve 403 sayılı Meclis Kararının; Söz konusu meclis kararı ile uygun bulunmayan imar plan değişikliğinin “Park Alanı” olarak ayrılmış olan 4559 ada güneyinin “Otopark Alanı” olarak ayrılması şeklinde; oyçokluğu (CHP; Hayri TÜRKYILMAZ, Recep ÇOHAN, Gamze KAYABAŞ, Nihat BALKAN, Şerafeddin ATALAY, Nilgün BERK, Turgay ERDEM, Pelin SEVGİ, Gizem ELMAS, Lütfü GÜNENÇ, Özgür AKSOY, Metin UYANIK, Akın POROY, Erdal AKTUĞ, Engin TAŞDEMİR, Dündar KOYUTÜRK 16 red - 72 kabul) ile değiştirilerek uygun olduğuna ve diğer kararların oybirliği ile kabulüne,
36-İmar ve Bayındırlık Komisyonu’nun, Yıldırım Belediyesi’ne ait 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı değişiklikleri ile ilgili raporunun; Yıldırım Belediye Meclisi’nin, “Uygun Görülen Kararlar içinde 6. sırada yer alan 07.05.2014 tarih ve 230 sayılı Meclis Kararının”; oyçokluğu (CHP; Hayri TÜRKYILMAZ, Recep ÇOHAN, Gamze KAYABAŞ, Nihat BALKAN, Şerafeddin ATALAY, Nilgün BERK, Turgay ERDEM, Pelin SEVGİ, Gizem ELMAS, Lütfü GÜNENÇ, Özgür AKSOY, Metin UYANIK, Akın POROY, Erdal AKTUĞ, Engin TAŞDEMİR, Dündar KOYUTÜRK 16 red – MHP; İhsan BİLGİLİ, İsmail KARAMAN, Kenan ÇAKIR, Mahmut GÖK, Hüsnü DOĞRUOĞLU, Adnan AKIN, Ayhan ÖNAL, Mesut BEDEL, Ercan ÖZEL, Sabri ZÜMRE 10 red – 62 kabul) ile uygun olduğuna ve diğer kararların oybirliği ile kabulüne,
37-İmar ve Bayındırlık Komisyonu’nun, Mudanya Belediyesi’ne ait 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı değişiklikleri ile ilgili raporunun oybirliği ile kabulüne,
38-İmar ve Bayındırlık Komisyonu’nun, Kestel Belediyesi’ne ait 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı değişiklikleri ile ilgili raporunun; Kestel Belediye Meclisi’nin, “Uygun Görülen Kararlar içinde 2. sırada yer alan 02.05.2014 tarih ve 105 sayılı Meclis Kararının”; oyçokluğu (CHP; Hayri TÜRKYILMAZ, Recep ÇOHAN, Gamze KAYABAŞ, Nihat BALKAN, Şerafeddin ATALAY, Nilgün BERK, Turgay ERDEM, Pelin SEVGİ, Gizem ELMAS, Lütfü GÜNENÇ, Özgür AKSOY, Metin UYANIK, Akın POROY, Erdal AKTUĞ, Engin TAŞDEMİR, Dündar KOYUTÜRK 16 red – 72 kabul) ile uygun olduğuna,
Kestel Belediye Meclisi’nin, “Değiştirilerek Uygun Görülen Kararlar içinde 3. sırada yer alan 03.02.2014 tarih ve 48 sayılı Meclis Kararının”; yeniden değerlendirilmek üzere Komisyona iadesine; şeklinde düzeltilerek kabulüne ve diğer kararların oybirliği ile kabulüne,

39-İmar ve Bayındırlık Komisyonu’nun, Gemlik Belediyesi’ne ait 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı değişiklikleri ile ilgili raporunun; Gemlik Belediye Meclisi’nin, “Uygun Bulunan Kararlar içinde 2. sırada yer alan 12.05.2014 tarih ve 198 sayılı Meclis Kararının”; oyçokluğu (CHP; Hayri TÜRKYILMAZ, Recep ÇOHAN, Gamze KAYABAŞ, Nihat BALKAN, Şerafeddin ATALAY, Nilgün BERK, Turgay ERDEM, Pelin SEVGİ, Gizem ELMAS, Lütfü GÜNENÇ, Özgür AKSOY, Metin UYANIK, Akın POROY, Erdal AKTUĞ, Engin TAŞDEMİR, Dündar KOYUTÜRK 16 red – MHP; İhsan BİLGİLİ, İsmail KARAMAN, Kenan ÇAKIR, Mahmut GÖK, Hüsnü DOĞRUOĞLU, Adnan AKIN, Ayhan ÖNAL, Mesut BEDEL, Ercan ÖZEL, Sabri ZÜMRE 10 red – DP; Nurettin ÇETİN 1 red - 61 kabul) ile uygun olduğuna,
Gemlik Belediye Meclisi’nin, “Uygun Bulunan Kararlar içinde 3. sırada yer alan 12.05.2014 tarih ve 199 sayılı Meclis Kararının”; oyçokluğu (CHP; Hayri TÜRKYILMAZ, Recep ÇOHAN, Gamze KAYABAŞ, Nihat BALKAN, Şerafeddin ATALAY, Nilgün BERK, Turgay ERDEM, Pelin SEVGİ, Gizem ELMAS, Lütfü GÜNENÇ, Özgür AKSOY, Metin UYANIK, Akın POROY, Erdal AKTUĞ, Engin TAŞDEMİR, Dündar KOYUTÜRK 16 red – MHP; İhsan BİLGİLİ, İsmail KARAMAN, Kenan ÇAKIR, Mahmut GÖK, Hüsnü DOĞRUOĞLU, Adnan AKIN, Ayhan ÖNAL, Mesut BEDEL, Ercan ÖZEL, Sabri ZÜMRE 10 red – 62 kabul) ile uygun olduğuna ve diğer kararların oybirliği ile kabulüne,
6/14

40-İmar ve Bayındırlık Komisyonu’nun, Gürsu Belediyesi’ne ait 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı değişiklikleri ile ilgili raporunun oybirliği ile kabulüne,
41-İmar ve Bayındırlık Komisyonu’nun, İnegöl Belediyesi’ne ait 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı değişiklikleri ile ilgili raporunun oybirliği ile kabulüne,
42-İmar ve Bayındırlık Komisyonu’nun, Karacabey Belediyesi’ne ait 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı değişiklikleri ile ilgili raporunun oybirliği ile kabulüne,
43-İmar ve Bayındırlık Komisyonu’nun, Keles Belediyesi’ne ait 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı değişiklikleri ile ilgili raporunun oybirliği ile kabulüne,
44-İmar ve Bayındırlık Komisyonu’nun, Bursa Büyükşehir Belediyesi Meclisi’nin, 23.01.2014 tarih ve 57 sayılı Kararıyla onaylanan Bursa İli, Osmangazi İlçesi, Ovaakça Merkez Mahallesi, 7817 ada, 2 parsel, Ovaakça Çeşmebaşı Mahallesi, 7096 ada, 82 ve 88 parsellere ilişkin 1/5000 ölçekli Ovaakça Nazım İmar Planı değişikliğinin yeniden değerlendirilmesi talebi ile ilgili raporunun oybirliği ile kabulüne,
45-İmar ve Bayındırlık Komisyonu’nun, Bursa İli, Osmangazi İlçesi, Demirtaş Mahallesi, 2368 parsele ilişkin Başbakanlık Özelleştirme İdaresi tarafından onaylanan 1/25000 ölçekli Nazım İmar Planı, 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı değişiklikleri ve 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı’na Danıştay 6. Dairesi’nin, 18.11.2013 tarihli Yürütmeyi Durdurma Kararı ile ilgili raporunun oybirliği ile kabulüne,
46-İmar ve Bayındırlık Komisyonu’nun, Bursa Büyükşehir Belediye Meclisi’nin, 19.03.2014 tarih ve 298 sayılı Kararı ile onaylanan, Osmangazi İlçesi, Alaşarköy Mahallesi, 4497 ada, 12 parsel ile Armutköy Mahallesi, 4367 ada, 135 parselin "Büyük Alan Kullanımı Gerektiren Kamu Kuruluş Alanları"na alınmasına ilişkin 1/25000 ölçekli Merkez Planlama Bölgesi Nazım İmar Planı değişikliği ve 1/5000 ölçekli Osmangazi Belediyesi Nazım İmar Planı değişikliğine yapılan askı itirazı ile ilgili raporunun oybirliği ile kabulüne,
47-İmar ve Bayındırlık Komisyonu’nun, Bursa Kültür Varlıklarını Koruma Kurulu’nun, 17.04.2014 tarih ve 3141 sayılı Kararı doğrultusunda Bursa İli, Osmangazi İlçesi, Alipaşa Mahallesi, 5454 ada, 15-43-44-45 parsellerin “Özel Sosyal ve Kültürel Tesis Alanı” olarak tanımlanmasına ilişkin 1/5000 ölçekli Osmangazi Nazım İmar Planı, 1/1000 ve 1/500 ölçekli Muradiye Koruma Amaçlı İmar Planı değişikliği ile ilgili raporunun oybirliği ile kabulüne,
48-İmar ve Bayındırlık Komisyonu’nun, Gemlik İlçesi, Gençali Mahallesi, 473 parselde Artıma Tesisi Alanı planlanmasına ilişkin 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı ile ilgili raporunun oybirliği ile kabulüne,
49-İmar ve Bayındırlık Komisyonu’nun, Bursa Büyükşehir Belediye Meclisi’nin, 19.03.2014 tarih ve 285 sayılı Kararı ile onaylanan, Gemlik İlçesi, Hamidiye Mahallesi, 554 ada, 240, 219 parsellerin İbadet Yeri Alanı (Camii), 554 ada, 238 parselin Belediye Hizmet Alanı’na alınmasına ilişkin 1/5000 ölçekli Gemlik Nazım İmar Planı değişikliğine ilişkin askı itirazı ile ilgili raporunun oyçokluğu (CHP; Hayri TÜRKYILMAZ, Recep ÇOHAN, Gamze KAYABAŞ, Nihat BALKAN, Şerafeddin ATALAY, Nilgün BERK, Turgay ERDEM, Pelin SEVGİ, Gizem ELMAS, Lütfü GÜNENÇ, Özgür AKSOY, Metin UYANIK, Akın POROY, Erdal AKTUĞ, Engin TAŞDEMİR, Dündar KOYUTÜRK 16 red – MHP; İhsan BİLGİLİ, İsmail KARAMAN, Kenan ÇAKIR, Mahmut GÖK, Hüsnü DOĞRUOĞLU, Adnan AKIN, Ayhan ÖNAL, Mesut BEDEL, Ercan ÖZEL, Sabri ZÜMRE 10 red – 62 kabul) ile kabulüne,
50-İmar ve Bayındırlık Komisyonu’nun, Bursa Büyükşehir Belediye Meclisi’nin, 19.03.2014 tarih ve 278 sayılı Kararı ile onaylanan Nilüfer İlçesi, Balat Mahallesi, 4127 ada, 1 parsele ilişkin 1/5000 ölçekli Nilüfer Nazım İmar Planı değişikliğine yapılan askı itirazı ile ilgili raporunun oybirliği ile kabulüne,
51-İmar ve Bayındırlık Komisyonu’nun, Nilüfer İlçesi, İhsaniye Mahallesi, 2216 ada, 12 parselin Özel Sağlık Tesis Alanı’na alınmasına ilişkin 1/5000 ölçekli Nilüfer Nazım İmar Planı değişikliği ile ilgili raporunun oybirliği ile kabulüne,
52-İmar ve Bayındırlık Komisyonu’nun, Büyükşehir Belediye Meclisi’nin, 19.03.2014 gün ve 279 sayılı Kararı ile onaylanan, Nilüfer İlçesi, Özlüce Mahallesi, 4430 ada 1 parsel, 4432 ada, 1 parsel ve 4434 ada, 2 parsele ilişkin 1/5000 ölçekli Nilüfer Nazım İmar Plan değişikliğine ilişkin askı itirazı ile ilgili raporunun oybirliği ile kabulüne,
7/14


53-İmar ve Bayındırlık Komisyonu’nun, Gemlik İlçesi, Bursa-Gemlik Yolu Kurşunlu Girişi kavşak düzenlemesine ilişkin 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı değişikliği ile ilgili raporunun oybirliği ile kabulüne,
54-İmar ve Bayındırlık Komisyonu’nun, Karayolları Genel Müdürlüğü 14. Bölge Müdürlüğü’nün talebi doğrultusunda Gemlik İlçesi, Kurşunlu Köyü sınırlarında (Bursa-Gemlik) Ayrımı İl Yolu Güzergahı düzenlemelerine ilişkin 1/25000 ve 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı değişikliği ile ilgili raporunun oybirliği ile kabulüne,
55-İmar ve Bayındırlık Komisyonu’nun, Mustafakemalpaşa İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü’nün talebi doğrultusunda; Mustafakemalpaşa İlçesi, Orta Mahallesi, 199 ada, 96 parselin “İlköğretim Alanı”na alınmasına ilişkin Mustafakemalpaşa 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı değişikliği ile ilgili raporunun oybirliği ile kabulüne,
56-İmar ve Bayındırlık Komisyonu’nun, İnegöl İlçesi, Çeltikçi Mahallesi, 147 ada, 47 parselin Besihane Alanı’na alınmasına ilişkin 1/5000 ölçekli İnegöl Revizyon ve İlave Nazım İmar Planı değişikliği ile ilgili raporunun oybirliği ile kabulüne,
57-İmar ve Bayındırlık Komisyonu’nun, Nilüfer İlçesi, Kayapa Mahallesi, 6362 ada, 86 parselin “Ağaçlandırılacak Alan”dan “Asfalt Plenti Tesisi”ne alınmasına ilişkin 1/25000 ve 1/5000 ölçekli Nazım İmar Plan değişikliği ile ilgili raporunun yeniden değerlendirilmek üzere Komisyona iadesine,
58-İmar ve Bayındırlık Komisyonu’nun, Nilüfer İlçesi, Özlüce Mahallesi, 4490 ada, 1 parselin “Sağlık Tesis Alanı”ndan “Özel Sağlık Tesis Alanı”na alınmasına ilişkin 1/5000 ölçekli Nazım İmar Plan değişikliği ile ilgili yeniden değerlendirilmek üzere Komisyona iadesine,
59-İmar ve Bayındırlık Komisyonu’nun, Keles İlçesi, Sofular Mahallesi, 43 ada, 17 parselin Eğitim Tesisleri Alanı’na alınmasına ilişkin 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı değişikliği ile ilgili raporunun oybirliği ile kabulüne,
60-İmar ve Bayındırlık Komisyonu’nun, Çevre Koruma ve Kontrol Dairesi Başkanlığı’nın talebi doğrultusunda, Yıldırım İlçesi, Cumalıkızık Mahallesi, 2822 ada, 133 parselin 10.000 m2’lik kısmının Teknik Altyapı Alanı’na (Katı Atık Aktarma İstasyonu) alınmasına ilişkin 1/25000, 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı değişiklikleri ve 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı değişikliği ile ilgili raporunun; “Komisyon Raporunun uygun olmadığına” şeklinde düzeltilerek oybirliği ile kabulüne,
61-İmar ve Bayındırlık Komisyonu’nun, Etüd ve Projeler Dairesi Başkanlığı’nın talebi doğrultusunda, Yıldırım İlçesi, Kazımkarabekir Mahallesi, 3131 ada, 1 parselin Spor Tesisi Alanı’na alınmasına ilişkin 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı değişikliği ve 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı değişikliği ile ilgili raporunun oyçokluğu (CHP; Hayri TÜRKYILMAZ, Recep ÇOHAN, Gamze KAYABAŞ, Nihat BALKAN, Şerafeddin ATALAY, Nilgün BERK, Turgay ERDEM, Pelin SEVGİ, Gizem ELMAS, Lütfü GÜNENÇ, Özgür AKSOY, Metin UYANIK, Akın POROY, Erdal AKTUĞ, Engin TAŞDEMİR, Dündar KOYUTÜRK 16 red – MHP; İhsan BİLGİLİ, İsmail KARAMAN, Kenan ÇAKIR, Mahmut GÖK, Hüsnü DOĞRUOĞLU, Adnan AKIN, Ayhan ÖNAL, Mesut BEDEL, Ercan ÖZEL, Sabri ZÜMRE 10 red – 62 kabul) ile kabulüne,
62-İmar ve Bayındırlık Komisyonu’nun, Sosyal Hizmetler Dairesi Başkanlığı’nın talebi doğrultusunda, Yıldırım İlçesi, Hamamlıkızık Mahallesi, 2 parselin B.H.A. (Taziye Evi) alınmasına ilişkin 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı değişikliği ile ilgili raporunun oybirliği ile kabulüne,
63-İmar ve Bayındırlık Komisyonu’nun, Bursa Büyükşehir Belediye Meclisi’nin, 20.02.2014 gün ve 183 sayılı Kararı ile onaylanan Osmangazi İlçesi, Panayır Mahallesi, 2311 ada, 11-12-269-270-280-281-293-294-295-296 parseller, 5947 ada, 1-2 parsellere ilişkin 1/1000 ölçekli Yalova Yolu I. Bölge Uygulama İmar Planı ve 1/1000 ölçekli Panayır Mahallesi, Uygulama İmar Planı değişikliklerine TMMOB Şehir Plancıları Odası Bursa Şubesi’nin askı itirazı ile ilgili raporunun oyçokluğu (CHP; Hayri TÜRKYILMAZ, Recep ÇOHAN, Gamze KAYABAŞ, Nihat BALKAN, Şerafeddin ATALAY, Nilgün BERK, Turgay ERDEM, Pelin SEVGİ, Gizem ELMAS, Lütfü GÜNENÇ, Özgür AKSOY, Metin UYANIK, Akın POROY, Erdal AKTUĞ, Engin TAŞDEMİR, Dündar KOYUTÜRK 16 red – MHP; İhsan BİLGİLİ, İsmail KARAMAN, Kenan ÇAKIR, Mahmut GÖK, Hüsnü DOĞRUOĞLU, Adnan AKIN, Ayhan ÖNAL, Mesut BEDEL, Ercan ÖZEL, Sabri ZÜMRE 10 red – 62 kabul) ile kabulüne,
8/14

64-İmar ve Bayındırlık Komisyonu’nun, Bursa Büyükşehir Belediye Meclisi’nin, 23.01.2014 gün ve 55 sayılı Kararı ile onaylanan Osmangazi İlçesi, Alemdar Mahallesi, 2934 ada, 1-4 parsellere ilişkin 1/5000 ölçekli Osmangazi Belediyesi Nazım İmar Planı değişikliğine TMMOB Şehir Plancıları Odası Bursa Şubesi’nin askı itirazı ile ilgili raporunun oyçokluğu (CHP; Hayri TÜRKYILMAZ, Recep ÇOHAN, Gamze KAYABAŞ, Nihat BALKAN, Şerafeddin ATALAY, Nilgün BERK, Turgay ERDEM, Pelin SEVGİ, Gizem ELMAS, Lütfü GÜNENÇ, Özgür AKSOY, Metin UYANIK, Akın POROY, Erdal AKTUĞ, Engin TAŞDEMİR, Dündar KOYUTÜRK 16 red – MHP; İhsan BİLGİLİ, İsmail KARAMAN, Kenan ÇAKIR, Mahmut GÖK, Hüsnü DOĞRUOĞLU, Adnan AKIN, Ayhan ÖNAL, Mesut BEDEL, Ercan ÖZEL, Sabri ZÜMRE 10 red – 62 kabul) ile kabulüne,
65-İmar ve Bayındırlık Komisyonu’nun, 1/1000 ölçekli Havaalanı Kuzeyi Yunuseli Yerleşim Bölgesi Uygulama İmar Planı ve 1/1000 ölçekli Bağlarbaşı Kuzeyi Uygulama İmar Planı değişikliklerinin iptali hakkındaki Bursa 1. İdare Mahkemesi’nin, 24.04.2014 tarih, 2012/1275 Esas No ve 2014/205 numaralı kararı hakkında bilgilendirme ile ilgili raporunun oybirliği ile kabulüne,
66-İmar ve Bayındırlık Komisyonu’nun, Büyükşehir Belediye Meclisi´nin, 17.07.2008 tarih ve 487 sayılı Kararıyla onaylanan Osmangazi İlçesi, Veysel Karani Mahallesi, 8193 ada, 16 parselin 1/5000 ölçekli Osmangazi Nazım İmar Planı’nda “Rekreasyon Alanı”ndan çıkarılmasına ilişkin açılan İptal Davasında Bursa 3. İdare Mahkemesi’nin, 10.10.2013 tarihli ilamı ile ilgili raporunun oybirliği ile kabulüne,
67-İmar ve Bayındırlık Komisyonu’nun, Bursa Büyükşehir Belediye Meclisi’nin, 19.12.2013 gün ve 1356 sayılı Kararı ile onaylanan Osmangazi İlçesi, Yunuseli Mahallesi, 7518-7519-7520-7521 adalara ilişkin 1/5000 ölçekli Osmangazi Belediyesi Nazım İmar Planı değişikliğine TMMOB Şehir Plancıları Odası Bursa Şubesi’nin askı itirazı ile ilgili raporunun oyçokluğu (CHP; Hayri TÜRKYILMAZ, Recep ÇOHAN, Gamze KAYABAŞ, Nihat BALKAN, Şerafeddin ATALAY, Nilgün BERK, Turgay ERDEM, Pelin SEVGİ, Gizem ELMAS, Lütfü GÜNENÇ, Özgür AKSOY, Metin UYANIK, Akın POROY, Erdal AKTUĞ, Engin TAŞDEMİR, Dündar KOYUTÜRK 16 red – MHP; İhsan BİLGİLİ, İsmail KARAMAN, Kenan ÇAKIR, Mahmut GÖK, Hüsnü DOĞRUOĞLU, Adnan AKIN, Ayhan ÖNAL, Mesut BEDEL, Ercan ÖZEL, Sabri ZÜMRE 10 red – 62 kabul) ile kabulüne,
68-İmar ve Bayındırlık Komisyonu’nun, Emlak ve İstimlak Dairesi Başkanlığı’nın talebi doğrultusunda Osmangazi İlçesi, Adalet Mahallesi, 572 ada, 9-10-11-12 parseller, 573 ada, 11 parsel ve 580 ada, 19 parsellerde yolun güzergahının değiştirilmesine ilişkin 1/1000 ölçekli Hürriyet-Adalet-İstiklal-Soğukkuyu-Karaman Mahalleleri Uygulama İmar Planı değişikliği ile ilgili raporunun oybirliği ile kabulüne,
69-İmar ve Bayındırlık Komisyonu’nun, Osmangazi İlçesi, Yunuseli Mahallesi, 5036-5067-5038-5039-5040-5041-5108-5109 adalarda "350 kişi/ha Yoğunluklu Öneri Konut Alanı, Parklar ve Dinlenme Alanı, Spor Tesis Alanı ve Belediye Hizmet Alanı”na alınmasına ilişkin 1/5000 ölçekli Osmangazi Nazım İmar Planı değişikliği ile ilgili raporunun oybirliği ile kabulüne,
70-İmar ve Bayındırlık Komisyonu’nun, Kestel İlçesi, Kale Mahallesi, 149 ada, 9 parselin bir kısmının İlave Ticaret Alanı olarak tanımlanmasına ilişkin 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Plan değişikliği talebi ile ilgili raporunun oybirliği ile kabulüne,
71-İmar ve Bayındırlık Komisyonu’nun, Kestel İlçesi, Çataltepe Mevkii, 114 ada, 53-54 nolu parsellerin bir kısmının Arıtma Tesisi Alanı’na alınmasına ilişkin 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı değişikliği ile ilgili raporunun oyçokluğu (MHP; İhsan BİLGİLİ, İsmail KARAMAN, Kenan ÇAKIR, Mahmut GÖK, Hüsnü DOĞRUOĞLU, Adnan AKIN, Ayhan ÖNAL, Mesut BEDEL, Ercan ÖZEL, Sabri ZÜMRE 10 red – 78 kabul) ile kabulüne,

72-Gündeme alınarak görüşülmesi kabul edilen, Büyükşehir Belediyesi Meclis Üyesi Ahmet YILDIZ’ın verdiği “Tarım ve Hayvancılığı Geliştirme Birliği’ne Üye Seçimi” ile ilgili yazılı önergesinde;
“Tarım ve Hayvancılığı Geliştirme Birliği’nde Belediyemizi temsil edecek (Büyükşehir Belediye Başkanı Recep ALTEPE Doğal Üye olmak üzere) Asil Üyeliğe Birlik Tüzüğü’nün 7. maddesi uyarınca Bursa Valisi Münir KARALOĞLU seçilmiştir.
Yedek Üyeliğe Büyükşehir Belediyesi Meclis Üyesi Mustafa IŞIK seçilmiştir.
9/14

73-Gündeme alınarak görüşülmesi kabul edilen, Büyükşehir Belediyesi Meclis Üyesi Ahmet YILDIZ’ın verdiği (Zabıta Dairesi Başkanlığı’nın, 18.06.2014 tarih ve 42651336-301.03-104661 sayılı yazısı) “5 adet Kapalı Kasa Kamyonet, 3 adet Çift Kabin Açık Kasa Kamyonet ve 5 adet Motosiklet satın alınması” ile ilgili yazılı önergesinin oybirliği ile kabulüne,
74-Gündeme alınarak görüşülmesi kabul edilen, Büyükşehir Belediyesi Meclis Üyesi Ahmet YILDIZ’ın verdiği “Bursa İli, Gemlik İlçesi, Karacaali Mahallesi, 1540 parsel, 1804,00 m2 ve 1541 parsel, 8492,00 m2 yüzölçümlü taşınmazların sosyal amaçlı kullanılmak üzere Büyükşehir Belediyesi’ne tahsisi.” ile ilgili yazılı önergesinin oybirliği ile kabulüne,
75-Gündeme alınarak görüşülmesi kabul edilen, Büyükşehir Belediyesi Meclis Üyesi Ahmet YILDIZ’ın verdiği “Bursa İli, Gemlik İlçesi, Karacaali Mahallesi, 1542 parsel sayılı 11.090,86 m2 taşınmazın sosyal amaçlı kullanılmak üzere Büyükşehir Belediyesi’ne tahsisi. ” ile ilgili yazılı önergesinin oybirliği ile kabulüne,
76-Gündeme alınarak görüşülmesi kabul edilen, Büyükşehir Belediyesi Meclis Üyesi Ahmet YILDIZ’ın verdiği “Bursa İli, Yıldırım İlçesi, Mimarsinan Mahallesi, Emniyet Caddesi No: 1/26 adresinde kayıtlı bulunan Arabayatağı Yerleşkesi içerisindeki Yemekhane, Mutfak, Kafeterya ve Havuz etrafının Sosyal Tesis olarak kullanılmak üzere BURFAŞ’a tahsisi.” ile ilgili yazılı önergesinin oybirliği ile kabulüne,
77-Gündeme alınarak görüşülmesi kabul edilen, Büyükşehir Belediyesi Meclis Üyesi Ahmet YILDIZ’ın verdiği (Zabıta Dairesi Başkanlığı’nın, 17.06.2014 tarih ve 56712515-301.01-103113 sayılı yazısı) “Bursa Büyükşehir Belediyesi Taksi-Dolmuş- Minibüs-Servis Araçları ve Özel Toplu Taşıma Araçları Yönetmeliği’nin 15. maddesinde yer alan ‘C Tipi Güzergah İzin Belgesi’ hakkında Bursa 3. İdare Mahkemesi Kararı.” ile ilgili yazılı önergesinin oybirliği ile kabulüne,
78-Gündeme alınarak görüşülmesi kabul edilen, Büyükşehir Belediyesi Meclis Üyesi Süleyman CANDAR’ın verdiği “Yıldırım Belediye Meclisi’nin, 04.06.2014 tarih ve 275 sayılı “Ek Ödenek Talebi” hakkındaki Meclis Kararı.” ile ilgili yazılı önergesinin oybirliği ile kabulüne,
79-Gündeme alınarak görüşülmesi kabul edilen, Büyükşehir Belediyesi Meclis Üyesi Ahmet YILMAZ’ın verdiği (Çevre Koruma ve Kontrol Dairesi Başkanlığı’nın, 19.06.2014 tarih ve 16.0000.18-301.01-104805 sayılı yazısı) “Bursa İhtisas Deri Organize Sanayi Bölgesi’ne ait arıtma çamurlarının Depolama Alanı’na bedelsiz kabul edilmesi talebi.” ile ilgili yazılı önergesinin Çevre ve Sağlık – Plan ve Bütçe Komisyonlarına müştereken havalesine,
80-Gündeme alınarak görüşülmesi kabul edilen, Büyükşehir Belediyesi Meclis Üyeleri Yener ACAR, Haydar Ali ASLAN, Önder TANIR ve Nihal GÖKTEN’in verdiği “Bursa İli, Kestel İlçesi, Ahmet Vefik Paşa Mahallesi, H22D05D4C pafta, 532 ada, 12,13,19,29,30 ve 55 sayılı Belediye Hizmet Alanı’nda kalan parsellerin Kamulaştırılmak üzere Belediyemiz X. 5 yıllık Kamulaştırma İmar Programına alınması.” ile ilgili yazılı önergesinin Plan ve Bütçe Komisyonu’na havalesine,
81-Gündeme alınarak görüşülmesi kabul edilen, Büyükşehir Belediyesi Meclis Üyesi Ahmet YILDIZ’ın verdiği “Bursa Büyükşehir Belediyesi’nin Hafriyat Yönetim Sisteminin sağlıklı işleyebilmesi, gerekli iş ve işlemlerinde kamu yararı sağlanması adına GPS cihazlarının ve ekipmanlarının Bursa Büyükşehir Belediyesi tarafından, harfiyat firmalarına bedeli karşılığı verilmesi ve bununla ilgili gelir kalemlerinin Bursa Büyükşehir Belediyesi 2014 Gelir Tarifesine eklenmesi.” ile ilgili yazılı önergesinin Çevre ve Sağlık - Plan ve Bütçe Komisyonlarına müştereken havalesine,
82-Gündeme alınarak görüşülmesi kabul edilen, Büyükşehir Belediyesi Meclis Üyesi Süleyman CANDAR’ın verdiği “Osmangazi İlçesi, Eski Gemlik Yolu Caddesi, üzerinde Küçükbalıklı istikametine bağlantı sağlayan yolun köşesinde bulunan Hipodrom Emek Fırını’nın bulunduğu alanın kamulaştırılmak üzere Belediyemiz X. 5 Yıllık Kamulaştırma İmar Programına alınması.” ile ilgili yazılı önergesinin Plan ve Bütçe Komisyonu’na havalesine,
83-Gündeme alınarak görüşülmesi kabul edilen, Büyükşehir Belediyesi Meclis Üyesi Süleyman CANDAR’ın verdiği “Osmangazi İlçesi, Tahtakale Mahallesi, Kazım Baykal (Eski Temiz Cadde) Caddesi, 5568 ada, 7 parsel sayılı taşınmazın kamulaştırılmak üzere Belediyemiz X. 5 Yıllık Kamulaştırma İmar Programının 2011-2015 yılı dilimine ek olarak alınması.” ile ilgili yazılı önergesinin Plan ve Bütçe Komisyonu’na havalesine,
10/14

84-Gündeme alınarak görüşülmesi kabul edilen, Büyükşehir Belediyesi Meclis Üyesi Ahmet YILDIZ’ın verdiği (Zabıta Dairesi Başkanlığı’nın, 17.06.2014 tarih ve 56712515-301.01-103569 sayılı yazısı) “Bursa Büyükşehir Belediyesi Emir ve Yasaklarını Belirleyen Zabıta Yönetmeliği’nde değişiklik yapılması.” ile ilgili yazılı önergesinin Hukuk Komisyonu’na havalesine,
85-Gündeme alınarak görüşülmesi kabul edilen, Büyükşehir Belediyesi Meclis Üyesi Süleyman CANDAR’ın verdiği “Bursa İli, Osmangazi İlçesi, Gülbahçe Mahallesi, 1364 ada, 3 parselin ‘Parklar ve Dinlenme Alanı’na alınmasına ilişkin 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı değişikliği.” ile ilgili yazılı önergesinin İmar ve Bayındırlık Komisyonu’na havalesine,
86-Gündeme alınarak görüşülmesi kabul edilen, Büyükşehir Belediyesi Meclis Üyesi Süleyman CANDAR’ın verdiği “Bursa İli, Osmangazi İlçesi, Mollafenari Mahallesi, 5622 ada, 1-2 parseller ile 5627 ada, 19 parselin ‘Dini Tesis Alanı’na alınmasına ilişkin plan değişikliği talebi.” ile ilgili yazılı önergesinin İmar ve Bayındırlık Komisyonu’na havalesine,
87-Gündeme alınarak görüşülmesi kabul edilen, Büyükşehir Belediyesi Meclis Üyesi Süleyman CANDAR’ın verdiği “İznik Belediye Meclisi’nin, 03.06.2014 tarih ve 64 sayılı ‘Plan değişikliği’ hakkındaki Meclis Kararı.” ile ilgili yazılı önergesinin İmar ve Bayındırlık Komisyonu’na havalesine,
88-Gündeme alınarak görüşülmesi kabul edilen, Büyükşehir Belediyesi Meclis Üyesi Hasan TAŞ’ın verdiği “Büyükorhan Belediye Meclisi’nin, 03.06.2014 tarih ve 27-28-29 sayılı ‘Plan değişikliği’ hakkındaki Meclis Kararları.” ile ilgili yazılı önergesinin İmar ve Bayındırlık Komisyonu’na havalesine,
89-Gündeme alınarak görüşülmesi kabul edilen, Büyükşehir Belediyesi Meclis Üyesi Süleyman CANDAR’ın verdiği “Yıldırım İlçesi, Yıldırım Mahallesi, 2731 ada, 2 parselin ‘Katlı Otopark Alanı’na alınmasına ilişkin İmar Planı değişikliği.” ile ilgili yazılı önergesinin İmar ve Bayındırlık Komisyonu’na havalesine,
90-Gündeme alınarak görüşülmesi kabul edilen, Büyükşehir Belediyesi Meclis Üyesi Gülten KAPICIOĞLU’nun verdiği “Karacabey Belediye Meclisi’nin, 04.06.2014 tarih ve 2014/68 sayılı ‘Plan değişikliği’ hakkındaki Meclis Kararı.” ile ilgili yazılı önergesinin İmar ve Bayındırlık Komisyonu’na havalesine,
91-Gündeme alınarak görüşülmesi kabul edilen, Büyükşehir Belediyesi Meclis Üyesi Mehmet TEKE’nin verdiği “Keles Belediye Meclisi’nin, 04.03.2014 tarih ve 2014/09 sayılı ‘Plan değişikliği’ hakkındaki Meclis Kararı.” ile ilgili yazılı önergesinin İmar ve Bayındırlık Komisyonu’na havalesine,
92-Gündeme alınarak görüşülmesi kabul edilen, Büyükşehir Belediyesi Meclis Üyesi Mehmet TEKE’nin verdiği “Bursa İli, Keles İlçesi, Cuma Mahallesi, 25 ada, 19 sayılı parselde tapuya kayıtlı, mülkiyeti Orman İşletme Müdürlüğü’ne ait taşınmazın Belediye Hizmet Alanı’na alınmasına ilişkin 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı değişikliği.” ile ilgili yazılı önergesinin İmar ve Bayındırlık Komisyonu’na havalesine,
93-Gündeme alınarak görüşülmesi kabul edilen, Büyükşehir Belediyesi Meclis Üyesi Mehmet TEKE’nin verdiği “Keles Belediye Meclisi’nin, 04.03.2014 tarih ve 2014/09 sayılı kararı ile kabul edilen 1/1000 ölçekli Revizyon ve İlave Uygulama İmar Planına yapılan itirazlar ve tespiti yapılan itiraz harici alanlara yönelik olarak hazırlanan ‘Plan değişikliği’ hakkındaki Meclis Kararı.” ile ilgili yazılı önergesinin İmar ve Bayındırlık Komisyonu’na havalesine,
94-Gündeme alınarak görüşülmesi kabul edilen, Büyükşehir Belediyesi Meclis Üyesi Refik YILMAZ’ın verdiği “Gemlik İlçesi, Cumhuriyet Mahallesi, Huzur Apartmanı maliklerine 1 yıl süre ile aylık 300-TL. kira yardımı yapılması.” ile ilgili yazılı önergesinin oybirliği ile kabulüne,
95-Gündeme alınarak görüşülmesi kabul edilen, Büyükşehir Belediyesi Meclis Üyeleri Neşet ÇAĞLAYAN, Refik YILMAZ, Cüneyt YILDIZ ve Ali ÖZKAN’ın verdiği “Orta ve Büyük ölçekli işletmelerin Evsel Katı Atık ve İmalat Atığı Toplama Hizmetlerini Ücretlendirme ve Tahsil yetkisinin ilgili İlçe Belediyelerine devri.” ile ilgili yazılı önergesinin Plan ve Bütçe – Çevre ve Sağlık Komisyonlarına müştereken havalesine,
96-Gündeme alınarak görüşülmesi kabul edilen, Büyükşehir Belediyesi Meclis Üyesi Abdurrahman MANSUR’un verdiği “Osmangazi Belediye Meclisi’nin, 04.06.2014 tarih ve 422,424,425,426,427,428,429,430,431,432,433,434,435,436,437,438,439,441,442,443,444,445,446,447,448,449,450,452 sayılı ‘İmar Plan değişikliği’ hakkındaki Meclis Kararları.” ile ilgili yazılı önergesinin İmar ve Bayındırlık Komisyonu’na havalesine,
97-Gündeme alınarak görüşülmesi kabul edilen, Büyükşehir Belediyesi Meclis Üyesi Ercan BARUTÇUOĞLU’nun verdiği “Büyükşehir’e yeni katılan İlçelerde çalışan S Plakalı Servis Araçları.” ile ilgili yazılı önergesinin Ulaşım Komisyonu’na havalesine,
11/14


98-Gündeme alınarak görüşülmesi kabul edilen, Büyükşehir Belediyesi Meclis Üyeleri Yener ACAR, Haydar Ali ASLAN, Önder TANIR ve Nihal GÖKTEN’in verdiği “Kestel Belediye Meclisi’nin, 02.06.2014 tarih ve 136,137,139,141,142,143 ve 151 sayılı ‘İmar Plan değişikliği’ hakkındaki Meclis Kararları.” ile ilgili yazılı önergesinin İmar ve Bayındırlık Komisyonu’na havalesine,
99-Gündeme alınarak görüşülmesi kabul edilen, Büyükşehir Belediyesi Meclis Üyeleri İsmail ÜLKER, Murat AVİNÇ ve Gülten KAPICIOĞLU’nun verdiği “Karacabey Belediye Meclisi’nin, 04.06.2014 tarih ve 2014/68 sayılı ‘İmar Plan değişikliği’ hakkındaki Meclis Kararları.” ile ilgili yazılı önergesinin İmar ve Bayındırlık Komisyonu’na havalesine,
100-Gündeme alınarak görüşülmesi kabul edilen, Büyükşehir Belediyesi Meclis Üyesi Nurettin ÇETİN’in verdiği “Servis Araçlarının çift yönlü karşılıklı servis taşımacılığı yapma yetkisi.” ile ilgili yazılı önergesinin Ulaşım Komisyonu’na havalesine,
101-Gündeme alınarak görüşülmesi kabul edilen, Büyükşehir Belediyesi Meclis Üyeleri Zekai DÜNDAR, Hasan Sabri KAPOĞLU ve Bayram ŞAHİN’in verdiği “Yenişehir Belediye Meclisi’nin, 09.06.2014 tarih ve 36, 37 sayılı ‘İmar Plan değişikliği’ hakkındaki Meclis Kararları.” ile ilgili yazılı önergesinin İmar ve Bayındırlık Komisyonu’na havalesine,
102-Gündeme alınarak görüşülmesi kabul edilen, Büyükşehir Belediyesi Meclis Üyeleri İsmail ÜLKER, Murat AVİNÇ ve Gülten KAPICIOĞLU’nun verdiği “Karacabey Belediyesi’ne bağlanan 64 Mahalle Mezarlığı ile Karacabey İlçesi içerisinde yer alan 2 adet Mezarlığın bakımları, onarımları ve temizliklerinin yılda 2 kez Büyükşehir Belediyesi tarafından yapılması.” ile ilgili yazılı önergesinin Plan ve Bütçe Komisyonu’na havalesine,
103-Gündeme alınarak görüşülmesi kabul edilen, Büyükşehir Belediyesi Meclis Üyesi Neşet ÇAĞLAYAN’ın verdiği “Orhangazi Belediye Meclisi’nin, 09.06.2014 tarih ve 46 sayılı ‘İmar Planı değişikliği’ hakkındaki Meclis Kararı” ile ilgili yazılı önergesinin İmar ve Bayındırlık Komisyonu’na havalesine,
104-Gündeme alınarak görüşülmesi kabul edilen, Büyükşehir Belediyesi Meclis Üyesi Neşet ÇAĞLAYAN’ın verdiği “Orhangazi İlçesi, Arapzade Mahallesi, 63 ada, 16,17 ve 18 parsel sayılı taşınmazın 2500 m2 kısmının Park ve Dinlenme Alanı’ndan İbadet Tesisi Alanı’na alınması, 344 ada, 268 parsel ve 668 ada, 6 parsel sayılı taşınmazların bir kısmının Park ve Dinlenme Alanı’ndan Orta Öğretim Tesis Alanı’na alınması ve Hürriyet Mahallesi, 636 ada, 2 parsel sayılı taşınmazın Spor Tesis Alanı’ndan Park ve Dinlenme Alanı’na alınarak düzenlenmesine yönelik 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı değişikliği.” ile ilgili yazılı önergesinin İmar ve Bayındırlık Komisyonu’na havalesine,
105-Gündeme alınarak görüşülmesi kabul edilen, Büyükşehir Belediyesi Meclis Üyesi Neşet ÇAĞLAYAN’ın verdiği “1/25000 ölçekli İznik Gölü Çevre Düzeni Planı kapsamında Kırsal Yerleşme Alanlarında yerleşme alanı sınırının belirlenmesine ve yapılaşma hükümlerinin belirlenmesine yönelik 1/25000 ölçekli İznik Gölü Çevre Düzeni Planı plan notu değişikliği.” ile ilgili yazılı önergesinin İmar ve Bayındırlık Komisyonu’na havalesine,
106-Gündeme alınarak görüşülmesi kabul edilen, Büyükşehir Belediyesi Meclis Üyesi İsmail Hakkı KAVURMACI’nın verdiği “Kestel İlçesi, Soğuksu Köyü, H22c04d pafta, 1146 sayılı parselde yapılacak olan Güneş Enerjisi Santrali (GES) hakkındaki 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı değişikliği.” ile ilgili yazılı önergesinin İmar ve Bayındırlık Komisyonu’na havalesine,
107-Gündeme alınarak görüşülmesi kabul edilen, Büyükşehir Belediyesi Meclis Üyeleri Pelin SEVGİ ve Lütfü GÜNENÇ’in verdiği “Büyükşehir Belediyesi’nin görev ve sorumluluk Alanına giren yerleşim birimlerinde sağlıklı ve kesintisiz su hizmeti verilebilmesi için BUSKİ’nin gerekli önlemleri alıp, bakım, onarım ve yenilemeleri yapması.” ile ilgili yazılı önergesinin Çevre ve Sağlık Komisyonu’na havalesine,
108-Gündeme alınarak görüşülmesi kabul edilen, Büyükşehir Belediyesi Meclis Üyeleri Şenol ŞİMŞEK, Ali Rıza ÖZMEN ve İlhami AYDIN’ın verdiği “1/1000 ölçekli Güllük Ortabağlar İmar Planı dahilinde yer alan plan örneğinde işaretlenmiş Sağlık Tesisi Alanı’nın ve Ticaret Alanı’nda kalan 2102 ada, 2 parselin 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı ve 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı değişikliği yapılarak Özel Eğitim Tesisi Alanı’na alınması.” ile ilgili yazılı önergesinin İmar ve Bayındırlık Komisyonu’na havalesine,
109-Gündeme alınarak görüşülmesi kabul edilen, Büyükşehir Belediyesi Meclis Üyeleri Üyeleri Şükrü KÖSE, Fatih CELEN ve Zehra SÖNMEZ’in verdiği “Yıldırım Belediye Meclisi’nin, 04.06.2014 tarih 257, 258, 259, 260, 261, 262 ve 263 sayılı ‘İmar Plan değişikliği’ hakkındaki Meclis Kararları” ile ilgili yazılı önergesinin İmar ve Bayındırlık Komisyonu’na havalesine,
12/14

110-Gündeme alınarak görüşülmesi kabul edilen, Büyükşehir Belediyesi Meclis Üyeleri Üyeleri Şükrü KÖSE, Fatih CELEN ve Şenol ŞİMŞEK’in verdiği “Yıldırım İlçesi, Meydancık Mahallesi Tarihi Meydancık Camisi’nin kıble yönünde ve batısında kalan camiye bitişik binaların Yeşil Alan’a alınarak kamulaştırılmak üzere Belediyemiz X. Beş Yıllık Kamulaştırma İmar Programının 2011-2015 yılı dilimine ek olarak alınması” ile ilgili yazılı önergesinin Plan ve Bütçe Komisyonu’na havalesine,
111-Gündeme alınarak görüşülmesi kabul edilen, Büyükşehir Belediyesi Meclis Üyesi Cüneyt YILDIZ’ın verdiği “Gürsu İlçe Merkezinden İlçeye bağlı 7 adet mahalleye ve yeni TOKİ Konutlarına ulaşım bağlantısını sağlayan Kazım Karabekir Caddesi, Bursa Büyükşehir Belediyesi sorumluluğundaki ana arterler arasında yer almakta olup, yol genişliği özellikle caddenin İlçe Merkezindeki kısımlarında 5 m’ye kadar düşmektedir. Söz konusun yolun İmar Planına göre oluşturulması için Belediyemiz X. Beş Yıllık Kamulaştırma İmar Programının 2011-2015 yılı dilimine ek olarak alınması ” ile ilgili yazılı önergesinin Plan ve Bütçe Komisyonu’na havalesine,
112-Gündeme alınarak görüşülmesi kabul edilen, Büyükşehir Belediyesi Meclis Üyesi Cüneyt YILDIZ’ın verdiği “Gürsu İlçesi, Zafer Mahallesi, Karanfil Caddesi üzerinde bulunan, 229 ada, 16 parselin yolda, Otopark Alanı’nda ve Yeşil Alan’da kaldığından ve Zafer Mahallesi, 229 ada, 14, 18 ve 21 parsellerin Park Alanı’nda kalan kısımların kamulaştırılmak üzere Belediyemiz X. Beş Yıllık Kamulaştırma İmar Programının 2011-2015 yılı dilimine ek olarak alınması ” ile ilgili yazılı önergesinin Plan ve Bütçe Komisyonu’na havalesine,
113-Gündeme alınarak görüşülmesi kabul edilen, Büyükşehir Belediyesi Meclis Üyesi Cüneyt YILDIZ’ın verdiği “Gürsu İlçesi, Yenidoğan Mahallesi’ndeki Kentsel Dönüşüm Alanı hakkındaki değerlendirme ” ile ilgili yazılı önergesinin Doğal Afet ve Kentsel Dönüşüm Komisyonu’na havalesine,
114-Gündeme alınarak görüşülmesi kabul edilen, Büyükşehir Belediyesi Meclis Üyesi Cüneyt YILDIZ’ın verdiği “Gürsu İlçesi, Kazım Karabekir Caddesi, H22d04c2b Pafta, 252 ada, 15 parsel sayılı taşınmazın kamulaştırılmak üzere Belediyemiz X. Beş Yıllık Kamulaştırma İmar Programının 2011-2015 yılı dilimine ek olarak alınması” ile ilgili yazılı önergesinin Plan ve Bütçe Komisyonu’na havalesine,
115-Gündeme alınarak görüşülmesi kabul edilen, Büyükşehir Belediyesi Meclis Üyesi Cüneyt YILDIZ’ın verdiği “1/5000 ölçekli Gürsu Nazım İmar Planı sınırlarında kalan 220 ada, 1 parsel numarasında kayıtlı taşınmaza ait plan tadilatı” ile ilgili yazılı önergesinin İmar ve Bayındırlık Komisyonu’na havalesine,
116-Gündeme alınarak görüşülmesi kabul edilen, Büyükşehir Belediyesi Meclis Üyesi Cüneyt YILDIZ’ın verdiği “Gürsu Belediye Meclisi’nin, 04.06.2014 tarih ve 122 sayılı ‘İmar Plan değişikliği’ hakkındaki Meclis Kararı” ile ilgili yazılı önergesinin İmar ve Bayındırlık Komisyonu’na havalesine,
117-Gündeme alınarak görüşülmesi kabul edilen, Büyükşehir Belediyesi Meclis Üyesi Abdullah KARADAĞ’ın verdiği “Osmangazi İlçesi, Küplüpınar Mahallesi, Yeni Camii, Gençosman Camii ile Tuna Mahallesi Camii etrafının açılabilmesi için burada bulunan binaların Kamulaştırılmak üzere Belediyemiz X. Beş Yıllık Kamulaştırma İmar Programının 2011-2015 yılı dilimine ek olarak alınması ” ile ilgili yazılı önergesinin Plan ve Bütçe Komisyonu’na havalesine,
118-Gündeme alınarak görüşülmesi kabul edilen, Büyükşehir Belediyesi Meclis Üyeleri Hayri TÜRKYILMAZ, Akın POROY, Erdal AKTUĞ ve Metin UYANIK’ın verdiği “Mudanya Belediye Meclisi’nin, 06.06.2014 tarih 188, 189, 190, 192, 194, 199 ve 201 sayılı ‘İmar Plan değişikliği’ hakkındaki Meclis Kararları” ile ilgili yazılı önergesinin İmar ve Bayındırlık Komisyonu’na havalesine,
119-Gündeme alınarak görüşülmesi kabul edilen, Büyükşehir Belediyesi Meclis Üyesi Gizem ELMAS’ın verdiği “Nilüfer Belediye Meclisi’nin, 04.06.2014 tarih 467, 468, 470, 472, 473, 474, 475, 476, 477, 478 ve 480 sayılı ‘İmar Plan değişikliği’ hakkındaki Meclis Kararları” ile ilgili yazılı önergesinin İmar ve Bayındırlık Komisyonu’na havalesine,
120-Gündeme alınarak görüşülmesi kabul edilen, Büyükşehir Belediyesi Meclis Üyesi Refik YILMAZ’ın verdiği “Gemlik Belediye Meclisi’nin, 04.06.2014 tarih ve 232 sayılı kararı ile, 09.06.2014 tarih ve 244 sayılı ‘İmar Plan değişikliği’ hakkındaki Meclis Kararları” ile ilgili yazılı önergesinin İmar ve Bayındırlık Komisyonu’na havalesine,
121-Gündeme alınarak görüşülmesi kabul edilen, Büyükşehir Belediyesi Meclis Üyesi Oktay YILMAZ’ın verdiği “BURULAŞ’a yap-işlet olarak verilen T3 Tramvay Hattı uzatmasının (İncirli Caddesi çift yön Tayyareci Mehmet Ali Caddesi Siteler Otobüs Durağı) ekteki projeye göre İmar Planlarına işlenmesi.” ile ilgili yazılı önergesinin İmar ve Bayındırlık Komisyonu’na havalesine,

13/14

 


122-Gündeme alınarak görüşülmesi kabul edilen, Büyükşehir Belediye Meclis Üyesi Mustaf a BOZBEY’in sözlü mazeretinin kabulü ile izinli sayılmasına,
123-Gündeme alınarak görüşülmesi kabul edilen, Büyükşehir Belediye Meclis Üyesi İrfan TATLIOĞLU’nun sözlü mazeretinin kabulü ile izinli sayılmasına,
124-Gündeme alınarak görüşülmesi kabul edilen, Büyükşehir Belediye Meclis Üyesi Mehmet TEKE’nin sözlü mazeretinin kabulü ile izinli sayılmasına,
125-Gündeme alınarak görüşülmesi kabul edilen, Büyükşehir Belediye Meclis Üyesi Hasan TAŞ’ın sözlü mazeretinin kabulü ile izinli sayılmasına,
126-Gündeme alınarak görüşülmesi kabul edilen, Büyükşehir Belediye Meclis Üyesi Mustafa ÇETİNKAYA’nın sözlü mazeretinin kabulü ile izinli sayılmasına,
127-Gündeme alınarak görüşülmesi kabul edilen, Büyükşehir Belediye Meclis Üyesi Nedim BAYRAM’ın sözlü mazeretinin kabulü ile izinli sayılmasına,
128-Gündeme alınarak görüşülmesi kabul edilen, Büyükşehir Belediye Meclis Üyesi Ayhan DADAK’ın yazılı mazeretinin kabulü ile izinli sayılmasına,
129-Gündeme alınarak görüşülmesi kabul edilen, Büyükşehir Belediye Meclis Üyesi Hasan ERTÜRK’ün sözlü mazeretinin kabulü ile izinli sayılmasına,
130-Gündeme alınarak görüşülmesi kabul edilen, Büyükşehir Belediye Meclis Üyesi Fatih PULAT’ın sözlü mazeretinin kabulü ile izinli sayılmasına,
131-Gündeme alınarak görüşülmesi kabul edilen, Büyükşehir Belediye Meclis Üyesi Avni Çimen ERİN’in sözlü mazeretinin kabulü ile izinli sayılmasına oybirliği ile karar verildi.

 


Recep ALTEPE
Mak. Müh.
Büyükşehir Belediye Başkanı

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

14/14
 

19.06.2014 Tarihli Meclis