MECLİS TOPLANTILARI

15.05.2014 Tarihli Meclis Gündemi

GÜNDEM : Büyükşehir Belediye Meclisi’nin, 15 MAYIS 2014 Perşembe günü saat 15.00’da Çırpan Mahallesi, Güçlü Sokak, No:2, Kat:5 Osmangazi/Bursa adresinde (Eski İl Genel Meclisi Toplantı Salonu) yapacağı 2014/2019 seçim döneminin 2 nci, 1 inci dönemin 2 nci OLAĞAN toplantısının 1. birleşimine ait gündemdir.

 

G Ü N D E M :

1-GEÇEN TOPLANTI ZAPTI;

2-DAİRELERİN MECLİSE HAVALELİ TEKLİFLERİ;

1-Başkanlık Makamı’nın, Tarım Hayvancılık ve Orman Komisyonu, Doğal Afet ve Kentsel Dönüşüm Komisyonu ile Engelliler Komisyonlarının oluşturulması ve üye seçimi ile ilgili yazısı,
2-Başkanlık Makamı’nın, 2013 Mali Yılı Kesin Hesabı ile ilgili yazısı,
3-Yazı İşleri ve Kararlar Dairesi Başkanlığı’nın, Sosyal Kültürel ve Sportif Alanda şehrimize katkısı olacağı düşünülen etkinlikleri yapmak, yaptırmak, yurtiçi ve yurtdışı müsabakalarda üstün başarı gösteren veya derece alan sporculara, teknik yönetici, antrenör ve öğrencilere ödül vermek için Büyükşehir Belediye Başkanı’na yetki verilmesi ile ilgili yazısı,
4-Yazı İşleri ve Kararlar Dairesi Başkanlığı’nın, Sosyal, Kültürel ve Sportif Alanda şehrimize katkısı olacağı düşünülen Kültür Dernekleri, Hemşeri Dernekleri, Spor Kulüpleri v.b ile ortak projeler gerçekleştirmek ve etkinlikler yapabilmek için Büyükşehir Belediye Başkanı’na yetki verilmesi ile ilgili yazısı,
5-Yazı İşleri ve Kararlar Dairesi Başkanlığı’nın, Çınar Anadolu Lisesi Müdürlüğü Heyeti’nin, 16-22 Haziran 2014 tarihleri arasında (Bulgaristan, Yunanistan, Kosova, Bosna, Sırbistan) Ülkeleri’nde düzenlenecek olan “Bursa’dan Balkanlar’a Gönül Köprüsü” projesi hakkındaki Tarihi ve Kültürel geziye katılım için yurtdışı görevlendirme ile ilgili yazısı,
6-Yazı İşleri ve Kararlar Dairesi Başkanlığı’nın, Bursa İl Dernekleri Federasyonu Heyeti’nin, 27-31 Mayıs 2014 tarihleri arasında Makedonya-Kosova’da gerçekleşecek buluşmaya katılım için yurtdışı görevlendirme ile ilgili yazısı,
7-Yazı İşleri ve Kararlar Dairesi Başkanlığı’nın, Zafer Halk Oyunları Derneği Heyeti’nin, 28 Mayıs – 02 Haziran 2014 tarihleri arasında Romanya’nın Slobozia Şehri’nde düzenlenecek olan “17. Uluslararası Baragan’s Flower Festivaline” katılım için yurtdışı görevlendirme ile ilgili yazısı,
8-Yazı İşleri ve Kararlar Dairesi Başkanlığı’nın, Bursa Hamzabey-Muradiye Rumeli Göçmenleri Halk Oyunları Gençlik Spor Kulübü Derneği Heyeti’nin, 24-30 Mayıs 2014 tarihleri arasında Arnavutluk’ta düzenlenecek olan “ARGJIRO 2014 Festivali”ne, 3-12 Haziran 2014 tarihleri arasında Bosna Hersek’te düzenlenecek olan “LUKAVICA 2014 Balkan Festivali”ne katılım için yurtdışı görevlendirme ile ilgili yazısı,
9-Teftiş Kurulu Başkanlığı’nın, Bursa Büyükşehir Belediyesi Teftiş Kurulu Yönetmeliği’nin 7 ve 18. Maddelerinde değişiklik yapılması ile ilgili yazısı,
10-İnsan Kaynakları ve Eğitim Dairesi Başkanlığı’nın, Kadro İptal/İhdas ile ilgili yazısı,
11-İnsan Kaynakları ve Eğitim Dairesi Başkanlığı’nın, Birimlerin kurulması, kaldırılması ve birleştirilmesi ile ilgili yazısı,

1/6

 

12-Zabıta Dairesi Başkanlığı’nın, Bursa Büyükşehir Belediyesi Taksi-Dolmuş-Minibüs-Servis Araçları ve Özel Toplu Taşıma Araçları Yönetmeliği’nin 16. maddesi (ı) bendinde değişiklik yapılması ile ilgili yazısı,
13-Sosyal Hizmetler Dairesi Başkanlığı’nın, Büyükşehir sınırları içerisinde bulunan Karacabey, Mustafakemalpaşa, İnegöl, Yenişehir, İznik, Orhangazi, Büyükorhan, Keles, Orhaneli ve Harmancık İlçelerinde bulunan mezarlıkların bakımları ile tüm defin hizmetlerinin ilgili ilçe Belediyesi tarafından yürütülmesinin bunun haricinde kalan ilçelerin ise Büyükşehir Belediyesi tarafından yürütülmesi için yetki devri ile ilgili yazısı,
14-Mali Hizmetler Dairesi Başkanlığı’nın, Mülkiyeti İnegöl Orman İşletme Müdürlüğü’ne ait olan ve İnegöl Belediyesi’nce 10 yıllığına kiralanan Hilmiye Köyü sınırları içinde 69.000 m2 lik alanda A Tipi Orman İçi Dinlenme Yeri izin Sahası’nın (Oylat Mesire Yeri) kiralanması ile ilgili yazısı,
15-Destek Hizmetleri Dairesi Başkanlığı’nın, Büyükşehir Belediye Başkanlığımız kayıtlarında bulunan, 16 DG 689 plakalı aracın Yatırım İzleme Koordinasyon Başkanlığı (YİKOB)’na, 16 KH 112 ve 16 KH 662 plakalı araçların BUSKİ Genel Müdürlüğü’ne bedelsiz devri ile ilgili yazısı,
16-Ulaşım Dairesi Başkanlığı’nın, Trafik hizmetlerinde kullanılmak üzere, 2 adet binek tipi, 2 adet çift kabin kamyonet tipi aracın satın alınması ile ilgili yazısı,
17-Kent Estetiği Dairesi Başkanlığı’nın, Çocuk oyun grubu ve açık alan spor aletlerinin kurulumu, bakımı ve tamiri işinde kullanılmak üzere 2 adet kapalı kasa kamyonet (hafif ticari) ve 1 adet çift kabin açık kasa kamyonet satın alınması ile ilgili yazısı,
18-Kent Estetiği Dairesi Başkanlığı’nın, temizlik, bakım, karla mücadele işlerinde kullanılmak üzere 3 (üç) adet çok amaçlı süpürge aracı, 1 (bir) adet yıkama aracı, 1 (bir) adet forklift ve 1 (bir) adet arazöz (5 tonluk) araçların alımı ile ilgili yazısı,
19-Kaynak Geliştirme ve İştirakler Dairesi Başkanlığı’nın, Bursa Büyükşehir Belediyesi’ne devredilen İnegöl Belediyesi Hali, İznik Belediyesi Hali, Elbeyli Hali ve Karacabey Belediyesi Hallerinin tüm varlıkları ile birlikte İlçe Belediyelerine işletme ve işlettirme yetkisinin devri ile ilgili yazısı,
20-Kaynak Geliştirme ve İştirakler Dairesi Başkanlığı’nın, Araç Alımı ile ilgili yazısı,
21-Etüd ve Projeler Dairesi Başkanlığı’nın, Avrupa Konsey Bulvarı (Hürriyet Mezarlığı ile Soğanlı Botanik Parkı arası) Cephe Sağlıklaştırma Projesi ile ilgili yazısı,
22-Çevre Koruma ve Kontrol Dairesi Başkanlığı’nın, Kestel İlçesi, Babasultan Köyü’nde yer alan içme suyu kaynağının kiraya verilmesi ile ilgili yazısı,
23-Fen İşleri Dairesi Başkanlığı’nın, İlçe şantiyelerinde yol yapım, bakım, onarım, temizlik ve karla mücadele işlerinde kullanılmak üzere muhtelif marka araçların satın alınması ile ilgili yazısı,
24-İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı’nın, 1/25000 ölçekli Nazım İmar Planı, 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı ve 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı plan değişiklik talepleri ile ilgili yazısı,
25-İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı’nın, Bursa Büyükşehir Belediye Meclisi’nin, 19.03.2014 tarih ve 298 sayılı Kararı ile onaylanan, Osmangazi İlçesi, Alaşarköy Mahallesi, 4497 ada, 12 parsel ile Armutköy Mahallesi, 4367 ada, 135 parselin "Büyük Alan Kullanımı Gerektiren Kamu Kuruluş Alanları"na alınmasına ilişkin 1/25000 ölçekli Merkez Planlama Bölgesi Nazım İmar Planı değişikliği ve 1/5000 ölçekli Osmangazi Belediyesi Nazım İmar Planı değişikliğine yapılan askı itirazı ile ilgili yazısı,
26-İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı’nın, Bursa Büyükşehir Belediye Meclisi’nin, 19.03.2014 tarih ve 278 sayılı kararı ile onaylanan, Nilüfer İlçesi, Balat Mahallesi, 4127 ada, 1 parsele ilişkin 1/5000 ölçekli Nilüfer Nazım İmar Planı değişikliğine yapılan askı itirazı ile ilgili yazısı,
27-İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı’nın, Osmangazi Belediye Meclisi’nin, 06.07.2011 tarih ve 577 sayılı kararıyla onaylanıp, Bursa Büyükşehir Belediye Meclisi’nin, 21.06.2012 gün ve 608 sayılı kararı ile uygun bulunan, Bursa İli, Osmangazi İlçesi, Yunuseli Mahallesi, Çukurlar Mevkii, 5067, 6400, 6586, 6587, 6588, 7521 adalara ilişkin, 1/1000 ölçekli Uygulama İmar değişikliğine karşı açılan davada, Bursa 1. İdare Mahkemesi 14/02/2014 tarihinde, 2012/1275 E., 2014/205 K. No ile dava konusu işlemin iptal kararı ile ilgili yazısı,
28-İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı’nın, Bursa Büyükşehir Belediye Meclisi’nin, 19.03.2014 tarih ve 279 sayılı kararı ile onaylanan, Nilüfer İlçesi, Özlüce Mahallesi, 4430 ada, 1 parsel, 4432 ada, 1 parsel ve 4434 ada, 2 parsele ilişkin 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı değişikliğine askı itirazı ile ilgili yazısı,
29-İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı’nın, Bursa İli, Orhangazi İlçesi, Açmalar Mevkiinde bulunan 93 nolu Orman Bölgesine denk gelen alanın 1/25000 ölçekli İznik Gölü Çevre düzeni Planı’nda “Sanayi Alanı” olarak planlanmasına ilişkin Bursa 3. İdare Mahkemesi’nin 2012/740 Esas sayılı iptal kararı ile ilgili yazısı,

2/6

 


30-İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı’nın, Bursa ili, Orhangazi İlçesi, Örnekköy, 108 ada, 1 parselin “Sanayi Alanı” olarak belirlenmesine ilişkin Çevre ve Şehircilik Bakanlığı’nın, 02.10.2013 tarih ve 15394 sayılı Makam Olur’u ile onaylanan “İznik Gölü 1/25000 ölçekli Çevre Düzeni Planı değişikliği” hakkındaki Bursa 2. İdare Mahkemesi’nin, 2013/1345 Esas sayılı yürütmeyi durdurma kararı ile ilgili yazısı,
31-İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı’nın, Bursa Büyükşehir Belediye Meclisi’nin, 19.03.2014 tarih ve 285 sayılı kararı ile onaylanan, Gemlik İlçesi, Hamidiye Mahallesi, 554 ada, 240, 219 parsellerin İbadet Yeri Alanı (Cami) 554 ada, 238 parselin “Belediye Hizmet Alanı”na alınmasına ilişkin 1/5000 ölçekli Gemlik Nazım İmar Planı değişikliğine yapılan askı itirazı ile ilgili yazısı,
32-İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı’nın, Yenişehir İlçesi, Kurtuluş Mahallesi, 5 parselde “Tavukçuluk Tesisi” yapılmasına ilişkin 1/25000 ölçekli Yenişehir Çevre Düzeni Planı değişikliği talebi ile ilgili yazısı,
33-İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı’nın, Seyran, Canbaz, Subaşı Köyleri tapulama sınırları içinde yer alan muhtelif parsellerde yapılması planlanan “Karacabey Bölge Parkı” Projesine ilişkin olarak hazırlanan 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı ve 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planları ile ilgili yazısı.

3-KOMİSYONLARDAN GELEN EVRAKLAR;

1-Plan ve Bütçe Komisyonu’nun, Bursa İli, Nilüfer İlçesi, Akçalar-Kurtuluş Mahallesi, 168 ada, 21 ve 22 parsel sayılı 1. Derece Akreolojik Sit Alanı’nda kalan taşınmazların kamulaştırılmak üzere Belediyemiz X. Beş Yıllık Kamulaştırma İmar Programının 2011-2015 yılı dilimine ek olarak alınması ile ilgili raporu,
2-Plan ve Bütçe Komisyonu’nun, Mülkiyeti Bursa Büyükşehir Belediyesi adına kayıtlı, Bursa İli, Yıldırım İlçesi, Çınarönü Mahallesi, 6997 ada, 1 parsel sayılı ve 1306,76 m2 yüzölçümlü taşınmaz üzerinde bulunan 2 katlı Hizmet Binası’nın tahsisi ile ilgili raporu,
3-Plan ve Bütçe Komisyonu’nun, 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı’nda Park ve Yol Alanında kalan, Bursa İli, Osmangazi İlçesi, Namık Kemal Mahallesi, 2688 ada, 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15 ve 16 parsel sayılı taşınmazların kamulaştırılmak üzere Belediyemiz X. Beş Yıllık Kamulaştırma İmar Programının 2011-2015 yılı dilimine ek olarak alınması ile ilgili raporu,
4-Plan ve Bütçe Komisyonu’nun, Bursa İli, Osmangazi İlçesi, Hamitler Mahallesi, Hacıbektaş Caddesi’nde 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planına göre yolda kalan parsel ve binaların kamulaştırılmak üzere Belediyemiz X. Beş Yıllık Kamulaştırma İmar Programının 2011-2015 yılı dilimine ek olarak alınması ile ilgili raporu,
5-Plan ve Bütçe Komisyonu’nun, Bursa İli, Osmangazi İlçesi, Tuna Mahallesi, 4. Telaltı Sokakta bulunan Elmalı Camii çevresinin kamulaştırılmak üzere Belediyemiz X. Beş Yıllık Kamulaştırma İmar Programının 2011-2015 yılı dilimine ek olarak alınması ile ilgili raporu,
6-Plan ve Bütçe Komisyonu’nun, Bursa İli, Yıldırım İlçesi, İsabey Mahallesi’nde, Büyükşehir Belediyesi sorumluluğunda ve İmar Planı’nda 15 metre genişliğindeki 5. Karadeniz Sokağın açılması için tescil haricinde yolda kalan mevcut bina, bahçe duvarı ve ağaçların kamulaştırılmak üzere Belediyemiz X. Beş Yıllık Kamulaştırma İmar Programının 2011-2015 yılı dilimine ek olarak alınması ile ilgili raporu,
7-Plan ve Bütçe Komisyonu’nun, Bursa Su ve Kanalizasyon İdaresi Yönetim Kurulu’nun “Toplu Su Satışı” hakkındaki Yönetim Kurulu Kararı ile ilgili raporu,
8-Hukuk Komisyonu’nun, Bursa Su ve Kanalizasyon İdaresi Yönetim Kurulu’nun, “BUSKİ Atıksuların Kanalizasyona Deşarj Yönetmeliği’nin, 21.11 maddesinde revizyon yapılması” hakkındaki Yönetim Kurulu Kararı ile ilgili raporu,
9-Hukuk Komisyonu’nun, Bursa Su ve Kanalizasyon İdaresi Yönetim Kurulu’nun, “Tarifeler ve Kademe Uygulaması” hakkındaki Yönetim Kurulu Kararı ile ilgili raporu,
10-Hukuk Komisyonu’nun, Bursa Su ve Kanalizasyon İdaresi Yönetim Kurulu’nun, “Tarifeler Yönetmeliği” hakkındaki Yönetim Kurulu Kararı ile ilgili raporu,
11-Hukuk Komisyonu’nun, “Hal Şube Müdürlüğü” isminin değiştirilmesi ile ilgili raporu,
12-Hukuk Komisyonu’nun, AKOM Şube Müdürlüğü’nün kapatılması ile ilgili raporu,
13-Ulaşım Komisyonu’nun, Adres ve Numaralama işlerinin İlçe Belediyelerine yetki devri yapılması ile ilgili raporu,
14-Ulaşım Komisyonu’nun, Bursa Büyükşehir Belediyesi Taksi, Dolmuş, Minibüs, Servis Araçları ve Özel Toplu Taşıma Araçları Yönetmeliği’nin 14. maddesinde yer alan “araçların model yaşı 10 yaşından büyük olamaz” şeklindeki hükmünün ‘12 yaş’ olarak düzenlenmesi” ile ilgili raporu,
3/615-Çevre ve Sağlık Komisyonu’nun, İlimizde faaliyet gösteren işletmelerin tuvalet ve lavabolarında düzenleme yapılması ile ilgili raporu,
16-İmar ve Bayındırlık Komisyonu’nun, Osmangazi Belediyesi’ne ait 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı değişiklikleri ile ilgili raporu,
17-İmar ve Bayındırlık Komisyonu’nun, Yıldırım Belediyesi’ne ait 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı değişiklikleri ile ilgili raporu,
18-İmar ve Bayındırlık Komisyonu’nun, Mudanya Belediyesi’ne ait 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı değişiklikleri ile ilgili raporu,
19-İmar ve Bayındırlık Komisyonu’nun, Kestel Belediyesi’ne ait 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı değişiklikleri ile ilgili raporu,
20-İmar ve Bayındırlık Komisyonu’nun, Gemlik Belediyesi’ne ait 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı değişiklikleri ile ilgili raporu,
21-İmar ve Bayındırlık Komisyonu’nun, Gürsu Belediyesi’ne ait 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı değişiklikleri ile ilgili raporu,
22-İmar ve Bayındırlık Komisyonu’nun, Büyükşehir Belediye Meclisi’nin, 19.07.2012 gün ve 792 sayılı kararı ile onaylanan, Nilüfer İlçesi, Başköy ve Büyükbalıklı Mahalleleri’nde bulunan muhtelif parsellerin “Konut Dışı Kentsel Çalışma Alanı” olarak ayrılmasına yönelik 1/25000 ölçekli Batı Planlama Bölgesi Nazım İmar Plan değişikliği ve 1/5000 ölçekli Akçalar – Görükle Nazım İmar Planları değişikliği hakkında Bursa 2. İdare Mahkemesi’nin, 25.12.2013 tarihli iptal kararı konusunda 1/25000 ölçekli Nazım İmar Plan değişikliği ile ilgili raporu,
23-İmar ve Bayındırlık Komisyonu’nun, Bursa 1. İdare Mahkemesi’nde 2013/124 Esas no ile Belediyemiz aleyhine açılan davada Büyükşehir Belediye Meclisi’nin, 12.04.2007 gün ve 219 sayılı kararı ile onaylanan ancak şu an yürürlükte bulunmayan 1/25000 ölçekli Batı Planlama Bölgesi Nazım İmar Plan değişikliği hakkında ilgili Mahkeme’nin, 19.12.2013 tarihinde iptal kararı hakkında bilgilendirme ile ilgili raporu,
24-İmar ve Bayındırlık Komisyonu’nun, Büyükşehir Belediye Meclisi’nin, 18.07.2011 / 631 sayılı kararı ile onaylanan, Nilüfer İlçesi, Doğanköy Mahallesi, 2 pafta, 21 numaralı ve eski 981 numaralı parsellerin mezarlık olarak ayrılmasına yönelik 1/1000 ölçekli Batıkent Mezarlığı Uygulama İmar Planı ve dayanağı 1/5000 ölçekli Nilüfer Nazım İmar Planı ve 1/25000 ölçekli Merkez Planlama Bölgesi Nazım İmar Planı’nın orman sayılan alanları konu edilen kısımlarının iptaline yönelik Bursa 2. İdare Mahkemesi’nin, 14.11.2013 tarihli iptal kararı konusunda 1/25000 ve 1/5000 ölçekli Nazım İmar Plan değişikliği ile ilgili raporu,
25-İmar ve Bayındırlık Komisyonu’nun, Doğanköy Mahallesi, 1019, 1021 ve 1022 parselleri kapsayan alanda, Büyükşehir Belediye Meclisi’nin, 18.07.2011 gün ve 631 sayılı kararı ile onaylanan Batıkent Mezarlığı 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı hakkında Bursa 1. İdare Mahkemesi’nin, 12.12.2013 tarihli iptal kararı konusunda bilgilendirme ile ilgili raporu,
26-İmar ve Bayındırlık Komisyonu’nun, Nilüfer İlçesi, Odunluk Mahallesi, 4680 ada, 2 parselin Turizm Tesis Alanı’na alınmasına ilişkin 1/5000 ölçekli Nilüfer Nazım İmar Planı değişikliği ile ilgili raporu,
27-İmar ve Bayındırlık Komisyonu’nun, Bursa Büyükşehir Belediye Meclisi’nin, 25.02.2014 tarih ve 236 sayılı kararı ile onaylanan, Nilüfer İlçesi, Görükle Mahallesi, 5344 ada, 1 parsel kuzeyi ve 5402 ada, 1 parsele ilişkin 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Plan değişikliği hakkında askı itirazı ile ilgili raporu,
28-İmar ve Bayındırlık Komisyonu’nun, Bursa Büyükşehir Belediye Meclisi’nin, 23.01.2014 gün ve 70 sayılı kararı ile onaylanan, Nilüfer İlçesi, Görükle Mahallesi, 5283 ve 779 parsellere ilişkin 1/5000 ölçekli Nazım İmar Plan değişikliğine askı itirazı ile ilgili raporu,
29-İmar ve Bayındırlık Komisyonu’nun, Büyükşehir Belediye Meclisi’nin, 21.11.2013/1243 sayılı kararı ile onaylanan, Nilüfer İlçesi, Kayapa Mahallesi, Tahtalı Köyü, 155 ada, 44 ve 47 parseller ile bu parsellerin yakın çevresinin “1. Derece Arkeolojik Sit Alanı” olarak ayrılmasına yönelik 1/5000 ölçekli Kayapa Nazım İmar Plan değişikliği hakkında BKVKBK’nun, 30.01.2014/2854 sayılı kararı konusunda 1/5000 ölçekli Nazım İmar Plan değişikliği ile ilgili raporu,

4/6

 


30-İmar ve Bayındırlık Komisyonu’nun, Büyükşehir Belediye Meclisi’nin, 24.10.2013 / 1124 sayılı kararı ile onaylanan, Nilüfer İlçesi, Tahtalı Köyü sınırları içerisinde “Erintaş Tepesi Kale ve Gözetleme Kulesi 1. Derece Arkeolojik Sit Alanı” sınırlarının belirlenmesine yönelik 1/5000 ölçekli Kayapa Nazım İmar Plan değişikliği hakkında BKVKBK’nun, 30.01.2014/2853 sayılı kararı konusunda 1/5000 ölçekli Nazım İmar Plan değişikliği ile ilgili raporu,
31- İmar ve Bayındırlık Komisyonu’nun, Nilüfer İlçesi, Görükle Mahallesi’nde “Gençlik Merkezi” yapılabilmesi amacıyla hazırlanan 1/5000 ölçekli Nazım İmar Plan değişikliği ile ilgili raporu,
32-İmar ve Bayındırlık Komisyonu’nun, Bursa Büyükşehir Belediye Meclisi’nin, 23.01.2014 gün ve 72 sayılı kararı ile onaylanan, Nilüfer İlçesi, Gümüştepe Mahallesi, 3959 ada, 43 nolu parsel ve Dağyenice Mahallesi, 120 ada, 4 no’lu parselin “Özel Eğitim Tesisleri Alanı”na alınmasına ilişkin 1/25000 ölçekli Merkez Planlama Bölgesi Nazım İmar Plan değişikliği ile 1/5000 ölçekli Nilüfer Nazım İmar Plan değişikliklerine yapılan askı itirazı ile ilgili raporu,
33-İmar ve Bayındırlık Komisyonu’nun, Nilüfer İlçesi, Özlüce Mahallesi, 4613 ada, 1 parselde 1/5000 ölçekli Nazım İmar Plan değişikliği ile ilgili raporu,
34-İmar ve Bayındırlık Komisyonu’nun, Büyükşehir Belediye Meclisi’nin, 20.02.2014 tarih ve 199 sayılı kararı ile onaylanan 1/5000 ölçekli Güzelyalı Nazım İmar Planı’nın Çağrışan-Göynüklü kısmını kapsayan Nazım İmar Planı Revizyonu’na ilişkin askı itirazları ile ilgili raporu,
35-İmar ve Bayındırlık Komisyonu’nun, Bursa İli, Osmangazi İlçesi, Soğanlı Mahallesi, 3338 ada, 3 parsele yönelik 1/5000 ölçekli Nazım İmar Plan değişikliği ile ilgili raporu,
36-İmar ve Bayındırlık Komisyonu’nun, Mudanya İlçesi, Bademli Mahallesi, H21b24a pafta, 426 sayılı parselin Belediye Hizmet Alanı’na (Sahipsiz Hayvanlar Doğal Yaşam ve Tedavi Merkezi) alınmasına ilişkin 1/5000 ölçekli Mudanya Nazım İmar Planı değişikliği ve 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı ile ilgili raporu,
37-İmar ve Bayındırlık Komisyonu’nun, Büyükşehir Belediye Meclisi’nin, 20.02.2014 tarih ve 195 sayılı kararı ile onaylanan Gemlik İlçesi, Demirsubaşı Mahallesi, Ahmet Dural Meydanı ve Meydan Düzenleme Projesi doğrultusunda hazırlanan 1/25000 ölçekli Gemlik Nazım İmar Planı değişikliğine yapılan askı itirazı ile ilgili raporu,
38-İmar ve Bayındırlık Komisyonu’nun, Büyükşehir Belediye Meclisi’nin, 19.12.2013 tarih ve 1378 sayılı kararı ile onaylanan Gemlik İlçesi, Cihatlı Mahallesi, H22A09B pafta Tescil Harici Alan’ın BHA (Mezbaha Alanı) olarak düzenlenmesine ilişkin 1/25000 ölçekli Gemlik Planlama Bölgesi Nazım İmar Planı değişikliği ve 1/5000 ölçekli Gemlik Nazım İmar Planı değişikliği askı itirazı ile ilgili raporu,
39-İmar ve Bayındırlık Komisyonu’nun, Gemlik İlçesi, Hisar Mahallesi, 193 ada, 8 ve 10 parsellerde yer alan Su Deposu ve Koruma Alanı’nın düzenlenmesine ilişkin 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı değişikliği ile ilgili raporu,
40-İmar ve Bayındırlık Komisyonu’nun, Bursa Büyükşehir Belediye Meclisi’nin, 19.12.2013 tarih ve 1382 sayılı kararı ile onaylanan Gemlik İlçesi, Hisar Mahallesi, 193 ada, 8 parselde yer alan Su Deposu ve Koruma Alanı’nın genişletilmesine ilişkin 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı değişikliği askı itirazı ile ilgili raporu,
41-İmar ve Bayındırlık Komisyonu’nun, Bursa Büyükşehir Belediye Meclisi’nin, 20.02.2014 tarih ve 194 sayılı kararı ile onaylanan Gemlik İlçesi, Hisar Mahallesi, 195 ve 562 adalarda Eğitim Tesis Alanı, Su Deposu Alanı, Konut Alanı, Yeşil Alan, Rekreasyon Alanı ve ulaşım bağlantılarında düzenleme yapılmasına ilişkin 1/5000 ölçekli Gemlik Nazım İmar Planı değişikliği ve 1/25000 ölçekli Gemlik Planlama Bölgesi Nazım İmar Planı değişikliği askı itirazı ile ilgili raporu,
42-İmar ve Bayındırlık Komisyonu’nun, Gemlik İlçesi, Bursa-Gemlik Yolu Serbest Bölge Girişi kavşak düzenlemesine ilişkin 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı değişikliği ile ilgili raporu,
43-İmar ve Bayındırlık Komisyonu’nun, Bursa Büyükşehir Belediye Meclisi’nin, 25.02.2014/237 sayılı kararı ile onaylanan, Yıldırım İlçesi, Piremir Mahallesi, 369 ada, 1-2 parsellere yönelik 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı değişikliğine yapılan askı itirazı ile ilgili raporu,

5/6

 

 


44-İmar ve Bayındırlık Komisyonu’nun, Bursa Büyükşehir Belediye Meclisi’nin, 28.01.2014/118 sayılı kararı ile onaylanan, Yıldırım İlçesi, Millet Mahallesi, 4311 ada, 12 parselin Eğitim Tesisi Alanı’na alınmasına yönelik 1/25000 ölçekli Nazım İmar Planı değişikliğine, 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı değişikliğine ve 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı değişikliğine ilişkin askı itirazları ile ilgili raporu,
45-İmar ve Bayındırlık Komisyonu’nun, Etüd ve Projeler Dairesi Başkanlığı’nın talebi ile Yıldırım İlçesi, Şükraniye Mahallesi, 3723 ada, 1 parselin kuzeyindeki yolun yeniden düzenlenmesine ilişkin 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı değişikliği ile ilgili raporu,
46-İmar ve Bayındırlık Komisyonu’nun, Osmangazi İlçesi, Kırcaali Mahallesi, 3846 ada, 5 parsel, 3855 ada, 11 parsel, 3847 ada, 2 parsel, 3847 ada, 4 parsel ve 3846 ada, 3 parsele ilişkin, Belediyemiz aleyhine açılan 2014/86, 2014/88, 2014/84, 2014/85 ve 2014/87 Esas sayılı davalara Bursa 3. İdare Mahkemesi’nin 18.03.2014 tarihli kararında dava konusu işlemlerin Yürütmesinin Durdurulması kararı ile ilgili raporu,
47-İmar ve Bayındırlık Komisyonu’nun, Vakıflar Genel Müdürlüğü Bursa Bölge Müdürlüğü’nün talebi doğrultusunda Bursa İli, Osmangazi İlçesi, Kayhan Mahallesi, 4279 ada, 1 ve 2 parsellerin “Dini Tesis Alanı”na alınmasına ilişkin 1/1000 ölçekli Reyhan-Kayhan-Hanlar Bölgesi Koruma Amaçlı İmar Planı değişikliği ile ilgili raporu,
48-İmar ve Bayındırlık Komisyonu’nun, İmar Uygulama Şube Müdürlüğü’nün talebi doğrultusunda Bursa İli, Osmangazi İlçesi’nde Kaynak Koruma Alanlarının İmar Planlarına işlenmesi ile ilgili raporu,
49-İmar ve Bayındırlık Komisyonu’nun, Bursa Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu Kararı doğrultusunda Bursa İli, Osmangazi İlçesi, Kükürtlü Mahallesi, Atatürk Stadyumu ve çevresini kapsayan Kentsel Sit Alanı’na ilişkin 1/5000 ve 1/1000 ölçekli İmar Planı değişikliği ile ilgili raporu,
50-İmar ve Bayındırlık Komisyonu’nun, Etüd ve Projeler Dairesi Başkanlığı’nın talebi doğrultusunda Bursa İli, Osmangazi İlçesi, Pınarbaşı Mahallesi, 6219 ada, 46 parselde yer alan Bursa Mevlevihanesi’nin İmar Planı’na işlenmesine ilişkin 1/1000 ölçekli Muradiye Koruma Amaçlı İmar Planı değişikliği ile ilgili raporu.

 

 

 

 


Recep ALTEPE
Mak. Müh.
Büyükşehir Belediye Başkanı

15.05.2014 Tarihli Meclis Kararları

Meclis kararları henüz yayınlanmamıştır...

 


Büyükşehir Belediye Meclisi’nin, 15.05.2014 Perşembe günü saat 15.00’da Çırpan Mahallesi, Güçlü Sokak, No:2, Kat:5 Osmangazi/Bursa adresinde (Eski İl Genel Meclisi Toplantı Salonu) yaptığı 2014/2019 seçim döneminin 2 inci 1 inci dönemin 2 inci OLAĞAN toplantısının 1. birleşiminde alınan KARARLARIN ÖZETİDİR.

 

1-Okunan Geçen Toplantı Zaptının; “Büyükşehir Belediye Meclisi’nin, 14.04.2014 tarih ve 324 sayılı Meclis Kararının; Bursa Kültür Turizm ve Tanıtma Birliği’nde Asil Üyeliğe seçilen Pelin SEVGİ’nin istifası nedeniyle boşalan Asil Üyeliğe, Büyükşehir Belediyesi Meclis Üyesi Metin UYANIK’ın seçilmesine” şeklinde düzeltilerek oybirliği ile kabulüne,
2-Başkanlık Makamı’nın, Tarım Hayvancılık ve Orman Komisyonu, Doğal Afet ve Kentsel Dönüşüm Komisyonu ile Engelliler Komisyonlarının oluşturulması ve üye seçimi ile ilgili yazısında;

9 kişiden oluşturulması kararlaştırılan Tarım, Hayvancılık ve Orman Komisyonu’na; Ercan BARUTÇUOĞLU, Haydar Ali ASLAN, Murat AVİNÇ, Hasan Hüseyin TEMEL, Selahattin KÜLCÜ, Kerim AKÇA, Dündar KOYUTÜRK, Engin TAŞDEMİR ve Mesut BEDEL,

9 kişiden oluşturulması kararlaştırılan Doğal Afet ve Kentsel Dönüşüm Komisyonu’na; Nihal GÖKTEN, Fatih CELEN, Murat ÇAKIR, Gülten KAPICIOĞLU, Oktay YILMAZ, Fatih PULAT, Hasan ERTÜRK, Recep ÇOHAN ve Adnan AKIN,

9 kişiden oluşturulması kararlaştırılan Engelliler Komisyonu’na; Nilüfer KARAKOÇ, Nedim BAYRAM, Mukaddes SERİM, Mihrimah KOCABIYIK, Ekrem ÇOHADAR, Hasan Sabri KAPOĞLU, Metin UYANIK, Akın POROY ve Avni Çimen ERİN seçilmişlerdir.

3-Başkanlık Makamı’nın, Büyükşehir Belediyesi’nin 2013 Mali Yılı Kesin Hesabı ile ilgili yazısının Plan ve Bütçe Komisyonu’na havalesine,
4-Yazı İşleri ve Kararlar Dairesi Başkanlığı’nın, Sosyal Kültürel ve Sportif Alanda şehrimize katkısı olacağı düşünülen etkinlikleri yapmak, yaptırmak, yurtiçi ve yurtdışı müsabakalarda üstün başarı gösteren veya derece alan sporculara, teknik yönetici, antrenör ve öğrencilere ödül vermek için Büyükşehir Belediye Başkanı’na yetki verilmesi ile ilgili yazısının oybirliği ile kabulüne,
5-Yazı İşleri ve Kararlar Dairesi Başkanlığı’nın, Sosyal, Kültürel ve Sportif Alanda şehrimize katkısı olacağı düşünülen Kültür Dernekleri, Hemşeri Dernekleri, Spor Kulüpleri v.b ile ortak projeler gerçekleştirmek ve etkinlikler yapabilmek için Büyükşehir Belediye Başkanı’na yetki verilmesi ile ilgili yazısının oybirliği ile kabulüne,
6-Yazı İşleri ve Kararlar Dairesi Başkanlığı’nın, Çınar Anadolu Lisesi Müdürlüğü Heyeti’nin, 16-22 Haziran 2014 tarihleri arasında (Bulgaristan, Yunanistan, Kosova, Bosna, Sırbistan) Ülkeleri’nde düzenlenecek olan “Bursa’dan Balkanlar’a Gönül Köprüsü” projesi hakkındaki Tarihi ve Kültürel geziye katılım için yurtdışı görevlendirme ile ilgili yazısının oybirliği ile kabulüne,
7-Yazı İşleri ve Kararlar Dairesi Başkanlığı’nın, Bursa İl Dernekleri Federasyonu Heyeti’nin, 27-31 Mayıs 2014 tarihleri arasında Makedonya-Kosova’da gerçekleşecek buluşmaya katılım için yurtdışı görevlendirme ile ilgili yazısının oybirliği ile kabulüne,
8-Yazı İşleri ve Kararlar Dairesi Başkanlığı’nın, Zafer Halk Oyunları Derneği Heyeti’nin, 28 Mayıs – 02 Haziran 2014 tarihleri arasında Romanya’nın Slobozia Şehri’nde düzenlenecek olan “17. Uluslararası Baragan’s Flower Festivaline” katılım için yurtdışı görevlendirme ile ilgili yazısının oybirliği ile kabulüne,
9-Yazı İşleri ve Kararlar Dairesi Başkanlığı’nın, Bursa Hamzabey-Muradiye Rumeli Göçmenleri Halk Oyunları Gençlik Spor Kulübü Derneği Heyeti’nin, 24-30 Mayıs 2014 tarihleri arasında Arnavutluk’ta düzenlenecek olan “ARGJIRO 2014 Festivali”ne, 3-12 Haziran 2014 tarihleri arasında Bosna Hersek’te düzenlenecek olan “LUKAVICA 2014 Balkan Festivali”ne katılım için yurtdışı görevlendirme ile ilgili yazısının oybirliği ile kabulüne,
10-Teftiş Kurulu Başkanlığı’nın, Bursa Büyükşehir Belediyesi Teftiş Kurulu Yönetmeliği’nin 7. ve 18. maddelerinde değişiklik yapılması ile ilgili yazısının Hukuk Komisyonu’na havalesine,
11-İnsan Kaynakları ve Eğitim Dairesi Başkanlığı’nın, Kadro İptal/İhdas ile ilgili yazısının oybirliği ile kabulüne,
12-İnsan Kaynakları ve Eğitim Dairesi Başkanlığı’nın, Birimlerin kurulması, kaldırılması ve birleştirilmesi ile ilgili yazısının oybirliği ile kabulüne,
13-Zabıta Dairesi Başkanlığı’nın, Bursa Büyükşehir Belediyesi Taksi-Dolmuş-Minibüs-Servis Araçları ve Özel Toplu Taşıma Araçları Yönetmeliği’nin 16. maddesi (ı) bendinde değişiklik yapılması ile ilgili yazısının Ulaşım Komisyonu’na havalesine,
14-Sosyal Hizmetler Dairesi Başkanlığı’nın, Büyükşehir sınırları içerisinde bulunan Karacabey, Mustafakemalpaşa, İnegöl, Yenişehir, İznik, Orhangazi, Büyükorhan, Keles, Orhaneli ve Harmancık İlçelerinde bulunan mezarlıkların bakımları ile tüm defin hizmetlerinin ilgili ilçe Belediyesi tarafından yürütülmesinin bunun haricinde kalan ilçelerin ise Büyükşehir Belediyesi tarafından yürütülmesi için yetki devri ile ilgili yazısının oybirliği ile kabulüne,
15-Mali Hizmetler Dairesi Başkanlığı’nın, Mülkiyeti İnegöl Orman İşletme Müdürlüğü’ne ait olan ve İnegöl Belediyesi’nce 10 yıllığına kiralanan Hilmiye Köyü sınırları içinde 69.000 m2 lik alanda A Tipi Orman İçi Dinlenme Yeri izin Sahası’nın (Oylat Mesire Yeri) kiralanması ile ilgili yazısının oybirliği ile kabulüne,
16-Destek Hizmetleri Dairesi Başkanlığı’nın, Büyükşehir Belediye Başkanlığımız kayıtlarında bulunan, 16 DG 689 plakalı aracın Yatırım İzleme Koordinasyon Başkanlığı (YİKOB)’na, 16 KH 112 ve 16 KH 662 plakalı araçların BUSKİ Genel Müdürlüğü’ne bedelsiz devri ile ilgili yazısının oybirliği ile kabulüne,
17-Ulaşım Dairesi Başkanlığı’nın, Trafik hizmetlerinde kullanılmak üzere, 2 adet binek tipi, 2 adet çift kabin kamyonet tipi aracın satın alınması ile ilgili yazısının oybirliği ile kabulüne,
18-Kent Estetiği Dairesi Başkanlığı’nın, Çocuk oyun grubu ve açık alan spor aletlerinin kurulumu, bakımı ve tamiri işinde kullanılmak üzere 2 adet kapalı kasa kamyonet (hafif ticari) ve 1 adet çift kabin açık kasa kamyonet satın alınması ile ilgili yazısının oybirliği ile kabulüne,
19-Kent Estetiği Dairesi Başkanlığı’nın, temizlik, bakım, karla mücadele işlerinde kullanılmak üzere 3 (üç) adet çok amaçlı süpürge aracı, 1 (bir) adet yıkama aracı, 1 (bir) adet forklift ve 1 (bir) adet arazöz (5 tonluk) araçların alımı ile ilgili yazısının oybirliği ile kabulüne,
20-Kaynak Geliştirme ve İştirakler Dairesi Başkanlığı’nın, Bursa Büyükşehir Belediyesi’ne devredilen İnegöl Belediyesi Hali, İznik Belediyesi Hali, Elbeyli Hali ve Karacabey Belediyesi Hallerinin tüm varlıkları ile birlikte İlçe Belediyelerine işletme ve işlettirme yetkisinin devri ile ilgili yazısının oybirliği ile kabulüne,
21-Kaynak Geliştirme ve İştirakler Dairesi Başkanlığı’nın, Araç Alımı ile ilgili yazısının oybirliği ile kabulüne,
22-Etüd ve Projeler Dairesi Başkanlığı’nın, Avrupa Konsey Bulvarı (Hürriyet Mezarlığı ile Soğanlı Botanik Parkı arası) Cephe Sağlıklaştırma Projesi ile ilgili yazısının Plan ve Bütçe Komisyonu’na havalesine,
23-Çevre Koruma ve Kontrol Dairesi Başkanlığı’nın, Kestel İlçesi, Babasultan Köyü’nde yer alan içme suyu kaynağının kiraya verilmesi ile ilgili Çevre ve Sağlık Komisyonu’na havalesine,
24-Fen İşleri Dairesi Başkanlığı’nın, İlçe şantiyelerinde yol yapım, bakım, onarım, temizlik ve karla mücadele işlerinde kullanılmak üzere muhtelif marka araçların satın alınması ile ilgili yazısının oybirliği ile kabulüne,
25-İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı’nın, 1/25000 ölçekli Nazım İmar Planı, 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı ve 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı plan değişiklik talepleri ile ilgili yazısının İmar ve Bayındırlık Komisyonu’na havalesine,
26-İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı’nın, Bursa Büyükşehir Belediye Meclisi’nin, 19.03.2014 tarih ve 298 sayılı Kararı ile onaylanan, Osmangazi İlçesi, Alaşarköy Mahallesi, 4497 ada, 12 parsel ile Armutköy Mahallesi, 4367 ada, 135 parselin "Büyük Alan Kullanımı Gerektiren Kamu Kuruluş Alanları"na alınmasına ilişkin 1/25000 ölçekli Merkez Planlama Bölgesi Nazım İmar Planı değişikliği ve 1/5000 ölçekli Osmangazi Belediyesi Nazım İmar Planı değişikliğine yapılan askı itirazı ile ilgili yazısının İmar ve Bayındırlık Komisyonu’na havalesine,

27-İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı’nın, Bursa Büyükşehir Belediye Meclisi’nin, 19.03.2014 tarih ve 278 sayılı kararı ile onaylanan, Nilüfer İlçesi, Balat Mahallesi, 4127 ada, 1 parsele ilişkin 1/5000 ölçekli Nilüfer Nazım İmar Planı değişikliğine yapılan askı itirazı ile ilgili yazısının İmar ve Bayındırlık Komisyonu’na havalesine,
28-İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı’nın, Osmangazi Belediye Meclisi’nin, 06.07.2011 tarih ve 577 sayılı kararıyla onaylanıp, Bursa Büyükşehir Belediye Meclisi’nin, 21.06.2012 gün ve 608 sayılı kararı ile uygun bulunan, Bursa İli, Osmangazi İlçesi, Yunuseli Mahallesi, Çukurlar Mevkii, 5067, 6400, 6586, 6587, 6588, 7521 adalara ilişkin, 1/1000 ölçekli Uygulama İmar değişikliğine karşı açılan davada, Bursa 1. İdare Mahkemesi 14/02/2014 tarihinde, 2012/1275 E., 2014/205 K. No ile dava konusu işlemin iptal kararı ile ilgili yazısının İmar ve Bayındırlık Komisyonu’na havalesine,
29-İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı’nın, Bursa Büyükşehir Belediye Meclisi’nin, 19.03.2014 tarih ve 279 sayılı kararı ile onaylanan, Nilüfer İlçesi, Özlüce Mahallesi, 4430 ada, 1 parsel, 4432 ada, 1 parsel ve 4434 ada, 2 parsele ilişkin 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı değişikliğine askı itirazı ile ilgili yazısının İmar ve Bayındırlık Komisyonu’na havalesine,
30-İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı’nın, Bursa İli, Orhangazi İlçesi, Açmalar Mevkiinde bulunan 93 nolu Orman Bölgesine denk gelen alanın 1/25000 ölçekli İznik Gölü Çevre düzeni Planı’nda “Sanayi Alanı” olarak planlanmasına ilişkin Bursa 3. İdare Mahkemesi’nin 2012/740 Esas sayılı iptal kararı ile ilgili yazısının İmar ve Bayındırlık Komisyonu’na havalesine,
31-İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı’nın, Bursa ili, Orhangazi İlçesi, Örnekköy, 108 ada, 1 parselin “Sanayi Alanı” olarak belirlenmesine ilişkin Çevre ve Şehircilik Bakanlığı’nın, 02.10.2013 tarih ve 15394 sayılı Makam Olur’u ile onaylanan “İznik Gölü 1/25000 ölçekli Çevre Düzeni Planı değişikliği” hakkındaki Bursa 2. İdare Mahkemesi’nin, 2013/1345 Esas sayılı yürütmeyi durdurma kararı ile ilgili yazısının İmar ve Bayındırlık Komisyonu’na havalesine,
32-İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı’nın, Bursa Büyükşehir Belediye Meclisi’nin, 19.03.2014 tarih ve 285 sayılı kararı ile onaylanan, Gemlik İlçesi, Hamidiye Mahallesi, 554 ada, 240, 219 parsellerin İbadet Yeri Alanı (Cami) 554 ada, 238 parselin “Belediye Hizmet Alanı”na alınmasına ilişkin 1/5000 ölçekli Gemlik Nazım İmar Planı değişikliğine yapılan askı itirazı ile ilgili yazısının İmar ve Bayındırlık Komisyonu’na havalesine,
33-İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı’nın, Yenişehir İlçesi, Kurtuluş Mahallesi, 5 parselde “Tavukçuluk Tesisi” yapılmasına ilişkin 1/25000 ölçekli Yenişehir Çevre Düzeni Planı değişikliği talebi ile ilgili yazısının İmar ve Bayındırlık Komisyonu’na havalesine,
34-İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı’nın, Seyran, Canbaz, Subaşı Köyleri tapulama sınırları içinde yer alan muhtelif parsellerde yapılması planlanan “Karacabey Bölge Parkı” Projesine ilişkin olarak hazırlanan 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı ve 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planları ile ilgili yazısının İmar ve Bayındırlık Komisyonu’na havalesine,
35-Plan ve Bütçe Komisyonu’nun, Bursa İli, Nilüfer İlçesi, Akçalar-Kurtuluş Mahallesi, 168 ada, 21 ve 22 parsel sayılı 1. Derece Akreolojik Sit Alanı’nda kalan taşınmazların kamulaştırılmak üzere Belediyemiz X. Beş Yıllık Kamulaştırma İmar Programının 2011-2015 yılı dilimine ek olarak alınması ile ilgili raporunun oybirliği ile kabulüne,
36-Plan ve Bütçe Komisyonu’nun, Mülkiyeti Bursa Büyükşehir Belediyesi adına kayıtlı, Bursa İli, Yıldırım İlçesi, Çınarönü Mahallesi, 6997 ada, 1 parsel sayılı ve 1306,76 m2 yüzölçümlü taşınmaz üzerinde bulunan 2 katlı Hizmet Binası’nın tahsisi ile ilgili raporunun oybirliği ile kabulüne,
37-Plan ve Bütçe Komisyonu’nun, 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı’nda Park ve Yol Alanında kalan, Bursa İli, Osmangazi İlçesi, Namık Kemal Mahallesi, 2688 ada, 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15 ve 16 parsel sayılı taşınmazların kamulaştırılmak üzere Belediyemiz X. Beş Yıllık Kamulaştırma İmar Programının 2011-2015 yılı dilimine ek olarak alınması ile ilgili raporunun oybirliği ile kabulüne,
38-Plan ve Bütçe Komisyonu’nun, Bursa İli, Osmangazi İlçesi, Hamitler Mahallesi, Hacıbektaş Caddesi’nde 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planına göre yolda kalan parsel ve binaların kamulaştırılmak üzere Belediyemiz X. Beş Yıllık Kamulaştırma İmar Programının 2011-2015 yılı dilimine ek olarak alınması ile ilgili raporunun oyçokluğu (CHP; Mustafa BOZBEY, Hayri TÜRKYILMAZ, Recep ÇOHAN, Gamze KAYABAŞ, Nilgün BERK, Pelin SEVGİ, Gizem ELMAS, Lütfü GÜNENÇ, Özgür AKSOY, Hasan ERTÜRK, Metin UYANIK, Akın POROY, Erdal AKTUĞ, Engin TAŞDEMİR, Dündar KOYUTÜRK 15 red - 78 kabul) ile kabulüne,
39-Plan ve Bütçe Komisyonu’nun, Bursa İli, Osmangazi İlçesi, Tuna Mahallesi, 4. Telaltı Sokakta bulunan Elmalı Camii çevresinin kamulaştırılmak üzere Belediyemiz X. Beş Yıllık Kamulaştırma İmar Programının 2011-2015 yılı dilimine ek olarak alınması ile ilgili raporunun İmar Planı değişikliği yapılmak üzere İmar ve Bayındırlık Komisyonu’na havalesine,
40-Plan ve Bütçe Komisyonu’nun, Bursa İli, Yıldırım İlçesi, İsabey Mahallesi’nde, Büyükşehir Belediyesi sorumluluğunda ve İmar Planı’nda 15 metre genişliğindeki 5. Karadeniz Sokağın açılması için tescil haricinde yolda kalan mevcut bina, bahçe duvarı ve ağaçların kamulaştırılmak üzere Belediyemiz X. Beş Yıllık Kamulaştırma İmar Programının 2011-2015 yılı dilimine ek olarak alınması ile ilgili raporunun oybirliği ile kabulüne,
41-Plan ve Bütçe Komisyonu’nun, Bursa Su ve Kanalizasyon İdaresi Yönetim Kurulu’nun “Toplu Su Satışı” hakkındaki Yönetim Kurulu Kararı ile ilgili raporunun oybirliği ile kabulüne,
42-Hukuk Komisyonu’nun, Bursa Su ve Kanalizasyon İdaresi Yönetim Kurulu’nun, “BUSKİ Atıksuların Kanalizasyona Deşarj Yönetmeliği’nin, 21.11 maddesinde revizyon yapılması” hakkındaki Yönetim Kurulu Kararı ile ilgili raporunun oyçokluğu (CHP; Mustafa BOZBEY, Hayri TÜRKYILMAZ, Recep ÇOHAN, Gamze KAYABAŞ, Nilgün BERK, Pelin SEVGİ, Gizem ELMAS, Lütfü GÜNENÇ, Özgür AKSOY, Hasan ERTÜRK, Metin UYANIK, Akın POROY, Erdal AKTUĞ, Engin TAŞDEMİR, Dündar KOYUTÜRK 15 red - 78 kabul) ile kabulüne,
43-Hukuk Komisyonu’nun, Bursa Su ve Kanalizasyon İdaresi Yönetim Kurulu’nun, “Tarifeler ve Kademe Uygulaması” hakkındaki Yönetim Kurulu Kararı ile ilgili raporunun, oyçokluğu (CHP; Mustafa BOZBEY, Hayri TÜRKYILMAZ, Recep ÇOHAN, Gamze KAYABAŞ, Nilgün BERK, Pelin SEVGİ, Gizem ELMAS, Lütfü GÜNENÇ, Özgür AKSOY, Hasan ERTÜRK, Metin UYANIK, Akın POROY, Erdal AKTUĞ, Engin TAŞDEMİR, Dündar KOYUTÜRK 15 red - 78 kabul) ile kabulüne,
44-Hukuk Komisyonu’nun, Bursa Su ve Kanalizasyon İdaresi Yönetim Kurulu’nun, “Tarifeler Yönetmeliği” hakkındaki Yönetim Kurulu Kararı ile ilgili raporunun oybirliği ile kabulüne,
45-Hukuk Komisyonu’nun, “Hal Şube Müdürlüğü” isminin değiştirilmesi ile ilgili raporunun oybirliği ile kabulüne,
46-Hukuk Komisyonu’nun, AKOM Şube Müdürlüğü’nün kapatılması ile ilgili raporunun oybirliği ile kabulüne,
47-Ulaşım Komisyonu’nun, Adres ve Numaralama işlerinin İlçe Belediyelerine yetki devri yapılması ile ilgili raporunun oybirliği ile kabulüne,
48-Ulaşım Komisyonu’nun, Bursa Büyükşehir Belediyesi Taksi, Dolmuş, Minibüs, Servis Araçları ve Özel Toplu Taşıma Araçları Yönetmeliği’nin 14. maddesinde yer alan “araçların model yaşı 10 yaşından büyük olamaz” şeklindeki hükmünün ‘12 yaş’ olarak düzenlenmesi” ile ilgili raporunun oybirliği ile kabulüne,
49-Çevre ve Sağlık Komisyonu’nun, İlimizde faaliyet gösteren işletmelerin tuvalet ve lavabolarında düzenleme yapılması ile ilgili raporunun oybirliği ile kabulüne,
50-İmar ve Bayındırlık Komisyonu’nun, Osmangazi Belediyesi’ne ait 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı değişiklikleri ile ilgili raporunun;

“Osmangazi Belediye Meclisi’nin, Uygun Bulunan Kararlar içinde 1. sırada yer alan 04.12.2013 tarih ve 910 sayılı Meclis Kararının”; oyçokluğu (CHP; Mustafa BOZBEY, Hayri TÜRKYILMAZ, Recep ÇOHAN, Gamze KAYABAŞ, Nilgün BERK, Pelin SEVGİ, Gizem ELMAS, Lütfü GÜNENÇ, Özgür AKSOY, Hasan ERTÜRK, Metin UYANIK, Akın POROY, Erdal AKTUĞ, Engin TAŞDEMİR, Dündar KOYUTÜRK 15 red – MHP; İhsan BİLGİLİ, İsmail KARAMAN, Kenan ÇAKIR, Mahmut GÖK, Hüsnü DOĞRUOĞLU, Adnan AKIN, Ayhan ÖNAL, Mesut BEDEL, Ercan ÖZEL, Avni ÇİMEN ERİN 10 red – 68 kabul) ile uygun olduğuna,

“Osmangazi Belediye Meclisi’nin, Uygun Bulunan Kararlar içinde 5. sırada yer alan 05.03.2014 tarih ve 197 sayılı Meclis Kararının”; oyçokluğu (MHP; İhsan BİLGİLİ, İsmail KARAMAN, Kenan ÇAKIR, Mahmut GÖK, Hüsnü DOĞRUOĞLU, Adnan AKIN, Ayhan ÖNAL, Mesut BEDEL, Ercan ÖZEL, Avni ÇİMEN ERİN 10 red – 83 kabul) ile uygun olduğuna,

“Osmangazi Belediye Meclisi’nin, Uygun Bulunan Kararlar içinde 6. sırada yer alan 05.03.2014 tarih ve 198 sayılı Meclis Kararının”; oyçokluğu (CHP; Mustafa BOZBEY, Hayri TÜRKYILMAZ, Recep ÇOHAN, Gamze KAYABAŞ, Nilgün BERK, Pelin SEVGİ, Gizem ELMAS, Lütfü GÜNENÇ, Özgür AKSOY, Hasan ERTÜRK, Metin UYANIK, Akın POROY, Erdal AKTUĞ, Engin TAŞDEMİR, Dündar KOYUTÜRK 15 red – MHP; İhsan BİLGİLİ, İsmail KARAMAN, Kenan ÇAKIR, Mahmut GÖK, Hüsnü DOĞRUOĞLU, Adnan AKIN, Ayhan ÖNAL, Mesut BEDEL, Ercan ÖZEL, Avni ÇİMEN ERİN 10 red – 68 kabul) ile uygun olduğuna,

“Osmangazi Belediye Meclisi’nin, Uygun Bulunan Kararlar içinde 8. sırada yer alan 05.03.2014 tarih ve 201 sayılı Meclis Kararının”; oyçokluğu (CHP; Mustafa BOZBEY, Hayri TÜRKYILMAZ, Recep ÇOHAN, Gamze KAYABAŞ, Nilgün BERK, Pelin SEVGİ, Gizem ELMAS, Lütfü GÜNENÇ, Özgür AKSOY, Hasan ERTÜRK, Metin UYANIK, Akın POROY, Erdal AKTUĞ, Engin TAŞDEMİR, Dündar KOYUTÜRK 15 red - 78 kabul) ile uygun olduğuna,

“Osmangazi Belediye Meclisi’nin, Uygun Bulunan Kararlar içinde 9. sırada yer alan 05.03.2014 tarih ve 202 sayılı Meclis Kararının”; oyçokluğu (MHP; İhsan BİLGİLİ, İsmail KARAMAN, Kenan ÇAKIR, Mahmut GÖK, Hüsnü DOĞRUOĞLU, Adnan AKIN, Ayhan ÖNAL, Mesut BEDEL, Ercan ÖZEL, Avni ÇİMEN ERİN 10 red – 83 kabul) ile uygun olduğuna,

“Osmangazi Belediye Meclisi’nin, Uygun Bulunan Kararlar içinde 11. sırada yer alan 05.03.2014 tarih ve 205 sayılı Meclis Kararının”; oyçokluğu (CHP; Mustafa BOZBEY, Hayri TÜRKYILMAZ, Recep ÇOHAN, Gamze KAYABAŞ, Nilgün BERK, Pelin SEVGİ, Gizem ELMAS, Lütfü GÜNENÇ, Özgür AKSOY, Hasan ERTÜRK, Metin UYANIK, Akın POROY, Erdal AKTUĞ, Engin TAŞDEMİR, Dündar KOYUTÜRK 15 red - 78 kabul) ile uygun olduğuna,

“Osmangazi Belediye Meclisi’nin, Uygun Bulunan Kararlar içinde 12. sırada yer alan 05.03.2014 tarih ve 206 sayılı Meclis Kararının”; oyçokluğu (CHP; Mustafa BOZBEY, Hayri TÜRKYILMAZ, Recep ÇOHAN, Gamze KAYABAŞ, Nilgün BERK, Pelin SEVGİ, Gizem ELMAS, Lütfü GÜNENÇ, Özgür AKSOY, Hasan ERTÜRK, Metin UYANIK, Akın POROY, Erdal AKTUĞ, Engin TAŞDEMİR, Dündar KOYUTÜRK 15 red – MHP; İhsan BİLGİLİ, İsmail KARAMAN, Kenan ÇAKIR, Mahmut GÖK, Hüsnü DOĞRUOĞLU, Adnan AKIN, Ayhan ÖNAL, Mesut BEDEL, Ercan ÖZEL, Avni ÇİMEN ERİN 10 red – 68 kabul) ile uygun olduğuna,

“Osmangazi Belediye Meclisi’nin, Değiştirilerek Uygun Bulunan Kararlar içinde 21. sırada yer alan 05.03.2014 tarih ve 220 sayılı Meclis Kararının; “İlçesinden geldiği şekilde kabulüne” şeklinde düzeltilerek; oyçokluğu (CHP; Mustafa BOZBEY, Hayri TÜRKYILMAZ, Recep ÇOHAN, Gamze KAYABAŞ, Nilgün BERK, Pelin SEVGİ, Gizem ELMAS, Lütfü GÜNENÇ, Özgür AKSOY, Hasan ERTÜRK, Metin UYANIK, Akın POROY, Erdal AKTUĞ, Engin TAŞDEMİR, Dündar KOYUTÜRK 15 red – MHP; İhsan BİLGİLİ, İsmail KARAMAN, Kenan ÇAKIR, Mahmut GÖK, Hüsnü DOĞRUOĞLU, Adnan AKIN, Ayhan ÖNAL, Mesut BEDEL, Ercan ÖZEL, Avni ÇİMEN ERİN 10 red – 68 kabul) ile uygun olduğuna ve diğer kararların oybirliği ile kabulüne,

51-İmar ve Bayındırlık Komisyonu’nun, Yıldırım Belediyesi’ne ait 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı değişiklikleri ile ilgili raporunun;

“Yıldırım Belediye Meclisi’nin, Uygun Görülen Kararlar içinde 3. sırada yer alan 05.03.2014 tarih ve 140 sayılı Meclis Kararının”; oyçokluğu (CHP; Mustafa BOZBEY, Hayri TÜRKYILMAZ, Recep ÇOHAN, Gamze KAYABAŞ, Nilgün BERK, Pelin SEVGİ, Gizem ELMAS, Lütfü GÜNENÇ, Özgür AKSOY, Hasan ERTÜRK, Metin UYANIK, Akın POROY, Erdal AKTUĞ, Engin TAŞDEMİR, Dündar KOYUTÜRK 15 red – 78 kabul) ile uygun olduğuna,
“Yıldırım Belediye Meclisi’nin, Uygun Görülen Kararlar içinde 4. sırada yer alan 05.03.2014 tarih ve 141 sayılı Meclis Kararının”; oyçokluğu (CHP; Mustafa BOZBEY, Hayri TÜRKYILMAZ, Recep ÇOHAN, Gamze KAYABAŞ, Nilgün BERK, Pelin SEVGİ, Gizem ELMAS, Lütfü GÜNENÇ, Özgür AKSOY, Hasan ERTÜRK, Metin UYANIK, Akın POROY, Erdal AKTUĞ, Engin TAŞDEMİR, Dündar KOYUTÜRK 15 red – MHP; İhsan BİLGİLİ, İsmail KARAMAN, Kenan ÇAKIR, Mahmut GÖK, Hüsnü DOĞRUOĞLU, Adnan AKIN, Ayhan ÖNAL, Mesut BEDEL, Ercan ÖZEL, Avni ÇİMEN ERİN 10 red – 68 kabul) ile uygun olduğuna,

“Yıldırım Belediye Meclisi’nin, Değiştirilerek Uygun Görülen Kararlar içinde 14. sırada yer alan 05.03.2014 tarih ve 138 sayılı Meclis Kararının; Şehir Plancıları Odası’nın itirazının reddine, Büyükşehir Belediye Meclisi’nin 24.10.2013/1113-542 sayılı kararı ile onaylanan plan değişikliğine dönülmesi şeklinde; oyçokluğu (CHP; Mustafa BOZBEY, Hayri TÜRKYILMAZ, Recep ÇOHAN, Gamze KAYABAŞ, Nilgün BERK, Pelin SEVGİ, Gizem ELMAS, Lütfü GÜNENÇ, Özgür AKSOY, Hasan ERTÜRK, Metin UYANIK, Akın POROY, Erdal AKTUĞ, Engin TAŞDEMİR, Dündar KOYUTÜRK 15 red – MHP; İhsan BİLGİLİ, İsmail KARAMAN, Kenan ÇAKIR, Mahmut GÖK, Hüsnü DOĞRUOĞLU, Adnan AKIN, Ayhan ÖNAL, Mesut BEDEL, Ercan ÖZEL, Avni ÇİMEN ERİN 10 red – 68 kabul) değiştirilerek uygun olduğuna ve diğer kararların oybirliği ile kabulüne,

52-İmar ve Bayındırlık Komisyonu’nun, Mudanya Belediyesi’ne ait 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı değişiklikleri ile ilgili raporunun;
“ Mudanya Belediye Meclisi’nin, Değiştirilerek Uygun Bulunan Kararlar içinde 6. sırada yer alan 07.03.2014 tarih ve 88 sayılı Meclis Kararının;
“2863 sayılı Yasa gereği bir karar almak üzere Kültür Varlıklarını Koruma Kuruluna gönderilmesi ve Kurul tarafından aynen uygun görülmesi halinde uygulamaya geçilecektir.” plan notunun eklenmesi şeklinde; oyçokluğu (CHP; Mustafa BOZBEY, Hayri TÜRKYILMAZ, Recep ÇOHAN, Gamze KAYABAŞ, Nilgün BERK, Pelin SEVGİ, Gizem ELMAS, Lütfü GÜNENÇ, Özgür AKSOY, Hasan ERTÜRK, Metin UYANIK, Akın POROY, Erdal AKTUĞ, Engin TAŞDEMİR, Dündar KOYUTÜRK 15 red – 78 kabul) ile değiştirilerek uygun olduğuna,

“Mudanya Belediye Meclisi’nin, Değiştirilerek Uygun Bulunan Kararlar içinde 7. sırada yer alan 12.03.2014 tarih ve 97 sayılı Meclis Kararının;
A-3 yapılaşma koşullu 1529 ada, 1 sayılı parselin batısında yer alan 7 metrelik yolun onaylı planlara uygun olacak şekilde korunması, söz konusu parselde yoğunluk artışı olmadığı için; 1532 ada, 1 sayılı parselin ayrık nizam 2 katlı, 0,30/0,60 yapılaşma koşullu Konut Alanı’nda kalması şekliyle; oyçokluğu (CHP; Mustafa BOZBEY, Hayri TÜRKYILMAZ, Recep ÇOHAN, Gamze KAYABAŞ, Nilgün BERK, Pelin SEVGİ, Gizem ELMAS, Lütfü GÜNENÇ, Özgür AKSOY, Hasan ERTÜRK, Metin UYANIK, Akın POROY, Erdal AKTUĞ, Engin TAŞDEMİR, Dündar KOYUTÜRK 15 red – 78 kabul) ile değiştirilerek uygun olduğuna ve diğer kararların oybirliği ile kabulüne,

53-İmar ve Bayındırlık Komisyonu’nun, Kestel Belediyesi’ne ait 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı değişiklikleri ile ilgili raporunun oybirliği ile kabulüne,
54-İmar e Bayındırlık Komisyonu’nun, Gemlik Belediyesi’ne ait 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı değişiklikleri ile ilgili raporunun;

“Gemlik Belediye Meclisi’nin, Değiştirilerek Uygun Bulunan Kararlar içinde 7. sırada yer alan 09.04.2014 tarih ve 164 sayılı Meclis Kararı: “2863 sayılı Yasa kapsamında değerlendirilmek üzere BKVKBK’na iletilmesine ve BKVKBK tarafından uygun bulunması halinde uygulamaya geçilir” plan notu ilavesi ile birlikte; oyçokluğu (CHP; Mustafa BOZBEY, Hayri TÜRKYILMAZ, Recep ÇOHAN, Gamze KAYABAŞ, Nilgün BERK, Pelin SEVGİ, Gizem ELMAS, Lütfü GÜNENÇ, Özgür AKSOY, Hasan ERTÜRK, Metin UYANIK, Akın POROY, Erdal AKTUĞ, Engin TAŞDEMİR, Dündar KOYUTÜRK 15 red – 78 kabul) ile değiştirilerek uygun olduğuna,
“Gemlik Belediye Meclisi’nin, Belediyesine İade Edilen Kararlar içinde 8. sırada yer alan 02.05.2013 tarih ve 205 sayılı Meclis Kararının; Etüd ve Projeler Dairesi Başkanlığı ve Ulaşım Dairesi Başkanlığı görüşleri doğrultusunda tekrar değerlendirilmek üzere; oyçokluğu (CHP; Mustafa BOZBEY, Hayri TÜRKYILMAZ, Recep ÇOHAN, Gamze KAYABAŞ, Nilgün BERK, Pelin SEVGİ, Gizem ELMAS, Lütfü GÜNENÇ, Özgür AKSOY, Hasan ERTÜRK, Metin UYANIK, Akın POROY, Erdal AKTUĞ, Engin TAŞDEMİR, Dündar KOYUTÜRK 15 red – 78 kabul) ile Belediyesine iadesine,
“Gemlik Belediye Meclisi’nin, Belediyesine İade Edilen Kararlar içinde 9. sırada yer alan 09.10.2013 tarih ve 396 sayılı Meclis Kararının; Tekrar değerlendirilmek üzere; oyçokluğu (CHP; Mustafa BOZBEY, Hayri TÜRKYILMAZ, Recep ÇOHAN, Gamze KAYABAŞ, Nilgün BERK, Pelin SEVGİ, Gizem ELMAS, Lütfü GÜNENÇ, Özgür AKSOY, Hasan ERTÜRK, Metin UYANIK, Akın POROY, Erdal AKTUĞ, Engin TAŞDEMİR, Dündar KOYUTÜRK 15 red – 78 kabul) ile Belediyesine iadesine,
“Gemlik Belediye Meclisi’nin, Belediyesine İade Edilen Kararlar içinde 10. sırada yer alan 13.01.2014 tarih ve 35 sayılı Meclis Kararının; Plan değişikliği alanının yoldan cephe alması gerektiği ve kurum görüşünün alınmadığı için alana ait proje çalışmasıyla birlikte tekrar değerlendirilmek üzere; oyçokluğu (CHP; Mustafa BOZBEY, Hayri TÜRKYILMAZ, Recep ÇOHAN, Gamze KAYABAŞ, Nilgün BERK, Pelin SEVGİ, Gizem ELMAS, Lütfü GÜNENÇ, Özgür AKSOY, Hasan ERTÜRK, Metin UYANIK, Akın POROY, Erdal AKTUĞ, Engin TAŞDEMİR, Dündar KOYUTÜRK 15 red – 78 kabul) ile Belediyesine iadesine,
“Gemlik Belediye Meclisi’nin, Belediyesine İade Edilen Kararlar içinde 11, 12, 13, 15, 16, 17, 18, 19. sıralarda yer alan 05.03.2014 tarih ve 103,106,107,116,117,118,119,121 sayılı Meclis Kararlarının; Tekrar değerlendirilmek üzere; oyçokluğu (CHP; Mustafa BOZBEY, Hayri TÜRKYILMAZ, Recep ÇOHAN, Gamze KAYABAŞ, Nilgün BERK, Pelin SEVGİ, Gizem ELMAS, Lütfü GÜNENÇ, Özgür AKSOY, Hasan ERTÜRK, Metin UYANIK, Akın POROY, Erdal AKTUĞ, Engin TAŞDEMİR, Dündar KOYUTÜRK 15 red – 78 kabul) ile Belediyesine iadesine,
“Gemlik Belediye Meclisi’nin, Belediyesine İade Edilen Kararlar içinde 14. sırada yer alan 05.03.2014 tarih ve 108 sayılı Meclis Kararının; Dosyasında plan değişikliği olmadığından; oyçokluğu (CHP; Mustafa BOZBEY, Hayri TÜRKYILMAZ, Recep ÇOHAN, Gamze KAYABAŞ, Nilgün BERK, Pelin SEVGİ, Gizem ELMAS, Lütfü GÜNENÇ, Özgür AKSOY, Hasan ERTÜRK, Metin UYANIK, Akın POROY, Erdal AKTUĞ, Engin TAŞDEMİR, Dündar KOYUTÜRK 15 red – 78 kabul) ile Belediyesine iadesine ve diğer kararların oybirliği ile kabulüne,
55-İmar ve Bayındırlık Komisyonu’nun, Gürsu Belediyesi’ne ait 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı değişiklikleri ile ilgili raporunun;
“Gürsu Belediye Meclisi’nin, Uygun Bulunan Kararlar içinde 2. sırada yer alan 05.03.2014 tarih ve 64 sayılı Meclis Kararının”; oyçokluğu (CHP; Mustafa BOZBEY, Hayri TÜRKYILMAZ, Recep ÇOHAN, Gamze KAYABAŞ, Nilgün BERK, Pelin SEVGİ, Gizem ELMAS, Lütfü GÜNENÇ, Özgür AKSOY, Hasan ERTÜRK, Metin UYANIK, Akın POROY, Erdal AKTUĞ, Engin TAŞDEMİR, Dündar KOYUTÜRK 15 red – MHP; İhsan BİLGİLİ, İsmail KARAMAN, Kenan ÇAKIR, Mahmut GÖK, Hüsnü DOĞRUOĞLU, Adnan AKIN, Ayhan ÖNAL, Mesut BEDEL, Ercan ÖZEL, Avni ÇİMEN ERİN 10 red – 68 kabul) ile uygun olduğuna,
“Gürsu Belediye Meclisi’nin, Uygun Bulunan Kararlar içinde 3. sırada yer alan 05.03.2014 tarih ve 65 sayılı Meclis Kararının”; oyçokluğu (CHP; Mustafa BOZBEY, Hayri TÜRKYILMAZ, Recep ÇOHAN, Gamze KAYABAŞ, Nilgün BERK, Pelin SEVGİ, Gizem ELMAS, Lütfü GÜNENÇ, Özgür AKSOY, Hasan ERTÜRK, Metin UYANIK, Akın POROY, Erdal AKTUĞ, Engin TAŞDEMİR, Dündar KOYUTÜRK 15 red – MHP; İhsan BİLGİLİ, İsmail KARAMAN, Kenan ÇAKIR, Mahmut GÖK, Hüsnü DOĞRUOĞLU, Adnan AKIN, Ayhan ÖNAL, Mesut BEDEL, Ercan ÖZEL, Avni ÇİMEN ERİN 10 red – 68 kabul) ile uygun olduğuna ve diğer kararların oybirliği ile kabulüne,
56-İmar ve Bayındırlık Komisyonu’nun, Büyükşehir Belediye Meclisi’nin, 19.07.2012 gün ve 792 sayılı kararı ile onaylanan, Nilüfer İlçesi, Başköy ve Büyükbalıklı Mahalleleri’nde bulunan muhtelif parsellerin “Konut Dışı Kentsel Çalışma Alanı” olarak ayrılmasına yönelik 1/25000 ölçekli Batı Planlama Bölgesi Nazım İmar Plan değişikliği ve 1/5000 ölçekli Akçalar – Görükle Nazım İmar Planları değişikliği hakkında Bursa 2. İdare Mahkemesi’nin, 25.12.2013 tarihli iptal kararı konusunda 1/25000 ölçekli Nazım İmar Plan değişikliği ile ilgili raporunun oybirliği ile kabulüne,
57-İmar ve Bayındırlık Komisyonu’nun, Bursa 1. İdare Mahkemesi’nde 2013/124 Esas no ile Belediyemiz aleyhine açılan davada Büyükşehir Belediye Meclisi’nin, 12.04.2007 gün ve 219 sayılı kararı ile onaylanan ancak şu an yürürlükte bulunmayan 1/25000 ölçekli Batı Planlama Bölgesi Nazım İmar Plan değişikliği hakkında ilgili Mahkeme’nin, 19.12.2013 tarihinde iptal kararı hakkında bilgilendirme ile ilgili raporunun oybirliği ile kabulüne, ,
58-İmar ve Bayındırlık Komisyonu’nun, Büyükşehir Belediye Meclisi’nin, 18.07.2011 / 631 sayılı kararı ile onaylanan, Nilüfer İlçesi, Doğanköy Mahallesi, 2 pafta, 21 numaralı ve eski 981 numaralı parsellerin mezarlık olarak ayrılmasına yönelik 1/1000 ölçekli Batıkent Mezarlığı Uygulama İmar Planı ve dayanağı 1/5000 ölçekli Nilüfer Nazım İmar Planı ve 1/25000 ölçekli Merkez Planlama Bölgesi Nazım İmar Planı’nın orman sayılan alanları konu edilen kısımlarının iptaline yönelik Bursa 2. İdare Mahkemesi’nin, 14.11.2013 tarihli iptal kararı konusunda 1/25000 ve 1/5000 ölçekli Nazım İmar Plan değişikliği ile ilgili raporunun oybirliği ile kabulüne,

59-İmar ve Bayındırlık Komisyonu’nun, Doğanköy Mahallesi, 1019, 1021 ve 1022 parselleri kapsayan alanda, Büyükşehir Belediye Meclisi’nin, 18.07.2011 gün ve 631 sayılı kararı ile onaylanan Batıkent Mezarlığı 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı hakkında Bursa 1. İdare Mahkemesi’nin, 12.12.2013 tarihli iptal kararı konusunda bilgilendirme ile ilgili raporunun oybirliği ile kabulüne,
60-İmar ve Bayındırlık Komisyonu’nun, Nilüfer İlçesi, Odunluk Mahallesi, 4680 ada, 2 parselin Turizm Tesis Alanı’na alınmasına ilişkin 1/5000 ölçekli Nilüfer Nazım İmar Planı değişikliği ile ilgili raporunun yeniden değerlendirilmek üzere Komisyona iadesine,
61-İmar ve Bayındırlık Komisyonu’nun, Bursa Büyükşehir Belediye Meclisi’nin, 25.02.2014 tarih ve 236 sayılı kararı ile onaylanan, Nilüfer İlçesi, Görükle Mahallesi, 5344 ada, 1 parsel kuzeyi ve 5402 ada, 1 parsele ilişkin 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Plan değişikliği hakkında askı itirazı ile ilgili raporunun oyçokluğu (CHP; Mustafa BOZBEY, Hayri TÜRKYILMAZ, Recep ÇOHAN, Gamze KAYABAŞ, Nilgün BERK, Pelin SEVGİ, Gizem ELMAS, Lütfü GÜNENÇ, Özgür AKSOY, Hasan ERTÜRK, Metin UYANIK, Akın POROY, Erdal AKTUĞ, Engin TAŞDEMİR, Dündar KOYUTÜRK 15 red – MHP; İhsan BİLGİLİ, İsmail KARAMAN, Kenan ÇAKIR, Mahmut GÖK, Hüsnü DOĞRUOĞLU, Adnan AKIN, Ayhan ÖNAL, Mesut BEDEL, Ercan ÖZEL, Avni ÇİMEN ERİN 10 red – 68 kabul) ile kabulüne,
62-İmar ve Bayındırlık Komisyonu’nun, Bursa Büyükşehir Belediye Meclisi’nin, 23.01.2014 gün ve 70 sayılı kararı ile onaylanan, Nilüfer İlçesi, Görükle Mahallesi, 5283 ve 779 parsellere ilişkin 1/5000 ölçekli Nazım İmar Plan değişikliğine askı itirazı ile ilgili raporunun oyçokluğu (CHP; Mustafa BOZBEY, Hayri TÜRKYILMAZ, Recep ÇOHAN, Gamze KAYABAŞ, Nilgün BERK, Pelin SEVGİ, Gizem ELMAS, Lütfü GÜNENÇ, Özgür AKSOY, Hasan ERTÜRK, Metin UYANIK, Akın POROY, Erdal AKTUĞ, Engin TAŞDEMİR, Dündar KOYUTÜRK 15 red – MHP; İhsan BİLGİLİ, İsmail KARAMAN, Kenan ÇAKIR, Mahmut GÖK, Hüsnü DOĞRUOĞLU, Adnan AKIN, Ayhan ÖNAL, Mesut BEDEL, Ercan ÖZEL, Avni ÇİMEN ERİN 10 red – 68 kabul) ile kabulüne,
63-İmar ve Bayındırlık Komisyonu’nun, Büyükşehir Belediye Meclisi’nin, 21.11.2013/1243 sayılı kararı ile onaylanan, Nilüfer İlçesi, Kayapa Mahallesi, Tahtalı Köyü, 155 ada, 44 ve 47 parseller ile bu parsellerin yakın çevresinin “1. Derece Arkeolojik Sit Alanı” olarak ayrılmasına yönelik 1/5000 ölçekli Kayapa Nazım İmar Plan değişikliği hakkında BKVKBK’nun, 30.01.2014/2854 sayılı kararı konusunda 1/5000 ölçekli Nazım İmar Plan değişikliği ile ilgili raporunun oybirliği ile kabulüne,
64-İmar ve Bayındırlık Komisyonu’nun, Büyükşehir Belediye Meclisi’nin, 24.10.2013 / 1124 sayılı kararı ile onaylanan, Nilüfer İlçesi, Tahtalı Köyü sınırları içerisinde “Erintaş Tepesi Kale ve Gözetleme Kulesi 1. Derece Arkeolojik Sit Alanı” sınırlarının belirlenmesine yönelik 1/5000 ölçekli Kayapa Nazım İmar Plan değişikliği hakkında BKVKBK’nun, 30.01.2014/2853 sayılı kararı konusunda 1/5000 ölçekli Nazım İmar Plan değişikliği ile ilgili raporunun oybirliği ile kabulüne,
65- İmar ve Bayındırlık Komisyonu’nun, Nilüfer İlçesi, Görükle Mahallesi’nde “Gençlik Merkezi” yapılabilmesi amacıyla hazırlanan 1/5000 ölçekli Nazım İmar Plan değişikliği ile ilgili raporunun oyçokluğu (CHP; Mustafa BOZBEY, Hayri TÜRKYILMAZ, Recep ÇOHAN, Gamze KAYABAŞ, Nilgün BERK, Pelin SEVGİ, Gizem ELMAS, Lütfü GÜNENÇ, Özgür AKSOY, Hasan ERTÜRK, Metin UYANIK, Akın POROY, Erdal AKTUĞ, Engin TAŞDEMİR, Dündar KOYUTÜRK 15 red – MHP; İhsan BİLGİLİ, İsmail KARAMAN, Kenan ÇAKIR, Mahmut GÖK, Hüsnü DOĞRUOĞLU, Adnan AKIN, Ayhan ÖNAL, Mesut BEDEL, Ercan ÖZEL, Avni ÇİMEN ERİN 10 red – 68 kabul) ile kabulüne,
66-İmar ve Bayındırlık Komisyonu’nun, Bursa Büyükşehir Belediye Meclisi’nin, 23.01.2014 gün ve 72 sayılı kararı ile onaylanan, Nilüfer İlçesi, Gümüştepe Mahallesi, 3959 ada, 43 nolu parsel ve Dağyenice Mahallesi, 120 ada, 4 no’lu parselin “Özel Eğitim Tesisleri Alanı”na alınmasına ilişkin 1/25000 ölçekli Merkez Planlama Bölgesi Nazım İmar Plan değişikliği ile 1/5000 ölçekli Nilüfer Nazım İmar Plan değişikliklerine yapılan askı itirazı ile ilgili raporunun oyçokluğu (MHP; İhsan BİLGİLİ, İsmail KARAMAN, Kenan ÇAKIR, Mahmut GÖK, Hüsnü DOĞRUOĞLU, Adnan AKIN, Ayhan ÖNAL, Mesut BEDEL, Ercan ÖZEL, Avni ÇİMEN ERİN 10 red – 83 kabul) ile kabulüne,
67-İmar ve Bayındırlık Komisyonu’nun, Nilüfer İlçesi, Özlüce Mahallesi, 4613 ada, 1 parselde 1/5000 ölçekli Nazım İmar Plan değişikliği ile ilgili raporunun oyçokluğu (CHP; Mustafa BOZBEY, Hayri TÜRKYILMAZ, Recep ÇOHAN, Gamze KAYABAŞ, Nilgün BERK, Pelin SEVGİ, Gizem ELMAS, Lütfü GÜNENÇ, Özgür AKSOY, Hasan ERTÜRK, Metin UYANIK, Akın POROY, Erdal AKTUĞ, Engin TAŞDEMİR, Dündar KOYUTÜRK 15 red – MHP; İhsan BİLGİLİ, İsmail KARAMAN, Kenan ÇAKIR, Mahmut GÖK, Hüsnü DOĞRUOĞLU, Adnan AKIN, Ayhan ÖNAL, Mesut BEDEL, Ercan ÖZEL, Avni ÇİMEN ERİN 10 red – 68 kabul) ile kabulüne,
68-İmar ve Bayındırlık Komisyonu’nun, Büyükşehir Belediye Meclisi’nin, 20.02.2014 tarih ve 199 sayılı kararı ile onaylanan 1/5000 ölçekli Güzelyalı Nazım İmar Planı’nın Çağrışan-Göynüklü kısmını kapsayan Nazım İmar Planı Revizyonu’na ilişkin askı itirazları ile ilgili raporunun oybirliği ile kabulüne,
69-İmar ve Bayındırlık Komisyonu’nun, Bursa İli, Osmangazi İlçesi, Soğanlı Mahallesi, 3338 ada, 3 parsele yönelik 1/5000 ölçekli Nazım İmar Plan değişikliği ile ilgili raporunun oyçokluğu (CHP; Mustafa BOZBEY, Hayri TÜRKYILMAZ, Recep ÇOHAN, Gamze KAYABAŞ, Nilgün BERK, Pelin SEVGİ, Gizem ELMAS, Lütfü GÜNENÇ, Özgür AKSOY, Hasan ERTÜRK, Metin UYANIK, Akın POROY, Erdal AKTUĞ, Engin TAŞDEMİR, Dündar KOYUTÜRK 15 red – 78 kabul) ile kabulüne,
70-İmar ve Bayındırlık Komisyonu’nun, Mudanya İlçesi, Bademli Mahallesi, H21b24a pafta, 426 sayılı parselin Belediye Hizmet Alanı’na (Sahipsiz Hayvanlar Doğal Yaşam ve Tedavi Merkezi) alınmasına ilişkin 1/5000 ölçekli Mudanya Nazım İmar Planı değişikliği ve 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı ile ilgili raporunun oybirliği ile kabulüne,
71-İmar ve Bayındırlık Komisyonu’nun, Büyükşehir Belediye Meclisi’nin, 20.02.2014 tarih ve 195 sayılı kararı ile onaylanan Gemlik İlçesi, Demirsubaşı Mahallesi, Ahmet Dural Meydanı ve Meydan Düzenleme Projesi doğrultusunda hazırlanan 1/25000 ölçekli Gemlik Nazım İmar Planı değişikliğine yapılan askı itirazı ile ilgili raporunun oybirliği ile kabulüne,
72-İmar ve Bayındırlık Komisyonu’nun, Büyükşehir Belediye Meclisi’nin, 19.12.2013 tarih ve 1378 sayılı kararı ile onaylanan Gemlik İlçesi, Cihatlı Mahallesi, H22A09B pafta Tescil Harici Alan’ın BHA (Mezbaha Alanı) olarak düzenlenmesine ilişkin 1/25000 ölçekli Gemlik Planlama Bölgesi Nazım İmar Planı değişikliği ve 1/5000 ölçekli Gemlik Nazım İmar Planı değişikliği askı itirazı ile ilgili raporunun oyçokluğu (CHP; Mustafa BOZBEY, Hayri TÜRKYILMAZ, Recep ÇOHAN, Gamze KAYABAŞ, Nilgün BERK, Pelin SEVGİ, Gizem ELMAS, Lütfü GÜNENÇ, Özgür AKSOY, Hasan ERTÜRK, Metin UYANIK, Akın POROY, Erdal AKTUĞ, Engin TAŞDEMİR, Dündar KOYUTÜRK 15 red – MHP; İhsan BİLGİLİ, İsmail KARAMAN, Kenan ÇAKIR, Mahmut GÖK, Hüsnü DOĞRUOĞLU, Adnan AKIN, Ayhan ÖNAL, Mesut BEDEL, Ercan ÖZEL, Avni ÇİMEN ERİN 10 red – 68 kabul) ile kabulüne,
73-İmar ve Bayındırlık Komisyonu’nun, Gemlik İlçesi, Hisar Mahallesi, 193 ada, 8 ve 10 parsellerde yer alan Su Deposu ve Koruma Alanı’nın düzenlenmesine ilişkin 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı değişikliği ile ilgili raporunun oybirliği ile kabulüne,
74-İmar ve Bayındırlık Komisyonu’nun, Bursa Büyükşehir Belediye Meclisi’nin, 19.12.2013 tarih ve 1382 sayılı kararı ile onaylanan Gemlik İlçesi, Hisar Mahallesi, 193 ada, 8 parselde yer alan Su Deposu ve Koruma Alanı’nın genişletilmesine ilişkin 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı değişikliği askı itirazı ile ilgili raporunun oybirliği ile kabulüne,
75-İmar ve Bayındırlık Komisyonu’nun, Bursa Büyükşehir Belediye Meclisi’nin, 20.02.2014 tarih ve 194 sayılı kararı ile onaylanan Gemlik İlçesi, Hisar Mahallesi, 195 ve 562 adalarda Eğitim Tesis Alanı, Su Deposu Alanı, Konut Alanı, Yeşil Alan, Rekreasyon Alanı ve ulaşım bağlantılarında düzenleme yapılmasına ilişkin 1/5000 ölçekli Gemlik Nazım İmar Planı değişikliği ve 1/25000 ölçekli Gemlik Planlama Bölgesi Nazım İmar Planı değişikliği askı itirazı ile ilgili raporunun oyçokluğu (CHP; Mustafa BOZBEY, Hayri TÜRKYILMAZ, Recep ÇOHAN, Gamze KAYABAŞ, Nilgün BERK, Pelin SEVGİ, Gizem ELMAS, Lütfü GÜNENÇ, Özgür AKSOY, Hasan ERTÜRK, Metin UYANIK, Akın POROY, Erdal AKTUĞ, Engin TAŞDEMİR, Dündar KOYUTÜRK 15 red - 78 kabul) ile kabulüne,
76-İmar ve Bayındırlık Komisyonu’nun, Gemlik İlçesi, Bursa-Gemlik Yolu Serbest Bölge Girişi kavşak düzenlemesine ilişkin 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı değişikliği ile ilgili raporunun oybirliği ile kabulüne,
77-İmar ve Bayındırlık Komisyonu’nun, Bursa Büyükşehir Belediye Meclisi’nin, 25.02.2014/237 sayılı kararı ile onaylanan, Yıldırım İlçesi, Piremir Mahallesi, 369 ada, 1-2 parsellere yönelik 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı değişikliğine yapılan askı itirazı ile ilgili raporunun oyçokluğu (CHP; Mustafa BOZBEY, Hayri TÜRKYILMAZ, Recep ÇOHAN, Gamze KAYABAŞ, Nilgün BERK, Pelin SEVGİ, Gizem ELMAS, Lütfü GÜNENÇ, Özgür AKSOY, Hasan ERTÜRK, Metin UYANIK, Akın POROY, Erdal AKTUĞ, Engin TAŞDEMİR, Dündar KOYUTÜRK 15 red – MHP; İhsan BİLGİLİ, İsmail KARAMAN, Kenan ÇAKIR, Mahmut GÖK, Hüsnü DOĞRUOĞLU, Adnan AKIN, Ayhan ÖNAL, Mesut BEDEL, Ercan ÖZEL, Avni ÇİMEN ERİN 10 red – 68 kabul) ile kabulüne,
78-İmar ve Bayındırlık Komisyonu’nun, Bursa Büyükşehir Belediye Meclisi’nin, 28.01.2014/118 sayılı kararı ile onaylanan, Yıldırım İlçesi, Millet Mahallesi, 4311 ada, 12 parselin Eğitim Tesisi Alanı’na alınmasına yönelik 1/25000 ölçekli Nazım İmar Planı değişikliğine, 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı değişikliğine ve 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı değişikliğine ilişkin askı itirazları ile ilgili raporunun oyçokluğu (CHP; Mustafa BOZBEY, Hayri TÜRKYILMAZ, Recep ÇOHAN, Gamze KAYABAŞ, Nilgün BERK, Pelin SEVGİ, Gizem ELMAS, Lütfü GÜNENÇ, Özgür AKSOY, Hasan ERTÜRK, Metin UYANIK, Akın POROY, Erdal AKTUĞ, Engin TAŞDEMİR, Dündar KOYUTÜRK 15 red - 78 kabul) ile kabulüne,
79-İmar ve Bayındırlık Komisyonu’nun, Etüd ve Projeler Dairesi Başkanlığı’nın talebi ile Yıldırım İlçesi, Şükraniye Mahallesi, 3723 ada, 1 parselin kuzeyindeki yolun yeniden düzenlenmesine ilişkin 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı değişikliği ile ilgili raporunun; “raporun reddine” şeklinde değiştirilerek oybirliği ile kabulüne,
80-İmar ve Bayındırlık Komisyonu’nun, Osmangazi İlçesi, Kırcaali Mahallesi, 3846 ada, 5 parsel, 3855 ada, 11 parsel, 3847 ada, 2 parsel, 3847 ada, 4 parsel ve 3846 ada, 3 parsele ilişkin, Belediyemiz aleyhine açılan 2014/86, 2014/88, 2014/84, 2014/85 ve 2014/87 Esas sayılı davalara Bursa 3. İdare Mahkemesi’nin 18.03.2014 tarihli kararında dava konusu işlemlerin Yürütmesinin Durdurulması kararı ile ilgili raporunun oyçokluğu (CHP; Mustafa BOZBEY, Hayri TÜRKYILMAZ, Recep ÇOHAN, Gamze KAYABAŞ, Nilgün BERK, Pelin SEVGİ, Gizem ELMAS, Lütfü GÜNENÇ, Özgür AKSOY, Hasan ERTÜRK, Metin UYANIK, Akın POROY, Erdal AKTUĞ, Engin TAŞDEMİR, Dündar KOYUTÜRK 15 red - 78 kabul) ile kabulüne,
81-İmar ve Bayındırlık Komisyonu’nun, Vakıflar Genel Müdürlüğü Bursa Bölge Müdürlüğü’nün talebi doğrultusunda Bursa İli, Osmangazi İlçesi, Kayhan Mahallesi, 4279 ada, 1 ve 2 parsellerin “Dini Tesis Alanı”na alınmasına ilişkin 1/1000 ölçekli Reyhan-Kayhan-Hanlar Bölgesi Koruma Amaçlı İmar Planı değişikliği ile ilgili raporunun oybirliği ile kabulüne,
82-İmar ve Bayındırlık Komisyonu’nun, İmar Uygulama Şube Müdürlüğü’nün talebi doğrultusunda Bursa İli, Osmangazi İlçesi’nde Kaynak Koruma Alanlarının İmar Planlarına işlenmesi ile ilgili raporunun oybirliği ile kabulüne,
83-İmar ve Bayındırlık Komisyonu’nun, Bursa Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu Kararı doğrultusunda Bursa İli, Osmangazi İlçesi, Kükürtlü Mahallesi, Atatürk Stadyumu ve çevresini kapsayan Kentsel Sit Alanı’na ilişkin 1/5000 ve 1/1000 ölçekli İmar Planı değişikliği ile ilgili raporunun, Büyükşehir Belediye Meclisi’nin 20.05.2014 günü saat 18.00’da yapılacak OLAĞAN Toplantısının 2. Birleşiminde görüşülmek üzere İMAR VE BAYINDIRLIK KOMİSYONUNA iadesinin oybirliği ile kabulüne,
84-İmar ve Bayındırlık Komisyonu’nun, Etüd ve Projeler Dairesi Başkanlığı’nın talebi doğrultusunda Bursa İli, Osmangazi İlçesi, Pınarbaşı Mahallesi, 6219 ada, 46 parselde yer alan Bursa Mevlevihanesi’nin İmar Planı’na işlenmesine ilişkin 1/1000 ölçekli Muradiye Koruma Amaçlı İmar Planı değişikliği ile ilgili raporunun oybirliği ile kabulüne,
85- Gündeme alınarak görüşülmesi kabul edilen, Büyükşehir Belediyesi Meclis Üyesi Abdullah KARADAĞ’ın verdiği “Bursa Tekstil Boyahaneleri İhtisas Organize Sanayi Bölgesi (TOSAB) Müteşebbis Heyeti’ne Üye Seçimi” ile ilgili yazılı önergesinin “Yedek Üye olarak Büyükşehir Belediye Meclis Üyesi Atilla ÖDÜNÇ’ün seçilmesi” ilavesiyle oybirliği ile kabulüne,
86- Gündeme alınarak görüşülmesi kabul edilen, Büyükşehir Belediyesi Meclis Üyesi Abdullah KARADAĞ’ın verdiği “Hizmet İhalelerinin gelecek yıllara yaygın yapılabilmesi için Büyükşehir Belediye Başkanı Recep ALTEPE’ye yetki verilmesi” ile ilgili yazılı önergesinin oybirliği ile kabulüne,
87- Gündeme alınarak görüşülmesi kabul edilen, Büyükşehir Belediyesi Meclis Üyesi Abdullah KARADAĞ’ın verdiği “İnegöl İlçesi, Hilmiye Köyü ‘Oylat Mesire Yeri’ içindeki Sosyal tesislerin (Kır Kahvesi ve WC) BURFAŞ’a tahsisi” ilgili yazılı önergesinin; “aylık 500 (beşyüz)-TL bedelle 10 yıllığına BURFAŞ’a tahsisi” ilavesiyle oybirliği ile kabulüne,
88- Gündeme alınarak görüşülmesi kabul edilen, Büyükşehir Belediyesi Meclis Üyesi Abdullah KARADAĞ’ın verdiği “BEBKA Gürsu-Kestel -Yıldırım Bölgesi için Evsel Katı Atık Aktarma İstasyonu Projesi” ile ilgili yazılı önergesinin oybirliği ile kabulüne,
89-Gündeme alınarak görüşülmesi kabul edilen, Büyükşehir Belediyesi Meclis Üyesi Nedim BAYRAM’ın verdiği “Bursa İli İçme Suyu Kaynaklarının Ticari Amaçla Kiralanması ve Denetlenmesinin BUSKİ Genel Müdürlüğü tarafından yürütülmesi” ile ilgili yazılı önergesinin oybirliği ile kabulüne,
90-Gündeme alınarak görüşülmesi kabul edilen, Büyükşehir Belediyesi Meclis Üyesi Nedim BAYRAM’ın verdiği “BUTTİM Kavşağı’nın Kavşak Kolu üzerinde bulunan Osmangazi İlçesi, Altınova Mahallesi, 3198 ada, 1 ve 63 parsel sayılı taşınmazların kamulaştırılmak üzere Belediyemiz X. Beş Yıllık Kamulaştırma İmar Programının 2011-2015 yılı dilimine ek olarak alınması” ile ilgili yazılı önergesinin oybirliği ile kabulüne,
91-Gündeme alınarak görüşülmesi kabul edilen, Büyükşehir Belediyesi Meclis Üyesi Nedim BAYRAM’ın verdiği (Fen İşleri Dairesi Başkanlığı’nın, 13.05.2014 tarih ve 48125277-020-80202 sayılı yazısı) “Bursa Büyükşehir Belediyesi ile Uludağ Elektrik Dağıtım Anonim Şirketi (UEDAŞ) arasında protokol imzalanması” ile ilgili yazılı önergesinin oybirliği ile kabulüne,
92-Gündeme alınarak görüşülmesi kabul edilen, Büyükşehir Belediyesi Meclis Üyesi Abdülkadir KARLIK’ın verdiği (Mali Hizmetler Dairesi Başkanlığı’nın, 20.05.2014 tarih ve 90159038-301.01-82395 sayılı yazısı) “Devam eden yatırımlar için 50.000.000,00-TL kredi kullanılması ile


ilgili Büyükşehir Belediye Başkanı’na yetki verilmesi” ile ilgili yazılı önergesinin oybirliği ile kabulüne,
93-Gündeme alınarak görüşülmesi kabul edilen, Büyükşehir Belediyesi Meclis Üyesi Abdülkadir KARLIK’ın verdiği (Mali Hizmetler Dairesi Başkanlığı’nın, 20.05.2014 tarih ve 90159038-301.01-82394 sayılı yazısı) verdiği “BURULAŞ’ın 34.500.000,00-TL kredi kullanması için borçlanma yetkisi verilmesi” ile ilgili yazılı önergesinin oybirliği ile kabulüne,
94-Gündeme alınarak görüşülmesi kabul edilen, Büyükşehir Belediyesi Meclis Üyesi Abdülkadir KARLIK’ın verdiği (Mali Hizmetler Dairesi Başkanlığı’nın, 20.05.2014 tarih ve 90159038-301.01-82396 sayılı yazısı) verdiği “BURULAŞ’ın 10.000.000,00-TL kredi kullanması için borçlanma yetkisi verilmesi” ile ilgili yazılı önergesinin oybirliği ile kabulüne,
95- Gündeme alınarak görüşülmesi kabul edilen, Büyükşehir Belediyesi Meclis Üyesi Nedim BAYRAM’ın verdiği “Osmangazi İlçesi, Elmasbahçeler Mahallesi, 2181 ada, 17 parsel sayılı taşınmazda özel mülkiyetteki hisselerin doğrudan temin yöntemiyle bedelini ödeyerek satın almak ve gerekli işlemleri yerine getirmek amacıyla Büyükşehir Belediye Başkanı’na ve Encümenine yetki verilmesi” ile ilgili yazılı önergesinin Plan ve Bütçe Komisyonu’na havalesine,
96-Gündeme alınarak görüşülmesi kabul edilen, Büyükşehir Belediyesi Meclis Üyesi Abdullah KARADAĞ’ın verdiği “Yıldırım İlçesi, Anadolu Mahallesi, 4995 ada, 1, 2, 3 ve 4 parsel sayılı taşınmazların doğrudan temin yöntemiyle bedelini ödeyerek satın almak ve gerekli işlemleri yerine getirmek amacıyla Büyükşehir Belediye Başkanı’na ve Encümeni’ne yetki verilmesi” ile ilgili yazılı önergesinin Plan ve Bütçe Komisyonu’na havalesine,
97-Gündeme alınarak görüşülmesi kabul edilen, Büyükşehir Belediyesi Meclis Üyesi Abdullah KARADAĞ’ın verdiği “Yeni katılan İlçelerde (S) Servis Plakalı araçların nasıl çalışacakları konusunda Büyükşehir Belediyesi Taksi-Dolmuş-Minibüs-Servis Araçları ve Özel Toplu Taşıma Araçları Yönetmeliği’nde gerekli düzenlemenin yapılması” ile ilgili yazılı önergesinin Ulaşım Komisyonu’na havalesine,
98-Gündeme alınarak görüşülmesi kabul edilen, Büyükşehir Belediyesi Meclis Üyesi Abdullah KARADAĞ’ın verdiği “Bursa Büyükşehir Belediyesi Taksi-Dolmuş-Minibüs-Servis Araçları ve Özel Toplu Taşıma Araçları Yönetmeliği’ne Geçici Madde eklenmesi” ile ilgili yazılı önergesinin Ulaşım Komisyonu’na havalesine,
99- Gündeme alınarak görüşülmesi kabul edilen, Büyükşehir Belediyesi Meclis Üyeleri Turgay YEL ve Nedim BAYRAM’ın verdiği “İnegöl Belediye Meclisi’nin, 24.04.2014 tarih ve 102-103 sayılı ‘İmar Planı değişikliği’ hakkındaki Meclis Kararları” ile ilgili yazılı önergesinin İmar ve Bayındırlık Komisyonu’na havalesine,
100-Gündeme alınarak görüşülmesi kabul edilen, Büyükşehir Belediyesi Meclis Üyesi Nedim BAYRAM’ın verdiği “Bursa İli, Keles İlçesi, Sofular Mahallesi, 43 ada,17 parselin bir kısmının ‘Eğitim Tesisleri Alanı’na alınmasına yönelik hazırlanan 1/5000 ölçekli Keles Nazım İmar Planı değişikliği” ile ilgili yazılı önergesinin İmar ve Bayındırlık Komisyonu’na havalesine,
101-Gündeme alınarak görüşülmesi kabul edilen, Büyükşehir Belediyesi Meclis Üyesi Mehmet TEKE’nin verdiği “Keles Belediye Meclisi’nin, 12.05.2014 tarih ve 40-41 sayılı ‘İmar Planı değişikliği’ hakkındaki Meclis Kararları” ile ilgili yazılı önergesinin İmar ve Bayındırlık Komisyonu’na havalesine,
102-Gündeme alınarak görüşülmesi kabul edilen, Büyükşehir Belediyesi Meclis Üyesi Ali ÖZKAN’ın verdiği “Karacabey Belediye Meclisi’nin, 07.05.2014 tarih ve 2014/52-53-54-55-56-57 sayılı ‘İmar Planı değişikliği’ hakkındaki Meclis Kararları” ile ilgili yazılı önergesinin İmar ve Bayındırlık Komisyonu’na havalesine,
103-Gündeme alınarak görüşülmesi kabul edilen, Büyükşehir Belediyesi Meclis Üyesi Turgay YEL’in verdiği “İnegöl İlçesi, Çeltikçi Mahallesi’nde, tapunun 147 ada, 47 no’lu parsele ilişkin hazırlanan 1/5000 ölçekli İnegöl Nazım İmar Planı değişikliği” ile ilgili yazılı önergesinin İmar ve Bayındırlık Komisyonu’na havalesine,
104-Gündeme alınarak görüşülmesi kabul edilen, Büyükşehir Belediyesi Meclis Üyesi Abdülkadir KARLIK’ın verdiği “Osmangazi İlçesi, Başaran Mahallesi, 6330 ada,16 parsel sayılı ve 3.80 m2 yüzölçümlü, 6331 ada, 21 parsel sayılı ve 28.25 m2 yüzölçümlü, 6331 ada, 22 parsel sayılı ve 43.78 m2 yüzölçümlü, 6331 ada, 24 parsel sayılı ve 9.47 m2 yüzölçümlü taşınmazların satışı” ile ilgili yazılı önergesinin Plan ve Bütçe Komisyonu’na havalesine,
105-Gündeme alınarak görüşülmesi kabul edilen, Büyükşehir Belediyesi Meclis Üyesi Abdullah KARADAĞ’ın verdiği “Bulgaristan’ın Veliko Tırnovo ile Kardeş Şehir olunması” ile ilgili yazılı önergesinin Hukuk Komisyonu’na havalesine,
106-Gündeme alınarak görüşülmesi kabul edilen, Büyükşehir Belediyesi Meclis Üyeleri İhsan BİLGİLİ, Ercan ÖZEL ve Mesut BEDEL’in verdiği “Yenişehir İlçesi’nde Kocasu’ya akan baraj suyu temizliğinin yapılması” ile ilgili yazılı önergesinin Çevre ve Sağlık Komisyonu’na havalesine,
107-Gündeme alınarak görüşülmesi kabul edilen Büyükşehir Belediyesi Meclis Üyesi Abdurrahman MANSUR’un verdiği “Osmangazi Belediye Meclisi’nin, 07.05.2014 tarih ve 335-336-337-338-339-340-341-342-343-344-345-346-348-349-350-351-352-353-354-355-356-357 sayılı ‘İmar Planı değişikliği’ hakkındaki Meclis Kararları” ile ilgili yazılı önergesinin İmar ve Bayındırlık Komisyonu’na havalesine,
108-Gündeme alınarak görüşülmesi kabul edilen Büyükşehir Belediyesi Meclis Üyeleri Abdurrahman MANSUR ve İsmail Hakkı KAVURMACI’nın verdiği “Nilüfer İzmir Yolu Orhaneli Kavşağı’nda eksik olan U dönüşleri konusunda çalışma yapılması” ile ilgili yazılı önergesinin Ulaşım Komisyonu’na havalesine,
109-Gündeme alınarak görüşülmesi kabul edilen Büyükşehir Belediyesi Meclis Üyeleri Oktay YILMAZ ve Ahmet YILDIZ’ın verdiği “Fevzi Çakmak Caddesi ve Fomara kavşağı trafiğinin azaltılması için Fomara çıkış yönünde Doğanbey Sinanbey Caddesi’ne dönüş için gerekli çalışma yapılması” ile ilgili yazılı önergesinin Ulaşım Komisyonu’na havalesine,
110-Gündeme alınarak görüşülmesi kabul edilen Büyükşehir Belediyesi Meclis Üyeleri Nilüfer KARAKOÇ ve Abdurrahman MANSUR’un verdiği “Nilüfer İlçesi, Beşevler ile Barış Mahallesi Merve Camiisi arasında iki Mahalleyi birbirine bağlayacak ekolojik köprü (yeşil yaya geçidi) yapılması” ile ilgili yazılı önergesinin İmar ve Bayındırlık Komisyonu’na havalesine,
111-Gündeme alınarak görüşülmesi kabul edilen Büyükşehir Belediyesi Meclis Üyeleri Erdal AKTUĞ ve Gizem ELMAS’ın verdiği “Nilüfer Belediye Meclisi’nin 07.05.2014 tarih ve 373, 374, 375, 376, 377, 378, 380, 381, 382, 384, 386, 387, 388, 389, 390, 391, 392, 393, 395, 396, 397, 398, 399, 400, 401, 402, 403, 404, 405, 406, 407, 408, 409, 410, 411, 412, 413, 414, 415, 416, 417 sayılı ‘İmar Planı değişikliği’ hakkındaki Meclis Kararları” ile ilgili yazılı önergesinin İmar ve Bayındırlık Komisyonu’na havalesine,
112-Gündeme alınarak görüşülmesi kabul edilen Büyükşehir Belediyesi Meclis Üyeleri Sadi KURTULAN, Ayhan DADAK ve Can KOKUDAL’ın verdiği “Mustafakemalpaşa İlçesi, Yenidere Mahallesi, 199 ada, 96 no’lu parselde 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı değişikliği ile Resmi Kurum Alanı’ndan Temel Eğitim Okulu Alanı’na dönüştürülmesi” ile ilgili yazılı önergesinin İmar ve Bayındırlık Komisyonu’na havalesine,
113-Gündeme alınarak görüşülmesi kabul edilen Büyükşehir Belediyesi Meclis Üyeleri Haydar Ali ASLAN, Önder TANIR ve Nihal GÖKTEN’in verdiği “Kestel Belediye Meclisi’nin, 02.05.2014 tarih ve 105,106 sayılı ‘İmar Planı değişikliği’ hakkındaki Meclis Kararları” ile ilgili yazılı önergesinin İmar ve Bayındırlık Komisyonu’na havalesine,
114-Gündeme alınarak görüşülmesi kabul edilen Büyükşehir Belediyesi Meclis Üyesi Refik YILMAZ’ın verdiği “Gemlik İlçesi, Cihatlı Köyü, mülkiyeti Maliye Hazinesi’ne ait 1176 parselin Belediye Hizmet Alanı (Spor Tesisi Alanı) olarak belirlenmesi için 1/25000 ölçekli Nazım İmar Planı değişikliği yapılması” ile ilgili yazılı önergesinin İmar ve Bayındırlık Komisyonu’na havalesine,
115-Gündeme alınarak görüşülmesi kabul edilen Büyükşehir Belediyesi Meclis Üyesi Refik YILMAZ’ın verdiği “Gemlik İlçesi, Umurbey’de mülkiyeti Maliye Hazinesi’ne ait Adliye Köyü, 1553,1378,1562 ve 1525 parsellerde 1/25000 ölçekli Gemlik Planlama Bölgesi Nazım İmar Planı değişikliği yapılması” ile ilgili yazılı önergesinin İmar ve Bayındırlık Komisyonu’na havalesine,
116-Gündeme alınarak görüşülmesi kabul edilen Büyükşehir Belediyesi Meclis Üyesi Refik YILMAZ’ın verdiği “Bursa-Yalova Karayolu ile Kurşunlu Yolu girişinde kavşak noktasının gerekli İmar Planları üzerine işlenmesi” ile ilgili yazılı önergesinin İmar ve Bayındırlık Komisyonu’na havalesine,
117-Gündeme alınarak görüşülmesi kabul edilen Büyükşehir Belediyesi Meclis Üyesi Refik YILMAZ’ın verdiği “Gemlik Belediye Meclisi’nin, 09.04.2014 tarih ve 201 sayılı Kararı ile 09.04.2014 tarih 196,198,199 ve 200 sayılı ‘İmar Planı değişikliği’ hakkındaki Meclis Kararları” ile ilgili yazılı önergesinin İmar ve Bayındırlık Komisyonu’na havalesine,


118-Gündeme alınarak görüşülmesi kabul edilen Büyükşehir Belediyesi Meclis Üyeleri Şenol ŞİMŞEK, Şükrü KÖSE ve Zehra SÖNMEZ’in verdiği “Yıldırım Belediye Meclisi’nin, 07.05.2014 tarih ve 224, 226, 228, 229, 230, 231 sayılı ‘İmar Planı değişikliği’ hakkındaki Meclis Kararları” ile ilgili yazılı önergesinin İmar ve Bayındırlık Komisyonu’na havalesine,
119-Gündeme alınarak görüşülmesi kabul edilen Büyükşehir Belediyesi Meclis Üyeleri İlhami AYDIN, Ali Rıza ÖZMEN ve Fatih CELEN’in verdiği “Yıldırım Belediyesi’nin batısından geçen Fatih Sultan Mehmet Caddesi ile Ankara Yolu bağlantısının sağlanması için Plan değişikliği yapılması ve bu bağlantı yolunun Belediyemiz X. Beş Yıllık Kamulaştırma İmar Programının 2011-2015 yılı dilimine ek olarak alınması” ile ilgili yazılı önergesinin Plan ve Bütçe - İmar ve Bayındırlık Komisyonlarına müştereken havalesine,
120-Gündeme alınarak görüşülmesi kabul edilen Büyükşehir Belediyesi Meclis Üyesi Cüneyt YILDIZ’ın verdiği “Gürsu Belediye Meclisi’nin, 07.05.2014 tarih ve 99, 100, 101, 106, 115 ve 116 sayılı ‘İmar Planı değişikliği’ hakkındaki Meclis Kararları” ile ilgili yazılı önergesinin İmar ve Bayındırlık Komisyonu’na havalesine,
121-Gündeme alınarak görüşülmesi kabul edilen Büyükşehir Belediyesi Meclis Üyesi Neşet ÇAĞLAYAN’ın verdiği “Orhangazi İlçesi, Camikebir Mahallesi, 105 ada, 1,2,3,4,7,8,9,10,11,12, 13, 14,15,16,17,18,19,20,21,22,25,26,27,28,31 parseller 1/5000 ölçekli Orhangazi Revizyonu Nazım İmar Planı kapsamında “Park Alanı” olarak düzenlenmesine yönelik 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı değişikliği” ile ilgili yazılı önergesinin İmar ve Bayındırlık Komisyonu’na havalesine,
122-Gündeme alınarak görüşülmesi kabul edilen Büyükşehir Belediyesi Meclis Üyesi Neşet ÇAĞLAYAN’ın verdiği “Orhangazi İlçesi, Arapzade Mahallesi, 516 ada, 54 parsel ve 516 ada, 53 parsel sayılı taşınmazların Park ve Rekreasyon Alanı’nda kalan kısımlarının İlköğretim Tesisi Alanı olarak düzenlenmesine yönelik 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı değişikliği” ile ilgili yazılı önergesinin İmar ve Bayındırlık Komisyonu’na havalesine,
123-Gündeme alınarak görüşülmesi kabul edilen Büyükşehir Belediyesi Meclis Üyesi Neşet ÇAĞLAYAN’ın verdiği “Orhangazi Belediye Meclisi’nin, 06.05.2014 tarih ve 34 sayılı kararı doğrultusunda Orhangazi İlçesi, Muradiye Mahallesi, 70 ada, 154 parselin 3851 m2 Spor Tesis Alanı’nın yapı yaklaşma mesafelerinin düzenlenmesine yönelik 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı değişikliği” ile ilgili yazılı önergesinin İmar ve Bayındırlık Komisyonu’na havalesine,
124-Gündeme alınarak görüşülmesi kabul edilen Büyükşehir Belediyesi Meclis Üyesi Neşet ÇAĞLAYAN’ın verdiği “Orhangazi Belediye Meclisi’nin, 02.05.2014 tarih ve 20 sayılı kararı doğrultusunda Orhangazi İlçesi, Arapzade Mahallesi, Olukdere Mevkii, 1 ada, 11 parsel üzerine Özel Okul Alanı düzenlenmesine yönelik 1/1000 ölçekli Mevzii Uygulama ‘İmar Planına yapılan itiraz’ ile ilgili yazılı önergesinin İmar ve Bayındırlık Komisyonu’na havalesine,
125-Gündeme alınarak görüşülmesi kabul edilen Büyükşehir Belediyesi Meclis Üyeleri Mustafa BOZBEY ve Gizem ELMAS’ın verdiği “1/5000 ölçekli Nilüfer Nazım İmar Planı’nda Sağlık Alanı’nda kalan alanın ticaret, otopark ve Rekreasyon Alanları olarak düzenlenmesi ve Altınşehir Mahallesi’nde yer alan Hipodrom Alanı’nın güney kısmında yaklaşık 100.000 m2 büyüklüğünde Sağlık Alanı oluşturulması yönünde plan değişikliği yapılması” ile ilgili yazılı önergesinin İmar ve Bayındırlık Komisyonu’na havalesine,
126-Gündeme alınarak görüşülmesi kabul edilen Büyükşehir Belediyesi Meclis Üyeleri Pelin SEVGİ, Lütfü GÜNENÇ ve Gizem ELMAS’ın verdiği “Trafik akışının hızlı olduğu ana arter otobüs duraklarında insanların can güvenliğini maksimum düzeyde koruyacak şekilde planlama yapılması” ile ilgili yazılı önergesinin Ulaşım Komisyonu’na havalesine,
127-Gündeme alınarak görüşülmesi kabul edilen Büyükşehir Belediyesi Meclis Üyeleri Hayri TÜRKYILMAZ, Akın POROY, Erdal AKTUĞ ve Metin UYANIK’ın verdiği “Mudanya Belediye Meclisi’nin, 09.05.2014 tarih 132, 135, 136 ve 138 sayılı ‘İmar Planı değişikliği’ hakkındaki Meclis Kararları” ile ilgili yazılı önergesinin İmar ve Bayındırlık Komisyonu’na havalesine,
128-Büyükşehir Belediye Meclisi’nin, 14.04.2014 tarih ve 324 sayılı “Kültür Turizm ve Tanıtma Birliği’ne üye seçimi” hakkındaki Meclis Kararının; “Bursa Kültür Turizm ve Tanıtma Birliği’nde Belediyemizi temsil edecek Asil Üyeliğe seçilen Pelin SEVGİ’nin istifası nedeniyle boşalan Asil Üyeliğe, Büyükşehir Belediyesi Meclis Üyesi Metin UYANIK’ın seçilmesine” şeklinde düzeltilerek oybirliği ile kabulüne,

 

129-Gündeme alınarak görüşülmesi kabul edilen, Büyükşehir Belediye Meclis Üyesi Yener ACAR’ın sözlü mazeretinin kabulü ile izinli sayılmasına,
130-Gündeme alınarak görüşülmesi kabul edilen, Büyükşehir Belediye Meclis Üyesi Hasan Hüseyin ERDÖNMEZ’in sözlü mazeretinin kabulü ile izinli sayılmasına,
131-Gündeme alınarak görüşülmesi kabul edilen, Büyükşehir Belediye Meclis Üyesi Oktay YILMAZ’ın sözlü mazeretinin kabulü ile izinli sayılmasına,
132-Gündeme alınarak görüşülmesi kabul edilen, Büyükşehir Belediye Meclis Üyesi Nihat BALKAN’ın sözlü mazeretinin kabulü ile izinli sayılmasına,
133-Gündeme alınarak görüşülmesi kabul edilen, Büyükşehir Belediye Meclis Üyesi Şerafeddin ATALAY’ın sözlü mazeretinin kabulü ile izinli sayılmasına,
134-Gündeme alınarak görüşülmesi kabul edilen, Büyükşehir Belediye Meclis Üyesi Turgay ERDEM’in sözlü mazeretinin kabulü ile izinli sayılmasına,
135-Gündeme alınarak görüşülmesi kabul edilen, Büyükşehir Belediye Meclis Üyesi Mustafa IŞIK’ın sözlü mazeretinin kabulü ile izinli sayılmasına,
136-Gündeme alınarak görüşülmesi kabul edilen, Büyükşehir Belediye Meclis Üyesi Sabri ZÜMRE’nin sözlü mazeretinin kabulü ile izinli sayılmasına oybirliği ile karar verildi.

 

 

 

 


Recep ALTEPE
Mak. Müh.
Büyükşehir Belediye Başkanı

 

15.05.2014 Tarihli Meclis