MECLİS TOPLANTILARI

14.04.2014 Tarihli Meclis Gündemi

 
GÜNDEM : Büyükşehir Belediye Meclisi’nin, 14 NİSAN 2014 Pazartesi günü saat 15.00’da Büyükşehir Belediye Meclisi Toplantı Salonu’nda (Heykel Tarihi Bina) yapacağı 2014/2019 seçim döneminin 1 inci, 1 inci dönemin 1 inci OLAĞAN toplantısının 1. birleşimine ait gündemdir.

 


G Ü N D E M :

1-GEÇEN TOPLANTI ZAPTI;

2-ENCÜMEN, BAŞKANLIK DİVANI VE İHTİSAS KOMİSYONLARI ÜYELİK SEÇİMLERİ;

3- DAİRELERİN MECLİSE HAVALELİ TEKLİFLERİ;

1-Başkanlık Makamı’nın, 2013 Yılı Faaliyet Raporu ile ilgili yazısı,
2-Başkanlık Makamı’nın, Meclis görüşmelerinin kayıt altına alınması ile ilgili yazısı,
3-Başkanlık Makamı’nın, Meclis Üyelerine ödenecek Huzur Hakları ile ilgili yazısı,
4-Başkanlık Makamı’nın, Marmara Belediyeler Birliği’ne üye seçimi ile ilgili yazısı,
5-Başkanlık Makamı’nın, Tarihi Kentler Birliği’ne üye seçimi ile ilgili yazısı,
6-Başkanlık Makamı’nın, Kültür Turizm ve Tanıtma Birliği’ne üye seçimi ile ilgili yazısı,
7-Başkanlık Makamı’nın, Sağlıklı Kentler Birliği’ne üye seçimi ile ilgili yazısı,
8-Başkanlık Makamı’nın, Bursa Belediyeler Birliği’ne üye seçimi ile ilgili yazısı,
9-Başkanlık Makamı’nın, Jeotermal Kaynaklı Belediyeler Birliği’ne üye seçimi ile ilgili yazısı,
10-Başkanlık Makamı’nın, Türk Dünyası Belediyeler Birliği’ne üye seçimi ile ilgili yazısı,
11-Başkanlık Makamı’nın, Tarım ve Hayvancılığı Geliştirme Birliği’ne üye seçimi ile ilgili yazısı,
12-Başkanlık Makamı’nın, Bursa Su ve Kanalizasyon İdaresi Yönetim Kurulu’nun, “BUSKİ Atıksuların Kanalizasyona Deşarj Yönetmeliği’nin 21.11. maddesinde Revizyon Yapılması” hakkındaki Yönetim Kurulu Kararı ile ilgili yazısı,
13-Başkanlık Makamı’nın, Bursa Su ve Kanalizasyon İdaresi Yönetim Kurulu’nun, “Tarifeler Yönetmeliği” hakkındaki Yönetim Kurulu Kararı ile ilgili yazısı,
14-Başkanlık Makamı’nın, Bursa Su ve Kanalizasyon İdaresi Yönetim Kurulu’nun, “Toplu Su Satışı” hakkındaki Yönetim Kurulu Kararı ile ilgili yazısı,
15-Başkanlık Makamı’nın, Bursa Su ve Kanalizasyon İdaresi Yönetim Kurulu’nun, “Tarifeler ve Kademe Uygulaması” hakkındaki Yönetim Kurulu Kararı ile ilgili yazısı,
16-Yazı İşleri ve Kararlar Dairesi Başkanlığı’nın, Karagöz Halk Dansları Ekibi ve Belediye Temsilcilerinin, 11-14 Mayıs 2014 tarihleri arasında Almanya’nın Oldenburg şehrinde düzenlenecek olan “Türk Günü Etkinlikleri”ne katılım için yurtdışı görevlendirme ile ilgili yazısı,
17-Yazı İşleri ve Kararlar Dairesi Başkanlığı’nın, Osmanlı Derneği Heyeti’nin, 28-30 Nisan 2014 tarihleri arasında Slovenya’da düzenlenecek olan “Balkanlarla Sürekli İşbirliği ve Temas” projesi kapsamında çalışmalarda bulunmak için yurtdışı görevlendirme ile ilgili yazısı,

1/3

 


18-Yazı İşleri ve Kararlar Dairesi Başkanlığı’nın, Bursa Dağcılık İl Temsilciliği Sorumluluğunda 15 Dağcılık Derneği’nden 60 dağcı sporcunun, 20-26 Nisan 2014 tarihleri arasında Kosova/Prizren Şehrinde yapılacak “Şar Dağı tırmanışı”na katılım için yurtdışı görevlendirme ile ilgili yazısı,
19-Yazı İşleri ve Kararlar Dairesi Başkanlığı’nın, Bursa Uludağ Mehter Takımı Derneği Heyeti’nin, 07-12 Mayıs 2014 tarihleri arasında Romanya’nın Bükreş Şehrinde yapılacak “Avrupa Günleri Etkinliği”ne katılım için yurtdışı görevlendirme ile ilgili yazısı,
20-Sağlık İşleri Dairesi Başkanlığı’nın, Büyükşehir Belediyesi sınırlarına dahil edilen yeni 10 ilçenin 10 adet mezbahasının tüm varlıkları ile bağlı olduğu İlçe Belediyelerine işletme ve işlettirme yetki devri yapılması ile ilgili yazısı,
21-İnsan Kaynakları ve Eğitim Dairesi Başkanlığı’nın, Danışmanlara Ödenecek Ücret Tespiti ile ilgili yazısı,
22-İnsan Kaynakları ve Eğitim Dairesi Başkanlığı’nın, Kadro İptal/İhdas ile ilgili yazısı,
23-İnsan Kaynakları ve Eğitim Dairesi Başkanlığı’nın, Geçici İşçi Çalıştırılması ile ilgili yazısı,
24-İnsan Kaynakları ve Eğitim Dairesi Başkanlığı’nın, Sözleşmeli Personel ücret tespiti ile ilgili yazısı,
25-İnsan Kaynakları ve Eğitim Dairesi Başkanlığı’nın, Sosyal Denge Sözleşmesi hakkında yetki verilmesi ile ilgili yazısı,
26-Emlak ve İstimlak Dairesi Başkanlığı’nın, Mülkiyeti Bursa Büyükşehir Belediyesi adına kayıtlı, Bursa İli, Osmangazi İlçesi, İbrahimpaşa Mahallesi, 5677 ada, 1 parsel üzerinde bulunan “Tarihi Mahkeme Hamamı” ile ilgili yazısı,
27-Emlak ve İstimlak Dairesi Başkanlığı’nın, Mülkiyeti Bursa Büyükşehir Belediyesi adına kayıtlı, Bursa İli, Yıldırım İlçesi, Çınarönü Mahallesi, 6997 ada, 1 parsel sayılı ve 1306,76 m2 yüzölçümlü taşınmaz üzerinde bulunan 2 katlı Hizmet Binasının tahsisi ile ilgili yazısı,
28-Emlak ve İstimlak Dairesi Başkanlığı’nın, Bursa İli, Nilüfer İlçesi, Akçalar-Kurtuluş Mahallesi, 168 ada, 21 ve 22 parsel sayılı 1. Derece Arkeolojik Sit Alanı’nda kalan taşınmazların Belediyemiz X. Beş yıllık Kamulaştırma İmar Programının 2011-2015 yılı dilimine ek olarak alınması ile ilgili yazısı,
29-Kent Estetiği Dairesi Başkanlığı’nın, Bursa Büyükşehir Belediyesi’nin sınırları il mülki sınırı olduğundan Büyükşehir’e dahil olan 10 yeni ilçedeki “Piknik-Eğlence ve Rekreasyon Alanı, Yeşil Alan, Ağaçlandırılacak Alan, Bölge Parkı, Park Alanı, Çocuk Bahçesi vb.” yerlerin alan ölçülerine göre kamulaştırmaları, düzenlemeleri, tasarrufları bakımından Büyükşehir Belediyesi ile İlçe Belediyeleri arasında sorumlulukların belirlenmesi ile ilgili yazısı,
30-Ulaşım Dairesi Başkanlığı’nın, Ana Arterler ile ilgili yazısı,
31-Ulaşım Dairesi Başkanlığı’nın, Büyükşehir Belediyesine devredilen Yolcu Terminalleri ile toplu taşıma hizmetlerinde kullanılan araçların işletim hakkı ile tüm toplu taşıma ulaşım hizmetlerinin işletim hakkının BURULAŞ Genel Müdürlüğü’ne devredilmesi ile ilgili yazısı,
32-Bilgi İşlem Dairesi Başkanlığı’nın, Adres ve Numaralama işlerinin İlçe Belediyelerine yetki devri yapılması ile ilgili yazısı,
33-İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı’nın, 1/25000 ölçekli Nazım İmar Planı, 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı ve 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı plan değişiklik talepleri ile ilgili yazısı,
34-İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı’nın, Bursa Büyükşehir Belediye Meclisi’nin, 20.02.2014 tarih ve 194 sayılı kararı ile onaylanan, Gemlik İlçesi, Hisar Mahallesi, 195 ve 562 adaları kapsayan alanda Eğitim Tesisi, Su Deposu Alanı, Konut Alanı, Park Alanı ve ulaşım bağlantılarının düzenlenmesine ilişkin 1/25000 ölçekli Gemlik Nazım İmar Planı değişikliğine ve 1/5000 ölçekli Gemlik Nazım İmar Planı değişikliğine yapılan askı itirazları ile ilgili yazısı,
35-İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı’nın, Bursa Büyükşehir Belediye Meclisi’nin, 18.07.2011 tarih ve 640 sayılı kararı ile onaylanan, 1/5000 ölçekli Gemlik Nazım İmar Planı değişikliğine ilişkin Bursa 3. İdare Mahkemesi’nin, 27.12.2013 tarih 2011/1689 Esas Nolu iptal kararı ile ilgili yazısı,
36-İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı’nın, Bursa Büyükşehir Belediye Meclisi’nin, 20.02.2014 tarih ve 195 sayılı kararı ile onaylanan, Gemlik İlçesi, Demirsubaşı Mahallesi, Ahmet Dural Meydanı ve Meydan düzenleme projesi doğrultusunda hazırlanan 1/25000 ölçekli Gemlik Nazım İmar Planı değişikliğine yapılan askı itirazı ile ilgili yazısı,
37-İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı’nın, Büyükşehir Belediye Meclisi’nin, 25.02.2014 gün ve 237 sayılı kararı ile onaylanan, Yıldırım İlçesi, Piremir Mahallesi, 369 ada, 1,2 parsellere ilişkin 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı değişikliğine yapılan askı itirazı ile ilgili yazısı,
2/3

 


38-İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı’nın, Bursa İli, Osmangazi İlçesi, Kırcaali Mahallesi, 3846 ada, 3 parsele ilişkin Belediyemiz aleyhine açılan 2014/86 E. sayılı davada, Bursa 3. İdare Mahkemesi’nin, 18.03.2014 tarihli dava konusu işlemin Yürütmesinin Durdurulmasına kararı ile ilgili yazısı,
39-İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı’nın, Bursa İli, Osmangazi İlçesi, Kırcaali Mahallesi, 3846 ada, 5 parsele ilişkin Belediyemiz aleyhine açılan 2014/87 E. sayılı davada, Bursa 3. İdare Mahkemesi’nin, 18.03.2014 tarihli dava konusu işlemin Yürütmesinin Durdurulmasına kararı ile ilgili yazısı,
40-İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı’nın, Bursa İli, Osmangazi İlçesi, Kırcaali Mahallesi, 3855 ada, 11 parsele ilişkin Belediyemiz aleyhine açılan 2014/85 E. sayılı davada, Bursa 3. İdare Mahkemesi’nin, 18.03.2014 tarihli dava konusu işlemin Yürütmesinin Durdurulmasına kararı ile ilgili yazısı,
41-İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı’nın, Bursa İli, Osmangazi İlçesi, Kırcaali Mahallesi, 3855 ada, 2 parsele ilişkin Belediyemiz aleyhine açılan 2014/84 E. sayılı davada, Bursa 3. İdare Mahkemesi’nin, 18.03.2014 tarihli dava konusu işlemin Yürütmesinin Durdurulmasına kararı ile ilgili yazısı,
42-İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı’nın, Bursa İli, Osmangazi İlçesi, Kırcaali Mahallesi, 3847 ada, 4 parsele ilişkin Belediyemiz aleyhine açılan 2014/88 E. sayılı davada, Bursa 3. İdare Mahkemesi’nin, 18.03.2014 tarihli dava konusu işlemin Yürütmesinin Durdurulmasına kararı ile ilgili yazısı,
43-İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı’nın, Nilüfer İlçesi, Doğanköy Mahallesi, 1019, 1021 ve 1022 parselleri kapsayan alanda, Büyükşehir Belediye Meclisi’nin, 18.07.2011 gün ve 631 sayılı kararı ile onaylanan, Batıkent Mezarlığı 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı hakkında Bursa 1. İdare Mahkemesi’nin, 12.12.2013 tarihli iptal kararı ile ilgili yazısı,
44-İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı’nın, Bursa Büyükşehir Belediye Meclisi’nin, 23.01.2014 tarih ve 70 sayılı kararı ile onaylanan, Nilüfer İlçesi, Görükle Mahallesi, 5283 ve 779 parsellere ilişkin 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı değişikliğine askı itirazı ile ilgili yazısı,
45-İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı’nın, Bursa Büyükşehir Belediye Meclisi’nin, 25.02.2014 tarih ve 236 sayılı kararı ile onaylanan, Nilüfer İlçesi, Görükle Mahallesi, 5344 ada, 1 parsel kuzeyi ve 5402 ada, 1 parsele ilişkin 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Plan değişikliği hakkında askı itirazı ile ilgili yazısı,
46-İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı’nın, Büyükşehir Belediye Meclisi’nin, 21.11.2013/1243 sayılı kararı ile onaylanan, Nilüfer İlçesi, Kayapa Mahallesi, Tahtalı Köyü, 155 ada, 44 ve 47 parseller ile bu parsellerin yakın çevresinin “1.Derece Arkeolojik Sit Alanı” olarak ayrılması yönünde 1/5000 ölçekli Kayapa Nazım İmar Plan değişikliği hakkında BKVKBK’nun, 30.01.2014/2854 sayılı kararı ile ilgili yazısı,
47-İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı’nın, Büyükşehir Belediye Meclisi’nin, 24.10.2013/1124 sayılı kararı ile onaylanan, Nilüfer İlçesi, Tahtalı Köyü sınırları içerisinde “Erintaş Tepesi Kale ve Gözletleme Kulesi 1. Derece Arkeolojik Sit Alanı” sınırlarının belirlenmesine yönelik 1/5000 ölçekli Kayapa Nazım İmar Planı değişikliği hakkında BKVKBK’nun, 30.01.2014/2853 sayılı kararı ile ilgili yazısı,
48-İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı’nın, Nilüfer Belediye Meclisi’nin, 05.02.2014 gün ve 100 sayılı kararı ile uygun görülen 1/1000 ölçekli Yolçatı Uygulama İmar Planı ile ilgili yazısı,
49-İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı’nın, Büyükşehir Belediye Meclisi’nin, 20.02.2014 tarih ve 199 sayılı kararı ile onaylanan, 1/5000 ölçekli Güzelyalı Nazım İmar Planının Çağrışan- Göynüklü kısmını kapsayan Nazım İmar Planı Revizyonuna ilişkin askı itirazları ile ilgili yazısı,
50-İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı’nın, Bursa Büyükşehir Belediye Meclisi’nin, 20.02.2014 gün ve 138 sayılı kararı ile onaylanan, 1/1000 ölçekli Yalova Yolu I. Bölge Uygulama İmar Planı ve 1/1000 ölçekli Panayır Mahallesi Uygulama İmar Planı değişikliğine askı itirazı ile ilgili yazısı,
51-İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı’nın, 2030 yılı 1/100.000 ölçekli Bursa İl Çevre Düzeni Planı ile ilgili yazısı.

 

Recep ALTEPE
Mak. Müh.
Büyükşehir Belediye Başkanı

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

14.04.2014 Tarihli Meclis Kararları

Meclis kararları henüz yayınlanmamıştır...

Büyükşehir Belediye Meclisi’nin, 14.04.2014 Pazartesi günü saat 15.00’da Büyükşehir Belediye Meclisi Toplantı Salonu’nda (Heykel Tarihi Bina) yaptığı 2014/2019 seçim döneminin 1 inci 1 inci dönemin 1 inci OLAĞAN toplantısının 1. birleşiminde alınan KARARLARIN ÖZETİDİR.

1-Okunan Geçen Toplantı Zaptının oybirliği ile kabulüne,
2-Encümen, Başkanlık Divanı ve İhtisas Komisyonları Üyelik Seçimi;
Büyükşehir Belediye Meclisi I. Başkan Vekilliğine; Atilla ÖDÜNÇ,
Büyükşehir Belediye Meclisi II. Başkan Vekilliğine; Şükrü KÖSE,
Büyükşehir Belediye Meclisi Asil Divan Katipliklerine; Ahmet YILDIZ, FATİH CELEN,
Büyükşehir Belediye Meclisi Yedek Divan Katipliklerine; Gülşen USLU, Asuman AKÇAY SAKALLI, Bekir AYDIN, Mukaddes SERİM,
5 Kişilik Encümen Üyeliğine; Abdullah KARADAĞ, Ercan BARUTÇUOĞLU, Kadir KAHRAMAN, Yaşar KESKİN, Adnan ULUDAŞ,
9 kişiden oluşturulması kararlaştırılan, Plan ve Bütçe Komisyonu’na; Şükrü KÖSE, Murat AVİNÇ, Fatih PULAT, Berat ERTOPUZ, Abdülkadir KARLIK, Zekai DÜNDAR, Ahmet YILDIZ, Akın POROY, Ercan ÖZEL,
9 kişiden oluşturulması kararlaştırılan, İmar ve Bayındırlık Komisyonu’na; Atilla ÖDÜNÇ, Abdurrahman MANSUR, Zehra SÖNMEZ, İsmail Hakkı KAVURMACI, Turgay YEL, Gülşen USLU, Can KOKUDAL, Turgay ERDEM, Mahmut GÖK,
9 kişiden oluşturulması kararlaştırılan, Çevre ve Sağlık Komisyonu’na; Mihrimah KOCABIYIK, Osman ŞAHİN, Murat ÇAKIR, İlhan KILIÇ, Mukaddes SERİM, Mustafa ÖZDEMİR, Haydar Ali ASLAN, Şerafettin ATALAY, Ayhan ÖNAL,
9 kişiden oluşturulması kararlaştırılan, Eğitim, Kültür, Gençlik ve Spor Komisyonu’na; Abdullah KARADAĞ, Nedim BAYRAM, Kadir KAHRAMAN, Ekrem ÇUHADAR, Hasan BUDAK, Hasan Sabri KABOĞLU, Nilüfer KARAKOÇ, Engin TAŞDEMİR, İhsan BİLGİLİ,
9 kişiden oluşturulması kararlaştırılan, Ulaşım Komisyonu’na; Oktay YILMAZ, Aydın ÇIKIKÇI, Asuman AKÇAY SAKALLI, Önder TANIR, İsmail ÜLKER, Emir KANTUR, İlhami AYDIN, Lütfü GÜNENÇ, İsmail KARAMAN,
9 kişiden oluşturulması kararlaştırılan, Hukuk Komisyonu’na; Fatih CELEN, Bayram ŞAHİN, Süleyman CANDAR, Turgay PEKER, Ahmet YILDIZ, Atilla ÖDÜNÇ, Nihal GÖKTEN, Özgür AKSOY, Kenan ÇAKIR,
9 kişiden oluşturulması kararlaştırılan, Sosyal İşler ve Turizm Komisyonu’na; Kerim AKÇA, Ramazan ASLAN, Bekir AYDIN, Hasan Hüseyin TEMEL, Selahattin KÜLCÜ, Mustafa IŞIK, Mustafa ÖZDEMİR, Pelin SEVGİ, Sabri ZÜMRE,
5 kişiden oluşturulması kararlaştırılan Kadın – Erkek Fırsat Eşitliği Komisyonu’na; Gülten KAPICIOĞLU, Nihal GÖKTEN, Emir KANTUR, Nilgün BERK, Hüsnü DOĞRUOĞLU seçilmişlerdir.

3-Başkanlık Makamı’nın, 2013 Yılı Faaliyet Raporu ile ilgili yazısının Gündemin son maddesi olarak görüşülmesine,
4-Başkanlık Makamı’nın, Meclis görüşmelerinin kayıt altına alınması ile ilgili yazısının oybirliği ile kabulüne,
5-Başkanlık Makamı’nın, Meclis Üyelerine ödenecek Huzur Hakları ile ilgili yazısının oybirliği ile kabulüne,

6-Başkanlık Makamı’nın, Marmara Belediyeler Birliği’ne üye seçimi ile ilgili yazısında;
Marmara Belediyeler Birliği’nde Belediyemizi temsil edecek (Büyükşehir Belediye Başkanı Recep ALTEPE Doğal Üye olmak üzere) Asil Üyeliğe; Büyükşehir Belediyesi Meclis Üyeleri Hasan Hüseyin ERDÖNMEZ, Gülşen USLU ve İsmail ÜLKER seçilmiştir.
Yedek Üyeliğe; Büyükşehir Belediyesi Meclis Üyeleri Kadir KAHRAMAN ve Osman ŞAHİN’in seçilmiştir.

7-Başkanlık Makamı’nın, Tarihi Kentler Birliği’ne üye seçimi ile ilgili yazısında;
Tarihi Kentler Birliği’nde Belediyemizi temsil edecek (Büyükşehir Belediye Başkanı Recep ALTEPE Doğal Üye olmak üzere) Asil Üyeliğe; Büyükşehir Belediyesi Meclis Üyeleri Önder TANIR, Can KOKUDAL ve Zehra SÖNMEZ seçilmiştir.
Yedek Üyeliğe; Büyükşehir Belediyesi Meclis Üyeleri Abdurrahman MANSUR ve Asuman AKÇAY SAKALLI seçilmiştir.

8-Başkanlık Makamı’nın, Kültür Turizm ve Tanıtma Birliği’ne üye seçimi ile ilgili yazısında;
Bursa Kültür Turizm ve Tanıtma Birliği’nde Belediyemizi temsil edecek (Büyükşehir Belediye Başkanı Recep ALTEPE Doğal Üye olmak üzere) Asil Üyeliğe; Büyükşehir Belediyesi Meclis Üyeleri Gülten KAPICIOĞLU, Süleyman CANDAR, Abdülkadir KARLIK, Emin KANTUR ve Pelin SEVGİ seçilmiştir.
Yedek Üyeliğe; Büyükşehir Belediyesi Meclis Üyesi Aydın ÇIKIKÇI seçilmiştir.

9-Başkanlık Makamı’nın, Sağlıklı Kentler Birliği’ne üye seçimi ile ilgili yazısında;
Sağlıklı Kentler Birliği’nde Belediyemizi temsil edecek (Büyükşehir Belediye Başkanı Recep ALTEPE Doğal Üye olmak üzere) Asil Üyeliğe; Büyükşehir Belediyesi Meclis Üyeleri Nihal GÖKTEN ve İlhan KILIÇ seçilmiştir.
Yedek Üyeliğe; Büyükşehir Belediyesi Meclis Üyeleri Mukaddes SERİM ve Mihrimah KOCABIYIK seçilmiştir.

10-Başkanlık Makamı’nın, Bursa Belediyeler Birliği’ne üye seçimi ile ilgili yazısında;
Bursa Belediyeler Birliği’nde Belediyemizi (2 yıl için) temsil edecek (Büyükşehir Belediye Başkanı Recep ALTEPE Doğal Üye olmak üzere) Asil Üyeliğe; Büyükşehir Belediyesi Meclis Üyeleri Berat ERTOPUZ, Kerim AKÇA, Nilüfer KARAKOÇ, Yaşar KESKİN, Zekai DÜNDAR, Bekir AYDIN, İlhami AYDIN, Murat ÇAKIR, Hasan ERTÜRK ve Mahmut GÖK seçilmiştir.
Yedek Üyeliğe; Büyükşehir Belediyesi Meclis Üyeleri Ramazan ASLAN, Süleyman CANDAR, Hasan BUDAK, Osman ŞAHİN ve Atilla ÖDÜNÇ seçilmiştir.

11-Başkanlık Makamı’nın, Jeotermal Kaynaklı Belediyeler Birliği’ne üye seçimi ile ilgili yazısında;
Jeotermal Kaynaklı Belediyeler Birliği’nde Belediyemizi temsil edecek (Büyükşehir Belediye Başkanı Recep ALTEPE Doğal Üye olmak üzere) Asil Üyeliğe; Büyükşehir Belediyesi Meclis Üyeleri Adnan ULUDAŞ, Oktay YILMAZ ve Haydar Ali ASLAN seçilmiştir.
Yedek Üyeliğe; Büyükşehir Belediyesi Meclis Üyeleri Ayhan DADAK ve Turgay PEKER seçilmiştir.

12-Başkanlık Makamı’nın, Türk Dünyası Belediyeler Birliği’ne üye seçimi ile ilgili yazısında;
Türk Dünyası Belediyeler Birliği’nde Belediyemizi temsil edecek (Büyükşehir Belediye Başkanı Recep ALTEPE Doğal Üye olmak üzere) Asil Üyeliğe; Büyükşehir Belediyesi Meclis Üyeleri Mustafa DÜNDAR, Murat AVİNÇ ve Sadi KURTULAN seçilmiştir.
Yedek Üyeliğe; Büyükşehir Belediyesi Meclis Üyeleri Mustafa ÖZDEMİR, Abdullah KARADAĞ ve Abdülkadir KARLIK seçilmiştir.

13-Başkanlık Makamı’nın, Tarım ve Hayvancılığı Geliştirme Birliği’ne üye seçimi ile ilgili yazısında;
Tarım ve Hayvancılığı Geliştirme Birliği’nde Belediyemizi temsil edecek (Büyükşehir Belediye Başkanı Recep ALTEPE Doğal Üye olmak üzere) Asil Üyeliğe; Büyükşehir Belediyesi Meclis Üyeleri Selahattin KÜLCÜ ve Mehmet TEKE seçilmiştir.
Yedek Üyeliğe; Büyükşehir Belediyesi Meclis Üyesi Hasan TAŞ seçilmiştir.

14-Başkanlık Makamı’nın, Bursa Su ve Kanalizasyon İdaresi Yönetim Kurulu’nun, “BUSKİ Atıksuların Kanalizasyona Deşarj Yönetmeliği’nin 21.11. maddesinde Revizyon Yapılması” hakkındaki Yönetim Kurulu Kararı ile ilgili yazısının Hukuk Komisyonu’na havalesine,

15-Başkanlık Makamı’nın, Bursa Su ve Kanalizasyon İdaresi Yönetim Kurulu’nun, “Tarifeler Yönetmeliği” hakkındaki Yönetim Kurulu Kararı ile ilgili yazısının Hukuk Komisyonu’na havalesine,
16-Başkanlık Makamı’nın, Bursa Su ve Kanalizasyon İdaresi Yönetim Kurulu’nun, “Toplu Su Satışı” hakkındaki Yönetim Kurulu Kararı ile ilgili yazısının Plan ve Bütçe Komisyonu’na havalesine,
17-Başkanlık Makamı’nın, Bursa Su ve Kanalizasyon İdaresi Yönetim Kurulu’nun, “Tarifeler ve Kademe Uygulaması” hakkındaki Yönetim Kurulu Kararı ile ilgili yazısının Hukuk Komisyonu’na havalesine,
18-Yazı İşleri ve Kararlar Dairesi Başkanlığı’nın, Karagöz Halk Dansları Ekibi ve Belediye Temsilcilerinin, 11-14 Mayıs 2014 tarihleri arasında Almanya’nın Oldenburg şehrinde düzenlenecek olan “Türk Günü Etkinlikleri”ne katılım için yurtdışı görevlendirme ile ilgili yazısının oybirliği ile kabulüne,
19-Yazı İşleri ve Kararlar Dairesi Başkanlığı’nın, Osmanlı Derneği Heyeti’nin, 28-30 Nisan 2014 tarihleri arasında Slovenya’da düzenlenecek olan “Balkanlarla Sürekli İşbirliği ve Temas” projesi kapsamında çalışmalarda bulunmak için yurtdışı görevlendirme ile ilgili yazısının oybirliği ile kabulüne,
20-Yazı İşleri ve Kararlar Dairesi Başkanlığı’nın, Bursa Dağcılık İl Temsilciliği Sorumluluğunda 15 Dağcılık Derneği’nden 60 dağcı sporcunun, 20-26 Nisan 2014 tarihleri arasında Kosova/Prizren Şehrinde yapılacak “Şar Dağı tırmanışı”na katılım için yurtdışı görevlendirme ile ilgili yazısının oybirliği ile kabulüne,
21-Yazı İşleri ve Kararlar Dairesi Başkanlığı’nın, Bursa Uludağ Mehter Takımı Derneği Heyeti’nin, 07-12 Mayıs 2014 tarihleri arasında Romanya’nın Bükreş Şehrinde yapılacak “Avrupa Günleri Etkinliği”ne katılım için yurtdışı görevlendirme ile ilgili yazısının oybirliği ile kabulüne,
22-Sağlık İşleri Dairesi Başkanlığı’nın, Büyükşehir Belediyesi sınırlarına dahil edilen yeni 10 ilçenin 10 adet mezbahasının tüm varlıkları ile bağlı olduğu İlçe Belediyelerine işletme ve işlettirme yetki devri yapılması ile ilgili yazısının oybirliği ile kabulüne,
23-İnsan Kaynakları ve Eğitim Dairesi Başkanlığı’nın, Danışmanlara Ödenecek Ücret Tespiti ile ilgili yazısının oybirliği ile kabulüne,
24-İnsan Kaynakları ve Eğitim Dairesi Başkanlığı’nın, Kadro İptal/İhdas ile ilgili yazısının oybirliği ile kabulüne,
25-İnsan Kaynakları ve Eğitim Dairesi Başkanlığı’nın, Geçici İşçi Çalıştırılması ile ilgili yazısının oybirliği ile kabulüne,
26-İnsan Kaynakları ve Eğitim Dairesi Başkanlığı’nın, Sözleşmeli Personel ücret tespiti ile ilgili yazısının oybirliği ile kabulüne,
27-İnsan Kaynakları ve Eğitim Dairesi Başkanlığı’nın, Sosyal Denge Sözleşmesi hakkında yetki verilmesi ile ilgili yazısının oybirliği ile kabulüne,
28-Emlak ve İstimlak Dairesi Başkanlığı’nın, Mülkiyeti Bursa Büyükşehir Belediyesi adına kayıtlı, Bursa İli, Osmangazi İlçesi, İbrahimpaşa Mahallesi, 5677 ada, 1 parsel üzerinde bulunan “Tarihi Mahkeme Hamamı” ile ilgili yazısının Plan ve Bütçe Komisyonu’na havalesine,
29-Emlak ve İstimlak Dairesi Başkanlığı’nın, Mülkiyeti Bursa Büyükşehir Belediyesi adına kayıtlı, Bursa İli, Yıldırım İlçesi, Çınarönü Mahallesi, 6997 ada, 1 parsel sayılı ve 1306,76 m2 yüzölçümlü taşınmaz üzerinde bulunan 2 katlı Hizmet Binasının tahsisi ile ilgili yazısının Plan ve Bütçe Komisyonu’na havalesine,
30-Emlak ve İstimlak Dairesi Başkanlığı’nın, Bursa İli, Nilüfer İlçesi, Akçalar-Kurtuluş Mahallesi, 168 ada, 21 ve 22 parsel sayılı 1. Derece Arkeolojik Sit Alanı’nda kalan taşınmazların Belediyemiz X. Beş yıllık Kamulaştırma İmar Programının 2011-2015 yılı dilimine ek olarak alınması ile ilgili yazısının Plan ve Bütçe Komisyonu’na havalesine,
31-Kent Estetiği Dairesi Başkanlığı’nın, Bursa Büyükşehir Belediyesi’nin sınırları il mülki sınırı olduğundan Büyükşehir’e dahil olan 10 yeni ilçedeki “Piknik-Eğlence ve Rekreasyon Alanı, Yeşil Alan, Ağaçlandırılacak Alan, Bölge Parkı, Park Alanı, Çocuk Bahçesi vb.” yerlerin alan ölçülerine göre kamulaştırmaları, düzenlemeleri, tasarrufları bakımından Büyükşehir Belediyesi ile İlçe Belediyeleri arasında sorumlulukların belirlenmesi ile ilgili yazısının Plan ve Bütçe Komisyonu’na havalesine,
32-Ulaşım Dairesi Başkanlığı’nın, Ana Arterler ile ilgili yazısının Ulaşım Komisyonu’na havalesine,
33-Ulaşım Dairesi Başkanlığı’nın, Büyükşehir Belediyesine devredilen Yolcu Terminalleri ile toplu taşıma hizmetlerinde kullanılan araçların işletim hakkı ile tüm toplu taşıma ulaşım hizmetlerinin işletim hakkının BURULAŞ Genel Müdürlüğü’ne devredilmesi ile ilgili yazısının “net satış hasılatından %3 bedelinin her ay Büyükşehir Belediyesi adına tahakkuk etmesi koşulu ile 8 yıllığına BURULAŞ Genel Müdürlüğü’ne devredilmesi” ilavesiyle oybirliği ile kabulüne,
34-Bilgi İşlem Dairesi Başkanlığı’nın, Adres ve Numaralama işlerinin İlçe Belediyelerine yetki devri yapılması ile ilgili yazısının Ulaşım Komisyonu’na havalesine,
35-İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı’nın, 1/25000 ölçekli Nazım İmar Planı, 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı ve 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı plan değişiklik talepleri ile ilgili yazısının İmar ve Bayındırlık Komisyonu’na havalesine,
36-İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı’nın, Bursa Büyükşehir Belediye Meclisi’nin, 20.02.2014 tarih ve 194 sayılı kararı ile onaylanan, Gemlik İlçesi, Hisar Mahallesi, 195 ve 562 adaları kapsayan alanda Eğitim Tesisi, Su Deposu Alanı, Konut Alanı, Park Alanı ve ulaşım bağlantılarının düzenlenmesine ilişkin 1/25000 ölçekli Gemlik Nazım İmar Planı değişikliğine ve 1/5000 ölçekli Gemlik Nazım İmar Planı değişikliğine yapılan askı itirazları ile ilgili yazısının İmar ve Bayındırlık Komisyonu’na havalesine,
37-İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı’nın, Bursa Büyükşehir Belediye Meclisi’nin, 18.07.2011 tarih ve 640 sayılı kararı ile onaylanan, 1/5000 ölçekli Gemlik Nazım İmar Planı değişikliğine ilişkin Bursa 3. İdare Mahkemesi’nin, 27.12.2013 tarih 2011/1689 Esas Nolu iptal kararı ile ilgili yazısının İmar ve Bayındırlık Komisyonu’na havalesine,
38-İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı’nın, Bursa Büyükşehir Belediye Meclisi’nin, 20.02.2014 tarih ve 195 sayılı kararı ile onaylanan, Gemlik İlçesi, Demirsubaşı Mahallesi, Ahmet Dural Meydanı ve Meydan düzenleme projesi doğrultusunda hazırlanan 1/25000 ölçekli Gemlik Nazım İmar Planı değişikliğine yapılan askı itirazı ile ilgili yazısının İmar ve Bayındırlık Komisyonu’na havalesine,
39-İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı’nın, Büyükşehir Belediye Meclisi’nin, 25.02.2014 gün ve 237 sayılı kararı ile onaylanan, Yıldırım İlçesi, Piremir Mahallesi, 369 ada, 1,2 parsellere ilişkin 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı değişikliğine yapılan askı itirazı ile ilgili yazısının İmar ve Bayındırlık Komisyonu’na havalesine,
40-İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı’nın, Bursa İli, Osmangazi İlçesi, Kırcaali Mahallesi, 3846 ada, 3 parsele ilişkin Belediyemiz aleyhine açılan 2014/86 E. sayılı davada, Bursa 3. İdare Mahkemesi’nin, 18.03.2014 tarihli dava konusu işlemin Yürütmesinin Durdurulmasına kararı ile ilgili yazısının İmar ve Bayındırlık Komisyonu’na havalesine,
41-İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı’nın, Bursa İli, Osmangazi İlçesi, Kırcaali Mahallesi, 3846 ada, 5 parsele ilişkin Belediyemiz aleyhine açılan 2014/87 E. sayılı davada, Bursa 3. İdare Mahkemesi’nin, 18.03.2014 tarihli dava konusu işlemin Yürütmesinin Durdurulmasına kararı ile ilgili yazısının İmar ve Bayındırlık Komisyonu’na havalesine,
42-İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı’nın, Bursa İli, Osmangazi İlçesi, Kırcaali Mahallesi, 3855 ada, 11 parsele ilişkin Belediyemiz aleyhine açılan 2014/85 E. sayılı davada, Bursa 3. İdare Mahkemesi’nin, 18.03.2014 tarihli dava konusu işlemin Yürütmesinin Durdurulmasına kararı ile ilgili yazısının İmar ve Bayındırlık Komisyonu’na havalesine,
43-İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı’nın, Bursa İli, Osmangazi İlçesi, Kırcaali Mahallesi, 3847 ada, 2 parsele ilişkin Belediyemiz aleyhine açılan 2014/84 E. sayılı davada, Bursa 3. İdare Mahkemesi’nin, 18.03.2014 tarihli dava konusu işlemin Yürütmesinin Durdurulmasına kararı ile ilgili yazısının İmar ve Bayındırlık Komisyonu’na havalesine,
44-İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı’nın, Bursa İli, Osmangazi İlçesi, Kırcaali Mahallesi, 3847 ada, 4 parsele ilişkin Belediyemiz aleyhine açılan 2014/88 E. sayılı davada, Bursa 3. İdare Mahkemesi’nin, 18.03.2014 tarihli dava konusu işlemin Yürütmesinin Durdurulmasına kararı ile ilgili yazısının İmar ve Bayındırlık Komisyonu’na havalesine,
45-İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı’nın, Nilüfer İlçesi, Doğanköy Mahallesi, 1019, 1021 ve 1022 parselleri kapsayan alanda, Büyükşehir Belediye Meclisi’nin, 18.07.2011 gün ve 631 sayılı kararı ile onaylanan, Batıkent Mezarlığı 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı hakkında Bursa 1. İdare Mahkemesi’nin, 12.12.2013 tarihli iptal kararı ile ilgili yazısının İmar ve Bayındırlık Komisyonu’na havalesine,
46-İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı’nın, Bursa Büyükşehir Belediye Meclisi’nin, 23.01.2014 tarih ve 70 sayılı kararı ile onaylanan, Nilüfer İlçesi, Görükle Mahallesi, 5283 ve 779 parsellere ilişkin 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı değişikliğine askı itirazı ile ilgili yazısının İmar ve Bayındırlık Komisyonu’na havalesine,
47-İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı’nın, Bursa Büyükşehir Belediye Meclisi’nin, 25.02.2014 tarih ve 236 sayılı kararı ile onaylanan, Nilüfer İlçesi, Görükle Mahallesi, 5344 ada, 1 parsel kuzeyi ve 5402 ada, 1 parsele ilişkin 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Plan değişikliği hakkında askı itirazı ile ilgili yazısının İmar ve Bayındırlık Komisyonu’na havalesine,
48-İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı’nın, Büyükşehir Belediye Meclisi’nin, 21.11.2013/1243 sayılı kararı ile onaylanan, Nilüfer İlçesi, Kayapa Mahallesi, Tahtalı Köyü, 155 ada, 44 ve 47 parseller ile bu parsellerin yakın çevresinin “1.Derece Arkeolojik Sit Alanı” olarak ayrılması yönünde 1/5000 ölçekli Kayapa Nazım İmar Plan değişikliği hakkında BKVKBK’nun, 30.01.2014/2854 sayılı kararı ile ilgili yazısının İmar ve Bayındırlık Komisyonu’na havalesine,
49-İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı’nın, Büyükşehir Belediye Meclisi’nin, 24.10.2013/1124 sayılı kararı ile onaylanan, Nilüfer İlçesi, Tahtalı Köyü sınırları içerisinde “Erintaş Tepesi Kale ve Gözletleme Kulesi 1. Derece Arkeolojik Sit Alanı” sınırlarının belirlenmesine yönelik 1/5000 ölçekli Kayapa Nazım İmar Planı değişikliği hakkında BKVKBK’nun, 30.01.2014/2853 sayılı kararı ile ilgili yazısının İmar ve Bayındırlık Komisyonu’na havalesine,
50-İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı’nın, Nilüfer Belediye Meclisi’nin, 05.02.2014 gün ve 100 sayılı kararı ile uygun görülen 1/1000 ölçekli Yolçatı Uygulama İmar Planı ile ilgili yazısının İmar ve Bayındırlık Komisyonu’na havalesine,
51-İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı’nın, Büyükşehir Belediye Meclisi’nin, 20.02.2014 tarih ve 199 sayılı kararı ile onaylanan, 1/5000 ölçekli Güzelyalı Nazım İmar Planının Çağrışan- Göynüklü kısmını kapsayan Nazım İmar Planı Revizyonuna ilişkin askı itirazları ile ilgili yazısının İmar ve Bayındırlık Komisyonu’na havalesine,
52-İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı’nın, Bursa Büyükşehir Belediye Meclisi’nin, 20.02.2014 gün ve 183 sayılı kararı ile onaylanan, 1/1000 ölçekli Yalova Yolu I. Bölge Uygulama İmar Planı ve 1/1000 ölçekli Panayır Mahallesi Uygulama İmar Planı değişikliğine askı itirazı ile ilgili yazısının İmar ve Bayındırlık Komisyonu’na havalesine,
53-İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı’nın, 2030 yılı 1/100.000 ölçekli Bursa İl Çevre Düzeni Planı ile ilgili yazısının İmar ve Bayındırlık Komisyonu’na havalesine,
54-Gündeme alınarak görüşülmesi kabul edilen, Büyükşehir Belediyesi Meclis Üyesi Süleyman ÇELİK’in verdiği (Mali Hizmetler Dairesi Başkanlığı’nın, 14.04.2014 tarih ve 16153480.301.01-60648 sayılı yazısı) “Mülkiyeti Bursa Büyükşehir Belediyesi’ne ait Yıldırım İçesi, Karaağaç Mahallesi, 645 ada, 9,10,11,12 ve 13 numaralı parsellerin üzerinde bulunan Mahfel’in BURFAŞ’a tahsisi” ile ilgili yazılı önergenin “aylık 1000 (bin)-TL bedelle, 10 yıllığına BURFAŞ’a tahsisi” ilavesiyle oybirliği ile kabulüne,
55-Gündeme alınarak görüşülmesi kabul edilen, Büyükşehir Belediyesi Meclis Üyesi İsmail Hakkı KAVURMACI’nın verdiği (Sağlık İşleri Dairesi Başkanlığı’nın, 14.04.2014 tarih ve 46576242-301.01-60624 sayılı yazısı) “Sağlık İşleri Dairesi Başkanlığı bünyesinde devam etmekte olan ve yeni başlanması planlanan işlerden Çevre Sağlığı İlaçlama Hizmetleri, Sokak Hayvanları Toplama ve Kısırlaştırma Hizmetleri, Evde Hasta Bakım Hizmetleri, Hasta Nakil Hizmetleri, Hasta Takip Hizmetleri, Hayvanat Bahçesi Bakım Onarımı, Hayvan Bakımı Hizmetleri yapılması için uzun süreli ihale yapma yetkisi verilmesi” ile ilgili yazılı önergenin oybirliği ile kabulüne,
56-Gündeme alınarak görüşülmesi kabul edilen, Büyükşehir Belediyesi Meclis Üyesi Erdal AKTUĞ’un verdiği “Tarım ve Hayvancılık Komisyonu ile Kentsel Dönüşüm Komisyonu kurulması” ile ilgili yazılı önergenin Başkanlık Makamı’na havalesine,
57-Gündeme alınarak görüşülmesi kabul edilen, Büyükşehir Belediyesi Meclis Üyeleri İhsan BİLGİLİ, İsmail KARAMAN, Ercan ÖZEL, Avni Çimen ERİN, Mahmut GÖK, Kenan ÇAKIR, Sabri ZÜMRE, Mesut BEDEL, Ayhan ÖNAL, Hüsnü DOĞRUOĞLU ve Adnan AKIN’ın verdiği “Tarım Hayvancılık ve Orman Komisyonu, Doğal Afet ve Kentsel Dönüşüm Komisyonu ile Engelliler Komisyonu kurulması” ile ilgili yazılı önergenin Başkanlık Makamı’na havalesine,

 


58-Gündeme alınarak görüşülmesi kabul edilen, Büyükşehir Belediyesi Meclis Üyesi Atilla ÖDÜNÇ’ün verdiği (Kent Estetiği Dairesi Başkanlığı’nın, 10.04.2014 tarih ve 67947882-301.01-59153 sayılı yazısı) “Büyükşehir Belediyesi ile İlçe Belediyeleri arasında temizlik hizmetlerinin yapılması hakkındaki sorumlulukların belirlenmesi” ile ilgili yazılı önergenin Ulaşım Komisyonu’na havalesine,
59-Gündeme alınarak görüşülmesi kabul edilen, Büyükşehir Belediyesi Meclis Üyesi Refik YILMAZ’ın verdiği “Gemlik Belediye Meclisi’nin, 09.04.2014 tarih ve 165 sayılı 1/5000 ölçekli ‘Nazım İmar Planı değişikliği’ hakkındaki Meclis Kararı” ile ilgili yazılı önergenin İmar ve Bayındırlık Komisyonu’na havalesine,
60-Gündeme alınarak görüşülmesi kabul edilen, Büyükşehir Belediyesi Meclis Üyesi Refik YILMAZ’ın verdiği “Gemlik Belediye Meclisi’nin, 09.04.2014 tarih ve 164-166-168 sayılı ‘İmar Planı değişikliği’ hakkındaki Meclis Kararları” ile ilgili yazılı önergenin İmar ve Bayındırlık Komisyonu’na havalesine,
61-Gündeme alınarak görüşülmesi kabul edilen, Büyükşehir Belediyesi Meclis Üyesi Yener ACAR’ın verdiği “Bursa Jeotermal A.Ş. adına verilen 0024 numaralı sahanın (Kültürpark ve Civarı) Kaynak Koruma Alanı Sınırları koordinatlarının mevcut İmar Planı içerisine düşen kısımlarının plan üzerine işlenmesi” ile ilgili yazılı önergenin İmar ve Bayındırlık Komisyonu’na havalesine,
62-Gündeme alınarak görüşülmesi kabul edilen, Büyükşehir Belediyesi Meclis Üyesi Yener ACAR’ın verdiği “1/1000 ölçekli Stadyum Caddesi Kentsel Sit Alanı Koruma Amaçlı İmar Planının görüşülmesi” ile ilgili yazılı önergenin İmar ve Bayındırlık Komisyonu’na havalesine,
63-Gündeme alınarak görüşülmesi kabul edilen, Büyükşehir Belediyesi Meclis Üyesi Abdullah KARADAĞ’ın verdiği “Sosyal Hizmetler Şube Müdürlüğü’nde kullanılmak üzere 1 (bir) adet hafif ticari (kapalı kasa kamyonet) aracın satın alınması” ile ilgili yazılı önergenin oybirliği ile kabulüne,
64-Başkanlık Makamı’nın, 2013 Yılı Faaliyet Raporu ile ilgili yazısının oyçokluğu (CHP; Mustafa BOZBEY, Hayri TÜRKYILMAZ, Recep ÇOHAN, Gamze KAYABAŞ, Nihat BALKAN, Şerafeddin ATALAY, Nilgün BERK, Turgay ERDEM, Pelin SEVGİ, Gizem ELMAS, Lütfü GÜNENÇ, Özgür AKSOY, Hasan ERTÜRK, Metin UYANIK, Akın POROY, Erdal AKTUĞ, Engin TAŞDEMİR, Dündar KOYUTÜRK 18 çekimser – MHP; İhsan BİLGİLİ, İsmail KARAMAN, Kenan ÇAKIR, Mahmut GÖK, Hüsnü DOĞRUOĞLU, Adnan AKIN, Ayhan ÖNAL, Mesut BEDEL, Ercan ÖZEL, Sabri ZÜMRE, Avni Çimen ERİN 11 çekimser – 72 kabul) ile karar verilmiştir.

 

 Recep ALTEPE
Mak. Müh.
Büyükşehir Belediye Başkanı

14.04.2014 Tarihli Meclis