MECLİS TOPLANTILARI

19.03.2014 Tarihli Meclis Gündemi

GÜNDEM : Büyükşehir Belediye Meclisi’nin, 19.03.2014 Çarşamba günü saat 15.00’da Büyükşehir Belediye Meclisi Toplantı Salonu’nda (Heykel Tarihi Bina) yapacağı 2009/2014 seçim döneminin 64 üncü, 5 inci dönemin 14 üncü OLAĞAN toplantısının 1. birleşimine ait gündemdir.

 

G Ü N D E M :

1-GEÇEN TOPLANTI ZAPTI;

2- DAİRELERİN MECLİSE HAVALELİ TEKLİFLERİ;

1-Başkanlık Makamı’nın, Bursa Su ve Kanalizasyon İdaresi Yönetim Kurulu’nun, “Kamuya Tahsis” hakkındaki Yönetim Kurulu Kararı ile ilgili yazısı,
2-Yazı İşleri ve Kararlar Dairesi Başkanlığı’nın, Bursa Mehter Takımı ve Balibey El Sanatçıları Heyeti’nin, 08-11 Mayıs 2014 tarihleri arasında Fransa’nın Lyon Kentinde yapılacak “Festiculture Türk Kültür Festivali” ve İngiltere’nin Londra Şehri’nde 22-26 Mayıs 2014 tarihleri arasında yapılacak “Anadolu Kültür Festivali”ne katılmak üzere 07-27 Mayıs 2014 tarihleri arasında yurtdışı görevlendirme ile ilgili yazısı,
3-Etüd ve Projeler Dairesi Başkanlığı’nın, Gemlik İlçesi, İstiklal Caddesi Cephe Sağlıklaştırma Projesi ile ilgili yazısı,
4-Bilgi İşlem Dairesi Başkanlığı’nın, Bursa Muhtarlar Derneği’nin teknolojik taleplerinin karşılanabilmesi için Büyükşehir Belediye Başkanı’na Protokol imzalama yetkisi verilmesi ile ilgili yazısı,
5-Fen İşleri Dairesi Başkanlığı’nın, Yalova’nın, Esenköy Belediyesi’nce talep edilen 20.000 m2 parke taşı ve bordür ihtiyacının Bursa Büyükşehir Belediyemizce karşılanması ile ilgili yazısı,
6-Emlak ve İstimlak Dairesi Başkanlığı’nın, Bursa İli, Yıldırım İlçesi, İsabey Mahallesi’nde, Büyükşehir Belediyesi sorumluluğunda ve İmar Planında 15 metre genişliğindeki 5. Karadeniz Sokağın açılması için tescil haricinde yolda kalan mevcut bina, bahçe duvarı ve ağaçların kamulaştırılmak üzere Belediyemiz X. Beş Yıllık Kamulaştırma İmar Programının 2011-2015 yılı dilimine ek olarak alınması ile ilgili yazısı,
7-İnsan Kaynakları ve Eğitim Dairesi Başkanlığı’nın, Kaynak Geliştirme ve İştirakler Dairesi Başkanlığı’na bağlı “Hal Şube Müdürlüğü” isminin “Hal ve Pestisit Kalıntı Analiz Laboratuvar Şube Müdürlüğü” olarak değiştirilmesi ile ilgili yazısı,
8-İnsan Kaynakları ve Eğitim Dairesi Başkanlığı’nın, Kadro İptal/İhdas ile ilgili yazısı,
9-İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı’nın, 1/25000 ölçekli Nazım İmar Planı, 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı ve 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı plan değişiklik talepleri ile ilgili yazısı,
10-İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı’nın, Bursa Büyükşehir Belediye Meclisi’nin, 23.01.2014 tarih ve 55 sayılı Kararı ile onaylanan, Bursa İli, Osmangazi İlçesi, Alemdar Mahallesi, 2934 ada, 1-4 parsellerin “Tali İş Merkezi”ne alınmasına ilişkin 1/5000 ölçekli Osmangazi Nazım İmar Planı değişikliğine TMMOB Şehir Plancıları Odası Bursa Şubesi’nin askı itirazı ile ilgili yazısı,
11-İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı’nın, Osmangazi İlçesi, Veysel Karani Mahallesi, 8193 ada, 16 parselin Bursa Büyükşehir Belediye Meclisi’nin, 17.07.2008 tarih ve 487 sayılı Kararıyla onaylanan, 1/5000 ölçekli Osmangazi Nazım İmar Planı’nda Rekreasyon Alanı’ndan çıkarılmasına veya kamulaştırılmasına ilişkin Bursa 3. İdare Mahkemesi’nin, 19.11.2013 tarihli İptal Kararı ile ilgili yazısı,
12-İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı’nın, Büyükşehir Belediye Meclisi’nin, 23.01.2014 tarih ve 72 sayılı Kararı ile onaylanan, Nilüfer İlçesi, Gümüştepe Mahallesi, 3959 ada, 43 nolu parsel ve Dağyenice Mahallesi, 120 ada, 4 nolu parselin “Özel Eğitim Tesisleri Alanı”na alınmasına ilişkin 1/25000 ölçekli Merkez Planlama Bölgesi Nazım İmar Planı değişikliği ile 1/5000 ölçekli Nilüfer Nazım İmar Planı değişikliklerine askı itirazları ile ilgili yazısı,
13-İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı’nın, Bursa Büyükşehir Belediye Meclisi’nin, 28.01.2014 gün ve 118 sayılı Kararı ile onaylanan, Yıldırım İlçesi, Millet Mahallesi, 4311 ada, 12 parselin Eğitim Tesisi Alanı’na alınmasına ilişkin 1/25000 ölçekli Nazım İmar Planı değişikliğine, 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı değişikliğine ve 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planına yapılan askı itirazları ile ilgili yazısı,
14-İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı’nın, Bursa Büyükşehir Belediye Meclisi’nin, 19.12.2013 tarih ve 1382 sayılı kararı ile onaylanan, Gemlik İlçesi, Hisar Mahallesi, 193 ada, 8 parselde yer alan “Su Deposu ve Koruma Alanı’nın genişletilmesine” ilişkin 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı değişikliğine yapılan askı itirazı ile ilgili yazısı,
15-İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı’nın, Özelleştirme Yüksek Kurulu’nun, 06.02.2012 tarih ve 2012/18 sayılı Kararı ile onaylanan, Bursa İli, Osmangazi İlçesi, Demirtaş Mahallesi, 2368 parsele yönelik 1/25000 ölçekli Nazım İmar Planı değişikliği, 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı değişikliği ve 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı hakkında Danıştay 6. Dairesi’nin, 2012/4341 Esas No ve 18.11.2013 tarihli Yürütmeyi Durdurma Kararı ile ilgili yazısı.

3-KOMİSYONLARDAN GELEN EVRAKLAR;

1-Plan ve Bütçe Komisyonu’nun, 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı’nda Park ve Yol Alanı’nda kalan, Bursa İli, Osmangazi İlçesi, Pınarbaşı Mahallesi, 6219 ada, 28-29-31-32-33-34-36-37 parsel sayılı taşınmazların kamulaştırılmak üzere Belediyemiz X. Beş Yıllık Kamulaştırma İmar Programının 2011-2015 yılı dilimine ek olarak alınması ile ilgili raporu,
2-Plan ve Bütçe Komisyonu’nun, Bursa İli, Osmangazi İlçesi, Alipaşa Mahallesi, 5387 ada, 2 parsel sayılı taşınmazın İmar Yolunda ve Yeşil Alan’da kalan kısımlarının kamulaştırılmak üzere Belediyemiz X. Beş Yıllık Kamulaştırma İmar Programının 2011-2015 yılı dilimine ek olarak alınması ile ilgili raporu,
3-Plan ve Bütçe Komisyonu’nun, Bursa İli, Mudanya İlçesi, Altıntaş Köyü, 105 ada, 23 parsel sayılı ve 479,82 m2 yüzölçümlü taşınmazın Belediye Hizmet Alanı’nda kalan kısımlarının kamulaştırılmak üzere Belediyemiz X. Beş Yıllık Kamulaştırma İmar Programının 2011-2015 yılı dilimine ek olarak alınması ile ilgili raporu,
4-Plan ve Bütçe Komisyonu’nun, 2014 Mali Yılı Gelir Tarifesi’nin 14. Maddesinin (d) bendinin iptal edilerek 2014 Mali Yılı Gelir Tarifesi’nin Madde: 5’e (D) bendi olarak eklenmesi, madde 13/1 bendinde tanımlanan ücretlerin güncellenmesi ile ilgili raporu,
5-Plan ve Bütçe Komisyonu’nun, 2014 yılı Hafriyat Atık Kabulü ve Hafriyat Taşıma İzin Belgesi ücretleri ile ilgili raporu,
6-Plan ve Bütçe Komisyonu’nun, Osmangazi İlçesi, Mollafenari Mahallesi, 3. Derman Sokak Cephe Sağlıklaştırma Projesi ile ilgili raporu,
7-İmar ve Bayındırlık Komisyonu’nun, Osmangazi Belediyesi’ne ait 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı değişiklikleri ile ilgili raporu,
8-İmar ve Bayındırlık Komisyonu’nun, Yıldırım Belediyesi’ne ait 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı değişiklikleri ile ilgili raporu,
9-İmar ve Bayındırlık Komisyonu’nun, Nilüfer Belediyesi’ne ait 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı değişiklikleri ile ilgili raporu,
10-İmar ve Bayındırlık Komisyonu’nun, Mudanya Belediyesi’ne ait 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı değişiklikleri ile ilgili raporu,
11-İmar ve Bayındırlık Komisyonu’nun, Kestel Belediyesi’ne ait 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı değişiklikleri ile ilgili raporu,
12-İmar ve Bayındırlık Komisyonu’nun, Gemlik Belediyesi’ne ait 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı değişiklikleri ile ilgili raporu,
13-İmar ve Bayındırlık Komisyonu’nun, Gürsu Belediyesi ve GÜSAB işbirliği ile yürütülen “Kentsel Dönüşüm Projesi” kapsamında Gürsu 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı değişikliği ile ilgili raporu,
14-İmar ve Bayındırlık Komisyonu’nun, Osmangazi İlçesi, Atıcılar Mahallesi, 3763 ada, 22 parsel İmar Hattına ilişkin 1/1000 ölçekli Kentsel Dönüşüm Sağlıklaştırma Projesi Gökdere-Eski Gemlik Yolu Arası Uygulama İmar Planı değişikliği ile ilgili raporu,
15-İmar ve Bayındırlık Komisyonu’nun, Bursa Büyükşehir Belediye Meclisi’nin, 03.12.2013 gün ve 1295 sayılı kararı ile onaylı, Osmangazi İlçesi, Altınova Mahallesi, 3198 ada, 68 parselin bir kısmının “Tali İş Merkezi”ne alınmasına ilişkin 1/5000 ölçekli Osmangazi Belediyesi Nazım İmar Planı değişikliği askı itirazı ile ilgili raporu,
16-İmar ve Bayındırlık Komisyonu’nun, Bursa Büyükşehir Belediye Meclisi’nin, 19.12.2013 tarih ve 1357 sayılı kararı ile onaylanan, Osmangazi İlçesi, Yunuseli Mahallesi, 5101 ada, 2 parsele ilişkin 1/5000 ölçekli Osmangazi Nazım İmar Planı değişikliği askı itirazı ile ilgili raporu,
17-İmar ve Bayındırlık Komisyonu’nun, Osmangazi İlçesi, Ulu Mahallesi, 3659 ada, 8 parsele ilişkin 1/1000 ölçekli Santral Garaj Altı - Hacı İlyas Mahallesi İmar Planı Revizyonu değişikliği ile ilgili raporu
18-İmar ve Bayındırlık Komisyonu’nun, Nilüfer İlçesi, Karaman Mahallesi, 114 ada, 7 parsele ilişkin 1/1000 ölçekli Fethiye-İhsaniye Uygulama İmar Planı değişikliği ile ilgili raporu,
19-İmar ve Bayındırlık Komisyonu’nun, Nilüfer İlçesi, Balat Mahallesi, 4127 ada, 1 parselin “Özel Sağlık Tesis Alanı”na alınmasına ilişkin 1/5000 ölçekli Nilüfer Nazım İmar Planı değişikliği ile ilgili raporu
20-İmar ve Bayındırlık Komisyonu’nun, Nilüfer İlçesi, Özlüce Mahallesi, h21c03c – h21c03b paftalar, 4430 ada 1 parsel ve 4432 ada 1 parselin “100 kişi/ha yoğunluklu konut alanına”, 4434 ada 1 parselin “spor tesis alanı ve park alanına” ve 4434 ada 2 parselin “spor tesis alanına” alınmasına ilişkin 1/5000 ölçekli Nilüfer Nazım İmar Plan değişikliği ile ilgili raporu,
21-İmar ve Bayındırlık Komisyonu’nun, Bursa Büyükşehir Belediye Meclisi’nin, 19.12.2013 tarih ve 1376 sayılı kararı ile onaylanan Nilüfer İlçesi, Ertuğrul Mahallesi, 1143 ada 2 nolu parselin “Tali İş Merkezi Alanı”na alınmasına ilişkin hazırlanan 1/5000 ölçekli Nilüfer İmar Planı değişikliğine yapılan askı itirazı ile ilgili raporu,
22-İmar ve Bayındırlık Komisyonu’nun, Yıldırım İlçesi, Yiğitler Mahallesi, 4621 ada 36 parsele yönelik 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı ve 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliği talebi ile ilgili raporu,
23-İmar ve Bayındırlık Komisyonu’nun, Yıldırım İlçesi, Çınarönü Mahallesi, 3568 ada, 1 ve 3 parsellere ilişkin Büyükşehir Belediye Meclisi’nin, 21.02.2013 gün ve 179 sayılı Kararı ile onaylanan 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı değişikliğine karşı açılan iptal davasında Bursa 1. İdare Mahkemesi’nin İptal Kararı ile ilgili raporu,
24-İmar ve Bayındırlık Komisyonu’nun, Raylı Sistemler Dairesi Başkanlığı’nın, 27.01.2014 gün ve 14704 sayılı yazısında belirtilen; Kestel İlçesi, Ahmetvefikpaşa Mahallesi, Salı Pazarı Bölgesinde ikamet eden mahalle sakinlerine ait, Bursaray İstasyonu kapsamında bölgede cami yapılmasına ilişkin İmar Planı değişikliği talepleri ile ilgili raporu,
25-İmar ve Bayındırlık Komisyonu’nun, Gemlik İlçesi, Orhaniye Mahallesi, H22a03c pafta, 1 ada, 161 parselin “Turizm ve 2. Konut Alanı”na alınmasına ilişkin 1/5000 ölçekli Gemlik Nazım İmar Planı değişikliği ile ilgili raporu,
26-İmar ve Bayındırlık Komisyonu’nun, Gemlik ilçesi, Hamidiye Mahallesi, 554 ada, 219 ve 240 parsellerin “İbadet Yeri Alanı (Cami)”, 554 ada, 238 parselin ise “Belediye Hizmet Alanı”na alınmasına ilişkin 1/5000 ölçekli Gemlik Nazım İmar Planı değişikliği ile ilgili raporu,
27-İmar ve Bayındırlık Komisyonu’nun, Mudanya İlçesi, Göynüklü H21b19c2b pafta, 375 sayılı parsele ilişkin 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı ve 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı değişikliği ile ilgili raporu,
28-İmar ve Bayındırlık Komisyonu’nun, Bursa Büyükşehir Belediye Meclisi’nin, 21.03.2013 tarih ve 328 sayılı Kararı ile onaylanan 1/5000 ölçekli Güzelyalı Nazım İmar Planı’nın Güzelyalı Mahallesi ve Altıntaş Köyü’nün bir kısmını kapsayan Nazım İmar Planı Revizyonu’na ilişkin askı itirazlarının değerlendirildiği, Bursa Büyükşehir Belediye Meclisi’nin, 03.12.2013 tarih ve 1298 sayılı Kararı ile yapılan plan değişikliklerine ilişkin askı itirazları ile ilgili raporu,
29-İmar ve Bayındırlık Komisyonu’nun, Büyükşehir Belediye Meclisi’nin, 19.12.2013 tarih ve 1384 sayılı Kararı ile onaylanan Mudanya İlçesi, Yörükali, Mürsel, Aydınpınar, Bademli tapulama sınırları H21b18c, H21b18b ve H21b19d paftada yer alan Gelişme Konut Alanlarına ilişkin hazırlanan 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı Revizyonu’na ilişkin askı itirazları ile ilgili raporu,
30-İmar ve Bayındırlık Komisyonu’nun, Büyükşehir Belediye Meclisi’nin, 19.12.2013 gün ve 1387 sayılı Kararı ile onaylanan Yıldırım İlçesi, Millet Mahallesi, 3005 ada, 6-9 parsellerin “Park Alanı”na alınmasına ilişkin 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı değişikliğine yapılan askı itirazları ile ilgili raporu,
31-İmar ve Bayındırlık Komisyonu’nun, Büyükşehir Belediye Meclisi’nin, 21.12.2013 gün ve 1240 sayılı Kararı ile onaylanan Yıldırım İlçesi, Millet Mahallesi, 3074 ada, 1-5-6-7 parsellerin “Tali İş Merkezi Alanı”na alınmasına ilişkin 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı değişikliğine yapılan askı itirazları ile ilgili raporu,
32-İmar ve Bayındırlık Komisyonu’nun, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı´nın, 13.06.2013 gün ve 5350 sayılı yazısı doğrultusunda hazırlanan Bursa Büyükşehir Belediyesi İmar Yönetmeliği ile ilgili raporu.

 

 

 

Recep ALTEPE
Mak. Müh.
Büyükşehir Belediye Başkanı

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

19.03.2014 Tarihli Meclis Kararları

Meclis kararları henüz yayınlanmamıştır...

 


Büyükşehir Belediye Meclisi’nin, 19.03.2014 Çarşamba günü saat 15.00’da Büyükşehir Belediye Meclisi Toplantı Salonu’nda (Heykel Tarihi Bina) yaptığı 2009/2014 seçim döneminin 64 üncü, 5 inci dönemin 14 üncü OLAĞAN toplantısının 1. birleşiminde alınan KARARLARIN ÖZETİDİR.

 


1-Okunan Geçen Toplantı Zaptının oybirliği ile kabulüne,
2-Başkanlık Makamı’nın, Bursa Su ve Kanalizasyon İdaresi Yönetim Kurulu’nun, “Kamuya Tahsis” hakkındaki Yönetim Kurulu Kararı ile ilgili yazısının oybirliği ile kabulüne,
3-Yazı İşleri ve Kararlar Dairesi Başkanlığı’nın, Bursa Mehter Takımı ve Balibey El Sanatçıları Heyeti’nin, 08-11 Mayıs 2014 tarihleri arasında Fransa’nın Lyon Kentinde yapılacak “Festiculture Türk Kültür Festivali” ve İngiltere’nin Londra Şehri’nde 22-26 Mayıs 2014 tarihleri arasında yapılacak “Anadolu Kültür Festivali”ne katılmak üzere 07-27 Mayıs 2014 tarihleri arasında yurtdışı görevlendirme ile ilgili yazısının oybirliği ile kabulüne,
4-Etüd ve Projeler Dairesi Başkanlığı’nın, Gemlik İlçesi, İstiklal Caddesi Cephe Sağlıklaştırma Projesi ile ilgili yazısının oybirliği ile kabulüne,
5-Bilgi İşlem Dairesi Başkanlığı’nın, Bursa Muhtarlar Derneği’nin teknolojik taleplerinin karşılanabilmesi için Büyükşehir Belediye Başkanı’na Protokol imzalama yetkisi verilmesi ile ilgili yazısının oybirliği ile kabulüne,
6-Fen İşleri Dairesi Başkanlığı’nın, Yalova’nın, Esenköy Belediyesi’nce talep edilen 20.000 m2 parke taşı ve bordür ihtiyacının Bursa Büyükşehir Belediyemizce karşılanması ile ilgili yazısının oyçokluğu (CHP; Mustafa BOZBEY, Osman AYRADİLLİ, Özden DOĞAN, Turgay ERDEM, Perihan BALCI, Mahir GENCER, Necdet ERSOY, Zafer Cemal ÜLGEN, Erhan ÖZEKİN, Şükrü AKSU 10 red – 24 kabul) ile kabulüne,
7-Emlak ve İstimlak Dairesi Başkanlığı’nın, Bursa İli, Yıldırım İlçesi, İsabey Mahallesi’nde, Büyükşehir Belediyesi sorumluluğunda ve İmar Planında 15 metre genişliğindeki 5. Karadeniz Sokağın açılması için tescil haricinde yolda kalan mevcut bina, bahçe duvarı ve ağaçların kamulaştırılmak üzere Belediyemiz X. Beş Yıllık Kamulaştırma İmar Programının 2011-2015 yılı dilimine ek olarak alınması ile ilgili yazısının Plan ve Bütçe Komisyonu’na havalesine,
8-İnsan Kaynakları ve Eğitim Dairesi Başkanlığı’nın, Kaynak Geliştirme ve İştirakler Dairesi Başkanlığı’na bağlı “Hal Şube Müdürlüğü” isminin “Hal ve Pestisit Kalıntı Analiz Laboratuvar Şube Müdürlüğü” olarak değiştirilmesi ile ilgili yazısının Hukuk Komisyonu’na havalesine,
9-İnsan Kaynakları ve Eğitim Dairesi Başkanlığı’nın, Kadro İptal/İhdas ile ilgili yazısının oybirliği ile kabulüne,
10-İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı’nın, 1/25000 ölçekli Nazım İmar Planı, 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı ve 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı plan değişiklik talepleri ile ilgili yazısının İmar ve Bayındırlık Komisyonu’na havalesine,
11-İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı’nın, Bursa Büyükşehir Belediye Meclisi’nin, 23.01.2014 tarih ve 55 sayılı Kararı ile onaylanan, Bursa İli, Osmangazi İlçesi, Alemdar Mahallesi, 2934 ada, 1-4 parsellerin “Tali İş Merkezi”ne alınmasına ilişkin 1/5000 ölçekli Osmangazi Nazım İmar Planı değişikliğine TMMOB Şehir Plancıları Odası Bursa Şubesi’nin askı itirazı ile ilgili yazısının İmar ve Bayındırlık Komisyonu’na havalesine,
12-İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı’nın, Osmangazi İlçesi, Veysel Karani Mahallesi, 8193 ada, 16 parselin Bursa Büyükşehir Belediye Meclisi’nin, 17.07.2008 tarih ve 487 sayılı Kararıyla onaylanan, 1/5000 ölçekli Osmangazi Nazım İmar Planı’nda Rekreasyon Alanı’ndan çıkarılmasına veya kamulaştırılmasına ilişkin Bursa 3. İdare Mahkemesi’nin, 19.11.2013 tarihli İptal Kararı ile ilgili yazısının İmar ve Bayındırlık Komisyonu’na havalesine,
13-İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı’nın, Büyükşehir Belediye Meclisi’nin, 23.01.2014 tarih ve 72 sayılı Kararı ile onaylanan, Nilüfer İlçesi, Gümüştepe Mahallesi, 3959 ada, 43 nolu parsel ve Dağyenice Mahallesi, 120 ada, 4 nolu parselin “Özel Eğitim Tesisleri Alanı”na alınmasına ilişkin 1/25000 ölçekli Merkez Planlama Bölgesi Nazım İmar Planı değişikliği ile 1/5000 ölçekli Nilüfer Nazım İmar Planı değişikliklerine askı itirazları ile ilgili yazısının İmar ve Bayındırlık Komisyonu’na havalesine,

1/7

14-İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı’nın, Bursa Büyükşehir Belediye Meclisi’nin, 28.01.2014 gün ve 118 sayılı Kararı ile onaylanan, Yıldırım İlçesi, Millet Mahallesi, 4311 ada, 12 parselin Eğitim Tesisi Alanı’na alınmasına ilişkin 1/25000 ölçekli Nazım İmar Planı değişikliğine, 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı değişikliğine ve 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planına yapılan askı itirazları ile ilgili yazısının İmar ve Bayındırlık Komisyonu’na havalesine,
15-İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı’nın, Bursa Büyükşehir Belediye Meclisi’nin, 19.12.2013 tarih ve 1382 sayılı kararı ile onaylanan, Gemlik İlçesi, Hisar Mahallesi, 193 ada, 8 parselde yer alan “Su Deposu ve Koruma Alanı’nın genişletilmesine” ilişkin 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı değişikliğine yapılan askı itirazı ile ilgili yazısının İmar ve Bayındırlık Komisyonu’na havalesine,
16-İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı’nın, Özelleştirme Yüksek Kurulu’nun, 06.02.2012 tarih ve 2012/18 sayılı Kararı ile onaylanan, Bursa İli, Osmangazi İlçesi, Demirtaş Mahallesi, 2368 parsele yönelik 1/25000 ölçekli Nazım İmar Planı değişikliği, 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı değişikliği ve 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı hakkında Danıştay 6. Dairesi’nin, 2012/4341 Esas No ve 18.11.2013 tarihli Yürütmeyi Durdurma Kararı ile ilgili yazısının İmar ve Bayındırlık Komisyonu’na havalesine,
17-Plan ve Bütçe Komisyonu’nun, 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı’nda Park ve Yol Alanı’nda kalan, Bursa İli, Osmangazi İlçesi, Pınarbaşı Mahallesi, 6219 ada, 28-29-31-32-33-34-36-37 parsel sayılı taşınmazların kamulaştırılmak üzere Belediyemiz X. Beş Yıllık Kamulaştırma İmar Programının 2011-2015 yılı dilimine ek olarak alınması ile ilgili raporunun oybirliği ile kabulüne,
18-Plan ve Bütçe Komisyonu’nun, Bursa İli, Osmangazi İlçesi, Alipaşa Mahallesi, 5387 ada, 2 parsel sayılı taşınmazın İmar Yolunda ve Yeşil Alan’da kalan kısımlarının kamulaştırılmak üzere Belediyemiz X. Beş Yıllık Kamulaştırma İmar Programının 2011-2015 yılı dilimine ek olarak alınması ile ilgili raporunun oybirliği ile kabulüne,
19-Plan ve Bütçe Komisyonu’nun, Bursa İli, Mudanya İlçesi, Altıntaş Köyü, 105 ada, 23 parsel sayılı ve 479,82 m2 yüzölçümlü taşınmazın Belediye Hizmet Alanı’nda kalan kısımlarının kamulaştırılmak üzere Belediyemiz X. Beş Yıllık Kamulaştırma İmar Programının 2011-2015 yılı dilimine ek olarak alınması ile ilgili raporunun oybirliği ile kabulüne,
20-Plan ve Bütçe Komisyonu’nun, 2014 Mali Yılı Gelir Tarifesi’nin 14. Maddesinin (d) bendinin iptal edilerek 2014 Mali Yılı Gelir Tarifesi’nin Madde: 5’e (D) bendi olarak eklenmesi, madde 13/1 bendinde tanımlanan ücretlerin güncellenmesi ile ilgili raporunun oybirliği ile kabulüne,
21-Plan ve Bütçe Komisyonu’nun, 2014 yılı Hafriyat Atık Kabulü ve Hafriyat Taşıma İzin Belgesi ücretleri ile ilgili raporunun oybirliği ile kabulüne,
22-Plan ve Bütçe Komisyonu’nun, Osmangazi İlçesi, Mollafenari Mahallesi, 3. Derman Sokak Cephe Sağlıklaştırma Projesi ile ilgili raporunun oybirliği ile kabulüne,

23-İmar ve Bayındırlık Komisyonu’nun, Osmangazi Belediyesi’ne ait 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı değişiklikleri ile ilgili raporunun, Raporda; sehven unutulan “Osmangazi Belediye Meclisi’nin,05.02.2014 tarih ve 110 sayılı Meclis Kararının” eklenmesi şeklinde düzeltilerek,
Osmangazi Belediye Meclisi’nin, “Değiştirilerek Uygun Görülen Kararlar içinde 19. sırada yer alan 05.02.2014 tarih ve 112 sayılı Meclis Kararının”; Bağlarbaşı Kuzeyi Uygulama İmar Planı ve Havaalanı Kuzeyi Yunuseli Yerleşim Bölgesi Uygulama İmar Planı kapsamında kalan, 5067-6400-6586-6587-6588-7521 adalara ilişkin Meclis Kararı ile kabul edilen planın uygun olmadığına, 9978 ada, 1 parsele ilişkin 19.12.2013 tarih ve 1358 sayılı Büyükşehir Belediye Meclis Kararı olduğundan yeni bir karar alınmasına gerek olmadığına, konunun askı itirazlarının değerlendirilmesi olduğundan; Büyükşehir Belediye Meclisi’nin, 21.06.2012 tarih ve 608 sayılı kararı ile uygun bulunan 1/1000 ölçekli Bağlarbaşı Kuzeyi Uygulama İmar Planı ve Havaalanı Kuzeyi Yunuseli Yerleşim Bölgesi Uygulama İmar Planı değişikliğine kanuni askı süresi içerisinde yapılan TMMOB Şehir Plancıları Odası Bursa Şubesi ve TMMOB Mimarlar Odası Bursa Şubesinin 2 adet askı itirazının uygun olmadığı şeklinde; oyçokluğu (CHP; Mustafa BOZBEY, Osman AYRADİLLİ, Özden DOĞAN, Turgay ERDEM, Perihan BALCI, Mahir GENCER, Necdet ERSOY, Zafer Cemal ÜLGEN, Erhan ÖZEKİN, Şükrü AKSU 10 red – 24 kabul) ile değiştirilerek uygun olduğuna,
Osmangazi Belediye Meclisi’nin, “Uygun Bulunmayan Kararlar içinde 20. sırada yer alan 05.02.2014 tarih ve 91 sayılı Meclis Kararının”; yeniden değerlendirilmek üzere Komisyona iadesine; şeklinde düzeltilerek kabulüne, diğer kararların oybirliği ile kabulüne,

2/7


24-İmar ve Bayındırlık Komisyonu’nun, Yıldırım Belediyesi’ne ait 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı değişiklikleri ile ilgili raporunun; Yıldırım Belediye Meclisi’nin, “Uygun Görülen Kararlar içinde 1., 5., 6., 7., 10. ve 15. sırada yer alan 05.02.2014 tarih ve 71, 77, 78, 79, 82, 89 sayılı Meclis Kararlarının”; oyçokluğu (MHP; Mehmet TEMİRTAŞ, Dinçer YENİ 2 red - 32 kabul) ile uygun olduğuna, diğer kararların oybirliği ile kabulüne,

25-İmar ve Bayındırlık Komisyonu’nun, Nilüfer Belediyesi’ne ait 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı değişiklikleri ile ilgili raporunun oybirliği ile kabulüne,

26-İmar ve Bayındırlık Komisyonu’nun, Mudanya Belediyesi’ne ait 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı değişiklikleri ile ilgili raporunun oyçokluğu (CHP; Mustafa BOZBEY, Osman AYRADİLLİ, Özden DOĞAN, Turgay ERDEM, Perihan BALCI, Mahir GENCER, Necdet ERSOY, Zafer Cemal ÜLGEN, Erhan ÖZEKİN, Şükrü AKSU 10 red – MHP; Mehmet TEMİRTAŞ, Dinçer YENİ 2 red - 22 kabul) ile kabulüne,

27-İmar ve Bayındırlık Komisyonu’nun, Kestel Belediyesi’ne ait 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı değişiklikleri ile ilgili raporunun oybirliği ile kabulüne,
28-İmar ve Bayındırlık Komisyonu’nun, Gemlik Belediyesi’ne ait 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı değişiklikleri ile ilgili raporunun oybirliği ile kabulüne,
29-İmar ve Bayındırlık Komisyonu’nun, Gürsu Belediyesi ve GÜSAB işbirliği ile yürütülen “Kentsel Dönüşüm Projesi” kapsamında Gürsu 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı değişikliği ile ilgili raporunun oybirliği ile kabulüne,
30-İmar ve Bayındırlık Komisyonu’nun, Osmangazi İlçesi, Atıcılar Mahallesi, 3763 ada, 22 parsel İmar Hattına ilişkin 1/1000 ölçekli Kentsel Dönüşüm Sağlıklaştırma Projesi Gökdere-Eski Gemlik Yolu Arası Uygulama İmar Planı değişikliği ile ilgili raporunun oybirliği ile kabulüne,
31-İmar ve Bayındırlık Komisyonu’nun, Bursa Büyükşehir Belediye Meclisi’nin, 03.12.2013 gün ve 1295 sayılı kararı ile onaylı, Osmangazi İlçesi, Altınova Mahallesi, 3198 ada, 68 parselin bir kısmının “Tali İş Merkezi”ne alınmasına ilişkin 1/5000 ölçekli Osmangazi Belediyesi Nazım İmar Planı değişikliği askı itirazı ile ilgili raporunun oybirliği ile kabulüne,
32-İmar ve Bayındırlık Komisyonu’nun, Bursa Büyükşehir Belediye Meclisi’nin, 19.12.2013 tarih ve 1357 sayılı kararı ile onaylanan, Osmangazi İlçesi, Yunuseli Mahallesi, 5101 ada, 2 parsele ilişkin 1/5000 ölçekli Osmangazi Nazım İmar Planı değişikliği askı itirazı ile ilgili raporunun oybirliği ile kabulüne,
33-İmar ve Bayındırlık Komisyonu’nun, Osmangazi İlçesi, Ulu Mahallesi, 3659 ada, 8 parsele ilişkin 1/1000 ölçekli Santral Garaj Altı - Hacı İlyas Mahallesi İmar Planı Revizyonu değişikliği ile ilgili raporunun; Raporun; “yükseklik Hmaks: 21.50 m.” şeklinde düzeltilerek, oybirliği ile kabulüne,
34-İmar ve Bayındırlık Komisyonu’nun, Nilüfer İlçesi, Karaman Mahallesi, 114 ada, 7 parsele ilişkin 1/1000 ölçekli Fethiye-İhsaniye Uygulama İmar Planı değişikliği ile ilgili raporunun oybirliği ile kabulüne,
35-İmar ve Bayındırlık Komisyonu’nun, Nilüfer İlçesi, Balat Mahallesi, 4127 ada, 1 parselin “Özel Sağlık Tesis Alanı”na alınmasına ilişkin 1/5000 ölçekli Nilüfer Nazım İmar Planı değişikliği ile ilgili raporunun oybirliği ile kabulüne,
36-İmar ve Bayındırlık Komisyonu’nun, Nilüfer İlçesi, Özlüce Mahallesi, h21c03c – h21c03b paftalar, 4430 ada 1 parsel ve 4432 ada 1 parselin “100 kişi/ha yoğunluklu konut alanına”, 4434 ada 1 parselin “spor tesis alanı ve park alanına” ve 4434 ada 2 parselin “spor tesis alanına” alınmasına ilişkin 1/5000 ölçekli Nilüfer Nazım İmar Plan değişikliği ile ilgili raporunun oybirliği ile kabulüne,
37-İmar ve Bayındırlık Komisyonu’nun, Bursa Büyükşehir Belediye Meclisi’nin, 19.12.2013 tarih ve 1376 sayılı kararı ile onaylanan Nilüfer İlçesi, Ertuğrul Mahallesi, 1143 ada 2 nolu parselin “Tali İş Merkezi Alanı”na alınmasına ilişkin hazırlanan 1/5000 ölçekli Nilüfer İmar Planı değişikliğine yapılan askı itirazı ile ilgili raporunun oybirliği ile kabulüne,
38-İmar ve Bayındırlık Komisyonu’nun, Yıldırım İlçesi, Yiğitler Mahallesi, 4621 ada 36 parsele yönelik 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı ve 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliği talebi ile ilgili raporunun oybirliği ile kabulüne,

3/7

39-İmar ve Bayındırlık Komisyonu’nun, Yıldırım İlçesi, Çınarönü Mahallesi, 3568 ada, 1 ve 3 parsellere ilişkin Büyükşehir Belediye Meclisi’nin, 21.02.2013 gün ve 179 sayılı Kararı ile onaylanan 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı değişikliğine karşı açılan iptal davasında Bursa 1. İdare Mahkemesi’nin İptal Kararı ile ilgili raporunun oybirliği ile kabulüne,
40-İmar ve Bayındırlık Komisyonu’nun, Raylı Sistemler Dairesi Başkanlığı’nın, 27.01.2014 gün ve 14704 sayılı yazısında belirtilen; Kestel İlçesi, Ahmetvefikpaşa Mahallesi, Salı Pazarı Bölgesinde ikamet eden mahalle sakinlerine ait, Bursaray İstasyonu kapsamında bölgede cami yapılmasına ilişkin İmar Planı değişikliği talepleri ile ilgili raporunun oybirliği ile kabulüne,
41-İmar ve Bayındırlık Komisyonu’nun, Gemlik İlçesi, Orhaniye Mahallesi, H22a03c pafta, 1 ada, 161 parselin “Turizm ve 2. Konut Alanı”na alınmasına ilişkin 1/5000 ölçekli Gemlik Nazım İmar Planı değişikliği ile ilgili raporunun oybirliği ile kabulüne,
42-İmar ve Bayındırlık Komisyonu’nun, Gemlik ilçesi, Hamidiye Mahallesi, 554 ada, 219 ve 240 parsellerin “İbadet Yeri Alanı (Cami)”, 554 ada, 238 parselin ise “Belediye Hizmet Alanı”na alınmasına ilişkin 1/5000 ölçekli Gemlik Nazım İmar Planı değişikliği ile ilgili raporunun oybirliği ile kabulüne,
43-İmar ve Bayındırlık Komisyonu’nun, Mudanya İlçesi, Göynüklü H21b19c2b pafta, 375 sayılı parsele ilişkin 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı ve 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı değişikliği ile ilgili raporunun oybirliği ile kabulüne,
44-İmar ve Bayındırlık Komisyonu’nun, Bursa Büyükşehir Belediye Meclisi’nin, 21.03.2013 tarih ve 328 sayılı Kararı ile onaylanan 1/5000 ölçekli Güzelyalı Nazım İmar Planı’nın Güzelyalı Mahallesi ve Altıntaş Köyü’nün bir kısmını kapsayan Nazım İmar Planı Revizyonu’na ilişkin askı itirazlarının değerlendirildiği, Bursa Büyükşehir Belediye Meclisi’nin, 03.12.2013 tarih ve 1298 sayılı Kararı ile yapılan plan değişikliklerine ilişkin askı itirazları ile ilgili raporunun oybirliği ile kabulüne,
45-İmar ve Bayındırlık Komisyonu’nun, Büyükşehir Belediye Meclisi’nin, 19.12.2013 tarih ve 1384 sayılı Kararı ile onaylanan Mudanya İlçesi, Yörükali, Mürsel, Aydınpınar, Bademli tapulama sınırları H21b18c, H21b18b ve H21b19d paftada yer alan Gelişme Konut Alanlarına ilişkin hazırlanan 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı Revizyonu’na ilişkin askı itirazları ile ilgili raporunun oybirliği ile kabulüne,
46-İmar ve Bayındırlık Komisyonu’nun, Büyükşehir Belediye Meclisi’nin, 19.12.2013 gün ve 1387 sayılı Kararı ile onaylanan Yıldırım İlçesi, Millet Mahallesi, 3005 ada, 6-9 parsellerin “Park Alanı”na alınmasına ilişkin 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı değişikliğine yapılan askı itirazları ile ilgili raporunun oybirliği ile kabulüne,
47-İmar ve Bayındırlık Komisyonu’nun, Büyükşehir Belediye Meclisi’nin, 21.12.2013 gün ve 1240 sayılı Kararı ile onaylanan Yıldırım İlçesi, Millet Mahallesi, 3074 ada, 1-5-6-7 parsellerin “Tali İş Merkezi Alanı”na alınmasına ilişkin 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı değişikliğine yapılan askı itirazları ile ilgili raporunun yeniden değerlendirilmek üzere Komisyona iadesine,

48-İmar ve Bayındırlık Komisyonu’nun, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı´nın, 13.06.2013 gün ve 5350 sayılı yazısı doğrultusunda hazırlanan Bursa Büyükşehir Belediyesi İmar Yönetmeliği ile ilgili raporunun; “Bursa Büyükşehir Belediyesi İmar Yönetmeliği’nin;
1- Sayfa 21 / 30. madde 1. fıkra “20 gün” ifadesi “5 gün” olarak değiştirilmesine,
2- Sayfa 24 / 35. madde (3) d bendi 1. Cümlenin kaldırılmasına,
3- Sayfa 28-29 / 43. madde (2) fıkra h=6,50 metre ifadesinin çıkartılmasına, (8) fıkra “kapalı” ifadesi yerine “korunumlu” denilmesine,
4- Sayfa 32 / 47. madde (12) - 2. bent son cümlenin kaldırılmasına,
5- Sayfa 35 / 51. madde (3) – 6. bent 2. Cümle ortasına “statik proje müellifi inşaat mühendisi veya” ifadesinin eklenmesi şeklinde değiştirilerek” oybirliği ile kabulüne,
49-Gündeme alınarak görüşülmesi kabul edilen, Büyükşehir Belediyesi Meclis Üyesi Derya BULUT’un verdiği “Yıldırım İlçesi, Ertuğrul Mahallesi, Ertuğrulgazi ve Huzurevi Caddeleri çevresinde yer alan Konut Alanlarının Planlı Alanlar Tip İmar Yönetmeliği doğrultusunda ‘Yol Boyu Ticaret Teşekkül Etmiş Konut Alanı’ olarak belirlenmesi” ile ilgili yazılı önergenin oybirliği ile kabulüne,

4/7

50-Gündeme alınarak görüşülmesi kabul edilen, Büyükşehir Belediyesi Meclis Üyesi Celal DEMİR’in verdiği “Osmangazi İlçesi, Alaşar Mahallesi, 4490 ada, 6 parselin Afet Koordinasyon ve Lojistik Merkezi yapılmak üzere Bursa Büyükşehir Belediyesi, DOSAB ve İnsani Yardım Vakfı arasında protokol imzalamak üzere Büyükşehir Belediye Başkanı’na yetki verilmesi” ile ilgili yazılı önergenin oybirliği ile kabulüne,
51-Gündeme alınarak görüşülmesi kabul edilen, Büyükşehir Belediyesi Meclis Üyesi Derya BULUT’un verdiği (Kaynak Geliştirme ve İştirakler Dairesi Başkanlığı’nın, 14.03.2014 tarih ve 73861027301.01-43491sayılı yazısı) “2014 Yılı Teminat Miktarları” ile ilgili yazılı önergenin oybirliği ile kabulüne,
52-Gündeme alınarak görüşülmesi kabul edilen, Büyükşehir Belediyesi Meclis Üyesi Derya BULUT’un verdiği “Şehirlerarası Otobüs Terminali’nde Terminal Binası ve İdari Bina Haricinde kalan alanların bakımının, güvenliğinin, temizliğinin, ağaçların ve Yeşil Alanların bakımının ve sulanmasının, aydınlatma giderlerinin Büyükşehir Belediyesi tarafından karşılanması” ile ilgili yazılı önergenin oybirliği ile kabulüne,
53-Gündeme alınarak görüşülmesi kabul edilen, Büyükşehir Belediyesi Meclis Üyesi Derya BULUT’un verdiği “Osmangazi İlçesi, Reyhan Mahallesi, H22D07A2D pafta, 4398 ada, 13 parselde bulunan Reyhan Paşa Hamamı’nın sosyal ve kültürel amaçlı olarak kullanılması kaydıyla Bursa Büyükşehir Belediyesi tarafından kiralanması için Büyükşehir Belediye Başkanı’na yetki verilmesi” ile ilgili yazılı önergenin oybirliği ile kabulüne,
54-Gündeme alınarak görüşülmesi kabul edilen, Büyükşehir Belediyesi Meclis Üyesi Derya BULUT’un verdiği “Çekirge Mahallesi, 4161 ada, 1 parsel üzerinde, Süleyman Çelebi Parkı’nda bulunan sosyal tesislerin eğitim, kültür ve sosyal hizmetler amacıyla Belediyemiz ile ortak proje yapmak üzere TÜMSİAD’a kullanım hakkının verilmesi” ile ilgili yazılı önergenin; “aylık 1000 (bin) TL. bedelle, 5 yıllığına TÜMSİAD’a kullanım hakkının verilmesi” ilavesiyle oybirliği ile kabulüne,
55-Gündeme alınarak görüşülmesi kabul edilen, Büyükşehir Belediyesi Meclis Başkanı Recep ALTEPE’nin (İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporu) verdiği “Osmangazi İlçesi, Alaşarköy Mahallesi, 4497 ada, 2 parsel ile Armutköy Mahallesi, 4367 ada, 135 parselin “Büyük Alan Kullanımı Gerektiren Kamu Kuruluş Alanları”na alınmasına ilişkin 1/25000 ölçekli Merkez Planlama Bölgesi Nazım İmar Planı ve 1/5000 ölçekli Osmangazi Belediyesi Nazım İmar Planı değişikliği” ile ilgili yazılı önergenin oyçokluğu (CHP; Mustafa BOZBEY, Osman AYRADİLLİ, Özden DOĞAN, Turgay ERDEM, Perihan BALCI, Mahir GENCER, Necdet ERSOY, Zafer Cemal ÜLGEN, Erhan ÖZEKİN, Şükrü AKSU 10 red – 24 kabul) ile kabulüne,
56-Gündeme alınarak görüşülmesi kabul edilen, Büyükşehir Belediyesi Meclis Üyesi Derya BULUT’un verdiği “Mülkiyeti Bursa Büyükşehir Belediyesi’ne ait, Bursa İli, Gürsu İlçesi, Kurtuluş Mahallesi, 6686 parsel sayılı taşınmaz üzerinde bulunan Tescilli Anıtsal Yapı niteliğindeki Değirmen’in, BURFAŞ’a tahsis edilen Sosyal Tesis haricinde kalan alanlarının bakımının, güvenliğinin, temizliğinin, ağaçların ve Yeşil Alanların bakımının ve sulanmasının ve Tescilli Anıtsal Yapı eseri olması nedeni ile ayrıca bu alanların aydınlatma giderlerinin Büyükşehir Belediyemizce karşılanması.” ile ilgili yazılı önergenin oybirliği ile kabulüne,
57-Gündeme alınarak görüşülmesi kabul edilen, Büyükşehir Belediyesi Meclis Üyesi Mustafa ALTIN’ın verdiği (Büyükşehir Belediye Meclisi’nin 20.02.2014 tarih, 2014/52 Esas, 181 sayılı Meclis Kararı) “Etüd ve Projeler Dairesi Başkanlığı’nın talebi doğrultusunda, Osmangazi İlçesi, Alaşarköy Mahallesi, H22a22a pafta, 4469 ada, 4 ve 8 sayılı parsellerin “Belediye Hizmet Alanı”na alınmasına ilişkin1/5000 ölçekli Osmangazi Belediyesi Nazım İmar Planı değişikliği ve1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı değişikliği.” ile ilgili sözlü önergenin; “Osmangazi İlçesi, Alaşar Mahallesi, 4469 ada, 4 ve 8 parsellerin Belediye Hizmet Alanı’na alınmasına ilişkin 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı değişikliğinde sehven unutulan “taks ve çekme mesafe şartı aranmaz, kaks : 1,75’tir” plan notunun eklenmesi şeklinde ilavesiyle oybirliği ile kabulüne,
58-Gündeme alınarak görüşülmesi kabul edilen, Büyükşehir Belediyesi Meclis Üyeleri Şevki ÇELİK, Dinçer YENİ ve Hasan MAKASCIOĞLU’nun verdiği “Bursa Büyükşehir Belediyesi Taksi, Dolmuş, Minibüs, Servis Araçları ve Özel Toplu Taşıma Araçları Yönetmeliği’nin 14. Maddesinde yer alan ‘araçların model yaşı 10 yaşından büyük olamaz’ şeklindeki hükmün ‘12 yaş’ olarak düzenlenmesi” ile ilgili yazılı önergenin Ulaşım Komisyonu’na havalesine,
5/7

59-Gündeme alınarak görüşülmesi kabul edilen, Büyükşehir Belediyesi Meclis Üyesi Aylin UYAR’ın verdiği “Osmangazi Belediye Meclisi’nin, 05.03.2014 tarih ve 194-195-196-197-198-199-200-201-202-203-204-205-206-207-208-209-210-211-213-214-216-217-219 ve 220 sayılı ‘İmar Planı değişikliği’ hakkındaki Meclis Kararları” ile ilgili yazılı önergenin İmar ve Bayındırlık Komisyonu’na havalesine,
60-Gündeme alınarak görüşülmesi kabul edilen, Büyükşehir Belediyesi Meclis Üyeleri Hasan AKTÜRK ve Kartal SALDIRIŞ’ın verdiği “Mudanya Belediye Meclisi’nin, 07.03.2014 - 12.03.2014 tarih ve 87-88-93-94-95-96-97 sayılı ‘İmar Planı değişikliği’ hakkındaki Meclis Kararları” ile ilgili yazılı önergenin İmar ve Bayındırlık Komisyonu’na havalesine,
61-Gündeme alınarak görüşülmesi kabul edilen, Büyükşehir Belediyesi Meclis Üyesi Derya BULUT’un verdiği “Yıldırım İlçesi, Cumalıkızık Mahallesi, 2822 ada, 133 parselin ‘Orman Alanı’ndan ‘Katı Atık Aktarma İstasyonu Alanı’na alınmasına ilişkin İmar Planı değişikliği yapılması ” ile ilgili yazılı önergenin İmar ve Bayındırlık Komisyonu’na havalesine,
62-Gündeme alınarak görüşülmesi kabul edilen, Büyükşehir Belediyesi Meclis Üyesi Orhan ÖZCÜ’nün verdiği “Gürsu Belediye Meclisi’nin, 05.03.2014 tarih ve 62-63-64 ve 65 sayılı ‘İmar Planı değişikliği’ hakkındaki Meclis Kararları” ile ilgili yazılı önergenin İmar ve Bayındırlık Komisyonu’na havalesine,
63-Gündeme alınarak görüşülmesi kabul edilen, Büyükşehir Belediyesi Meclis Üyesi Derya BULUT’un verdiği “Yıldırım Belediye Meclisi’nin, 05.03.2014 tarih ve 137-138-139-140-141-142-143-145-146-147-148-149-150-151 sayılı ‘İmar Planı değişikliği’ hakkındaki Meclis Kararları” ile ilgili yazılı önergenin İmar ve Bayındırlık Komisyonu’na havalesine,
64-Gündeme alınarak görüşülmesi kabul edilen, Büyükşehir Belediyesi Meclis Üyesi Derya BULUT’un verdiği “Bursa İli, Osmangazi ve Yıldırım İlçeleri 30 metrelik Çelebi Mehmet Bulvarı yol güzergahı boyunca yoldan 10 metrelik çekme mesafesi oluşturulması şeklinde hazırlanan plan notu değişikliği yapılması” ile ilgili yazılı önergenin İmar ve Bayındırlık Komisyonu’na havalesine,
65-Gündeme alınarak görüşülmesi kabul edilen, Büyükşehir Belediyesi Meclis Üyesi Derya BULUT’un verdiği “Karayolları Genel Müdürlüğü 14. Bölge Müdürlüğü’nün, 17.07.2012 tarih ve 30676 sayılı yazısı ile revize idilerek Ulaştırma Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığı tarafından onaylanan Samanlı Bağlantı Yolu Projesinin İmar Planlarına işlenmesi” ile ilgili yazılı önergenin İmar ve Bayındırlık Komisyonu’na havalesine,
66-Gündeme alınarak görüşülmesi kabul edilen, Büyükşehir Belediyesi Meclis Üyesi Derya BULUT’un verdiği “Yıldırım İlçesi, Hocataşkın Mahallesi, 236 ada, 21 parselde yer alan ‘Trafo Alanı’ ile 236 ada, 21 parsel ve çevresine ilişkin 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı değişikliği yapılması” ile ilgili yazılı önergenin İmar ve Bayındırlık Komisyonu’na havalesine,
67-Gündeme alınarak görüşülmesi kabul edilen, Büyükşehir Belediyesi Meclis Üyesi Derya BULUT’un verdiği “Bursa İli, Osmangazi İlçesi, Soğanlı Mahallesi, 3338 ada, 3 parsele yönelik hazırlanan İmar Planı değişikliği” ile ilgili yazılı önergenin İmar ve Bayındırlık Komisyonu’na havalesine,
68-Gündeme alınarak görüşülmesi kabul edilen, Büyükşehir Belediyesi Meclis Üyesi Derya BULUT’un verdiği “Bursa İli, Osmangazi İlçesi, Pınarbaşı Mahallesi, 6219 ada, 46 parselde yıkılmış durumdaki Bursa Mevlevihanesi Restitüsyon Projesinin Bursa Kültür Varlıklarını Koruma Kurulu’nun 29.01.2014 tarih ve 2832 sayılı kararıyla uygun bulunduğu şekliyle 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı değişikliği” ile ilgili yazılı önergenin İmar ve Bayındırlık Komisyonu’na havalesine,
69-Gündeme alınarak görüşülmesi kabul edilen, Büyükşehir Belediyesi Meclis Üyeleri Yener ACAR, Necmettin EKİNCİ, Murat AY ve Şükrü AKSU’nun verdiği “Kestel Belediye Meclisi’nin, 03.03.2014 tarih ve 62-63-64 sayılı ‘İmar Planı değişikliği’ hakkındaki Meclis Kararları” ile ilgili yazılı önergenin İmar ve Bayındırlık Komisyonu’na havalesine,
70-Gündeme alınarak görüşülmesi kabul edilen, Büyükşehir Belediyesi Meclis Üyesi Necdet ERSOY’un verdiği “Gemlik Belediye Meclisi’nin, 05.03.2014 tarih ve 102-103-106-107-108-115-116-117-118-119-120-121 ve 10.03.2014 tarih 127 sayılı ‘İmar Planı değişikliği’ hakkındaki Meclis Kararları” ile ilgili yazılı önergenin İmar ve Bayındırlık Komisyonu’na havalesine,


6/7

 


71-Gündeme alınarak görüşülmesi kabul edilen, Büyükşehir Belediyesi Meclis Üyesi Turgay ERDEM’in verdiği “H21c.03a, H21c.02c, H21c.03d, H21c.02b paftalar 5338, 5339, 5340 adalar ve 5296 ada 1 sayılı parsele ilişkin olarak 1/5000 ölçekli Görükle Nazım İmar Planı değişikliği” ile ilgili yazılı önergenin İmar ve Bayındırlık Komisyonu’na havalesine,
72-Gündeme alınarak görüşülmesi kabul edilen, Büyükşehir Belediyesi Meclis Üyesi Turgay ERDEM’in verdiği “H21c.04a, pafta, 4504-4507-4508-4509 adalara ilişkin olarak hazırlanan 1/5000 ölçekli Nilüfer Nazım İmar Planı değişikliği” ile ilgili yazılı önergenin İmar ve Bayındırlık Komisyonu’na havalesine,
73-Gündeme alınarak görüşülmesi kabul edilen, Büyükşehir Belediye Meclis Üyesi Özgen KESKİN’in sözlü mazeretinin kabulü ile izinli sayılmasına oybirliği ile karar verildi.

 


Recep ALTEPE
Mak. Müh.
Büyükşehir Belediye Başkanı

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

19.03.2014 Tarihli Meclis