MECLİS TOPLANTILARI

25.02.2014 Tarihli Meclis Gündemi

   

25.02.2014 Tarihli Meclis Kararları

Meclis kararları henüz yayınlanmamıştır...

  Büyükşehir Belediye Meclisi’nin, 25.02.2014 Salı günü saat 17.00’da Büyükşehir Belediye Meclisi Toplantı Salonu’nda (Heykel Tarihi Bina) yaptığı 2009/2014 seçim döneminin 63 üncü, 5 inci dönemin 13 üncü OLAĞAN toplantısının 2. birleşiminde alınan KARARLARIN ÖZETİDİR.


1-İmar ve Bayındırlık Komisyonu’nun, Osmangazi İlçesi, Yunuseli Mahallesi, H21c05b-H22d01a pafta, 5067-7521-6400-6587-6588 sayılı adalara ilişkin 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı değişikliği ile ilgili raporunun yeniden değerlendirilmek üzere komisyona iadesine,
2-İmar ve Bayındırlık Komisyonu’nun, Nilüfer Belediye Meclisi’nin, 08.01.2014 tarih ve 15 sayılı Başköy Büyükbalıklı Mahallelerinde muhtelif parsellere ilişkin Konut Dışı Kentsel Çalışma Alanı 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı değişiklikleri ilgili raporunun yeniden değerlendirilmek üzere komisyona iadesine,
3-İmar ve Bayındırlık Komisyonu’nun, Osmangazi Belediye Meclisi’nin, 03.07.2013 tarih ve 538 sayılı kararı ile uygun bulunan Bağlarbaşı-Hamitler Uygulama imar planı kapsamında kalan 6157 ada, 101-156 sayılı parsellere ilişkin 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı değişikliği ile ilgili raporunun yeniden değerlendirilmek üzere komisyona iadesine,
4-İmar ve Bayındırlık Komisyonu’nun, Nilüfer İlçesi, Görükle-Sakarya Mahallesi 5344 ada, 1 parsel kuzeyindeki “Sosyal Tesis Alanı”nda kalan 1/1000 ölçekli Uygulamam İmar Plana değişikliği ile ilgili raporunun oybirliği ile kabulüne,
5-İmar ve Bayındırlık Komisyonu’nun, Yıldırım İlçesi, Piremir Mahallesi, 369 ada, 1-2 parsellere ilişkin 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı değişikliği ile ilgili raporunun oybirliği ile kabulüne,
6-Gündeme alınarak görüşülmesi kabul edilen, Büyükşehir Belediye Meclis Üyesi Özgen KESKİN’in sözlü mazeretinin kabulü ile izinli sayılmasına oybirliği ile karar verildi.
7-Gündeme alınarak görüşülmesi kabul edilen, Büyükşehir Belediye Meclis Üyesi Mustafa BOYBEY’in sözlü mazeretinin kabulü ile izinli sayılmasına oybirliği ile karar verildi.
8-Gündeme alınarak görüşülmesi kabul edilen, Büyükşehir Belediye Meclis Üyesi Orhan ÖZCÜ’nün sözlü mazeretinin kabulü ile izinli sayılmasına oybirliği ile karar verildi.
9-Gündeme alınarak görüşülmesi kabul edilen, Büyükşehir Belediye Meclis Üyesi Hikmet AYDOĞDU’nun sözlü mazeretinin kabulü ile izinli sayılmasına oybirliği ile karar verildi.
10Gündeme alınarak görüşülmesi kabul edilen, Büyükşehir Belediye Meclis Üyesi Recep TANLAK’ın sözlü mazeretinin kabulü ile izinli sayılmasına oybirliği ile karar verildi.
11-Gündeme alınarak görüşülmesi kabul edilen, Büyükşehir Belediye Meclis Üyesi Ali KARAMIK’ın sözlü mazeretinin kabulü ile izinli sayılmasına oybirliği ile karar verildi.

 

 


Recep ALTEPE
Mak. Müh. 
Büyükşehir Belediye Başkanı

25.02.2014 Tarihli Meclis