MECLİS TOPLANTILARI

20.02.2014 Tarihli Meclis Gündemi

GÜNDEM : Büyükşehir Belediye Meclisi’nin, 20.02.2014 Perşembe günü saat 15.00’da Büyükşehir Belediye Meclisi Toplantı Salonu’nda (Heykel Tarihi Bina) yapacağı 2009/2014 seçim döneminin 63 üncü, 5 inci dönemin 13 üncü OLAĞAN toplantısının 1. birleşimine ait gündemdir.

 

G Ü N D E M :

1-GEÇEN TOPLANTI ZAPTI;

2- DAİRELERİN MECLİSE HAVALELİ TEKLİFLERİ;

1-Yazı İşleri ve Kararlar Dairesi Başkanlığı’nın, Bursa Bilim Merkezi Heyeti’nin, 09-16 Mart 2014 tarihleri arasında Almanya’da düzenlenecek olan “Bilimsel Kültür Mekanları (Places of Scientifle Culture)” konferansına katılım için yurtdışı görevlendirme ile ilgili yazısı,
2-Yazı İşleri ve Kararlar Dairesi Başkanlığı’nın, Namık Kemal Halk Oyunlar Gençlik ve Spor Kulübü Derneği’nin, 19-27 Mart 2014 tarihleri arasında Kosova’nın Viti Şehrinde düzenlenecek olan “Halk Oyunları Yarışmasına” katılım için yurtdışı görevlendirme ile ilgili yazısı,
3-Yazı İşleri ve Kararlar Dairesi Başkanlığı’nın, Bursa Eskişehir, Bilecik Kalkınma Ajansı’nın (BEBKA) “Engelsiz Ulaşım” projesi ile ilgili yazısı,
4-Yazı İşleri ve Kararlar Dairesi Başkanlığı’nın, Sosyal Hizmetler Şube Müdürlüğü’nde kullanılmak üzere 1 (bir) adet 4x2 çift kabin kamyonet satın alınması ile ilgili yazısı,
5-Sağlık İşleri Dairesi Başkanlığı’na, Evsiz Hayvanları Koruma ve Yaşatma Derneği ile mevcut hayvan barınağına katkı sağlamak ve işbirliğini arttırmak amacıyla protokol yapmak üzere Büyükşehir Belediye Başkanına yetki verilmesi ile ilgili yazısı,
6-Çevre Koruma ve Kontrol Dairesi Başkanlığı’nın, 2014 yılı Hafriyat Atık Kabulü, Hafriyat Düzenli Depolama Alanlarının Ruhsatlandırılması ve Hafriyat Taşıma İzin Belgesi ücretleri ile ilgili yazısı,
7-Çevre Koruma ve Kontrol Dairesi Başkanlığı’nın, 2014 Mali Yılı Gelir Tarifesi’nin 14. Maddesinin (d) bendinin iptal edilerek 2014 Mali Yılı Gelir Tarifesi’nin Madde: 5’e (D) bendi olarak eklenmesi, madde 13/1 bendinde tanımlanan ücretlerin güncellenmesi ilgili yazısı,
8-Etüd ve Projeler Dairesi Başkanlığı’nın, Osmangazi İlçesi, Mollafenari Mahallesi, 3. Derman Sokak Cephe Sağlıklaştırma Projesi ile ilgili yazısı,
9-Destek Hizmetleri Dairesi Başkanlığı’nın, İtfaiye Dairesi Başkanlığına bağlı, Müdahale Şube Müdürlüğü kayıtlarında bulunan 16 DB 479 plakalı, 1998 model, Fatih marka aracın satışının yapılması ile ilgili yazısı,
10-Emlak ve İstimlak Dairesi Başkanlığı’nın, Bursa İli, Osmangazi İlçesi, Alipaşa Mahallesi, 5387 ada, 2 parsel sayılı taşınmazın imar yolunda ve Yeşil Alan’da kalan kısımlarının kamulaştırılmak üzere Belediyemiz X. Beş Yıllık Kamulaştırma İmar Programının 2011-2015 yılı dilimine ek olarak alınması ile ilgili yazısı,
11-Emlak ve İstimlak Dairesi Başkanlığı’nın, Bursa İli, Mudanya İlçesi, Altıntaş Köyü, 105 ada, 23 parsel sayılı ve 479,82 m2 yüzölçümlü taşınmazın Belediye Hizmet Alanı’nda kalan kısımlarının kamulaştırılmak üzere Belediyemiz X. Beş Yıllık Kamulaştırma İmar Programının 2011-2015 yılı dilimine ek olarak alınması ile ilgili yazısı,
12-Emlak ve İstimlak Dairesi Başkanlığı’nın, Belediyemize tahsisi uygun bulunan, mülkiyeti Maliye Hazinesi’ne ait Gemlik İlçesi, Kurşunlu Mahallesi, 2012-3014 ve 3016 parsel sayılı taşınmazların Belediyemiz tasarrufuna alınması ile ilgili yazısı,
13-İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı’nın, 1/25000 ölçekli Nazım İmar Planı, 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı ve 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı plan değişiklik talepleri ile ilgili yazısı,
14-İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı’nın, Bursa Büyükşehir Belediye Meclisi’nin, 19.12.2013 tarih ve 1378 sayılı kararı ile onaylanan 1/5000 ölçekli Gemlik Nazım İmar Planı değişikliği askı itirazları ile ilgili yazısı,
15-İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı’nın, Osmangazi İlçesi, Yenibağlar Mahallesi, Gündüz Sokak, Fethiye Sokak, Orak Sokak, Kuş Sokak, Aslı Sokak, Ünlü Sokak, 3.Ender Sokak ve Ayva Sokak doğalgaz bağlantısına ilişkin 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı değişikliği talebi ile ilgili yazısı,
16-İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı’nın, Büyükşehir Belediye Meclisi’nin, 19.12.2013 tarih ve 1357 sayılı kararı ile onaylanan, Osmangazi İlçesi, Yunuseli Mahallesi, 5101 ada, 2 parsel ile ilgili 1/5000 ölçekli Osmangazi Nazım İmar Planı değişikliği askı itirazı ile ilgili yazısı,
17-İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı’nın, Büyükşehir Belediye Meclisi’nin, 19.12.2013 tarih ve 1356 sayılı kararı ile onaylanan, Osmangazi İlçesi, Yunuseli Mahallesi, 7518-7519-7520-7521 nolu adalara ilişkin 1/5000 ölçekli Osmangazi Nazım İmar Planı değişikliği askı itirazı ile ilgili yazısı,
18-İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı’nın, Büyükşehir Belediye Meclisi’nin, 19.12.2013 gün ve 1387sayılı kararı ile onaylanan, Yıldırım İlçesi, Millet Mahallesi, 3005 ada, 6-9 parsellere ilişkin 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı değişikliğine yapılan askı itirazları ile ilgili yazısı,
19-İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı’nın, Büyükşehir Belediye Meclisi’nin, 13.10.2011/826 sayılı kararı ile onaylanan, Osmangazi İlçesi, Gökdere Bulvarı ile Davutkadı Hamamı arasındaki Tramvay Hattına yönelik 1/25000 ölçekli Merkez Planlama Bölgesi Nazım İmar Planı ve 1/5000 ölçekli Osmangazi ve Yıldırım Nazım İmar Planı değişiklikleri hakkında Bursa 1. İdare Mahkemesi’nin İptal Kararı ile ilgili yazısı,
20-İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı’nın, Bursa Büyükşehir Belediye Meclisi’nin, 19.12.2013 tarih ve 1376 sayılı kararı ile onaylanan, Nilüfer İlçesi, Ertuğrul Mahallesi, 1143 ada, 2 parsele ilişkin 1/5000 ölçekli Nilüfer Nazım İmar Plan değişikliğine askı itirazları ile ilgili yazısı,
21-İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı’nın, Büyükşehir Belediye Meclisi’nin, 19.07.2012 gün ve 792 sayılı kararı ile onaylanan, Nilüfer İlçesi, Başköy ve Büyükbalıklı Mahallelerinde muhtelif parsellerin “Konut Dışı Kentsel Çalışma Alanı” olarak ayrılmasına yönelik 1/25000 ölçekli Batı Planlama Bölgesi Nazım İmar Plan değişikliği ve 1/5000 ölçekli Akçalar ve Görükle Nazım İmar Planı değişiklikleri hakkında Mahkemenin 25.12.2013 tarihli İptal Kararı ile ilgili yazısı,
22-İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı’nın, Yıldırım İlçesi, Çınarönü Mahallesi, 3568 ada, 1 ve 3 parsellerin Depolama Alanı’na (Hurdacılar Sitesi) alınmasına ilişkin Büyükşehir Belediye Meclisi’nin, 21.02.2013 gün ve 179 sayılı kararı ile onaylanan 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı değişikliği hakkında Bursa 1. İdare Mahkemesi’nin, 31.12.2013 tarihli İptal Kararı ile ilgili yazısı,
23-İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı’nın, Kestel İlçesi, Çataltepe Mevkii’nde BESOB üyelerine Küçük Sanayi Sitesi kurulmasına yönelik 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı hakkında Bursa 1. İdare Mahkemesi’nin, 18.12.2013 tarihli “Davanın Reddi Kararı” ile ilgili yazısı,
24-İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı’nın, Bursa Büyükşehir Belediye Meclisi’nin, 21.03.2013 tarih ve 328 sayılı kararı ile onaylanan, 1/5000 ölçekli Güzelyalı Nazım İmar Planının Güzelyalı Mahallesi ve Altıntaş Köyü’nün bir kısmını kapsayan Nazım İmar Planı Revizyonuna ilişkin askı itirazlarının değerlendirildiği, Bursa Büyükşehir Belediye Meclisi’nin, 03.12.2013 tarih ve 1298 sayılı kararı ile yapılan plan değişikliklerine ilişkin askı itirazı ile ilgili yazısı,
25-İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı’nın, Büyükşehir Belediye Meclisi’nin, 19.12.2013 tarih ve 1384 sayılı kararı ile onaylanan, Mudanya İlçesi, Yörükali, Mürsel, Aydınpınar, Bademli tapulama sınırlarında yer alan Gelişme Konut Alanları’na ilişkin hazırlanan 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı Revizyonuna ilişkin askı itirazları ile ilgili yazısı,
26-İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı’nın, Nilüfer İlçesi, Ürünlü Mahallesi, 2708 ada, 5 parselin Akaryakıt ve LPG Satış İstasyonu’na alınmasına ilişkin 18.01.2008 tarihli 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı değişikliği talebinin Meclis tarafından değerlendirilmeden reddedilmesi işlemi hakkında Bursa 1.İdare Mahkemesi’nin, 18.12.2013 tarihli kararı ile ilgili yazısı,
27- İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı’nın, Bursa 1. İdare Mahkemesi’nde 2013/124 Esas No ile Belediyemiz aleyhine açılan davada Büyükşehir Belediye Meclisi’nin, 12.04.2007 gün ve 219 sayılı kararı ile onaylanan ancak şu an yürürlükte bulunmayan 1/25000 ölçekli Batı Planlama Bölgesi Nazım İmar Plan değişikliği hakkında ilgili Mahkeme’nin, 19.12.2013 tarihli İptal Kararı ile ilgili yazısı.

3-KOMİSYONLARDAN GELEN EVRAKLAR;

1-Plan ve Bütçe Komisyonu’nun, Gelinlikçiler ve Sahaflar Çarşısı Cephe Sağlıklaştırma, Zemin Düzenleme, Çarşı Örtüsü İnşaatı ile ilgili raporu,
2-Plan ve Bütçe Komisyonu’nun, İnönü Caddesi Cephe Sağlıklaştırma ile ilgili raporu,
3-Plan ve Bütçe Komisyonu’nun, 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planında Yeşil Alan’da kalan, Bursa İli, Yıldırım İlçesi, Şükraniye Mahallesi, Dere Sokak, 3697 ada, 1 parsel ile 3663 ada, 3,4,5,6,7 ve 8 parsel numaralı taşınmazların Yeşil Alan’da kalan kısımlarının ve söz konusu taşınmazlar üzerinde bulunan bina, bina eklentileri ve ağaçların kamulaştırılmak üzere Belediyemiz X. Beş Yıllık Kamulaştırma İmar Programının 2011-2015 yılı dilimine ek olarak alınması ile ilgili raporu,
4-Plan ve Bütçe Komisyonu’nun, Bursa İli, Osmangazi İlçesi, Kemerçeşme Mahallesi, 7. Yasemin Sokak’ta bulunan Hacı İsmail Solakoğulları Camii için Kuran Kursu ve Cami Evi yapılmak üzere camii yanında bulunan parsellerin kamulaştırılmak üzere Belediyemiz X. Beş Yıllık Kamulaştırma İmar Programının 2011-2015 yılı dilimine ek olarak alınması ile ilgili raporu,
5-Plan ve Bütçe Komisyonu’nun, Bursa İli, Osmangazi İlçesi, Çekirge Mahallesi, 4151 ada, 19 parsel sayılı taşınmaz ve üzerinde bulunan tescilli yapının kamulaştırılmak üzere Belediyemiz X. Beş Yıllık Kamulaştırma İmar Programının 2011-2015 yılı dilimine ek olarak alınması ile ilgili raporu,
6-Plan ve Bütçe Komisyonu’nun, 2014 Yılı Teminat Miktarlarının belirlenmesi ile ilgili raporu,
7-Plan ve Bütçe Komisyonu’nun, 1/1000 ölçekli Yenidoğan Mahallesi Revizyon İmar Planı içerisinde yer alan 2775 ada, 21 parsel Kapalı Pazar Yeri ve Otopark Lejantı ile tanımlı alanda kalan mülkiyet ve 1/1000 ölçekli Gürsu Revizyon İmar Planı içerisinde yer alan Zafer Mahallesi, 281 ada, 7 parselde Katlı Otopark lejantı ile tanımlı alanda kalan mülkiyetin Belediyemiz X. 5 Yıllık Kamulaştırma İmar Programının 2011-2015 yılı dilimine ek olarak alınması ile ilgili raporu,
8-Hukuk Komisyonu’nun, BURFAŞ tarafından işletilmekte olan Yıldırım İlçesi, Karamazak Mahallesi’nde bulunan Mahfel Sosyal Tesisi, Mudanya İlçesi’nde bulunan Mudanya Sosyal Tesisi ve Osmangazi İlçesi, Kuruçeşme Mahallesi’nde bulunan Balibeyhan Sosyal Tesisleri’nin haricinde kalan alanların bakımının, güvenliğinin, temizliğinin ağaçların ve Yeşil Alanların bakımının ve sulanmasının, aydınlatma giderlerinin Büyükşehir Belediyemizce karşılanması ile ilgili raporu,
9-İmar ve Bayındırlık Komisyonu’nun, Osmangazi Belediyesi’ne ait 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı değişiklikleri ile ilgili raporu,
10-İmar ve Bayındırlık Komisyonu’nun, Yıldırım Belediyesi’ne ait 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı değişiklikleri ile ilgili raporu,
11-İmar ve Bayındırlık Komisyonu’nun, Nilüfer Belediyesi’ne ait 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı değişiklikleri ile ilgili raporu,
12-İmar ve Bayındırlık Komisyonu’nun, Mudanya Belediyesi’ne ait 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı değişiklikleri ile ilgili raporu,
13-İmar ve Bayındırlık Komisyonu’nun, Kestel Belediyesi’ne ait 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı değişiklikleri ile ilgili raporu,
14-İmar ve Bayındırlık Komisyonu’nun, Gemlik Belediyesi’ne ait 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı değişiklikleri ile ilgili raporu,
15-İmar ve Bayındırlık Komisyonu’nun, Gürsu Belediyesi’ne ait 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı değişiklikleri ile ilgili raporu,
16-İmar ve Bayındırlık Komisyonu’nun, Gürsu İlçesi, Zafer Mahallesi, 229 ada, 14-15-16-17-18-21 sayılı parseller 1/5000 ölçekli Gürsu Nazım İmar Planı değişikliği ile ilgili raporu,
17-İmar ve Bayındırlık Komisyonu’nun, Nilüfer İlçesi, Akçalar - Zafer Mahallesi, Gökyolu Caddesi Mevkii, 542 ve 543 sayılı parsellerin “Arıtma Tesis Alanı”na alınmasına ilişkin 1/25000 ve 1/5000 ölçekli Nazım İmar Plan değişikliği talebi ile ilgili raporu,
18-İmar ve Bayındırlık Komisyonu’nun, Nilüfer İlçesi, Karacaoba Mahallesi, 1613 sayılı parselin “Tarımsal Niteliği Korunacak Alan”dan “Günübirlik Tesis Alanı”na alınmasına yönelik 1/25000 ve 1/5000 ölçekli Nazım İmar Plan değişikliği talebi ile ilgili raporu,
19-İmar ve Bayındırlık Komisyonu’nun, Bursa Büyükşehir Belediye Meclisi’nin, 23.07.2013 tarih ve 927 sayılı kararı ile onaylanan, Nilüfer İlçesi, Özlüce Mahallesi, 2374 ada, 3 parselin “İdari Tesis Alanı”ndan “Cami Alanı”na, 2352 ada, 4 sayılı parselin ise “Cami Alanı”ndan “İdari Tesis Alanı”na alınmasına dair 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Plan değişikliğine askı itirazı ile ilgili raporu,
20-İmar ve Bayındırlık Komisyonu’nun, Büyükşehir Belediye Meclisi’nin, 16.03.2006 gün ve 177 sayılı kararı ile onaylanan, yürürlükte bulunmayan 1/25000 ölçekli Batı Planlama Bölgesi Nazım İmar Planında “Çöp Döküm Alanı” ayrılmasına ilişkin işlemin iptali hakkında Danıştay 6. Dairesi’nin, 19.12.2013 tarihli kararı ile ilgili raporu,
21-İmar ve Bayındırlık Komisyonu’nun, Bursa Büyükşehir Belediye Meclisi’nin, 21.11.2013 tarih ve 1247 sayılı kararı ile onaylanan, Nilüfer İlçesi, Doğanköy Mahallesi’nde muhtelif parselleri kapsayan 190 hektar alanda 1/5000 ölçekli Nilüfer Nazım İmar Plan değişikliğine askı itirazı ile ilgili raporu,
22-İmar ve Bayındırlık Komisyonu’nun, Bursa Büyükşehir Belediye Meclisi’nin, 21.11.2013 tarih ve 1244 sayılı kararı ile onaylanan, Nilüfer, Ertuğrul Mahallesi’nde muhtelif parsellere ilişkin 1/1000 ölçekli Ertuğrul ve Metro Kuzeyi Uygulama İmar Planları değişikliği ve 1/5000 ölçekli Nilüfer Nazım İmar Planı değişikliğine askı itirazı ile ilgili raporu,
23-İmar ve Bayındırlık Komisyonu’nun, Nilüfer İlçesi, Hasanağa Organize Sanayi Bölgesi çevresinde muhtelif parsellerin OSB sınırlarına dahil edilmesine yönelik 1/25000 ölçekli Batı Planlama Bölgesi Nazım İmar Plan değişikliği ile ilgili raporu,
24-İmar ve Bayındırlık Komisyonu’nun, Nilüfer İlçesi, Fethiye Mahallesi, 1853 ada, 5 sayılı parselin Özel Sağlık Tesis Alanı’na alınmasına ilişkin 1/5000 ölçekli Nilüfer Nazım İmar Planı değişikliği ile ilgili raporu,
25-İmar ve Bayındırlık Komisyonu’nun, Bursa Büyükşehir Belediye Meclisi’nin, 15.03.2012 tarih ve 254 sayılı kararı ile onaylanan, 1/5000 ölçekli Nilüfer Nazım İmar Planı değişikliğine ilişkin Bursa 3.İdare Mahkemesi’nin, 2012/1106 Esas-2013/1083 Karar sayılı davasına dair 05.11.2013 tarihli İptal Kararı ile ilgili raporu,
26-İmar ve Bayındırlık Komisyonu’nun, Osmangazi İlçesi, Yunuseli Mahallesi, H21c05b-H22d01a pafta, 5067-7521-6400-6587-6588 sayılı adalara ilişkin 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı değişikliği ile ilgili raporu,
27-İmar ve Bayındırlık Komisyonu’nun, Etüd ve Projeler Dairesi Başkanlığı’nın talebi doğrultusunda, Osmangazi İlçesi, Alaşarköy Mahallesi, H22a22a pafta, 4469 ada, 4 ve 8 sayılı parsellerin “Belediye Hizmet Alanı”na alınmasına ilişkin 1/5000 ölçekli Osmangazi Belediyesi Nazım İmar Planı değişikliği ve 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı değişikliği ile ilgili raporu,
28-İmar ve Bayındırlık Komisyonu’nun, Bursa Büyükşehir Belediye Meclisi’nin, 03.12.2013 gün ve 1295 sayılı kararı ile onaylanan, Osmangazi İlçesi, Altınova Mahallesi, 3198 ada, 68 sayılı parselin bir kısmının “Tali İş Merkezi”ne alınmasına ilişkin 1/5000 ölçekli Osmangazi Belediyesi Nazım İmar Planı değişikliğine TMMOB Şehir Plancıları Odası Bursa Şubesi’nin askı itirazı ile ilgili raporu,
29-İmar ve Bayındırlık Komisyonu’nun, Bursa Büyükşehir Belediye Meclisi’nin, 21.11.2013 tarih ve 1257 sayılı Büyükşehir Belediye Meclis Kararı ile onaylanan, Osmangazi İlçesi, Panayır Mahallesi, 2311 ada, 11-12-269-270-280-281-293-294-295-296 sayılı parseller, 5947 ada, 1-2 sayılı parsellere ilişkin 1/1000 ölçekli Yalova Yolu I. Bölge Uygulama İmar Planı ve 1/1000 ölçekli Panayır Mahallesi Uygulama İmar Planı değişikliklerine askı itirazları ile ilgili raporu,
30-İmar ve Bayındırlık Komisyonu’nun, Bursa Büyükşehir Belediye Meclisi’nin, 03.12.2013 tarih ve 1294 sayılı kararı ile Bursa İli, Osmangazi İlçesi, Hacıilyas Mahallesi, 2727 ada, 1 sayılı parselin “Merkezi İş Alanı”na alınmasına ilişkin 1/5000 ölçekli Osmangazi Nazım İmar Planı değişikliğine TMMOB Şehir Plancıları Odası Bursa Şubesi’nin askı itirazı ile ilgili raporu,
31-İmar ve Bayındırlık Komisyonu’nun, Osmangazi İlçesi, Alipaşa Mahallesi, 5454 ada, 15-43-44-45 sayılı parsellerin “Özel Sosyal ve Kültürel Tesis Alanı” olarak tanımlanmasına ilişkin 1/5000 ölçekli Osmangazi Nazım İmar Planı değişikliği, 1/1000 ve 1/5000 ölçekli Muradiye Koruma Amaçlı İmar Planı değişikliği ile ilgili raporu,
32-İmar ve Bayındırlık Komisyonu’nun, Tarihi ve Kentsel Sit Alanları’nda ve mevcut tescilli yapılardaki Konaklama Tesisi kullanımlarında Otopark Yönetmeliği’nin uygulanması ile ilgili raporu,
33-İmar ve Bayındırlık Komisyonu’nun, Bursa Büyükşehir Belediye Meclisi’nin, 03.12.2013 tarih ve 1299 sayılı kararı ile onaylanan, Osmangazi, Yıldırım, Nilüfer, Mudanya ve Gemlik Belediyelerinde onaylı 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planlarındaki Turizm Tesis Alanları’na ilişkin emsal artışı ile ilgili plan notu değişikliğine yapılan askı itirazı ile ilgili raporu,
34-İmar ve Bayındırlık Komisyonu’nun, Büyükşehir Belediye Meclisi’nin, 24.10.2013 gün ve 1151 sayılı kararı ile onaylanan, BHRS 3. Aşama İlave (Kestel Hattı) Güzergah Revizyonu kapsamındaki Belediye Hizmet Alanı (BHRS Aktarma Alanı) ve Teknik Altyapı Alanı (SS-11 Trafo Alanı) 1/25000-1/5000-1/1000 ölçekli İmar Planı değişikliklerine yapılan askı itirazları ile ilgili raporu,
35-İmar ve Bayındırlık Komisyonu’nun, Kent Estetiği Dairesi Başkanlığı’nın, 24.12.2013 gün ve 197524 sayılı yazısında belirtilen; Osmangazi İlçesi, Kayhan Mahallesi, 4322 ada, 1 sayılı parseldeki mevcut planda Ticaret Alanı kapsamında tanımlı bulunan ilgili sahanın bir bölümünün, yaya yoluna dahil edilmesine ilişkin 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Plan değişikliği ile ilgili raporu,
36-İmar ve Bayındırlık Komisyonu’nun, Gemlik ilçesi, Kurşunlu Mahallesi, 1615, 1616, 1628, 1630, 2655 sayılı parsellerin “Özel Eğitim Bakım ve Rehabilitasyon Alanı”na alınmasına ilişkin 1/5000 ölçekli Kurşunlu Nazım İmar Planı değişikliği ve 1/25000 ölçekli Gemlik Planlama Bölgesi Nazım İmar Planı değişikliği ile ilgili raporu,
37-İmar ve Bayındırlık Komisyonu’nun, Büyükşehir Belediye Meclisi’nin, 03.12.2013 tarih ve 1297 sayılı kararı ile onaylanan, Gemlik İlçesi, Narlı Köyü, 1053-1055-1056 sayılı parsellere ilişkin 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planına yapılan askı itirazı ile ilgili raporu,
38-İmar ve Bayındırlık Komisyonu’nun, Büyükşehir Belediye Meclisi’nin, 24.10.2013 tarih ve 1141 sayılı kararı ile onaylanan, 1/1000 ölçekli Umurbey Revizyon Uygulama İmar Planı Plan Notu ilavesine yapılan askı itirazı ile ilgili raporu,
39-İmar ve Bayındırlık Komisyonu’nun, Gemlik İlçesi, Gençali Mahallesi, 1747 ve 1748 sayılı parsellerde yer alan mevcut Trafo Alanları’nın işlenmesine ilişkin 1/1000 ölçekli Kurşunlu İlave Uygulama İmar Planı değişikliği ile ilgili raporu,
40-İmar ve Bayındırlık Komisyonu’nun, Gemlik İlçesi, Hisar Mahallesi, 195 ve 562 sayılı adalarda Eğitim Tesis Alanı, Su Deposu Alanı, Konut Alanı, Yeşil Alan, Rekreasyon Alanı ve ulaşım bağlantılarında düzenleme yapılmasına ilişkin 1/5000 ölçekli Gemlik Nazım İmar Planı değişikliği ve 1/25000 ölçekli Gemlik Planlama Bölgesi Nazım İmar Planı değişikliği ile ilgili raporu,
41-İmar ve Bayındırlık Komisyonu’nun, Gemlik İlçesi, Demirsubaşı Mahallesi, Ahmet Dural Meydanı ve Meydan Düzenleme Projesi doğrultusunda hazırlanan 1/25000 ölçekli Gemlik Planlama Bölgesi Nazım İmar Planı değişikliği ile ilgili raporu,
42-İmar ve Bayındırlık Komisyonu’nun, Gemlik İlçesi, Hisar Mahallesi, 10-12-38-39 sayılı parsellerin İlköğretim Tesisi Alanı’na alınmasına ilişkin 1/25000 ölçekli Gemlik Planlama Bölgesi Nazım İmar Planı değişikliği ve 1/5000 ölçekli Gemlik Nazım İmar Planı değişikliği talebi ile ilgili raporu,
43-İmar ve Bayındırlık Komisyonu’nun, Gemlik İlçesi, Hisar Mahallesi ve Engürücük Köyü Mevkii’nde Depolama Alanı’nda bölgenin ihtiyacı olan Sosyal Donatı Alanları’nın belirlenmesine ilişkin 1/5000 ölçekli Gemlik Nazım İmar Planı değişikliği ile ilgili raporu,
44-İmar ve Bayındırlık Komisyonu’nun, Büyükşehir Belediye Meclisi’nin, 21.11.2013 gün ve 1240 sayılı kararı ile onaylanan, Yıldırım İlçesi, Millet Mahallesi, 3074 ada, 1-5-6-7 sayılı parsellerin Tali İş Merkezi Alanı’na alınmasına ilişkin 1/5000 ölçekli Yıldırım Nazım İmar Planı değişikliğine yapılan askı itirazı ile ilgili raporu,
45-İmar ve Bayındırlık Komisyonu’nun, Büyükşehir Belediye Meclisi’nin, 18.07.2013 tarih ve 842 sayılı kararı ile onaylanan, 1/5000 ölçekli Güzelyalı Nazım İmar Planının Çağrışan- Göynüklü kısmını kapsayan Nazım İmar Plan Revizyonuna ilişkin askı itirazları ile ilgili raporu.

 


Recep ALTEPE
Mak. Müh.
Büyükşehir Belediye Başkanı

20.02.2014 Tarihli Meclis Kararları

Meclis kararları henüz yayınlanmamıştır...

 Büyükşehir Belediye Meclisi’nin, 20.02.2014 Perşembe günü saat 15.00’da Büyükşehir Belediye Meclisi Toplantı Salonu’nda (Heykel Tarihi Bina) yaptığı 2009/2014 seçim döneminin 63 üncü, 5 inci dönemin 13 üncü OLAĞAN toplantısının 1. birleşiminde alınan KARARLARIN ÖZETİDİR.


1-Okunan Geçen Toplantı Zaptının oybirliği ile kabulüne,
2-Yazı İşleri ve Kararlar Dairesi Başkanlığı’nın, Bursa Bilim Merkezi Heyeti’nin, 09-16 Mart 2014 tarihleri arasında Almanya’da düzenlenecek olan “Bilimsel Kültür Mekanları (Places of Scientifle Culture)” konferansına katılım için yurtdışı görevlendirme ile ilgili yazısının oybirliği ile kabulüne,
3-Yazı İşleri ve Kararlar Dairesi Başkanlığı’nın, Namık Kemal Halk Oyunlar Gençlik ve Spor Kulübü Derneği’nin, 19-27 Mart 2014 tarihleri arasında Kosova’nın Viti Şehrinde düzenlenecek olan “Halk Oyunları Yarışmasına” katılım için yurtdışı görevlendirme ile ilgili yazısının oybirliği ile kabulüne,
4-Yazı İşleri ve Kararlar Dairesi Başkanlığı’nın, Bursa Eskişehir, Bilecik Kalkınma Ajansı’nın (BEBKA) “Engelsiz Ulaşım” projesi ile ilgili yazısının oybirliği ile kabulüne,
5-Yazı İşleri ve Kararlar Dairesi Başkanlığı’nın, Sosyal Hizmetler Şube Müdürlüğü’nde kullanılmak üzere 1 (bir) adet 4x2 çift kabin kamyonet satın alınması ile ilgili yazısının oybirliği ile kabulüne,
6-Sağlık İşleri Dairesi Başkanlığı’na, Evsiz Hayvanları Koruma ve Yaşatma Derneği ile mevcut hayvan barınağına katkı sağlamak ve işbirliğini arttırmak amacıyla protokol yapmak üzere Büyükşehir Belediye Başkanına yetki verilmesi ile ilgili yazısının oybirliği ile kabulüne,
7-Çevre Koruma ve Kontrol Dairesi Başkanlığı’nın, 2014 yılı Hafriyat Atık Kabulü, Hafriyat Düzenli Depolama Alanlarının Ruhsatlandırılması ve Hafriyat Taşıma İzin Belgesi ücretleri ile ilgili yazısının Plan ve Bütçe Komisyonu’na havalesine,
8-Çevre Koruma ve Kontrol Dairesi Başkanlığı’nın, 2014 Mali Yılı Gelir Tarifesi’nin 14. Maddesinin (d) bendinin iptal edilerek 2014 Mali Yılı Gelir Tarifesi’nin Madde: 5’e (D) bendi olarak eklenmesi, madde 13/1 bendinde tanımlanan ücretlerin güncellenmesi ilgili yazısının Plan ve Bütçe Komisyonu’na havalesine,
9-Etüd ve Projeler Dairesi Başkanlığı’nın, Osmangazi İlçesi, Mollafenari Mahallesi, 3. Derman Sokak Cephe Sağlıklaştırma Projesi ile ilgili yazısının Plan ve Bütçe Komisyonu’na havalesine,
10-Destek Hizmetleri Dairesi Başkanlığı’nın, İtfaiye Dairesi Başkanlığına bağlı, Müdahale Şube Müdürlüğü kayıtlarında bulunan 16 DB 479 plakalı, 1998 model, Fatih marka aracın satışının yapılması ile ilgili yazısının oybirliği ile kabulüne,
11-Emlak ve İstimlak Dairesi Başkanlığı’nın, Bursa İli, Osmangazi İlçesi, Alipaşa Mahallesi, 5387 ada, 2 parsel sayılı taşınmazın imar yolunda ve Yeşil Alan’da kalan kısımlarının kamulaştırılmak üzere Belediyemiz X. Beş Yıllık Kamulaştırma İmar Programının 2011-2015 yılı dilimine ek olarak alınması ile ilgili yazısının Plan ve Bütçe Komisyonu’na havalesine,
12-Emlak ve İstimlak Dairesi Başkanlığı’nın, Bursa İli, Mudanya İlçesi, Altıntaş Köyü, 105 ada, 23 parsel sayılı ve 479,82 m2 yüzölçümlü taşınmazın Belediye Hizmet Alanı’nda kalan kısımlarının kamulaştırılmak üzere Belediyemiz X. Beş Yıllık Kamulaştırma İmar Programının 2011-2015 yılı dilimine ek olarak alınması ile ilgili yazısının Plan ve Bütçe Komisyonu’na havalesine,
13-Emlak ve İstimlak Dairesi Başkanlığı’nın, Belediyemize tahsisi uygun bulunan, mülkiyeti Maliye Hazinesi’ne ait Gemlik İlçesi, Kurşunlu Mahallesi, 3012-3014 ve 3016 parsel sayılı taşınmazların Belediyemiz tasarrufuna alınması ile ilgili yazısının oybirliği ile kabulüne,
14-İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı’nın, 1/25000 ölçekli Nazım İmar Planı, 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı ve 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı plan değişiklik talepleri ile ilgili yazısının İmar ve Bayındırlık Komisyonu’na havalesine,
15-İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı’nın, Bursa Büyükşehir Belediye Meclisi’nin, 19.12.2013 tarih ve 1378 sayılı kararı ile onaylanan 1/5000 ölçekli Gemlik Nazım İmar Planı değişikliği askı itirazları ile ilgili yazısının İmar ve Bayındırlık Komisyonu’na havalesine,
16-İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı’nın, Osmangazi İlçesi, Yenibağlar Mahallesi, Gündüz Sokak, Fethiye Sokak, Orak Sokak, Kuş Sokak, Aslı Sokak, Ünlü Sokak, 3.Ender Sokak ve Ayva Sokak doğalgaz bağlantısına ilişkin 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı değişikliği talebi ile ilgili yazısının İmar ve Bayındırlık Komisyonu’na havalesine,
1/10
17-İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı’nın, Büyükşehir Belediye Meclisi’nin, 19.12.2013 tarih ve 1357 sayılı kararı ile onaylanan, Osmangazi İlçesi, Yunuseli Mahallesi, 5101 ada, 2 parsel ile ilgili 1/5000 ölçekli Osmangazi Nazım İmar Planı değişikliği askı itirazı ile ilgili yazısının İmar ve Bayındırlık Komisyonu’na havalesine,
18-İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı’nın, Büyükşehir Belediye Meclisi’nin, 19.12.2013 tarih ve 1356 sayılı kararı ile onaylanan, Osmangazi İlçesi, Yunuseli Mahallesi, 7518-7519-7520-7521 nolu adalara ilişkin 1/5000 ölçekli Osmangazi Nazım İmar Planı değişikliği askı itirazı ile ilgili yazısının İmar ve Bayındırlık Komisyonu’na havalesine,
19-İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı’nın, Büyükşehir Belediye Meclisi’nin, 19.12.2013 gün ve 1387sayılı kararı ile onaylanan, Yıldırım İlçesi, Millet Mahallesi, 3005 ada, 6-9 parsellere ilişkin 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı değişikliğine yapılan askı itirazları ile ilgili yazısının İmar ve Bayındırlık Komisyonu’na havalesine,
20-İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı’nın, Büyükşehir Belediye Meclisi’nin, 13.10.2011/826 sayılı kararı ile onaylanan, Osmangazi İlçesi, Gökdere Bulvarı ile Davutkadı Hamamı arasındaki Tramvay Hattına yönelik 1/25000 ölçekli Merkez Planlama Bölgesi Nazım İmar Planı ve 1/5000 ölçekli Osmangazi ve Yıldırım Nazım İmar Planı değişiklikleri hakkında Bursa 1. İdare Mahkemesi’nin İptal Kararı ile ilgili yazısının İmar ve Bayındırlık Komisyonu’na havalesine,
21-İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı’nın, Bursa Büyükşehir Belediye Meclisi’nin, 19.12.2013 tarih ve 1376 sayılı kararı ile onaylanan, Nilüfer İlçesi, Ertuğrul Mahallesi, 1143 ada, 2 parsele ilişkin 1/5000 ölçekli Nilüfer Nazım İmar Plan değişikliğine askı itirazları ile ilgili yazısının İmar ve Bayındırlık Komisyonu’na havalesine,
22-İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı’nın, Büyükşehir Belediye Meclisi’nin, 19.07.2012 gün ve 792 sayılı kararı ile onaylanan, Nilüfer İlçesi, Başköy ve Büyükbalıklı Mahallelerinde muhtelif parsellerin “Konut Dışı Kentsel Çalışma Alanı” olarak ayrılmasına yönelik 1/25000 ölçekli Batı Planlama Bölgesi Nazım İmar Plan değişikliği ve 1/5000 ölçekli Akçalar ve Görükle Nazım İmar Planı değişiklikleri hakkında Mahkemenin 25.12.2013 tarihli İptal Kararı ile ilgili yazısının İmar ve Bayındırlık Komisyonu’na havalesine,
23-İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı’nın, Yıldırım İlçesi, Çınarönü Mahallesi, 3568 ada, 1 ve 3 parsellerin Depolama Alanı’na (Hurdacılar Sitesi) alınmasına ilişkin Büyükşehir Belediye Meclisi’nin, 21.02.2013 gün ve 179 sayılı kararı ile onaylanan 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı değişikliği hakkında Bursa 1. İdare Mahkemesi’nin, 31.12.2013 tarihli İptal Kararı ile ilgili yazısının İmar ve Bayındırlık Komisyonu’na havalesine,
24-İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı’nın, Kestel İlçesi, Çataltepe Mevkii’nde BESOB üyelerine Küçük Sanayi Sitesi kurulmasına yönelik 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı hakkında Bursa 1. İdare Mahkemesi’nin, 18.12.2013 tarihli “Davanın Reddi Kararı” ile ilgili yazısının İmar ve Bayındırlık Komisyonu’na havalesine,
25-İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı’nın, Bursa Büyükşehir Belediye Meclisi’nin, 21.03.2013 tarih ve 328 sayılı kararı ile onaylanan, 1/5000 ölçekli Güzelyalı Nazım İmar Planının Güzelyalı Mahallesi ve Altıntaş Köyü’nün bir kısmını kapsayan Nazım İmar Planı Revizyonuna ilişkin askı itirazlarının değerlendirildiği, Bursa Büyükşehir Belediye Meclisi’nin, 03.12.2013 tarih ve 1298 sayılı kararı ile yapılan plan değişikliklerine ilişkin askı itirazı ile ilgili yazısının İmar ve Bayındırlık Komisyonu’na havalesine,
26-İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı’nın, Büyükşehir Belediye Meclisi’nin, 19.12.2013 tarih ve 1384 sayılı kararı ile onaylanan, Mudanya İlçesi, Yörükali, Mürsel, Aydınpınar, Bademli tapulama sınırlarında yer alan Gelişme Konut Alanları’na ilişkin hazırlanan 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı Revizyonuna ilişkin askı itirazları ile ilgili yazısının İmar ve Bayındırlık Komisyonu’na havalesine,
27-İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı’nın, Nilüfer İlçesi, Ürünlü Mahallesi, 2708 ada, 5 parselin Akaryakıt ve LPG Satış İstasyonu’na alınmasına ilişkin 18.01.2008 tarihli 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı değişikliği talebinin Meclis tarafından değerlendirilmeden reddedilmesi işlemi hakkında Bursa 1.İdare Mahkemesi’nin, 18.12.2013 tarihli kararı ile ilgili yazısının İmar ve Bayındırlık Komisyonu’na havalesine,
28- İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı’nın, Bursa 1. İdare Mahkemesi’nde 2013/124 Esas No ile Belediyemiz aleyhine açılan davada Büyükşehir Belediye Meclisi’nin, 12.04.2007 gün ve 219 sayılı kararı ile onaylanan ancak şu an yürürlükte bulunmayan 1/25000 ölçekli Batı Planlama Bölgesi Nazım İmar Plan değişikliği hakkında ilgili Mahkeme’nin, 19.12.2013 tarihli İptal Kararı ile ilgili yazısının İmar ve Bayındırlık Komisyonu’na havalesine,
2/10

29-Plan ve Bütçe Komisyonu’nun, Gelinlikçiler ve Sahaflar Çarşısı Cephe Sağlıklaştırma, Zemin Düzenleme, Çarşı Örtüsü İnşaatı ile ilgili raporunun oybirliği ile kabulüne,
30-Plan ve Bütçe Komisyonu’nun, İnönü Caddesi Cephe Sağlıklaştırma ile ilgili raporunun oybirliği ile kabulüne,
31-Plan ve Bütçe Komisyonu’nun, 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planında Yeşil Alan’da kalan, Bursa İli, Yıldırım İlçesi, Şükraniye Mahallesi, Dere Sokak, 3697 ada, 1 parsel ile 3663 ada, 3,4,5,6,7 ve 8 parsel numaralı taşınmazların Yeşil Alan’da kalan kısımlarının ve söz konusu taşınmazlar üzerinde bulunan bina, bina eklentileri ve ağaçların kamulaştırılmak üzere Belediyemiz X. Beş Yıllık Kamulaştırma İmar Programının 2011-2015 yılı dilimine ek olarak alınması ile ilgili raporunun oybirliği ile kabulüne,
32-Plan ve Bütçe Komisyonu’nun, Bursa İli, Osmangazi İlçesi, Kemerçeşme Mahallesi, 7. Yasemin Sokak’ta bulunan Hacı İsmail Solakoğulları Camii için Kuran Kursu ve Cami Evi yapılmak üzere camii yanında bulunan parsellerin kamulaştırılmak üzere Belediyemiz X. Beş Yıllık Kamulaştırma İmar Programının 2011-2015 yılı dilimine ek olarak alınması ile ilgili raporunun oybirliği ile kabulüne,
33-Plan ve Bütçe Komisyonu’nun, Bursa İli, Osmangazi İlçesi, Çekirge Mahallesi, 4151 ada, 19 parsel sayılı taşınmaz ve üzerinde bulunan tescilli yapının kamulaştırılmak üzere Belediyemiz X. Beş Yıllık Kamulaştırma İmar Programının 2011-2015 yılı dilimine ek olarak alınması ile ilgili raporunun oybirliği ile kabulüne,
34-Plan ve Bütçe Komisyonu’nun, 2014 Yılı Teminat Miktarlarının belirlenmesi ile ilgili raporunun oybirliği ile kabulüne,
35-Plan ve Bütçe Komisyonu’nun, 1/1000 ölçekli Yenidoğan Mahallesi Revizyon İmar Planı içerisinde yer alan 2775 ada, 21 parsel Kapalı Pazar Yeri ve Otopark Lejantı ile tanımlı alanda kalan mülkiyet ve 1/1000 ölçekli Gürsu Revizyon İmar Planı içerisinde yer alan Zafer Mahallesi, 281 ada, 7 parselde Katlı Otopark lejantı ile tanımlı alanda kalan mülkiyetin Belediyemiz X. 5 Yıllık Kamulaştırma İmar Programının 2011-2015 yılı dilimine ek olarak alınması ile ilgili raporunun oybirliği ile kabulüne,
36-Hukuk Komisyonu’nun, BURFAŞ tarafından işletilmekte olan Yıldırım İlçesi, Karamazak Mahallesi’nde bulunan Mahfel Sosyal Tesisi, Mudanya İlçesi’nde bulunan Mudanya Sosyal Tesisi ve Osmangazi İlçesi, Kuruçeşme Mahallesi’nde bulunan Balibeyhan Sosyal Tesisleri’nin haricinde kalan alanların bakımının, güvenliğinin, temizliğinin ağaçların ve Yeşil Alanların bakımının ve sulanmasının, aydınlatma giderlerinin Büyükşehir Belediyemizce karşılanması ile ilgili raporunun oybirliği ile kabulüne,
37-İmar ve Bayındırlık Komisyonu’nun, Osmangazi Belediyesi’ne ait 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı değişiklikleri ile ilgili raporunda; Osmangazi Belediye Meclisi’nin, “Uygun Bulunan Kararlar içinde 6. sırada yer alan 08.01.2014 tarih ve 16 sayılı Meclis Kararının”; oyçokluğu (MHP; Mehmet TEMİRTAŞ, Dinçer YENİ 2 red - 33 kabul) ile uygun olduğuna,

Osmangazi Belediye Meclisi’nin, “Uygun Bulunan Kararlar içinde 9. sırada yer alan 08.01.2014 tarih ve 19 sayılı Meclis Kararının”; oyçokluğu (CHP; Osman AYRADİLLİ, Özden DOĞAN, Turgay ERDEM, Perihan BALCI, Mahir GENCER, Necdet ERSOY, Zafer Cemal ÜLGEN, Erhan ÖZEKİN, Şükrü AKSU 9 red – MHP; Mehmet TEMİRTAŞ, Dinçer YENİ 2 red - 24 kabul) ile uygun olduğuna,

Osmangazi Belediye Meclisi’nin, “Uygun Bulunan Kararlar içinde 11 sırada yer alan 08.01.2014 tarih ve 22 sayılı Meclis Kararının”; oyçokluğu (MHP; Mehmet TEMİRTAŞ, Dinçer YENİ 2 red - 33 kabul) ile uygun olduğuna,

Osmangazi Belediye Meclisi’nin, “Uygun Bulunan Kararlar içinde 14. sırada yer alan 08.01.2014 tarih ve 27 sayılı Meclis Kararının”; oyçokluğu (MHP; Mehmet TEMİRTAŞ, Dinçer YENİ 2 red - 33 kabul) ile uygun olduğuna,

Osmangazi Belediye Meclisi’nin, “Uygun Bulunan Kararlar içinde 17. sırada yer alan 08.01.2014 tarih ve 30 sayılı Meclis Kararının”; oyçokluğu (MHP; Mehmet TEMİRTAŞ, Dinçer YENİ 2 red - 33 kabul) ile uygun olduğuna,
3/10

 

Osmangazi Belediye Meclisi’nin, “Uygun Bulunmayan Kararlar içinde 25. sırada yer alan 08.01.2014 tarih ve 31 sayılı Meclis Kararının”; “İlçesinden geldiği şekliyle uygun olduğuna” şeklinde düzeltilerek kabulüne, diğer kararların oybirliği ile kabulüne,

38-İmar ve Bayındırlık Komisyonu’nun, Yıldırım Belediyesi’ne ait 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı değişiklikleri ile ilgili raporunda; Yıldırım Belediye Meclisi’nin, “Uygun Bulunan Kararlar içinde 3. sırada yer alan 08.01.2014 tarih ve 5 sayılı Meclis Kararının”; oyçokluğu (MHP; Mehmet TEMİRTAŞ, Dinçer YENİ 2 red - 33 kabul) ile uygun olduğuna,

Yıldırım Belediye Meclisi’nin, “Uygun Bulunan Kararlar içinde 5. sırada yer alan 08.01.2014 tarih ve 7 sayılı Meclis Kararının”; oyçokluğu (MHP; Mehmet TEMİRTAŞ, Dinçer YENİ 2 red - 33 kabul) ile uygun olduğuna,

Yıldırım Belediye Meclisi’nin, “Uygun Bulunan Kararlar içinde 9. sırada yer alan 08.01.2014 tarih ve 12 sayılı Meclis Kararının”; oyçokluğu (MHP; Mehmet TEMİRTAŞ, Dinçer YENİ 2 red - 33 kabul) ile uygun olduğuna, diğer kararların oybirliği ile kabulüne,

39-İmar ve Bayındırlık Komisyonu’nun, Nilüfer Belediyesi’ne ait 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı değişiklikleri ile ilgili raporunda; Nilüfer Belediye Meclisi’nin, “Değiştirilerek Uygun Bulunan Kararlar içinde 17. sırada yer alan 08.01.2014 tarih ve 15 sayılı Meclis Kararının”; Büyükşehir Belediye Meclisi’nin, 25.02.2014 günü saat 17.00’da yapılacak OLAĞAN Toplantısının 2. Birleşiminde görüşülmek üzere İMAR VE BAYINDIRLIK KOMİSYONUNA iadesine; şeklinde düzeltilerek kabulüne,

Nilüfer Belediye Meclisi’nin, “Uygun Bulunmayan Kararlar içinde 20. sırada yer alan 06.02.2013 tarih ve 123 sayılı Meclis Kararının”; Söz konusu Meclis Kararında uygun görülen plan değişikliği, plan bütünlüğünü bozucu nitelikte olduğundan; ; oyçokluğu (CHP; Osman AYRADİLLİ, Özden DOĞAN, Turgay ERDEM, Perihan BALCI, Mahir GENCER, Necdet ERSOY, Zafer Cemal ÜLGEN, Erhan ÖZEKİN, Şükrü AKSU 9 red - 26 kabul) ile uygun olmadığına,
Nilüfer Belediye Meclisi’nin, “Uygun Bulunmayan Kararlar içinde 21. sırada yer alan 06.11.2013 tarih ve 976 sayılı Meclis Kararının”; Söz konusu Meclis Kararında uygun görülen plan değişikliği, Planlı Alanlar Tip İmar Yönetmeliği hükümlerine aykırı nitelikte olduğundan oyçokluğu (CHP; Osman AYRADİLLİ, Özden DOĞAN, Turgay ERDEM, Perihan BALCI, Mahir GENCER, Necdet ERSOY, Zafer Cemal ÜLGEN, Erhan ÖZEKİN, Şükrü AKSU 9 red - 26 kabul) ile uygun olmadığına, diğer kararların oybirliği ile kabulüne,

40-İmar ve Bayındırlık Komisyonu’nun, Mudanya Belediyesi’ne ait 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı değişiklikleri ile ilgili raporunda; Mudanya Belediye Meclisi’nin, “Değiştirilerek Uygun Bulunan Kararlar içinde 2. sırada yer alan 10.01.2014 tarih ve 20 sayılı Meclis Kararının”; oyçokluğu (CHP; Osman AYRADİLLİ, Özden DOĞAN, Turgay ERDEM, Perihan BALCI, Mahir GENCER, Necdet ERSOY, Zafer Cemal ÜLGEN, Erhan ÖZEKİN, Şükrü AKSU 9 red – MHP; Mehmet TEMİRTAŞ, Dinçer YENİ 2 red - 24 kabul) ile;
o Çağrışan, H21b24b4b pafta, 512 sayılı parselde yer alan Ticaret Alanın; Bursa Büyükşehir Belediye Meclisi’nin, 18.07.2013 tarih ve 813 sayılı kararına uygun olacak şekilde düzenlenmesi şekliyle değiştirilerek uygun olduğuna,
o Çağrışan, H21b19c pafta, 13, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 34, 35 sayılı parsellerin içinde bulunduğu şuyulandırma adasına ilişkin “Şuyulandırma sınırı içindeki DOP+ KOP oranı %35 olacaktır.” Plan notunun; Şuyulandırma sınırı içindeki DOP oranı %35 olacaktır.” şeklinde değiştirilerek uygun olduğuna,
o Plan bütününün onaylanması şekliyle değiştirilerek uygun olduğuna,

Mudanya Belediye Meclisi’nin, “Değiştirilerek Uygun Bulunan Kararlar içinde 5. sırada yer alan 10.01.2014 tarih ve 29 sayılı Meclis Kararının”;

4/10


o İlçe Meclis Kararı ile uygun buluna plan değişikliğinin uygun olmadığına, ancak plan değişikliğine konu olan alanın batısında yer alan Halitpaşa Mahallesi, H21b13a3d pafta, 1190 ada, 41, 40, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 38 ve 39 sayılı parsellerin yer aldığı imar adasının A-2 0,30/0,60 yapılaşma koşullu Konut Alanı’ndan, yoğunluk aynı kalacak şekilde A-3 0,30/0,60 yapılaşma koşuluna alınması şekliyle; oyçokluğu (CHP; Osman AYRADİLLİ, Özden DOĞAN, Turgay ERDEM, Perihan BALCI, Mahir GENCER, Necdet ERSOY, Zafer Cemal ÜLGEN, Erhan ÖZEKİN, Şükrü AKSU 9 red – MHP; Mehmet TEMİRTAŞ, Dinçer YENİ 2 red - 24 kabul) ile değiştirilerek uygun olduğuna, diğer kararların oybirliği ile kabulüne,

41-İmar ve Bayındırlık Komisyonu’nun, Kestel Belediyesi’ne ait 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı değişiklikleri ile ilgili raporunun oybirliği ile kabulüne,
42-İmar ve Bayındırlık Komisyonu’nun, Gemlik Belediyesi’ne ait 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı değişiklikleri ile ilgili raporunda; Gemlik Belediye Meclisi’nin, “Uygun Bulunan Kararlar içinde 1. sırada yer alan 08.01.2014 tarih ve 25 sayılı Meclis Kararının”; oyçokluğu (MHP; Mehmet TEMİRTAŞ, Dinçer YENİ 2 red - 33 kabul) ile uygun olduğuna, diğer kararların oybirliği ile kabulüne,
43-İmar ve Bayındırlık Komisyonu’nun, Gürsu Belediyesi’ne ait 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı değişiklikleri ile ilgili raporunda; Gürsu Belediye Meclisi’nin, “Uygun Bulunan Kararlar içinde 1. sırada yer alan 02.01.2014 tarih ve 22 sayılı Meclis Kararının”; yeniden değerlendirilmek üzere Komisyona iadesine; şeklinde düzeltilerek kabulüne, diğer kararların oybirliği ile kabulüne,
44-İmar ve Bayındırlık Komisyonu’nun, Gürsu İlçesi, Zafer Mahallesi, 229 ada, 14-15-16-17-18-21 sayılı parseller 1/5000 ölçekli Gürsu Nazım İmar Planı değişikliği ile ilgili raporunun oybirliği ile kabulüne,
45-İmar ve Bayındırlık Komisyonu’nun, Nilüfer İlçesi, Akçalar - Zafer Mahallesi, Gökyolu Caddesi Mevkii, 542 ve 543 sayılı parsellerin “Arıtma Tesis Alanı”na alınmasına ilişkin 1/25000 ve 1/5000 ölçekli Nazım İmar Plan değişikliği talebi ile ilgili raporunun oybirliği ile kabulüne,
46-İmar ve Bayındırlık Komisyonu’nun, Nilüfer İlçesi, Karacaoba Mahallesi, 1613 sayılı parselin “Tarımsal Niteliği Korunacak Alan”dan “Günübirlik Tesis Alanı”na alınmasına yönelik 1/25000 ve 1/5000 ölçekli Nazım İmar Plan değişikliği talebi ile ilgili raporunun oybirliği ile kabulüne,
47-İmar ve Bayındırlık Komisyonu’nun, Bursa Büyükşehir Belediye Meclisi’nin, 23.07.2013 tarih ve 927 sayılı kararı ile onaylanan, Nilüfer İlçesi, Özlüce Mahallesi, 2374 ada, 3 parselin “İdari Tesis Alanı”ndan “Cami Alanı”na, 2352 ada, 4 sayılı parselin ise “Cami Alanı”ndan “İdari Tesis Alanı”na alınmasına dair 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Plan değişikliğine askı itirazı ile ilgili raporunun oybirliği ile kabulüne,
48-İmar ve Bayındırlık Komisyonu’nun, Büyükşehir Belediye Meclisi’nin, 16.03.2006 gün ve 177 sayılı kararı ile onaylanan, yürürlükte bulunmayan 1/25000 ölçekli Batı Planlama Bölgesi Nazım İmar Planında “Çöp Döküm Alanı” ayrılmasına ilişkin işlemin iptali hakkında Danıştay 6. Dairesi’nin, 19.12.2013 tarihli kararı ile ilgili raporunun oybirliği ile kabulüne,
49-İmar ve Bayındırlık Komisyonu’nun, Bursa Büyükşehir Belediye Meclisi’nin, 21.11.2013 tarih ve 1247 sayılı kararı ile onaylanan, Nilüfer İlçesi, Doğanköy Mahallesi’nde muhtelif parselleri kapsayan 190 hektar alanda 1/5000 ölçekli Nilüfer Nazım İmar Plan değişikliğine askı itirazı ile ilgili raporunun oybirliği ile kabulüne,
50-İmar ve Bayındırlık Komisyonu’nun, Bursa Büyükşehir Belediye Meclisi’nin, 21.11.2013 tarih ve 1244 sayılı kararı ile onaylanan, Nilüfer, Ertuğrul Mahallesi’nde muhtelif parsellere ilişkin 1/1000 ölçekli Ertuğrul ve Metro Kuzeyi Uygulama İmar Planları değişikliği ve 1/5000 ölçekli Nilüfer Nazım İmar Planı değişikliğine askı itirazı ile ilgili raporunun oybirliği ile kabulüne,
51-İmar ve Bayındırlık Komisyonu’nun, Nilüfer İlçesi, Hasanağa Organize Sanayi Bölgesi çevresinde muhtelif parsellerin OSB sınırlarına dahil edilmesine yönelik 1/25000 ölçekli Batı Planlama Bölgesi Nazım İmar Plan değişikliği ile ilgili raporunun oybirliği ile kabulüne,
52-İmar ve Bayındırlık Komisyonu’nun, Nilüfer İlçesi, Fethiye Mahallesi, 1853 ada, 5 sayılı parselin Özel Sağlık Tesis Alanı’na alınmasına ilişkin 1/5000 ölçekli Nilüfer Nazım İmar Planı değişikliği ile ilgili raporunun oybirliği ile kabulüne,

5/10

53-İmar ve Bayındırlık Komisyonu’nun, Bursa Büyükşehir Belediye Meclisi’nin, 15.03.2012 tarih ve 254 sayılı kararı ile onaylanan, 1/5000 ölçekli Nilüfer Nazım İmar Planı değişikliğine ilişkin Bursa 3.İdare Mahkemesi’nin, 2012/1106 Esas-2013/1083 Karar sayılı davasına dair 05.11.2013 tarihli İptal Kararı ile ilgili raporunun oybirliği ile kabulüne,
54-İmar ve Bayındırlık Komisyonu’nun, Osmangazi İlçesi, Yunuseli Mahallesi, H21c05b-H22d01a pafta, 5067-7521-6400-6587-6588 sayılı adalara ilişkin 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı değişikliği ile ilgili raporunun, Büyükşehir Belediye Meclisi’nin, 25.02.2014 günü saat 17.00’da yapılacak OLAĞAN Toplantısının 2. Birleşiminde görüşülmek üzere İMAR VE BAYINDIRLIK KOMİSYONUNA iadesinin; oybirliği ile kabulüne,
55-İmar ve Bayındırlık Komisyonu’nun, Etüd ve Projeler Dairesi Başkanlığı’nın talebi doğrultusunda, Osmangazi İlçesi, Alaşarköy Mahallesi, H22a22a pafta, 4469 ada, 4 ve 8 sayılı parsellerin “Belediye Hizmet Alanı”na alınmasına ilişkin 1/5000 ölçekli Osmangazi Belediyesi Nazım İmar Planı değişikliği ve 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı değişikliği ile ilgili raporunun oybirliği ile kabulüne,
56-İmar ve Bayındırlık Komisyonu’nun, Bursa Büyükşehir Belediye Meclisi’nin, 03.12.2013 gün ve 1295 sayılı kararı ile onaylanan, Osmangazi İlçesi, Altınova Mahallesi, 3198 ada, 68 sayılı parselin bir kısmının “Tali İş Merkezi”ne alınmasına ilişkin 1/5000 ölçekli Osmangazi Belediyesi Nazım İmar Planı değişikliğine TMMOB Şehir Plancıları Odası Bursa Şubesi’nin askı itirazı ile ilgili raporunun yeniden değerlendirilmek üzere Komisyona iadesine
57-İmar ve Bayındırlık Komisyonu’nun, Bursa Büyükşehir Belediye Meclisi’nin, 21.11.2013 tarih ve 1257 sayılı Büyükşehir Belediye Meclis Kararı ile onaylanan, Osmangazi İlçesi, Panayır Mahallesi, 2311 ada, 11-12-269-270-280-281-293-294-295-296 sayılı parseller, 5947 ada, 1-2 sayılı parsellere ilişkin 1/1000 ölçekli Yalova Yolu I. Bölge Uygulama İmar Planı ve 1/1000 ölçekli Panayır Mahallesi Uygulama İmar Planı değişikliklerine askı itirazları ile ilgili raporunun oybirliği ile kabulüne,
58-İmar ve Bayındırlık Komisyonu’nun, Bursa Büyükşehir Belediye Meclisi’nin, 03.12.2013 tarih ve 1294 sayılı kararı ile Bursa İli, Osmangazi İlçesi, Hacıilyas Mahallesi, 2727 ada, 1 sayılı parselin “Merkezi İş Alanı”na alınmasına ilişkin 1/5000 ölçekli Osmangazi Nazım İmar Planı değişikliğine TMMOB Şehir Plancıları Odası Bursa Şubesi’nin askı itirazı ile ilgili raporunun oybirliği ile kabulüne,
59-İmar ve Bayındırlık Komisyonu’nun, Osmangazi İlçesi, Alipaşa Mahallesi, 5454 ada, 15-43-44-45 sayılı parsellerin “Özel Sosyal ve Kültürel Tesis Alanı” olarak tanımlanmasına ilişkin 1/5000 ölçekli Osmangazi Nazım İmar Planı değişikliği, 1/1000 ve 1/500 ölçekli Muradiye Koruma Amaçlı İmar Planı değişikliği ile ilgili raporunun oybirliği ile kabulüne,
60-İmar ve Bayındırlık Komisyonu’nun, Tarihi ve Kentsel Sit Alanları’nda ve mevcut tescilli yapılardaki Konaklama Tesisi kullanımlarında Otopark Yönetmeliği’nin uygulanması ile ilgili raporunun oybirliği ile kabulüne,
61-İmar ve Bayındırlık Komisyonu’nun, Bursa Büyükşehir Belediye Meclisi’nin, 03.12.2013 tarih ve 1299 sayılı kararı ile onaylanan, Osmangazi, Yıldırım, Nilüfer, Mudanya ve Gemlik Belediyelerinde onaylı 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planlarındaki Turizm Tesis Alanları’na ilişkin emsal artışı ile ilgili plan notu değişikliğine yapılan askı itirazı ile ilgili raporunun oyçokluğu (CHP; Şükrü AKSU 1 red - MHP; Mehmet TEMİRTAŞ, Dinçer YENİ 2 red – 32 kabul) ile kabulüne,
62-İmar ve Bayındırlık Komisyonu’nun, Büyükşehir Belediye Meclisi’nin, 24.10.2013 gün ve 1151 sayılı kararı ile onaylanan, BHRS 3. Aşama İlave (Kestel Hattı) Güzergah Revizyonu kapsamındaki Belediye Hizmet Alanı (BHRS Aktarma Alanı) ve Teknik Altyapı Alanı (SS-11 Trafo Alanı) 1/25000-1/5000-1/1000 ölçekli İmar Planı değişikliklerine yapılan askı itirazları ile ilgili raporunun oybirliği ile kabulüne,
63-İmar ve Bayındırlık Komisyonu’nun, Kent Estetiği Dairesi Başkanlığı’nın, 24.12.2013 gün ve 197524 sayılı yazısında belirtilen; Osmangazi İlçesi, Kayhan Mahallesi, 4322 ada, 1 sayılı parseldeki mevcut planda Ticaret Alanı kapsamında tanımlı bulunan ilgili sahanın bir bölümünün, yaya yoluna dahil edilmesine ilişkin 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Plan değişikliği ile ilgili raporunun oybirliği ile kabulüne,
64-İmar ve Bayındırlık Komisyonu’nun, Gemlik ilçesi, Kurşunlu Mahallesi, 1615, 1616, 1628, 1630, 2655 sayılı parsellerin “Özel Eğitim Bakım ve Rehabilitasyon Alanı”na alınmasına ilişkin 1/5000 ölçekli Kurşunlu Nazım İmar Planı değişikliği ve 1/25000 ölçekli Gemlik Planlama Bölgesi Nazım İmar Planı değişikliği ile ilgili raporunun yeniden değerlendirilmek üzere komisyona iadesine,
6/10
65-İmar ve Bayındırlık Komisyonu’nun, Büyükşehir Belediye Meclisi’nin, 03.12.2013 tarih ve 1297 sayılı kararı ile onaylanan, Gemlik İlçesi, Narlı Köyü, 1053-1055-1056 sayılı parsellere ilişkin 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planına yapılan askı itirazı ile ilgili raporunun oybirliği ile kabulüne,
66-İmar ve Bayındırlık Komisyonu’nun, Büyükşehir Belediye Meclisi’nin, 24.10.2013 tarih ve 1141 sayılı kararı ile onaylanan, 1/1000 ölçekli Umurbey Revizyon Uygulama İmar Planı Plan Notu ilavesine yapılan askı itirazı ile ilgili raporunun oyçokluğu (CHP; Osman AYRADİLLİ, Özden DOĞAN, Turgay ERDEM, Perihan BALCI, Mahir GENCER, Necdet ERSOY, Zafer Cemal ÜLGEN, Erhan ÖZEKİN, Şükrü AKSU 9 red – 26 kabul) ile kabulüne,
67-İmar ve Bayındırlık Komisyonu’nun, Gemlik İlçesi, Gençali Mahallesi, 1747 ve 1748 sayılı parsellerde yer alan mevcut Trafo Alanları’nın işlenmesine ilişkin 1/1000 ölçekli Kurşunlu İlave Uygulama İmar Planı değişikliği ile ilgili raporunun oybirliği ile kabulüne,
68-İmar ve Bayındırlık Komisyonu’nun, Gemlik İlçesi, Hisar Mahallesi, 195 ve 562 sayılı adalarda Eğitim Tesis Alanı, Su Deposu Alanı, Konut Alanı, Yeşil Alan, Rekreasyon Alanı ve ulaşım bağlantılarında düzenleme yapılmasına ilişkin 1/5000 ölçekli Gemlik Nazım İmar Planı değişikliği ve 1/25000 ölçekli Gemlik Planlama Bölgesi Nazım İmar Planı değişikliği ile ilgili raporunun oybirliği ile kabulüne,
69-İmar ve Bayındırlık Komisyonu’nun, Gemlik İlçesi, Demirsubaşı Mahallesi, Ahmet Dural Meydanı ve Meydan Düzenleme Projesi doğrultusunda hazırlanan 1/25000 ölçekli Gemlik Planlama Bölgesi Nazım İmar Planı değişikliği ile ilgili raporunun oybirliği ile kabulüne,
70-İmar ve Bayındırlık Komisyonu’nun, Gemlik İlçesi, Hisar Mahallesi, 10-12-38-39 sayılı parsellerin İlköğretim Tesisi Alanı’na alınmasına ilişkin 1/25000 ölçekli Gemlik Planlama Bölgesi Nazım İmar Planı değişikliği ve 1/5000 ölçekli Gemlik Nazım İmar Planı değişikliği talebi ile ilgili raporunun oybirliği ile kabulüne,
71-İmar ve Bayındırlık Komisyonu’nun, Gemlik İlçesi, Hisar Mahallesi ve Engürücük Köyü Mevkii’nde Depolama Alanı’nda bölgenin ihtiyacı olan Sosyal Donatı Alanları’nın belirlenmesine ilişkin 1/5000 ölçekli Gemlik Nazım İmar Planı değişikliği ile ilgili raporunun oybirliği ile kabulüne,
72-İmar ve Bayındırlık Komisyonu’nun, Büyükşehir Belediye Meclisi’nin, 21.11.2013 gün ve 1240 sayılı kararı ile onaylanan, Yıldırım İlçesi, Millet Mahallesi, 3074 ada, 1-5-6-7 sayılı parsellerin Tali İş Merkezi Alanı’na alınmasına ilişkin 1/5000 ölçekli Yıldırım Nazım İmar Planı değişikliğine yapılan askı itirazı ile ilgili raporunun yeniden değerlendirilmek üzere komisyona iadesine,
73-İmar ve Bayındırlık Komisyonu’nun, Büyükşehir Belediye Meclisi’nin, 18.07.2013 tarih ve 842 sayılı kararı ile onaylanan, 1/5000 ölçekli Güzelyalı Nazım İmar Planının Çağrışan- Göynüklü kısmını kapsayan Nazım İmar Plan Revizyonuna ilişkin askı itirazları ile ilgili raporunun oyçokluğu (CHP; Osman AYRADİLLİ, Özden DOĞAN, Turgay ERDEM, Perihan BALCI, Mahir GENCER, Necdet ERSOY, Zafer Cemal ÜLGEN, Erhan ÖZEKİN, Şükrü AKSU 9 red – MHP; Mehmet TEMİRTAŞ, Dinçer YENİ 2 red - 24 kabul) ile kabulüne,
74-Gündeme alınarak görüşülmesi kabul edilen, Meclis Başkanı Recep ALTEPE’nin verdiği (Plan ve Bütçe Komisyonu raporu “1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı’nda ‘B.H.A’ olarak tanımlanan alanda kalan Gemlik İlçesi, Hamidiye Mahallesi, 426 ada ve 82 ada üzerinde bulunan parsellerin kamulaştırılmak üzere Belediyemiz X. Beş Yıllık Kamulaştırma İmar Programının 2011-2015 yılı dilimine ek olarak alınması” ile ilgili yazılı önergenin oybirliği ile kabulüne,
75-Gündeme alınarak görüşülmesi kabul edilen, Büyükşehir Belediyesi Meclis Üyesi Hasan MAKASCIOĞLU’nun verdiği “Yıldırım Belediyesi’nin hüküm ve tasarrufunda bulunan yerlerdeki mevcut 40 adet BESAŞ Büfe ile bundan sonra verilecek Büfe yerlerinin Büyükşehir Belediyesi’ne tahsisi için Protokol yapma yetkisi verilmesi” ile ilgili yazılı önergenin oybirliği ile kabulüne,
76-Gündeme alınarak görüşülmesi kabul edilen, Büyükşehir Belediyesi Meclis Üyesi Hulisi TURAN’ın verdiği “Bursa İli, Osmangazi İlçesi, Kayhan Mahallesi, H22d07a3b pafta, 4288 ada, 1 parselde kayıtlı bulunan Kayhan Hamamı Sosyal Tesisi haricinde kalan alanların bakımının, güvenliğinin, temizliğinin, ağaçların ve Yeşil Alanların bakımının ve sulanmasının, aydınlatma giderlerinin Büyükşehir Belediyesi tarafından karşılanması.” ile ilgili yazılı önergenin oybirliği ile kabulüne,
77-Gündeme alınarak görüşülmesi kabul edilen, Büyükşehir Belediyesi Meclis Üyesi Necmettin EKİNCİ’nin verdiği “Osmangazi İlçesi, Soğanlı, Fatih ve Çiftehavuzlar Mahalleleri sınırları içinde kalan, Soğanlı 30 metrelik İmar Yolu’na ‘Çelebi Mehmet Bulvarı’ isminin verilmesi.” ile ilgili yazılı önergenin oybirliği ile kabulüne,
7/10
78-Gündeme alınarak görüşülmesi kabul edilen, Büyükşehir Belediyesi Meclis Üyesi Abdullah KARADAĞ’ın verdiği “Bursa İli, Kestel İlçesi, Vani Mehmet Mahallesi’ndeki Kestel Sosyal Tesisi haricinde kalan alanların bakımının güvenliğinin, temizliğinin, ağaçların ve Yeşil Alanların bakımının ve sulanmasının, aydınlatma giderlerinin Büyükşehir Belediyesi tarafından karşılanması.” ile ilgili yazılı önergenin oybirliği ile kabulüne,
79-Gündeme alınarak görüşülmesi kabul edilen, Büyükşehir Belediyesi Meclis Üyesi Hulisi TURAN’ın verdiği (Yazı İşleri ve Kararlar Dairesi Başkanlığı’nın, 19.02.2014 tarih ve 71961244-301.01-28488 sayılı yazısı) “Bursa Bilim Merkezi kurulmasına ilişkin sözleşmenin fesh edilmesi nedeniyle, Bursa Bilim ve Teknoloji Merkezi ile TÜBİTAK arasında imzalanan yeni sözleşmenin kabulü.” ile ilgili yazılı önergenin oybirliği ile kabulüne,
80-Gündeme alınarak görüşülmesi kabul edilen, Büyükşehir Belediyesi Meclis Üyesi Hulisi TURAN’ın verdiği (Yazı İşleri ve Kararlar Dairesi Başkanlığı’nın, 19.02.2014 tarih ve 15931889-301.01-28738 sayılı yazısı) “Kültür Şube Müdürlüğü bünyesinde kullanılmak üzere 1 adet 17 Koltuklu Minibüs, 1 adet Koltuksuz Panelvan, 1 adet Açık Kasa Kamyonun satın alınması.” İle ilgili yazılı önergenin oybirliği ile kabulüne,
81-Gündeme alınarak görüşülmesi kabul edilen, Büyükşehir Belediyesi Meclis Üyesi Hasan MAKASCIOĞLU’nun verdiği “Mülkiyeti Bursa Büyükşehir Tüzel Kişiliğine ait 1210,02 m2 yüzölçümlü Gürsu İlçesi, Kurtuluş Mahallesi, 6686 parsel sayılı taşınmaz üzerinde bulunan Tescilli Anıtsal Yapı niteliğindeki Değirmenin BURFAŞ’a tahsisi.” ile ilgili yazılı önergenin; “aylık 750 (yediyüzelli) TL. bedelle, 5 yıllığına BURFAS Genel Müdürlüğü’ne tahsisi” ilavesiyle oybirliği ile kabulüne,
82-Gündeme alınarak görüşülmesi kabul edilen, Büyükşehir Belediyesi Meclis Üyesi Murat AY’ın verdiği “Mudanya Belediye Meclisi’nin ‘250.000,00-TL Ödenek Aktarımı’ hakkındaki Meclis Kararı.” ile ilgili yazılı önergenin oybirliği ile kabulüne,
83-Gündeme alınarak görüşülmesi kabul edilen, Büyükşehir Belediyesi Meclis Üyesi Hulisi TURAN’ın verdiği “Ankara Yolu Caddesi – Doktor Sadık Ahmet Caddesi Yeni Yalova Yolu - Mahmudiye Caddesi – Haşim İşcan Caddesi - Fevzi Çakmak Caddesi - Alancık Caddesi - İncirli Caddesi- Adıgüzel Sokak - Değirmen Sokak- Çelebi Mehmet Bulvarı - 3. Yan Sokak - Ortapazar Caddesi - Ara Sokak - Kültür Sokak - Namazgah Caddesi - Müze Sokak- Yeşil Sokak Cephe Sağlıklaştırma Projesi.” ile ilgili yazılı önergenin oybirliği ile kabulüne,
84-Gündeme alınarak görüşülmesi kabul edilen, Büyükşehir Belediyesi Meclis Üyesi Mustafa ALTIN’ın verdiği “Yıldırım Belediyesi’nin hüküm ve tasarrufunda bulunan yerlerdeki mevcut 40 adet BESAŞ Büfe ile bundan sonra verilecek Büfe yerlerinin BESAŞ’a tahsisi ” ile ilgili yazılı önergenin; “aylık 150 (yüzelli) TL. bedelle, 15 yıllığına BESAŞ’a tahsisi” ilavesiyle oybirliği ile kabulüne,
85-Gündeme alınarak görüşülmesi kabul edilen, Büyükşehir Belediyesi Meclis Üyesi Refik YILMAZ’ın verdiği “Gemlik İlçesi, Cumhuriyet Mahallesi, EV-KO Sitesi maliklerine ödenmekte olan kira yardımlarının süresinin uzatılması.” ile ilgili yazılı önergenin oybirliği ile kabulüne,
86-Gündeme alınarak görüşülmesi kabul edilen, Meclis Başkanı Recep ALTEPE’nin verdiği (İmar ve Bayındırlık Komisyonu’nun) “Bursa İli, Osmangazi İlçesi, Akpınar Mahallesi, 6157 ada, 101-156 sayılı parseller ile ilgili 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı değişikliği” ile ilgili yazılı önergenin Büyükşehir Belediye Meclisi’nin, 25.02.2014 günü saat 17.00’da yapılacak OLAĞAN Toplantısının 2. Birleşiminde görüşülmesinin, oybirliği ile kabulüne,
87-Gündeme alınarak görüşülmesi kabul edilen, Büyükşehir Belediyesi Meclis Üyesi Hasan MAKASCIOĞLU’nun verdiği “Bursa İli, Nilüfer İlçesi, Karaman Mahallesi, 114 ada, 7 parselde ‘İmar Planı değişikliği yapılması talebi” ile ilgili yazılı önergenin İmar ve Bayındırlık Komisyonu’na havalesine,
88-Gündeme alınarak görüşülmesi kabul edilen, Büyükşehir Belediyesi Meclis Üyesi Osman AYRADİLLİ’nin verdiği “Nilüfer Belediye Meclisi’nin, 05.02.2014 tarih ve 91-99-101-102-103-105-106-107-108-109-111-112-114-115-116 ve 118 sayılı ‘İmar Planı değişikliği’ hakkındaki Meclis Kararları” ile ilgili yazılı önergenin İmar ve Bayındırlık Komisyonu’na havalesine,
89-Gündeme alınarak görüşülmesi kabul edilen, Büyükşehir Belediyesi Meclis Üyeleri Yener ACAR ve Necmettin EKİNCİ’nin verdiği “Kestel Belediye Meclisi’nin, 03.02.2014 tarih ve 45-46-47-48-49-50-51 ve 52 sayılı ‘İmar Planı değişikliği’ hakkındaki Meclis Kararları” ile ilgili yazılı önergenin İmar ve Bayındırlık Komisyonu’na havalesine,

8/10


90-Gündeme alınarak görüşülmesi kabul edilen, Büyükşehir Belediyesi Meclis Üyesi Osman AYRADİLLİ’nin verdiği “Nilüfer Belediye Meclisi’nin, 05.02.2014 tarih ve 100 sayılı kararı ile uygun bulunan 1/1000 ölçekli Yolçatı Uygulama İmar Planı’na uygun şekilde düzenlenen 1/5000 ölçekli Nilüfer Nazım İmar Planı değişikliği hakkındaki Meclis Kararı” ile ilgili yazılı önergenin İmar ve Bayındırlık Komisyonu’na havalesine,
91-Gündeme alınarak görüşülmesi kabul edilen, Büyükşehir Belediyesi Meclis Üyesi Refik YILMAZ’ın verdiği “Gemlik Belediye Meclisi’nin, 05.02.2014 tarih 71-73-74 ve 10.02.2014 tarih 77-79 sayılı ‘İmar Planı değişikliği’ hakkındaki Meclis Kararları” ile ilgili yazılı önergenin İmar ve Bayındırlık Komisyonu’na havalesine,
92-Gündeme alınarak görüşülmesi kabul edilen, Büyükşehir Belediyesi Meclis Üyeleri Hasan AKTÜRK, Kartal SALDIRIŞ ve Münir EROĞLU’nun verdiği “Mudanya Belediye Meclisi’nin, 11.02.2014 tarih ve 54-56-57-58-59-60-61-62-63-64-67-68-69-71-72 sayılı ‘İmar Planı değişikliği’ hakkındaki Meclis Kararları” ile ilgili yazılı önergenin İmar ve Bayındırlık Komisyonu’na havalesine,
93-Gündeme alınarak görüşülmesi kabul edilen, Büyükşehir Belediyesi Meclis Üyesi Hasan MAKASCIOĞLU’nun verdiği “Bursa İli, Nilüfer İlçesi, Minareliçavuş Mahallesi, 4871 ada, 2-3-12-13-14-15-16-17-18-19-20-21 sayılı parsellerde İmar Planı değişikliği yapılması talebi” ile ilgili yazılı önergenin İmar ve Bayındırlık Komisyonu’na havalesine,
94-Gündeme alınarak görüşülmesi kabul edilen, Büyükşehir Belediyesi Meclis Üyesi Hasan MAKASCIOĞLU’nun verdiği “Bursa İli, Nilüfer İlçesi, Özlüce Mahallesi, 4613 ada, 1 numaralı parselde Nazım İmar Planı değişikliği yapılması talebi” ile ilgili yazılı önergenin İmar ve Bayındırlık Komisyonu’na havalesine,
95-Gündeme alınarak görüşülmesi kabul edilen, Büyükşehir Belediyesi Meclis Üyesi Murat AY’ın verdiği “Bursa İli, Yıldırım İlçesi, Piremir Mahallesi, 369 ada, 1-2 numaralı parsellere ilişkin hazırlanan 1/1000 ölçekli ‘Uygulama İmar Planı’ değişikliği yapılması talebi” ile ilgili yazılı önergenin İmar ve Bayındırlık Komisyonu’na havalesine,
96-Gündeme alınarak görüşülmesi kabul edilen, Büyükşehir Belediyesi Meclis Üyesi Celal DEMİR’in verdiği “Bursa İli, Mudanya İlçesi, Bademli-Mürsel 1/1000 ölçekli askı itirazlarının değerlendirilmesi” ile ilgili yazılı önergenin İmar ve Bayındırlık Komisyonu’na havalesine,
97-Gündeme alınarak görüşülmesi kabul edilen, Büyükşehir Belediyesi Meclis Üyesi Refik YILMAZ’ın verdiği “Gemlik İlçesi, Kurşunlu sınırları içerisinde kalan Mudanya (Bursa-Gemlik) ayırımı İl Yolu arasında hazırlanan kamulaştırma planı doğrultusunda Plan değişikliği yapılması ” ile ilgili yazılı önergenin İmar ve Bayındırlık Komisyonu’na havalesine,
98-Gündeme alınarak görüşülmesi kabul edilen, Büyükşehir Belediyesi Meclis Üyesi Aylin UYAR’ın verdiği “Osmangazi Belediye Meclisi’nin, 05.02.2014 tarih ve 90-91-92-93-94-95-96-97-99-100-101-102-103-104-105-106-107-108-109-110-111 ve 112 sayılı ‘İmar Planı değişikliği’ hakkındaki Meclis Kararları” ile ilgili yazılı önergenin İmar ve Bayındırlık Komisyonu’na havalesine,
99-Gündeme alınarak görüşülmesi kabul edilen, Büyükşehir Belediyesi Meclis Üyesi Hasan MAKASCIOĞLU’nun verdiği “Yıldırım Belediye Meclisi’nin, 05.02.2014 tarih ve 71-72-73-74-75-76-77-78-79-80-81-82-83-84-85-86-87-88-89 ve 90 sayılı ‘İmar Planı değişikliği’ hakkındaki Meclis Kararları” ile ilgili yazılı önergenin İmar ve Bayındırlık Komisyonu’na havalesine,
100-Gündeme alınarak görüşülmesi kabul edilen, Büyükşehir Belediyesi Meclis Üyesi Osman AYRADİLLİ’nin verdiği “1/25000 ölçekli Batı Planlama Bölgesi Nazım İmar Planı ve 1/5000 ölçekli Görükle Nazım İmar Planı değişikliği”ile ilgili yazılı önergenin İmar ve Bayındırlık Komisyonu’na havalesine,
101-Gündeme alınarak görüşülmesi kabul edilen, Büyükşehir Belediyesi Meclis Üyesi Necmettin EKİNCİ’nin verdiği “Bursa Servis Aracı İşletmecileri ve Halk otobüsçüleri Odası’nın, Bursa Büyükşehir Belediyesi, Taksi-Dolmuş-Minibüs-Servis Araçları ve Özel Toplu Taşıma Araçları Yönetmeliği’nin bazı maddelerinde değişiklik yapılması talebi”ile ilgili yazılı önergenin Hukuk Komisyonu’na havalesine,

9/10

 

 

102-Gündeme alınarak görüşülmesi kabul edilen, Büyükşehir Belediye Meclis Üyesi Özgen KESKİN’in yazılı mazeretinin kabulü ile izinli sayılmasına oybirliği ile karar verildi.
103-Gündeme alınarak görüşülmesi kabul edilen, Büyükşehir Belediye Meclis Üyesi Mustafa BOZBEY’in sözlü mazeretinin kabulü ile izinli sayılmasına oybirliği ile karar verildi.
104-Gündeme alınarak görüşülmesi kabul edilen, Büyükşehir Belediye Meclis Üyesi Servet BÜYÜKPOYRAZ ’ın sözlü mazeretinin kabulü ile izinli sayılmasına oybirliği ile karar verildi.
105-Gündeme alınarak görüşülmesi kabul edilen, Büyükşehir Belediye Meclis Üyesi Recep TANLAK’ın sözlü mazeretinin kabulü ile izinli sayılmasına oybirliği ile karar verildi.
106-Gündeme alınarak görüşülmesi kabul edilen, Büyükşehir Belediye Meclis Üyesi Ali KARAMIK’ın sözlü mazeretinin kabulü ile izinli sayılmasına oybirliği ile karar verildi.

 

Recep ALTEPE
Mak. Müh.
Büyükşehir Belediye Başkanı

20.02.2014 Tarihli Meclis