MECLİS TOPLANTILARI

23.01.2014 Tarihli Meclis Gündemi


GÜNDEM : Büyükşehir Belediye Meclisi’nin, 23.01.2014 Perşembe günü saat 15.00’da Büyükşehir Belediye Meclisi Toplantı Salonu’nda (Heykel Tarihi Bina) yapacağı 2009/2014 seçim döneminin 62 nci, 5 inci dönemin 12 nci OLAĞAN toplantısının 1. birleşimine ait gündemdir.

 

G Ü N D E M :

1-GEÇEN TOPLANTI ZAPTI;

2- DAİRELERİN MECLİSE HAVALELİ TEKLİFLERİ;

1-Başkanlık Makamı’nın, Denetim Komisyonu Üyelerinin belirlenmesi ile ilgili yazısı,
2-Yazı İşleri ve Kararlar Dairesi Başkanlığı’nın, Bursa Mehter Musikisi ve Halk Oyunları Derneği Heyeti’nin 28 Ocak 2014 – 08 Şubat 2014 tarihleri arasında “Türk Kültürü Festivaline” katılım için yurtdışı görevlendirme ile ilgili yazısı,
3-Yazı İşleri ve Kararlar Dairesi Başkanlığı’nın, Sosyal Hizmetler Şube Müdürlüğü’nde kullanılmak üzere 1 adet binek araç ve 1 adet hafif ticari (kapalı kasa kamyonet) aracın satın alınması ile ilgili yazısı,
4-Yazı İşleri ve Kararlar Dairesi Başkanlığı’nın, Engelliler Şube Müdürlüğü’nde kullanılmak üzere içinde Engelli Platformu bulunan 1 adet minibüs satın alınması ile ilgili yazısı,
5-Yazı İşleri ve Kararlar Dairesi Başkanlığı’nın, Belediyemizin yapmış olduğu spor tesislerinin işletilmesinin Bursa Büyükşehir Belediyesi Spor Kulübü Derneği’ne devri ile ilgili yazısı,
6-İnsan Kaynakları ve Eğitim Dairesi Başkanlığı’nın, Zabıta ve İtfaiye Personeline ödenecek fazla mesai ücretleri ile ilgili yazısı,
7-İnsan Kaynakları ve Eğitim Dairesi Başkanlığı’nın, Geçici İşçilerin çalışma süreleri ile ilgili yazısı,
8-İnsan Kaynakları ve Eğitim Dairesi Başkanlığı’nın, Kadro İptal/İhdas ile ilgili yazısı,
9-İnsan Kaynakları ve Eğitim Dairesi Başkanlığı’nın, Sözleşmeli Personel Ücret Tespiti ile ilgili yazısı,
10-İnsan Kaynakları ve Eğitim Dairesi Başkanlığı’nın, 2014 yılında istihdam edilecek sanatçıların vize işlemleri ile ilgili yazısı,
11-Zabıta Dairesi Başkanlığı’nın, Bursa Ticaret ve Sanayi Odası’nın, Büyükşehir Belediyesi Taksi-Dolmuş-Minibüs-Servis Araçları ve Özel Toplu Taşıma Araçları Yönetmeliği’nin 13. maddesi (a) bendindeki servis araçlarının model yaşlarının değiştirilmesi talebi ile ilgili yazısı,
12-Kent Estetiği Dairesi Başkanlığı’nın, 1050 Konutlar Kentsel Dönüşüm ve Gelişim Proje Alanı ile ilgili yazısı,
13-Mali Hizmetler Dairesi Başkanlığı’nın, Vani Mehmet Mahallesinde bulunan mülkiyeti Kestel Belediyesi’ne ait Sosyal Tesisin Belediye Hizmetlerinde kullanılacak olan İmren Sokağa cepheli 4 adet bağımsız bölümün haricindeki diğer bağımsız bölümlere ilişkin işletme hakkının tamamının Kestel Belediyesi tarafından belirlenen tahsis ile ilgili yazısı,
14-Mali Hizmetler Dairesi Başkanlığı’nın, Belediye Gelirlerinin Belli Hizmetlere Tahsisi ile ilgili yazısı,
15-Mali Hizmetler Dairesi Başkanlığı’nın, Belediye ve Bağlı Kuruluşları ile ortak olduğu şirketlerin elektrik tüketimleri ile ilgili yazısı,
1/6

 

 

16-Çevre Koruma ve Kontrol Dairesi Başkanlığı’nın, BEBKA (Gürsu- Kestel- Yıldırım Bölgesi için Evsel Katı Atık Aktarma İstasyonu) Projesi ile ilgili yazısı,
17-Etüd ve Projeler Dairesi Başkanlığı’nın, Gelinlikçiler ve Sahaflar Çarşısı Cephe Sağlıklaştırma, Zemin Düzenleme, Çarşı Örtüsü İnşaatı ile ilgili yazısı,
18-Etüd ve Projeler Dairesi Başkanlığı’nın, İnönü Caddesi Cephe Sağlıklaştırma ile ilgili yazısı,
19-Emlak ve İstimlak Dairesi Başkanlığı’nın, 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planında Yeşil Alan’da kalan, Bursa İli, Yıldırım İlçesi, Şükraniye Mahallesi, Dere Sokak, 3697 ada, 1 parsel ile 3663 ada, 3,4,5,6,7 ve 8 parsel numaralı taşınmazların Yeşil Alan’da kalan kısımlarının ve söz konusu taşınmazlar üzerinde bulunan bina, bina eklentileri ve ağaçların kamulaştırılmak üzere Belediyemiz X. Beş Yıllık Kamulaştırma İmar Programının 2011-2015 yılı dilimine ek olarak alınması ile ilgili yazısı,
20-Emlak ve İstimlak Dairesi Başkanlığı’nın, Bursa İli, Osmangazi İlçesi, Kemerçeşme Mahallesi, 7. Yasemin Sokakta bulunan Hacı İsmail Çolakoğulları Camii için Kuran Kursu ve Cami Evi yapılmak üzere cami yanında bulunan parsellerin kamulaştırılmak üzere Belediyemiz X. Beş Yıllık Kamulaştırma İmar Programının 2011-2015 yılı dilimine ek olarak alınması ile ilgili yazısı,
21-Emlak ve İstimlak Dairesi Başkanlığı’nın, Bursa İli, Osmangazi İlçesi, Çekirge Mahallesi, 4151 ada, 19 parsel sayılı taşınmaz ve üzerinde bulunan tescilli yapının kamulaştırılmak üzere Belediyemiz X. Beş Yıllık Kamulaştırma İmar Programının 2011-2015 yılı dilimine ek olarak alınması ile ilgili yazısı,
22-Emlak ve İstimlak Dairesi Başkanlığı’nın, Bursa İli, Osmangazi İlçesi, Tuna Mahallesi, 4. Telaltı Sokakta bulunan Elmalı Camii çevresinin kamulaştırılmak üzere Belediyemiz X. Beş Yıllık Kamulaştırma İmar Programının 2011-2015 yılı dilimine ek olarak alınması ile ilgili yazısı,
23-Emlak ve İstimlak Dairesi Başkanlığı’nın, Bursa İli, Osmangazi İlçesi, Yunuseli Mahallesi, 6592 ada, 4 parsel ile 9978 ada, 1 parsel sayılı taşınmazlarda Trafo Alanı için kullanılmak kaydıyla TEDAŞ Genel Müdürlüğü lehine irtifak hakkı tesisi ile ilgili yazısı,
24-Destek Hizmetleri Dairesi Başkanlığı’nın, DOSAB’ın (Demirtaş Organize Sanayi Bölge Müdürlüğü) Şartlı Bağışı ile ilgili yazısı,
25-Ulaşım Dairesi Başkanlığı’nın, 2 adet kombi van tipi kamyonet satın alınması ile ilgili yazısı,
26-Fen İşleri Dairesi Başkanlığı’nın, Yol yapım, bakım, onarım, temizlik ve karla mücadele işlerinde kullanılmak üzere çeşitli araç ve malzeme satın alınması ile ilgili yazısı,
27-Raylı Sistemler Dairesi Başkanlığı’nın, Toplu Taşıma Hatlarının BURULAŞ’a verilmesi ile ilgili yazısı,
28-İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı’nın, 1/25000 ölçekli Nazım İmar Planı, 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı ve 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı plan değişiklik talepleri ile ilgili yazısı,
29-İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı’nın, Büyükşehir Belediye Meclisi’nin, 18.07.2011/631 sayılı kararı ile onaylanan, Nilüfer İlçesi, Doğanköy Mahallesi, 2 pafta, 21 parsel ve eski 981 parselin Mezarlık Alanı olarak ayrılmasına yönelik 1/1000 ölçekli Batıkent Mezarlığı Uygulama İmar Planı ve dayanağı üst ölçek Nazım İmar Planlarının orman sayılan alanları konu edilen kısımlarının iptaline yönelik Bursa 2. İdare Mahkemesi’nin 14.11.2013 tarihli Kararı ile ilgili yazısı,
30-İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı’nın, Nilüfer Belediye Meclisi’nin, 04.01.2012 tarih ve 17 sayılı Kararı ile uygun bulunan, Bursa Büyükşehir Meclisi’nin, 17.05.2012 tarih ve 486 sayılı kararı ile onaylanan, 1/1000 ölçekli Beşevler Revizyon Uygulama İmar Planı ile Bursa Büyükşehir Belediye Meclisi’nin, 15.06.2012 tarih ve 254 sayılı kararı ile onaylanan, 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı değişikliklerine ilişkin Bursa 3. İdare Mahkemesi’nin, 2012/1106 Esas-2013/1083 Karar Nolu davasına dair 05.11.2013 tarihli iptal Kararı ile ilgili yazısı,
31-İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı’nın, Bursa Büyükşehir Belediye Meclisi’nin, 21.11.2013 tarih ve 1257 sayılı kararı ile onaylanan, Bursa İli, Osmangazi İlçesi, Panayır Mahallesi, 2311 ada, 11-12-269-270-280-281-293-294-295-296 parseller, 5947 ada, 1-2 parsellerin “Konut Alanı, Ticaret Alanı, Park Alanı, Spor Alanı, İlköğretim Alanı, Belediye Hizmet Alanı, Trafo Alanı ve RMS-A Alanı (Doğal Gaz Basıncı Düşürme İstasyonu)’na” alınmasına ilişkin 1/1000 ölçekli Yalova Yolu I. Bölge Uygulama İmar Planı ve 1/1000 ölçekli Panayır Mahallesi, Uygulama İmar Planı değişikliklerine TMMOB Şehir Plancıları Odası Bursa Şubesi ve Demirtaş Organize Sanayi Bölge Müdürlüğü’nün askı itirazları ile ilgili yazısı,

2/6

 


32-İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı’nın, Bursa Büyükşehir Belediye Meclisi’nin, 03.12.2013 tarih ve 1295 sayılı kararı ile onaylanan, Bursa İli, Osmangazi İlçesi, Altınova Mahallesi, 3198 ada, 68 parselin “Tali İş Merkezi”ne alınmasına ilişkin 1/5000 ölçekli Osmangazi Nazım İmar Planı değişikliğine TMMOB Şehir Plancıları Odası Bursa Şubesi’nin askı itirazı ile ilgili yazısı,
33-İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı’nın, Bursa Büyükşehir Belediye Meclisi’nin, 21.11.2013 gün ve 1240 sayılı kararı ile onaylanan, Yıldırım İlçesi, Millet Mahallesi, 3074 ada, 1-5-6-7 parsellerin Tali İş Merkezi Alanı’na alınmasına ilişkin 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı değişikliğine yapılan askı itirazı ile ilgili yazısı,
34-İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı’nın, Bursa Büyükşehir Belediye Meclisi’nin, 03.12.2013 tarih ve 1297 sayılı kararı ile onaylanan, Narlı 1053-1055-1056 parsellere ilişin 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planına yapılan askı itirazı ile ilgili yazısı,
35-İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı’nın, Bursa Büyükşehir Belediye Meclisi’nin, 21.11.2013 tarih ve 1244 sayılı kararı ile onaylanan, Nilüfer Ertuğrul Mahallesi’nde muhtelif parsellere ilişkin 1/1000 ölçekli Ertuğrul ve Metro Kuzeyi Uygulama İmar planları değişikliği ve 1/5000 ölçekli Nilüfer Nazım İmar Planı değişikliğine yapılan askı itirazları ile ilgili yazısı,
36-İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı’nın, Bursa Büyükşehir Belediye Meclisi’nin, 21.11.2013 tarih ve 1247 sayılı kararı ile onaylanan, Nilüfer İlçesi, Doğanköy Mahallesi’nde muhtelif parselleri kapsayan 190 ha’lık alanda 1/5000 ölçekli Nilüfer Nazım İmar Plan değişikliğine yapılan askı itirazları ile ilgili yazısı,
37-İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı’nın, Bursa 1. İdare Mahkemesi’nde Nilüfer Belediye Başkanlığı’nca (devredilen Görükle Belediye Başkanlığı yerine) Belediyemiz aleyhine açılan davada Büyükşehir Belediye Meclisi’nin, 16.01.2006 gün ve 177 sayılı kararı ile onaylanan, ancak şu an yürürlükte bulunmayan 1/25000 ölçekli Batı Planlama Bölgesi Nazım İmar Planı’nda “Çöp Döküm Alanı” ayrılmasına ilişkin işlemin iptali hakkında Danıştay 6. Dairesi’nin 19.12.2013 tarihli Kararı ile ilgili yazısı,
38-İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı’nın, Bursa Büyükşehir Belediye Meclisi’nin, 03.12.2013 tarih ve 1294 sayılı kararı ile Bursa İli, Osmangazi İlçesi, Hacıilyas Mahallesi, 2727 ada, 1 parselin “Merkezi İş Alanı”na alınmasına ilişkin 1/5000 ölçekli Osmangazi Nazım İmar Planı değişikliğine yapılan askı itirazı ile ilgili yazısı,
39-İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı’nın, Büyükşehir Belediye Meclisi’nin, 03.12.2013 gün ve 1299 sayılı kararı ile onaylanan, Osmangazi, Yıldırım, Nilüfer, Mudanya, Gemlik, Gürsu ve Kestel Belediyelerinde onaylı ve yürürlükteki 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planlarına; “Turizm Tesis Alanlarında ve Turizm Tesis amaçlı kullanım alanlarında (Ticaret Alanları, Merkezi İş Alanları, vb) tek bağımsız bölüm yapılması şartı ile imar parselinin 0.50’sine kadar emsal artışı yapılabilir.” şeklinde plan notu eklenmesine yönelik Nazım İmar Planı değişikliklerine yapılan askı itirazı ile ilgili yazısı.

3-KOMİSYONLARDAN GELEN EVRAKLAR;

1-Plan ve Bütçe Komisyonu’nun, Evsel Katı Atık Bertaraf Tesisleri Tarifesi ile ilgili raporu,
2-Plan ve Bütçe Komisyonu’nun, 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı’nda kısmen Yeşil Alan’da kısmen de İmar Yolu’nda kalan, Bursa İli, Yıldırım İlçesi, Yeni Mahalle, 1295 ada, 2 parsel sayılı ve 80.84 m2 yüzölçümlü taşınmazın kamulaştırılmak üzere Belediyemiz X. Beş Yıllık Kamulaştırma İmar Programının 2011-2015 yılı dilimine ek olarak alınması ile ilgili raporu,
3-Plan ve Bütçe Komisyonu’nun, Hikmet Şahin Kent Sebze ve Meyve Hali’nde bulunan 17 adet boş dükkanın kiralanması ile ilgili raporu,
4-Hukuk Komisyonu’nun, Çevre Koruma ve Kontrol Dairesi Başkanlığı’nın, Görev, Yetki ve Sorumluluk Esaslarını Belirleyen Yönetmeliği’nde revizyon yapılması ile ilgili raporu,
5-Hukuk Komisyonu’nun, İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı’nın, Görev, Yetki ve Sorumluluk Esaslarını Belirleyen Yönetmeliği’nde revizyon yapılması ile ilgili raporu,
6-Hukuk Komisyonu’nun, Bursa Su ve Kanalizasyon İdaresi Yönetim Kurulu’nun, “BUSKİ Atıksuların Kanalizasyona Deşarj Yönetmeliğinde Bağlantı İşlemleri Hükümlerinde Yapılan Revizyon İşlemleri” hakkındaki Yönetim Kurulu Kararı ile ilgili raporu,

3/6

 


7-Hukuk Komisyonu’nun, Bursa Büyükşehir Belediyesi Bursa Sebze ve Meyve Ticareti ile Toptancı Halleri Yönetmeliği ile ilgili raporu,
8-İmar ve Bayındırlık Komisyonu’nun, Osmangazi Belediyesi’ne ait 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı değişiklikleri ile ilgili raporu,
9-İmar ve Bayındırlık Komisyonu’nun, Yıldırım Belediyesi’ne ait 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı değişiklikleri ile ilgili raporu,
10-İmar ve Bayındırlık Komisyonu’nun, Nilüfer Belediyesi’ne ait 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı değişiklikleri ile ilgili raporu,
11-İmar ve Bayındırlık Komisyonu’nun, Mudanya Belediyesi’ne ait 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı değişiklikleri ile ilgili raporu,
12-İmar ve Bayındırlık Komisyonu’nun, Kestel Belediyesi’ne ait 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı değişiklikleri ile ilgili raporu,
13-İmar ve Bayındırlık Komisyonu’nun, Gemlik Belediyesi’ne ait 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı değişiklikleri ile ilgili raporu,
14-İmar ve Bayındırlık Komisyonu’nun, Gürsu Belediyesi’ne ait 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı değişiklikleri ile ilgili raporu,
15-İmar ve Bayındırlık Komisyonu’nun, Osmangazi İlçesi, Alemdar Mahallesi, 2934 ada, 1 ve 4 nolu parsellerin Tali İş Merkezi’ne alınmasına ilişkin 1/5000 ölçekli Osmangazi Belediyesi Nazım İmar Planı değişikliği ile ilgili raporu,
16-İmar ve Bayındırlık Komisyonu’nun, Bursa Büyükşehir Belediye Meclisi’nin, 24.10.2013 gün ve 1127 sayılı kararı ile onaylanan, Osmangazi İlçesi, Selçukgazi Köyü, H22a18c pafta, 872 parselde “Besihane Alanı” planlanması ve plan notu ilave edilmesine ilişkin 1/5000 ölçekli Ovaakça Nazım İmar Planı değişikliğine yapılan askı itirazı ile ilgili raporu,
17-İmar ve Bayındırlık Komisyonu’nun, Osmangazi İlçesi, Ovaakça Merkez Mahallesi, 7817 ada, 2 parselin kısmen "Orta Yoğunlukta (150k/ha) Öneri Konut Alanı", kısmen de "Karayolu Kamulaştırma Alanı"na alınması, Ovaakça Çeşmebaşı Mahallesi, 7096 ada, 82 ve 88 parsellerde "İlköğretim Alan"ı ve "Konut Alanı"nda düzenleme yapılması şeklinde hazırlanan 1/5000 ölçekli Ovaakça Nazım İmar Planı değişikliği ile ilgili raporu,
18-İmar ve Bayındırlık Komisyonu’nun, Osmangazi İlçesi, Alaşar ve Armutköy Mahalleleri, H2a21b pafta, 4497 ada, 1-2-3-4-5 parseller ile 4367 ada, 13-14-15-16-18-53-54 parsellere ilişkin Bursa 1. İdare Mahkemesi’nin, 10.10.2013 tarihli iptal kararı doğrultusunda 1/25000 ölçekli Merkez Planlama Bölgesi Nazım İmar Planı ve 1/5000 ölçekli Osmangazi Nazım İmar Planı değişikliği ile ilgili raporu,
19-İmar ve Bayındırlık Komisyonu’nun, Osmangazi Belediye Başkanlığı’nın Osmangazi İlçesi, Çukurca Mahallesi, 4781 ada, 92-93 parsellerin Belediye Hizmet Alanı ve Ortaöğretim Tesis Alanı’na alınmasına ilişkin 1/5000 ölçekli Osmangazi Nazım İmar Planı değişikliği talebi ile ilgili raporu,
20-İmar ve Bayındırlık Komisyonu’nun, Osmangazi İlçesi, Küçükbalıklı Mahallesi, 3113 ada, 1-2-3-4 parseller, 3116 ada, 1-2-3 parseller, 3117 ada, 4-5 parseller, 7139 ada, 1 parsele ilişkin 30 m’lik Yol Güzergahı düzenlemesi 1/1000 ölçekli Kentsel Dönüşüm Sağlıklaştırma Projesi Veysel Karani Uygulama İmar Planı 2. Revizyonu ve 1/1000 ölçekli Kentsel Dönüşüm Sağlıklaştırma Projesi Yeşilova Başaran Uygulama İmar Planı değişikliği ile ilgili raporu,
21-İmar ve Bayındırlık Komisyonu’nun, Osmangazi İlçesi, Alemdar Mahallesi, 2750 ada, 97 ve 99 Parsellerin bir kısmının Spor Tesisleri Alanı’na alınmasına ilişkin 1/25000 ölçekli Merkez Planlama Bölgesi Nazım İmar Planı ve 1/5000 ölçekli Osmangazi Nazım İmar Planı değişiklikleri talebi ile ilgili raporu,
22-İmar ve Bayındırlık Komisyonu’nun, Ulaşım Dairesi Başkanlığı’nın, Osmangazi İlçesi, Altınova Mahallesi, 3198 ada, 72-73-74 parsellerin bir kısmının “Yol Alanı”na alınmasına ilişkin 1/5000 ölçekli Osmangazi Nazım İmar Planı ve 1/1000 ölçekli Yalova Yolu I. Bölge Uygulama İmar Planı değişikliği talebi ile ilgili raporu,
23-İmar ve Bayındırlık Komisyonu’nun, Bursa Büyükşehir Belediye Meclisi’nin, 24.10.2013 tarih ve 1128 sayılı kararı ile onaylanan, Osmangazi İlçesi, Yunuseli Mahallesi, 7887 ada, 1 parsele ilişkin 1/5000 ölçekli Osmangazi Nazım İmar Planı değişikliği askı itirazı ile ilgili raporu,

4/6

 

24-İmar ve Bayındırlık Komisyonu’nun, Bursa Büyükşehir Belediye Meclisi’nin, 12.03.2009/167 sayılı kararı ile onaylanan Osmangazi İlçesi, Akpınar (eski Hamitler) Mahallesi, 6890 ada, 10 (eski 5) parselin “Akaryakıt ve LPG Satış İstasyonu”na alınmasına ilişkin 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı değişikliğinin mahkeme kararı doğrultusunda iptali ile ilgili raporu,
25-İmar ve Bayındırlık Komisyonu’nun, Osmangazi İlçesi, Nilüferköy Mahallesi, 7604 ada 1 parselin “Dini Tesis Alanı” na alınmasına ilişkin 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı ve 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı değişikliğine yapılan askı itirazı ile ilgili raporu,
26-İmar ve Bayındırlık Komisyonu’nun, Kestel, Çataltepe; Bursa Teknik Üniversitesi; 1/25000 ve 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı değişikliğine yapılan askı itirazı ile ilgili raporu,
27-İmar ve Bayındırlık Komisyonu’nun, Bursa İli, Kestel İlçesi, Çataltepe Mevkii, Burhaniye, Gözede, Aksu tapulama alanlarını kapsayan alana yönelik davada, Bursa 3. İdare Mahkemesi’nin 2013/633 E., 2013/594 K. sayılı ve 19.06.2013 tarihli İptal Kararı ile ilgili raporu,
28-İmar ve Bayındırlık Komisyonu’nun, Bursa İli, Kestel İlçesi, Çataltepe Mevkii, Burhaniye, Gözede, Aksu tapulama alanlarını kapsayan alana yönelik davada, Bursa 3. İdare Mahkemesi’nin 2013/638 E., 2013/711 K. sayılı ve 17.07.2013 tarihli İptal Kararı ile ilgili raporu,
29-İmar ve Bayındırlık Komisyonu’nun, Yıldırım İlçesi, Çınarönü Mahallesi, 3568 ada, 1 ve 3 parsellere ilişkin Büyükşehir Belediye Meclisi’nin, 21.02.2013 gün ve 179 sayılı kararı ile onaylanan 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı değişikliğine karşı açılan iptal davasında Bursa 1. İdare Mahkemesi’nin Yürütmenin Durdurulması Kararı ile ilgili raporu,
30-İmar ve Bayındırlık Komisyonu’nun, Nilüfer İlçesi, Görükle Mahallesi, 5283 parselde yer alan Akaryakıt İstasyonunun genişlemesi ve 779 parselin Park Alanı’na alınmasına ilişkin 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı değişikliği talebi ile ilgili raporu,
31-İmar ve Bayındırlık Komisyonu’nun Nilüfer İlçesi, Görükle Nazım İmar Planı’nın onayına ilişkin Büyükşehir Belediye Meclisi’nin, 17.01.2008 gün ve 48 sayılı kararı hususunda Bursa 1. İdare Mahkemesi’nin 02.10.2013 tarihli İptal Kararı ile ilgili raporu,
32-İmar ve Bayındırlık Komisyonu’nun, Nilüfer İlçesi, Gümüştepe Mahallesi, 3959 ada 43 nolu parsel ve Dağyenice Mahallesi 120 ada, 4 nolu parselin “Özel Eğitim Tesisleri Alanı” na alınmasına ilişkin 1/25000 ölçekli Merkez Planlama Bölgesi Nazım İmar Planı değişikliği ve 1/5000 ölçekli Nilüfer Nazım İmar Planı değişikliği ile ilgili raporu,
33-İmar ve Bayındırlık Komisyonu’nun, Nilüfer İlçesi, Demirci Mahallesi, H21c10a pafta, 3091 ada, 1 nolu parselin “Özel Sağlık Tesisi Alanı”na alınmasına ilişkin 1/5000 ölçekli Nilüfer Nazım İmar Planı değişikliği ile ilgili raporu,
34-İmar ve Bayındırlık Komisyonu’nun, Nilüfer İlçesi, Özlüce Mahallesi, 4603 ada, 1-2 parsellerin Konut Alanı’ndan Özel Eğitim Tesis Alanı’na alınmasına ilişkin 1/5000 ölçekli Nazım İmar Plan değişikliği ile ilgili raporu,
35-İmar ve Bayındırlık Komisyonu’nun, Nilüfer İlçesi, Özlüce Mahallesi, 4558 / 1 - 2 ve 4599 / 1 - 2 parsellere ilişkin 1/5000 ölçekli Nilüfer Nazım İmar Plan değişikliği ile ilgili raporu,
36-İmar ve Bayındırlık Komisyonu’nun, Gemlik İlçesi, Osmaniye Mahallesi 82 ada, 130 parselde yer alan İbadet Yeri Alanı’nın (Cami) genişletilmesine ilişkin 1/5000 ölçekli Gemlik Nazım İmar Planı değişikliği ile ilgili raporu,
37-İmar ve Bayındırlık Komisyonu’nun, Gemlik İlçesi, Yenimahalle, 960 ada, 1-2-3-4-5 parsellerin İbadet Yeri Alanı’na (Cami) alınmasına ilişkin 1/5000 ölçekli Gemlik Nazım İmar Planı değişikliği ile ilgili raporu,
38-İmar ve Bayındırlık Komisyonu’nun, Gemlik İlçesi, Kios Antik Kenti’ne ilişkin I. derece, II. derece ve III. derece Arkeolojik Sit Alanları, Umurbey Tersanebaşı ve Söğütlüpınar III. Derece arkeolojik sit alanı, Kurtul Köyü Çömleksırtı III. Derece Arkeolojik Sit Alan sınırlarının işlenmesine ilişkin 1/5000 ölçekli Gemlik Nazım İmar Planı değişikliği ve 1/25000 ölçekli Gemlik Planlama Bölgesi Nazım İmar Planı değişikliği ile ilgili raporu,
39-İmar ve Bayındırlık Komisyonu’nun, Gemlik İlçesi, Orhaniye Mahallesi, Yenimahalle ve Osmaniye Mahallesi kuzeyinde kalan 200 ha lık alanın 1/25000 ölçekli Gemlik Planlama Bölgesi Nazım İmar Planı değişikliği ve 1/5000 ölçekli Gemlik Nazım İmar Planı değişikliği talebi ile ilgili raporu,

5/6

 


40-İmar ve Bayındırlık Komisyonu’nun, Gemlik ilçesi, 593 ada, 256 parselin park alanına alınmasına ilişkin 1/25000 ölçekli Gemlik Planlama Bölgesi Nazım İmar Planı değişikliği ve 1/5000 ölçekli Gemlik Nazım İmar Planı değişikliği talebi ile ilgili raporu,
41-İmar ve Bayındırlık Komisyonu’nun, Mudanya İlçesi, Myrleia Antik Kenti 1. ve 3. Derece Arkeolojik Sit Alanı, 1/5000 ölçekli Koruma Amaçlı Nazım İmar Planı ile ilgili raporu,
42-İmar ve Bayındırlık Komisyonu’nun, Karayolları Genel Müdürlüğü Kamu Özel Sektör Ortaklığı Bölge Müdürlüğü’nün talebi doğrultusunda Gebze-Orhangazi-İzmir Otoyolunun Umurbey-Ovaakça kısmına ilişkin 1/25000 ölçekli ve 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı değişikliği ile ilgili raporu,
43-İmar ve Bayındırlık Komisyonu’nun, Gemlik İlçesi, Osmaniye Mahallesi, 405 ada 11 parselin “Ağaçlandırılacak Alan” olarak kamulaştırılması ile ilgili raporu.

 

 

Recep ALTEPE
Mak. Müh.
Büyükşehir Belediye Başkanı

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6/6

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2/2

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1/2

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5/5

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

23.01.2014 Tarihli Meclis Kararları

Meclis kararları henüz yayınlanmamıştır...

Büyükşehir Belediye Meclisi’nin, 23.01.2014 Perşembe günü saat 15.00’da Büyükşehir Belediye Meclisi Toplantı Salonu’nda (Heykel Tarihi Bina) yaptığı 2009/2014 seçim döneminin 62 nci, 5 inci dönemin 12 nci OLAĞAN toplantısının 1. birleşiminde alınan KARARLARIN ÖZETİDİR.


1-Okunan Geçen Toplantı Zaptının oybirliği ile kabulüne,
2-Başkanlık Makamı’nın, Denetim Komisyonu Üyelerinin belirlenmesi ile ilgili yazısında;
3 kişiden oluşturulması kararlaştırılan Denetim Komisyonu Üyeliğine; Celal DEMİR, Hasan MAKASCIOĞLU ve Erhan ÖZEKİN oybirliği ile seçilmişlerdir,
3-Yazı İşleri ve Kararlar Dairesi Başkanlığı’nın, Bursa Mehter Musikisi ve Halk Oyunları Derneği Heyeti’nin, 07-08 Haziran 2014 tarihleri arasında Fransa’nın Paris Şehrinde düzenlenecek “Türk Kültürü Festivali” ile ilgili ön görüşmelerde bulunmak üzere 28 Ocak 2014 - 08 Şubat 2014 tarihleri arasında yurtdışı görevlendirme ile ilgili yazısının oybirliği ile kabulüne,
4-Yazı İşleri ve Kararlar Dairesi Başkanlığı’nın, Sosyal Hizmetler Şube Müdürlüğü’nde kullanılmak üzere 1 adet binek araç ve 1 adet hafif ticari (kapalı kasa kamyonet) aracın satın alınması ile ilgili yazısının oybirliği ile kabulüne,
5-Yazı İşleri ve Kararlar Dairesi Başkanlığı’nın, Engelliler Şube Müdürlüğü’nde kullanılmak üzere içinde Engelli Platformu bulunan 1 adet minibüs satın alınması ile ilgili yazısının oybirliği ile kabulüne,
6-Yazı İşleri ve Kararlar Dairesi Başkanlığı’nın, Belediyemizin yapmış olduğu spor tesislerinin işletilmesinin Bursa Büyükşehir Belediyesi Spor Kulübü Derneği’ne devri ile ilgili yazısının oybirliği ile kabulüne,
7-İnsan Kaynakları ve Eğitim Dairesi Başkanlığı’nın, Zabıta ve İtfaiye Personeline ödenecek fazla mesai ücretleri ile ilgili yazısında; Zabıta ve İtfaiye Personeline fazla mesai ücreti olarak 382 TL ödenmesinin oybirliği ile kabulüne,
8-İnsan Kaynakları ve Eğitim Dairesi Başkanlığı’nın, Geçici İşçilerin çalışma süreleri ile ilgili yazısının oybirliği ile kabulüne,
9-İnsan Kaynakları ve Eğitim Dairesi Başkanlığı’nın, Kadro İptal/İhdas ile ilgili yazısının oybirliği ile kabulüne,
10-İnsan Kaynakları ve Eğitim Dairesi Başkanlığı’nın, Sözleşmeli Personel Ücret Tespiti ile ilgili yazısının oybirliği ile kabulüne,
11-İnsan Kaynakları ve Eğitim Dairesi Başkanlığı’nın, 2014 yılında istihdam edilecek sanatçıların vize işlemleri ile ilgili yazısının oybirliği ile kabulüne,
12-Zabıta Dairesi Başkanlığı’nın, Bursa Ticaret ve Sanayi Odası’nın, Büyükşehir Belediyesi Taksi-Dolmuş-Minibüs-Servis Araçları ve Özel Toplu Taşıma Araçları Yönetmeliği’nin 13. maddesi (a) bendindeki servis araçlarının model yaşlarının değiştirilmesi talebi ile ilgili yazısının Hukuk Komisyonu’na havalesine,
13-Kent Estetiği Dairesi Başkanlığı’nın, 1050 Konutlar Kentsel Dönüşüm ve Gelişim Proje Alanı ile ilgili yazısının oybirliği ile kabulüne,
14-Mali Hizmetler Dairesi Başkanlığı’nın, Vani Mehmet Mahallesinde bulunan mülkiyeti Kestel Belediyesi’ne ait Sosyal Tesisin Belediye Hizmetlerinde kullanılacak olan İmren Sokağa cepheli 4 adet bağımsız bölümün haricindeki diğer bağımsız bölümlere ilişkin işletme hakkının tamamının Kestel Belediye Meclisi tarafından belirlenen tahsisi ile ilgili yazısının oybirliği ile kabulüne,
15-Mali Hizmetler Dairesi Başkanlığı’nın, Belediye Gelirlerinin Belli Hizmetlere Tahsisi ile ilgili yazısının oybirliği ile kabulüne,
16-Mali Hizmetler Dairesi Başkanlığı’nın, Belediye ve Bağlı Kuruluşları ile ortak olduğu şirketlerin elektrik tüketimleri ile ilgili yazısının oybirliği ile kabulüne,
17-Çevre Koruma ve Kontrol Dairesi Başkanlığı’nın, BEBKA (Gürsu- Kestel- Yıldırım Bölgesi için Evsel Katı Atık Aktarma İstasyonu) Projesi ile ilgili yazısının oybirliği ile kabulüne,
18-Etüd ve Projeler Dairesi Başkanlığı’nın, Gelinlikçiler ve Sahaflar Çarşısı Cephe Sağlıklaştırma, Zemin Düzenleme, Çarşı Örtüsü İnşaatı ile ilgili yazısının Plan ve Bütçe Komisyonu’na havalesine, 1/10
19-Etüd ve Projeler Dairesi Başkanlığı’nın, İnönü Caddesi Cephe Sağlıklaştırma ile ilgili yazısının Plan ve Bütçe Komisyonu’na havalesine,
20-Emlak ve İstimlak Dairesi Başkanlığı’nın, 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planında Yeşil Alan’da kalan, Bursa İli, Yıldırım İlçesi, Şükraniye Mahallesi, Dere Sokak, 3697 ada, 1 parsel ile 3663 ada, 3,4,5,6,7 ve 8 parsel numaralı taşınmazların Yeşil Alan’da kalan kısımlarının ve söz konusu taşınmazlar üzerinde bulunan bina, bina eklentileri ve ağaçların kamulaştırılmak üzere Belediyemiz X. Beş Yıllık Kamulaştırma İmar Programının 2011-2015 yılı dilimine ek olarak alınması ile ilgili yazısının Plan ve Bütçe Komisyonu’na havalesine,
21-Emlak ve İstimlak Dairesi Başkanlığı’nın, Bursa İli, Osmangazi İlçesi, Kemerçeşme Mahallesi, 7. Yasemin Sokakta bulunan Hacı İsmail Çolakoğulları Camii için Kuran Kursu ve Cami Evi yapılmak üzere cami yanında bulunan parsellerin kamulaştırılmak üzere Belediyemiz X. Beş Yıllık Kamulaştırma İmar Programının 2011-2015 yılı dilimine ek olarak alınması ile ilgili yazısının Plan ve Bütçe Komisyonu’na havalesine,
22-Emlak ve İstimlak Dairesi Başkanlığı’nın, Bursa İli, Osmangazi İlçesi, Çekirge Mahallesi, 4151 ada, 19 parsel sayılı taşınmaz ve üzerinde bulunan tescilli yapının kamulaştırılmak üzere Belediyemiz X. Beş Yıllık Kamulaştırma İmar Programının 2011-2015 yılı dilimine ek olarak alınması ile ilgili yazısının Plan ve Bütçe Komisyonu’na havalesine,
23-Emlak ve İstimlak Dairesi Başkanlığı’nın, Bursa İli, Osmangazi İlçesi, Tuna Mahallesi, 4. Telaltı Sokakta bulunan Elmalı Camii çevresinin kamulaştırılmak üzere Belediyemiz X. Beş Yıllık Kamulaştırma İmar Programının 2011-2015 yılı dilimine ek olarak alınması ile ilgili yazısının Plan ve Bütçe Komisyonu’na havalesine,
24-Emlak ve İstimlak Dairesi Başkanlığı’nın, Bursa İli, Osmangazi İlçesi, Yunuseli Mahallesi, 6592 ada, 4 parsel ile 9978 ada, 1 parsel sayılı taşınmazlarda Trafo Alanı için kullanılmak kaydıyla TEDAŞ Genel Müdürlüğü lehine irtifak hakkı tesisi ile ilgili yazısının oybirliği ile kabulüne,
25-Destek Hizmetleri Dairesi Başkanlığı’nın, DOSAB’ın (Demirtaş Organize Sanayi Bölge Müdürlüğü) Şartlı Bağışı ile ilgili yazısının oybirliği ile kabulüne,
26-Ulaşım Dairesi Başkanlığı’nın, 2 adet kombi van tipi kamyonet satın alınması ile ilgili yazısının oybirliği ile kabulüne,
27-Fen İşleri Dairesi Başkanlığı’nın, Yol yapım, bakım, onarım, temizlik ve karla mücadele işlerinde kullanılmak üzere çeşitli araç ve malzeme satın alınması ile ilgili yazısının oybirliği ile kabulüne,
28-Raylı Sistemler Dairesi Başkanlığı’nın, Toplu Taşıma Hatlarının BURULAŞ’a verilmesi ile ilgili yazısının oybirliği ile kabulüne,
29-İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı’nın, 1/25000 ölçekli Nazım İmar Planı, 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı ve 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı plan değişiklik talepleri ile ilgili yazısının İmar ve Bayındırlık Komisyonu’na havalesine,
30-İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı’nın, Büyükşehir Belediye Meclisi’nin, 18.07.2011/631 sayılı kararı ile onaylanan, Nilüfer İlçesi, Doğanköy Mahallesi, 2 pafta, 21 parsel ve eski 981 parselin Mezarlık Alanı olarak ayrılmasına yönelik 1/1000 ölçekli Batıkent Mezarlığı Uygulama İmar Planı ve dayanağı üst ölçek Nazım İmar Planlarının orman sayılan alanları konu edilen kısımlarının iptaline yönelik Bursa 2. İdare Mahkemesi’nin 14.11.2013 tarihli Kararı ile ilgili yazısının İmar ve Bayındırlık Komisyonu’na havalesine,
31-İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı’nın, Nilüfer Belediye Meclisi’nin, 04.01.2012 tarih ve 17 sayılı Kararı ile uygun bulunan, Bursa Büyükşehir Meclisi’nin, 17.05.2012 tarih ve 486 sayılı kararı ile onaylanan, 1/1000 ölçekli Beşevler Revizyon Uygulama İmar Planı ile Bursa Büyükşehir Belediye Meclisi’nin, 15.06.2012 tarih ve 254 sayılı kararı ile onaylanan, 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı değişikliklerine ilişkin Bursa 3. İdare Mahkemesi’nin, 2012/1106 Esas-2013/1083 Karar Nolu davasına dair 05.11.2013 tarihli iptal Kararı ile ilgili yazısının İmar ve Bayındırlık Komisyonu’na havalesine,
32-İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı’nın, Bursa Büyükşehir Belediye Meclisi’nin, 21.11.2013 tarih ve 1257 sayılı kararı ile onaylanan, Bursa İli, Osmangazi İlçesi, Panayır Mahallesi, 2311 ada, 11-12-269-270-280-281-293-294-295-296 parseller, 5947 ada, 1-2 parsellerin “Konut Alanı, Ticaret Alanı, Park Alanı, Spor Alanı, İlköğretim Alanı, Belediye Hizmet Alanı, Trafo Alanı
2/10
ve RMS-A Alanı (Doğal Gaz Basıncı Düşürme İstasyonu)’na” alınmasına ilişkin 1/1000 ölçekli Yalova Yolu I. Bölge Uygulama İmar Planı ve 1/1000 ölçekli Panayır Mahallesi, Uygulama İmar Planı değişikliklerine TMMOB Şehir Plancıları Odası Bursa Şubesi ve Demirtaş Organize Sanayi Bölge Müdürlüğü’nün askı itirazları ile ilgili yazısının İmar ve Bayındırlık Komisyonu’na havalesine,
33-İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı’nın, Bursa Büyükşehir Belediye Meclisi’nin, 03.12.2013 tarih ve 1295 sayılı kararı ile onaylanan, Bursa İli, Osmangazi İlçesi, Altınova Mahallesi, 3198 ada, 68 parselin “Tali İş Merkezi”ne alınmasına ilişkin 1/5000 ölçekli Osmangazi Nazım İmar Planı değişikliğine TMMOB Şehir Plancıları Odası Bursa Şubesi’nin askı itirazı ile ilgili yazısının İmar ve Bayındırlık Komisyonu’na havalesine,
34-İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı’nın, Bursa Büyükşehir Belediye Meclisi’nin, 21.11.2013 gün ve 1240 sayılı kararı ile onaylanan, Yıldırım İlçesi, Millet Mahallesi, 3074 ada, 1-5-6-7 parsellerin Tali İş Merkezi Alanı’na alınmasına ilişkin 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı değişikliğine yapılan askı itirazı ile ilgili yazısının İmar ve Bayındırlık Komisyonu’na havalesine,
35-İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı’nın, Bursa Büyükşehir Belediye Meclisi’nin, 03.12.2013 tarih ve 1297 sayılı kararı ile onaylanan, Narlı 1053-1055-1056 parsellere ilişin 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planına yapılan askı itirazı ile ilgili yazısının İmar ve Bayındırlık Komisyonu’na havalesine,
36-İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı’nın, Bursa Büyükşehir Belediye Meclisi’nin, 21.11.2013 tarih ve 1244 sayılı kararı ile onaylanan, Nilüfer Ertuğrul Mahallesi’nde muhtelif parsellere ilişkin 1/1000 ölçekli Ertuğrul ve Metro Kuzeyi Uygulama İmar planları değişikliği ve 1/5000 ölçekli Nilüfer Nazım İmar Planı değişikliğine yapılan askı itirazları ile ilgili yazısının İmar ve Bayındırlık Komisyonu’na havalesine,
37-İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı’nın, Bursa Büyükşehir Belediye Meclisi’nin, 21.11.2013 tarih ve 1247 sayılı kararı ile onaylanan, Nilüfer İlçesi, Doğanköy Mahallesi’nde muhtelif parselleri kapsayan 190 ha’lık alanda 1/5000 ölçekli Nilüfer Nazım İmar Plan değişikliğine yapılan askı itirazları ile ilgili yazısının İmar ve Bayındırlık Komisyonu’na havalesine,
38-İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı’nın, Bursa 1. İdare Mahkemesi’nde Nilüfer Belediye Başkanlığı’nca (devredilen Görükle Belediye Başkanlığı yerine) Belediyemiz aleyhine açılan davada Büyükşehir Belediye Meclisi’nin, 16.01.2006 gün ve 177 sayılı kararı ile onaylanan, ancak şu an yürürlükte bulunmayan 1/25000 ölçekli Batı Planlama Bölgesi Nazım İmar Planı’nda “Çöp Döküm Alanı” ayrılmasına ilişkin işlemin iptali hakkında Danıştay 6. Dairesi’nin 19.12.2013 tarihli Kararı ile ilgili yazısının İmar ve Bayındırlık Komisyonu’na havalesine,
39-İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı’nın, Bursa Büyükşehir Belediye Meclisi’nin, 03.12.2013 tarih ve 1294 sayılı kararı ile Bursa İli, Osmangazi İlçesi, Hacıilyas Mahallesi, 2727 ada, 1 parselin “Merkezi İş Alanı”na alınmasına ilişkin 1/5000 ölçekli Osmangazi Nazım İmar Planı değişikliğine yapılan askı itirazı ile ilgili yazısının İmar ve Bayındırlık Komisyonu’na havalesine,
40-İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı’nın, Büyükşehir Belediye Meclisi’nin, 03.12.2013 gün ve 1299 sayılı kararı ile onaylanan, Osmangazi, Yıldırım, Nilüfer, Mudanya, Gemlik, Gürsu ve Kestel Belediyelerinde onaylı ve yürürlükteki 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planlarına; “Turizm Tesis Alanlarında ve Turizm Tesis amaçlı kullanım alanlarında (Ticaret Alanları, Merkezi İş Alanları, vb) tek bağımsız bölüm yapılması şartı ile imar parselinin 0.50’sine kadar emsal artışı yapılabilir.” şeklinde plan notu eklenmesine yönelik Nazım İmar Planı değişikliklerine yapılan askı itirazı ile ilgili yazısının İmar ve Bayındırlık Komisyonu’na havalesine,
41-Plan ve Bütçe Komisyonu’nun, Evsel Katı Atık Bertaraf Tesisleri Tarifesi ile ilgili raporunun oybirliği ile kabulüne,
42-Plan ve Bütçe Komisyonu’nun, 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı’nda kısmen Yeşil Alan’da kısmen de İmar Yolu’nda kalan, Bursa İli, Yıldırım İlçesi, Yeni Mahalle, 1295 ada, 2 parsel sayılı ve 80.84 m2 yüzölçümlü taşınmazın kamulaştırılmak üzere Belediyemiz X. Beş Yıllık Kamulaştırma İmar Programının 2011-2015 yılı dilimine ek olarak alınması ile ilgili raporunun oybirliği ile kabulüne,
43-Plan ve Bütçe Komisyonu’nun, Hikmet Şahin Kent Sebze ve Meyve Hali’nde bulunan 17 adet boş dükkanın kiralanması ile ilgili raporunun oybirliği ile kabulüne,
3/10
44-Hukuk Komisyonu’nun, Çevre Koruma ve Kontrol Dairesi Başkanlığı’nın, Görev, Yetki ve Sorumluluk Esaslarını Belirleyen Yönetmeliği’nde revizyon yapılması ile ilgili raporunun oybirliği ile kabulüne,
45-Hukuk Komisyonu’nun, İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı’nın, Görev, Yetki ve Sorumluluk Esaslarını Belirleyen Yönetmeliği’nde revizyon yapılması ile ilgili raporunun oybirliği ile kabulüne,
46-Hukuk Komisyonu’nun, Bursa Su ve Kanalizasyon İdaresi Yönetim Kurulu’nun, “BUSKİ Atıksuların Kanalizasyona Deşarj Yönetmeliğinde Bağlantı İşlemleri Hükümlerinde Yapılan Revizyon İşlemleri” hakkındaki Yönetim Kurulu Kararı ile ilgili raporunun oybirliği ile kabulüne,
47-Hukuk Komisyonu’nun, Bursa Büyükşehir Belediyesi Bursa Sebze ve Meyve Ticareti ile Toptancı Halleri Yönetmeliği ile ilgili raporunun oybirliği ile kabulüne,
48-İmar ve Bayındırlık Komisyonu’nun, Osmangazi Belediyesi’ne ait 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı değişiklikleri ile ilgili raporunda:
Osmangazi Belediye Meclisi’nin, “Uygun Bulunan Kararlar içinde 26. sırada yer alan 04.12.2013 tarih ve 909 sayılı Meclis Kararının”; oyçokluğu (CHP; Osman AYRADİLLİ, Özden DOĞAN, Recep TANLAK, Ali KARAMIK, Mahir GENCER, Necdet ERSOY, Zafer Cemal ÜLGEN, Erhan ÖZEKİN, Şükrü AKSU 9 red – MHP; Mehmet TEMİRTAŞ, Dinçer YENİ 2 red – 27 kabul) ile uygun olduğuna, diğer kararların oybirliği ile kabulüne,
49-İmar ve Bayındırlık Komisyonu’nun, Yıldırım Belediyesi’ne ait 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı değişiklikleri ile ilgili raporunda; Yıldırım Belediye Meclisi’nin, “Uygun Görülen Kararlar içinde 4. sırada yer alan 04.12.2013 tarih ve 633 sayılı Meclis Kararının”; oyçokluğu (MHP; Mehmet TEMİRTAŞ, Dinçer YENİ 2 red – 36 kabul) ile uygun olduğuna,

Yıldırım Belediye Meclisi’nin, “Değiştirilerek Uygun Görülen Kararlar içinde 9. sırada yer alan 04.12.2013 tarih ve 632 sayılı Meclis Kararının”; 369 ada, 1-2 parsellerde yer alan kitlelerin arka bahçe çekme mesafelerinin 3 m. olarak tanımlanması ve yan bahçelerin parsellerin güneyinde yer alan kitlelere göre plan değişikliği paftasındaki gibi yeniden düzenlenmesi şeklinde; oyçokluğu (MHP; Mehmet TEMİRTAŞ, Dinçer YENİ 2 red – 36 kabul) değiştirilerek uygun olduğuna diğer kararların oybirliği ile kabulüne,

50-İmar ve Bayındırlık Komisyonu’nun, Nilüfer Belediyesi’ne ait 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı değişiklikleri ile ilgili raporunda; Nilüfer Belediye Meclisi’nin, “Belediyesine İade Edilen Kararlar içinde 9. sırada yer alan 03.04.2013 tarih ve 295 sayılı Meclis Kararının”; Söz konusu Meclis Kararında belirtilen imar plan değişikliğinin mevzuat çerçevesinde Belediyesi’nce yeniden değerlendirilmek üzere; oyçokluğu (CHP; Osman AYRADİLLİ, Özden DOĞAN, Recep TANLAK, Ali KARAMIK, Mahir GENCER, Necdet ERSOY, Zafer Cemal ÜLGEN, Erhan ÖZEKİN, Şükrü AKSU 9 red – 29 kabul) ile Belediyesine iadesine,

Nilüfer Belediye Meclisi’nin, “Uygun Bulunmayan Kararlar içinde 11. sırada yer alan 04.12.2013 tarih ve 1067 sayılı Meclis Kararının”; Söz konusu Meclis Kararında uygun görülen imar plan değişikliğinin trafik akışını olumsuz yönde etkileyecek kavşak önerisi getirmesi sebebiyle; oyçokluğu (CHP; Osman AYRADİLLİ, Özden DOĞAN, Recep TANLAK, Ali KARAMIK, Mahir GENCER, Necdet ERSOY, Zafer Cemal ÜLGEN, Erhan ÖZEKİN, Şükrü AKSU 9 red – 29 kabul) ile uygun olmadığına,

Nilüfer Belediye Meclisi’nin, “Uygun Bulunmayan Kararlar içinde 12. sırada yer alan 04.12.2013 tarih ve 1069 sayılı Meclis Kararının”; Söz konusu Meclis Kararında uygun görülen imar plan değişikliğinin plan bütünlüğünü bozucu nitelikte olduğundan; oyçokluğu (CHP; Osman AYRADİLLİ, Özden DOĞAN, Recep TANLAK, Ali KARAMIK, Mahir GENCER, Necdet ERSOY, Zafer Cemal ÜLGEN, Erhan ÖZEKİN, Şükrü AKSU 9 red – 29 kabul) ile uygun olmadığına;
4/10
Nilüfer Belediye Meclisi’nin, “Uygun Bulunmayan Kararlar içinde 13. sırada yer alan 06.02.2013 tarih ve 123 sayılı Meclis Kararının”; yeniden değerlendirilmek üzere Komisyona iadesine; şeklinde düzeltilerek kabulüne ve diğer kararların oybirliği ile kabulüne,

51-İmar ve Bayındırlık Komisyonu’nun, Mudanya Belediyesi’ne ait 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı değişiklikleri ile ilgili raporunun oyçokluğu (CHP; Osman AYRADİLLİ, Özden DOĞAN, Recep TANLAK, Ali KARAMIK, Mahir GENCER, Necdet ERSOY, Zafer Cemal ÜLGEN, Erhan ÖZEKİN, Şükrü AKSU 9 red – MHP; Mehmet TEMİRTAŞ, Dinçer YENİ 2 red – 27 kabul) ile kabulüne,
52-İmar ve Bayındırlık Komisyonu’nun, Kestel Belediyesi’ne ait 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı değişiklikleri ile ilgili raporunun oybirliği ile kabulüne,
53-İmar ve Bayındırlık Komisyonu’nun, Gemlik Belediyesi’ne ait 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı değişiklikleri ile ilgili raporunun oybirliği ile kabulüne,
54-İmar ve Bayındırlık Komisyonu’nun, Gürsu Belediyesi’ne ait 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı değişiklikleri ile ilgili raporunun oybirliği ile kabulüne,
55-İmar ve Bayındırlık Komisyonu’nun, Osmangazi İlçesi, Alemdar Mahallesi, 2934 ada, 1 ve 4 nolu parsellerin Tali İş Merkezi’ne alınmasına ilişkin 1/5000 ölçekli Osmangazi Belediyesi Nazım İmar Planı değişikliği ile ilgili raporunun oybirliği ile kabulüne,
56-İmar ve Bayındırlık Komisyonu’nun, Bursa Büyükşehir Belediye Meclisi’nin, 24.10.2013 gün ve 1127 sayılı kararı ile onaylanan, Osmangazi İlçesi, Selçukgazi Köyü, H22a18c pafta, 872 parselde “Besihane Alanı” planlanması ve plan notu ilave edilmesine ilişkin 1/5000 ölçekli Ovaakça Nazım İmar Planı değişikliğine yapılan askı itirazı ile ilgili raporunun oybirliği ile kabulüne,
57-İmar ve Bayındırlık Komisyonu’nun, Osmangazi İlçesi, Ovaakça Merkez Mahallesi, 7817 ada, 2 parselin kısmen "Orta Yoğunlukta (150k/ha) Öneri Konut Alanı", kısmen de "Karayolu Kamulaştırma Alanı"na alınması, Ovaakça Çeşmebaşı Mahallesi, 7096 ada, 82 ve 88 parsellerde "İlköğretim Alan"ı ve "Konut Alanı"nda düzenleme yapılması şeklinde hazırlanan 1/5000 ölçekli Ovaakça Nazım İmar Planı değişikliği ile raporunun oybirliği ile kabulüne,
58-İmar ve Bayındırlık Komisyonu’nun, Osmangazi İlçesi, Alaşar ve Armutköy Mahalleleri, H2a21b pafta, 4497 ada, 1-2-3-4-5 parseller ile 4367 ada, 13-14-15-16-18-53-54 parsellere ilişkin Bursa 1. İdare Mahkemesi’nin, 10.10.2013 tarihli iptal kararı doğrultusunda 1/25000 ölçekli Merkez Planlama Bölgesi Nazım İmar Planı ve 1/5000 ölçekli Osmangazi Nazım İmar Planı değişikliği ile ilgili raporunun oybirliği ile kabulüne,
59-İmar ve Bayındırlık Komisyonu’nun, Osmangazi Belediye Başkanlığı’nın Osmangazi İlçesi, Çukurca Mahallesi, 4781 ada, 92-93 parsellerin Belediye Hizmet Alanı ve Ortaöğretim Tesis Alanı’na alınmasına ilişkin 1/5000 ölçekli Osmangazi Nazım İmar Planı değişikliği talebi ile ilgili raporunun oybirliği ile kabulüne,
60-İmar ve Bayındırlık Komisyonu’nun, Osmangazi İlçesi, Küçükbalıklı Mahallesi, 3113 ada, 1-2-3-4 parseller, 3116 ada, 1-2-3 parseller, 3117 ada, 4-5 parseller, 7139 ada, 1 parsele ilişkin 30 m’lik Yol Güzergahı düzenlemesi 1/1000 ölçekli Kentsel Dönüşüm Sağlıklaştırma Projesi Veysel Karani Uygulama İmar Planı 2. Revizyonu ve 1/1000 ölçekli Kentsel Dönüşüm Sağlıklaştırma Projesi Yeşilova Başaran Uygulama İmar Planı değişikliği ile ilgili raporunun oybirliği ile kabulüne,
61-İmar ve Bayındırlık Komisyonu’nun, Osmangazi İlçesi, Alemdar Mahallesi, 2750 ada, 97 ve 99 Parsellerin bir kısmının Spor Tesisleri Alanı’na alınmasına ilişkin 1/25000 ölçekli Merkez Planlama Bölgesi Nazım İmar Planı ve 1/5000 ölçekli Osmangazi Nazım İmar Planı değişiklikleri talebi ile ilgili raporunun oybirliği ile kabulüne,
62-İmar ve Bayındırlık Komisyonu’nun, Ulaşım Dairesi Başkanlığı’nın, Osmangazi İlçesi, Altınova Mahallesi, 3198 ada, 72-73-74 parsellerin bir kısmının “Yol Alanı”na alınmasına ilişkin 1/5000 ölçekli Osmangazi Nazım İmar Planı ve 1/1000 ölçekli Yalova Yolu I. Bölge Uygulama İmar Planı değişikliği talebi ile ilgili raporunun oybirliği ile kabulüne,
63-İmar ve Bayındırlık Komisyonu’nun, Bursa Büyükşehir Belediye Meclisi’nin, 24.10.2013 tarih ve 1128 sayılı kararı ile onaylanan, Osmangazi İlçesi, Yunuseli Mahallesi, 7887 ada, 1 parsele ilişkin 1/5000 ölçekli Osmangazi Nazım İmar Planı değişikliği askı itirazı ile ilgili raporunun oybirliği ile kabulüne, 5/10
64-İmar ve Bayındırlık Komisyonu’nun, Bursa Büyükşehir Belediye Meclisi’nin, 12.03.2009/167 sayılı kararı ile onaylanan Osmangazi İlçesi, Akpınar (eski Hamitler) Mahallesi, 6890 ada, 10 (eski 5) parselin “Akaryakıt ve LPG Satış İstasyonu”na alınmasına ilişkin 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı değişikliğinin mahkeme kararı doğrultusunda iptali ile ilgili raporunun oybirliği ile kabulüne,
65-İmar ve Bayındırlık Komisyonu’nun, Osmangazi İlçesi, Nilüferköy Mahallesi, 7604 ada 1 parselin “Dini Tesis Alanı” na alınmasına ilişkin 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı ve 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı değişikliğine yapılan askı itirazı ile ilgili raporunun oybirliği ile kabulüne,
66-İmar ve Bayındırlık Komisyonu’nun, Kestel, Çataltepe; Bursa Teknik Üniversitesi; 1/25000 ve 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı değişikliğine yapılan askı itirazı ile ilgili raporunun oybirliği ile kabulüne,
67-İmar ve Bayındırlık Komisyonu’nun, Bursa İli, Kestel İlçesi, Çataltepe Mevkii, Burhaniye, Gözede, Aksu tapulama alanlarını kapsayan alana yönelik davada, Bursa 3. İdare Mahkemesi’nin 2013/633 E., 2013/594 K. sayılı ve 19.06.2013 tarihli İptal Kararı ile ilgili raporunun oybirliği ile kabulüne,
68-İmar ve Bayındırlık Komisyonu’nun, Bursa İli, Kestel İlçesi, Çataltepe Mevkii, Burhaniye, Gözede, Aksu tapulama alanlarını kapsayan alana yönelik davada, Bursa 3. İdare Mahkemesi’nin 2013/638 E., 2013/711 K. sayılı ve 17.07.2013 tarihli İptal Kararı ile ilgili raporunun oybirliği ile kabulüne,
69-İmar ve Bayındırlık Komisyonu’nun, Yıldırım İlçesi, Çınarönü Mahallesi, 3568 ada, 1 ve 3 parsellere ilişkin Büyükşehir Belediye Meclisi’nin, 21.02.2013 gün ve 179 sayılı kararı ile onaylanan 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı değişikliğine karşı açılan iptal davasında Bursa 1. İdare Mahkemesi’nin Yürütmenin Durdurulması Kararı ile ilgili raporunun oybirliği ile kabulüne,
70-İmar ve Bayındırlık Komisyonu’nun, Nilüfer İlçesi, Görükle Mahallesi, 5283 parselde yer alan Akaryakıt İstasyonunun genişlemesi ve 779 parselin Park Alanı’na alınmasına ilişkin 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı değişikliği talebi ile ilgili raporunun oybirliği ile kabulüne,
71-İmar ve Bayındırlık Komisyonu’nun Nilüfer İlçesi, Görükle Nazım İmar Planı’nın onayına ilişkin Büyükşehir Belediye Meclisi’nin, 17.01.2008 gün ve 48 sayılı kararı hususunda Bursa 1. İdare Mahkemesi’nin 02.10.2013 tarihli İptal Kararı ile ilgili raporunun oybirliği ile kabulüne,
72-İmar ve Bayındırlık Komisyonu’nun, Nilüfer İlçesi, Gümüştepe Mahallesi, 3959 ada, 43 nolu parsel ve Dağyenice Mahallesi 120 ada, 4 nolu parselin “Özel Eğitim Tesisleri Alanı” na alınmasına ilişkin 1/25000 ölçekli Merkez Planlama Bölgesi Nazım İmar Planı değişikliği ve 1/5000 ölçekli Nilüfer Nazım İmar Planı değişikliği ile ilgili raporunun oybirliği ile kabulüne,
73-İmar ve Bayındırlık Komisyonu’nun, Nilüfer İlçesi, Demirci Mahallesi, H21c10a pafta, 3091 ada, 1 nolu parselin “Özel Sağlık Tesisi Alanı”na alınmasına ilişkin 1/5000 ölçekli Nilüfer Nazım İmar Planı değişikliği ile ilgili raporunun; “Komisyon Raporunun uygun olmadığına” ve “1/5000 ölçekli Nilüfer Nazım İmar Planı değişikliğinin reddine” şeklinde düzeltilerek oybirliği ile kabulüne,
74-İmar ve Bayındırlık Komisyonu’nun, Nilüfer İlçesi, Özlüce Mahallesi, 4603 ada, 1-2 parsellerin Konut Alanı’ndan Özel Eğitim Tesis Alanı’na alınmasına ilişkin 1/5000 ölçekli Nazım İmar Plan değişikliği ile ilgili raporunun oybirliği ile kabulüne,
75-İmar ve Bayındırlık Komisyonu’nun, Nilüfer İlçesi, Özlüce Mahallesi, 4558 / 1 - 2 ve 4599 / 1 - 2 parsellere ilişkin 1/5000 ölçekli Nilüfer Nazım İmar Plan değişikliği ile ilgili raporunun oybirliği ile kabulüne,
76-İmar ve Bayındırlık Komisyonu’nun, Gemlik İlçesi, Osmaniye Mahallesi 82 ada, 130 parselde yer alan İbadet Yeri Alanı’nın (Cami) genişletilmesine ilişkin 1/5000 ölçekli Gemlik Nazım İmar Planı değişikliği ile ilgili raporunun oybirliği ile kabulüne,
77-İmar ve Bayındırlık Komisyonu’nun, Gemlik İlçesi, Yenimahalle, 960 ada, 1-2-3-4-5 parsellerin İbadet Yeri Alanı’na (Cami) alınmasına ilişkin 1/5000 ölçekli Gemlik Nazım İmar Planı değişikliği ile ilgili raporunun oybirliği ile kabulüne,


6/10
78-İmar ve Bayındırlık Komisyonu’nun, Gemlik İlçesi, Kios Antik Kenti’ne ilişkin I. derece, II. derece ve III. derece Arkeolojik Sit Alanları, Umurbey Tersanebaşı ve Söğütlüpınar III. Derece arkeolojik sit alanı, Kurtul Köyü Çömleksırtı III. Derece Arkeolojik Sit Alan sınırlarının işlenmesine ilişkin 1/5000 ölçekli Gemlik Nazım İmar Planı değişikliği ve 1/25000 ölçekli Gemlik Planlama Bölgesi Nazım İmar Planı değişikliği ile ilgili raporunun oybirliği ile kabulüne,
79-İmar ve Bayındırlık Komisyonu’nun, Gemlik İlçesi, Orhaniye Mahallesi, Yenimahalle ve Osmaniye Mahallesi kuzeyinde kalan 200 ha lık alanın 1/25000 ölçekli Gemlik Planlama Bölgesi Nazım İmar Planı değişikliği ve 1/5000 ölçekli Gemlik Nazım İmar Planı değişikliği talebi ile ilgili raporunun oybirliği ile kabulüne,
80-İmar ve Bayındırlık Komisyonu’nun, Gemlik ilçesi, 593 ada, 256 parselin park alanına alınmasına ilişkin 1/25000 ölçekli Gemlik Planlama Bölgesi Nazım İmar Planı değişikliği ve 1/5000 ölçekli Gemlik Nazım İmar Planı değişikliği talebi ile ilgili raporunun oybirliği ile kabulüne,
81-İmar ve Bayındırlık Komisyonu’nun, Mudanya İlçesi, Myrleia Antik Kenti 1. ve 3. Derece Arkeolojik Sit Alanı, 1/5000 ölçekli Koruma Amaçlı Nazım İmar Planı ile ilgili raporunun oyçokluğu (CHP; Osman AYRADİLLİ, Özden DOĞAN, Recep TANLAK, Ali KARAMIK, Mahir GENCER, Necdet ERSOY, Zafer Cemal ÜLGEN, Erhan ÖZEKİN, Şükrü AKSU 9 red – MHP; Mehmet TEMİRTAŞ, Dinçer YENİ 2 red – 27 kabul) ile kabulüne,
82-İmar ve Bayındırlık Komisyonu’nun, Karayolları Genel Müdürlüğü Kamu Özel Sektör Ortaklığı Bölge Müdürlüğü’nün talebi doğrultusunda Gebze-Orhangazi-İzmir Otoyolunun Umurbey-Ovaakça kısmına ilişkin 1/25000 ölçekli ve 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı değişikliği ile ilgili raporunun oybirliği ile kabulüne,
83-İmar ve Bayındırlık Komisyonu’nun, Gemlik İlçesi, Osmaniye Mahallesi, 405 ada 11 parselin “Ağaçlandırılacak Alan” olarak kamulaştırılmak üzere X. Beş Yıllık Kamulaştırma İmar Programının 2011-2015 yılı dilimine ek olarak ilave edilmesi ile ilgili raporunun oybirliği ile kabulüne,
84-Gündeme alınarak görüşülmesi kabul edilen, Büyükşehir Belediyesi Meclis Üyesi Celal DEMİR’in verdiği (Yazı İşleri ve Kararlar Dairesi Başkanlığı’nın, 20.01.2014 tarih ve 71961244-301.03-10350 sayılı yazısı) “Merinos Atatürk Kongre Kültür Merkezi’nde ‘Bursa Göç Tarihi Müzesi’ kurulması” ile ilgili yazılı önergenin oybirliği ile kabulüne,
85-Gündeme alınarak görüşülmesi kabul edilen, Büyükşehir Belediyesi Meclis Üyesi Celal DEMİR’in “Osmangazi İlçesi, Alemdar ve Gaziakdemir Mahalleleri sınırları içerisinde bulunan ‘Sıcaksu Proje Alanı’ nda yapılacak proje ve uygulama çalışmaları için Büyükşehir Belediye Başkanı’na Protokol yapma yetkisi verilmesi” ile ilgili yazılı önergenin oybirliği ile kabulüne,
86-Gündeme alınarak görüşülmesi kabul edilen, Büyükşehir Belediyesi Meclis Üyesi Celal DEMİR’in verdiği (Yazı İşleri ve Kararlar Dairesi Başkanlığı’nın, 20.01.2014 tarih ve 98104140-301.01-10107 sayılı yazısı) “Evita Dans ve Spor Kulübü Derneği Heyeti’nin 12 – 16 Şubat 2014 tarihleri arasında Bulgaristan’ın Filibe Şehri’nde düzenlenecek olan ‘Tango ve Kayak Festivali’ ne katılım için yurtdışı görevlendirme” ile ilgili yazılı önergenin oybirliği ile kabulüne,
87-Gündeme alınarak görüşülmesi kabul edilen, Büyükşehir Belediyesi Meclis Üyesi Celal DEMİR’in verdiği “Bursa Büyükşehir Belediyesi ile Almanya’nın Oldenburg Belediyesi arasında İşbirliği Sözleşmesi imzalanması için Büyükşehir Belediye Başkanı’na yetki verilmesi” ile ilgili yazılı önergenin oybirliği ile kabulüne,
88-Gündeme alınarak görüşülmesi kabul edilen, Büyükşehir Belediyesi Meclis Üyesi Celal DEMİR’in verdiği “Bilim ve Teknoloji Merkezi’ne ziyaretçi girişlerinden ücret alınmaması” ile ilgili yazılı önergenin oybirliği ile kabulüne,
89-Gündeme alınarak görüşülmesi kabul edilen, Büyükşehir Belediyesi Meclis Üyesi Celal DEMİR’in verdiği “Osmangazi İlçesi, Altınova Mahallesi, Küçükbalıklı Mevkii, H22D02A3A pafta, 3198 ada, 73 parselde bulunan Bursa Bilim Teknoloji Merkezi’nde 1030 m2’lik alanın Kültür A.Ş.’ye tahsisi” ile ilgili yazılı önergenin oybirliği ile kabulüne,
90-Gündeme alınarak görüşülmesi kabul edilen, Büyükşehir Belediyesi Meclis Üyesi Celal DEMİR’in verdiği “Mülkiyeti Bursa Büyükşehir Belediyesi’ne ait Bursa İli, Osmangazi İlçesi,
7/10


Orhangazi Altgeçidi 1 nolu dükkanın Kültür A.Ş’ye tahsisi” ile ilgili yazılı önergenin “aylık 50 (elli) TL. bedelle, 5 yıllığına Kültür A.Ş.’ye tahsis edilmesi” ilavesiyle oybirliği ile kabulüne,
91-Gündeme alınarak görüşülmesi kabul edilen, Büyükşehir Belediyesi Meclis Üyesi Celal DEMİR’in verdiği “Bursa İli, Yıldırım İlçesi, Hocataşkın Mahallesi, 229 ada, 41 parselde bulunan Feyzullah Paşa Mescidi’nin Diyanet İşleri Başkanlığı’na tahsis edilmesi” ile ilgili yazılı önergenin “Diyanet İşleri Başkanlığı’na 25 yıl süre ile bedelsiz olarak tahsis edilmesi” ilavesiyle oybirliği ile kabulüne,
92-Gündeme alınarak görüşülmesi kabul edilen, Büyükşehir Belediyesi Meclis Üyesi Celal DEMİR’in verdiği “Mülkiyeti Kestel Belediyesi’ne ait Vani Mehmet Mahallesi’nde bulunan ve Büyükşehir Belediyesi’ne tahsis edilen Sosyal Tesisin BURFAŞ’a tahsisi” ile ilgili yazılı önergenin oybirliği ile kabulüne,
93-Gündeme alınarak görüşülmesi kabul edilen, Büyükşehir Belediyesi Meclis Üyesi Hasan MAKASCIOĞLU’nun verdiği “Taksi- Dolmuş- Minibüs-Servis Araçları ve Özel Toplu Taşıma Araçları Yönetmeliği’nin 15. Maddesinde yer alan C Tipi Güzergah İzin Belgesi” ile ilgili yazılı önergenin Büyükşehir Belediye Meclisi’nin, 28.01.2014 Salı günü saat 17.00’da yapılacak OLAĞAN Toplantısının 2. Birleşiminde görüşülmek üzere, Ulaşım Komisyonu’na havalesine,
94-Gündeme alınarak görüşülmesi kabul edilen, Büyükşehir Belediyesi Meclis Başkanı Recep ALTEPE’nin 5216 sayılı Büyükşehir Belediyesi Kanunu’nun 15. Maddesi uyarınca verdiği “ ‘Hüdavendigar Parkı’nın batı tarafında Odunluk Mahallesi Mezarlığı önündeki alanda bulunan tesislerin kullanım hakkının BTSO’ya verilmesi” ile ilgili yazılı Önergenin; Büyükşehir Belediye Meclisi’nin, 28.01.2014 Salı günü saat 17.00’da yapılacak OLAĞAN Toplantısının 2. Birleşiminde görüşülmek üzere, Plan ve Bütçe Komisyonu’na havalesine,
95-Gündeme alınarak görüşülmesi kabul edilen, Büyükşehir Belediyesi Meclis Üyesi Hasan MAKASCIOĞLU’nun verdiği “Bursa İli, Osmangazi İlçesi, Alaşar Mahallesi, 4469 ada, 8 parselin ‘Mahalle Muhtarlığı Hizmet Binası’ yapılması için ‘İmar Planı değişikliği’ talebi” ile ilgili yazılı önergenin İmar ve Bayındırlık Komisyonu’na havalesine,
96-Gündeme alınarak görüşülmesi kabul edilen, Büyükşehir Belediyesi Meclis Üyesi Hasan MAKASCIOĞLU’nun verdiği “Osmangazi Belediye Meclisi’nin, 08.01.2014 tarih ve 12-13-14-15-16-17-18-19-20-21-22-23-24-26-27-28-29-30-31-32-33-34-35-36-37 sayılı ‘İmar Planı değişikliği’ hakkındaki Meclis Kararları” ile ilgili yazılı önergenin İmar ve Bayındırlık Komisyonu’na havalesine,
97-Gündeme alınarak görüşülmesi kabul edilen, Büyükşehir Belediyesi Meclis Üyesi Hasan MAKASCIOĞLU’nun verdiği “Mudanya İlçesi, Bademli Mahallesi, H21b24a pafta, 426 sayılı parselin ‘Hayvan Barınağı’ olarak düzenlenmesi için hazırlanan İmar Planı değişikliği” ile ilgili yazılı önergenin İmar ve Bayındırlık Komisyonu’na havalesine,
98-Gündeme alınarak görüşülmesi kabul edilen, Büyükşehir Belediyesi Meclis Üyesi Hasan MAKASCIOĞLU’nun verdiği “Yıldırım İlçesi, Millet Mahallesi, 4311 ada, 12 parselin ‘Tarım Alanı’ndan ‘Eğitim Tesisi Alanı’na alınmasına ilişkin İmar Planı değişikliği” ile ilgili yazılı Önergenin; Büyükşehir Belediye Meclisi’nin, 28.01.2014 Salı günü saat 17.00’da yapılacak OLAĞAN Toplantısının 2. Birleşiminde görüşülmek üzere imar ve Bayındırlık Komisyonu’na havalesine,
99-Gündeme alınarak görüşülmesi kabul edilen, Büyükşehir Belediyesi Meclis Üyeleri Hasan AKTÜRK, Kartal SALDIRIŞ ve Münir EROĞLU’nun verdiği “Mudanya Belediye Meclisi’nin, 10.01.2014 tarih ve 20-21-24-26-27-28-29-30 sayılı ‘İmar Planı değişikliği’ hakkındaki Meclis Kararları” ile ilgili yazılı önergenin İmar ve Bayındırlık Komisyonu’na havalesine,
100-Gündeme alınarak görüşülmesi kabul edilen, Büyükşehir Belediyesi Meclis Üyesi Recep TANLAK’ın verdiği “Nilüfer Belediye Meclisi’nin, 08.01.2014 tarih ve 15-17-18-19- 20-21-22-23-24-25-26-27-28-29-30-33 sayılı ‘İmar Planı değişikliği’ hakkındaki Meclis Kararları” ile ilgili yazılı önergenin İmar ve Bayındırlık Komisyonu’na havalesine,
101-Gündeme alınarak görüşülmesi kabul edilen, Büyükşehir Belediyesi Meclis Üyesi Refik YILMAZ’ın verdiği “Gemlik Belediye Meclisi’nin, 08.01.2014 tarih 25-29-36-41 ve 13.01.2014 tarih 33-35 sayılı ‘İmar Planı değişikliği’ hakkındaki Meclis Kararları” ile ilgili yazılı önergenin İmar ve Bayındırlık Komisyonu’na havalesine,
8/10
102-Gündeme alınarak görüşülmesi kabul edilen, Büyükşehir Belediyesi Meclis Üyesi Hikmet AYDOĞDU ve Derya BULUT’un verdiği “Yıldırım Belediye Meclisi’nin, 08.01.2014 tarih 2-3-4-5-6-7-8-9-10-11 ve 12 sayılı ‘İmar Planı değişikliği’ hakkındaki Meclis Kararları” ile ilgili yazılı önergenin İmar ve Bayındırlık Komisyonu’na havalesine,
103-Gündeme alınarak görüşülmesi kabul edilen, Büyükşehir Belediyesi Meclis Üyesi Üyeleri Yener ACAR, Necmettin EKİNCİ, Murat AY ve Şükrü Aksu’nun verdiği “Kestel Belediye Meclisi’nin, 02.01.2014 tarih 24-25-26-28-29 ve 30 sayılı ‘İmar Planı değişikliği’ hakkındaki Meclis Kararları” ile ilgili yazılı önergenin İmar ve Bayındırlık Komisyonu’na havalesine,
104-Gündeme alınarak görüşülmesi kabul edilen, Büyükşehir Belediyesi Meclis Üyesi Refik YILMAZ’ın verdiği “Gemlik İlçesi, Bursa-Yalova Karayolu ile Serbest Bölge girişinde kavşak yapılması için İmar Planı düzenlenmesi” ile ilgili yazılı önergenin İmar ve Bayındırlık Komisyonu’na havalesine,
105-Gündeme alınarak görüşülmesi kabul edilen, Büyükşehir Belediyesi Meclis Üyesi Recep TANLAK’ın verdiği “Nilüfer İlçesi, Beşevler Mahallesi, 303 ve 1454 adalara ilişkin 1/5000 ölçekli Nilüfer Nazım İmar Planı değişikliği” ile ilgili yazılı önergenin İmar ve Bayındırlık Komisyonu’na havalesine,
106-Gündeme alınarak görüşülmesi kabul edilen, Büyükşehir Belediyesi Meclis Üyesi Celal DEMİR’in verdiği (Kaynak Geliştirme ve İştirakler Dairesi Başkanlığı’nın, 23.01.2014 tarih ve 73861027-301.03-12854 sayılı yazısı) “2014 Yılı Teminat Miktarlarının belirlenmesi” ile ilgili yazılı önergenin Plan ve Bütçe Komisyonu’na havalesine,
107-Gündeme alınarak görüşülmesi kabul edilen, Büyükşehir Belediyesi Meclis Üyesi Refik YILMAZ’ın verdiği “1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planında ‘Park Alanı’nda kalan Gemlik İlçesi, Hamidiye Mahallesi 426 ada, 6- 38- 39-43 parsellerin Belediyemiz X. 5 Yıllık Kamulaştırma İmar Programının 2011-2015 yılı dilimine ek olarak alınması ” ile ilgili yazılı önergenin Plan ve Bütçe Komisyonu’na havalesine,
108-Gündeme alınarak görüşülmesi kabul edilen, Büyükşehir Belediyesi Meclis Üyesi Celal DEMİR’in verdiği “Bursa Servis Aracı İşletmecileri ve Halk Otobüsçüleri Odası’nın, Bursa Büyükşehir Belediyesi Taksi-Dolmuş- Minibüs - Servis Araçları ve Özel Toplu Taşıma Araçları Yönetmeliği’nde değişiklik yapılması hakkındaki talebi” ile ilgili yazılı önergenin Hukuk Komisyonu’na havalesine,
109-Gündeme alınarak görüşülmesi kabul edilen, Büyükşehir Belediyesi Meclis Üyesi Abdullah KARADAĞ’ın verdiği “BURFAŞ tarafından işletilmekte olan Yıldırım İlçesi, Karamazak Mahallesi’nde bulunan Mahfel Sosyal Tesisi, Mudanya İlçesinde bulunan Mudanya Sosyal Tesisi ve Osmangazi İlçesi, Kuruçeşme Mahallesi’nde bulunan Balibeyhan Sosyal Tesislerinin haricinde kalan alanların bakımının, güvenliğinin, temizliğinin, ağaçların ve Yeşil Alanların bakımının ve sulanmasının, aydınlatma giderlerinin Büyükşehir Belediyemizce karşılanması” ile ilgili yazılı önergenin Hukuk Komisyonu’na havalesine,
110-Gündeme alınarak görüşülmesi kabul edilen, Büyükşehir Belediyesi Meclis Üyesi Orhan ÖZCÜ’nün verdiği “Gürsu Belediye Meclisi’nin, 02.01.2014 tarih ve 22, 23, 24 sayılı ‘Plan değişikliği’ hakkındaki Meclis Kararları” ile ilgili yazılı önergenin İmar ve Bayındırlık Komisyonu’na havalesine,
111-Gündeme alınarak görüşülmesi kabul edilen, Büyükşehir Belediyesi Meclis Üyesi Üyesi Orhan ÖZCÜ’nün verdiği “Gürsu Belediyesi ve GÜSAB işbirliği ile yürütülen ‘Kentsel Dönüşüm Projesi’ kapsamında yapılacak olan 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı tadilatı” ile ilgili yazılı önergenin İmar ve Bayındırlık Komisyonu’na havalesine,
112-Gündeme alınarak görüşülmesi kabul edilen, Büyükşehir Belediyesi Meclis Üyesi Orhan ÖZCÜ’nün verdiği “1/1000 ölçekli Yenidoğan Mahallesi Revizyon İmar Planı içerisinde yer alan 2775 ada, 21 parsel Kapalı Pazar Yeri ve Otopark Lejantı ile tanımlı alanda kalan mülkiyet ve 1/1000 ölçekli Gürsu Revizyon İmar Planı içerisinde yer alan Zafer Mahallesi, 281 ada, 7 parselde Katlı Otopark lejantı ile tanımlı alanda kalan mülkiyetin Belediyemiz X. 5 Yıllık Kamulaştırma İmar Programının 2011-2015 yılı dilimine ek olarak alınması” ile ilgili yazılı önergenin Plan ve Bütçe Komisyonu’na havalesine,


9/10


113-Gündeme alınarak görüşülmesi kabul edilen, Büyükşehir Belediye Meclis Üyesi Mustafa BOZBEY’in sözlü mazeretinin kabulü ile izinli sayılmasına,
114-Gündeme alınarak görüşülmesi kabul edilen, Büyükşehir Belediye Meclis Üyesi Turgay ERDEM’in sözlü mazeretinin kabulü ile izinli sayılmasına,
115-Gündeme alınarak görüşülmesi kabul edilen, Büyükşehir Belediye Meclis Üyesi Perihan BALCI’nın sözlü mazeretinin kabulü ile izinli sayılmasına oybirliği ile karar verildi.

 

 

Recep ALTEPE
Mak. Müh.
Büyükşehir Belediye Başkanı

23.01.2014 Tarihli Meclis