MECLİS TOPLANTILARI

21.11.2013 Tarihli Meclis Gündemi

 
GÜNDEM : Büyükşehir Belediye Meclisi’nin, 21.11.2013 Perşembe günü saat 15.00’da Büyükşehir Belediye Meclisi Toplantı Salonu’nda (Heykel Tarihi Bina) yapacağı 2009/2014 seçim döneminin 60 ıncı, 5 inci dönemin 10 uncu OLAĞAN toplantısının 1. birleşimine ait gündemdir.

 


G Ü N D E M :

1-GEÇEN TOPLANTI ZAPTI;

2- DAİRELERİN MECLİSE HAVALELİ TEKLİFLERİ;

1-Başkanlık Makamı’nın, Gürsu Belediyesi’nin 2014 Mali Yılı Hazırlık Bütçesi ile ilgili yazısı,
2-Başkanlık Makamı’nın, Kestel Belediyesi’nin 2014 Mali Yılı Hazırlık Bütçesi ile ilgili yazısı,
3-Başkanlık Makamı’nın, Mudanya Belediyesi’nin 2014 Mali Yılı Hazırlık Bütçesi ile ilgili yazısı,
4-Başkanlık Makamı’nın, Gemlik Belediyesi’nin 2014 Mali Yılı Hazırlık Bütçesi ile ilgili yazısı,
5-Başkanlık Makamı’nın, Nilüfer Belediyesi’nin 2014 Mali Yılı Hazırlık Bütçesi ile ilgili yazısı,
6-Başkanlık Makamı’nın, Yıldırım Belediyesi’nin 2014 Mali Yılı Hazırlık Bütçesi ile ilgili yazısı,
7-Başkanlık Makamı’nın, Osmangazi Belediyesi’nin 2014 Mali Yılı Hazırlık Bütçesi ile ilgili yazısı,
8-Başkanlık Makamı’nın, Büyükşehir Belediyesi’nin 2014 Mali Yılı Performans Esaslı Hazırlık Bütçesi ile ilgili yazısı,
9-Mali Hizmetler Dairesi Başkanlığı’nın, Büyükşehir Belediyesi’nin 2014 Mali Yılı Gelir Tarifesi ile ilgili yazısı,
10-Mali Hizmetler Dairesi Başkanlığı’nın, Belediyemiz sorumluluğunda bulunan ana arterlerden Yıldırım İlçesi, Yeşil Caddesi ve Osmangazi İlçesi, Çekirge Caddesi’nin belirlenen kısımlarının otopark uygulaması yapılmak üzere BURBAK A.Ş.’ye tahsisi ile ilgili yazısı,
11-Mali Hizmetler Dairesi Başkanlığı’nın, Jupa Belediyesi’ne 100.000,00-TL.’ye kadar ayni ve nakdi yardım yapılması ile ilgili yazısı,
12-Yazı İşleri ve Kararlar Dairesi Başkanlığı’nın, Bursa Büyükşehir Belediyespor Kulübü Kafilesinin 13-15 Aralık 2013 tarihleri arasında Fransa’nın Grand-Quevilly Şehrinde yapılacak olan “Masa Tenisi Avrupa Kupası” turnuvasına katılım için yurtdışı görevlendirme ile ilgili yazısı,
13-Yazı İşleri ve Kararlar Dairesi Başkanlığı’nın, 30 Kasım – 05 Aralık 2013 tarihleri arasında Almanya’nın Frankfurt Şehrinde düzenlenecek olan “Su Temini ve Atık Su Bertarafında Enerjinin Etkin Kullanımı – Güneydoğu Avrupa ve Türkiye” konulu konferansa katılım için yurtdışı görevlendirme ile ilgili yazısı,
14-Yazı İşleri ve Kararlar Dairesi Başkanlığı’nın, Kosova ve Havalisi Kültür Dayanışma Derneği Heyeti’nin 06-10 Aralık 2013 tarihleri arasında Makedonya ve Kosova’da düzenlenen kültür gezisine katılım için yurtdışı görevlendirme ile ilgili yazısı,
15-Yazı İşleri ve Kararlar Dairesi Başkanlığı’nın, Yeşil Bursa Rumeli Halk Oyunları ve Kültür Derneği Heyeti’nin 02-08 Aralık 2013 tarihleri arasında Yakup Efendi Eğitim, Kültür ve Spor Derneği “Türk Dili ve Kültürünü koruma geliştirme” etkinliğine katılım için yurtdışı görevlendirme ile ilgili yazısı,
1/5

 


16-Yazı İşleri ve Kararlar Dairesi Başkanlığı’nın, Bursa Büyükşehir Belediyesi’nin “Türk Dünyası Müzeler Birliği’nin kurulması” ile ilgili yazısı,
17-Destek Hizmetleri Dairesi Başkanlığı’nın, 16 DY 058 plaka nolu 1993 model Kartal Otomobilin Bingöl İli, Ilıcalar Belediye Başkanlığı’na bedelsiz devri ile ilgili yazısı,
18-Destek Hizmetleri Dairesi Başkanlığı’nın, Yıldırım İlçesi, Meydancık Mahallesi’nde mevcut bulunan Şerif Artış İlkokulu, Ticaret Borsası İmam Hatip Ortaokulu ve Yeşil Devlet Hatun Anadolu İmam Hatip Liselerinin güvenlik hizmetlerinin yürütülebilmesi için Büyükşehir Belediyemiz ile İl Milli Eğitim Müdürlüğü arasında protokol imzalanması ile ilgili yazısı,
19-Çevre Koruma ve Kontrol Dairesi Başkanlığı’nın, Görev, Yetki ve Sorumluluk Esaslarını Belirleyen Yönetmeliği’nde revizyon yapılması ile ilgili yazısı,
20-Çevre Koruma ve Kontrol Dairesi Başkanlığı’nın, Büyükşehir Belediyesi sınırları içerisinde bulunan 1. Sınıf GSM’ler ile Akaryakıt LPG vb. İstasyonların Devredilmesinde Uygulanacak Usul ve Esaslar ile ilgili yazısı,
21-Çevre Koruma ve Kontrol Dairesi Başkanlığı’nın, Bursa Hafriyat Toprağı, İnşaat ve Yıkıntı Atıkları Yönetim Planının revize edilmesi ile ilgili yazısı,
22-Etüd ve Projeler Dairesi Başkanlığı’nın, Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) Avrupa Sağlıklı Şehirler Ağının 6. Fazına (2014-2018) Üyelik ile ilgili yazısı,
23-Kent Estetiği Dairesi Başkanlığı’nın, Gemlik İlçesi, Kayhan Mahallesi’nde Kentsel Dönüşüm ve Gelişim Alanı ilan edilen hak sahiplerine kira yardımı ile ilgili yazısı,
24-Kent Estetiği Dairesi Başkanlığı’nın, Kent Estetiği Şube Müdürlüğü’nce kullanılmak üzere 1 adet binek araç alımı ile ilgili yazısı,
25-İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı’nın, 1/25000 ölçekli Nazım İmar Planı, 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı ve 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı plan değişiklik talepleri ile ilgili yazısı,
26-İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı’nın, Büyükşehir Belediye Meclisi’nin, 17.01.2008 gün ve 48 sayılı kararı ile onaylanan, Nilüfer İlçesi, 1/5000 ölçekli Görükle Nazım İmar Planı hakkında ilgili Mahkeme’nin 02.10.2013 tarihinde aldığı Yürütmeyi Durdurma Kararı ile ilgili yazısı,
27-İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı’nın, Nilüfer İlçesi, Başköy sınırlarında kalan muhtelif parsellerin “Tarımsal Niteliği Korunacak Alan”dan “KDKÇA”na alınmasına ilişkin 1/25000 ölçekli ve 1/5000 ölçekli Nazım İmar Plan değişikliğine konu parseller hakkında 5403 sayılı Toprak Koruma ve Arazi Kullanımı Kanunu’nun 13. Maddesi gereğince kamu yararı kararı alınması ile ilgili yazısı,
28-İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı’nın, Büyükşehir Belediye Meclisi’nin, 19.09.2013 gün ve 1023 sayılı kararı ile onaylanan, Nilüfer İlçesi, Demirci Mahallesi, 2969 ada, 1 parselin “Ticaret Alanı”na alınmasına ilişkin 1/1000 ölçekli Beşevler Küçük Sanayi Sitesi Uygulama İmar Planı değişikliğine yapılan askı itirazı ile ilgili yazısı,
29-İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı’nın, Büyükşehir Belediye Meclisi’nin, 19.09.2013 gün ve 1022 sayılı kararı ile onaylanan, Nilüfer İlçesi, Beşevler Mahallesi, 2965 ada, 1 parselin “Ticaret Alanı”na alınmasına ilişkin 1/5000 ölçekli Nilüfer Nazım İmar Planı değişikliği ile “Emniyet Hizmet Alanı”ndan “Ticaret Alanı”na alınmasına ilişkin 1/1000 ölçekli Beşevler Küçük Sanayi Sitesi Uygulama İmar Planı değişikliklerine yapılan askı itirazı ile ilgili yazısı,
30-İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı’nın, Büyükşehir Belediye Meclisi’nin, 18.07.2013 gün ve 873 sayılı kararı ile onaylanan ve Bursa Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu’nun 27.09.2013 tarih ve 2377 sayılı kararı doğrultusunda uygun bulunan, Bursa İli, Nilüfer İlçesi, Ürünlü Mahallesi, Kentsel ve Arkeolojik Sit Alanı ve Yakın Çevresine ilişkin 1/5000 ölçekli Nilüfer Nazım İmar Planı değişikliğine yapılan askı itirazı ile ilgili yazısı,
31-İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı’nın, Büyükşehir Belediye Meclisi’nin, 19.09.2013 gün ve 1031 sayılı kararı ile onaylanan, Yıldırım İlçesi, Millet Mahallesi, 3090 ada, 1 parselin yapılaşma koşulu belirlenmesine ilişkin plan değişikliğine yapılan askı itirazı ile ilgili yazısı,
32-İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı’nın, Bursa Büyükşehir Belediye Meclisi’nin, 19.09.2013 tarih ve 1005 sayılı kararı ile onaylanan, Osmangazi İlçesi, Ovaakça Eğitim Mahallesi, H22a17d2c pafta, 7821 ada, 1 parsel (E:1426 parsel)’in, “Konut Dışı Kentsel Çalışma Alanı”na alınmasına ilişkin 1/25000 ölçekli Kuzey Planlama Bölgesi Nazım İmar Planı ve 1/5000 ölçekli Ovaakça Nazım İmar Planı değişikliğine yapılan askı itirazı ile ilgili yazısı,
2/5

 

33-İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı’nın, Bursa Büyükşehir Belediye Meclisi’nin, 24.10.2013 tarih ve 1088 sayılı kararı ile onaylanan, Gemlik İlçesi, 356 ada, 17 parselin “Yönetim Merkezi Alanı”na alınmasına ilişkin 1/5000 ölçekli Gemlik Nazım İmar Planı değişikliğine yapılan askı itirazı ile ilgili yazısı,
34-İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı’nın, Büyükşehir Belediye Meclisi’nin, 24.09.2013 tarih ve 1090 sayılı kararı ile onaylanan, Osmangazi İlçesi, Yunuseli Mahallesi, 6588 ada, 1 ve 6 parsele ilişkin 1/1000 ölçekli Bağlarbaşı Kuzeyi Uygulama İmar Planı değişikliği askı itirazı ile ilgili yazısı,
35-İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı’nın, Osmangazi İlçesi, Yunuseli Mahallesi, Çukurlar Mevkii, H21c05b-H22d01a pafta, 5067-7521-6400-6587-6588 nolu adaların bulunduğu alana ilişkin 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı değişikliği ile ilgili yazısı.

3-KOMİSYONLARDAN GELEN EVRAKLAR;

1-Hukuk Komisyonu’nun, Sosyal Hizmetler Dairesi Başkanlığı, Huzurevi Şube Müdürlüğü Yönetmeliği’nde revizyon yapılması ile ilgili raporu,
2-Hukuk Komisyonu’nun, Kent Estetiği Dairesi Başkanlığı’nın, Görev, Yetki ve Sorumluluk Esaslarını Belirleyen Yönetmeliği ile ilgili raporu,
3-Hukuk Komisyonu’nun, Destek Hizmetleri Dairesi Başkanlığı’nın, Görev, Yetki ve Sorumluluk Esaslarını Belirleyen Yönetmeliği’nde revizyon yapılması ile ilgili raporu,
4-Hukuk Komisyonu’nun, Büyükşehir Belediyesi Daire Başkanlıklarının Kent Estetiğini oluşturan unsurları ile ilgili iyileştirme çalışmaları yapılması ile ilgili raporu,
5-Hukuk Komisyonu’nun, Filistin’in El-Halil Kenti (Hebron) Belediyesi ile Büyükşehir Belediyesi arasında Kardeşlik Protokolü yapılması ile ilgili raporu,
6-Plan ve Bütçe Komisyonu’nun, Bursa İli, Yıldırım İlçesi, İsabey Mahallesi, 2702 ada, 68-69-82-87-88-89-90-91-92-93-94 ve 5059 ada, 1 sayılı parsellerin kamulaştırılmak üzere Belediyemiz X. Beş Yıllık Kamulaştırma İmar Programının 2011-2015 yılı dilimine ek olarak alınması ile ilgili raporu,
7-Plan ve Bütçe Komisyonu’nun, Bursa İli, Osmangazi İlçesi, Nilüfer Mahallesi, Kolej Caddesi’nde şuyulandırmanın ardından yola terk edilen kısımlarda bulunan binaların, bina eklentilerinin, ağaçların, tel örgü ve duvarların kamulaştırılmak üzere Belediyemiz X. Beş Yıllık Kamulaştırma İmar Programının 2011-2015 yılı dilimine ek olarak alınması ile ilgili raporu,
8-Plan ve Bütçe Komisyonu’nun, Yunusemre Mahallesi, Kıyıcı Sokak ile Yasin Sokak arasında kalan, 3887 ada, 21 parselin Yeşil Alanda kalan kısımlarının kamulaştırılmak üzere Belediyemiz X. Beş Yıllık Kamulaştırma İmar Programının 2011-2015 yılı dilimine ek olarak alınması ile ilgili raporu,
9-Plan ve Bütçe Komisyonu’nun, Bursa İli, Osmangazi İlçesi, Güneştepe Mahallesi, 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planına göre 20.00 m genişliğinde ve Belediyemiz sorumluluğunda olan talep konusu imar yolunun açılabilmesi için Belediyemiz X. Beş Yıllık Kamulaştırma İmar Programının 2011-2015 yılı dilimine ek olarak alınması ile ilgili raporu,
10-Plan ve Bütçe Komisyonu’nun, Geçit Mezarlığı’nın imar planlarında Ağaçlandırılacak Alan’da (Mezarlık Alanı’nda) kaldığı, Mezarlık Alanı içerisindeki tüm parsellerin mülkiyetinin özel kişilere ait olduğundan söz konusu alanların kamulaştırılmak üzere Belediyemiz X. Beş Yıllık Kamulaştırma İmar Programının 2011-2015 yılı dilimine ek olarak alınması ile ilgili raporu,
11-İmar ve Bayındırlık Komisyonu’nun, Osmangazi Belediyesi’ne ait 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı değişiklikleri ile ilgili raporu,
12-İmar ve Bayındırlık Komisyonu’nun, Yıldırım Belediyesi’ne ait 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı değişiklikleri ile ilgili raporu,
13-İmar ve Bayındırlık Komisyonu’nun, Nilüfer Belediyesi’ne ait 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı değişiklikleri ile ilgili raporu,
14-İmar ve Bayındırlık Komisyonu’nun, Mudanya Belediyesi’ne ait 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı değişiklikleri ile ilgili raporu,
15-İmar ve Bayındırlık Komisyonu’nun, Kestel Belediyesi’ne ait 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı değişiklikleri ile ilgili raporu,
16-İmar ve Bayındırlık Komisyonu’nun, Gemlik Belediyesi’ne ait 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı değişiklikleri ile ilgili raporu,
3/5

 


17-İmar ve Bayındırlık Komisyonu’nun, Gürsu Belediyesi’ne ait 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı değişiklikleri ile ilgili raporu,
18-İmar ve Bayındırlık Komisyonu’nun, Yıldırım İlçesi, Millet Mahallesi, 3074 ada, 1-5-6-7 parsellerin Tali İş Merkezi Alanı’na alınmasına ilişkin 1/5000 ölçekli Yıldırım Nazım İmar Planı değişikliği ile ilgili raporu,
19-İmar ve Bayındırlık Komisyonu’nun, Nilüfer İlçesi, Demirci Mahallesi, H21c05d pafta, 3055 ada, 1 nolu parselin Özel Kreş Alanı’na alınmasına ilişkin 1/5000 ölçekli Nilüfer Nazım İmar Planı değişikliği ile ilgili raporu,
20-İmar ve Bayındırlık Komisyonu’nun, Nilüfer İlçesi, Ertuğrul Mahallesi, 1143 ada, 2 parselin “Konut Alanı”ndan “Tali İş Merkezi Alanı”na alınmasına dair 1/5000 ölçekli Nilüfer Nazım İmar Plan değişikliği ile ilgili raporu,
21-İmar ve Bayındırlık Komisyonu’nun, BKVKBK´nun 12.07.2012 / 0920 sayılı kararı doğrultusunda, Nilüfer İlçesi, Tahtalı Köyü, 155/44, 155/47 parseller ve çevresinin (eski 1694, 1683 ve 2495 parseller) 1. Derece Arkeolojik Sit Sınırlarına alınmasına dair 1/5000 ölçekli Kayapa Nazım İmar Plan değişikliği ile ilgili raporu,
22-İmar ve Bayındırlık Komisyonu’nun, Nilüfer İlçesi, Ertuğrul Mahallesi, H21c04c2d pafta, 3544 - 4055 adalar ve çevresinde “Tali İş Merkezi Alanı”, “Spor Tesis Alanı”, “Rekreasyon Alanı”, “Teknik Altyapı Alanı”, “Belediye Hizmet Alanı” ve “Park Alanı” kullanımlarının düzenlenmesine ilişkin 1/5000 ve 1/1000 ölçekli Nazım İmar Planı ve Uygulama İmar Plan değişikliği ile ilgili raporu,
23-İmar ve Bayındırlık Komisyonu’nun, Nilüfer İlçesi, Özlüce Mahallesi, 4407 ada, 1 parselin ‘’Konut Alanı”ndan “Tali İş Merkezi Alanı”na alınmasına dair 1/5000 ölçekli Nilüfer Nazım İmar Plan değişikliği ile ilgili raporu,
24-İmar ve Bayındırlık Komisyonu’nun, Nilüfer İlçesi, Başköy ve Büyükbalıklı Mahallelerinde muhtelif parselleri kapsayan alanda Büyükşehir Belediye Meclisi’nin, 19.07.2012 gün ve 792 sayılı kararı ile onaylanan, 1/25000 ve 1/5000 ölçekli Nazım İmar Plan değişikliği hususunda Bursa 2. İdare Mahkemesi’nin, 13.09.2013 tarihli Yürütmeyi Durdurma Kararı ile ilgili raporu,
25-İmar ve Bayındırlık Komisyonu’nun, Nilüfer İlçesi, Doğanköy Mahallesi’ni kapsayan 190 ha’lık bölgede 1 / 5000 ölçekli Nilüfer Nazım İmar Plan değişikliği ile ilgili raporu,
26-İmar ve Bayındırlık Komisyonu’nun, BHRS 3. Aşama Yapım Elektrik ve Mekanik İşleri kapsamında onaylanan, Kestel İlçesi, Ahmet Vefik Paşa Mahallesi ile Yıldırım İlçesi Değirmenönü Mahallesi Trafo Alanları’nın revizyonuna ilişkin 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Plan değişiklikleri ile ilgili raporu,
27-İmar ve Bayındırlık Komisyonu’nun, Osmangazi Belediye Başkanlığı’nın talebi doğrultusunda, Bursa İli, Osmangazi İlçesi, Demirtaşpaşa Mahallesi, 2395 ada, 5 parselde yer alan Abdal Camii’nin “Dini Tesis Alanı”na alınmasına ilişkin 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı değişikliği ile ilgili raporu,
28-İmar ve Bayındırlık Komisyonu’nun, Osmangazi İlçesi, Alacamescit Mahallesi, 4341 ada, 1 parselin tamamı ile 18 parselin bir kısmının “Dini Tesis Alanı”na alınmasına ilişkin 1/1000 ölçekli Reyhan-Kayhan-Hanlar Bölgesi Koruma Amaçlı İmar Planı değişikliği ile ilgili raporu,
29-İmar ve Bayındırlık Komisyonu’nun, Osmangazi İlçesi, Alacahırka Mahallesi, 5994 ada, 2 parselin “Belediye Hizmet Alanı”na alınmasına ilişkin 1/1000 ölçekli Muradiye Koruma Amaçlı İmar Planı değişikliği ile ilgili raporu,
30-İmar ve Bayındırlık Komisyonu’nun, Bursa Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu’nun 30.01.2010 tarih ve 5447 sayılı kararı doğrultusunda, Osmangazi İlçesi, Kükürtlü Mahallesi, Atatürk Stadyumu ve çevresini kapsayan Kentsel Sit Alanı’na ilişkin 1/5000 ve 1/1000 ölçekli imar planı değişikliği ile ilgili raporu,
31-İmar ve Bayındırlık Komisyonu’nun, Osmangazi İlçesi, Yunuseli Mahallesi, H22d01a2d pafta, 5101 ada, 2 parselin Konut Alanı’ndan Tali İş Merkezi Alanı’na alınmasına ilişkin 1/5000 ölçekli Osmangazi Nazım İmar Planı değişikliği ile ilgili raporu,.
32-İmar ve Bayındırlık Komisyonu’nun, Osmangazi İlçesi, Demirtaş Cumhuriyet Mahallesi, H22a22cd pafta, 7738 ada, 1-2-3-4-6-20 parseller ile 7741 ada, 3 parsel (E:2834, 2835, 2846, 2851, 2852, 2853, 2854 Parseller)’in “Teknik Altyapı Alanı”na alınmasına ilişkin 1/25000 ölçekli Merkez Planlama Bölgesi Nazım İmar Planı değişikliği ile ilgili raporu,

4/5

 


33-İmar ve Bayındırlık Komisyonu’nun, Gemlik İlçesi, Narlı Köyü, 1053 parselin İbadet Yeri Alanı’na alınmasına ilişkin 1/5000 ölçekli Kumla Nazım İmar Planı değişikliği ve 1/25000 ölçekli Gemlik Planlama Bölgesi Nazım İmar Planı değişikliği talebi ile ilgili raporu,
34-İmar ve Bayındırlık Komisyonu’nun, Gürsu İlçesi, Dışkaya 2.Etap Toplu Konut Alanı 30 m lik yol düzenlemesine ilişkin 1/5000 ölçekli Gürsu Dışkaya Nazım İmar Planı değişikliği ile ilgili raporu,
35-İmar ve Bayındırlık Komisyonu’nun, Osmangazi İlçesi, Panayır Mahallesi, 2311 ada, 11-12-269-270-280-281-293-294-295-296 parseller, 5947 ada, 1-2 parsellerin “Konut Alanı, Ticaret Alanı, Park Alanı, Spor Alanı, İlköğretim Alanı, Belediye Hizmet Alanı, Trafo Alanı ve RMS-A Alanı (Doğal Gaz Basıncı Düşürme İstasyonu)’na” alınmasına ilişkin 1/1000 ölçekli Yalova Yolu I. Bölge Uygulama İmar Planı ve 1/1000 ölçekli Panayır Mahallesi Uygulama İmar Planı değişiklikleri ile ilgili raporu,
36-İmar ve Bayındırlık Komisyonu’nun, Mudanya İlçesi, Halitpaşa Mahallesi, 1/5000 ölçekli Mudanya Revizyon İmar Planındaki Konut Alanlarındaki nüfus yoğunluklarının, üst ölçekli olan Mudanya Planlama Bölgesi 1/25000 ölçekli Nazım İmar Planına göre revize edilmesi talebi ile ilgili raporu,
37-İmar ve Bayındırlık Komisyonu’nun, Mudanya İlçesi, Çağrışan Mahallesi, H21b19c pafta, 1042 sayılı parsele ilişkin İmar Planı değişikliği talebi ile ilgili raporu,
38-İmar ve Bayındırlık Komisyonu’nun, Mudanya İlçesi, Bademli Mahallesi, H21b19c pafta, 174 sayılı parsele ilişkin 1/5000 ölçekli Mudanya Nazım İmar Planı değişikliği ile ilgili raporu,
39-İmar ve Bayındırlık Komisyonu’nun, 1/5000 ölçekli Güzelyalı Nazım İmar Planı’nın Güzelyalı Mahallesi ve Altıntaş Köyü’nün bir kısmını kapsayan Nazım İmar Plan Revizyona ilişkin askı itirazları ile ilgili raporu,
40-İmar ve Bayındırlık Komisyonu’nun, Osmangazi, Yıldırım, Nilüfer, Mudanya, Gemlik, Gürsu ve Kestel Belediyeleri sınırlarındaki onaylı ve yürürlükteki 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planlarında Turizm Alanlarına 0.20 ilave Emsal verilmesine ilişkin plan notu değişikliği ile ilgili raporu.

 

 

Recep ALTEPE
Mak. Müh.
Büyükşehir Belediye Başkanı

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

21.11.2013 Tarihli Meclis Kararları

Meclis kararları henüz yayınlanmamıştır...

  Büyükşehir Belediye Meclisi’nin, 21.11.2013 Perşembe günü saat 15.00’da Büyükşehir Belediye Meclisi Toplantı Salonu’nda (Heykel Tarihi Bina) yaptığı 2009/2014 seçim döneminin 60 ıncı 5 inci dönemin 10 uncu OLAĞAN toplantısının 1. birleşiminde alınan KARARLARIN ÖZETİDİR.
1-Okunan Geçen Toplantı Zaptının oybirliği ile kabulüne,
2-Başkanlık Makamı’nın, Gürsu Belediyesi’nin 2014 Mali Yılı Hazırlık Bütçesi ile ilgili yazısının Plan ve Bütçe Komisyonu’na havalesine,
3-Başkanlık Makamı’nın, Kestel Belediyesi’nin 2014 Mali Yılı Hazırlık Bütçesi ile ilgili yazısının Plan ve Bütçe Komisyonu’na havalesine,
4-Başkanlık Makamı’nın, Mudanya Belediyesi’nin 2014 Mali Yılı Hazırlık Bütçesi ile ilgili yazısının Plan ve Bütçe Komisyonu’na havalesine,
5-Başkanlık Makamı’nın, Gemlik Belediyesi’nin 2014 Mali Yılı Hazırlık Bütçesi ile ilgili yazısının Plan ve Bütçe Komisyonu’na havalesine,
6-Başkanlık Makamı’nın, Nilüfer Belediyesi’nin 2014 Mali Yılı Hazırlık Bütçesi ile ilgili yazısının Plan ve Bütçe Komisyonu’na havalesine,
7-Başkanlık Makamı’nın, Yıldırım Belediyesi’nin 2014 Mali Yılı Hazırlık Bütçesi ile ilgili yazısının Plan ve Bütçe Komisyonu’na havalesine,
8-Başkanlık Makamı’nın, Osmangazi Belediyesi’nin 2014 Mali Yılı Hazırlık Bütçesi ile ilgili yazısının Plan ve Bütçe Komisyonu’na havalesine,
9-Başkanlık Makamı’nın, Büyükşehir Belediyesi’nin 2014 Mali Yılı Performans Esaslı Hazırlık Bütçesi ile ilgili yazısının Plan ve Bütçe Komisyonu’na havalesine,
10-Mali Hizmetler Dairesi Başkanlığı’nın, Büyükşehir Belediyesi’nin 2014 Mali Yılı Gelir Tarifesi ile ilgili yazısının Plan ve Bütçe Komisyonu’na havalesine,
11-Mali Hizmetler Dairesi Başkanlığı’nın, Belediyemiz sorumluluğunda bulunan ana arterlerden Yıldırım İlçesi, Yeşil Caddesi ve Osmangazi İlçesi, Çekirge Caddesi’nin belirlenen kısımlarının otopark uygulaması yapılmak üzere BURBAK A.Ş.’ye tahsisi ile ilgili yazısının “Yıldırım İlçesi, Yeşil Caddesi’nin belirlenen kısımlarının otopark uygulaması yapılmak üzere aylık 250 (ikiyüzelli)-TL bedelle ve Osmangazi İlçesi, Çekirge Caddesi’nin belirlenen kısımlarının otopark uygulaması yapılmak üzere aylık 250 (ikiyüzelli)-TL bedelle 5 yıllığına, BURBAK A.Ş.’ye tahsis edilmesi” ilavesiyle oyçokluğu (CHP; Osman AYRADİLLİ, Özden DOĞAN, Recep TANLAK, Turgay ERDEM, Perihan BALCI, Ali KARAMIK, Mahir GENCER, Necdet ERSOY, Zafer Cemal ÜLGEN, Erhan ÖZEKİN, Şükrü AKSU 11 red - MHP; Mehmet TEMİRTAŞ, Dinçer YENİ 2 red – 26 kabul) ile kabulüne,
12-Mali Hizmetler Dairesi Başkanlığı’nın, Jupa Belediyesi’ne 100.000,00-TL.’ye kadar ayni ve nakdi yardım yapılması ile ilgili yazısının “ ‘Jupa Belediyesi Merkez Meydanı ve etrafının park olarak düzenlenmesi’ Ortak Hizmet Projesinde kullanılmak üzere 2013 Mali Yılı Bütçesinden ödenmek üzere Jupa Belediyesi’ne Büyükşehir Belediye Başkanlığımızdan (ayni ve nakdi) 100.000,00 (yüzbin)-TL’ye kadar yardım yapılması” ilavesiyle oybirliği ile kabulüne,
13-Yazı İşleri ve Kararlar Dairesi Başkanlığı’nın, Bursa Büyükşehir Belediyespor Kulübü Kafilesinin 13-15 Aralık 2013 tarihleri arasında Fransa’nın Grand-Quevilly Şehrinde yapılacak olan “Masa Tenisi Avrupa Kupası” turnuvasına katılım için yurtdışı görevlendirme ile ilgili yazısının oybirliği ile kabulüne,
14-Yazı İşleri ve Kararlar Dairesi Başkanlığı’nın, 30 Kasım – 05 Aralık 2013 tarihleri arasında Almanya’nın Frankfurt Şehrinde düzenlenecek olan “Su Temini ve Atık Su Bertarafında Enerjinin Etkin Kullanımı – Güneydoğu Avrupa ve Türkiye” konulu konferansa katılım için yurtdışı görevlendirme ile ilgili yazısının oybirliği ile kabulüne,
15-Yazı İşleri ve Kararlar Dairesi Başkanlığı’nın, Kosova ve Havalisi Kültür Dayanışma Derneği Heyeti’nin 06-10 Aralık 2013 tarihleri arasında Makedonya ve Kosova’da düzenlenen kültür gezisine katılım için yurtdışı görevlendirme ile ilgili yazısının oybirliği ile kabulüne,
16-Yazı İşleri ve Kararlar Dairesi Başkanlığı’nın, Yeşil Bursa Rumeli Halk Oyunları ve Kültür Derneği Heyeti’nin 02-08 Aralık 2013 tarihleri arasında Yakup Efendi Eğitim, Kültür ve Spor Derneği “Türk Dili ve Kültürünü koruma geliştirme” etkinliğine katılım için yurtdışı görevlendirme ile ilgili yazısının oybirliği ile kabulüne,
1/10
17-Yazı İşleri ve Kararlar Dairesi Başkanlığı’nın, Bursa Büyükşehir Belediyesi’nin “Türk Dünyası Müzeler Birliği’nin kurulması” ile ilgili yazısının oybirliği ile kabulüne,
18-Destek Hizmetleri Dairesi Başkanlığı’nın, 16 DY 058 plaka nolu 1993 model Kartal Otomobilin Bingöl İli, Ilıcalar Belediye Başkanlığı’na bedelsiz devri ile ilgili yazısının oybirliği ile kabulüne,
19-Destek Hizmetleri Dairesi Başkanlığı’nın, Yıldırım İlçesi, Meydancık Mahallesi’nde mevcut bulunan Şerif Artış İlkokulu, Ticaret Borsası İmam Hatip Ortaokulu ve Yeşil Devlet Hatun Anadolu İmam Hatip Liselerinin güvenlik hizmetlerinin yürütülebilmesi için Büyükşehir Belediyemiz ile İl Milli Eğitim Müdürlüğü arasında protokol imzalanması ile ilgili yazısının oybirliği ile kabulüne,
20-Çevre Koruma ve Kontrol Dairesi Başkanlığı’nın, Görev, Yetki ve Sorumluluk Esaslarını Belirleyen Yönetmeliği’nde revizyon yapılması ile ilgili yazısının Hukuk Komisyonu’na havalesine,
21-Çevre Koruma ve Kontrol Dairesi Başkanlığı’nın, Büyükşehir Belediyesi sınırları içerisinde bulunan 1. Sınıf GSM’ler ile Akaryakıt LPG vb. İstasyonların Devredilmesinde Uygulanacak Usul ve Esaslar ile ilgili yazısının oybirliği ile kabulüne,
22-Çevre Koruma ve Kontrol Dairesi Başkanlığı’nın, Bursa Hafriyat Toprağı, İnşaat ve Yıkıntı Atıkları Yönetim Planının revize edilmesi ile ilgili yazısının oybirliği ile kabulüne,
23-Etüd ve Projeler Dairesi Başkanlığı’nın, Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) Avrupa Sağlıklı Şehirler Ağının 6. Fazına (2014-2018) Üyelik ile ilgili yazısının oybirliği ile kabulüne,
24-Kent Estetiği Dairesi Başkanlığı’nın, Gemlik İlçesi, Kayhan Mahallesi’nde Kentsel Dönüşüm ve Gelişim Alanı ilan edilen hak sahiplerine kira yardımı ile ilgili yazısının oybirliği ile kabulüne,
25-Kent Estetiği Dairesi Başkanlığı’nın, Kent Estetiği Şube Müdürlüğü’nce kullanılmak üzere 1 adet binek araç alımı ile ilgili yazısının oybirliği ile kabulüne,
26-İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı’nın, 1/25000 ölçekli Nazım İmar Planı, 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı ve 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı plan değişiklik talepleri ile ilgili yazısının İmar ve Bayındırlık Komisyonu’na havalesine,
27-İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı’nın, Büyükşehir Belediye Meclisi’nin, 17.01.2008 gün ve 48 sayılı kararı ile onaylanan, Nilüfer İlçesi, 1/5000 ölçekli Görükle Nazım İmar Planı hakkında ilgili Mahkeme’nin 02.10.2013 tarihinde aldığı Yürütmeyi Durdurma Kararı ile ilgili yazısının İmar ve Bayındırlık Komisyonu’na havalesine,
28-İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı’nın, Nilüfer İlçesi, Başköy sınırlarında kalan muhtelif parsellerin “Tarımsal Niteliği Korunacak Alan”dan “KDKÇA”na alınmasına ilişkin 1/25000 ölçekli ve 1/5000 ölçekli Nazım İmar Plan değişikliğine konu parseller hakkında 5403 sayılı Toprak Koruma ve Arazi Kullanımı Kanunu’nun 13. Maddesi gereğince kamu yararı kararı alınması ile ilgili yazısının İmar ve Bayındırlık Komisyonu’na havalesine,
29-İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı’nın, Büyükşehir Belediye Meclisi’nin, 19.09.2013 gün ve 1023 sayılı kararı ile onaylanan, Nilüfer İlçesi, Demirci Mahallesi, 2969 ada, 1 parselin “Ticaret Alanı”na alınmasına ilişkin 1/1000 ölçekli Beşevler Küçük Sanayi Sitesi Uygulama İmar Planı değişikliğine yapılan askı itirazı ile ilgili yazısının İmar ve Bayındırlık Komisyonu’na havalesine,
30-İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı’nın, Büyükşehir Belediye Meclisi’nin, 19.09.2013 gün ve 1022 sayılı kararı ile onaylanan, Nilüfer İlçesi, Beşevler Mahallesi, 2965 ada, 1 parselin “Ticaret Alanı”na alınmasına ilişkin 1/5000 ölçekli Nilüfer Nazım İmar Planı değişikliği ile “Emniyet Hizmet Alanı”ndan “Ticaret Alanı”na alınmasına ilişkin 1/1000 ölçekli Beşevler Küçük Sanayi Sitesi Uygulama İmar Planı değişikliklerine yapılan askı itirazı ile ilgili yazısının İmar ve Bayındırlık Komisyonu’na havalesine,
31-İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı’nın, Büyükşehir Belediye Meclisi’nin, 18.07.2013 gün ve 873 sayılı kararı ile onaylanan ve Bursa Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu’nun 27.09.2013 tarih ve 2377 sayılı kararı doğrultusunda uygun bulunan, Bursa İli, Nilüfer İlçesi, Ürünlü Mahallesi, Kentsel ve Arkeolojik Sit Alanı ve Yakın Çevresine ilişkin 1/5000 ölçekli Nilüfer Nazım İmar Planı değişikliğine yapılan askı itirazı ile ilgili yazısının İmar ve Bayındırlık Komisyonu’na havalesine,
2/10
32-İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı’nın, Büyükşehir Belediye Meclisi’nin, 19.09.2013 gün ve 1031 sayılı kararı ile onaylanan, Yıldırım İlçesi, Millet Mahallesi, 3090 ada, 1 parselin yapılaşma koşulu belirlenmesine ilişkin plan değişikliğine yapılan askı itirazı ile ilgili yazısının İmar ve Bayındırlık Komisyonu’na havalesine,
33-İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı’nın, Bursa Büyükşehir Belediye Meclisi’nin, 19.09.2013 tarih ve 1005 sayılı kararı ile onaylanan, Osmangazi İlçesi, Ovaakça Eğitim Mahallesi, H22a17d2c pafta, 7821 ada, 1 parsel (E:1426 parsel)’in, “Konut Dışı Kentsel Çalışma Alanı”na alınmasına ilişkin 1/25000 ölçekli Kuzey Planlama Bölgesi Nazım İmar Planı ve 1/5000 ölçekli
Ovaakça Nazım İmar Planı değişikliğine yapılan askı itirazı ile ilgili yazısının İmar ve Bayındırlık Komisyonu’na havalesine,
34-İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı’nın, Bursa Büyükşehir Belediye Meclisi’nin, 24.10.2013 tarih ve 1088 sayılı kararı ile onaylanan, Gemlik İlçesi, 356 ada, 17 parselin “Yönetim Merkezi Alanı”na alınmasına ilişkin 1/5000 ölçekli Gemlik Nazım İmar Planı değişikliğine yapılan askı itirazı ile ilgili yazısının İmar ve Bayındırlık Komisyonu’na havalesine,
35-İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı’nın, Büyükşehir Belediye Meclisi’nin, 24.09.2013 tarih ve 1090 sayılı kararı ile onaylanan, Osmangazi İlçesi, Yunuseli Mahallesi, 6588 ada, 1 ve 6 parsele ilişkin 1/1000 ölçekli Bağlarbaşı Kuzeyi Uygulama İmar Planı değişikliği askı itirazı ile ilgili yazısının İmar ve Bayındırlık Komisyonu’na havalesine,
36-İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı’nın, Osmangazi İlçesi, Yunuseli Mahallesi, Çukurlar Mevkii, H21c05b-H22d01a pafta, 5067-7521-6400-6587-6588 nolu adaların bulunduğu alana ilişkin 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı değişikliği ile ilgili yazısının İmar ve Bayındırlık Komisyonu’na havalesine,
37-Hukuk Komisyonu’nun, Sosyal Hizmetler Dairesi Başkanlığı, Huzurevi Şube Müdürlüğü Yönetmeliği’nde revizyon yapılması ile ilgili raporunun oybirliği ile kabulüne,
38-Hukuk Komisyonu’nun, Kent Estetiği Dairesi Başkanlığı’nın, Görev, Yetki ve Sorumluluk Esaslarını Belirleyen Yönetmeliği ile ilgili raporunun oybirliği ile kabulüne,
39-Hukuk Komisyonu’nun, Destek Hizmetleri Dairesi Başkanlığı’nın, Görev, Yetki ve Sorumluluk Esaslarını Belirleyen Yönetmeliği’nde revizyon yapılması ile ilgili raporunun oybirliği ile kabulüne,
40-Hukuk Komisyonu’nun, Büyükşehir Belediyesi Daire Başkanlıklarının Kent Estetiğini oluşturan unsurları ile ilgili iyileştirme çalışmaları yapılması ile ilgili raporunun oybirliği ile kabulüne,
41-Hukuk Komisyonu’nun, Filistin’in El-Halil Kenti (Hebron) Belediyesi ile Büyükşehir Belediyesi arasında Kardeşlik Protokolü yapılması ile ilgili raporunun; “Filistin’in El-Halil (Hebron) Kentine, Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı Başkanlığı (TİKA) vasıtasıyla bir minibüs alınması” ilavesiyle oybirliği ile kabulüne,
42-Plan ve Bütçe Komisyonu’nun, Bursa İli, Yıldırım İlçesi, İsabey Mahallesi, 2702 ada, 68-69-82-87-88-89-90-91-92-93-94 ve 5059 ada, 1 sayılı parsellerin kamulaştırılmak üzere Belediyemiz X. Beş Yıllık Kamulaştırma İmar Programının 2011-2015 yılı dilimine ek olarak alınması ile ilgili raporunun oybirliği ile kabulüne,
43-Plan ve Bütçe Komisyonu’nun, Bursa İli, Osmangazi İlçesi, Nilüfer Mahallesi, Kolej Caddesi’nde şuyulandırmanın ardından yola terk edilen kısımlarda bulunan binaların, bina eklentilerinin, ağaçların, tel örgü ve duvarların kamulaştırılmak üzere Belediyemiz X. Beş Yıllık Kamulaştırma İmar Programının 2011-2015 yılı dilimine ek olarak alınması ile ilgili raporunun oybirliği ile kabulüne,
44-Plan ve Bütçe Komisyonu’nun, Yunusemre Mahallesi, Kıyıcı Sokak ile Yasin Sokak arasında kalan, 3887 ada, 21 parselin Yeşil Alanda kalan kısımlarının kamulaştırılmak üzere Belediyemiz X. Beş Yıllık Kamulaştırma İmar Programının 2011-2015 yılı dilimine ek olarak alınması ile ilgili raporunun oyçokluğu (CHP; Osman AYRADİLLİ, Özden DOĞAN, Recep TANLAK, Turgay ERDEM, Perihan BALCI, Ali KARAMIK, Mahir GENCER, Necdet ERSOY, Zafer Cemal ÜLGEN, Erhan ÖZEKİN, Şükrü AKSU 11 red - 28 kabul) ile kabulüne,
45-Plan ve Bütçe Komisyonu’nun, Bursa İli, Osmangazi İlçesi, Güneştepe Mahallesi, 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planına göre 20.00 m genişliğinde ve Belediyemiz sorumluluğunda olan talep konusu imar yolunun açılabilmesi için Belediyemiz X. Beş Yıllık Kamulaştırma İmar
3/10
Programının 2011-2015 yılı dilimine ek olarak alınması ile ilgili raporunun oybirliği ile kabulüne,
46-Plan ve Bütçe Komisyonu’nun, Geçit Mezarlığı’nın imar planlarında Ağaçlandırılacak Alan’da (Mezarlık Alanı’nda) kaldığı, Mezarlık Alanı içerisindeki tüm parsellerin mülkiyetinin özel kişilere ait olduğundan söz konusu alanların kamulaştırılmak üzere Belediyemiz X. Beş Yıllık Kamulaştırma İmar Programının 2011-2015 yılı dilimine ek olarak alınması ile ilgili raporunun oybirliği ile kabulüne,
47-İmar ve Bayındırlık Komisyonu’nun, Osmangazi Belediyesi’ne ait 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı değişiklikleri ile ilgili raporunun “Osmangazi Belediye Meclisi’nin, Uygun Bulunan Kararlar içinde 7. sırada yer alan 09.10.2013 tarih ve 741 sayılı Meclis Kararının”; yeniden değerlendirilmek üzere Komisyona iadesine; şeklinde düzeltilerek kabulüne,
“Osmangazi Belediye Meclisi’nin, Uygun Bulunan Kararlar içinde 13. sırada yer alan 09.10.2013 tarih ve 748 sayılı Meclis Kararının”, oyçokluğu (MHP; Mehmet TEMİRTAŞ, Dinçer YENİ 2 red – 37 kabul) ile uygun olduğuna,
“Osmangazi Belediye Meclisi’nin, Uygun Bulunan Kararlar içinde 14. sırada yer alan 09.10.2013 tarih ve 749 sayılı Meclis Kararının”, oyçokluğu (MHP; Mehmet TEMİRTAŞ, Dinçer YENİ 2 red – 37 kabul) ile uygun olduğuna,
“Osmangazi Belediye Meclisi’nin, Uygun Bulunan Kararlar içinde 17. sırada yer alan 09.10.2013 tarih ve 752 sayılı Meclis Kararının”, oyçokluğu (CHP; Osman AYRADİLLİ, Özden DOĞAN, Recep TANLAK, Turgay ERDEM, Perihan BALCI, Ali KARAMIK, Mahir GENCER, Necdet ERSOY, Zafer Cemal ÜLGEN, Erhan ÖZEKİN, Şükrü AKSU 11 red - MHP; Mehmet TEMİRTAŞ, Dinçer YENİ 2 red – 26 kabul) ile uygun olduğuna,
“Osmangazi Belediye Meclisi’nin, Uygun Bulunan Kararlar içinde 18. sırada yer alan 09.10.2013 tarih ve 753 sayılı Meclis Kararının”, oyçokluğu (CHP; Osman AYRADİLLİ, Özden DOĞAN, Recep TANLAK, Turgay ERDEM, Perihan BALCI, Ali KARAMIK, Mahir GENCER, Necdet ERSOY, Zafer Cemal ÜLGEN, Erhan ÖZEKİN, Şükrü AKSU 11 red - MHP; Mehmet TEMİRTAŞ, Dinçer YENİ 2 red – 26 kabul) ile uygun olduğuna,
“Osmangazi Belediye Meclisi’nin, Uygun Bulunan Kararlar içinde 19. sırada yer alan 09.10.2013 tarih ve 755 sayılı Meclis Kararının”, oyçokluğu (MHP; Mehmet TEMİRTAŞ, Dinçer YENİ 2 red – 37 kabul) ile uygun olduğuna,
“Osmangazi Belediye Meclisi’nin, Uygun Bulunan Kararlar içinde 34. sırada yer alan 09.10.2013 tarih ve 772 sayılı Meclis Kararının”, oyçokluğu (MHP; Mehmet TEMİRTAŞ, Dinçer YENİ 2 red – 37 kabul) ile uygun olduğuna ve diğer kararların oybirliği ile kabulüne,

48-İmar ve Bayındırlık Komisyonu’nun, Yıldırım Belediyesi’ne ait 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı değişiklikleri ile ilgili raporunun; “Yıldırım Belediye Meclisi’nin, Uygun Görülen Kararlar içinde 1. sırada yer alan 04.09.2013 tarih ve 437 sayılı Meclis Kararının”; “İlçesinden red olarak gelen Meclis Kararının uygun olarak kabulü” şeklinde düzeltilerek uygun olduğuna,
“Yıldırım Belediye Meclisi’nin, Uygun Görülen Kararlar içinde 2. sırada yer alan 04.09.2013 tarih ve 443 sayılı Meclis Kararının”; oyçokluğu (MHP; Mehmet TEMİRTAŞ, Dinçer YENİ 2 red – 37 kabul) ile uygun olduğuna,
“Yıldırım Belediye Meclisi’nin, Uygun Görülen Kararlar içinde 3. sırada yer alan 04.09.2013 tarih ve 452 sayılı Meclis Kararının”; oyçokluğu (CHP; Osman AYRADİLLİ, Özden DOĞAN, Recep TANLAK, Turgay ERDEM, Perihan BALCI, Ali KARAMIK, Mahir GENCER, Necdet ERSOY, Zafer Cemal ÜLGEN, Erhan ÖZEKİN, Şükrü AKSU 11 red - MHP; Mehmet TEMİRTAŞ, Dinçer YENİ 2 red – 26 kabul) ile uygun olduğuna,
“Yıldırım Belediye Meclisi’nin, Uygun Görülen Kararlar içinde 4. sırada yer alan 02.10.2013 tarih ve 502 sayılı Meclis Kararının”; yeniden değerlendirilmek üzere Komisyona iadesine; şeklinde düzeltilerek kabulüne,
“Yıldırım Belediye Meclisi’nin, Uygun Görülen Kararlar içinde 6. sırada yer alan 02.10.2013 tarih ve 505 sayılı Meclis Kararının”; oyçokluğu (CHP; Osman AYRADİLLİ, Özden DOĞAN, Recep TANLAK, Turgay ERDEM, Perihan BALCI, Ali KARAMIK, Mahir GENCER, Necdet ERSOY, Zafer Cemal ÜLGEN, Erhan ÖZEKİN, Şükrü AKSU 11 red - MHP; Mehmet TEMİRTAŞ, Dinçer YENİ 2 red – 26 kabul) ile uygun olduğuna,
4/10
“Yıldırım Belediye Meclisi’nin, Uygun Görülen Kararlar içinde 11. sırada yer alan 02.10.2013 tarih ve 511 sayılı Meclis Kararının”; oyçokluğu (CHP; Osman AYRADİLLİ, Özden DOĞAN, Recep TANLAK, Turgay ERDEM, Perihan BALCI, Ali KARAMIK, Mahir GENCER, Necdet ERSOY, Zafer Cemal ÜLGEN, Erhan ÖZEKİN, Şükrü AKSU 11 red - MHP; Mehmet TEMİRTAŞ, Dinçer YENİ 2 red – 26 kabul) ile uygun olduğuna,
“Yıldırım Belediye Meclisi’nin, Değiştirilerek Uygun Görülen Kararlar içinde 14. sırada yer alan 02.10.2013 tarih ve 503 sayılı Meclis Kararının”; “İlçesinden geldiği şekliyle uygun olduğuna” şeklinde düzeltilerek; oyçokluğu (CHP; Osman AYRADİLLİ, Özden DOĞAN, Recep TANLAK, Turgay ERDEM, Perihan BALCI, Ali KARAMIK, Mahir GENCER, Necdet ERSOY, Zafer Cemal ÜLGEN, Erhan ÖZEKİN, Şükrü AKSU 11 red - MHP; Mehmet TEMİRTAŞ, Dinçer YENİ 2 red – 26 kabul) ile kabulüne,
“Yıldırım Belediye Meclisi’nin, Değiştirilerek Uygun Görülen Kararlar içinde 15. sırada yer alan 02.10.2013 tarih ve 508 sayılı Meclis Kararının”; Duaçınarı Mahallesi, 1790 ada, 128 parsele ilişkin, “Bodrum katlarda Ankara Yolundan 5m. çekildikten sonra parselin tamamına yapı yapılabilir.” plan notunun kaldırılması şeklinde; oyçokluğu (CHP; Osman AYRADİLLİ, Özden DOĞAN, Recep TANLAK, Turgay ERDEM, Perihan BALCI, Ali KARAMIK, Mahir GENCER, Necdet ERSOY, Zafer Cemal ÜLGEN, Erhan ÖZEKİN, Şükrü AKSU 11 red - MHP; Mehmet TEMİRTAŞ, Dinçer YENİ 2 red – 26 kabul) ile değiştirilerek uygun olduğuna,
“Yıldırım Belediye Meclisi’nin, Değiştirilerek Uygun Görülen Kararlar içinde 16. sırada yer alan 02.10.2013 tarih ve 512 sayılı Meclis Kararının”; Bitişik Nizam Yapılaşmalara ilişkin, “Parsel derinliği 12.00 m. den az ise, bina derinliği 10.00 m. den fazla, arka bahçe mesafesi 1.00 m. den az olamaz.” plan notunun kaldırılması şeklinde; oyçokluğu (CHP; Osman AYRADİLLİ, Özden DOĞAN, Recep TANLAK, Turgay ERDEM, Perihan BALCI, Ali KARAMIK, Mahir GENCER, Necdet ERSOY, Zafer Cemal ÜLGEN, Erhan ÖZEKİN, Şükrü AKSU 11 red - 28 kabul) ile değiştirilerek uygun olduğuna ve diğer kararların oybirliği ile kabulüne,
49-İmar ve Bayındırlık Komisyonu’nun, Nilüfer Belediyesi’ne ait 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı değişiklikleri ile ilgili raporunun oybirliği ile kabulüne,
50-İmar ve Bayındırlık Komisyonu’nun, Mudanya Belediyesi’ne ait 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı değişiklikleri ile ilgili raporunun; “Mudanya Belediye Meclisi’nin, Değiştirilerek Uygun Bulunan Kararlar içinde 5. sırada yer alan 13.09.2013 tarih ve 224 sayılı Meclis Kararının”; Büyükşehir Belediye Meclisi’nin, 03.12.2013 günü saat 17.15’de yapılacak OLAĞAN Toplantısının 2. Birleşiminde görüşülmesine”; şeklinde düzeltilerek kabulüne ve diğer kararların oybirliği ile kabulüne,
51-İmar ve Bayındırlık Komisyonu’nun, Kestel Belediyesi’ne ait 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı değişiklikleri ile ilgili raporunun oybirliği ile kabulüne,
52-İmar ve Bayındırlık Komisyonu’nun, Gemlik Belediyesi’ne ait 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı değişiklikleri ile ilgili raporunun “Gemlik Belediye Meclisi’nin, Uygun Bulunan Kararlar içinde 4. sırada yer alan 09.10.2013 tarih ve 391 sayılı Meclis Kararının”; oyçokluğu (CHP; Osman AYRADİLLİ, Özden DOĞAN, Recep TANLAK, Turgay ERDEM, Perihan BALCI, Ali KARAMIK, Mahir GENCER, Necdet ERSOY, Zafer Cemal ÜLGEN, Erhan ÖZEKİN, Şükrü AKSU 11 red – 28 kabul) ile uygun olduğuna,
“Gemlik Belediye Meclisi’nin, Uygun Bulunan Kararlar içinde 11. sırada yer alan 11.10.2013 tarih ve 407 sayılı Meclis Kararının”; “1/5000 ölçekli Nazım İmar Planına uygun olarak hazırlanan Eğitim Alanı’na ilişkin 1/1000 ölçekli İmar Planının uygun olduğuna,” şeklinde düzeltilerek kabulüne ve diğer kararların oybirliği ile kabulüne,
53-İmar ve Bayındırlık Komisyonu’nun, Gürsu Belediyesi’ne ait 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı değişiklikleri ile ilgili raporunun oybirliği ile kabulüne,
54-İmar ve Bayındırlık Komisyonu’nun, Yıldırım İlçesi, Millet Mahallesi, 3074 ada, 1-5-6-7 parsellerin Tali İş Merkezi Alanı’na alınmasına ilişkin 1/5000 ölçekli Yıldırım Nazım İmar Planı değişikliği ile ilgili raporunun oybirliği ile kabulüne,
55-İmar ve Bayındırlık Komisyonu’nun, Nilüfer İlçesi, Demirci Mahallesi, H21c05d pafta, 3055 ada, 1 nolu parselin Özel Kreş Alanı’na alınmasına ilişkin 1/5000 ölçekli Nilüfer Nazım İmar Planı değişikliği ile ilgili raporunun oybirliği ile kabulüne,
5/10
56-İmar ve Bayındırlık Komisyonu’nun, Nilüfer İlçesi, Ertuğrul Mahallesi, 1143 ada, 2 parselin “Konut Alanı”ndan “Tali İş Merkezi Alanı”na alınmasına dair 1/5000 ölçekli Nilüfer Nazım İmar Plan değişikliği ile ilgili raporunun yeniden değerlendirilmek üzere Komisyona iadesine,
57-İmar ve Bayındırlık Komisyonu’nun, BKVKBK´nun 12.07.2012 / 0920 sayılı kararı doğrultusunda, Nilüfer İlçesi, Tahtalı Köyü, 155/44, 155/47 parseller ve çevresinin (eski 1694, 1683 ve 2495 parseller) 1. Derece Arkeolojik Sit Sınırlarına alınmasına dair 1/5000 ölçekli Kayapa Nazım İmar Plan değişikliği ile ilgili raporunun oybirliği ile kabulüne,
58-İmar ve Bayındırlık Komisyonu’nun, Nilüfer İlçesi, Ertuğrul Mahallesi, H21c04c2d pafta, 3544 - 4055 adalar ve çevresinde “Tali İş Merkezi Alanı”, “Spor Tesis Alanı”, “Rekreasyon Alanı”, “Teknik Altyapı Alanı”, “Belediye Hizmet Alanı” ve “Park Alanı” kullanımlarının düzenlenmesine ilişkin 1/5000 ve 1/1000 ölçekli Nazım İmar Planı ve Uygulama İmar Plan değişikliği ile ilgili raporunun oybirliği ile kabulüne,
59-İmar ve Bayındırlık Komisyonu’nun, Nilüfer İlçesi, Özlüce Mahallesi, 4407 ada, 1 parselin ‘’Konut Alanı”ndan “Tali İş Merkezi Alanı”na alınmasına dair 1/5000 ölçekli Nilüfer Nazım İmar Plan değişikliği ile ilgili raporunun oybirliği ile kabulüne,
60-İmar ve Bayındırlık Komisyonu’nun, Nilüfer İlçesi, Başköy ve Büyükbalıklı Mahallelerinde muhtelif parselleri kapsayan alanda Büyükşehir Belediye Meclisi’nin, 19.07.2012 gün ve 792 sayılı kararı ile onaylanan, 1/25000 ve 1/5000 ölçekli Nazım İmar Plan değişikliği hususunda Bursa 2. İdare Mahkemesi’nin, 13.09.2013 tarihli Yürütmeyi Durdurma Kararı ile ilgili raporunun oybirliği ile kabulüne,
61-İmar ve Bayındırlık Komisyonu’nun, Nilüfer İlçesi, Doğanköy Mahallesi’ni kapsayan 190 ha’lık bölgede 1 / 5000 ölçekli Nilüfer Nazım İmar Plan değişikliği ile ilgili raporunun oybirliği ile kabulüne,
62-İmar ve Bayındırlık Komisyonu’nun, BHRS 3. Aşama Yapım Elektrik ve Mekanik İşleri kapsamında onaylanan, Kestel İlçesi, Ahmet Vefik Paşa Mahallesi ile Yıldırım İlçesi Değirmenönü Mahallesi Trafo Alanları’nın revizyonuna ilişkin 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Plan değişiklikleri ile ilgili raporunun oybirliği ile kabulüne,
63-İmar ve Bayındırlık Komisyonu’nun, Osmangazi Belediye Başkanlığı’nın talebi doğrultusunda, Bursa İli, Osmangazi İlçesi, Demirtaşpaşa Mahallesi, 2395 ada, 5 parselde yer alan Abdal Camii’nin “Dini Tesis Alanı”na alınmasına ilişkin 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı değişikliği ile ilgili raporunun oybirliği ile kabulüne,
64-İmar ve Bayındırlık Komisyonu’nun, Osmangazi İlçesi, Alacamescit Mahallesi, 4341 ada, 1 parselin tamamı ile 18 parselin bir kısmının “Dini Tesis Alanı”na alınmasına ilişkin 1/1000 ölçekli Reyhan-Kayhan-Hanlar Bölgesi Koruma Amaçlı İmar Planı değişikliği ile ilgili raporunun oybirliği ile kabulüne,
65-İmar ve Bayındırlık Komisyonu’nun, Osmangazi İlçesi, Alacahırka Mahallesi, 5994 ada, 2 parselin “Belediye Hizmet Alanı”na alınmasına ilişkin 1/1000 ölçekli Muradiye Koruma Amaçlı İmar Planı değişikliği ile ilgili raporunun oybirliği ile kabulüne,
66-İmar ve Bayındırlık Komisyonu’nun, Bursa Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu’nun 30.01.2010 tarih ve 5447 sayılı kararı doğrultusunda, Osmangazi İlçesi, Kükürtlü Mahallesi, Atatürk Stadyumu ve çevresini kapsayan Kentsel Sit Alanı’na ilişkin 1/5000 ve 1/1000 ölçekli imar planı değişikliği ile ilgili raporunun yeniden değerlendirilmek üzere Komisyona iadesine,
67-İmar ve Bayındırlık Komisyonu’nun, Osmangazi İlçesi, Yunuseli Mahallesi, H22d01a2d pafta, 5101 ada, 2 parselin Konut Alanı’ndan Tali İş Merkezi Alanı’na alınmasına ilişkin 1/5000 ölçekli Osmangazi Nazım İmar Planı değişikliği ile ilgili raporunun yeniden değerlendirilmek üzere Komisyona iadesine,
68-İmar ve Bayındırlık Komisyonu’nun, Osmangazi İlçesi, Demirtaş Cumhuriyet Mahallesi, H22a22cd pafta, 7738 ada, 1-2-3-4-6-20 parseller ile 7741 ada, 3 parsel (E:2834, 2835, 2846, 2851, 2852, 2853, 2854 Parseller)’in “Teknik Altyapı Alanı”na alınmasına ilişkin 1/25000 ölçekli Merkez Planlama Bölgesi Nazım İmar Planı değişikliği ile ilgili raporunun oybirliği ile kabulüne,
69-İmar ve Bayındırlık Komisyonu’nun, Gemlik İlçesi, Narlı Köyü, 1053 parselin İbadet Yeri Alanı’na alınmasına ilişkin 1/5000 ölçekli Kumla Nazım İmar Planı değişikliği ve 1/25000
6/10
ölçekli Gemlik Planlama Bölgesi Nazım İmar Planı değişikliği talebi ile ilgili raporunun Büyükşehir Belediye Meclisi’nin 03.12.2013 günü saat 17.15’de yapılacak OLAĞAN Toplantısının 2. Birleşiminde görüşülmesine,
70-İmar ve Bayındırlık Komisyonu’nun, Gürsu İlçesi, Dışkaya 2.Etap Toplu Konut Alanı 30 m lik yol düzenlemesine ilişkin 1/5000 ölçekli Gürsu Dışkaya Nazım İmar Planı değişikliği ile ilgili raporunun oybirliği ile kabulüne,
71-İmar ve Bayındırlık Komisyonu’nun, Osmangazi İlçesi, Panayır Mahallesi, 2311 ada, 11-12-269-270-280-281-293-294-295-296 parseller, 5947 ada, 1-2 parsellerin “Konut Alanı, Ticaret Alanı, Park Alanı, Spor Alanı, İlköğretim Alanı, Belediye Hizmet Alanı, Trafo Alanı ve RMS-A Alanı (Doğal Gaz Basıncı Düşürme İstasyonu)’na” alınmasına ilişkin 1/1000 ölçekli Yalova Yolu I. Bölge Uygulama İmar Planı ve 1/1000 ölçekli Panayır Mahallesi Uygulama İmar Planı değişiklikleri ile ilgili raporunun oyçokluğu (CHP; Osman AYRADİLLİ, Özden DOĞAN, Recep TANLAK, Turgay ERDEM, Perihan BALCI, Ali KARAMIK, Mahir GENCER, Necdet ERSOY, Zafer Cemal ÜLGEN, Erhan ÖZEKİN, Şükrü AKSU 11 red - MHP; Mehmet TEMİRTAŞ, Dinçer YENİ 2 red – 26 kabul) ile kabulüne,
72-İmar ve Bayındırlık Komisyonu’nun, Mudanya İlçesi, Halitpaşa Mahallesi, 1/5000 ölçekli Mudanya Revizyon İmar Planındaki Konut Alanlarındaki nüfus yoğunluklarının, üst ölçekli olan Mudanya Planlama Bölgesi 1/25000 ölçekli Nazım İmar Planına göre revize edilmesi talebi ile ilgili raporunun oybirliği ile kabulüne,
73-İmar ve Bayındırlık Komisyonu’nun, Mudanya İlçesi, Çağrışan Mahallesi, H21b19c pafta, 1042 sayılı parsele ilişkin İmar Planı değişikliği talebi ile ilgili raporunun oybirliği ile kabulüne,
74-İmar ve Bayındırlık Komisyonu’nun, Mudanya İlçesi, Bademli Mahallesi, H21b19c pafta, 174 sayılı parsele ilişkin 1/5000 ölçekli Mudanya Nazım İmar Planı değişikliği ile ilgili raporunun yeniden değerlendirilmek üzere Komisyona iadesine,
75-İmar ve Bayındırlık Komisyonu’nun, 1/5000 ölçekli Güzelyalı Nazım İmar Planı’nın Güzelyalı Mahallesi ve Altıntaş Köyü’nün bir kısmını kapsayan Nazım İmar Plan Revizyona ilişkin askı itirazları ile ilgili Büyükşehir Belediye Meclisi’nin 03.12.2013 günü saat 17.15’de yapılacak OLAĞAN Toplantısının 2. Birleşiminde görüşülmesine,
76-İmar ve Bayındırlık Komisyonu’nun, Osmangazi, Yıldırım, Nilüfer, Mudanya, Gemlik, Gürsu ve Kestel Belediyeleri sınırlarındaki onaylı ve yürürlükteki 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planlarında Turizm Alanlarına 0.20 ilave Emsal verilmesine ilişkin plan notu değişikliği ile ilgili Büyükşehir Belediye Meclisi’nin 03.12.2013 günü saat 17.15’de yapılacak OLAĞAN Toplantısının 2. Birleşiminde görüşülmesine,
77-Gündeme alınarak görüşülmesi kabul edilen, Büyükşehir Belediyesi Meclis Üyesi Hulisi TURAN’ın verdiği (Bilgi İşlem Dairesi Başkanlığı’nın, 20.11.2013 tarih ve 99382486-301.03-177494 sayılı yazısı) “Bursa Muhtarlar Derneği ve bağlı 10 İlçe Muhtarlığı ile Osmangazi Muhtarlar Derneği’nin teknolojik taleplerinin Bursa Büyükşehir Belediyesi tarafından karşılanması” ile ilgili yazılı önergenin oybirliği ile kabulüne,
78-Gündeme alınarak görüşülmesi kabul edilen, Büyükşehir Belediyesi Meclis Üyesi Hulisi TURAN’ın verdiği (Destek Hizmetleri Dairesi Başkanlığı’nın, 15.11.2013 tarih ve 73567442-301.01-175109 sayılı yazısı) “Büyükşehir Belediye Başkanlığı Akaryakıt İşletmesi ihale işleri için 6.000.000,00-TL kredi kullanılması” ile ilgili yazılı önergenin oybirliği ile kabulüne,
79-Gündeme alınarak görüşülmesi kabul edilen, Büyükşehir Belediyesi Meclis Üyesi Hulisi TURAN’ın verdiği “Yunuseli Mahallesi, 6592 ada, 4 parsel sayılı taşınmaz içerisinde 3 adet trafo yerine karşılık 60 m2 lik alanın ve Yunuseli Mahallesi, 9978 ada, 1 parsel sayılı taşınmaz içerisinde 2 adet trafo yerine karşılık 40 m2 lik alanın TEDAŞ Genel Müdürlüğü’ne verilmesi” ile ilgili yazılı önergenin oybirliği ile kabulüne,
80-Gündeme alınarak görüşülmesi kabul edilen, Büyükşehir Belediyesi Meclis Üyesi Meclis Başkanı Recep ALTEPE’nin verdiği (Plan ve Bütçe Komisyonu’nun) “Hüdavendigar Kent Parkı Sosyal Donatı Alanlarının değerlendirilmesi” ile ilgili yazılı önergenin “aylık 5000 (beşbin)-TL bedelle, 5 yıllığına BURFAŞ Genel Müdürlüğü’ne tahsis edilmesi” ilavesiyle oybirliği ile kabulüne,

7/10


81-Gündeme alınarak görüşülmesi kabul edilen, Meclis Başkanı Recep ALTEPE’nin verdiği (Ulaşım Komisyonu’nun) “Bursa Ulaşım Ana Planı” ile ilgili yazılı önergenin Büyükşehir Belediye Meclisi’nin 03.12.2013 günü saat 17.15’de yapılacak OLAĞAN Toplantısının 2. Birleşiminde görüşülmesine,
82-Gündeme alınarak görüşülmesi kabul edilen, Meclis Başkanı Recep ALTEPE’nin verdiği (İmar ve Bayındırlık Komisyon’nun) “Bursa İli, Osmangazi İlçesi, Hacıilyas Mahallesi, 2727 ada, 1 parselin ‘Yönetim Merkezi Alanı’ndan, ‘Tali İş Merkezi Alanı’na alınmasına ilişkin 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı değişikliği” ile ilgili yazılı önergenin Büyükşehir Belediye Meclisi’nin 03.12.2013 günü saat 17.15’de yapılacak OLAĞAN Toplantısının 2. Birleşiminde görüşülmesine,
83-Gündeme alınarak görüşülmesi kabul edilen, Meclis Başkanı Recep ALTEPE’nin verdiği (İmar ve Bayındırlık Komisyonu’nun) “Bursa İli, Osmangazi İlçesi, Altınova Mahallesi, 3198 ada, 68 parselin ‘Yönetim Merkezi Alanı’ndan ‘Tali İş Merkezi Alanı’na alınmasına ilişkin 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı değişikliği” ile ilgili yazılı önergenin Büyükşehir Belediye Meclisi’nin 03.12.2013 günü saat 17.15’de yapılacak OLAĞAN Toplantısının 2. Birleşiminde görüşülmesine,
84-Gündeme alınarak görüşülmesi kabul edilen, Büyükşehir Belediyesi Meclis Üyesi Hulisi TURAN’ın verdiği (Emlak ve İstimlak Dairesi Başkanlığı’nın, 15.11.2013 tarih ve 78647104-301.03-175206 sayılı yazısı) “Bursa İli, Yıldırım İlçesi, Samanlı Mahallesi, 3543 ada, 136-137 parsel üzerinde Belediyemiz Lehine Mevcut Şerhin Terkini” ile ilgili yazılı önergenin Plan ve Bütçe Komisyonu’na havalesine,
85-Gündeme alınarak görüşülmesi kabul edilen, Büyükşehir Belediyesi Meclis Üyesi Hulisi TURAN’ın verdiği (Fen İşleri Dairesi Başkanlığı’nın, 20.11.2013 tarih ve M.16.0.BBB.0.11.40-020-177567 sayılı yazısı) “Altyapı Tesisi Kazı ve Çalışma İzni 2014 Yılı Birim Fiyatlarının Belirlenmesi” ile ilgili yazılı önergenin Plan ve Bütçe Komisyonu’na havalesine,
86-Gündeme alınarak görüşülmesi kabul edilen, Büyükşehir Belediyesi Meclis Üyesi Hulisi TURAN’ın verdiği “Taksi- Dolmuş- Minibüs- Servis Araçları ve Özel Toplu Taşıma Araçları Yönetmeliği’nde revizyon yapılması” ile ilgili yazılı önergenin Hukuk Komisyonu’na havalesine,
87-Gündeme alınarak görüşülmesi kabul edilen, Büyükşehir Belediyesi Meclis Üyesi Hulisi TURAN’ın verdiği “Gemlik İlçesi, Gençali Mahallesi, 116 ada, 7 parsel, 112 ada, 1 parsel, 474, 1332 parsel ve yakın çevresine ilişkin 1/25000 ve 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı değişikliği” ile ilgili yazılı önergenin İmar ve Bayındırlık Komisyonu’na havalesine,
88-Gündeme alınarak görüşülmesi kabul edilen, Büyükşehir Belediyesi Meclis Üyesi Hulisi TURAN’ın verdiği “Bursa İli, Mudanya İlçesi, Yörükali ve Mürsel Tapulama sınırları içinde olup, Deniz Tepeler Mevkii ile Çakmaklı Mevkii arasında kalan bölgenin 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı değişiklik talebi” ile ilgili yazılı önergenin İmar ve Bayındırlık Komisyonu’na havalesine,
89-Gündeme alınarak görüşülmesi kabul edilen, Büyükşehir Belediyesi Meclis Üyesi Hulisi TURAN’ın verdiği “Yıldırım İlçesi, Mimar Sinan Mahallesi, 1646 ada, 1-3 parseller ile 1647 ada, 14-51-52 parsellerden geçen 7 m’lik yolun kaldırılarak Park Alanı’na dahil edilmesine ilişkin 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı değişikliği” ile ilgili yazılı önergenin İmar ve Bayındırlık Komisyonu’na havalesine,
90-Gündeme alınarak görüşülmesi kabul edilen, Büyükşehir Belediyesi Meclis Üyesi Hulisi TURAN’ın verdiği “Bursa İli, Nilüfer İlçesi, Görükle Mahallesi içinde kalan bölgede ‘Gençlik Merkezi’ yapılabilmesi amacıyla hazırlanan Nazım İmar Planı ve Uygulama İmar Planı değişiklik talebi” ile ilgili yazılı önergenin İmar ve Bayındırlık Komisyonu’na havalesine,
91-Gündeme alınarak görüşülmesi kabul edilen, Büyükşehir Belediyesi Meclis Üyesi Hulisi TURAN’ın verdiği “Yıldırım İlçesi, Millet Mahallesi, 3005 ada, 6-9 parsellerin ‘Konut Alanı’ndan ‘Cami Alanı’na alınmasına ilişkin 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı değişikliği” ile ilgili yazılı önergenin İmar ve Bayındırlık Komisyonu’na havalesine,
92-Gündeme alınarak görüşülmesi kabul edilen, Büyükşehir Belediyesi Meclis Üyesi Orhan ÖZCÜ’nün verdiği “Gürsu Belediye Meclisi’nin, 06.11.2013 tarih ve 161, 162 sayılı ‘Plan Tadilatı’ hakkındaki Meclis Kararları” ile ilgili yazılı önergenin İmar ve Bayındırlık Komisyonu’na havalesine,
8/10


93-Gündeme alınarak görüşülmesi kabul edilen, Büyükşehir Belediyesi Meclis Üyesi Orhan ÖZCÜ’nün verdiği “Gürsu Alan Mevkii, 4 pafta, 215 ada, 7 parselde (eski 70 parsel) 1/5000 ölçekli Plan tadilatı ve 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı yapılması” ile ilgili yazılı önergenin İmar ve Bayındırlık Komisyonu’na havalesine,
94-Gündeme alınarak görüşülmesi kabul edilen, Büyükşehir Belediyesi Meclis Üyeleri Derya BULUT ve Mustafa DOĞANAY’ın verdiği “Yıldırım Belediye Meclisi’nin, 06.11.2013 tarih ve 573-574-575-576-577-578-579-580-581-582-583-584 sayılı ‘Plan değişikliği’ hakkındaki Meclis Kararları” ile ilgili yazılı önergenin İmar ve Bayındırlık Komisyonu’na havalesine,
95-Gündeme alınarak görüşülmesi kabul edilen, Büyükşehir Belediyesi Meclis Üyesi Hasan AKTÜRK’ün verdiği “Mudanya Belediye Meclisi’nin, 08.11.2013- 18.11.2013 tarih, 2013/254 - 2013/257 - 2013/258 - 2013/259 - 2013/260 - 2013/261 - 2013/262 - 2013/264 2013/266 - 2013/267 - 2013/268 - 2013/271 - 2013/272 2013/373 - 2013/275 - 2013/276 - 2013/280 sayılı ‘Plan değişikliği’ hakkındaki Meclis Kararları” ile ilgili yazılı önergenin İmar ve Bayındırlık Komisyonu’na havalesine,
96-Gündeme alınarak görüşülmesi kabul edilen, Büyükşehir Belediyesi Meclis Üyesi Derya BULUT’un verdiği “Bursa İli, Nilüfer İlçesi, Ertuğrul Mahallesi, 1075 ada, 2 numaralı parselde kayıtlı taşınmaza ait İmar Planı değişikliği” ile ilgili yazılı önergenin İmar ve Bayındırlık Komisyonu’na havalesine,
97-Gündeme alınarak görüşülmesi kabul edilen, Büyükşehir Belediyesi Meclis Üyesi Derya BULUT’un verdiği “Bursa İli, Nilüfer İlçesi, Ataevler Mahallesi, 1321 ada, 2 numaralı parselde kayıtlı taşınmaza ait İmar Planı değişikliği” ile ilgili yazılı önergenin İmar ve Bayındırlık Komisyonu’na havalesine,
98-Gündeme alınarak görüşülmesi kabul edilen, Büyükşehir Belediyesi Meclis Üyesi Derya BULUT’un verdiği “Bursa İli, Nilüfer İlçesi, Görükle Köyü, Cevizlik Mevkii, H21C02C pafta, 5283 parsel sayılı yerin takası” ile ilgili yazılı önergenin İmar ve Bayındırlık Komisyonu’na havalesine,
99-Gündeme alınarak görüşülmesi kabul edilen, Büyükşehir Belediyesi Meclis Üyesi Aylin UYAR’ın verdiği “Osmangazi Belediye Meclisi’nin, 06.11.2013 tarih ve 832-834-835-836-837-838-839-840-841-842-843-844-845-846-847-848-849-850-851-852 sayılı ‘Plan değişikliği’ hakkındaki Meclis Kararları” ile ilgili yazılı önergenin İmar ve Bayındırlık Komisyonu’na havalesine,
100-Gündeme alınarak görüşülmesi kabul edilen, Büyükşehir Belediyesi Meclis Üyesi Ali KARAMIK’ın verdiği “Nilüfer Belediye Meclisi’nin, 06.11.2013 tarih ve 960,964, 973,974,975,976,977,978,979,980,981,982,983,984,985,986,987,988,989,990,991,992,994,995, 996,997,998,999,1000,1001, 1002,1003,1004,1005,1006,1007,1008 sayılı ‘Plan değişikliği’ hakkındaki Meclis Kararları” ile ilgili yazılı önergenin İmar ve Bayındırlık Komisyonu’na havalesine,
101-Gündeme alınarak görüşülmesi kabul edilen, Büyükşehir Belediyesi Meclis Üyeleri Yener ACAR, Necmettin EKİNCİ, Murat AY ve Şükrü AKSU’nun verdiği “Kestel Belediye Meclisi’nin, 01.11.2013 tarih ve 226,229,230 sayılı ‘Plan değişikliği’ hakkındaki Meclis Kararları” ile ilgili yazılı önergenin İmar ve Bayındırlık Komisyonu’na havalesine,
102-Gündeme alınarak görüşülmesi kabul edilen, Büyükşehir Belediyesi Meclis Üyesi Ali Hasan YOLUÇ’un verdiği “Bursa İli, Osmangazi İlçesi, Doğanbey Mahallesi, Yeni Merkez 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı’na plan notu eklenmesi” ile ilgili yazılı ile ilgili yazılı önergenin İmar ve Bayındırlık Komisyonu’na havalesine,
103-Gündeme alınarak görüşülmesi kabul edilen, Büyükşehir Belediyesi Meclis Üyeleri Şevki ÇELİK ve Mustafa DOĞANAY’ın verdiği “Yıldırım İlçesi, Millet Mahallesi, 3005 ada, 6 ve 9 sayılı parselde ‘Konut Bölgesi’nde kalan yerin planının değiştirilmesi ve ‘Belediye Hizmet Alanı’na alınmak üzere Belediyemiz X. Beş Yıllık Kamulaştırma İmar Programının 2011-2015 yılı dilimine ek olarak alınması” ile ilgili yazılı önergenin Plan ve Bütçe - İmar ve Bayındırlık Komisyonlarına müştereken havalesine,

9/10


104-Gündeme alınarak görüşülmesi kabul edilen, Büyükşehir Belediye Meclis Üyesi Mustafa BOZBEY’in sözlü mazeretinin kabulü ile izinli sayılmasına,
105-Gündeme alınarak görüşülmesi kabul edilen, Büyükşehir Belediye Meclis Üyesi Yener ACAR’ın sözlü mazeretinin kabulü ile izinli sayılmasına oybirliği ile karar verildi.

 

 

 


Recep ALTEPE
Mak.Müh.
Büyükşehir Belediye Başkanı

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

21.11.2013 Tarihli Meclis