MECLİS TOPLANTILARI

24.10.2013 Tarihli Meclis Gündemi

GÜNDEM : Büyükşehir Belediye Meclisi’nin, 24.10.2013 Perşembe günü saat 15.00’da Büyükşehir Belediye Meclisi Toplantı Salonu’nda (Heykel Tarihi Bina) yapacağı 2009/2014 seçim döneminin 59 uncu, 5 inci dönemin 9 uncu OLAĞAN toplantısının 1. birleşimine ait gündemdir.

 

G Ü N D E M :

1-GEÇEN TOPLANTI ZAPTI;

2- DAİRELERİN MECLİSE HAVALELİ TEKLİFLERİ;

1-Bilgi İşlem Dairesi Başkanlığı’nın, Bursa Emniyet Müdürlüğü ile ortak projeler geliştirme ve Emniyet Müdürlüğü’ne yapım, bakım ve onarım işlerinin bedelsiz yapılması ile ayni ihtiyaçların karşılanması için Büyükşehir Belediye Başkanı’na yetki verilmesi ile ilgili yazısı,
2-Bilgi İşlem Dairesi Başkanlığı’nın, Osmangazi İlçesi’nde yeni oluşacak 27 Mahallenin mevcut durumda köy olması nedeniyle kapı numara plakalarının takılması ile ilgili yazısı,
3-Destek Hizmetleri Dairesi Başkanlığı’nın, BŞB.90-527 plaka nolu 1990 model, Dresler Cat Grayderin Tatkavaklı Belediyesi’ne bedelsiz devri ile ilgili yazısı,
4-Kent Estetiği Dairesi Başkanlığı’nın, Görev, Yetki ve Sorumluluk Esaslarını Belirleyen Yönetmeliği’nde revizyon yapılması ile ilgili yazısı,
5-Emlak ve İstimlak Dairesi Başkanlığı’nın, Bursa İli, Yıldırım İlçesi, Bağlaraltı Mahallesi, 2. Cadde’nin doğu istikametinde devamı niteliğinde olan, 75. Yıl Mahallesi, Kaplangazi Caddesi ile Karagöz Caddesi arası imar yolunda kalan arsa, bina, bina eklentileri ve ağaçların kamulaştırılmak üzere Belediyemiz X. Beş Yıllık Kamulaştırma İmar Programının 2011-2015 yılı dilimine ek olarak alınması ile ilgili yazısı,
6-Emlak ve İstimlak Dairesi Başkanlığı’nın, Hüdavendigar Kent Parkı Sosyal Donatı Alanlarının değerlendirilmesi ile ilgili yazısı,
7-Emlak ve İstimlak Dairesi Başkanlığı’nın, Belediyemize ait lojmanların değerlendirilmesi ile ilgili yazısı,
8-İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı’nın, 1/25000 ölçekli Nazım İmar Planı, 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı ve 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı plan değişiklik talepleri ile ilgili yazısı,
9-İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı’nın, Yıldırım İlçesi, Çınarönü Mahallesi, 3568 ada, 1 ve 3 parsellerin Depolama Alanı’na (Hurdacılar Sitesi) alınmasına ilişkin, Büyükşehir Belediye Meclisi’nin, 21.02.2013 gün ve 179 sayılı kararı onaylanan 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı değişikliğine karşı açılan iptal davasında Bursa 1. İdare Mahkemesi’nin, 2013/737 E. sayılı ve 23.08.2013 tarihli Yürütmenin Durdurulması Kararı ile ilgili yazısı.
1/5

 

 

 

3-KOMİSYONLARDAN GELEN EVRAKLAR;

1-Plan ve Bütçe Komisyonu’nun, Kaynak Geliştirme ve İştirakler Dairesi Başkanlığı İlan ve Reklam Şube Müdürlüğü bünyesinde kullanılmak üzere 1 adet hafif ticari araç alınması ile ilgili raporu,
2-Plan ve Bütçe Komisyonu’nun, Mülkiyeti Gürsu Belediyesi’ne ait, Bursa İli, Gürsu İlçesi, 300 ada, 1 parsel üzerinde bulunan Belediyemizce projelendirilerek hizmete sunulan Gürsu Yüzme Havuzu ve Hanımlar Lokali Binası’nın yüzme havuzu ve havuza hizmet veren ıslak hacimler dışında kalan alanların tamamının Gürsu Belediye Başkanlığı’na tahsisi ile ilgili raporu,
3-Plan ve Bütçe Komisyonu’nun, Osmangazi İlçesi, Panayır Mahallesi, 5962 ada, 5 parsel önünde bulunan ve şuyulama neticesi yola terk edilen alanlar üzerinde bulunan enkazların kamulaştırılmak üzere Belediyemiz X. Beş Yıllık Kamulaştırma İmar Programının 2011-2015 yılı dilimine ek olarak alınması ile ilgili raporu,
4-Plan ve Bütçe Komisyonu’nun, Bursa İli, Osmangazi İlçesi, Gaziakdemir Mahallesi, 3706 ada, 3 parselin bir kısmı Gaziakdemir Caddesi 24,00 metrelik İmar Yolunda, bir kısmı da kullanıma elverişli olmayan artık parça, Konut Alanı’nda kaldığından tamamının kamulaştırılmak üzere Belediyemiz X. Beş Yıllık Kamulaştırma İmar Programının 2011-2015 yılı dilimine ek olarak alınması ile ilgili raporu,
5-Hukuk - Ulaşım Komisyonları’nın, Bursa Büyükşehir Belediyesi Seyahat Kartları Uygulama Yönetmeliği’nde değişiklik yapılması ile ilgili müşterek raporu,
6-İmar ve Bayındırlık Komisyonu’nun, Osmangazi Belediyesi’ne ait 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı değişiklikleri ile ilgili raporu,
7-İmar ve Bayındırlık Komisyonu’nun, Yıldırım Belediyesi’ne ait 1/1000 Ölçekli Uygulama İmar Planı değişiklikleri ile ilgili raporu,
8-İmar ve Bayındırlık Komisyonu’nun, Nilüfer Belediyesi’ne ait 1/1000 Ölçekli Uygulama İmar Planı değişiklikleri ile ilgili raporu,
9-İmar ve Bayındırlık Komisyonu’nun, Mudanya Belediyesi’ne ait 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı değişiklikleri ile ilgili raporu,
10-İmar ve Bayındırlık Komisyonu’nun, Kestel Belediyesi’ne ait 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı değişiklikleri ile ilgili raporu,
11-İmar ve Bayındırlık Komisyonu’nun, Gemlik Belediyesi’ne ait 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı değişiklikleri ile ilgili raporu,
12-İmar ve Bayındırlık Komisyonu’nun, Gürsu Belediyesi’ne ait 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı değişiklikleri ile ilgili raporu,
13-İmar ve Bayındırlık Komisyonu’nun, Gürsu İlçesi, İstiklal Mahallesi, 122 ada, 47-48 sayılı parseller “Özel Sosyal Donatı Alanı (Özel Yurt alanı)” 1/5000 ölçekli Gürsu Nazım İmar Planı değişikliği ile ilgili raporu,
14-İmar ve Bayındırlık Komisyonu’nun, Nilüfer İlçesi, Görükle Mahallesi, 278 ada, 2 parselin “Konut Alanı”ndan “Tali İş Merkezi Alanı”na alınmasına dair 1/5000 ölçekli Görükle Nazım İmar Plan değişikliği ile ilgili raporu,
15-İmar ve Bayındırlık Komisyonu’nun, Nilüfer İlçesi, Özlüce Mahallesi, 2374 ada, 3 parselin “Cami Alanı”na, 2352 ada, 4 parselin “İdari Tesis Alanı”na alınmasına dair 1/1000 ölçekli Ertuğrul Uygulama İmar Planı değişikliği ile ilgili raporu,
16-İmar ve Bayındırlık Komisyonu’nun, Nilüfer İlçesi, Doğanköy Mahallesi, 2 pafta, 21 numaralı ve eski 981 numaralı parsellerin Mezarlık olarak kullanılması maksadıyla imar planına konu edilmesi hususunda Bursa 2. İdare Mahkemesi’nin, 06.08.2013 tarihli Yürütmeyi Durdurma Kararı hakkında bilgilendirme ile ilgili raporu,
17-İmar ve Bayındırlık Komisyonu’nun, Bursa Büyükşehir Belediye Meclisi’nin, 18.07.2013 tarih 834 sayılı kararı ile onaylı, Nilüfer İlçesi, Görükle Mahallesi, 5467 ada, 1 parselin “Yönetim Merkezleri Alanı”ndan, “Tali İş Merkezi Alanı”na alınmasına ilişkin 1/5000 ölçekli Görükle Nazım İmar Plan değişikliğine yapılan askı itirazı ile ilgili raporu,

2/5

 


18-İmar ve Bayındırlık Komisyonu’nun, Bursa Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu’nun, 18.07.2013 gün ve 2194 sayılı kararı doğrultusunda, Nilüfer İlçesi, Kayapa – Tahtalı Köyü sınırları dahilindeki “Erintaş Tepesi Kale ve Gözetleme Kulesi 1. Derece Arkeolojik Sit Alanı” sınırlarının plana işlenmesine yönelik 1/5000 ölçekli Kayapa Nazım İmar Plan değişikliği ile ilgili raporu,
19-İmar ve Bayındırlık Komisyonu’nun, Bursa Büyükşehir Belediye Meclisi’nin, 18.07.2013 gün ve 856 sayılı kararı ile onaylanan, Osmangazi İlçesi, Armutköy Mahallesi, 4376 ada, 19-45-47-48-49-50-51-52-53-54-55-56-57-58-77-80-81-89-92-101-116-122 parsellerde Tarımsal Niteliği Korunacak Alan’dan Büyük Alan Kullanımı Gerektiren Kamu Kuruluş Alanları’na alınmasına ilişkin 1/25000 ölçekli Merkez Planlama Bölgesi Nazım İmar Planı ve 1/5000 ölçekli Osmangazi Belediyesi Nazım İmar Planı değişikliklerine yapılan askı itirazları ile ilgili raporu,
20-İmar ve Bayındırlık Komisyonu’nun, Bursa Büyükşehir Belediye Meclisi’nin, 18.07.2013 gün ve 861 sayılı kararı ile onaylanan, Osmangazi İlçesi, Geçit Mahallesi, 6264-6263-6266-6265-6269-6268-6271-6272-6273-6274-6292-6293-6242-6275-6276-6323-6291-6288-6290-6277-6278-6287-6289-6295-6294-6296-6285-6286-6284-6282-6283-6281-6280-6279-6297 adalara İlişkin 1/25000 ölçekli Merkez Planlama Bölgesi Nazım İmar Planı ve 1/5000 ölçekli Osmangazi Nazım İmar Planı değişikliklerine yapılan askı itirazları ile ilgili raporu,
21-İmar ve Bayındırlık Komisyonu’nun, Osmangazi İlçesi, Selçukgazi Köyü, H22a18c pafta, 872 parselin “Besihane Alanı”na alınmasına ilişkin 1/5000 ölçekli Ovaakça Nazım İmar Planı değişikliği ile ilgili raporu,
22-İmar ve Bayındırlık Komisyonu’nun, Büyükşehir Belediye Meclisi’nin, 18.07.2013 tarih ve 852 sayılı kararı ile onaylanan, Osmangazi İlçesi, Yunuseli Mahallesi, 7887 ada, 1 parsel ve güneydoğusundaki tescil harici alana ilişkin 1/5000 ölçekli Osmangazi Nazım İmar Planı değişikliği askı itirazı ile ilgili raporu,
23-İmar ve Bayındırlık Komisyonu’nun, Osmangazi İlçesi, Alemdar Mahallesi, 2934 ada, 1 ve 4 nolu parsellerin Tali İş Merkezi’ne alınmasına ilişkin 1/5000 ölçekli Osmangazi Belediyesi Nazım İmar Planı değişikliği ile ilgili raporu,
24-İmar ve Bayındırlık Komisyonu’nun, Bursa Büyükşehir Belediye Meclisi’nin, 18.07.2013 gün ve 862 sayılı kararı ile onaylanan, Osmangazi İlçesi, Elmasbahçeler Mahallesi, 2155 ada, 43-44-45-46-47 parsellere ilişkin 1/5000 ölçekli Osmangazi Nazım İmar Planı ve 1/1000 ölçekli Elmasbahçeler Gökdere Arası Uygulama İmar Planı değişikliklerine TMMOB Şehir Plancıları Odası Bursa Şubesi’nin askı itirazı ile ilgili raporu,
25-İmar ve Bayındırlık Komisyonu’nun, BUSKİ talebi doğrultusunda Kestel, Vani Mehmet Su Deposu ve Koruma Alanı 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı değişikliği ile ilgili raporu,
26-İmar ve Bayındırlık Komisyonu’nun, Kestel, Turanköy 14, 18, 19, 20, 21, 27, 366, 368, 370, 371, 373 ve 527 parsellerin Konut Dışı Kentsel Çalışma Alanı’na ve bir kısmının Köy Yerleşik Alanı’na alınmasına ilişkin 1/25000 ve 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı değişiklik talebi ile ilgili raporu,
27-İmar ve Bayındırlık Komisyonu’nun, Kestel, Serme Mahallesi, 1050,1051 ve 398 parsellerin Günübirlik Turizm Alanı’ndan Ticaret Alanı’na alınmasına ilişkin 1/25000 ve 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı değişikliği ile ilgili raporu,
28-İmar ve Bayındırlık Komisyonu’nun, Bursa Büyükşehir Belediye Meclisi’nin, 28.05.2013 tarih ve 657 sayılı kararı ile onaylanan, Nilüfer İlçesi, İhsaniye Mahallesi, 2230 ada, 2 sayılı parsele ilişkin 1/5000 ölçekli Nilüfer Nazım İmar Planı değişikliğine ilişkin askı itirazı ile ilgili raporu,
29-İmar ve Bayındırlık Komisyonu’nun, Bursa Büyükşehir Belediye Meclisi’nin, 18.07.2013 tarih ve 877 sayılı kararı ile onaylanan, Nilüfer İlçesi, Beşevler Mahallesi, 496 ada, 5-6 sayılı parsellerin tamamı ve 496 ada 4-7 parsellerin bir kısmının, “Rekreasyon Alanı”na alınmasına ilişkin hazırlanan 1/5000 ölçekli Nilüfer Nazım İmar Planı ve 1/1000 ölçekli Beşevler Revizyon Uygulama İmar Planı değişikliklerine yapılan askı itirazı ile ilgili raporu,
30-İmar ve Bayındırlık Komisyonu’nun, Büyükşehir Belediye Meclisi’nin, 18.07.2013 tarih ve 872 sayılı kararı ile onaylanan, Nilüfer İlçesi, Yaylacık Yerleşimi ve Yakın Çevresine ilişkin hazırlanan 1/5000 ölçekli Nilüfer Nazım İmar Planı değişikliğine yapılan askı itirazları ile ilgili raporu,

3/5

 

 

31-İmar ve Bayındırlık Komisyonu’nun, Mudanya İlçesi, Güzelyalı, Altıntaş, Kurşunlu- (Bursa-Gemlik) Güzergahına ilişkin 1/25000 ve 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı değişikliği ile ilgili raporu,
32-İmar ve Bayındırlık Komisyonu’nun, Bursa Büyükşehir Belediye Meclisi’nin, 18.07.2013 gün ve 823 sayılı kararı ile onaylı, Gemlik İlçesi, Engürücük-Hisar-Gencali Köyleri sınırlarında kalan “Serbest Bölge 35 m lik il yoluna ilişkin” 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı değişikliği askı itirazları ile ilgili raporu,
33-İmar ve Bayındırlık Komisyonu’nun, Bursa Büyükşehir Belediye Meclisi’nin, 18.07.2013 tarih ve 819 sayılı kararı ile onaylanan, 1/5000 ölçekli Gemlik Nazım İmar Planı “Sanayi Alanları ve Depolama Alanlarına ilişkin” plan notu değişikliği askı itirazları ile ilgili raporu,
34-İmar ve Bayındırlık Komisyonu’nun, Büyükşehir Belediye Meclisi’nin, 18.07.2013 tarih ve 817 sayılı kararı ile onaylanan, Gençali Köyü Donatı Alanları’nın düzenlenmesine ilişkin 1/5000 ölçekli Gemlik Nazım İmar Planı değişikliği ve 1/5000 ölçekli Kurşunlu Nazım İmar Planı değişikliğine yapılan askı itirazları ile ilgili raporu,
35-İmar ve Bayındırlık Komisyonu’nun, Gemlik İlçesi, Umurbey Mahallesi, 187 ada, 1 parselde yer alan Özel Eğitim Tesisi Alanı’na plan notlarının eklenmesine ilişkin 1/1000 ölçekli Umurbey Revizyon Uygulama İmar Planı değişikliği ile ilgili raporu,
36-İmar ve Bayındırlık Komisyonu’nun, Gemlik İlçesi, Küçükkumla Siteler Mahallesi, 505, 506, 507, 508, 521,522, 523, 524, 527, 529, 530, 531, 532, 535, 542, 543 parsellerin “İlköğretim Tesisi Alanı”na alınmasına ilişkin 1/5000 ölçekli Kumla Nazım İmar Planı değişikliği ile ilgili raporu,
37-İmar ve Bayındırlık Komisyonu’nun, Gemlik İlçesi, Hamidiye Mahallesi, 856 ada, 1-3- 4 parsellerin Sosyal Donatı Alanı’na alınmasına ilişkin 1/25000 ölçekli Gemlik Planlama Bölgesi Nazım İmar Planı değişikliği ile ilgili raporu,
38-İmar ve Bayındırlık Komisyonu’nun, Gemlik İlçesi, Hamidiye Mahallesi, 856 ada, 1-3- 4 parsellerin Tali İş Merkezi Alanı ve az yoğun Konut Alanı’na alınmasına ilişkin 1/5000 ölçekli Gemlik Nazım İmar Planı değişikliği talebi ile ilgili raporu,
39-İmar ve Bayındırlık Komisyonu’nun, Gemlik İlçesi, Kayhan Mahallesi, 281 ada, 1 parsel, Osmaneli Mahallesi, 910 ada, 86 parsel ve 911 ada, 85 parsellerin Konut Alanı’na alınmasına ilişkin 1/5000 ölçekli Gemlik Nazım İmar Planı değişikliği ve 1/1000 ölçekli Gemlik İlave ve Revizyon Uygulama İmar Planı değişikliği talebi ile ilgili raporu,
40-İmar ve Bayındırlık Komisyonu’nun, Bursa Büyükşehir Belediye Meclisi’nin, 23.07.2013 tarih ve 924 sayılı kararı ile onaylanan, Karacaali, 1540, 1541 parsellerin Yönetim Merkezi Alanı (Emniyet Müdürlüğü) Alanı’na alınmasına ilişkin 1/5000 ölçekli Kumla Nazım İmar Planı değişikliğine yapılan askı itirazı ile ilgili raporu,
41-İmar ve Bayındırlık Komisyonu’nun, Bursa İli, Yenişehir İlçesi, Burcun Köyü, 805-1889 parselleri kapsayan alana yönelik İptal Davasına ait yerel Mahkeme Kararına ilişkin Danıştay 6. Dairesi’nin, 2011/4560 E., 2013/224 K. sayılı ve 25.01.2013 tarihli bozma ilamı hakkında bilgilendirme ile ilgili raporu,
42-İmar ve Bayındırlık Komisyonu’nun, Mudanya İlçesi, Yenimahalle, H21b14d4a pafta, 1396 ada, 10 ve 14 sayılı parsellere ilişkin 1/1000 ölçekli Mudanya Revizyon ve İlave Uygulama İmar Plan değişiklik talebi ile ilgili raporu,
43-İmar ve Bayındırlık Komisyonu’nun, Mudanya İlçesi, Güzelyalı Mahallesi, H21b14c4c pafta, 656 ada, 4 sayılı parsele ilişkin 1/1000 ölçekli Güzelyalı Revizyon ve İlave Uygulama İmar Plan değişiklik talebi ile ilgili raporu,
44-İmar ve Bayındırlık Komisyonu’nun, Emlak ve İstimlak Dairesi Başkanlığı’nın, BHRS 3. Aşama Doğu Hattı yapımı işi kapsamında deplasesi yapılan NATO boru hattının 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planlarına işlenmesi talebi ile ilgili raporu,
45-İmar ve Bayındırlık Komisyonu’nun, Büyükşehir Belediye Meclisi’nin, 23.05.2013 gün ve 610 sayılı kararı ile onaylanan, BHRS 3. Aşama İlave (Kestel Hattı) Güzergah Revizyonu kapsamındaki Belediye Hizmet Alanı (BHRS Aktarma Alanı) ve Teknik Altyapı Alanı (SS-11 Trafo Alanı) 1/25000-1/5000-1/1000 ölçekli İmar Planı değişikliklerine karşı yapılan askı itirazları ile ilgili raporu,

4/5

 

 

46-İmar ve Bayındırlık Komisyonu’nun, Yıldırım İlçesi, 1/1000 ölçekli Duaçınarı – Anadolu – Vatan Uygulama İmar Planına plan notu eklenmesine ilişkin 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı değişikliği ile ilgili raporu,
47-İmar ve Bayındırlık Komisyonu’nun, Bursa Büyükşehir Belediye Meclisi’nin, 18.07.2013 gün ve 867 sayılı kararı ile onaylanan, Yıldırım İlçesi, Ertuğrulgazi Mahallesi, 1853 ada, 20 parsel, 1943 ada, 1 parsel, 1944 ada, 2 parsel, 1954 ada, 2 parsel ve 1949 ada, 1 parsele ilişkin 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı değişikliğine yapılan askı itirazları ile ilgili raporu,
48-İmar ve Bayındırlık Komisyonu’nun, Osmangazi İlçesi, Nilüferköy Mahallesi, (eski 407 parsel) yeni 7604 ada, 1 parselin “Dini Tesis Alanı”na alınmasına ilişkin 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı ve 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı değişikliği ile ilgili raporu,
49-İmar ve Bayındırlık Komisyonu’nun, Nilüfer İlçesi, Başköy Köy sınırlarında kalan muhtelif parsellerin “Tarımsal Niteliği Korunacak Alan"dan "Konut Dışı Kentsel Çalışma Alanı”na alınmasına ilişkin 1/25000 ölçekli Batı Planlama Bölgesi Nazım İmar Planı ve 1/5000 ölçekli Akçalar Nazım İmar Plan değişikliği talebi ile ilgili raporu.

 


Recep ALTEPE
Mak. Müh.
Büyükşehir Belediye Başkanı 

24.10.2013 Tarihli Meclis Kararları

Meclis kararları henüz yayınlanmamıştır...

Büyükşehir Belediye Meclisi’nin, 24.10.2013 Perşembe günü saat 15.00’da Büyükşehir Belediye Meclisi Toplantı Salonu’nda (Heykel Tarihi Bina) yaptığı 2009/2014 seçim döneminin 59 uncu 5 inci dönemin 9 uncu OLAĞAN toplantısının 1. birleşiminde alınan KARARLARIN ÖZETİDİR.

1-Okunan Geçen Toplantı Zaptının oybirliği ile kabulüne,
2-Bilgi İşlem Dairesi Başkanlığı’nın, Bursa Emniyet Müdürlüğü ile ortak projeler geliştirme ve Emniyet Müdürlüğü’ne yapım, bakım ve onarım işlerinin bedelsiz yapılması ile ayni ihtiyaçların karşılanması için Büyükşehir Belediye Başkanı’na yetki verilmesi ile ilgili yazısının oybirliği ile kabulüne,
3-Bilgi İşlem Dairesi Başkanlığı’nın, Osmangazi İlçesi’nde yeni oluşacak 27 Mahallenin mevcut durumda köy olması nedeniyle kapı numara plakalarının takılması ile ilgili yazısının oybirliği ile kabulüne,
4-Destek Hizmetleri Dairesi Başkanlığı’nın, BŞB.90-527 plaka nolu 1990 model, Dresler Cat Grayderin Tatkavaklı Belediyesi’ne bedelsiz devri ile ilgili yazısının oybirliği ile kabulüne,
5-Kent Estetiği Dairesi Başkanlığı’nın, Görev, Yetki ve Sorumluluk Esaslarını Belirleyen Yönetmeliği’nde revizyon yapılması ile ilgili yazısının Hukuk Komisyonu’na havalesine,
6-Emlak ve İstimlak Dairesi Başkanlığı’nın, Bursa İli, Yıldırım İlçesi, Bağlaraltı Mahallesi, 2. Cadde’nin doğu istikametinde devamı niteliğinde olan, 75. Yıl Mahallesi, Kaplangazi Caddesi ile Karagöz Caddesi arası imar yolunda kalan arsa, bina, bina eklentileri ve ağaçların kamulaştırılmak üzere Belediyemiz X. Beş Yıllık Kamulaştırma İmar Programının 2011-2015 yılı dilimine ek olarak alınması ile ilgili yazısının oybirliği ile kabulüne,
7-Emlak ve İstimlak Dairesi Başkanlığı’nın, Hüdavendigar Kent Parkı Sosyal Donatı Alanlarının değerlendirilmesi ile ilgili yazısının Plan ve Bütçe Komisyonu’na havalesine,
8-Emlak ve İstimlak Dairesi Başkanlığı’nın, Belediyemize ait lojmanların değerlendirilmesi ile ilgili yazısının oybirliği ile kabulüne,
9-İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı’nın, 1/25000 ölçekli Nazım İmar Planı, 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı ve 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı plan değişiklik talepleri ile ilgili yazısının İmar ve Bayındırlık Komisyonu’na havalesine,
10-İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı’nın, Yıldırım İlçesi, Çınarönü Mahallesi, 3568 ada, 1 ve 3 parsellerin Depolama Alanı’na (Hurdacılar Sitesi) alınmasına ilişkin, Büyükşehir Belediye Meclisi’nin, 21.02.2013 gün ve 179 sayılı kararı onaylanan 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı değişikliğine karşı açılan iptal davasında Bursa 1. İdare Mahkemesi’nin, 2013/737 E. sayılı ve 23.08.2013 tarihli Yürütmenin Durdurulması Kararı ile ilgili yazısının İmar ve Bayındırlık Komisyonu’na havalesine,
11-Plan ve Bütçe Komisyonu’nun, Kaynak Geliştirme ve İştirakler Dairesi Başkanlığı İlan ve Reklam Şube Müdürlüğü bünyesinde kullanılmak üzere 1 adet hafif ticari araç alınması ile ilgili raporunun oybirliği ile kabulüne,
12-Plan ve Bütçe Komisyonu’nun, Mülkiyeti Gürsu Belediyesi’ne ait, Bursa İli, Gürsu İlçesi, 300 ada, 1 parsel üzerinde bulunan Belediyemizce projelendirilerek hizmete sunulan Gürsu Yüzme Havuzu ve Hanımlar Lokali Binası’nın yüzme havuzu ve havuza hizmet veren ıslak hacimler dışında kalan alanların tamamının Gürsu Belediye Başkanlığı’na tahsisi ile ilgili raporunun “10 yıl süre ile bedelsiz tahsisi” ilavesiyle oybirliği ile kabulüne,
13-Plan ve Bütçe Komisyonu’nun, Osmangazi İlçesi, Panayır Mahallesi, 5962 ada, 5 parsel önünde bulunan ve şuyulama neticesi yola terk edilen alanlar üzerinde bulunan enkazların kamulaştırılmak üzere Belediyemiz X. Beş Yıllık Kamulaştırma İmar Programının 2011-2015 yılı dilimine ek olarak alınması ile ilgili raporunun oybirliği ile kabulüne,
14-Plan ve Bütçe Komisyonu’nun, Bursa İli, Osmangazi İlçesi, Gaziakdemir Mahallesi, 3706 ada, 3 parselin bir kısmı Gaziakdemir Caddesi 24,00 metrelik İmar Yolunda, bir kısmı da kullanıma elverişli olmayan artık parça, Konut Alanı’nda kaldığından tamamının kamulaştırılmak üzere Belediyemiz X. Beş Yıllık Kamulaştırma İmar Programının 2011-2015 yılı dilimine ek olarak alınması ile ilgili raporunun oybirliği ile kabulüne,
15-Hukuk - Ulaşım Komisyonları’nın, Bursa Büyükşehir Belediyesi Seyahat Kartları Uygulama Yönetmeliği’nde değişiklik yapılması ile ilgili müşterek raporunun oybirliği ile kabulüne,
16-İmar ve Bayındırlık Komisyonu’nun, Osmangazi Belediyesi’ne ait 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı değişiklikleri ile ilgili raporunun; “Osmangazi Belediye Meclisi’nin, Uygun Bulunan Kararlar içinde 2. sırada yer alan 03.07.2013 tarih ve 555 sayılı Meclis Kararı ile 6. sırada yer alan 04.09.2013 tarih ve 620 sayılı Meclis Kararlarının oyçokluğu (MHP; Mehmet TEMİRTAŞ, Dinçer YENİ 2 red – 31 kabul) ile uygun olduğuna,
“Osmangazi Belediye Meclisi’nin, Uygun Bulunan Kararlar içinde 11. sırada yer alan 04.09.2013 tarih ve 625 sayılı Meclis Kararının” oyçokluğu (CHP; Osman AYRADİLLİ, Özden DOĞAN, Turgay ERDEM, Mahir GENCER, Necdet ERSOY, Zafer Cemal ÜLGEN, Erhan ÖZEKİN 7 red –26 kabul) ile uygun olduğuna ve diğer kararların oybirliği ile kabulüne,
17-İmar ve Bayındırlık Komisyonu’nun, “Yıldırım Belediyesi’ne ait 1/1000 Ölçekli Uygulama İmar Planı değişiklikleri ile ilgili raporunun Yıldırım Belediye Meclisi’nin, Uygun Görülen Kararlar içinde 3. sırada yer alan 04.09.2013 tarih ve 435 sayılı Meclis Kararının” oyçokluğu (CHP; Osman AYRADİLLİ, Özden DOĞAN, Turgay ERDEM, Mahir GENCER, Necdet ERSOY, Zafer Cemal ÜLGEN, Erhan ÖZEKİN 7 red – MHP; Mehmet TEMİRTAŞ, Dinçer YENİ 2 red – 24 kabul) ile uygun olduğuna,
“Yıldırım Belediye Meclisi’nin, Uygun Görülen Kararlar içinde 5. sırada yer alan 04.09.2013 tarih ve 437 sayılı Meclis Kararının”; yeniden değerlendirilmek üzere Komisyona iadesine; şeklinde düzeltilerek kabulüne,
“Yıldırım Belediye Meclisi’nin, Uygun Görülen Kararlar içinde 9. sırada yer alan 04.09.2013 tarih ve 441 sayılı Meclis Kararının” oyçokluğu (CHP; Osman AYRADİLLİ, Özden DOĞAN, Turgay ERDEM, Mahir GENCER, Necdet ERSOY, Zafer Cemal ÜLGEN, Erhan ÖZEKİN 7 red –26 kabul) ile uygun olduğuna,
“Yıldırım Belediye Meclisi’nin, Uygun Görülen Kararlar içinde 11. sırada yer alan 04.09.2013 tarih ve 444 sayılı Meclis Kararının” oyçokluğu (CHP; Osman AYRADİLLİ, Özden DOĞAN, Turgay ERDEM, Mahir GENCER, Necdet ERSOY, Zafer Cemal ÜLGEN, Erhan ÖZEKİN 7 red – MHP; Mehmet TEMİRTAŞ, Dinçer YENİ 2 red – 24 kabul) ile uygun olduğuna,
“Yıldırım Belediye Meclisi’nin, Uygun Görülen Kararlar içinde 12. sırada yer alan 04.09.2013 tarih ve 445 sayılı Meclis Kararının” oyçokluğu (MHP; Mehmet TEMİRTAŞ, Dinçer YENİ 2 red – 31 kabul) ile uygun olduğuna,
“Yıldırım Belediye Meclisi’nin, Uygun Görülen Kararlar içinde 13 sırada yer alan 04.09.2013 tarih ve 446 sayılı Meclis Kararının” oyçokluğu (CHP; Osman AYRADİLLİ, Özden DOĞAN, Turgay ERDEM, Mahir GENCER, Necdet ERSOY, Zafer Cemal ÜLGEN, Erhan ÖZEKİN 7 red –26 kabul) ile uygun olduğuna,
“Yıldırım Belediye Meclisi’nin, Uygun Görülen Kararlar içinde 15. sırada yer alan 04.09.2013 tarih ve 448 sayılı Meclis Kararının” oyçokluğu (MHP; Mehmet TEMİRTAŞ, Dinçer YENİ 2 red – 31 kabul) ile uygun olduğuna ve diğer kararların oybirliği ile kabulüne,
18-İmar ve Bayındırlık Komisyonu’nun, Nilüfer Belediyesi’ne ait 1/1000 Ölçekli Uygulama İmar Planı değişiklikleri ile ilgili raporunun; “Nilüfer Belediye Meclisi’nin, Uygun Bulunan Kararlar içinde 8. sırada yer alan 04.09.2013 tarih ve 721 sayılı Meclis Kararının”; yeniden değerlendirilmek üzere Komisyona iadesine; şeklinde düzeltilerek kabulüne,
“Nilüfer Belediye Meclisi’nin, Uygun Bulunan Kararlar içinde 9. sırada yer alan 03.07.2013 tarih ve 617 sayılı Meclis Kararının”; yeniden değerlendirilmek üzere Komisyona iadesine; şeklinde düzeltilerek kabulüne ve diğer kararların oybirliği ile kabulüne,
19-İmar ve Bayındırlık Komisyonu’nun, Mudanya Belediyesi’ne ait 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı değişiklikleri ile ilgili raporunun; “Mudanya Belediye Meclisi’nin, Değiştirilerek Uygun Bulunan Kararlar içinde 4. sırada yer alan 06.09.2013 tarih ve 217 sayılı Meclis Kararının; H21b13a3b pafta, 1529 ada, 1 sayılı parselin A-4 E:1,20 yapılaşma koşullu olması ve söz konusu parsele ilişkin yoğunluk artışı olmadığı için “1529 ada, 1 parsele, 1532 ada, 1 nolu parsel Yeşil Alan olarak terk edilmeden inşaat ruhsatı verilemez” plan notunun kaldırılması şekliyle; oyçokluğu (CHP; Osman AYRADİLLİ, Özden DOĞAN, Turgay ERDEM, Mahir GENCER, Necdet ERSOY, Zafer Cemal ÜLGEN, Erhan ÖZEKİN 7 red – MHP; Mehmet TEMİRTAŞ, Dinçer YENİ 2 red – 24 kabul) ile değiştirilerek uygun olduğuna,
“Mudanya Belediye Meclisi’nin, Uygun Bulunmayan Kararlar içinde 6. sırada yer alan 07.06.2013 tarih ve 152 sayılı Meclis Kararının”; “0 kotunun altında olmak kaydıyla katlı otopark yapılabilir.” plan notunun ilavesiyle değiştirilerek uygun olduğuna ve diğer kararların oybirliği ile kabulüne,
20-İmar ve Bayındırlık Komisyonu’nun, Kestel Belediyesi’ne ait 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı değişiklikleri ile ilgili raporunun; “Kestel Belediye Meclisi’nin, Uygun Bulunan Kararlar içinde 1. sırada yer alan 03.06.2013 tarih ve 138 sayılı Meclis Kararı ile 2. sırada yer alan 04.07.2013 tarih ve 166 sayılı Meclis Kararının”; “Alaçam, Saitabat ve Derekızık Köylerine ilişkin 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planları, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Bursa Tabiat Varlıklarını Koruma Bölge Komisyonu’nun 27.08.2012 tarih ve 191 sayılı kararı doğrultusunda Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Bursa Tabiat Varlıklarını Koruma Bölge Komisyonu’nun aynen uygun görmesi halinde yürürlüğe girecektir.” ilavesiyle; oyçokluğu (CHP; Osman AYRADİLLİ, Özden DOĞAN, Turgay ERDEM, Mahir GENCER, Necdet ERSOY, Zafer Cemal ÜLGEN, Erhan ÖZEKİN 7 red – MHP; Mehmet TEMİRTAŞ, Dinçer YENİ 2 red – 24 kabul) ile değiştirilerek uygun olduğuna,
“Kestel Belediye Meclisi’nin, Uygun Bulunan Kararlar içinde 4. sırada yer alan 02.09.2013 tarih ve 189 sayılı Meclis Kararının”; oyçokluğu (CHP; Osman AYRADİLLİ, Özden DOĞAN, Turgay ERDEM, Mahir GENCER, Necdet ERSOY, Zafer Cemal ÜLGEN, Erhan ÖZEKİN 7 red –26 kabul) ile uygun olduğuna ve diğer kararların oybirliği ile kabulüne,
21-İmar ve Bayındırlık Komisyonu’nun, Gemlik Belediyesi’ne ait 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı değişiklikleri ile ilgili raporunun oybirliği ile kabulüne,
22-İmar ve Bayındırlık Komisyonu’nun, Gürsu Belediyesi’ne ait 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı değişiklikleri ile ilgili raporunun; “Gürsu Belediye Meclisi’nin, 04.09.2013 tarih ve 133 sayılı Meclis Kararının oyçokluğu (CHP; Osman AYRADİLLİ, Özden DOĞAN, Turgay ERDEM, Mahir GENCER, Necdet ERSOY, Zafer Cemal ÜLGEN, Erhan ÖZEKİN 7 red – MHP; Mehmet TEMİRTAŞ, Dinçer YENİ 2 red – 24 kabul) ile uygun olduğuna ve raporun aynen kabulüne,
23-İmar ve Bayındırlık Komisyonu’nun, Gürsu İlçesi, İstiklal Mahallesi, 122 ada, 47-48 sayılı parseller “Özel Sosyal Donatı Alanı (Özel Yurt alanı)” 1/5000 ölçekli Gürsu Nazım İmar Planı değişikliği ile ilgili raporunun oybirliği ile kabulüne,
24-İmar ve Bayındırlık Komisyonu’nun, Nilüfer İlçesi, Görükle Mahallesi, 278 ada, 2 parselin “Konut Alanı”ndan “Tali İş Merkezi Alanı”na alınmasına dair 1/5000 ölçekli Görükle Nazım İmar Plan değişikliği ile ilgili raporunun tekrar değerlendirilmek üzere Komisyona iadesine,
25-İmar ve Bayındırlık Komisyonu’nun, Nilüfer İlçesi, Özlüce Mahallesi, 2374 ada, 3 parselin “Cami Alanı”na, 2352 ada, 4 parselin “İdari Tesis Alanı”na alınmasına dair 1/1000 ölçekli Ertuğrul Uygulama İmar Planı değişikliği ile ilgili raporunun oyçokluğu (CHP; Osman AYRADİLLİ, Özden DOĞAN, Turgay ERDEM, Mahir GENCER, Necdet ERSOY, Zafer Cemal ÜLGEN, Erhan ÖZEKİN 7 red – 26 kabul) ile kabulüne,
26-İmar ve Bayındırlık Komisyonu’nun, Nilüfer İlçesi, Doğanköy Mahallesi, 2 pafta, 21 numaralı ve eski 981 numaralı parsellerin Mezarlık olarak kullanılması maksadıyla imar planına konu edilmesi hususunda Bursa 2. İdare Mahkemesi’nin, 06.08.2013 tarihli Yürütmeyi Durdurma Kararı hakkında bilgilendirme ile ilgili raporunun oybirliği ile kabulüne,
27-İmar ve Bayındırlık Komisyonu’nun, Bursa Büyükşehir Belediye Meclisi’nin, 18.07.2013 tarih 834 sayılı kararı ile onaylı, Nilüfer İlçesi, Görükle Mahallesi, 5467 ada, 1 parselin “Yönetim Merkezleri Alanı”ndan, “Tali İş Merkezi Alanı”na alınmasına ilişkin 1/5000 ölçekli Görükle Nazım İmar Plan değişikliğine yapılan askı itirazı ile ilgili raporunun oyçokluğu (CHP;Osman AYRADİLLİ, Özden DOĞAN, Turgay ERDEM, Mahir GENCER, Necdet ERSOY, Zafer Cemal ÜLGEN, Erhan ÖZEKİN 7 red – MHP; Mehmet TEMİRTAŞ, Dinçer YENİ 2 red – 24 kabul) ile kabulüne,
28-İmar ve Bayındırlık Komisyonu’nun, Bursa Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu’nun, 18.07.2013 gün ve 2194 sayılı kararı doğrultusunda, Nilüfer İlçesi, Kayapa – Tahtalı Köyü sınırları dahilindeki “Erintaş Tepesi Kale ve Gözetleme Kulesi 1. Derece Arkeolojik Sit Alanı” sınırlarının plana işlenmesine yönelik 1/5000 ölçekli Kayapa Nazım İmar Plan değişikliği ile ilgili raporunun oybirliği ile kabulüne,
29-İmar ve Bayındırlık Komisyonu’nun, Bursa Büyükşehir Belediye Meclisi’nin, 18.07.2013 gün ve 856 sayılı kararı ile onaylanan, Osmangazi İlçesi, Armutköy Mahallesi, 4376 ada, 19-45-47-48-49-50-51-52-53-54-55-56-57-58-77-80-81-89-92-101-116-122 parsellerde Tarımsal Niteliği Korunacak Alan’dan Büyük Alan Kullanımı Gerektiren Kamu Kuruluş Alanları’na alınmasına ilişkin 1/25000 ölçekli Merkez Planlama Bölgesi Nazım İmar Planı ve 1/5000 ölçekli Osmangazi Belediyesi Nazım İmar Planı değişikliklerine yapılan askı itirazları ile ilgili raporunun oyçokluğu (CHP; Osman AYRADİLLİ, Özden DOĞAN, Turgay ERDEM, Mahir GENCER, Necdet ERSOY, Zafer Cemal ÜLGEN, Erhan ÖZEKİN 7 red – MHP; Mehmet TEMİRTAŞ, Dinçer YENİ 2 red – 24 kabul) ile kabulüne,
30-İmar ve Bayındırlık Komisyonu’nun, Bursa Büyükşehir Belediye Meclisi’nin, 18.07.2013 gün ve 861 sayılı kararı ile onaylanan, Osmangazi İlçesi, Geçit Mahallesi, 6264-6263-6266-6265-6269-6268-6271-6272-6273-6274-6292-6293-6242-6275-6276-6323-6291-6288-6290-6277-6278-6287-6289-6295-6294-6296-6285-6286-6284-6282-6283-6281-6280-6279-6297 adalara İlişkin 1/25000 ölçekli Merkez Planlama Bölgesi Nazım İmar Planı ve 1/5000 ölçekli Osmangazi Nazım İmar Planı değişikliklerine yapılan askı itirazları ile ilgili raporunun oybirliği ile kabulüne,
31-İmar ve Bayındırlık Komisyonu’nun, Osmangazi İlçesi, Selçukgazi Köyü, H22a18c pafta, 872 parselin “Besihane Alanı”na alınmasına ilişkin 1/5000 ölçekli Ovaakça Nazım İmar Planı değişikliği ile ilgili raporunun oybirliği ile kabulüne,
32-İmar ve Bayındırlık Komisyonu’nun, Büyükşehir Belediye Meclisi’nin, 18.07.2013 tarih ve 852 sayılı kararı ile onaylanan, Osmangazi İlçesi, Yunuseli Mahallesi, 7887 ada, 1 parsel ve güneydoğusundaki tescil harici alana ilişkin 1/5000 ölçekli Osmangazi Nazım İmar Planı değişikliği askı itirazı ile ilgili raporunun oybirliği ile kabulüne,
33-İmar ve Bayındırlık Komisyonu’nun, Osmangazi İlçesi, Alemdar Mahallesi, 2934 ada, 1 ve 4 nolu parsellerin Tali İş Merkezi’ne alınmasına ilişkin 1/5000 ölçekli Osmangazi Belediyesi Nazım İmar Planı değişikliği ile ilgili raporunun tekrar değerlendirilmek üzere komisyona iadesine,
34-İmar ve Bayındırlık Komisyonu’nun, Bursa Büyükşehir Belediye Meclisi’nin, 18.07.2013 gün ve 862 sayılı kararı ile onaylanan, Osmangazi İlçesi, Elmasbahçeler Mahallesi, 2155 ada, 43-44-45-46-47 parsellere ilişkin 1/5000 ölçekli Osmangazi Nazım İmar Planı ve 1/1000 ölçekli Elmasbahçeler Gökdere Arası Uygulama İmar Planı değişikliklerine TMMOB Şehir Plancıları Odası Bursa Şubesi’nin askı itirazı ile ilgili raporunun oybirliği ile kabulüne,
35-İmar ve Bayındırlık Komisyonu’nun, BUSKİ talebi doğrultusunda Kestel, Vani Mehmet Su Deposu ve Koruma Alanı 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı değişikliği ile ilgili raporunun oybirliği ile kabulüne,
36-İmar ve Bayındırlık Komisyonu’nun, Kestel, Turanköy 14, 18, 19, 20, 21, 27, 366, 368, 370, 371, 373 ve 527 parsellerin Konut Dışı Kentsel Çalışma Alanı’na ve bir kısmının Köy Yerleşik Alanı’na alınmasına ilişkin 1/25000 ve 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı değişiklik talebi ile ilgili raporunun oybirliği ile kabulüne,
37-İmar ve Bayındırlık Komisyonu’nun, Kestel, Serme Mahallesi, 1050,1051 ve 398 parsellerin Günübirlik Turizm Alanı’ndan Ticaret Alanı’na alınmasına ilişkin 1/25000 ve 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı değişikliği ile ilgili raporunun tekrar değerlendirilmek üzere komisyona iadesine,
38-İmar ve Bayındırlık Komisyonu’nun, Bursa Büyükşehir Belediye Meclisi’nin, 28.05.2013 tarih ve 657 sayılı kararı ile onaylanan, Nilüfer İlçesi, İhsaniye Mahallesi, 2230 ada, 2 sayılı parsele ilişkin 1/5000 ölçekli Nilüfer Nazım İmar Planı değişikliğine ilişkin askı itirazı ile ilgili raporunun oyçokluğu (CHP; Osman AYRADİLLİ, Özden DOĞAN, Turgay ERDEM, Mahir GENCER, Necdet ERSOY, Zafer Cemal ÜLGEN, Erhan ÖZEKİN 7 red - 26 kabul) ile kabulüne,
39-İmar ve Bayındırlık Komisyonu’nun, Bursa Büyükşehir Belediye Meclisi’nin, 18.07.2013 tarih ve 877 sayılı kararı ile onaylanan, Nilüfer İlçesi, Beşevler Mahallesi, 496 ada, 5-6 sayılı parsellerin tamamı ve 496 ada 4-7 parsellerin bir kısmının, “Rekreasyon Alanı”na alınmasına ilişkin hazırlanan 1/5000 ölçekli Nilüfer Nazım İmar Planı ve 1/1000 ölçekli Beşevler Revizyon Uygulama İmar Planı değişikliklerine yapılan askı itirazı ile ilgili raporunun oyçokluğu (CHP; Osman AYRADİLLİ, Özden DOĞAN, Turgay ERDEM, Mahir GENCER, Necdet ERSOY, Zafer Cemal ÜLGEN, Erhan ÖZEKİN 7 red - 26 kabul) ile kabulüne,
40-İmar ve Bayındırlık Komisyonu’nun, Büyükşehir Belediye Meclisi’nin, 18.07.2013 tarih ve 872 sayılı kararı ile onaylanan, Nilüfer İlçesi, Yaylacık Yerleşimi ve Yakın Çevresine ilişkin hazırlanan 1/5000 ölçekli Nilüfer Nazım İmar Planı değişikliğine yapılan askı itirazları ile ilgili raporunun oybirliği ile kabulüne,
41-İmar ve Bayındırlık Komisyonu’nun, Mudanya İlçesi, Güzelyalı, Altıntaş, Kurşunlu- (Bursa-Gemlik) Güzergahına ilişkin 1/25000 ve 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı değişikliği ile ilgili raporunun oybirliği ile kabulüne,
42-İmar ve Bayındırlık Komisyonu’nun, Bursa Büyükşehir Belediye Meclisi’nin, 18.07.2013 gün ve 823 sayılı kararı ile onaylı, Gemlik İlçesi, Engürücük-Hisar-Gencali Köyleri sınırlarında kalan “Serbest Bölge 35 m lik il yoluna ilişkin” 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı değişikliği askı itirazları ile ilgili raporunun oybirliği ile kabulüne,
43-İmar ve Bayındırlık Komisyonu’nun, Bursa Büyükşehir Belediye Meclisi’nin, 18.07.2013 tarih ve 819 sayılı kararı ile onaylanan, 1/5000 ölçekli Gemlik Nazım İmar Planı “Sanayi Alanları ve Depolama Alanlarına ilişkin” plan notu değişikliği askı itirazları ile ilgili raporunun oybirliği ile kabulüne,
44-İmar ve Bayındırlık Komisyonu’nun, Büyükşehir Belediye Meclisi’nin, 18.07.2013 tarih ve 817 sayılı kararı ile onaylanan, Gençali Köyü Donatı Alanları’nın düzenlenmesine ilişkin 1/5000 ölçekli Gemlik Nazım İmar Planı değişikliği ve 1/5000 ölçekli Kurşunlu Nazım İmar Planı değişikliğine yapılan askı itirazları ile ilgili raporunun oyçokluğu (CHP; Osman AYRADİLLİ, Özden DOĞAN, Turgay ERDEM, Mahir GENCER, Necdet ERSOY, Zafer Cemal ÜLGEN, Erhan ÖZEKİN 7 red – MHP; Mehmet TEMİRTAŞ, Dinçer YENİ 2 red – 24 kabul) ile kabulüne,
45-İmar ve Bayındırlık Komisyonu’nun, Gemlik İlçesi, Umurbey Mahallesi, 187 ada, 1 parselde yer alan Özel Eğitim Tesisi Alanı’na plan notlarının eklenmesine ilişkin 1/1000 ölçekli Umurbey Revizyon Uygulama İmar Planı değişikliği ile ilgili raporunun oyçokluğu (CHP; Osman AYRADİLLİ, Özden DOĞAN, Turgay ERDEM, Mahir GENCER, Necdet ERSOY, Zafer Cemal ÜLGEN, Erhan ÖZEKİN 7 red - 26 kabul) ile kabulüne,
46-İmar ve Bayındırlık Komisyonu’nun, Gemlik İlçesi, Küçükkumla Siteler Mahallesi, 505, 506, 507, 508, 521,522, 523, 524, 527, 529, 530, 531, 532, 535, 542, 543 parsellerin “İlköğretim Tesisi Alanı”na alınmasına ilişkin 1/5000 ölçekli Kumla Nazım İmar Planı değişikliği ile ilgili raporunun oybirliği ile kabulüne,
47-İmar ve Bayındırlık Komisyonu’nun, Gemlik İlçesi, Hamidiye Mahallesi, 856 ada, 1-3- 4 parsellerin Sosyal Donatı Alanı’na alınmasına ilişkin 1/25000 ölçekli Gemlik Planlama Bölgesi Nazım İmar Planı değişikliği ile ilgili raporunun oybirliği ile kabulüne,
48-İmar ve Bayındırlık Komisyonu’nun, Gemlik İlçesi, Hamidiye Mahallesi, 856 ada, 1-3- 4 parsellerin Tali İş Merkezi Alanı ve az yoğun Konut Alanı’na alınmasına ilişkin 1/5000 ölçekli Gemlik Nazım İmar Planı değişikliği talebi ile ilgili raporunun oybirliği ile kabulüne,
49-İmar ve Bayındırlık Komisyonu’nun, Gemlik İlçesi, Kayhan Mahallesi, 281 ada, 1 parsel, Osmaneli Mahallesi, 910 ada, 86 parsel ve 911 ada, 85 parsellerin Konut Alanı’na alınmasına ilişkin 1/5000 ölçekli Gemlik Nazım İmar Planı değişikliği ve 1/1000 ölçekli Gemlik İlave ve Revizyon Uygulama İmar Planı değişikliği talebi ile ilgili raporunun oybirliği ile kabulüne,
50-İmar ve Bayındırlık Komisyonu’nun, Bursa Büyükşehir Belediye Meclisi’nin, 23.07.2013 tarih ve 924 sayılı kararı ile onaylanan, Karacaali, 1540, 1541 parsellerin Yönetim Merkezi Alanı (Emniyet Müdürlüğü) Alanı’na alınmasına ilişkin 1/5000 ölçekli Kumla Nazım İmar Planı değişikliğine yapılan askı itirazı ile ilgili raporunun oyçokluğu (CHP; Osman AYRADİLLİ, Özden DOĞAN, Turgay ERDEM, Mahir GENCER, Necdet ERSOY, Zafer Cemal ÜLGEN, Erhan ÖZEKİN 7 red - 26 kabul) ile kabulüne,
51-İmar ve Bayındırlık Komisyonu’nun, Bursa İli, Yenişehir İlçesi, Burcun Köyü, 805-1889 parselleri kapsayan alana yönelik İptal Davasına ait yerel Mahkeme Kararına ilişkin Danıştay 6. Dairesi’nin, 2011/4560 E., 2013/224 K. sayılı ve 25.01.2013 tarihli bozma ilamı hakkında bilgilendirme ile ilgili raporunun oybirliği ile kabulüne,
52-İmar ve Bayındırlık Komisyonu’nun, Mudanya İlçesi, Yenimahalle, H21b14d4a pafta, 1396 ada, 10 ve 14 sayılı parsellere ilişkin 1/1000 ölçekli Mudanya Revizyon ve İlave Uygulama İmar Plan değişiklik talebi ile ilgili raporunun oybirliği ile kabulüne,
53-İmar ve Bayındırlık Komisyonu’nun, Mudanya İlçesi, Güzelyalı Mahallesi, H21b14c4c pafta, 656 ada, 4 sayılı parsele ilişkin 1/1000 ölçekli Güzelyalı Revizyon ve İlave Uygulama İmar Plan değişiklik talebi ile ilgili raporunun oybirliği ile kabulüne,
54-İmar ve Bayındırlık Komisyonu’nun, Emlak ve İstimlak Dairesi Başkanlığı’nın, BHRS 3. Aşama Doğu Hattı yapımı işi kapsamında deplasesi yapılan NATO boru hattının 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planlarına işlenmesi talebi ile ilgili raporunun oybirliği ile kabulüne,
55-İmar ve Bayındırlık Komisyonu’nun, Büyükşehir Belediye Meclisi’nin, 23.05.2013 gün ve 610 sayılı kararı ile onaylanan, BHRS 3. Aşama İlave (Kestel Hattı) Güzergah Revizyonu kapsamındaki Belediye Hizmet Alanı (BHRS Aktarma Alanı) ve Teknik Altyapı Alanı (SS-11 Trafo Alanı) 1/25000-1/5000-1/1000 ölçekli İmar Planı değişikliklerine karşı yapılan askı itirazları ile ilgili raporunun oybirliği ile kabulüne,
56-İmar ve Bayındırlık Komisyonu’nun, Yıldırım İlçesi, 1/1000 ölçekli Duaçınarı – Anadolu – Vatan Uygulama İmar Planına plan notu eklenmesine ilişkin 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı değişikliği ile ilgili raporunun oybirliği ile kabulüne,
57-İmar ve Bayındırlık Komisyonu’nun, Bursa Büyükşehir Belediye Meclisi’nin, 18.07.2013 gün ve 867 sayılı kararı ile onaylanan, Yıldırım İlçesi, Ertuğrulgazi Mahallesi, 1853 ada, 20 parsel, 1943 ada, 1 parsel, 1944 ada, 2 parsel, 1954 ada, 2 parsel ve 1949 ada, 1 parsele ilişkin 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı değişikliğine yapılan askı itirazları ile ilgili raporunun oyçokluğu (CHP; Osman AYRADİLLİ, Özden DOĞAN, Turgay ERDEM, Mahir GENCER, Necdet ERSOY, Zafer Cemal ÜLGEN, Erhan ÖZEKİN 7 red – MHP; Mehmet TEMİRTAŞ, Dinçer YENİ 2 red – 24 kabul) ile kabulüne,
58-İmar ve Bayındırlık Komisyonu’nun, Osmangazi İlçesi, Nilüferköy Mahallesi, (eski 407 parsel) yeni 7604 ada, 1 parselin “Dini Tesis Alanı”na alınmasına ilişkin 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı ve 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı değişikliği ile ilgili raporunun oyçokluğu (CHP; Osman AYRADİLLİ, Özden DOĞAN, Turgay ERDEM, Mahir GENCER, Necdet ERSOY, Zafer Cemal ÜLGEN, Erhan ÖZEKİN 7 red - 26 kabul) ile kabulüne,
59-İmar ve Bayındırlık Komisyonu’nun, Nilüfer İlçesi, Başköy Köy sınırlarında kalan muhtelif parsellerin “Tarımsal Niteliği Korunacak Alan"dan "Konut Dışı Kentsel Çalışma Alanı”na alınmasına ilişkin 1/25000 ölçekli Batı Planlama Bölgesi Nazım İmar Planı ve 1/5000 ölçekli Akçalar Nazım İmar Plan değişikliği talebi ile ilgili raporunun tekrar değerlendirilmek üzere komisyona iadesine.
60-Gündeme alınarak görüşülmesi kabul edilen, Büyükşehir Belediyesi Meclis Üyesi Celal DEMİR’in verdiği “Kestel Belediye Meclisi’nin, 09.10.2013 tarih ve 137 Esas, 2013/217 sayılı ‘Aktarma Yapılması’ hakkındaki Meclis Kararı” ile ilgili yazılı önergenin oybirliği ile kabulüne,
61-Gündeme alınarak görüşülmesi kabul edilen, Büyükşehir Belediyesi Meclis Üyesi Celal DEMİR’in verdiği “Bursa Su ve Kanalizasyon İdaresi Yönetim Kurulu’nun, 02.10.2013 tarih ve 531 sayılı ‘2013 Mali Yılı Ek Ödenek’ hakkındaki Kararı” ile ilgili yazılı önergenin oybirliği ile kabulüne,
62-Gündeme alınarak görüşülmesi kabul edilen, Büyükşehir Belediyesi Meclis Üyesi Celal DEMİR’in verdiği (Emlak ve İstimlak Dairesi Başkanlığı’nın, 21.10.2013 tarih ve 78647104-301.01-161354 sayılı yazısı) “Bursa İli, Nilüfer İlçesi, Ertuğrul Mahallesi (Aya Fatma Deresi), 1166 ada 2 parsel sayılı taşınmaz” ile ilgili yazılı önergenin oybirliği ile kabulüne,
63-Gündeme alınarak görüşülmesi kabul edilen, Büyükşehir Belediyesi Meclis Üyesi Celal DEMİR’in verdiği (Emlak ve İstimlak Dairesi Başkanlığı’nın, 21.10.2013 tarih ve 78647104-301.01-161353 sayılı yazısı) “Bursa İli, Nilüfer İlçesi, Özlüce Mahallesi (Ayvalı Deresi), 2486 ada 1 parsel sayılı taşınmaz” ile ilgili yazılı önergenin oybirliği ile kabulüne,
64-Gündeme alınarak görüşülmesi kabul edilen, Büyükşehir Belediyesi Meclis Üyesi Celal DEMİR’in verdiği “Nilüfer İlçesi, Odunluk Mahallesi, 4619 ada, 9 parselde kayıtlı 3420,00 m2 arsa üzerinde Hizmet Binası kaba inşaatının yapılmasına ilişkin Bursa Emniyet Müdürlüğü ve Bursa Büyükşehir Belediyesi arasında ‘Ortak Proje Geliştirme’ Protokolü yapılması’” ile ilgili yazılı önergenin oybirliği ile kabulüne,
65-Gündeme alınarak görüşülmesi kabul edilen, Büyükşehir Belediyesi Meclis Üyesi Celal DEMİR’in verdiği “1/1000 ölçekli İmar Planı’na göre büyük kısmı yolda kalan Yıldırım İlçesi, Yıldırım Mahallesi, 2720 ada, 10 parsel sayılı taşınmazın kamulaştırılmak üzere Belediyemiz X. Beş Yıllık Kamulaştırma İmar Programının 2011-2015 yılı dilimine ek olarak alınması” ile ilgili yazılı önergenin oybirliği ile kabulüne,
66-Gündeme alınarak görüşülmesi kabul edilen, Büyükşehir Belediyesi Meclis Üyesi Münir EROĞLU’nun verdiği “Bursa Emniyet Müdürlüğü ile ortak projeler geliştirme ve Emniyet Müdürlüğü’nün talebine istinaden 8 adet motosiklet ve 2 adet çift camlı koltuklu kamyonet (panelvan) araç alınması bu anlamdaki ihtiyaçların karşılanması için Büyükşehir Belediye Başkanı’na yetki verilmesi” ile ilgili yazılı önergenin oybirliği ile kabulüne,
67-Gündeme alınarak görüşülmesi kabul edilen, Büyükşehir Belediyesi Meclis Üyesi Celal DEMİR’in verdiği “Belediyemize kiralanan Kabataş İskelesi’ndeki 120 m’lik alanın BURULAŞ’a kiraya verilmesi” ile ilgili yazılı önergenin “Belediyemize kiralanan Kabataş İskelesi’ndeki 120 m2’lik alanın aylık 1.500,00-TL (binbeşyüz) (+KDV) bedelle Ulaştırma Bakanlığı’nın Belediyemize yapacağı zamların da aynen yansıtılması şartıyla 10 yıllığına BURULAŞ’a tahsis edilmesi” ilavesiyle oybirliği ile kabulüne,
68-Gündeme alınarak görüşülmesi kabul edilen, Büyükşehir Belediyesi Meclis Üyeleri Hasan AKTÜRK ve Münir EROĞLU’nun verdiği “Mudanya İlçesi, Güzelyalı 669 ada, 2 parsele ait 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı değişikliği” ile ilgili yazılı önergenin İmar ve Bayındırlık Komisyonu’na havalesine,
69-Gündeme alınarak görüşülmesi kabul edilen, Büyükşehir Belediyesi Meclis Üyeleri Hikmet AYDOĞDU ve Mustafa DOĞANAY’ın verdiği “Yıldırım Belediye Meclisi’nin, 02.10.2013 tarih, 502,503,504,505,506,507,508,509,510,511,512,513 ve 560 sayılı ‘Plan değişikliği’ hakkındaki Meclis Kararları” ile ilgili yazılı önergenin İmar ve Bayındırlık Komisyonu’na havalesine,
70-Gündeme alınarak görüşülmesi kabul edilen, Büyükşehir Belediyesi Meclis Üyeleri Hikmet AYDOĞDU ve Mustafa DOĞANAY’ın verdiği “1/1000 ölçekli Ankara Yolu Kuzeyi 1. Bölge İlave ve Revizyon Uygulama İmar Planı dahilinde Millet Mahallesi, 3099 ada, 1-2 parsellerin ‘Okul Gelişme Alanı’ olarak tanımlanması ve çekme mesafelerinin serbest bırakılması ile ilgili plan değişikliği” ile ilgili yazılı önergenin İmar ve Bayındırlık Komisyonu’na havalesine,
71-Gündeme alınarak görüşülmesi kabul edilen, Büyükşehir Belediyesi Meclis Üyesi Orhan ÖZCÜ’nün verdiği “Gürsu Belediye Meclisi’nin, 02.10.2013 tarih ve 139-140 sayılı ‘Plan değişikliği’ hakkındaki Meclis Kararları” ile ilgili yazılı önergenin İmar ve Bayındırlık Komisyonu’na havalesine,
72-Gündeme alınarak görüşülmesi kabul edilen, Büyükşehir Belediyesi Meclis Üyeleri Hasan AKTÜRK ve Münir EROĞLU’nun verdiği “Mudanya Belediye Meclisi’nin, 04.10.2013 tarih ve 2013/242 - 2013/243, 2013/244 sayılı ‘Plan değişikliği’ hakkındaki Meclis Kararları” ile ilgili yazılı önergenin İmar ve Bayındırlık Komisyonu’na havalesine,
73-Gündeme alınarak görüşülmesi kabul edilen, Büyükşehir Belediyesi Meclis Üyesi Necmettin EKİNCİ’nin verdiği “Osmangazi İlçesi, Kükürtlü Mahallesi, mevcut Atatürk Stadyumu ve çevresini kapsayan ve Kentsel Sit Alanı’nda bulunan alana ait 1/5000 ve 1/1000 ölçekli plan değişikliği talepleri” ile ilgili yazılı önergenin İmar ve Bayındırlık Komisyonu’na havalesine,
74-Gündeme alınarak görüşülmesi kabul edilen, Büyükşehir Belediyesi Meclis Üyesi Refik YILMAZ’ın verdiği “Gemlik Belediye Meclisi’nin, 09.10.2013 tarih, 388-389-390-391-392-393-395-396-397 ve 11.10.2013 tarih, 404-405-407 sayılı ‘Plan değişikliği’ hakkındaki Meclis Kararları” ile ilgili yazılı önergenin İmar ve Bayındırlık Komisyonu’na havalesine,
75-Gündeme alınarak görüşülmesi kabul edilen, Büyükşehir Belediyesi Meclis Üyesi Refik YILMAZ’ın verdiği “Gemlik Belediye Meclisi’nin, 09.10.2013 tarih ve 2013/370 sayılı ‘Gemlik İlçesi, Cumhuriyet Mahallesi ve Yeni Mahalle kuzeyinde kalan 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı’nda ‘Gelişme Konut Alanı’ olarak belirlenen yaklaşık 105 hektar alanda 1. Etap/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı’ hakkındaki Meclis Kararı” ile ilgili yazılı önergenin İmar ve Bayındırlık Komisyonu’na havalesine,
76-Gündeme alınarak görüşülmesi kabul edilen, Büyükşehir Belediyesi Meclis Üyesi Refik YILMAZ’ın verdiği “Gemlik İlçesi, Narlı Köyü Camii’nin yeniden inşa edilebilmesi için 1053 parselin ‘İbadet Yeri’ olması ile ilgili 1/25000 ve 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı değişikliği” ile ilgili yazılı önergenin İmar ve Bayındırlık Komisyonu’na havalesine,
77-Gündeme alınarak görüşülmesi kabul edilen, Büyükşehir Belediyesi Meclis Üyesi Necmettin EKİNCİ’nin verdiği “Büyükşehir Belediye Meclisi’nin, 16.02.2012 tarih ve 144 sayılı kararı ile onaylanan ‘Osmangazi Belediye Meclisi’nin, 06.04.2011 tarih ve 339 sayılı Meclis Kararı” ile ilgili yazılı önergenin İmar ve Bayındırlık Komisyonu’na havalesine,
78-Gündeme alınarak görüşülmesi kabul edilen, Büyükşehir Belediyesi Meclis Üyesi Necmettin EKİNCİ’nin verdiği “Nilüfer İlçesi, Başköy ve Büyük Balıklı Mahallelerinde, muhtelif parselleri kapsayan, 1/25000 ve 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı değişikliği hakkındaki 13.09.2013 tarihli İdari Mahkemesi Kararı” ile ilgili yazılı önergenin İmar ve Bayındırlık Komisyonu’na havalesine,
79-Gündeme alınarak görüşülmesi kabul edilen, Büyükşehir Belediyesi Meclis Üyesi Aylin UYAR’ın verdiği “Osmangazi Belediye Meclisi’nin, 09.10.2013 tarih ve 735, 736, 737, 738, 739, 740, 741, 742, 743, 744, 745, 746, 747, 748, 749, 750, 751, 752, 753, 755, 756, 757, 758, 759, 760, 761, 762, 763, 764, 765, 766, 767, 768, 769, 770, 771, 772, 773, 774 sayılı ‘İmar Planı değişikliği’ hakkındaki Meclis Kararları” ile ilgili yazılı önergenin İmar ve Bayındırlık Komisyonu’na havalesine,
80-Gündeme alınarak görüşülmesi kabul edilen, Büyükşehir Belediyesi Meclis Üyeleri Yener ACAR, Necmettin EKİNCİ ve Şükrü AKSU’nun verdiği “Kestel Belediye Meclisi’nin, 01.10.2013 tarih ve 207, 209, 210, 211 sayılı ‘İmar Planı değişikliği’ hakkındaki Meclis Kararları” ile ilgili yazılı önergenin İmar ve Bayındırlık Komisyonu’na havalesine,
81-Gündeme alınarak görüşülmesi kabul edilen, Büyükşehir Belediyesi Meclis Üyesi Hasan MAKASCIOĞLU’nun verdiği “Gemlik İlçesi, Engürücük Mahallesi, H22a08c-H22a13c paftalar, 97, 98, 99, 100, 2163 nolu parsellere ilişkin plan değişikliği” ile ilgili yazılı önergenin İmar ve Bayındırlık Komisyonu’na havalesine,
82-Gündeme alınarak görüşülmesi kabul edilen, Büyükşehir Belediyesi Meclis Üyesi Turgay ERDEM’in verdiği “Nilüfer Belediye Meclisi’nin, 02.10.2013 tarih ve 844, 845, 846, 847, 848, 849, 850, 851, 852, 853, 854, 855, 856, 857, 858, 859, 860, 861, 862, 863, 864, 865, 866, 867, 868, 869, 870, 871, 872, 873, 874, 875, 876, 877, 878, 879, 880, 881, 882, 883, 884, 885, 886, 887, 888, 889, 890 sayılı ‘İmar Planı değişikliği’ hakkındaki Meclis Kararları” ile ilgili yazılı önergenin İmar ve Bayındırlık Komisyonu’na havalesine,
83-Gündeme alınarak görüşülmesi kabul edilen, Büyükşehir Belediyesi Meclis Üyesi Abdullah KARADAĞ’ın verdiği “Filistin’in El-Halil Kenti (Hebron) Belediyesi ile Büyükşehir Belediyesi arasında Kardeşlik Protokolü yapılması” ile ilgili yazılı önergenin Hukuk Komisyonu’na havalesine,
84-Gündeme alınarak görüşülmesi kabul edilen, Büyükşehir Belediyesi Meclis Üyesi Celal DEMİR’in verdiği “Destek Hizmetleri Dairesi Başkanlığı’nın Görev, Yetki ve Sorumluluk Esaslarını Belirleyen Yönetmeliği’nde revizyon yapılması” ile ilgili yazılı önergenin Hukuk Komisyonu’na havalesine,
85-Gündeme alınarak görüşülmesi kabul edilen, Büyükşehir Belediyesi Meclis Üyesi Celal DEMİR’in verdiği “Sosyal Hizmetler Dairesi Başkanlığı, Huzurevi Şube Müdürlüğü Yönetmeliği’nde revizyon yapılması” ile ilgili yazılı önergenin Hukuk Komisyonu’na havalesine,86-Gündeme alınarak görüşülmesi kabul edilen, Büyükşehir Belediye Meclis Üyesi Mustafa BOZBEY’in sözlü mazeretinin kabulü ile izinli sayılmasına,
87-Gündeme alınarak görüşülmesi kabul edilen, Büyükşehir Belediye Meclis Üyesi Şevki ÇELİK’in sözlü mazeretinin kabulü ile izinli sayılmasına,
88-Gündeme alınarak görüşülmesi kabul edilen, Büyükşehir Belediye Meclis Üyesi Recep TANLAK’ın sözlü mazeretinin kabulü ile izinli sayılmasına,
89-Gündeme alınarak görüşülmesi kabul edilen, Büyükşehir Belediye Meclis Üyesi Ali KARAMIK’ın sözlü mazeretinin kabulü ile izinli sayılmasına,
90-Gündeme alınarak görüşülmesi kabul edilen, Büyükşehir Belediye Meclis Üyesi Şükrü AKSU’nun yazılı mazeretinin kabulü ile izinli sayılmasına oybirliği ile karar verildi.

 

 

 

Recep ALTEPE
Mak.Müh.
Büyükşehir Belediye Başkanı

 

24.10.2013 Tarihli Meclis