MECLİS TOPLANTILARI

24.09.2013 Tarihli Meclis Gündemi

 ...

24.09.2013 Tarihli Meclis Kararları

Meclis kararları henüz yayınlanmamıştır...

Büyükşehir Belediye Meclisi’nin, 24.09.2013 Salı günü saat 16.00’da Büyükşehir Belediye Meclisi Toplantı Salonu’nda (Heykel Tarihi Bina) yaptığı 2009/2014 seçim döneminin 58 inci, 5 inci dönemin 8 inci OLAĞAN toplantısının 2. birleşiminde alınan KARARLARIN ÖZETİDİR.


1-Meclis Başkanı Recep ALTEPE’nin verdiği (İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporu) “Osmangazi İlçesi, Fatih Mahallesi, 988 ada, 52-53-54 parsellerin Park ve Dinlenme Alanı’na alınmasına ilişkin 1/5000 ölçekli Osmangazi Nazım İmar Planı ve 1/1000 ölçekli Kanalboyu Doğusu Sağlıklaştırma Dönüşüm Amaçlı Uygulama İmar Planı değişikliği” ile ilgili yazılı önergenin oybirliği ile kabulüne,
2-Meclis Başkanı Recep ALTEPE’nin verdiği (İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporu) “Gemlik İlçesi, Orhaniye Mahallesi, 356 ada, 17 parselin Yönetim Merkezi Alanı’na alınmasına ilişkin hazırlanan 1/1000 ölçekli İmar Planı değişikliği” ile ilgili yazılı önergenin oybirliği ile kabulüne,
3-İmar ve Bayındırlık Komisyonu’nun, Osmangazi İlçesi, Gaziakdemir Mahallesi, Kentsel Sit Alanı’nda kalan 3906 ada, 5 ve 6 parseller ile 3907 ada, 1 ve 2 parselleri kapsayan 1/5000 ölçekli Osmangazi Nazım İmar Planı değişikliği ve 1/1000 ölçekli Koruma Amaçlı İmar Planı ile ilgili raporunun oybirliği ile kabulüne,
4-İmar ve Bayındırlık Komisyonu’nun, Osmangazi İlçesi, Yunuseli Mahallesi, 6588 ada, 1-2 ve 6 parsellere ilişkin 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı değişikliği ile ilgili raporunun oybirliği ile kabulüne,
5-İmar ve Bayındırlık Komisyonu’nun, Kestel İlçesi, Ahmet Vefik Paşa Mahallesi, 499 ve 500 adada Nazım İmar Planında “Tali İş Merkezleri Alanı” olarak bulunan alanın bir kısmının “Sağlık Tesisi Alanı” amaçlı Nazım İmar Planı değişikliği ile ilgili raporunun gündemin 3/98 inci maddesi ile birleştirilerek görüşülmesine,
6-İmar ve Bayındırlık Komisyonu’nun, Kestel İlçesi, Ahmet Vefik Paşa Mahallesi, 499 ve 500 adada planlı alanda “Tali İş Merkezleri Alanı” olarak bulunan alanın bir kısmının “Sağlık Tesisi Alanı” amaçlı Nazım ve Uygulama İmar Planı değişikliği ile ilgili raporunun gündemin 3/97 nci maddesi ile birleştirilerek görüşülmesi sonucunda oybirliği ile kabulüne,
7-Büyükşehir Belediye Meclisi’nin, 19.09.2013 tarih ve 995 sayılı “Osmangazi Belediyesi’ne ait 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı değişiklikleri” hakkındaki Meclis Kararının;
Osmangazi Belediye Meclisi’nin; “Değiştirilerek Uygun Görülen Kararlar içinde 16. sırada yer alan 03.07.2013 tarih ve 542 sayılı Meclis Kararının”; “Belediyesinden geldiği şekliyle uygun olduğuna; şeklinde düzeltilerek kabulüne” ifadesinin değiştirilerek;
Osmangazi Belediye Meclisi’nin, 03.07.2013 tarih ve 542 sayılı Meclis Kararının ‘Zemin katta belirlenen çekme mesafelerine uyulacaktır ve üst katlarda yollardan ve komşu parsellerden 5 m. çekme mesafesine uyulacaktır.’ plan notları kaldırılarak, ‘Zemin katta yan ve arka cephelerde çekme mesafeleri kullanılabilir, ön cephe çekme mesafesine uyulacaktır. 1. ve 2. bodrum katlar emsale dahil değildir. Normal katlarda yollardan ve komşu parsellerden 5 m. çekme mesafesine uyulacaktır.’ plan notları eklendiği şekliyle; değiştirilerek uygun olduğuna; şeklinde düzeltilerek, oyçokluğu (CHP; Osman AYRADİLLİ, Özden DOĞAN, Recep TANLAK, Turgay ERDEM, Mahir GENCER, Necdet ERSOY, Zafer Cemal ÜLGEN, Erhan ÖZEKİN 8 red – MHP;Dincer YENİ 1 red – 19 kabul) ile kabulüne,
8-Gündeme alınarak görüşülmesi kabul edilen, Büyükşehir Belediye Meclis Üyesi Servet BÜYÜKPOYRAZ’ın sözlü mazeretinin kabulü ile izinli sayılmasına,
9-Gündeme alınarak görüşülmesi kabul edilen, Büyükşehir Belediye Meclis Üyesi Hikmet AYDOĞDU’nun yazılı mazeretinin kabulü ile izinli sayılmasına,
10-Gündeme alınarak görüşülmesi kabul edilen, Büyükşehir Belediye Meclis Üyesi Murat AY’ın sözlü mazeretinin kabulü ile izinli sayılmasına oybirliği ile karar verildi.


Recep ALTEPE
Mak.Müh.
Büyükşehir Belediye Başkanı

24.09.2013 Tarihli Meclis