MECLİS TOPLANTILARI

18.07.2013 Tarihli Meclis Gündemi

 
GÜNDEM : Büyükşehir Belediye Meclisi’nin, 18.07.2013 Perşembe günü saat 15.00’da Büyükşehir Belediye Meclisi Toplantı Salonu’nda (Heykel Tarihi Bina) yapacağı 2009/2014 seçim döneminin 57 nci, 5 inci dönemin 7 nci OLAĞAN toplantısının 1. birleşimine ait gündemdir.

 

G Ü N D E M :

1-GEÇEN TOPLANTI ZAPTI;

2- DAİRELERİN MECLİSE HAVALELİ TEKLİFLERİ;

1-Yazı İşleri ve Kararlar Dairesi Başkanlığı’nın, Görev, Yetki ve Sorumluluk Esaslarını Belirleyen Yönetmeliği’nde revizyon yapılması ile ilgili yazısı,
2-Yazı İşleri ve Kararlar Dairesi Başkanlığı’nın, Bursa Zeki Müren Güzel Sanatlar Lisesi Öğretmen ve Öğrenci Heyeti’nin, Rathenow Müzik Okulu tarafından 14-22 Eylül 2013 tarihleri arasında Almanya’nın Rathenow Kentinde düzenlenecek olan Kardeş Okul Etkinliklerine katılımı için yurtdışı görevlendirme ile ilgili yazısı,
3-Yazı İşleri ve Kararlar Dairesi Başkanlığı’nın, Bursa Folklor Eğitim Merkezi ve Gençlik ve Spor Kulübü Üyelerinin, 21 Ağustos – 3 Eylül 2013 tarihleri arasında Fransa’nın Paris Şehrinde gerçekleştirilecek olan Les Lumieres De Paris Festivali’ne katılımı için yurtdışı görevlendirme ile ilgili yazısı,
4-Yazı İşleri ve Kararlar Dairesi Başkanlığı’nın, Bursa Kent Konseyi Gençlik Meclisi, Avrupa Birliği Eğitim ve Gençlik Programları Eylem 4.3 kapsamında 22-29 Eylül 2013 tarihleri arasında İtalya’da Badolato Şehrinde gerçekleştirilecek olan “Social Media Aganist Social Oppression” (Sosyal Dışlanmaya Karşı Sosyal Medya) isimli projeye katılım için yurtdışı görevlendirme ile ilgili yazısı,
5-Yazı İşleri ve Kararlar Dairesi Başkanlığı’nın, Bursa Sağır Dilsizleri Himaye ve Yardım Derneği İşitme Engelliler Kılıç Kalkan Ekibinin, 21-27 Ağustos 2013 tarihleri arasında Makedonya’nın Ohrid Kentinde yapılacak olan Uluslararası Halk Dansları Festivali’ne katılımı için yurtdışı görevlendirme ile ilgili yazısı,
6-Yazı İşleri ve Kararlar Dairesi Başkanlığı’nın, BAL-GÖÇ İnegöl Şubesi Folklor Ekibi ve Yöneticileri’nin, 26-31 Temmuz 2013 tarihleri arasında Romanya’nın Bistrita Şehrinde yapılacak olan 18. Nunta Zamfirei Uluslararası Folklor Festivaline katılımı için yurtdışı görevlendirme ile ilgili yazısı,
7-Yazı İşleri ve Kararlar Dairesi Başkanlığı’nın, Tuna Folklor Eğitim Merkezi Gençlik Spor Kulübü Derneği’nin 13-21Ağustos 2013 tarihleri arasında Makedonya’nın Ohrid Kentinde yapılacak olan Uluslararası Halk Dansları Festivali’ne katılımı için yurtdışı görevlendirme ile ilgili yazısı,
8-Yazı İşleri ve Kararlar Dairesi Başkanlığı’nın, Prusa Halk Oyunları Gençlik ve Spor Kulübü oyuncularının 21-28 Ağustos 2013 tarihleri arasında Makedonya’nın Ohrid Kentinde yapılacak olan Uluslararası Halk Dansları Festivali’ne katılımı için yurtdışı görevlendirme ile ilgili yazısı,
9-Yazı İşleri ve Kararlar Dairesi Başkanlığı’nın, Bursa Kılıç-Kalkan Folklor ve Turizm Derneği oyuncularının 26 Temmuz - 6 Ağustos 2013 tarihleri arasında Danimarka’nın Vejle Şehrinde yapılacak olan Uluslararası Halk Dansları Festivali’ne katılımı için yurtdışı görevlendirme ile ilgili yazısı,
10-Yazı İşleri ve Kararlar Dairesi Başkanlığı’nın, Irganda Sanat Köprüsü sanatçılarının 26 Ağustos – 3 Eylül 2013 tarihleri arasında Bulgaristan, Mekodonya, Kosova, Arnavutluk, Bosna Hersek Kardeş Köprüler Projesi kapsamında incelemeler yapmak üzere katılımı için yurtdışı görevlendirme ile ilgili yazısı,
1/8

 

11-Zabıta Dairesi Başkanlığı’nın, Bursa Büyükşehir Belediyesi Taksi-Dolmuş-Minibüs ve Servis Araçları ve Özel Toplu Taşıma Araçları Yönetmeliği ile Bursa Büyükşehir Belediyesi Emir ve Yasaklarını Belirleyen Zabıta Yönetmeliği’nde değişiklik yapılması ile ilgili yazısı,
12-Çevre Koruma ve Kontrol Dairesi Başkanlığı’nın, Daire Başkanlığı bünyesinde “Çevre Denetim Birimi” kurulması ve Bursa İl sınırlarını kapsayacak şekilde hazırlanan Hafriyat Toprağı ve İnşaat Yıkıntı Atıkları Yönetim Planının onaylanması ile ilgili yazısı,
13-Çevre Koruma ve Kontrol Dairesi Başkanlığı’nın, Bursa İli, Osmangazi İlçesi, Hamitler-Yenikent Mahallesi’nde bulunan, mülkiyeti Toplu Konut İdaresi’ne (TOKİ) ait olan, tapunun H21B25B4C pafta, 4991 ada, 304 parsel numaralı 90.250,68 m2 yüzölçümlü taşınmazın ruhsatlı hafriyat döküm sahası olarak tahsisi ile ilgili yazısı,
14-Mali Hizmetler Dairesi Başkanlığı’nın, TOSAB’da (Bursa Tekstil Boyahaneleri İhtisas Organize Sanayi Bölgesi) Belediyemizin sermaye artışı ile ilgili yazısı,
15-Mali Hizmetler Dairesi Başkanlığı’nın, BURBAK’da (Bursa Bakım Onarım Ulaşım Toplu Taşım İşletmeciliği San. ve Tic. Anonim Şirketi) Belediyemizin sermaye artışı ile ilgili yazısı,
16-Mali Hizmetler Dairesi Başkanlığı’nın, Belediyemizin BURFAŞ’a kefil olması hususunda Belediye Başkanı’na yetki verilmesi ile ilgili yazısı,
17-Mali Hizmetler Dairesi Başkanlığı’nın, Belediyemizin BİNTED’e kefil olması hususunda Belediye Başkanı’na yetki verilmesi ile ilgili yazısı,
18-Mali Hizmetler Dairesi Başkanlığı’nın, BHRS III. Aşama Elektronik İşleri İnşaatı Yapım İşinde kullanılmak üzere İller Bankasından 22.500.000,00-TL. kredi kullanılması ile ilgili yazısı,
19-Mali Hizmetler Dairesi Başkanlığı’nın, BHRS III. Aşama Doğu Hattı 6. İstasyon ile 7. İstasyon arası tamamlama ve enerji temini işi için İller Bankası’ndan 30.000.000,00-TL. kredi kullanılması ile ilgili yazısı,
20-Mali Hizmetler Dairesi Başkanlığı’nın, Bursa Büyükşehir Belediyesi sınırları dahilinde Anaarter Cadde ve Sokaklardaki Asfalt Kaplama İşinde kullanılmak üzere İller Bankası’ndan 56.960.000,00-TL. kredi kullanılması ile ilgili yazısı,
21-Mali Hizmetler Dairesi Başkanlığı’nın, Mülkiyeti Üftade Vakfı’na ait, Bursa İli, Osmangazi İlçesi, Mollafenari Mahallesi, Derman Caddesi’nde bulunan, tapunun 5651 ada, 9 parselde 2507,22 m2 yüzölçümlü “Üftade Tekkesi ve Müştemilatı” vasıflı taşınmazın Bursa Büyükşehir Belediyesi ve Somuncu Baba Hamiduddin Aksarayı Vakfı arasında yapılacak işbirliği protokolü için Belediye Başkanı’na yetki verilmesi ile ilgili yazısı,
22-Emlak ve İstimlak Dairesi Başkanlığı’nın, Bursa İli, Yıldırım İlçesi, Hocataşkın Mahallesi, 229 ada, 7 parsel üzerindeki binanın tahsisi ile ilgili yazısı,
23-Emlak ve İstimlak Dairesi Başkanlığı’nın, mülkiyeti Gürsu Belediyesi’ne ait, Bursa İli, Gürsu İlçesi, Kurtuluş Mahallesi, 300 ada, 1 parsel üzerinde Belediyemizce inşa edilen Hanımlar Lokali’nin Gürsu Belediye Başkanlığı’na tahsisi ile ilgili yazısı,
24-Emlak ve İstimlak Dairesi Başkanlığı’nın, 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planında yolda kalan, Osmangazi İlçesi, Kayhan Mahallesi, İnönü Caddesi üzerinde 4279 ada, 1 ve 2 parsel sayılı taşınmazların kamulaştırılmak üzere Belediyemiz X. Beş Yıllık Kamulaştırma İmar Programının 2011-2015 yılı dilimine ek olarak alınması ile ilgili yazısı,
25-İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı’nın, 1/25000 ölçekli Nazım İmar Planı, 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı ve 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı plan değişiklik talepleri ile ilgili yazısı,
26-İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı’nın, Bursa Büyükşehir Belediye Meclisi’nin, 23.05.2013 gün ve 583 sayılı Kararı ile onaylanan, Ertuğrul Mahallesi, 1109 ada, 3 parsel ve 1127 ada, 2 parsele ilişkin 1/5000 ölçekli Nilüfer Nazım İmar Plan değişikliğine TMMOB Mimarlar Odası ve Şehir Plancıları Odası Bursa Şubesi’nin askı itirazı ile ilgili yazısı,
27-İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı’nın, Bursa Büyükşehir Belediye Meclisi’nin, 25.05.2013 gün ve 595 sayılı Kararı ile onaylanan, Gürsu İlçesi, Hasanköy, 406 sayılı parsele ilişkin 1/25000 ölçekli Nazım İmar Planı değişikliği ve 1/5000 ölçekli Gürsu Nazım İmar Plan değişikliğine Mimarlar Odası, İnşaat Mühendisleri Odası ve Şehir Plancıları Odası Bursa Şubesi’nin askı itirazları ile ilgili yazısı,
28-İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı’nın, Büyükşehir Belediye Meclisi’nin, 23.05.2013 gün ve 610 sayılı Kararı ile onaylanan, askı itirazlarının değerlendirildiği BHRS III. Aşama İlave (Kestel) Güzergah Revizyonu 1/25000-1/5000-1/1000 ölçekli İmar Planı değişikliklerine ilişkin yapılan askı itirazı ile ilgili yazısı,

2/8

 

29-İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı’nın, Büyükşehir Belediye Meclisi’nin, 15/07/2010 gün ve 622 sayılı Kararı ile onaylanan, Samanlı Bağlantı Yolu 1/25000-1/5000-1/1000 ölçekli imar plan değişiklikleri kapsamındaki, Bursa 3. İdare Mahkemesi’nin “dava konusu işlemlerin iptaline” kararına ilişkin temyize konu olan davaya ait Danıştay 6. Dairesince, 28.03.2013 tarih ve 2012/3566 E., 2013/2034 K. Sayılı ilamında “KARARIN BOZULMASINA” kararı ile ilgili yazısı,
30-İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı’nın, Bursa Büyükşehir Belediye Meclisi’nin, 23.05.2013 gün ve 604 sayılı Kararı ile onaylanan, Osmangazi İlçesi, Hamitler Mahallesi, Kocakoru Mevkii’nde “Konut Alanı, Spor Alanı, Parklar ve Dinlenme Alanı, Belediye Hizmet Alanı, Kültürel Tesis Alanı, Dini Tesis Alanı, Mezarlık Alanı ve Yol Alanı’na” alınmasına ilişkin 1/5000 ölçekli Osmangazi Belediyesi Nazım İmar Planı değişikliğine TMMOB Mimarlar Odası Bursa Şubesi ve Şehir Plancıları Odası Bursa Şubesi’nin askı itirazı ile ilgili yazısı,
31-İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı’nın, Bursa Büyükşehir Belediye Meclisi’nin, 23.05.2013 tarih ve 601 sayılı Kararı ile onaylanan, Osmangazi İlçesi, Ovaakça Merkez Mahallesi, H22a17d4c ve H22a22a1b paftalar; 6546 ada, 2-3-4 parsellerin “Orta Yoğunlukta Meskun Konut Alanı”na alınmasına ilişkin 1/5000 ölçekli Ovaakça Nazım İmar Planı değişikliğine, TMMOB Şehir Plancıları Odası Bursa Şubesi ve TMMOB Mimarlar Odası Bursa Şubesi’nin askı itirazları ile ilgili yazısı,
32-İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı’nın, Bursa Büyükşehir Belediye Meclisi’nin, 23.05.2013 tarih ve 619 sayılı Kararı ile onaylanan, Osmangazi İlçesi, Alaşar Mahallesi, H22a22a pafta, 4476 ada, 15 parselin “Tali İş Merkezleri Alanı”na alınmasına ilişkin 1/5000 ölçekli Osmangazi Belediyesi Nazım İmar Planı değişikliğine TMMOB Şehir Plancıları Odası Bursa Şubesi, TMMOB Mimarlar Odası Bursa Şubesi ve TMMOB İnşaat Mühendisleri Odası Bursa Şubesi’nin askı itirazları ile ilgili yazısı,
33-İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı’nın, Bursa Büyükşehir Belediye Meclisi’nin, 28.05.2013 tarih ve 657 sayılı Kararı ile onaylanan, Nilüfer İlçesi, İhsaniye Mahallesi, 2230 ada, 2 nolu parsele ilişkin 1/5000 ölçekli Nilüfer Nazım İmar Planı değişikliğine Devingen Planlama Limited Şirketinin askı itirazı ile ilgili yazısı,
34-İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı’nın, Bursa Büyükşehir Belediye Meclisi’nin, 23.05.2013 tarih ve 576 sayılı Kararı ile onaylanan, Nilüfer İlçesi, Fethiye Mahallesi, 5061 ada, 4-5-6 nolu parsellere ilişkin 1/5000 ölçekli Nilüfer Nazım İmar Planı değişikliğine TMMOB Mimarlar Odası Bursa Şubesi, İnşaat Mühendisleri Bursa Şubesi ve Şehir Plancıları Odası Bursa Şubesi’nin askı itirazı ile ilgili yazısı,
35-İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı’nın, Bursa Büyükşehir Belediye Meclisi’nin, 23.05.2013 tarih ve 579 sayılı Kararı ile onaylanan, Nilüfer İlçesi, Barış Mahallesi, 2188 ada, 2 nolu parsele ilişkin 1/5000 ölçekli Nilüfer Nazım İmar Planı değişikliğine TMMOB Mimarlar Odası Bursa Şubesi, İnşaat Mühendisleri Bursa Şubesi ve Şehir Plancıları Odası Bursa Şubesi’nin askı itirazı ile ilgili yazısı,
36-İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı’nın, Büyükşehir Belediye Meclisi’nin, 23.05.2013 gün ve 615 sayılı Kararı ile onaylanan, Yıldırım İlçesi, Millet Mahallesi, 3090 ada, 1 parsele ilişkin 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı değişikliğine Mimarlar Odası, İnşaat Mühendisleri Odası ve Şehir Plancıları Odası Bursa Şubesi’nin askı itirazları ile ilgili yazısı,
37-İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı’nın, Bursa Büyükşehir Belediye Meclisi’nin, 23.05.2013 tarih ve 607 sayılı Kararı ile onaylanan, Bursa İli, Osmangazi İlçesi, Elmasbahçeler Mahallesi, 2155 ada, 43, 44, 45, 46 ve 47 parsellerin “Park ve Spor Alanı”na alınmasına ilişkin 1/5000 ölçekli Osmangazi Nazım İmar Planı değişikliği ve 1/1000 ölçekli Elmasbahçeler Gökdere Arası İmar Planı değişikliğine Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliği Şehir Plancıları Odası Bursa Şubesi ve Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliği Mimarlar Odası Bursa Şubesi tarafından kanuni askı süresi içinde itiraz ile ilgili yazısı,
38-İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı’nın, Kestel İlçesi sınırlarında yer alan Alaçam, Derekızık, Osmaniye, Orhaniye, Saitabat, Çataltepe, Şevketiye, Aksu ve Şükraniye Köyleri’ne ait üst ölçekli planların yapılması ile ilgili yazısı.

3-KOMİSYONLARDAN GELEN EVRAKLAR;

1-Plan ve Bütçe Komisyonu’nun, Yeşil Caddesi, Cephe Sağlıklaştırma Projesi 1. Etap ile ilgili raporu,
2-Plan ve Bütçe Komisyonu’nun, Bursa Büyükşehir Belediyesi 2013 Mali Yılı Gelir Tarifesi’nin 7. ve 8/A maddelerinde değişiklik yapılması ile ilgili raporu,

3/8

 

 

3-Plan ve Bütçe Komisyonu’nun, Bursa İli, Osmangazi İlçesi, Abdal Köprüsü ile Esentepe Kavşağı arasında kalan, Kadızade Rumi Caddesi 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planında 30 m. genişliğinde imar yolunda kalan ve Askeriye Lojmanlarına isabet eden yerlerin terk işlemleri ile ilgili raporu,
4-Plan ve Bütçe Komisyonu’nun, Naim ALTAY’a ait Yıldırım İlçesi, Hacivat Mahallesi, 6646 ada, 9 parsel ve 6702 ada, 2 parsel hakkında takas talebi ile ilgili raporu,
5-Plan ve Bütçe Komisyonu’nun, Bursa İli, Nilüfer İlçesi, Balat Mahallesi, 2547 ada, 8 parsel içeresinde yaklaşık 15.000 m2 lik alanın “Çocuk Trafik Eğitim Parkı”na tahsis edilmesi ile ilgili raporu,
6-Plan ve Bütçe Komisyonu’nun, Bursa İli, Osmangazi İlçesi, Orhanbey Mahallesi’nde bulunan Kapalı Çarşı Caddesi’ndeki dükkanların Cephe Sağlıklaştırma Projesi ve Çatı Projesi ile ilgili raporu,
7-Hukuk Komisyonu’nun, Ulaşım Dairesi Başkanlığı’nın, Görev, Sorumluluk ve Yetki Esaslarını Belirleyen Yönetmeliği’nde değişiklik yapılması ile ilgili raporu,
8-Hukuk-Ulaşım Komisyonları’nın, Ana Arterler ile ilgili müşterek raporu,
9-Hukuk-Ulaşım Komisyonları’nın, Büyükşehir Belediye Meclisi’nin, 19.07.2012 tarih ve 2011/431 E. 762 karar sayılı “Toplu taşıma, analiz, araç tip ve sayıları ile saat tarifelerinin belirlenmesi, toplu taşıma hizmetlerinin tanıtımı, bilgilendirilmesi ve geliştirilmesi hizmetlerinin BURULAŞ’a devredilmesi” hakkındaki Meclis Kararına ilişkin, Bursa 3. İdare Mahkemesi’nin, 05.04.2013 tarih ve 2013/317 Karar sayılı “dava konusu işlemin iptali” kararı ile ilgili müşterek raporu,
10-Plan ve Bütçe-İmar ve Bayındırlık Komisyonları’nın, Gemlik İlçesi, Hamidiye Mahallesi, 553 ada, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 51, 52, 137, 140, 142, 143 ve 144 parsellerin Teknik Altyapı Alanı’na (Otopark Alanı’na) alınmasına ilişkin 1/5000 ölçekli Gemlik Nazım İmar Planı değişikliği ile ilgili raporu,
11-İmar ve Bayındırlık Komisyonu’nun, Osmangazi Belediyesi’ne ait 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı değişiklikleri ile ilgili raporu,
12-İmar ve Bayındırlık Komisyonu’nun, Yıldırım Belediyesi’ne ait 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı değişiklikleri ile ilgili raporu,
13-İmar ve Bayındırlık Komisyonu’nun, Nilüfer Belediyesi’ne ait 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı değişiklikleri ile ilgili raporu,
14-İmar ve Bayındırlık Komisyonu’nun, Mudanya Belediyesi’ne ait 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı değişiklikleri ile ilgili raporu,
15-İmar ve Bayındırlık Komisyonu’nun, Kestel Belediyesi’ne ait 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı değişiklikleri ile ilgili raporu,
16-İmar ve Bayındırlık Komisyonu’nun, Gemlik Belediyesi’ne ait 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı değişiklikleri ile ilgili raporu,
17-İmar ve Bayındırlık Komisyonu’nun, Gürsu Belediyesi’ne ait 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı değişiklikleri ile ilgili raporu,
18-İmar ve Bayındırlık Komisyonu’nun, Gemlik ilçesi, Kumsaz Bölgesi Donatı Alanları’na ilişkin 1/5000 ölçekli Gemlik Nazım İmar Planı değişikliği ve 1/5000 ölçekli Kurşunlu Nazım İmar Planı değişikliği ile ilgili raporu,
19-İmar ve Bayındırlık Komisyonu’nun, Gemlik İlçesi, Küçükkumla, 2479, 2480, 2481, 2482, 5906, 5907, 5910, 5911, 5912, 5919 parsellerin Su Deposu ve Koruma Alanı’na alınmasına ilişkin 1/5000 ölçekli Kumla Nazım İmar Planı değişikliği ve 1/1000 ölçekli Kumla Revizyon ve İlave Uygulama İmar Planı değişikliği ile ilgili raporu,
20-İmar ve Bayındırlık Komisyonu’nun, 1/5000 ölçekli Gemlik Nazım İmar Planı Plan Notlarının ve 1/5000 ölçekli Umurbey Nazım İmar Planı Plan Notlarının Sanayi Alanları ve Depolama Alanları hükümlerinde değişiklik yapılması ile ilgili raporu,
21-İmar ve Bayındırlık Komisyonu’nun, Büyükşehir Belediye Meclisi’nin, 18.04.2013 tarih ve 483 sayılı Kararı ile onaylanan, Gemlik İlçesi, Orhaniye Mahallesi, 342 ada, 8-28-29-36-42-46-52-53 parsellere ilişkin 1/5000 ölçekli Gemlik Nazım İmar P1anı değişikliğine ve 1/25000 ölçekli Gemlik Planlama Bölgesi Nazım İmar Planı değişikliğine yapılan askı itirazı ile ilgili raporu,
22-İmar ve Bayındırlık Komisyonu’nun, Nilüfer İlçesi, Ertuğrul Mahallesi, H21c04d2c pafta, 977 ada, 6 ve 8 parseller arasında ada ayırma çizgisinin düzenlenmesine ilişkin 1/1000 ölçekli Ertuğrul Uygulama İmar Plan değişikliği ile ilgili raporu,

4/8

 

 

23-İmar ve Bayındırlık Komisyonu’nun, Bursa Büyükşehir Belediye Meclisi’nin, 18.04.2013 gün ve 469 sayılı Kararı ile onaylanan, Nilüfer İlçesi, Hasanağa Mahallesi, 158 ada, 3 parsel, 154 ada, 6 parsel ve 289 ada, 1 parsele ilişkin 1/5000 ölçekli Hasanağa Nazım İmar Plan değişikliğine yapılan askı itirazı ile ilgili raporu,
24-İmar ve Bayındırlık Komisyonu’nun, Gemlik İlçesi, Engürücük-Hisar-Gencali Köyleri sınırlarında kalan Serbest Bölge 35 m lik İl Yoluna ilişkin 1/5000 ölçekli Gemlik Nazım İmar Planı değişikliği ile ilgili raporu,
25-İmar ve Bayındırlık Komisyonu’nun, Bursa Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu’nun, 24.02.2011/6558 sayılı Kararı doğrultusunda, Gürsu İlçesi, 1460 ada, 1 sayılı parsel ve 319 ada, 1 sayılı parselde 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı değişikliği ile ilgili raporu,
26-İmar ve Bayındırlık Komisyonu’nun, Büyükşehir Belediye Meclisi’nin, 21.03.2013 gün ve 330 sayılı Kararı ile onaylanan, Gürsu İlçesi, Adaköy Mahallesi, 1523 sayılı parselin “Soğuk Hava Deposu” olmasına ilişkin Nazım İmar Planı değişikliklerinin Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü’nün yeniden değerlendirilmesi talebi ile ilgili raporu,
27-İmar ve Bayındırlık Komisyonu’nun, Büyükşehir Belediye Meclisi’nin, 18.04.2013 tarih ve 478 sayılı Kararı ile onaylanan, Gürsu ilçesi, Kurtuluş Mahallesi, 497 ada, 2 sayılı parselin “Ticaret Alanı” olmasına ilişkin 1/5000 ölçekli Gürsu Nazım İmar Planı değişikliği askı itirazları ile ilgili raporu,
28-İmar ve Bayındırlık Komisyonu’nun, Gürsu İlçesi, İstiklal Mahallesi, 119 ada, 2 parselin “Konut Alanı ve Park Alanı”na alınmasına ilişkin 1/25000 ölçekli Merkez Planlama Bölgesi Nazım İmar Planı ve 1/5000 ölçekli Gürsu Nazım İmar Planı değişikliği talebi ile ilgili raporu,
29-İmar ve Bayındırlık Komisyonu’nun, Gürsu İlçesi, Taşlıyol Mevkii, 1131, 1132 parsellerin “Sanayi Alanı”na alınmasına ilişkin 1/5000 ölçekli Gürsu Nazım İmar Planı değişikliği talebi ile ilgili raporu,
30-İmar ve Bayındırlık Komisyonu’nun, Gürsu İlçesi, İsabey Mevkii, 3358, 3359 parsellerin “Ticaret Alanı”na alınmasına ilişkin 1/5000 ölçekli Gürsu Nazım İmar Planı değişikliği talebi ile ilgili raporu,
31-İmar ve Bayındırlık Komisyonu’nun, Gürsu İlçesi, Adaköy Mahallesi, 704 parselin “Belediye Hizmet Alanına (Hayvan Barınağı)” alınmasına ilişkin 1/5000 ölçekli Gürsu Nazım İmar Planı değişikliği talebi ile ilgili raporu,
32-İmar ve Bayındırlık Komisyonu’nun, Gürsu İlçesi, Zafer Mahallesi, 215 ada, 8 parselin “Spor Alanı”na alınmasına ilişkin 1/25000 ölçekli Merkez Planlama Bölgesi Nazım İmar Planı ve 1/5000 ölçekli Gürsu Nazım İmar Planı değişikliği talebi ile ilgili raporu,
33-İmar ve Bayındırlık Komisyonu’nun, Gürsu İlçesi, Kazıklı, 1944 sayılı parselin “Konut Dışı Kentsel Çalışma Alanı ve Soğuk Hava Deposu” olmasına ilişkin 1/25000 ölçekli Merkez Planlama Bölgesi Nazım İmar Planı ve 1/5000 ölçekli Gürsu Nazım İmar Planı değişikliği talebi ile ilgili raporu,
34-İmar ve Bayındırlık Komisyonu’nun, Ulaşım Dairesi Başkanlığı’nın, 21.05.2013 gün ve 81303 sayılı yazısı doğrultusunda; Bursa-Yalova Devlet Karayolu üzerinde bulunan BUTTİM Kavşağı’nda, Bursa-Yalova ve Yalova-Bursa istikametindeki trafiğin kesintisiz çözümüne yönelik katlı düzenleme yapılmasına ilişkin imar planı değişiklik talepleri ile ilgili raporu,
35-İmar ve Bayındırlık Komisyonu’nun, Nilüfer İlçesi, Görükle Mahallesi, H21c02b pafta, 5467 ada, 1 parselin “Tali İş Merkezi Alanı”na alınmasına ilişkin 1/5000 ölçekli Görükle Nazım İmar Plan değişikliği ile ilgili raporu,
36-İmar ve Bayındırlık Komisyonu’nun, Büyükşehir Belediye Meclisi’nin, 18.10.2012 gün ve 1030 sayılı Kararı ile onaylanan, Nilüfer Belediye Meclisi’nin, 04.07.2012 gün ve 47 sayılı, 05.09.2012 gün ve 23, 24, 25, 26, 27, 28, 30, 31, 34, 37, 38, 39 sayılı Kararları ile kabul edilen 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Plan değişikliklerinin Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü’nün yeniden değerlendirilmesi talebi ile ilgili raporu,
37-İmar ve Bayındırlık Komisyonu’nun, Yıldırım İlçesi, Davutkadı Mahallesi, 198 ada, 1-2-3-4-5-6-7 parsellerin “Park ve Otopark Alanı”na alınmasına ilişkin 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı değişikliği talebi ile ilgili raporu,
38-İmar ve Bayındırlık Komisyonu’nun, Yıldırım İlçesi, Akçağlayan Mahallesi, 923 ada, 13-23-24 parsellerin “Eğitim Tesisi Gelişme Alanı”na alınmasına ilişkin 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı değişikliği ile ilgili raporu,
39-İmar ve Bayındırlık Komisyonu’nun, Mudanya İlçesi, Halitpaşa Mahallesi, H21b13a pafta, 1192 ada, 13 ve 14 sayılı parsellere ilişkin 1/5000 ölçekli Mudanya Nazım İmar Planı değişikliği talebi ile ilgili raporu,
5/8

 


40-İmar ve Bayındırlık Komisyonu’nun, Mudanya İlçesi, Hasanbey Mahallesi, H21b13c1b pafta, 1034 ada, 1 ve 2 sayılı parsellere ilişkin 1/1000 ölçekli Mudanya Uygulama İmar Planı değişikliği ile ilgili raporu,
41-İmar ve Bayındırlık Komisyonu’nun, Mudanya İlçesi, Göynüklü Köyü, İsapınar Mevkii, H21b9b pafta muhtelif parsellere ilişkin hazırlanan 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı değişiklik talebi ile ilgili raporu,
42-İmar ve Bayındırlık Komisyonu’nun, Mudanya İlçesi, Çağrışan Mahallesi, H21b24b pafta, 569 sayılı parselin “Tali İş Merkezi”ne alınmasına ilişkin 1/5000 ölçekli Güzelyalı Nazım İmar Plan değişikliği talebi ile ilgili raporu,
43-İmar ve Bayındırlık Komisyonu’nun, 1/5000 ölçekli Güzelyalı Nazım İmar Planının Çağrışan- Göynüklü kısmını kapsayan Nazım İmar Plan Revizyonu ile ilgili raporu,
44-İmar ve Bayındırlık Komisyonu’nun, Kestel İlçesi, Barakfaki, 2257 numaralı parselin “Kültür Evi” olarak düzenlenmesine ilişkin 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı değişikliği ile ilgili raporu,
45-İmar ve Bayındırlık Komisyonu’nun, Büyükşehir Belediye Meclisi’nin, 21.03.2013 gün ve 331 sayılı Kararı ile onaylanan, Osmangazi İlçesi, Yunuseli Mahallesi, 6579 ada, 1-2-3 parseller, 7519 ada, 1 parsel, 5771 ada, 1 parselin “Konut Alanı, Sağlık Alanı, Spor Alanı, İlköğretim Alanı ve Otopark Alanı”na alınmasına ilişkin TMMOB Şehir Plancıları Odası Bursa Şubesi’nin askı itirazı ile ilgili raporu,
46-İmar ve Bayındırlık Komisyonu’nun, Osmangazi İlçesi, İsmetiye Mahallesi, H22a23a ve H22a23b paftalar, 4045 ada, 85, 96, 97 parseller ile Tapulama Dışı Alanların, “Konut Dışı Kentsel Çalışma Alanı” olarak tanımlanmasına ilişkin, 1/25000 ölçekli Merkez Planlama Bölgesi Nazım İmar Planı ve 1/5000 ölçekli Osmangazi Belediyesi Nazım İmar Planı plan değişikliği talebi ile ilgili raporu,
47-İmar ve Bayındırlık Komisyonu’nun, Osmangazi İlçesi, Nilüferköy, Kocakarayer Mevkii, H21b24b pafta, 363 ve 364 parsellerin “Rekreasyon Alanı”na alınmasına ilişkin, Mudanya Planlama Bölgesi 1/5000 ölçekli Nilüferköy Nazım İmar Planı değişikliği talebi ile ilgili raporu,
48-İmar ve Bayındırlık Komisyonu’nun, Bursa Büyükşehir Belediye Meclisi’nin, 21.03.2013 gün ve 335 sayılı Kararı ile onaylanan, Osmangazi İlçesi, Nilüferköy, H21b24b pafta, 373 parselin “Tali İş Merkezi Alanı (Düğün Salonu)”na alınmasına ilişkin 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı değişikliğine, Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü’nün yeniden değerlendirme talebi ile ilgili raporu,
49-İmar ve Bayındırlık Komisyonu’nun, Bursa Büyükşehir Belediye Meclisi’nin, 21.03.2013 gün ve 335 sayılı Kararıyla onaylanan, Osmangazi İlçesi, Nilüferköy, H21b24b pafta, 373 parselin “Tali İş Merkezi Alanı (Düğün Salonu)”na alınmasına ilişkin Mudanya Planlama Bölgesi 1/5000 ölçekli Nilüferköy Nazım İmar Planı değişikliğine yapılan askı itirazları ile ilgili raporu,
50-İmar ve Bayındırlık Komisyonu’nun, Bursa Büyükşehir Belediye Meclisi’nin, 10.01.2013 gün ve 58 sayılı Kararı ile onaylanan, Osmangazi İlçesi, Dürdane Köyü, 2710 parselin “Depolama Alanı (Tır Parkı)”na alınmasına ilişkin 1/25000 ölçekli Kuzey Planlama Bölgesi Nazım İmar Planı ve 1/5000 ölçekli Ovaakça Nazım İmar Planı değişikliklerine, Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü’nün yeniden değerlendirme talebi ile ilgili raporu,
51-İmar ve Bayındırlık Komisyonu’nun, Büyükşehir Belediye Meclisi’nin, 21.03.2013 gün ve 331 sayılı Kararı ile onaylanan, Osmangazi İlçesi, Yunuseli Mahallesi, 6579 ada, 1-2-3 parseller, 7519 ada, 1 parsel, 5771 ada, 1 parselin “Konut Alanı, Sağlık Alanı, Spor Alanı, İlköğretim Alanı ve Otopark Alanı”na alınmasına ilişkin Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü’nün yeniden değerlendirme talebi ile ilgili raporu,
52-İmar ve Bayındırlık Komisyonu’nun, Bursa Büyükşehir Belediye Meclisi’nin, 20.09.2012 gün ve 924 sayılı Kararı ile onaylanan, Osmangazi İlçesi, Gülbahçe Mahallesi, 1344 ada, 1-2-3-4-5-6-7-9-10-11-12 parsellerin “Tali İş Merkezi Alanı”na alınmasına ilişkin Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü’nün yeniden değerlendirme talebi ile ilgili raporu,
53-İmar ve Bayındırlık Komisyonu’nun, Osmangazi İlçesi, Yunuseli Mahallesi, 7887 ada, 1 parselin ve güneydoğusundaki “Tescil Harici Alan”ın “Dini Tesis Alanı”na alınmasına ilişkin 1/5000 ölçekli Osmangazi Belediyesi Nazım İmar Planı değişikliği ile ilgili raporu,
54-İmar ve Bayındırlık Komisyonu’nun, Bursa 1. İdare Mahkemesi’nin kararı doğrultusunda, Osmangazi İlçesi, Sırameşeler Mahallesi, 2401 ada, 1-2-4-5 parseller, 2402 ada, 325 parselde “Turizm Tesis Alanı” yapılmasına ilişkin 1/25000 ölçekli Merkez Planlama Bölgesi Nazım İmar Planı ve “Turizm Tesis Alanı, Otopark Alanı, Parklar ve Dinlenme Alanı ve Yol Alanı” yapılmasına ilişkin 1/5000 ölçekli Osmangazi Nazım İmar Planı değişikliği ile ilgili raporu,

6/8

 

 


55-İmar ve Bayındırlık Komisyonu’nun, Osmangazi İlçesi, Dereçavuşköy Mahallesi, 4965 ada, 7 parselde 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı Plan değişikliğinin onaylanmasına ilişkin Büyükşehir Belediye Meclisi’nin, 15.09.2011 tarih ve 730 sayılı Kararının iptali hakkında Bursa 2. İdare Mahkemesi’nin, 05.10.2012 tarih ve 2012/222 E. 2012/1119 nolu kararı ile ilgili raporu,
56-İmar ve Bayındırlık Komisyonu’nun, Osmangazi İlçesi, Altınova Mahallesi, 3231 ada, 10-11 parseller, 3237 ada, 3-4-5-6-7-8-10-11-12-13 parsellerin “Belediye Hizmet Alanı, Parklar ve Dinlenme Alanı, Tali İş Merkezi, Pazarlama Alanı, Sağlık Tesis Alanı”na alınmasına ilişkin 1/5000 ölçekli Osmangazi Belediyesi Nazım İmar Planı değişikliği ile ilgili raporu,
57-İmar ve Bayındırlık Komisyonu’nun, Osmangazi İlçesi, Armutköy Mahallesi, 4376 ada, 19-45-47-48-49-50-51-52-53-54-55-56-57-58-77-80-81-89-92-101-116-122 parsellerde Tarımsal Niteliği Korunacak Alan’dan Büyük Alan Kullanımı Gerektiren “Kamu Kuruluş Alanları”na alınmasına ilişkin 1/25000 ölçekli Merkez Planlama Bölgesi Nazım İmar Planı ve 1/5000 ölçekli Osmangazi Belediyesi Nazım İmar Planı değişikliği ile ilgili raporu,
58-İmar ve Bayındırlık Komisyonu’nun, Osmangazi İlçesi, Namıkkemal Mahallesi, 2696 ada, 13-14-15-16-17-18-19-20-21-22-23 parseller, 2697 ada, 1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-11-12-13-14-15-31-32-56-57-58-59-60-61-62 parseller, 2698 ada, 1-2-3-4-5-6-7-8-9-10 parseller, 2701 ada, 1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-11 parseller, 2702 ada, 2-3-4-5-6-7-8-9-10-11-12-13-14-15-16-17-18-19-20-21-22 parsellerde 1/5000 ölçekli Osmangazi Nazım İmar Planı Plan Notu değişikliği ile ilgili raporu,
59-İmar ve Bayındırlık Komisyonu’nun, Osmangazi İlçesi, Yunuseli Mahallesi, 6558 ada, 40-41-42-43-44-45-46-47-48-49-50-51-52-53-54-55-56-57-82-84 parsellerin “Dini Tesis Alanı, Parklar ve Dinlenme Alanı, Pazarlama Alanları kullanımına” alınmasına ilişkin 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı değişikliği ile ilgili raporu,
60-İmar ve Bayındırlık Komisyonu’nun, Osmangazi İlçesi, Gülbahçe Mahallesi, 1364 ada, 3 Parselin “Parklar ve Dinlenme Alanı”na alınmasına ilişkin 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı değişikliği ile ilgili raporu,
61-İmar ve Bayındırlık Komisyonu’nun, Osmangazi İlçesi, Altınova Mahallesi, 3198 ada, 75 parselin Emsal değerinin 1.50 olarak değiştirilmesine ilişkin 1/1000 ölçekli Yalova Yolu I. Bölge Uygulama İmar Planı değişikliği ile ilgili raporu,
62-İmar ve Bayındırlık Komisyonu’nun, Osmangazi İlçesi, Geçit Mahallesi, 6264-6263-6266-6265-6269-6268-6271-6272-6273-6274-6292-6293-6242-6275-6276-6323-6291-6288-6290-6277-6278-6287-6289-6295-6294-6296-6285-6286-6284-6282-6283-6281-6280-6279-6297 adalara ilişkin 1/25000 ölçekli Merkez Planlama Bölgesi Nazım İmar Planı ve 1/5000 ölçekli Osmangazi Nazım İmar Planı değişiklikleri ile ilgili raporu,
63-İmar ve Bayındırlık Komisyonu’nun, Osmangazi İlçesi, Elmasbahçeler Mahallesi, 2155 ada, 43, 44, 45, 46 ve 47 parsellerin “Spor Alanı” olarak düzenlenmesine ilişkin 1/5000 ve 1/1000 ölçekli İmar Planı değişikliği ile ilgili raporu,
64-İmar ve Bayındırlık Komisyonu’nun, Osmangazi İlçesi, Hüdavendigar Mahallesi, 4594 ada, 14 parselin “Tali İş Merkezi Alanı” olarak tanımlanmasına ilişkin 1/5000 ölçekli Osmangazi Nazım İmar Planı değişikliği ile ilgili raporu,
65-İmar ve Bayındırlık Komisyonu’nun, Osmangazi İlçesi, İbrahimpaşa Mahallesi, 5675 ada, 10 parsel ve Kükürtlü Mahallesi, 3669 ada, 2 parsele ilişkin 1/1000 ölçekli İmar Planı değişikliği ile ilgili raporu,
66-İmar ve Bayındırlık Komisyonu’nun, Osmangazi İlçesi, Çekirge Mahallesi güneyinde yer alan onaylı 1/25000 ölçekli Merkez Planlama Bölgesi Nazım İmar Planı’nda “Bölge Parkı” ve onaylı 1/5000 ölçekli Osmangazi Nazım İmar Planı’nda “Kent Parkı”nda kalan bölgenin “Ağaçlandırılacak Alan ve Orman Alanı”na alınmasına ilişkin imar planı talebi ile ilgili raporu,
67-İmar ve Bayındırlık Komisyonu’nun, Eşgüdüm ve Denetleme Kurulu’nun, 6 Haziran 2013 tarihinde onaylanan Bursa Hanlar Bölgesi, Sultan Külliyeleri ve Cumalıkızık Köyü Yönetim Planı ile ilgili raporu,
68-İmar ve Bayındırlık Komisyonu’nun, Yıldırım İlçesi, Ertuğrulgazi Mahallesi, 1853 ada, 20 parsel, 1943 ada, 1 parsel, 1944 ada, 2 parsel, 1954 ada, 2 parsel ve 1949 ada, 1 parsele yönelik 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı değişikliği ile ilgili raporu,
69-İmar ve Bayındırlık Komisyonu’nun, Yıldırım İlçesi, Çınarönü Mahallesi, 3568 ada, 1 ve 3 parsellere ilişkin Büyükşehir Belediye Meclisi’nin, 15.12.2011 gün ve 1037 sayılı Kararı ile onaylanan 1/25000 ölçekli Nazım İmar Planı değişikliğine karşı açılan iptal davasında Bursa 3. İdare Mahkemesi’nin İptal Kararı ile ilgili raporu,

7/8

 


70-İmar ve Bayındırlık Komisyonu’nun, Yıldırım İlçesi, Karamazak ve Bağlaraltı Mahalleleri, Osmangazi İlçesi Yunuseli ve Yenibağlar Mahalleleri, Nilüfer İlçesi, Özlüce Mahallesi ve Gemlik İlçesi, Kurşunlu Mahallesi talepleri ile ilgili raporu,
71-İmar ve Bayındırlık Komisyonu’nun, Karayolları Genel Müdürlüğü 14. Bölge Müdürlüğü’nün, 19.02.2013 gün ve 05555 sayılı yazısı ile; Gemlik İlçesi, Engürücük-Hisar-Gencali Köyleri sınırlarında kalan Serbest Bölge İl Yoluna ilişkin İmar Planı değişikliği talebi ile ilgili raporu,
72-İmar ve Bayındırlık Komisyonu’nun, Büyükşehir Belediyesi İmar Yönetmeliği’nin 7. maddesinin değiştirilmesi ile ilgili raporu,
73-İmar ve Bayındırlık Komisyonu’nun, Nilüfer İlçesi, Yaylacık Yerleşimi ve Yakın Çevresine ilişkin 1/5000 ölçekli Nilüfer Nazım İmar Planı değişikliği ile ilgili raporu,
74-İmar ve Bayındırlık Komisyonu’nun, Nilüfer İlçesi, Ürünlü Mahallesi, Kentsel Sit ve Arkeolojik Sit Alanı ve Yakın Çevresine ilişkin 1/5000 ölçekli Nilüfer Nazım İmar Planı değişikliği ile ilgili raporu,
75-İmar ve Bayındırlık Komisyonu’nun, Nilüfer İlçesi, Odunluk Mahallesi, 4682 ada, 2 nolu parselin “Turizm Tesis Alanı”na alınmasına ilişkin 1/5000 ölçekli Nilüfer Nazım İmar Planı değişikliği ile ilgili raporu,
76-İmar ve Bayındırlık Komisyonu’nun, Nilüfer İlçesi, Demirci Mahallesi, 3247 ada, 13 nolu parselin “Bakım ve Akaryakıt İstasyonu ve Tali İş Merkezi Alanı”na alınmasına ilişkin 1/5000 ölçekli Nilüfer Nazım İmar Planı değişikliği ile ilgili raporu,
77-İmar ve Bayındırlık Komisyonu’nun, Nilüfer İlçesi, Çalı Mahallesi, 6070 ada, 62-66 nolu parsellerin “Su Deposu Alanı”na alınmasına ilişkin 1/5000 ve 1/1000 ölçekli İmar Planı değişikliği ile ilgili raporu,
78-İmar ve Bayındırlık Komisyonu’nun, Nilüfer İlçesi, Beşevler Mahallesi, 496 ada 2-3-4-5-6-7 nolu parsellerin “Rekreasyon Alanı”na alınmasına ilişkin 1/5000 ve 1/1000 ölçekli İmar Planı değişikliği ile ilgili raporu,
79-İmar ve Bayındırlık Komisyonu’nun, Bursa Büyükşehir Belediye Meclisi’nin, 18.04.2013 tarih ve 461 sayılı Kararı ile onaylanan Nilüfer İlçesi, Beşevler Mahallesi, 561 ada, 5-6-7-8-9 nolu parsellere ilişkin 1/5000 ölçekli Nilüfer Nazım İmar Planı değişikliğine yapılan askı itirazı ile ilgili raporu,
80-İmar ve Bayındırlık Komisyonu’nun, Bursa Büyükşehir Belediye Meclisi’nin, 18.04.2013 tarih ve 462 sayılı Kararı ile onaylanan Nilüfer İlçesi, Beşevler Mahallesi, 289 ada, 21 nolu parsele ilişkin 1/5000 ölçekli Nilüfer Nazım İmar Planı değişikliğine yapılan askı itirazı ile ilgili raporu,
81-İmar ve Bayındırlık Komisyonu’nun, Alemdar ve Gaziakdemir Mahallelerinin bir kısmını kapsayan eski Tabakhaneler Bölgesinde yer alan Sıcaksu Kentsel Dönüşüm ve Gelişim Alan sınırında değişiklik talebi ile ilgili raporu.

 


Atilla ÖDÜNÇ
Büyükşehir Belediye Başkan V.

18.07.2013 Tarihli Meclis Kararları

Meclis kararları henüz yayınlanmamıştır...

  Büyükşehir Belediye Meclisi’nin, 18.07.2013 Perşembe günü saat 15.00’da Büyükşehir Belediye Meclisi Toplantı Salonu’nda (Heykel Tarihi Bina) yaptığı 2009/2014 seçim döneminin 57 nci, 5 inci dönemin 7 nci OLAĞAN toplantısının 1. birleşiminde alınan KARARLARIN ÖZETİDİR.

1-Okunan Geçen Toplantı Zaptının oybirliği ile kabulüne,
2-Yazı İşleri ve Kararlar Dairesi Başkanlığı’nın, Görev, Yetki ve Sorumluluk Esaslarını Belirleyen Yönetmeliği’nde revizyon yapılması ile ilgili yazısının Hukuk Komisyonu’na havalesine,
3-Yazı İşleri ve Kararlar Dairesi Başkanlığı’nın, Bursa Zeki Müren Güzel Sanatlar Lisesi Öğretmen ve Öğrenci Heyeti’nin, Rathenow Müzik Okulu tarafından 14-22 Eylül 2013 tarihleri arasında Almanya’nın Rathenow Kentinde düzenlenecek olan Kardeş Okul Etkinliklerine katılımı için yurtdışı görevlendirme ile ilgili yazısının oybirliği ile kabulüne,
4-Yazı İşleri ve Kararlar Dairesi Başkanlığı’nın, Bursa Folklor Eğitim Merkezi ve Gençlik ve Spor Kulübü Üyelerinin, 21 Ağustos – 3 Eylül 2013 tarihleri arasında Fransa’nın Paris Şehrinde gerçekleştirilecek olan Les Lumieres De Paris Festivali’ne katılımı için yurtdışı görevlendirme ile ilgili yazısının oybirliği ile kabulüne,
5-Yazı İşleri ve Kararlar Dairesi Başkanlığı’nın, Bursa Kent Konseyi Gençlik Meclisi, Avrupa Birliği Eğitim ve Gençlik Programları Eylem 4.3 kapsamında 22-29 Eylül 2013 tarihleri arasında İtalya’da Badolato Şehrinde gerçekleştirilecek olan “Social Media Aganist Social Oppression” (Sosyal Dışlanmaya Karşı Sosyal Medya) isimli projeye katılım için yurtdışı görevlendirme ile ilgili yazısının oybirliği ile kabulüne,
6-Yazı İşleri ve Kararlar Dairesi Başkanlığı’nın, Bursa Sağır Dilsizleri Himaye ve Yardım Derneği İşitme Engelliler Kılıç Kalkan Ekibinin, 21-27 Ağustos 2013 tarihleri arasında Makedonya’nın Ohrid Kentinde yapılacak olan Uluslararası Halk Dansları Festivali’ne katılımı için yurtdışı görevlendirme ile ilgili yazısının oybirliği ile kabulüne,
7-Yazı İşleri ve Kararlar Dairesi Başkanlığı’nın, BAL-GÖÇ İnegöl Şubesi Folklor Ekibi ve Yöneticileri’nin, 26-31 Temmuz 2013 tarihleri arasında Romanya’nın Bistrita Şehrinde yapılacak olan 18. Nunta Zamfirei Uluslararası Folklor Festivaline katılımı için yurtdışı görevlendirme ile ilgili yazısının oybirliği ile kabulüne,
8-Yazı İşleri ve Kararlar Dairesi Başkanlığı’nın, Tuna Folklor Eğitim Merkezi Gençlik Spor Kulübü Derneği’nin 13-21Ağ

18.07.2013 Tarihli Meclis