MECLİS TOPLANTILARI

19.06.2013 Tarihli Meclis Gündemi

GÜNDEM : Büyükşehir Belediye Meclisi’nin, 19.06.2013 Çarşamba günü saat 15.00’da Büyükşehir Belediye Meclisi Toplantı Salonu’nda (Heykel Tarihi Bina) yapacağı 2009/2014 seçim döneminin 56 ncı, 5 inci dönemin 6 ncı OLAĞAN toplantısının 1. birleşimine ait gündemdir.

G Ü N D E M :

1-GEÇEN TOPLANTI ZAPTI;

2- DAİRELERİN MECLİSE HAVALELİ TEKLİFLERİ;

1-Yazı İşleri ve Kararlar Dairesi Başkanlığı’nın, Bursasporlu Profesyonel Futbolcular Dayanışma Derneği Üyelerinin Bulgaristan’ın Killi Bölgesi, Yoğurtçular Köyü, Eski Zara Bölgesi, Veteranlar Takımı ile dostluk maçı için yurtdışı görevlendirme ile ilgili yazısı,
2-Yazı İşleri ve Kararlar Dairesi Başkanlığı’nın, Bursa Uludağ Mehter Takımı Derneği Üyelerinin ve Belediye Temsilcilerinin Fransa’nın Albertville Şehrinde yapılacak olan Askeri Bandolar Festivaline katılım için yurtdışı görevlendirme ile ilgili yazısı,
3-Yazı İşleri ve Kararlar Dairesi Başkanlığı’nın, Bursa Kültür Sanat ve Turizm Vakfı Karagöz Halk Dansları Topluluğu Genç Grubunun ve Yöneticilerinin, Fransa’nın Montoire Kentinde 27. Uluslararası Halk Dansları Festivaline katılım için yurtdışı görevlendirme ile ilgili yazısı,
4-Yazı İşleri ve Kararlar Dairesi Başkanlığı’nın, Bursa Kültür Sanat ve Turizm Vakfı Karagöz Halk Dansları Topluluğu Yıldız Grubunun ve Yöneticilerinin Fransa’nın Montoire Kentinde 27. Uluslararası Halk Dansları Festivaline katılım için yurtdışı görevlendirme ile ilgili yazısı,
5-Yazı İşleri ve Kararlar Dairesi Başkanlığı’nın, Demirtaş Rumeli Halk Oyunları Gençlik ve Spor Kulübünün Bosna Hersek’te düzenlenecek olan Uluslararası Halk Oyunları Festivaline katılım için yurtdışı görevlendirme ile ilgili yazısı,
6-Yazı İşleri ve Kararlar Dairesi Başkanlığı’nın, Bursa Tahtakıran Kılıç-Kalkan Halk Oyunları Derneği’nin Sırbistan’ın Vrsac Kentinde yapılacak olan Uluslararası Halk Dansları Festivaline katılım için yurtdışı görevlendirme ile ilgili yazısı,
7-Sosyal Hizmetler Dairesi Başkanlığı’nın, ile ilgili yazısı, Bursa Büyükşehir Belediyesi 2013 yılı Gelir Tarifesinin 26. maddesinin c) bendinde değişiklik yapılması ile ilgili yazısı,
8-Ulaşım Dairesi Başkanlığı’nın, Büyükşehir Belediye Meclisi’nin, 19.07.2012 tarih ve 2011/431 E. 762 karar sayılı “Toplu taşıma, analiz, araç tip ve sayıları ile saat tarifelerinin belirlenmesi, toplu taşıma hizmetlerinin tanıtımı, bilgilendirilmesi ve geliştirilmesi hizmetlerinin BURULAŞ’a devredilmesi” hakkındaki Meclis Kararına ilişkin, Bursa 3. İdare Mahkemesi’nin, 05.04.2013 tarih ve 2013/317 Karar sayılı “dava konusu işlemin iptali” kararı ile ilgili yazısı,
9-Ulaşım Dairesi Başkanlığı’nın, Görev, Sorumluluk ve Yetki Esaslarını Belirleyen Yönetmeliği’nde değişiklik yapılması ile ilgili yazısı,
10-Bilgi İşlem Dairesi Başkanlığı’nın, Bursa Büyükşehir Belediyesi 2013 yılı Gelir Tarifesinin 7. ve 8/A maddelerinde değişiklik yapılması ile ilgili yazısı,
11-Deprem Risk Yönetimi ve Kentsel İyileştirme Dairesi Başkanlığı’nın, Yalova Yolu Kentsel Dönüşüm Alanı ile ilgili yazısı,
12-Deprem Risk Yönetimi ve Kentsel İyileştirme Dairesi Başkanlığı’nın, Sıcaksu Kentsel Dönüşüm Alanı sınır değişikliği talebi ile ilgili yazısı,
13-Destek Hizmetleri Dairesi Başkanlığı’nın, Makine İşletme Şube Müdürlüğü’nün araç parkında bulunan muhtelif araçların satışı ile ilgili yazısı,
14-Etüd ve Projeler Dairesi Başkanlığı’nın, Bursa Hanlar Bölgesi, Sultan Külliyeleri ve Cumalıkızık Köyü Yönetim Planı onayı ile ilgili yazısı,
15-Etüd ve Projeler Dairesi Başkanlığı’nın, Yeşil Caddesi Cephe Sağlıklaştırma Projesi 1. Etap ile ilgili yazısı,
16-Emlak ve İstimlak Dairesi Başkanlığı’nın, Yıldırım İlçesi, Samanlı Mahallesi, 3543 ada, 128 parsel üzerinde Belediyemiz lehine mevcut şerhin terkini ile ilgili yazısı,
17-Emlak ve İstimlak Dairesi Başkanlığı’nın, Bursa İli, Osmangazi İlçesi, Abdal Köprüsü ile Esentepe Kavşağı arasında kalan, Kadızade Rumi Caddesi 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planında 30 m. genişliğinde imar yolunda kalan ve Askeriye Lojmanlarına isabet eden yerlerin terk işlemleri ile ilgili yazısı,
18-İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı’nın, 1/25000 ölçekli Nazım İmar Planı, 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı ve 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı plan değişiklik talepleri ile ilgili yazısı,
19-İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı’nın, Bursa Büyükşehir Belediye Meclisi’nin, 18.04.2013 tarih ve 483 sayılı kararı ile onaylanan, 1/5000 ölçekli Gemlik Nazım İmar Planı değişikliği ve 1/25000 ölçekli Gemlik Planlama Bölgesi Nazım İmar Planı değişikliğine İnşaat Mühendisleri Odası ve Şehir Plancıları Odası tarafından yapılan askı itirazı ile ilgili yazısı,
20-İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı’nın, Bursa Büyükşehir Belediye Meclisi’nin, 18.04.2013 tarih ve 462 sayılı kararı ile onaylanan, 1/5000 ölçekli Nilüfer Nazım İmar Planı değişikliğine Şehir Plancıları Odası tarafından yapılan askı itirazı ile ilgili yazısı,
21-İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı’nın, Bursa Büyükşehir Belediye Meclisi’nin, 18.04.2013 tarih ve 461 sayılı kararı ile onaylanan, 1/5000 ölçekli Nilüfer Nazım İmar Planı değişikliğine Şehir Plancıları Odası tarafından yapılan askı itirazı ile ilgili yazısı,
22-İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı’nın, Bursa Büyükşehir Belediye Meclisi’nin, 18.04.2013 tarih ve 469 sayılı kararı ile onaylanan, 1/5000 ölçekli Hasanağa Nazım İmar Planı değişikliğine Şehir Plancıları Odası tarafından yapılan askı itirazı ile ilgili yazısı,
23-İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı’nın, Yıldırım İlçesi, Çınarönü Mahallesi, 3568 ada, 1 ve 3 parsellere ilişkin Büyükşehir Belediye Meclisi’nin, 15.12.2011 gün ve 1037 sayılı kararı ile onaylanan, 1/25000 ölçekli Nazım İmar Planına karşı açılan iptal davasında Bursa 3. İdare Mahkemesi’nin iptal kararı ile ilgili yazısı,
24-İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı’nın, Bursa Büyükşehir Belediye Meclisi’nin, 20.12.2011 tarih ve 1084 sayılı kararıyla onaylanan, 1/25000 ve 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planında Mudanya İlçesi, 1103 ada, 9, 42, 43 ve 47 parseller ve 1106 ada, 42 sayılı parsellere ilişkin karşı açılan davada Bursa 3. İdare Mahkemesi’nin 07/03/2013 tarihli iptal kararı ile ilgili yazısı,
25-İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı’nın, Büyükşehir Belediye Meclisi’nin, 18.04.2013 gün ve 478 sayılı kararı ile onaylı, Gürsu İlçesi, Kurtuluş Mahallesi, 497 ada, 2 sayılı parselin “Ticaret Alanı” olmasına ilişkin 1/5000 ölçekli Gürsu Nazım İmar Planı değişikliğine yapılan askı itirazları ile ilgili yazısı.

3-KOMİSYONLARDAN GELEN EVRAKLAR;

1-Hukuk Komisyonu’nun, FİFA U-20 Dünya Kupası 21 Haziran- 13 Temmuz 2013 tarihlerinde Bursa’da düzenlenecek turnuvada görev alacak personelin toplu taşıma araçlarımızdan ücretsiz yararlandırılması ile ilgili raporu,
2-Plan ve Bütçe Komisyonu’nun, 2008-2009-2010-2011 ve 2012 yıllarına ait asfalt kaplama, bordür tretuvar işlerinden Yol Harcamalarına Katılma Payları ile ilgili raporu,
3-Plan ve Bütçe Komisyonu’nun, 1. Sınıf Gayrisıhhi Müesseselerin Hafta Tatili Ruhsat Harcı Bedelinin Gelir Tarifesine eklenmesi ile ilgili raporu,
4-Plan ve Bütçe Komisyonu’nun, 2013 Yılı Ticari Araç Reklam Yetki Belgesi ve Ticari Araç Reklam İzin Belgesi ücretlerinin belirlenmesi ile ilgili raporu,
5-Plan ve Bütçe Komisyonu’nun, Nilüfer İlçesi, Balat Mahallesi, 20 metrelik İmar Yolunun (Sıhhiye Caddesi) açılması için mevcut yolda kalan bina ve eklentilerinin kamulaştırılmak üzere Belediyemiz X. Beş Yıllık Kamulaştırma İmar Programının 2011-2015 yılı dilimine ek olarak alınması ile ilgili raporu,
6-Hukuk - Plan ve Bütçe Komisyonları’nın, Büyükşehir Belediye Meclisi’nin, 20.12.2012 tarih ve 1270 sayılı “Osmangazi İlçesi, Alaşar Mahallesi, 4490 ada, 13 parsel” ile ilgili Meclis Kararı hakkında İçişleri Bakanlığı Mahalli İdareler Genel Müdürlüğü Hukuk Müşavirliği’nin görüş yazısı ile ilgili müşterek raporu,
7-İmar ve Bayındırlık Komisyonu’nun, Osmangazi Belediyesi’ne ait 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı değişiklikleri ile ilgili raporu,
8-İmar ve Bayındırlık Komisyonu’nun, Yıldırım Belediyesi’ne ait 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı değişiklikleri ile ilgili raporu,
9-İmar ve Bayındırlık Komisyonu’nun, Nilüfer Belediyesi’ne ait 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı değişiklikleri ile ilgili raporu,
10-İmar ve Bayındırlık Komisyonu’nun, Mudanya Belediyesi’ne ait 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı değişiklikleri ile ilgili raporu,
11-İmar ve Bayındırlık Komisyonu’nun, Kestel Belediyesi’ne ait 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı değişiklikleri ile ilgili raporu,
12-İmar ve Bayındırlık Komisyonu’nun, Gemlik Belediyesi’ne ait 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı değişiklikleri ile ilgili raporu,
13-İmar ve Bayındırlık Komisyonu’nun, Osmangazi İlçesi, Alaşar Mahallesi, 4503 ada, 1 parselin “Spor Alanı”na alınmasına ilişkin Nazım İmar Planı değişikliği talebi ile ilgili raporu,
14-İmar ve Bayındırlık Komisyonu’nun, Osmangazi İlçesi, Nilüferköy, Kocakarayer Mevkii, H21b24b pafta, 363 ve 364 parsellerin “Rekreasyon Alanı”na alınmasına ilişkin, Mudanya Planlama Bölgesi 1/5000 ölçekli Nilüferköy Nazım İmar Planı değişikliği talebi ile ilgili raporu,
15-İmar ve Bayındırlık Komisyonu’nun, Osmangazi İlçesi, Gündoğdu Mahallesi, Kartaltepe (Çiftekayalar) Mevkii’nde, BKTVKK’nin 02.12.1994/3766 sayılı kararıyla tescil edilen, “Kartaltepe (Çiftekayalar) Phileader Antik Yerleşim ve Kale Kalıntıları”nın yer aldığı 2. Derece Arkeolojik Sit Alanı hakkında, BKTVKK’nin 09.03.2013 tarih ve 1726 sayılı Kararı ile belirlenen sit sınırlarının işlenmesine ilişkin 1/25000 ölçekli Kuzey Planlama Bölgesi Nazım İmar Planı ve Kuzey Planlama Bölgesi 1/5000 ölçekli Osmangazi Belediyesi Nazım İmar Planı değişiklikleri ile ilgili raporu,
16-İmar ve Bayındırlık Komisyonu’nun, Bursa Büyükşehir Belediye Meclisi’nin, 18.07.2011 tarih ve 642 sayılı kararı ile onaylanan, Gemlik İlçesi, Hamidiye Mahallesi, 593 ada, 256 parsele ait 1/5000 ölçekli Gemlik Nazım İmar Planı değişikliği hakkında Bursa 1. İdare Mahkemesi’nin, 02.05.2013 tarihli iptal kararı ile ilgili raporu,
17-İmar ve Bayındırlık Komisyonu’nun, Bursa 2. İdare Mahkemesi’nin, 11.02.2012 tarihli iptal kararı doğrultusunda hazırlanan Doğu Bölgesi Genişleme Alanı 1/5000 ölçekli Gemlik Nazım İmar Planı değişikliği ile ilgili raporu,
18-İmar ve Bayındırlık Komisyonu’nun, Gemlik İlçesi, Hisar Mahallesi, 186 ada, 18-23 parsel, Umurbey, 7481, 4789, 8155, 4732 parsellere ilişkin Konut Dışı Kentsel Çalışma Alanı amaçlı 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı değişikliği talebi ile ilgili raporu,
19-İmar ve Bayındırlık Komisyonu’nun, Gemlik İlçesi, Hamidiye Mahallesi, 756 ada, 390 parselin Spor Alanı’na alınmasına ilişkin 1/5000 ölçekli Gemlik Nazım İmar Planı değişikliği ve 1/1000 ölçekli Gemlik İlave ve Revizyon Uygulama İmar Planı değişikliği ile ilgili raporu,
20-İmar ve Bayındırlık Komisyonu’nun, Gemlik İlçesi, Orhaniye Mahallesi, 913 ada, 1 parselin Park Alanı’na alınmasına ilişkin 1/5000 ölçekli Gemlik Nazım İmar Planı değişikliği ile ilgili raporu,
21-İmar ve Bayındırlık Komisyonu’nun, BKVKBK’nun, 12.04.2013 tarih ve 1854 sayılı kararı doğrultusunda, Gemlik İlçesi, Kios Antik Kenti Arkeolojik Sit Alan Sınırının ve Derecelerinin İşlenmesine ilişkin 1/5000 ölçekli Gemlik Nazım İmar Planı değişikliği ve 1/25000 ölçekli Gemlik Planlama Bölgesi Nazım İmar Planı değişikliği ile ilgili raporu,
22-İmar ve Bayındırlık Komisyonu’nun, Gemlik İlçesi, 112 ada, 1 parselin “Turizm Tesisi Alanı”na alınmasına ilişkin 1/5000 ölçekli Gemlik Nazım İmar Planı değişikliği ve 1/25000 ölçekli Gemlik Nazım İmar Planı değişikliği talebi ile ilgili raporu,
23-İmar ve Bayındırlık Komisyonu’nun, Etüd ve Projeler Dairesi Başkanlığı’nın yazısı doğrultusunda, Osmangazi İlçesi, Ovaakça Eğitim Mahallesi, 7833 ada, 2 parsel ile 7832 ada, 1 parsel arasında kalan tescil harici alanın, 1/25000 ölçekli Kuzey Planlama Bölgesi Nazım İmar Planı’nda “Kentsel Sosyal Donatı Alanları”na, 1/5000 ölçekli Ovaakça Nazım İmar Planı ve 1/1000 ölçekli Ovaakça Revizyon Uygulama İmar Planı’nda “Mesleki Teknik Eğitim Alanı”na alınmasına ilişkin plan değişikliği ile ilgili raporu,
24-İmar ve Bayındırlık Komisyonu’nun, Vakıflar Genel Müdürlüğü Bursa Bölge Müdürlüğü’nün talebi doğrultusunda, Bursa İli, Osmangazi İlçesi, Kayhan Mahallesi, 4287 ada, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15 parsellerin “Dini Tesis Alanı”na alınmasına ilişkin 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı değişikliği ile ilgili raporu,
25-İmar ve Bayındırlık Komisyonu’nun, Osmangazi İlçesi, Namık Kemal Mahallesi, 2697 ada; 16-17-18-24-25-26-27-28-29-63-64, 2682 ada; 1-2-4-6-7-8-9-10-11-12-13-14-15, 2683 ada; 2-3-4-5 parsellerde Anaokulu, Kreş, Çocuk Merkezi amaçlı “Sosyal Tesis Alanı” ve Kadın Sosyal Yaşam Merkezi amaçlı “B.H.A” ve “Yeşil Alan” planlanmasına ilişkin 1/5000 ölçekli Osmangazi Nazım İmar Planı değişikliği ve 1/1000 ölçekli Gökdere-Eski Gemlik Yolu Arası Uygulama İmar Plan değişikliği ile ilgili raporu,
26-İmar ve Bayındırlık Komisyonu’nun, Karayolları Genel Müdürlüğü’nün talebi ile Gemlik İlçesi, Gencali Mahallesi, Kumsaz Mevki 40 m lik yol düzenlemesine ilişkin 1/25000 ve 1/5000 ölçekli Gemlik Nazım İmar Planı değişikliği ile ilgili raporu,
27-İmar ve Bayındırlık Komisyonu’nun, Nilüfer İlçesi, Ertuğrul Mahallesi, 4075 ada, 1 parselde yer alan Dini Tesis Alanı ve çevresinin düzenlenmesine ilişkin 1/1000 ölçekli Me-İş Mevzii İmar Planı değişikliği ile ilgili raporu,
28-İmar ve Bayındırlık Komisyonu’nun, Nilüfer İlçesi, Özlüce Mahallesi, 4415 ada, 5 parselin Özel Kreş Alanı’na alınmasına ilişkin 1/5000 ölçekli Nilüfer Nazım İmar Planı değişikliği ile ilgili raporu,
29-İmar ve Bayındırlık Komisyonu’nun, Nilüfer İlçesi, Ataevler Mahallesi, 1365 ada, 3 parselin Özel İlköğretim Tesis Alanı’na alınmasına ilişkin 1/5000 ölçekli Nilüfer Nazım İmar Planı değişikliği ile ilgili raporu,
30-İmar ve Bayındırlık Komisyonu’nun, Bursa Büyükşehir Belediye Meclisi’nin, 21.03.2013 gün ve 337 sayılı kararı ile onaylanan, Nilüfer İlçesi, Görükle Mahallesi, 345 ada, 5 parsele ilişkin 1/5000 ölçekli Görükle Nazım İmar Planı değişikliğine yapılan askı itirazı ile ilgili raporu,
31-İmar ve Bayındırlık Komisyonu’nun, Bursa Büyükşehir Belediye Meclisi’nin, 21.03.2013 gün ve 344 sayılı kararı ile onaylanan, Nilüfer İlçesi, Karaman Mahallesi, 4789 ada, 11 parsele ilişkin 1/5000 ölçekli Nilüfer Nazım İmar Planı değişikliğine yapılan askı itirazı ile ilgili raporu,
32-İmar ve Bayındırlık Komisyonu’nun, Bursa Büyükşehir Belediye Meclisi’nin, 10.01.2013 gün ve 48 sayılı kararı ile onaylanan, Nilüfer İlçesi, Ertuğrul Mahallesi, 844 ada, 4 parselin kuzeyinde kalan kısma ilişkin 1/5000 ölçekli Nilüfer Nazım İmar Planı değişikliğine yapılan askı itirazı ile ilgili raporu,
33-İmar ve Bayındırlık Komisyonu’nun, Nilüfer İlçesi, Ertuğrul Mahallesi, 2352 ada, 4 parselin bir kısmının Dini Tesis Alanı’na alınması, 2374 ada, 3 parselin İdari Tesis Alanı’na alınmasına ilişkin 1/5000 ölçekli Nilüfer Nazım İmar Planı değişikliği talebi ile ilgili raporu,
34-İmar ve Bayındırlık Komisyonu’nun, Nilüfer İlçesi, Görükle Mahallesi, H21c02c2a pafta, 5602 ada, 2 parselin “Özel Yurt Alanı”na alınmasına ilişkin 1/5000 ölçekli Görükle Nazım İmar Plan değişikliği ile ilgili raporu,
35-İmar ve Bayındırlık Komisyonu’nun, Bursa Büyükşehir Belediye Meclisi’nin, 21.03.2013 tarih ve 360 sayılı kararı ile onaylanan, 1/25000 ve 1/5000 ölçekli Kestel Nazım İmar Planı değişikliklerine ilişkin askı itirazları ile ilgili raporu,
36-İmar ve Bayındırlık Komisyonu’nun, Mudanya İlçesi, Yörükali Köyü, H21b18b3b pafta, 718 ve 719 parsellere ilişkin 1/5000 ölçekli Mudanya Nazım İmar Planı değişikliği talebi ile ilgili raporu,
37-İmar ve Bayındırlık Komisyonu’nun, Mudanya İlçesi, Aydınpınar, 102 ada, 11 ve 12 sayılı parsellere ilişkin 08.08.2007 tarih ve 22542 sayılı Büyükşehir Belediye Başkanlığı işlemine karşı açılan 2007/1713 Esas No’lu davaya ilişkin Bursa 1. İdare Mahkemesi’nin, 20.11.2008 tarihli iptal kararı ile ilgili raporu,
38-İmar ve Bayındırlık Komisyonu’nun, Yıldırım İlçesi, Yavuzselim Mahallesi, 4822 ada, 2 parsele yönelik 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı değişikliği ile ilgili raporu,
39-İmar ve Bayındırlık Komisyonu’nun, Yıldırım İlçesi, Namazgah Mahallesi, 555 ada, 2 parsele ilişkin 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı değişikliği ile ilgili raporu,
40-İmar ve Bayındırlık Komisyonu’nun, Bursa Büyükşehir Belediye Meclisi’nin, 21.03.2013 gün ve 351 sayılı kararı ile onaylanan, Yıldırım İlçesi, Davutkadı Mahallesi, 198 ada, 1-2-3-4-5-6-7 parsellerin “Katlı Otopark Alanı” olarak planlanmasına ilişkin 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı değişikliğine yapılan askı itirazı ile ilgili raporu,
41-İmar ve Bayındırlık Komisyonu’nun, Nilüfer İlçesi, Odunluk Mahallesi, 4619 adanın “Ticaret Alanı” ve “Günübirlik Turizm Tesis Alanı”na, 4624 ada, 4 parsel ve 4626 ada, 5 parsellerin “Park Alanı”na, Gümüştepe Mahallesi, 4774 ada, 3 parsel, 4775 ada, 1 parsel ve 4776 ada, 2 parselin “Park Alanı”na alınmasına ilişkin 1/5000 ölçekli Nilüfer Nazım İmar Plan değişikliği ile ilgili raporu.


Atilla ÖDÜNÇ
Büyükşehir Belediye Başkan V.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

19.06.2013 Tarihli Meclis Kararları

Meclis kararları henüz yayınlanmamıştır...

  Büyükşehir Belediye Meclisi’nin, 19.06.2013 Çarşamba günü saat 15.00’da Büyükşehir Belediye Meclisi Toplantı Salonu’nda (Heykel Tarihi Bina) yaptığı 2009/2014 seçim döneminin 56 ncı, 5 inci dönemin 6 ncı OLAĞAN toplantısının 1. birleşiminde alınan KARARLARIN ÖZETİDİR.

1-Okunan Geçen Toplantı Zaptının oybirliği ile kabulüne,
2-Yazı İşleri ve Kararlar Dairesi Başkanlığı’nın, Bursasporlu Profesyonel Futbolcular Dayanışma Derneği Üyelerinin Bulgaristan’ın Killi Bölgesi, Yoğurtçular Köyü, Eski Zara Bölgesi, Veteranlar Takımı ile dostluk maçı için yurtdışı görevlendirme ile ilgili yazısının oybirliği ile kabulüne,
3-Yazı İşleri ve Kararlar Dairesi Başkanlığı’nın, Bursa Uludağ Mehter Takımı Derneği Üyelerinin ve Belediye Temsilcilerinin Fransa’nın Albertville Şehrinde yapılacak olan Askeri Bandolar Festivaline katılım için yurtdışı görevlendirme ile ilgili yazısının oybirliği ile kabulüne,
4-Yazı İşleri ve Kararlar Dairesi Başkanlığı’nın, Bursa Kültür Sanat ve Turizm Vakfı Karagöz Halk Dansları Topluluğu Genç Grubunun ve Yöneticilerinin, Fransa’nın Montoire Kentinde 27. Uluslararası Halk Dansları Festivaline katılım için yurtdışı görevlendirme ile ilgili yazısının oybirliği ile kabulüne,
5-Yazı İşleri ve Kararlar Dairesi Başkanlığı’nın, Bursa Kültür Sanat ve Turizm Vakfı Karagöz Halk Dansları Topluluğu Yıldız Grubunun ve Yöneticilerinin Fransa’nın Montoire Kentinde 27. Uluslararası Halk Dansları Festivaline katılım için yurtdışı görevlendirme ile ilgili yazısının oybirliği ile kabulüne,
6-Yazı İşleri ve Kararlar Dairesi Başkanlığı’nın, Demirtaş Rumeli Halk Oyunları Gençlik ve Spor Kulübünün Bosna Hersek’te düzenlenecek olan Uluslararası Halk Oyunları Festivaline katılım için yurtdışı görevlendirme ile ilgili yazısının oybirliği ile kabulüne,
7-Yazı İşleri ve Kararlar Dairesi Başkanlığı’nın, Bursa Tahtakıran Kılıç-Kalkan Halk Oyunları Derneği’nin Sırbistan’ın Vrsac Kentinde yapılacak olan Uluslararası Halk Dansları Festivaline katılım için yurtdışı görevlendirme ile ilgili yazısının oybirliği ile kabulüne,
8-Sosyal Hizmetler Dairesi Başkanlığı’nın, Bursa Büyükşehir Belediyesi 2013 yılı Gelir Tarifesinin 26. maddesinin c) bendinde değişiklik yapılması ile ilgili yazısının oybirliği ile kabulüne,
9-Ulaşım Dairesi Başkanlığı’nın, Büyükşehir Belediye Meclisi’nin, 19.07.2012 tarih ve 2011/431 E. 762 karar sayılı “Toplu taşıma, analiz, araç tip ve sayıları ile saat tarifelerinin belirlenmesi, toplu taşıma hizmetlerinin tanıtımı, bilgilendirilmesi ve geliştirilmesi hizmetlerinin BURULAŞ’a devredilmesi” hakkındaki Meclis Kararına ilişkin, Bursa 3. İdare Mahkemesi’nin, 05.04.2013 tarih ve 2013/317 Karar sayılı “dava konusu işlemin iptali” kararı ile ilgili yazısının Hukuk – Ulaşım Komisyonlarına müştereken havalesine,
10-Ulaşım Dairesi Başkanlığı’nın, Görev, Sorumluluk ve Yetki Esaslarını Belirleyen Yönetmeliği’nde değişiklik yapılması ile ilgili yazısının Hukuk Komisyonu’na havalesine,
11-Bilgi İşlem Dairesi Başkanlığı’nın, Bursa Büyükşehir Belediyesi 2013 yılı Gelir Tarifesinin 7. ve 8/A maddelerinde değişiklik yapılması ile ilgili yazısının Plan ve Bütçe Komisyonu’na havalesine,
12-Deprem Risk Yönetimi ve Kentsel İyileştirme Dairesi Başkanlığı’nın, Yalova Yolu Kentsel Dönüşüm Alanı ile ilgili yazısının İmar ve Bayındırlık Komisyonu’na havalesine,
13-Deprem Risk Yönetimi ve Kentsel İyileştirme Dairesi Başkanlığı’nın, Sıcaksu Kentsel Dönüşüm Alanı sınır değişikliği talebi ile ilgili yazısının İmar ve Bayındırlık Komisyonu’na havalesine,
14-Destek Hizmetleri Dairesi Başkanlığı’nın, Makine İşletme Şube Müdürlüğü’nün araç parkında bulunan muhtelif araçların satışı ile ilgili yazısının oybirliği ile kabulüne,
15-Etüd ve Projeler Dairesi Başkanlığı’nın, Bursa Hanlar Bölgesi, Sultan Külliyeleri ve Cumalıkızık Köyü Yönetim Planı onayı ile ilgili yazısının İmar ve Bayındırlık Komisyonu’na havalesine,
16-Etüd ve Projeler Dairesi Başkanlığı’nın, Yeşil Caddesi Cephe Sağlıklaştırma Projesi 1. Etap ile ilgili yazısının Plan ve Bütçe Komisyonu’na havalesine,
17-Emlak ve İstimlak Dairesi Başkanlığı’nın, Yıldırım İlçesi, Samanlı Mahallesi, 3543 ada, 128 parsel üzerinde Belediyemiz lehine mevcut şerhin terkini ile ilgili yazısının oybirliği ile kabulüne,
18-Emlak ve İstimlak Dairesi Başkanlığı’nın, Bursa İli, Osmangazi İlçesi, Abdal Köprüsü ile Esentepe Kavşağı arasında kalan, Kadızade Rumi Caddesi 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planında 30 m. genişliğinde imar yolunda kalan ve Askeriye Lojmanlarına isabet eden yerlerin terk işlemleri ile ilgili yazısının Plan ve Bütçe Komisyonu’na havalesine,

1/8
19-İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı’nın, 1/25000 ölçekli Nazım İmar Planı, 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı ve 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı plan değişiklik talepleri ile ilgili yazısının İmar ve Bayındırlık Komisyonu’na havalesine,
20-İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı’nın, Bursa Büyükşehir Belediye Meclisi’nin, 18.04.2013 tarih ve 483 sayılı kararı ile onaylanan, 1/5000 ölçekli Gemlik Nazım İmar Planı değişikliği ve 1/25000 ölçekli Gemlik Planlama Bölgesi Nazım İmar Planı değişikliğine İnşaat Mühendisleri Odası ve Şehir Plancıları Odası tarafından yapılan askı itirazı ile ilgili yazısının İmar ve Bayındırlık Komisyonu’na havalesine,
21-İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı’nın, Bursa Büyükşehir Belediye Meclisi’nin, 18.04.2013 tarih ve 462 sayılı kararı ile onaylanan, 1/5000 ölçekli Nilüfer Nazım İmar Planı değişikliğine Şehir Plancıları Odası tarafından yapılan askı itirazı ile ilgili yazısının İmar ve Bayındırlık Komisyonu’na havalesine,
22-İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı’nın, Bursa Büyükşehir Belediye Meclisi’nin, 18.04.2013 tarih ve 461 sayılı kararı ile onaylanan, 1/5000 ölçekli Nilüfer Nazım İmar Planı değişikliğine Şehir Plancıları Odası tarafından yapılan askı itirazı ile ilgili yazısının İmar ve Bayındırlık Komisyonu’na havalesine,
23-İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı’nın, Bursa Büyükşehir Belediye Meclisi’nin, 18.04.2013 tarih ve 469 sayılı kararı ile onaylanan, 1/5000 ölçekli Hasanağa Nazım İmar Planı değişikliğine Şehir Plancıları Odası tarafından yapılan askı itirazı ile ilgili yazısının İmar ve Bayındırlık Komisyonu’na havalesine,
24-İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı’nın, Yıldırım İlçesi, Çınarönü Mahallesi, 3568 ada, 1 ve 3 parsellere ilişkin Büyükşehir Belediye Meclisi’nin, 15.12.2011 gün ve 1037 sayılı kararı ile onaylanan, 1/25000 ölçekli Nazım İmar Planına karşı açılan iptal davasında Bursa 3. İdare Mahkemesi’nin iptal kararı ile ilgili yazısının İmar ve Bayındırlık Komisyonu’na havalesine,
25-İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı’nın, Bursa Büyükşehir Belediye Meclisi’nin, 20.12.2011 tarih ve 1084 sayılı kararıyla onaylanan, 1/25000 ve 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planında Mudanya İlçesi, 1103 ada, 9, 42, 43 ve 47 parseller ve 1106 ada, 42 sayılı parsellere ilişkin karşı açılan davada Bursa 3. İdare Mahkemesi’nin 07/03/2013 tarihli iptal kararı ile ilgili yazısının İmar ve Bayındırlık Komisyonu’na havalesine,
26-İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı’nın, Büyükşehir Belediye Meclisi’nin, 18.04.2013 gün ve 478 sayılı kararı ile onaylı, Gürsu İlçesi, Kurtuluş Mahallesi, 497 ada, 2 sayılı parselin “Ticaret Alanı” olmasına ilişkin 1/5000 ölçekli Gürsu Nazım İmar Planı değişikliğine yapılan askı itirazları ile ilgili yazısının İmar ve Bayındırlık Komisyonu’na havalesine,
27-Hukuk Komisyonu’nun, FİFA U-20 Dünya Kupası 21 Haziran- 13 Temmuz 2013 tarihlerinde Bursa’da düzenlenecek turnuvada görev alacak personelin toplu taşıma araçlarımızdan ücretsiz yararlandırılması ile ilgili raporunun oybirliği ile kabulüne,
28-Plan ve Bütçe Komisyonu’nun, 2008-2009-2010-2011 ve 2012 yıllarına ait asfalt kaplama, bordür tretuvar işlerinden Yol Harcamalarına Katılma Payları ile ilgili raporunun oybirliği ile kabulüne,
29-Plan ve Bütçe Komisyonu’nun, 1. Sınıf Gayrisıhhi Müesseselerin Hafta Tatili Ruhsat Harcı Bedelinin Gelir Tarifesine eklenmesi ile ilgili raporunun oybirliği ile kabulüne,
30-Plan ve Bütçe Komisyonu’nun, 2013 Yılı Ticari Araç Reklam Yetki Belgesi ve Ticari Araç Reklam İzin Belgesi ücretlerinin belirlenmesi ile ilgili raporunun oybirliği ile kabulüne,
31-Plan ve Bütçe Komisyonu’nun, Nilüfer İlçesi, Balat Mahallesi, 20 metrelik İmar Yolunun (Sıhhiye Caddesi) açılması için mevcut yolda kalan bina ve eklentilerinin kamulaştırılmak üzere Belediyemiz X. Beş Yıllık Kamulaştırma İmar Programının 2011-2015 yılı dilimine ek olarak alınması ile ilgili raporunun oybirliği ile kabulüne,
32-Hukuk - Plan ve Bütçe Komisyonları’nın, Büyükşehir Belediye Meclisi’nin, 20.12.2012 tarih ve 1270 sayılı “Osmangazi İlçesi, Alaşar Mahallesi, 4490 ada, 13 parsel” ile ilgili Meclis Kararı hakkında İçişleri Bakanlığı Mahalli İdareler Genel Müdürlüğü Hukuk Müşavirliği’nin görüş yazısı ile ilgili müşterek raporunun oybirliği ile kabulüne,
33-İmar ve Bayındırlık Komisyonu’nun, Osmangazi Belediyesi’ne ait 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı değişiklikleri ile ilgili raporunun; Osmangazi Belediye Meclisi’nin, “Uygun bulunan kararlar içinde 1. sırada yer alan 03.04.2013 tarih ve 302 sayılı Meclis Kararının”; yeniden değerlendirilmek üzere komisyona iadesine şeklinde düzeltilerek kabulüne,
Osmangazi Belediye Meclisi’nin, “Uygun Bulunan Kararlar içinde 2. sırada yer alan 08.05.2013 tarih ve 313 sayılı Meclis Kararının” gündeme sehven alındığından gündemden çıkarılmasına,
2/8
Osmangazi Belediye Meclisi’nin, “Uygun Bulunan Kararlar içinde 17. sırada yer alan 08.05.2013 tarih ve 395 sayılı Meclis Kararının”; oyçokluğu (CHP; Mustafa BOZBEY, Osman AYRADİLLİ, Özden DOĞAN, Recep TANLAK, Turgay ERDEM, Perihan BALCI, Mahir GENCER, Zafer Cemal ÜLGEN, Erhan ÖZEKİN, Şükrü AKSU 10 red – MHP; Mehmet TEMİRTAŞ, Dinçer YENİ 2 red – 25 kabul) ile uygun olduğuna ve diğer kararların oybirliği ile kabulüne,

34-İmar ve Bayındırlık Komisyonu’nun, Yıldırım Belediyesi’ne ait 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı değişiklikleri ile ilgili raporunun; Yıldırım Belediye Meclisi’nin “Uygun Bulunan Kararlar içinde 2. sırada yer alan 06.05.2013 tarih ve 267 sayılı Meclis Kararının”; oyçokluğu (MHP; Mehmet TEMİRTAŞ, Dinçer YENİ 2 red – 35 kabul) ile uygun olduğuna,
Yıldırım Belediye Meclisi’nin “Uygun Bulunan Kararlar içinde 5. sırada yer alan 06.05.2013 tarih ve 271 sayılı Meclis Kararının”; oyçokluğu (MHP; Mehmet TEMİRTAŞ, Dinçer YENİ 2 red – 35 kabul) ile uygun olduğuna ve diğer kararların oybirliği ile kabulüne,

35-İmar ve Bayındırlık Komisyonu’nun, Nilüfer Belediyesi’ne ait 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı değişiklikleri ile ilgili raporunun; Nilüfer Belediye Meclisi’nin “Uygun Bulunan Kararlar içinde 1. sırada yer alan 03.04.2013 tarih ve 320 sayılı Meclis Kararının”; “Meclis Kararının reddi” şeklinde düzeltilerek oyçokluğu (CHP; Mustafa BOZBEY, Osman AYRADİLLİ, Özden DOĞAN, Recep TANLAK, Turgay ERDEM, Perihan BALCI, Mahir GENCER, Zafer Cemal ÜLGEN, Erhan ÖZEKİN, Şükrü AKSU 10 red – 27 kabul) ile uygun olduğuna ve diğer kararların oybirliği ile kabulüne,

36-İmar ve Bayındırlık Komisyonu’nun, Mudanya Belediyesi’ne ait 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı değişiklikleri ile ilgili raporunun; Mudanya Belediye Meclisi’nin, “Belediyesine iade edilen kararlar içinde 4. sırada yer alan 07.05.2013 tarih ve 129 sayılı Meclis Kararının”; yeniden değerlendirilmek üzere komisyona iadesine; şeklinde düzeltilerek kabulüne,
Mudanya Belediye Meclisi’nin, “Uygun bulunmayan kararlar içinde 5. sırada yer alan 07.01.2013 tarih ve 19 sayılı Meclis Kararının”; yeniden değerlendirilmek üzere komisyona iadesine; şeklinde düzeltilerek kabulüne ve diğer kararların oybirliği ile kabulüne,

37-İmar ve Bayındırlık Komisyonu’nun, Kestel Belediyesi’ne ait 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı değişiklikleri ile ilgili raporunun oybirliği ile kabulüne,
38-İmar ve Bayındırlık Komisyonu’nun, Gemlik Belediyesi’ne ait 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı değişiklikleri ile ilgili raporunun oybirliği ile kabulüne,
39-İmar ve Bayındırlık Komisyonu’nun, Osmangazi İlçesi, Alaşar Mahallesi, 4503 ada, 1 parselin “Spor Alanı”na alınmasına ilişkin Nazım İmar Planı değişikliği talebi ile ilgili raporunun oybirliği ile kabulüne,
40-İmar ve Bayındırlık Komisyonu’nun, Osmangazi İlçesi, Nilüferköy, Kocakarayer Mevkii, H21b24b pafta, 363 ve 364 parsellerin “Rekreasyon Alanı”na alınmasına ilişkin, Mudanya Planlama Bölgesi 1/5000 ölçekli Nilüferköy Nazım İmar Planı değişikliği talebi ile ilgili raporunun oybirliği ile kabulüne,
41-İmar ve Bayındırlık Komisyonu’nun, Osmangazi İlçesi, Gündoğdu Mahallesi, Kartaltepe (Çiftekayalar) Mevkii’nde, BKTVKK’nin 02.12.1994/3766 sayılı kararıyla tescil edilen, “Kartaltepe (Çiftekayalar) Phileader Antik Yerleşim ve Kale Kalıntıları”nın yer aldığı 2. Derece Arkeolojik Sit Alanı hakkında, BKTVKK’nin 09.03.2013 tarih ve 1726 sayılı Kararı ile belirlenen sit sınırlarının işlenmesine ilişkin 1/25000 ölçekli Kuzey Planlama Bölgesi Nazım İmar Planı ve Kuzey Planlama Bölgesi 1/5000 ölçekli Osmangazi Belediyesi Nazım İmar Planı değişiklikleri ile ilgili raporunun oybirliği ile kabulüne,
42-İmar ve Bayındırlık Komisyonu’nun, Bursa Büyükşehir Belediye Meclisi’nin, 18.07.2011 tarih ve 642 sayılı kararı ile onaylanan, Gemlik İlçesi, Hamidiye Mahallesi, 593 ada, 256 parsele ait 1/5000 ölçekli Gemlik Nazım İmar Planı değişikliği hakkında Bursa 1. İdare Mahkemesi’nin, 02.05.2013 tarihli iptal kararı ile ilgili raporunun oybirliği ile kabulüne,
43-İmar ve Bayındırlık Komisyonu’nun, Bursa 2. İdare Mahkemesi’nin, 11.02.2012 tarihli iptal kararı doğrultusunda hazırlanan Doğu Bölgesi Genişleme Alanı 1/5000 ölçekli Gemlik Nazım İmar Planı değişikliği ile ilgili raporunun oybirliği ile kabulüne,
3/8
44-İmar ve Bayındırlık Komisyonu’nun, Gemlik İlçesi, Hisar Mahallesi, 186 ada, 18-23 parsel, Umurbey, 7481, 4789, 8155, 4732 parsellere ilişkin Konut Dışı Kentsel Çalışma Alanı amaçlı 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı değişikliği talebi ile ilgili raporunun oybirliği ile kabulüne,
45-İmar ve Bayındırlık Komisyonu’nun, Gemlik İlçesi, Hamidiye Mahallesi, 756 ada, 390 parselin Spor Alanı’na alınmasına ilişkin 1/5000 ölçekli Gemlik Nazım İmar Planı değişikliği ve 1/1000 ölçekli Gemlik İlave ve Revizyon Uygulama İmar Planı değişikliği ile ilgili raporunun oybirliği ile kabulüne,
46-İmar ve Bayındırlık Komisyonu’nun, Gemlik İlçesi, Orhaniye Mahallesi, 913 ada, 1 parselin Park Alanı’na alınmasına ilişkin 1/5000 ölçekli Gemlik Nazım İmar Planı değişikliği ile ilgili raporunun oybirliği ile kabulüne,
47-İmar ve Bayındırlık Komisyonu’nun, BKVKBK’nun, 12.04.2013 tarih ve 1854 sayılı kararı doğrultusunda, Gemlik İlçesi, Kios Antik Kenti Arkeolojik Sit Alan Sınırının ve Derecelerinin İşlenmesine ilişkin 1/5000 ölçekli Gemlik Nazım İmar Planı değişikliği ve 1/25000 ölçekli Gemlik Planlama Bölgesi Nazım İmar Planı değişikliği ile ilgili raporunun oybirliği ile kabulüne,
48-İmar ve Bayındırlık Komisyonu’nun, Gemlik İlçesi, 112 ada, 1 parselin “Turizm Tesisi Alanı”na alınmasına ilişkin 1/5000 ölçekli Gemlik Nazım İmar Planı değişikliği ve 1/25000 ölçekli Gemlik Nazım İmar Planı değişikliği talebi ile ilgili raporunun oybirliği ile kabulüne,
49-İmar ve Bayındırlık Komisyonu’nun, Etüd ve Projeler Dairesi Başkanlığı’nın yazısı doğrultusunda, Osmangazi İlçesi, Ovaakça Eğitim Mahallesi, 7833 ada, 2 parsel ile 7832 ada, 1 parsel arasında kalan tescil harici alanın, 1/25000 ölçekli Kuzey Planlama Bölgesi Nazım İmar Planı’nda “Kentsel Sosyal Donatı Alanları”na, 1/5000 ölçekli Ovaakça Nazım İmar Planı ve 1/1000 ölçekli Ovaakça Revizyon Uygulama İmar Planı’nda “Mesleki Teknik Eğitim Alanı”na alınmasına ilişkin plan değişikliği ile ilgili raporunun oybirliği ile kabulüne,
50-İmar ve Bayındırlık Komisyonu’nun, Vakıflar Genel Müdürlüğü Bursa Bölge Müdürlüğü’nün talebi doğrultusunda, Bursa İli, Osmangazi İlçesi, Kayhan Mahallesi, 4287 ada, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15 parsellerin “Dini Tesis Alanı”na alınmasına ilişkin 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı değişikliği ile ilgili raporunun oybirliği ile kabulüne,
51-İmar ve Bayındırlık Komisyonu’nun, Osmangazi İlçesi, Namık Kemal Mahallesi, 2697 ada; 16-17-18-24-25-26-27-28-29-63-64, 2682 ada; 1-2-4-6-7-8-9-10-11-12-13-14-15, 2683 ada; 2-3-4-5 parsellerde Anaokulu, Kreş, Çocuk Merkezi amaçlı “Sosyal Tesis Alanı” ve Kadın Sosyal Yaşam Merkezi amaçlı “B.H.A” ve “Yeşil Alan” planlanmasına ilişkin 1/5000 ölçekli Osmangazi Nazım İmar Planı değişikliği ve 1/1000 ölçekli Gökdere-Eski Gemlik Yolu Arası Uygulama İmar Plan değişikliği ile ilgili raporunun oybirliği ile kabulüne,
52-İmar ve Bayındırlık Komisyonu’nun, Karayolları Genel Müdürlüğü’nün talebi ile Gemlik İlçesi, Gencali Mahallesi, Kumsaz Mevki 40 m lik yol düzenlemesine ilişkin 1/25000 ve 1/5000 ölçekli Gemlik Nazım İmar Planı değişikliği ile ilgili raporunun oybirliği ile kabulüne,
53-İmar ve Bayındırlık Komisyonu’nun, Nilüfer İlçesi, Ertuğrul Mahallesi, 4075 ada, 1 parselde yer alan Dini Tesis Alanı ve çevresinin düzenlenmesine ilişkin 1/1000 ölçekli Me-İş Mevzii İmar Planı değişikliği ile ilgili raporunun oyçokluğu (CHP; Mustafa BOZBEY, Osman AYRADİLLİ, Özden DOĞAN, Recep TANLAK, Turgay ERDEM, Perihan BALCI, Mahir GENCER, Zafer Cemal ÜLGEN, Erhan ÖZEKİN, Şükrü AKSU 10 red – 27 kabul) ile kabulüne,
54-İmar ve Bayındırlık Komisyonu’nun, Nilüfer İlçesi, Özlüce Mahallesi, 4415 ada, 5 parselin Özel Kreş Alanı’na alınmasına ilişkin 1/5000 ölçekli Nilüfer Nazım İmar Planı değişikliği ile ilgili raporunun oybirliği ile kabulüne,
55-İmar ve Bayındırlık Komisyonu’nun, Nilüfer İlçesi, Ataevler Mahallesi, 1365 ada, 3 parselin Özel İlköğretim Tesis Alanı’na alınmasına ilişkin 1/5000 ölçekli Nilüfer Nazım İmar Planı değişikliği ile ilgili raporunun oybirliği ile kabulüne,
56-İmar ve Bayındırlık Komisyonu’nun, Bursa Büyükşehir Belediye Meclisi’nin, 21.03.2013 gün ve 337 sayılı kararı ile onaylanan, Nilüfer İlçesi, Görükle Mahallesi, 345 ada, 5 parsele ilişkin 1/5000 ölçekli Görükle Nazım İmar Planı değişikliğine yapılan askı itirazı ile ilgili raporunun “Otel yapmak şartı” ilavesiyle; oyçokluğu (MHP; Mehmet TEMİRTAŞ, Dinçer YENİ 2 red – 35 kabul) ile kabulüne,
57-İmar ve Bayındırlık Komisyonu’nun, Bursa Büyükşehir Belediye Meclisi’nin, 21.03.2013 gün ve 344 sayılı kararı ile onaylanan, Nilüfer İlçesi, Karaman Mahallesi, 4789 ada, 11 parsele ilişkin 1/5000 ölçekli Nilüfer Nazım İmar Planı değişikliğine yapılan askı itirazı ile ilgili raporunun oybirliği ile kabulüne,
4/8
58-İmar ve Bayındırlık Komisyonu’nun, Bursa Büyükşehir Belediye Meclisi’nin, 10.01.2013 gün ve 48 sayılı kararı ile onaylanan, Nilüfer İlçesi, Ertuğrul Mahallesi, 844 ada, 4 parselin kuzeyinde kalan kısma ilişkin 1/5000 ölçekli Nilüfer Nazım İmar Planı değişikliğine yapılan askı itirazı ile ilgili raporunun oybirliği ile kabulüne,
59-İmar ve Bayındırlık Komisyonu’nun, Nilüfer İlçesi, Ertuğrul Mahallesi, 2352 ada, 4 parselin bir kısmının Dini Tesis Alanı’na alınması, 2374 ada, 3 parselin İdari Tesis Alanı’na alınmasına ilişkin 1/5000 ölçekli Nilüfer Nazım İmar Planı değişikliği talebi ile ilgili raporunun oyçokluğu (CHP; Mustafa BOZBEY, Osman AYRADİLLİ, Özden DOĞAN, Recep TANLAK, Turgay ERDEM, Perihan BALCI, Mahir GENCER, Zafer Cemal ÜLGEN, Erhan ÖZEKİN, Şükrü AKSU 10 red – MHP; Mehmet TEMİRTAŞ, Dinçer YENİ 2 red – 25 kabul) ile kabulüne,
60-İmar ve Bayındırlık Komisyonu’nun, Nilüfer İlçesi, Görükle Mahallesi, H21c02c2a pafta, 5602 ada, 2 parselin “Özel Yurt Alanı”na alınmasına ilişkin 1/5000 ölçekli Görükle Nazım İmar Plan değişikliği ile ilgili raporunun oybirliği ile kabulüne,
61-İmar ve Bayındırlık Komisyonu’nun, Bursa Büyükşehir Belediye Meclisi’nin, 21.03.2013 tarih ve 360 sayılı kararı ile onaylanan, 1/25000 ve 1/5000 ölçekli Kestel Nazım İmar Planı değişikliklerine ilişkin askı itirazları ile ilgili raporunun oyçokluğu (CHP; Mustafa BOZBEY, Osman AYRADİLLİ, Özden DOĞAN, Recep TANLAK, Turgay ERDEM, Perihan BALCI, Mahir GENCER, Zafer Cemal ÜLGEN, Erhan ÖZEKİN, Şükrü AKSU 10 red – MHP; Mehmet TEMİRTAŞ, Dinçer YENİ 2 red – 25 kabul) ile kabulüne,
62-İmar ve Bayındırlık Komisyonu’nun, Mudanya İlçesi, Yörükali Köyü, H21b18b3b pafta, 718 ve 719 parsellere ilişkin 1/5000 ölçekli Mudanya Nazım İmar Planı değişikliği talebi ile ilgili raporunun oybirliği ile kabulüne,
63-İmar ve Bayındırlık Komisyonu’nun, Mudanya İlçesi, Aydınpınar, 102 ada, 11 ve 12 sayılı parsellere ilişkin 08.08.2007 tarih ve 22542 sayılı Büyükşehir Belediye Başkanlığı işlemine karşı açılan 2007/1713 Esas No’lu davaya ilişkin Bursa 1. İdare Mahkemesi’nin, 20.11.2008 tarihli iptal kararı ile ilgili raporunun oybirliği ile kabulüne,
64-İmar ve Bayındırlık Komisyonu’nun, Yıldırım İlçesi, Yavuzselim Mahallesi, 4822 ada, 2 parsele yönelik 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı değişikliği ile ilgili raporunun oybirliği ile kabulüne,
65-İmar ve Bayındırlık Komisyonu’nun, Yıldırım İlçesi, Namazgah Mahallesi, 555 ada, 2 parsele ilişkin 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı değişikliği ile ilgili raporunun oybirliği ile kabulüne,
66-İmar ve Bayındırlık Komisyonu’nun, Bursa Büyükşehir Belediye Meclisi’nin, 21.03.2013 gün ve 351 sayılı kararı ile onaylanan, Yıldırım İlçesi, Davutkadı Mahallesi, 198 ada, 1-2-3-4-5-6-7 parsellerin “Katlı Otopark Alanı” olarak planlanmasına ilişkin 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı değişikliğine yapılan askı itirazı ile ilgili raporunun oybirliği ile kabulüne,
67-İmar ve Bayındırlık Komisyonu’nun, Nilüfer İlçesi, Odunluk Mahallesi, 4619 adanın “Ticaret Alanı” ve “Günübirlik Turizm Tesis Alanı”na, 4624 ada, 4 parsel ve 4626 ada, 5 parsellerin “Park Alanı”na, Gümüştepe Mahallesi, 4774 ada, 3 parsel, 4775 ada, 1 parsel ve 4776 ada, 2 parselin “Park Alanı”na alınmasına ilişkin 1/5000 ölçekli Nilüfer Nazım İmar Plan değişikliği ile ilgili raporunun; “Nilüfer İlçesi, Odunluk Mahallesi, 4619 adanın “Park Alanı”ndan “Ticaret Alanı” ve “Günübirlik Turizm Tesis Alanı”na, 4624 ada, 4 parsel ve 4626 ada, 5 parsellerin “Ticaret Alanı”ndan “Park Alanı”na, Gümüştepe Mahallesi, 4774 ada, 3 parsel, 4775 ada, 1 parsel ve 4776 ada, 2 parselin “Günübirlik Turizm Tesis Alanı”ndan “Park Alanı”na alınmasına ilişkin 1/5000 ölçekli Nilüfer Nazım İmar Planı değişikliğinin uygun olmadığına” şeklinde düzeltilerek oyçokluğu (CHP; Mustafa BOZBEY, Osman AYRADİLLİ, Özden DOĞAN, Recep TANLAK, Turgay ERDEM, Perihan BALCI, Mahir GENCER, Zafer Cemal ÜLGEN, Erhan ÖZEKİN, Şükrü AKSU 10 red-27 kabul) ile kabulüne,
68-Gündeme alınarak görüşülmesi kabul edilen, Büyükşehir Belediyesi Meclis Üyesi Refik YILMAZ’ın verdiği “Osmangazi İlçesi, Elmasbahçeler Mahallesi, Hüdavendigar Mahallesi, İbrahimpaşa Mahallesi, Kükürtlü Mahallesi, Tahtakale Mahallelerinde bulunan Belediyemize ait 10 adet lojmanın satışı.” ile ilgili yazılı önergenin oybirliği ile kabulüne,
69-Gündeme alınarak görüşülmesi kabul edilen, Büyükşehir Belediyesi Meclis Üyesi Celal DEMİR’in verdiği (Emlak ve İstimlak Dairesi Başkanlığı’nın, 17.06.2013 tarih ve 78647104-301.01-97885 sayılı yazısı) “Bursa Büyükşehir Belediyesi adına kayıtlı olan, Bursa İli, Osmangazi İlçesi, Alaşar Mahallesi, 4491 ada, 49 parsel sayılı 6.303,46 m2 yüzölçümlü arsa vasfındaki taşınmazın 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı’nda Konut Dışı Kentsel Çalışma Alanı’nda kaldığından adı geçen parselin açık ihale yolu ile satılması.” ile ilgili yazılı önergenin oybirliği ile kabulüne,
5/8
70-Gündeme alınarak görüşülmesi kabul edilen, Büyükşehir Belediyesi Meclis Üyesi Celal DEMİR’in verdiği (Kaynak Geliştirme ve İştirakler Dairesi Başkanlığı’nın, 17.06.2013 tarih ve 73861027-301.01-97864 sayılı yazısı) “Hal Şube Müdürlüğü’ne 2 adet Kapalı Kasa Yandan Camlı Kamyonet satın alınması.” ile ilgili yazılı önergenin oybirliği ile kabulüne,
71-Gündeme alınarak görüşülmesi kabul edilen, Büyükşehir Belediyesi Meclis Üyesi Celal DEMİR’in verdiği “Osmangazi İlçesi, Dobruca Mahallesi, Eski 789 parsel, Yeni 7925 ada, 21 parsel ve 1.059,26 m2 yüzölçümlü taşınmazın Dobruca Mahallesi, Eski 800 parsel, Yeni 7925 ada, 16 parselin kamulaştırılmasında takas olarak kullanılması.” ile ilgili yazılı önergenin oybirliği ile kabulüne,
72-Gündeme alınarak görüşülmesi kabul edilen, Meclis Başkanı Recep ALTEPE’nin verdiği (İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporu) “Osmangazi İlçesi, Soğanlı Mahallesi, 3502 ada, 1 parsel ve 3503 ada, 1-2-3-37-38-39-41 parsellerin ‘Dini Tesis Alanı’na alınmasına ilişkin 1/5000 ölçekli Osmangazi Nazım İmar Planı değişikliği ve 1/1000 ölçekli Soğanlı Alemdar Mahalleleri Sağlıklaştırma Dönüşüm Amaçlı Uygulama İmar Planı değişikliği.” ile ilgili yazılı önergenin oybirliği ile kabulüne,
73-Gündeme alınarak görüşülmesi kabul edilen, Büyükşehir Belediyesi Meclis Üyesi Celal
DEMİR’in verdiği “Nilüfer İlçesi, Beşevler Mahallesi adresindeki ‘Beşevler Mahallesi Park ve Rekreasyon Projesi’ kapsamında bulunan Tesislerin BURFAŞ’a tahsisi” ile ilgili yazılı önergenin; “aylık 1500 (binbeşyüz)-TL. bedelle, 5 yıllığına BURFAŞ Genel Müdürlüğüne tahsisi” ilavesiyle oybirliği ile kabulüne,
74-Gündeme alınarak görüşülmesi kabul edilen, Büyükşehir Belediyesi Meclis Üyesi Celal DEMİR’in verdiği (Emlak ve İstimlak Dairesi Başkanlığı’nın, 17.06.2013 tarih ve 78647104-301.01-97880 sayılı yazısı) “1/25000 ve 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planlarında Deniz Dolgu Alanı, Yeşil Alan olarak tanımlanan, Gemlik Sahil Bandı İyileştirilmesi Projesi Kapsamında, Gemlik İlçesi, Emin Dalkıran Kordonu ile Mustafa Kemal Atatürk Kordonu içinde kalan dolgu alanlarının Belediyemiz tasarrufuna alınması.” ile ilgili yazılı önergenin oybirliği ile kabulüne,
75-Gündeme alınarak görüşülmesi kabul edilen, Büyükşehir Belediyesi Meclis Üyesi Recep DEMİRHAN’ın verdiği “Osmangazi İlçesi, Çağlayan H22a21a pafta, 2843 parsel ile ilgili ‘İmar Planı değişikliği’ yapılması talebi” ile ilgili yazılı yazılı önergenin İmar ve Bayındırlık Komisyonu’na havalesine,
76-Gündeme alınarak görüşülmesi kabul edilen, Büyükşehir Belediyesi Meclis Üyeleri Hasan AKTÜRK ve Kartal SALDIRIŞ’ın verdiği “Çağrışan ve Göynüklü Köyleri’ne ait hazırlanmış olan 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı Revizyonu yapılması talebi” ile ilgili yazılı yazılı önergenin İmar ve Bayındırlık Komisyonu’na havalesine,
77-Gündeme alınarak görüşülmesi kabul edilen, Büyükşehir Belediyesi Meclis Üyesi Refik YILMAZ’ın verdiği “Gemlik İlçesi, Osmaniye Mahallesi, Osmaniye Caminin bulunduğu alanın (82 ada, 130 parsel) genişletilmesine yönelik 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı değişikliği yapılması talebi” ile ilgili yazılı yazılı önergenin İmar ve Bayındırlık Komisyonu’na havalesine,
78-Gündeme alınarak görüşülmesi kabul edilen, Büyükşehir Belediyesi Meclis Üyesi Hikmet AYDOĞDU’nun verdiği “Yıldırım İlçesi, Akçağlayan Mahallesi, 923 adada yer alan İlköğretim Tesis Alanı’nın, Eğitim Tesis Alanı olarak tanımlanması ve 923 ada, 13-23-24 parsellerin İlköğretim Tesis Alanı olarak tanımlanan kısımlarının Okul Gelişme Alanı olarak düzenlenmesine yönelik İmar Planı değişikliği yapılması talebi” ile ilgili yazılı yazılı önergenin İmar ve Bayındırlık Komisyonu’na havalesine,
79-Gündeme alınarak görüşülmesi kabul edilen, Büyükşehir Belediyesi Meclis Üyesi Refik YILMAZ’ın verdiği “Gemlik Belediye Meclisi’nin, 02.05.2013 tarih, 2013/212 ve 05.06.2013 tarih, 2013/252- 255- 256- 265 sayılı ‘İmar Planı değişikliği’ hakkındaki Meclis Kararları ” ile ilgili yazılı yazılı önergenin İmar ve Bayındırlık Komisyonu’na havalesine,
80-Gündeme alınarak görüşülmesi kabul edilen, Büyükşehir Belediyesi Meclis Üyesi Hulisi TURAN’ın verdiği “Yıldırım İlçesi, Ertuğrulgazi Mahallesi, 1853 ada, 20 parsel, 1943 ada, 1 parsel, 1944 ada, 1 parsel ve 1954 ada, 2 parselde plan değişikliği yapılması talebi” ile ilgili yazılı yazılı önergenin İmar ve Bayındırlık Komisyonu’na havalesine,
81-Gündeme alınarak görüşülmesi kabul edilen, Büyükşehir Belediyesi Meclis Üyesi Refik YILMAZ’ın verdiği “Osmangazi İlçesi, İbrahimpaşa Mahallesi, 5675 ada, 10 parselin Konut Alanı’na alınmasına ilişkin 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı değişikliği yapılması ve Yıldırım İlçesi, Yıldırım Mahallesi 2737 ada, 2 parselin B-4 yapılaşma koşullu Konut Alanı’na alınması” ile ilgili yazılı yazılı önergenin İmar ve Bayındırlık Komisyonu’na havalesine,

6/8


82-Gündeme alınarak görüşülmesi kabul edilen, Büyükşehir Belediyesi Meclis Üyesi Refik YILMAZ’ın verdiği “Osmangazi İlçesi, Elmasbahçeler Mahallesi, 2155 ada, 43-44-45-46-47 ve 52 parsellere ait plan notu ilave edilmesine ilişkin plan değişikliği yapılması talebi” ile ilgili yazılı yazılı önergenin İmar ve Bayındırlık Komisyonu’na havalesine,
83-Gündeme alınarak görüşülmesi kabul edilen, Büyükşehir Belediyesi Meclis Üyesi Refik YILMAZ’ın verdiği “Gemlik İlçesi, 593 ada, 256 parselin Park Alanı’na alınmasına ilişkin 1/25000 ve 1/5000 ölçekli plan değişikliği yapılması talebi” ile ilgili yazılı yazılı önergenin İmar ve Bayındırlık Komisyonu’na havalesine,
84-Gündeme alınarak görüşülmesi kabul edilen, Büyükşehir Belediyesi Meclis Üyesi Refik YILMAZ’ın verdiği “Osmangazi İlçesi, Altınova Mahallesi, 3198 ada, 75 parselde bulunan Resmi Kurum Alanı’nın (Emniyet Hizmet Alanı) yapılaşma koşulunun Emsal:2 olacak şekilde 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı değişiklik talebi” ile ilgili yazılı yazılı önergenin İmar ve Bayındırlık Komisyonu’na havalesine,
85-Gündeme alınarak görüşülmesi kabul edilen, Büyükşehir Belediyesi Meclis Üyesi Aylin UYAR’ın verdiği “Osmangazi Belediye Meclisi’nin, 05.06.2013 tarih ve 468- 469- 470-471-473-474-475-476-477-478-479-480 sayılı ‘İmar Planı değişikliği’ hakkındaki Meclis Kararları” ile ilgili yazılı yazılı önergenin İmar ve Bayındırlık Komisyonu’na havalesine,
86-Gündeme alınarak görüşülmesi kabul edilen, Büyükşehir Belediyesi Meclis Üyesi Derya BULUT’un verdiği “Yıldırım Belediye Meclisi’nin, 05.06.2013 tarih ve 313-314-315-316-317-318-319-320-321-322-323-324-325 sayılı ‘İmar Planı değişikliği’ hakkındaki Meclis Kararları” ile ilgili yazılı yazılı önergenin İmar ve Bayındırlık Komisyonu’na havalesine,
87-Gündeme alınarak görüşülmesi kabul edilen, Büyükşehir Belediyesi Meclis Üyesi Hasan AKTÜRK’ün verdiği “Mudanya Belediye Meclisi’nin, 07.06.2013 tarih ve 2013/151-152-154-159-162 sayılı ‘İmar Planı değişikliği’ hakkındaki Meclis Kararları” ile ilgili yazılı yazılı önergenin İmar ve Bayındırlık Komisyonu’na havalesine,
88-Gündeme alınarak görüşülmesi kabul edilen, Büyükşehir Belediyesi Meclis Üyesi Hulisi TURAN’ın verdiği “Gürsu Belediye Meclisi’nin, 05.06.2013 tarih ve 103-104-105-106-107 ve 108 sayılı ‘İmar Planı değişikliği’ hakkındaki Meclis Kararları” ile ilgili yazılı yazılı önergenin İmar ve Bayındırlık Komisyonu’na havalesine,
89-Gündeme alınarak görüşülmesi kabul edilen, Büyükşehir Belediyesi Meclis Üyeleri Yener ACAR, Necmettin EKİNCİ ve Şükrü AKSU’nun verdiği “Kestel İlçesi, Yeni Mahalle’de Sosyal Tesis Alanı (Umut Evleri) olarak planlı alanın genişletilmesi ile Kale Mahallesi’nde Park Alanı olarak planlı alanın Anaokulu Alanı olarak değiştirilmesi ve kaldırılan Park Alanı’nın Yeni Mahalle’de karşılanmasına yönelik Nazım İmar Planı değişikliği yapılması talebi” ile ilgili yazılı yazılı önergenin İmar ve Bayındırlık Komisyonu’na havalesine,
90-Gündeme alınarak görüşülmesi kabul edilen, Büyükşehir Belediyesi Meclis Üyeleri Yener ACAR, Necmettin EKİNCİ ve Şükrü AKSU’nun verdiği “Kestel Belediye Meclisi’nin, 03.06.2013 tarih 137-138-139-141 sayılı ‘İmar Planı değişikliği’ hakkındaki Meclis Kararları” ile ilgili yazılı yazılı önergenin İmar ve Bayındırlık Komisyonu’na havalesine,
91-Gündeme alınarak görüşülmesi kabul edilen, Büyükşehir Belediyesi Meclis Üyesi Turgay ERDEM’in verdiği “Nilüfer Belediye Meclisi’nin, 05.06.2013 tarih ve 504-506-509-520-521-522-523-524-525-526-527-528-529-530-531-532-534-536-537-538-539-540-541-542-547-548-549-550-551 sayılı ‘İmar Planı değişikliği’ hakkındaki Meclis Kararları” ile ilgili yazılı yazılı önergenin İmar ve Bayındırlık Komisyonu’na havalesine,
92-Gündeme alınarak görüşülmesi kabul edilen, Büyükşehir Belediyesi Meclis Üyesi Turgay ERDEM’in verdiği “Görükle Kurtuluş Mahallesi, 5775 ada, 3 parsel ile 806 ada, 1 parsele ilişkin olarak hazırlanan 1/5000 ölçekli Nilüfer Nazım İmar Planı değişikliği talebi” ile ilgili yazılı yazılı önergenin İmar ve Bayındırlık Komisyonu’na havalesine,
93-Gündeme alınarak görüşülmesi kabul edilen, Büyükşehir Belediyesi Meclis Üyesi Aylin UYAR’ın verdiği “Uludağ Milli Parkı 2. Gelişim Bölgesi” ile ilgili yazılı yazılı önergenin oybirliği ile kabulüne,

 

7/8

 

94-Gündeme alınarak görüşülmesi kabul edilen, Büyükşehir Belediye Meclis Üyesi İsmail KUŞ’un sözlü mazeretinin kabulü ile izinli sayılmasına,
95-Gündeme alınarak görüşülmesi kabul edilen, Büyükşehir Belediye Meclis Üyesi Necdet ERSOY’un sözlü mazeretinin kabulü ile izinli sayılmasına oybirliği ile karar verildi.

 

 

Recep ALTEPE
Mak.Müh.
Büyükşehir Belediye Başkanı

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

19.06.2013 Tarihli Meclis