MECLİS TOPLANTILARI

28.05.2013 Tarihli Meclis Gündemi

    

28.05.2013 Tarihli Meclis Kararları

Meclis kararları henüz yayınlanmamıştır...

  

Büyükşehir Belediye Meclisi’nin, 28.05.2013 Salı günü saat 18.00’da Büyükşehir Belediye Meclisi Toplantı Salonu’nda (Heykel Tarihi Bina) yaptığı 2009/2014 seçim döneminin 55 inci, 5 inci dönemin 5 inci OLAĞAN toplantısının 2. birleşiminde alınan KARARLARIN ÖZETİDİR.


1-Plan ve Bütçe Komisyonu’nun; Büyükşehir Belediyesi’nin 2012 Mali Yılı Kesin Hesabı ile ilgili raporunun oyçokluğu (CHP; Osman AYRADİLLİ, Özden DOĞAN, Perihan BALCI, Ali KARAMIK, Mahir GENCER, Necdet ERSOY, Zafer Cemal ÜLGEN, Erhan ÖZEKİN, Şükrü AKSU 9 red – MHP; Mehmet TEMİRTAŞ 1 red – 24 kabul) ile kabulüne, 
2-İmar ve Bayındırlık Komisyonu’nun, Nilüfer İlçesi, İhsaniye Mahallesi, 2230 ada, 2 parselin “Özel Sağlık Tesisi Alanı” na alınmasına ilişkin 1/5000 ölçekli Nilüfer Nazım İmar Planı değişikliği ile ilgili raporunun oybirliği ile kabulüne,
3-İmar ve Bayındırlık Komisyonu’nun, Gürsu Belediyesi’ne ait 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı değişiklikleri ile ilgili raporunda; “Gürsu Belediye Meclisi’nin, Uygun bulunan kararlar içinde 2. sırada yer alan 02.05.2013 tarih ve 100 sayılı Meclis Kararının” oyçokluğu (CHP; Osman AYRADİLLİ, Özden DOĞAN, Perihan BALCI, Ali KARAMIK, Mahir GENCER, Necdet ERSOY, Zafer Cemal ÜLGEN, Erhan ÖZEKİN, Şükrü AKSU 9 red - 25 kabul) ile uygun olduğuna, diğer kararların oybirliği ile kabulüne, 
4-İmar ve Bayındırlık Komisyonu’nun, Gemlik Belediyesi’ne ait 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı değişikliği ile ilgili raporunun oybirliği ile kabulüne,
5-Gündeme alınarak görüşülmesi kabul edilen, Büyükşehir Belediye Meclis Üyesi Mustafa DÜNDAR’ın sözlü mazeretinin kabulü ile izinli sayılmasına, 
6-Gündeme alınarak görüşülmesi kabul edilen, Büyükşehir Belediye Meclis Üyesi Mustafa BOZBEY’in sözlü mazeretinin kabulü ile izinli sayılmasına, 
7-Gündeme alınarak görüşülmesi kabul edilen, Büyükşehir Belediye Meclis Üyesi Hasan AKTÜRK’ün sözlü mazeretinin kabulü ile izinli sayılmasına, 
8-Gündeme alınarak görüşülmesi kabul edilen, Büyükşehir Belediye Meclis Üyesi Yener ACAR’ın sözlü mazeretinin kabulü ile izinli sayılmasına, 
9-Gündeme alınarak görüşülmesi kabul edilen, Büyükşehir Belediye Meclis Üyesi Dinçer YENİ’nin sözlü mazeretinin kabulü ile izinli sayılmasına, 
10-Gündeme alınarak görüşülmesi kabul edilen, Büyükşehir Belediye Meclis Üyesi Turgay ERDEM’in sözlü mazeretinin kabulü ile izinli sayılmasına oybirliği ile karar verildi.

 

 

Recep ALTEPE
Mak.Müh.
Büyükşehir Belediye Başkanı

 

 

 

 


1/1

28.05.2013 Tarihli Meclis