MECLİS TOPLANTILARI

23.05.2013 Tarihli Meclis Gündemi

 
GÜNDEM : Büyükşehir Belediye Meclisi’nin, 23.05.2013 Perşembe günü saat 15.00’da Büyükşehir Belediye Meclisi Toplantı Salonu’nda (Heykel Tarihi Bina) yapacağı 2009/2014 seçim döneminin 55 inci, 5 inci dönemin 5 inci OLAĞAN toplantısının 1. birleşimine ait gündemdir.

 


G Ü N D E M :

1-GEÇEN TOPLANTI ZAPTI;

2- DAİRELERİN MECLİSE HAVALELİ TEKLİFLERİ;

1-Başkanlık Makamı’nın, 2012 Mali Yılı Kesin Hesabı ile ilgili yazısı,
2-Başkanlık Makamı’nın, Meclis Tatil Ayının belirlenmesi ile ilgili yazısı,
3-Yazı İşleri ve Kararlar Dairesi Başkanlığı’nın, Bilim ve Teknoloji Merkezi’nin Uluslararası Kuruluş olan Avrupa Bilim Merkezleri ve Müzeleri Ağı ECSITE’ye üye olması ile ilgili yazısı,
4-Kaynak Geliştirme ve İştirakler Dairesi Başkanlığı’nın, 2013 yılı Ticari Araç Reklam Yetki Belgesi ve Ticari Araç Reklam İzin Belgesi ücretlerinin belirlenmesi ile ilgili yazısı,
5-Destek Hizmetleri ve Dairesi Başkanlığı’nın, 1 adet Forklift ve 1 adet Çift Kabin Kamyonet Araçların satın alınması ile ilgili yazısı,
6-Çevre Koruma ve Kontrol Dairesi Başkanlığı’nın, Uludağ Üniversitesi Çevre Mühendisliği Bölümü ile Psikolojik Danışma ve Rehberlik Bölümü’nden Akademisyenlerin desteğiyle hazırlanan ve TÜBİTAK-4004 Doğa Eğitimleri ve Bilim Okulları Programı’na sunulan “Atıklarımızla Yolculuk” Projesine görevlendirme ile ilgili yazısı,
7-Ulaşım Dairesi Başkanlığı’nın, FİFA U-20 Dünya Kupası 21 Haziran – 13 Temmuz 2013 tarihlerinde Bursa’da düzenlenecek Turnuvada görev alacak personelin toplu araçlarımızdan ücretsiz yararlandırılması ile ilgili yazısı,
8-Yazı İşleri ve Kararlar Dairesi Başkanlığı’nın, 25 Mayıs 2013 tarihinde Yunanistan’ın Limeneria kentinde düzenlenecek olan “Tarihi Mirası Koruma Toplantısı”na katılım için yurtdışı görevlendirme ile ilgili yazısı,
9-Yazı İşleri ve Kararlar Dairesi Başkanlığı’nın, 05-09 Haziran 2013 tarihleri arasında Bulgaristan’ın Balçık Kentinde yapılacak olan “Uluslararası Korolar Festivali”ne katılım için yurtdışı görevlendirme ile ilgili yazısı,
10-Yazı İşleri ve Kararlar Dairesi Başkanlığı’nın, 28 Haziran 2013 – 04 Temmuz 2013 tarihleri arasında Polonya ve Makedonya’da düzenlenecek olan “Uluslararası Halk Dansları Festivalleri”ne katılım için yurtdışı görevlendirme ile ilgili yazısı,
11-Yazı İşleri ve Kararlar Dairesi Başkanlığı’nın, 25 Haziran 2013 – 10 Temmuz 2013 tarihleri arasında Polonya ve Makedonya’da düzenlenecek olan “Uluslararası Halk Dansları Festivalleri”ne katılım için yurtdışı görevlendirme ile ilgili yazısı,
 

12-Yazı İşleri ve Kararlar Dairesi Başkanlığı’nın, 20 – 25 Haziran 2013 tarihleri arasında Makedonya’nın Ohrid Kentinde düzenlenecek olan “Uluslararası Halk Dansları Festivalleri”ne katılım için yurtdışı görevlendirme ile ilgili yazısı,
13-Yazı İşleri ve Kararlar Dairesi Başkanlığı’nın, 31 Mayıs – 02 Haziran 2013 tarihleri arasında Fransa’da bulunan Avrupalı Türk Demokratlar Birliği tarafından “Festival d’Anotolie” Türk Kültür Festivaline katılım için yurtdışı görevlendirme ile ilgili yazısı,
14-Mali Hizmetler Dairesi Başkanlığı’nın, 1. Sınıf Gayrisıhhi Müesseselerin Hafta Tatili Ruhsat Harcı bedelinin Gelir Tarifesi’ne eklenmesi ile ilgili yazısı,
15-Mali Hizmetler Dairesi Başkanlığı’nın, Belediye Hizmet Binası Elektrik ve Mekanik İmalatlar Yapımı İşinde kullanılmak üzere İller Bankası A.Ş.’den kredi kullanılması ile ilgili yazısı,
16-Mali Hizmetler Dairesi Başkanlığı’nın, TOSAB’da (Bursa Tekstil Boyahaneleri İhtisas Organize Sanayi Bölgesi) Belediyemizin Sermaye Artışı ile ilgili yazısı,
17-Emlak ve İstimlak Dairesi Başkanlığı’nın, Nilüfer İlçesi, Balat Mahallesi, 20 metrelik İmar Yolunun (Sıhhiye Caddesi) açılması için mevcut yolda kalan 2 adet bina ve eklentilerinin kamulaştırılmak üzere Belediyemiz X. Beş Yıllık Kamulaştırma İmar Programının 2011-2015 yılı dilimine ek olarak alınması ile ilgili yazısı,
18-İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı’nın, 1/25000 ölçekli Nazım İmar Planı, 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı ve 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı plan değişiklik talepleri ile ilgili yazısı,
19-İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı’nın, Bursa Büyükşehir Belediye Meclisi’nin, 21.03.2013 gün ve 337 sayılı kararı ile onaylanan, Nilüfer İlçesi, Görükle Mahallesi, 345 ada, 5 parsele ilişkin 1/5000 ölçekli Görükle Nazım İmar Planı değişikliğine yapılan askı itirazı ile ilgili yazısı,
20-İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı’nın, Bursa Büyükşehir Belediye Meclisi’nin, 21.03.2013 gün ve 344 sayılı kararı ile onaylanan, Nilüfer İlçesi, Karaman Mahallesi, 4789 ada, 11 parsele ilişkin 1/5000 ölçekli Nilüfer Nazım İmar Planı değişikliğine yapılan askı itirazı ile ilgili yazısı,
21-İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı’nın, Bursa Büyükşehir Belediye Meclisi’nin, 21.03.2013 tarih ve 335 sayılı kararı ile onaylanan, Osmangazi İlçesi, Nilüferköy, H21b24b pafta, 373 parsele ilişkin, Mudanya Planlama Bölgesi 1/5000 ölçekli Nilüferköy Nazım İmar Planı değişikliğine yapılan askı itirazları ile ilgili yazısı,
22-İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı’nın, Bursa Büyükşehir Belediye Meclisi’nin, 21.03.2013 tarih ve 360 sayılı kararı ile onaylanan, 1/25000 ve 1/5000 ölçekli Kestel Nazım İmar Planı değişikliklerine yapılan askı itirazı ile ilgili yazısı,
23-İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı’nın, Bursa Büyükşehir Belediye Meclisi’nin, 18.07.2011 tarih ve 642 sayılı kararı ile onaylanan, Gemlik İlçesi, Hamidiye Mahallesi, 593 ada, 256 parsele ilişkin 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı değişikliğine ilişkin Bursa 1. İdare Mahkemesi, 02.05.2013 tarihli iptal kararı ile ilgili yazısı,
24-İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı’nın, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı’nın, 19.04.2013 tarihli kararı ile onaylanan, Bursa İli, Gemlik İlçesi, 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planına esas Jeolojik ve Jeoteknik Etüt Raporu kapsamında 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planları ve Plan notlarının Jeolojik ve Jeoteknik Etüt Raporu doğrultusunda değerlendirilerek Büyükşehir Belediye Meclisi’nce gerekli çalışmaların yapılması ile ilgili yazısı,
25-İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı’nın, Bursa Büyükşehir Belediye Meclisi’nin, 21.03.2013 tarih ve 331 sayılı kararı ile onaylanan, Osmangazi İlçesi, Yunuseli Mahallesi, 6579 ada, 1 parsel, 7518 ada, 1-2-3 parseller, 7519 ada, 1 parsel ve 5771 ada, 1 parsellere ilişkin, 1/25000 ölçekli Merkez Planlama Bölgesi Nazım İmar Planı ve 1/5000 ölçekli Osmangazi Belediyesi Nazım İmar Planı değişikliklerine yapılan askı itirazı ile ilgili yazısı,
26-İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı’nın, Bursa Büyükşehir Belediye Meclisi’nin, 21.03.2013 tarih ve 351 sayılı kararı ile onaylanan, Yıldırım İlçesi, Davutkadı Mahallesi, 198 ada, 1-2-3-4-5-6-7 parsellere ilişkin 1/5000 ölçekli Yıldırım Nazım İmar Planı değişikliklerine yapılan askı itirazı ile ilgili yazısı,

27-İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı’nın, Bursa Büyükşehir Belediye Meclisi’nin, 21.03.2013 tarih ve 328 sayılı kararı ile uygun bulunan 1/5000 ölçekli Güzelyalı Nazım İmar Planının Güzelyalı Mahallesi ve Altıntaş Köyü’nün bir kısmını kapsayan Nazım İmar Planı Revizyonuna ilişkin askı itirazları ile ilgili yazısı,
28-İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı’nın, Mudanya İlçesi, Aydınpınar, 102 ada, 11 ve 12 sayılı parsellere ilişkin 08.08.2007 tarih ve 22542 sayılı Büyükşehir Belediye Başkanlığı işlemine karşı açılan 2007/1713 Esas Nolu davaya ilişkin Bursa 1. İdare Mahkemesi 20/11/2008 tarihli iptal kararı ile ilgili yazısı,
29-İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı’nın, Gürsu Belediyesi’nin imara ilişkin 02.05.2013 tarih ve 93, 97 ve 100 sayılı Meclis Kararları ile ilgili yazısı.

3-KOMİSYONLARDAN GELEN EVRAKLAR;

1-Ulaşım-Hukuk Komisyonları’nın, Bursa Büyükşehir Belediyesi Taksi-Dolmuş-Minibüs ve Servis Araçları Yönetmeliği’nin 14. ve 15. Maddelerinde değişiklik yapılması ile ilgili müşterek raporu,
2-Hukuk Komisyonu’nun, Destek Hizmetleri Dairesi Başkanlığı’nın Görev, Yetki ve Sorumluluk Esaslarını Belirleyen Yönetmeliği’nde revizyon yapılması ile ilgili raporu,
3-Hukuk Komisyonu’nun, Kültür ve Sosyal İşler Dairesi Başkanlığı’nın Görev, Yetki ve Sorumluluk Esaslarını Belirleyen Yönetmeliği’nde revizyon yapılması ile ilgili raporu,
4-Hukuk Komisyonu’nun, Bursa Büyükşehir Belediyesi İlan ve Reklam Uygulama Yönetmeliği Revizyonu ile ilgili raporu,
5-Plan ve Bütçe Komisyonu’nun, İmar Planı’nda Belediye Hizmet Alanı’nda kalan, Bursa İli, Osmangazi İlçesi, Hamzabey Mahallesi, 4843 ada, 7 parsel sayılı ve 198,00 m2 yüzölçümlü bahçeli ev vasıflı taşınmazın Osmangazi Belediyesi’ne tahsisi ile ilgili raporu,
6- Plan ve Bütçe Komisyonu’nun, Bursa Büyükşehir Belediyesi mülkiyetinde olan Bursa Büyükşehir Stadyumu’nun 1. ve 2. Bodrum katlarında Ticari Alanların kiraya verilmesi ile ilgili raporu,
7- Plan ve Bütçe Komisyonu’nun, Bursa İli, Yıldırım İlçesi, Davutkadı Mahallesi’nde bulunan, 210 ada, 2 ve 3 sayılı parsellerin Yıldırım Belediyesi adına tahsisi ile ilgili raporu,
8-Plan ve Bütçe – İmar ve Bayındırlık Komisyonları’nın, 1/1000 ölçekli Davutkadı Değirmenlikızık Uygulama İmar Planı dahilinde Park Alanı’nda kalan, Davutkadı Mahallesi, 210 ada, 2-3 parsel sayılı taşınmazların bulunduğu alanın Belediye Hizmet Alanı (Mahalle Konağı) olarak planlanması ve söz konusu parsellerin Yıldırım Belediyesi’ne devri” ile ilgili müşterek raporu,
9-İmar ve Bayındırlık Komisyonu’nun, Osmangazi Belediyesi’ne ait 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı değişiklikleri ile ilgili raporu,
10-İmar ve Bayındırlık Komisyonu’nun, Yıldırım Belediyesi’ne ait 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı değişiklikleri ile ilgili raporu,
11-İmar ve Bayındırlık Komisyonu’nun, Nilüfer Belediyesi’ne ait 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı değişiklikleri ile ilgili raporu,
12-İmar ve Bayındırlık Komisyonu’nun, Mudanya Belediyesi’ne ait 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı değişiklikleri ile ilgili raporu,
13-İmar ve Bayındırlık Komisyonu’nun, Kestel Belediyesi’ne ait 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı değişiklikleri ile ilgili raporu,
14-İmar ve Bayındırlık Komisyonu’nun, Gemlik Belediyesi’ne ait 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı değişiklikleri ile ilgili raporu,
15-İmar ve Bayındırlık Komisyonu’nun, Gürsu Belediyesi’ne ait 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı değişiklikleri ile ilgili raporu,
16-İmar ve Bayındırlık Komisyonu’nun, Nilüfer İlçesi, Fethiye Mahallesi, 5061 ada, 4-5-6 parselin “Tali İş Merkezi Alanı”na alınmasına ilişkin 1/5000 ölçekli Nilüfer Nazım İmar Planı değişikliği ile ilgili raporu,

17-İmar ve Bayındırlık Komisyonu’nun, Nilüfer İlçesi, Özlüce Mahallesi, 4542 ada, 2 ve 3 parsellere ilişkin 1/5000 ölçekli Nilüfer Nazım İmar Planı değişikliği talebi ile ilgili raporu,
18-İmar ve Bayındırlık Komisyonu’nun, Nilüfer İlçesi, Balat Mahallesi, 6471 ada, 1 parselin “Özel Kreş Alanı”na alınmasına ilişkin 1/5000 ölçekli Nilüfer Nazım İmar Planı değişikliği ile ilgili raporu,
19-İmar ve Bayındırlık Komisyonu’nun, Nilüfer İlçesi, Barış Mahallesi, 2188 ada, 2 parselin “Tali İş Merkezi Alanı”na alınmasına ilişkin 1/5000 ölçekli Nilüfer Nazım İmar Planı değişikliği ile ilgili raporu,
20-İmar ve Bayındırlık Komisyonu’nun, Nilüfer İlçesi, Ertuğrul Mahallesi, 1028 ada, 2 parsel, 1030 ada, 3 parsel ve Özlüce Mahallesi, 2396 ada, 9 parsele ilişkin 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı değişikliğine ilişkin Bursa 1. İdare Mahkemesi’nin, 25.03.2013 tarih ve 2013/240 K. nolu “dava konusu işlemin iptaline” ilişkin Mahkeme Kararı ile ilgili raporu,
21-İmar ve Bayındırlık Komisyonu’nun, Büyükşehir Belediye Meclisi’nin, 21.02.2013 gün ve 184 sayılı kararı ile onaylanan, Nilüfer İlçesi, İrfaniye Mahallesi, 1949-832-831-830-828-827-826-825-853-829-845-837-852-840-841-843-844-842-838-847-846 parseller, Görükle Mahallesi 1379-1378-1377-1376-1380-5357-1384-1385-1386-1366-1370-1371-1375-1374-1382-1373-1372-1365-1364-1362-1361-1363-1367-1368-1369-1360 parsellere ilişkin 1/5000 ölçekli Görükle Nazım İmar Planı değişikliğine yapılan askı itirazları ile ilgili raporu,
22-İmar ve Bayındırlık Komisyonu’nun, Büyükşehir Belediye Meclisi’nin, 21.02.2013 gün ve 183 sayılı kararı ile onaylanan, Nilüfer İlçesi, Ertuğrul Mahallesi, 844 ada, 4 parselin kuzeyinde kalan kısma ilişkin 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planına yapılan askı itirazları ile ilgili raporu,
23-İmar ve Bayındırlık Komisyonu’nun, Nilüfer İlçesi, Ertuğrul Mahallesi, 1109 ada, 3 parsel ve 1127 ada, 2 parsele ilişkin 1/5000 ölçekli Nilüfer Nazım İmar Planı değişikliği ile ilgili raporu,
24-İmar ve Bayındırlık Komisyonu’nun, Kestel İlçesi, Derekızık, 108 ada, 24 nolu parselde bulunan Akaryakıt Alanı’nın LPG İkmal İstasyonu eklenmesine ilişkin 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı değişikliği talebi ile ilgili raporu,
25-İmar ve Bayındırlık Komisyonu’nun, Kestel İlçesi, Erdoğanköy, 78,79,108,110 ve 111 nolu parsellerin Konut Dışı Kentsel Çalışma Alanı’na alınmasına ilişkin hazırlanan 1/25000 ve 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı değişiklik talepleri ile ilgili raporu,
26-İmar ve Bayındırlık Komisyonu’nun, Kestel İlçesi, Erdoğanköy, 1385, 1386, 1387, 1388 ve 1389 nolu parsellerin Köy Yerleşik Alanı’na alınmasına ilişkin hazırlanan 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı değişiklik talepleri ile ilgili raporu,
27-İmar ve Bayındırlık Komisyonu’nun, Gemlik İlçesi, Küçükkumla, 173 ada, 27 ve 28 parsellerin Konut + Tali İş Merkezi Alanı’na alınmasına ilişkin 1/5000 ölçekli Kumla Nazım İmar Planı değişikliği ile ilgili raporu,
28-İmar ve Bayındırlık Komisyonu’nun, BKVKBK’nun, 17.01.2013 tarih ve 1468 sayılı kararı doğrultusunda, Gemlik İlçesi, Eşrefdinçer Mahallesi’nde belirlenen alanın III. Derece Arkeolojik Sit Alan sınırına alınmasına ilişkin 1/5000 ölçekli Gemlik Nazım İmar Planı değişikliği ve 1/25000 ölçekli Gemlik Planlama Bölgesi Nazım İmar Planı değişikliği ile ilgili raporu,
29-İmar ve Bayındırlık Komisyonu’nun, Büyükşehir Belediye Meclisi’nin, 21.02.2013 tarih ve 193 sayılı kararı ile onaylanan, Gemlik İlçesi, Gemlik Kentsel Dönüşüm Projesine ilişkin 1/25000 ölçekli Gemlik Planlama Bölgesi Nazım İmar Planı değişikliğine yapılan askı itirazı ile ilgili raporu,
30-İmar ve Bayındırlık Komisyonu’nun, Bursa Büyükşehir Belediye Meclisi’nin, 20.09.2012 tarih ve 930 sayılı kararı ile onaylanarak, Gemlik İlçesi’nde kalan Sanayi ve Depolama Alanları’na ilişkin plan notunun 1/5000 ölçekli Umurbey Nazım İmar Planı Plan Notlarına eklenmesi ile ilgili raporu,
31-İmar ve Bayındırlık Komisyonu’nun, Mudanya İlçesi, Aydınpınar, H21b19d pafta, 109 ada, 188 ve 189 sayılı parsellerin Turizm ve İkinci Konut Alanı’na alınmasına ilişkin Mudanya Planlama Bölgesi 1/25000 ölçekli Nazım İmar Plan değişikliği talebi ile ilgili raporu,
32-İmar ve Bayındırlık Komisyonu’nun, Büyükşehir Belediyesi İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı Hizmet Standartları Tablosuna Nazım ve Uygulama İmar Planları talep dosyasında bulunması gereken evrak listelerinde muvafakat konusunun tekrar değerlendirilmesi talebi ile ilgili raporu,
33-İmar ve Bayındırlık Komisyonu’nun, Mudanya İlçesi, Güzelyalı Mahallesi, H21b14d pafta, 668 ada, 1, 3 ve 4 parsellerin Belediye Hizmet Alanı’na alınmasına ilişkin 1/5000 ve 1/1000 ölçekli İmar Planı değişikliği ile ilgili raporu,
34-İmar ve Bayındırlık Komisyonu’nun, Bursa Büyükşehir Belediye Meclisi’nin, 21.02.2013 tarih ve 198 sayılı kararı ile onaylanan, Mudanya İlçesi, Mürselköy, H21b19d pafta, 1349 ve 1350 sayılı parsellerin Konut Alanı’na alınmasına ilişkin 1/25000 ve 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı değişikliğine ilişkin askı itirazı ile ilgili raporu,
35-İmar ve Bayındırlık Komisyonu’nun, Gürsu İlçesi, Hasanköy, 406 sayılı parselin “Soğuk Hava Deposuna” alınmasına ilişkin 1/25000 ölçekli Merkez Planlama Bölgesi Nazım İmar Planı değişikliği ve 1/5000 ölçekli Gürsu Nazım İmar Planı değişikliği ile ilgili raporu,
36-İmar ve Bayındırlık Komisyonu’nun, Osmangazi İlçesi, Gülbahçe Mahallesi’nde “Trafo Alanı”na alınmasına ilişkin 1/1000 ölçekli Yeni Hal ve Kavşak Çevresi Düzenleme Uygulama İmar Planı değişiklik talebi ile ilgili raporu,
37-İmar ve Bayındırlık Komisyonu’nun, Osmangazi İlçesi, Namıkkemal Mahallesi, 2716 ada, 2 parselin “Otopark Alanı”na alınmasına ilişkin 1/5000 ölçekli Osmangazi Nazım İmar Planı değişiklik talebi ile ilgili raporu,
38-İmar ve Bayındırlık Komisyonu’nun, Osmangazi İlçesi, Nilüferköy, Kocakarayer Mevkii, H21b24b pafta, 363 ve 364 parsellerin “Rekreasyon Alanı”na alınmasına ilişkin, Mudanya Planlama Bölgesi 1/5000 ölçekli Nilüferköy Nazım İmar Planı değişikliği talebi ile ilgili raporu,
39-İmar ve Bayındırlık Komisyonu’nun, Büyükşehir Belediye Meclisi’nin, 18.07.2011/613 sayılı kararı ile onaylanan, Osmangazi İlçesi, Panayır Mahallesi, Bursa Modern-Yasemin Park arasındaki alanın “Orta Yoğunlukta Gelişme Konut Alanı”na alınmasına ilişkin 1/25000 ölçekli Merkez Planlama Bölgesi Nazım İmar Planı ve 1/5000 ölçekli Demirtaş Nazım İmar Planı değişiklikleri hakkında Bursa 2. İdare Mahkemesi’nin (2012/1243 K. No) İptal Kararı ile ilgili raporu,
40-İmar ve Bayındırlık Komisyonu’nun, Osmangazi İlçesi, Demirtaş Dumlupınar Mahallesi, H22a22a ve H22a22b paftalar; 7780 ada, 1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-11-12-13-14-15-16-17-18-19-20-21-22-23-24-25-26-27-28-29-30-31-32 parsellerin “Konut Dışı Kentsel Çalışma Alanı”na alınmasına ilişkin 1/25000 ölçekli Merkez Planlama Bölgesi Nazım İmar Planı ve 1/5000 ölçekli Demirtaş Nazım İmar Planı değişikliği talebi ile ilgili raporu,
41-İmar ve Bayındırlık Komisyonu’nun, Osmangazi İlçesi, Ovaakça Merkez Mahallesi, H22a17d4c ve H22a22a1b paftalar, 6546 ada, 1-2-3-4 parsellerin “Orta Yoğunlukta Meskun Konut Alanı”na alınmasına ilişkin 1/5000 ölçekli Ovaakça Nazım İmar Planı değişikliği ile ilgili raporu,
42-İmar ve Bayındırlık Komisyonu’nun, Osmangazi İlçesi, Hamitler Mahallesi, 6428 ada, 32 parselin “Dini Tesis Alanı”na alınmasına ilişkin 1/5000 ölçekli Osmangazi Nazım İmar Planı değişiklik talebi ile ilgili raporu,
43-İmar ve Bayındırlık Komisyonu’nun, Osmangazi İlçesi, Koğukçınar Mahallesi, 1436 adaya ilişkin “Parklar ve Dinlenme Alanı”na alınmasına ilişkin 1/5000 ölçekli Osmangazi Nazım İmar Planı değişiklik talebi ile ilgili raporu,
44-İmar ve Bayındırlık Komisyonu’nun, Osmangazi İlçesi, Hamitler Mahallesi, Kocakoru Mevkii’nde “Konut Alanı, Spor Alanı, Parklar ve Dinlenme Alanı, Belediye Hizmet Alanı, Kültürel Tesis Alanı, Dini Tesis Alanı, Mezarlık Alanı ve Yol Alanı”na alınmasına ilişkin 1/5000 ölçekli Osmangazi Nazım İmar Planı değişiklik talebi ile ilgili raporu,
45-İmar ve Bayındırlık Komisyonu’nun, Osmangazi İlçesi, Çırpan Mahallesi, 5851 ada, 8 parselin “TEDAŞ İdari Bina ve Trafo Alanı” olarak düzenlenmesine ilişkin 1/1000 ölçekli İmar Planı değişikliği talebi ile ilgili raporu,
46-İmar ve Bayındırlık Komisyonu’nun, Osmangazi İlçesi, Tayakadın Mahallesi, 4085 ada, 20-21-23 parsel ile ilgili 1/1000 ölçekli Bursa Ördekli Hamamı ve Çevresi Koruma Amaçlı İmar Planı değişikliği ile ilgili raporu,
47-İmar ve Bayındırlık Komisyonu’nun, Osmangazi İlçesi, Elmasbahçeler Mahallesi, 2155 ada, 43, 44, 45, 46 ve 47 parsellerin “Spor Alanı” olarak düzenlenmesine ilişkin 1/5000 ve 1/1000 ölçekli İmar Planı değişikliği ile ilgili raporu,
48-İmar ve Bayındırlık Komisyonu’nun, Osmangazi İlçesi, Pınarbaşı Mahallesi, 6219 ada, 46 parselde yer alan Bursa Mevlevihanesi’nin 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı’na işlenmesi ile ilgili raporu,

49-İmar ve Bayındırlık Komisyonu’nun, Osmangazi İlçesi, Ulu Mahallesi, 3659 ada, 8 parselin “Turizm Tesis Alanı”na alınmasına ilişkin 1/5000 ölçekli Osmangazi Nazım İmar Planı değişikliği ile ilgili raporu,
50-İmar ve Bayındırlık Komisyonu’nun, Büyükşehir Belediye Meclisi’nin, 21.02.2013 gün ve 203 sayılı kararı ile onaylanan askı itirazlarının değerlendirildiği, BHRS III. Aşama İlave (Kestel) Güzergah Revizyonu kapsamındaki Belediye Hizmet Alanı (BHRS Aktarma Alanı) ve Teknik Altyapı Alanı (SS-11 Trafo Alanı) 1/25000-1/5000-1/1000 ölçekli İmar Planı değişikliklerine karşı yapılan askı itirazları ile ilgili raporu,
51-İmar ve Bayındırlık Komisyonu’nun, Bursa İli, Mudanya, Gemlik, Osmangazi, Gürsu ve Kestel İlçeleri’nde Eğitim Kampüsleri oluşturulması amacıyla belirlenen alanların 1/25000 ve 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı değişikliklerine yapılan askı itirazları değerlendirilmesi ile ilgili raporu,
52-İmar ve Bayındırlık Komisyonu’nun, Büyükşehir Belediye Meclisi’nin, 21.02.2013 tarih ve 186 sayılı kararı ile onaylanan Nilüfer İlçesi, Beşevler Mahallesi, 759 ada, 3-4-5 nolu parseller, 538 ada, 20 nolu parsel, 551 ada, 9-34 nolu parseller, 552 ada, 12-13 nolu parseller ve 671 ada, 1 nolu parsele ilişkin 1/5000 ölçekli Nilüfer Nazım İmar Planı değişikliğine yapılan askı itirazı değerlendirilmesi ile ilgili raporu,
53-İmar ve Bayındırlık Komisyonu’nun, Nilüfer İlçesi, Ürünlü Mahallesi, 2711 ada 25 nolu parselin “Tasfiye Edilecek Sanayi Alanı” na alınmasına yönelik 1/25000 ve 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı değişiklikleri ile ilgili raporu,
54-İmar ve Bayındırlık Komisyonu’nun, Yıldırım İlçesi, Balaban ve Zeyniler Köylerinin Büyükşehir Belediyesinden ayrılarak bağımsız orman köyü haline getirilmesine ilişkin Bakan Onayları ile ilgili raporu
55-İmar ve Bayındırlık Komisyonu’nun, Yıldırım İlçesi, Millet Mahallesi, 3090 ada, 1 parsele plan notu eklenmesine ilişkin 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı değişikliği ile ilgili raporu,


Recep ALTEPE
Mak. Müh.
Büyükşehir Belediye Başkanı

23.05.2013 Tarihli Meclis Kararları

Meclis kararları henüz yayınlanmamıştır...

  Büyükşehir Belediye Meclisi’nin, 23.05.2013 Perşembe günü saat 15.00’da Büyükşehir Belediye Meclisi Toplantı Salonu’nda (Heykel Tarihi Bina) yaptığı 2009/2014 seçim döneminin 55 inci, 5 inci dönemin 5 inci OLAĞAN toplantısının 1. birleşiminde alınan KARARLARIN ÖZETİDİR.
1-Okunan Geçen Toplantı Zaptının oybirliği ile kabulüne,
2-Başkanlık Makamı’nın, 2012 Mali Yılı Kesin Hesabı ile ilgili yazısının Plan ve Bütçe Komisyonu’na havalesine,
3-Başkanlık Makamı’nın, Meclis Tatil Ayının belirlenmesi ile ilgili yazısına “Meclis Tatil Ayının Ağustos Ayı” olması ilavesiyle oybirliği ile kabulüne,
4-Yazı İşleri ve Kararlar Dairesi Başkanlığı’nın, Bilim ve Teknoloji Merkezi’nin Uluslararası Kuruluş olan Avrupa Bilim Merkezleri ve Müzeleri Ağı ECSITE’ye üye olması ile ilgili yazısının oybirliği ile kabulüne,
5-Kaynak Geliştirme ve İştirakler Dairesi Başkanlığı’nın, 2013 yılı Ticari Araç Reklam Yetki Belgesi ve Ticari Araç Reklam İzin Belgesi ücretlerinin belirlenmesi ile ilgili yazısının Plan ve Bütçe Komisyonu’na havalesine,
6-Destek Hizmetleri ve Dairesi Başkanlığı’nın, 1 adet Forklift ve 1 adet Çift Kabin Kamyonet Araçların satın alınması ile ilgili yazısının oybirliği ile kabulüne,
7-Çevre Koruma ve Kontrol Dairesi Başkanlığı’nın, Uludağ Üniversitesi Çevre Mühendisliği Bölümü ile Psikolojik Danışma ve Rehberlik Bölümü’nden Akademisyenlerin desteğiyle hazırlanan ve TÜBİTAK-4004 Doğa Eğitimleri ve Bilim Okulları Programı’na sunulan “Atıklarımıza Yolculuk” Projesine görevlendirme ile ilgili yazısının oybirliği ile kabulüne,
8-Ulaşım Dairesi Başkanlığı’nın, FİFA U-20 Dünya Kupası 21 Haziran – 13 Temmuz 2013 tarihlerinde Bursa’da düzenlenecek Turnuvada görev alacak personelin toplu araçlarımızdan ücretsiz yararlandırılması ile ilgili yazısının Hukuk Komisyonu’na havalesine,
9-Yazı İşleri ve Kararlar Dairesi Başkanlığı’nın, 25 Mayıs 2013 tarihinde Yunanistan’ın Limeneria kentinde düzenlenecek olan “Tarihi Mirası Koruma Toplantısı”na katılım için yurtdışı görevlendirme ile ilgili yazısının oybirliği ile kabulüne,
10-Yazı İşleri ve Kararlar Dairesi Başkanlığı’nın, 05-09 Haziran 2013 tarihleri arasında Bulgaristan’ın Balçık Kentinde yapılacak olan “Uluslararası Korolar Festivali”ne katılım için yurtdışı görevlendirme ile ilgili yazısının oybirliği ile kabulüne,
11-Yazı İşleri ve Kararlar Dairesi Başkanlığı’nın, 28 Haziran 2013 – 04 Temmuz 2013 tarihleri arasında Polonya ve Makedonya’da düzenlenecek olan “Uluslararası Halk Dansları Festivalleri”ne katılım için yurtdışı görevlendirme ile ilgili yazısının oybirliği ile kabulüne,
12-Yazı İşleri ve Kararlar Dairesi Başkanlığı’nın, 25 Haziran 2013 – 10 Temmuz 2013 tarihleri arasında Polonya ve Makedonya’da düzenlenecek olan “Uluslararası Halk Dansları Festivalleri”ne katılım için yurtdışı görevlendirme ile ilgili yazısının oybirliği ile kabulüne,
13-Yazı İşleri ve Kararlar Dairesi Başkanlığı’nın, 20 – 25 Haziran 2013 tarihleri arasında Makedonya’nın Ohrid Kentinde düzenlenecek olan “Uluslararası Halk Dansları Festivalleri”ne katılım için yurtdışı görevlendirme ile ilgili yazısının oybirliği ile kabulüne,
14-Yazı İşleri ve Kararlar Dairesi Başkanlığı’nın, 31 Mayıs – 02 Haziran 2013 tarihleri arasında Fransa’da bulunan Avrupalı Türk Demokratlar Birliği tarafından “Festival d’Anotolie” Türk Kültür Festivaline katılım için yurtdışı görevlendirme ile ilgili yazısının oybirliği ile kabulüne,
15-Mali Hizmetler Dairesi Başkanlığı’nın, 1. Sınıf Gayrisıhhi Müesseselerin Hafta Tatili Ruhsat Harcı bedelinin Gelir Tarifesi’ne eklenmesi ile ilgili yazısının Plan ve Bütçe Komisyonu’na havalesine,
16-Mali Hizmetler Dairesi Başkanlığı’nın, Belediye Hizmet Binası Elektrik ve Mekanik İmalatlar Yapımı İşinde kullanılmak üzere İller Bankası A.Ş.’den kredi kullanılması ile ilgili yazısının oybirliği ile kabulüne,
17-Mali Hizmetler Dairesi Başkanlığı’nın, TOSAB’da (Bursa Tekstil Boyahaneleri İhtisas Organize Sanayi Bölgesi) Belediyemizin Sermaye Artışı ile ilgili yazısının oybirliği ile kabulüne,
18-Emlak ve İstimlak Dairesi Başkanlığı’nın, Nilüfer İlçesi, Balat Mahallesi, 20 metrelik İmar Yolunun (Sıhhiye Caddesi) açılması için mevcut yolda kalan 2 adet bina ve eklentilerinin
 

kamulaştırılmak üzere Belediyemiz X. Beş Yıllık Kamulaştırma İmar Programının 2011-2015 yılı dilimine ek olarak alınması ile ilgili yazısının Plan ve Bütçe Komisyonu’na havalesine,
19-İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı’nın, 1/25000 ölçekli Nazım İmar Planı, 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı ve 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı plan değişiklik talepleri ile ilgili yazısının İmar ve Bayındırlık Komisyonu’na havalesine,
20-İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı’nın, Bursa Büyükşehir Belediye Meclisi’nin, 21.03.2013 gün ve 337 sayılı kararı ile onaylanan, Nilüfer İlçesi, Görükle Mahallesi, 345 ada, 5 parsele ilişkin 1/5000 ölçekli Görükle Nazım İmar Planı değişikliğine yapılan askı itirazı ile ilgili yazısının İmar ve Bayındırlık Komisyonu’na havalesine,
21-İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı’nın, Bursa Büyükşehir Belediye Meclisi’nin, 21.03.2013 gün ve 344 sayılı kararı ile onaylanan, Nilüfer İlçesi, Karaman Mahallesi, 4789 ada, 11 parsele ilişkin 1/5000 ölçekli Nilüfer Nazım İmar Planı değişikliğine yapılan askı itirazı ile ilgili yazısının İmar ve Bayındırlık Komisyonu’na havalesine,
22-İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı’nın, Bursa Büyükşehir Belediye Meclisi’nin, 21.03.2013 tarih ve 335 sayılı kararı ile onaylanan, Osmangazi İlçesi, Nilüferköy, H21b24b pafta, 373 parsele ilişkin, Mudanya Planlama Bölgesi 1/5000 ölçekli Nilüferköy Nazım İmar Planı değişikliğine yapılan askı itirazları ile ilgili yazısının İmar ve Bayındırlık Komisyonu’na havalesine,
23-İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı’nın, Bursa Büyükşehir Belediye Meclisi’nin, 21.03.2013 tarih ve 360 sayılı kararı ile onaylanan, 1/25000 ve 1/5000 ölçekli Kestel Nazım İmar Planı değişikliklerine yapılan askı itirazı ile ilgili yazısının İmar ve Bayındırlık Komisyonu’na havalesine,
24-İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı’nın, Bursa Büyükşehir Belediye Meclisi’nin, 18.07.2011 tarih ve 642 sayılı kararı ile onaylanan, Gemlik İlçesi, Hamidiye Mahallesi, 593 ada, 256 parsele ilişkin 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı değişikliğine ilişkin Bursa 1. İdare Mahkemesi, 02.05.2013 tarihli iptal kararı ile ilgili yazısının İmar ve Bayındırlık Komisyonu’na havalesine,
25-İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı’nın, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı’nın, 19.04.2013 tarihli kararı ile onaylanan, Bursa İli, Gemlik İlçesi, 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planına esas Jeolojik ve Jeoteknik Etüt Raporu kapsamında 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planları ve Plan notlarının Jeolojik ve Jeoteknik Etüt Raporu doğrultusunda değerlendirilerek Büyükşehir Belediye Meclisi’nce gerekli çalışmaların yapılması ile ilgili yazısının İmar ve Bayındırlık Komisyonu’na havalesine,
26-İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı’nın, Bursa Büyükşehir Belediye Meclisi’nin, 21.03.2013 tarih ve 331 sayılı kararı ile onaylanan, Osmangazi İlçesi, Yunuseli Mahallesi, 6579 ada, 1 parsel, 7518 ada, 1-2-3 parseller, 7519 ada, 1 parsel ve 5771 ada, 1 parsellere ilişkin, 1/25000 ölçekli Merkez Planlama Bölgesi Nazım İmar Planı ve 1/5000 ölçekli Osmangazi Belediyesi Nazım İmar Planı değişikliklerine yapılan askı itirazı ile ilgili yazısının İmar ve Bayındırlık Komisyonu’na havalesine,
27-İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı’nın, Bursa Büyükşehir Belediye Meclisi’nin, 21.03.2013 tarih ve 351 sayılı kararı ile onaylanan, Yıldırım İlçesi, Davutkadı Mahallesi, 198 ada, 1-2-3-4-5-6-7 parsellere ilişkin 1/5000 ölçekli Yıldırım Nazım İmar Planı değişikliklerine yapılan askı itirazı ile ilgili yazısının İmar ve Bayındırlık Komisyonu’na havalesine,
28-İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı’nın, Bursa Büyükşehir Belediye Meclisi’nin, 21.03.2013 tarih ve 328 sayılı kararı ile uygun bulunan 1/5000 ölçekli Güzelyalı Nazım İmar Planının Güzelyalı Mahallesi ve Altıntaş Köyü’nün bir kısmını kapsayan Nazım İmar Planı Revizyonuna ilişkin askı itirazları ile ilgili yazısının İmar ve Bayındırlık Komisyonu’na havalesine,
29-İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı’nın, Mudanya İlçesi, Aydınpınar, 102 ada, 11 ve 12 sayılı parsellere ilişkin 08.08.2007 tarih ve 22542 sayılı Büyükşehir Belediye Başkanlığı işlemine karşı açılan 2007/1713 Esas Nolu davaya ilişkin Bursa 1. İdare Mahkemesi 20/11/2008 tarihli iptal kararı ile ilgili yazısının İmar ve Bayındırlık Komisyonu’na havalesine,
30-İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı’nın, Gürsu Belediyesi’nin imara ilişkin 02.05.2013 tarih ve 93, 97 ve 100 sayılı Meclis Kararları ile ilgili yazısının İmar ve Bayındırlık Komisyonu’na havalesine,

31-Ulaşım-Hukuk Komisyonları’nın, Bursa Büyükşehir Belediyesi Taksi-Dolmuş-Minibüs ve Servis Araçları Yönetmeliği’nin 14. ve 15. Maddelerinde değişiklik yapılması ile ilgili müşterek raporunun oybirliği ile kabulüne,
32-Hukuk Komisyonu’nun, Destek Hizmetleri Dairesi Başkanlığı’nın Görev, Yetki ve Sorumluluk Esaslarını Belirleyen Yönetmeliği’nde revizyon yapılması ile ilgili raporunun oybirliği ile kabulüne,
33-Hukuk Komisyonu’nun, Kültür ve Sosyal İşler Dairesi Başkanlığı’nın Görev, Yetki ve Sorumluluk Esaslarını Belirleyen Yönetmeliği’nde revizyon yapılması ile ilgili raporunun oybirliği ile kabulüne,
34-Hukuk Komisyonu’nun, Bursa Büyükşehir Belediyesi İlan ve Reklam Uygulama Yönetmeliği Revizyonu ile ilgili raporunun oybirliği ile kabulüne,
35-Plan ve Bütçe Komisyonu’nun, İmar Planı’nda Belediye Hizmet Alanı’nda kalan, Bursa İli, Osmangazi İlçesi, Hamzabey Mahallesi, 4843 ada, 7 parsel sayılı ve 198,00 m2 yüzölçümlü bahçeli ev vasıflı taşınmazın Osmangazi Belediyesi’ne tahsisi ile ilgili raporunun oybirliği ile kabulüne,
36-Plan ve Bütçe Komisyonu’nun, Bursa Büyükşehir Belediyesi mülkiyetinde olan Bursa Büyükşehir Stadyumu’nun Ticari Alanlarının kiraya verilmesi ile ilgili raporunun oyçokluğu (CHP; Osman AYRADİLLİ, Özden DOĞAN, Recep TANLAK, Turgay ERDEM, Ali KARAMIK, Mahir GENCER, Necdet ERSOY, Erhan ÖZEKİN, 8 red – MHP; Mehmet TEMİRTAŞ, 1 red – 25 kabul) ile kabulüne,
37-Plan ve Bütçe Komisyonu’nun, Bursa İli, Yıldırım İlçesi, Davutkadı Mahallesi’nde bulunan, 210 ada, 2 ve 3 sayılı parsellerin Yıldırım Belediyesi adına tahsisi ile ilgili raporunun gündemin 3/8 inci maddesi ile birleştirilerek görüşülmesi soncucunda oybirliği ile kabulüne,
38-Plan ve Bütçe – İmar ve Bayındırlık Komisyonları’nın, 1/1000 ölçekli Davutkadı Değirmenlikızık Uygulama İmar Planı dahilinde Park Alanı’nda kalan, Davutkadı Mahallesi, 210 ada, 2-3 parsel sayılı taşınmazların bulunduğu alanın Belediye Hizmet Alanı (Mahalle Konağı) olarak planlanması ve söz konusu parsellerin Yıldırım Belediyesi’ne devri” ile ilgili müşterek raporunun gündemin 3/7 nci maddesi ile birleştirilerek görüşülmesine,
39-İmar ve Bayındırlık Komisyonu’nun, Osmangazi Belediyesi’ne ait 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı değişiklikleri ile ilgili raporunda; Osmangazi Belediye Meclisi’nin, “Uygun Bulunan Kararlar içinde 9. sırada yer alan 03.04.2013 tarih ve 309 sayılı Meclis Kararının”; oyçokluğu (CHP; Osman AYRADİLLİ, Özden DOĞAN, Recep TANLAK, Turgay ERDEM, Ali KARAMIK, Mahir GENCER, Necdet ERSOY, Erhan ÖZEKİN, 8 red – MHP; Mehmet TEMİRTAŞ, 1 red – 25 kabul) ile uygun olduğuna,
Osmangazi Belediye Meclisi’nin, “Değiştirilerek Uygun Bulunan Kararlar içinde 22. sırada yer alan 03.04.2013 tarih ve 299 sayılı Meclis Kararı” ile sunulan plan değişikliğinin, onaylı 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı kararları doğrultusunda, 2710 parselin “Depolama Alanı (Tır Parkı)” olarak oyçokluğu (AK Parti; Servet BÜYÜKBOYRAZ 1 red - CHP; Osman AYRADİLLİ, Özden DOĞAN, Recep TANLAK, Turgay ERDEM, Ali KARAMIK, Mahir GENCER, Necdet ERSOY, Erhan ÖZEKİN, 8 red – MHP; Mehmet TEMİRTAŞ, 1 red – 24 kabul) ile değiştirildiği şekliyle uygun olduğuna ve diğer kararların oybirliği ile kabulüne,
40-İmar ve Bayındırlık Komisyonu’nun, Yıldırım Belediyesi’ne ait 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı değişiklikleri ile ilgili raporunun oybirliği ile kabulüne,
41-İmar ve Bayındırlık Komisyonu’nun, Nilüfer Belediyesi’ne ait 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı değişiklikleri ile ilgili raporunda; Nilüfer Belediye Meclisi’nin, “Değiştirilerek Uygun Bulunan Kararlar içinde 23. sırada yer alan 03.04.2013 tarih ve 314 sayılı Meclis Kararının; Plan değişikliğinin, “1-Bursa Büyükşehir Belediyesi İmar Yönetmeliği’nin 7.11.1 (2) maddesinde yer alan (Çatı mahya yüksekliği 4.50 m.’den fazla olamaz) ibaresi aranmaz. 2- Bursa Büyükşehir Belediyesi İmar Yönetmeliği’nin 7.11.1 (7) ve 7.11.1 (8) maddesi aranmaz.” plan notlarının eklenmesi şeklinde; oyçokluğu (CHP; Osman AYRADİLLİ, Özden DOĞAN, Recep TANLAK, Turgay ERDEM, Ali KARAMIK, Mahir GENCER, Necdet ERSOY, Erhan ÖZEKİN, 8 red –26 kabul) ile değiştirilerek uygun olduğuna,
Nilüfer Belediye Meclisi’nin, “Değiştirilerek Uygun Bulunan Kararlar içinde 24. sırada yer alan 03.04.2013 tarih ve 343 sayılı Meclis Kararının; Plan değişikliğinin, “3-Bahçe duvarı 3.00
 

m.’yi geçemez.” plan notunun eklenmesi şeklinde; oyçokluğu (CHP; Osman AYRADİLLİ, Özden DOĞAN, Recep TANLAK, Turgay ERDEM, Ali KARAMIK, Mahir GENCER, Necdet ERSOY, Erhan ÖZEKİN, 8 red –26 kabul) ile değiştirilerek uygun olduğuna,
Nilüfer Belediye Meclisi’nin, “Uygun Bulunmayan Kararlar içinde 26. ve 27. sırada yer alan 03.04.2013 tarih, 335 ve 338 sayılı Meclis Kararlarının; Bursa Büyükşehir Belediyesi İmar Yönetmeliğinde belirtilen yapılanma koşulları yeterli olduğundan plan değişikliğinin; oyçokluğu (CHP; Osman AYRADİLLİ, Özden DOĞAN, Recep TANLAK, Turgay ERDEM, Ali KARAMIK, Mahir GENCER, Necdet ERSOY, Erhan ÖZEKİN, 8 red –26 kabul) ile uygun olmadığına,
Nilüfer Belediye Meclisi’nin, “Uygun Bulunmayan Kararlar içinde 28. sırada yer alan 06.03.2013 tarih ve 212 sayılı Meclis Kararının; “Park ve Spor Alanı” olarak değiştirilerek kabulüne ve diğer kararların oybirliği ile kabulüne,
42-İmar ve Bayındırlık Komisyonu’nun, Mudanya Belediyesi’ne ait 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı değişiklikleri ile ilgili raporunun oybirliği ile kabulüne,
43-İmar ve Bayındırlık Komisyonu’nun, Kestel Belediyesi’ne ait 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı değişiklikleri ile ilgili raporunun oybirliği ile kabulüne,
44-İmar ve Bayındırlık Komisyonu’nun, Gemlik Belediyesi’ne ait 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı değişiklikleri ile ilgili raporunda; Gemlik Belediye Meclisi’nin, “Uygun Bulunan Kararlar içinde 5. sırada yer alan 03.04.2013 tarih ve 161 sayılı Meclis Kararının; yeniden değerlendirilmek üzere Komisyona iadesine; şeklinde düzeltilerek kabulüne, diğer kararların oybirliği ile kabulüne,
45-İmar ve Bayındırlık Komisyonu’nun, Gürsu Belediyesi’ne ait 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı değişiklikleri ile ilgili raporunda; Gürsu Belediye Meclisi’nin, “Uygun Bulunan Kararlar içinde 1. sırada yer alan 06.03.2013 tarih ve 58 sayılı Meclis Kararının”; oyçokluğu (CHP; Osman AYRADİLLİ, Özden DOĞAN, Recep TANLAK, Turgay ERDEM, Ali KARAMIK, Mahir GENCER, Necdet ERSOY, Erhan ÖZEKİN, 8 red – 26 kabul) ile uygun olduğuna,
Gürsu Belediye Meclisi’nin, “Uygun Bulunan Kararlar içinde 2. sırada yer alan 03.04.2013 tarih ve 82 sayılı Meclis Kararının”; oyçokluğu (MHP; Mehmet TEMİRTAŞ 1 red – 33 kabul) ile uygun olduğuna ve raporun oybirliği ile kabulüne,
46-İmar ve Bayındırlık Komisyonu’nun, Nilüfer İlçesi, Fethiye Mahallesi, 5061 ada, 4-5-6 parselin “Tali İş Merkezi Alanı”na alınmasına ilişkin 1/5000 ölçekli Nilüfer Nazım İmar Planı değişikliği ile ilgili raporunun, oyçokluğu (CHP; Osman AYRADİLLİ, Özden DOĞAN, Recep TANLAK, Turgay ERDEM, Ali KARAMIK, Mahir GENCER, Necdet ERSOY, Erhan ÖZEKİN, 8 red – MHP; Mehmet TEMİRTAŞ, 1 red – 25 kabul) ile kabulüne,
47-İmar ve Bayındırlık Komisyonu’nun, Nilüfer İlçesi, Özlüce Mahallesi, 4542 ada, 2 ve 3 parsellere ilişkin 1/5000 ölçekli Nilüfer Nazım İmar Planı değişikliği talebi ile ilgili raporunun oybirliği ile kabulüne,
48-İmar ve Bayındırlık Komisyonu’nun, Nilüfer İlçesi, Balat Mahallesi, 6471 ada, 1 parselin “Özel Kreş Alanı”na alınmasına ilişkin 1/5000 ölçekli Nilüfer Nazım İmar Planı değişikliği ile ilgili raporunun oybirliği ile kabulüne,
49-İmar ve Bayındırlık Komisyonu’nun, Nilüfer İlçesi, Barış Mahallesi, 2188 ada, 2 parselin “Tali İş Merkezi Alanı”na alınmasına ilişkin 1/5000 ölçekli Nilüfer Nazım İmar Planı değişikliği ile ilgili raporunun oybirliği ile kabulüne,
50-İmar ve Bayındırlık Komisyonu’nun, Nilüfer İlçesi, Ertuğrul Mahallesi, 1028 ada, 2 parsel, 1030 ada, 3 parsel ve Özlüce Mahallesi, 2396 ada, 9 parsele ilişkin 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı değişikliğine ilişkin Bursa 1. İdare Mahkemesi’nin, 25.03.2013 tarih ve 2013/240 K.
nolu “dava konusu işlemin iptaline” ilişkin Mahkeme Kararı ile ilgili raporunun oybirliği ile kabulüne,
51-İmar ve Bayındırlık Komisyonu’nun, Büyükşehir Belediye Meclisi’nin, 21.02.2013 gün ve 184 sayılı kararı ile onaylanan, Nilüfer İlçesi, İrfaniye Mahallesi, 1949-832-831-830-828-827-826-825-853-829-845-837-852-840-841-843-844-842-838-847-846 parseller, Görükle Mahallesi 1379-1378-1377-1376-1380-5357-1384-1385-1386-1366-1370-1371-1375-1374-1382-1373-1372-1365-1364-1362-1361-1363-1367-1368-1369-1360 parsellere ilişkin 1/5000 ölçekli Görükle Nazım İmar Planı değişikliğine yapılan askı itirazları ile ilgili raporunun oybirliği ile kabulüne,

52-İmar ve Bayındırlık Komisyonu’nun, Büyükşehir Belediye Meclisi’nin, 21.02.2013 gün ve 183 sayılı kararı ile onaylanan, Nilüfer İlçesi, Ertuğrul Mahallesi, 844 ada, 4 parselin kuzeyinde kalan kısma ilişkin 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planına yapılan askı itirazları ile ilgili raporunun; “Türkiye Jokey Kulübü ve Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı Destek Hizmetleri Dairesi Başkanlığı’nın itirazlarının uygun olduğu ve Yeşil Alan’ın Hipodrom Alanı’na alınması” şeklinde düzeltilerek; oybirliği ile kabulüne,
53-İmar ve Bayındırlık Komisyonu’nun, Nilüfer İlçesi, Ertuğrul Mahallesi, 1109 ada, 3 parsel ve 1127 ada, 2 parsele ilişkin 1/5000 ölçekli Nilüfer Nazım İmar Planı değişikliği ile ilgili raporunun oybirliği ile kabulüne,
54-İmar ve Bayındırlık Komisyonu’nun, Kestel İlçesi, Derekızık, 108 ada, 24 nolu parselde bulunan Akaryakıt Alanı’nın LPG İkmal İstasyonu eklenmesine ilişkin 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı değişikliği talebi ile ilgili raporunun oybirliği ile kabulüne,
55-İmar ve Bayındırlık Komisyonu’nun, Kestel İlçesi, Erdoğanköy, 78,79,108,110 ve 111 nolu parsellerin Konut Dışı Kentsel Çalışma Alanı’na alınmasına ilişkin hazırlanan 1/25000 ve 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı değişiklik talepleri ile ilgili raporunun oybirliği ile kabulüne,
56-İmar ve Bayındırlık Komisyonu’nun, Kestel İlçesi, Erdoğanköy, 1385, 1386, 1387, 1388 ve 1389 nolu parsellerin Köy Yerleşik Alanı’na alınmasına ilişkin hazırlanan 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı değişiklik talepleri ile ilgili raporunun oybirliği ile kabulüne,
57-İmar ve Bayındırlık Komisyonu’nun, Gemlik İlçesi, Küçükkumla, 173 ada, 27 ve 28 parsellerin Konut + Tali İş Merkezi Alanı’na alınmasına ilişkin 1/5000 ölçekli Kumla Nazım İmar Planı değişikliği ile ilgili raporunun tekrar değerlendirilmek üzere komisyona iadesine,
58-İmar ve Bayındırlık Komisyonu’nun, BKVKBK’nun, 17.01.2013 tarih ve 1468 sayılı kararı doğrultusunda, Gemlik İlçesi, Eşrefdinçer Mahallesi’nde belirlenen alanın III. Derece Arkeolojik Sit Alan sınırına alınmasına ilişkin 1/5000 ölçekli Gemlik Nazım İmar Planı değişikliği ve 1/25000 ölçekli Gemlik Planlama Bölgesi Nazım İmar Planı değişikliği ile ilgili raporunun oybirliği ile kabulüne,
59-İmar ve Bayındırlık Komisyonu’nun, Büyükşehir Belediye Meclisi’nin, 21.02.2013 tarih ve 193 sayılı kararı ile onaylanan, Gemlik İlçesi, Gemlik Kentsel Dönüşüm Projesine ilişkin 1/25000 ölçekli Gemlik Planlama Bölgesi Nazım İmar Planı değişikliğine yapılan askı itirazı ile ilgili raporunun oybirliği ile kabulüne,
60-İmar ve Bayındırlık Komisyonu’nun, Bursa Büyükşehir Belediye Meclisi’nin, 20.09.2012 tarih ve 930 sayılı kararı ile onaylanarak, Gemlik İlçesi’nde kalan Sanayi ve Depolama Alanları’na ilişkin plan notunun 1/5000 ölçekli Umurbey Nazım İmar Planı Plan Notlarına eklenmesi ile ilgili raporunun oybirliği ile kabulüne,
61-İmar ve Bayındırlık Komisyonu’nun, Mudanya İlçesi, Aydınpınar, H21b19d pafta, 109 ada, 188 ve 189 sayılı parsellerin Turizm ve İkinci Konut Alanı’na alınmasına ilişkin Mudanya Planlama Bölgesi 1/25000 ölçekli Nazım İmar Plan değişikliği talebi ile ilgili raporunun oybirliği ile kabulüne,
62-İmar ve Bayındırlık Komisyonu’nun, Büyükşehir Belediyesi İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı Hizmet Standartları Tablosuna Nazım ve Uygulama İmar Planları talep dosyasında bulunması gereken evrak listelerinde muvafakat konusunun tekrar değerlendirilmesi talebi ile ilgili raporunun oybirliği ile kabulüne,
63-İmar ve Bayındırlık Komisyonu’nun, Mudanya İlçesi, Güzelyalı Mahallesi, H21b14d pafta, 668 ada, 1, 3 ve 4 parsellerin Belediye Hizmet Alanı’na alınmasına ilişkin 1/5000 ve 1/1000 ölçekli İmar Planı değişikliği ile ilgili raporunun oybirliği ile kabulüne,
64-İmar ve Bayındırlık Komisyonu’nun, Bursa Büyükşehir Belediye Meclisi’nin, 21.02.2013 tarih ve 198 sayılı kararı ile onaylanan, Mudanya İlçesi, Mürselköy, H21b19d pafta, 1349 ve 1350 sayılı parsellerin Konut Alanı’na alınmasına ilişkin 1/25000 ve 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı değişikliğine ilişkin askı itirazı ile ilgili raporunun oyçokluğu (CHP; Osman AYRADİLLİ, Özden DOĞAN, Recep TANLAK, Turgay ERDEM, Ali KARAMIK, Mahir GENCER, Necdet ERSOY, Erhan ÖZEKİN, 8 red – MHP; Mehmet TEMİRTAŞ, 1 red – 25 kabul) ile kabulüne,
65-İmar ve Bayındırlık Komisyonu’nun, Gürsu İlçesi, Hasanköy, 406 sayılı parselin “Soğuk Hava Deposuna” alınmasına ilişkin 1/25000 ölçekli Merkez Planlama Bölgesi Nazım İmar Planı değişikliği ve 1/5000 ölçekli Gürsu Nazım İmar Planı değişikliği ile ilgili raporunun oyçokluğu (CHP; Osman AYRADİLLİ, Özden DOĞAN, Recep TANLAK, Turgay ERDEM, Ali KARAMIK, Mahir GENCER, Necdet ERSOY, Erhan ÖZEKİN, 8 red – MHP; Mehmet TEMİRTAŞ, 1 red – 25 kabul) ile kabulüne,


66-İmar ve Bayındırlık Komisyonu’nun, Osmangazi İlçesi, Gülbahçe Mahallesi’nde “Trafo Alanı”na alınmasına ilişkin 1/1000 ölçekli Yeni Hal ve Kavşak Çevresi Düzenleme Uygulama İmar Planı değişiklik talebi ile ilgili raporunun oybirliği ile kabulüne,
67-İmar ve Bayındırlık Komisyonu’nun, Osmangazi İlçesi, Namıkkemal Mahallesi, 2716 ada, 2 parselin “Otopark Alanı”na alınmasına ilişkin 1/5000 ölçekli Osmangazi Nazım İmar Planı değişiklik talebi ile ilgili raporunun oybirliği ile kabulüne,
68-İmar ve Bayındırlık Komisyonu’nun, Osmangazi İlçesi, Nilüferköy, Kocakarayer Mevkii, H21b24b pafta, 363 ve 364 parsellerin “Rekreasyon Alanı”na alınmasına ilişkin, Mudanya Planlama Bölgesi 1/5000 ölçekli Nilüferköy Nazım İmar Planı değişikliği talebi ile ilgili raporunun oybirliği ile kabulüne,
69-İmar ve Bayındırlık Komisyonu’nun, Büyükşehir Belediye Meclisi’nin, 18.07.2011/613 sayılı kararı ile onaylanan, Osmangazi İlçesi, Panayır Mahallesi, Bursa Modern-Yasemin Park arasındaki alanın “Orta Yoğunlukta Gelişme Konut Alanı”na alınmasına ilişkin 1/25000 ölçekli Merkez Planlama Bölgesi Nazım İmar Planı ve 1/5000 ölçekli Demirtaş Nazım İmar Planı değişiklikleri hakkında Bursa 2. İdare Mahkemesi’nin (2012/1243 K. No) İptal Kararı ile ilgili raporunun oybirliği ile kabulüne,
70-İmar ve Bayındırlık Komisyonu’nun, Osmangazi İlçesi, Demirtaş Dumlupınar Mahallesi, H22a22a ve H22a22b paftalar; 7780 ada, 1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-11-12-13-14-15-16-17-18-19-20-21-22-23-24-25-26-27-28-29-30-31-32 parsellerin “Konut Dışı Kentsel Çalışma Alanı”na alınmasına ilişkin 1/25000 ölçekli Merkez Planlama Bölgesi Nazım İmar Planı ve 1/5000 ölçekli Demirtaş Nazım İmar Planı değişikliği talebi ile ilgili raporunun oybirliği ile kabulüne,
71-İmar ve Bayındırlık Komisyonu’nun, Osmangazi İlçesi, Ovaakça Merkez Mahallesi, H22a17d4c ve H22a22a1b paftalar, 6546 ada, 1-2-3-4 parsellerin “Orta Yoğunlukta Meskun Konut Alanı”na alınmasına ilişkin 1/5000 ölçekli Ovaakça Nazım İmar Planı değişikliği ile ilgili raporunun oyçokluğu (CHP; Osman AYRADİLLİ, Özden DOĞAN, Recep TANLAK, Turgay ERDEM, Ali KARAMIK, Mahir GENCER, Necdet ERSOY, Erhan ÖZEKİN, 8 red – MHP; Mehmet TEMİRTAŞ, 1 red – 25 kabul) ile kabulüne,
72-İmar ve Bayındırlık Komisyonu’nun, Osmangazi İlçesi, Hamitler Mahallesi, 6428 ada, 32 parselin “Dini Tesis Alanı”na alınmasına ilişkin 1/5000 ölçekli Osmangazi Nazım İmar Planı değişiklik talebi ile ilgili raporunun oybirliği ile kabulüne,
73-Plan ve Bütçe - İmar ve Bayındırlık Komisyonu’nun, Osmangazi İlçesi, Koğukçınar Mahallesi, 1436 adaya ilişkin “Parklar ve Dinlenme Alanı”na alınmasına ilişkin 1/5000 ölçekli Osmangazi Nazım İmar Planı değişiklik talebi ile ilgili müşterek raporunun oybirliği ile kabulüne,
74-İmar ve Bayındırlık Komisyonu’nun, Osmangazi İlçesi, Hamitler Mahallesi, Kocakoru Mevkii’nde “Konut Alanı, Spor Alanı, Parklar ve Dinlenme Alanı, Belediye Hizmet Alanı, Kültürel Tesis Alanı, Dini Tesis Alanı, Mezarlık Alanı ve Yol Alanı”na alınmasına ilişkin 1/5000 ölçekli Osmangazi Nazım İmar Planı değişiklik talebi ile ilgili raporunun oybirliği ile kabulüne,
75-İmar ve Bayındırlık Komisyonu’nun, Osmangazi İlçesi, Çırpan Mahallesi, 5851 ada, 8 parselin “TEDAŞ İdari Bina ve Trafo Alanı” olarak düzenlenmesine ilişkin 1/1000 ölçekli İmar Planı değişikliği talebi ile ilgili raporunun oybirliği ile kabulüne,
76-İmar ve Bayındırlık Komisyonu’nun, Osmangazi İlçesi, Tayakadın Mahallesi, 4085 ada, 20-21-23 parsel ile ilgili 1/1000 ölçekli Bursa Ördekli Hamamı ve Çevresi Koruma Amaçlı İmar Planı değişikliği ile ilgili raporunun oybirliği ile kabulüne,
77-İmar ve Bayındırlık Komisyonu’nun, Osmangazi İlçesi, Elmasbahçeler Mahallesi, 2155 ada, 43, 44, 45, 46 ve 47 parsellerin “Spor Alanı” olarak düzenlenmesine ilişkin 1/5000 ve 1/1000 ölçekli İmar Planı değişikliği ile ilgili raporunun oybirliği ile kabulüne,
78-İmar ve Bayındırlık Komisyonu’nun, Osmangazi İlçesi, Pınarbaşı Mahallesi, 6219 ada, 46 parselde yer alan Bursa Mevlevihanesi’nin 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı’na işlenmesi ile ilgili raporunun oybirliği ile kabulüne,
79-İmar ve Bayındırlık Komisyonu’nun, Osmangazi İlçesi, Ulu Mahallesi, 3659 ada, 8 parselin “Turizm Tesis Alanı”na alınmasına ilişkin 1/5000 ölçekli Osmangazi Nazım İmar Planı değişikliği ile ilgili raporunun oybirliği ile kabulüne,
80-İmar ve Bayındırlık Komisyonu’nun, Büyükşehir Belediye Meclisi’nin, 21.02.2013 gün ve 203 sayılı kararı ile onaylanan askı itirazlarının değerlendirildiği, BHRS III. Aşama İlave (Kestel) Güzergah Revizyonu kapsamındaki Belediye Hizmet Alanı (BHRS Aktarma Alanı) ve Teknik Altyapı


Alanı (SS-11 Trafo Alanı) 1/25000-1/5000-1/1000 ölçekli İmar Planı değişikliklerine karşı yapılan askı itirazları ile ilgili raporunun oybirliği ile kabulüne,
81-İmar ve Bayındırlık Komisyonu’nun, Bursa İli, Mudanya, Gemlik, Osmangazi, Gürsu ve Kestel İlçeleri’nde Eğitim Kampüsleri oluşturulması amacıyla belirlenen alanların 1/25000 ve 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı değişikliklerine yapılan askı itirazları değerlendirilmesi ile ilgili raporunun oybirliği ile kabulüne,
82-İmar ve Bayındırlık Komisyonu’nun, Büyükşehir Belediye Meclisi’nin, 21.02.2013 tarih ve 186 sayılı kararı ile onaylanan Nilüfer İlçesi, Beşevler Mahallesi, 759 ada, 3-4-5 nolu parseller, 538 ada, 20 nolu parsel, 551 ada, 9-34 nolu parseller, 552 ada, 12-13 nolu parseller ve 671 ada, 1 nolu parsele ilişkin 1/5000 ölçekli Nilüfer Nazım İmar Planı değişikliğine yapılan askı itirazı değerlendirilmesi ile ilgili raporunun oybirliği ile kabulüne,
83-İmar ve Bayındırlık Komisyonu’nun, Nilüfer İlçesi, Ürünlü Mahallesi, 2711 ada 25 nolu parselin “Tasfiye Edilecek Sanayi Alanı” na alınmasına yönelik 1/25000 ve 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı değişiklikleri ile ilgili raporunun oybirliği ile kabulüne,
84-İmar ve Bayındırlık Komisyonu’nun, Yıldırım İlçesi, Balaban ve Zeyniler Köylerinin Büyükşehir Belediyesinden ayrılarak bağımsız orman köyü haline getirilmesine ilişkin Bakan Onayları ile ilgili raporunun oybirliği ile kabulüne,
85-İmar ve Bayındırlık Komisyonu’nun, Yıldırım İlçesi, Millet Mahallesi, 3090 ada, 1 parsele plan notu eklenmesine ilişkin 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı değişikliği ile ilgili raporunun; “İbadet yerinin kuzeyinde bulunan Yol Alanı’nın da İbadet Alanı içine alınması” şeklinde değiştirilerek oybirliği ile kabulüne
86-Gündeme alınarak görüşülmesi kabul edilen, Büyükşehir Belediyesi Meclis Üyesi Celal DEMİR’in verdiği (Mali Hizmetler Dairesi Başkanlığı’nın, 23.05.2013 tarih ve 90159038-301.01-83660 sayılı yazası) “Büyükşehir Belediyemizin devam eden yatırımları ile yapılacak olan yatırım projelerinin finansmanında kullanılmak üzere 50.000.000,00-TL kredi kullanılması.” ile ilgili yazılı önergenin oybirliği ile kabulüne,
87-Gündeme alınarak görüşülmesi kabul edilen, Büyükşehir Belediyesi Meclis Üyesi Celal DEMİR’in verdiği (Mali Hizmetler Dairesi Başkanlığı’nın, 23.05.2013 tarih ve 90159038-301.01-83661 sayılı yazısı) “Büyükşehir Belediye Meclisi’nin, 18.10.2012 2012/489 Esas, 1083 sayılı karar ile İller Bankası A.Ş.’den kullanılmaya başlayan 40.000.000,00-TL kamulaştırma kredisine ilave edilen kamulaştırma listesi” ile ilgili yazılı önergenin oybirliği ile kabulüne,
88-Gündeme alınarak görüşülmesi kabul edilen, Meclis Başkanı Recep ALTEPE’nin verdiği “’Deprem Risk Yönetimi ve Kentsel İyileştirme Dairesi Başkanlığı’ adının ‘Kent Estetiği Dairesi Başkanlığı’ olarak değiştirilmesi” ile ilgili yazılı önergenin oybirliği ile kabulüne,
89-Gündeme alınarak görüşülmesi kabul edilen, Büyükşehir Belediyesi Meclis Üyesi Celal DEMİR’in verdiği “Büyükşehir Belediye Meclisi’nin, 18.04.2013 tarih ve 460 sayılı ‘Osmangazi İlçesi, Alaşar Mahallesi, 4476 ada, 13 parselin ‘Tali İş Merkezi Alanı’na alınmasına1/5000 ölçekli Osmangazi Nazım İmar Planı değişikliği’ hakkındaki Meclis Kararında sehven yazılan ‘13 parselin’ ‘15 parsel’ olarak değiştirilmesi” ile ilgili yazılı önergenin oybirliği ile kabulüne,
90-Gündeme alınarak görüşülmesi kabul edilen, Büyükşehir Belediyesi Meclis Üyesi Celal DEMİR’in verdiği “Mülkiyeti Bursa Büyükşehir Belediyesi adına kayıtlı Osmangazi İlçesi, Yunuseli Mahallesi, 6588 ada, 7 parsel sayılı (2.429,47 m²), 6592 ada, 4 parsel sayılı (34.801,36 m²) ve 9978 ada, 1 parsel sayılı (15.886,16 m²) arsa vasıflı taşınmazların değerlendirilmesi” ile ilgili yazılı önergenin oyçokluğu (CHP; Osman AYRADİLLİ, Özden DOĞAN, Recep TANLAK, Turgay ERDEM, Ali KARAMIK, Mahir GENCER, Necdet ERSOY, Erhan ÖZEKİN, 8 red – MHP; Mehmet TEMİRTAŞ, 1 red – 25 kabul) ile kabulüne,
91-Gündeme alınarak görüşülmesi kabul edilen, Büyükşehir Belediyesi Meclis Üyesi Celal DEMİR’in verdiği (Emlak ve İstimlak Dairesi Başkanlığı’nın, 21.05.2013 tarih ve 78647104-301.01-81698 sayılı yazısı) “Nilüfer İlçesi, Ertuğrul Mahallesi, 3543 ada, 1 parsel sayılı, Altınşehir İstasyonu doğusundaki merdiven yapısının kuzey çıkışında kalan taşınmazın bir kısmının Belediyemiz X. 5 Yıllık Kamulaştırma İmar Programının 2011-2015 Yılı dilimine program eki olarak alınması.” ile ilgili yazılı önergenin oybirliği ile kabulüne,
92-Gündeme alınarak görüşülmesi kabul edilen, Büyükşehir Belediyesi Meclis Üyesi Celal
DEMİR’in verdiği (Mali Hizmetler Dairesi Başkanlığı’nın, 20.05.2013 tarih ve 23449087-301.01-80502 sayılı yazısı) “Bilim ve Teknoloji Merkezi Giriş Ücreti Tarifesi’nin 2013 Mali Yılı Gelir Tarifesi’ne eklenmesi” ile ilgili yazılı önergenin oybirliği ile kabulüne,

93-Gündeme alınarak görüşülmesi kabul edilen, Büyükşehir Belediyesi Meclis Üyesi Celal DEMİR’in verdiği (Yazı İşleri ve Kararlar Dairesi Başkanlığı’nın, 15.05.2013 tarih ve 14283790-301-78609 sayılı yazısı) “Somuncu Baba Vakfı’nın sahibi olduğu Reyhan Mahallesi, 4393 ada, 10 parselde kayıtlı arsa üzerine Aşevi yapılabilmesi ve bu konuda Somuncu Baba Vakfı ile Belediyemiz arasında işbirliği protokolü yapılması.” ile ilgili yazılı önergenin oybirliği ile kabulüne,
94-Gündeme alınarak görüşülmesi kabul edilen, Büyükşehir Belediyesi Meclis Üyesi Celal DEMİR’in verdiği “Bursa Büyükşehir Belediyesi adına kayıtlı Bursa İli, Yıldırım İlçesi, Duaçınarı Mahallesi,1790 ada, 111 parsel sayılı ve 127,16 m2 yüzölçümlü arsa vasıflı taşınmaz ile 1790 ada, 112 parsel sayılı ve 120,69 m2 yüzölçümlü arsa vasıflı taşınmazların satışı” ile ilgili yazılı önergenin oybirliği ile kabulüne,
95-Gündeme alınarak görüşülmesi kabul edilen, Büyükşehir Belediyesi Meclis Üyesi Abdullah KARADAĞ’ın verdiği “Mülkiyeti Bursa Büyükşehir Belediyesi’ne ait Bursa İli, Osmangazi İlçesi, Soğanlı Mahallesi (Nilüfer Vadisi), 4127 ada, 1 ve 2 sayılı parseller üzerinde bulunan Otopark Alanı’nın Karting Pisti ve Kafeterya olarak kullanılmak üzere BURFAŞ’a tahsisi” ile ilgili verdiği yazılı önergenin “aylık 50 (elli)-TL bedelle, 5 yıllığına BURFAŞ’a tahsisi” ilavesiyle oybirliği ile kabulüne,
96-Gündeme alınarak görüşülmesi kabul edilen, Büyükşehir Belediyesi Meclis Üyesi Hulisi TURAN’ın verdiği “Bursa Büyükşehir Belediyesi Seyahat Kartları Uygulama Yönetmeliği’nin ‘Posta Dağıtıcıları’ ve ‘Orman Muhafaza Memurları’ hakkında düzenleme yapılması” ile ilgili yazılı önergenin oybirliği ile kabulüne,
97-Gündeme alınarak görüşülmesi kabul edilen, Büyükşehir Belediyesi Meclis Üyesi Kartal SALDIRIŞ’ın verdiği “Bursa İli, Gemlik İlçesi, 553 ada, 39, 40, 41,42, 43,44,45,46, 47, 48,49,51, 52,137,140,142,143,144 sayılı parsellerin ‘Otopark Alanı’ olarak düzenlenmesi için plan değişikliği yapılması” ile ilgili yazılı önergenin Plan ve Bütçe-İmar ve Bayındırlık Komisyonlarına müştereken havalesine,
98-Gündeme alınarak görüşülmesi kabul edilen, Büyükşehir Belediyesi Meclis Meclis Üyesi Refik YILMAZ’ın verdiği “Gemlik Belediye Meclisi’nin, 02.05.2013 tarih, 2013/M-205, 2013/M-209 ve 08.05.2013 tarih, 2013/M-215, 2013/M-216 sayılı ‘Plan değişikliği’ hakkındaki Meclis Kararları” ile ilgili yazılı önergenin İmar ve Bayındırlık Komisyonu’na havalesine,
99-Gündeme alınarak görüşülmesi kabul edilen, Büyükşehir Belediyesi Meclis Üyesi Refik YILMAZ’ın verdiği “Gemlik Belediye Meclisi’nin, 03.04.2013 tarih ve 159 sayılı ‘Orhaniye Mahallesi, 6MIII pafta, 913 ada, 1 parselin Park Alanı’na alınmasına yönelik 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı değişikliği’ hakkındaki Meclis Kararı” ile ilgili yazılı önergenin İmar ve Bayındırlık Komisyonu’na havalesine,
100-Gündeme alınarak görüşülmesi kabul edilen, Büyükşehir Belediyesi Meclis Üyesi Refik YILMAZ’ın verdiği “Gemlik Belediye Meclisi’nin, 02.05.2013 tarih ve 2013/M-207 sayılı ‘Gemlik İlçesi, Hamidiye Mahallesi, 756 ada, 390 parselin 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı ve 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı değişikliği yapılarak Spor Alanı olarak belirlenmesi’ hakkındaki Meclis Kararı” ile ilgili yazılı önergenin İmar ve Bayındırlık Komisyonu’na havalesine,
101-Gündeme alınarak görüşülmesi kabul edilen, Büyükşehir Belediyesi Meclis Üyesi Refik YILMAZ’ın verdiği “Gemlik İlçesi, Kios Antik Kenti Sit sınırları ve derecelerinin 1/25000 ve 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planına işlenmesi” ile ilgili yazılı önergenin İmar ve Bayındırlık Komisyonu’na havalesine,
102-Gündeme alınarak görüşülmesi kabul edilen, Büyükşehir Belediyesi Meclis Üyesi Yener ACAR’ın verdiği “Kestel Belediye Meclisi’nin, 02.05.2013 tarih ve 117,118,120,121 sayılı ‘Plan değişikliği’ hakkındaki Meclis Kararları” ile ilgili yazılı önergenin İmar ve Bayındırlık Komisyonu’na havalesine,
103-Gündeme alınarak görüşülmesi kabul edilen, Büyükşehir Belediyesi Meclis Üyesi Turgay ERDEM’in verdiği “Nilüfer Belediye Meclisi’nin, 08.05.2013 tarih ve 404,409,410,418,419,420, 421,422, 423, 424, 425, 426,428,429,430,431,432,433,434, 435,436,437,439,440, 441,442,444,445 sayılı ‘Plan değişikliği’ hakkındaki Meclis Kararları” ile ilgili yazılı önergenin İmar ve Bayındırlık Komisyonu’na havalesine,,
104-Gündeme alınarak görüşülmesi kabul edilen, Büyükşehir Belediyesi Meclis Üyesi Turgay ERDEM’in verdiği “Nilüfer Belediye Meclisi’nin 08.05.2013 tarih ve 419 sayılı 1/1000 ölçekli
Doğanköy Uygulama İmar Planına göre hazırlanan 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı değişikliği” ile ilgili yazılı önergenin İmar ve Bayındırlık Komisyonu’na havalesine,

105-Gündeme alınarak görüşülmesi kabul edilen, Büyükşehir Belediyesi Meclis Üyesi Aylin UYAR’ın verdiği “Osmangazi Belediye Meclisi’nin, 08.05.2013 tarih ve 378-379-380-381-382-383-384-385-386-387-389-390-391-392-393-394-395-396-398-399 sayılı ‘İmar Planı değişikliği’ hakkındaki Meclis Kararları” ile ilgili yazılı önergenin İmar ve Bayındırlık Komisyonu’na havalesine,
106-Gündeme alınarak görüşülmesi kabul edilen, Büyükşehir Belediyesi Meclis Üyesi Ali KARAMIK’ın verdiği “H21c.04c.2d pafta 3544-4055 adalar ve çevresinde 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı değişikliği ve 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı değişikliği” ile ilgili yazılı önergenin İmar ve Bayındırlık Komisyonu’na havalesine,
107-Gündeme alınarak görüşülmesi kabul edilen, Büyükşehir Belediyesi Meclis Üyesi Kartal SALDIRIŞ’ın verdiği “Bursa İli, Nilüfer İlçesi, Ataevler Mahallesi, H21C05D1C pafta, 1365 ada, 3 parselde kayıtlı olan taşınmazlara ait İmar Planı değişikliği” ile ilgili yazılı önergenin İmar ve Bayındırlık Komisyonu’na havalesine,
108-Gündeme alınarak görüşülmesi kabul edilen, Büyükşehir Belediyesi Meclis Üyesi Kartal SALDIRIŞ’ın verdiği “Bursa İli, Osmangazi İlçesi, Nilüferköy, Kocakarayer Mevkii, H21B24B pafta, 363 ve 364 sayılı parsellerin Nilüferköy Bölgesi’nde ‘Rekreasyon Alanı’na alınması” ile ilgili yazılı önergenin İmar ve Bayındırlık Komisyonu’na havalesine,
109-Gündeme alınarak görüşülmesi kabul edilen, Büyükşehir Belediyesi Meclis Üyesi Şevki ÇELİK’in verdiği “Bursa İli, Nilüfer İlçesi, Ertuğrul Mahallesi, 4075 ada, 1 parselde yer alan Dini Tesis Alanı ve çevresinin düzenlenmesine yönelik hazırlanan 1/1000 ölçekli ME-İŞ Mevzii İmar Planı değişikliği” ile ilgili yazılı önergenin İmar ve Bayındırlık Komisyonu’na havalesine,
110-Gündeme alınarak görüşülmesi kabul edilen, Büyükşehir Belediyesi Meclis Üyesi Hulisi TURAN’ın verdiği “Bursa İli, Nilüfer İlçesi, Özlüce Mahallesi, H21c.03c.2b pafta, 4415 ada, 5 nolu parsel hakkındaki plan değişikliği” ile ilgili yazılı önergenin İmar ve Bayındırlık Komisyonu’na havalesine,
111-Gündeme alınarak görüşülmesi kabul edilen, Büyükşehir Belediyesi Meclis Üyeleri Şevki ÇELİK, Mustafa DOĞANAY ve Kartal SALDIRIŞ’ın verdiği “Bursa İli, Nilüfer İlçesi, Dağyenice Köy sınırlarında bulunan H21C10D1 pafta, 102 ada, 67 parsele ilişkin 1/5000 ölçekli Nazım İmar Plan değişikliği ve 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı talebi” ile ilgili yazılı önergenin İmar ve Bayındırlık Komisyonu’na havalesine,
112-Gündeme alınarak görüşülmesi kabul edilen, Büyükşehir Belediyesi Meclis Üyesi Hikmet AYDOĞDU’nun verdiği “Yıldırım Belediye Meclisi’nin, 06.05.2013 tarih ve 266,267,268, 269,270,271,272,274,277,278 sayılı ‘Plan değişikliği’ hakkındaki Meclis Kararları” ile ilgili yazılı önergenin İmar ve Bayındırlık Komisyonu’na havalesine,
113-Gündeme alınarak görüşülmesi kabul edilen, Büyükşehir Belediyesi Meclis Üyeleri Hasan AKTÜRK, Kartal SALDIRIŞ ve Münir EROĞLU’nun verdiği “Mudanya Belediye Meclisi’nin, 07.05.2013 ve 13.05.2013 tarih, 2013/126, 2013/127, 2013/128, 2013/129 sayılı ‘Plan değişikliği’ hakkındaki Meclis Kararları” ile ilgili yazılı önergenin İmar ve Bayındırlık Komisyonu’na havalesine,
114-Gündeme alınarak görüşülmesi kabul edilen, Büyükşehir Belediyesi Meclis Üyeleri Derya BULUT, İsmail KUŞ, Ali Hasan YOLUÇ, Gökay BİLİR, Hikmet AYDOĞDU, Mustafa DOĞANAY, Hulisi TURAN, Hasan MAKASCIOĞLU ve Aylin UYAR’ın verdiği “Yapımı devam etmekte olan Bursa Büyükşehir Belediye Binası’nın bulunduğu alan içerisinde Büyükşehir Belediyesi’ne ait kreş yapılabilmesi için gerekli plan tadilatının yapılması” ile ilgili yazılı önergenin İmar ve Bayındırlık Komisyonu’na havalesine,

115-Gündeme alınarak görüşülmesi kabul edilen, Meclis Başkanı Recep ALTEPE’nin verdiği “Bursa Büyükşehir Belediye Meclisi’nin, 20.12.2012 tarih ve 1254 sayılı Kararı ile İmar ve Bayındırlık Komisyonu’na havale edilen, Nilüfer İlçesi, İhsaniye Mahallesi, 2230 ada, 2 parsele ilişkin 1/5000 ölçekli Nilüfer Nazım İmar Planı değişikliği” ile ilgili yazılı önergenin İmar ve Bayındırlık Komisyonu’na havalesine,
116-Gündeme alınarak görüşülmesi kabul edilen, Büyükşehir Belediyesi Üyeleri Atilla ÖDÜNÇ ve Hulisi TURAN’ın verdiği “Gürsu Belediye Meclisi’nin, 02.05.2013 tarih ve 97,100 sayılı ‘İmar Planı değişikliği’ hakkındaki Meclis Kararları” ile ilgili yazılı önergenin İmar ve Bayındırlık Komisyonu’na havalesine,
117-Gündeme alınarak görüşülmesi kabul edilen, Büyükşehir Belediyesi Üyesi Refik YILMAZ’ın verdiği “Gemlik Belediye Meclisi’nin, 08.05.2013 tarih ve 217 sayılı ‘Hisar Mahallesi ve Osmaniye Mahallesi 1/1000 ölçekli Gemlik Uygulama İmar Planı değişikliği’ hakkındaki Meclis Kararı” ile ilgili yazılı önergenin İmar ve Bayındırlık Komisyonu’na havalesine,
8/9

118-Gündeme alınarak görüşülmesi kabul edilen, Büyükşehir Belediye Meclis Üyesi Mustafa DÜNDAR’ın sözlü mazeretinin kabulü ile izinli sayılmasına,
119-Gündeme alınarak görüşülmesi kabul edilen, Büyükşehir Belediye Meclis Üyesi Mustafa BOZBEY‘in sözlü mazeretinin kabulü ile izinli sayılmasına,
120-Gündeme alınarak görüşülmesi kabul edilen, Büyükşehir Belediye Meclis Üyesi Dinçer YENİ’nin sözlü mazeretinin kabulü ile izinli sayılmasına,
121-Gündeme alınarak görüşülmesi kabul edilen, Büyükşehir Belediye Meclis Üyesi Perihan BALCI’nın sözlü mazeretinin kabulü ile izinli sayılmasına,
122-Gündeme alınarak görüşülmesi kabul edilen, Büyükşehir Belediye Meclis Üyesi Zafer Cemal ÜLGEN‘in sözlü mazeretinin kabulü ile izinli sayılmasına,
123-Gündeme alınarak görüşülmesi kabul edilen, Büyükşehir Belediye Meclis Üyesi Murat AY’ın sözlü mazeretinin kabulü ile izinli sayılmasına,
124-Gündeme alınarak görüşülmesi kabul edilen, Büyükşehir Belediye Meclis Üyesi Necmettin EKİNCİ’nin sözlü mazeretinin kabulü ile izinli sayılmasına,
125-Gündeme alınarak görüşülmesi kabul edilen, Büyükşehir Belediye Meclis Üyesi Şükrü AKSU’nun sözlü mazeretinin kabulü ile izinli sayılmasına oybirliği ile ka3rar verildi.

 

 

Recep ALTEPE
Mak.Müh.
Büyükşehir Belediye Başkanı

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


9/9

 

23.05.2013 Tarihli Meclis