MECLİS TOPLANTILARI

18.04.2013 Tarihli Meclis Gündemi

GÜNDEM : Büyükşehir Belediye Meclisi’nin, 18.04.2013 Perşembe günü saat 17.00’da Büyükşehir Belediye Meclisi Toplantı Salonu’nda (Heykel Tarihi Bina) yapacağı 2009/2014 seçim döneminin 54 üncü, 5 inci dönemin 4 üncü OLAĞAN toplantısının 1. birleşimine ait gündemdir.

 

G Ü N D E M :

1-GEÇEN TOPLANTI ZAPTI;

2-ENCÜMEN VE İHTİSAS KOMİSYONLARI ÜYELİK SEÇİMİ;

3-DAİRELERİN MECLİSE HAVALELİ TEKLİFLERİ;

1-Başkanlık Makamı’nın, 2012 Mali Yılı Faaliyet Raporu ile ilgili yazısı,
2-Yazı İşleri ve Kararlar Dairesi Başkanlığı’nın, Avrupa Yerel Yaşamda Kadın-Erkek Eşitliği Şartı ile ilgili yazısı,
3-Yazı İşleri ve Kararlar Dairesi Başkanlığı’nın, Makedonya’nın Bitola Şehrinde karşılıklı “kültürel” ilişkilerin geliştirilmesi sebebiyle Sivil Toplum Yöneticileri ile toplantılara katılmak üzere yurtdışı görevlendirme ile ilgili yazısı,
4-Yazı İşleri ve Kararlar Dairesi Başkanlığı’nın, Fransa’nın Lyon Şehrinde düzenlenecek olan “Festiculture” Türk Kültür Festivali’ne katılım için yurtdışı görevlendirme ile ilgili yazısı,
5-Yazı İşleri ve Kararlar Dairesi Başkanlığı’nın, Bursa Kent Müzesi’nin Uluslararası Müze Konseyi (ICOM) ve Müze Konseyi Kostüm Komitesi (COMOC)’a üye olunması ile ilgili yazısı,
6-Yazı İşleri ve Kararlar Dairesi Başkanlığı’nın, Bilim ve Teknoloji Merkezi’nin Kuzey Afrika ve Orta Doğu Bilim Merkezleri Ağı (NAMES) ve Bilim Teknoloji Merkezleri Birliği (ASTC)’ye üye olunması ile ilgili yazısı,
7-Yazı İşleri ve Kararlar Dairesi Başkanlığı’nın, Sosyal Hizmet ve Yardımlar ile ilgili yazısı,
8-Mali Hizmetler Dairesi Başkanlığı’nın, Mülkiyeti Vakıflar Genel Müdürlüğü’ne ait olan, kullanım hakkı Belediyemize verilen, Balibey Hanı’nın içindeki demirbaş malzemeleri ile birlikte kira bedelinin belirlenmesi ile ilgili yazısı,
9-Kültür ve Sosyal İşler Dairesi Başkanlığı’nın, Görev Yetki ve Sorumluluk Esaslarını Belirleyen Yönetmeliği’nde Revizyon Yapılması ile ilgili yazısı,
10-Emlak ve İstimlak Dairesi Başkanlığı’nın, İmar Planında “Park Alanı”nda kalan Nilüfer İlçesi, Beşevler Mahallesi, 496 ada, 2-3-5-6-7 parsel sayılı ve DSİ adına kayıtlı taşınmazların kamulaştırılmak üzere Belediyemiz X. Beş Yıllık Kamulaştırma İmar Programının 2011-2015 yılı dilimine ek olarak alınması ile ilgili yazısı,
11-Emlak ve İstimlak Dairesi Başkanlığı’nın, Büyükşehir Belediye Meclisi’nin, 20.12.2012 tarih ve 1270 sayılı “Osmangazi İlçesi, Alaşar Mahallesi, 4490 ada, 13 parsel” ile ilgili Meclis Kararı hakkında İçişleri Bakanlığı Mahalli İdareler Genel Müdürlüğü Hukuk Müşavirliği’nin görüş yazısı ile ilgili yazısı,
12-Emlak ve İstimlak Dairesi Başkanlığı’nın, Bursa İli, Nilüfer İlçesi, Balat Mahallesi, 2547 ada, 8 parsel içerisinde yaklaşık 15.000 m2 lik alanın “Çocuk Trafik Eğitim Parkı”na tahsis edilmesi ile ilgili yazısı,
13-Emlak ve İstimlak Dairesi Başkanlığı’nın, İmar Planında Belediye Hizmet Alanı’nda kalan, Bursa İli, Osmangazi İlçesi, Hamzabey Mahallesi, 4843 ada, 7 parsel sayılı ve 198,00 m2 yüzölçümlü bahçeli ev vasıflı taşınmazın Osmangazi Belediyesine tahsisi ile ilgili yazısı,
14-Kaynak Geliştirme ve İştirakler Dairesi Başkanlığı’nın, İlan ve Reklam Uygulama Yönetmeliği Revizyonu ile ilgili yazısı,
15-İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı’nın, 1/25000 ölçekli Nazım İmar Planı, 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı ve 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı plan değişiklik talepleri ile ilgili yazısı,
16-İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı’nın, Osmangazi İlçesi, Gündoğdu Mahallesinde BKTVKK’nin 02.12.1994/3766 sayılı kararıyla tescil edilen ve 09.03.2013 tarih ve 1726 sayılı Kararı ile belirlenen “Kartaltepe (Çiftekayalar) Phileader Antik Yerleşim ve Kale Kalıntıları”nın yer aldığı 2. Derece Arkeolojik Sit Alanı sınırlarının 1/25000 ölçekli Kuzey Planlama Bölgesi Nazım İmar Planı ve Kuzey Planlama Bölgesi 1/5000 ölçekli Osmangazi Belediyesi Nazım İmar Planı’na işlenmesi ile ilgili yazısı,
17-İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı’nın, Büyükşehir Belediye Meclisi’nin, 21.02.2013 gün ve 203 sayılı kararı ile onaylanan, askı itirazlarının değerlendirildiği BHRS III. Aşama İlave (Kestel) Güzergah Revizyonu 1/25000-1/5000-1/1000 ölçekli İmar Planı değişikliklerine ilişkin yapılan askı itirazları ile ilgili yazısı,
18-İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı’nın, Nilüfer İlçesi, İrfaniye Mahallesi, 1949 – 832 -831 – 830 – 828 – 827 – 826 – 825 – 853 – 829 – 845 – 837 – 852 – 840 – 841 – 843 – 844 – 842 – 838 – 847 - 846 parseller, Görükle Mahallesi, 1379 – 1378 – 1377 – 1376 – 1380 – 5357 – 1384 – 1385 – 1386 – 1366 – 1370 – 1371 – 1375 – 1374 – 1382 – 1373 – 1372 – 1365 – 1364 – 1362 – 1361 – 1363 – 1367 – 1368 – 1369 - 1360 parsellere ilişkin 1/5000 ölçekli Görükle Nazım İmar Planı değişikliğine yapılan askı itirazı ile ilgili yazısı,
19-İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı’nın, Nilüfer İlçesi, Ertuğrul Mahallesi, 844 ada, 4 parselin kuzeyinde kalan kısma ilişkin 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planına yapılan askı itirazı ile ilgili yazısı,
20-İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı’nın, Nilüfer İlçesi, Ertuğrul Mahallesi, 1028 ada, 2 parsel, 1030 ada, 3 parsel ve Özlüce Mahallesi, 2396 ada, 9 parsele ilişkin 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı değişikliği hakkında Bursa 1. İdare Mahkemesi’nin 25.03.2013 tarih ve 2013/240 K. sayılı iptal kararı ile ilgili yazısı,
21-İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı’nın, Bursa Büyükşehir Belediye Meclisi’nin, 21.02.2013 gün ve 198 sayılı kararı ile onaylanan, Mudanya İlçesi, Mürselköy, H21b19d pafta, 1349 ve 1350 parsellerin Konut Alanı’na alınmasına ilişkin 1/25000 ve 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı değişikliklerine yapılan askı itirazı ile ilgili yazısı,
22-İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı’nın, Bursa Büyükşehir Belediye Meclisi’nin, 21.02.2013 gün ve 186 sayılı kararı ile onaylanan, Nilüfer İlçesi, Beşevler Mahallesi, 759 ada, 3-4-5 nolu parsellerin “Tali İş Merkezi” ne, 538 ada, 20 nolu parsel, 551 ada, 9-34 nolu parseller, 552 ada, 12-13 nolu parseller ve 671 ada, 1 nolu parselin “Park ve Dinlenme Alanı” na alınmasına ilişkin 1/5000 ölçekli Nilüfer Nazım İmar Planı değişikliklerine yapılan askı itirazı ile ilgili yazısı,
23-İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı’nın, Bursa Büyükşehir Belediye Meclisi’nin, 21.02.2013 gün ve 193 sayılı kararı ile onaylanan, Gemlik İlçesi, Gemlik Kentsel Dönüşüm Projesine ilişkin 1/25000 ve 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı değişikliklerine yapılan askı itirazı ile ilgili yazısı.

4-KOMİSYONLARDAN GELEN EVRAKLAR;

1-Plan ve Bütçe Komisyonu’nun, 2013 Mali Yılı Gelir Beyannamesi Eki ile ilgili raporu,
2-Plan ve Bütçe Komisyonu’nun, 2013 yılı Hafriyat Atık Kabulü, Hafriyat Düzenleme Depolama Alanlarının Ruhsatlandırılması ve Hafriyat Taşıma İzin Belgesi ücretleri ile ilgili raporu,
3-Plan ve Bütçe Komisyonu’nun, Yıldırım İlçesi, Yunusemre Mahallesi, 3887 ada, 21 parsel sayılı taşınmazın Kıyıcı Sokak üzerinde bulunan ve 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planında 21,50 metre genişliğinde Yol Alanı’nda kalan kısımların kamulaştırılmak üzere Belediyemiz X. Beş Yıllık Kamulaştırma İmar Programının 2011-2015 yılı dilimine ek olarak alınması ile ilgili raporu,
4-Plan ve Bütçe Komisyonu’nun, 1/1000 ölçekli Davutkadı- Değirmenlikızık Uygulama İmar Planında kalan 1. Yan Sokağın açılabilmesi için Şentürk Sokak ile 3. Doğan Sokak arasının Belediyemiz X. Beş Yıllık Kamulaştırma İmar Programının 2011-2015 yılı dilimine ek olarak alınması ile ilgili raporu,
5-Plan ve Bütçe Komisyonu’nun, Mülkiyeti Davutdede Camii Yaptırma ve Koruma Derneğine ait Yıldırım İlçesi, Davutdede Mahallesi, 4950 ada, 21 parsel ile mülkiyeti Belediyemize ait olan, Davutdede Mahallesi, 4950 ada, 19 parsele ait taşınmazın takas talebi ile ilgili raporu,
6-Hukuk Komisyonu’nun, Bursa Su ve Kanalizasyon İdaresi’nin, 23.01.2013 tarih ve 54 sayılı “BUSKİ Atıksuların Kanalizasyona Deşarj Yönetmeliği” hakkındaki Yönetim Kurulu Kararı ile ilgili raporu,
7-Hukuk Komisyonu’nun, Teftiş Kurulu Yönetmeliği’nde revizyon yapılması ile ilgili raporu,
8-Ulaşım Komisyonu’nun, Yıldırım İlçesi, Mimarsinan Mahallesi, Şevket Yılmaz Hastanesi ve Hacivat Deresi arasında Büyükşehir Belediyesince yapılan parka “MİMAR SİNAN MAHALLESİ -MUSTAFA KUŞDİL SAĞLIK PARKI” adının verilmesi ile ilgili raporu,
9-Ulaşım Komisyonu’nun, Bursa Büyükşehir Belediyesi Taksi-Dolmuş-Minibüs ve Servis Araçları Yönetmeliği’nin 14. ve 15. maddelerinde değişiklik yapılması ile ilgili raporu,
10-Ulaşım Komisyonu’nun, Bursa Büyükşehir Belediyesi Taksi-Dolmuş-Minibüs ve Servis Araçları Yönetmeliği’nin 13. maddesinde değişiklik yapılması ile ilgili raporu,
11-İmar ve Bayındırlık Komisyonu’nun, Osmangazi Belediyesi’ne ait 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı değişiklikleri ile ilgili raporu,
12-İmar ve Bayındırlık Komisyonu’nun, Yıldırım Belediyesi’ne ait 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı değişiklikleri ile ilgili raporu,
13-İmar ve Bayındırlık Komisyonu’nun, Nilüfer Belediyesi’ne ait 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı değişiklikleri ile ilgili raporu,
14-İmar ve Bayındırlık Komisyonu’nun, Mudanya Belediyesi’ne ait 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı değişiklikleri ile ilgili raporu,
15-İmar ve Bayındırlık Komisyonu’nun, Kestel Belediyesi’ne ait 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı değişiklikleri ile ilgili raporu,
16-İmar ve Bayındırlık Komisyonu’nun, Gemlik Belediyesi’ne ait 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı değişiklikleri ile ilgili raporu,
17-İmar ve Bayındırlık Komisyonu’nun, Gürsu Belediyesi’ne ait 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı değişiklikleri ile ilgili raporu,
18-İmar ve Bayındırlık Komisyonu’nun, Osmangazi İlçesi, Panayır Mahallesi, 2309 ada, 6 sayılı parselin “Turistik Tesis Alanı”na, güneyinde Yeşil Alan olarak terki yapılmış alanın “Yeşil Alan”a alınmasına ilişkin 1/25000 ölçekli Merkez Planlama Bölgesi Nazım İmar Planı ve 1/5000 ölçekli Osmangazi Belediyesi Nazım İmar Planı değişikliği ile ilgili raporu,
19-İmar ve Bayındırlık Komisyonu’nun, Bursa Büyükşehir Belediye Meclisi’nin, 10.01.2013/58 sayılı kararı ile onaylanan, Osmangazi İlçesi, Dürdane Köyü, 2710 sayılı parselin “Depolama Alanı (Tır Parkı)”na alınmasına ilişkin 1/25000 ölçekli Kuzey Planlama Bölgesi Nazım İmar Planı ve 1/5000 ölçekli Ovaakça Nazım İmar Planı değişikliğine yapılan askı itirazı ile ilgili raporu,
20-İmar ve Bayındırlık Komisyonu’nun, Osmangazi İlçesi, Demirtaş Dumlupınar Mahallesi, 7780 ada, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32 sayılı parsellerin "Konut Dışı Kentsel Çalışma Alanı”na alınmasına ilişkin 1/25000 ölçekli Merkez Planlama Bölgesi Nazım İmar Planı ve 1/5000 ölçekli Demirtaş Nazım İmar Planı değişikliği ile ilgili raporu,
21-İmar ve Bayındırlık Komisyonu’nun, Osmangazi İlçesi, Alaşar Mahallesi, 4476 ada, 13-14-15 sayılı parsellerin "Tali İş Merkezi Alanı”na alınmasına ilişkin 1/5000 ölçekli Osmangazi Belediyesi Nazım İmar Planı değişikliği ile ilgili raporu,
22-İmar ve Bayındırlık Komisyonu’nun, Nilüfer İlçesi, Beşevler Mahallesi, 561 ada 5-6-7-8-9 sayılı parsellerin “Tali İş Merkezi Alanı”na alınmasına ilişkin 1/5000 ölçekli Nilüfer Nazım İmar Planı değişikliği ile ilgili raporu,
23-İmar ve Bayındırlık Komisyonu’nun, Nilüfer İlçesi, Beşevler Mahallesi, 289 ada, 21 sayılı parselin “Tali İş Merkezi Alanı”na alınmasına ilişkin 1/5000 ölçekli Nilüfer Nazım İmar Planı değişikliği ile ilgili raporu,
24-İmar ve Bayındırlık Komisyonu’nun, Nilüfer İlçesi, Beşevler Mahallesi, 586 ada, 1 sayılı parselin “Özel Kreş Alanı”na alınmasına ilişkin 1/5000 ölçekli Nilüfer Nazım İmar Planı değişikliği ile ilgili raporu,
25-İmar ve Bayındırlık Komisyonu’nun, Nilüfer İlçesi, Fethiye Mahallesi, 1853 ada, 5 sayılı parselin “Özel Sağlık Tesisi Alanı”na alınmasına ilişkin 1/5000 ölçekli Nilüfer Nazım İmar Planı değişikliği talebi ile ilgili raporu,
26-İmar ve Bayındırlık Komisyonu’nun, Nilüfer İlçesi, Ertuğrul Mahallesi, 1151 ada, 5 sayılı parselin “Tali İş Merkezi Alanı”na alınmasına ilişkin 1/5000 ölçekli Nilüfer Nazım İmar Planı değişikliği ile ilgili raporu,
27-İmar ve Bayındırlık Komisyonu’nun, Bursa Büyükşehir Belediye Meclisi’nin, 18.07.2011/631 sayılı kararı ile onaylanan, 1/1000 ölçekli Batıkent Mezarlığı Uygulama İmar Planı’nın uygulanması ile ilgili raporu,
28-İmar ve Bayındırlık Komisyonu’nun, Büyükşehir Belediye Meclisi’nin, 10.01.2013 gün ve 50 sayılı kararı ile onaylanan, Nilüfer İlçesi, Görükle Mahallesi, 3942 sayılı parselin “Konut ve Park Alanı”na alınmasına ilişkin 1/5000 ölçekli Görükle Nazım İmar Planı’na yapılan askı itirazı ile ilgili raporu,
29-İmar ve Bayındırlık Komisyonu’nun, Bursa Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu Kararı doğrultusunda, Nilüfer İlçesi, Kayapa Mahallesi, Tahtalı Köyü, Erintaş Tepesi Kale ve Gözetleme Kulesi Sit Alanı’na ilişkin 1/5000 ölçekli Kayapa Nazım İmar Planı değişikliği ile ilgili raporu,
30-İmar ve Bayındırlık Komisyonu’nun, Nilüfer İlçesi, Hasanağa Mahallesi, 158 ada, 3 sayılı parsel, 154 ada, 6 sayılı parsel, 289 ada, 1 sayılı parsele ilişkin 1/5000 ölçekli Hasanağa Nazım İmar Planı değişikliği ile ilgili raporu,
31-İmar ve Bayındırlık Komisyonu’nun, Bursa Büyükşehir Belediye Meclisi’nin, 10.01.2013 gün ve 61 sayılı Kararı ile onaylanan, Yıldırım İlçesi, Millet Mahallesi, 3078 ada, 1 parselin batısındaki Tescil Harici Alan’a ilişkin 1/5000 ölçekli Yıldırım Nazım İmar Planı değişikliğine yapılan askı itirazı ile ilgili raporu,
32-İmar ve Bayındırlık Komisyonu’nun, Bursa Büyükşehir Belediye Meclisi’nin, 10.01.2013 gün ve 62 sayılı kararı ile onaylanan, Yıldırım İlçesi, Millet Mahallesi, 3078 ada, 1 parselin batısındaki Tescil Harici Alan’a ilişkin 1/1000 ölçekli Ankara Yolu Kuzeyi I. Bölge İlave ve Revizyon Uygulama İmar Planı değişikliğine yapılan askı itirazı ile ilgili raporu,
33-İmar ve Bayındırlık Komisyonu’nun, Yıldırım İlçesi, Esenevler Mahallesi, 2546 ada, 3 sayılı parselin “Sosyal ve Kültürel Tesis Alanı”na alınmasına yönelik 1/1000 ölçekli Fidyekızık- Esenevler Uygulama İmar Planı değişikliği talebi ile ilgili raporu,
34-İmar ve Bayındırlık Komisyonu’nun, Etüd ve Projeler Dairesi Başkanlığı’nın talebi doğrultusunda, Yıldırım İlçesi, Bağlaraltı Mahallesi, 4144 ada, 2 sayılı parselin “Belediye Hizmet Alanı” olmasına ilişkin 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı değişikliği ve 1/1000 ölçekli Fidyekızık – Esenevler Uygulama İmar Planı değişikliği ile ilgili raporu,
35-İmar ve Bayındırlık Komisyonu’nun, Bursa Büyükşehir Belediye Meclisi’nin, 10.01.2013 gün ve 65 sayılı kararı ile onaylanan, Yıldırım İlçesi, Ulus Mahallesi, 3596 ada, 20-51-52 sayılı parsellerin “Belediye Hizmet Alanı”na alınmasına ilişkin 1/1000 ölçekli Ankara Yolu Kuzeyi II. Bölge Uygulama İmar Planı değişikliğine yapılan askı itirazı ile ilgili raporu,
36-İmar ve Bayındırlık Komisyonu’nun, Yıldırım İlçesi, Değirmenlikızık Mahallesi, 400 ada, 86 sayılı parselin “Yeşil Alana” alınmasına ilişkin 1/1000 ölçekli Davutkadı–Değirmenlikızık Planlama Bölgesi Uygulama İmar Planı değişikliği ile ilgili raporu,
37-İmar ve Bayındırlık Komisyonu’nun, Yıldırım İlçesi, Tayyareci Mehmet Ali Caddesi- Selçukbey Caddesi yönündeki Tramvay Hattına ilişkin 1/25000 ölçekli Merkez Planlama Bölgesi Nazım İmar Planı ve 1/5000 ölçekli Yıldırım Nazım İmar Planı değişiklikleri ile ilgili raporu,
38-İmar ve Bayındırlık Komisyonu’nun, Yıldırım İlçesi, Tayyareci Mehmet Ali Caddesi- Selçukbey Caddesi yönündeki Tramvay Hattına ilişkin 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı değişikliği ile ilgili raporu,
39-İmar ve Bayındırlık Komisyonu’nun, Gürsu İlçesi, Kurtuluş Mahallesi, 497 ada, 2 sayılı parselin “Ticaret Alanı”na alınmasına ilişkin 1/5000 ölçekli Gürsu Nazım İmar Planı değişikliği ile ilgili raporu,
40-İmar ve Bayındırlık Komisyonu’nun, BUSKİ Genel Müdürlüğü’nün talebi doğrultusunda, Kestel ilçesi, Vani Mehmet Mahallesi, 325 ada, 38-200-201 sayılı parsellerin “Su Deposu ve Koruma Alanı”na alınmasına ilişkin 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı değişikliği ile 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı değişikliği ile ilgili raporu,
41-İmar ve Bayındırlık Komisyonu’nun, Mudanya İlçesi, Halitpaşa Mahallesi, H21b13a pafta, 1536 ada, 1 sayılı parselin “Resmi Kurum Alanı”na alınmasına ilişkin 1/5000 ölçekli Mudanya Nazım İmar Plan değişiklik talebi ile ilgili raporu,
42-İmar ve Bayındırlık Komisyonu’nun, Mudanya İlçesi, Kentsel Tasarım Projesi II. Etabı kapsayan alana ait “Mudanya Kıyı Bandı Sahil Düzenlemesi Amaçlı 1/5000 ölçekli Mudanya Nazım İmar Planı ve 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı” ile ilgili raporu,
43-İmar ve Bayındırlık Komisyonu’nun, Gemlik İlçesi, Umurbey, 3667, 3668, 3670 ve 3671 sayılı parsellerin “Sosyal Tesis Alanına (Huzurevi Alanı)” alınmasına ilişkin 1/25000 ölçekli Gemlik Nazım İmar Planı ve 1/5000 ölçekli Umurbey Nazım İmar Planı değişikliği ile ilgili raporu,
44-İmar ve Bayındırlık Komisyonu’nun, Gemlik İlçesi, Orhaniye Mahallesi, 342 ada, 42, 36, 46, 52, 53, 29, 28, 8 sayılı parsellerin “Park ve Günübirlik Turizm Tesis Alanı”na alınmasına ilişkin 1/25000 ve 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı değişikliği ile ilgili raporu,
45-İmar ve Bayındırlık Komisyonu’nun, Bursa 3. İdare Mahkemesi’nin, 21.12.2012 tarih ve 2012/1138 sayılı Mahkeme Kararı doğrultusunda, Gemlik İlçesi, Engürücük Mahallesi, 2026 sayılı parsele ilişkin 1/5000 ölçekli Gemlik Nazım İmar Planı değişikliği ile ilgili raporu,
46-İmar ve Bayındırlık Komisyonu’nun, Gemlik İlçesi, Hisar Mahallesi, 195 ada, 27 ve 87 sayılı parsellerin “Dini Tesis Alanı”na alınmasına ilişkin 1/5000 ölçekli Gemlik Nazım İmar Planı değişikliği ile ilgili raporu,
47-İmar ve Bayındırlık Komisyonu’nun, Alemdar ve Gaziakdemir Mahallelerinin bir kısmını kapsayan Eski Tabakhaneler Bölgesi’nde yer alan Sıcaksu Kentsel Dönüşüm Alanı’nda İmar Planı düzenlemesi yapılması ile ilgili raporu.

 


Abdullah KARADAĞ
Büyükşehir Belediye Başkan V.

18.04.2013 Tarihli Meclis Kararları

Meclis kararları henüz yayınlanmamıştır...

  Büyükşehir Belediye Meclisi’nin, 18.04.2013 Perşembe günü saat 17.00’da Büyükşehir Belediye Meclisi Toplantı Salonu’nda (Heykel Tarihi Bina) yaptığı 2009/2014 seçim döneminin 54 üncü, 5 inci dönemin 4 üncü OLAĞAN toplantısının 1. birleşiminde alınan KARARLARIN ÖZETİDİR.

1-Okunan 21/03/2013 ve 26/03/2013 tarihli OLAĞAN Meclis Toplantısının 1. ve 2. Birleşimine ait Zaptın;
Büyükşehir Belediye Meclisi’nin, 21.03.2013 tarih ve 323 sayılı Meclis Kararının; “Kestel Belediye Meclisi’nin, ‘Değiştirilerek Uygun Görülen Kararlar içinde 2. sırada yer alan 01.02.2013 tarih ve 44 sayılı Meclis Kararına’;
• Hatalı geçirilen Belediye sınırının düzeltilmesi (Rezerv Konut Alanın batısında)
• 3. Derece Doğal Sit sınırının çizilmesi ve Tabiat Varlıkları Koruma Bölge Komisyonu’nca uygun görülmesi halinde uygulamaya geçilecektir plan notunun ilave edilmesine,
• Kestel Kalesi’nin bulunduğu Arkeolojik Sit Alanı’nın bulunduğu alana ilişkin Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu’nca uygun görülmesi halinde uygulamaya geçilecektir plan notunun ilave edilmesi şekli ile uygun olduğuna,” maddelerinin ilavesiyle oyçokluğu (CHP; Mustafa BOZBEY, Osman AYRADİLLİ, Özden DOĞAN, Turgay ERDEM, Perihan BALCI, Ali KARAMIK, Mahir GENCER, Necdet ERSOY, Zafer Cemal ÜLGEN, Erhan ÖZEKİN, Şükrü AKSU 11 red – MHP; Mehmet TEMİRTAŞ, Dinçer YENİ 2 red – 24 kabul) ile kabulüne,

2-ENCÜMEN VE İHTİSAS KOMİSYONLARI ÜYELİK SEÇİMİ;

5 Kişilik Encümen Üyeliğine; Abdullah KARADAĞ, İsmail İPÇİ, Ali Hasan YOLUÇ, Hulisi TURAN, Münir EROĞLU,

9 kişiden oluşturulması kararlaştırılan, Plan ve Bütçe Komisyonu’na; Hasan MAKASCOĞLU, Şevki ÇELİK, Necmettin EKİNCİ, İsmail KUŞ, Münir EROĞLU, Mahir GENCER, Erhan ÖZEKİN, Şükrü AKSU, Dinçer YENİ,

7 kişiden oluşturulması kararlaştırılan, İmar ve Bayındırlık Komisyonu’na; Mustafa ALTIN, Celal DEMİR, Aylin UYAR, Murat AY, Atilla ÖDÜNÇ, Osman AYRADİLLİ, Turgay ERDEM,

7 kişiden oluşturulması kararlaştırılan, Çevre ve Sağlık Komisyonu’na; Kartal SALDIRIŞ, Aylin UYAR, Muhammet Yavuz ÜNLÜ, Murat AY, Hulisi TURAN, Zafer Cemal ÜLGEN, Perihan BALCI,

7 kişiden oluşturulması kararlaştırılan Eğitim, Kültür, Gençlik ve Spor Komisyonu’na; Necmettin EKİNCİ, Derya BULUT, Hasan MAKASCIOĞLU, İsmail KUŞ, Münir EROĞLU, Necdet ERSOY, Recep TANLAK,

7 kişiden oluşturulması kararlaştırılan, Ulaşım Komisyonu’na; Hikmet AYDOĞDU, İsmail KUŞ, Necmettin EKİNCİ, Derya BULUT, Kartal SALDIRIŞ, Ali KARAMIK, Necdet ERSOY,

9 kişiden oluşturulması kararlaştırılan Hukuk Komisyonu’na; Muhammet Yavuz ÜNLÜ, Mustafa DOĞANAY, Refik YILMAZ, Servet BÜYÜKPOYRAZ, Recep KOYGUN, Özden DOĞAN, Necdet ERSOY, Şükrü AKSU, Mehmet TEMİRTAŞ,

7 kişiden oluşturulması kararlaştırılan Sosyal İşler ve Turizm Komisyonu’na; Kartal SALDIRIŞ, Necmettin EKİNCİ, Aylin UYAR, Mustafa ALTIN, Celal DEMİR, Özden DOĞAN, Zafer Cemal ÜLGEN,
1/11
5 kişiden oluşturulması kararlaştırılan Kadın – Erkek Fırsat Eşitliği Komisyonu’na; Derya BULUT, Aylin UYAR, Atilla ÖDÜNÇ, Muhammet Yavuz ÜNLÜ, Perihan BALCI seçilmişlerdir.
3-Başkanlık Makamı’nın, 2012 Mali Yılı Faaliyet Raporu ile ilgili yazısının Büyükşehir Belediye Meclisi’nin, 22.04.2013 günü, saat 17.00’da yapacağı 2. Birleşiminde görüşülmesinin oybirliği ile kabulüne,
4-Yazı İşleri ve Kararlar Dairesi Başkanlığı’nın, Avrupa Yerel Yaşamda Kadın-Erkek Eşitliği Şartı ile ilgili yazısının oybirliği ile kabulüne,
5-Yazı İşleri ve Kararlar Dairesi Başkanlığı’nın, Makedonya’nın Bitola Şehrinde karşılıklı “kültürel” ilişkilerin geliştirilmesi sebebiyle Sivil Toplum Yöneticileri ile toplantılara katılmak üzere yurtdışı görevlendirme ile ilgili yazısının oybirliği ile kabulüne,
6-Yazı İşleri ve Kararlar Dairesi Başkanlığı’nın, Fransa’nın Lyon Şehrinde düzenlenecek olan “Festiculture” Türk Kültür Festivali’ne katılım için yurtdışı görevlendirme ile ilgili yazısının oybirliği ile kabulüne,
7-Yazı İşleri ve Kararlar Dairesi Başkanlığı’nın, Bursa Kent Müzesi’nin Uluslararası Müze Konseyi (ICOM) ve Müze Konseyi Kostüm Komitesi (COMOC)’a üye olunması ile ilgili yazısının oybirliği ile kabulüne,
8-Yazı İşleri ve Kararlar Dairesi Başkanlığı’nın, Bilim ve Teknoloji Merkezi’nin Kuzey Afrika ve Orta Doğu Bilim Merkezleri Ağı (NAMES) ve Bilim Teknoloji Merkezleri Birliği (ASTC)’ye üye olunması ile ilgili yazısının oybirliği ile kabulüne,
9-Yazı İşleri ve Kararlar Dairesi Başkanlığı’nın, Sosyal Hizmet ve Yardımlar ile ilgili yazısının oybirliği ile kabulüne,
10-Mali Hizmetler Dairesi Başkanlığı’nın, Mülkiyeti Vakıflar Genel Müdürlüğü’ne ait olan, kullanım hakkı Belediyemize verilen, Balibey Hanı’nın içindeki demirbaş malzemeleri ile birlikte kira bedelinin belirlenmesi ile ilgili yazısının; “aylık 2500-TL. bedelle BURFAŞ’a tahsisine” ilavesiyle oybirliği ile kabulüne,
11-Kültür ve Sosyal İşler Dairesi Başkanlığı’nın, Görev Yetki ve Sorumluluk Esaslarını Belirleyen Yönetmeliği’nde Revizyon Yapılması ile ilgili yazısının Hukuk Komisyonu’na havalesine
12-Emlak ve İstimlak Dairesi Başkanlığı’nın, İmar Planında “Park Alanı”nda kalan Nilüfer İlçesi, Beşevler Mahallesi, 496 ada, 2-3-5-6-7 parsel sayılı ve DSİ adına kayıtlı taşınmazların kamulaştırılmak üzere Belediyemiz X. Beş Yıllık Kamulaştırma İmar Programının 2011-2015 yılı dilimine ek olarak alınması ile ilgili yazısının oybirliği ile kabulüne,
13-Emlak ve İstimlak Dairesi Başkanlığı’nın, Büyükşehir Belediye Meclisi’nin, 20.12.2012 tarih ve 1270 sayılı “Osmangazi İlçesi, Alaşar Mahallesi, 4490 ada, 13 parsel” ile ilgili Meclis Kararı hakkında İçişleri Bakanlığı Mahalli İdareler Genel Müdürlüğü Hukuk Müşavirliği’nin görüş yazısı ile ilgili yazısının Hukuk – Plan ve Bütçe Komisyonlarına müştereken havalesine,
14-Emlak ve İstimlak Dairesi Başkanlığı’nın, Bursa İli, Nilüfer İlçesi, Balat Mahallesi, 2547 ada, 8 parsel içerisinde yaklaşık 15.000 m2 lik alanın “Çocuk Trafik Eğitim Parkı”na tahsis edilmesi ile ilgili yazısının Plan ve Bütçe Komisyonu’na havalesine,
15-Emlak ve İstimlak Dairesi Başkanlığı’nın, İmar Planında Belediye Hizmet Alanı’nda kalan, Bursa İli, Osmangazi İlçesi, Hamzabey Mahallesi, 4843 ada, 7 parsel sayılı ve 198,00 m2 yüzölçümlü bahçeli ev vasıflı taşınmazın Osmangazi Belediyesine tahsisi ile ilgili yazısının Plan ve Bütçe Komisyonu’na havalesine,
16-Kaynak Geliştirme ve İştirakler Dairesi Başkanlığı’nın, İlan ve Reklam Uygulama Yönetmeliği Revizyonu ile ilgili yazısının Hukuk Komisyonu’na havalesine,
17-İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı’nın, 1/25000 ölçekli Nazım İmar Planı, 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı ve 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı plan değişiklik talepleri ile ilgili yazısının İmar ve Bayındırlık Komisyonu’na havalesine,
18-İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı’nın, Osmangazi İlçesi, Gündoğdu Mahallesinde BKTVKK’nin 02.12.1994/3766 sayılı kararıyla tescil edilen ve 09.03.2013 tarih ve 1726 sayılı Kararı ile belirlenen “Kartaltepe (Çiftekayalar) Phileader Antik Yerleşim ve Kale Kalıntıları”nın yer aldığı 2. Derece Arkeolojik Sit Alanı sınırlarının 1/25000 ölçekli Kuzey Planlama Bölgesi Nazım İmar Planı ve Kuzey Planlama Bölgesi 1/5000 ölçekli Osmangazi Belediyesi Nazım İmar Planı’na işlenmesi ile ilgili yazısının İmar ve Bayındırlık Komisyonu’na havalesine,
2/11
19-İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı’nın, Büyükşehir Belediye Meclisi’nin, 21.03.2013 gün ve 203 sayılı kararı ile onaylanan, askı itirazlarının değerlendirildiği BHRS III. Aşama İlave (Kestel) Güzergah Revizyonu 1/25000-1/5000-1/1000 ölçekli İmar Planı değişikliklerine ilişkin yapılan askı itirazları ile ilgili yazısının İmar ve Bayındırlık Komisyonu’na havalesine,
20-İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı’nın, Nilüfer İlçesi, İrfaniye Mahallesi, 1949 – 832 -831 – 830 – 828 – 827 – 826 – 825 – 853 – 829 – 845 – 837 – 852 – 840 – 841 – 843 – 844 – 842 – 838 – 847 - 846 parseller, Görükle Mahallesi, 1379 – 1378 – 1377 – 1376 – 1380 – 5357 – 1384 – 1385 – 1386 – 1366 – 1370 – 1371 – 1375 – 1374 – 1382 – 1373 – 1372 – 1365 – 1364 – 1362 – 1361 – 1363 – 1367 – 1368 – 1369 - 1360 parsellere ilişkin 1/5000 ölçekli Görükle Nazım İmar Planı değişikliğine yapılan askı itirazı ile ilgili yazısının İmar ve Bayındırlık Komisyonu’na havalesine,
21-İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı’nın, Nilüfer İlçesi, Ertuğrul Mahallesi, 844 ada, 4 parselin kuzeyinde kalan kısma ilişkin 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planına yapılan askı itirazı ile ilgili yazısının İmar ve Bayındırlık Komisyonu’na havalesine,
22-İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı’nın, Nilüfer İlçesi, Ertuğrul Mahallesi, 1028 ada, 2 parsel, 1030 ada, 3 parsel ve Özlüce Mahallesi, 2396 ada, 9 parsele ilişkin 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı değişikliği hakkında Bursa 1. İdare Mahkemesi’nin 25.03.2013 tarih ve 2013/240 K. sayılı iptal kararı ile ilgili yazısının İmar ve Bayındırlık Komisyonu’na havalesine,
23-İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı’nın, Bursa Büyükşehir Belediye Meclisi’nin, 21.02.2013 gün ve 198 sayılı kararı ile onaylanan, Mudanya İlçesi, Mürselköy, H21b19d pafta, 1349 ve 1350 parsellerin Konut Alanı’na alınmasına ilişkin 1/25000 ve 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı değişikliklerine yapılan askı itirazı ile ilgili yazısının İmar ve Bayındırlık Komisyonu’na havalesine,
24-İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı’nın, Bursa Büyükşehir Belediye Meclisi’nin, 21.02.2013 gün ve 186 sayılı kararı ile onaylanan, Nilüfer İlçesi, Beşevler Mahallesi, 759 ada, 3-4-5 nolu parsellerin “Tali İş Merkezi” ne, 538 ada, 20 nolu parsel, 551 ada, 9-34 nolu parseller, 552 ada, 12-13 nolu parseller ve 671 ada, 1 nolu parselin “Park ve Dinlenme Alanı” na alınmasına ilişkin 1/5000 ölçekli Nilüfer Nazım İmar Planı değişikliklerine yapılan askı itirazı ile ilgili yazısının İmar ve Bayındırlık Komisyonu’na havalesine,
25-İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı’nın, Bursa Büyükşehir Belediye Meclisi’nin, 21.02.2013 gün ve 193 sayılı kararı ile onaylanan, Gemlik İlçesi, Gemlik Kentsel Dönüşüm Projesine ilişkin 1/25000 ve 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı değişikliklerine yapılan askı itirazı ile ilgili yazısının İmar ve Bayındırlık Komisyonu’na havalesine,
26-Plan ve Bütçe Komisyonu’nun, 2013 Mali Yılı Gelir Beyannamesi Eki ile ilgili raporunun oybirliği ile kabulüne,
27-Plan ve Bütçe Komisyonu’nun, 2013 yılı Hafriyat Atık Kabulü, Hafriyat Düzenleme Depolama Alanlarının Ruhsatlandırılması ve Hafriyat Taşıma İzin Belgesi ücretleri ile ilgili raporunun oybirliği ile kabulüne,
28-Plan ve Bütçe Komisyonu’nun, Yıldırım İlçesi, Yunusemre Mahallesi, 3887 ada, 21 parsel sayılı taşınmazın Kıyıcı Sokak üzerinde bulunan ve 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planında 21,50 metre genişliğinde Yol Alanı’nda kalan kısımların kamulaştırılmak üzere Belediyemiz X. Beş Yıllık Kamulaştırma İmar Programının 2011-2015 yılı dilimine ek olarak alınması ile ilgili raporunun oybirliği ile kabulüne,
29-Plan ve Bütçe Komisyonu’nun, 1/1000 ölçekli Davutkadı- Değirmenlikızık Uygulama İmar Planında kalan 1. Yan Sokağın açılabilmesi için Şentürk Sokak ile 3. Doğan Sokak arasının Belediyemiz X. Beş Yıllık Kamulaştırma İmar Programının 2011-2015 yılı dilimine ek olarak alınması ile ilgili raporunun oybirliği ile kabulüne,
30-Plan ve Bütçe Komisyonu’nun, Mülkiyeti Davutdede Camii Yaptırma ve Koruma Derneğine ait Yıldırım İlçesi, Davutdede Mahallesi, 4950 ada, 21 parsel ile mülkiyeti Belediyemize ait olan, Davutdede Mahallesi, 4950 ada, 19 parsele ait taşınmazın takas talebi ile ilgili raporunun oyçokluğu (CHP; Mustafa BOZBEY, Osman AYRADİLLİ, Özden DOĞAN, Turgay ERDEM, Perihan BALCI, Ali KARAMIK, Mahir GENCER, Necdet ERSOY, Zafer Cemal ÜLGEN, Erhan ÖZEKİN, Şükrü AKSU 11 red –26 kabul) ile kabulüne,

3/11
31-Hukuk Komisyonu’nun, Bursa Su ve Kanalizasyon İdaresi’nin, 23.01.2013 tarih ve 54 sayılı “BUSKİ Atıksuların Kanalizasyona Deşarj Yönetmeliği” hakkındaki Yönetim Kurulu Kararı ile ilgili raporunun oybirliği ile kabulüne,
32-Hukuk Komisyonu’nun, Teftiş Kurulu Yönetmeliği’nde revizyon yapılması ile ilgili raporunun oybirliği ile kabulüne,
33-Ulaşım Komisyonu’nun, Yıldırım İlçesi, Mimarsinan Mahallesi, Şevket Yılmaz Hastanesi ve Hacivat Deresi arasında Büyükşehir Belediyesince yapılan parka “MİMAR SİNAN MAHALLESİ -MUSTAFA KUŞDİL SAĞLIK PARKI” adının verilmesi ile ilgili raporunun; “MUSTAFA KUŞDİL SAĞLIK PARKI” isminin verilmesi şeklinde düzeltilerek oybirliği ile kabulüne,
34-Ulaşım Komisyonu’nun, Bursa Büyükşehir Belediyesi Taksi-Dolmuş-Minibüs ve Servis Araçları Yönetmeliği’nin 14. ve 15. maddelerinde değişiklik yapılması ile ilgili raporunun oybirliği ile kabulüne,
35-Ulaşım Komisyonu’nun, Bursa Büyükşehir Belediyesi Taksi-Dolmuş-Minibüs ve Servis Araçları Yönetmeliği’nin 13. maddesinde değişiklik yapılması ile ilgili raporunun oybirliği ile kabulüne,
36-İmar ve Bayındırlık Komisyonu’nun, Osmangazi Belediyesi’ne ait 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı değişiklikleri ile ilgili raporunun; Osmangazi Belediye Meclisi’nin, “Uygun Bulunan Kararlar içinde 1. sırada yer alan 05.12.2012 tarih ve 1116 sayılı Meclis Kararının”; oyçokluğu (CHP; Mustafa BOZBEY, Osman AYRADİLLİ, Özden DOĞAN, Turgay ERDEM, Perihan BALCI, Ali KARAMIK, Mahir GENCER, Necdet ERSOY, Zafer Cemal ÜLGEN, Erhan ÖZEKİN, Şükrü AKSU 11 red – MHP; Mehmet TEMİRTAŞ, Dinçer YENİ 2 red – 24 kabul) ile uygun olduğuna,
Osmangazi Belediye Meclisi’nin, “Uygun Bulunan Kararlar içinde 2. sırada yer alan 06.02.2013 tarih ve 114 sayılı Meclis Kararının”; oyçokluğu (MHP; Mehmet TEMİRTAŞ, Dinçer YENİ 2 red – 35 kabul) ile uygun olduğuna,
Osmangazi Belediye Meclisi’nin, “Değiştirilerek Uygun Bulunan Kararlar içinde 29. sırada yer alan 06.02.2013 tarih ve 170 sayılı Meclis Kararının”; plan notlarının 7. maddesinde yer alan “Hmaks: serbesttir.” ibaresinin kaldırılarak “Maksimum bina yüksekliği 45 metredir.” notunun eklenmesine ve plan notlarına “Ara katlardan sadece birinde (Birden fazla olmamak kaydı ile) ortak kullanım amaçlı bahçe katı yapılabilir. Kaksa dahil edilemez, bağımsız bölüm numarası alamaz” eklenmesi şeklinde oyçokluğu (CHP; Mustafa BOZBEY, Osman AYRADİLLİ, Özden DOĞAN, Turgay ERDEM, Perihan BALCI, Ali KARAMIK, Mahir GENCER, Necdet ERSOY, Zafer Cemal ÜLGEN, Erhan ÖZEKİN, Şükrü AKSU 11 red – MHP; Mehmet TEMİRTAŞ, Dinçer YENİ 2 red – 24 kabul) ile değiştirilerek uygun olduğuna,
Osmangazi Belediye Meclisi’nin, “Değiştirilerek Uygun Bulunan Kararlar içinde 30. sırada yer alan 06.02.2013 tarih ve 171 sayılı Meclis Kararının”; plan notlarının 7. maddesinde yer alan “Hmaks: serbesttir.” ibaresinin kaldırılarak “Maksimum bina yüksekliği 45 metredir.” notunun eklenmesine ve plan notlarına “Ara katlardan sadece birinde (Birden fazla olmamak kaydı ile) ortak kullanım amaçlı bahçe katı yapılabilir. Kaksa dahil edilemez, bağımsız bölüm numarası alamaz” eklenmesi şeklinde oyçokluğu (CHP; Mustafa BOZBEY, Osman AYRADİLLİ, Özden DOĞAN, Turgay ERDEM, Perihan BALCI, Ali KARAMIK, Mahir GENCER, Necdet ERSOY, Zafer Cemal ÜLGEN, Erhan ÖZEKİN, Şükrü AKSU 11 red – MHP; Mehmet TEMİRTAŞ, Dinçer YENİ 2 red – 24 kabul) ile değiştirilerek uygun olduğuna ve diğer kararların oybirliği ile kabulüne,

37-İmar ve Bayındırlık Komisyonu’nun, Yıldırım Belediyesi’ne ait 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı değişiklikleri ile ilgili raporunun oybirliği ile kabulüne,
38-İmar ve Bayındırlık Komisyonu’nun, Nilüfer Belediyesi’ne ait 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı değişiklikleri ile ilgili raporunun; Nilüfer Belediye Meclisi’nin, “Belediyesine İadesi Uygun Görülen Kararlar içinde 11. sırada yer alan 06.02.2013 tarih ve 125 sayılı Meclis Kararının; yeniden değerlendirilmek üzere Komisyona iadesine; şeklinde düzeltilerek kabulüne,
Nilüfer Belediye Meclisi’nin, “Uygun Bulunmayan Kararlar içinde 12. sırada yer alan 06.02.2013 tarih ve 108 sayılı Meclis Kararının; yeniden değerlendirilmek üzere Komisyona iadesine; şeklinde düzeltilerek kabulüne,
4/11
Nilüfer Belediye Meclisi’nin, “Uygun Bulunmayan Kararlar içinde 13. sırada yer alan 06.02.2013 tarih ve 123 sayılı Meclis Kararının; yeniden değerlendirilmek üzere Komisyona iadesine; şeklinde düzeltilerek kabulüne ve diğer kararların oybirliği ile kabulüne,

39-İmar ve Bayındırlık Komisyonu’nun, Mudanya Belediyesi’ne ait 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı değişiklikleri ile ilgili raporunun; Mudanya Belediye Meclisi’nin, “Uygun Bulunan Kararlar içinde 3. sırada yer alan 08.03.2013 tarih ve 60 sayılı Meclis Kararının”; oyçokluğu (CHP; Mustafa BOZBEY, Osman AYRADİLLİ, Özden DOĞAN, Turgay ERDEM, Perihan BALCI, Ali KARAMIK, Mahir GENCER, Necdet ERSOY, Zafer Cemal ÜLGEN, Erhan ÖZEKİN, Şükrü AKSU 11 red – MHP; Mehmet TEMİRTAŞ, Dinçer YENİ 2 red – 24 kabul) ile uygun olduğuna ve diğer kararların oybirliği ile kabulüne,
40-İmar ve Bayındırlık Komisyonu’nun, Kestel Belediyesi’ne ait 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı değişiklikleri ile ilgili raporunun oybirliği ile kabulüne,
41-İmar ve Bayındırlık Komisyonu’nun, Gemlik Belediyesi’ne ait 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı değişiklikleri ile ilgili raporunun oybirliği ile kabulüne,
42-İmar ve Bayındırlık Komisyonu’nun, Gürsu Belediyesi’ne ait 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı değişiklikleri ile ilgili raporunun; Gürsu Belediye Meclisi’nin, “Değiştirilerek Uygun Bulunan Kararlar içinde 1. sırada yer alan 07.11.2012 tarih ve 187 sayılı Meclis Kararının”; Meclis Kararı ve eki 1/1000 ölçekli Gürsu Revizyon Uygulama İmar Planı Plan Hükümlerinin A-10. maddesi olan “Su Basman Kotu, Kotu alınan noktadan itibaren azami 1.00’m.dir. Yapı direkler üzerine yükseltilemez. Bitişik nizamlarda oluşmuş yapı varsa su basman kotu mevcut yapılaşma dikkate alınarak belirlenir” notunun tamamen kaldırılması şeklinde oyçokluğu (MHP; Mehmet TEMİRTAŞ, Dinçer YENİ 2 red – 35 kabul) ile değiştirilerek uygun olduğuna ve diğer kararların oybirliği ile kabulüne,
43-İmar ve Bayındırlık Komisyonu’nun, Osmangazi İlçesi, Panayır Mahallesi, 2309 ada, 6 sayılı parselin “Turistik Tesis Alanı”na, güneyinde Yeşil Alan olarak terki yapılmış alanın “Yeşil Alan”a alınmasına ilişkin 1/25000 ölçekli Merkez Planlama Bölgesi Nazım İmar Planı ve 1/5000 ölçekli Osmangazi Belediyesi Nazım İmar Planı değişikliği ile ilgili raporunun oybirliği ile kabulüne,
44-İmar ve Bayındırlık Komisyonu’nun, Bursa Büyükşehir Belediye Meclisi’nin, 10.01.2013/58 sayılı kararı ile onaylanan, Osmangazi İlçesi, Dürdane Köyü, 2710 sayılı parselin “Depolama Alanı (Tır Parkı)”na alınmasına ilişkin 1/25000 ölçekli Kuzey Planlama Bölgesi Nazım İmar Planı ve 1/5000 ölçekli Ovaakça Nazım İmar Planı değişikliğine yapılan askı itirazı ile ilgili raporunun oyçokluğu (CHP; Mustafa BOZBEY, Osman AYRADİLLİ, Özden DOĞAN, Turgay ERDEM, Perihan BALCI, Ali KARAMIK, Mahir GENCER, Necdet ERSOY, Zafer Cemal ÜLGEN, Erhan ÖZEKİN, Şükrü AKSU 11 red – MHP; Mehmet TEMİRTAŞ, Dinçer YENİ 2 red – 24 kabul) ile kabulüne,
45-İmar ve Bayındırlık Komisyonu’nun, Osmangazi İlçesi, Demirtaş Dumlupınar Mahallesi, 7780 ada, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32 sayılı parsellerin "Konut Dışı Kentsel Çalışma Alanı”na alınmasına ilişkin 1/25000 ölçekli Merkez Planlama Bölgesi Nazım İmar Planı ve 1/5000 ölçekli Demirtaş Nazım İmar Planı değişikliği ile ilgili raporunun oybirliği ile kabulüne,
46-İmar ve Bayındırlık Komisyonu’nun, Osmangazi İlçesi, Alaşar Mahallesi, 4476 ada, 13-14-15 sayılı parsellerin "Tali İş Merkezi Alanı”na alınmasına ilişkin 1/5000 ölçekli Osmangazi Belediyesi Nazım İmar Planı değişikliği ile ilgili raporunun oybirliği ile kabulüne,
47-İmar ve Bayındırlık Komisyonu’nun, Nilüfer İlçesi, Beşevler Mahallesi, 561 ada 5-6-7-8-9 sayılı parsellerin “Tali İş Merkezi Alanı”na alınmasına ilişkin 1/5000 ölçekli Nilüfer Nazım İmar Planı değişikliği ile ilgili raporunun oybirliği ile kabulüne,
48-İmar ve Bayındırlık Komisyonu’nun, Nilüfer İlçesi, Beşevler Mahallesi, 289 ada, 21 sayılı parselin “Tali İş Merkezi Alanı”na alınmasına ilişkin 1/5000 ölçekli Nilüfer Nazım İmar Planı değişikliği ile ilgili raporunun oybirliği ile kabulüne,
49-İmar ve Bayındırlık Komisyonu’nun, Nilüfer İlçesi, Beşevler Mahallesi, 586 ada, 1 sayılı parselin “Özel Kreş Alanı”na alınmasına ilişkin 1/5000 ölçekli Nilüfer Nazım İmar Planı değişikliği ile ilgili raporunun oybirliği ile kabulüne,
5/11

50-İmar ve Bayındırlık Komisyonu’nun, Nilüfer İlçesi, Fethiye Mahallesi, 1853 ada, 5 sayılı parselin “Özel Sağlık Tesisi Alanı”na alınmasına ilişkin 1/5000 ölçekli Nilüfer Nazım İmar Planı değişikliği talebi ile ilgili raporunun oybirliği ile kabulüne,
51-İmar ve Bayındırlık Komisyonu’nun, Nilüfer İlçesi, Ertuğrul Mahallesi, 1151 ada, 5 sayılı parselin “Tali İş Merkezi Alanı”na alınmasına ilişkin 1/5000 ölçekli Nilüfer Nazım İmar Planı değişikliği ile ilgili raporunun oybirliği ile kabulüne,
52-İmar ve Bayındırlık Komisyonu’nun, Bursa Büyükşehir Belediye Meclisi’nin, 18.07.2011/631 sayılı kararı ile onaylanan, 1/1000 ölçekli Batıkent Mezarlığı Uygulama İmar Planı’nın uygulanması ile ilgili raporunun oybirliği ile kabulüne,
53-İmar ve Bayındırlık Komisyonu’nun, Büyükşehir Belediye Meclisi’nin, 10.01.2013 gün ve 50 sayılı kararı ile onaylanan, Nilüfer İlçesi, Görükle Mahallesi, 3942 sayılı parselin “Konut ve Park Alanı”na alınmasına ilişkin 1/5000 ölçekli Görükle Nazım İmar Planı’na yapılan askı itirazı ile ilgili raporunun oyçokluğu (CHP; Mustafa BOZBEY, Osman AYRADİLLİ, Özden DOĞAN, Turgay ERDEM, Perihan BALCI, Ali KARAMIK, Mahir GENCER, Necdet ERSOY, Zafer Cemal ÜLGEN, Erhan ÖZEKİN, Şükrü AKSU 11 red – MHP; Mehmet TEMİRTAŞ, Dinçer YENİ 2 red – 24 kabul) ile kabulüne,
54-İmar ve Bayındırlık Komisyonu’nun, Bursa Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu Kararı doğrultusunda, Nilüfer İlçesi, Kayapa Mahallesi, Tahtalı Köyü, Erintaş Tepesi Kale ve Gözetleme Kulesi Sit Alanı’na ilişkin 1/5000 ölçekli Kayapa Nazım İmar Planı değişikliği ile ilgili raporunun oybirliği ile kabulüne,
55-İmar ve Bayındırlık Komisyonu’nun, Nilüfer İlçesi, Hasanağa Mahallesi, 158 ada, 3 sayılı parsel, 154 ada, 6 sayılı parsel, 289 ada, 1 sayılı parsele ilişkin 1/5000 ölçekli Hasanağa Nazım İmar Planı değişikliği ile ilgili raporunun oybirliği ile kabulüne,
56-İmar ve Bayındırlık Komisyonu’nun, Bursa Büyükşehir Belediye Meclisi’nin, 10.01.2013 gün ve 61 sayılı Kararı ile onaylanan, Yıldırım İlçesi, Millet Mahallesi, 3078 ada, 1 parselin batısındaki Tescil Harici Alan’a ilişkin 1/5000 ölçekli Yıldırım Nazım İmar Planı değişikliğine yapılan askı itirazı ile ilgili raporunun oybirliği ile kabulüne,
57-İmar ve Bayındırlık Komisyonu’nun, Bursa Büyükşehir Belediye Meclisi’nin, 10.01.2013 gün ve 62 sayılı kararı ile onaylanan, Yıldırım İlçesi, Millet Mahallesi, 3078 ada, 1 parselin batısındaki Tescil Harici Alan’a ilişkin 1/1000 ölçekli Ankara Yolu Kuzeyi I. Bölge İlave ve Revizyon Uygulama İmar Planı değişikliğine yapılan askı itirazı ile ilgili raporunun oybirliği ile kabulüne,
58-İmar ve Bayındırlık Komisyonu’nun, Yıldırım İlçesi, Esenevler Mahallesi, 2546 ada, 3 sayılı parselin “Sosyal ve Kültürel Tesis Alanı”na alınmasına yönelik 1/1000 ölçekli Fidyekızık- Esenevler Uygulama İmar Planı değişikliği talebi ile ilgili raporunun oybirliği ile kabulüne,
59-İmar ve Bayındırlık Komisyonu’nun, Etüd ve Projeler Dairesi Başkanlığı’nın talebi doğrultusunda, Yıldırım İlçesi, Bağlaraltı Mahallesi, 4144 ada, 2 sayılı parselin “Belediye Hizmet Alanı” olmasına ilişkin 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı değişikliği ve 1/1000 ölçekli Fidyekızık – Esenevler Uygulama İmar Planı değişikliği ile ilgili raporunun oybirliği ile kabulüne,
60-İmar ve Bayındırlık Komisyonu’nun, Bursa Büyükşehir Belediye Meclisi’nin, 10.01.2013 gün ve 65 sayılı kararı ile onaylanan, Yıldırım İlçesi, Ulus Mahallesi, 3596 ada, 20-51-52 sayılı parsellerin “Belediye Hizmet Alanı”na alınmasına ilişkin 1/1000 ölçekli Ankara Yolu Kuzeyi II. Bölge Uygulama İmar Planı değişikliğine yapılan askı itirazı ile ilgili raporunun oybirliği ile kabulüne,
61-İmar ve Bayındırlık Komisyonu’nun, Yıldırım İlçesi, Değirmenlikızık Mahallesi, 400 ada, 86 sayılı parselin “Yeşil Alana” alınmasına ilişkin 1/1000 ölçekli Davutkadı–Değirmenlikızık Planlama Bölgesi Uygulama İmar Planı değişikliği ile ilgili raporunun oybirliği ile kabulüne,
62-İmar ve Bayındırlık Komisyonu’nun, Yıldırım İlçesi, Tayyareci Mehmet Ali Caddesi- Selçukbey Caddesi yönündeki Tramvay Hattına ilişkin 1/25000 ölçekli Merkez Planlama Bölgesi Nazım İmar Planı ve 1/5000 ölçekli Yıldırım Nazım İmar Planı değişiklikleri ile ilgili raporunun oyçokluğu (CHP; Mustafa BOZBEY, Osman AYRADİLLİ, Özden DOĞAN, Turgay ERDEM, Perihan BALCI, Ali KARAMIK, Mahir GENCER, Necdet ERSOY, Zafer Cemal ÜLGEN, Erhan ÖZEKİN, Şükrü AKSU 11 red –26 kabul) ile kabulüne,
6/11


63-İmar ve Bayındırlık Komisyonu’nun, Yıldırım İlçesi, Tayyareci Mehmet Ali Caddesi- Selçukbey Caddesi yönündeki Tramvay Hattına ilişkin 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı değişikliği ile ilgili raporunun oyçokluğu (CHP; Mustafa BOZBEY, Osman AYRADİLLİ, Özden DOĞAN, Turgay ERDEM, Perihan BALCI, Ali KARAMIK, Mahir GENCER, Necdet ERSOY, Zafer Cemal ÜLGEN, Erhan ÖZEKİN, Şükrü AKSU 11 red –26 kabul) ile kabulüne,
64-İmar ve Bayındırlık Komisyonu’nun, Gürsu İlçesi, Kurtuluş Mahallesi, 497 ada, 2 sayılı parselin “Ticaret Alanı”na alınmasına ilişkin 1/5000 ölçekli Gürsu Nazım İmar Planı değişikliği ile ilgili raporunun oybirliği ile kabulüne,
65-İmar ve Bayındırlık Komisyonu’nun, BUSKİ Genel Müdürlüğü’nün talebi doğrultusunda, Kestel ilçesi, Vani Mehmet Mahallesi, 325 ada, 38-200-201 sayılı parsellerin “Su Deposu ve Koruma Alanı”na alınmasına ilişkin 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı değişikliği ile 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı değişikliği ile ilgili raporunun oybirliği ile kabulüne,
66-İmar ve Bayındırlık Komisyonu’nun, Mudanya İlçesi, Halitpaşa Mahallesi, H21b13a pafta, 1536 ada, 1 sayılı parselin “Resmi Kurum Alanı”na alınmasına ilişkin 1/5000 ölçekli Mudanya Nazım İmar Plan değişiklik talebi ile ilgili raporunun oybirliği ile kabulüne,
67-İmar ve Bayındırlık Komisyonu’nun, Mudanya İlçesi, Kentsel Tasarım Projesi II. Etabı kapsayan alana ait “Mudanya Kıyı Bandı Sahil Düzenlemesi Amaçlı 1/5000 ölçekli Mudanya Nazım İmar Planı ve 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı” ile ilgili raporunun oybirliği ile kabulüne,
68-İmar ve Bayındırlık Komisyonu’nun, Gemlik İlçesi, Umurbey, 3667, 3668, 3670 ve 3671 sayılı parsellerin “Sosyal Tesis Alanına (Huzurevi Alanı)” alınmasına ilişkin 1/25000 ölçekli Gemlik Nazım İmar Planı ve 1/5000 ölçekli Umurbey Nazım İmar Planı değişikliği ile ilgili raporunun oybirliği ile kabulüne,
69-İmar ve Bayındırlık Komisyonu’nun, Gemlik İlçesi, Orhaniye Mahallesi, 342 ada, 42, 36, 46, 52, 53, 29, 28, 8 sayılı parsellerin “Park ve Günübirlik Turizm Tesis Alanı”na alınmasına ilişkin 1/25000 ve 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı değişikliği ile ilgili raporunun; “342 ada, 23 ve 51 parsellerin ilavesiyle” oybirliği ile kabulüne,
70-İmar ve Bayındırlık Komisyonu’nun, Bursa 3. İdare Mahkemesi’nin, 21.12.2012 tarih ve 2012/1138 sayılı Mahkeme Kararı doğrultusunda, Gemlik İlçesi, Engürücük Mahallesi, 2026 sayılı parsele ilişkin 1/5000 ölçekli Gemlik Nazım İmar Planı değişikliği ile ilgili raporunun oybirliği ile kabulüne,
71-İmar ve Bayındırlık Komisyonu’nun, Gemlik İlçesi, Hisar Mahallesi, 195 ada, 27 ve 87 sayılı parsellerin “Dini Tesis Alanı”na alınmasına ilişkin 1/5000 ölçekli Gemlik Nazım İmar Planı değişikliği ile ilgili raporunun oybirliği ile kabulüne,
72-İmar ve Bayındırlık Komisyonu’nun, Alemdar ve Gaziakdemir Mahallelerinin bir kısmını kapsayan Eski Tabakhaneler Bölgesi’nde yer alan Sıcaksu Kentsel Dönüşüm Alanı’nda İmar Planı düzenlemesi yapılması ile ilgili raporunun; Büyükşehir Belediye Meclisi’nin, 22.04.2013 günü, saat 17.00’da yapacağı 2. Birleşiminde görüşülmesinin oybirliği ile kabulüne,
73-Gündeme alınarak görüşülmesi kabul edilen, Meclis Başkanı Recep ALTEPE’nin verdiği “Yıldırım İlçesi, Arabayatağı Mahallesi, 6559 ada, 5 parselin Sıkılaştırılmış Doğalgaz Dolum İstasyonu (CNG) Alanı’na alınmasına ilişkin 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı değişikliği” ile ilgili yazılı önergesinin oybirliği ile kabulüne,
74-Gündeme alınarak görüşülmesi kabul edilen, Meclis Başkanı Recep ALTEPE’nin verdiği “Osmangazi İlçesi, Alaşar Mahallesi, 4489 ada, 1 parsel sayılı 11.881,42 m2 yüzölçümlü arsa vasfındaki taşınmazın İnsani Yardım Vakfı’na bedelsiz devri” ile ilgili yazılı önergesinin oyçokluğu (CHP; Mustafa BOZBEY, Osman AYRADİLLİ, Özden DOĞAN, Turgay ERDEM, Perihan BALCI, Ali KARAMIK, Mahir GENCER, Necdet ERSOY, Zafer Cemal ÜLGEN, Erhan ÖZEKİN, Şükrü AKSU 11 red –26 kabul) ile kabulüne,

 

7/11


75-Gündeme alınarak görüşülmesi kabul edilen, Büyükşehir Belediyesi Meclis Üyesi Celal DEMİR’in verdiği (Emlak ve İstimlak Dairesi Başkanlığı’nın, 12.04.2013 tarih ve 78647104-301.01-59993 sayılı yazısı) “Mudanya İlçesi, Mürsel Mahallesi, Eğitim Caddesi ile Kültür Caddesini birbirine bağlayan (Rota Caddesi – Yankı Sokak) 21,50 metre genişliğinde imar yolu üzerinde kalan arsa, bina, bina eklentileri ve ağaçların kamulaştırılması için Belediyemiz X. Beş
Yıllık Kamulaştırma İmar Programının 2011-2015 yılı dilimine ek olarak alınması” ile ilgili yazılı önergesinin oybirliği ile kabulüne,
76-Gündeme alınarak görüşülmesi kabul edilen, Büyükşehir Belediyesi Meclis Üyesi İsmail İPÇİ’nin verdiği “İntam ve Çevresi Kentsel Dönüşüm ve Gelişim Proje Alanı sınırının revize edilerek 4276 ada, 1 parselde bulunan Tezcan Apartmanı’nın bulunduğu alanın Kentsel Dönüşüm Alanı içine dahil edilmesi.” ile ilgili yazılı önergesinin oyçokluğu (CHP; Mustafa BOZBEY, Osman AYRADİLLİ, Özden DOĞAN, Turgay ERDEM, Perihan BALCI, Ali KARAMIK, Mahir GENCER, Necdet ERSOY, Zafer Cemal ÜLGEN, Erhan ÖZEKİN, Şükrü AKSU 11 red –26 kabul) ile kabulüne,
77-Gündeme alınarak görüşülmesi kabul edilen, Büyükşehir Belediyesi Meclis Üyesi Celal DEMİR’in verdiği “Gürsu Belediye Meclisi’nin ‘Aktarma Yapılması’ hakkındaki Meclis Kararı.” ile ilgili yazılı önergesinin oybirliği ile kabulüne,
78-Gündeme alınarak görüşülmesi kabul edilen, Büyükşehir Belediyesi Meclis Üyesi Celal DEMİR’in verdiği (Yazı İşleri ve Kararlar Dairesi Başkanlığı’nın, 12.04.2013 tarih ve 71961244-301.03-60556 sayılı yazısı) “Müzeler Şube Müdürlüğü bünyesinde hizmet veren Bilim ve Teknoloji Merkezi ile ilgili Bursa Büyükşehir Belediyesi ile TÜBİTAK arasında ‘TÜBİTAK Bilim Merkezi Kurulması Destek Programı Bursa’da Bilim Merkezi Kurulmasına Dair Proje Sözleşmesi’ imzalanması” ile ilgili yazılı önergesinin oybirliği ile kabulüne,
79-Gündeme alınarak görüşülmesi kabul edilen, Büyükşehir Belediyesi Meclis Üyesi Aylin UYAR’ın verdiği “Lastik Tekerlekli Araçlardan alınacak bedelin %3’den %1’e düşürülmesi.” ile ilgili yazılı önergesinin oybirliği ile kabulüne,
80-Gündeme alınarak görüşülmesi kabul edilen, Büyükşehir Belediyesi Meclis Üyesi Refik YILMAZ’ın verdiği “Gemlik İlçesi, Cumhuriyet Mahallesi, Manastır Mevkiinde bulunan Huzur Apartmanı maliklerine 1 yıl süre ile aylık 300-TL. kira yardımı yapılması.” ile ilgili yazılı önergesinin oybirliği ile kabulüne,
81-Gündeme alınarak görüşülmesi kabul edilen, Büyükşehir Belediyesi Meclis Üyesi Recep DEMİRHAN’ın verdiği (Mali Hizmetler Dairesi Başkanlığı’nın, 18.04.2013 tarih ve 90159038-301.01-64245 sayılı yazısı) “BURULAŞ’a 10.000.000,00-TL. borçlanma yetkisi verilmesi” ile ilgili yazılı önergesinin oybirliği ile kabulüne,
82-Gündeme alınarak görüşülmesi kabul edilen, Büyükşehir Belediyesi Meclis Üyesi Recep DEMİRHAN’ın verdiği (Mali Hizmetler Dairesi Başkanlığı’nın, 18.04.2013 tarih ve 90159038-301.01-64246 sayılı yazısı) “BURULAŞ’a 35.000.000,00-TL. borçlanma yetkisi verilmesi” ile ilgili yazılı önergesinin oybirliği ile kabulüne,
83-Gündeme alınarak görüşülmesi kabul edilen, Büyükşehir Belediyesi Meclis Üyesi Atilla ÖDÜNÇ’ün verdiği (Mali Hizmetler Dairesi Başkanlığı’nın, 11.04.2013 tarih ve 16153480-301.03-61868 sayılı yazısı) “Bursa Büyükşehir Belediyesi mülkiyetinde olan Bursa Büyükşehir Stadyumu’nun 1. ve 2. Bodrum Katlarında Ticari Alanların kiraya verilmesi” ile ilgili yazılı önergesinin Plan ve Bütçe Komisyonu’na havalesine,
84-Gündeme alınarak görüşülmesi kabul edilen, Büyükşehir Belediyesi Meclis Üyeleri Derya BULUT ve Hikmet AYDOĞDU’nun verdiği “Naim ALTAY’a ait Yıldırım İlçesi, Hacivat Mahallesi, 6646 ada, 9 parsel ve 6702 ada, 2 parsel ile ilgili takas talebi” ile ilgili yazılı önergesinin Plan ve Bütçe Komisyonu’na havalesine,
85-Gündeme alınarak görüşülmesi kabul edilen, Büyükşehir Belediyesi Meclis Üyesi Atilla ÖDÜNÇ’ün verdiği (Destek Hizmetleri Dairesi Başkanlığı’nın, 15.04.2013 tarih ve 66610610.301.01-60993 sayılı yazısı) “Destek Hizmetleri Dairesi Başkanlığı’nın, Görev, Yetki ve Sorumluluk Esaslarını Belirleyen Yönetmeliği’nde revizyon yapılması” ile ilgili yazılı önergesinin Hukuk Komisyonu’na havalesine,
8/11
86-Gündeme alınarak görüşülmesi kabul edilen, Büyükşehir Belediyesi Meclis Üyesi Recep DEMİRHAN’ın verdiği “Koğukçınar Mahallesi, Dr. Sadık Ahmet Caddesi ile 6. Seymen Sokak ve Kısa Sokak arasında kalan, 1436 adanın gerekli plan tadilatının yapılması ve ‘Yeşil Alan’a alınması ve Belediyemiz X. Beş Yıllık Kamulaştırma İmar Programının 2011-2015 yılı dilimine ek olarak alınması.” ile ilgili yazılı önergesinin İmar ve Bayındırlık – Plan ve Bütçe Komisyonlarına müştereken havalesine,
87-Gündeme alınarak görüşülmesi kabul edilen, Büyükşehir Belediyesi Meclis Üyeleri Hikmet AYDOĞDU ve Derya BULUT’un verdiği “Millet Mahallesi, 3090 ada, 1 parselde bulunan Dini Tesis Alanı’nda Cami Yapımı için parselde çekme mesafesi şartının kaldırılması” ile ilgili yazılı önergesinin İmar ve Bayındırlık Komisyonu’na havalesine,
88-Gündeme alınarak görüşülmesi kabul edilen, Büyükşehir Belediyesi Meclis Üyeleri Yener ACAR, Şükrü AKSU ve Murat AY’ın verdiği “Kestel Belediye Meclisi’nin, 01.04.2013 tarih ve 85, 88 sayılı ‘Plan değişikliği’ hakkındaki Meclis Kararları” ile ilgili yazılı önergesinin İmar ve Bayındırlık Komisyonu’na havalesine,
89-Gündeme alınarak görüşülmesi kabul edilen, Büyükşehir Belediyesi Meclis Üyesi Ali KARAMIK’ın verdiği “Nilüfer Belediye Meclisi’nin, 03.04.2013 tarih ve 295, 314, 320, 322, 323, 324, 325, 326, 327, 328, 330, 331, 332, 333, 334, 335, 336, 337, 338, 339, 340, 341, 342, 343, 344, 345, 347, 348, 349, 350, 351 sayılı ‘Plan değişikliği’ hakkındaki Meclis Kararları.” ile ilgili yazılı önergesinin İmar ve Bayındırlık Komisyonu’na havalesine,
90-Gündeme alınarak görüşülmesi kabul edilen, Büyükşehir Belediyesi Meclis Üyesi Turgay ERDEM’in verdiği “1/1000 ölçekli Ekokent Uygulama İmar Planına göre hazırlanan, 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı değişikliği.” ile ilgili yazılı önergesinin İmar ve Bayındırlık Komisyonu’na havalesine,
91-Gündeme alınarak görüşülmesi kabul edilen, Büyükşehir Belediyesi Meclis Üyesi Derya BULUT’un verdiği “Bursa İli, Osmangazi İlçesi, Elmasbahçeler Mahallesi, 2155 ada, 43,44,45,46,47 ve 52 parsellerin ‘Spor Alanı’ olarak düzenlenmesine ilişkin 1/5000 ve 1/1000 ölçekli İmar Planı değişiklikleri.” ile ilgili yazılı önergesinin İmar ve Bayındırlık Komisyonu’na havalesine,
92-Gündeme alınarak görüşülmesi kabul edilen, Büyükşehir Belediyesi Meclis Üyesi Derya BULUT’un verdiği “Bursa İli, Osmangazi İlçesi, Çırpan Mahallesi, 5851 ada, 8 parselde ‘TEDAŞ İdari Bina ve Trafo Alanı’ olarak düzenlenmesine ilişkin 1/1000 ölçekli İmar Planı değişikliği yapılması talebi” ile ilgili yazılı önergesinin İmar ve Bayındırlık Komisyonu’na havalesine,
93-Gündeme alınarak görüşülmesi kabul edilen, Büyükşehir Belediyesi Meclis Üyesi Derya BULUT’un verdiği “Bursa İli, Osmangazi İlçesi, Demirtaşpaşa Mahallesi, 3 nolu Praje Alanı için hazırlanan alanın plan değişikliği yapılması talebi” ile ilgili yazılı önergesinin İmar ve Bayındırlık Komisyonu’na havalesine,
94-Gündeme alınarak görüşülmesi kabul edilen, Büyükşehir Belediyesi Meclis Üyesi Refik YILMAZ’ın verdiği “Gemlik Belediye Meclisi’nin, 03.04.2013 tarih ve 2013/M-158, 159, 160, 161, 162, 163, 164 sayılı ‘Plan değişikliği’ hakkındaki Meclis Kararları.” ile ilgili yazılı önergesinin İmar ve Bayındırlık Komisyonu’na havalesine,
95-Gündeme alınarak görüşülmesi kabul edilen, Büyükşehir Belediyesi Meclis Üyesi Derya BULUT’un verdiği “Osmangazi İlçesi, Tayakadın Mahallesi, 4085 ada, 20, 21 ve 23 parsellerin ‘Dini Tesis Alanı’na alınmasına ilişkin 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı değişikliği.” ile ilgili yazılı önergesinin İmar ve Bayındırlık Komisyonu’na havalesine,
96-Gündeme alınarak görüşülmesi kabul edilen, Büyükşehir Belediyesi Meclis Üyesi Derya BULUT’un verdiği “Osmangazi İlçesi, Gülbahçe Mahallesi, Yeni Hal Kavşağı’nda Trafo Merkezi yapılmasıyla ilgili 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı değişikliği.” ile ilgili yazılı önergesinin İmar ve Bayındırlık Komisyonu’na havalesine,
97-Gündeme alınarak görüşülmesi kabul edilen, Büyükşehir Belediyesi Meclis Üyesi Hulisi TURAN’ın verdiği “Gürsu Belediye Meclisi’nin, 06.03.2013 ve 03.04.2013 tarihli ‘Plan değişikliği’ hakkındaki Meclis Kararları.” ile ilgili yazılı önergesinin İmar ve Bayındırlık Komisyonu’na havalesine,
9/11

98-Gündeme alınarak görüşülmesi kabul edilen, Büyükşehir Belediyesi Meclis Üyesi Recep DEMİRHAN’ın verdiği “Osmangazi Belediyesi Emek Planlarının 7.06 maddesinin 2. fıkrasının kaldırılması.” ile ilgili yazılı önergesinin İmar ve Bayındırlık Komisyonu’na havalesine,
99-Gündeme alınarak görüşülmesi kabul edilen, Büyükşehir Belediyesi Meclis Üyesi Kartal SALDIRIŞ’ın verdiği “Nilüfer İlçesi, Ertuğrul Mahallesi, H21C04A3D pafta, 1109 ada, 3 parsel ve 1127 ada, 2 numaralı parselde kayıtlı taşınmazlara ait İmar Planı değişikliği.” ile ilgili yazılı önergesinin İmar ve Bayındırlık Komisyonu’na havalesine,
100-Gündeme alınarak görüşülmesi kabul edilen, Büyükşehir Belediyesi Meclis Üyeleri Hasan AKTÜRK ve Kartal SALDIRIŞ’ın verdiği “Mudanya Belediye Meclisi’nin, 05.04.2013 tarih ve 2013/98 – 2013/103 – 2013/106 sayılı Meclis Kararları” ile ilgili yazılı önergesinin İmar ve Bayındırlık Komisyonu’na havalesine,
101-Gündeme alınarak görüşülmesi kabul edilen, Büyükşehir Belediyesi Meclis Üyesi Recep DEMİRHAN’ın verdiği “Osmangazi Belediye Meclisi’nin, 03.04.2013 tarih ve 298-299-300-302-303-304-305-306-307-308-309-310-311-312-313-314-315-316-317-318-319 sayılı ‘İmar Planı değişikliği’ hakkındaki Meclis Kararları.” ile ilgili yazılı önergesinin İmar ve Bayındırlık Komisyonu’na havalesine,
102-Gündeme alınarak görüşülmesi kabul edilen, Büyükşehir Belediyesi Meclis Üyeleri Hikmet AYDOĞDU ve Derya BULUT’un verdiği “Yıldırım Belediye Meclisi’nin, 03.04.2013 tarih ve 221-222 sayılı ‘İmar Planı değişikliği’ hakkındaki Meclis Kararları.” ile ilgili yazılı önergesinin İmar ve Bayındırlık Komisyonu’na havalesine,
103-Gündeme alınarak görüşülmesi kabul edilen, Büyükşehir Belediyesi Meclis Üyesi Atilla ÖDÜNÇ’ün verdiği “Bursa Ticaret Borsası’yla birlikte gerçekleştirilmesi hedeflenen çalışmalarda proje yapılması ortaklığı amacıyla Protokol imzalanması için Recep Altepe’ye yetki verilmesi.” ile ilgili yazılı önergesinin oybirliği ile kabulüne,
104-Gündeme alınarak görüşülmesi kabul edilen, Büyükşehir Belediyesi Meclis Üyesi Ali Hasan YOLUÇ’un verdiği “T1 Tramvay Hattı’nda kullanılmak üzere Tramvay Aracı alımı için 30.000.000,00-TL. kredi kullanılması” ile ilgili yazılı önergesinin oybirliği ile kabulüne,
105-Gündeme alınarak görüşülmesi kabul edilen, Büyükşehir Belediyesi Meclis Üyesi Kartal SALDIRIŞ’ın verdiği “Mudanya kıyılarındaki kıyı geçişlerinin kıyı servis/yaya koridorunun kapsamı içinde çözülebilmesi için kıyı servis/yaya koridorunun İmar Planlarına işlenmesi.” ile ilgili yazılı önergesinin İmar ve Bayındırlık Komisyonu’na havalesine,
106-Büyükşehir Belediye Meclisi’nin, 21.03.2013 tarih ve 323 sayılı “Kestel Belediyesi’ne ait 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı” hakkındaki Meclis Kararının; Kestel Belediye Meclisi’nin, “Değiştirilerek Uygun Görülen Kararlar içinde 2. sırada yer alan 01.02.2013 tarih ve 44 sayılı Meclis Kararının”;
• Yeni Mahalle, 441 ada, 43 parselin (İmar Planının güneyinde yer alan Rezerv Konut Alanı’nın) bir kısmı olan 3,3 ha’lık alanın Yeşil Alan olarak düzenlenmesi,
• Hatalı geçirilen Belediye sınırının düzeltilmesi (Rezerv Konut Alanın batısında)
• Derekızık Mahallesi’nde 101 adada yer alan BHA’nın Su Deposu ve Koruma Alanı olarak düzenlenmesi,
• 3. Derece Doğal Sit sınırının çizilmesi ve Tabiat Varlıkları Koruma Bölge Komisyonu’nca uygun görülmesi halinde uygulamaya geçilecektir plan notunun ilave edilmesine,
• Kestel Kalesi’nin bulunduğu Arkeolojik Sit Alanı’nın bulunduğu alana ilişkin Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu’nca uygun görülmesi halinde uygulamaya geçilecektir plan notunun ilave edilmesi şekli ile uygun olduğuna, şeklinde düzeltilerek oyçokluğu (CHP; Mustafa BOZBEY, Osman AYRADİLLİ, Özden DOĞAN, Turgay ERDEM, Perihan BALCI, Ali KARAMIK, Mahir GENCER, Necdet ERSOY, Zafer Cemal ÜLGEN, Erhan ÖZEKİN, Şükrü AKSU 11 red – MHP; Mehmet TEMİRTAŞ, Dinçer YENİ 2 red – 24 kabul) ile kabulüne,

 

10/11

 


107-Gündeme alınarak görüşülmesi kabul edilen, Büyükşehir Belediye Meclis Üyesi Özgen KESKİN’in yazılı mazeretinin kabulü ile izinli sayılmasına,
108-Gündeme alınarak görüşülmesi kabul edilen, Büyükşehir Belediye Meclis Üyesi Recep TANLAK’ın sözlü mazeretinin kabulü ile izinli sayılmasına,
109-Gündeme alınarak görüşülmesi kabul edilen, Büyükşehir Belediye Meclis Üyesi Necmettin EKİNCİ’nin sözlü mazeretinin kabulü ile izinli sayılmasına,
110-Gündeme alınarak görüşülmesi kabul edilen, Büyükşehir Belediye Meclis Üyesi Hasan MASAKÇIOĞLU’nun sözlü mazeretinin kabulü ile izinli sayılmasına oybirliği ile karar verilmiştir.

 

 

 

Recep ALTEPE
Mak. Müh.
Büyükşehir Belediye Başkanı

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

11/11

 

Büyükşehir Belediye Meclisi’nin, 22.04.2013 Pazartesi günü saat 17.00’da Büyükşehir Belediye Meclisi Toplantı Salonu’nda (Heykel Tarihi Bina) yaptığı 2009/2014 seçim döneminin 54 üncü, 5 inci dönemin 4 üncü OLAĞAN toplantısının 2. birleşiminde alınan KARARLARIN ÖZETİDİR.

 


1-İmar ve Bayındırlık Komisyonu’nun, Alemdar ve Gaziakdemir Mahallelerinin bir kısmını kapsayan Eski Tabakhaneler Bölgesi’nde yer alan Sıcaksu Kentsel Dönüşüm Alanı’nda İmar Planı düzenlenmesi yapılması ile ilgili raporunun; “20 kat olarak H-maks şeklinde düzenlenerek değiştirilmesi” ilavesiyle oybirliği ile kabulüne,
2-Başkanlık Makamı’nın, 2012 Mali Yılı Faaliyet Raporu ile ilgili yazının oyçokluğu (CHP; Osman AYRADİLLİ, Özden DOĞAN, Recep TANLAK, Turgay ERDEM, Mahir GENCER, Necdet ERSOY, Zafer Cemal ÜLGEN, Erhan ÖZEKİN, Şükrü AKSU 9 red – MHP; Mehmet TEMİRTAŞ 1 red – 27 kabul) ile kabulüne,
3-Gündeme alınarak görüşülmesi kabul edilen, Büyükşehir Belediye Meclis Üyesi Mustafa BOZBEY’in sözlü mazeretinin kabulü ile izinli sayılmasına,
4-Gündeme alınarak görüşülmesi kabul edilen, Büyükşehir Belediye Meclis Üyesi Dinçer YENİ’nin sözlü mazeretinin kabulü ile izinli sayılmasına,
5-Gündeme alınarak görüşülmesi kabul edilen, Büyükşehir Belediye Meclis Üyesi Perihan BALCI’nın sözlü mazeretinin kabulü ile izinli sayılmasına,
6-Gündeme alınarak görüşülmesi kabul edilen, Büyükşehir Belediye Meclis Üyesi Mustafa ALTIN’ın sözlü mazeretinin kabulü ile izinli sayılmasına oybirliği ile karar verilmiştir.

 

 


Recep ALTEPE
Mak. Müh.
Büyükşehir Belediye Başkanı

 

 

18.04.2013 Tarihli Meclis