MECLİS TOPLANTILARI

26.03.2013 Tarihli Meclis Gündemi

    

26.03.2013 Tarihli Meclis Kararları

Meclis kararları henüz yayınlanmamıştır...

 

Büyükşehir Belediye Meclisi’nin 26.03.2013 Salı günü saat 17.00’da Büyükşehir Belediye Meclisi Toplantı Salonunda yaptığı 2009/2014 seçim döneminin 53 üncü, 5 inci dönemin 3. üncü OLAĞAN toplantısının 2. Birleşiminde alınan KARARLARIN ÖZETİDİR.

1-İmar ve Bayındırlık Komisyonu’nun, BURULAŞ’ın 06.03.2013 gün ve 845-6 sayılı yazısında belirtilen T1 Tramvay Hattı İnşaatı kapsamındaki Trafo Binası (TM-3) Projesine ilişkin imar planı değişikliği talebi ile ilgili raporunun oyçokluğu (CHP; Osman AYRADİLLİ, Özden DOĞAN, Perihan BALCI, Ali KARAMIK, Mahir GENCER, Necdet ERSOY, Zafer Cemal ÜLGEN, Erhan ÖZEKİN, Şükrü AKSU 9 red – 27 kabul) ile kabulüne,
2-Gündeme alınarak görüşülmesi kabul edilen Meclis Başkanı Recep ALTEPE’nin “1/25000 ölçekli Merkez Planlama Bölgesi Nazım İmar Planı plan notu değişikliklerine konu işyerleri” ile ilgili önergesinin oyçokluğu (AK Parti; Recai EKMEKÇİ, Recep KOYGUN, Muhammet Yavuz ÜNLÜ 3 red - CHP; Osman AYRADİLLİ, Özden DOĞAN, Perihan BALCI, Ali KARAMIK, Mahir GENCER, Necdet ERSOY, Zafer Cemal ÜLGEN, Erhan ÖZEKİN, Şükrü AKSU 9 red – MHP; Mehmet TEMİRTAŞ, Dinçer YENİ 2 red - 22 kabul) ile kabulüne,
3-İmar ve Bayındırlık Komisyonu’nun, Yıldırım İlçesi, Güllük Mahallesi, 794 ada, 60 parsele yönelik 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı değişikliği ile ilgili raporunun oybirliği ile kabulüne,
4-İmar ve Bayındırlık Komisyonu’nun, Yıldırım İlçesi sınırlarında yer alan Mevlana, Yavuzselim, Ulus, Arabayatağı, Çınarönü, Hacivat Mahallelerini kapsayan alanda Kentsel Dönüşüm Plan çalışması yapılması için 1/25000 ve 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı değişikliği ile ilgili raporunun oyçokluğu (CHP; Osman AYRADİLLİ, Özden DOĞAN, Perihan BALCI, Ali KARAMIK, Mahir GENCER, Necdet ERSOY, Zafer Cemal ÜLGEN, Erhan ÖZEKİN, Şükrü AKSU 9 red – MHP; Mehmet TEMİRTAŞ, Dinçer YENİ 2 red - 25 kabul) ile kabulüne,
5-İmar ve Bayındırlık Komisyonu’nun, Nilüfer İlçesi, Ertuğrul Mahallesi, 988 ada, 1 parselin “Tali İş Merkezi Alanı”na alınmasına ilişkin 1/5000 ölçekli Nilüfer Nazım İmar Planı değişikliği ile ilgili raporunun oybirliği ile kabulüne,
6- İmar ve Bayındırlık Komisyonu’nun, 2030 yılı 1/100.000 ölçekli Bursa İl Çevre Düzeni Planı ile ilgili raporunun; Raporun son maddesinde yer alan; “Bursa Ovası’nda yer alan kaçak gelişmiş sanayiler, İnegöl Konutdışı Kentsel Çalışma Alanı’nda yer alan sanayiler, Gemlik Bölgesi’ndeki kirletici ve risk oluşturan sanayiler, Orhangazi Ovası’ndaki sanayiler ve Mustafakemalpaşa kuzeyindeki sanayiler ‘Taşınacak Sanayi’ olarak ‘K’ lejantı ile planda gösterilmiştir.” ifadesinin “Taşınacak Sanayi olarak ‘T’ lejantı ile planda gösterilmiştir.” şeklinde değiştirilerek oyçokluğu (CHP; Osman AYRADİLLİ, Özden DOĞAN, Perihan BALCI, Ali KARAMIK, Mahir GENCER, Necdet ERSOY, Zafer Cemal ÜLGEN, Erhan ÖZEKİN, Şükrü AKSU 9 çekimser – 27 kabul) ile kabulüne,
7-Gündeme alınarak görüşülmesi kabul edilen, Büyükşehir Belediyesi Meclis Üyesi Yener ACAR’ın sözlü mazeretinin kabulü ile izinli sayılmasına,
8-Gündeme alınarak görüşülmesi kabul edilen, Büyükşehir Belediyesi Meclis Üyesi Hulisi TURAN’ın sözlü mazeretinin kabulü ile izinli sayılmasına,
9-Gündeme alınarak görüşülmesi kabul edilen, Büyükşehir Belediyesi Meclis Üyesi Şevki ÇELİK’in sözlü mazeretinin kabulü ile izinli sayılmasına,
10-Gündeme alınarak görüşülmesi kabul edilen, Büyükşehir Belediyesi Meclis Üyesi Refik YILMAZ’ın sözlü mazeretinin kabulü ile izinli sayılmasına oybirliği ile karar verilmiştir.

 Recep ALTEPE
Mak. Müh.
Büyükşehir Belediye Başkanı

26.03.2013 Tarihli Meclis