MECLİS TOPLANTILARI

21.03.2013 Tarihli Meclis Gündemi

GÜNDEM : Büyükşehir Belediye Meclisi’nin, 21.03.2013 Perşembe günü saat 15.00’da Büyükşehir Belediye Meclisi Toplantı Salonu’nda (Heykel Tarihi Bina) yapacağı 2009/2014 seçim döneminin 53 üncü, 5 inci dönemin 3 üncü OLAĞAN toplantısının 1. birleşimine ait gündemdir.

 

G Ü N D E M :

1-GEÇEN TOPLANTI ZAPTI;

2-DAİRELERİN MECLİSE HAVALELİ TEKLİFLERİ;

1-Yazı İşleri ve Kararlar Dairesi Başkanlığı’nın, Fransa’nın Paris Şehrinde düzenlenecek olan “Mimarlık ve Şehir Plancılığı Fuarı”na katılmak üzere yurtdışı görevlendirme ile ilgili yazısı,
2-Bilgi İşlem Dairesi Başkanlığı’nın, 2013 Mali Yılı Gelir Beyannamesi eki ile ilgili yazısı,
3-Destek Hizmetleri Dairesi Başkanlığı’nın, Makine İşletme Şube Müdürlüğü’nün ihtiyacı olan 1 adet 4x4 çift kabin kamyonet ve 1 adet kapalı kasa kamyonet (Hafif Ticari) araçların alınması ile ilgili yazısı,
4-Emlak ve İstimlak Dairesi Başkanlığı’nın, 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planında Yeşil Alan ve 21,50 metre genişliğinde Yol Alanı’nda kalan, Yıldırım İlçesi, Yunusemre Mahallesi, 3887 ada, 21 parsel sayılı taşınmazın Kıyıcı Sokak ve Yasin Sokak’ın Köklü Cadde ile kesiştiği kısımlarının kamulaştırılmak üzere Belediyemiz X. Beş Yıllık Kamulaştırma İmar Programının 2011-2015 yılı dilimine ek olarak alınması ile ilgili yazısı,
5-Emlak ve İstimlak Dairesi Başkanlığı’nın, Mülkiyeti Davutdede Camii Yaptırma ve Koruma Derneğine ait Yıldırım İlçesi, Davutdede Mahallesi, 4950 ada, 21 parsel ile mülkiyeti Belediyemize ait olan, Davutdede Mahallesi, 4950 ada, 19 parsele ait taşınmazın takas talebi ile ilgili yazısı,
6-Emlak ve İstimlak Dairesi Başkanlığı’nın, T.C. Başbakanlık Toplu Konut İdaresi Başkanlığı (TOKİ), Bursa Büyükşehir Belediyesi ve Osmangazi Belediyesi arasında 28.11.2006 tarihinde imzalanan Bursa Osmangazi Doğanbey Kentsel Yenileme Projesine ilişkin protokolün 12 nci maddesi uyarınca hazırlanan 3 nolu Ek Protokolün imzalanması ve gerekli işlemlerin yürütülmesi için Büyükşehir Belediye Başkanı Recep ALTEPE’ye yetki verilmesi ile ilgili yazısı,
7-Çevre Koruma ve Kontrol Dairesi Başkanlığı’nın, 2013 yılı Hafriyat Atık Kabulü, Hafriyat Düzenleme Depolama Alanlarının Ruhsatlandırılması ve Hafriyat Taşıma İzin Belgesi ücretleri ile ilgili yazısı,
8-Zabıta Dairesi Başkanlığı’nın, Bursa Büyükşehir Belediyesi Taksi-Dolmuş-Minibüs ve Servis Araçları Yönetmeliği’nin 13. maddesinde değişiklik yapılması ile ilgili yazısı,
9-Zabıta Dairesi Başkanlığı’nın, Bursa Büyükşehir Belediyesi Taksi-Dolmuş-Minibüs ve Servis Araçları Yönetmeliği’nin 14. ve 15. maddelerinde değişiklik yapılması ile ilgili yazısı,
10-Ulaşım Dairesi Başkanlığı’nın, Eğitim çağındaki öğrencilere trafik bilincinin oluşturulması amacıyla, Çocuk Trafik Eğitim Parkı’nın yapımı için Bursa Büyükşehir Belediyesi – İl Emniyet Müdürlüğü ve İl Milli Eğitim Müdürlüğü arasında protokol imzalanması için Büyükşehir Belediye Başkanına imza yetkisi verilmesi ile ilgili yazısı,
11-Deprem Risk Yönetimi ve Kentsel İyileştirme Dairesi Başkanlığı’nın, Sıcaksu Kentsel Dönüşüm Projesi ile ilgili yazısı,

1/6

 

12-İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı’nın, 1/25000 ölçekli Nazım İmar Planı, 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı ve 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı plan değişiklik talepleri ile ilgili yazısı,
13-İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı’nın, Bursa Büyükşehir Belediye Meclisi’nin, 10.01.2013/58 Kararı ile onaylanan, Osmangazi İlçesi, Dürdane Köyü, 2710 parsele ilişkin 1/25000 ölçekli Kuzey Planlama Bölgesi Nazım İmar Planı değişikliği ve 1/5000 ölçekli Ovaakça Nazım İmar Planı değişikliğine yapılan askı itirazları ile ilgili yazısı,
14-İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı’nın, Bursa Büyükşehir Belediye Meclisi’nin, 10.01.2013 gün ve 50 sayılı kararı ile onaylanan, Nilüfer İlçesi, Görükle Mahallesi, 3942 parsele ilişkin 1/5000 ölçekli Nilüfer Nazım İmar Planı değişikliğine yapılan askı itirazı ile ilgili yazısı,
15-İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı’nın, Bursa Büyükşehir Belediye Meclisi’nin, 10.01.2013 gün ve 48 sayılı kararı ile onaylanan, Nilüfer İlçesi, Ertuğrul Mahallesi, 844 ada, 4 parselin kuzeyinde kalan kısma ilişkin 1/5000 ölçekli Nilüfer Nazım İmar Planı değişikliğine yapılan askı itirazı ile ilgili yazısı,
16-İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı’nın, Gemlik İlçesi, Engürücük Mahallesi, 2026 parselin Akaryakıt ve LPG Satış İstasyonu olarak belirlenmesine ilişkin Büyükşehir Belediye Meclisi’nin, 16.10.2008/682 sayılı 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı değişikliği kararının iptali ile ilgili Bursa 3. İdare Mahkemesi’nin, 21.12.2012 tarih ve 2012/1138 nolu Mahkeme Kararı ile ilgili yazısı,
17-İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı’nın, Bursa Büyükşehir Belediye Meclisi’nin, 10.01.2013 gün ve 61 sayılı kararı ile onaylanan, Yıldırım İlçesi, Millet Mahallesi, 3078 ada, 1 parselin batısındaki tescil harici alana ilişkin 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı değişikliğine yapılan askı itirazı ile ilgili yazısı,
18-İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı’nın, Bursa Büyükşehir Belediye Meclisi’nin, 10.01.2013 gün ve 62 sayılı kararı ile onaylanan, Yıldırım İlçesi, Millet Mahallesi, 3078 ada, 1 parselin batısındaki tescil harici alana ilişkin 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı değişikliğine yapılan askı itirazı ile ilgili yazısı,
19-İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı’nın, Bursa Büyükşehir Belediye Meclisi’nin, 10.01.2013 gün ve 65 sayılı kararı ile onaylanan, Yıldırım İlçesi, Ulus Mahallesi, 3596 ada, 20-51-52 parsellere ilişkin 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı değişikliğine yapılan askı itirazı ile ilgili yazısı,
20-İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı’nın, Etüd ve Projeler Dairesi Başkanlığı’nın, 27.02.2013 tarih ve M.16.1.BBB.0.19.02.0-604.99-32685 sayılı yazısı doğrultusunda, Osmangazi İlçesi, Ovaakça Eğitim Mahallesi, 7833 ada, 2 parsel ile 7832 ada, 1 parsel arasında kalan tescil harici alanda, 1/25000 ve 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı ve 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı değişikliği ile ilgili yazısı.

3-KOMİSYONLARDAN GELEN EVRAKLAR;

1-Plan ve Bütçe Komisyonu’nun, Yıldırım İlçesi, Bağlaraltı Mahallesi, 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planına göre 10 metre genişliğinde imar yolunda kalan kısımların, Belediyemiz X. Beş Yıllık İmar Programının 2011-2015 yılı dilimene ek olarak alınması ile ilgili raporu,
2-Plan ve Bütçe Komisyonu’nun, Yıldırım İlçesi, Şimşek Caddesi’nin, Çınarönü Caddesi ile Hacivat Deresi arasında kalan imar uygulaması ile terkleri yapılmış olan kısımdaki ağaçların kamulaştırılmak üzere Belediyemiz X. Beş Yıllık Kamulaştırma İmar Programının 2011-2015 yılı dilimine ek olarak alınması ile ilgili raporu,
3-Plan ve Bütçe Komisyonu’nun, 1/1000 ölçekli Fidyekızık – Esenevler Uygulama İmar Planında Eflak Caddesi üzerinde 30.00 m. imar yolunda kalan, Yıldırım İlçesi, Erikli Mahallesi, 2453 ada, 2 parselin Belediyemiz X. Beş Yıllık Kamulaştırma İmar Programının 2011-2015 yılı dilimine ek olarak alınması ile ilgili raporu,
4-Plan ve Bütçe Komisyonu’nun, Bursa İli, Osmangazi İlçesi, 2387 ada, 4-5 parsellerin Otopark ve Yeşil Alan’da kalması nedeniyle Belediyemiz X. Beş Yıllık Kamulaştırma İmar Programının 2011-2015 yılı dilimine ek olarak alınması ile ilgili raporu,
5-Plan ve Bütçe Komisyonu’nun, 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planında 30.00 m. genişliğinde imar yolunda kalan, Yıldırım İlçesi, Yiğitler Mahallesi, 2594 ada, 2 parsel, 2595 ada, 9,10 ve 12 parsel, 2596 ada, 1 ve 2 parsel sayılı taşınmazlar ile üzerinde bulunan bina, bina eklentileri ve ağaçların kamulaştırılmak üzere Belediyemiz X. Beş Yıllık Kamulaştırma İmar Programının 2011-2015 yılı dilimine ek olarak alınması ile ilgili raporu,
6-Plan ve Bütçe Komisyonu’nun, Yıldırım İlçesi, Değirmenlikızık Mahallesi, 400 ada, 86 parsel sayılı 246,94 m2’lik taşınmazın satın alınması ile ilgili raporu,
2/6

 


7-Plan ve Bütçe Komisyonu’nun, Çirişhane Mahallesi, Öksüzler Camii’nin kuzeyinde yer alan bölgenin (Yeşil Alan) Belediyemiz X. Beş Yıllık Kamulaştırma İmar Programının 2011-2015 yılı dilimine ek olarak alınması ile ilgili raporu,
8-Hukuk Komisyonu’nun, Belediyemizde otobüs şoförü olarak çalışan Nahit UNCU ile ilgili raporu,
9-Hukuk Komisyonu’nun, Mali Hizmetler Dairesi Başkanlığı’nın, Görev, Yetki ve Sorumluluk Esaslarını Belirleyen Yönetmeliği’nde Revizyon yapılması ile ilgili raporu,
10-Hukuk Komisyonu’nun, Destek Hizmetleri Dairesi Başkanlığı’nın, Görev, Yetki ve Sorumluluk Esaslarını Belirleyen Yönetmeliği’nde Revizyon yapılması ile ilgili raporu,
11-Ulaşım Komisyonu’nun, Mudanya Yolu güzergahında inşaatı devam eden kavşağa isim verilmesi ile ilgili raporu,
12-Ulaşım Komisyonu’nun, Büyükşehir Belediye Meclisi’nin, 18.10.2012 tarih ve 1022 sayılı “Gemlik İlçesi, Dörtyol Kavşağı’nda trafik kazalarının önlenmesi ve transit geçişin sağlanması için Bat-Çık modeli bir kavşak düzenlemesi yapılması” ile ilgili Meclis Kararı hakkında Karayolları 14. Bölge Müdürlüğü’nün, 20.11.2012 tarihli görüş yazısı ile ilgili raporu,
13-İmar ve Bayındırlık-Hukuk-Plan ve Bütçe Komisyonları’nın, Deprem ile ilgili müşterek raporu,
14-İmar ve Bayındırlık Komisyonu’nun, Osmangazi Belediyesi’ne ait 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı değişiklikleri ile ilgili raporu,
15-İmar ve Bayındırlık Komisyonu’nun, Yıldırım Belediyesi’ne ait 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı değişiklikleri ile ilgili raporu,
16-İmar ve Bayındırlık Komisyonu’nun, Nilüfer Belediyesi’ne ait 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı değişiklikleri ile ilgili raporu,
17-İmar ve Bayındırlık Komisyonu’nun, Mudanya Belediyesi’ne ait 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı değişiklikleri ile ilgili raporu,
18-İmar ve Bayındırlık Komisyonu’nun, Kestel Belediyesi’ne ait 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı değişiklikleri ile ilgili raporu,
19-İmar ve Bayındırlık Komisyonu’nun, Gemlik Belediyesi’ne ait 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı değişiklikleri ile ilgili raporu,
20-İmar ve Bayındırlık Komisyonu’nun, Mudanya İlçesi, Halitpaşa Mahallesi, 1536 ada, 1 parselin “Resmi Kurum Alanına” alınmasına ilişkin 1/5000 ölçekli Mudanya Nazım İmar Plan değişikliği ile ilgili raporu,
21-İmar ve Bayındırlık Komisyonu’nun, Bursa Büyükşehir Belediye Meclisi’nin, 20.12.2011 tarih ve 1085 sayılı karar ile onaylanan 1/5000 ölçekli Güzelyalı Nazım İmar Planının Çağrışan- Göynüklü kısmını kapsayan Nazım İmar Planı Revizyonuna ilişkin; Bursa 1. İdare Mahkemesi’nin, 18.12.2012 tarih ve 2012/402 E. sayılı kararı ile ilgili raporu,
22-İmar ve Bayındırlık Komisyonu’nun, Bursa Büyükşehir Belediye Meclisi’nin, 24.12.2012 tarih ve 1328 sayılı kararı ile onaylanan, Mudanya İlçesi, Bademli Mahallesi, H21b19c pafta, 177 parsele ilişkin 1/5000 ölçekli Mudanya Nazım İmar Plan değişikliği askı itirazı ile ilgili raporu,
23-İmar ve Bayındırlık Komisyonu’nun, 1/5000 ölçekli Güzelyalı Nazım İmar Planı’nın Güzelyalı Mahallesi ve Altıntaş Köyü’nün bir kısmını kapsayan Nazım İmar Plan Revizyonu ile ilgili raporu,
24-İmar ve Bayındırlık Komisyonu’nun, Gürsu İlçesi, Gürsu Mahallesi, 217 ada, 15 ve 18 sayılı parsellerin “Özel Sağlık Tesisi Alanına” alınmasına ilişkin 1/5000 ölçekli Gürsu Nazım İmar Planı değişikliği ile ilgili raporu,
25-İmar ve Bayındırlık Komisyonu’nun, Gürsu İlçesi, Adaköy Mahallesi, 1523 sayılı parselin “Soğuk Hava Deposuna” alınmasına ilişkin 1/25000 ölçekli Merkez Planlama Bölgesi Nazım İmar Planı değişikliği ve 1/5000 ölçekli Gürsu Nazım İmar Planı değişikliği ile ilgili raporu,
26-İmar ve Bayındırlık Komisyonu’nun, Osmangazi İlçesi, Yunuseli Mahallesi, 6579 ada, 1 parsel, 7518 ada, 1-2-3 parseller, 7519 ada, 1 parsel ve 5771 ada, 1 parsellerin “Konut Alanı, Sağlık Alanı, Spor Alanı, İlköğretim Alanı ve Otopark Alanı”na alınmasına ilişkin 1/25000 ölçekli Merkez Planlama Bölgesi Nazım İmar Planı değişikliği ve 1/5000 ölçekli Osmangazi Nazım İmar Planı değişiklikleri ile ilgili raporu,
27-İmar ve Bayındırlık Komisyonu’nun, Osmangazi İlçesi,, Geçit Mahallesi, 6337 ada, 46 parsel ve Dereçavuşköy, 4991 ada, 304 parselin bir kısmının Yol Alanı’na ve Su Deposu Alanı’na alınmasına ilişkin 1/5000 ölçekli Osmangazi Nazım İmar Planı ve 1/1000 ölçekli Hamitler Toplu Konut Alanı Planlaması Uygulama İmar Planı değişiklikleri ile ilgili raporu,
3/6

 


28-İmar ve Bayındırlık Komisyonu’nun, Büyükşehir Belediye Meclisi’nin, 24.12.2012 gün ve 1302 sayılı kararı ile onaylanan, Osmangazi İlçesi, Hamitler Mahallesi, Çöp Depolama Alanı’nda Tehlikeli Tıbbi Atık Yakma Tesisine ilişkin 1/5000 ölçekli Osmangazi Nazım İmar Planı Plan Notu değişikliğine yapılan askı itirazları ile ilgili raporu,
29-İmar ve Bayındırlık Komisyonu’nun, Osmangazi ilçesi, Alattin Mahallesi, Değirmen Sokak -Hastayurdu Caddesi Bağlantı Yoluna ilişkin 1/1000 ölçekli Muradiye Koruma Amaçlı Uygulama İmar Planı değişikliği talebi ile ilgili raporu,
30-İmar ve Bayındırlık Komisyonu’nun, Osmangazi İlçesi, Nilüferköy, H21b24b pafta, 373 parselin “Tali İş Merkezi Alanı (Düğün Salonu)”na alınmasına ilişkin Mudanya Planlama Bölgesi 1/5000 ölçekli Nilüferköy Nazım İmar Planı değişikliği ile ilgili raporu,
31-İmar ve Bayındırlık Komisyonu’nun, Osmangazi İlçesi, Panayır Mahallesi, 2309 ada, 6 parselin “Turistik Tesis Alanı”na, güneyinde Yeşil Alan olarak terki yapılmış alanın “Yeşil Alan”a alınmasına ilişkin 1/25000 ölçekli Merkez Planlama Bölgesi Nazım İmar Planı ve 1/5000 ölçekli Osmangazi Belediyesi Nazım İmar Planı değişikliği ile ilgili raporu,
32-İmar ve Bayındırlık Komisyonu’nun, Nilüfer İlçesi, Görükle Mahallesi, 345 ada, 5 parselin “Turizm Tesis Alanı”na alınmasına ilişkin 1/5000 ölçekli Görükle Nazım İmar Planı değişikliği ile ilgili raporu,
33-İmar ve Bayındırlık Komisyonu’nun, Nilüfer İlçesi, Ertuğrul Mahallesi, 1151 ada, 5 parselin “Tali İş Merkezi Alanı”na alınmasına ilişkin 1/5000 ölçekli Nilüfer Nazım İmar Planı değişikliği ile ilgili raporu,
34-İmar ve Bayındırlık Komisyonu’nun, Nilüfer İlçesi, İrfaniye Mahallesi, 1316 parselin “Konut Dışı Kentsel Çalışma Alanı”na alınmasına ilişkin 1/5000 ölçekli Görükle Nazım İmar Planı değişikliği ile ilgili raporu,
35-İmar ve Bayındırlık Komisyonu’nun, Nilüfer İlçesi, Fethiye Mahallesi, 1860 ada, 21 parselin “Özel Sağlık Tesisi Alanı”na alınmasına ilişkin 1/5000 ölçekli Nilüfer Nazım İmar Planı değişikliği ile ilgili raporu,
36-İmar ve Bayındırlık Komisyonu’nun, Nilüfer İlçesi, Özlüce Mahallesi, 2246 ada, 1 parselin Güneyinde Kalan Kısmının Eğitim Tesisleri Alanı’na alınmasına ilişkin 1/25000 ölçekli Merkez Planlama Bölgesi Nazım İmar Planı değişikliği ile ilgili raporu,
37-İmar ve Bayındırlık Komisyonu’nun, Nilüfer İlçesi, Ertuğrul Mahallesi, 4073 ada, 3 parselde “Park Alanı”, 886 adanın güneyinde “Kültürel Tesis Alanı” ayrılmasına ilişkin 1/5000 ölçekli Nilüfer Nazım İmar Planı değişikliği ile ilgili raporu,
38-İmar ve Bayındırlık Komisyonu’nun, Nilüfer İlçesi, Ertuğrul Mahallesi, 1028 ada, 2 parsel, 1030 ada, 3 parsel ve Özlüce Mahallesi, 2396 ada, 9 parsele ilişkin 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı değişikliğine ilişkin Bursa 1. İdare Mahkemesi’nin 28.12.2012 tarih ve 2012/404 E. nolu “dava konusu işlemin yürütülmesinin durdurulmasına” ilişkin Mahkeme Kararı doğrultusunda hazırlanan plan değişikliği ile ilgili raporu,
39-İmar ve Bayındırlık Komisyonu’nun, Nilüfer İlçesi, Karaman Mahallesi, 4789 ada, 11 parselin “Tali İş Merkezi Alanı”na alınmasına ilişkin 1/5000 ölçekli Nilüfer Nazım İmar Planı değişikliği ile ilgili raporu,
40-İmar ve Bayındırlık Komisyonu’nun, Bursa Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu’nun, 22.12.2012 gün ve 1417 sayılı kararları doğrultusunda, Nilüfer İlçesi, Yolçatı Mahallesinde 1. Derece Arkeolojik Sit Alanı’nın işlenmesine ilişkin 1/25000 ölçekli Merkez Planlama Bölgesi Nazım İmar Planı ve 1/5000 ölçekli Nilüfer Nazım İmar Planı değişiklikleri ile ilgili raporu,
41-İmar ve Bayındırlık Komisyonu’nun, Nilüfer İlçesi, Hasanağa Mahallesi, 1493, 1494, 1495, 1506 parsellerin “Park Alanı"ndan” “Ağaçlandırılacak Alan”a alınmasına ilişkin 1/25000 ölçekli Batı Planlama Bölgesi Nazım İmar Plan değişikliği ve 1/5000 ölçekli Hasanağa Nazım İmar Planı değişikliği talebi ile ilgili raporu,
42-İmar ve Bayındırlık Komisyonu’nun, Bursa Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu’nun, 25.12.2012 gün ve 2932 sayılı kararları doğrultusunda, Nilüfer İlçesi, Çalı Mahallesi’nde 3. Derece Arkeolojik Sit Alanı’nın işlenmesine ilişkin 1/5000 ölçekli Nilüfer Nazım İmar Planı değişikliği ile ilgili raporu,
43-İmar ve Bayındırlık Komisyonu’nun, Nilüfer İlçesi, Demirci Mahallesi, 3280 ada 527 nolu parselin Orman Alanı dışına çıkarılarak “Ağaçlandırılacak Alan” a alınması ile ilgili 1/25000 ölçekli Merkez Planlama Bölgesi Nazım İmar Planı ve 1/5000 ölçekli Nilüfer Nazım İmar Planı değişiklikleri ile ilgili raporu,
4/6

 


44-İmar ve Bayındırlık Komisyonu’nun, Büyükşehir Belediye Meclisi’nin, 20.12.2012 gün ve 1289 sayılı kararı ile onaylanan Nilüfer İlçesi, Odunluk Mahallesi, 4622 ada, 2 nolu parselin “Turizm Tesis Alanı” na alınması ve 4669 ada, 6 nolu parselin “Park ve Dinlenme Tesisi Alanı” na alınmasına ilişkin 1/5000 ölçekli Nilüfer Nazım İmar Planı değişikliğine yapılan askı itirazları ile ilgili raporu,
45-İmar ve Bayındırlık Komisyonu’nun, Nilüfer İlçesi, Odunluk Mahallesi, 4633-4650-4651-4634 adalar “Özel İlköğretim ve Ortaöğretim Tesis Alanı”na alınmasına ilişkin 1/5000 ölçekli Nilüfer Nazım İmar Planı değişikliği ile ilgili raporu,
46-İmar ve Bayındırlık Komisyonu’nun, Yıldırım İlçesi, Davutkadı Mahallesi, 198 ada, 1-2-3-4-5-6-7 parsellerin “Katlı Otopark Alanı” olarak planlanmasına ilişkin 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı değişikliği ile ilgili raporu,
47-İmar ve Bayındırlık Komisyonu’nun, Yıldırım İlçesi, Yeşilyayla Mahallesi sınırlarında yer alan Havuzlu Camii ve çevresini kapsayan alanda Uygulama İmar Planı plan değişikliği ile ilgili raporu,
48-İmar ve Bayındırlık Komisyonu’nun, Sosyal Hizmetler Dairesi Başkanlığı’nın talebi doğrultusunda; Yıldırım İlçesi, Hocataşkın Mahallesi, 229 ada, muhtelif parsellerin Ağaçlandırılacak Alan’a (Mezarlık) alınmasına ilişkin 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı değişikliği ve 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı değişikliği ile ilgili raporu,
49-İmar ve Bayındırlık Komisyonu’nun, Vakıflar Genel Müdürlüğü Bursa Bölge Müdürlüğü’nün talebi doğrultusunda, Yıldırım İlçesi, Umurbey Mahallesi, 707 ada, 1-2-3-4-5-6 parsellerin Dini Tesis Alanı’na alınmasına ilişkin 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı değişikliği ile ilgili raporu,
50-İmar ve Bayındırlık Komisyonu’nun, Yıldırım İlçesi, Davutkadı Mahallesi, 175 ada, 6 parsele ilişkin 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı değişikliği ile ilgili raporu,
51-İmar ve Bayındırlık Komisyonu’nun, Bursa Büyükşehir Belediyesi’nin, 24.12.2012/1322 sayılı kararı ile onaylanan Yıldırım İlçesi, Davutdede Mahallesi, 4950 ada, 19 parselin Ticaret Alanı’na alınmasına ilişkin 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı’na yapılan askı itirazları ile ilgili raporu,
52-İmar ve Bayındırlık Komisyonu’nun, Gemlik İlçesi, Hamidiye Mahallesi, 622 ada, 214 parselde çekme mesafelerinin düzenlenmesine ilişkin 1/1000 ölçekli Gemlik İlave ve Revizyon Uygulama İmar Planı değişikliği ile ilgili raporu,
53-İmar ve Bayındırlık Komisyonu’nun, Gemlik Belediye Meclisi’nin, 07.11.2012 tarih ve M-345 sayılı kararı ile Karacaali, 1540, 1541 parsellerin “Belediye Hizmet Alanı (Spor Tesisi Alanı)”na alınmasına ilişkin 1/5000 ölçekli Kumla Nazım İmar Planı değişikliği ile ilgili raporu,
54-İmar ve Bayındırlık Komisyonu’nun, Gemlik İlçesi, Orhaniye mahallesi, 1 ada, 161 parselin Günübirlik Turizm Alanından “Turizm-Konut Alanına” alınmasına ilişkin 1/5000 ölçekli Gemlik Nazım İmar Planı değişikliği talebi ile ilgili raporu,
55-İmar ve Bayındırlık Komisyonu’nun, Kestel İlçesi 1/25000 ve 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planları değişiklikleri talebi ile ilgili raporu,
56-İmar ve Bayındırlık Komisyonu’nun, Büyükşehir Belediyesi sınırları içinde yer alan 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planları Plan Hükümlerinin Kırsal Yerleşme Alanları hükmünde değişiklik yapılması ile ilgili raporu,
57-İmar ve Bayındırlık Komisyonu’nun, Bursa Büyükşehir Belediyesi İmar Yönetmeliği’nin bazı maddelerinde değişiklik yapılması hakkında talepler ile ilgili raporu,
58-İmar ve Bayındırlık Komisyonu’nun, 3194 sayılı İmar Kanunu’nun Ek Madde 5 ve Geçici 14. maddesi gereği Bursa Büyükşehir Belediyesi İmar Yönetmeliği’nin Çevre ve Şehircilik Bakanlığı’na onaya sunulması ile ilgili raporu,
59-İmar ve Bayındırlık Komisyonu’nun, Bursa Büyükşehir Belediye Meclisi’nin, 19.04.2011 gün ve 379 sayılı kararı ile onaylanan, Kent Meydanı-Heykel (T1) Hattı 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı değişikliklerine karşı açılan davada, Bursa 2. İdare Mahkemesi’nin, 2012/711 E. ve 09.01.2013 tarihli “Yürütmenin Durdurulması Kararının Kaldırılması” kararı ile ilgili raporu,
60-İmar ve Bayındırlık Komisyonu’nun, Büyükşehir Belediye Meclisi’nin, 13.10.2011 gün ve 829 sayılı kararı ile onaylanan, Fethiye Viyadüğü 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı değişikliklerine karşı açılan davaya ait Bursa 1. İdare Mahkemesi’nin, 2012/1386 E. ve 25.12.2012 tarihli “Dava Konusu İşlemin İptali” kararı ile ilgili raporu,

5/6

 

 

61-İmar ve Bayındırlık Komisyonu’nun, Raylı Sistemler Dairesi Başkanlığı’nın, 01.02.2013 gün ve 18114 sayılı yazısı ve 08.02.2013 gün ve 22219 sayılı yazıları ile; BHRS 3. Aşama Yapım Elektrik ve Mekanik İşleri kapsamındaki muhtelif yerlerde Trafo Alanları oluşturulmasına ilişkin 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Plan değişikliği talepleri ile ilgili raporu,
62-İmar ve Bayındırlık Komisyonu’nun, 2030 Yılı 1/100.000 ölçekli Bursa İl Çevre Düzeni Planı ile ilgili raporu,

 


Recep ALTEPE
Mak. Müh.
Büyükşehir Belediye Başkanı

 

 

21.03.2013 Tarihli Meclis Kararları

Meclis kararları henüz yayınlanmamıştır...

  Büyükşehir Belediye Meclisi’nin, 21.03.2013 Perşembe günü saat 15.00’da Büyükşehir Belediye Meclisi Toplantı Salonu’nda (Heykel Tarihi Bina) yaptığı 2009/2014 seçim döneminin 53 üncü, 5 inci dönemin 3 üncü OLAĞAN toplantısının 1. birleşiminde alınan KARARLARIN ÖZETİDİR.

1- Okunan 21/02/2013 günlü OLAĞAN Meclis Toplantısının 1. Birleşimine ait Zaptın oybirliği ile kabulüne,
22/03/2013 günlü OLAĞAN Meclis Toplantısının 2. Birleşimine ait Zaptın; Büyükşehir Belediye Meclisi’nin, 22.02.2013 tarih ve 270 sayılı Meclis Kararının; “Belediyemize ait Osmangazi İlçesi, Hüdavendigar Mahallesi, 4573 ada, 5 parsel sayılı taşınmaz üzerinde bulunan 10 adet daireli Hayat Apartmanı’nın 8 adet dairesi ile Bursa İli, Osmangazi İlçesi, Kükürtlü Mahallesi, 3869 ada, 2 parsel sayılı taşınmaz üzerinde bulunan 23 adet daireli Belde Apartmanı’nın tamamının yıkılıp tekrar yapılması” cümlesi yerine, “doğrudan satışı, kat karşılığı veya Kentsel Dönüşüm amacıyla değerlendirilmesi” şeklinde düzeltilerek oyçokluğu (CHP; Osman AYRADİLLİ, Özden DOĞAN, Recep TANLAK, Perihan BALCI, Ali KARAMIK, Mahir GENCER, Necdet ERSOY, Zafer Cemal ÜLGEN, Erhan ÖZEKİN, Şükrü AKSU 10 red– 29 kabul) ile kabulüne,
2-Yazı İşleri ve Kararlar Dairesi Başkanlığı’nın, Fransa’nın Paris Şehrinde düzenlenecek olan “Mimarlık ve Şehir Plancılığı Fuarı”na katılmak üzere yurtdışı görevlendirme ile ilgili yazısının oybirliği ile kabulüne,
3-Bilgi İşlem Dairesi Başkanlığı’nın, 2013 Mali Yılı Gelir Beyannamesi eki ile ilgili yazısının Plan ve Bütçe Komisyonu’na havalesine,
4-Destek Hizmetleri Dairesi Başkanlığı’nın, Makine İşletme Şube Müdürlüğü’nün ihtiyacı olan 1 adet 4x4 çift kabin kamyonet ve 1 adet kapalı kasa kamyonet (Hafif Ticari) araçların alınması ile ilgili yazısının oybirliği ile kabulüne,
5-Emlak ve İstimlak Dairesi Başkanlığı’nın, 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planında Yeşil Alan ve 21,50 metre genişliğinde Yol Alanı’nda kalan, Yıldırım İlçesi, Yunusemre Mahallesi, 3887 ada, 21 parsel sayılı taşınmazın Kıyıcı Sokak ve Yasin Sokak’ın Köklü Cadde ile kesiştiği kısımlarının kamulaştırılmak üzere Belediyemiz X. Beş Yıllık Kamulaştırma İmar Programının 2011-2015 yılı dilimine ek olarak alınması ile ilgili yazısının Plan ve Bütçe Komisyonu’na havalesine,
6-Emlak ve İstimlak Dairesi Başkanlığı’nın, Mülkiyeti Davutdede Camii Yaptırma ve Koruma Derneğine ait Yıldırım İlçesi, Davutdede Mahallesi, 4950 ada, 21 parsel ile mülkiyeti Belediyemize ait olan, Davutdede Mahallesi, 4950 ada, 19 parsele ait taşınmazın takas talebi ile ilgili yazısının Plan ve Bütçe Komisyonu’na havalesine,
7-Emlak ve İstimlak Dairesi Başkanlığı’nın, T.C. Başbakanlık Toplu Konut İdaresi Başkanlığı (TOKİ), Bursa Büyükşehir Belediyesi ve Osmangazi Belediyesi arasında 28.11.2006 tarihinde imzalanan Bursa Osmangazi Doğanbey Kentsel Yenileme Projesine ilişkin protokolün 12 nci maddesi uyarınca hazırlanan 3 nolu Ek Protokolün imzalanması ve gerekli işlemlerin yürütülmesi için Büyükşehir Belediye Başkanı Recep ALTEPE’ye yetki verilmesi ile ilgili yazısının oyçokluğu (CHP; Osman AYRADİLLİ, Özden DOĞAN, Recep TANLAK, Perihan BALCI, Ali KARAMIK, Mahir GENCER, Necdet ERSOY, Zafer Cemal ÜLGEN, Erhan ÖZEKİN, Şükrü AKSU 10 red– 29 kabul) ile kabulüne,
8-Çevre Koruma ve Kontrol Dairesi Başkanlığı’nın, 2013 yılı Hafriyat Atık Kabulü, Hafriyat Düzenleme Depolama Alanlarının Ruhsatlandırılması ve Hafriyat Taşıma İzin Belgesi ücretleri ile ilgili yazısının Plan ve Bütçe Komisyonu’na havalesine,
9-Zabıta Dairesi Başkanlığı’nın, Bursa Büyükşehir Belediyesi Taksi-Dolmuş-Minibüs ve Servis Araçları Yönetmeliği’nin 13. maddesinde değişiklik yapılması ile ilgili yazısının Ulaşım Komisyonu’na havalesine,
10-Zabıta Dairesi Başkanlığı’nın, Bursa Büyükşehir Belediyesi Taksi-Dolmuş-Minibüs ve Servis Araçları Yönetmeliği’nin 14. ve 15. maddelerinde değişiklik yapılması ile ilgili yazısının Ulaşım Komisyonu’na havalesine,

1/13


11-Ulaşım Dairesi Başkanlığı’nın, Eğitim çağındaki öğrencilere trafik bilincinin oluşturulması amacıyla, Çocuk Trafik Eğitim Parkı’nın yapımı için Bursa Büyükşehir Belediyesi – İl Emniyet Müdürlüğü ve İl Milli Eğitim Müdürlüğü arasında protokol imzalanması için Büyükşehir Belediye Başkanına imza yetkisi verilmesi ile ilgili yazısının oybirliği ile kabulüne,
12-Deprem Risk Yönetimi ve Kentsel İyileştirme Dairesi Başkanlığı’nın, Sıcaksu Kentsel Dönüşüm Projesi ile ilgili yazısının oybirliği ile kabulüne,
13-İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı’nın, 1/25000 ölçekli Nazım İmar Planı, 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı ve 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı plan değişiklik talepleri ile ilgili yazısının İmar ve Bayındırlık Komisyonu’na havalesine,
14-İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı’nın, Bursa Büyükşehir Belediye Meclisi’nin, 10.01.2013/58 Kararı ile onaylanan, Osmangazi İlçesi, Dürdane Köyü, 2710 parsele ilişkin 1/25000 ölçekli Kuzey Planlama Bölgesi Nazım İmar Planı değişikliği ve 1/5000 ölçekli Ovaakça Nazım İmar Planı değişikliğine yapılan askı itirazları ile ilgili yazısının İmar ve Bayındırlık Komisyonu’na havalesine,
15-İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı’nın, Bursa Büyükşehir Belediye Meclisi’nin, 10.01.2013 gün ve 50 sayılı kararı ile onaylanan, Nilüfer İlçesi, Görükle Mahallesi, 3942 parsele ilişkin 1/5000 ölçekli Nilüfer Nazım İmar Planı değişikliğine yapılan askı itirazı ile ilgili yazısının İmar ve Bayındırlık Komisyonu’na havalesine,
16-İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı’nın, Bursa Büyükşehir Belediye Meclisi’nin, 10.01.2013 gün ve 48 sayılı kararı ile onaylanan, Nilüfer İlçesi, Ertuğrul Mahallesi, 844 ada, 4 parselin kuzeyinde kalan kısma ilişkin 1/5000 ölçekli Nilüfer Nazım İmar Planı değişikliğine yapılan askı itirazı ile ilgili yazısının İmar ve Bayındırlık Komisyonu’na havalesine,
17-İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı’nın, Gemlik İlçesi, Engürücük Mahallesi, 2026 parselin Akaryakıt ve LPG Satış İstasyonu olarak belirlenmesine ilişkin Büyükşehir Belediye Meclisi’nin, 16.10.2008/682 sayılı 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı değişikliği kararının iptali ile ilgili Bursa 3. İdare Mahkemesi’nin, 21.12.2012 tarih ve 2012/1138 nolu Mahkeme Kararı ile ilgili yazısının İmar ve Bayındırlık Komisyonu’na havalesine,
18-İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı’nın, Bursa Büyükşehir Belediye Meclisi’nin, 10.01.2013 gün ve 61 sayılı kararı ile onaylanan, Yıldırım İlçesi, Millet Mahallesi, 3078 ada, 1 parselin batısındaki tescil harici alana ilişkin 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı değişikliğine yapılan askı itirazı ile ilgili yazısının İmar ve Bayındırlık Komisyonu’na havalesine,
19-İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı’nın, Bursa Büyükşehir Belediye Meclisi’nin, 10.01.2013 gün ve 62 sayılı kararı ile onaylanan, Yıldırım İlçesi, Millet Mahallesi, 3078 ada, 1 parselin batısındaki tescil harici alana ilişkin 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı değişikliğine yapılan askı itirazı ile ilgili yazısının İmar ve Bayındırlık Komisyonu’na havalesine,
20-İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı’nın, Bursa Büyükşehir Belediye Meclisi’nin, 10.01.2013 gün ve 65 sayılı kararı ile onaylanan, Yıldırım İlçesi, Ulus Mahallesi, 3596 ada, 20-51-52 parsellere ilişkin 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı değişikliğine yapılan askı itirazı ile ilgili yazısının İmar ve Bayındırlık Komisyonu’na havalesine,
21-İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı’nın, Etüd ve Projeler Dairesi Başkanlığı’nın, 27.02.2013 tarih ve M.16.1.BBB.0.19.02.0-604.99-32685 sayılı yazısı doğrultusunda, Osmangazi İlçesi, Ovaakça Eğitim Mahallesi, 7833 ada, 2 parsel ile 7832 ada, 1 parsel arasında kalan tescil harici alanda, 1/25000 ve 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı ve 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı değişikliği ile ilgili yazısının İmar ve Bayındırlık Komisyonu’na havalesine,
22-Plan ve Bütçe Komisyonu’nun, Yıldırım İlçesi, Bağlaraltı Mahallesi, 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planına göre 10 metre genişliğinde imar yolunda kalan kısımların, Belediyemiz X. Beş Yıllık İmar Programının 2011-2015 yılı dilim1ne ek olarak alınması ile ilgili raporunun oybirliği ile kabulüne,
23-Plan ve Bütçe Komisyonu’nun, Yıldırım İlçesi, Şimşek Caddesi’nin, Çınarönü Caddesi ile Hacivat Deresi arasında kalan imar uygulaması ile terkleri yapılmış olan kısımdaki ağaçların kamulaştırılmak üzere Belediyemiz X. Beş Yıllık Kamulaştırma İmar Programının 2011-2015 yılı dilimine ek olarak alınması ile ilgili raporunun oybirliği ile kabulüne,

2/13
24-Plan ve Bütçe Komisyonu’nun, 1/1000 ölçekli Fidyekızık – Esenevler Uygulama İmar Planında Eflak Caddesi üzerinde 30.00 m. imar yolunda kalan, Yıldırım İlçesi, Erikli Mahallesi, 2453 ada, 2 parselin Belediyemiz X. Beş Yıllık Kamulaştırma İmar Programının 2011-2015 yılı dilimine ek olarak alınması ile ilgili raporunun oybirliği ile kabulüne,
25-Plan ve Bütçe Komisyonu’nun, Bursa İli, Osmangazi İlçesi, 2387 ada, 4-5 parsellerin Otopark ve Yeşil Alan’da kalması nedeniyle Belediyemiz X. Beş Yıllık Kamulaştırma İmar Programının 2011-2015 yılı dilimine ek olarak alınması ile ilgili raporunun oybirliği ile kabulüne,
26-Plan ve Bütçe Komisyonu’nun, 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planında 30.00 m. genişliğinde imar yolunda kalan, Yıldırım İlçesi, Yiğitler Mahallesi, 2594 ada, 2 parsel, 2595 ada, 9,10 ve 12 parsel, 2596 ada, 1 ve 2 parsel sayılı taşınmazlar ile üzerinde bulunan bina, bina eklentileri ve ağaçların kamulaştırılmak üzere Belediyemiz X. Beş Yıllık Kamulaştırma İmar Programının 2011-2015 yılı dilimine ek olarak alınması ile ilgili raporunun oybirliği ile kabulüne,
27-Plan ve Bütçe Komisyonu’nun, Yıldırım İlçesi, Değirmenlikızık Mahallesi, 400 ada, 86 parsel sayılı 246,94 m2’lik taşınmazın satın alınması ile ilgili raporunun oybirliği ile kabulüne,
28-Plan ve Bütçe Komisyonu’nun, Çirişhane Mahallesi, Öksüzler Camii’nin kuzeyinde yer alan bölgenin (Yeşil Alan) Belediyemiz X. Beş Yıllık Kamulaştırma İmar Programının 2011-2015 yılı dilimine ek olarak alınması ile ilgili raporunun; “plan değişikliği yapılmak üzere İmar ve Bayındırlık Komisyonu’na havalesine” şeklinde düzeltilerek; oybirliği ile kabulüne,
29-Hukuk Komisyonu’nun, Belediyemizde otobüs şoförü olarak çalışan Nahit UNCU ile ilgili raporunun oybirliği ile kabulüne,
30-Hukuk Komisyonu’nun, Mali Hizmetler Dairesi Başkanlığı’nın, Görev, Yetki ve Sorumluluk Esaslarını Belirleyen Yönetmeliği’nde Revizyon yapılması ile ilgili raporunun oybirliği ile kabulüne,
31-Hukuk Komisyonu’nun, Destek Hizmetleri Dairesi Başkanlığı’nın, Görev, Yetki ve Sorumluluk Esaslarını Belirleyen Yönetmeliği’nde Revizyon yapılması ile ilgili raporunun oybirliği ile kabulüne,
32-Ulaşım Komisyonu’nun, Mudanya Yolu güzergahında inşaatı devam eden kavşağa isim verilmesi ile ilgili raporunun oybirliği ile kabulüne,
33-Ulaşım Komisyonu’nun, Büyükşehir Belediye Meclisi’nin, 18.10.2012 tarih ve 1022 sayılı “Gemlik İlçesi, Dörtyol Kavşağı’nda trafik kazalarının önlenmesi ve transit geçişin sağlanması için Bat-Çık modeli bir kavşak düzenlemesi yapılması” ile ilgili Meclis Kararı hakkında Karayolları 14. Bölge Müdürlüğü’nün, 20.11.2012 tarihli görüş yazısı ile ilgili raporunun oyçokluğu (CHP; Osman AYRADİLLİ, Özden DOĞAN, Recep TANLAK, Perihan BALCI, Ali KARAMIK, Mahir GENCER, Necdet ERSOY, Zafer Cemal ÜLGEN, Erhan ÖZEKİN, Şükrü AKSU 10 red – MHP; Mehmet TEMİRTAŞ, Dinçer YENİ 2 red – 27 kabul) ile kabulüne,
34-İmar ve Bayındırlık-Hukuk-Plan ve Bütçe Komisyonları’nın, Deprem ile ilgili müşterek raporunun oyçokluğu (CHP; Osman AYRADİLLİ, Özden DOĞAN, Recep TANLAK, Perihan BALCI, Ali KARAMIK, Mahir GENCER, Necdet ERSOY, Zafer Cemal ÜLGEN, Erhan ÖZEKİN, Şükrü AKSU 10 red – MHP; Mehmet TEMİRTAŞ, Dinçer YENİ 2 red – 27 kabul) ile kabulüne,
35-İmar ve Bayındırlık Komisyonu’nun, Osmangazi Belediyesi’ne ait 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı değişiklikleri ile ilgili raporunun; “Osmangazi Belediye Meclisi’nin, Uygun Bulunan Kararlar içinde 4. sırada yer alan 06.02.2013 tarih ve 103 sayılı Meclis Kararının”; oyçokluğu (MHP; Mehmet TEMİRTAŞ, Dinçer YENİ 2 red - 37 kabul ) ile uygun olduğuna,
Osmangazi Belediye Meclisi’nin, “Uygun Bulunan Kararlar içinde 12. sırada yer alan 06.02.2013 tarih ve 115 sayılı Meclis Kararının”; oyçokluğu (CHP; Osman AYRADİLLİ, Özden DOĞAN, Recep TANLAK, Perihan BALCI, Ali KARAMIK, Mahir GENCER, Necdet ERSOY, Zafer Cemal ÜLGEN, Erhan ÖZEKİN, Şükrü AKSU 10 red – MHP; Mehmet TEMİRTAŞ, Dinçer YENİ 2 red – 27 kabul) ile uygun olduğuna,
Osmangazi Belediye Meclisi’nin, “Değiştirilerek Uygun Bulunan Kararlar içinde 29. sırada yer alan 06.02.2013 tarih ve 170 sayılı Meclis Kararının”; yeniden değerlendirilmek üzere Komisyona iadesine; şeklinde düzeltilerek kabulüne,
Osmangazi Belediye Meclisi’nin, “Değiştirilerek Uygun Bulunan Kararlar içinde 30. sırada

3/13

 

yer alan 06.02.2013 tarih ve 171 sayılı Meclis Kararının”; yeniden değerlendirilmek üzere Komisyona iadesine; şeklinde düzeltilerek kabulüne, ve diğer kararların oybirliği ile kabulüne,
36-İmar ve Bayındırlık Komisyonu’nun, Yıldırım Belediyesi’ne ait 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı değişiklikleri ile ilgili raporunun; “Yıldırım Belediye Meclisi’nin, Uygun Görülen Kararlar içinde 5. sırada yer alan 06.02.2013 tarih ve 86 sayılı Meclis Kararının”; oyçokluğu (CHP; Osman AYRADİLLİ, Özden DOĞAN, Recep TANLAK, Perihan BALCI, Ali KARAMIK, Mahir GENCER, Necdet ERSOY, Zafer Cemal ÜLGEN, Erhan ÖZEKİN, Şükrü AKSU 10 red – 29 kabul) ile uygun olduğuna,
“Yıldırım Belediye Meclisi’nin, Uygun Görülen Kararlar içinde 7. sırada yer alan 06.02.2013 tarih ve 88 sayılı Meclis Kararının”; oyçokluğu (MHP; Mehmet TEMİRTAŞ, Dinçer YENİ 2 red - 37 kabul ) ile uygun olduğuna,
“Yıldırım Belediye Meclisi’nin, Uygun Görülen Kararlar içinde 8. sırada yer alan 06.02.2013 tarih ve 89 sayılı Meclis Kararının”; oyçokluğu (MHP; Mehmet TEMİRTAŞ, Dinçer YENİ 2 red - 37 kabul ) ile uygun olduğuna,
“Yıldırım Belediye Meclisi’nin, Uygun Görülen Kararlar içinde 19. sırada yer alan 06.02.2013 tarih ve 103 sayılı Meclis Kararının”; oyçokluğu (CHP; Osman AYRADİLLİ, Özden DOĞAN, Recep TANLAK, Perihan BALCI, Ali KARAMIK, Mahir GENCER, Necdet ERSOY, Zafer Cemal ÜLGEN, Erhan ÖZEKİN, Şükrü AKSU 10 red – 29 kabul) ile uygun olduğuna,
Yıldırım Belediye Meclisi’nin, “Uygun Görülen Kararlar içinde 20. sırada yer alan 06.02.2013 tarih ve 104 sayılı Meclis Kararının”; yeniden değerlendirilmek üzere Komisyona iadesine; şeklinde düzeltilerek kabulüne,
Yıldırım Belediye Meclisi’nin, “Değiştirilerek Uygun Görülen Kararlar içinde 26. sırada yer alan 06.02.2013 tarih ve 90 sayılı Meclis Kararının”; oyçokluğu (MHP; Mehmet TEMİRTAŞ, Dinçer YENİ 2 red - 37 kabul ) ile değiştirilerek uygun olduğuna, diğer kararların oybirliği ile kabulüne,
37-İmar ve Bayındırlık Komisyonu’nun, Nilüfer Belediyesi’ne ait 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı değişiklikleri ile ilgili raporunun; “Nilüfer Belediye Meclisi’nin, Uygun Bulunmayan Kararlar içinde 12. sırada yer alan 06.02.2013 tarih ve 111 sayılı Meclis Kararının”; Plan değişikliği daha önce üst ölçekli plan kararlarına uygun olarak onaylandığından, söz konusu Meclis Kararı ile eski haline dönülen plan değişikliğinin oyçokluğu (CHP; Osman AYRADİLLİ, Özden DOĞAN, Recep TANLAK, Perihan BALCI, Ali KARAMIK, Mahir GENCER, Necdet ERSOY, Zafer Cemal ÜLGEN, Erhan ÖZEKİN, Şükrü AKSU 10 red – MHP; Mehmet TEMİRTAŞ, Dinçer YENİ 2 red – 27 kabul) ile uygun olmadığına,
“Nilüfer Belediye Meclisi’nin, Uygun Bulunmayan Kararlar içinde 13. sırada yer alan 06.02.2013 tarih ve 109 sayılı Meclis Kararının; Plan değişikliği daha önce üst ölçekli plan kararlarına uygun olarak onaylandığından, söz konusu Meclis Kararı ile eski haline dönülen plan değişikliğinin oyçokluğu (CHP; Osman AYRADİLLİ, Özden DOĞAN, Recep TANLAK, Perihan BALCI, Ali KARAMIK, Mahir GENCER, Necdet ERSOY, Zafer Cemal ÜLGEN, Erhan ÖZEKİN, Şükrü AKSU 10 red – MHP; Mehmet TEMİRTAŞ, Dinçer YENİ 2 red – 27 kabul) ile uygun olmadığına,
“Nilüfer Belediye Meclisi’nin, Uygun Bulunmayan Kararlar içinde 14. sırada yer alan 06.02.2013 tarih ve 117 sayılı Meclis Kararının”; yeniden değerlendirilmek üzere Komisyona iadesine; şeklinde düzeltilerek kabulüne,
“Nilüfer Belediye Meclisi’nin, Uygun Bulunmayan Kararlar içinde 15. sırada yer alan 06.02.2013 tarih ve 108 sayılı Meclis Kararının”; yeniden değerlendirilmek üzere Komisyona iadesine; şeklinde düzeltilerek kabulüne,
“Nilüfer Belediye Meclisi’nin, Uygun Bulunmayan Kararlar içinde 16. sırada yer alan 06.02.2013 tarih ve 110 sayılı Meclis Kararının”; Plan değişikliği daha önce üst ölçekli plan kararlarına uygun olarak onaylandığından, söz konusu Meclis Kararı ile eski haline dönülen plan değişikliğinin oyçokluğu (CHP; Osman AYRADİLLİ, Özden DOĞAN, Recep TANLAK, Perihan BALCI, Ali KARAMIK, Mahir GENCER, Necdet ERSOY, Zafer Cemal ÜLGEN, Erhan ÖZEKİN,

4/13
Şükrü AKSU 10 red – MHP; Mehmet TEMİRTAŞ, Dinçer YENİ 2 red – 27 kabul) ile uygun olmadığına,
“Nilüfer Belediye Meclisi’nin, “Uygun Bulunmayan Kararlar içinde 17. sırada yer alan 06.02.2013 tarih ve 113 sayılı Meclis Kararının”; Plan değişikliği daha önce üst ölçekli plan kararlarına uygun olarak onaylandığından, söz konusu Meclis Kararı ile eski haline dönülen plan
değişikliğinin oyçokluğu (CHP; Osman AYRADİLLİ, Özden DOĞAN, Recep TANLAK, Perihan BALCI, Ali KARAMIK, Mahir GENCER, Necdet ERSOY, Zafer Cemal ÜLGEN, Erhan ÖZEKİN, Şükrü AKSU 10 red – 29 kabul) ile uygun olmadığına,
“Nilüfer Belediye Meclisi’nin, Belediyesine İadesi Uygun Görülen Kararlar içinde 18. sırada yer alan 06.02.2013 tarih ve 125 sayılı Meclis Kararının”; yeniden değerlendirilmek üzere Komisyona iadesine; şeklinde düzeltilerek kabulüne,
“Nilüfer Belediye Meclisi’nin, Değiştirilerek Uygun Bulunan Kararlar içinde 20. sırada yer alan 06.02.2013 tarih ve 105 sayılı Meclis Kararının”;oyçokluğu (CHP; Osman AYRADİLLİ, Özden DOĞAN, Recep TANLAK, Perihan BALCI, Ali KARAMIK, Mahir GENCER, Necdet ERSOY, Zafer Cemal ÜLGEN, Erhan ÖZEKİN, Şükrü AKSU 10 red – MHP; Mehmet TEMİRTAŞ, Dinçer YENİ 2 red – 27 kabul) ile değiştirilerek uygun olduğuna ve diğer kararlarının oybirliği ile kabulüne,
38-İmar ve Bayındırlık Komisyonu’nun, Mudanya Belediyesi’ne ait 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı değişiklikleri ile ilgili raporunun; “Mudanya Belediye Meclisi’nin, Değiştirilerek Uygun Bulunan Kararlar içinde 4. sırada yer alan 07.12.2012 tarih ve 274 sayılı Meclis Kararının”; Azalan Yeşil Alanın 170 ada, 1 parselde düzenlenmesi şeklinde Park Alanı’nın 496 m2 büyütülmesi ve yolun güneye kaydırılarak konut alanın azaltılması şekliyle oyçokluğu (CHP; Osman AYRADİLLİ, Özden DOĞAN, Recep TANLAK, Perihan BALCI, Ali KARAMIK, Mahir GENCER, Necdet ERSOY, Zafer Cemal ÜLGEN, Erhan ÖZEKİN, Şükrü AKSU 10 red – 29 kabul) ile değiştirilerek uygun olduğuna,
“Mudanya Belediye Meclisi’nin, Değiştirilerek Uygun Bulunan Kararlar içinde 5. sırada yer alan 08.02.2013 tarih ve 40 sayılı Meclis Kararının; İlçe Belediyesinden geldiği şekliyle uygun olduğuna; şeklinde düzeltilerek kabulüne,
“Mudanya Belediye Meclisi’nin, Değiştirilerek Uygun Bulunan Kararlar içinde 6. sırada yer alan 08.02.2013 tarih ve 42 sayılı Meclis Kararının”; 660 parselin batısındaki Park Alanı’nda oluşturulan Konut Alanın 1800 m2 olacak şekilde düzenlemesi şeklinde, oyçokluğu (CHP; Osman AYRADİLLİ, Özden DOĞAN, Recep TANLAK, Perihan BALCI, Ali KARAMIK, Mahir GENCER, Necdet ERSOY, Zafer Cemal ÜLGEN, Erhan ÖZEKİN, Şükrü AKSU 10 red – MHP; Mehmet TEMİRTAŞ, Dinçer YENİ 2 red – 27 kabul) ile değiştirilerek uygun olduğuna,
Mudanya Belediye Meclisi’nin, “Değiştirilerek Uygun Bulunan Kararlar içinde 8. sırada yer alan 17.10.2012 tarih ve 242 sayılı Meclis Kararının”; oyçokluğu (CHP; Osman AYRADİLLİ, Özden DOĞAN, Recep TANLAK, Perihan BALCI, Ali KARAMIK, Mahir GENCER, Necdet ERSOY, Zafer Cemal ÜLGEN, Erhan ÖZEKİN, Şükrü AKSU 10 red – MHP; Mehmet TEMİRTAŞ, Dinçer YENİ 2 red – 27 kabul) ile değiştirilerek uygun olduğuna ve diğer kararlarının oybirliği ile kabulüne,
39-İmar ve Bayındırlık Komisyonu’nun, Kestel Belediyesi’ne ait 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı değişiklikleri ile ilgili raporunun; “Kestel Belediye Meclisi’nin, Değiştirilerek Uygun Görülen Kararlar içinde 2. sırada yer alan 01.02.2013 tarih ve 44 sayılı Meclis Kararının”; oyçokluğu (CHP; Osman AYRADİLLİ, Özden DOĞAN, Recep TANLAK, Perihan BALCI, Ali KARAMIK, Mahir GENCER, Necdet ERSOY, Zafer Cemal ÜLGEN, Erhan ÖZEKİN, Şükrü AKSU 10 red – MHP; Mehmet TEMİRTAŞ, Dinçer YENİ 2 red – 27 kabul) ile değiştirilerek uygun olduğuna ve diğer kararlarının oybirliği ile kabulüne,
40-İmar ve Bayındırlık Komisyonu’nun, Gemlik Belediyesi’ne ait 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı değişiklikleri ile ilgili raporunun; “Gemlik Belediye Meclisi’nin, Uygun Görülen Kararlar içinde 1. sırada yer alan 09.01.2013 tarih ve 33 sayılı Meclis Kararının”; oyçokluğu (AK Parti; Başkan Recep ALTEPE ve Mustafa DÜNDAR, Özgen KESKİN, Hasan AKTÜRK, Yener ACAR, Orhan ÖZCÜ, Servet BÜYÜKPOYRAZ, Abdullah KARADAĞ, Recep DEMİRHAN, Recai EKMEKÇİ, Aylin UYAR, Recep KOYGUN, Celal DEMİR, Hikmet

5/13
AYDOĞDU, Ali Hasan YOLUÇ, Muhammet Yavuz ÜNLÜ, Mustafa DOĞANAY, İsmail İPÇİ, Mustafa ALTIN, Refik YILMAZ, Gökay BİLİR, Kartal SALDIRIŞ, Münir EROĞLU, Murat AY, Necmettin EKİNCİ, Atilla ÖDÜNÇ, Hasan MAKASCIOĞLU 27 red – 12 kabul) ile reddine,
“Gemlik Belediye Meclisi’nin, Uygun Görülen Kararlar içinde 2. sırada yer alan 11.02.2013 tarih ve 71 sayılı Meclis Kararının”; oyçokluğu (MHP; Mehmet TEMİRTAŞ, Dinçer YENİ 2 red - 37 kabul ) ile uygun olduğuna,
“Gemlik Belediye Meclisi’nin, “Uygun Görülen Kararlar içinde 4. sırada yer alan 11.02.2013 tarih ve 75 sayılı Meclis Kararının”; oyçokluğu (MHP; Mehmet TEMİRTAŞ, Dinçer YENİ 2 red - 37 kabul ) ile uygun olduğuna ve diğer kararlarının oybirliği ile kabulüne,
41-İmar ve Bayındırlık Komisyonu’nun, Mudanya İlçesi, Halitpaşa Mahallesi, 1536 ada, 1 parselin “Resmi Kurum Alanına” alınmasına ilişkin 1/5000 ölçekli Mudanya Nazım İmar Plan değişikliği ile ilgili raporunun; tekrar değerlendirilmek üzere Komisyona iadesine,
42-İmar ve Bayındırlık Komisyonu’nun, Bursa Büyükşehir Belediye Meclisi’nin, 20.12.2011 tarih ve 1085 sayılı karar ile onaylanan 1/5000 ölçekli Güzelyalı Nazım İmar Planının Çağrışan- Göynüklü kısmını kapsayan Nazım İmar Planı Revizyonuna ilişkin; Bursa 1. İdare Mahkemesi’nin, 18.12.2012 tarih ve 2012/402 E. sayılı kararı ile ilgili raporunun oybirliği ile kabulüne,
43-İmar ve Bayındırlık Komisyonu’nun, Bursa Büyükşehir Belediye Meclisi’nin, 24.12.2012 tarih ve 1328 sayılı kararı ile onaylanan, Mudanya İlçesi, Bademli Mahallesi, H21b19c pafta, 177 parsele ilişkin 1/5000 ölçekli Mudanya Nazım İmar Plan değişikliği askı itirazı ile ilgili raporunun oybirliği ile kabulüne,
44-İmar ve Bayındırlık Komisyonu’nun, 1/5000 ölçekli Güzelyalı Nazım İmar Planı’nın Güzelyalı Mahallesi ve Altıntaş Köyü’nün bir kısmını kapsayan Nazım İmar Plan Revizyonu ile ilgili raporunun oyçokluğu (CHP; Osman AYRADİLLİ, Özden DOĞAN, Recep TANLAK, Perihan BALCI, Ali KARAMIK, Mahir GENCER, Necdet ERSOY, Zafer Cemal ÜLGEN, Erhan ÖZEKİN, Şükrü AKSU 10 red – MHP; Mehmet TEMİRTAŞ, Dinçer YENİ 2 red – 27 kabul) ile kabulüne,
45-İmar ve Bayındırlık Komisyonu’nun, Gürsu İlçesi, Gürsu Mahallesi, 217 ada, 15 ve 18 sayılı parsellerin “Özel Sağlık Tesisi Alanına” alınmasına ilişkin 1/5000 ölçekli Gürsu Nazım İmar Planı değişikliği ile ilgili raporunun oybirliği ile kabulüne,
46-İmar ve Bayındırlık Komisyonu’nun, Gürsu İlçesi, Adaköy Mahallesi, 1523 sayılı parselin “Soğuk Hava Deposuna” alınmasına ilişkin 1/25000 ölçekli Merkez Planlama Bölgesi Nazım İmar Planı değişikliği ve 1/5000 ölçekli Gürsu Nazım İmar Planı değişikliği ile ilgili raporunun oybirliği ile kabulüne,
47-İmar ve Bayındırlık Komisyonu’nun, Osmangazi İlçesi, Yunuseli Mahallesi, 6579 ada, 1 parsel, 7518 ada, 1-2-3 parseller, 7519 ada, 1 parsel ve 5771 ada, 1 parsellerin “Konut Alanı, Sağlık Alanı, Spor Alanı, İlköğretim Alanı ve Otopark Alanı”na alınmasına ilişkin 1/25000 ölçekli Merkez Planlama Bölgesi Nazım İmar Planı değişikliği ve 1/5000 ölçekli Osmangazi Nazım İmar Planı değişiklikleri ile ilgili raporunun oybirliği ile kabulüne,
48-İmar ve Bayındırlık Komisyonu’nun, Osmangazi İlçesi, Geçit Mahallesi, 6337 ada, 46 parsel ve Dereçavuşköy, 4991 ada, 304 parselin bir kısmının Yol Alanı’na ve Su Deposu Alanı’na alınmasına ilişkin 1/5000 ölçekli Osmangazi Nazım İmar Planı ve 1/1000 ölçekli Hamitler Toplu Konut Alanı Planlaması Uygulama İmar Planı değişiklikleri ile ilgili raporunun oybirliği ile kabulüne,
49-İmar ve Bayındırlık Komisyonu’nun, Büyükşehir Belediye Meclisi’nin, 24.12.2012 gün ve 1302 sayılı kararı ile onaylanan, Osmangazi İlçesi, Hamitler Mahallesi, Çöp Depolama Alanı’nda Tehlikeli Tıbbi Atık Yakma Tesisine ilişkin 1/5000 ölçekli Osmangazi Nazım İmar Planı Plan Notu değişikliğine yapılan askı itirazları ile ilgili raporunun oyçokluğu (CHP; Osman AYRADİLLİ, Özden DOĞAN, Recep TANLAK, Perihan BALCI, Ali KARAMIK, Mahir GENCER, Necdet ERSOY, Zafer Cemal ÜLGEN, Erhan ÖZEKİN, Şükrü AKSU 10 red – MHP; Mehmet TEMİRTAŞ, Dinçer YENİ 2 red – 27 kabul) ile kabulüne,
50-İmar ve Bayındırlık Komisyonu’nun, Osmangazi ilçesi, Alaaddin Mahallesi, Değirmen Sokak-Hastayurdu Caddesi Bağlantı Yoluna ilişkin 1/1000 ölçekli Muradiye Koruma Amaçlı

6/13
Uygulama İmar Planı değişikliği talebi ile ilgili raporunun oyçokluğu (CHP; Osman AYRADİLLİ, Özden DOĞAN, Recep TANLAK, Perihan BALCI, Ali KARAMIK, Mahir GENCER, Necdet ERSOY, Zafer Cemal ÜLGEN, Erhan ÖZEKİN, Şükrü AKSU 10 red – 29 kabul) ile kabulüne,
51-İmar ve Bayındırlık Komisyonu’nun, Osmangazi İlçesi, Nilüferköy, H21b24b pafta, 373 parselin “Tali İş Merkezi Alanı (Düğün Salonu)”na alınmasına ilişkin Mudanya Planlama Bölgesi 1/5000 ölçekli Nilüferköy Nazım İmar Planı değişikliği ile ilgili raporunun oybirliği ile kabulüne,
52-İmar ve Bayındırlık Komisyonu’nun, Osmangazi İlçesi, Panayır Mahallesi, 2309 ada, 6 parselin “Turistik Tesis Alanı”na, güneyinde Yeşil Alan olarak terki yapılmış alanın “Yeşil Alan”a alınmasına ilişkin 1/25000 ölçekli Merkez Planlama Bölgesi Nazım İmar Planı ve 1/5000 ölçekli Osmangazi Belediyesi Nazım İmar Planı değişikliği ile ilgili raporunun; tekrar değerlendirilmek üzere Komisyona iadesine,
53-İmar ve Bayındırlık Komisyonu’nun, Nilüfer İlçesi, Görükle Mahallesi, 345 ada, 5 parselin “Turizm Tesis Alanı”na alınmasına ilişkin 1/5000 ölçekli Görükle Nazım İmar Planı değişikliği ile ilgili raporunun oybirliği ile kabulüne,
54-İmar ve Bayındırlık Komisyonu’nun, Nilüfer İlçesi, Ertuğrul Mahallesi, 1151 ada, 5 parselin “Tali İş Merkezi Alanı”na alınmasına ilişkin 1/5000 ölçekli Nilüfer Nazım İmar Planı değişikliği ile ilgili raporunun; tekrar değerlendirilmek üzere Komisyona iadesine,
55-İmar ve Bayındırlık Komisyonu’nun, Nilüfer İlçesi, İrfaniye Mahallesi, 1316 parselin “Konut Dışı Kentsel Çalışma Alanı”na alınmasına ilişkin 1/5000 ölçekli Görükle Nazım İmar Planı değişikliği ile ilgili raporunun; “Komisyon raporunun reddine” şeklinde düzeltilerek oybirliği ile kabulüne,
56-İmar ve Bayındırlık Komisyonu’nun, Nilüfer İlçesi, Fethiye Mahallesi, 1860 ada, 21 parselin “Özel Sağlık Tesisi Alanı”na alınmasına ilişkin 1/5000 ölçekli Nilüfer Nazım İmar Planı değişikliği ile ilgili raporunun oybirliği ile kabulüne,
57-İmar ve Bayındırlık Komisyonu’nun, Nilüfer İlçesi, Özlüce Mahallesi, 2246 ada, 1 parselin Güneyinde Kalan Kısmının Eğitim Tesisleri Alanı’na alınmasına ilişkin 1/25000 ölçekli Merkez Planlama Bölgesi Nazım İmar Planı değişikliği ile ilgili raporunun oyçokluğu (CHP; Osman AYRADİLLİ, Özden DOĞAN, Recep TANLAK, Perihan BALCI, Ali KARAMIK, Mahir GENCER, Necdet ERSOY, Zafer Cemal ÜLGEN, Erhan ÖZEKİN, Şükrü AKSU 10 red – 29 kabul) ile kabulüne,
58-İmar ve Bayındırlık Komisyonu’nun, Nilüfer İlçesi, Ertuğrul Mahallesi, 4073 ada, 3 parselde “Park Alanı”, 886 adanın güneyinde “Kültürel Tesis Alanı” ayrılmasına ilişkin 1/5000 ölçekli Nilüfer Nazım İmar Planı değişikliği ile ilgili raporunun oybirliği ile kabulüne,
59-İmar ve Bayındırlık Komisyonu’nun, Nilüfer İlçesi, Ertuğrul Mahallesi, 1028 ada, 2 parsel, 1030 ada, 3 parsel ve Özlüce Mahallesi, 2396 ada, 9 parsele ilişkin 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı değişikliğine ilişkin Bursa 1. İdare Mahkemesi’nin 28.12.2012 tarih ve 2012/404 E. nolu “dava konusu işlemin yürütülmesinin durdurulmasına” ilişkin Mahkeme Kararı doğrultusunda hazırlanan plan değişikliği ile ilgili raporunun oyçokluğu (CHP; Osman AYRADİLLİ, Özden DOĞAN, Recep TANLAK, Perihan BALCI, Ali KARAMIK, Mahir GENCER, Necdet ERSOY, Zafer Cemal ÜLGEN, Erhan ÖZEKİN, Şükrü AKSU 10 red – MHP; Mehmet TEMİRTAŞ, Dinçer YENİ 2 red – 27 kabul) ile kabulüne,
60-İmar ve Bayındırlık Komisyonu’nun, Nilüfer İlçesi, Karaman Mahallesi, 4789 ada, 11 parselin “Tali İş Merkezi Alanı”na alınmasına ilişkin 1/5000 ölçekli Nilüfer Nazım İmar Planı değişikliği ile ilgili raporunun oybirliği ile kabulüne,
61-İmar ve Bayındırlık Komisyonu’nun, Bursa Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu’nun, 22.12.2012 gün ve 1417 sayılı kararları doğrultusunda, Nilüfer İlçesi, Yolçatı Mahallesinde 1. Derece Arkeolojik Sit Alanı’nın işlenmesine ilişkin 1/25000 ölçekli Merkez Planlama Bölgesi Nazım İmar Planı ve 1/5000 ölçekli Nilüfer Nazım İmar Planı değişiklikleri ile ilgili raporunun oybirliği ile kabulüne,
62-İmar ve Bayındırlık Komisyonu’nun, Nilüfer İlçesi, Hasanağa Mahallesi, 1493, 1494, 1495, 1506 parsellerin “Park Alanı"ndan” “Ağaçlandırılacak Alan”a alınmasına ilişkin 1/25000 ölçekli Batı Planlama Bölgesi Nazım İmar Plan değişikliği ve 1/5000 ölçekli Hasanağa Nazım İmar Planı değişikliği talebi ile ilgili raporunun oybirliği ile kabulüne,
7/13


63-İmar ve Bayındırlık Komisyonu’nun, Bursa Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu’nun, 25.12.2012 gün ve 2932 sayılı kararları doğrultusunda, Nilüfer İlçesi, Çalı Mahallesi’nde 3. Derece Arkeolojik Sit Alanı’nın işlenmesine ilişkin 1/5000 ölçekli Nilüfer Nazım İmar Planı değişikliği ile ilgili raporunun oybirliği ile kabulüne,
64-İmar ve Bayındırlık Komisyonu’nun, Nilüfer İlçesi, Demirci Mahallesi, 3280 ada 527 nolu parselin Orman Alanı dışına çıkarılarak “Ağaçlandırılacak Alan” a alınması ile ilgili 1/25000
ölçekli Merkez Planlama Bölgesi Nazım İmar Planı ve 1/5000 ölçekli Nilüfer Nazım İmar Planı değişiklikleri ile ilgili raporunun oybirliği ile kabulüne,
65-İmar ve Bayındırlık Komisyonu’nun, Büyükşehir Belediye Meclisi’nin, 20.12.2012 gün ve 1289 sayılı kararı ile onaylanan Nilüfer İlçesi, Odunluk Mahallesi, 4622 ada, 2 nolu parselin “Tali İş Merkezi Alanı” na alınması ve 4669 ada, 6 nolu parselin “Park ve Dinlenme Tesisi Alanı” na alınmasına ilişkin 1/5000 ölçekli Nilüfer Nazım İmar Planı değişikliğine yapılan askı itirazları ile ilgili raporunun oyçokluğu (CHP; Osman AYRADİLLİ, Özden DOĞAN, Recep TANLAK, Perihan BALCI, Ali KARAMIK, Mahir GENCER, Necdet ERSOY, Zafer Cemal ÜLGEN, Erhan ÖZEKİN, Şükrü AKSU 10 red – MHP; Mehmet TEMİRTAŞ, Dinçer YENİ 2 red – 27 kabul) ile kabulüne,
66-İmar ve Bayındırlık Komisyonu’nun, Nilüfer İlçesi, Odunluk Mahallesi, 4633-4650-4651-4634 adalar “Özel İlköğretim ve Ortaöğretim Tesis Alanı”na alınmasına ilişkin 1/5000 ölçekli Nilüfer Nazım İmar Planı değişikliği ile ilgili raporunun oyçokluğu (CHP; Osman AYRADİLLİ, Özden DOĞAN, Recep TANLAK, Perihan BALCI, Ali KARAMIK, Mahir GENCER, Necdet ERSOY, Zafer Cemal ÜLGEN, Erhan ÖZEKİN, Şükrü AKSU 10 red – MHP; Mehmet TEMİRTAŞ, Dinçer YENİ 2 red – 27 kabul) ile kabulüne,
67-İmar ve Bayındırlık Komisyonu’nun, Yıldırım İlçesi, Davutkadı Mahallesi, 198 ada, 1-2-3-4-5-6-7 parsellerin “Katlı Otopark Alanı” olarak planlanmasına ilişkin 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı değişikliği ile ilgili raporunun oybirliği ile kabulüne,
68-İmar ve Bayındırlık Komisyonu’nun, Yıldırım İlçesi, Yeşilyayla Mahallesi sınırlarında yer alan Havuzlu Camii ve çevresini kapsayan alanda Uygulama İmar Planı plan değişikliği ile ilgili raporunun oybirliği ile kabulüne,
69-İmar ve Bayındırlık Komisyonu’nun, Sosyal Hizmetler Dairesi Başkanlığı’nın talebi doğrultusunda; Yıldırım İlçesi, Hocataşkın Mahallesi, 229 ada, muhtelif parsellerin Ağaçlandırılacak Alan’a (Mezarlık) alınmasına ilişkin 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı değişikliği ve 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı değişikliği ile ilgili raporunun oybirliği ile kabulüne,
70-İmar ve Bayındırlık Komisyonu’nun, Vakıflar Genel Müdürlüğü Bursa Bölge Müdürlüğü’nün talebi doğrultusunda, Yıldırım İlçesi, Umurbey Mahallesi, 707 ada, 1-2-3-4-5-6 parsellerin Dini Tesis Alanı’na alınmasına ilişkin 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı değişikliği ile ilgili raporunun oybirliği ile kabulüne,
71-İmar ve Bayındırlık Komisyonu’nun, Yıldırım İlçesi, Davutkadı Mahallesi, 175 ada, 6 parsele ilişkin 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı değişikliği ile ilgili raporunun oybirliği ile kabulüne,
72-İmar ve Bayındırlık Komisyonu’nun, Bursa Büyükşehir Belediyesi’nin, 24.12.2012/1322 sayılı kararı ile onaylanan Yıldırım İlçesi, Davutdede Mahallesi, 4950 ada, 19 parselin Ticaret Alanı’na alınmasına ilişkin 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı’na yapılan askı itirazları ile ilgili raporunun oyçokluğu (CHP; Osman AYRADİLLİ, Özden DOĞAN, Recep TANLAK, Perihan BALCI, Ali KARAMIK, Mahir GENCER, Necdet ERSOY, Zafer Cemal ÜLGEN, Erhan ÖZEKİN, Şükrü AKSU 10 red – 29 kabul) ile kabulüne,
73-İmar ve Bayındırlık Komisyonu’nun, Gemlik İlçesi, Hamidiye Mahallesi, 622 ada, 214 parselde çekme mesafelerinin düzenlenmesine ilişkin 1/1000 ölçekli Gemlik İlave ve Revizyon Uygulama İmar Planı değişikliği ile ilgili raponun, oybirliği ile kabulüne,
74-İmar ve Bayındırlık Komisyonu’nun, Gemlik Belediye Meclisi’nin, 07.11.2012 tarih ve M-345 sayılı kararı ile Karacaali, 1540, 1541 parsellerin “Belediye Hizmet Alanı (Spor Tesisi Alanı)”na alınmasına ilişkin 1/5000 ölçekli Kumla Nazım İmar Planı değişikliği ile ilgili raporunun oybirliği ile kabulüne,

8/13

75-İmar ve Bayındırlık Komisyonu’nun, Gemlik İlçesi, Orhaniye mahallesi, 1 ada, 161 parselin Günübirlik Turizm Alanından “Turizm-Konut Alanına” alınmasına ilişkin 1/5000 ölçekli Gemlik Nazım İmar Planı değişikliği talebi ile ilgili raporunun oybirliği ile kabulüne,
76-İmar ve Bayındırlık Komisyonu’nun, Kestel İlçesi 1/25000 ve 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planları değişiklikleri talebi ile ilgili raporunun oyçokluğu (CHP; Osman AYRADİLLİ, Özden DOĞAN, Recep TANLAK, Perihan BALCI, Ali KARAMIK, Mahir GENCER, Necdet ERSOY, Zafer Cemal ÜLGEN, Erhan ÖZEKİN, Şükrü AKSU 10 red – MHP; Mehmet TEMİRTAŞ, Dinçer YENİ 2 red – 27 kabul) ile kabulüne,
77-İmar ve Bayındırlık Komisyonu’nun, Büyükşehir Belediyesi sınırları içinde yer alan 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planları Plan Hükümlerinin Kırsal Yerleşme Alanları hükmünde değişiklik yapılması ile ilgili raporunun oybirliği ile kabulüne,
78-İmar ve Bayındırlık Komisyonu’nun, Bursa Büyükşehir Belediyesi İmar Yönetmeliği’nin bazı maddelerinde değişiklik yapılması hakkında talepler ile ilgili raporunun oybirliği ile kabulüne,
79-İmar ve Bayındırlık Komisyonu’nun, 3194 sayılı İmar Kanunu’nun Ek Madde 5 ve Geçici 14. maddesi gereği Bursa Büyükşehir Belediyesi İmar Yönetmeliği’nin Çevre ve Şehircilik Bakanlığı’na onaya sunulması ile ilgili raporunun, “Bursa Büyükşehir Belediyesi İmar Yönetmeliği’nin, 48. maddesinin 44-2. fıkrasında “(2) Ayrık ve ön bahçeli blok nizama tabi imar adalarında; Parsel hudutlarını aşmamak, cümlesine :
bu fıkradaki kurallara uymak kaydıyla: Bina; yaklaşma mesafesi hattında ise çıkma mesafesi (1.50) metreden fazla olamaz. Bina; yaklaşma mesafesi hattının gerisinde ise çıkma mesafesi (1.50) metreyi aşabilir. Ancak her durumda yapılan çıkma bina yaklaşma mesafesi hattından itibaren (1.50) metreyi aşamaz” ibaresinin eklenmesi şeklinde düzeltilerek, oybirliği ile kabulüne,
80-İmar ve Bayındırlık Komisyonu’nun, Bursa Büyükşehir Belediye Meclisi’nin, 19.04.2011 gün ve 379 sayılı kararı ile onaylanan, Kent Meydanı-Heykel (T1) Hattı 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı değişikliklerine karşı açılan davada, Bursa 2. İdare Mahkemesi’nin, 2012/711 E. ve 09.01.2013 tarihli “Yürütmenin Durdurulması Kararının Kaldırılması” kararı ile ilgili raporunun oybirliği ile kabulüne,
81-İmar ve Bayındırlık Komisyonu’nun, Büyükşehir Belediye Meclisi’nin, 13.10.2011 gün ve 829 sayılı kararı ile onaylanan, Fethiye Viyadüğü 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı değişikliklerine karşı açılan davaya ait Bursa 1. İdare Mahkemesi’nin, 2012/1386 E. ve 25.12.2012 tarihli “Dava Konusu İşlemin İptali” kararı ile ilgili raporunun oybirliği ile kabulüne,
82-İmar ve Bayındırlık Komisyonu’nun, Raylı Sistemler Dairesi Başkanlığı’nın, 01.02.2013 gün ve 18114 sayılı yazısı ve 08.02.2013 gün ve 22219 sayılı yazıları ile; BHRS 3. Aşama Yapım Elektrik ve Mekanik İşleri kapsamındaki muhtelif yerlerde Trafo Alanları oluşturulmasına ilişkin 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Plan değişikliği talepleri ile ilgili raporunun oybirliği ile kabulüne,
83-İmar ve Bayındırlık Komisyonu’nun, 2030 Yılı 1/100.000 ölçekli Bursa İl Çevre Düzeni Planı ile ilgili raporunun Büyükşehir Belediye Meclisi’nin 26.03.2013 günü, saat 17.00’da yapacağı 2. Birleşiminde görüşülmesinin oybirliği ile kabulüne,
84-Gündeme alınarak görüşülmesi kabul edilen, Büyükşehir Belediye Başkanı Recep ALTEPE’nin verdiği “Bursa Büyükşehir Belediyesi Daire Başkanlıklarının Görev, Yetki ve Sorumluluk Esaslarını Belirleyen Yönetmeliklerinde değişiklik yapılması” ile ilgili yazılı önergesinin oybirliği ile kabulüne,
85-Gündeme alınarak görüşülmesi kabul edilen, Büyükşehir Belediye Başkanı Recep ALTEPE’nin verdiği “1/25000 ölçekli Merkez Planlama Bölgesi Nazım İmar Planı plan notu değişikliklerine konu iş yerleri ” ile ilgili yazılı önergesinin Büyükşehir Belediye Meclisi’nin 26.03.2013 günü saat 17.00’da yapılacak OLAĞAN Toplantısının 2. Birleşiminde görüşülmesinin oybirliği ile kabulüne,
86- Gündeme alınarak görüşülmesi kabul edilen, Büyükşehir Belediyesi Meclis Üyesi Celal DEMİR’in verdiği “ Osmangazi İlçesi, Yunuseli Mahallesi, 6592 ada 2 ve 3 parsel sayılı taşınmazların tevhidi ile oluşacak 34801,36 m2 yüzölçümlü arsa vasıflı taşınmaz ile Yunuseli Mahallesi, 6588 ada, 1 ve 6 parsel sayılı taşınmazların imar uygulaması sonucunda

9/13


oluşacak olan 15886,16 m2 yüzölçümlü ve 2429,47 m2 yüzölçümlü arsa vasıflı iki adet taşınmazın satılması” ile ilgili yazılı önergesinin oyçokluğu (CHP; Osman AYRADİLLİ, Özden DOĞAN, Recep TANLAK, Perihan BALCI, Ali KARAMIK, Mahir GENCER, Necdet ERSOY, Zafer Cemal ÜLGEN, Erhan ÖZEKİN, Şükrü AKSU 10 red – MHP; Mehmet TEMİRTAŞ, Dinçer YENİ 2 red – 27 kabul) ile kabulüne,
87- Gündeme alınarak görüşülmesi kabul edilen, Büyükşehir Belediyesi Meclis Üyesi Celal DEMİR’in verdiği “Nilüfer İlçesi, Özlüce Spor Tesisleri’nin, Belediyemiz envanterinde bulunan ve yazımız ekinde 12 sayfa listede toplam 712 kalem taşınır demirbaş malzemenin Gençlik ve Spor Bakanlığı (Spor Genel Müdürlüğü’ne) bedelsiz devri.” ile ilgili yazılı önergesinin oybirliği ile kabulüne,
88- Gündeme alınarak görüşülmesi kabul edilen, Büyükşehir Belediyesi Meclis Üyesi Celal DEMİR’in verdiği “Bursa Büyükşehir Belediye Meclisi’nin, 10.01.2013 tarih ve 43 sayılı Kararı ile onaylanan Gemlik İlçesi, Hisar Mahallesi, 195 ada, 21,24,25 parsellerin Su Deposu ve Koruma Alanı’na alınmasına ilişkin 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı değişikliği askı itirazları.” ile ilgili yazılı önergesinin oybirliği ile kabulüne,
89- Gündeme alınarak görüşülmesi kabul edilen, Büyükşehir Belediyesi Meclis Üyesi Celal DEMİR’in verdiği (Emlak ve İstimlak Dairesi Başkanlığı’nın, 18.03.2013 tarih ve M.16.1.BBB.0.17.01.00.301.03-43747 sayılı yazısı) “Gemlik İlçesi, Kurşunlu Mahallesi, 165 ada, 7 parsel üzerindeki ağaçların Belediyemiz X. Beş Yıllık Kamulaştırma İmar Programının 2011-2015 yılı dilimine program eki olarak alınması” ile ilgili yazılı önergesinin oybirliği ile kabulüne,
90- Gündeme alınarak görüşülmesi kabul edilen, Büyükşehir Belediyesi Meclis Üyesi, Celal DEMİR’in verdiği (Emlak ve İstimlak Dairesi Başkanlığı’nın 18.03.2013 tarih ve M.16.1.BBB.0.17.01.00.301.01.43785 sayılı yazısı) “Osmangazi İlçesi, Alaşar Mahallesi, 4489 ada, 1 parselin tahsisi” ile ilgili yazılı önergesinin Plan ve Bütçe Komisyonu’na havalesine,
91- Gündeme alınarak görüşülmesi kabul edilen, Büyükşehir Belediyesi Meclis Üyeleri Aylin UYAR ve Ali Hasan YOLUÇ’un verdiği “1/1000 ölçekli Davutkadı- Değirmenlikızık Uygulama İmar Planında kalan 1. Yan Sokağın açılabilmesi için Şentürk Sokak ile 3. Doğan Sokak arasının Belediyemiz X. Beş Yıllık Kamulaştırma İmar Programının 2011-2015 yılı dilimine ek olarak alınması” ile ilgili yazılı önergesinin Plan ve Bütçe Komisyonu’na havalesine,
92- Gündeme alınarak görüşülmesi kabul edilen, Büyükşehir Belediyesi Meclis Üyeleri Özgen KESKİN ve Mustafa DOĞANAY’ın verdiği “Yıldırım İlçesi, Mimarsinan Mahallesi, Şevket Yılmaz Hastanesi ve Hacivat Deresi arasında Büyükşehir Belediyesince yapılan parka’MUSTFA KUŞDİL SAĞLIK PARKI’ adını verilmesi” ile ilgili yazılı önergesinin Ulaşım Komisyonu’na havalesine,
93- Gündeme alınarak görüşülmesi kabul edilen, Büyükşehir Belediyesi Meclis Üyesi Ali Hasan YOLUÇ’un verdiği (İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı’nın, 13.03.2013 tarih ve M.16.0.BBB.0.13.02.00.310.99-41814 sayılı yazısı) “Büyükşehir Belediye Meclisi’nin, 10.01.2013 tarih ve 74 sayılı kararı ile onaylanan, Gemlik, Mudanya, Kestel, Gürsu ve Osmangazi İlçelerinde Eğitim Kampüs Alanı yapılmasına ilişkin 1/25000 ve 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı değişikliklerine kanuni askı süresi içinde yapılan itirazlar” adını verilmesi” ile ilgili yazılı önergesinin İmar ve Bayındırlık Komisyonu’na havalesine,
94- Gündeme alınarak görüşülmesi kabul edilen, Büyükşehir Belediyesi Meclis Üyesi Ali Hasan YOLUÇ’un verdiği “Yıldırım İlçesi, Güllük Mahallesi, H22d.08a.2c pafta, 794 ada, 60 parsele yönelik 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı değişikliği” ile ilgili yazılı önergesinin İmar ve Bayındırlık Komisyonu’na havalesine,
95- Gündeme alınarak görüşülmesi kabul edilen, Büyükşehir Belediyesi Meclis Üyesi Ali Hasan YOLUÇ’un verdiği “Osmangazi İlçesi, Yunuseli Mahallesi, H22a21d4b pafta, 7887 ada, 1 parsel ve çevresi, 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı değişikliği talebi” ile ilgili yazılı önergesinin İmar ve Bayındırlık Komisyonu’na havalesine,

10/13
96- Gündeme alınarak görüşülmesi kabul edilen, Büyükşehir Belediyesi Meclis Üyesi Ali Hasan YOLUÇ’un verdiği (Deprem Risk Yönetimi ve Kentsel İyileştirme Dairesi Başkanlığı’nın, 20.03.2013 tarih ve M.16.1.BBB.0.34.01.0.301.01-45523 sayılı yazısı) “Yalova Yolu Kentsel Dönüşüm Alanı” ile ilgili yazılı önergesinin İmar ve Bayındırlık Komisyonu’na havalesine,
97- Gündeme alınarak görüşülmesi kabul edilen, Büyükşehir Belediyesi Meclis Üyeleri Üyeleri Hasan AKTÜRK, Kartal SALDIRIŞ ve Münir EROĞLU’nun verdiği “Mudanya İlçe sınırlarında bulunan Bursa Trilye Yolu alternatif bağlantı olarak planlanan Çevre Yolu’nun 1034 ada, 1-2 parsellerin bulunduğu alanda plan değişikliği yapılması talebi” ile ilgili yazılı önergesinin İmar ve Bayındırlık Komisyonu’na havalesine,
98- Gündeme alınarak görüşülmesi kabul edilen, Büyükşehir Belediyesi Meclis Üyeleri Üyeleri Hasan AKTÜRK, Kartal SALDIRIŞ ve Münir EROĞLU’nun verdiği “Mudanya Belediye Meclisi’nin, 08.03.2013 tarih ve 58-59-60-61-62-63-64-65-68-69-70-71-72-73-74-75-76-77-78-79-80-81 ‘İmar Planı değişikliği’ hakkındaki Meclis Kararları” ile ilgili yazılı önergesinin İmar ve Bayındırlık Komisyonu’na havalesine,
99- Gündeme alınarak görüşülmesi kabul edilen, Büyükşehir Belediyesi Meclis Üyesi Kartal SALDIRIŞ’ın verdiği “Bursa ili, Osmangazi İlçesi, Namıkkemal Mahallesi, H22D07B1A pafta, 2716 ada, 2 numaralı parselde imar planı değişikliği yapılması talebi” ile ilgili yazılı önergesinin İmar ve Bayındırlık Komisyonu’na havalesine,
100- Gündeme alınarak görüşülmesi kabul edilen, Büyükşehir Belediyesi Meclis Üyeleri Hasan AKTÜRK ve Kartal SALDIRIŞ’ın verdiği “ Mudanya İlçesi, Şükrüçavuş Mahallesi’nde Eski Camii’nin çevresinde bulunan ve Konut İmarlı olan 1162 ada, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 26, 27, 28, 29, 30 sayılı parsellerin ‘Rekreasyon Alanı’na alınması” ile ilgili yazılı önergesinin İmar ve Bayındırlık Komisyonu’na havalesine,
101-Gündeme alınarak görüşülmesi kabul edilen, Büyükşehir Belediyesi Meclis Üyesi Refik YILMAZ’ın verdiği “Gemlik Belediye Meclisi’nin, 06.03.2013 tarih ve 2013/M-115-116-118-119-120-121-123-124-129-130 sayılı ‘Plan değişikliği’ hakkındaki Meclis Kararları” ile ilgili yazılı önergesinin İmar ve Bayındırlık Komisyonu’na havalesine,
102-Gündeme alınarak görüşülmesi kabul edilen, Büyükşehir Belediyesi Meclis Üyesi Refik YILMAZ’ın verdiği “Gemlik İlçesi, Umurbey 3667, 3668, 3670 ve 3671 sayılı parsellerde ‘Huzurevi Alanı’ olarak 1/25000 ve 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı değişikliği” ile ilgili yazılı önergesinin İmar ve Bayındırlık Komisyonu’na havalesine,
103-Gündeme alınarak görüşülmesi kabul edilen, Büyükşehir Belediyesi Meclis Üyeleri Hikmet AYDOĞDU ve Ali Hasan YOLUÇ’un verdiği “Yıldırım Belediye Meclisi’nin, 06.03.2013 tarih ve 159-160-161-162-163-164-165-166-167 sayılı ‘Plan değişikliği’ hakkındaki Meclis Kararları” ile ilgili yazılı önergesinin İmar ve Bayındırlık Komisyonu’na havalesine,
104-Gündeme alınarak görüşülmesi kabul edilen, Büyükşehir Belediyesi Meclis Üyesi Kartal SALDIRIŞ’ın verdiği “Bursa ili, Osmangazi İlçesi, Alaşar Mahallesi, H22A22A pafta, Yeni : 7843 ada, 14 parsel, 7844 ada, 1 parseller (Eski:1287 ve 1663 parseller) de kayıtlı olan taşınmazlara ait 1/25000 ölçekli Çevre Düzeni Nazım İmar Planı değişiklik talebi” ile ilgili yazılı önergesinin İmar ve Bayındırlık Komisyonu’na havalesine,
105-Gündeme alınarak görüşülmesi kabul edilen, Büyükşehir Belediyesi Meclis Üyesi Kartal SALDIRIŞ’ın verdiği “Bursa ili, Osmangazi İlçesi, Ulu Mahallesi, Ankara Asfaltı Mevkii, H22D07A2D pafta, 3659 ada, 8 numaralı parselde olan taşınmaza ait Nazım İmar Planı değişikliği talebi” ile ilgili yazılı önergesinin İmar ve Bayındırlık Komisyonu’na havalesine,
106-Gündeme alınarak görüşülmesi kabul edilen, Büyükşehir Belediyesi Meclis Üyesi Kartal SALDIRIŞ’ın verdiği “Bursa İli, Osmangazi İlçesi, Alaşar Mahallesi, H22A22A pafta, Yeni : 7843 ada, 14 parsel, 7844 ada, 1 parseller (Eski:1287 ve 1663 parseller) de kayıtlı olan taşınmazlara ait Nazım İmar Planı değişiklik talebi” ile ilgili yazılı önergesinin İmar ve Bayındırlık Komisyonu’na havalesine,
107-Gündeme alınarak görüşülmesi kabul edilen, Büyükşehir Belediyesi Meclis Üyeleri Hikmet AYDOĞDU ve Recep DEMİRHAN’ın verdiği “Bursa ili, Osmangazi İlçesi, İsmetiye H22a23d pafta, 4045 ada, 289 parsel 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı değişikliği talebi” ile ilgili yazılı önergesinin İmar ve Bayındırlık Komisyonu’na havalesine,

11/13
108-Gündeme alınarak görüşülmesi kabul edilen, Büyükşehir Belediyesi Meclis Üyesi Aylin UYAR verdiği “Osmangazi Belediye Meclisi’nin, 06.03.2013 tarih ve 196-197-198-199-200-201- 202- 203- 204- 205- 206- 207- 208- 209- 210- 211- 212-213- 214- 216- 217-218-219-220-221-222-223-224-225 sayılı ‘Plan değişikliği hakkındaki Meclis Kararları” ile ilgili yazılı önergesinin İmar ve Bayındırlık Komisyonu’na havalesine,
109- Gündeme alınarak görüşülmesi kabul edilen, Büyükşehir Belediyesi Meclis Üyeleri Yener ACAR, Necmettin EKİNCİ, Murat AY, ve Şükrü AKSU’nun verdiği “Kestel Belediye Meclisi’nin, 01.03.2013 tarihli toplantısında görüşülen 60-61 sayılı ‘Plan değişikliği’ hakkındaki Meclis Kararları” ile ilgili yazılı önergesinin İmar ve Bayındırlık Komisyonu’na havalesine,
110- Gündeme alınarak görüşülmesi kabul edilen, Büyükşehir Belediyesi Meclis Üyeleri Mustafa BOZBEY ve Ali KARAMIK’ın verdiği “Nilüfer Belediye Meclisi’nin, 06.03.2013 tarihli toplantısında görüşülen 201- 203- 204- 205- 207- 209- 210- 211- 212- 214- 215- 217- 218- 220- 221 sayılı ‘Plan değişikliği’ hakkındaki Meclis Kararları” ile ilgili yazılı önergesinin İmar ve Bayındırlık Komisyonu’na havalesine,
111- Gündeme alınarak görüşülmesi kabul edilen, Büyükşehir Belediyesi Meclis Üyeleri Mustafa BOZBEY ve Ali KARAMIK’ın verdiği “Vergi Dairesi’nin, Bursa Kentinin batı gelişme yönünde yer alan Ertuğrul Mahallesi’nde, BursaRay hattı üzerinde yer alan mülkiyeti Maliye Hazinesi’ne ait olan 2395 ada ve çevresindeki alanlarda planlanması” ile ilgili yazılı önergesinin İmar ve Bayındırlık Komisyonu’na havalesine,
112-Gündeme alınarak görüşülmesi kabul edilen, Büyükşehir Belediyesi Meclis Üyeleri Mustafa BOZBEY ve Ali KARAMIK’ın verdiği “Büyükşehir Belediye Meclisi’nin, 18.07.2011 tarih ve 631 sayılı kararıyla onaylanan 1/1000 ölçekli Batıkent Mezarlığı Uygulama İmar Planı” ile ilgili yazılı önergesinin İmar ve Bayındırlık Komisyonu’na havalesine,
113- Gündeme alınarak görüşülmesi kabul edilen, Büyükşehir Belediyesi Meclis Üyeleri Mustafa BOZBEY ve Ali KARAMIK’ın verdiği “Yapılmakta olan stadyum binasının yanındaki park alanı içerisinde Bursaspor’a değer katan tüm futbolcular adına ve her futbolcu için ayrı ayrı bölümler oluşturarak, sanatsal değeri ön planda, Açık Hava Müzesi niteliğinde bir alan oluşturulması için gerekli çalışmaların yapılması” ile ilgili yazılı önergesinin Başkanlık Makamına havalesine,
114- Gündeme alınarak görüşülmesi kabul edilen, Büyükşehir Belediyesi Meclis Üyeleri Özgen KESKİN ve Celal DEMİR’in verdiği “Yıldırım İlçesi Kentsel Dönüşüm ve Gelişim Projesi kapsamında Mevlana Mahallesi, 50 hektarlık (1-9) Etabı” ile ilgili yazılı önergesinin Büyükşehir Belediye Meclisi’nin 26.03.2013 günü saat 17.00’da yapılacak OLAĞAN Toplantısının 2. Birleşiminde görüşülmesinin oybirliği ile kabulüne,
115- Gündeme alınarak görüşülmesi kabul edilen, Büyükşehir Belediye Başkanı Recep ALTEPE’nin verdiği “Nilüfer İlçesi, Ertuğrul Mahallesi, 988 ada, 1 parselin “Tali İş Merkezi Alanı”na alınmasına ilişkin 1/5000 ölçekli Nilüfer Nazım İmar Planı değişikliği” ile ilgili yazılı önergesinin Büyükşehir Belediye Meclisi’nin 26.03.2013 günü saat 17.00’da yapılacak OLAĞAN Toplantısının 2. Birleşiminde görüşülmesinin oybirliği ile kabulüne,
116- Gündeme alınarak görüşülmesi kabul edilen, Büyükşehir Belediyesi Meclis Üyesi Hasan MAKASCIOĞLU’nun verdiği “Osmangazi İlçesi, Soğanlı Mahallesi, 3503 ada, 3-37-38 parsellerde plan tadilatı yapılarak Cami Alanı ile Belediye Hizmet Alanı’nın yer değişikliği yapılması” ile ilgili yazılı önergesinin İmar ve Bayındırlık Komisyonu’na havalesine,
117- Büyükşehir Belediye Meclisi’nin, 22.02.2013 tarih ve 270 sayılı “Belediyemize ait lojman olarak kullanılan Osmangazi İlçesi, Hüdavendigar Mahallesi’nde bulunan 10 adet daireli Hayat Apartmanı’nın 8 adet dairesi ile Kükürtlü Mahallesi, Belde Apartmanı’nda bulunan 23 adet dairenin tamamının yeniden değerlendirilmesi” hakkındaki Meclis Kararının; “Belediyemize ait Osmangazi İlçesi, Hüdavendigar Mahallesi, 4573 ada, 5 parsel sayılı taşınmaz üzerinde bulunan 10 adet daireli Hayat Apartmanı’nın 8 adet dairesi ile Bursa İli, Osmangazi İlçesi, Kükürtlü Mahallesi, 3869 ada, 2 parsel sayılı taşınmaz üzerinde bulunan 23 adet daireli Belde Apartmanı’nın ‘tamamının yıkılıp tekrar yapılması’ ” cümlesi yerine, “doğrudan satışı, kat karşılığı veya Kentsel Dönüşüm amacıyla değerlendirilmesi” şeklinde düzeltilerek kabulüne, oyçokluğu (CHP; Osman AYRADİLLİ, Özden DOĞAN, Recep TANLAK, Perihan BALCI, Ali KARAMIK, Mahir GENCER, Necdet ERSOY, Zafer Cemal ÜLGEN, Erhan ÖZEKİN, Şükrü AKSU 10 red– 29 kabul) ile kabulüne, 12/13


118-Gündeme alınarak görüşülmesi kabul edilen, Büyükşehir Belediye Meclis Üyesi İsmail KUŞ’un sözlü mazeretinin kabulü ile izinli sayılmasına,
119-Gündeme alınarak görüşülmesi kabul edilen, Büyükşehir Belediye Meclis Üyesi Şevki ÇELİK’in yazılı mazeretinin kabulü ile izinli sayılmasına,
120-Gündeme alınarak görüşülmesi kabul edilen, Büyükşehir Belediye Meclis Üyesi Turgay ERDEM’in sözlü mazeretinin kabulü ile izinli sayılmasına oybirliği ile karar verilmiştir.

 

 

 


Recep ALTEPE
Mak. Müh.
Büyükşehir Belediye Başkanı

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

13/13

21.03.2013 Tarihli Meclis