MECLİS TOPLANTILARI

22.02.2013 Tarihli Meclis Gündemi

   

22.02.2013 Tarihli Meclis Kararları

Meclis kararları henüz yayınlanmamıştır...

 
Büyükşehir Belediye Meclisi’nin, 22.02.2013 Cuma günü saat 17.00’da Büyükşehir Belediye Meclisi Toplantı Salonu’nda (Heykel Tarihi Bina) yaptığı 2009/2014 seçim döneminin 52 inci 5 inci dönemin 2 inci OLAĞAN toplantısının 2. birleşiminde alınan KARARLARIN ÖZETİDİR.

1-Gündeme alınarak görüşülmesi kabul edilen, Büyükşehir Belediye Meclis Üyesi Hulisi TURAN’ın verdiği “Gemlik İlçesi, Büyükkumla 1524,1536,1537,1538,1539,1540 ve 1560 parsellerin ‘İleri Atıksu Arıtma Tesisi Alanı’na alınmasına ilişkin 1/5000 ve 1/1000 ölçekli plan
değişikliğine sehven yazılmayan ‘1526 parselin’ ilave edilmesi.” ile ilgili yazılı önergenin oybirliği ile kabulüne,
2-Gündeme alınarak görüşülmesi kabul edilen, Büyükşehir Belediye Meclis Üyesi Hulisi TURAN’ın verdiği “Mülkiyeti Belediyemize ait Yıldırım İlçesi, H22d07a4a pafta, 163 ada, 3-4-5 parselde kayıtlı 415 m2 üzerinde kurulu ve 190 m2, 2 katlı ahşap Karkas yapı olarak bilinen İncirli Hamamı’nın sosyal ve kültürel amaçlı olarak Kültür ve Sosyal İşleri Dairesi Başkanlığı tarafından kullanılması” ile ilgili yazılı önergenin oybirliği ile kabulüne,
3-Gündeme alınarak görüşülmesi kabul edilen, Büyükşehir Belediye Meclis Üyesi Hulisi TURAN’ın verdiği “Tayyareci Mehmet Ali Caddesi’ndeki T1 Tramvay Hattı’nın Yap-İşlet yöntemi ile 700 mt daha uzatılması.” ile ilgili yazılı önergenin oybirliği ile kabulüne,
4-Gündeme alınarak görüşülmesi kabul edilen, Büyükşehir Belediye Meclis Üyesi Hulisi TURAN’ın verdiği “Zübeydehanım Doğumevi’ne gelen hasta yakınlarının Tapu Kadastro Vakfı’na (TAKAV) ait misafirhaneden yararlanabilmesi için Büyükşehir Belediye Başkanı’na protokol yapma yetkisi verilmesi.” ile ilgili yazılı önergenin oybirliği ile kabulüne,
5-Gündeme alınarak görüşülmesi kabul edilen, Büyükşehir Belediye Meclis Üyesi Hulisi TURAN’ın verdiği “Gençlik ve Spor Şube Müdürlüğü’ ile ‘Turizm Şube Müdürlüğü’ kurulması, ‘Kütüphaneler ve Müzeler Şube Müdürlüğü’nün ‘Kütüphaneler Şube Müdürlüğü’ ve ‘Müzeler Şube Müdürlüğü’ olarak ayrılması ile Teleferik Şube Müdürlüğü’nün işlerinin Toplu Taşıma Şube Müdürlüğü’ne devri ve Teleferik Şube Müdürlüğü’nün kapatılması” ile ilgili yazılı önergenin oybirliği ile kabulüne,
6-Gündeme alınarak görüşülmesi kabul edilen, Büyükşehir Belediye Meclis Üyesi Hulisi TURAN’ın verdiği (Emlak ve İstimlak Dairesi Başkanlığı’nın, 19.02.2013 tarih ve M.16.0.BBB.0.15.44.301.01-27571 sayılı yazısı) “BHRS 3. Aşama Doğu Hattı yapımı kapsamında yeni tesis edilecek tüm trafo dağıtım merkezlerinin Belediyemiz X. Beş Yıllık İmar Programına ek olarak alınması” ile ilgili yazılı önergenin oybirliği ile kabulüne,
7-Gündeme alınarak görüşülmesi kabul edilen, Büyükşehir Belediye Meclis Üyesi Hulisi TURAN’ın verdiği (Destek Hizmetleri Dairesi Başkanlığı’nın, 14.02.2013 tarih ve M.16.1.BBB.0.73.01.0-301.01-25618 sayılı yazısı) “Mustafakemalpaşa İlçesi, Tatkavaklı Belediye Başkanlığı’na 1 adet otobüsün bedelsiz devri” ile ilgili yazılı önergenin oybirliği ile kabulüne,
8-Gündeme alınarak görüşülmesi kabul edilen, Büyükşehir Belediye Meclis Üyesi Hulisi TURAN’ın verdiği (Yazı İşleri ve Kararlar Dairesi Başkanlığı’nın, 18.02.2013 tarih ve M.16.1.BBB.0.10.05.0-301.01-26783 sayılı yazısı) “Niğde ve Bilecik Belediyeleri ile Bursa Büyükşehir Belediyesi arasında Kardeş Şehir ilişkileri kurulması” ile ilgili yazılı önergenin oybirliği ile kabulüne,
9-Gündeme alınarak görüşülmesi kabul edilen, Büyükşehir Belediye Meclis Üyesi Abdullah KARADAĞ’ın verdiği “Osmangazi İlçesi, Kayhan Mahallesi, H22d.07a.3b pafta, 4288 ada, 1 parseldeki Kayhan Hamamı’nın BURFAŞ’a tahsisi” ile ilgili yazılı önergenin “aylık 14.500 (ondörtbinbeşyüz)-TL bedelle, 5 yıllığına BURFAŞ Genel Müdürlüğü’ne tahsis edilmesi” ilavesiyle oybirliği ile kabulüne,
10-Gündeme alınarak görüşülmesi kabul edilen, Büyükşehir Belediye Meclis Üyesi Hulisi TURAN’ın verdiği “Tarihi Tuz Pazarı Camii’ye bitişik vaziyette bulunan 5815 ada, 3,4,12 ve 13 nolu parsellerin kamulaştırılmak üzere Belediyemiz X. Beş Yıllık İmar Programının 2011-2015 yılı dilimine ek olarak alınması” ile ilgili yazılı önergenin oybirliği ile kabulüne,

1/3


11-Gündeme alınarak görüşülmesi kabul edilen, Büyükşehir Belediye Meclis Üyesi Hulisi TURAN’ın verdiği (Emlak ve İstimlak Dairesi Başkanlığı’nın, 19.02.2013 tarih ve M.16.0.BBB.0.15. 44-301.01-27618 sayılı yazısı) “Belediyemize ait lojman olarak kullanılan Osmangazi İlçesi, Hüdavendigar Mahallesi, 4573 ada, 5 parsel sayılı taşınmaz üzerinde bulunan 10 adet daireli Hayat Apartmanı’nın 8 adet dairesi ile Kükürtlü Mahallesi, Belde Apartmanı’nda bulunan 23 adet dairenin tamamının yeniden değerlendirilmesi” ile ilgili yazılı önergenin oybirliği ile kabulüne,
12-Gündeme alınarak görüşülmesi kabul edilen, Büyükşehir Belediye Meclis Üyesi Hulisi TURAN’ın verdiği (Mali Hizmetler Dairesi Başkanlığı’nın, 21.02.2013 tarih ve M.16.1.BBB.0.12.01.0-301.01-29525 sayılı yazısı) “Mudanya Hayvanları Koruma ve Yaşatma Derneği’nin kentimizde kurmuş olduğu Hayvan Barınağını birlikte işletmek için hazırlanan protokolü imzalamak üzere yetki verilmesi” ile ilgili yazılı önergenin oybirliği ile kabulüne,
13-Gündeme alınarak görüşülmesi kabul edilen, Büyükşehir Belediye Meclis Üyesi Hulisi TURAN’ın verdiği “Bursa Büyükşehir Belediyesi Taksi-Dolmuş-Minibüs ve Servis Araçları Yönetmeliği’nde değişiklik yapılması” ile ilgili yazılı önergenin oybirliği ile kabulüne,
14-Gündeme alınarak görüşülmesi kabul edilen, Büyükşehir Belediye Meclis Üyesi “Ali Hasan YOLUÇ’un verdiği (Destek Hizmetleri Dairesi Başkanlığı’nın, 21.02.2013 tarih ve M.16.1.BBB.0.73.01.0-301.01-29528 sayılı yazısı) “Afyon İli, Doğanlı Belediye Başkanlığı’nın araç talebi” ile ilgili yazılı önergenin oybirliği ile kabulüne,
15-İmar ve Bayındırlık Komisyonu’nun, Büyükşehir Belediye Başkanlığımıza hibe edilen İNTAM ve Çevresi Kentsel Dönüşüm ve Gelişim Alanı I. Uygulama Etabı için hazırlanan konsept projenin ve paylaşım modeli ile sözleşme metninin onaylanması, plan değişikliği, İNTAM ve Çevresi Kentsel Dönüşüm ve Gelişim Proje Alanı sınırının revize edilmesi kararı alınması ile ilgili raporunun;
“1-N Lejantlı alanda Büyükşehir Belediye Başkanlığı tarafından onaylı projesine göre uygulama yapılacaktır.
2-Projesi Büyükşehir Belediye Başkanlığı tarafından onaylanıp ruhsatlandırıldığı taktirde bu plan notları geçerlidir.
3-Bursa Büyükşehir Belediyesi İmar Yönetmeliği’nin bahçe mesafeleriyle ilgili hükümleri aranmayacaktır.
4-Otopark giriş ve çıkışları anayoldan yapılacaktır.
5-Süleyman Çelebi-Çelikpalas arası İmar Planı Genel Hükümlerinin sadece 19 uncu maddesi geçerlidir.
6-Yapı planda gösterilen kütle tanımına göre yapılacaktır. Yükseklik 14 katı geçmeyecektir.
7-Planda tanımlanan kütlenin arazi Topoğrafyasına göre boyutları sabit kalmak kaydıyla parsel içindeki konumu değişebilir.” Şeklinde düzeltilerek oyçokluğu (CHP; Osman AYRADİLLİ, Özden DOĞAN, Necdet ERSOY, Zafer Cemal ÜLGEN, Erhan ÖZEKİN, Şükrü AKSU 6 red – MHP; Mehmet TEMİRTAŞ, Dinçer YENİ 2 red – 23 kabul) ile kabulüne,
16-İmar ve Bayındırlık Komisyonu’nun, Gemlik İlçesi’nde yapılması planlanan Gemlik-Haliç Deniz Uçağı Projesine ilişkin 1/5000 ölçekli Gemlik Nazım İmar Planı değişikliği ve 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı değişikliği ile ilgili raporunun oybirliği ile kabulüne,
17-Gündeme alınarak görüşülmesi kabul edilen, Büyükşehir Belediye Meclis Üyesi Mustafa DÜNDAR’ın sözlü mazeretinin kabulü ile izinli sayılmasına,
18-Gündeme alınarak görüşülmesi kabul edilen, Büyükşehir Belediye Meclis Üyesi Özgen KESKİN’in yazılı mazeretinin kabulü ile izinli sayılmasına,
19-Gündeme alınarak görüşülmesi kabul edilen, Büyükşehir Belediye Meclis Üyesi Mustafa BOZBEY’in sözlü mazeretinin kabulü ile izinli sayılmasına,
20-Gündeme alınarak görüşülmesi kabul edilen, Büyükşehir Belediye Meclis Üyesi M.Yavuz ÜNLÜ’nün yazılı mazeretinin kabulü ile izinli sayılmasına,
21-Gündeme alınarak görüşülmesi kabul edilen, Büyükşehir Belediye Meclis Üyesi Recep TANLAK’ın sözlü mazeretinin kabulü ile izinli sayılmasına,

2/3


22-Gündeme alınarak görüşülmesi kabul edilen, Büyükşehir Belediye Meclis Üyesi Turgay ERDEM’in sözlü mazeretinin kabulü ile izinli sayılmasına,
23-Gündeme alınarak görüşülmesi kabul edilen, Büyükşehir Belediye Meclis Üyesi Perihan BALCI’nın sözlü mazeretinin kabulü ile izinli sayılmasına,
24-Gündeme alınarak görüşülmesi kabul edilen, Büyükşehir Belediye Meclis Üyesi Ali KARAMIK’ın sözlü mazeretinin kabulü ile izinli sayılmasına,
25-Gündeme alınarak görüşülmesi kabul edilen, Büyükşehir Belediye Meclis Üyesi Mahir GENCER’in sözlü mazeretinin kabulü ile izinli sayılmasına oybirliği ile karar verilmiştir.

 

 

 


Recep ALTEPE
Mak.Müh
Büyükşehir Belediye Başkanı

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


3/3

22.02.2013 Tarihli Meclis