MECLİS TOPLANTILARI

21.02.2013 Tarihli Meclis Gündemi

 
GÜNDEM : Büyükşehir Belediye Meclisi’nin, 21.02.2013 Perşembe günü saat 15.00’da Büyükşehir Belediye Meclisi Toplantı Salonu’nda (Heykel Tarihi Bina) yapacağı 2009/2014 seçim döneminin 52 nci, 5 inci dönemin 2 nci OLAĞAN toplantısının 1. birleşimine ait gündemdir.

 

G Ü N D E M :

1-GEÇEN TOPLANTI ZAPTI;

2-DAİRELERİN MECLİSE HAVALELİ TEKLİFLERİ;

1-Başkanlık Makamı’nın, Bursa Su ve Kanalizasyon İdaresi’nin, 23.01.2013 tarih ve 54 sayılı “BUSKİ Atıksuların Kanalizasyona Deşarj Yönetmeliği” hakkındaki Yönetim Kurulu Kararı ile ilgili yazısı,
2-Başkanlık Makamı’nın, Gürsu Belediye Meclisi’nin, “Ek Bütçe” hakkındaki Meclis Kararı ile ilgili yazısı,
3-Yazı İşleri ve Kararlar Dairesi Başkanlığı’nın, Fransa’nın Lyon şehrinde düzenlenecek olan “İklim Kontrolü, Su Kontrolü ve Enerji Fuarı”na katılım için yurtdışı görevlendirme ile ilgili yazısı,
4-Teftiş Kurulu Başkanlığı’nın, Görev, Yetki ve Sorumluluk Esaslarını Belirleyen Yönetmeliği’nde revizyon yapılması ile ilgili yazısı,
5-Bilgi İşlem Dairesi Başkanlığı’nın, Mudanya Yolu güzergahında inşaatı devam eden kavşağa isim verilmesi ile ilgili yazısı,
6-Bilgi İşlem Dairesi Başkanlığı’nın, Bursa, Eskişehir, Bilecik, Kalkınma Ajansı’nın (BEBKA) “3 Boyutlu Kent Rehberi Üzerinde Web ve Mobil Platformda Tarihi, Doğal, Turistik Alanları Bilgi Atlası Oluşturulması” projesi ile ilgili yazısı,
7-Mali Hizmetler Dairesi Başkanlığı’nın, Belediyemizde otobüs şoförü olarak çalışan Nahit UNCU ile ilgili yazısı,
8-Mali Hizmetler Dairesi Başkanlığı’nın, Belediye Gelirlerinin Belli Hizmetlere Tahsisi ile ilgili yazısı,
9-Mali Hizmetler Dairesi Başkanlığı’nın, Belediyemizin yapmış olduğu spor tesislerinin işletilmesinin Bursa Büyükşehir Belediyesi Spor Kulübü derneğine devri ve Belediyemizin misyon ve vizyonu çerçevesinde düzenleyeceği her türlü sportif faaliyetin belediyemiz adına Belediye Spor Kulübü Derneği tarafından düzenlenmesi hakkında protokol ile ilgili yazısı,
10-Mali Hizmetler Dairesi Başkanlığı’nın, Teminat Mektubu kullanımı ile ilgili yazısı,
11-Mali Hizmetler Dairesi Başkanlığı’nın, Görev, Yetki ve Sorumluluk Esaslarını Belirleyen Yönetmeliği’nde revizyon yapılması ile ilgili yazısı,
12-Deprem Risk Yönetimi ve Kentsel İyileştirme Dairesi Başkanlığı’nın, Görev, Yetki ve Sorumluluk Esaslarını Belirleyen Yönetmeliği’nde revizyon yapılması ile ilgili yazısı,
13-Deprem Risk Yönetimi ve Kentsel İyileştirme Dairesi Başkanlığı’nın, Sıcaksu Kentsel Dönüşüm Projesi ile ilgili yazısı,
14-Destek Hizmetleri Dairesi Başkanlığı’nın, Büyükşehir Belediyesi sınırları dışında bulunan ve ileri tarihlerde İl sınırları yerleşim yerlerinin içerisinden gelecek olan dilekçelerin eğitim, ibadethane ve Sosyal Alanların her türlü imalat/tamir işlerinin Belediyemiz tarafından karışlanması ile ilgili yazısı,


15-Fen İşleri Dairesi Başkanlığı’nın, 2008-2009-2010-2011 ve 2012 yıllarına ait asfalt kaplama, bordür tretuvar işlerinden Yol Harcamalarına Katılma Payları ile ilgili yazısı,
16-Fen İşleri Dairesi Başkanlığı’nın, Büyükşehir Belediyemize il sınırı içindeki köy ve ilçelerden gelen taleplerin yerine getirilebilmesi için parke, bordür, tretuar, asfalt, sağlık tesisi, sosyal tesis, dini tesisler, okul vb. yapım, bakım ve onarımı, malzeme temini gibi hizmetlerin götürülmesi ile ilgili yazısı,
17-Etüd ve Projeler Dairesi Başkanlığı’nın, Osmangazi İlçesi, Orhanbey Mahallesi’nde bulunan Kapalı Çarşı Caddesindeki dükkanların Cephe Sağlıklaştırma Projesi ve Çatı Projesi ile ilgili yazısı,
18-Etüd ve Projeler Dairesi Başkanlığı’nın, Bursa, Eskişehir, Bilecik, Kalkınma Ajansı’nın (BEBKA) “Tarihi Kent Merkezi’nde Turizm Altyapısının İyileştirilmesi Projesi” ile ilgili yazısı,
19-Emlak ve İstimlak Dairesi Başkanlığı’nın, 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planında 30.00 m genişliğinde İmar Yolunda kalan, Yıldırım İlçesi, Yiğitler Mahallesi, 2594 ada, 2 parsel, 2595 ada, 9,10 ve 12 parsel, 2596 ada, 1 ve 2 parsel sayılı taşınmazlar ile üzerinde bulunan bina, bina eklentileri ve ağaçların kamulaştırılmak üzere Belediyemiz X. Beş Yıllık İmar Programının 2011-2015 yılı dilimine ek olarak alınması ile ilgili yazısı,
20-İnsan Kaynakları ve Eğitim Dairesi Başkanlığı’nın, Kadro İptal/İhdas ile ilgili yazısı,
21-İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı’nın, 1/25000 ölçekli Nazım İmar Planı, 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı ve 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı plan değişiklik talepleri ile ilgili yazısı,
22-İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı’nın, Nilüfer İlçesi, İnegazi Köyü, Çaltarla Mevkii, 101 ada, 22, 23, 25 ve 26 sayılı parseller Çimento Sanayi Alanı’na ilişkin 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı talebi ile ilgili yazısı,
23-İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı’nın, Kestel, Çataltepe Köyü Üniversite Alanı 1/25000 ve 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planları değişikliği askı itirazı ile ilgili yazısı,
24-İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı’nın, Büyükşehir Belediye Meclisi’nin, 18.07.2011/613 sayılı kararı ile onaylı, Osmangazi İlçesi, Panayır Mahallesi, Bursa Modern-Yasemin Park arasındaki alanın “Orta Yoğunlukta Gelişme Konut Alanı”na alınmasına ilişkin, 1/25000 ölçekli Merkez Planlama Bölgesi Nazım İmar Planı ve 1/5000 ölçekli Demirtaş Nazım İmar Planı değişikliği hakkında Bursa 2. İdare Mahkemesi’nin iptal kararı ile ilgili yazısı,
25-İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı’nın, Büyükşehir Belediye Meclisi’nin, 19/04/2011 gün ve 379 sayılı kararı ile onaylı, Kent Meydanı-Heykel (T1) Hattı 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Plan değişikliklerine ilişkin Bursa 2. İdare Mahkemesi’nin, 2012/711 E. ve 09.01.2013 tarihli “Yürütmenin Durdurulması Kararının Kaldırılması” kararı ile ilgili yazısı,
26-İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı’nın, Bursa Büyükşehir Belediye Meclisi’nin, 24.12.2012 gün ve 1328 sayılı kararı ile onaylanan, Mudanya İlçesi, Bademli Mahallesi 177 parsele ilişkin 1/5000 ölçekli Mudanya Nazım İmar Planı değişikliğine yapılan askı itirazı ile ilgili yazısı,
27-İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı’nın, Mudanya Kıyı Bandı Sahil Düzenlemesi II. Etap 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı ve 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı ile ilgili yazısı,
28-İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı’nın, Nilüfer İlçesi, Ertuğrul Mahallesi, 1028 ada, 2 parsel, 1030 ada, 3 parsel ve Özlüce Mahallesi, 2396 ada, 9 parsele ilişkin 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı değişikliği hakkında Bursa 1. İdare Mahkemesi’nin, 28.12.2012 tarih ve 2012/404 E. “Yürütmenin Durdurulması” kararı ile ilgili yazısı,
29-İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı’nın, Büyükşehir Belediye Meclisi’nin, 20.12.2012 tarih ve 1289 sayılı kararı ile onaylanan, Bursa İli, Nilüfer İlçesi, Odunluk Mahallesi, 4622 ada, 2 parsel ve 4669 ada, 6 parsele ilişkin 1/5000 ölçekli Nilüfer Nazım İmar Planı değişikliğine yapılan askı itirazları ile ilgili yazısı,

30-İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı’nın, Büyükşehir Belediye Meclisi’nin, 24.12.2012 gün ve 1322 sayılı kararı ile onaylanan, Yıldırım İlçesi, Davutdede Mahallesi, 4950 ada, 19 parsele ilişkin 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı değişikliğine yapılan askı itirazları ile ilgili yazısı,
31-İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı’nın, Büyükşehir Belediye Meclisi’nin, 13.10.2011 gün ve 829 sayılı kararı ile onaylanan, Osmangazi İlçesi, Akpınar Mahallesi, 6891 ada, 2 parsel Fethiye Viyadüğü 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Plan değişiklikleri hakkında Bursa 1. İdare Mahkemesi’nin, 2012/1386 E. ve 25.12.2012 tarihli “dava konusu işlemin iptali” kararı ile ilgili yazısı,

2/6

 


32-İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı’nın, Büyükşehir Belediye Meclisi’nin, 24.12.2012 gün ve 1302 sayılı kararı ile onaylanan, Osmangazi İlçesi, Hamitler Mahallesi, Çöp Depolama Alanı’nda Tehlikeli Tıbbi Atık Yakma Tesisine ilişkin 1/5000 ölçekli Osmangazi Nazım İmar Planı değişikliğine yapılan askı itirazları ile ilgili yazısı.

3-KOMİSYONLARDAN GELEN EVRAKLAR;

1-Plan ve Bütçe Komisyonu’nun, mülkiye Vakıflar Bölge Müdürlüğü’ne ait olan, Namazgah Mahallesi, 544 ada, 4 parsel hakkında El Atma Davası ile ilgili raporu,
2-Plan ve Bütçe Komisyonu’nun, Bursa İli, Osmangazi İlçesi, Çırpan Mahallesi, 5847 ada, 4 parsel sayılı taşınmazın, 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planında Belediye Hizmet Alanı’nda kalan yaklaşık 9968 m2’lik kısmının planda belirtilen amaçla kullanılmak üzere Osmangazi Belediye Başkanlığı’na tahsisi ile ilgili raporu,
3-Plan ve Bütçe Komisyonu’nun, Mudanya İlçesi, Bademli ve Hasköy Mahalleleri ile Mürsel ve Çağrışan Köylerinden geçmekte olan, Eski Mudanya Caddesi-Eğitim Caddesi-21. Yüzyıl Caddesi üzerinde bulunan taşınmazlar ile bu yol güzergahları üzerinde Tescil Harici Alanda bulunan yapı ve ağaçların kamulaştırılmak üzere Belediyemiz X. Beş Yıllık Kamulaştırma İmar Programının 2011-2015 yılı dilimine ek olarak alınması ile ilgili raporu,
4-Plan ve Bütçe Komisyonu’nun, Yıldırım İlçesi, Hacıseyfettin Mahallesi, Mücelliddin Cami kuzeyinde Yeşil Alan ve Yol Alanı’nda kalan 2742 ada, 1,2,3 ve 4 parsel sayılı taşınmazlar ve üzerindeki bina, bina eklentileri ve ağaçların kamulaştırılmak üzere Belediyemiz X. Beş Yıllık Kamulaştırma İmar Programının 2011-2015 yılı dilimine ek olarak alınması ile ilgili raporu,
5-Plan ve Bütçe Komisyonu’nun, Bursa İli, Yıldırım İlçesi, Yunusemre Mahallesi, 2. Vatan Caddesi’nin 11 Eylül Bulvarı ile kesiştiği ve yol olarak terk edilen alanlar üzerinde belirlenen binaların Belediyemiz X. Beş Yıllık Kamulaştırma İmar Programının 2011-2015 yılı dilimine ek olarak alınması ile ilgili raporu,
6-Plan ve Bütçe Komisyonu’nun, Bursa İli, Yıldırım İlçesi, Şirinevler Mahallesi, 1445 ada, 1 parsel sayılı taşınmazın Belediyemiz X. Beş Yıllık Kamulaştırma İmar Programının 2011-2015 yılı dilimine ek olarak alınması ile ilgili raporu,
7-Plan ve Bütçe Komisyonu’nun, Yıldırım İlçesi, Vatan Mahallesi, 10. Deniz Sokak, 44 kapı numaralı taşınmaz imar yolunda kaldığından kamulaştırılmak üzere Belediyemiz X. Beş Yıllık Kamulaştırma İmar Programının 2011-2015 yılı dilimine ek olarak alınması ile ilgili raporu,
8-Plan ve Bütçe Komisyonu’nun, 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planında Yeşil Alan’da kalan, Yıldırım İlçesi, Yavuzselim Mahallesi, 4812 ada, 14,15,16 parsel sayılı taşınmazların kamulaştırılmak üzere Belediyemiz X. Beş Yıllık Kamulaştırma İmar Programının 2011-2015 yılı dilimine ek olarak alınması ile ilgili raporu,
9-Plan ve Bütçe Komisyonu’nun, Tuna Mezarlığı’nın giriş kapısının bulunduğu 962 ada, 5 parselde bulunan söz konusu yolun kamulaştırılmak üzere Belediyemiz X. Beş Yıllık Kamulaştırma
İmar Programının 2011-2015 yılı dilimine ek olarak alınması ile ilgili raporu,
10-Ulaşım Komisyonu’nun, Mudanya Tepedevrent Bölgesi’nde, köprülü kavşaktan sonra yolun tek şeride inmesi nedeniyle aydınlatma yapılması ile ilgili raporu,
11-Hukuk Komisyonu’nun, Nilüfer İlçesi, Özlüce Spor Tesisleri’nin Gençlik ve Spor Bakanlığı’na tahsisi için muvafakat talebi ile ilgili raporu,
12-Hukuk Komisyonu’nun, Keles Epçeler Köyü’nün, Osmangazi Belediyesi’ne bağlanması ile ilgili raporu,
13-İmar ve Bayındırlık Komisyonu’nun, Osmangazi Belediyesi’ne ait 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı değişiklikleri ile ilgili raporu,
14-İmar ve Bayındırlık Komisyonu’nun, Yıldırım Belediyesi’ne ait 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı değişiklikleri ile ilgili raporu,
15-İmar ve Bayındırlık Komisyonu’nun, Nilüfer Belediyesi’ne ait 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı değişiklikleri ile ilgili raporu,
16-İmar ve Bayındırlık Komisyonu’nun, Mudanya Belediyesi’ne ait 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı değişiklikleri ile ilgili raporu,
17-İmar ve Bayındırlık Komisyonu’nun, Kestel Belediyesi’ne ait 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı değişiklikleri ile ilgili raporu,
3/6

 

18-İmar ve Bayındırlık Komisyonu’nun, Gemlik Belediyesi’ne ait 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı değişiklikleri ile ilgili raporu,
19-İmar ve Bayındırlık Komisyonu’nun, Gürsu Belediyesi’ne ait 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı değişiklikleri ile ilgili raporu,
20-İmar ve Bayındırlık Komisyonu’nun, Osmangazi İlçesi, Alacamescit Mahallesi, 4344 ada, 12 parselin “Merkezi İş Alanına” alınmasına ilişkin 1/5000 ölçekli Osmangazi Nazım İmar Planı değişikliği ile ilgili raporu,
21-İmar ve Bayındırlık Komisyonu’nun, Osmangazi İlçesi, Çırpan Mahallesi, 5427 ada, 1, 2, 26 ve 36 parsellere ilişkin İmar Planı değişikliği ile ilgili raporu,
22-İmar ve Bayındırlık Komisyonu’nun, Büyükşehir Belediye Meclisi’nin, 20.09.2012 gün ve 920 sayılı kararı ile onaylanan, Osmangazi İlçesi, Alaşarköy ve Ovaakça Mahalleleri, H22a22a ve H22a22b paftalarda hazırlanan 1/25000 ölçekli Kuzey Planlama Bölgesi İlave Nazım İmar Planı ile 1/5000 ölçekli Ovaakça İlave Nazım İmar Planına yapılan askı itirazı ile ilgili raporu,
23-İmar ve Bayındırlık Komisyonu’nun, Büyükşehir Belediye Meclisi’nin, 18.07.2011/613 sayılı kararı ile onaylanan, Osmangazi İlçesi, Panayır Mahallesi, Bursa Modern-Yasemin Park arasındaki alanın “Orta Yoğunlukta Gelişme Konut Alanına” alınmasına ilişkin 1/25000 ölçekli Merkez Planlama Bölgesi Nazım İmar Planı ve 1/5000 ölçekli Demirtaş Nazım İmar Planı değişiklikleri hakkında Bursa 2. İdare Mahkemesi’nin, (2011/1468 E.) 20.04.2012 tarihli Yürütmeyi Durdurma Kararı ve askı itirazlarının değerlendirilmesi ile ilgili raporu,
24-İmar ve Bayındırlık Komisyonu’nun, Osmangazi İlçesi, Gündoğdu Köyü, 4562 parsele ilişkin Rüzgar Enerji Santrali yapılmasına ilişkin 1/25000 ölçekli Merkez Planlama Bölgesi Nazım İmar Planı ve 1/5000 ölçekli Osmangazi Belediyesi Nazım İmar Planı değişiklikleri ile ilgili raporu,
25-İmar ve Bayındırlık Komisyonu’nun, Büyükşehir Belediye Başkanlığımıza hibe edilen İNTAM ve Çevresi Kentsel Dönüşüm ve Gelişim Alanı I. Uygulama Etabı için hazırlanan konsept projenin ve paylaşım modeli ile sözleşme metninin onaylanması, plan değişikliği, İNTAM ve Çevresi Kentsel Dönüşüm ve Gelişim Proje Alanı sınırının revize edilmesi kararı alınması ile ilgili raporu,
26-İmar ve Bayındırlık Komisyonu’nun, Büyükşehir Belediye Meclisi’nin, 18.10.2012 gün ve 1069 sayılı kararı ile onaylanan, Yıldırım İlçesi, Vakıf Mahallesi, 2675 ada, 30-31-32 parsellerin Soğuk Hava Deposu Alanı’na alınmasına ilişkin 1/25000 ve 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı değişikliklerine yapılan askı itirazları ile ilgili raporu,
27-İmar ve Bayındırlık Komisyonu’nun, Yıldırım İlçesi, İsabey Mahallesi, 2701 ada, 22-23-30-31 parsellerin Konut Dışı Kentsel Çalışma Alanı’na alınmasına ilişkin 1/25000 ve 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı değişikliği talebi ile ilgili raporu,
28-İmar ve Bayındırlık Komisyonu’nun, Yıldırım Belediye Başkanlığı’nın talebi doğrultusunda, Yıldırım İlçesi, Yavuzselim Mahallesi, 4848 ada, 6-7-8-9 parsellerin Dini Tesis Alanı-Park ve Dinlenme Alanı’na alınmasına ilişkin 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı değişikliği ile ilgili raporu,
29-İmar ve Bayındırlık Komisyonu’nun, Etüd ve Projeler Dairesi Başkanlığı’nın talebi doğrultusunda, Yıldırım İlçesi, Vakıf Mahallesi, 2674 ada, 95 parselde yol düzenlenmesine ilişkin 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı değişikliği ile ilgili raporu,
30-İmar ve Bayındırlık Komisyonu’nun, Yıldırım İlçesi, Çınarönü Mahallesi, 3568 ada, 1 ve 3 parsellerin “Depolama Alanı (Hurdacılar Sitesi)” olarak planlanmasına ilişkin 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı değişikliği ile ilgili raporu,
31-İmar ve Bayındırlık Komisyonu’nun, Yıldırım İlçesi, Hacivat Mahallesi, 6709 ada, 1 parsel ve 6710 ada, 1 parsellerin bir kısmının Konut Alanı’na alınmasına ilişkin 1/25000 ve 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı değişiklikleri talebi ile ilgili raporu,
32-İmar ve Bayındırlık Komisyonu’nun, İl Milli Eğitim Müdürlüğü’nün talebi doğrultusunda, Yıldırım İlçesi, Yiğitler Mahallesi, 4621 ada, 36 parsele yönelik 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı değişikliği talebi ile ilgili raporu,
33-İmar ve Bayındırlık Komisyonu’nun, Bursa Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu’nun, 24.11.2012 gün ve 1304-1305 sayılı kararları doğrultusunda, Nilüfer İlçesi, Büyükbalıklı ve Konaklı Mahallelerinde 3. Derece Arkeolojik Sit Alanlarının işlenmesine ilişkin 1/25000 ölçekli Batı Planlama Bölgesi Nazım İmar Planı ve 1/5000 ölçekli Nilüfer Nazım İmar Planı değişiklikleri ile ilgili raporu,

4/6

 


34-İmar ve Bayındırlık Komisyonu’nun, Büyükşehir Belediye Meclisi’nin, 18.07.2011 gün ve 629 sayılı kararı ile onaylanan, Nilüfer İlçesi, 844 ada, 4 parsel “Hipodrom Alanı” 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı askı itirazı ile ilgili raporu,
35-İmar ve Bayındırlık Komisyonu’nun, Nilüfer İlçesi, İrfaniye Mahallesi, 1949 - 832 - 831 -830-828-827-826-825-853-829-845-837-852-840-841-843-844-842-838-847-846 parseller, Görükle Mahallesi, 1379-1378-1377-1376-1380-5357-1384-1385-1386-1366-1370-1371-1375-1374-1382-1373-1372-1365-1364-1362-1361-1363-1367-1368-1369-1360 parsellere ilişkin 1/5000 ölçekli Görükle Nazım İmar Planı değişikliği ile ilgili raporu,
36-İmar ve Bayındırlık Komisyonu’nun, Nilüfer İlçesi, Odunluk Mahallesi, 252 ada, 1 parselde Akaryakıt İstasyonu yer almasına ilişkin 1/1000 ölçekli BHRS Bakım İşletme Merkezi ve Yakın Çevresi Uygulama İmar Planı Plan Hükmü değişikliği ile ilgili raporu,
37-İmar ve Bayındırlık Komisyonu’nun, Nilüfer İlçesi, Beşevler Mahallesi, 759 ada, 3-4-5 sayılı parsellerin “Tali İş Merkezi Alanı”, 538 ada, 20, 551 ada, 9 ve 34, 552 ada, 12 ve 13, 671 ada, 1 sayılı parsellerin “Park ve Dinlenme Alanı” olmasına ilişkin 1/5000 ölçekli Nilüfer Nazım İmar Planı değişikliği ile ilgili raporu,
38-İmar ve Bayındırlık Komisyonu’nun, Nilüfer İlçesi, Akçalar Mahallesi, muhtelif parsellerin “Askeri Alan”dan “Kentsel Sosyal Donatı Alanı”na alınmasına ilişkin 1/25000 ölçekli Batı Planlama Bölgesi Nazım İmar Planı Plan değişikliği ve 1/5000 ölçekli Akçalar Nazım İmar Planı Plan değişikliği talebi ile ilgili raporu,
39-İmar ve Bayındırlık Komisyonu’nun, Bursa Kültür Tabiat Varlıklarını Koruma Yüksek Kurulu’nun, 25.08.2005 tarih ve 839 sayılı kararı ile sınırları belirlenen alanın “Kentsel Arkeolojik Sit Alanı”dan “3. Derece Arkeolojik Sit Alanı”na alınmasına ilişkin 1/5000 ölçekli Kayapa Nazım İmar Planı plan değişikliği talebi ile ilgili raporu,
40-İmar ve Bayındırlık Komisyonu’nun, Gemlik İlçesi, Cihatlı Köyü, Bölge Hastanesi Alanı’na 25 metrelik yol bağlantısının yapılmasına ilişkin 1/5000 ölçekli Gemlik Nazım İmar Planı değişikliği ile ilgili raporu,
41-İmar ve Bayındırlık Komisyonu’nun, Gemlik İlçesi, Cihatlı, 1542 parselin “Su Deposu ve Pompa İstasyonu Alanı”na alınmasına ilişkin 1/5000 ölçekli Gemlik Nazım İmar Planı değişikliği ve 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı değişikliği talebi ile ilgili raporu,
42-İmar ve Bayındırlık Komisyonu’nun, Bursa Büyükşehir Belediyesi’nin, 12.05.2011 tarih ve 467 sayılı kararı ile onaylı, Gemlik İlçesi, Ahmet Dural Meydanı ve Meydan Düzenleme Projesi 1/5000 ölçekli Gemlik Nazım İmar Planı değişikliği ve 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı değişikliğine ilişkin Bursa 2. İdare Mahkemesi’nin, 24.09.2012 tarih ve 2012/76 E., 2012/1039 K. sayılı kararı ile ilgili raporu,
43-İmar ve Bayındırlık Komisyonu’nun, Gemlik Belediye Meclisi’nin, 09.03.2011 tarih ve M-87 sayılı kararı ile 562 ada, 94, 229, 230, 231 parsellerin “Resmi Kurum (Emniyet Müdürlüğü) Alanı”na alınmasına ilişkin 1/5000 ölçekli Gemlik Nazım İmar Planı değişikliği talebi ile ilgili raporu,
44-İmar ve Bayındırlık Komisyonu’nun, Gemlik Kentsel Dönüşüm Projesine ilişkin 1/25000 ölçekli Gemlik Planlama Bölgesi Nazım İmar Planı değişikliği, 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı değişikliği ve 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı değişikliği ile ilgili raporu,
45-İmar ve Bayındırlık Komisyonu’nun, Mudanya İlçesi, Ömerbey Mahallesi, 1519 ada, 1 parselin batısında bulunan Park Alanı’nın bir kısmının Dini Tesis Alanı’na alınmasına ilişkin 1/5000 ölçekli Mudanya Nazım İmar Plan değişikliği talebi ile ilgili raporu,
46-İmar ve Bayındırlık Komisyonu’nun, Mudanya İlçesi, Ömerbey Mahallesi, 1372 ada, 24 parselin Konut Alanı’na alınmasına ilişkin 1/25000 ve 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı değişikliği talebi ile ilgili raporu,
47-İmar ve Bayındırlık Komisyonu’nun, Mudanya İlçesi, Bademli Mahallesi, H21b24a pafta, 978 parselin Turizm Tesis Alanı’na alınmasına ilişkin 1/5000 ölçekli Mudanya Nazım İmar Plan değişikliği talebi ile ilgili raporu,
48-İmar ve Bayındırlık Komisyonu’nun, Mudanya İlçesi, Ömerbey Mahallesi, H21b13c pafta, 1371 ada, 26, 40 ve 41 sayılı parsellerin Konut Alanı ve Park Alanı’na alınmasına ilişkin 1/5000 ölçekli Mudanya Nazım İmar Plan değişikliği talebi ile ilgili raporu,
49-İmar ve Bayındırlık Komisyonu’nun, Mudanya İlçesi, Mürselköy, H21b19d pafta, 1349 ve 1350 parsellerin Konut Alanı’na alınmasına ilişkin 1/25000 ve 1/5000 ölçekli Nazım İmar Plan değişikliği ile ilgili raporu,
5/6

 

 

50-İmar ve Bayındırlık Komisyonu’nun, Mudanya İlçesi, Çağrışan, H21b24b pafta, 506 sayılı parselin Konut Dışı Kentsel Çalışma Alanı’na alınmasına ilişkin 1/25000 ve 1/5000 ölçekli Nazım İmar Plan değişikliği talebi ile ilgili raporu,
51-İmar ve Bayındırlık Komisyonu’nun, Mudanya İlçesi, Halitpaşa Mahallesi, H21b13a pafta, 1268 ada, 14, 15, 16, 18 ve 19 parsellerin Turizm Tesis Alanı’na alınmasına ilişkin 1/5000 ölçekli Mudanya Nazım İmar Plan değişikliği talebi ile ilgili raporu,
52-İmar ve Bayındırlık Komisyonu’nun, Bursa Büyükşehir Belediye Meclisi’nin, 18.10.2012 gün ve 1051 sayılı kararı ile onaylanan, Gürsu İlçesi, Ağaköy Mahallesi, 541-543 sayılı parsellerin Soğuk Hava Deposu olmasına ilişkin 1/25000 ölçekli Merkez Planlama Bölgesi Nazım İmar Planı değişikliği ve Gürsu 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı değişikliğine yapılan askı itirazları ile ilgili raporu,
53-İmar ve Bayındırlık Komisyonu’nun, Bursa Büyükşehir Belediye Meclisi’nin, 18.10.2012 gün ve 1054 sayılı kararı ile onaylanan, Gürsu İlçesi, 144 ada, 7 sayılı parselin güneyi ile Nazım Madenoğlu Caddesi arasında kalan alanda Özel Eğitim Alanı ve Park Alanı düzenlenmesine ilişkin 1/5000 ölçekli Gürsu Nazım İmar Planı değişikliğine yapılan askı itirazları ile ilgili raporu,
54-İmar ve Bayındırlık Komisyonu’nun, Büyükşehir Belediye Meclisi’nin, 18.10.2012 gün ve 1076 sayılı kararı ile onaylanan, BHRS III. Aşama İlave (Kestel) Güzergah Revizyonu 1/25000-1/5000-1/1000 ölçekli İmar Planı değişikliklerine yapılan askı itirazları ile ilgili raporu,
55-İmar ve Bayındırlık Komisyonu’nun, Raylı Sistemler Dairesi Başkanlığı’nın talebi doğrultusunda; Gürsu İlçesi, Turgut Özal Caddesi güzergâhından Ankara Yolu’na Servis Yolu ile bağlantı sağlanmasına yönelik 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı değişikliği talebi ile ilgili raporu,
56-İmar ve Bayındırlık Komisyonu’nun, Büyükşehir Belediye Meclisi’nin, 18.10.2012 gün ve 1079 sayılı kararı ile onaylanan, Yıldırım İlçesi, Tayyareci Mehmet Ali Caddesi Tramvay Hattına ilişkin 1/25000 ve 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planları ile 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı değişikliğine yapılan askı itirazları ile ilgili raporu.

 


Atilla ÖDÜNÇ
Büyükşehir Belediye Başkan V.

 

 

Recep ALTEPE
Mak. Müh.
Büyükşehir Belediye Başkanı

21.02.2013 Tarihli Meclis Kararları

Meclis kararları henüz yayınlanmamıştır...

  Büyükşehir Belediye Meclisi’nin, 21.02.2013 Perşembe günü saat 15.00’da Büyükşehir Belediye Meclisi Toplantı Salonu’nda (Heykel Tarihi Bina) yaptığı 2009/2014 seçim döneminin 52 nci, 5 inci dönemin 2 nci OLAĞAN toplantısının 1. birleşiminde alınan KARARLARIN ÖZETİDİR.


1-Okunan Geçen Toplantı Zaptının oybirliği ile kabulüne,
2-Başkanlık Makamı’nın, Bursa Su ve Kanalizasyon İdaresi’nin, 23.01.2013 tarih ve 54 sayılı “BUSKİ Atıksuların Kanalizasyona Deşarj Yönetmeliği” hakkındaki Yönetim Kurulu Kararı ile ilgili yazısının Hukuk Komisyonu’na havalesine,
3-Başkanlık Makamı’nın, Gürsu Belediye Meclisi’nin, “Ek Bütçe” hakkındaki Meclis Kararı ile ilgili yazısının oybirliği ile kabulüne,
4-Yazı İşleri ve Kararlar Dairesi Başkanlığı’nın, Fransa’nın Lyon şehrinde düzenlenecek olan “İklim Kontrolü, Su Kontrolü ve Enerji Fuarı”na katılım için yurtdışı görevlendirme ile ilgili yazısının oybirliği ile kabulüne,
5-Teftiş Kurulu Başkanlığı’nın, Teftiş Kurulu Yönetmeli’ğinde revizyon yapılması ile ilgili yazısının Hukuk Komisyonu’na havalesine,
6-Bilgi İşlem Dairesi Başkanlığı’nın, Mudanya Yolu güzergahında inşaatı devam eden kavşağa isim verilmesi ile ilgili yazısının Ulaşım Komisyonu’na havalesine,
7-Bilgi İşlem Dairesi Başkanlığı’nın, Bursa, Eskişehir, Bilecik, Kalkınma Ajansı’nın (BEBKA) “3 Boyutlu Kent Rehberi Üzerinde Web ve Mobil Platformda Tarihi, Doğal, Turistik Alanları Bilgi Atlası Oluşturulması” projesi ile ilgili yazısının oybirliği ile kabulüne,
8-Mali Hizmetler Dairesi Başkanlığı’nın, Belediyemizde otobüs şoförü olarak çalışan Nahit UNCU ile ilgili yazısının Hukuk Komisyonu’na havalesine,
9-Mali Hizmetler Dairesi Başkanlığı’nın, Belediye Gelirlerinin Belli Hizmetlere Tahsisi ile ilgili yazısının oybirliği ile kabulüne,
10-Mali Hizmetler Dairesi Başkanlığı’nın, Belediyemizin yapmış olduğu spor tesislerinin işletilmesinin Bursa Büyükşehir Belediyesi Spor Kulübü derneğine devri ve Belediyemizin misyon ve vizyonu çerçevesinde düzenleyeceği her türlü sportif faaliyetin belediyemiz adına Belediye Spor Kulübü Derneği tarafından düzenlenmesi hakkında protokol ile ilgili yazısının oybirliği ile kabulüne,
11-Mali Hizmetler Dairesi Başkanlığı’nın, Teminat Mektubu kullanımı ile ilgili yazısının oybirliği ile kabulüne,
12-Mali Hizmetler Dairesi Başkanlığı’nın, Görev, Yetki ve Sorumluluk Esaslarını Belirleyen Yönetmeliği’nde revizyon yapılması ile ilgili yazısının Hukuk Komisyonu’na havalesine,
13-Deprem Risk Yönetimi ve Kentsel İyileştirme Dairesi Başkanlığı’nın, Görev, Yetki ve Sorumluluk Esaslarını Belirleyen Yönetmeliği’nde revizyon yapılması ile ilgili yazısının Hukuk Komisyonu’na havalesine,
14-Deprem Risk Yönetimi ve Kentsel İyileştirme Dairesi Başkanlığı’nın, Sıcaksu Kentsel Dönüşüm Projesi ile ilgili yazısının oybirliği ile kabulüne,
15-Destek Hizmetleri Dairesi Başkanlığı’nın, Büyükşehir Belediyesi sınırları dışında bulunan ve ileri tarihlerde İl sınırları yerleşim yerlerinin içerisinden gelecek olan dilekçelerin eğitim, ibadethane ve Sosyal Alanların her türlü imalat/tamir işlerinin Belediyemiz tarafından karışlanması ile ilgili yazısının oybirliği ile kabulüne,
16-Fen İşleri Dairesi Başkanlığı’nın, 2008-2009-2010-2011 ve 2012 yıllarına ait asfalt kaplama, bordür tretuvar işlerinden Yol Harcamalarına Katılma Payları ile ilgili yazısının Plan ve Bütçe Komisyonu’na havalesine,
17-Fen İşleri Dairesi Başkanlığı’nın, Büyükşehir Belediyemize il sınırı içindeki köy ve ilçelerden gelen taleplerin yerine getirilebilmesi için parke, bordür, tretuar, asfalt, sağlık tesisi, sosyal tesis, dini tesisler, okul vb. yapım, bakım ve onarımı, malzeme temini gibi hizmetlerin götürülmesi ile ilgili yazısının oybirliği ile kabulüne,
1/13
18-Etüd ve Projeler Dairesi Başkanlığı’nın, Osmangazi İlçesi, Orhanbey Mahallesi’nde bulunan Kapalı Çarşı Caddesindeki dükkanların Cephe Sağlıklaştırma Projesi ve Çatı Projesi ile ilgili yazısının Plan ve Bütçe Komisyonu’na havalesine,
19-Etüd ve Projeler Dairesi Başkanlığı’nın, Bursa, Eskişehir, Bilecik, Kalkınma Ajansı’nın (BEBKA) “Tarihi Kent Merkezi’nde Turizm Altyapısının İyileştirilmesi Projesi” ile ilgili yazısının oybirliği ile kabulüne,
20-Emlak ve İstimlak Dairesi Başkanlığı’nın, 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planında 30.00 m genişliğinde İmar Yolunda kalan, Yıldırım İlçesi, Yiğitler Mahallesi, 2594 ada, 2 parsel, 2595 ada, 9,10 ve 12 parsel, 2596 ada, 1 ve 2 parsel sayılı taşınmazlar ile üzerinde bulunan bina, bina eklentileri ve ağaçların kamulaştırılmak üzere Belediyemiz X. Beş Yıllık İmar Programının 2011-2015 yılı dilimine ek olarak alınması ile ilgili yazısının Plan ve Bütçe Komisyonu’na havalesine,
21-İnsan Kaynakları ve Eğitim Dairesi Başkanlığı’nın, Kadro İptal/İhdas ile ilgili yazısının oybirliği ile kabulüne,
22-İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı’nın, 1/25000 ölçekli Nazım İmar Planı, 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı ve 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı plan değişiklik talepleri ile ilgili yazısının İmar ve Bayındırlık Komisyonu’na havalesine,
23-İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı’nın, Nilüfer İlçesi, İnegazi Köyü, Çaltarla Mevkii, 101 ada, 22, 23, 25 ve 26 sayılı parseller Çimento Sanayi Alanı’na ilişkin 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı talebi ile ilgili yazısının İmar ve Bayındırlık Komisyonu’na havalesine,
24-İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı’nın, Kestel, Çataltepe Köyü Üniversite Alanı 1/25000 ve 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planları değişikliği askı itirazı ile ilgili yazısının İmar ve Bayındırlık Komisyonu’na havalesine,
25-İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı’nın, Büyükşehir Belediye Meclisi’nin, 18.07.2011/613 sayılı kararı ile onaylı, Osmangazi İlçesi, Panayır Mahallesi, Bursa Modern-Yasemin Park arasındaki alanın “Orta Yoğunlukta Gelişme Konut Alanı”na alınmasına ilişkin, 1/25000 ölçekli Merkez Planlama Bölgesi Nazım İmar Planı ve 1/5000 ölçekli Demirtaş Nazım İmar Planı değişikliği hakkında Bursa 2. İdare Mahkemesi’nin iptal kararı ile ilgili yazısının İmar ve Bayındırlık Komisyonu’na havalesine,
26-İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı’nın, Büyükşehir Belediye Meclisi’nin, 19/04/2011 gün ve 379 sayılı kararı ile onaylı, Kent Meydanı-Heykel (T1) Hattı 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Plan değişikliklerine ilişkin Bursa 2. İdare Mahkemesi’nin, 2012/711 E. ve 09.01.2013 tarihli “Yürütmenin Durdurulması Kararının Kaldırılması” kararı ile ilgili yazısının İmar ve Bayındırlık Komisyonu’na havalesine,
27-İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı’nın, Bursa Büyükşehir Belediye Meclisi’nin, 24.12.2012 gün ve 1328 sayılı kararı ile onaylanan, Mudanya İlçesi, Bademli Mahallesi 177 parsele ilişkin 1/5000 ölçekli Mudanya Nazım İmar Planı değişikliğine yapılan askı itirazı ile ilgili yazısının İmar ve Bayındırlık Komisyonu’na havalesine,
28-İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı’nın, Mudanya Kıyı Bandı Sahil Düzenlemesi II. Etap 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı ve 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı ile ilgili yazısının İmar ve Bayındırlık Komisyonu’na havalesine,
29-İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı’nın, Nilüfer İlçesi, Ertuğrul Mahallesi, 1028 ada, 2 parsel, 1030 ada, 3 parsel ve Özlüce Mahallesi, 2396 ada, 9 parsele ilişkin 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı değişikliği hakkında Bursa 1. İdare Mahkemesi’nin, 28.12.2012 tarih ve 2012/404 E. “Yürütmenin Durdurulması” kararı ile ilgili yazısının İmar ve Bayındırlık Komisyonu’na havalesine,
30-İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı’nın, Büyükşehir Belediye Meclisi’nin, 20.12.2012 tarih ve 1289 sayılı kararı ile onaylanan, Bursa İli, Nilüfer İlçesi, Odunluk Mahallesi, 4622 ada, 2 parsel ve 4669 ada, 6 parsele ilişkin 1/5000 ölçekli Nilüfer Nazım İmar Planı değişikliğine yapılan askı itirazları ile ilgili yazısının İmar ve Bayındırlık Komisyonu’na havalesine,
31-İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı’nın, Büyükşehir Belediye Meclisi’nin, 24.12.2012 gün ve 1322 sayılı kararı ile onaylanan, Yıldırım İlçesi, Davutdede Mahallesi, 4950 ada, 19 parsele ilişkin 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı değişikliğine yapılan askı itirazları ile ilgili yazısının İmar ve Bayındırlık Komisyonu’na havalesine,

2/13
32-İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı’nın, Büyükşehir Belediye Meclisi’nin, 13.10.2011 gün ve 829 sayılı kararı ile onaylanan, Osmangazi İlçesi, Akpınar Mahallesi, 6891 ada, 2 parsel Fethiye Viyadüğü 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Plan değişiklikleri hakkında Bursa 1. İdare Mahkemesi’nin, 2012/1386 E. ve 25.12.2012 tarihli “dava konusu işlemin iptali” kararı ile ilgili yazısının İmar ve Bayındırlık Komisyonu’na havalesine,
33-İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı’nın, Büyükşehir Belediye Meclisi’nin, 24.12.2012 gün ve 1302 sayılı kararı ile onaylanan, Osmangazi İlçesi, Hamitler Mahallesi, Çöp Depolama Alanı’nda Tehlikeli Tıbbi Atık Yakma Tesisine ilişkin 1/5000 ölçekli Osmangazi Nazım İmar Planı değişikliğine yapılan askı itirazları ile ilgili yazısının İmar ve Bayındırlık Komisyonu’na havalesine,
34-Plan ve Bütçe Komisyonu’nun, mülkiyeti Vakıflar Bölge Müdürlüğü’ne ait olan, Namazgah Mahallesi, 544 ada, 4 parsel hakkında El Atma Davası ile ilgili raporunun oybirliği ile kabulüne,
35-Plan ve Bütçe Komisyonu’nun, Bursa İli, Osmangazi İlçesi, Çırpan Mahallesi, 5847 ada, 4 parsel sayılı taşınmazın, 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planında Belediye Hizmet Alanı’nda kalan yaklaşık 9968 m2’lik kısmının planda belirtilen amaçla kullanılmak üzere Osmangazi Belediye Başkanlığı’na tahsisi ile ilgili raporunun oybirliği ile kabulüne,
36-Plan ve Bütçe Komisyonu’nun, Mudanya İlçesi, Bademli ve Hasköy Mahalleleri ile Mürsel ve Çağrışan Köylerinden geçmekte olan, Eski Mudanya Caddesi-Eğitim Caddesi-21. Yüzyıl Caddesi üzerinde bulunan taşınmazlar ile bu yol güzergahları üzerinde Tescil Harici Alanda bulunan yapı ve ağaçların kamulaştırılmak üzere Belediyemiz X. Beş Yıllık Kamulaştırma İmar Programının 2011-2015 yılı dilimine ek olarak alınması ile ilgili raporunun oybirliği ile kabulüne,
37-Plan ve Bütçe Komisyonu’nun, Yıldırım İlçesi, Hacıseyfettin Mahallesi, Mücelliddin Cami kuzeyinde Yeşil Alan ve Yol Alanı’nda kalan 2742 ada, 1,2,3 ve 4 parsel sayılı taşınmazlar ve üzerindeki bina, bina eklentileri ve ağaçların kamulaştırılmak üzere Belediyemiz X. Beş Yıllık Kamulaştırma İmar Programının 2011-2015 yılı dilimine ek olarak alınması ile ilgili raporunun oybirliği ile kabulüne,
38-Plan ve Bütçe Komisyonu’nun, Bursa İli, Yıldırım İlçesi, Yunusemre Mahallesi, 2. Vatan Caddesi’nin 11 Eylül Bulvarı ile kesiştiği ve yol olarak terk edilen alanlar üzerinde belirlenen binaların Belediyemiz X. Beş Yıllık Kamulaştırma İmar Programının 2011-2015 yılı dilimine ek olarak alınması ile ilgili raporunun oybirliği ile kabulüne,
39-Plan ve Bütçe Komisyonu’nun, Bursa İli, Yıldırım İlçesi, Şirinevler Mahallesi, 1445 ada, 1 parsel sayılı taşınmazın Belediyemiz X. Beş Yıllık Kamulaştırma İmar Programının 2011-2015 yılı dilimine ek olarak alınması ile ilgili raporunun oybirliği ile kabulüne,
40-Plan ve Bütçe Komisyonu’nun, Yıldırım İlçesi, Vatan Mahallesi, 10. Deniz Sokak, 44 kapı numaralı taşınmaz imar yolunda kaldığından kamulaştırılmak üzere Belediyemiz X. Beş Yıllık Kamulaştırma İmar Programının 2011-2015 yılı dilimine ek olarak alınması ile ilgili raporunun oybirliği ile kabulüne,
41-Plan ve Bütçe Komisyonu’nun, 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planında Yeşil Alan’da kalan, Yıldırım İlçesi, Yavuzselim Mahallesi, 4812 ada, 14,15,16 parsel sayılı taşınmazların kamulaştırılmak üzere Belediyemiz X. Beş Yıllık Kamulaştırma İmar Programının 2011-2015 yılı dilimine ek olarak alınması ile ilgili raporunun oybirliği ile kabulüne,
42-Plan ve Bütçe Komisyonu’nun, Tuna Mezarlığı’nın giriş kapısının bulunduğu 962 ada, 5 parselde bulunan söz konusu yolun kamulaştırılmak üzere Belediyemiz X. Beş Yıllık Kamulaştırma
İmar Programının 2011-2015 yılı dilimine ek olarak alınması ile ilgili raporunun oybirliği ile kabulüne,
43-Ulaşım Komisyonu’nun, Mudanya Tepedevrent Bölgesi’nde, köprülü kavşaktan sonra yolun tek şeride inmesi nedeniyle aydınlatma yapılması ile ilgili raporunun oybirliği ile kabulüne,
44-Hukuk Komisyonu’nun, Nilüfer İlçesi, Özlüce Spor Tesisleri’nin Gençlik ve Spor Bakanlığı’na tahsisi için muvafakat talebi ile ilgili raporunun “Gençlik ve Spor Bakanlığı’na bedelsiz devrine” şeklinde düzeltilerek oybirliği ile kabulüne,
45-Hukuk Komisyonu’nun, Keles Epçeler Köyü’nün, Osmangazi Belediyesi’ne bağlanması ile ilgili raporunun oybirliği ile kabulüne,

3/13

46-İmar ve Bayındırlık Komisyonu’nun, Osmangazi Belediyesi’ne ait 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı değişiklikleri ile ilgili raporunda; Osmangazi Belediye Meclisi’nin, “Uygun Bulunan Kararlar içinde 1. sırada yer alan 05.12.2012 tarih ve 1123 sayılı, 8. sırada yer alan 09.01.2013 tarih ve 20 sayılı ve 26. sırada yer alan 09.01.2013 tarih ve 43 sayılı Meclis Kararlarının; oyçokluğu (CHP; Osman AYRADİLLİ, Özden DOĞAN, Recep TANLAK, Turgay ERDEM, Perihan BALCI, Necdet ERSOY, Zafer Cemal ÜLGEN, Erhan ÖZEKİN, Şükrü AKSU 9 red - MHP; Mehmet TEMİRTAŞ, Dinçer YENİ 2 red - 27 kabul ) ile uygun olduğuna,
Osmangazi Belediye Meclisi’nin, “Değiştirilerek Uygun Bulunan Kararlar içinde 31. sırada yer alan 09.01.2013 tarih ve 88 sayılı Meclis Kararının; plan paftasında gösterildiği şekliyle; oyçokluğu (MHP; Mehmet TEMİRTAŞ, Dinçer YENİ 2 red - 36 kabul ) ile değiştirilerek uygun olduğuna, diğer kararların oybirliği ile kabulüne,
47-İmar ve Bayındırlık Komisyonu’nun, Yıldırım Belediyesi’ne ait 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı değişiklikleri ile ilgili raporunda; Yıldırım Belediye Meclisi’nin, “Uygun Bulunan Kararlar içinde 2. sırada yer alan 02.01.2013 tarih ve 5 sayılı, 6. sırada yer alan 02.01.2013 tarih ve 11 sayılı, 10. sırada yer alan 02.01.2013 tarih ve 15 sayılı, 11. sırada yer alan 02.01.2013 tarih ve 16 sayılı Meclis Kararlarının”; oyçokluğu (CHP; Osman AYRADİLLİ, Özden DOĞAN, Recep TANLAK, Turgay ERDEM, Perihan BALCI, Necdet ERSOY, Zafer Cemal ÜLGEN, Erhan ÖZEKİN, Şükrü AKSU 9 red - 29 kabul ) ile uygun olduğuna,
Yıldırım Belediye Meclisi’nin, “Uygun Bulunan Kararlar içinde 4. sırada yer alan 02.01.2013 tarih ve 9 sayılı Meclis Kararının”; oyçokluğu (MHP; Mehmet TEMİRTAŞ, Dinçer YENİ 2 red - 36 kabul ) ile uygun olduğuna,
Yıldırım Belediye Meclisi’nin, “Uygun Bulunan Kararlar içinde 13. sırada yer alan 02.01.2013 tarih ve 18 sayılı Meclis Kararının”; oyçokluğu (CHP; Osman AYRADİLLİ, Özden DOĞAN, Recep TANLAK, Turgay ERDEM, Perihan BALCI, Necdet ERSOY, Zafer Cemal ÜLGEN, Erhan ÖZEKİN, Şükrü AKSU 9 red - MHP; Mehmet TEMİRTAŞ, Dinçer YENİ 2 red - 27 kabul ) ile uygun olduğuna,
Yıldırım Belediye Meclisi’nin, “Değiştirilerek Uygun Bulunan Kararlar içinde 15. sırada yer alan 02.01.2013 tarih ve 2 sayılı Meclis Kararının”; “Bodrum katlarda parselin tamamında ön ve arka bahçelerdeki çekmeler hariç sağlık birimleri yer alabilir” plan notunun “Bodrum katlarda ön bahçedeki çekmeler hariç parselin tamamında sağlık birimleri yer alabilir.” olarak düzenlenmesi şeklinde; oyçokluğu (CHP; Osman AYRADİLLİ, Özden DOĞAN, Recep TANLAK, Turgay ERDEM, Perihan BALCI, Necdet ERSOY, Zafer Cemal ÜLGEN, Erhan ÖZEKİN, Şükrü AKSU 9 red - MHP; Mehmet TEMİRTAŞ, Dinçer YENİ 2 red - 27 kabul ) ile değiştirilerek uygun olduğuna,
Yıldırım Belediye Meclisi’nin, “Değiştirilerek Uygun Bulunan Kararlar içinde 16. sırada yer alan 02.01.2013 tarih ve 3 sayılı Meclis Kararının”; “Mülkiyeti TEDAŞ’a ait olan, 4202 ada, 25 parselin Yol ve Yeşil Alanda kalması nedeniyle, 4202 ada, 26 parselin terkinden oluşturulacak olan parkın doğu kısmına konmasına, Park Alanı’nda oluşturulacak Trafo Alanı’nın Yıldırım Belediyesi adına tescilinden sonra metrekare ve bedel gözetmeksizin Kamulaştırma Kanunu’nun 8. ve 26. Maddesine göre başa baş takasına” şeklinde ilavesiyle;
4202 ada, 25 parselde yer alan Trafo Alanı’nın kaldırılması ve 4202 ada, 26 parselde yer alan Park Alanı’nın güneyinde Trafo Alanı oluşturulması şeklinde; oyçokluğu (MHP; Mehmet TEMİRTAŞ, Dinçer YENİ 2 red - 36 kabul ) ile değiştirilerek uygun olduğuna,
Yıldırım Belediye Meclisi’nin, “Değiştirilerek Uygun Bulunan Kararlar içinde 17. sırada yer alan 02.01.2013 tarih ve 7 sayılı Meclis Kararının; 4030 ada, 1 parselde oluşturulan konut adasının doğusundaki ve batısındaki 7 m. lik yolların, söz konusu parsel yönünde 3 m. genişletilerek 10 m. olarak düzenlenmesi şeklinde; oyçokluğu (MHP; Mehmet TEMİRTAŞ, Dinçer YENİ 2 red - 36 kabul ) ile değiştirilerek uygun olduğuna, diğer kararların oybirliği ile kabulüne,
48-İmar ve Bayındırlık Komisyonu’nun, Nilüfer Belediyesi’ne ait 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı değişiklikleri ile ilgili raporunda; Nilüfer Belediye Meclisi’nin, “Değiştirilerek Uygun Bulunan Kararlar içinde 19. sırada yer alan 05.12.2012 tarih ve 31 sayılı Meclis Kararının; “Bodrum katlarda çekme mesafesi altında kalan alanlarda bağımsız bölüm devamı otopark ve

4/13
sığınak yapılabilir.” şeklinde plan notu ilavesiyle; Söz konusu Meclis Kararı ile uygun bulunmayan plan değişikliğinin çizildiği şekliyle ve plan değişikliğine eklenen plan notlarının 1. maddesinin “2. Bodrum kat açığa çıkabilir (görülebilir). Bağımsız bölüm ve eklentileri Kaks’a dahil değildir.” şeklinde; oyçokluğu (CHP; Osman AYRADİLLİ, Özden DOĞAN, Recep TANLAK, Turgay ERDEM, Perihan BALCI, Necdet ERSOY, Zafer Cemal ÜLGEN, Erhan ÖZEKİN, Şükrü AKSU 9 red - 29 kabul ) ile değiştirilmesinin uygun olduğuna,
Nilüfer Belediye Meclisi’nin, “Değiştirilerek Uygun Bulunan Kararlar içinde 20. sırada yer alan 05.12.2012 tarih ve 18 sayılı Meclis Kararının; Söz konusu Meclis Kararı ile uygun bulunan plan değişikliğine “759 ada 3, 4, 5 parsellerdeki yapı yüksekliği UEDAŞ’ın uygun görüşü doğrultusunda belirlenecektir. Plan üzerindeki maksimum yükseklik aşılamaz.” plan notunun eklenmesi şeklinde; oyçokluğu (CHP; Osman AYRADİLLİ, Özden DOĞAN, Recep TANLAK, Turgay ERDEM, Perihan BALCI, Necdet ERSOY, Zafer Cemal ÜLGEN, Erhan ÖZEKİN, Şükrü AKSU 9 red - 29 kabul ) ile değiştirilerek uygun olduğuna,
Nilüfer Belediye Meclisi’nin, “Değiştirilerek Uygun Bulunan Kararlar içinde 21. sırada yer alan 02.01.2013 tarih ve 41 sayılı Meclis Kararının; Söz konusu Meclis Kararı ile uygun bulunmayan plan değişikliğinin; oyçokluğu (CHP; Osman AYRADİLLİ, Özden DOĞAN, Recep TANLAK, Turgay ERDEM, Perihan BALCI, Necdet ERSOY, Zafer Cemal ÜLGEN, Erhan ÖZEKİN, Şükrü AKSU 9 red - MHP; Mehmet TEMİRTAŞ, Dinçer YENİ 2 red - 27 kabul ) ile değiştirilerek uygun olduğuna,
Nilüfer Belediye Meclisi’nin, “Uygun Bulunmayan Kararlar içinde 24. sırada yer alan 02.01.2013 tarih ve 34 sayılı Meclis Kararlarının; Söz konusu Meclis Kararı ile uygun bulunan plan değişikliğinin ve eki askı itirazlarının üst ölçek planla uyumsuz olduğundan; oyçokluğu (CHP; Osman AYRADİLLİ, Özden DOĞAN, Recep TANLAK, Turgay ERDEM, Perihan BALCI, Necdet ERSOY, Zafer Cemal ÜLGEN, Erhan ÖZEKİN, Şükrü AKSU 9 red - MHP; Mehmet TEMİRTAŞ, Dinçer YENİ 2 red - 27 kabul ) ile uygun olmadığına, diğer kararların oybirliği ile kabulüne,
49-İmar ve Bayındırlık Komisyonu’nun, Mudanya Belediyesi’ne ait 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı değişiklikleri ile ilgili raporunun oybirliği ile kabulüne,
50-İmar ve Bayındırlık Komisyonu’nun, Kestel Belediyesi’ne ait 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı değişiklikleri ile ilgili raporunda; Kestel Belediye Meclisi’nin, “Belediyesine İade Edilen Kararlar içinde 4. sırada yer alan 02.01.2013 tarih ve 15 sayılı Meclis Kararının”; “İlçesinden geldiği şekliyle; ancak yolun üzerinde kalan Yeşil Alanın plan dışında kalarak plan sınırının oradan geçmesi” şeklinde düzeltilerek uygun olduğuna, diğer kararların oybirliği ile kabulüne,
51-İmar ve Bayındırlık Komisyonu’nun, Gemlik Belediyesi’ne ait 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı değişiklikleri ile ilgili raporunda; Gemlik Belediye Meclisi’nin, “Değiştirilerek Uygun Bulunan Kararlar içinde 7. sırada yer alan 05.12.2012 tarih ve 376 sayılı Meclis Kararının “Hisar Mahallesi, 198 ada, 38 ve 40 parsellerde BHA (Bilgi Evi) olmasına ilişkin 1/1000 ölçekli Gemlik Revizyon ve Uygulama İmar Planı değişikliğinin uygun olması” şeklinde; oyçokluğu (CHP; Osman AYRADİLLİ, Özden DOĞAN, Recep TANLAK, Turgay ERDEM, Perihan BALCI, Necdet ERSOY, Zafer Cemal ÜLGEN, Erhan ÖZEKİN, Şükrü AKSU 9 red - MHP; Mehmet TEMİRTAŞ, Dinçer YENİ 2 red - 27 kabul ) ile değiştirilerek uygun olduğuna, diğer kararların oybirliği ile kabulüne,
52-İmar ve Bayındırlık Komisyonu’nun, Gürsu Belediyesi’ne ait 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı değişiklikleri ile ilgili raporunda; Gürsu Belediye Meclisi’nin, “Uygun Bulunan Kararlar içinde 4. sırada yer alan 02.01.2013 tarih ve 20 sayılı Meclis Kararının”; oyçokluğu (CHP; Osman AYRADİLLİ, Özden DOĞAN, Recep TANLAK, Turgay ERDEM, Perihan BALCI, Necdet ERSOY, Zafer Cemal ÜLGEN, Erhan ÖZEKİN, Şükrü AKSU 9 red - MHP; Mehmet TEMİRTAŞ, Dinçer YENİ 2 red - 27 kabul ) ile uygun olduğuna, diğer kararların oybirliği ile kabulüne,
53-İmar ve Bayındırlık Komisyonu’nun, Osmangazi İlçesi, Alacamescit Mahallesi, 4344 ada, 12 parselin “Merkezi İş Alanına” alınmasına ilişkin 1/5000 ölçekli Osmangazi Nazım İmar Planı değişikliği ile ilgili raporunun oybirliği ile kabulüne,
54-İmar ve Bayındırlık Komisyonu’nun, Osmangazi İlçesi, Çırpan Mahallesi, 5427 ada, 1, 2, 26 ve 36 parsellere ilişkin İmar Planı değişikliği ile ilgili raporunda; “Osmangazi İlçesi, Çırpan

5/13

Mahallesi, 5427 ada, 1, 2, 26 ve 36 parsellere ilişkin İmar Planı değişikliği talebinin uygun olmadığına, mevcut durumun ve yolun korunması gerektiği” şeklinde düzeltilerek oybirliği ile kabulüne,
55-İmar ve Bayındırlık Komisyonu’nun, Büyükşehir Belediye Meclisi’nin, 20.09.2012 gün ve 920 sayılı kararı ile onaylanan, Osmangazi İlçesi, Alaşarköy ve Ovaakça Mahalleleri, H22a22a ve H22a22b paftalarda hazırlanan 1/25000 ölçekli Kuzey Planlama Bölgesi İlave Nazım İmar Planı ile 1/5000 ölçekli Ovaakça İlave Nazım İmar Planına yapılan askı itirazı ile ilgili raporunun oybirliği ile kabulüne,
56-İmar ve Bayındırlık Komisyonu’nun, Büyükşehir Belediye Meclisi’nin, 18.07.2011/613 sayılı kararı ile onaylanan, Osmangazi İlçesi, Panayır Mahallesi, Bursa Modern-Yasemin Park arasındaki alanın “Orta Yoğunlukta Gelişme Konut Alanına” alınmasına ilişkin 1/25000 ölçekli Merkez Planlama Bölgesi Nazım İmar Planı ve 1/5000 ölçekli Demirtaş Nazım İmar Planı değişiklikleri hakkında Bursa 2. İdare Mahkemesi’nin, (2011/1468 E.) 20.04.2012 tarihli Yürütmeyi Durdurma Kararı ve askı itirazlarının değerlendirilmesi ile ilgili raporunun oybirliği ile kabulüne,
57-İmar ve Bayındırlık Komisyonu’nun, Osmangazi İlçesi, Gündoğdu Köyü, 4562 parsele ilişkin Rüzgar Enerji Santrali yapılmasına ilişkin 1/25000 ölçekli Merkez Planlama Bölgesi Nazım İmar Planı ve 1/5000 ölçekli Osmangazi Belediyesi Nazım İmar Planı değişiklikleri ile ilgili raporunun oybirliği ile kabulüne,
58-İmar ve Bayındırlık Komisyonu’nun, Büyükşehir Belediye Başkanlığımıza hibe edilen İNTAM ve Çevresi Kentsel Dönüşüm ve Gelişim Alanı I. Uygulama Etabı için hazırlanan konsept projenin ve paylaşım modeli ile sözleşme metninin onaylanması, plan değişikliği, İNTAM ve Çevresi Kentsel Dönüşüm ve Gelişim Proje Alanı sınırının revize edilmesi kararı alınması ile ilgili raporunun Büyükşehir Belediye Meclisi’nin 22.02.2013 günü, saat 17.00’ da yapacağı 2. Birleşimde görüşülmesinin oybirliği ile kabulüne,
59-İmar ve Bayındırlık Komisyonu’nun, Büyükşehir Belediye Meclisi’nin, 18.10.2012 gün ve 1069 sayılı kararı ile onaylanan, Yıldırım İlçesi, Vakıf Mahallesi, 2675 ada, 30-31-32 parsellerin Soğuk Hava Deposu Alanı’na alınmasına ilişkin 1/25000 ve 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı değişikliklerine yapılan askı itirazları ile ilgili raporunun oyçokluğu (CHP; Osman AYRADİLLİ, Özden DOĞAN, Recep TANLAK, Turgay ERDEM, Perihan BALCI, Necdet ERSOY, Zafer Cemal ÜLGEN, Erhan ÖZEKİN, Şükrü AKSU 9 red - 29 kabul ) ile kabulüne,
60-İmar ve Bayındırlık Komisyonu’nun, Yıldırım İlçesi, İsabey Mahallesi, 2701 ada, 22-23-30-31 parsellerin Konut Dışı Kentsel Çalışma Alanı’na alınmasına ilişkin 1/25000 ve 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı değişikliği talebi ile ilgili raporunun oybirliği ile kabulüne,
61-İmar ve Bayındırlık Komisyonu’nun, Yıldırım Belediye Başkanlığı’nın talebi doğrultusunda, Yıldırım İlçesi, Yavuzselim Mahallesi, 4848 ada, 6-7-8-9 parsellerin Dini Tesis Alanı-Park ve Dinlenme Alanı’na alınmasına ilişkin 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı değişikliği ile ilgili raporunun oybirliği ile kabulüne,
62-İmar ve Bayındırlık Komisyonu’nun, Etüd ve Projeler Dairesi Başkanlığı’nın talebi doğrultusunda, Yıldırım İlçesi, Vakıf Mahallesi, 2674 ada, 95 parselde yol düzenlenmesine ilişkin 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı değişikliği ile ilgili raporunun oybirliği ile kabulüne,
63-İmar ve Bayındırlık Komisyonu’nun, Yıldırım İlçesi, Çınarönü Mahallesi, 3568 ada, 1 ve 3 parsellerin “Depolama Alanı (Hurdacılar Sitesi)” olarak planlanmasına ilişkin 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı değişikliği ile ilgili raporunun oyçokluğu (CHP; Osman AYRADİLLİ, Özden DOĞAN, Recep TANLAK, Turgay ERDEM, Perihan BALCI, Necdet ERSOY, Zafer Cemal ÜLGEN, Erhan ÖZEKİN, Şükrü AKSU 9 red - MHP; Mehmet TEMİRTAŞ, Dinçer YENİ 2 red - 27 kabul ) ile kabulüne,
64-İmar ve Bayındırlık Komisyonu’nun, Yıldırım İlçesi, Hacivat Mahallesi, 6709 ada, 1 parsel ve 6710 ada, 1 parsellerin bir kısmının Konut Alanı’na alınmasına ilişkin 1/25000 ve 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı değişiklikleri talebi ile ilgili raporunun oybirliği ile kabulüne,
65-İmar ve Bayındırlık Komisyonu’nun, İl Milli Eğitim Müdürlüğü’nün talebi doğrultusunda, Yıldırım İlçesi, Yiğitler Mahallesi, 4621 ada, 36 parsele yönelik 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı değişikliği talebi ile ilgili raporunun oybirliği ile kabulüne,

6/13
66-İmar ve Bayındırlık Komisyonu’nun, Bursa Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu’nun, 24.11.2012 gün ve 1304-1305 sayılı kararları doğrultusunda, Nilüfer İlçesi, Büyükbalıklı ve Konaklı Mahallelerinde 3. Derece Arkeolojik Sit Alanlarının işlenmesine ilişkin 1/25000 ölçekli Batı Planlama Bölgesi Nazım İmar Planı ve 1/5000 ölçekli Nilüfer Nazım İmar Planı değişiklikleri ile ilgili raporunun oybirliği ile kabulüne,
67-İmar ve Bayındırlık Komisyonu’nun, Büyükşehir Belediye Meclisi’nin, 18.07.2011 gün ve 629 sayılı kararı ile onaylanan, Nilüfer İlçesi, 844 ada, 4 parsel “Hipodrom Alanı” 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı askı itirazı ile ilgili raporunun oybirliği ile kabulüne,
68-İmar ve Bayındırlık Komisyonu’nun, Nilüfer İlçesi, İrfaniye Mahallesi, 1949 - 832 - 831 -830-828-827-826-825-853-829-845-837-852-840-841-843-844-842-838-847-846 parseller, Görükle Mahallesi, 1379-1378-1377-1376-1380-5357-1384-1385-1386-1366-1370-1371-1375-1374-1382-1373-1372-1365-1364-1362-1361-1363-1367-1368-1369-1360 parsellere ilişkin 1/5000 ölçekli Görükle Nazım İmar Planı değişikliği ile ilgili raporunda; “…eklenen plan hükümlerinin kaldırılması şeklinde değiştirilerek uygun olduğu” ibaresinin, “…eklenen plan hükümlerinin uygun olduğuna” şeklinde düzeltilerek oybirliği ile kabulüne,
69-İmar ve Bayındırlık Komisyonu’nun, Nilüfer İlçesi, Odunluk Mahallesi, 252 ada, 1 parselde Akaryakıt İstasyonu yer almasına ilişkin 1/1000 ölçekli BHRS Bakım İşletme Merkezi ve Yakın Çevresi Uygulama İmar Planı Plan Hükmü değişikliği ile ilgili raporunun oybirliği ile kabulüne,
70-İmar ve Bayındırlık Komisyonu’nun, Nilüfer İlçesi, Beşevler Mahallesi, 759 ada, 3-4-5 sayılı parsellerin “Tali İş Merkezi Alanı”, 538 ada, 20, 551 ada, 9 ve 34, 552 ada, 12 ve 13, 671 ada, 1 sayılı parsellerin “Park ve Dinlenme Alanı” olmasına ilişkin 1/5000 ölçekli Nilüfer Nazım İmar Planı değişikliği ile ilgili raporunun oybirliği ile kabulüne,
71-İmar ve Bayındırlık Komisyonu’nun, Nilüfer İlçesi, Akçalar Mahallesi, muhtelif parsellerin “Askeri Alan”dan “Kentsel Sosyal Donatı Alanı”na alınmasına ilişkin 1/25000 ölçekli Batı Planlama Bölgesi Nazım İmar Planı Plan değişikliği ve 1/5000 ölçekli Akçalar Nazım İmar Planı Plan değişikliği talebi ile ilgili raporunun oybirliği ile kabulüne,
72-İmar ve Bayındırlık Komisyonu’nun, Bursa Kültür Tabiat Varlıklarını Koruma Yüksek Kurulu’nun, 25.08.2005 tarih ve 839 sayılı kararı ile sınırları belirlenen alanın “Kentsel Arkeolojik Sit Alanı”dan “3. Derece Arkeolojik Sit Alanı”na alınmasına ilişkin 1/5000 ölçekli Kayapa Nazım İmar Planı plan değişikliği talebi ile ilgili raporunun oybirliği ile kabulüne,
73-İmar ve Bayındırlık Komisyonu’nun, Gemlik İlçesi, Cihatlı Köyü, Bölge Hastanesi Alanı’na 25 metrelik yol bağlantısının yapılmasına ilişkin 1/5000 ölçekli Gemlik Nazım İmar Planı değişikliği ile ilgili raporunun oybirliği ile kabulüne,
74-İmar ve Bayındırlık Komisyonu’nun, Gemlik İlçesi, Cihatlı, 1542 parselin “Su Deposu ve Pompa İstasyonu Alanı”na alınmasına ilişkin 1/5000 ölçekli Gemlik Nazım İmar Planı değişikliği ve 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı değişikliği talebi ile ilgili raporunun oybirliği ile kabulüne,
75-İmar ve Bayındırlık Komisyonu’nun, Bursa Büyükşehir Belediyesi’nin, 12.05.2011 tarih ve 467 sayılı kararı ile onaylı, Gemlik İlçesi, Ahmet Dural Meydanı ve Meydan Düzenleme Projesi 1/5000 ölçekli Gemlik Nazım İmar Planı değişikliği ve 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı değişikliğine ilişkin Bursa 2. İdare Mahkemesi’nin, 24.09.2012 tarih ve 2012/76 E., 2012/1039 K. sayılı kararı ile ilgili raporunun oybirliği ile kabulüne,
76-İmar ve Bayındırlık Komisyonu’nun, Gemlik Belediye Meclisi’nin, 09.03.2011 tarih ve M-87 sayılı kararı ile 562 ada, 94, 229, 230, 231 parsellerin “Resmi Kurum (Emniyet Müdürlüğü) Alanı”na alınmasına ilişkin 1/5000 ölçekli Gemlik Nazım İmar Planı değişikliği talebi ile ilgili raporunun oybirliği ile kabulüne,
77-İmar ve Bayındırlık Komisyonu’nun, Gemlik Kentsel Dönüşüm Projesine ilişkin 1/25000 ölçekli Gemlik Planlama Bölgesi Nazım İmar Planı değişikliği, 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı değişikliği ve 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı değişikliği ile ilgili raporunun oybirliği ile kabulüne,
78-İmar ve Bayındırlık Komisyonu’nun, Mudanya İlçesi, Ömerbey Mahallesi, 1519 ada, 1 parselin batısında bulunan Park Alanı’nın bir kısmının Dini Tesis Alanı’na alınmasına ilişkin

7/13
1/5000 ölçekli Mudanya Nazım İmar Plan değişikliği talebi ile ilgili raporunun oybirliği ile kabulüne,
79-İmar ve Bayındırlık Komisyonu’nun, Mudanya İlçesi, Ömerbey Mahallesi, 1372 ada, 24 parselin Konut Alanı’na alınmasına ilişkin 1/25000 ve 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı değişikliği talebi ile ilgili raporunun oybirliği ile kabulüne,
80-İmar ve Bayındırlık Komisyonu’nun, Mudanya İlçesi, Bademli Mahallesi, H21b24a pafta, 978 parselin Turizm Tesis Alanı’na alınmasına ilişkin 1/5000 ölçekli Mudanya Nazım İmar Plan değişikliği talebi ile ilgili raporunun oybirliği ile kabulüne,
81-İmar ve Bayındırlık Komisyonu’nun, Mudanya İlçesi, Ömerbey Mahallesi, H21b13c pafta, 1371 ada, 26, 40 ve 41 sayılı parsellerin Konut Alanı ve Park Alanı’na alınmasına ilişkin 1/5000 ölçekli Mudanya Nazım İmar Plan değişikliği talebi ile ilgili raporunun oybirliği ile kabulüne,
82-İmar ve Bayındırlık Komisyonu’nun, Mudanya İlçesi, Mürselköy, H21b19d pafta, 1349 ve 1350 parsellerin Konut Alanı’na alınmasına ilişkin 1/25000 ve 1/5000 ölçekli Nazım İmar Plan değişikliği ile ilgili raporunun oyçokluğu (CHP; Osman AYRADİLLİ, Özden DOĞAN, Recep TANLAK, Turgay ERDEM, Perihan BALCI, Necdet ERSOY, Zafer Cemal ÜLGEN, Erhan ÖZEKİN, Şükrü AKSU 9 red - MHP; Mehmet TEMİRTAŞ, Dinçer YENİ 2 red - 27 kabul ) ile kabulüne,
83-İmar ve Bayındırlık Komisyonu’nun, Mudanya İlçesi, Çağrışan, H21b24b pafta, 506 sayılı parselin Konut Dışı Kentsel Çalışma Alanı’na alınmasına ilişkin 1/25000 ve 1/5000 ölçekli Nazım İmar Plan değişikliği talebi ile ilgili raporunun oybirliği ile kabulüne,
84-İmar ve Bayındırlık Komisyonu’nun, Mudanya İlçesi, Halitpaşa Mahallesi, H21b13a pafta, 1268 ada, 14, 15, 16, 18 ve 19 parsellerin Turizm Tesis Alanı’na alınmasına ilişkin 1/5000 ölçekli Mudanya Nazım İmar Plan değişikliği talebi ile ilgili raporunun oybirliği ile kabulüne,
85-İmar ve Bayındırlık Komisyonu’nun, Bursa Büyükşehir Belediye Meclisi’nin, 18.10.2012 gün ve 1051 sayılı kararı ile onaylanan, Gürsu İlçesi, Ağaköy Mahallesi, 541-543 sayılı parsellerin Soğuk Hava Deposu olmasına ilişkin 1/25000 ölçekli Merkez Planlama Bölgesi Nazım İmar Planı değişikliği ve Gürsu 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı değişikliğine yapılan askı itirazları ile ilgili raporunun oyçokluğu (CHP; Osman AYRADİLLİ, Özden DOĞAN, Recep TANLAK, Turgay ERDEM, Perihan BALCI, Necdet ERSOY, Zafer Cemal ÜLGEN, Erhan ÖZEKİN, Şükrü AKSU 9 red - MHP; Mehmet TEMİRTAŞ, Dinçer YENİ 2 red - 27 kabul ) ile kabulüne,
86-İmar ve Bayındırlık Komisyonu’nun, Bursa Büyükşehir Belediye Meclisi’nin, 18.10.2012 gün ve 1054 sayılı kararı ile onaylanan, Gürsu İlçesi, 144 ada, 7 sayılı parselin güneyi ile Nazım Madenoğlu Caddesi arasında kalan alanda Özel Eğitim Alanı ve Park Alanı düzenlenmesine ilişkin 1/5000 ölçekli Gürsu Nazım İmar Planı değişikliğine yapılan askı itirazları ile ilgili raporunun oybirliği ile kabulüne,
87-İmar ve Bayındırlık Komisyonu’nun, Büyükşehir Belediye Meclisi’nin, 18.10.2012 gün ve 1076 sayılı kararı ile onaylanan, BHRS III. Aşama İlave (Kestel) Güzergah Revizyonu 1/25000-1/5000-1/1000 ölçekli İmar Planı değişikliklerine yapılan askı itirazları ile ilgili raporunun oyçokluğu (CHP; Osman AYRADİLLİ, Özden DOĞAN, Recep TANLAK, Turgay ERDEM, Perihan BALCI, Necdet ERSOY, Zafer Cemal ÜLGEN, Erhan ÖZEKİN, Şükrü AKSU 9 red - 29 kabul ) ile kabulüne,
88-İmar ve Bayındırlık Komisyonu’nun, Raylı Sistemler Dairesi Başkanlığı’nın talebi doğrultusunda; Gürsu İlçesi, Turgut Özal Caddesi güzergâhından Ankara Yolu’na Servis Yolu ile bağlantı sağlanmasına yönelik 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı değişikliği talebi ile ilgili raporunun oybirliği ile kabulüne,
89-İmar ve Bayındırlık Komisyonu’nun, Büyükşehir Belediye Meclisi’nin, 18.10.2012 gün ve 1079 sayılı kararı ile onaylanan, Yıldırım İlçesi, Tayyareci Mehmet Ali Caddesi Tramvay Hattına ilişkin 1/25000 ve 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planları ile 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı değişikliğine yapılan askı itirazları ile ilgili raporunun oyçokluğu (CHP; Osman AYRADİLLİ, Özden DOĞAN, Recep TANLAK, Turgay ERDEM, Perihan BALCI, Necdet ERSOY, Zafer Cemal ÜLGEN, Erhan ÖZEKİN, Şükrü AKSU 9 red - 29 kabul ) ile kabulüne,
90-Gündeme alınarak görüşülmesi kabul edilen, Büyükşehir Belediye Meclis Üyesi Hulisi TURAN’ın verdiği “Gemlik İlçesi, Büyükkumla 1524,1536,1537,1538,1539,1540 ve 1560
8/13
parsellerin ‘İleri Atıksu Arıtma Tesisi Alanı’na alınmasına ilişkin 1/5000 ve 1/1000 ölçekli plan
değişikliğine sehven yazılmayan ‘1526 parselin’ ilave edilmesi.” ile ilgili yazılı önergenin Büyükşehir Belediye Meclisi’nin, 22.02.2013 günü saat; 17.00’da yapılacak olağan toplantının 2. birleşiminde görüşülmesinin oybirliği ile kabulüne,
91-Gündeme alınarak görüşülmesi kabul edilen, Büyükşehir Belediye Meclis Üyesi Hulisi TURAN’ın verdiği “Mülkiyeti Belediyemize ait Yıldırım İlçesi, H22d07a4a pafta, 163 ada, 3-4-5 parselde kayıtlı 415 m2 üzerinde kurulu ve 190 m2, 2 katlı ahşap Karkas yapı olarak bilinen İncirli Hamamı’nın sosyal ve kültürel amaçlı olarak Kültür ve Sosyal İşleri Dairesi Başkanlığı tarafından kullanılması ” ile ilgili yazılı önergenin Büyükşehir Belediye Meclisi’nin, 22.02.2013 günü saat; 17.00’da yapılacak olağan toplantının 2. birleşiminde görüşülmesinin oybirliği ile kabulüne,
92-Gündeme alınarak görüşülmesi kabul edilen, Büyükşehir Belediye Meclis Üyesi Hulisi TURAN’ın verdiği “Tayyareci Mehmet Ali Caddesi’ndeki T1 Tramvay Hattı’nın Yap-İşlet yöntemi ile 700 mt daha uzatılması.” ile ilgili yazılı önergenin Büyükşehir Belediye Meclisi’nin, 22.02.2013 günü saat; 17.00’da yapılacak olağan toplantının 2. birleşiminde görüşülmesinin oybirliği ile kabulüne,
93-Gündeme alınarak görüşülmesi kabul edilen, Büyükşehir Belediye Meclis Üyesi Hulisi TURAN’ın verdiği “Zübeydehanım Doğumevi’ne gelen hasta Yakınlarının Tapu Kadastro Vakfı’na (TAKAV) ait misafirhaneden yararlanabilmesi için Büyükşehir Belediye Başkanı’na protokol yapma yetkisi verilmesi.” ile ilgili yazılı önergenin Büyükşehir Belediye Meclisi’nin, 22.02.2013 günü saat; 17.00’da yapılacak olağan toplantının 2. birleşiminde görüşülmesinin oybirliği ile kabulüne,
94-Gündeme alınarak görüşülmesi kabul edilen, Büyükşehir Belediye Meclis Üyesi Hulisi TURAN’ın verdiği “Gençlik ve Spor Şube Müdürlüğü’ ile ‘Turizm Şube Müdürlüğü’ kurulması, ‘Kütüphaneler ve Müzeler Şube Müdürlüğü’nün ‘Kütüphaneler Şube Müdürlüğü’ ve ‘Müzeler Şube Müdürlüğü’ olarak ayrılması ile Teleferik Şube Müdürlüğü’nün işlerinin Toplu Taşıma Şube Müdürlüğü’ne devri ve Teleferik Şube Müdürlüğü’nün kapatılması.” ile ilgili verdiği yazılı önergenin Büyükşehir Belediye Meclisi’nin, 22.02.2013 günü saat; 17.00’da yapılacak olağan toplantının 2. birleşiminde görüşülmesinin oybirliği ile kabulüne,
95-Gündeme alınarak görüşülmesi kabul edilen, Büyükşehir Belediye Meclis Üyesi Hulisi TURAN’ın verdiği (Emlak ve İstimlak Dairesi Başkanlığı’nın, 19.02.2013 tarih ve M.16.0.BBB.0.15.44.301.01-27571 sayılı yazısı) “BHRS 3. Aşama Doğu Hattı yapımı kapsamında yeni tesis edilecek tüm trafo dağıtım merkezlerinin Belediyemiz X. Beş Yıllık İmar Programına ek olarak alınması ” ile ilgili yazılı önergenin Büyükşehir Belediye Meclisi’nin, 22.02.2013 günü saat; 17.00’da yapılacak olağan toplantının 2. birleşiminde görüşülmesinin oybirliği ile kabulüne,
96-Gündeme alınarak görüşülmesi kabul edilen, Büyükşehir Belediye Meclis Üyesi Üyesi Hulisi TURAN’ın verdiği (Destek Hizmetleri Dairesi Başkanlığı’nın, 14.02.2013 tarih ve M.16.1.BBB.0.73.01.0-301.01-25618 sayılı yazısı) “Mustafakemalpaşa İlçesi, Tatkavaklı Belediye Başkanlığı’na 1 adet otobüsün bedelsiz devri” ile ilgili yazılı önergenin Büyükşehir Belediye Meclisi’nin, 22.02.2013 günü saat; 17.00’da yapılacak olağan toplantının 2. birleşiminde görüşülmesinin oybirliği ile kabulüne,
97-Gündeme alınarak görüşülmesi kabul edilen, Büyükşehir Belediye Meclis Üyesi Hulisi TURAN’ın verdiği (Yazı İşleri ve Kararlar Dairesi Başkanlığı’nın, 18.02.2013 tarih ve M.16.1.BBB.0.10.05.0-301.01-26783 sayılı yazısı) “Niğde ve Bilecik Belediyeleri ile Bursa Büyükşehir Belediyesi arasında Kardeş Şehir ilişkileri kurulması” ile ilgili yazılı önergenin Büyükşehir Belediye Meclisi’nin, 22.02.2013 günü saat; 17.00’da yapılacak olağan toplantının 2. birleşiminde görüşülmesinin oybirliği ile kabulüne,
98-Gündeme alınarak görüşülmesi kabul edilen, Büyükşehir Belediye Meclis Üyesi Abdullah KARADAĞ’ınv verdiği “Osmangazi İlçesi, Kayhan Mahallesi, H22d.07a.3b pafta, 4288 ada, 1 parseldeki Kayhan Hamamı’nın BURFAŞ’a tahsisi” ile ilgili yazılı önergenin Büyükşehir Belediye Meclisi’nin, 22.02.2013 günü saat; 17.00’da yapılacak olağan toplantının 2. birleşiminde görüşülmesinin oybirliği ile kabulüne,

9/13
99-Gündeme alınarak görüşülmesi kabul edilen, Büyükşehir Belediye Meclis Üyesi Hulisi TURAN’ın verdiği “Tarihi Tuz Pazarı Camii’ye bitişik vaziyette bulunan 5815 ada, 3,4,12 ve 13 nolu parsellerin kamulaştırılmak üzere Belediyemiz X. Beş Yıllık İmar Programının 2011-2015 yılı dilimine ek olarak alınması ” ile ilgili yazılı önergenin Büyükşehir Belediye Meclisi’nin, 22.02.2013 günü saat; 17.00’da yapılacak olağan toplantının 2. birleşiminde görüşülmesinin oybirliği ile kabulüne,
100-Gündeme alınarak görüşülmesi kabul edilen, Büyükşehir Belediye Meclis Üyesi Hulisi TURAN’ın verdiği (Emlak ve İstimlak Dairesi Başkanlığı’nın, 19.02.2013 tarih ve M.16.0.BBB.0.15. 44-301.01-27618 sayılı yazısı) “Belediyemize ait lojman olarak kullanılan Osmangazi İlçesi, Hüdavendigar Mahallesi, 4573 ada, 5 parsel sayılı taşınmaz üzerinde bulunan 10 adet daireli Hayat Apartmanı’nın 8 adet dairesi ile Kükürtlü Mahallesi, Belde Apartmanı’nda bulunan 23 adet dairenin tamamının yeniden değerlendirilmesi.” ile ilgili yazılı önergenin Büyükşehir Belediye Meclisi’nin, 22.02.2013 günü saat; 17.00’da yapılacak olağan toplantının 2. birleşiminde görüşülmesinin oybirliği ile kabulüne,
101-Gündeme alınarak görüşülmesi kabul edilen, Büyükşehir Belediye Meclis Üyesi Hulisi TURAN’ın verdiği (Mali Hizmetler Dairesi Başkanlığı’nın, 21.02.2013 tarih ve M.16.1.BBB.0.12.01.0-301.01-29525 sayılı yazısı) “Mudanya Hayvanları Koruma ve Yaşatma Derneği’nin kentimizde kurmuş olduğu Hayvan Barınağını birlikte işletmek için hazırlanan protokolü imzalamak üzere yetki verilmesi.” ile ilgili yazılı önergenin Büyükşehir Belediye Meclisi’nin, 22.02.2013 günü saat; 17.00’da yapılacak olağan toplantının 2. birleşiminde görüşülmesinin oybirliği ile kabulüne,
102-Gündeme alınarak görüşülmesi kabul edilen, Büyükşehir Belediye Meclis Üyesi Hulisi TURAN’ın verdiği “Bursa Büyükşehir Belediyesi Taksi-Dolmuş-Minibüs ve Servis Araçları Yönetmeliği’nde değişiklik yapılması” ile ilgili yazılı önergenin Büyükşehir Belediye Meclisi’nin, 22.02.2013 günü saat; 17.00’da yapılacak olağan toplantının 2. birleşiminde görüşülmesinin oybirliği ile kabulüne,
103-Gündeme alınarak görüşülmesi kabul edilen, Büyükşehir Belediye Meclis Üyesi Hulisi TURAN’ın verdiği “Bursa Büyükşehir Belediyesi Taksi-Dolmuş-Minibüs ve Servis Araçları Yönetmeliği’nin 12. Maddesinde değişiklik yapılması ” ile ilgili yazılı önergenin Ulaşım Komisyonu’na havalesine,
104-Gündeme alınarak görüşülmesi kabul edilen, Büyükşehir Belediye Meclis Üyesi Hulisi TURAN’ın verdiği (Emlak ve İstimlak Dairesi Başkanlığı’nın, 19.02.2013 tarih ve M.16.1.BBB.0.17.01.0.301.03-27853 sayılı yazısı) “Yıldırım İlçesi, Değirmenlikızık Mahallesi, 400 ada, 86 parsel sayılı 246,94 m2’lik taşınmazın satın alınması” ile ilgili yazılı önergenin Plan ve Bütçe Komisyonu’na havalesine,
105-Gündeme alınarak görüşülmesi kabul edilen, Büyükşehir Belediye Meclis Üyesi Abdullah KARADAĞ’ın verdiği “Çirişhane Mahallesi, Öksüzler Camii’nin kuzeyinde yer alan bölgenin (Yeşil Alan) Belediyemiz X. Beş Yıllık Kamulaştırma İmar Programının 2011-2015 yılı dilimine ek olarak alınması” ile ilgili yazılı önergenin Plan ve Bütçe Komisyonu’na havalesine,
106-Gündeme alınarak görüşülmesi kabul edilen, Büyükşehir Belediye Meclis Üyeleri Hasan AKTÜRK, Kartal SALDIRIŞ ve Münir EROĞLU’nun verdiği “Mudanya İlçesi, Halitpaşa Mahallesi, 1536 ada, 1 nolu parselin 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı değişikliği” ile ilgili yazılı önergenin İmar ve Bayındırlık Komisyonu’na havalesine,
107-Gündeme alınarak görüşülmesi kabul edilen, Büyükşehir Belediye Meclis Üyeleri Hasan AKTÜRK, Kartal SALDIRIŞ ve Münir EROĞLU’nun verdiği “Mudanya Belediye Meclisi’nin, 08.02.2013 tarih ve 38-40-42-43-44-45-48 sayılı ‘İmar Planı değişikliği’ hakkındaki Meclis Kararları” ile ilgili yazılı önergenin İmar ve Bayındırlık Komisyonu’na havalesine,
108-Gündeme alınarak görüşülmesi kabul edilen, Büyükşehir Belediye Meclis Üyeleri Kartal SALDIRIŞ, Münir EROĞLU’nun verdiği “Bursa İli, Osmangazi İlçesi, Ahmetpaşa Mahallesi, 5288 ada, 14 nolu parselin 1/5000 ölçekli Osmangazi Nazım İmar Planında plan değişikliği yapılarak ‘Kentsel Dönüşüm ve Gelişim Alanından’ çıkarılması” ile ilgili yazılı önergenin İmar ve Bayındırlık Komisyonu’na havalesine,


10/13

109-Gündeme alınarak görüşülmesi kabul edilen, Büyükşehir Belediye Meclis Üyesi Hulisi TURAN’ın verdiği “Gürsu İlçesi, Kurtuluş Mahallesi, 497 ada, 2 parsel sayılı taşınmaza ait plan tadilatı yapılması talebi” ile ilgili yazılı önergenin İmar ve Bayındırlık Komisyonu’na havalesine,
110-Gündeme alınarak görüşülmesi kabul edilen, Büyükşehir Belediye Meclis Üyesi Kartal SALDIRIŞ’ın verdiği “Nilüfer İlçesi, Fethiye Mahallesi, H21c05b4a pafta, 1860 ada, 21 parsel sayılı taşınmaza ait İmar Planı değişikliği yapılması talebi” ile ilgili yazılı önergenin İmar ve Bayındırlık Komisyonu’na havalesine,
111-Gündeme alınarak görüşülmesi kabul edilen, Büyükşehir Belediye Meclis Üyesi Kartal SALDIRIŞ’ın verdiği “Nilüfer İlçesi, Görükle Köyü, H21c02b pafta, 345 ada, 5 parsel sayılı taşınmaza ait İmar Planı değişikliği yapılması talebi” ile ilgili yazılı önergenin İmar ve Bayındırlık Komisyonu’na havalesine,
112-Gündeme alınarak görüşülmesi kabul edilen, Büyükşehir Belediye Meclis Üyesi Kartal SALDIRIŞ’ın verdiği “Nilüfer İlçesi, Ertuğrul Mahallesi, H21c04a3d pafta, 1151 ada, 5 parsel sayılı taşınmaza ait İmar Planı değişikliği yapılması talebi” ile ilgili yazılı önergenin İmar ve Bayındırlık Komisyonu’na havalesine,
113-Gündeme alınarak görüşülmesi kabul edilen, Büyükşehir Belediye Meclis Üyesi Kartal SALDIRIŞ’ın verdiği “Bursa İli, Osmangazi İlçesi, 2387 ada, 4-5 parsellerin Otopark ve Yeşil Alan’da kalması nedeniyle Belediyemiz X. Beş Yıllık Kamulaştırma İmar Programının 2011-2015 yılı dilimine ek olarak alınması” ile ilgili yazılı önergenin Plan ve Bütçe Komisyonu’na havalesine,
114-Gündeme alınarak görüşülmesi kabul edilen, Büyükşehir Belediye Meclis Üyesi İsmail İPÇİ’nin verdiği “İlimizde faaliyet gösteren işletmelerin tuvalet ve lavabolarında düzenleme yapılması” ile ilgili yazılı önergenin Çevre ve Sağlık Komisyonu’na havalesine,
115-Gündeme alınarak görüşülmesi kabul edilen, Büyükşehir Belediye Meclis Üyeleri Yener ACAR, Necmettin EKİNCİ, Murat AY ve Şükrü AKSU’nun verdiği “Kestel İlçesi, İmar Planı içinde değişik bölgelerde 1/25000 ve 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planlarında değişiklik yapılması talebi” ile ilgili yazılı önergenin İmar ve Bayındırlık Komisyonu’na havalesine,
116-Gündeme alınarak görüşülmesi kabul edilen, Büyükşehir Belediye Meclis Üyesi Aylin UYAR’ın verdiği “Osmangazi Belediye Meclisi’nin, 06.02.2013 tarih ve 100-101-102-103-104-105- 106- 107- 108- 109- 111- 112-113-114-115-116-117-118-119-120-121-122-123-124-125-126-127-128-129-131-132-170-171-176 sayılı ‘İmar Planı değişikliği’ hakkındaki Meclis Kararları” ile ilgili yazılı önergenin İmar ve Bayındırlık Komisyonu’na havalesine,
117-Gündeme alınarak görüşülmesi kabul edilen, Büyükşehir Belediye Meclis Üyeleri Yener ACAR, Necmettin EKİNCİ, Murat AY ve Şükrü AKSU’nun verdiği “Kestel Belediye Meclisi’nin, 01.02.2013 tarih ve 41-44 sayılı ‘İmar Planı değişikliği’ hakkındaki Meclis Kararları” ile ilgili yazılı önergenin İmar ve Bayındırlık Komisyonu’na havalesine,
118-Gündeme alınarak görüşülmesi kabul edilen, Büyükşehir Belediye Meclis Üyesi Hikmet AYDOĞDU’nun verdiği “1/1000 ölçekli Davutkadı Değirmenlikızık Uygulama İmar Planı dahilinde Park Alanı’nda kalan, Davutkadı Mahallesi, 210 ada, 2-3 parsel sayılı taşınmazların bulunduğu alanın Belediye Hizmet Alanı (Mahalle Konağı) olarak planlanması ve söz konusu parsellerin Yıldırım Belediyesi’ne devri” ile ilgili yazılı önergenin İmar ve Bayındırlık-Plan ve Bütçe Komisyonlarına müştereken havalesine,
119-Gündeme alınarak görüşülmesi kabul edilen, Büyükşehir Belediye Meclis Üyesi Hikmet AYDOĞDU’nun verdiği “Yıldırım Belediye Meclisi’nin, 06.02.2013 tarih ve 82-83-84-85-86-87-88-89-90-91-92-93-94-95-98-99-100-101-102-103-104-105-106-107-108-109 sayılı ‘İmar Planı değişikliği’ hakkındaki Meclis Kararları” ile ilgili yazılı önergenin İmar ve Bayındırlık Komisyonu’na havalesine,
120-Gündeme alınarak görüşülmesi kabul edilen, Büyükşehir Belediye Meclis Üyesi Hikmet AYDOĞDU’nun verdiği “Yıldırım İlçesi, Yunusemre Mahallesi, 3887 ada, 1 parsel ve 3886 ada, 1 parsel ile yolda kalan binaların Belediyemiz X. Beş Yıllık Kamulaştırma İmar Programının 2011-2015 yılı dilimine ek olarak alınması” ile ilgili yazılı önergenin İmar ve Bayındırlık-Plan ve Bütçe Komisyonlarına müştereken havalesine,

11/13


121-Gündeme alınarak görüşülmesi kabul edilen, Büyükşehir Belediye Meclis Üyeleri Özgen KESKİN, Ali Hasan YOLUÇ ve Mehmet TEMİRTAŞ’ın verdiği “Bağlaraltı Mahallesi, Bursa Caddesi’nde yolun açılması” ile ilgili yazılı önergenin Plan ve Bütçe Komisyonu’na havalesine,
122-Gündeme alınarak görüşülmesi kabul edilen, Büyükşehir Belediye Meclis Üyesi Hulisi TURAN’ın verdiği (Emlak ve İstimlak Dairesi Başkanlığı’nın, 14.02.2013 tarih ve M.16.0.BBB.0.15..44.301.01-25599 sayılı yazısı) “1/1000 ölçekli Fidyekızık-Esenevler Uygulama İmar Planında, Eflak Caddesi üzerinde 30.00 m. imar yolunda kalan, Yıldırım İlçesi, Erikli Mahallesi, 2453 ada, 2 parselin Belediyemiz X. Beş Yıllık Kamulaştırma İmar Programının 2011-2015 yılı dilimine ek olarak alınması” ile ilgili yazılı önergenin Plan ve Bütçe Komisyonu’na havalesine,
123-Gündeme alınarak görüşülmesi kabul edilen, Büyükşehir Belediye Meclis Üyesi Şevki ÇELİK’in verdiği “Yıldırım İlçesi, Şimşek Caddesi’nin, Çınarönü Caddesi ile Hacivat Deresi arasında kalan imar uygulaması ile terkleri yapılmış olan kısımdaki ağaçların kamulaştırmak üzere Belediyemiz X. Beş Yıllık Kamulaştırma İmar Programının 2011-2015 yılı dilimine ek olarak alınması” ile ilgili yazılı önergenin Plan ve Bütçe Komisyonu’na havalesine,
124-Gündeme alınarak görüşülmesi kabul edilen, Büyükşehir Belediye Meclis Üyesi Hasan MAKASCIOĞLU’nun verdiği “Osmangazi İlçesi, Gaziakdemir Mahallesi sınırlarında yer alan, Kentsel Sit Alanı bütününde 1/1000 ölçekli Koruma Amaçlı İmar Planı yapılması” ile ilgili verdiği önergenin İmar ve Bayındırlık Komisyonu’na havalesine,
125-Gündeme alınarak görüşülmesi kabul edilen, Büyükşehir Belediye Meclis Üyesi Hasan MAKASCIOĞLU’nun verdiği “Gemlik İlçesi’nde yapılması planlanan Gemlik-Haliç Deniz Uçağı projesi kapsamında Gemlik İskelesi’ne 12*2,5 boyutlarında yüzer iskele düzenlenmesine ilişkin 1/5000 ölçekli Gemlik Nazım İmar Planı ve 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı değişikliği talebi” ile ilgili yazılı önergenin İmar ve Bayındırlık Komisyonu’na havalesine,
126-Gündeme alınarak görüşülmesi kabul edilen, Büyükşehir Belediye Meclis Üyesi Hasan MAKASCIOĞLU’nun verdiği “Yıldırım İlçesi, Karapınar Mahallesi, Et-Balık Kurumu Tesisleri’ne ait alan ile Gürsu İlçesi, Zafer Mahallesi, Depolama (Hal Alanı) Alanı kapsamında İmar Planlarında değişiklik yapılması talebi” ile ilgili yazılı önergenin İmar ve Bayındırlık Komisyonu’na havalesine,
127-Gündeme alınarak görüşülmesi kabul edilen, Büyükşehir Belediye Meclis Üyesi Hasan MAKASCIOĞLU’nun verdiği “Osmangazi İlçesi, Alaaddin Mahallesi, 1. Derece Arkeolojik Sit Alanı olan bölgede 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı değişikliği yapılması talebi” ile ilgili yazılı önergenin İmar ve Bayındırlık Komisyonu’na havalesine,
128-Gündeme alınarak görüşülmesi kabul edilen, Büyükşehir Belediye Meclis Üyesi Hasan MAKASCIOĞLU’nun verdiği “Nilüfer İlçesi, Demirci Mahallesi, 3280 ada, 527 parselin İmar Planlarında Ormanı Sınırı dışına çıkartılması” ile ilgili yazılı önergenin İmar ve Bayındırlık Komisyonu’na havalesine,
129-Gündeme alınarak görüşülmesi kabul edilen, Büyükşehir Belediye Meclis Üyesi Refik YILMAZ’ın verdiği “Gemlik İlçesi, Hisar Mahallesi, 195 ada, 10,12,38,39,97 parsellerin İlköğretim Tesisi Alanı’na alınmasına yönelik 1/25000 ve 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı değişikliği” ile ilgili yazılı önergenin İmar ve Bayındırlık Komisyonu’na havalesine,
130-Gündeme alınarak görüşülmesi kabul edilen, Büyükşehir Belediye Meclis Üyesi Refik YILMAZ’ın verdiği “Gemlik İlçesi, Hisar Mahallesi, 195 ada, 27 ve 87 parsellerin Dini Tesis Alanı’na alınmasına yönelik 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı değişikliği” ile ilgili yazılı önergenin İmar ve Bayındırlık Komisyonu’na havalesine,
131-Gündeme alınarak görüşülmesi kabul edilen, Büyükşehir Belediye Meclis Üyesi Hulisi TURAN’ın verdiği (Destek Hizmetleri Dairesi Başkanlığı’nın, 14.02.2013 tarih ve M.16.1.BBB.0.73.01.00.301.01-25532 sayılı yazısı) “Destek Hizmetleri Dairesi Başkanlığı’nın Görev Yetki ve Sorumluluk Esaslarını Belirleyen Yönetmeliği’nde revizyon yapılması” ile ilgili yazılı önergenin Hukuk Komisyonu’na havalesine,

12/13
132-Gündeme alınarak görüşülmesi kabul edilen, Büyükşehir Belediye Meclis Üyesi Refik YILMAZ’ın verdiği “Gemlik İlçesi, Engürücük-Hisar-Gencali Köyleri sınırlarında kalan (Bursa-Gemlik) Ayr. Serbest Bölge İl Yolu’nun 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı değişikliğinin yapılması” ile ilgili yazılı önergenin İmar ve Bayındırlık Komisyonu’na havalesine,
133-Gündeme alınarak görüşülmesi kabul edilen, Büyükşehir Belediye Meclis Üyesi Refik YILMAZ’ın verdiği “Gemlik Belediye Meclisi’nin, 11.02.2013 tarih ve 2013/M-71-73-75-76-92 sayılı ‘Plan değişikliği’ hakkındaki Meclis Kararları” ile ilgili yazılı önergenin İmar ve Bayındırlık Komisyonu’na havalesine,
134-Gündeme alınarak görüşülmesi kabul edilen, Büyükşehir Belediye Meclis Üyesi Refik YILMAZ’ın verdiği “Gemlik Belediye Meclisi’nin, 11.02.2013 tarih ve 2013/M-70 sayılı ‘Kumsaz 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı’ hakkındaki Meclis Kararı ve Gemlik İlçesi, Cumhuriyet Mahallesi, Ali Evirgen Sitesi’nin batısında kalan alanın 1/25000-1/50001/1000 ölçekli plan değişikliği talebi” ile ilgili yazılı önergenin İmar ve Bayındırlık Komisyonu’na havalesine,
135-Gündeme alınarak görüşülmesi kabul edilen, Büyükşehir Belediye Meclis Üyesi Refik YILMAZ’ın verdiği “Gemlik İlçesi, Kumsaz Mevkii 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı değişikliği” ile ilgili yazılı önergenin İmar ve Bayındırlık Komisyonu’na havalesine,
136-Gündeme alınarak görüşülmesi kabul edilen, Büyükşehir Belediye Meclis Üyesi Üyeleri Osman AYRADİLLİ, Perihan BALCI, Erhan ÖZEKİN, Recep TANLAK, Necdet ERSOY, Özden DOĞAN, Şükrü AKSU ve Mehmet TEMİRTAŞ’ın verdiği “Kamuoyunda ‘Mahfel’ olarak bilinen Rekreasyon Alanı’nın Belediye Hizmet Alanı olarak değiştirilmesi” ile ilgili yazılı önergenin İmar ve Bayındırlık Komisyonu’na havalesine,
137-Gündeme alınarak görüşülmesi kabul edilen, Büyükşehir Belediye Meclis Üyesi Turgay ERDEM’in verdiği “Nilüfer Belediye Meclisi’nin, 06.02.2013 tarih ve 101,105,107,108,109,110,111,113,114,116,117,118,119,120,121,122,123,124,125,126,127,129,130 sayılı Meclis Kararları” ile ilgili yazılı önergenin İmar ve Bayındırlık Komisyonu’na havalesine,
138-Gündeme alınarak görüşülmesi kabul edilen, Büyükşehir Belediye Meclis Üyesi Turgay ERDEM’in verdiği “Nilüfer Belediye Meclisi’nin, 05.12.2012 tarih ve 27 sayılı Kararı ile onaylanan “1/1000 ölçekli Me-İş Mevzii İmar Planı’na yönelik 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı değişikliği” ile ilgili yazılı önergenin İmar ve Bayındırlık Komisyonu’na havalesine,
139-Gündeme alınarak görüşülmesi kabul edilen, Büyükşehir Belediye Meclis Üyesi “Ali Hasan YOLUÇ’un verdiği (Destek Hizmetleri Dairesi Başkanlığı’nın, 21.02.2013 tarih ve M.16.1.BBB.0.73.01.0-301.01-29528 sayılı yazısı) “Afyon İli, Doğanlı Belediye Başkanlığı’nın araç talebi” ile ilgili yazılı önergenin Büyükşehir Belediye Meclisi’nin, 22.02.2013 günü saat; 17.00’da yapılacak olağan toplantının 2. birleşiminde görüşülmesinin oybirliği ile kabulüne,
140-Gündeme alınarak görüşülmesi kabul edilen, Büyükşehir Belediye Meclis Üyesi Mustafa BOZBEY’in sözlü mazeretinin kabulü ile izinli sayılmasına,
141-Gündeme alınarak görüşülmesi kabul edilen, Büyükşehir Belediye Meclis Üyesi Hikmet AYDOĞDU’nun yazılı mazeretinin kabulü ile izinli sayılmasına,
142-Gündeme alınarak görüşülmesi kabul edilen, Büyükşehir Belediye Meclis Üyesi Ali KARAMIK’ın sözlü mazeretinin kabulü ile izinli sayılmasına,
143-Gündeme alınarak görüşülmesi kabul edilen, Büyükşehir Belediye Meclis Üyesi Mahir GENCER’in sözlü mazeretinin kabulü ile izinli sayılmasına oybirliği ile karar verilmiştir.

 

 

Recep ALTEPE
Mak. Müh.
Büyükşehir Belediye Başkanı

 

13/13

21.02.2013 Tarihli Meclis