MECLİS TOPLANTILARI

20.12.2012 Tarihli Meclis Gündemi

GÜNDEM : Büyükşehir Belediye Meclisi’nin, 20.12.2012 Perşembe günü saat 15.00’da Büyükşehir Belediye Meclisi Toplantı Salonu’nda (Heykel Tarihi Bina) yapacağı 2009/2014 seçim döneminin 50 nci, 4 üncü dönemin 11 inci OLAĞAN toplantısının 1. birleşimine ait gündemdir.

G Ü N D E M :

1-GEÇEN TOPLANTI ZAPTI;

2-DAİRELERİN MECLİSE HAVALELİ TEKLİFLERİ;

1-Başkanlık Makamı’nın, Nilüfer Belediye Meclisi’nin, “Ödenek Aktarımı” hakkındaki Meclis Kararı ile ilgili yazısı,
2-Başkanlık Makamı’nın, Mudanya Belediye Meclisi’nin, “Ödenek Aktarımı” hakkındaki Meclis Kararı ile ilgili yazısı,
3-Başkanlık Makamı’nın, Gürsu Belediye Meclisi’nin, “Aktarma Yapılması” hakkındaki Meclis Kararı ile ilgili yazısı,
4-Yazı İşleri ve Kararlar Dairesi Başkanlığı’nın, Fransa’nın Nantes Şehrinde Uluslararası Turizm ve Kültür Fuarı’na katılım için yurtdışı görevlendirme ile ilgili yazısı,
5-Yazı İşleri ve Kararlar Dairesi Başkanlığı’nın, Bulgaristan’da gerçekleştirilecek olan Türkan Çeşme ve Şehitlerimizi Anma Programı ile Yoğurtçular Köyü Cami Açılış Törenine katılım için yurtdışı görevlendirme ile ilgili yazısı,
6-İnsan Kaynakları ve Eğitim Dairesi Başkanlığı’nın, Kadro İptal/İhdas ile ilgili yazısı,
7-Ulaşım Dairesi Başkanlığı’nın, Bursa Büyükşehir Belediyesi Taksi, Dolmuş, Minibüs ve Servis Araçları Yönetmeliği’nin bazı maddelerinde değişiklik yapılması hakkında Minibüsçüler Odası’nın talebi ile ilgili yazısı,
8-Etüd ve Projeler Dairesi Başkanlığı’nın, Mudanya İlçesi, Mütareke Evi Çevresi, Cephe Sağlıklaştırma Projesi ile ilgili yazısı,
9-Çevre Koruma ve Kontrol Dairesi Başkanlığı’nın, BEBKA Teknik Destek Programı “Bursa’da Yaşam Döngüsü Değerlendirmesi Konusunda Kapasite Geliştirme Projesi” için yetki verilmesi ile ilgili yazısı,
10-Fen İşleri Dairesi Başkanlığı’nın, Altyapı Tesisi Kazı ve Çalışma İzni 2013 Yılı Birim Fiyatlarının belirlenmesi ile ilgili yazısı,
11-Kaynak Geliştirme ve İştirakler Dairesi Başkanlığı’nın, Hal İşgaliye Bedelleri ile ilgili yazısı,
12-Kaynak Geliştirme ve İştirakler Dairesi Başkanlığı’nın, 2013 Yılı Teminat Miktarları ile ilgili yazısı,
13-Kaynak Geliştirme ve İştirakler Dairesi Başkanlığı’nın, Gürsu Hali’nin mevcut durumunun gözden geçirilmesi ile ilgili yazısı,

1/6

 

 

14-Emlak ve İstimlak Dairesi Başkanlığı’nın, 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planında Sosyal Kültürel Tesis Alanı’nda kalan, Bursa İli, Yıldırım İlçesi, Yıldırım Mahallesi, Molla Yegan Medresesi kuzeyi 4. Yurt Sokak üzerinde (2721 ada, 2 parsel) bulanan ve yapımı uzun süredir durmuş olan binanın kamulaştırılmak üzere Belediyemiz X. Beş Yıllık Kamulaştırma İmar Programının 2011-2015 yılı dilimine ek olarak alınması ile ilgili yazısı,
15-Emlak ve İstimlak Dairesi Başkanlığı’nın, Bursa İli, Nilüfer İlçesi, Odunluk Mahallesi, Lefkoşe Caddesi’ne paralel 12.00 metrelik Servis Yolu ve Yeşil Alan üzerinde tescil harici alanda kalan bina ve ağaçların kamulaştırılmak üzere Belediyemiz X. Beş Yıllık Kamulaştırma İmar Programının 2011-2015 yılı dilimine ek olarak alınması ile ilgili yazısı,
16-Emlak ve İstimlak Dairesi Başkanlığı’nın, 1/1000 ölçekli İmar Planında Park Alanı ve Konut Alanında kalan, Bursa İli, Yıldırım İlçesi, Mehmet Akif Ersoy Mahallesi, 1279 ada, 1 parsel sayılı taşınmazın kamulaştırılmak üzere Belediyemiz X. Beş Yıllık Kamulaştırma İmar Programının 2011-2015 yılı dilimine ek olarak alınması ile ilgili yazısı,
17-Emlak ve İstimlak Dairesi Başkanlığı’nın, Bursa İli, Osmangazi İlçesi, Çırpan Mahallesi, 5847 ada, 4 parsel sayılı taşınmazın, 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planında Belediye Hizmet Alanı’nda kalan yaklaşık 9968 m2’lik kısmının planda belirtilen amaçla kullanılmak üzere Osmangazi Belediye Başkanlığına tahsisi ile ilgili yazısı,
18-Emlak ve İstimlak Dairesi Başkanlığı’nın, 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planında Park, Yol ve Trafo Alanı’nda kalan, Bursa İli, Osmangazi İlçesi, Namık Kemal Mahallesi, 2689 ada, 1-2-3-4-5-6-7 parsel sayılı taşınmazların kamulaştırılmak üzere Belediyemiz X. Beş Yıllık Kamulaştırma İmar Programının 2011-2015 yılı dilimine ek olarak alınması ile ilgili yazısı,
19-İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı’nın, 3194 sayılı İmar Kanunu’nun Ek Madde 5 ve Geçici 14. Maddesi gereği Bursa Büyükşehir Belediyesi İmar Yönetmeliği’nin Çevre ve Şehircilik Bakanlığı’na onaya sunulması ile ilgili yazısı,
20-İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı’nın, 1/25000 ölçekli Nazım İmar Planı, 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı ve 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı plan değişiklik talepleri ile ilgili yazısı,
21-İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı’nın, Bursa İli, Gemlik ilçesi, Ahmet Dural Meydanı ve Meydan Düzenlemesi 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı değişikliği ve 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı değişikliğinin dayanağı olan Bursa Büyükşehir Belediye Meclisi’nin, 12.05.2011 tarih ve 467 sayılı kararı ile onaylanan 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı değişikliği ve 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı değişikliğinin iptal edilmesine karşı açılan 2012/76 Esas Nolu davaya ait, Bursa 2. İdare Mahkemesi, 24.09.2012 tarihli iptal kararı ile ilgili yazısı,
22-İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı’nın, Büyükşehir Belediye Meclisi’nin, 18.10.2012 gün ve 1051 sayılı kararı ile onaylı, Gürsu İlçesi, Ağaköy Mahallesi, 541-543 sayılı parsellerin “Soğuk Hava Deposu” olmasına ilişkin 1/25000 ölçekli Merkez Planlama Bölgesi Nazım İmar Planı değişikliği ve 1/5000 ölçekli Gürsu Nazım İmar Planı değişikliğine yapılan askı itirazları ile ilgili yazısı,
23-İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı’nın, Büyükşehir Belediye Meclisi’nin, 18.10.2012 gün ve 1054 sayılı kararı ile onaylı Özel Eğitim ve Park Alanı düzenlenmesine ilişkin 1/5000 ölçekli Gürsu Nazım İmar Planı değişikliğine yapılan askı itirazları ile ilgili yazısı,
24-İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı’nın, Büyükşehir Belediye Meclisi’nin, 18.10.2012 gün ve 1076 sayılı kararı ile onaylanan, BHRS III. Aşama İlave (Kestel) Güzergah Revizyonu 1/25000-1/5000-1/1000 ölçekli İmar Planı değişikliklerine ilişkin yapılan askı itirazları ile ilgili yazısı,
25-İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı’nın, Garaj-Heykel Hattında dolmuş işletmeciliği yapan davacılar vekili Av. Hakan ALPAY tarafından Belediyemiz aleyhine açılan, Büyükşehir Belediye Meclisi’nin, 19/04/2011 gün ve 379 sayılı kararı ile onaylı Kent Meydanı-Heykel (T1) Hattı 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Plan değişikliklerinin iptali ve yürütmenin durdurulması istemli davaya ait, Bursa 2. İdare Mahkemesi’nin, 2012/711 E. ve 13.11.2012 tarihli “yürütmenin durdurulması” kararı ile ilgili yazısı,
26-İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı’nın, Büyükşehir Belediye Meclisi’nin, 18.10.2012 tarih ve 1060 sayılı kararı ile onaylanan Bursa İli, Nilüfer İlçesi, Balat Mahallesi, 2547 ada, 8 parsele ilişkin 1/1000 ölçekli Balat Uygulama İmar Planı değişikliğine yapılan askı itirazları ile ilgili yazısı,
27-İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı’nın, Büyükşehir Belediye Meclisi’nin, 18.10.2012 tarih ve 1045 sayılı kararı ile onaylanan Bursa İli, Gemlik İlçesi, Hisar Mahallesi, 617 ada, 78 parsele ilişkin 1/25000 ölçekli Gemlik Nazım İmar Planı değişikliğine yapılan askı itirazları ile ilgili yazısı,

2/6

 

3-KOMİSYONLARDAN GELEN EVRAKLAR;

1-Plan ve Bütçe Komisyonu’nun, Bursa İli, Osmangazi İlçesi, İstiklal Mahallesi, 1193 ada, 29 parsel sayılı taşınmazın kamulaştırılmak üzere Belediyemiz X. Beş Yıllık Kamulaştırma İmar Programının 2011-2015 yılı dilimine ek olarak alınması ile ilgili raporu,
2-Plan ve Bütçe Komisyonu’nun, Bursa İli, Osmangazi İlçesi, Pınarbaşı Mahallesi, 1/1000 ölçekli Muradiye Koruma Amaçlı İmar Planı kapsamında Yol ve Mezarlık Alanı’nda kalan, 6220 ada, 2 ve 3 parsellerin kamulaştırılmak üzere Belediyemiz X. Beş Yıllık Kamulaştırma İmar Programının 2011-2015 yılı dilimine ek olarak alınması ile ilgili raporu,
3-Plan ve Bütçe Komisyonu’nun, Değirmenlikızık Mahallesi’ndeki eski caminin güneyinde yer alan parselin satın alma yoluyla Kamulaştırma Programına alınması ile ilgili raporu,
4-Plan ve Bütçe Komisyonu’nun, İbrahim Başak adına kayıtlı, Bursa İli, Nilüfer İlçesi, Hasanağa Mahallesi, 2846 parsel sayılı ve 464.00 m2 yüzölçümlü taşınmazın 1/4 hissesinin Belediyemize bağış talebi ile ilgili raporu,
5-Çevre ve Sağlık Komisyonu’nun, Bursamızın havasının daha temiz olması açısından 10 numara yağ yakan otobüslerin doğalgaza geçmesi ile ilgili raporu,
6-Hukuk - Çevre ve Sağlık Komisyonları’nın, Reşat Oyal Kültürpark’ında kabuklu kuruyemiş bulundurulması, satılması ve yenmesinin yasaklanması ile ilgili müşterek raporu,
7-Ulaşım–Hukuk Komisyonları’nın, Bursa Büyükşehir Belediyesi Taksi-Dolmuş-Minibüs ve Servis Araçları Yönetmeliği’nde değişiklik yapılması ile ilgili müşterek raporu,
8-Plan ve Bütçe-Hukuk Komisyonları’nın, Toplu Taşıma Araçları Devir Temlik Ücretleri ile ilgili müşterek raporu,
9-Plan ve Bütçe-Hukuk Komisyonları’nın, Bursa İli, Osmangazi İlçesi, Alaşar Mahallesi, 4490 ada, 13 parsel ile ilgili müşterek raporu,
10-İmar ve Bayındırlık Komisyonu’nun, Osmangazi Belediyesi’ne ait 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı değişiklikleri ile ilgili raporu,
11-İmar ve Bayındırlık Komisyonu’nun, Yıldırım Belediyesi’ne ait 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı değişiklikleri ile ilgili raporu,
12-İmar ve Bayındırlık Komisyonu’nun, Nilüfer Belediyesi’ne ait 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı değişiklikleri ile ilgili raporu,
13-İmar ve Bayındırlık Komisyonu’nun, Mudanya Belediyesi’ne ait 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı değişiklikleri ile ilgili raporu,
14-İmar ve Bayındırlık Komisyonu’nun, Kestel Belediyesi’ne ait 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı değişiklikleri ile ilgili raporu,
15-İmar ve Bayındırlık Komisyonu’nun, Gemlik Belediyesi’ne ait 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı değişiklikleri ile ilgili raporu,
16-İmar ve Bayındırlık Komisyonu’nun, Gürsu Belediyesi’ne ait 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı değişiklikleri ile ilgili raporu,
17-İmar ve Bayındırlık Komisyonu’nun, Gemlik İlçesi, Umurbey yerleşimindeki atıksu alanlarının Teknik Altyapı Alanına alınmasına ilişkin 1/5000 ve 1/25000 ölçekli Nazım İmar Planı değişikliği talebi ile ilgili raporu,
18-İmar ve Bayındırlık Komisyonu’nun, Gemlik İlçesi, Büyükkumla, 1524, 1536, 1537, 1538, 1539, 1540 ve 1560 parsellerin İleri Atıksu Arıtma Tesisi Alanı’na alınmasına ilişkin 1/5000 ölçekli Kumla Nazım İmar Planı değişikliği ile ilgili raporu,
19-İmar ve Bayındırlık Komisyonu’nun, Gemlik İlçesi, Kumla Kavşağı’nın Yonca Kavşak olarak düzenlenmesine ilişkin 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı değişikliği ile ilgili raporu,
20-İmar ve Bayındırlık Komisyonu’nun, Gemlik İlçesi, Kumla Kavşağı’nın Yonca Kavşak olarak düzenlenmesine ilişkin 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı değişikliği ile ilgili raporu,
21-İmar ve Bayındırlık Komisyonu’nun, Gemlik İlçesi, Atatepe Sosyal Tesisleri Bağlantı Yoluna ilişkin 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı değişikliği ile ilgili raporu,
22-İmar ve Bayındırlık Komisyonu’nun, Gemlik İlçesi, Büyükkumla, 1524, 1536, 1537, 1538, 1539, 1540 ve 1560 parsellerin İleri Atıksu Arıtma Tesisi Alanına alınmasına ilişkin 1/1000 ölçekli Kumla Uygulama İmar Planı ile ilgili raporu,
3/6

 

 

23-İmar ve Bayındırlık Komisyonu’nun, Gemlik İlçesi, Kurtul ve Umurbey Yerleşimlerinde tescil edilen III. Derece Arkeolojik Sit Alanları ile Yeni Mahallede yer alan I. Derece Arkeolojik Sit Alanı ve teknik hataların düzeltilmesine ilişkin 1/25000 ölçekli Gemlik Planlama Bölgesi Nazım İmar Planı değişikliği ile ilgili raporu,
24-İmar ve Bayındırlık Komisyonu’nun, Gemlik İlçesi, Kurtul ve Umurbey Yerleşimlerinde tescil edilen III. Derece Arkeolojik Sit Alanları ile Yeni Mahallede yer alan I. Derece Arkeolojik Sit Alanı ve teknik hataların düzeltilmesine ilişkin 1/5000 ölçekli Gemlik Nazım İmar Planı değişikliği ile ilgili raporu,
25-İmar ve Bayındırlık Komisyonu’nun, Nilüfer İlçesi, Ertuğrul Mahallesi, 2352 ada, 4 parselin bir kısmının Dini Tesis Alanına alınması, 2374 ada, 3 parselin İdari Tesis Alanına alınmasına ilişkin 1/5000 ölçekli Nilüfer Nazım İmar Planı değişikliği ile ilgili raporu,
26-İmar ve Bayındırlık Komisyonu’nun, Nilüfer İlçesi, Gümüştepe Mahallesi, 3623 ada, 8 parselin “Gelişme Konut Alanı’na” alınmasına ilişkin 1/5000 ölçekli Nilüfer Nazım İmar Planı değişikliği ile ilgili raporu,
27-İmar ve Bayındırlık Komisyonu’nun, Nilüfer İlçesi, Odunluk Mahallesi, Mihraplı Caddesi ile İzmir Yolu Caddesi’ni birbirine bağlayan Akpınar Caddesi’nde imar yolunun 30 metreye çıkarılmasına ilişkin 1/5000 ölçekli Nilüfer Nazım İmar Planı değişikliği ile ilgili raporu,
28-İmar ve Bayındırlık Komisyonu’nun, Nilüfer İlçesi, Odunluk Mahallesi, 4622 ada, 2 parselin Turizm Tesis Alanı’na (Otel) ve 4669 ada, 6 parselin Park ve Dinlenme Alanına alınmasına ilişkin 1/5000 ölçekli Nilüfer Nazım İmar Planı değişikliği ile ilgili raporu,
29-İmar ve Bayındırlık Komisyonu’nun, Nilüfer İlçesi, Görükle Mahallesi, 681 ada, 3 parsel ve 704 ada, 1 parselin Tali İş Merkezi Alanı’na alınmasına ilişkin 1/5000 ölçekli Nilüfer Nazım İmar Planı değişikliği ile ilgili raporu,
30-İmar ve Bayındırlık Komisyonu’nun, Nilüfer İlçesi, Özlüce Mahallesi, 2363 ada, 2 parselin Tali İş Merkezi Alanı’na alınmasına ilişkin 1/5000 ölçekli Nilüfer Nazım İmar Planı değişikliği ile ilgili raporu,
31-İmar ve Bayındırlık Komisyonu’nun, Osmangazi İlçesi, Soğanlı Mahallesi, 3321 ada, 14 parsel ve 3339 ada, 1 parsele ilişkin (Hayvanat Bahçesi) 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı ile ilgili raporu,
32-İmar ve Bayındırlık Komisyonu’nun, Büyükşehir Belediye Meclisi’nin, 20.09.2012 tarih ve 914 sayılı kararı ile onaylanan, Osmangazi İlçesi, Yunuseli Mahallesi, 6592 ada, 2-3 parsel ile ilgili 1/25000 ölçekli Nazım İmar Planı değişikliği askı itirazı ile ilgili raporu,
33-İmar ve Bayındırlık Komisyonu’nun, Büyükşehir Belediye Meclisi’nin, 20.09.2012 tarih ve 915 sayılı kararı ile onaylanan, Osmangazi İlçesi, Yunuseli Mahallesi, 6592 ada, 2-3 parsel ile ilgili 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı değişikliği askı itirazı ile ilgili raporu,
34-İmar ve Bayındırlık Komisyonu’nun, Büyükşehir Belediye Meclisi’nin, 20.09.2012 tarih ve 916 sayılı kararı ile onaylanan, Osmangazi İlçesi, Yunuseli Mahallesi, 6592 ada, 2-3 parsel ile ilgili 1/1000 ölçekli Bağlarbaşı Kuzeyi Uygulama İmar Planı değişikliği askı itirazı ile ilgili raporu,
35-İmar ve Bayındırlık Komisyonu’nun, Büyükşehir Belediye Meclisi’nin, 20.09.2012 tarih ve 913 sayılı kararı ile onaylanan, Osmangazi İlçesi, Yunuseli Mahallesi, H22b05b2a pafta, 4939 ada, 7 parsel ile ilgili 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı değişikliği askı itirazı ile ilgili raporu,
36-İmar ve Bayındırlık Komisyonu’nun, Osmangazi İlçesi, Çirişhane Mahallesi, 1651 ada, 1-2-6-7 parsellerin “Parklar ve Dinlenme Alanları”na alınmasına ilişkin 1/5000 ölçekli Osmangazi Belediyesi Nazım İmar Planı değişikliği ile ilgili raporu,
37-İmar ve Bayındırlık Komisyonu’nun, Osmangazi İlçesi, Çirişhane Mahallesi, 1651 ada, 1-2-6-7 parsellerin “Park Alanı”na alınmasına ilişkin 1/1000 ölçekli Kanalboyu Doğusu Sağlıklaştırma-Dönüşüm Amaçlı Uygulama İmar Planı değişikliği ile ilgili raporu,
38-İmar ve Bayındırlık Komisyonu’nun, Bursa Büyükşehir Belediye Meclisi’nin, 20.09.2012 tarih ve 924 sayılı kararı ile onaylanan, Osmangazi İlçesi, Gülbahçe Mahallesi, 1344 ada, 1-2-3-4-5-6-7-9-10-11-12 parseller ile ilgili 1/5000 ölçekli Osmangazi Belediyesi Nazım İmar Planı değişikliği askı itirazı ile ilgili raporu,
39-İmar ve Bayındırlık Komisyonu’nun, Etüd ve Projeler Dairesi Başkanlığı’nın talebi doğrultusunda; Osmangazi İlçesi, İbrahimpaşa Mahallesi, 5675 ada 1-2-3-4 parsellerin “Kültürel Tesisler Alanı”na alınmasına ilişkin 1/5000 ölçekli Osmangazi Nazım İmar Planı değişikliği ile ilgili raporu,

4/6

 


40-İmar ve Bayındırlık Komisyonu’nun, Etüd ve Projeler Dairesi Başkanlığı’nın talebi doğrultusunda; Osmangazi İlçesi, İbrahimpaşa Mahallesi, 5675 ada 1-2-3-4 parsellerin “Kültürel Tesisler Alanı”na alınmasına ilişkin 1/1000 ölçekli Maksem Caddesi Gökdere Arası Uygulama İmar Planı değişikliği ile ilgili raporu,
41-İmar ve Bayındırlık Komisyonu’nun, Çevre Koruma ve Kontrol Dairesi Başkanlığı’nın talebi doğrultusunda, Bursa İli, Osmangazi İlçesi, Hamitler Mahallesi, Çöp Depolama Alanında Tehlikeli Tıbbi Atık Yakma Tesisine ilişkin 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı değişikliği ile ilgili raporu,
42-İmar ve Bayındırlık Komisyonu’nun, Bursa İli, Osmangazi İlçesi, Alipaşa Mahallesi, 5384 ada, 63 ve 64 parsellere ilişkin 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı değişikliği ile ilgili raporu,
43-İmar ve Bayındırlık Komisyonu’nun, Osmangazi Belediye Başkanlığı’nın talebi doğrultusunda Bursa İli, Osmangazi İlçesi, Tahtakale Mahallesi, 5564 ada, 67, 74 ve 75 parsellere ilişkin 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı değişikliği ile ilgili raporu,
44-İmar ve Bayındırlık Komisyonu’nun, Osmangazi Belediye Başkanlığı’nın talebi doğrultusunda Bursa İli, Osmangazi İlçesi, İvazpaşa Mahallesi, 5933 ada, 10 parsele ilişkin 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı değişikliği ile ilgili raporu,
45-İmar ve Bayındırlık Komisyonu’nun, Bursa İli, Osmangazi İlçesi, Elmasbahçeler Mahallesi, 2152 ada, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22 parsellere ilişkin 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı değişikliği ile ilgili raporu,
46-İmar ve Bayındırlık Komisyonu’nun, Bursa İli, Osmangazi İlçesi, Kükürtlü Mahallesi, 3942 ada, 1 parselin bir kısmının “Ticaret Alanına” alınmasına ilişkin 1/1000 ölçekli Çekirge Caddesi Kuzeyi İmar Planı değişikliği talebi ile ilgili raporu,
47-İmar ve Bayındırlık Komisyonu’nun, Büyükşehir Belediye Meclisi’nin, 15/07/2010 gün ve 622 sayılı kararı ile onaylanan Samanlı Bağlantı Yolu 1/25000-1/5000-1/1000 ölçekli İmar Plan değişikliklerine ilişkin, Bursa 3. İdare Mahkemesi’nin, 2010/1388 E. ve 26.03.2012 tarihli “dava konusu işlemlerin iptali” kararı ile ilgili raporu,
48-İmar ve Bayındırlık Komisyonu’nun, Karayolları Genel Müdürlüğü 14. Bölge Müdürlüğü’nün, 17.07.2012 gün ve 30676 sayılı yazısı ve eki ile; ilgili Bakanlık tarafından revize edilerek onaylı şekli ile gönderilen Samanlı Bağlantı Yolu projesinin planlara işlenmesi talepleri ile ilgili raporu,
49-İmar ve Bayındırlık Komisyonu’nun, BURULAŞ A.Ş. nin talebi doğrultusunda T1 Tramvay Hattı İnşaatı kapsamındaki trafo binası projesine ilişkin 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı değişikliği talebi ile ilgili raporu,
50-İmar ve Bayındırlık Komisyonu’nun, Etüd ve Projeler Dairesi Başkanlığı’nın, 12.10.2012 gün ve 161660 sayılı yazısı doğrultusunda BHRS 3. Aşama Raylı Sistem çalışmaları kapsamındaki Arabayatağı üstgeçidinin sökülerek yeni üst geçit yapımına ilişkin 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı değişikliği talebi ile ilgili raporu,
51-İmar ve Bayındırlık Komisyonu’nun, Raylı Sistemler Dairesi Başkanlığı’nın, 19.07.2012 gün ve 116611 sayılı yazısı doğrultusunda BHRS 3. Aşama Yapım Elektrik ve Mekanik İşleri kapsamında bulunan 1,2 ve 3 nolu istasyonlar için enerji teminine yönelik, Trafo Alanları oluşturulmasına ilişkin 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı değişikliği talebi ile ilgili raporu,
52-İmar ve Bayındırlık Komisyonu’nun, BUSKİ Genel Müdürlüğü’nün talebi doğrultusunda Nilüfer İlçesi, Akçalar Mahallesi, 272 ve 273 parsellerin "Atıksu Arıtma Tesisi Alanı" olarak ayrılmasına ilişkin 1/5000 ölçekli Akçalar Nazım İmar Planı plan değişikliği talebi ile ilgili raporu,
53-İmar ve Bayındırlık Komisyonu’nun, Bursa Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu’nun Kararları doğrultusunda hazırlanan Nilüfer İlçesi, Akçalar Mahallesi, Arkeopark Alanına ilişkin 1/1000 ölçekli Aktopraklık Höyüğü Koruma Amaçlı İmar Planı talebi ile ilgili raporu,
54-İmar ve Bayındırlık Komisyonu’nun, BUSKİ Genel Müdürlüğü’nün talebi doğrultusunda Kestel Dudaklı Terfi Merkezi ve Koruma Alanına ilişkin Kestel 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı değişikliği ve 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı değişikliği ile ilgili raporu,
55-İmar ve Bayındırlık Komisyonu’nun, Yıldırım İlçesi, Güllük Mahallesi, 1076 ada, 47 parsel ve Piremir Mahallesi, 370 ada 10 parsellerin “Park Alanına” alınmasına ilişkin 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı değişiklikleri ile ilgili raporu,
56-İmar ve Bayındırlık Komisyonu’nun, Yıldırım İlçesi, Samanlı Mahallesi, 3545 ada, 4-5-6 parsellerin “Sanayi Alanına” ve “Ağaçlandırılacak Alana” alınmasına ilişkin 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı değişiklikleri ile ilgili raporu,
5/6


57-İmar ve Bayındırlık Komisyonu’nun, Yıldırım İlçesi, İsabey Mahallesi, 2702 ada, 2-76-77 parsellerin “Konut Dışı Kentsel Çalışma Alanına” alınmasına ilişkin 1/25000 ve 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı değişiklikleri ile ilgili raporu,
58-İmar ve Bayındırlık Komisyonu’nun, Yıldırım İlçesi, Çınarönü Mahallesi, 3568 ada, 1 ve 3 parsellerin “Depolama Alanı (Hurdacılar Sitesi)” olarak planlanmasına ilişkin 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı değişikliği ile ilgili raporu,
59-İmar ve Bayındırlık Komisyonu’nun, Yıldırım İlçesi, Karapınar Mahallesi, 1966 ada, 2-3 parsellerin Akaryakıt ve LPG İstasyonu Alanı’na alınmasına ilişkin 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı değişikliği ile ilgili raporu,
60-İmar ve Bayındırlık Komisyonu’nun, Yıldırım İlçesi, Yazvuzselim Mahallesi, 4822 ada, 1-2-3 parsellerin yeniden düzenlenmesine ilişkin 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı değişikliği ile ilgili raporu,
61-İmar ve Bayındırlık Komisyonu’nun, Yıldırım İlçesi, Davutdede Mahallesi, 4950 ada, 19 parsele ilişkin 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı değişikliği ile ilgili raporu,
62-İmar ve Bayındırlık Komisyonu’nun, Mudanya İlçesi, Ömerbey Mahallesi, H21b14d pafta, 1504 ada, 1 sayılı parsele ilişkin Bursa 3. İdare Mahkemesi’nin, 29.07.2009 tarihli iptal kararı ve 1/5000 ölçekli Mudanya Nazım İmar Planı değişikliği ile ilgili raporu,
63-İmar ve Bayındırlık Komisyonu’nun, Bursa Büyükşehir Belediye Meclisi’nin, 20.09.2012 tarih ve 940 sayılı kararı ile onaylanan, Mudanya İlçesi, Güzelyalı H21b19b pafta, 215 ada, 11 parsele ilişkin 1/1000 ölçekli Güzelyalı Revizyon Uygulama İmar Plan Değişikliği askı itirazları ile ilgili raporu,
64-İmar ve Bayındırlık Komisyonu’nun, Büyükşehir Belediye Meclisi’nin, 20.09.2012 tarih ve 942 sayılı kararı ile onaylanan 1/5000 ölçekli Güzelyalı Nazım İmar Planının Çağrışan- Göynüklü kısmını kapsayan Nazım İmar Planı Revizyonuna ilişkin askı itirazları ile ilgili raporu,
65-İmar ve Bayındırlık Komisyonu’nun, Mudanya İlçesi, Ömerbey Mahallesi, Myrleia Antik kenti 1., 2. ve 3. Derece Arkeolojik Sit Alanında sınır değişikliğine ilişkin Mudanya Planlama Bölgesi 1/25000 ölçekli Nazım İmar Planı değişikliği ile ilgili raporu,
66-İmar ve Bayındırlık Komisyonu’nun, Mudanya İlçesi, Çağrışan, H21b24b4a pafta, 471 ve 497 parsellere ilişkin 1/5000 ölçekli Güzelyalı Nazım İmar Plan değişikliği talebi ile ilgili raporu,
67-İmar ve Bayındırlık Komisyonu’nun, Mudanya İlçesi, Bademli, H21b19c pafta, 177 sayılı parsele ilişkin 1/5000 ölçekli Mudanya Nazım İmar Plan değişikliği talebi ile ilgili raporu,
68-İmar ve Bayındırlık Komisyonu’nun, Büyükşehir Belediye Meclisi’nin, 13.10.2011 gün ve 829 sayılı kararı ile onaylanan, Fethiye Viyadüğü 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı değişikliklerine ilişkin Bursa 1. İdare Mahkemesi’nin, 2012/206 E. ve 27.09.2012 tarihli “yürütmeyi durdurma” kararı ile ilgili raporu,
69-İmar ve Bayındırlık Komisyonu’nun, Osmangazi İlçesi sınırları içinde, Gökdere-Eski Gemlik Yolu arası, Zafer, Namık Kemal ve Atıcılar Bölgelerinin depremsellik açısından incelenerek sağlıklaştırılacak ve dönüşüm yapılacak alanlar için ilke kararları ile ilgili raporu,
70-İmar ve Bayındırlık Komisyonu’nun, Gürsu İlçesi, Canbazlar Mevkii, 131-148 sayılı parsellerin “Küçükbaş Hayvancılık Tesisi Alanına” alınmasına ilişkin 1/25000 ölçekli Merkez Planlama Bölgesi Nazım İmar Planı değişikliği ve 1/5000 ölçekli Gürsu Nazım İmar Planı değişikliği ile ilgili raporu.

 


Abdullah KARADAĞ
Büyükşehir Belediye Başkan V.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5/5

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

20.12.2012 Tarihli Meclis Kararları

Meclis kararları henüz yayınlanmamıştır...

Büyükşehir Belediye Meclisi’nin 20.12.2012 Perşembe günü saat 15.00’da ve 24.12.2012 Pazartesi günü saat 17.00’da Büyükşehir Belediye Meclisi Toplantı Salonunda yaptığı 2009/2014 seçim döneminin 50 nci, 4 üncü dönemin 11 inci OLAĞAN toplantısının 1. ve 2. Birleşiminde alınan KARARLARIN ÖZETİDİR

1-Okunan 15/11/2012 günlü OLAĞAN Meclis Toplantısına ait Zaptın; “Büyükşehir Belediye Meclisi’nin, 15.11.2012 tarih ve 2012/320, 376, 473, 511 Esas, 1167 sayılı Kararıyla kabul edilen; “Nilüfer Belediyesi’ne ait 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı değişiklikleri” hakkındaki Meclis Kararında;
Raporda sehven yazılan “Nilüfer Belediye Meclisi’nin; Uygun Bulunan Kararlar içerisinde 16. sırada yer alan; 03.10.2012 tarih ve 40 sayılı Meclis Kararının; Plan değişikliğine ‘Bu alanda yapılacak yapılarda 0,05 emsal geçilemez’ plan notu ilave edilmesi” şeklinde değiştirilerek uygun olduğuna;
“Değiştirilerek Uygun Bulunan Kararlar içerisinde 22. sırada yer alan 03.10.2012 tarih ve 46 sayılı Meclis Kararlarının ilçesinden geldiği şekliyle uygun olduğuna;” şeklinde düzeltilerek oybirliği ile kabulüne,
2-Başkanlık Makamı’nın, Nilüfer Belediye Meclisi’nin, “Ödenek Aktarımı” hakkındaki Meclis Kararı ile ilgili yazısının oybirliği ile kabulüne,
3-Başkanlık Makamı’nın, Mudanya Belediye Meclisi’nin, “Ödenek Aktarımı” hakkındaki Meclis Kararı ile ilgili yazısının oybirliği ile kabulüne,
4-Başkanlık Makamı’nın, Gürsu Belediye Meclisi’nin, “Aktarma Yapılması” hakkındaki Meclis Kararı ile ilgili yazısının oybirliği ile kabulüne,
5-Yazı İşleri ve Kararlar Dairesi Başkanlığı’nın, Fransa’nın Nantes Şehrinde Uluslararası Turizm ve Kültür Fuarı’na katılım için yurtdışı görevlendirme ile ilgili yazısının oybirliği ile kabulüne,
6-Yazı İşleri ve Kararlar Dairesi Başkanlığı’nın, Bulgaristan’da gerçekleştirilecek olan Türkan Çeşme ve Şehitlerimizi Anma Programı ile Yoğurtçular Köyü Cami Açılış Törenine katılım için yurtdışı görevlendirme ile ilgili yazısının oybirliği ile kabulüne,
7-İnsan Kaynakları ve Eğitim Dairesi Başkanlığı’nın, Kadro İptal/İhdas ile ilgili yazısının oybirliği ile kabulüne,
8-Ulaşım Dairesi Başkanlığı’nın, Bursa Büyükşehir Belediyesi Taksi, Dolmuş, Minibüs ve Servis Araçları Yönetmeliği’nin bazı maddelerinde değişiklik yapılması hakkında Minibüsçüler Odası’nın talebi ile ilgili yazısının Hukuk-Ulaşım Komisyonlarına müştereken havalesine,
9-Etüd ve Projeler Dairesi Başkanlığı’nın, Mudanya İlçesi, Mütareke Evi Çevresi, Cephe Sağlıklaştırma Projesi ile ilgili yazısının Plan ve Bütçe Komisyonu’na havalesine,
10-Çevre Koruma ve Kontrol Dairesi Başkanlığı’nın, BEBKA Teknik Destek Programı “Bursa’da Yaşam Döngüsü Değerlendirmesi Konusunda Kapasite Geliştirme Projesi” için yetki verilmesi ile ilgili yazısının oybirliği ile kabulüne,
11-Fen İşleri Dairesi Başkanlığı’nın, Altyapı Tesisi Kazı ve Çalışma İzni 2013 Yılı Birim Fiyatlarının belirlenmesi ile ilgili yazısının Plan ve Bütçe Komisyonu’na havalesine,
12-Kaynak Geliştirme ve İştirakler Dairesi Başkanlığı’nın, Hal İşgaliye Bedelleri ile ilgili yazısının Plan ve Bütçe Komisyonu’na havalesine,
13-Kaynak Geliştirme ve İştirakler Dairesi Başkanlığı’nın, 2013 Yılı Teminat Miktarları ile ilgili yazısının Plan ve Bütçe Komisyonu’na havalesine,
14-Kaynak Geliştirme ve İştirakler Dairesi Başkanlığı’nın, Gürsu Hali’nin mevcut durumunun gözden geçirilmesi ile ilgili yazısının Plan ve Bütçe Komisyonu’na havalesine,
15-Emlak ve İstimlak Dairesi Başkanlığı’nın, 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planında Sosyal Kültürel Tesis Alanı’nda kalan, Bursa İli, Yıldırım İlçesi, Yıldırım Mahallesi, Molla Yegan Medresesi kuzeyi 4. Yurt Sokak üzerinde (2721 ada, 2 parsel) bulanan ve yapımı uzun süredir durmuş olan binanın kamulaştırılmak üzere Belediyemiz X. Beş Yıllık Kamulaştırma İmar Programının 2011-2015 yılı dilimine ek olarak alınması ile ilgili yazısının Plan ve Bütçe Komisyonu’na havalesine,
16-Emlak ve İstimlak Dairesi Başkanlığı’nın, Bursa İli, Nilüfer İlçesi, Odunluk Mahallesi, Lefkoşe Caddesi’ne paralel 12.00 metrelik Servis Yolu ve Yeşil Alan üzerinde tescil harici alanda kalan bina ve ağaçların kamulaştırılmak üzere Belediyemiz X. Beş Yıllık Kamulaştırma İmar Programının 2011-2015 yılı dilimine ek olarak alınması ile ilgili yazısının Plan ve Bütçe Komisyonu’na havalesine,
17-Emlak ve İstimlak Dairesi Başkanlığı’nın, 1/1000 ölçekli İmar Planında Park Alanı ve Konut Alanında kalan, Bursa İli, Yıldırım İlçesi, Mehmet Akif Ersoy Mahallesi, 1279 ada, 1 parsel sayılı taşınmazın kamulaştırılmak üzere Belediyemiz X. Beş Yıllık Kamulaştırma İmar Programının 2011-2015 yılı dilimine ek olarak alınması ile ilgili yazısının Plan ve Bütçe Komisyonu’na havalesine,
18-Emlak ve İstimlak Dairesi Başkanlığı’nın, Bursa İli, Osmangazi İlçesi, Çırpan Mahallesi, 5847 ada, 4 parsel sayılı taşınmazın, 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planında Belediye Hizmet Alanı’nda kalan yaklaşık 9968 m2’lik kısmının planda belirtilen amaçla kullanılmak üzere Osmangazi Belediye Başkanlığına tahsisi ile ilgili yazısının Plan ve Bütçe Komisyonu’na havalesine,
19-Emlak ve İstimlak Dairesi Başkanlığı’nın, 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planında Park, Yol ve Trafo Alanı’nda kalan, Bursa İli, Osmangazi İlçesi, Namık Kemal Mahallesi, 2689 ada, 1-2-3-4-5-6-7 parsel sayılı taşınmazların kamulaştırılmak üzere Belediyemiz X. Beş Yıllık Kamulaştırma İmar Programının 2011-2015 yılı dilimine ek olarak alınması ile ilgili yazısının Plan ve Bütçe Komisyonu’na havalesine,
20-İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı’nın, 3194 sayılı İmar Kanunu’nun Ek Madde 5 ve Geçici 14. Maddesi gereği Bursa Büyükşehir Belediyesi İmar Yönetmeliği’nin Çevre ve Şehircilik Bakanlığı’na onaya sunulması ile ilgili yazısının İmar ve Bayındırlık Komisyonu’na havalesine,
21-İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı’nın, 1/25000 ölçekli Nazım İmar Planı, 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı ve 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı plan değişiklik talepleri ile ilgili yazısının İmar ve Bayındırlık Komisyonu’na havalesine,
22-İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı’nın, Bursa İli, Gemlik ilçesi, Ahmet Dural Meydanı ve Meydan Düzenlemesi 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı değişikliği ve 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı değişikliğinin dayanağı olan Bursa Büyükşehir Belediye Meclisi’nin, 12.05.2011 tarih ve 467 sayılı kararı ile onaylanan 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı değişikliği ve 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı değişikliğinin iptal edilmesine karşı açılan 2012/76 Esas Nolu davaya ait, Bursa 2. İdare Mahkemesi, 24.09.2012 tarihli iptal kararı ile ilgili yazısının İmar ve Bayındırlık Komisyonu’na havalesine,
23-İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı’nın, Büyükşehir Belediye Meclisi’nin, 18.10.2012 gün ve 1051 sayılı kararı ile onaylı, Gürsu İlçesi, Ağaköy Mahallesi, 541-543 sayılı parsellerin “Soğuk Hava Deposu” olmasına ilişkin 1/25000 ölçekli Merkez Planlama Bölgesi Nazım İmar Planı değişikliği ve 1/5000 ölçekli Gürsu Nazım İmar Planı değişikliğine yapılan askı itirazları ile ilgili yazısının İmar ve Bayındırlık Komisyonu’na havalesine,
24-İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı’nın, Büyükşehir Belediye Meclisi’nin, 18.10.2012 gün ve 1054 sayılı kararı ile onaylı Özel Eğitim ve Park Alanı düzenlenmesine ilişkin 1/5000 ölçekli Gürsu Nazım İmar Planı değişikliğine yapılan askı itirazları ile ilgili yazısının İmar ve Bayındırlık Komisyonu’na havalesine,
25-İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı’nın, Büyükşehir Belediye Meclisi’nin, 18.10.2012 gün ve 1076 sayılı kararı ile onaylanan, BHRS III. Aşama İlave (Kestel) Güzergah Revizyonu 1/25000-1/5000-1/1000 ölçekli İmar Planı değişikliklerine ilişkin yapılan askı itirazları ile ilgili yazısının İmar ve Bayındırlık Komisyonu’na havalesine,
26-İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı’nın, Garaj-Heykel Hattında dolmuş işletmeciliği yapan davacılar vekili Av. Hakan ALPAY tarafından Belediyemiz aleyhine açılan, Büyükşehir Belediye Meclisi’nin, 19/04/2011 gün ve 379 sayılı kararı ile onaylı Kent Meydanı-Heykel (T1) Hattı 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Plan değişikliklerinin iptali ve yürütmenin durdurulması istemli davaya ait, Bursa 2. İdare Mahkemesi’nin, 2012/711 E. ve 13.11.2012 tarihli “yürütmenin durdurulması” kararı ile ilgili yazısının İmar ve Bayındırlık Komisyonu’na havalesine,
27-İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı’nın, Büyükşehir Belediye Meclisi’nin, 18.10.2012 tarih ve 1060 sayılı kararı ile onaylanan Bursa İli, Nilüfer İlçesi, Balat Mahallesi, 2547 ada, 8 parsele ilişkin 1/1000 ölçekli Balat Uygulama İmar Planı değişikliğine yapılan askı itirazları ile ilgili yazısının İmar ve Bayındırlık Komisyonu’na havalesine,
28-İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı’nın, Büyükşehir Belediye Meclisi’nin, 18.10.2012 tarih ve 1045 sayılı kararı ile onaylanan Bursa İli, Gemlik İlçesi, Hisar Mahallesi, 617 ada, 78 parsele ilişkin 1/25000 ölçekli Gemlik Nazım İmar Planı değişikliğine yapılan askı itirazları ile ilgili yazısının İmar ve Bayındırlık Komisyonu’na havalesine,
29-Plan ve Bütçe Komisyonu’nun, Bursa İli, Osmangazi İlçesi, İstiklal Mahallesi, 1193 ada, 29 parsel sayılı taşınmazın kamulaştırılmak üzere Belediyemiz X. Beş Yıllık Kamulaştırma İmar Programının 2011-2015 yılı dilimine ek olarak alınması ile ilgili raporunun oybirliği ile kabulüne,
30-Plan ve Bütçe Komisyonu’nun, Bursa İli, Osmangazi İlçesi, Pınarbaşı Mahallesi, 1/1000 ölçekli Muradiye Koruma Amaçlı İmar Planı kapsamında Yol ve Mezarlık Alanı’nda kalan, 6220 ada, 2 ve 3 parsellerin kamulaştırılmak üzere Belediyemiz X. Beş Yıllık Kamulaştırma İmar Programının 2011-2015 yılı dilimine ek olarak alınması ile ilgili raporunun oybirliği ile kabulüne,
31-Plan ve Bütçe Komisyonu’nun, Değirmenlikızık Mahallesi’ndeki eski caminin güneyinde yer alan parselin satın alma yoluyla Kamulaştırma Programına alınması ile ilgili raporun; “Değirmenlikızık’ta bulunan caminin güneyinde yer alan özel mülkiyetteki parselin ‘satın alma’ yöntemiyle kamulaştırılmak üzere Belediyemiz X. 5 Yıllık Kamulaştırma İmar Programının 2011-2015 yılı dilimine ek olarak alınması” şeklinde değiştirilerek oybirliği ile kabulüne,
32-Plan ve Bütçe Komisyonu’nun, İbrahim Başak adına kayıtlı, Bursa İli, Nilüfer İlçesi, Hasanağa Mahallesi, 2846 parsel sayılı ve 464.00 m2 yüzölçümlü taşınmazın 1/4 hissesinin Belediyemize bağış talebi ile ilgili raporunun oybirliği ile kabulüne,
33-Çevre ve Sağlık Komisyonu’nun, Bursamızın havasının daha temiz olması açısından 10 numara yağ yakan otobüslerin doğalgaza geçmesi ile ilgili raporunun; “Öncelikle bundan sonra elektrikli araçlar da dahil olmak üzere, günü geldiğinde şu anda yasal mevzuatta tam olarak netleşmemiş olsa bile Bursamız’ın havasının daha temiz olması açısından 10 numara yağ yakan otobüslerin doğalgaza geçmesi ile ilgili önlemlerin alınmasının önerilmesi tavsiyesiyle” şeklinde değiştirilerek oybirliği kabulüne,
34-Hukuk - Çevre ve Sağlık Komisyonları’nın, Reşat Oyal Kültürpark’ında kabuklu kuruyemiş bulundurulması, satılması ve yenmesinin yasaklanması ile ilgili müşterek raporun; “Reşat Oyal Kültürparkı içinde bulunan büfelerde kabuklu kuruyemişlerin bulundurulması ve satılmasının yasaklanması” şeklinde düzeltilerek oybirliği ile kabulüne,
35-Ulaşım–Hukuk Komisyonları’nın, Bursa Büyükşehir Belediyesi Taksi-Dolmuş-Minibüs ve Servis Araçları Yönetmeliği’nde değişiklik yapılması ile ilgili müşterek raporunun oybirliği ile kabulüne,
36-Plan ve Bütçe-Hukuk Komisyonları’nın, Toplu Taşıma Araçları Devir Temlik Ücretleri ile ilgili müşterek raporunun oybirliği ile kabulüne,
37-Plan ve Bütçe-Hukuk Komisyonları’nın, Bursa İli, Osmangazi İlçesi, Alaşar Mahallesi, 4490 ada, 13 parsel ile ilgili müşterek raporunun oybirliği ile kabulüne,
38-İmar ve Bayındırlık Komisyonu’nun, Osmangazi Belediyesi’ne ait 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı değişiklikleri ile ilgili raporunda; Osmangazi Belediye Meclisi’nin, “Uygun Bulunan Kararlar içinde 1. sırada yer alan 05.09.2012 tarih ve 775 sayılı Meclis Kararının”; oyçokluğu (CHP; Mustafa BOZBEY, Osman AYRADİLLİ, Özden DOĞAN, Turgay ERDEM, Perihan BALCI, Ali KARAMIK, Mahir GENCER, Necdet ERSOY, Zafer Cemal ÜLGEN, Erhan ÖZEKİN 10 red –MHP; Mehmet TEMİRTAŞ, Dinçer YENİ 2 red - 21 kabul ) ile uygun olduğuna,
Osmangazi Belediye Meclisi’nin, “Uygun Bulunan Kararlar içinde 3. sırada yer alan 08.11.2012 tarih ve 988 sayılı Meclis Kararının”; oyçokluğu (CHP; Mustafa BOZBEY, Osman AYRADİLLİ, Özden DOĞAN, Turgay ERDEM, Perihan BALCI, Ali KARAMIK, Mahir GENCER, Necdet ERSOY, Zafer Cemal ÜLGEN, Erhan ÖZEKİN 10 red – 23 kabul ) ile uygun olduğuna,
Osmangazi Belediye Meclisi’nin, “Uygun Bulunan Kararlar içinde 16. sırada yer alan 08.11.2012 tarih ve 1011 sayılı Meclis Kararının”; oyçokluğu (CHP; Mustafa BOZBEY, Osman AYRADİLLİ, Özden DOĞAN, Turgay ERDEM, Perihan BALCI, Ali KARAMIK, Mahir GENCER, Necdet ERSOY, Zafer Cemal ÜLGEN, Erhan ÖZEKİN 10 red –MHP; Mehmet TEMİRTAŞ, Dinçer YENİ 2 red - 21 kabul ) ile uygun olduğuna ve diğer kararların oybirliği ile kabulüne,
39-İmar ve Bayındırlık Komisyonu’nun, Yıldırım Belediyesi’ne ait 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı değişiklikleri ile ilgili raporunda; Yıldırım Belediye Meclisi’nin, “Uygun Bulunan Kararlar içinde 3. sırada yer alan 07.11.2012 tarih ve 639 sayılı Meclis Kararının”; oyçokluğu (CHP; Mustafa BOZBEY, Osman AYRADİLLİ, Özden DOĞAN, Turgay ERDEM, Perihan BALCI, Ali KARAMIK, Mahir GENCER, Necdet ERSOY, Zafer Cemal ÜLGEN, Erhan ÖZEKİN 10 red – 23 kabul ) ile uygun olduğuna ve diğer kararların oybirliği ile kabulüne,

3/12

40-İmar ve Bayındırlık Komisyonu’nun, Nilüfer Belediyesi’ne ait 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı değişiklikleri ile ilgili raporunda; Nilüfer Belediye Meclisi’nin, “Uygun Bulunan Kararlar içinde 7. sırada yer alan 07.11.2012 tarih ve 36 sayılı Meclis Kararının”, yeniden değerlendirilmek üzere Komisyona iadesine; şeklinde düzeltilerek kabulüne,
Nilüfer Belediye Meclisi’nin, “ Değiştirilerek Uygun Bulunan Kararlar içinde 18. sırada yer alan 07.11.2012 tarih ve 33 sayılı Meclis Kararının; Plan değişikliğinin, plan notlarına eklenen tablonun ve plan notunun kaldırılması, E:1.00 yapılanma koşulunun korunması, ‘Hmaks:Serbest’ ibaresinin ve 1- Plan bütününde çekme mesafesine uymak kaydı ile parselin tamamı doldurulabilir. 2- 1834 parselde mevcut binalarda çekme mesafesi şartı aranmaz.’ plan notlarının eklenmesi şeklinde; oyçokluğu (CHP; Mustafa BOZBEY, Osman AYRADİLLİ, Özden DOĞAN, Turgay ERDEM, Perihan BALCI, Ali KARAMIK, Mahir GENCER, Necdet ERSOY, Zafer Cemal ÜLGEN, Erhan ÖZEKİN 10 red – 23 kabul ) ile değiştirilerek uygun olduğuna ve diğer kararların oybirliği ile kabulüne,
41-İmar ve Bayındırlık Komisyonu’nun, Mudanya Belediyesi’ne ait 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı değişiklikleri ile ilgili raporunda; Mudanya Belediye Meclisi’nin, “Uygun Bulunan Kararlar içinde 4. sırada yer alan 08.11.2012 tarih ve 248 sayılı Meclis Kararının”; oyçokluğu (CHP; Mustafa BOZBEY, Osman AYRADİLLİ, Özden DOĞAN, Turgay ERDEM, Perihan BALCI, Ali KARAMIK, Mahir GENCER, Necdet ERSOY, Zafer Cemal ÜLGEN, Erhan ÖZEKİN 10 red – 23 kabul ) ile uygun olduğuna,
Mudanya Belediye Meclisi’nin, “ Değiştirilerek Uygun Bulunan Kararlar içinde 5. sırada yer alan 17.10.2012 tarih ve 236 sayılı Meclis Kararının;
• Takasa konu 1205 parselin doğusunda yer alan Park Alanının üzerine yazılan plan notlarının kaldırılarak; plan notu olduğunu ifade eden “N” lejantının eklenmesi ve plan notu açıklamasının bu şekilde yapılması,
• Bursa Büyükşehir Belediye Meclisi’nin, 26.06.2012 tarih ve 709 sayılı kararı ile onaylanan plan değişikliğinde de aynı parsel üzerine yazılan plan notunun “N” lejantı ile gösterilmesi” şekliyle; oyçokluğu (CHP; Mustafa BOZBEY, Osman AYRADİLLİ, Özden DOĞAN, Turgay ERDEM, Perihan BALCI, Ali KARAMIK, Mahir GENCER, Necdet ERSOY, Zafer Cemal ÜLGEN, Erhan ÖZEKİN 10 red – 23 kabul ) ile değiştirilerek uygun olduğuna ve diğer kararların oybirliği ile kabulüne,
42-İmar ve Bayındırlık Komisyonu’nun, Kestel Belediyesi’ne ait 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı değişiklikleri ile ilgili raporunda; Kestel Belediye Meclisi’nin, “Değiştirilerek Uygun Bulunan Kararlar içerisinde 9. Sırada yer alan 01.11.2012 tarih ve 287 sayılı Meclis Kararının;” Taks oranının 0.40 olacak şekilde plan değişikliğinin; oyçokluğu (CHP; Mustafa BOZBEY, Osman AYRADİLLİ, Özden DOĞAN, Turgay ERDEM, Perihan BALCI, Ali KARAMIK, Mahir GENCER, Necdet ERSOY, Zafer Cemal ÜLGEN, Erhan ÖZEKİN 10 red - 23 kabul) ile değiştirilerek uygun olduğuna ve diğer kararların oybirliği ile kabulüne,
43-İmar ve Bayındırlık Komisyonu’nun, Gemlik Belediyesi’ne ait 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı değişiklikleri ile ilgili raporunun oybirliği ile kabulüne,
44-İmar ve Bayındırlık Komisyonu’nun, Gürsu Belediyesi’ne ait 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı değişiklikleri ile ilgili raporunun; Gürsu Belediye Meclisi’nin, “Uygun Bulunan Kararlar içinde 1. sırada yer alan 03.10.2012 tarih ve 168 sayılı Meclis Kararının”; oyçokluğu (MHP; Mehmet TEMİRTAŞ, Dinçer YENİ 2 red – 31 kabul) uygun olduğuna ve diğer kararların oybirliği ile kabulüne,
45-İmar ve Bayındırlık Komisyonu’nun, Gemlik İlçesi, Umurbey yerleşimindeki atıksu alanlarının Teknik Altyapı Alanına alınmasına ilişkin 1/5000 ve 1/25000 ölçekli Nazım İmar Planı değişikliği talebi ile ilgili raporunun oybirliği ile kabulüne,
46-İmar ve Bayındırlık Komisyonu’nun, Gemlik İlçesi, Büyükkumla, 1524, 1536, 1537, 1538, 1539, 1540 ve 1560 parsellerin İleri Atıksu Arıtma Tesisi Alanı’na alınmasına ilişkin 1/5000 ölçekli Kumla Nazım İmar Planı değişikliği ile ilgili raporunun oybirliği ile kabulüne,
47-İmar ve Bayındırlık Komisyonu’nun, Gemlik İlçesi, Kumla Kavşağı’nın Yonca Kavşak olarak düzenlenmesine ilişkin 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı değişikliği ile ilgili raporunun tekrar değerlendirilmek üzere komisyona iadesine,
48-İmar ve Bayındırlık Komisyonu’nun, Gemlik İlçesi, Kumla Kavşağı’nın Yonca Kavşak olarak düzenlenmesine ilişkin 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı değişikliği ile ilgili raporunun tekrar değerlendirilmek üzere komisyona iadesine,
49-İmar ve Bayındırlık Komisyonu’nun, Gemlik İlçesi, Atatepe Sosyal Tesisleri Bağlantı Yoluna ilişkin 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı değişikliği ile ilgili raporunun oybirliği ile kabulüne,
50-İmar ve Bayındırlık Komisyonu’nun, Gemlik İlçesi, Büyükkumla, 1524, 1536, 1537, 1538, 1539, 1540 ve 1560 parsellerin İleri Atıksu Arıtma Tesisi Alanına alınmasına ilişkin 1/1000 ölçekli Kumla Uygulama İmar Planı ile ilgili raporunun oybirliği ile kabulüne,
51-İmar ve Bayındırlık Komisyonu’nun, Gemlik İlçesi, Kurtul ve Umurbey Yerleşimlerinde tescil edilen III. Derece Arkeolojik Sit Alanları ile Yeni Mahallede yer alan I. Derece Arkeolojik Sit Alanı ve teknik hataların düzeltilmesine ilişkin 1/25000 ölçekli Gemlik Planlama Bölgesi Nazım İmar Planı değişikliği ile ilgili raporunun oybirliği ile kabulüne,
52-İmar ve Bayındırlık Komisyonu’nun, Gemlik İlçesi, Kurtul ve Umurbey Yerleşimlerinde tescil edilen III. Derece Arkeolojik Sit Alanları ile Yeni Mahallede yer alan I. Derece Arkeolojik Sit Alanı ve teknik hataların düzeltilmesine ilişkin 1/5000 ölçekli Gemlik Nazım İmar Planı değişikliği ile ilgili raporunun oybirliği ile kabulüne,
53-İmar ve Bayındırlık Komisyonu’nun, Nilüfer İlçesi, Ertuğrul Mahallesi, 2352 ada, 4 parselin bir kısmının Dini Tesis Alanına alınması, 2374 ada, 3 parselin İdari Tesis Alanına alınmasına ilişkin 1/5000 ölçekli Nilüfer Nazım İmar Planı değişikliği ile ilgili raporunun tekrar değerlendirilmek üzere, Komisyona İadesine, oyçokluğu (CHP; Mustafa BOZBEY, Osman AYRADİLLİ, Özden DOĞAN, Turgay ERDEM, Perihan BALCI, Ali KARAMIK, Mahir GENCER, Necdet ERSOY, Zafer Cemal ÜLGEN, Erhan ÖZEKİN 10 red - 23 kabul) ile kabulüne,
54-İmar ve Bayındırlık Komisyonu’nun, Nilüfer İlçesi, Gümüştepe Mahallesi, 3623 ada, 8 parselin “Gelişme Konut Alanı’na” alınmasına ilişkin 1/5000 ölçekli Nilüfer Nazım İmar Planı değişikliği ile ilgili raporunun oybirliği ile kabulüne,
55-İmar ve Bayındırlık Komisyonu’nun, Nilüfer İlçesi, Odunluk Mahallesi, Mihraplı Caddesi ile İzmir Yolu Caddesi’ni birbirine bağlayan Akpınar Caddesi’nde imar yolunun 30 metreye çıkarılmasına ilişkin 1/5000 ölçekli Nilüfer Nazım İmar Planı değişikliği ile ilgili raporunun oybirliği ile kabulüne,
56-İmar ve Bayındırlık Komisyonu’nun, Nilüfer İlçesi, Odunluk Mahallesi, 4622 ada, 2 parselin Turizm Tesis Alanı’na (Otel) ve 4669 ada, 6 parselin Park ve Dinlenme Alanına alınmasına ilişkin 1/5000 ölçekli Nilüfer Nazım İmar Planı değişikliği ile ilgili raporunun oyçokluğu (CHP; Mustafa BOZBEY, Osman AYRADİLLİ, Özden DOĞAN, Turgay ERDEM, Perihan BALCI, Ali KARAMIK, Mahir GENCER, Necdet ERSOY, Zafer Cemal ÜLGEN, Erhan ÖZEKİN 10 red –MHP; Mehmet TEMİRTAŞ, Dinçer YENİ 2 red - 21 kabul) ile kabulüne,
57-İmar ve Bayındırlık Komisyonu’nun, Nilüfer İlçesi, Görükle Mahallesi, 681 ada, 3 parsel ve 704 ada, 1 parselin Tali İş Merkezi Alanı’na alınmasına ilişkin 1/5000 ölçekli Nilüfer Nazım İmar Planı değişikliği ile ilgili raporunun oybirliği ile kabulüne,
58-İmar ve Bayındırlık Komisyonu’nun, Nilüfer İlçesi, Özlüce Mahallesi, 2363 ada, 2 parselin Tali İş Merkezi Alanı’na alınmasına ilişkin 1/5000 ölçekli Nilüfer Nazım İmar Planı değişikliği ile ilgili raporunun oybirliği ile kabulüne,
59-İmar ve Bayındırlık Komisyonu’nun, Osmangazi İlçesi, Soğanlı Mahallesi, 3321 ada, 14 parsel ve 3339 ada, 1 parsele ilişkin (Hayvanat Bahçesi) 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı ile ilgili raporunun oybirliği ile kabulüne,
60-İmar ve Bayındırlık Komisyonu’nun, Büyükşehir Belediye Meclisi’nin, 20.09.2012 tarih ve 914 sayılı kararı ile onaylanan, Osmangazi İlçesi, Yunuseli Mahallesi, 6592 ada, 2-3 parsel ile ilgili 1/25000 ölçekli Nazım İmar Planı değişikliği askı itirazı ile ilgili raporunun gündemin 3/33-3/34 üncü maddesi ile birleştirilerek görüşülmesi sonucunda oyçokluğu (CHP; Mustafa BOZBEY, Osman AYRADİLLİ, Özden DOĞAN, Recep TANLAK, Turgay ERDEM, Ali KARAMIK, Mahir GENCER, Necdet ERSOY, Şükrü AKSU 9 red – MHP; Mehmet TEMİRTAŞ, Dinçer YENİ 2 red- 27 kabul) ile kabulüne,
61-İmar ve Bayındırlık Komisyonu’nun, Büyükşehir Belediye Meclisi’nin, 20.09.2012 tarih ve 915 sayılı kararı ile onaylanan, Osmangazi İlçesi, Yunuseli Mahallesi, 6592 ada, 2-3 parsel ile ilgili 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı değişikliği askı itirazı ile ilgili raporu gündemin 3/32 ve 3/34 üncü maddesi ile birleştirilerek görüşülmesine,
62-İmar ve Bayındırlık Komisyonu’nun, Büyükşehir Belediye Meclisi’nin, 20.09.2012 tarih ve 916 sayılı kararı ile onaylanan, Osmangazi İlçesi, Yunuseli Mahallesi, 6592 ada, 2-3 parsel ile ilgili 1/1000 ölçekli Bağlarbaşı Kuzeyi Uygulama İmar Planı değişikliği askı itirazı ile ilgili raporu gündemin 3/32 ve 3/33 üncü maddesi ile birleştirilerek görüşülmesine,
63-İmar ve Bayındırlık Komisyonu’nun, Büyükşehir Belediye Meclisi’nin, 20.09.2012 tarih ve 913 sayılı kararı ile onaylanan, Osmangazi İlçesi, Yunuseli Mahallesi, H22b05b2a pafta, 4939 ada, 7 parsel ile ilgili 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı değişikliği askı itirazı ile ilgili raporunun oyçokluğu (CHP; Mustafa BOZBEY, Osman AYRADİLLİ, Özden DOĞAN, Recep TANLAK, Turgay ERDEM, Ali KARAMIK, Mahir GENCER, Necdet ERSOY, Şükrü AKSU 9 red – MHP; Mehmet TEMİRTAŞ, Dinçer YENİ 2 red- 27 kabul) ile kabulüne,
64-İmar ve Bayındırlık Komisyonu’nun, Osmangazi İlçesi, Çirişhane Mahallesi, 1651 ada, 1-2-6-7 parsellerin “Parklar ve Dinlenme Alanları”na alınmasına ilişkin 1/5000 ölçekli Osmangazi Belediyesi Nazım İmar Planı değişikliği ile ilgili raporunun gündemin 3/37 inci maddesi ile birleştirilerek görüşülmesi sonucunda; oyçokluğu (CHP; Mustafa BOZBEY, Osman AYRADİLLİ, Özden DOĞAN, Recep TANLAK, Turgay ERDEM, Ali KARAMIK, Mahir GENCER, Necdet ERSOY, Şükrü AKSU 9 red – 29 kabul) ile kabulüne,
65-İmar ve Bayındırlık Komisyonu’nun, Osmangazi İlçesi, Çirişhane Mahallesi, 1651 ada, 1-2-6-7 parsellerin “Park Alanı”na alınmasına ilişkin 1/1000 ölçekli Kanalboyu Doğusu Sağlıklaştırma-Dönüşüm Amaçlı Uygulama İmar Planı değişikliği ile ilgili raporunun gündemin 3/36 ncı maddesi ile birleştirilerek görüşülmesine,
66-İmar ve Bayındırlık Komisyonu’nun, Bursa Büyükşehir Belediye Meclisi’nin, 20.09.2012 tarih ve 924 sayılı kararı ile onaylanan, Osmangazi İlçesi, Gülbahçe Mahallesi, 1344 ada, 1-2-3-4-5-6-7-9-10-11-12 parseller ile ilgili 1/5000 ölçekli Osmangazi Belediyesi Nazım İmar Planı değişikliği askı itirazı ile ilgili raporunun oybirliği ile kabulüne,
67-İmar ve Bayındırlık Komisyonu’nun, Etüd ve Projeler Dairesi Başkanlığı’nın talebi doğrultusunda; Osmangazi İlçesi, İbrahimpaşa Mahallesi, 5675 ada 1-2-3-4 parsellerin “Kültürel Tesisler Alanı”na alınmasına ilişkin 1/5000 ölçekli Osmangazi Nazım İmar Planı değişikliği ile ilgili raporunun gündemin 3/40 ıncı maddesi ile birleştirilerek görüşülmesi sonucunda oybirliği ile kabulüne,
68-İmar ve Bayındırlık Komisyonu’nun, Etüd ve Projeler Dairesi Başkanlığı’nın talebi doğrultusunda; Osmangazi İlçesi, İbrahimpaşa Mahallesi, 5675 ada 1-2-3-4 parsellerin “Kültürel Tesisler Alanı”na alınmasına ilişkin 1/1000 ölçekli Maksem Caddesi Gökdere Arası Uygulama İmar Planı değişikliği ile ilgili raporunun gündemin 3/39 uncu maddesi ile birleştirilerek görüşülmesine,
69-İmar ve Bayındırlık Komisyonu’nun, Çevre Koruma ve Kontrol Dairesi Başkanlığı’nın talebi doğrultusunda, Bursa İli, Osmangazi İlçesi, Hamitler Mahallesi, Çöp Depolama Alanında Tehlikeli Tıbbi Atık Yakma Tesisine ilişkin 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı değişikliği ile ilgili raporunun oyçokluğu (CHP; Mustafa BOZBEY, Osman AYRADİLLİ, Özden DOĞAN, Recep TANLAK, Turgay ERDEM, Ali KARAMIK, Mahir GENCER, Necdet ERSOY, Şükrü AKSU 9 red – MHP; Mehmet TEMİRTAŞ, Dinçer YENİ 2 red- 27 kabul) ile kabulüne,
70-İmar ve Bayındırlık-Plan ve Bütçe Komisyonları, Bursa İli, Osmangazi İlçesi, Alipaşa Mahallesi, 5384 ada, 63 ve 64 parsellere ilişkin 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı değişikliği ile ilgili müşterek raporunun oybirliği ile kabulüne,
71-İmar ve Bayındırlık Komisyonu’nun, Osmangazi Belediye Başkanlığı’nın talebi doğrultusunda Bursa İli, Osmangazi İlçesi, Tahtakale Mahallesi, 5564 ada, 67, 74 ve 75 parsellere ilişkin 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı değişikliği ile ilgili raporunun oybirliği ile kabulüne,
72-İmar ve Bayındırlık Komisyonu’nun, Osmangazi Belediye Başkanlığı’nın talebi doğrultusunda Bursa İli, Osmangazi İlçesi, İvazpaşa Mahallesi, 5933 ada, 10 parsele ilişkin 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı değişikliği ile ilgili raporunun oybirliği ile kabulüne,
73-İmar ve Bayındırlık Komisyonu’nun, Bursa İli, Osmangazi İlçesi, Elmasbahçeler Mahallesi, 2152 ada, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22 parsellere ilişkin 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı değişikliği ile ilgili raporunun oybirliği ile kabulüne,
74-İmar ve Bayındırlık Komisyonu’nun, Bursa İli, Osmangazi İlçesi, Kükürtlü Mahallesi, 3942 ada, 1 parselin bir kısmının “Ticaret Alanına” alınmasına ilişkin 1/1000 ölçekli Çekirge Caddesi Kuzeyi İmar Planı değişikliği talebi ile ilgili raporunun oybirliği ile kabulüne,
75-İmar ve Bayındırlık Komisyonu’nun, Büyükşehir Belediye Meclisi’nin, 15/07/2010 gün ve 622 sayılı kararı ile onaylanan Samanlı Bağlantı Yolu 1/25000-1/5000-1/1000 ölçekli İmar Plan değişikliklerine ilişkin, Bursa 3. İdare Mahkemesi’nin, 2010/1388 E. ve 26.03.2012 tarihli “dava konusu işlemlerin iptali” kararı ile ilgili raporunun oybirliği ile kabulüne,
76-İmar ve Bayındırlık Komisyonu’nun, Karayolları Genel Müdürlüğü 14. Bölge Müdürlüğü’nün, 17.07.2012 gün ve 30676 sayılı yazısı ve eki ile; ilgili Bakanlık tarafından revize edilerek onaylı şekli ile gönderilen Samanlı Bağlantı Yolu projesinin planlara işlenmesi talepleri ile ilgili raporunun oybirliği ile kabulüne,
77-İmar ve Bayındırlık Komisyonu’nun, BURULAŞ A.Ş. nin talebi doğrultusunda T1 Tramvay Hattı İnşaatı kapsamındaki trafo binası projesine ilişkin 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı değişikliği talebi ile ilgili raporunun oybirliği ile kabulüne,
78-İmar ve Bayındırlık Komisyonu’nun, Etüd ve Projeler Dairesi Başkanlığı’nın, 12.10.2012 gün ve 161660 sayılı yazısı doğrultusunda BHRS 3. Aşama Raylı Sistem çalışmaları kapsamındaki Arabayatağı üstgeçidinin sökülerek yeni üst geçit yapımına ilişkin 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı değişikliği talebi ile ilgili raporunun tekrar değerlendirilmek üzere komisyona iadesine,
79-İmar ve Bayındırlık Komisyonu’nun, Raylı Sistemler Dairesi Başkanlığı’nın, 19.07.2012 gün ve 116611 sayılı yazısı doğrultusunda BHRS 3. Aşama Yapım Elektrik ve Mekanik İşleri kapsamında bulunan 1,2 ve 3 nolu istasyonlar için enerji teminine yönelik, Trafo Alanları oluşturulmasına ilişkin 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı değişikliği talebi ile ilgili raporunun oybirliği ile kabulüne,
80-İmar ve Bayındırlık Komisyonu’nun, BUSKİ Genel Müdürlüğü’nün talebi doğrultusunda Nilüfer İlçesi, Akçalar Mahallesi, 272 ve 273 parsellerin "Atıksu Arıtma Tesisi Alanı" olarak ayrılmasına ilişkin 1/5000 ölçekli Akçalar Nazım İmar Planı plan değişikliği talebi ile ilgili raporunun oybirliği ile kabulüne,
81-İmar ve Bayındırlık Komisyonu’nun, Bursa Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu’nun Kararları doğrultusunda hazırlanan Nilüfer İlçesi, Akçalar Mahallesi, Arkeopark Alanına ilişkin 1/1000 ölçekli Aktopraklık Höyüğü Koruma Amaçlı İmar Planı talebi ile ilgili raporunun oybirliği ile kabulüne,
82-İmar ve Bayındırlık Komisyonu’nun, BUSKİ Genel Müdürlüğü’nün talebi doğrultusunda Kestel Dudaklı Terfi Merkezi ve Koruma Alanına ilişkin Kestel 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı değişikliği ve 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı değişikliği ile ilgili raporunun oybirliği ile kabulüne,
83-İmar ve Bayındırlık Komisyonu’nun, Yıldırım İlçesi, Güllük Mahallesi, 1076 ada, 47 parsel ve Piremir Mahallesi, 370 ada 10 parsellerin “Park Alanına” alınmasına ilişkin 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı değişiklikleri ile ilgili raporunun oybirliği ile kabulüne,
84-İmar ve Bayındırlık Komisyonu’nun, Yıldırım İlçesi, Samanlı Mahallesi, 3545 ada, 4-5-6 parsellerin “Sanayi Alanına” ve “Ağaçlandırılacak Alana” alınmasına ilişkin 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı değişiklikleri ile ilgili raporunun oybirliği ile kabulüne,
85-İmar ve Bayındırlık Komisyonu’nun, Yıldırım İlçesi, İsabey Mahallesi, 2702 ada, 2-76-77 parsellerin “Konut Dışı Kentsel Çalışma Alanına” alınmasına ilişkin 1/25000 ve 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı değişiklikleri ile ilgili raporunun oyçokluğu (CHP; Mustafa BOZBEY, Osman AYRADİLLİ, Özden DOĞAN, Recep TANLAK, Turgay ERDEM, Ali KARAMIK, Mahir GENCER, Necdet ERSOY, Şükrü AKSU 9 red – MHP; Mehmet TEMİRTAŞ, Dinçer YENİ 2 red- 27 kabul) ile kabulüne,
86-İmar ve Bayındırlık Komisyonu’nun, Yıldırım İlçesi, Çınarönü Mahallesi, 3568 ada, 1 ve 3 parsellerin “Depolama Alanı (Hurdacılar Sitesi)” olarak planlanmasına ilişkin 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı değişikliği ile ilgili raporunun tekrar değerlendirilmek üzere komisyona iadesine,
87-İmar ve Bayındırlık Komisyonu’nun, Yıldırım İlçesi, Karapınar Mahallesi, 1966 ada, 2-3 parsellerin Akaryakıt ve LPG İstasyonu Alanı’na alınmasına ilişkin 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı değişikliği ile ilgili raporunun oybirliği ile kabulüne,
88-İmar ve Bayındırlık Komisyonu’nun, Yıldırım İlçesi, Yazvuzselim Mahallesi, 4822 ada, 1-2-3 parsellerin yeniden düzenlenmesine ilişkin 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı değişikliği ile ilgili raporunun; “parkta kalan alanın kamulaştırılmak üzere Belediyemiz X. Beş Yıllık Kamulaştırma İmar Programının 2011-2015 yılı dilimine ek olarak alınması” şeklinde düzeltilerek oybirliği ile kabulüne,
89-İmar ve Bayındırlık Komisyonu’nun, Yıldırım İlçesi, Davutdede Mahallesi, 4950 ada, 19 parsele ilişkin 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı değişikliği ile ilgili raporunun oyçokluğu (CHP; Mustafa BOZBEY, Osman AYRADİLLİ, Özden DOĞAN, Recep TANLAK, Turgay ERDEM, Ali KARAMIK, Mahir GENCER, Necdet ERSOY, Şükrü AKSU 9 red – MHP; Mehmet TEMİRTAŞ, Dinçer YENİ 2 red- 27 kabul) ile kabulüne,
90-İmar ve Bayındırlık Komisyonu’nun, Mudanya İlçesi, Ömerbey Mahallesi, H21b14d pafta, 1504 ada, 1 sayılı parsele ilişkin Bursa 3. İdare Mahkemesi’nin, 29.07.2009 tarihli iptal kararı ve 1/5000 ölçekli Mudanya Nazım İmar Planı değişikliği ile ilgili raporunun oybirliği ile kabulüne,
91-İmar ve Bayındırlık Komisyonu’nun, Bursa Büyükşehir Belediye Meclisi’nin, 20.09.2012 tarih ve 940 sayılı kararı ile onaylanan, Mudanya İlçesi, Güzelyalı H21b19b pafta, 215 ada, 11 parsele ilişkin 1/1000 ölçekli Güzelyalı Revizyon Uygulama İmar Plan Değişikliği askı itirazları ile ilgili raporunun oybirliği ile kabulüne,
92-İmar ve Bayındırlık Komisyonu’nun, Büyükşehir Belediye Meclisi’nin, 20.09.2012 tarih ve 942 sayılı kararı ile onaylanan 1/5000 ölçekli Güzelyalı Nazım İmar Planının Çağrışan- Göynüklü kısmını kapsayan Nazım İmar Planı Revizyonuna ilişkin askı itirazları ile ilgili raporunun oyçokluğu (CHP; Mustafa BOZBEY, Osman AYRADİLLİ, Özden DOĞAN, Recep TANLAK, Turgay ERDEM, Ali KARAMIK, Mahir GENCER, Necdet ERSOY, Şükrü AKSU 9 red – MHP; Mehmet TEMİRTAŞ, Dinçer YENİ 2 red- 27 kabul) ile kabulüne,
93-İmar ve Bayındırlık Komisyonu’nun, Mudanya İlçesi, Ömerbey Mahallesi, Myrleia Antik kenti 1., 2. ve 3. Derece Arkeolojik Sit Alanında sınır değişikliğine ilişkin Mudanya Planlama Bölgesi 1/25000 ölçekli Nazım İmar Planı değişikliği ile ilgili raporunun oybirliği ile kabulüne,
94-İmar ve Bayındırlık Komisyonu’nun, Mudanya İlçesi, Çağrışan, H21b24b4a pafta, 471 ve 497 parsellere ilişkin 1/5000 ölçekli Güzelyalı Nazım İmar Plan değişikliği talebi ile ilgili raporunun oybirliği ile kabulüne,
95-İmar ve Bayındırlık Komisyonu’nun, Mudanya İlçesi, Bademli, H21b19c pafta, 177 sayılı parsele ilişkin 1/5000 ölçekli Mudanya Nazım İmar Plan değişikliği talebi ile ilgili raporunun oybirliği ile kabulüne,
96-İmar ve Bayındırlık Komisyonu’nun, Büyükşehir Belediye Meclisi’nin, 13.10.2011 gün ve 829 sayılı kararı ile onaylanan, Fethiye Viyadüğü 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı değişikliklerine ilişkin Bursa 1. İdare Mahkemesi’nin, 2012/206 E. ve 27.09.2012 tarihli “yürütmeyi durdurma” kararı ile ilgili raporunun oybirliği ile kabulüne,
97-İmar ve Bayındırlık Komisyonu’nun, Osmangazi İlçesi sınırları içinde, Gökdere-Eski Gemlik Yolu arası, Zafer, Namık Kemal ve Atıcılar Bölgelerinin depremsellik açısından incelenerek sağlıklaştırılacak ve dönüşüm yapılacak alanlar için ilke kararları ile ilgili raporunun oyçokluğu (CHP; Mustafa BOZBEY, Osman AYRADİLLİ, Özden DOĞAN, Recep TANLAK, Turgay ERDEM, Ali KARAMIK, Mahir GENCER, Necdet ERSOY, Şükrü AKSU 9 red -29 kabul) ile kabulüne,
98-İmar ve Bayındırlık Komisyonu’nun, Gürsu İlçesi, Canbazlar Mevkii, 131-148 sayılı parsellerin “Küçükbaş Hayvancılık Tesisi Alanına” alınmasına ilişkin 1/25000 ölçekli Merkez Planlama Bölgesi Nazım İmar Planı değişikliği ve 1/5000 ölçekli Gürsu Nazım İmar Planı değişikliği ile ilgili raporunun “Komisyon Raporunun reddine” şeklinde değiştirilerek; oybirliği ile kabulüne,
99-Gündeme alınarak görüşülmesi kabul edilen, Büyükşehir Belediyesi Meclis Üyesi Mustafa ALTIN’ın verdiği (Mali Hizmetler Dairesi Başkanlığı’nın, 18/12/2012 tarih ve M.16.1.BBB.0.12.01.0-301.03-197535 sayılı yazısı) “Büyükşehir Belediyesi’nin, 69.500.000,00-TL aktarma yapılması” ile ilgili verdiği yazılı önergenin oybirliği ile kabulüne,
100-Gündeme alınarak görüşülmesi kabul edilen, Büyükşehir Belediyesi Meclis Üyesi Mustafa ALTIN’ın verdiği verdiği (Mali Hizmetler Dairesi Başkanlığı’nın, 18/12/2012 tarih ve M.16.1.BBB.0.12.01.0-301.03-197536 sayılı yazısı) “Büyükşehir Belediyesi’nin 20.000.000,00-TL Ek Ödenek verilmesi” ile ilgili verdiği yazılı önergenin oybirliği ile kabulüne,
101-Gündeme alınarak görüşülmesi kabul edilen, Büyükşehir Belediyesi Meclis Üyesi Mustafa ALTIN’ın verdiği “Özel Kalem Müdürlüğü’nün Görev, Yetki ve Sorumluluk Esaslarını Belirleyen Yönetmeliği’nin 6. Maddesine ilave yapılması” ile ilgili verdiği yazılı önergenin oybirliği ile kabulüne,
102-Gündeme alınarak görüşülmesi kabul edilen, Büyükşehir Belediyesi Meclis Üyesi Mustafa ALTIN’ın verdiği “Bursa İlindeki çeşitli camilerin temizlik hizmetlerinin Büyükşehir Belediyesi tarafından yapılması” ile ilgili verdiği yazılı önergenin oybirliği ile kabulüne,
103-Gündeme alınarak görüşülmesi kabul edilen, Büyükşehir Belediyesi Meclis Üyesi Mustafa ALTIN’ın verdiği “Bursa Su ve Kanalizasyon İdaresi Yönetim Kurulu’nun, 15.11.2012 tarih, 2012/2 Esas, 7 nolu ‘Engelli abonelerin su faturalarına değişen oranlarda indirim uygulanması’ hakkındaki Kararında değişiklik yapılması” ile ilgili Kararının;” ile ilgili verdiği yazılı önergenin oybirliği ile kabulüne,
104-Gündeme alınarak görüşülmesi kabul edilen, Büyükşehir Belediye Meclis Üyesi Mustafa ALTIN’ın verdiği “Büyükşehir Belediyesi tarafından yapılan, Basılı ve Görsel Yayınlara verilecek reklamların ücret tarifelerinin ve şartlarının belirlenmesi” ile ilgili verdiği yazılı önergenin Plan ve Bütçe Komisyonu’na havalesine,
105-Gündeme alınarak görüşülmesi kabul edilen, Büyükşehir Belediye Meclis Üyesi Mustafa ALTIN’ın verdiği “Bursa Su ve Kanalizasyon İdaresi Yönetim Kurulu’nun, 05.12.2012 tarih ve 533 sayılı ‘Katı Atık Toplama - Taşıma ve Katı Atık Berteraf Bedeli’ hakkındaki kararı” ile ilgili verdiği yazılı önergenin Plan ve Bütçe Komisyonu’na havalesine,
106-Gündeme alınarak görüşülmesi kabul edilen, Büyükşehir Belediye Meclis Üyesi Mustafa ALTIN’ın verdiği “(Çevre Koruma ve Kontrol Dairesi Başkanlığı’nın, 20.12.2012 tarih ve M.16.0.BBB.0.22.17.302.02-198613 sayılı yazısı) ‘Evsel Katı Atık Bertaraf Tesisleri Tarifesi’ ” ile ilgili verdiği yazılı önergenin Çevre ve Sağlık Komisyonu’na havalesine,
107-Gündeme alınarak görüşülmesi kabul edilen, Büyükşehir Belediye Meclis Üyesi Mustafa ALTIN’ın verdiği “Büyükşehir Belediye Meclisi’nin, 18.10.2012 tarih ve 1022 sayılı ‘Gemlik İlçesi, Dörtyol Kavşağı’nda trafik kazalarının önlenmesi ve transit geçişin sağlanması için Bat-Çık modeli bir kavşak düzenlemesi yapılması’ ile ilgili Meclis Kararı hakkında Karayolları 14. Bölge Müdürlüğü’nün 20.11.2012 tarihli görüş yazısı” ile ilgili verdiği yazılı önergenin Ulaşım Komisyonu’na havalesine,
108-Gündeme alınarak görüşülmesi kabul edilen, Büyükşehir Belediye Meclis Üyesi Hasan MAKASCIOĞLU’nun verdiği “Bursa İli, Mudanya, Gemlik, Osmangazi, Yıldırım, Gürsu ve Kestel İlçelerinde Eğitim Kampüsleri oluşturulması amacıyla belirlenen alanların 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı değişiklik talepleri”ile ilgili verdiği yazılı önergenin İmar ve Bayındırlık Komisyonu’na havalesine,
109-Gündeme alınarak görüşülmesi kabul edilen, Büyükşehir Belediye Meclis Üyesi Hasan MAKASCIOĞLU’nun verdiği “BHRS 3. Aşama Doğu Hattı yapımı işi kapsamında deplasesi yapılan NATO Boru Hattı’nın 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı değişiklik talepleri” ile ilgili verdiği yazılı önergenin İmar ve Bayındırlık Komisyonu’na havalesine,
110-Gündeme alınarak görüşülmesi kabul edilen, Büyükşehir Belediye Başkan V. Atilla ÖDÜNÇ’ün verdiği (İmar ve Bayındırlık Komisyonu Raporu) “Kestel İlçesi, Çataltepe Köyü, H22D01D ve H22D05C paftalarda 101 adanın bir kısmının ’Üniversite Alanı’na alınmasına ilişkin 1/5000 ölçekli Kestel Doğu Planlama Bölgesi Nazım İmar Planı değişikliği ve 1/25000 ölçekli Doğu planlama Bölgesi Nazım İmar Planı değişikliği” ile ilgili verdiği yazılı önergenin oybirliği ile kabulüne,
111-Gündeme alınarak görüşülmesi kabul edilen, Büyükşehir Belediye Meclis Üyesi Hasan MAKASCIOĞLU’nun verdiği “Gürsu İlçesi’ndeki mahalle olan köylerin yapılanma şartlarının belirlenmesi” ile ilgili verdiği yazılı önergenin İmar ve Bayındırlık Komisyonu’na havalesine,
112-Gündeme alınarak görüşülmesi kabul edilen, Büyükşehir Belediye Meclis Üyeleri Derya BULUT, Aylin UYAR, İsmail İPÇİ ve Abdullah KARADAĞ’ın verdiği “Yerel Eşitlik Eylem Planı” ile ilgili verdiği yazılı önergenin Kadın-Erkek Fırsat Eşitliği Komisyonu’na havalesine,
113-Gündeme alınarak görüşülmesi kabul edilen, Büyükşehir Belediye Meclis Üyeleri Hasan AKTÜRK ve Kartal SALDIRIŞ’ın verdiği “Mudanya Belediye Meclisi’nin, 07.12.2012 tarih ve 273-274-275-276-278-279 sayılı ‘İmar Planı değişikliği’ hakkındaki Meclis Kararları ” ile ilgili verdiği yazılı önergenin İmar ve Bayındırlık Komisyonu’na havalesine,
114-Gündeme alınarak görüşülmesi kabul edilen, Büyükşehir Belediye Meclis Üyeleri Hasan AKTÜRK ve Kartal SALDIRIŞ’ın verdiği “Mudanya İlçesi, Göynüklü Köyü, İsapınar Mevkii H21B19B pafta, 643-642-641-630-629-960-627-626-608-489-488-490-602-497-496-495-494-493-492-491-479-478-480-1072-1071-1070-1069-1068-485-486-487-614-613-616-617-1030-738-1029-618-619-620-621-625-624-623-609-610-961 parsellere ilişkin hazırlanan 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı değişiklik talepleri” ile ilgili verdiği yazılı önergenin İmar ve Bayındırlık Komisyonu’na havalesine,
115-Gündeme alınarak görüşülmesi kabul edilen, Büyükşehir Belediye Meclis Üyeleri Hasan AKTÜRK ve Kartal SALDIRIŞ’ın verdiği “Büyükşehir Belediyesi ile İlçe Belediyeleri veya İlçe Belediyelerinin kendi aralarında koordinasyonu sağlaması” ile ilgili verdiği yazılı önergenin İmar ve Bayındırlık Komisyonu’na havalesine,
116-Gündeme alınarak görüşülmesi kabul edilen, Büyükşehir Belediye Meclis Üyeleri Hikmet AYDOĞDU, Hulisi TURAN ve Necmettin EKİNCİ’nin verdiği “Büyükşehir Belediyesi İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı Hizmet Standartları tablosuna Nazım ve Uygulama İmar Planları talep dosyasında bulunması gereken evrak listelerinde muvafakat konusunun tekrar değerlendirilmesi” ile ilgili verdiği yazılı önergenin İmar ve Bayındırlık Komisyonu’na havalesine,
117-Gündeme alınarak görüşülmesi kabul edilen, Büyükşehir Belediye Meclis Üyeleri Hikmet AYDOĞDU ve Ali Hasan YOLUÇ’un verdiği “Yıldırım İlçesi, Davutkadı Mahallesi, 198 ada, 1-2-3-4-5-6-7 parsel sayılı taşınmazların 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planında ‘Katlı Otopark Alanı’na’ alınması talebi” ile ilgili verdiği yazılı önergenin İmar ve Bayındırlık Komisyonu’na havalesine,
118-Gündeme alınarak görüşülmesi kabul edilen, Büyükşehir Belediye Meclis Üyeleri Hikmet AYDOĞDU ve Ali Hasan YOLUÇ’un verdiği “Yıldırım Belediye Meclisi’nin, 07.11.2012 tarih ve 681-682-683-684-685-742-743 sayılı ‘İmar Planı değişikliği’ hakkındaki Meclis Kararları” ile ilgili verdiği yazılı önergenin İmar ve Bayındırlık Komisyonu’na havalesine,
119-Gündeme alınarak görüşülmesi kabul edilen, Büyükşehir Belediye Meclis Üyeleri Hikmet AYDOĞDU ve Ali Hasan YOLUÇ’un verdiği “Bursa İli, Yıldırım İlçesi, Yunusemre Mahallesi, 2. Vatan Caddesi’nin, 11 Eylül Bulvarı ile kesiştiği ve yol olarak terk edilen alanlar üzerinde belirlenen binaların Belediyemiz X. Beş Yıllık Kamulaştırma İmar Programının 2011-2015 yılı dilimine ek olarak alınması” ile ilgili verdiği yazılı önergenin Plan ve Bütçe Komisyonu’na havalesine,
120-Gündeme alınarak görüşülmesi kabul edilen, Büyükşehir Belediye Meclis Üyeleri Özgen KESKİN ve Hikmet AYDOĞDU’nun verdiği “Bursa ili, Yıldırım İlçesi, Yiğitler Mahallesi 4621 ada, 36 parselde 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı değişiklik talepleri” ile ilgili verdiği yazılı önergenin İmar ve Bayındırlık Komisyonu’na havalesine,
121-Gündeme alınarak görüşülmesi kabul edilen, Büyükşehir Belediye Meclis Üyesi Kartal SALDIRIŞ’ın verdiği “Bursa İli, Nilüfer İlçesi, Hasanağa Mahallesi, H21C06B pafta, 14 numaralı parselde kayıtlı taşınmaza ait İmar Planı değişikliği talepleri” ile ilgili verdiği yazılı önergenin İmar ve Bayındırlık Komisyonu’na havalesine,
122-Gündeme alınarak görüşülmesi kabul edilen, Büyükşehir Belediye Meclis Üyeleri Necmettin EKİNCİ ve Murat AY’ın verdiği “Kestel Belediye Meclisi’nin, 03.12.2012 tarih ve 313-314-315-316-317 sayılı ‘İmar Planı değişikliği’ hakkındaki Meclis Kararları” ile ilgili verdiği yazılı önergenin İmar ve Bayındırlık Komisyonu’na havalesine,
123-Gündeme alınarak görüşülmesi kabul edilen, Büyükşehir Belediye Meclis Üyesi Ali Hasan YOLUÇ’un verdiği “Bursa İli, Nilüfer İlçesi, Özlüce Mahallesi, H21C03C3C pafta 4496 ada, 6 ve 7- 4495 ada 1 ve 2- 4429 ada, 1 numaralı parsellerde İmar Planı değişiklik talepleri” ile ilgili verdiği yazılı önergenin İmar ve Bayındırlık Komisyonu’na havalesine,
124-Gündeme alınarak görüşülmesi kabul edilen, Büyükşehir Belediye Meclis Üyesi Refik YILMAZ’ın verdiği “Gemlik Belediye Meclisi’nin, 05.12.2012 tarih ve M-372, M-373, M-374, M-375, M-376, M-378 sayılı ‘İmar Planı Değişikliği’ hakkındaki Meclis Kararları” ile ilgili verdiği yazılı önergenin İmar ve Bayındırlık Komisyonu’na havalesine,
125-Gündeme alınarak görüşülmesi kabul edilen, Büyükşehir Belediye Meclis Üyesi Aylin UYAR’ın verdiği “Osmangazi Belediye Meclisi’nin, 05.12.2012 tarih ve 1091-1092-1093-1094-1095-1096-1097-1099-1100-1101-1102-1103-1104-1105-1106-1108-1109-1110-1111-1112-1113-1114-1115-1116-1117-1118-1119-1120-1121-1122-1123 sayılı ‘İmar Planı Değişikliği’ hakkındaki Meclis Kararları” ile ilgili verdiği yazılı önergenin İmar ve Bayındırlık Komisyonu’na havalesine,
126-Gündeme alınarak görüşülmesi kabul edilen, Büyükşehir Belediye Meclis Üyesi Atilla ÖDÜNÇ’ün verdiği “Bursa İli, Yıldırım İlçesi, Şirinevler Mahallesi, 1445 ada, 1 parsel sayılı taşınmazın, Belediyemiz X. Beş Yıllık Kamulaştırma İmar Programının 2011-2015 yılı dilimine ek olarak alınması” ile ilgili verdiği yazılı önergenin Plan ve Bütçe Komisyonu’na havalesine,
127-Gündeme alınarak görüşülmesi kabul edilen, Büyükşehir Belediye Meclis Üyeleri Necdet ERSOY, Mahir GENCER ve Zafer Cemal ÜLGEN’in verdiği “Büyükşehir Belediye Meclisi’nin, 20.09.2012 tarihli toplantısında görüşülen Gemlik Sanayi Bölgesi ile ilgili 1/5000 ölçekli planlara
amonyak, nitrikasit, parlayıcı, boğucu ve yanıcı maddelerin depolanması, işletilmesi, üretim ve satışı yapılamaz hükümlerinin eklenmesi talebi” ile ilgili verdiği yazılı önergenin İmar ve Bayındırlık Komisyonu’na havalesine,
128-Gündeme alınarak görüşülmesi kabul edilen, Büyükşehir Belediye Meclis Erhan ÖZEKİN’in verdiği “Mudanya Tepedevrent Bölgesi’nde, köprülü kavşaktan sonra yolun tek şeride inmesi nedeniyle aydınlatma yapılması” ile ilgili verdiği yazılı önergenin Ulaşım Komisyonu’na havalesine,
129-Gündeme alınarak görüşülmesi kabul edilen, Büyükşehir Belediye Meclis Üyesi Turgay ERDEM’in verdiği “Bursa 1. İdare Mahkemesi’nin, 20.06.2012 tarih ve 2010/239 E sayılı iptal kararına istinaden hazırlanmış olan 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı ile üst ölçekli plan arasındaki uyumsuzluğu gidermek amacıyla, H21c.04c pafta, 2930 ve 2922 adalarda 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı değişikliğinin değerlendirilmesi talebi” ile ilgili verdiği yazılı önergenin İmar ve Bayındırlık Komisyonu’na havalesine,
130-Gündeme alınarak görüşülmesi kabul edilen, Büyükşehir Belediye Meclis Üyesi Turgay ERDEM’in verdiği “Nilüfer Belediye Meclisi’nin, 05.12.2012 tarih ve 17, 18, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 31, 49, sayılı ‘İmar Planı değişikliği’ hakkındaki Meclis Kararları” ile ilgili verdiği yazılı önergenin İmar ve Bayındırlık Komisyonu’na havalesine,
131-Gündeme alınarak görüşülmesi kabul edilen, Büyükşehir Belediye Meclis Üyesi Ali KARAMIK’ın verdiği “1/1000 ölçekli Minareliçavuş Uygulama İmar Planı dahilinde, Minareliçavuş Mahallesi, 4940 ada, 1 parselin doğusundaki 3 katlı bina ve ağaçların Belediyemiz X. Beş Yıllık Kamulaştırma İmar Programının 2011-2015 yılı dilimine ek olarak alınması” ile ilgili verdiği yazılı önergenin Plan ve Bütçe Komisyonu’na havalesine,
132-Büyükşehir Belediye Meclisi’nin, 15.11.2012 tarih ve 2012/320, 376, 473, 511 Esas, 1167 sayılı “Nilüfer Belediyesi’ne ait 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı değişiklikleri” hakkındaki Meclis Kararında;
Raporda sehven yazılan “Nilüfer Belediye Meclisi’nin; Uygun Bulunan Kararlar içerisinde 16. sırada yer alan; 03.10.2012 tarih ve 40 sayılı Meclis Kararının; Plan değişikliğine ‘Bu alanda yapılacak yapılarda 0,05 emsal geçilemez’ plan notu ilave edilmesi” şeklinde değiştirilerek uygun olduğuna;
“Değiştirilerek Uygun Bulunan Kararlar içerisinde 22. sırada yer alan 03.10.2012 tarih ve 46 sayılı Meclis Kararlarının ilçesinden geldiği şekliyle uygun olduğuna;” şeklinde düzeltilerek oybirliği ile kabulüne,
133-Gündeme alınarak görüşülmesi kabul edilen Büyükşehir Belediye Meclis Üyesi Yener ACAR’ın yazılı mazeretinin kabulü ile sözlü sayılmasına,
134-Gündeme alınarak görüşülmesi kabul edilen Büyükşehir Belediye Meclis Üyesi Orhan ÖZCÜ’nün sözlü mazeretinin kabulü ile izinli sayılmasına,
135-Gündeme alınarak görüşülmesi kabul edilen Büyükşehir Belediye Meclis Üyesi Recep DEMİRHAN’ın sözlü mazeretinin kabulü ile izinli sayılmasına,
136-Gündeme alınarak görüşülmesi kabul edilen Büyükşehir Belediye Meclis Üyesi Recep TANLAK’ın sözlü mazeretinin kabulü ile izinli sayılmasına,
137-Gündeme alınarak görüşülmesi kabul edilen Büyükşehir Belediye Meclis Üyesi Münir EROĞLU’nun sözlü mazeretinin kabulü ile izinli sayılmasına,
138-Gündeme alınarak görüşülmesi kabul edilen Büyükşehir Belediye Meclis Üyesi Şükrü AKSU’nun sözlü mazeretinin kabulü ile izinli sayılmasına,
139-Gündeme alınarak görüşülmesi kabul edilen Büyükşehir Belediye Meclis Üyesi Orhan ÖZCÜ sözlü mazeretinin kabulü ile izinli sayılmasına,
140-Gündeme alınarak görüşülmesi kabul edilen Büyükşehir Belediye Meclis Üyesi Aylin UYAR’ın sözlü mazeretinin kabulü ile izinli sayılmasına,
141-Gündeme alınarak görüşülmesi kabul edilen Büyükşehir Belediye Meclis Derya BULUT’un sözlü mazeretinin kabulü ile izinli sayılmasına,
142-Gündeme alınarak görüşülmesi kabul edilen Büyükşehir Belediye Meclis Üyesi Perihan BALCI’nın sözlü mazeretinin kabulü ile izinli sayılmasına,
143-Gündeme alınarak görüşülmesi kabul edilen Büyükşehir Belediye Meclis Üyesi Erhan ÖZEKİN’in sözlü mazeretinin kabulü ile izinli sayılmasına oybirliği ile karar verilmiştir,

 

 


Recep ALTEPE
Mak. Müh.
Büyükşehir Belediye Başkanı

20.12.2012 Tarihli Meclis